Page 1

СУББОТА 5А 1 2 3 4 5 6

ЧАС ФУТБОЛА ВОСП. РАБ 318

5Б ПЛ. УСЛ 222 ЧАС ФУТБОЛА

ПЛ. УСЛ 222 ЧАС ФУТБОЛА ВОСП. РАБ 305

ВОСП. РАБ 239 ЧАС ФУТБОЛА

6А ВОСП. РАБ 104 ЧАС ФУТБОЛА

1 2

ШИР 320

3 ВОСП. РАБ 4 ЧАС ФУТБОЛА 5 6

8Г 1 2 3 4 5 6

ВОСП. РАБ 311

ЧАС ФУТБОЛА

9А СТИМ 227 ЧАС ФУТБОЛА ШИР 224 ФАКУЛЬТ 227

ЧАС ФУТБОЛА

9Б ШИР 226 ВОСП. Ф 316 ЧАС ФУТБОЛА ШИР 209 ШИР 209

СТИМ 224 ШИР 227 ЧАС ФУТБОЛА

6Б СТИМ 224 ЧАС ФУТБОЛА

10А

СТИМ 320 ЧАС ФУТБОЛА ФАКУЛЬТ 320 ВОСП. Ф 320

ПЛ. УСЛ 318 ВОСП. РАБ 323 ЧАС ФУТБОЛА

ЧАС ФУТБОЛА СТИМ 220

ШИР 220 ВОСП. РАБ ЧАС ФУТБОЛА

ЧАС ФУТБОЛА

ЧАС ФУТБОЛА ВОСП. РАБ 222

11А

11Б

ВОСП. РАБ 307

ПЛ. УСЛ 318

ФАКУЛЬТ 307 ФАКУЛЬТ 307

ВОСП. РАБ 211 ВОСП. Ф 211 ФАКУЛЬТ 218 ЧАС ФУТБОЛА

ЧАС ФУТБОЛА СТИМ 323 ШИР 114 ШИР 323 ШИР 114

7А ВОСП. РАБ 324 ЧАС ФУТБОЛА

Saturday 1 13 14