Page 42

PROFESSIÓ Mercat de treball

 endències per a la millora T de la competitivitat 1. Equips flexibles i combinació júnior-sènior Els despatxos professionals han de rearmar-se i adaptar-se al canvi de paradigma que presenta el sector després de la crisi. En el nou context, es recorre a equips flexibles en xarxa que permetin agrupar temporalment i per projectes els recursos necessaris. A l’hora de fer-ho es té molt en compte les competències necessàries per abordar el repte de la implementació del bim i les noves tecnologies, per aquest motiu molts despatxos opten per combinar professionals amb àmplia experiència, amb altres de recent titulació però àmplia base de formació en les noves tecnologies. 2. Liberalització professional La liberalització de les atribucions s’entén també com un alliberament del col·lectiu i per tant, com una oportunitat per a la nostra professió. Es considera que els arquitectes tècnics poden obrir, en competència amb altres titulacions, nous espais fins ara reservats a d’altres col·lectius. Sobre les conseqüències que el pas a grau de la titulació d’arquitecte tècnic pot tenir en les oportunitats per obrir nous nínxols de mercat per al col·lectiu, es conclou que amb el canvi es desbloqueja el sostre de desenvolupament professional que representava el fet de ser una carrera de grau mitjà. No obstant això, la cosa canvia quan parlem de la liberalització d’honoraris que s’albira com una amenaça que ha estat agreujada per la crisi. En aquest sentit, un excés de competència pot provocar una minva en la qualitat del servei ofert i, en conseqüència, una desvalorització de la percepció del client de la utilitat del nostre servei. Només la progressiva conscienciació del client sobre el valor del servei pot apaivagar aquesta tendència provocada per la

42

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

pressió de la crisi. Un altre aspecte important és la necessitat de donar valor diferencial als serveis i demostrar capacitació. Per això, cada vegada serà més necessària l’especialització i la certificació professional com a aval de competència. Sobretot, quan volem competir amb professionals estrangers o hem decidit creuar la frontera de la internacionalització.

esdevenir necessari més que obligatori, ja que avui sovint es requereix per a funcions en les quals cal una determinada signatura.

S’apunta la necessitat d’incorporar les tècniques del màrqueting i la importància que tindran les xarxes socials i internet en la manera de donar visibilitat als serveis professionals per ser competitius. I la importància d’usar les noves tecnologies per donar valor afegit a aquests serveis.

4. Diversificació professional La direcció d’execució de l’obra ha estat reconeguda com l’especialitat principal de la professió. Tant que, erròniament, en ocasions s’ha arribat a dir que realitzar qualsevol altre funció no era exercir la professió. Aquesta funció professional era la principal abans de la crisi, i cal veure si serà aquest el mateix escenari després de la crisi.

3. Un mercat dual Cal fer distinció entre la demanda de serveis professionals per part de particulars no professionals i el de les grans empreses, i com això influeix en el perfil de professional demandat. La figura del tècnic de capçalera com a professional polivalent, expert en totes les fases del cicle d’edificació, s’identifica com el perfil més sol·licitat en poblacions petites. Perfil que haurà d’evolucionar per

Per contra, en altres entorns s’ha incrementat la diversificació de perfils demandats, que serà encara més intensa en un context de competència amb professionals d’altres titulacions i fins i tot de l’estranger.

En els últims anys la tendència a l’especialització ha estat creixent i espais com la rehabilitació han guanyat terreny en la professió. Els nous àmbits emergents com la seguretat, la sostenibilitat, el management i altres, diversifiquen el perfil del col·lectiu i els seus àmbits d’activitat. La crisi repercuteix també en aquesta tendència a la diversificació que es converteix en necessària en la mesura que creix la competència.

Inf350  
Inf350