Page 25

REhabilita

Gràcies per fer-ho possible!

PATROCINADORS INSTITUCIONALS

Generalitat de Catalunya

PATROCINADORS

COMITÈ ESTRATÈGIC

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES

INCASÒL

Institut Català del Sòl

ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE BARCELONA

CAMBRA D’EMPRESES DE SERVEIS PROFESSSIONALS A LA CONSTRUCCIÓ

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA

CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA

OBSERVATORI DE BARCELONA PER A LA REHABILITACIÓ ARQUITECTÒNICA

Generalitat de Catalunya Institut Català d’Energia

Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSORS DE CATALUNYA

ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA

CONSORCI METROPOLITÀ DE L’HABITATGE

COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT D’EDIFICIS

COL·LEGI D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA

GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA

EXPOSITORS

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Generalitat de Catalunya Institut Català d’Energia

GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSORS DE CATALUNYA Productos y Tecnología para la rehabilitación

s.l.

Tel. 93 000 64 27

ASSOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO

www.pujalift.cat

Inf350  
Inf350