Page 10

EL TEMA Rehabilita 2016

Rehabilitar per viure millor La Setmana i Fira REhabilita 2016 es consolida com a espai d’activitats tècniques i de divulgació ciutadana Anna Moreno / Fotos: Chopo i Helena Castro

F

a ara vuit anys en el marc d’una jornada sobre responsabilitat, sostenibilitat i ecoinnovació, vaig sentir a parlar per primer cop de la teoria del cradle to cradle, que significa del bressol al bressol, referint-se a l’atenció que cal prendre a l’hora de triar un material, un producte o una manera de fer o consumir, i en definitiva una manera d’actuar amb responsabilitat vers el medi

Foto© Helena Castro

10

L’INFORMATIU DEL CAATEEB Desembre 2016

ambient i al planeta. Aquesta teoria lliga amb l’economia anomenada circular, la que considera tot el cicle de vida dels productes i els processos, i que introdueix els termes de reutilització, reciclabilitat, desconstrucció i valoració de residus. Reparabilitat enfront obsolescència programada. Una economia que s’allunya del model de màxim benefici-mínim cost i recursos.

Inf350  
Inf350