Page 30

PROFESSIÓ Sector

Tendències en bolquers Mentre la compravenda tradicional, les hipoteques i altres activitats auxiliars de l’edificació tenen al Saló el seu espai de confort com a àrea d’exposició, altres iniciatives amb el totxo com a protagonista no han gosat encara entrar-hi, potser perquè no tenen clar quin és l’aparador més adient. Una d’aquestes iniciatives és la de del cohousing o cohabitatge, fenomen amb recorregut als països nòrdics i on un grup de famílies es posen d’acord per promoure espais on coincideixen espais privats amb altres de comuns que fomenten la convivència, cosa que requereix l’establiment de normes d’ús molt clares. A banda d’estalvis econòmics en la construcció, els defensors de la fórmula parlen dels beneficis de créixer en grup, de compartir moments i tasques (des d’alguns àpats a portar els nens a l’escola) i d’haver de negociar i escoltar per prendre decisions que afecten la comunitat. A casa nostra el més semblant, i salvant les distàncies, són les promocions per a la tercera edat amb petits apartaments privats que disposen de serveis de menjador i assistencials que faciliten la vida de les persones grans respectant la seva privacitat i autonomia.

C  rowdfunding immobiliari Un altre fenomen incipient és el del crowdfunding immobiliari, que proposa a particulars o empreses invertir uns diners en projectes immobiliaris a canvi d’un rendiment futur. Amb fórmules lleugerament diferents entre elles, Housers, Privalore i Inveslar són algunes startups que estan entrant en aquest negoci, que

30

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

Comunitat de cohousing a Portland, (Oregon EEUU)

Projecte de cohousing a Leeds (UK), viable financerament i tenint cura de l’entorn

alguns inclouen dins la línia de l’economia col·laborativa. L’actual situació de la Borsa i dels fons d’inversió, que ofereixen unes rendibilitats baixes, fa que aquesta sigui una alternativa d’inversió per als estalviadors.

C  ooperatives d’habitatges Una tercera tendència en habitatge, igualment en línia amb l’economia col·laborativa, és la de les cooperatives d’habitatges. Precisament, l’ajuntament de Barcelona les vol impulsar i són una de les potes del seu Pla del Dret a l’Habitatge 2016-20125, juntament

amb la recuperació dels pisos desocupats i la promoció de pisos públics en règim de lloguer. En el camp empresarial també estan calant, sobretot entre els més joves, els espais compartits de treball, el que es coneix amb l’anglicisme coworking, una idea que el col·legiat Joan Nicolau, soci d’Aurum Immobles, es va fer seva i va promocionar llogant “taules” de treball dels seus immobles, primer a Sant Cugat i després a Barcelona. Caldrà, creiem, estar al cas de l’evolució de les diferents iniciatives socials i empresarials emergents que afecten el nostre sector. M B

Inf350  
Inf350