Page 129

CULTURA Arquitectura i ciutat

•• Revestiments i element decoratius. De fusta natural, revestiments laminats estratificats, utilització de xapes d’acer impreses i teixits metàl·lics, aplicació de pintures especials, fosforescències, reflexions, vidres, vidres de colors, esmicolats i aplicats amb aglomerants. Instal·lacions d’il·luminació escènica i efectes llluminosos.

•• Construcció prefabricada per a estructures, tancaments, acabats, unitats prefabricades en taller totalment acabats tipus lavabos.

•• Elements modulars ensamblats in situ, per a construccions permanents o per a esdeveniments temporals. Construccions de fusta totalment acabades, ensamblatge d’unitats modulars parcials, mòduls tipus casetes obra amb entramat metàl·lic.

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

129

Inf350  
Inf350