Page 1

Dober občutek udobja Z INTELIGENTNIM SISTEMOM REGULACIJE ZA O G R E VA N J E I N H L A J E N J E , I Z D E L A N I M V U P O N O R J U


Enostavna regulacija za individualno udobje Idealne temperature v prostoru vseh dvanajst mesecev Vsak posameznik različno zaznava temperaturo. Preko poletja in zime se lahko doseže maksimalno toplotno udobje samo v primeru, ko temperature okolice zadostijo potrebam uporabnika (in ne v obratni smeri).

dulov in ogrevalnih razdelilcev. Vse komponente prihajajo iz istega vira.

To zahteva prilagodljiv in občut­ ljiv krmilni sistem. In Uponor nudi točno to, začenši od sobnih termostatov, do priključnih mo­

Inovativni Uponorjevi sistemi za krmiljenje temperature dovoda in za temperature v posameznih prostorih, kombinirani z Upo­

Občutek udobja v našem okolju se lahko doseže le, če so vse kom­ ponente medsebojno prilagojene.

Podrobnejše podatke o Uponorje­ vih krmilnih sistemih (in različnih primerih uporabe) najdete v teh­ ničnih brošurah in na internetni strani www.uponor.si.

vi, da ust sta re

Ob

e rim

rjaj

za

Na

norjevimi rešitvami ploskovnega ogrevanja in hlajenja, poskrbijo za udobne temperature okolice skozi vse leto, skupaj z enostavno uporabo.

č

ut

i

P

Krmilni ciklus za toplotno udobje


Pravi krmilni sistem za katero koli vrsto zgradbe Individualna regulacija temperature, ki zaznava skoraj tako kot človek Uponorjeva individualna regulaci­ ja temperature v prostoru nudi izbiro komponent, ki se lahko kombinirajo tako, da najbolj ustrezajo zahtevam. Nudijo konvencionalen način krmiljenja temperature v posameznih prostorih ali večjih conah. Najsi bo to ožičena verzija 24 V oz. 230 V ali pa enostavno nadgradljiva brezžična regulacija, ima Uponor primeren sistem individualne prostorske regulacije za vašo specifično uporabo v stanovanj­ skih in komercialnih objektih. Nastavitev želenih temperatur na stilskih, in uporabniku prijaznih, termostatih, ne more biti enostav­

nejša. Termostat T-75 zaznava temperaturo skoraj tako, kot človek. Ne zaznava samo tempe­ rature zraka v prostoru, ampak zaznava občuteno temperaturo v prostoru, ki je kombinacija tem­ perature zraka v prostoru in temperature, ki seva od površin v prostoru. Omogoča krmiljenje še posebej občutljive temperature v prostoru. Z našo inovativno DEM funkcijo in avtomatskim balansi­ ranjem lahko prihranite pri stroških ogrevalne energije. Z uporabo SMS modula pa se lahko vzdržuje stik s krmiljenjem pro­ stora tudi na daljavo. Enostavna montaža, dobro prilagojeno: Uponor individualna prostorska regulacija

Vedno prava temperatura dovoda za ogrevanje in hlajenje Individualna regulacija tempera­ ture v prostoru je lahko zanesljiva le, če sta zahtevani temperaturi tople in hladne vode vedno na voljo. Uponor regulacija tempera­ ture dovoda z novim regulator­ jem klime C-46 poskrbi za to s pomočjo zaznavanja atmosferskih razmer. Opremljen z različnimi prednostmi, je le-ta odličen krmilnik temperature dovoda!

Uponorjev krmilnik temperature dovoda nudi rešitev za vsakršno uporabo – za ogrevanje, hlajenje in vzdrževanje zunanjih površin brez snega in ledu. Izberite med posameznimi komponentami ali že pripravljenimi regulacijskimi postajami ali regulacijskimi postajami v vsaki etaži, ki se popolnoma prilegajo razdelilni omarici.

Kompaktna in dobro izolirana – Uponor centralna črpalčna grupa CPG 15 z regulatorjem klime C-46

3


Individualna prostorska regulacija

Veliko več, kot le brezžična regulacija za posamezne prostore Visoko-kvalitetno dinamično upravljanje z energijo z Uponor DEM regulacijo

T-54

R-56

technolo

C-56

T-75

4

T-54

TA 24 AR 24

nc y

i

eno s stran

Potrj univerze Tehnične /N emčija Dresden

Vaše prednosti: do 12% prihranka pri energiji zaradi večje učinkovitosti ročno balansiranje ni potrebno izboljšana razporeditev toplote bolj natančna in hitrejša regulacija, do 25% hitrejši reakcijski čas enostavno delovanje potrebno je manj pomoči zaradi avtomatskega balansiranja ni potreben ponovni preračun brez vpliva na sistem pri spremembi vrste talne obloge enostavno reševanje težav nastavitev in spremljanje stanja na daljavo preko opcijskega SMS modula priključek na hišno sistemsko regulacijo preko opcijskega KNX modula

C-56

20,5

ie

e rg y e f f i c

I-76

C-56

gy

Shematski prikaz Uponor brezžične regulacije za posamezne prostore z uporabo DEM regulacije

en

h

In kar je najboljše: v primerjavi z ostalimi prenovitve­ nimi ukrepi, kot so vgradnja izolacije, popolna preno­ va ali solarni ogrevalni sistem, se investicija v Uponor individualno brezžično prostorsko regulacijo z dina­ mičnim upravljanjem z energijo (DEM) izplača do trikrat hitreje!

M

Hig

V primerjavi s konvencionalnimi brezžičnimi prostor­ skimi regulacijami, hidravlično uravnoteženje talnega ogrevanja na razdelilcu v nobenem primeru ni več potrebno. Nadalje nova regulacija nudi različne nove funkcije. Rezultat je edinstvena inovacija, s pomočjo katere bodo instalaterji, projektanti in lastniki zgradb v marsičem profitirali, tako pri novogradnjah kot tudi pri adaptacijah.

DE

Uponorjevo talno ogrevanje in hlajenje že danes omogoča bistveno večjo učinkovitost kot konvencio­ nalni sistemi ogrevanja in hlajenja. Z revolucionarno DEM tehnologijo, vam sedaj nudimo briljantno inovacijo za vse vas, ki želite prihraniti s ploskovnimi sistemi ogrevanja in hlajenja - tudi do 12% stroškov energije.


Individualna prostorska regulacija

Zanesljivo in enostavno za vgradnjo: ožičena regulacija za posamezne prostore Varno ožičenje s 24 V nizko napetostjo Varno ožičenje s 24 V nizko napetostjo Uponor 24 V individualna prostorska ožičena regulaci­ ja nudi šest vrst termostatov, dva priključna modula in opcijsko timer. Priključni modul krmili termopogone TA 24/ AR 24 takrat, ko termostat zazna potrebo po ogrevanju ali hlajenju. Na priključni modul je možno priključiti različne vrste termostatov (T-33/T-35/T-37). Lahko se uporablja za katero koli velikost projekta V odvisnosti od velikosti in zahtevnosti projekta, se lahko uporabi priključni modul s 6-imi kanali (C-33) ali 12-imi kanali (C-35). Na 12-kanalni priključni modul se lahko priključi maksimalno 12 sobnih termostatov in 14 termopogonov TA 24 ter, opcijsko, timer I-36. Poleg tega 12-kanalni priključni modul omogoča preklop načina ogrevanja/hlajenja preko zunanjega signala. Notranja električna povezava priključnega modula omogoča priklop večjega števila termopogonov na isti termostat brez dodatne kabelske povezave. Termostati, termopogoni in timer so priključeni na priključni modul preko enostavnih, brezvijačnih sponk.

Shematski prikaz ožičene regulacije za posamezne prostore (24 V)

R-56 I-36, 24 V

T-33, 24 V

T-37, 24 V

T-34, 24 V

T-35, 24 V

T-36/T-38, 24 V

Vaše prednosti: ekonomično in varno ožičenje termostatov (nizka napetost 6-12 V) izbira šestih sobnih termostatov (podometne in nadometne izvedbe) nekateri termostati se lahko priključijo na talna tipala znižanje temperature okolice se lahko nastavi za dve časovni coni z uporabo Uponor timerja I-36 možnost omejevanja nastavitvenih vrednosti lahko se uporablja tako za ploskovno ogrevan­je kot tudi za ploskovno hlajenje opcijski SMS priklop preko Uponor SMS mo­ dula R-56 in timerja I-36

C-33/C-35, 24 V

TA 24 AR 24

5


Individualna prostorska regulacija

Minimalistična regulacija. 230 V regulacija za posamezne prostore. Maksimalna enostavnost regulacije z minimalnim trudom Uponor 230 V regulacija za posamezne prostore vsebuje le nekaj komponent: nadometni sobni termostat RF 230, podometni sobni termostat UP 230 in ožičen priključni modul VE 230, za zanesljivo povezavo priključnih žic od sobnih termostatov in termopogonov TA 230 ali AR 230 v razdelilni omarici. Številne možnosti priklopa Na priključni modul VE 230 je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in do 14 termopogonov preko enostavnih spojk. S tem je zagotovljena največja možna varnost v razdelilni omarici. Priključni modul se lahko nadgradi z opcijskim črpalčnim modulom. Integrirana črpalčna logika z zaščito črpalke, zagota­ vlja varno in energetsko-učinkovito delovanje obtočne črpalke, ki se lahko direktno priključi na modul.

Shematski prikaz ožičene regulacije za posamezne prostore (230 V)

5

6

3 2

RF 230

UP 230

VE 230

TA 230 AR 230

6

Vaše prednosti: nadometni in podometni sobni termostati hitrejši odzivni čas sobnih termostatov na en sobni termostat se lahko direktno priključi do 12 termopogonov priključni modul z varovalko proti preobremenitvi in enostavnim priklopom največ 6-ih termostatov in največ 14-ih termopogonov opcijski črpalčni modul s črpalčno logiko in funkcijo zaščite črpalke


Regulacija dovodne temperature

Regulator klime C-46 za ogrevanje in hlajenje Uponorjev krmilni center za dovodno temperaturo Združljiv z brezžično regulacijo za posamezne prostore Ta regulator klime vključuje skupno uporabo termo­ statov z Uponor individualno prostorsko regulacijo, integriranim upravljanjem črpalke in vrsto ostalih funkcij z enostavno programsko opremo in delova­ njem. Regulator klime C-46 (ogrevanje/hlajenje) zaznava atmosferske razmere in na podlagi tega zagotavlja zahtevano temperaturo dovoda za ogre­ vanje in hlajenje zgradbe; prav tako se lahko upora­ blja za vzdrževanje zunanjih površin brez snega in ledu. Je združljiv z Uponorjevo brezžično regulacijo za posamezne prostore in omogoča, na primer, priključitev do treh brezžičnih modulov C-56 na regulator klime C-46 preko bus povezave. Podobno sobni termostati brezžične regulacije po posameznih prostorih direktno komunicirajo z regulatorjem klime C-46 (ogrevanje/hlajenje). Idealno, tako za ogrevanje kot tudi za hlajenje Uporablja se lahko kot regulator hlajenja, na katere­ ga se lahko priključi do šest tipal rosišča; tipala rosišča so lahko locirana v različnih prostorih. Takšna rešitev omogoča zanesljivo regulacijo dovodne temperature in preprečuje nastanek kondenzacije. Primer uporabe: C-46 z brezžično regulacijo posameznih prostorov

I-76

Vaše prednosti: lahko se uporablja za ogrevanje ali hlajenje lahko se priključi do tri brezžične priključne module C-56 preko bus povezave združljivo z Uponorjevo brezžično regulacijo po posameznih prostorih lahko se priključi do šest tipal rosišča, ki omogočajo zanesljivo regulacijo dovodne tem­ perature vode pri hlajenju enostavna programska oprema s čarovnikom za namestitev in hitrim menijem integrirano upravljanje črpalke podpira termopogone (24 V), mešalne ventile (0-10 V) in črpalke z omejitvijo hitrosti bistven del centralnih in lokalnih Uponorjevih regulacijskih postaj

C-46

C-56 C-56 C-56 230 V AC

20,5

230 V AC 230 V AC

H-56 24 V 0 – 10 V 24 V

T

M

T-54

T-55 T-75

7


Učinovito delovno okolje je Stroškovno učinkovito Minimalni tekoči stroški zaradi zmožnosti uporabe brezplačne in poceni energije. Človeku prijazno Optimalno delovno okolje brez prahu, kot tudi brez notranjega prepiha. Prijetna temperatura motivira zaposlene, do so maksimalno učinkoviti.

marcapo – 08/2011 – Predmet podvržen spremembam

Zanesljivo Varno delovno okolje z izdelki, ki so preizkušeni in v uporabi. Biti Uponorjev partner vam bo prineslo prednosti – zanesljivost.

Uponor GmbH International Sales P.O. Box 1641 97433 Hassfurt Germany T +49-(0)9521 690 783 F +49-(0)9521 690 750 E international@uponor.com W www.uponor.si

TITAN d.d. Kovinarska 28 SI-1241 Kamnik Slovenija T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 169 (01) 8309 168 tehnicˇna služba F (01) 8309 171 E pc5@titan.si W www.titan.si

Sf uponor regulacija 2011  

https://www.uponor.si/-/media/country-specific/slovenia/download-centre-new/brochure/sf_uponor_regulacija_2011.pdf

Sf uponor regulacija 2011  

https://www.uponor.si/-/media/country-specific/slovenia/download-centre-new/brochure/sf_uponor_regulacija_2011.pdf