Page 99

TÈCNICA Noves tecnologies

Per fer un petit resum entre els càlculs que incorpora: •• Diversos conversos d’unitats •• Comptador de temps (per a feines d’administració) •• Comptador de distàncies (per a feines amb quilome· tratges) •• Calculador d’àrees, volums, distàncies, pendents, il· luminacions, etc. •• Comptador de recursos necessaris per a feines dife· rents: pavimentació, pintura, ma d’obra, divisòries, fals sostres, etc. •• Assistent de dimensionat d’escales •• Assistent de dosificacions •• Càlculs de jardineria •• I un llarg etcètera...

Fórmula per a tothom

Hi ha, com es pot veure, fórmules per a tothom, algunes de molt generalistes i d’altres més específiques, com una que calcula la velocitat anular en extracció de petroli en funció del cabal de la bomba. Es podria dir que moltes de les fórmules són les que fan servir durant el dia a dia els encarregats i operaris d’una obra, però moltes vega· des se’ns demana, als tècnics, poder resoldre-les. Aquesta app incorpora un petit organitzador de càlculs, fent servir el sistema de favorits i càlculs freqüents. També disposa d’un petit configurador que permet ajus· tar la mida, color i font de la interfície d’usuari, però tot i això l’ús no és gens agradable. L’autor: Raúl Heras és arquitecte tècnic, col·legat núm. 10.385 raul@sinluz.com

Dades bàsiques Nom: Descripció breu:

Descripció llarga: SO:

Calculador manual Vademecum de fórmules útils per a la construcció És una eina completa amb més de 100 fórmules incorporades per a resoldre petites operacions habituals en el càlcul aplicat a l’edificació o Mi· x iOS/ crosoft Mac x Android o Linux

Valoració:

Distribuïdor Versió:

2.3.7

Data de la versió:

24/06/2016

Distribuïdor:

Kalyani

Web distribuïdor: Captures de pantalla:

-

Vídeo:

www.youtube.com/watch?v=AdtOlZtIoX0

‘imatges’

Classificació Preu:

x Gratuït

o Pagament o Estudiant

Àmbit:

o Local

o Nacional x Internac.

Complexitat d’ús:

x Mitja

o Alta

Àmbit professional:

x Generalista x Amidament i pressupostos o Planificació temporal o Seguretat i salut o Control de qualitat o Avaluació energètica o Project manager o Càlcul d’estructures o Càlcul d’instal·lacions

o Molt alta

o Modelatge 2D o Modelatge 3D o Bim o Urbanisme o Vademècum de normativa o Bancs de preus o Bancs de materials

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

99

Inf350  
Inf350