Page 1

So u t h s i d eBa p t i s t Ch u r c h Pi c t o r i a l Di r e c t o r y2 0 1 3


Wel c ome

Sout hsi deBapt i stChur ch 1500Cr ocket tRoad Pal est i ne,TX 75801 903.729.6064 Websi t e: www. ssbcpal est i ne. or g SundayWor shi p: SundaySchool :9: 15am Wor shi pSer vi ce:10: 50am


St af f

Dr .WoodyD.Wi l s on Seni orPas t or

TammyPat t on

Way l andHaz el

Di r ect orofChi l dr en’ sMi ni st r y CHAAdmi ni st r at or

Associ at eMi ni st erofWor shi p andAdmi ni st r at i on

Car ol Gr aham

Chr i s t i eHi l l

Admi ni st r at i veAssi st ant

Chi l dcar eCent erDi r ect or

J oy c eMar t i n Recept i oni st

J odyChaf f i ns

Medi aSecr et ar y

NewtCampbel l

Mai nt enanceDi r ect or


Mus i cMi ni s t r y


Mi s s i ons


Yout hMi ni s t r y


Chr i s t i anHer i t ageAc ademy


Day c ar e


Wor s hi p


TheMember sof Sout hs i deBapt i s tChur c h


J ohnandCar l aAbs al om J os hua,Aar on,Car r i gan

El i s s aAl l en

Car ol Ar ms t r ong

Dav i dandPam Bar nar d

Ti m andDel or esAdai r

Ti mot hyAdai r ,J r .

DuanneandLi ndaAndr ews St uar t ,Tr av i s

Adam andTammyAr ms t r ong Abby

PeggyBai l ey

J amesandMel i s s aBal l ar d J ax on,Maddy

Bar t hel ,Fl oy d

Pet eandRobbi eBay ar d


Br y anandMi s s yBec t on Et han

J oeandMar i l y nBec t on

Bennet t ,Fr ank

ZoeAnnBer r y

Car l andSc her r i Bi s s el l

Gi naBl ac k J or dy n,Tay l or

PatBl ei c k

Mar yBol t

J amesandMi c hel l eBoone Pey t on

Laur aBoone

St ev eandDor i sBr ans on

Kennet handPat s yBr at z


Dor i sBr ede

Phi l andConni eBr i s c oe

J oeBr ook s Dani el l e,J odi Ly nn

W. L.Br ought on

Bi l l andJ oy c eBr own

J oel andJ aneBr uml ey ,Sr .

J udyBur ges s

Dav i dandMi y ok oCal l away

Har ol dandDebCampbel l

NewtCampbel l

Way neandTr ac i eCampbel l

Loy c eCar t er


Fer nD.Chaf f i n

Mat tandNi k k i Chaf f i n

Br adandJ os i eChaf f i ns Kat y ,El l a

J as onandJ enni f erChaf f i ns Conner ,Car l y e

Lar r yandJ odyChaf f i ns

DeanaCl ar k

Ronal dCl ar k

KenandDor ot hyCl ar y

Mar yCok er

Cl ay t onandMi c hel l eCol eman Aubr i e,Anna

Wal t erandJ eanConaway

Mar l onCooper


W. J .andDonnaCopel and Ki r a,Ky l e

Chuc kCor b

Gar yandMel i s s aCot t on Mat t hew

Bi l l i eCov ey

J ohnandRox anneCur bo

Lar r yandLi ndaDav i s

Al anandCar ol y nDi c k i ns on

Gl endaDi s hongh

J ohnandJ ani c eEs t es

Neal andBet t yEv ans

Coni t aFaul k ner

Paul aFol mar Wi l l


WandaFr ank l i n

Bobbi eGai nes

RogerandCar ol Gr aham

J i m andMi t z i Hai l ey

Bi l l andEl l eneFr eeman Cal eb,J ady n,Ri l ey

J ohnnyandEuni c eGai nes

Li l l i eGr ay

Let t i eHar per Mor ghy n

Bi l l andBet t yFr i t z

BobandGi naGi nger i c h

Rober tandBec k yGr i mes Rodney

Chr i s t i eHar r i s Mar y anna,Mi c ah


KenandKel l i Har r i s Br i t t ani ,Br andon,Br ook e

J ohnandAngi eHav i s

Al anandPatHender s on

Cl i ntandNi c ol eHer r i ng Cl ai r e,Kay ,Coen

Gr egandTanaHer r i ng

Nel i aJ oHol l ey

Br entHol l i s

Ros eHol l i s

BenandBet t yHuebner

Dav i dandJ enni f erI v es Paul ,J or danJ es s i ,J os h

Way l andandEl ai neHaz el

J eanneJ ac k s on


Ly nnandJ oyJ ames

Mar kJ ar r ar d

J ohnandDeani eJ ay

J ef fandJ anet t eJ ef f c oat

Li onel andCar ol J ohns on

R. E.andAnneJ ohns on

J oeEdandMar i l y nJ ohns t on

Dr .Cur t i sandMaeJ or dan

Pat s yJ ar r ar d

J eanJ ohns on

J amesandKr i s t yJ ohns t on J ay den,J ac ey ,J onah

Dar r el l Keen


Rober tandMar t yKender di ne

Ral phKnous

Wi l l i am Kur z

Chuc kandMi c k i eLamber t h

Cl i f fandMi r andaLas i t er Laney ,Mar l ee

J oanLi nk

Ger r yLi v el y

Gl enandEl ai neLower y

Mat t hewLower y

St ephenandBec k yMagan

J ohnandKat her i neMar k s J ohnAdam

J oy c eMar t i n


J i m andDebbi eMar v el

Mi k eandDeni s eMay Opal ,Chr i s t i an,Emer al d

Thel maMc Br i de

Rober tandChar l eneMc Cl us k y

Ni c k eyandJ anMc El wai n

Car l andJ eanMc Kel l ar Br i t ni Hal ey

Dr .J oeandBr y ndaMi t c hel l

J ani c eMoor e

Mar yMoor e

Dr .Br entandDanaMor gan Col l i n,Kat hr y n

Dr .Cec i l andBet hMor gan

Kar l eneMor gan


Phi l l i pandJ oAnnMor r i s

J oeandNanc yNas h

J er r yandJ udyNei l l

St ev eandTammyNor r i s

J udy ePar due

Li nneyandTammyPat t on

J ayandBar bar aPat z k e

Gl or i aRami r ez

Har ol dandShi r l eyRampy

J oy c eD.Ray

Ronni eandJ ac k i eReagan

Mel i s s aRandl e J ac ob


Char l esandBi l l i eRi c har ds on J . R.

J onat hanandBet hanyRi c k ar ds on Mi c hael a

J ohnandMi r ni eRober s on

Haz el Rober t s

Mat t i eRoe

J amesandLy ndaSans om

J uneSax on Hannah,Kar mon

E. G.Sc ar bor ough

Lar r yE.Ri c hi e

J ohnRoe

Vi c k i eSaunder s

Lowel l Sc hoc hl er


J us t i nandLaur aSc r oggi ns Abi gai l ,Wi l l i am,Henr y

Dor i sSel man

J ohnandKandySex t on

Chuc kandCar ol i naShannon

Ronni eandChar l ot t eShepper d

LaneandAndr eaSi ms

Har ol dandPatSk i dmor e

Denni sandSandr aSl eeper I s abel l a

BobandJ er i Smal l i ng Mor gan

Pamel aSmi t h

TommyandVi c k i St anf i el d

Rus t yandKar enSt one Mac y ,Kat i e


Bet t yJ oeSt r eet man

J ohnneyandSandr aTi t l ow

Bi l l yandBar bar aTi dwel l

J os ephi neUl l man

Dav i dandMar qui sTi dwel l Br et t ,Vi c t or i a,Kendal l

Sandr aVaughn Chey enne,Shawnee,Cal eb

Ar tandDebr aVener i s Samuel ,Sy dney

Donal dandShar onWat t s

Henr yWat t s

LeonaWear den

Cr ai gandRut hAnnWebb Paul

J oy c eWes t er


Bar bar aWhi t t mor e Hannah,J ac k

St ev enWhi t t mor e Hannah,J ac k y

For r es tandJ ani sWi ggi ns

Ani t aWi l hel m

Bi l l yRos sandTawanaWi l l i ams

J er emyandAnnaWi l l i s Col t on,Emma,J enna

Sc ot tandMel i s s aWi l s on Kay l a

WoodyandJ udyWi l s on Rac hel

J i m andGal eWi nn

Angel aWoodar d

Ear l andCar ol Wor l ey


Southside Baptist Church Pictorial Directory 2013  

Pictorial Directory for Church based in Palestine, Texas. Lee Loveless Photography

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you