Page 1

Uponor regulator klime C-46 SI Hitri vodiÄ?

03 | 2013


SI

2

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ


ni bil (začasno ali trajno) izpostavljen temperaturam, tlakom in/ali napetosti, ki so presegale dovoljene omejitve natisnjene na izdelkih ali v navodilih, dobavljenimi s strani Uponorja;

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ

ne kaže sledi nepooblaščenih sprememb, neustreznega ravnanja, nezadostnega vzdrževanja, neprimernega skladiščenja, zanemarjenosti ali naključnih poškodb pred vgradnjo in dajanjem v obratovanje.

DK ES

FI

ni priključen na ali uporabljen z ne-Uponorjevimi proizvodi, deli ali elementi razen za tiste, ki so odobreni ali specificirani s strani Uponorja;

FR

IT

je priključen na dovode pitne vode ali kompatibilne vodovodne, ogrevalne in/ali hladilne izdelke odobrene ali specificirane s strani Uponorja;

NL

je izbran, načrtovan in vgrajen ter dan v obratovanje s strani pooblaščenega in kvalificiranega projektanta in instalaterja v skladu s trenutnim (v času montaže/ vgradnje) montažnimi navodili, preskrbljenimi s strani Uponorja, kot tudi v skladu z ustreznimi gradbenimi in instalacijskimi pravili in drugimi zahtevami in navodili;

Medtem, ko je Uponor napel vse moči, da je Priročnik natančen, Uponor ne garantira ali jamči natančnost informacij, ki jih Priročnik vsebuje. Uponor si pridržuje pravico do sprememb podrobnih opisov in značilnosti opisanih tu notri ali opustitve proizvodnje opisanega Uponor sistema regulacije kadar koli brez predhodne najave ali obveznosti. Priročnik je pripravljen »kot je«, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izraženih ali vsebovanih. Informacije morajo biti neodvisno potrjene pred njihovo uporabo v vsakem primeru.

NO

Predpostavka za Priročnik je, da so bili varnostni ukrepi popolnoma izpolnjeni in nadalje, da Uponor sistem regulacije, vključno z vsemi elementi, ki so del tega sistema, ki ga pokriva Priročnik:

• ostane na svoji originalni vgrajeni lokaciji in ni popravljen, zamenjan ali posegan, brez predhodnega pisnega soglasja Uponorja;

PT

Uponor je pripravil ta priročnik za montažo in obratovanje Uponor regulacije ter vso vključeno vsebino (»Priročnik«) izključno za informacijske namene. Vsebine Priročnika (vključno z grafikami, logoti, ikonami, teksti in slikami) so avtorsko zaščitene z zakoni in pogodbenimi predpisi o avtorski zaščiti po vsem svetu. Pri vaši uporabi Priročnika se strinjate z izpolnjevanjem vseh zakonov s področja avtorskih pravic po vsem svetu. Spreminjanje ali uporaba kakršne koli vsebine Priročnika za druge namene je kršitev Uponorjevih avtorskih pravic, zaščitne znamke in ostalih lastninskih pravic.

DES SI

Avtorske pravice in odpoved

SE

1

3


DE SI DK

V največjem obsegu dovoljenosti, Uponor zavrača vsa jamstva, izražena ali vsebovana, vključno, toda brez omejitev, vsebovanih jamstev za zmožnost prodaje, sposobnost za posebne namene in ne-prekršitev.

ES

2

Ta izjava se brez omejitev nanaša na natančnost, zanesljivost ali pravilnost Priročnika.

Dogovorjena simbola, uporabljena v tem priročniku Pričujoča simbola sta uporabljena v priročniku za naznanjanje posebnih varnostnih ukrepov med montažo in obratovanjem katerekoli Uponorjeve naprave: OPOZORILO! Nevarnost poškodbe. Neupoštevanje opozoril lahko povzroči poškodbo ali poškoduje sestavne dele.

IT

FR

FI

Pod nobenimi pogoji ne more biti Uponor odgovoren za kakršno koli indirektno, posebno, slučajno ali posledično škodo ali izgubo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov ali informacij v Priročniku, ali kakršno koli reklamacijo pripisano na napake, opustitve ali drugih nenatančnosti v Priročniku, tudi če je bil Uponor obveščen o možnostih takšnih poškodb.

POZOR!

Neupoštevanje opozoril lahko povzroči motnje v delovanju. Varnostni ukrepi Pri vgradnji in obratovanju kakršne koli Uponorjeve naprave upoštevajte sledeča navodila: •

Preberite in sledite navodilom v priročniku za montažo in obratovanje.

Montažo mora izvesti kvalificirana oseba v skladu z lokalno zakonodajo.

Prepovedano je spreminjanje ali modificiranje, ki ni v skladu s tem priročnikom.

SE

PT

NO

NL

Ta izjava in vse določbe v Priročniku ne omejujejo kakršnih koli pravic potrošnikov.

Varnostna navodila

4

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ


SI •

Ne izpostavljajte Uponor sistema regulacije gorljivim param ali plinom.

Zavračamo kakršno koli odgovornost glede poškodb in okvar, ki so posledica neupoštevanja teh navodil!

AB CD EF

ES

Ne uporabljajte vode za čiščenje sestavnih delov Uponor sistema regulacije.

G H I J K L

+ -

N L 230 V ~ 50 Hz

0-10V L μ2A 230 V ~

FI

3.1 Priključitev Uponor regulatorja klime C-46

N

FR

Pred začetkom ožičevanja morajo biti vsa napajanja izklopljena.

G02427A

Vgradnja DK

3

Napajanje

OPOZORILO!

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ

NL NO

Za izognitev motnjam, zagotovite, da so instalacijski/podatkovni kabli odmaknjeni od 50 V napajalnih kablov.

Priklopi v spodnjem delu/predelku reg. klime Tipalo temperature dovoda Tipalo temperature povratka +24 V DC izhod za termopogon 0-10 V DC izhod za motorni pogon meš. ventila Izhod za črpalko 230 V AC napajanje (dovod) Ozemljitev * samo eden od obeh izhodov se lahko uporabi pri eni instalaciji (priklop obeh tipal ni mogoč)

PT

POZOR!

Konektorji A-B C-D E-F * G-H * I-J K-L

SE

Tehnične omejitve

IT

Uponor sistem regulacije uporablja 50 Hz, 230V AC električno napajanje. V primeru nevarnosti takoj prekinite napajanje.

5


SI D DK

3.2 Povezovanje sistema z Uponor brezžičnim priključnim modulom C-56 Reset

34

56

7 8 9 10 11 12

μ 2A 24VAC/DC

5 6

*

IT

FR

G02417A

FI

C-56

ES

12

Uponor regulator klime C-46 se lahko poveže z Uponor brezžičnim priključnim modulom z namenom povečanja zmožnosti regulatorja klime.

POZOR!

Uponor brezžični priključni modul C-56 mora biti opremljen z verzijo programske opreme vsaj 5.0.3 ali višjo, da bo povezava z Uponor regulatorjem klime C-46 delovala pravilno.

NL

C-46

Priklopi v spodnjem delu/predelku reg. klime Priklop aktivne antene Priklop priključnega modula C-56 Priklop za osnovne zahteve Priklop tipala notranje temperature Priklop tipala zunanje temperature Izhodni rele za osnovne zahteve

H-56

T-54

C-56

3 4

T-55

T-75

I-76

5 6

G02416A

SE

PT

NO

Konektorji 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

*

6

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ


SI Ta zaslonski način se uporablja za prikaz različnih ekranov, ki prikazujejo osnovne informacije za dnevno uporabo. Če je Uponor regulator klime C-46 nastavljen na dostopni nivo instalater (Installer), potem je možno nastavljati nekatere osnovne parametre. 7. •

2

Glavni meni in vsi ostali podmeniji se uporabljajo za prikaz katere koli dostopne informacije, nastavitve parametrov in izbiro obratovalnega načina, katere so dostopne v sistemu. 8. 3

6

ES

7

Opis Osnovni nivo dostopa (Basic)

1

Glavni meni

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ

Ikona

5

FR

Poz.

4

IT

Hitri meni

3

Nivo dostopa instalater (Installer) Supply ali

Izmerjena temp. dovoda v večini ogrevalnih (Heating) in hladilnih (Cooling) obrat. načinih

Indoor ali

Izmerjena notranja temp. v obrat. načinu – ogrevanje, krmiljeno preko notranje temperature (Heating – indoor controlled)

Idle Melting

V obrat. načinu Odtaljevanje (Meltaway) je sistem lahko nedejaven (Idle) ali pa aktiven (Melting)

NL

6.2. •

G01945A

Ta zaslonski način je na voljo ob prvem zagonu Uponor regulatorja klime C-46. Ta zaslonski način se uporablja tudi pri spreminjanju ali ponovni nastavitvi obratovalnega načina.

FI

2

Instalacijski čarovnik

NO

1

PT

Ekran prikazuje osnovne sistemske informacije v prednastavljenem stanju. Za prikaz ostalih informacij, so na voljo trije zaslonski načini:

Naslednji zaslon je prikazan v osnovnem dostopnem nivoju (Basic), kot privzet izgled:

Indikator napajanja • Prikazan = Uponor regulator klime C-46 je priključen/napajan • Utripajoč = Uponor regulator klime C-46 je v stanju pripravljenosti

SE

4.1 Ekran

DK

4 Nastavitev Uponor regulatorja klime C-46

7


SI DK

5 Instalacijski čarovnik (Installation wizard) Poz.

Ikona

Opis Indikator za prikaz načina obrat. – ogrevanje

4

ES

Indikator za prikaz načina obrat. - hlajenje Mešalni ventil

FI

5

5.1 Ponovni zagon instalacijskega čarovnika

Mešalni ventil se zapira

V primeru, da ste naredili kakršno koli napako pri uporabi instalacijskega čarovnika, ga lahko ponovno zaženete na sledeč način:

Obtočna črpalka je v pripravljenosti

FR

Obtočna črpalka ni priključena

IT

7

G002111A

Instalacijski čarovnik se zažene tudi po spreminjanju ali ponovni nastavitvi obratovalnega načina delovanja.

Mešalni ventil se odpira

Obtočna črpalka je v obratovanju 6

Pri prvem zagonu Uponor regulatorja klime C-46, bo instalacijski čarovnik vodil operaterja, da naredi potrebne osnovne nastavitve sistema.

1

Komfortni način obratovanja Ekonomični način obratovanja

2

Pritisnite tipki in istočasno in ju držite toliko časa (približno 10 sekund), da se na zaslonu prikaže nivo dostopa (Access level). Potrdite izbiro s pritiskom gumba OK.

3 Preko ekranskega menija izberite sledečo pot:

NL

Uponor > Main menu > Control settings > Advanced > Operating mode .

5

Potrdite izbiro s pritiskom gumba OK.

6

PT

in

Na vprašanje, ali želite spremeniti način obratovanja (Change Operating mode, are you sure?), izberite odgovor Da (Yes) in pritisnite gumb OK.

SE

NO

4 Izberite želen način obratovanja s pomočjo tipk

Instalacijski čarovnik se bo tako ponovno zagnal in prikazal se vam bo zaslon, na katerem bodo prikazana tipala/senzorji, ki jih boste potem lahko izbrali. 8

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ


SI 6.2 Prikaz parametrov

Za popoln pregled vseh ekranskih prikazov na Uponor regulatorju klime C-46 si oglejte 8.

1

ES

2

Pritisnite gumb OK za dve sekundi, da se ozadje parametra osvetli. Pritisnite gumba in za spremembo vrednosti parametra.

3

Pritisnite gumb OK za potrditev nastavitve.

4

Pritisnite gumb Pritisnite gumb

FR

Prikaz informacij na zaslonu Uponor regulatorja klime C-46 je možen, tako v osnovnem nivoju dostopa (Basic), kot tudi na nivoju dostopa instalater (Installer).

Za prikaz informacij na zaslonu:

za prikaz naslednje informacije. za prikaz prejšnje informacije.

IT

6.1 Prikazi informacij

Prikaz parametrov na zaslonu Uponor regulatorja klime C-46 je možen le, ko je nastavljen nivo dostopa instalater (Installer).

Za prikaz informacij na zaslonu: Pritisnite gumb Pritisnite gumb

za prikaz naslednje informacije. za prikaz prejšnje informacije.

7 Glavni meni (Main menu)

NL

1

FI

Hitri meni se sestoji iz vrste ekranskih prikazov, ki so enostavno dostopni iz Uponorjevega zaslona. Ti ekranski prikazi prikazujejo odčitke za dnevno uporabo. V primeru, da je Uponor regulator klime C-46 nastavljen na nivo dostopa instalater (Installer), potem je možno tudi spreminjati določene parametre.

DK

6 Hitri meni (Quick menu)

1

Pritisnite gumb OK za prikaz glavnega menija (Main menu).

SE

PT

Delovanje Uponor regulatorja klime C-46 je opisano v obratovalnih navodilih, katere najdete na zgoščenki (CD), ki je priložena vsaki enoti.

NO

Začetno delovanje

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ

9


SI DK

8 Struktura menija Drevesna struktura ukazov, ki je predstavljena spodaj, prikazuje poti, kako dostopati do posameznega menija v Uponor regulatorju klime C-46.

ES

Uponor Main menu

FR

FI

Climate controller Operating mode Supply temperature Return temperature Average temperature Outdoor temperature Indoor temperature Relative humidity Zones

SE

PT

NO

NL

IT

Control settings Standby mode Heating Supply setpoint Indoor setpoint Average setpoint Min./max. supply T-slope T-adjustment Supply information Indoor sensor influence Indoor sensor mode Heating deactivation Summer shut-off Always active

10

Main menu Control settings Cooling Supply setpoint Indoor setpoint Min./max. supply Indoor sensor influence Dew point Cooling deactivation Winter shut-off Always active Dehumidifier control H/C switchover Bus master Bus slave No bus Meltaway Advanced control Operating mode Control response Filtering temp. constant Frost protection Mixing valve Mixing valve man. op. Pump manual operation Valve + pump exercise Pump management

Main menu ECO mode Heating Cooling Alarms Battery alarms All alarms General settings Access level Clock settings Set time and date Time format Date format Auto daylight saving Language Temperature unit Backlight Log General purpose output Controller ID Software version Radio links View links Add links Reset all links Test radio range

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ


SI Primer: Hiše, ki so zelo dobro toplotno izolirane in so ogrevane s sistemom talnega ogrevanja, zahtevajo blag nagib krivulje v diagramu.

40

T-adjustment: Vse krivulje v diagramu se križajo v točki, kjer sta si zunanja temperatura in temperatura dovoda enaki – 20°C. T-adjustment parameter se uporablja za premik krivulje v vertikalni smeri. Če hiša ni dovolj segreta pri nizkih zunanjih temperaturah, potem se priporača dvig vrednosti za parameter T-adjustment. Za spremembo parametra T-adjustment, glejte 8.5.6.

30

1.0

1.2

1.4

0.4 0.3 0.2 0.1

10 -40

-30

-20

-10

0

10

20

FR

20 30 °C

IT

Diagram, ki je prikazan zgoraj, prikazuje ogrevalne krivulje za parameter T-slope (nagib), za nastavitve med 0,1 in 1,4. Ob tem je parameter T-adjustment (ponastavitev) nastavljen na 0.

NL

8.5.5.

50

0.8 0.6

Ogrevalne krivulje so prav tako omejene s parametroma Min., max. supply temp. (minimalna, maksimalna dovodna temperatura). Prednastavljeni vrednosti za ta dva parametra sta 5°C za minimalno dovodno temperaturo in pa 40°C za maksimalno dovodno temperaturo. V zgornjem diagramu so bile uporabljene vrednosti od 5°C pa vse do 70°C, z namenom, da se prikaže zmožnost/potencial celotnega sistema.

NO

Za spremembo parametra T-slope, glejte

60

ES

70

FI

T-slope: Ta parameter se uporablja za spremembo nagiba (naklona) krivulje v diagramu dovodna temperatura/ zunanja temperatura (glejte ilustracijo na desni strani).

Po drugi strani pa hiše, ki so zelo slabo toplotno izolirane ali so ogrevane z radiatorji, zahtevajo večji nagib krivulje in s tem višjo vrednostjo nagiba.

80

PT

°C G02250A

Za nastavitev ogrevalne krivulje sta v osnovi na voljo dva parametra, T-slope (nagib krivulje) in T-adjustment (ponastavitev krivulje):

DK

9 Nastavitev ogrevalne krivulje

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ

SE

Glejte 8.5.4 za spremembo parametra Min., max. supply temp. 11


SI

Funkcija Add links (dodaj povezave) se uporablja za vzpostavljanje povezave med brezžičnimi senzorji (termostati) in Uponor regulatorjem klime C-46. Za dodajanje povezave na Uponor regulatorju klime C-46: 1 Za prikaz zgornje funkcije na zaslonu pritisnite sledeče ekranske funkcije: Uponor > Main menu > General settings > Radio links > Add links 2

Ko je postopek končan, se na zaslonu prikaže sledeče: Link state Link success OK V primeru, da povezava ni bila uspešna, se na zaslonu prikaže sledeče: Link failure V katerem koli primeru, pritisnite gumb OK, da se vrnete nazaj na meni Add links.

3 Začnite postopek povezave s senzorjem. Naslednji ekran prikazuje: Add link Link in progress ...

SE

PT

NO

NL

Izberite zahtevano tipalo in pritisnite gumb OK. Naslednji ekran prikazuje:

4

Add link Wait link

IT

FR

FI

ES

DK

10 Povezovanje brezžičnih termostatov

12

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ


SI

11 Tehnični podatki Predmet

DK

Uponor regulator klime C-46 Opis

EN 300 220-3

Hišni in objektni elektronski sistemi (HBES)

50090-2-2, del 2-2: Pregled sistema - Osnovne tehnične zahteve

Napajanje

230 V AC +10/-15 %, 50 Hz, ožičenje ≤ 1.5 mm²

Poraba

19 W maksimalno

Obratovalna temperatura

0 °C to +55 °C

Temperatura skladiščenja

-20 °C to +70 °C

Maksimalna relativna vlažnost prostora

95 % maks. pri 20 °C

Vhodi za tipala/senzorje

Štirje analogni vhodi za NTC temperaturna tipala, 2 žici, ≤ 1.5 mm², ≤ 4 m

Vhod za osnovni namen

Samo suhi kontakt, 2 žici, ≤ 1.5 mm², ≤ 20 m

Izhod za termopogon

0-10 V DC, kratko-stično zaščiteno, 2 žici, ≤ 1.5 mm², ≤ 20 m

SE

Izhod za motorni pogon

Galvansko zaščiten suhi kontakt 24 V AC, 1 A maksimalno Min. preklopna kapaciteta: 100 mA, 5 V DC, priporočena 2 A tokovna varovalka 2 žici, ≤ 1.5 mm², ≤ 20 m 24 V DC ±10%, 300 mA maksimalno, kratko-stično zaščiteno (samo en ventil) 2 žici, ≤ 1.5 mm², ≤ 0,75 m

PT

Izhod za osnovni namen

FI

EN 60730-1 in EN 301-489-3

ERM preizkusi

FR

EN 60730-1* in EN 60730-2-1**

EMC preizkusi

IT

IK04

Preizkusi nizke napetosti

NL

IP30 (IP: stopnja nedostopnosti do aktivnih delov izdelka in nedostopnosti za vodo)

Stopnja zaščite

NO

IP

ES

CE oznaka

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ

13


SI

Predmet

DK

Izhod za obtočno črpalko Antenski izhod

Za Uponorjevo anteno

Priklop za C-56

Možnost priklopa na Uponorjev brezžični priključni modul C-56

ES

Varovalka

FI

Opis Galvansko zaščiten relejni kontakt 230 V AC 2 žici, ≤ 1.5 mm², ≤ 20 m

T 5 Am 5x20 mm B, prekinitvena kapaciteta 1500 A. Ščiti napajanje in črpalko. Rezervna varovalka v držalu varovalke.

Reset

Za resetiranje naprave je potrebno najmanj 0,5 s

Ekran

LCD, 128×64 pixlov

SE

PT

NO

NL

IT

FR

Uponor antena Predmet

Opis

Napajanje

11 V FC ±10% od Uponor regulatorja klime C-46

Poraba

≤1W

Radijska frekvenca

868.3 MHz

Radij delovanja oddajnika

1%

Stopnja sprejema

2

*) EN 60730-1 Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne zahteve. **) EN 60730-2-1 Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-1. del: Posebne zahteve za električne krmilne naprave za električne gospodinjske naprave. ***) EN 60730-2-9 Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-9. del: Posebne zahteve za temperaturne regulatorje 14

Uporabno po vsej Evropi

0682

Izjava o skladnosti: Skladno z našo odgovornostjo izjavljamo, da izdelki, ob uporabi teh navodil, zadovoljujejo vse pomembne zahteve, ki so povezane z direktivo R&TTE 1999/5/CE izdano v marcu 1999.

UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ


SI UPONOR SISTEM REGULACIJE - HITRI VODIČ

15


Production: Uponor AB, IC/EL, Virsbo; Sweden 9416-163-00

Uponor Corporation www.uponor.com Uponor reserves the right to make changes, without prior notiďŹ cation, to the speciďŹ cation of incorporated components in line with its policy of continuous improvement and development.

Ti uponor c46 hitri vodic si 2013  

https://www.uponor.si/-/media/country-specific/slovenia/download-centre-new/technical-guidelines/ti_uponor_c46_hitri_vodic_si_2013.pdf

Ti uponor c46 hitri vodic si 2013  

https://www.uponor.si/-/media/country-specific/slovenia/download-centre-new/technical-guidelines/ti_uponor_c46_hitri_vodic_si_2013.pdf