Page 21

Avainluvut – henkilöstö, talous ja konsertit

H enkilöstömäärä ( henkilötyövuosia )

Julkiset

400

350

J ulkisten

konsertit

2005

2006

2007

2008

2009

341

280

249

469

475

konserttien lkm

300

J ulkisten

250

konserttien

kuulijamäärät

40 748 29 198 29 684 34 000 36 962

200 150 100

Tilauskonsertit

50 0

2005

2006

Muu henkilöstö

2007

2008

2009

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Kustannusrakenne ( tuhatta

euroa )

T ilauskonserttien T ilauskonserttien kuulijamäärät

35000

30000

30000

25000

25000

20000

20000

15000

15000

10000

10000

5000

5000

2005 Vuokrat

2006

2007

Muut menot

2008

2006

2007

2008

2009

317

292

305

333

182

52 900 72 483 50 550 78 840 45 717

R ahoituslähteet ( tuhatta

35000

0

2005 lkm

2009

Henkilöstömenot

0

2005

2006

2007

Täydentävä rahoitus

euroa )

2008

2009

Budjettirahoitus

VUOSIKATSAUS 2009

21

Sibelius-Akatemian vuosikatsaus 2009  

Sibelius-Akatemian vuosikatsaus 2009

Sibelius-Akatemian vuosikatsaus 2009  

Sibelius-Akatemian vuosikatsaus 2009

Advertisement