Page 1

Brodarica, Morinje, Jadrtovac i Donje polje

Hotel Resort Solaris

Pješačka staza Ante Frua Walking trail Ante Frua

Sokolarski centar Dubrava Falconry centre Tvrđava (fortress) sv. Nikola Katedrala sv. Jakova, Šibenik

Šubićevac

sv. Mihovil

300

single track 100 Šubićevac 0

0,5

Šubićevac 1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

100

Vrpolje

Dužina staze - Track length Visinska razlika - Altitude Fizička zahtjevnost - The physical demands

Žaborić

Šibenik 0

Staza Šubićevac - Path Šubićevac

7

5

10

15

20

25

30

35

40

Šibenik 45

50 km

Staza Tri vjetrenjače - Path Three windmills

5,5 km 184 m 5/5

Klasična cross country staza ali u centru grada! Staza pruža prekrasan pogled na Šibenik, tvrđave i kanal sv. Ante. Zbog zahtjevnosti uspona i spusta, namjenjena je samo iskusnim brdskim biciklistima. Start je u parku Šubićevac. Nakon 1,2 km makadamskog uspona počinje spuštanje „single track-ovima“ u dužini od 1,2 km. Daljnjih 700 m vozi se među starim suhozidima i maslinicima. Slijedi uspon kroz šumu uskim zemljanim putom dužine 1 km, a onda zahtijevan spust od 1,2 km. Zadnjih 200 m vozimo kroz park i dolazimo na početnu točku. Cijela staza označena je znakovima s natpisom MTB XC. Classic cross country path, but in the city center! The path gives a beautiful sight of Šibenik, the fortresses and the Channel of St. Anthony. As the climbs and dives are very demanding, it is designated to experienced mountain bikers only. The start is in the Šubićevac park. After 1.2 km of macadam climb, the dive begins with single tracks for 1.2 km. Further 700 m, you ride by old dry walls and olive groves. Then there is a climb through the forest on the narrow earth path for 1 km, and then the demanding dive for 1.2 km. For the last 200 m you ride through the park and return to the start. The entire path is marked with MTB XC signs.

Dužina staze - Track length Visinska razlika - Altitude Fizička zahtjevnost - The physical demands

49,5 km 860 m 3/5

Ovo je vrlo atraktivna brdsko-biciklističa staza sa zahtjevnim usponima u stilu svjetskih MTB maratonskih utrka. Kreće se iz Šibenika i vozi 10 km u pravcu NP Krka. Dolazimo na raskrižje (T4) gdje nastavljamo cestom ravno prativši tablu biciklističke staze. Do vrha vjetrenjača na brdu Krtolin uspon je makadamskim putom od 4,8 km. Na vrhu je raskrižje (T-5) na kojem se skreće desno na makadamski spust od 2,8 km s pogledom na NP Kornate i cijeli šibenski arhipelag. Dolazimo do asfaltne ceste kojom vozimo 2,8 km kroz mjesto Danilo te skrećemo (T-6) na makadamski put kroz vjetro park Crno brdo od 3,4 kilometra. Na raskrižju možete skrenuti lijevo i razgledati značajni antički i starohrvatski lokalitet Rider (1. - 6. st.). Dolazimo do asfaltne ceste za selo Vrpolje, dužine 3 km. Na raskrižju (T-7) pratimo oznaku biciklističke staze i spuštamo se 500 metara. Na putu prelazimo tračnice, pratimo biciklističke oznake te se penjemo 3,7 km kroz šumu. Na vrhu uzbrdice skrećemo desno, a nakon 900 metara na raskrižju, prativši oznake, opet desno. Dolazimo i do trećeg vjetroparka na brdu Orlice. Spuštamo se prekrasnim makadamskim putom okruženim vinogradima, suhozidima i bunjama od 6,6 km. Stižemo u Žaborić, skrećemo lijevo na glavnu cestu i vozimo 11 km do Šibenika uz plaže Žaborića i Brodarice. Za one koji nisu u vrhunskoj kondiciji predlažemo da u Vrpolju skrenu desno u pravcu Šibenika, laganom vožnjom kroz plodno i bajkovito Donje polje svrate do neke od starohrvatskih crkava ili potraže osvježenje u jednoj od lokalnih gostionica s domaćim specijalitetima.

2

ko 2

4

6

8

10

12

16

18

20

Vrpolje

22 km

22 km 130 m 1/5

Ova je biciklistička staza zbog svoje jednostavnosti i male visinske razlike prikladna za obiteljsku vožnju. Polazi se iz auto campa hotelskog naselja Solaris prema mjestu Zablaće. Najznačajni lokalitet na stazi je tvrđava sv. Nikole iz 16. st., a vrijedno je pogledati i povijesnu solanu na predjelu jezera Velike Soline. Due to its simplicity and the small altitude difference, this cycling path is suitable for family rides. You start from the motor camp in Tvrđava (fortress) sv. Nikola Solaris resort towards Zablaće. The most important site on the path is St. Nicholas fortress from the 16th century, and the historic salt pans by Velike Soline lake is also worth seeing.

Zablaće i Soline

la tra Ma oj

nik

sp

16

18

20

22 km

23 km 150 m 1/5

Šibensko-kninska županija Šibenik

INFO • INFO • INFO • INFO • INFO • INFO

STAZA ŠIBENIK-ZATON-RASLINA

m

Brdo Golubinka

60

Spoj magistrala

30

Most

Šibenik

2

4

6

8

11

Raslina 10

Rider

Sv. Lovre, Donje polje This is a very attractive mountain cycling path with demanding climbs similar to world MTB marathon races. You start from Šibenik and ride for 10 km in the direction of Krka National Park. From the crossroad (T-4) you continue straight following the cycling path. There is a climb on the macadam path 4.8 km long to the windmills on the Krtolin hill. There is a crossroad (T-5) on the top, where you turn right to the macadam dive 2.8 km long overlooking Kornati National Park and the entire Šibenik archipelago. Then there is an asphalt road 2.8 km long through the village of Danilo and then you turn (T-6) onto the macadam path through the wind farm Crno brdo, 3.4 km long. On the crossroad, you can turn left and see an important ancient and old Croatian site Rider (1st century - 6th century). Then you get to the asphalt road to the village of Vrpolje, 3 km long. From the crossroad (T-7), you follow the mark of the cycling path and dive for 500 m. Then you cross the railroad tracks, follow the cycling markings and climb for 3.7 km through the forest. On the peak you turn right, and after 900 m, on the crossroad following markings, right again. You get to the third wind farm on the hill of Orlice. You dive down a beautiful macadam path surrounded by vineyards, dry walls and stone shelters “bunja” for 6.6 km. You arrive to Žaborić, turn left to the main road and ride for 11 km to Šibenik by the beaches of Žaborić and Brodarica. For those who are not extremely fit, we suggest turning right in Vrpolje, towards Šibenik, and riding through the fertile and beautiful Donje Polje, visiting some of the old Croatian churches or taking refreshment in one of the local taverns with home-made specialities.

Dužina staze - Track length Visinska razlika - Altitude Fizička zahtjevnost - The physical demands

Turistička zajednica grada Šibenika • Šibenik tourist association • 22 000 Šibenik, Fausta Vrančića 18 • Tel.++385 (0) 212 075, fax. 219 073 • e-mail: tz-sibenik@si.t-com.hr • www. sibenik-tourism.hr Turistički informativni centar • Tourist information center • 22 000 Šibenik, Dr. F. Tuđmana 5 • Tel.++385 (0) 214 411, fax. 214 266 • e-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr • www. sibenik-tourism.hr Biciklistički vodiči • Cycling guides Biciklistički klub Faust Vrančić Šibenik • kontakt: Maja (091) 182 15 59 • Ivica (091) 158 69 03 • e-mail: bkfaustvrancic@gmail.com Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 The unique European emergency number 112 Pozivom na ovaj broj prijavite hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra. Broj je besplatan za pozive sa svih telefonskih aparata. By calling this number you’ll report the emergent situation, an accident or a threat to human life, property, environment or cultural heritage. It is a free call for all types of phones. Izdavač • Publisher: Turistička zajednica grada Šibenika • Za izdavača • For publisher: Dino Karađole • Crtež karte • Map: Darko Štefanec & Ivan Štefanec Foto: Arhiva TZ grada Šibenika, Ž. Krnčević, D. Jaramaz, T. Erceg Tekst • Text: Darko Štefanec, Divna Petković • Prijevod • Translation: Eleonora Rupić • Produkcija • Produced by & Copyright Stef d.o.o. • www.stef.hr • Design & organization: Merla d.o.o. • Šibenik, 2012.

Šibenik i okolica Šibenik and its countyside biciklom i pješice by bike and on foot

Kanjon Krke

10

12

14 km

Staza - Path Šibenik-Zaton-Raslina

Staza Solaris - Path Solaris Dužina staze - Track length Visinska razlika - Altitude Fizička zahtjevnost - The physical demands

8

Croatia

Šibenik

Lagana obiteljska staza, bez velikih uspona i zahtjevnih spustova. Potreban je povećan oprez jer se vozi na aktivnim prometnicama. Polazišna točka je u centru Šibenika odakle krećemo u pravcu mjesta Ražine. Prolazeći kroz Donje polje vrijedno je posjetiti tri starohrvatske crkve (sv. Lovre - 9. st., sv. Silvestar, sv. Juraj - 14. st.). Do skretanja za Jadrtovac (T-8) ispod nadvožnjaka je 8,3 km. Nakon 1 km od nadvožnjaka nalazi se prirodni izvor pitke vode Ribnik i pogodna mjesta za „bird watching“ te mogućnost kupanja u ljekovitom blatu. Nakon što prođemo Jadrtovac od 4,1 km, dolazimo do Jadranske magistrale na koju skrećemo desno (T-9) u pravcu Brodarice i Šibenika. Light family path, with no steep climbs and demanding dives. You have to be very cautious because you ride on active roads. Morinje i sv. Juraj The starting point is in the center of Šibenik, riding towards the village of Ražine. While riding through Donje Polje, you should visit three old Croatian churches (St. Lawrence - 9th century, St. Sylvester, and St. George - 14th century). There are 8.3 km to the turn to Jadrtovac (T-8) under the overpass. After 1 km from the overpass, there is a natural water well Ribnik and suitable places for bird watching. You can also bathe in the therapeutic mud. After passing Jadrtovac (4.1 km), you get to the Adriatic Highway and turn right (T-9) towards Brodarica and Šibenik.

0

3

14

6

Brodarica

Jadrtovac 10 12 14

Zaton

kamp

V. S

oli

ne

Ju r

la Sv .N iko

laće

vić i

is 0

1

4

9

Dužina staze - Track length Visinska razlika - Altitude Fizička zahtjevnost - The physical demands

10

STAZA SOLARIS

50

2

Croatia

Staza Krug na Jadrtovac - Path Circle to Jadrtovac

4

5 km

8

Šibenik 0

Danilo (Vjetroelektrana Crno brdo) Vjetroelektrana Orlice 6

200

gis

žn jak vo

30 10

150

5

Ražine

40 20

5

Kanjon Krke i Šibenik

STAZA KRUG NA JADRTOVAC

po d

STAZA TRI VJETRENJAČE

Vjetroelektrana Trtar-Krtolin

m 50

Rib

m 400

m

Poučni planinarsko-ekološki put Ante Frua nastao je jedinstvenim primjerom suradnje između osnovne škole Petra Krešimira IV i Hrvatskog planinarskog društva Kamenar. Put je dobio ime po šibenskom društvenom i športskom djelatniku koji se posebno istakao u brizi i očuvanju prirode, posebno Šubićevca. Obilježeni i održavani putevi vode od tvrđave Sv. Ivana, tvrđave Šubićevac, Vidikovca, preko prijevoja između Jamnjaka i Kamenara, Rakova Sela do Orlovače na Trtru ili do Sokolarskog centra u Dubravi. Mnogobrojni putevi kojim se u prošlosti održavala veza između okolnih sela i grada idealni su za lagane šetnje u prirodi i upoznavanje šibenske okolice. Educational hiking-ecological trail Ante Frua is the result of the unique cooperation of the primary school Petar Krešimir IV and Croatian Mountaineering Club Kamenar. The trail got its name after a community and sports worker, distinguished in the care and preservation of nature, especially Šubićevac. Marked and maintained paths lead to St. John and Šubićevac fortresses, Vidikovac, across the notch between Jamnjak and Kamenar to Rakovo Selo i Orlovača on the hill of Trtar or to the Falconry Center in Dubrava. Numerous paths which connected the neighbouring villages and the city in the past are ideal for walking in the nature and meeting the Šibenik countryside.

Vjetrenjače (Windmill) Orlice

STAZA ŠUBIĆEVAC

Solar

Šibenik, tvrđava (fortress) sv. Mihovil

m 200

Zab

Grad Šibenik administrativno je i kulturno središte Šibensko-kninske županije. Podignut je u vrijeme hrvatskih vladara a prvi pisani spomen je u darovnici kralja Petra Krešimira IV. iz 1066. godine. Osobitost grada na važnom strateškom položaju su četiri povijesne utvrde - sv. Nikola koji štiti pomorski ulaz u grad te sv. Mihovil, sv. Ivan i Šubićevac na uzvišenjima u gradu. Povijesna jezgra današnji izgled dobija tijekom renesanse kada se Šibenik razvija u važno trgovačko i vojno središte na granici Osmanlijskog carstva. Mnogi slavni umjetnici, vojskovođe, trgovci i diplomati rođeni su ili borave u Šibeniku a među njima je veliki znanstvenik Faust Vrančić i slavni graditelj šibenske katedrale Juraj Dalmatinac. Stara gradska jezgra predivan je labirint uskih kamenih ulica, crkava i trgova, gradskih kuća i spomenika, hladovitih dvorišta i sunčanih pogleda na gradsku luku. Šibenska katedrala sv. Jakova izuzetan je primjer inovativnosti u konstrukciji i ljepoti obrade detalja svojstvene kasnoj renesansi. Građena je izmedu 1431. i 1535. godine a danas je pod posebnom zaštitom UNESCO-a. Grad je posebno svečan u dane Međunarodnog dječjeg festivala, na dan svog zaštitnika sv. Mihovila, 29. rujna i za vrijeme trajanja brojnih manifestacija. Nakon što upoznate ljepote gradskih ulica i muzeja, krenite u obilazak izuzetno lijepe i povijesno bogate okolice Šibenika. U neposrednoj blizini Šibenika nalaze se dva nacionalna parka, otočni labirint NP Kornati i zeleni kanjon slikovitih slapova NP Krka. Vožnja uz prekrasnu obalu ili istraživanje starih kamenih crkava i sela u unutrašnjosti odvode vas u bajkoviti svijet starog Mediterana.

Šibenik, kanal (channel) sv. Ante

kamp

Katedrala sv. Jakova, Šibenik

The city of Šibenik is the administrative and cultural center of Šibenik-Knin County. It was built during the time of Croatian monarchs and it was first mentioned in the Charter of King Petar Krešimir IV In 1066. The characteristic of the city with its important strategic position are four historic fortresses - St. Nicholas fortress which protects the water entrance to the city and St. Michael, St. John and Šubićevac fortresses on the mounts in the city. The historic core got its today’s look during the Renaissance when Šibenik developed into an important commercial and military center on the border of the Ottoman Empire. Many famous artists, generals, merchants and diplomats were born or lived in Šibenik, including the great scientist Faust Vrančić and the famous builder of the Šibenik Cathedral Juraj Dalmatinac. The historic core is a beautiful labyrinth of narrow stone streets, churches and squares, town houses and monuments, shady yards and sunny sights of the city port. Šibenik Cathedral of St. James is an extraordinary example of innovation in construction and the beauty of elaborate details characteristic for the late Renaissance. It was built between 1431 and 1535, and today it is on the UNESCO World Heritage list. The city is particularly festive during the International Children’s Festival, on the day of its patron St. Michael, on 29th September and during numerous events. After meeting the beauty of city streets and museums, take a tour around the exceptionally beautiful and historically rich countryside. In the immediate vicinity of Šibenik there are two national parks, the labyrinth of island, Kornati National Park, and the green canyon of picturesque waterfalls, Krka National Park. Ride along the beautiful coast or the exploration of old stone churches and villages in the hinterland take you to the fairy-tale world of the old Mediterranean.

Solaris

Šibenik

14 km 100 m 2/5

Staza kreće iz centra Šibenika, preko obale, Doca i kupališta Banj pa se lagano penje 2,9 km do spoja s magistralnom cestom. Nakon 1,7 km dolazimo na šibenski most s pogledom na rijeku Krku i Šibenik te atraktivnim bungeejumpingom. Odmah nakon mosta skrećemo desno (T-10) u pravcu Zatona i vozimo rubom kanjona s pogledom na uzgajališta Gospa Srimska dagnji. U blizini je crkva Gospe Srimske (12. st.) značajan arheološki lokalitet. Lagani spust do centra Zatona gdje možemo odabrati (T-11) skretanje lijevo uzbrdo 1,5 km na spoj s biciklističkim stazama grada Vodice ili desno laganom uzbrdicom preko brda Golubinka 4,9 km do mjesta Rasline na obali Prukljanskog jezera. Zaton

Raslina The start of the path is in the center of Šibenik, along the coast, Dolac and Banj beach, and then there is a light climb of 2.9 km to the highway junction. After 1.7 km, you get to the Šibenik bridge overlooking the Krka river and Šibenik, where attractive bungee-jumping takes place. After the bridge you turn right (T-10) towards Zaton and ride on the canyon edge overlooking the mussel farm. In the vicinity, there is a church of Our Lady of Srima (12th century), an important archeological site. There is a light dive to the center of Zaton where you can choose (T-11) turning left uphill for 1.5 km to the junction with the cycling paths of the city of Vodice, or turning right across the hill of Golubinka for 4.9 km to the village of Raslina on the bank of Prukljan lake.

Profile for Sibenik Tourist Board

Biciklistička karta Šibenik  

Šibenik i okolica biciklom i pješke

Biciklistička karta Šibenik  

Šibenik i okolica biciklom i pješke

Profile for sibeniktz
Advertisement