Page 32

PROFESSIÓ PROFESSIÓ Activitats Sector

són els protagonistes de la tercera categoria, en la qual es vol destacar la seva contribució per aconseguir unes millors condicions de treball en l’obra. En la categoria d’innovació es premien professionals i empresaris que l’hagin impulsat en productes i materials, sistemes constructius o processos d’organització d’obra. La cinquena categoria es refereix als treballs d’intervenció en edificis existents, tant si es tracta d’obres de restauració del patrimoni arquitectònic com les de rehabilitació i millora de les prestacions dels edificis quant a l’accessibilitat, estalvi energètic o reparació estructural. Finalment, es reserva un apartat als treballs d’investigació, recerca o desenvolupament que realitzen els estudiants com a treball final de carrera. Un any més, el jurat atorgarà un premi especial a la trajectòria professional d’una persona per la seva contribució a la millora de la construcció i del sector ja sigui des de l’exercici professional, la docència, la investigació i divulgació o la funció social de l’edificació.

Com presentar-se Els Premis Catalunya Construcció són oberts a tots els agents del procés constructiu, si bé en cadascuna de les categories es posa èmfasi en les diferents funcions professionals. Les fitxes d’inscripció i la documentació corresponent s’han de presentar com a molt tard el 7 d’abril de 2017, ja sigui per correu electrònic o bé personalment en qualsevol de les oficines del CAATEEB. Tota la informació sobre les bases i els requisits tècnics de presentació de candidatures es troben a disposició dels professionals interessats a www.apabcn.cat/premis També us podeu dirigir a la secretaria dels premis al telèfon 93 393 37 10 o a l’adreça premis@apabcn.cat La presentació de candidatures és totalment gratuïta.

Premi a les persones És important destacar que els Premis Catalunya Construcció no premien les obres, sinó el valor de la tasca que desenvolupen els tècnics en relació amb una obra de referència. No obstant això, el resultat aconseguit en l’obra és molt important per aconseguir una bona valoració del jurat. En aquest sentit, el fet de comptar amb un jurat multidisciplinari permet que els treballs es valorin des de diversos punts de vista, encara que el més important és explicar els valors principals que s’han aconseguir en la categoria que es presenta. En tots els casos, la obra o bé la fase d’obra haurà d’haver finalitzat durant els anys 2015 i 2016. Els Premis compten amb el suport del Consell de Col· legis d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad.

32

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

Categories Categoria 1 Premi a la direcció de l’execució de l’obra Categoria 2 Premi a la direcció integrada de projecte Categoria 3 Premi a la coordinació de seguretat i salut Categoria 4 Premi a la innovació en la construcció Categoria 5 Premi a la intervenció en edificació existent Categoria 6 Premi al treball final de grau

Inf350  
Inf350