Page 1

AHMAD SHUKRI B. MOHAMAD BADARUDDIN

D20102042182

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran

: Matematik

Tingkatan

: 4 BESTARI

Bilangan Pelajar

: 30 orang

Tarikh

: 17 Oktober 2011

Masa

: 4.20 – 4.50 petang ( 30 Minit )

Tajuk

: Wang hingga RM 10 000.

Hasil Pembelajaran : i) Menambah hingga tiga nilai wang, hasil tambah hingga RM 10 000. Objektif

: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat; Kognitif

: Menambah wang hingga RM 10 000.

Afektif

: Memupuk sikap suka menabung.

Psikomotor : Murid bekerjasama menyelesaikan soalan yang diberi untuk mencari perkataan yang tersembunyi. Nilai

: bekerjasama, patuh pada arahan, memberi perhatian, menghormati, berhati-hati

KBKK : Meneliti sebahagian atau keseluruhan, menilai, menjana idea Pengetahuan sedia ada : i) Murid telah mempelajari tajuk wang semasa di tahun 3. ii) Murid telah mengenal wang dan nilainya. iii) Murid biasa menggunakan wang untuk berbelanja.

RPH penambahan wang tahun 4  

pengajaran penambahan wang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you