Page 44

PROFESSIÓ Assegurances

Assegurança per dependència

L’exitós increment de l’esperança de vida i les seves conseqüències Núria Cubells / Foto: Arxiu caateeb

É

s un fet: cada vegada veiem més persones que viuen 90 anys o més. Gràcies a l’èxit de l’estat del benestar, segons les taules de mortalitat del Institut Nacional d´Estadística (Ine) 2014, hem passat d’una esperança de vida de 34 anys al 1900, a 82,85 anys al 2015. Les projeccions anuncien que al 2029 serà de 84 anys, els homes, i de 88,7, les dones i aquestes xifres augmentarien l’any 2063 fins als 91 i 94,3 anys. Per altra banda, a Espanya tenim un dels índex de natalitat més baixos d’Europa: al 2013 estava en 1,2 fills. Aquestes dues realitats comporten una conseqüència clara: la piràmide de població s´inverteix i des del 2011 els majors de 65 anys superen els menors de 15. Estem davant d’una població envellida i la tendència anirà a més. Una de les conseqüències d´aquesta prolongació de l’envelliment és que, amb els anys, les persones grans desenvolupen malalties que es van fent cròniques. El 74% de la població adulta així ho manifesta i un 50% d´aquests pacients desenvoluparan malalties cròniques múltiples que seran la principal causa de discapacitat el 2050. Aquesta cronicitat comporta un problema de costos per a l’Administració: en pensions (reformes para-

A l’Estat li està costant aplicar la Llei de Dependència (prestacions econòmiques i serveis) com havia previst

44

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

Inf350  
Inf350