Page 13

EL TEMA Rehabilita 2016

Sessió sobre el valor de les ecoetiquetes amb Jordi Marrot i Sergi López-Grado

Jordi Marrot, responsable de la UniA l’hora de triar el tipus de declaratat de Rehabilitació i Medi Ambient ció, és important valorar l’objectiu de Les paraules del caateeb, va explicar amb prela declaració, les verificacions que cisió com s’organitzen les diferents s’han dut a terme i la precisió en les sostenible, ecològic, categories i tipus d’ecoetiquetes. Qui dades apuntades, així com la credieficient, renovable, certifica, què certifica i com es conbilitat en funció de les verificacions de proximitat ja trasta és molt important per poder que s’acreditin. Cal establir però quiformen part del fer comparacions entre materials de nes són les regles de categoria de les mateixes categories. producte rcp, que s’han d’organitnostre vocabulari •• Les etiquetes Tipus I (segons la zar per sectors per fer comparables iso 14024) ens donen informació, les dades dels productes certificats. aspectes fàcilment identificables, Les daps o Environmental Product són sistemes voluntaris, amb una entitat certificado- Declaration, epd, són aplicables a tots els sectors, des ra externa. Significa que és un bon producte ambien- de l’automobilístic fins a l’electrònic. tal en aquells aspectes de la autodeclaració. •• Les etiquetes Tipus II (segons iso 14021) són auto L’any 2010 ja es varen fer els primers registres que es declaracions no reglamentades, de sistema voluntari poden consultar a la pàgina web de l’Agenda de la Consi de menor afectació ambiental, són les més febles trucció Sostenible del caateeb. (4) perquè no hi ha una entitat externa que certifica les dades. •• Les etiquetes Tipus III (segons iso 14025) són les més fiables i comparables sempre i quan les regles de categoria de producte siguin iguales; disposen de dades quantitatives. Les dap (Declaracions Ambientals de Producte) en són un exemple. La finalitat de les dap és la de poder comparar productes El programa dap®Construcción promogut pel caateeb basant-se en el cicle de vida, consum energètic degut a és d’àmbit espanyol però des del 2012 s’està treballant la seva fabricació, % esgotament de recursos, producció en l’harmonització de criteris per poder donar reconeide residus, emissions de gasos nocius per l’atmosfera xement als distintius i facilitar així la lliure circulació de (geh), etc, és a dir tots els factors que intervenen en el productes, mitjançant l’Eco Platform (en 15804). cicle de vida d’un producte. L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

13

Inf350  
Inf350