Page 37

PROFESSIÓ Mercat de treball

Professionals experts en el cicle de l’edificació Informe d’oportunitats laborals per als aparelladors i tendències del mercat Carles Cartañá /

@CarlCartanya / Fotos©: Chopo i Arxiu caateeb

Grup d’arquitectes tècnics en una visita d’obra d’un curs de formació postgrau

L

a professió d’arquitecte tècnic és reconeguda principalment dins del sector de la construcció per la seva expertesa en la totalitat del cicle de l’edificació, entenent com a tal totes les seves fases des de la creació de sòl i urbanització, concepció i disseny, construcció, explotació i manteniment fins a la rehabilitació, enderroc o desconstrucció. L’arquitecte tècnic té una visió global del procés d’edificació i per la seva polivalència i capacitat d’adaptació s’està posicionant com a expert en totes les fases del cicle o bé com a especialista en alguna d’elles. Així,

es deixa notar un cert desplaçament del nucli dur de la professió, que tradicionalment s’havia centrat en la fase estricta del procés constructiu, cap a la resta de fases del cicle. Així es desprèn de les conclusions de l’Informe d’oportunitats i nous nínxols de mercat de l’arquitectura tècnica (1) preparat pel Caateeb amb motiu de la celebració de la convenció tècnica Contart 2016 que va tenir lloc a l’abril a la ciutat andalusa de Granada. L’informe tenia com a objectiu analitzar les tendències del mercat i de la professió a curt i mig termini.

Es va fer una sessió interna amb un grup de col·legiats de diversos perfils, edats i modalitats d’exercici amb l’objecte de debatre sobre les oportunitats que el mercat de treball ens ofereix avui i en un futur pròxim i identificar possibles nínxols de mercat als quals la nostra professió pot accedir. El treball el va coordinar Ascensió Gálvez, arquitecta tècnica i directora del servei d’ocupació del Caateeb. Al mateix temps es va voler estudiar en quins àmbits cal estar atents a les oportunitats que emergeixen per adaptar-se a la demanda exigida en el ressorgir de la professió L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

37

Inf350  
Inf350