Page 1

Änglavakt si a gl a s s gr a fisk a r ik t l in jer v e r sion 3:0

Detta är en guide för hur vi i vår grafiska vardag varje dag skapar ett enhetligt språk för vår gräddglass som andas våra kärnvärden: ärligt, enkelt, okonstlat och svenskt.


1.

Vår logotype

Original logotype SIA Glass logotype placeras mot vitt. Logotypens min mått är 20 mm.

Logotype Negativ Logotype mot svart bakgrund. Används för Dessertglass, Vår finaste gräddglass.

Speciella situationer A

Frizon

A

Används i speciella situationer mot färgad (annat än vitt och svart) eller flerfärgad bakgrund. Logotypen har en frizon. Inom den får inget placeras. Som utgångspunkt för den vita ytan runt logotypen är avståndet mellan SIA Glass-plattan och texten runt (A).

Undantag Alla andra utföranden av logotypen måste godkännas av marknadsansvarig på SIA Glass.


2.

Våra färger Vitt är vår bas. Kompletterande färgers syfte är att hjälpa till att göra det vita vitare.

V IT T

Vit är vår primära färg och ska i största möjliga mån dominera vårt uttryck.

M Ö RK RO S A CM Y K PMS C 2 0 207 M 90 Y 4 0 K 0

Vår främsta komplementfärg. Primärt ska den förstärka det vita. Används även som dominerande färg där vår vita inte är ett alternativ.

Svart används i text och i undantagsfall när varken vitt eller rosa är ett alternativ. Samt

S VART

på Dessertglass, Vår finaste gräddglass.

GULD CM Y K C 28 M 39 Y 71 K 3 5

PMS 871

Guld används endast som komplementfärg till Dessertglass, Vår finaste gräddglass. Med syfte att göra det svarta mer premium.

Kontakta SIA Glass marknadsavdelning angående färgkod för målning inom- eller utomhus.


3.

När livet leker SIA Glass reklamkoncept När livet leker används endast med den speciellt framtagna När livet leker-logotypen som avsändare. När livet leker får aldrig användas på produkter. När livet leker-logotypen får endast användas i sitt originalutförande och enbart mot vit bakgrund.

4.

Vår vimpel 100 gul, 5 magenta

högra hörnet. Den ska vara utfallande.

100 cyan

Vimpeln ska endast användas när den kan motivera sin plats. Vimpeln ska vara tydlig, men inte stor. Den ska ligga i övre

OBS! Tänk på att räkna bort ytan som vissa skyltars ramar ”stjäl” av exponeringsytan.

75 mm

20 mm

55 mm

Grundmall för proportioner i format 50 x 70 cm. Förstora eller förminska utifrån detta format.

Vimpel med vit text för användning på svart bakgrund

55 mm


5.

Vår typografi Vi använder teckensnittsfamiljen ”Scala”. Den är enkel och okonstlad. ”Scala” används till alla våra produkter.

Scala Regular I alla typer av namn, rubriker och i brödtext. Vårt huvudtypsnitt.

Scala Italic Används för att märka ut ord i brödtext och dyl. Används sparsamt.

Sc a l a C a ps Används till vårt löfte runt logotypen: Den svenska gräddglassens skyddsängel.

Scala Bold Används sparsamt.

Scala Sans Används till liten förklarande text. Se denna trycksak, och även i de flesta av våra innehållsförteckningar.

Scala Sans Italic Används för att märka ut ord i brödtext och dyl. Används sparsamt.

Scala Sans Caps Används som rubriker till några typer av innehållsförteckningar.

Scala Sans Bold Bra i mindre rubriker.

Scala Sans Bold Italic Används sparsamt.

Lobster 1.4 Används till ”Nyhet!” och kampanjbudskap. Begränsad användning.

ABCdefgräddglass 123456789 ABCdefgräddglass 123456789 A BCdefgr ä dde 123 456789 ABCdefgräddglass 123456789 ABCdefgräddglass 123456789 ABCdefgräddglass 123456789 ABCdefgr ädde 123456789 ABCdefgräddglass 123456789 ABCdefgräddglass 123456789 ABCdefgräddglass 123456789

Vi använder versala siffror i vårt dagliga arbete. Gemena siffror används till vår förpackningsdesign.


www. siaglass.se

SIA Glass Guideline  
SIA Glass Guideline  
Advertisement