Page 1


แผนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ของ Hallo Dormtel รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1.นายกวิน

กาศเจริญ

551810004

2.นางสาวขนิษฐา

แท่นงาม

551810012

3.นายจักรกริช

แจวตระกูล

551810014

4.นางสาวฉัตรรวี

ประสิทธิ์พงษ์ชัย

551810025

5.นางสาวฐิตาภา

ดิษฐ์แก้ว

551810036

6.นางสาวณัฐชยา

สีใต้

551810043

7.นางสาวพิมพกานต์

เกิดศิริ

551810097

8.นางสาวสุกัญญา

เก่งมาก

551810139

9.นายเสฏฐวุฒิ

ใจบุญ

551810146

10.นางสาวอาภากร

สุวลีรัตน์

551810164

รายวิชา 851204 หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คำนำ แผนประชาสัมพันธ์และโฆษณาองค์กรโรงแรม Hallo Dormtel ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา หลักการ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเบื้องต้น (851204) ซึ่งได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำวิชาให้จัดทำขึ้น ซึ่ง เป็น การให้ผู้เรียนสมมติสถานการณ์เป็นองค์กรรับจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้แก่ลูกค้าองค์กร เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติการทำงานจากบทเรียน

โดยกลุ่มของข้าพเจ้าเลือกวางแผนงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้แก่องค์กรโรงแรม Hallo Dormtel ซึ่งมีการบริการที่พักแนวๆ รูปทรงแปลกตาออกแบบภายใต้คอนเซ็ปโมเดิร์นผสานกับการตกแต่ง อย่างสร้างสรรค์ด้วยสิ่งของที่ไม่ใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังมากด้วยความสวยงามและยังเท่ห์อย่างไม่ ซ้ำใครด้วยการวาดรูปลายตามผนังห้องพักเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางโรงแรมอีกด้วย Hallo Dormtel ตั้งอยู่ ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13 นอกจากจะเป็นโรงแรมที่มีความสวยงามแปลกใหม่อยู่แล้ว ยังเป็นโรงแรมที่ สนับสนุนเกี่ยวกับ การรักษ์โลก ดังนั้น กลุ่มข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นความสำคัญและนำมาปรับใช้ภายใต้กลยุทธ์ Hello ECO Hallo’s Style ซึ่งประกอบไปด้วย 3R คือ R : Reduce หมายถึง การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น เมื่อต้องการเดินทาง ใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีขี่จักรยาน R : Reuse หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ อีกทั้งช่วย รักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งาน เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะที่ทำมาจากถังน้ำ R : Recycle หมายถึง การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติ เช่น ผนังห้องพักที่ทำมาจากสังกะสี แผนประชาสัมพันธ์และโฆษณานี้เสร็จลุล่วงด้วยดีต้องขอขอบคุณ Hallo Dormtel ซึ่งกรุณาให้ ข้อมูลเบื้องต้นและอนุญาตให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในองค์กรรวมถึงเจ้าของกิจการและหุ้นส่วนกิจการ 2 ท่าน คือ คุณศักดิ์ชัย ทองพันชั่ง และคุณขวัญชัย สุธรรมซาว ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ร่วมทีมวิศวกรของสำนักงาน สถาปนิกแผลงฤทธิ์ ที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ ที่ให้คำแนะนำปรึกษา จากการทำงานในครั้งนี้ กลุ่มของข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงาน เป็นกลุ่ม การแก้ปัญหาและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากในอนาคตสิ่ง เหล่านี้จะมีความจำเป็นมากในการทำงาน คณะผู้จัดทำ


สารบัญ เรื่อง

หน้า

ข้อมูลพื้นฐานองค์กร

1

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

3

แผนการประชาสัมพันธ์และโฆษณาของ Hallo Dormtel

4

SWOT Analysis

6

แผนการประชาสัมพันธ์และโฆษณาของ Hallo Dormtel

10

ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ( Action Plan)

12

กิจกรรม : Press Tour Hallo Dormtel และเปิดตัว Landmark ( น้องเป่าลม )

17

กิจกรรม : “ HALLO HELLO VALENTINE”

20

กิจกรรม : InstaHallo

22

กิจกรรมออกบูธนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30

24

สื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา

27

งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

37

การประเมินผล

38

ภาคผนวก


ข้อมูลพื้นฐานองค์กร Hallo Dormtel ได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปโมเดิร์นผสานกับการ ตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ด้วยสิ่งของที่ไม่ใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังมาก ด้วยความสวยงามและยังเท่ห์อย่างไม่ซ้ำใคร โดยโรงแรมแห่งนี้สามารถแบ่งได้ เป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ ห้องพัก พื้นที่ให้บริการอาหารเช้า บาร์เครื่องดื่มและแกลอรี่ ห้องกระจกที่ขายสินค้าต่างๆ ในส่วนแรก คือ ห้องพักซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบมาให้ เน้นความเรียบง่ายและสามารถใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัดได้คุ้มค่าในทุกตารางเมตร โดยห้องพักแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Twin Room, Double Room และห้องพักแบบ Four Room เริ่มกันด้วยห้อง Twin Room ที่มีขนาดกะทัดรัดสีขาว สะอาดตา ตกแต่งด้วยของกระจุกกระจิกเล็กๆ น้อยๆ พร้อมด้วยเตียงคู่ไซส์พอเหมาะ และยังรวมถึงอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกก็มีให้บ้างพอสมควร ถัดไปก็เป็นห้องแบบ Double Room ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อย อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกก็เพิ่มขึ้นตามขนาดห้องด้วยเช่นกัน ซึ่งผนังมุมหนึ่งภายในห้องนั้นถูกตกแต่งเป็นลายการ์ตูน รูปร่างแปลกๆ ทว่าก็ดูน่ารักไปอีกแบบ รวมไปถึงเก้าอี้วินเทจที่วางไว้ในมุมหนึ่งของห้องก็ช่วยสร้างความน่าสนใจ ได้ไม่น้อยทีเดียว และมาถึงห้องในแบบสุดท้ายนั่นก็คือ Four Room ที่เป็นห้องนอนรวมหรือ ดอมรูม ลักษณะเป็น เตียงสองชั้นสีเหลืองสองเตียงนอน เข้าพักรวมกันทั้งหมดได้ 4 คนพอดี และถึงแม้ว่าคนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นกับห้อง พักประเภทนี้เท่าที่ควร แต่ถ้ามีโอกาสได้มาเชียงใหม่พร้อมกันหลายๆ คนก็น่าจะลองเข้าพักแบบนี้ดูซักครั้ง ไม่แน่ว่า อาจจะเกิดอาการติดใจกับความไม่คุ้นเคยแบบนี้ก็เป็นได้ อีกอย่างถ้าลองสังเกตให้ดีจะพบว่าเลขหน้าห้องพักของที่นี่ ไม่ได้ปรากฏอยู่หน้าประตูเหมือนทั่วๆ ไป ทว่ากลับใช้ลูกเล่นด้วยการใช้สติ๊กเกอร์แปะเลขห้องไว้บนพื้นหน้าประตู นั่นเอง Hallo Dormtel จัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยผู้ร่วมหุ้นส่วน 2 ท่าน คือ คุณศักดิ์ชัย ทองพันชั่ง และคุณขวัญชัย สุธรรมซาว ทั้งคู่เป็นผู้ร่วมทีมวิศวกรของสำนักงานสถาปนิกแผลงฤทธิ์ ได้จัดตั้ง Hallo Dormtel ขึ้นจากการพัฒนา หอพักเก่าให้มีสไตล์การตกแต่งที่สร้างความแตกต่างจากที่อื่น ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของ Paper the kid ในการวาดลวดลายตามผนังห้องพักเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางโรงแรม และการประยุกต์ใช้สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ ใหม่ให้เกิดประโยชน์และเกิดความแปลกใหม่ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

1


สำหรับที่ตั้งของ Hallo Dormtel ตั้งอยู่ ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเหตุผล ที่เลือกตั้งบริเวณนี้ เนื่องจาก ถนนนิมมานเหมินท์เป็นย่านเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริเวณถนน นิมมานเหมินท์ นั้นใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก จึงกลายเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว Hallo Dormtel ได้เปิดดำเนินงานให้เข้ามาสอบถามได้ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. และยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ ลูกค้าผ่านทาง Facebook หน้า Fanpage คือ www.facebook.com/Hallo.dormtel หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.hallonimman.com และหมายเลขโทรศัพท์ 053-289176

2


ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร รูปแบบองค์กร จุดเด่นของโรงแรม ผู้ก่อตั้ง แนวคิด สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์

ให้บริการห้องพัก (โรงแรม) การออกแบบอย่างสร้างสรรค์โดยใช้สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ คุณศักดิ์ชัย ทองพันชั่ง คุณขวัญชัย สุธรรมซาว เจ๋งและแปลกตามแนวคิดของผู้ก่อตั้ง ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 www.hallonimman.com 053-289176

จุดเด่นขององค์กร เป็นองค์กรที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่า จะเป็นของใช้ ของตกแต่งภายในโรงแรม รวมไปถึงบรรยากาศภายนอกโรงแรมที่ตกแต่งโดยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก Hallo Dormtel ได้เปิดให้บริการห้องพักมาเป็นเวลาประมาณ 4 ปี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง ขวางของกลุ่มเป้าหมาย และเนื่องจากถนนนิมมานเหมินท์มีโรงแรมเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้องค์กรมีคู่แข่งขันมากตามไปด้วย สรุปโดยภาพรวมขององค์กร Hallo Dormtel เป็นโรงแรมที่ดัดแปลงมาจากหอพัก ด้วยการออกแบบที่แปลกใหม่ผสานกับการนำสิ่งของที่ ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

3


แผนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Hallo Dormtel ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ ชื่อแผน

เป็นระยะเวลา 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2556 – 30 เมษายน 2557) 700,000 บาท แผนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Hallo Dormtel

หลักการและเหตุผล Hallo Dormtel เป็นโรงแรมที่ดัดแปลงมาจากหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13 เป็น โรงแรมบนแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้แนวความคิดของผู้ก่อตั้งองค์กร โดยมีการออกแบบด้วยการนำ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ ของตกแต่งภายในโรงแรม รวมไปถึงบรรยากาศ ภายนอกโรงแรมด้วย เพื่อการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวความคิดของผู้ก่อตั้ง นายศักดิ์ชัย ทองพันชั่ง และนายขวัญชัย สุธรรมซาว ทีมวิศวกรของสำนักงานสถาปนิกแผลงฤทธิ์ เนื่องจากทาง Hallo Dormtel ได้เปิดให้บริการห้องพักมาประมาณ 4 ปี ซึ่งจากการสำรวจการใช้บริการ พบ ว่ามีผู้ที่รู้จักและเคยเข้าใช้บริการโรมแรม Hallo Dormtel เป็นจำนวน 30 คน ของนักท่องเที่ยวจำนวน 100 คน คิด เป็นร้อยละ 30 นอกจากนั้น ผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยเข้าพักมีจำนวน 28 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 จากผลสำรวจแสดงให้ เห็นว่า Hallo Dormtel ยังไม่เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมายมากเท่าที่ควร อีกทั้งรู้จักแต่ยังไม่เคยเข้าพักด้วย และอีกปัจจัย คือ Hallo Dormtel อยู่ในถนนนิมมานเหมินท์ซึ่งในบริเวณนี้มีโรงแรมที่มีราคาและการออกแบบคล้ายกับ Hallo Dormtel คือ บ้านเสลา และ อินดี้เฮาส์ เป็นคู่แข่งทางตรง ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการได้อย่างหลากหลายทาง เลือก ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงมีนโยบายในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาองค์กรนี้ โดยมี การผลิตทั้งสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา และการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสนใจใน การให้บริการของ Hallo Dormtel มากยิ่งขึ้น ภายใต้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาที่ว่า "Hello Eco Hallo's Style”

วัตถุประสงค์ สร้างการรับรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรได้รู้จัก และเกิดความสนใจในการบริการของ Hallo Dormtel เพิ่มมากยิ่งขึ้น

4


กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวไทย *หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายตามลักษณะประชากร นักท่องเที่ยวชาวไทย อายุระหว่าง 16-35 ปี ที่มีความสนใจในการเล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อหาสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึง เพื่อความบันเทิงและมีรายได้เฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป เป้าหมายเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายรู้จักองค์กรและสนใจในการเข้าใช้บริการของโรงแรมจากเดิม 58% เป็น 75% เนื่องจากมี งบประมาณในการประชาสัมพันธ์และจำนวนห้องพักที่จำกัด คาดว่าองค์กรจะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากเดิมโดยคิดเป็นร้อยละ 10 จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวัดจาก จำนวนการกด Like ใน Fan Page การเข้าร่วมกิจกรรม InstaHallo และกิจกรรม Hallo Hello Valentine จำนวนผู้ที่ เดินเข้ามาชมบูธ และผู้จองห้องพักล่วงหน้าภายในงานไทยเที่ยวไทย และวัดจากการแจกแบบสอบถามอีกครั้งหลัง การประชาสัมพันธ์สิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 6 เดือน เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการรับรู้ สนใจรวมถึงเกิดความต้องการและการตัดสินใจเข้าใช้บริการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ Hallo Dormtel ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุระหว่าง 16-35 ปี เพิ่มมากขึ้นภายหลังการดำเนินแผนการ ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

5


วิเคราะห์ศักยภาพของกิจการ (SWOT Analysis) ปัจจัยภายในองค์กร • จุดแข็ง S-Strengths - การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการนำหอพักเก่ามาทำเป็นห้องพักและมีการใช้ของ Reuse ภายในองค์กร -

ราคาเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจที่จะจ่ายและราคาที่ เหมาะสมสำหรับที่พักคือ 500-1000 บาท

- จัดตั้งอยู่ในทำเลที่ดีในบริเวณถนนนิมมานเหมินท์ จึงทำให้ไม่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน ถนนนิมมานเหมินท์ที่เป็นถนนเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ -

มีการบริการจักรยานให้กับลูกค้าแต่ละห้องฟรี ห้องละ 1 คัน

จากการสรุปแบบสอบถามกราฟแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน

6


หมายเหตุ : จากการถามกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 100 คน กลุ่มเป้าหมายเลือกที่พักราคา

ต่ำกว่า 500 บาท 501-1,000 บาท 1,001-1,500 บาท 1,501-2,000 บาท 2,001-2,500 บาท 2,501-3,000 บาท 3,001-3,500 บาท 3,501 บาทขึ้นไป

6 คน 62 คน 10 คน 13 คน 6 คน 3 คน 0 คน 0 คน

คิดเป็นร้อยละ 6 คิดเป็นร้อยละ 62 คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 13 คิดเป็นร้อยละ 6 คิดเป็นร้อยละ 3 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0

• จุดอ่อน W-weaknesses - ไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด - บริเวณที่จอดรถมีไม่เพียงพอกับจำนวนรถของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ - องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักที่มากพอ เพราะขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

7


กราฟแสดงการรู้จักองค์กรของกลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 100 คน บุคคลที่รู้จักและเคยเข้าพัก 30 คน บุคคลที่รู้จักแต่ไม่เคยเข้าพัก 28 คน บุคคลที่ไม่รู้จัก 42 คน

คิดเป็นร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 28 คิดเป็นร้อยละ 42

ปัจจัยภายนอกองค์กร •โอกาส O – Opportunities - คนในสังคมปัจจุบันนิยมเลือกสิ่งที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมด้านราคาเป็นสำคัญต่อการเลือกที่พัก -

การขนส่งมวลชนที่สะดวก ( รถแดง,รถแท็กซี่,รถตุ๊กตุ๊ก ) เพราะอยู่ในแหล่งธุรกิจร้านค้าของเมืองเชียงใหม่ (ถนนนิมมานเหมินท์ )

- จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและมีเทศกาลตลอดทั้งปีจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก •อุปสรรค T – Treats - ช่วงระยะเวลาในการชำระค่าบริการห้องพักล่วงหน้ามีเวลาให้ลูกค้าตัดสินใจได้นานถึง 3 วันจึงทำให้ องค์กรเสียโอกาสในการบริการแก่ลูกค้าท่านอื่น - สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบันทำให้คนมีความรอบคอบในการใช้จ่ายมากขึ้น - ภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่พักในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราสูงขึ้น

คู่แข่ง

บ้านเสลา - อินดี้เฮ้าส์ -

8


ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกิจการ (SWOT Analysis) Hallo Dormtel เป็นสถานที่พักขนาดเล็ก ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านการตกแต่งมีความทันสมัยและสวยงาม อยู่ใน ย่านใจกลางเมือง อีกทั้งยังมีการอำนวยความสะดวกสบายที่ดีเเละมีการบริการรถจักรยานให้ใช้บริการฟรี ซึ่งปัจจัย ทั้งหมดนี้จึงตอบโจทย์กับผู้ที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เเละถือได้ว่าเป็นจุดดึงดูดให้ผู้เข้ามาพัก โดยกลุ่มผู้ที่มาพัก ส่วนใหญ่จะมากันในรูปแบบกลุ่มเพื่อน ถึงแม้ทาง Hallo Dormtel จะมีความพร้อมในด้านจุดเด่นต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่เนื่องจากไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนจึงไม่สามารถที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปที่ต้องการมาจังหวัดเชียงใหม่สนใจเข้ามาพักได้มากเท่าที่ ควร เเละไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ทำให้แผนการประชาสัมพันธ์ต้องเริ่มต้นที่ขั้นบุกเบิกไปจนถึงขั้นตัดสินใจใช้ บริการ

9


แผนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาของ Hallo Dormtel กลยุทธ์ ระยะเวลาในการดำเนินงาน

Hello Eco Hallo’s Style ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 700,000 บาท

งบประมาณ กิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ 1. กิจกรรมออกบูธในงานนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 2. กิจกรรมงานแถลงข่าว “ Hallo Eco Style ” 3. กิจกรรม “ Hallo Hello valentine ” บน Fanpage ใน Facebook 4. กิจกรรมผ่านทาง Instagram application ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ Instahallo ” ผู้รับผิดชอบ 1.นายกวิน กาศเจริญ 551810004 2.นางสาวขนิษฐา แท่นงาม 551810012 3.นายจักรกริช แจวตระกูล 551810014 4.นางสาวฉัตรรวี ประสิทธิ์พงษ์ชัย 551810025 5.นางสาวฐิตาภา ดิษฐ์แก้ว 551810036 6.นางสาวณัฐชยา สีใต้ 551810043 7.นางสาวพิมพกานต์ เกิดศิริ 551810097 8.นางสาวสุกัญญา เก่งมาก 551810139 9.นายเสฏฐวุฒิ ใจบุญ 551810146 10.นางสาวอาภากร สุวลีรัตน์ 551810164 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 1.สื่อโฆษณา 1.อินเทอร์เน็ต http://www.hallonimman.com/ 2.นิตยสาร HIP , a day ,cheese, myhome และเชียงใหม่นิวส์ 3.ป้ายติดรถสองแถว 2.สื่อประชาสัมพันธ์ 1.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กร 2.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Hallo Hello Valentine 3.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม InstaHallo 4.ป้ายติดท้ายรถจักรยาน 5.ป้ายบอกทางที่สูบยางฟรีที่นิมมาน 6.สติกเกอร์ Hallo Dormtel 10


3.กิจกรรมพิเศษทางการประชาสัมพันธ์ - สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในกิจกรรม -จดหมายเชิญสื่อมวลชนให้เข้าร่วมงาน Press Tour Hallo Dormtel -พวงกุญแจน้องเป่าลม -www.facebook.com/hallo.dormtel เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม Hallo Hello Valentine -Instagram @Hallonimman เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม InstaHallo 4.กิจกรรมส่งเสริมการขาย - สื่อโฆษณา -ใบปลิวแจกในงานนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30

11


ปฏิทินปฏิบัติการโครงการ( Action Plan) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 30 เมษายน 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

เดือน

กิจกรรมงาน Press Tour Hallo Dormtel (เปิดตัว Landmark)

พฤศจิกายน 2556

Cheeze

ธันวาคม 2556 เชียงใหม่นิวส์

มกราคม 2556

Hip

กุมภาพันธ์ 2556

A day

มีนาคม 2556

เมษายน 2556

My home

1 ม.ค. - 14 ก.พ.

กิจกรรม “Hallo Hello Valentine”

27 ก.พ. - 2 มี.ค. จัดบูธภายในงานนิทรรศการไทยเที่ยวไทย ครั้งที่

30

1 มี.ค. - 15 เม.ย.

กิจกรรม “Insta Hallo”

12


แผนปฎิบัติการสื่อ ( ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ) เดือน สื่อประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 2556

ธันวาคม 2556

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มีนาคม 2556

เมษายน 2556

1 พ.ย. - 30 เม.ย. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กร

1 ม.ค. - 15 ม.ค.

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน

“Hallo Hello Valentine” 1 มี.ค. - 15 มี.ค. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน

“InstaHallo”

1 พ.ย. - 30 เม.ย.

ป้ายบอกเส้นทางมาโรงแรม

1 พ.ย. - 30 เม.ย.

ป้ายติดจักรยานของโรงแรม

Hallo Dormtel

13


เดือน สื่อโฆษณา

พฤศจิกายน 2556

ธันวาคม 2556

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มีนาคม 2556

เมษายน 2556

1 พ.ย. - 30 เม.ย. ลงโฆษณาบนนิตยสาร HIP

ประจำเดือน ธ.ค. / ก.พ. / เม.ย. ลงโฆษณาบนนิตยสาร A DAY

ประจำเดือน ธ.ค. / ก.พ. / เม.ย. ลงโฆษณาบนนิตยสาร MY HOME

1 พ.ย. - 30 เม.ย. รถสองแถว

14


เดือน กิจกรรมพิเศษ ทางการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในกิจกรรม จดหมายเชิญสื่อมวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรมงาน Press Tour Hallo Dormtel (เปิดตัว Landmark)

พฤศจิกายน 2556

Cheeze

วันที่ 10

ธันวาคม 2556

มกราคม 2556

เชียงใหม่นิวส์

วันที่ 10

กุมภาพันธ์ 2556

Hip

มีนาคม 2556

A day

วันที่ 10

วันที่ 10

เมษายน 2556

My home

27 ก.พ. – 2 มี.ค.

พวงกุญแจน้องเป่าลม

1 ม.ค. - 15 ม.ค.

www.facebook.com/Hallo.Dormtel (เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม Hallo Hello Valentine)

1 มี.ค. - 15 มี.ค.

INSTAGRAM (เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม InstaHallo)

15


กิจกรรมส่งเสริม การขาย สื่อโฆษณา

เดือน

พฤศจิกายน 2556

ธันวาคม 2556

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มีนาคม 2556

เมษายน 2556

27 ก.พ. – 2 มี.ค.

ใบปลิวแจกภายในงานนิทรรศการ “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 30”

16


กิจกรรม : Press Tour Hallo Dormtel และเปิดตัว Landmark ( น้องเป่าลม ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสนใจรวมถึงเกิดความต้องการและตัดสินใจใช้บริการขององค์กร 2.

เชิญสื่อ ได้แก่ Cheeze , A Day , Hip , เชียงใหม่นิวส์ และ My home เพื่อให้มาประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับ เปิดตัว Hallo Dormtel โรงแรมรักษ์โลก ในชื่องาน Hallo ECO Style

วันที่จัดกิจกรรม

10 10 10 10 10

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

สถานที่

= = = = =

นิตยสาร Cheeze เชียงใหม่นิวส์ นิตยสาร Hip นิตยสาร a day นิตยสาร my home

ภายใน Hallo Dormtel ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13 ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 กิจกรรมหลัก - ใช้จดหมายเชิญสื่อก่อนการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาในวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน - ผู้บริหาร 2 คน คือ เจ้าของกิจการและหุ้นส่วนกิจการแถลงข่าวเกี่ยวกับ การเปิดตัว Hallo Dormtel โรงแรมรักษ์โลก ในชื่อธีมงาน Hallo ECO Style - เปิดตัว Landmark ( น้องเป่าลม )

17


ถ.นิมมานเหมินท์ ซอย 13 ตำบล สุเทพ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Press Tour Hallo Dormtel เรียน …………………………………………………………. เนือ่ งจาก Hallo Dormtel ได้จัดงาน Press Tour Hallo Dormtel โรงแรมรักษ์โลก ในชื่อธีมงาน Hallo ECO Style ในวันที่ 10 ( พฤศจิกายน ) พ.ศ. 2556 ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็น ECO ในสไตล์ Hallo Dormtel และในขณะเดียวกันได้เปิดตัว Landmark ( น้องเป่าลม ) ของทาง Hallo Dormtel ทีม่ ีลักษณะพิเศษในการใช้สูบลม ยางจักรยาน ส่งเสริมความเป็น ECO Style อีกด้วย เพื่อเป็นเกียรติในงาน ทาง Hallo Dormtel ใคร่ขอเชิญท่าน………………………………….. มางานตาม เวลาดังกล่าว พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ทางเราได้แนบกำหนดการ ตั๋วเครื่องบินโดยสาร และ บัตรที่พักของ Hallo Dormtel มา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นางสาว อาภากร สุวลีรัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 086-7086873

18


งบประมาณค่าใช้จ่ายในงาน Press Tour Hallo Dormtel และเปิดตัว Landmark ( น้องเป่าลม ) ค่าดำเนินการ -

ค่าเดินทางของสื่อ ( Nok Air) = (1800 x 2) x10 = 36,000 บาท

-

ค่าห้องพักฟรีของสื่อ ( ห้อง Twin room ) = 899 x 5 = 4,495 บาท

-

ค่าตัว Landmark ( น้องเป่าลม ) จำนวน 1 ตัวขนาด กว้าง 1 เมตร 20 เซนติเมตร สูง 2 เมตร = 15,800 บาท

ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ -

ค่าของที่ระลึก น้องเป่าลม จำนวน 10 ชิ้น ราคา ชิ้นละ 20 บาท = 200 บาท

-

ค่าจดหมายเชิญสื่อจำนวน 10 ชุด ชุดละ 5 บาท = 50 บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด = 56,545 บาท ตัวอย่างสื่อ

Landmark น้องเป่าลม 19


กิจกรรม : “ HALLO HELLO VALENTINE” ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม สถานที่ :

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2557 facebook @hallo.dormtel

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ Hallo Dormtel เป็นที่รู้จักมากขึ้น กิจกรรม :

ให้ถ่ายรูปกับคู่รัก พร้อมกับคำว่า “ Hallo ” อย่างสร้างสรรค์ในธีม “ คู่รัก(ษ์)โลก ” พร้อมกับบรรยายว่าคู่ของคุณรักษ์โลกอย่างไรแล้วโพสลงทาง facebook @hallo.dormtel พร้อมทั้งเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวตเพื่อลุ้นรับของรางวัล ช่วงระยะเวลา : โปรโมทกิจกรรม 1-15 มกราคม 2557 ส่งภาพถ่าย 16-31 มกราคม 2557 เปิดให้ร่วมโหวตภาพถ่าย 16 มกราคม 2557 ปิดโหวต 13 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผล 14 กุมภาพันธ์ 2557 ของรางวัล : 1. “ ของขวัญ Valentine’s Day ” คูปองที่พักฟรี 1 คืน สำหรับรูปคู่ที่ถูกใจกรรมการ 1 รางวัล และสำหรับคู่ที่ ได้ Popular vote อีก 1 รางวัล (รวมมูลค่า 2,598 บาท ) 2. รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวตรูปคู่รักใน Facebook Fanpage ของทางโรงแรม เป็นที่พักฟรี 1 คืน (ห้องใหญ่ 4 เตียง) สำหรับผู้ร่วมโหวต 1 รางวัล (มูลค่า 1699 บาท) *หมายเหตุ : ของรางวัลมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่านั้น รวมมูลค่าทั้งหมด 4,297 บาท

20


ตัวอย่างสื่อ

21


กิจกรรม : InstaHallo วัน/เดือน/ปี:

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 - วันที่ 15 เมษายน 2557 (หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด) สถานที่: Instagram @Hallonimman วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้มีผู้รู้จัก Hallo Dormtel เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม รายละเอียด: 1.วันที่ 1 มีนาคม – 15 มีนาคม 2557 เริ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้ชื่อกิจกรรมที่ว่า “InstaHallo ” ผ่าน สื่อดังต่อไปนี้ FB :www.facebook.com/hallo.dormtel Instagram : @Hallonimman โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวน 1 แผ่น 2. วันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน 2557 เปิดให้ร่วมกิจกรรมโดยให้ลูกค้าที่มาพักกับทาง Hallo Dormtel ช่วง วันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน 2557 ถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่แสดงถึงความเป็น Hallo Dormtel ภายในสถานที่พัก แล้วตาม ดังต่อไปนี้ - โพสรูปที่ถ่ายกับภาพบรรยากาศในโรงแรมลง Instagram - Tag รูปกับ IG ทาง @Hallonimman - Add Location : Hallo Nimman (ฮาโหล นิมมาน) - ติด #Hashtag ว่า #Hallo #dormtel #Nimman โดยผู้ที่ทำตามกฎกติกาได้ถูกต้องครบทุกข้อ 50 ท่านแรก รับไปเลยตุ๊กตา "น้องเป่าลม” จาก Hallo Dormtel เงื่อนไขกิจกรรม: 1. รางวัลมีทั้งหมด 50 รางวัล ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เมื่อทำตามกติกาได้ถูกต้องทุกข้อ และเป็นลูกค้าที่ เข้าพักกับทาง Hallo Dormtel ช่วงเวลากิจกรรม 50 ท่านแรกจะได้รับรางวัลตุ๊กตาน้องเป่าลม 2.รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ 3. ของรางวัลสามารถรับได้ที่แผนกต้อนรับหน้าโรงแรม งบประมาน: ค่าประชาสัมพันธ์และโฆษณา 0 บาท ค่าของรางวัล ตุ๊กตา 50 ตัว 10,000 บาท

22


ตัวอย่างสื่อที่ใช้

ตุ๊กตาน้องเป่าลม

23


กิจกรรมออกบูธนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและสนใจรวมถึงเกิดความต้องการและตัดสินใจใช้บริการขององค์กร 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกบูธนิทรรศการไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 30 บนหน้า Fan Page Facebook และ Instagram ของทางโรงแรม กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่เข้ามาร่วมงานนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 ระยะเวลา : 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร การดำเนินกิจกรรมภายในบูธ - กิจกรรมกด Like Fan Page ใน Facebook ของโรงแรม พร้อมรับพวงกุญแจน้องเป่าลม ( จำกัดจำนวน 100 อัน/วัน ) - กิจกรรมร่วมสนุกกับผู้ร่วมงานนิทรรศการ หากท่านใดที่มีสิ่งของสีเหลืองอยู่กับตัว และมาแสดงตนกับ ทางบูธ มีสิทธิรับพวงกุญแจน้องเป่าลม ( จำกัดจำนวน 100 อัน/วัน ) - แจกแผ่นพับพร้อมกับสติกเกอร์และใบปลิวโปรโมชั่นให้กับผู้ร่วมงานนิทรรศการ (จำกัดจำนวน 200 แผ่น/วัน ) โปรโมชั่นภายในบูธ 1.จองก่อนภายในงาน ได้รับส่วนลดทันที 20% *เงื่อนไข แจกภายในบูธวันละ 6 ห้อง และจัดบูธ 4 วัน - Twin room ( 2 ห้อง/วัน ) จากราคา 899 บาท - Double room (3 ห้อง/วัน ) จากราคา 1199 บาท - Four room ( 1 ห้อง/วัน ) จากราคา 1499 บาท

ลดเหลือเพียง 720 บาท ลดเหลือเพียง 960 บาท ลดเหลือเพียง 1200 บาท

รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมออกบูธนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 • ค่าดำเนินการส่วนบูธกิจกรรมภายในงาน -

ค่าเช่าบูธ Pop-up แบบหน้าโค้ง Pop-up Counter Curve Roll-up Standard A

ราคา ขนาด ขนาด ขนาด

55,000 บาท 2x3 ม. 2.22x0.84 ม. 0.60x1.60 ม.

จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 ชุด จำนวน 2 ชุด

24

17,500 บาท


• ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ -

สติกเกอร์Logo แผ่นพับ ใบปลิว พวงกุญแจน้องเป่าลม

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน

800 800 4,000 800

แผ่น แผ่น แผ่น อัน

เป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท

• ค่าจ้างบุคลากรในการดำเนินงาน -

พนักงานประชาสัมพันธ์จากทางโรงแรม จำนวน 1 คน เป็นจำนวนเงิน 4,200 บาท พนักงานประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับพร้อมใบปลิว จำนวน 2 คน (คนละ 400 บาท x 4 วัน) เป็นจำนวนเงิน 3,200 บาท • ค่าโปรโมชั่น

-

ค่าส่วนลดภายในงาน 20 % จำนวนทั้งหมด 24 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 22,080 บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด 117,980 ตัวอย่างสื่อ

พวงกุญแจน้องเป่าลม

25

บาท


ตัวอย่างบูธภายในงาน

26


สื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา 1.ป้ายบอกทางที่สูบยางฟรีที่นิมมาน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อดึงดูดสายตาของกลุ่มเป้าหมายและเป็นการบอกทางไปยังโรงแรมให้แก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มเป้า หมาย 2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเนื่องจากมีบริการที่สูบยางรถจักรยานให้บริการฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้จักรยาน วันที่เริ่มจัดกิจกรรม 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 30 เมษายน พ.ศ. 2557 สถานที่ ถนนนิมมานเหมินท์ กิจกรรมหลัก - ตั้งป้ายเติมลมยางฟรีหน้าซอย 13 ถนนนิมมานเหมินท์ -

ตั้งป้ายเติมลมยางฟรีหน้าโรงแรม Hallo Nimman

งบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ -

ค่าป้ายบอกทาง

1,900 บาท

-

ค่าภาษีติดตั้งป้ายบริเวณนิมมานเหมินท์ ซอย 13

430

บาท

งบประมาณทั้งหมด 2,330 บาท ตัวอย่างสื่อ

ป้ายบอกทางมาโรงแรม 27


2.แผ่นพับ Hallo Dormtel

วัตถุประสงค์ :

วัน/เดือน/ปี สถานที่

: :

รายละเอียด

: :

งบประมาณ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อแจ้งข้อมูลภายในองค์กร 3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักและสนใจในองค์กรในการเป็นตัวเลือกในครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 เมษายน 2557 ภายในโรงแรม Hallo Dormtel ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ งาน NAP (นิมมานเหมินท์ซอย 1) ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขนาดกระดาษ A3 ทั้งหมด จำนวน 6,000 แผ่น วางภายในโรงแรม Hallo Dormtel 6 เดือน จำนวน 600 แผ่น ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 6 เดือน จำนวน 1,200 แผ่น ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ภายในสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 6 เดือน จำนวน 1,200 แผ่น ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ภายในสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ 6 เดือน จำนวน 1,200 แผ่น แจกภายในงาน NAP (นิมมานเหมินท์ซอย 1) 5 วัน จำนวน 1,000 แผ่น แจกภายในงานนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4 วัน จำนวน 800 แผ่น ทั้งหมด จำนวน 6,000 แผ่น : ราคา 2 บาท/แผ่น จำนวน 6,000 แผ่น รวมเป็น 12,000 บาท : ค่าจ้างพนักงานแจกแผ่นพับที่งาน NAP (1 คน) 300 บาท/วัน รวมเป็น 1,500 บาท

ตัวอย่างสื่อ

28


3.โปสเตอร์แนะนำกิจกรรม

วัตถุประสงค์ : วัน/เดือน/ปี : สถานที่

:

รายละเอียด

:

งบประมาณ

:

1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 15 มกราคม 2557 และ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 – 15 มีนามคม 2557 โรงแรม Hallo Dormtel ถนนนิมมานเหมินท์ ขนาดกระดาษ A3 ทั้งหมด จำนวน 51 แผ่น ติดไว้ภายในบริเวณโรงแรม Hallo Dormtel ราคา 10 บาท/แผ่น จำนวน 51 แผ่น รวมเป็น 510 บาท

ตัวอย่างสื่อ

29


4.ใบปลิว Hallo Dormtel วัตถุประสงค์ : วัน/เดือน/ปี สถานที่ รายละเอียด

: : :

งบประมาณ

:

1.เพื่อดึงดูดใจให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักองค์กรเพิ่มมากขึ้น 2.เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 – 2 มีนาคม 2557 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขนาดกระดาษ A5 ทั้งหมด จำนวน 4,000 แผ่น แจกภายในงานนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4 วัน ราคา 0.65 บาท/แผ่น จำนวน 4,000 แผ่น รวมเป็น 2,600 บาท

ตัวอย่างสื่อ

30


5.Transit Ads

5.1) ป้ายติดรถสองแถว วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผู้สนใจและรู้จักองค์กรเพิ่มขึ้น

วันเวลา

:

1 พฤศจิกายน 2556 - 30 เมษายน 2557

สถานที่

:

อำเภอเมืองเชียงใหม่

รายละเอียด

:

1.รถสองแถว จำนวน 20 คัน เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดป้าย 2 ด้าน ขนาด 0.3 x 2.0 เมตร / ราคานี้ รวมค่าขออนุญาต ขนส่งทางบก

ประมาณ

:

รถสองแถว 900 บาท/คัน จำนวน 20 คัน รวมเป็นเงิน

108,000 บาท

31


5.2 ) ป้าย Hallo Dormtel ติดท้ายรถจักรยาน วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้มีผู้สนใจและรู้จักองค์กรเพิ่มขึ้น วัน/เดือน/ปี

:

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 30 เมษายน 2557

สถานที่

:

ภายในโรงแรม Hallo Dormtel ย่านถนนนิมมานเหมินท์

วัตถุประสงค์

:

1. เพื่อให้มีผู้รู้จักและสนใจองค์กรเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้รถจักรยานธรรมดาที่มีอยู่เดิม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ ประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้มากขึ้น

รายละเอียด งบประมาน

: :

1. ขนาด 5 x 5 นิ้ว ทำจากพลาสติก PVC หนา 0.76 มิลลิเมตร จำนวน 12 ชิ้น ราคา 45 บาท/แผ่น จำนวน 12 ชิ้นรวมเป็นเงิน 540 บาท

ตัวอย่างสื่อ

ป้าย Hallo Dormtel ติดท้ายรถจักรยาน

32


6.StickerHallo Dormtel วัตถุประสงค์ วัน/เดือน/ปี สถานที่

: : :

รายละเอียด

:

งบประมาน

:

1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 30 เมษายน 2557 ภายในโรงแรม Hallo Dormtel ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1.ขนาด 5 x 10 เซนติเมตร พิมพ์หมึกน้ำมัน 2.วางภายในโรงแรม Hallo Dormtel 6 เดือน จำนวน 600 แผ่น ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 6 เดือน จำนวน 1,200 แผ่น ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ภายในสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 6 เดือน จำนวน 1,200 แผ่น ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ภายในสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ 6 เดือน จำนวน 1,200 แผ่น วางภายในบูธ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4 วัน จำนวน 800 แผ่น ราคา 2.6 บาท/แผ่น จำนวน 5,000 แผ่น รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

ตัวอย่างสื่อ

33


7. สื่อสิ่งพิมพ์

7.1 นิตยสารแจกฟรี - HIP วันเวลา

:

สถานที่ รายละเอียด งบประมาน

: : :

1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557 สถานที่ต่างๆในเชียงใหม่ กทม. และจังหวัดอื่นๆที่รับนิตยสารประเภทแจกฟรี โฆษณาสีขนาด 1/4 หน้า ระยะเวลา 6 เดือน ราคา 8,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็น 48,000 บาท

ตัวอย่างสื่อ

34


7.2 นิตยสารทั่วไป - A DAY วันเวลา สถานที่ รายละเอียด งบประมาน

: : : :

1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557 แผงหนังสือทั่วประเทศ ลงโฆษณาสีขนาด 1 หน้าเต็ม แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 1 เดือน ราคา 30,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็น 90,000 บาท

ตัวอย่างสื่อ

35


- My home วันเวลา สถานที่ รายละเอียด งบประมาน

: : : :

1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557 แผงหนังสือทั่วประเทศ ลงโฆษณาสีขนาด 1 หน้าเต็ม แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 1 เดือน ราคา 30,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็น 90,000 บาท

ตัวอย่างสื่อ

36


สรุปงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินงาน แผนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา Hallo Dormtel งบประมาณค่าใช้จ่าย ด้านสื่อและกิจกรรม จากแผนประชาสัมพันธ์และโฆษณา 559,302 บาท -กิจกรรม : เปิดงานแถลงข่าว Hallo Dormtel และเปิดตัว Landmark ( น้องเป่าลม ) = 56,545 -กิจกรรม : “ HALLO HELLO VALENTINE” = 4,297 -กิจกรรม : InstaHallo = 10,000 -กิจกรรมออกบูธนิทรรศการไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 = 117,980 -ป้ายบอกทางที่สูบยางฟรีที่นิมมาน = 2,330 -แผ่นพับ Hallo Dormtel = 13,500 -ใบปลิว = 2,600 -โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ = 510 -Transit Advertise = 108,000 -ป้าย Hallo Dormtel ติดท้ายรถจักรยาน = 540 -StickerHallo Dormtel = 13,000 -นิตยสารแจกฟรี HIP = 48,000 -นิตยสารทั่วไป A DAY = 90,000 -นิตยสารทั่วไป my home = 90,000 -แบบประเมินความพึงพอใจ 2,000 ชุด = 2,000 ค่าเบ็ดเตล็ด = 50,698 ค่าดำเนินการของบริษัท คิดเป็น ร้อยละ 17.65 จากงบประมาณการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ = 90,000

รวมงบประมาณทั้งหมด 700,000 บาท

37

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท


การประเมินผล เชิงปริมาณ • กิจกรรมแถลงข่าวในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 จะมีการส่งจดหมายเชิญสื่อเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวของ

โรงแรมโดยการให้เข้าใช้บริการห้องพัก 1 คืน ซึ่งจะวัดได้จากมูลค่าข่าวที่สื่อได้เขียนใหกับเราในภายหลังการร่วม แถลงข่าว • กิจกรรมในงาน NAP จัดขึ้นวันที่ 5-10 ธันวาคม 2556 จะมีการเดินแจกใบปลิวภายในงาน NAP ที่จัดขึ้นที่ถนน

นิมมานเหมินท์ ซอย 1 โดยวัดจากจำนวนผู้ที่ให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมภายในงาน • กิจกรรม Hallo Hello Valentine จัดขึ้นวันที่ 1 มกราคม 2557 – 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการให้คู่รักถ่ายรูปเข้าร่วม

ประกวดใน concept คู่รัก(ษ์)โลก โดยวัดจากจำนวนการ Like หน้า Fan Page ขององค์กรใน Facebook ผู้ที่ส่งรูปเข้า ร่วมกิจกรรม และผู้ที่เข้าร่วมการโหวตรูปภาพคู่รักเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของ "อย่ากลัวเหงา เรามากับชาว แก๊ง” • กิจกรรมการจัดบูธ

"ไทยเที่ยวไทย" จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 – 2 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่ง ชาติสิริกิติ์ โดยการจัดบูธประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก และนอกจากนั้นยังมีการร่วมกิจกรรมภายในบูธ รวม ถึงมีโปรโมชั่นลดราคาให้จองห้องพักล่วงหน้าภายในงานด้วย โดยวัดจากผู้ที่สนใจเข้ามาหยิบแผ่นพับ จำนวนผู้ที่เข้า มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจำนวนผู้ที่จองห้องพักล่วงหน้าภายในบูธ • กิจกรรม InstaHallo จัดขึ้นวันที่ 16 มีนาคม 2557 – 15 เมษายน 2557 โดยการให้ลูกค้าผู้ที่เข้าพักกับทางโรงแรมใน

ช่วงเวลากิจกรรม ถ่ายรูปภาพกับบรรยากาศภายในโรงแรมที่แสดงถึงความเป็น Hallo Dormtel แล้วลงรูปใน Instagram พร้อมกับทำตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ โดยกิจกรรมนี้วัดจากจำนวนลูกค้าผู้ที่เข้าพักเข้าร่วมกิจกรรม และจำนวนการกด Like ของรูปภายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ • ประเมินผลภายหลังของแต่ละกิจกรรมจากแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายเกิดการรู้จักและ

สนใจในองค์กรรวมถึงเกิดความต้องการและตัดสินใจใช้บริการขององค์กรเพิ่มขึ้น แสดงว่าแผนการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาในครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

38


ภาคผนวก

39


แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชา 851204 หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เบื้องต้น ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบแบบ สอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ประโยน์ทางการศึกษาเท่านั้น 1. ข้อมูลทั่วไป 1) เพศ 2) อายุ

ชาย

หญิง

16-25 ปี

26-35 ปี

36-45 ปี

46-55 ปี

55 ปีขึ้นไป 3) อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ

พนักงานบริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

อื่นๆ(โปรดระบุ)...................... 4) รายได้เฉลี่ย/เดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท

5,001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท

25,001-30,000 บาท

30,001 บาทขึ้นไป 2. ข้อมูลการใช้บริการ 1) ท่านมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ 1 2 3 2) เหตุผลของผู้ที่มาใช้บริการ ท่องเที่ยว ทำงาน

4

มากกว่า 4

ประชุมสัมมนา โอกาสพิเศษ

3) ท่านเดินทางมาเชียงใหม่บ่อยแค่ไหน 1 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี

อื่นๆ(โปรดระบุ).................. 3 ครั้งต่อปี

มากกว่า 3 ครั้งต่อปี

4) ครั้งนี้ท่านใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลากี่วัน 1 - 2 วัน 3 - 4 วัน 5 - 6 วัน 7 วันขึ้นไป


5) ครั้งนี้ท่านมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับใคร คนเดียว เพื่อน คนรัก

สถานศึกษา

ครอบครัว

องค์กร/บริษัท

อื่นๆ ( โปรดระบุ ) ..............................

6) รูปแบบสถานที่พักใดที่ท่านเลือก ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) รีสอร์ท โรงแรม Condominium บ้านเช่า

เกสต์เฮ้าส์

ห้องพักรายวัน

หอพัก

Home Stay

อื่นๆ(โปรดระบุ)......................

7) ปัจจัยใดที่ทำให้ท่านเลือกที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ ( เลือกตอบเพียง 1 ข้อ ) สถานที่ ใกล้แหล่งธรรมชาติ

ใกล้แหล่ง Shop

อยู่ในย่านใจกลางเมือง

สถานที่จอดรถมีเพียงพอ

ตกแต่งสวยงาม

ห้องพักมีความสะดวกสบาย

อื่นๆ ( โปรดระบุ ) .................................................. ราคา ราคาเหมาะสมกับที่พัก อยู่ในงบที่สามารถจ่ายได้ อยู่ในงบที่บริษัทจ่ายให้ การบริการ เครื่องอำนวยความสะดวก ( เช่น WIFI ,สระว่ายน้ำ,Fitness เป็นต้น ) การบริการของพนักงาน การดูแลรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย อื่นๆ ( โปรดระบุ ) ..................................................


8) ท่านหาข้อมูลที่พักจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) โปสเตอร์ โทรทัศน์ นิตยสาร ใบปลิว

วิทยุ

อินเทอร์เน็ต

ป้ายโฆษณา

หนังสือพิมพ์

อื่นๆ (โปรดระบุ ) ....................

9) ราคาที่พักที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ( 1 ห้อง/ 1 คืน ) ต่ำกว่า 500 บาท

501-1,000 บาท

1,001-1,500 บาท

1,501-2,000 บาท

2,001-2,500 บาท

2,501-3,000 บาท

3,001-3,500 บาท

3,501 บาทขึ้นไป

3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่เลือกศึกษา 1) ท่านรู้จัก Hallo Dormtel หรือไม่ รู้จัก เคยเข้าพัก

รู้จัก ไม่เคยเข้าพัก ( ทำข้อ 2 แล้วข้ามไปข้อ 9 )

ไม่รู้จัก ( ให้ข้ามไปทำข้อ 9 ) 2) หากท่านรู้จัก ท่านรู้จัก Hallo Dormtel จากช่องทางใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) คนรู้จัก สื่อสิ่งพิมพ์ ( Free Magazine ) อินเทอร์เน็ต ( www…………………………………… ) เว็บไซด์ของโรงแรม ( www.hallonimman.com ) อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ..................................................... 3) ท่านเคยใช้บริการ Hallo Dormtel จำนวนกี่ครั้ง 1 2

3

4

4) ท่านมาใช้บริการกับใคร คนเดียว

เพื่อน

ครอบครัว

องค์กร/บริษัท

สถานศึกษา

อื่นๆ( โปรดระบุ )......................

คนรู้จัก

5) ปัจจัยใดที่ทำให้ท่านเลือกใช้บริการของ Hallo Dormtel ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) ทำเลที่ตั้ง ราคา การตกแต่ง โปรโมชั่น

การบริการ

มากกว่า 4


6) ท่านพึงพอใจต่อบริการของ Hallo Dormtel ในด้านใด (เรียงลำดับ 1-6 มากไปน้อย) ความสวยงามของห้องพัก ราคา บริเวณที่จอดรถ

การบริการของพนักงาน

ความปลอดภัย

ความเป็นส่วนตัว

7) สิ่งที่ควรปรับปรุง เมื่อท่านใช้บริการของ Hallo Dormtel (เรียงลำดับ 1-6 มากไปน้อย) ความสวยงามของห้องพัก ราคา บริเวณที่จอดรถ

การบริการของพนักงาน

ความปลอดภัย

ความเป็นส่วนตัว

8) หากท่านมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต ท่านจะใช้บริการ Hallo Dormtel หรือไม่ ใช้ ไม่ใช้ เพราะ ................................................................... ไม่แน่ใจ 9) ท่านรู้จักสื่อใดในจังหวัดเชียงใหม่บ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) C Pop Kids Hip Magazine We TV

x 9275

Nimman Station

Compass

ไทยนิวส์

เชียงใหม่นิวส์

อื่นๆ(โปรดระบุ)...................... 10 ) หลังจากที่ท่านได้มาใช้บริการ Hallo Dormtel แล้ว ท่านคิดว่าควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใดบ้าง ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................


วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยวต่อ Hallo Dormtel ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เพศ : ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ : ผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 16-25 ปี อาชีพ : ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา รายได้ต่อเดือน : รายได้ส่วนใหญ่ 5,001 – 10,000 บาท/เดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ 1) ท่านมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ จำนวนครั้งของการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ : ส่วนใหญ่เดินทางมามากกว่า 4 ครั้ง 2) เหตุผลของผู้ที่มาใช้บริการ เหตุผลส่วนใหญ่มาเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และลำดับรองลงมาที่ใกล้เคียงกันคือ เพื่อการประชุมสัมมนา โอกาสพิเศษ และเพื่อการทำงาน 3) ท่านเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยแค่ไหน ความถี่ของการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ : มามากกว่า 3 ครั้งต่อปี เป็นอันดับแรก ส่วนลำดับ รองลงมาที่มีคะแนนเท่ากันคือมา 1 และ 2 ครั้งต่อปี 4) ครั้งนี้ท่านใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลากี่วัน ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 3-4 วัน ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกับลำดับรอง ลงมาคือ 1-2 วัน 5) ครั้งนี้ท่านมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับใคร ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับเพื่อน และมาท่องเที่ยวกับครอบครัวเป็นลำดับ รองลงมา


6) รูปแบบสถานที่พักใดที่ท่านเลือก ส่วนใหญ่ผู้มาพักเลือกรูปแบบที่พักประเภทโรงแรมเป็นอันดับแรก และห้องพักรายวันเป็น ลำดับรองมาที่มีคะแนนใกล้เคียงกับประเภทรีสอร์ท 7) ปัจจัยใดที่ทำให้ท่านเลือกที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่ถูกเลือกมากที่สุดคือ สถานที่ โดยให้เหตุผลว่า อยู่ในย่านใจกลางเมืองเป็นอันดับที่ 1 และรองลงมาที่มีคะแนนใกล้เคียงกันคือ ห้องพักมีความสะดวกสบาย ตกแต่งสวยงามและใกล้แหล่ง ธรรมชาติลงมาตามลำดับ ปัจจัยที่เลือกรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 คือ การบริการ โดยให้เหตุผลที่มาเป็นอันดับแรกคือ เครื่อง อำนวยความสะดวก เช่น WIFI, สระว่ายน้ำ, Fitness เป็นต้น และคะแนนใกล้เคียงที่เป็นลำดับรองลงมา คือ การบริการของพนักงาน การรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาดรองลงมาตาม ลำดับ ปัจจัยที่เลือกรองลงมาเป็นอันดับที่ 3 คือ ราคา โดยให้เหตุผลซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกันคือ อยู่ใน งบที่สามารถจ่ายได้ ราคาเหมาะสมกับที่พัก และอยู่ในงบที่บริษัทจ่ายให้ ซึ่งมีคะแนนจากมากไปน้อย ตามลำดับ 8 ) ท่านหาข้อมูลที่พักจากแหล่งใด ส่วนใหญ่หาข้อมูลที่พักจากอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรก และหาข้อมูลจากคนรู้จักเป็นลำดับ รองลงมา 9) ราคาที่พักที่ท่านคิดว่าเหมาะสม (1 ห้อง/ 1 คืน) ส่วนใหญ่ราคาที่เลือกว่าเหมาะสมเป็นอันดับแรกคือ 501-1,000 บาท และรองลงมาเป็นอันดับ สองคือ 1,501-2,000 บาท ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกับ 1,001-1,500 บาท

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่เลือกศึกษา 1) ท่านรู้จัก Hallo Dormtel หรือไม่ (ผู้ที่ไม่เคยเข้าพักและไม่รู้จัก ให้ข้ามไปทำข้อที่ 9) มีผู้ที่ไม่รู้จักเป็นอันดับที่ 1 และรู้จัก เคยเข้าพัก รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกับ ผู้ที่รู้จักแต่ไม่เคยเข้าพัก 2) หากท่านรู้จัก ท่านรู้จัก Hallo Dormtel จากช่องทางใด ส่วนใหญ่รู้จัก Hallo Dormtel จากคนรู้จักเป็นอันดับแรก และรู้จักผ่านทางอินเทอร์เน็ต รองลงมา


3) ท่านเคยใช้บริการ Hallo Dormtel จำนวนกี่ครั้ง ส่วนใหญ่ของผู้ที่รู้จักและใช้บริการเคยมาใช้บริการจำนวน 1 ครั้ง เป็นอันดับแรก และรองลงมา คือเคยมาใช้บริการจำนวน 2 ครั้ง และ 3 ครั้งตามลำดับ 4) ท่านมาใช้บริการกับใคร ส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการ Hallo Dormtel มาใช้บริการกับเพื่อนเป็นอันดับที่ 1 และมาพักกับ องค์กร/บริษัทเป็นลำดับรองลงมา 5) ปัจจัยใดที่ทำให้ท่านเลือกใช้บริการของ Hallo Dormtel ส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการ Hallo Dormtel เลือกปัจจัยทางด้านทำเลที่ตั้งเป็นอันดับแรก และ ปัจจัยทางด้านราคารองลงมาซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกับปัจจัยทางด้านการตกแต่ง 6) ท่านพึงพอใจต่อบริการของ Hallo Dormtel ในด้านใด ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจต่อความสวยงามของห้องพักมาเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งมีคะแนนใกล้ เคียงกับความเป็นส่วนตัวที่มีคะแนนรองลงมาเป็นลำดับที่ 2 7) สิ่งที่ควรปรับปรุง เมื่อท่านใช้บริการของ Hallo Dormtel ผู้ที่ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกบริเวณที่จอดรถเป็นอันดับแรกที่ควรปรับปรุง รองลงมาคือความ เป็นส่วนตัวและความปลอดภัยลงมาตามลำดับ 8) หากท่านมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต ท่านจะใช้บริการ Hallo Dormtel หรือไม่ ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาใช้บริการอีกหรือไม่ 9) ท่านใช้สื่อใดในการมองหาที่พัก ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตในการมองหาที่พักเป็นอันดับแรก และใช้นิตยสาร ในการมองหาที่พักเป็นลำดับรองลงมา 10) ท่านรู้จักสื่อใดในจังหวัดเชียงใหม่บ้าง ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการรู้จัก Hip Magzine เป็นอันดับที่ 1 และเชียงใหม่นิวส์ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียง กับไทยนิวส์ และ Compass รองลงมาตามลำดับ


Hallo Dormtel  

การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาองค์กร Hallo Dormtel ประกอบการเรียนรู้รายวิชา 851204 หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเบื้องต้น