Page 35

PROFESSIÓ Mercat de treball

És una de les professions més ben valorades dins del sector però en la societat és una gran desconeguda

arreu de l’Estat espanyol. Un dels factors que han influït de manera decisiva en aquesta tendència va ser la profunda crisi de la construcció de la que comencem a sortir.

La via d’accés a la professió No obstant i malgrat ser important, aquest no ha estat l’únic factor determinant. Hi ha encara un gran desconeixement en la societat sobre l’ofici de l’aparellador, així com les importants funcions que té en el procés de la construcció. Es dóna la circumstància de què és una de les professions més ben conegudes i valorades dins del sector i per contra en la societat en general és una gran desconeguda. I no obstant això, el

grau en Arquitectura Tècnica i Edificació obre la via d’accés a la professió d’arquitecte tècnic, un ofici amb un amplíssim ventall d’oportunitats laborals i d’especialització. Direcció integrada de projectes, director d’execució, cap d’obra, construction manager, coordinador de seguretat, gestor d’edificis, control de qualitat i control econòmic, empresari o tècnic de capçalera d’edificis existents són tan sols alguns dels perfils als que poden optar els graduats en arquitectura tècnica. Uns perfils, per altra banda, que es desenvolupen dins d’un sector atractiu i dinàmic i amb grans reptes de futur com l’adaptació de les noves tecnologies o la sosteni-

bilitat i eficiència energètica dels edificis. La campanya del Caateeb, que s’obrirà a la resta de col·legis i a les universitats, vol comptar especialment amb el suport i la col·laboració dels col·legiats que amb aquesta campanya podran disposar també de material promocional per divulgar entre els més joves la seva professió.

Adreça pàgina web www.arquitecturatecnicaiedificacio.cat

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

35

Inf350  
Inf350