Page 1


Angka bererti merujuk kepada angka yang berkaitan integer atau perpuluhan telahtolak, digenapkan (i) Melaksanakan operasiyang tambah, darab dan bahagi yang kepada ketepatan darjah yang ditentukan. melibatkan beberapa nomboryang danmelibatkan menyatakan jawapan dalam (ii) Menyelesaikan masalah angka bererti. bilangan angka bererti yang tertentu. Contoh: Keratan harga barang runcit

(iii) Menukar nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal.Contoh : kajian saintifik dan sebagainya


+ - X dan /

2 0 angka bererti  

matematik

2 0 angka bererti  

matematik

Advertisement