Page 103

ESPAI EMPRESA Rehabilitació

una “durabilitat” afegida a la totalitat de l’estructura tant reparada com no tractada.

més de l’atac àcid i alcalí, no veientse afectada la seva capacitat de difusió de vapor.

En aquest sentit, en aquest projecte, es va tenir en compte des d’un principi l’aplicació d’un doble sistema de protecció. D’una banda s’ha procedit a l’aplicació en tota la superfície d’un revestiment anticorrosiu que fonamenti la seva funcionalitat en la migració dels agents actius des de la superfície fins a l’armadura, generant una protecció addicional la mateixa davant de la corrosió. Aquests sistemes, Propam Cortec MCI 2021, porten molts anys emprant-se en les condicions més adverses, amb uns immillorables resultats, avalats a més, per gran quantitat d’assajos elaborats pels més prestigiosos laboratoris internacionals.

Una vegada aplicada la protecció anticorrosiva migratòria, es va procedir a l’aplicació del revestiment anticarbonatació amb base copolímers acrílics Betopaint, proporcionant a l’estructura un acabat d’alta durabilitat, estètic i d’alta protecció. Aquest revestiment compleix amb els requisits exigits per la norma une-en-1504 en la seva part 2: Sistemes de protecció superficial per al formigó, i en el principi 1: Protecció contra la penetració i principi 2: Control d’humitat. Una vegada aplicat el revestiment, l’estructura està completament llesta i preparada i protegida, per poder seguir treballant durant molts anys sense precisar d’intervenció addicional alguna. En definitiva, el projecte i l’execució d’un complet sistema de rehabilitació estructural per al formigó armat, ha de comptar en qualsevol cas amb tres aspectes absolutament fonamentals en qualsevol reparació: 1. L’aspecte mes important sens dubte és el prestar una especial atenció al sanejat i a la neteja dels suports. Una bona i correcta preparació del suport és la millor garantia de durabilitat de la reparació estructural. Els tècnics han de supervisar tots els suports preparats, prèviament a l’autorització per procedir a la reparació. 2. La correcta execució de tots els passos del procés de reparació, prestant especial atenció, als temps i interfases dels diferents productes

Propam Cortec MCI 2021 utilitza una mescla de silicats reactius i agents activadores de superfície al mateix temps que inhibidors de corrosió migratoris. El producte es troba formulat per preservar i protegir el formigó usant la pròpia química del formigó. Els silicats reactius penetren en el formigó una mica més 3 cm, reaccionant amb l’hidròxid càlcic per formar uns productes de reacció que originen més estructures de silicat insoluble dins del formigó. Aquestes estructures incrementen la densitat del formigó, segellant els porus i impermeabilitzant la superfície. Aquestes noves estructures realitzen la funció de barrera a la penetració de l’ió clorur i l’atac per carbonatació, protegint a

que intervinguin en la reparació, que han d’estar obligatòriament certificats sota els criteris i paràmetres de la norma en-1504. 3. Realitzar una correcta neteja i protecció superficial a tota la superfície de formigó exposat, amb l’objectiu de millorar, garantir i perllongar la durabilitat de l’estructura. Aquesta referència d’obra ha de servir com a exemple de rehabilitació integral del formigó en el qual s’han aconseguit els dos objectius fonamentals: l’estructural, retornant a l’estructura les seves característiques mecàniques i el de durabilitat, aportant una solució tècnica que garanteixi l’eficàcia de l’actuació durant molt temps. L’autor: José Eugenio Herrero és enginyers de camins i director de la línia Betec de Propamsa

Propamsa S.A.U propamsa@propamsa.cemolins.es Cami de Ciments Molins, s/n Polígono Les Fallulles 08620 Sant Vicenç dels Horts Telèfon 93 680 60 40 www.propamsa.es

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

103

Inf350  
Inf350