Page 1

BUKU PANDUAN & PENYELARASAN TUGAS

2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA MANJUNG RAYA, 32040 SERI MANJUNG


SERLAHKAN KECEMERLANGAN SIAP SIAGA

PANDUAN TUGAS 2014


WARNA

: Melambangkan tekad,azam yang padu dan semangat . Sentiasa siap siaga dalam segala aspek. Sanggup menghadapi pelbagai cabaran serta rintangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Melambangkan keikhlasan hati guru membimbing dan mendidik serta keikhlasan kesediaan murid menimba dan menerima ilmu. Melambangkan warna slogan Sekolah Kebangsaan Seri Samudera Manjung Raya (SKESES) `Ilmu Intelek Iman`.

MOTO : Ilmu Intelek Iman Bermaksud pentingnya pengetahuan kepada setiap individu. Pengetahuan yang berkualiti akan melahirkan insan yang mempunyai intelektual yang mampan. Seterusnya digarapkan dengan keimanan kepada tuhan dengan harapan dapat memberi jaminan kesejahteraan untuk dirinya di masa depan. LAMBANG : Buku. Melambangkan proses pembelajaran dan pengajaran yang berjalan setiap hari di sekolah. Topi graduasi Melambangkan kejayaan yang bakal di capai setelah berusaha dengan gigih disamping keimanan yang teguh kepada Tuhan. Gear Melambangkan sentiasa memacu kesungguhan dan keupayaan yang dinamik . Disamping memartabatkan teknologi dan kemahiran dalam mengejar cita-cita untuk mencapai kejayaan bersama. Lima gelong yang menjadi paksi penegak obor. Bermaksud aspirasi guru yang bersemangat waja, berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berdedikasi menyampaikan ilmu bagi membolehkan murid-muridnya memperolehi kejayaan cemerlang serta seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Obor. Bermaksud hanya dengan ilmu yang dapat menerangi kehidupan masa hadapan setiap insan.


VISI SEKOLAH Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH Melaksanakan sistem pendidikan dengan berkesan untuk `membangunkan` potensi individu murid yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek [JERI] bagi memenuhi aspirasi negara selaras dengan konsep 1Malaysia serta berteraskan Rukun Negara melalui ;  Penerapan dan pembudayaan budaya ilmu dikalangan murid serta warga sekolah.  Penerapan dan pembudayaan sifat ketakwaan, kasih sayang serta perasaan saling menghormati antara satu sama lain dikalangan murid serta warga sekolah.  Penerapan dan pembudayaan unsur dan nilai perpaduan dikalangan murid serta warga sekolah.  Penerapan dan pembudayaan kejituan disiplin, keunggulan sahsiah dikalangan murid serta warga sekolah.  Penerapan dan pembudayaan cara gaya pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan yang cekap, berkesan, amanah, adil, telus serta menggunakan teknologi terkini.

OBJEKTIF SEKOLAH 

Melaksanakan pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan yang cekap, berkesan, amanah, adil dan telus serta menggunakan teknologi terkini dalam urusan kewangan, perkhidmatan, sumber manusia, aset, pembelajaran dan pengajaran.

 Meningkatkan secara berterusan pencapaian murid [secara kuantiti dan kualiti] dalam peperiksaan awam [UPSR] dan peperiksaan peringkat sekolah [PBS / PKSR].


 `Membangunkan` potensi individu murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia melalui program pembangunan insan yang berteraskan Rukun Negara serta konsep 1Malaysia.  `Membangunkan` potensi individu murid dalam kepimpinan yang tinggi daya saing serta mampu bersaing secara sihat di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antara bangsa melalui kegiatan / aktiviti kokurikulum [unit beruniform, kelab, persatuan, sukan dan permainan] yang terancang serta berterusan.  Meningkatkan secara berterusan tahap keselamatan dalam kawasan sekolah bagi menjamin kesejahteraan warga sekolah dan pelawatnya.  Menyediakan prasarana sebaik mungkin bagi mewujudkan persekitaran `nice to see, clean and orderly` yang kondusif untuk meransang pembelajaran dan pengajaran berkesan.

Piagam Pelanggan Kami warga Sekolah Kebangsaan Seri Samudera dengan penuh tekad dan iltizam berikrar akan menumpukan seluruh usaha serta tenaga kami untuk membangunkan potensi individu murid dengan menerap dan membudayakan ;  Budaya ilmu dan budaya cemerlang dikalangan murid serta warga sekolah.  Sifat ketakwaan, kasih sayang, saling menghormati dan membantu antara satu sama lain dikalangan murid serta warga sekolah.  Persaingan sihat dikalangan murid serta warga sekolah.  Kejituan disiplin, keunggulan sahsiah dikalangan murid serta warga sekolah.  Cara gaya pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan yang cekap, berkesan, amanah, adil, telus serta menggunakan teknologi terkini.  Memberi respon yang cepat, tepat dan betul kepada setiap aduan / teguran yang membina.


``Quality is never an accident, it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skilful execution; it represents the wise choice of many alternatives’’.

`Excellence is not an act, but a habit’

PEMBUDAYAAN AMALAN 8S  SEGAK DAN ANGGUN : Pakaian, Perwatakan, Kekemasan Diri Yang Kemas Dan Bersih.

 SENYAP : Bercakap Bila Perlu, Kawal Ketinggian Nada Suara.

 SENYUM : Senyum Kepada Semua Orang (Rakan, Guru Dan Tetamu).

 SALAM / UCAP SELAMAT : Ucapkan Salam / Ucap Selamat Kepada Rakan, Guru Dan Tetamu.

 SOPAN SANTUN : Bersopan Santun Setiap Masa.

 SAFETY FIRST : Utamakan Keselamatan Diri, Rakan Dan Harta.

 SELESA MATA MEMANDANG : Sentiasa Mempastikan Persekitaran Berkeadaan `Nice To See, Clean And Orderly’.

 SIAP SIAGA : Sentiasa Bersedia Menghadapi Pembelajaran Dan Sebarang Situas


PANDUAN TUGAS STAF [GURU & BUKAN GURU] SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan : Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Teras Perkhidmatan Cemerlang :      

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara Berpegang teguh kepada agama

Tonggak Dua Belas :

Keseronokan Kerja

Nimat Mencipta Menghargai masa Ketekunan Membawa Kejayaan

Pengaruh Teladan

Peningkatan Bakat

Tonggak Dua Belas

Kemuliaan Kesederhanaan

Ketinggian Peribadi

Keutamaan Kesabaran

Kekuatan Sifat Baik Hati

Kebijaksanaan Berkhidmat Kewajipan Menjalankan Tugas


Prinsip Kerja X-PLUS [Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia] : Setiap pasukan profesional pendidik dan pegawai pendidikan perlu menerapkan budaya prestasi tinggi berasaskan PRINSIP KERJA X-PLUS.Inilah prinsip kerja kaum profesional era GTP (Pelan Tranformasi Kerajaan) dan ETP (Pelan Tranformasi Ekonomi) : memaksimumkan impak penyampaian perkhdimatan dalam bentuk keberhasilan kerja aras cemerlang (excellence) berteraskan pengetahuan, latihan, usaha dan semangat sepasukan. Inilah prinsip kerja X-PLUS.Dengan prinsip kerja ini diharapkan setiap individu pendidikan dan pegawai pendidikan disegenap segmen dalam organisasi dan jentera pendidikan negara dapat merekayasa(reengineer) dan meneroka inisiatif baharu dalam cara-cara melakukan kerja dan menginovasi program atau aktiviti baharu bagi melengkapi program atau aktiviti sedia ada.

Prinsip Pertama: CEMERLANG (EXCELLENCE) Inilah kayu ukur keberhasilan kerja setiap individu. Cemerlang atau excellence berbeza dengan kualiti. Kualiti bermaksud memenuhi kehendak pelanggan, yakni menepati ketetapan kerja, mematuhi tuntutan perkhidmatan, mengikuti sepenuhnya perencanaan dan strategi, menyempurnakan tugasan pegawai atasan, dan mencapai sasaran kerja tahunan. Walhal cemerlang bermaksud 'go beyond', yakni memenuhi kehendak yang tidak terungkap oleh pelanggan, menangani cabaran yang belum tiba, dan melepasi rekod sedia ada. Cemerlang bermakna melepasi aras kualiti, melepas pencapaian terbaik sebelum ini, mewujudkan aras pencapaian baharu untuk dikejar oleh pesaing. Cemerlang dalam konteks berfikir dan meneroka pelbagai pilihan penyelesaian bererti "think the unthinkable" dan "reasson the unreasonable". Halangan kecemerlangan ialah batasan kemahuan dan batasan imaginasi. "Every school is a good school, tiada sekolah kecuali yang terbaik". Inilah tuntutan rakyat kepada Kerajaan dan Kerajaan mengamanahkan tanggungjawab ini kepada jentera pendidikan negara.

Prinsip Kedua : PENGETAHUAN Faktor utama produktiviti bukan lagi bilangan pekerja, teknologi dan peruntukan yang banyak, faktor utama produktiviti ialah maklumat dan pengetahuan. Cara bekerja, cara mengajar dan cara mengurus pengajaran dan pembelajaran dalam era ini bukan lagi sesuatu yang rutin, berulang-ulang dan rigid, tetapi sarat dengan kepelbagaian cara dan gaya, tidak berulang-ulang, mencabar daya upaya setiap orang dalam menggunakan kebijaksanaan, budi bicara, penilaian dan pertimbangan. Maka urusan memimpin, mengurus, merancang, melaksana dan memantau wajiblah berasaskan pengetahuan (knowledge-based) bukan berpandukan kebiasaan atau mengikut rutin atau memenuhi kepentingan diri sendiri. Demikian juga berfikir, bercakap, menulis dan bertingkah laku hendaklah berasaskan pengetahuan, bukan berpandukan perasaan, emosi, kebiasaan dan ketaksuban. Pekerjaan mendidik, melatih, mengasuh, membimbing, mengajar dan menilai mestilah berdasarkan pengetahuan, bukan kebiasaan atau rutin.

Prinsip Ketiga : LATIHAN Latihan bermaksud belajar sepanjang hayat untuk mempertajam keupayaan melaksanakan tanggungjawab semasa dan mempersiap keupayaan untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar dan mencabar. Latihan bermakna bina upaya yang berterusan, bukan sekadar memenuhi ketetapan perkhidmatan. Latihan bererti bersedia untuk berubah, bersedia untuk melaksanakan idea baharu, bersedia untuk menggunakan cara gaya baharu dalam menyempurnakan tanggungjawab, bersedia menjayakan transformasi.


Prinsip Keempat : USAHA Usaha berbeza dengan kerja. Usaha bermaksud berikhtiar seupaya mungkin dengan menggunakan pelbagai sudut pemikiran, sumber dan kreativiti dan inovasi demi menyempurnakan misi dan mencapai objektif. Usaha bermaksud "go extra mile". Sedangkan 'kerja' bermaksud melaksanakan tugas sebagaimana yang ditetapkan atau diarahkan. Kerja mengutamakan kepatuhan kepada arahan. Usaha mengutamakan matlamat dan objektif. Ukuran kerja ialah kecekapan. Ukuran usaha ialah keberkesanan. Guru dan ketua guru perlu melihat sukatan pelajaran dari sudut pembelajaran. Demikian juga matlamat murid menghadiri persekolahan. Murid ingin belajar dan berubah ke arah kemajuan, bukan untuk membantu guru dan ketua guru menghabiskan sukatan pelajaran. Usaha menuntut pendidik dan pegawai pendidikan berfikir. Dengan kecukupan usaha, dengan kesungguhan berikhtiar, daya fikir akan berkembang, imaginasi menjadi terang dan kreativiti akan bertandang - matlamat dan objektif menjadi kenyataan.

Prinsip Kelima : SEPASUKAN Sepasukan bermaksud komited kepada nilai, visi, misi dan matlamat organisasi dan mengetepikan kepentingan diri dan perasaan peribadi. Ciri kepimpinan wajib sentiasa terpamer dan dipraktikkan oleh setiap orang. Bekerja sepasukan menuntut kehadiran altruisme dalam pengurusan, pentadbiran dan pelaksanaan operasi. Altruisme menjamin keakraban anggota pasukan kepada misi organisasi dan organisasi pula mampu menjana kesejahteraan kepada setiap anggota kumpulan. Tanggungjawab pemimpin sekolah adalah untuk mencegah fenomena "alienated labor", pemencilan guru dan pemencilan pekerja sekolah daripada visi, misi dan objektif kewujudan sekolah sebagai institusi pembelajaran. Bekerja sebagai satu pasukan juga mengizinkan penyuburan pengurusan kendiri atau swaurus (self-management). Individu profesional menerima tanggungjawab dan mengambil inisiatif, mengawal dan memantau pekerjaannya, dan menjadikan pengurus dan peenyelianya sebagai mentor dan fasilitator. Sandaran pengurusan kendiri ialah setiap profesional memiliki kompetensi, keyakinan diri dan kebolehan berdikari. Dengan demikian, profesional akan bekerja dengan lebih cekap dan berusaha dengan lebih gigih sekiranya mereka diberikan ruang dan kepercayaan mengurus diri sendiri.

Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia : Tujuan utama pendidikan ialah satu usaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian kegemilangan, dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan dan prinsip – prinsip Rukunegara. Ianya dilaksanakan melalui tatasusila berikut ; I. Tanggungjawab Terhadap Murid : 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal – hal lain. 2. Bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor – faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama. 3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Membimbing / mengajar seseorang murid dalam darjah sendiri atau mata pelajaran diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh / teladan yang baik kepada murid.


6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi – tingginya. II. Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa / Penjaga Murid : 1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak – anak mereka. 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara sekolah dan rumah. 3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak – anak mereka, dengan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. 5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid. 6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata – kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. III. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat & Negara : 1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara. 2. Memupuk dalam diri setiap murid sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang – orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. 3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa institusi pendidikan dengan masyarakat. 5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. 6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari – hari dengan baik. IV. Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan : 1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemar nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. 2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 3. Berusaha dengan sepenuh – penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh – sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. 4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. 5. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 6. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan Pendidikan


Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah : Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara seimbang dan bersepadu meliputi aspek – aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah adalah bertujuan untuk membolehkan murid ;                  

Menguasai Bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah Menguasai asas kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian Menguasai kemahiran belajar Menguasai kemahiran berfikir Bertutur, membaca, menulis dan memahami Bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua Memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya Membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional Menjaga kesihatan dan kecergasan diri Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keushawanan dan produktiviti Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat – ayat tertentu dalam Al – Quran bagi murid Islam Menyakini asas – asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia Membina semangat patriotisme Mengembangkan bakat dan kreativiti Mengamalkan sikap dan pelakuan yang berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup.

Penekanan / Strategi PdP :         

Kemahiran asas Kemahiran berfikir Nilai merentasi kurikulum Bahasa merentasi kurikulum Strategi P d P yang berpusatkan murid Penilaian berterusan Pemulihan dan pengayaan Prinsip mudah ubah [luwes] Sains & teknologi merentasi kurikulum


Ciri – Ciri Seorang Guru Yang Cermelang 1. Pengurusan P & P di bilik darjah / kelas :           

Berjaya menguruskan organisasi & keceriaan bilik darjah. Berjaya membimbing murid mematuhi peraturan hingga murid mencapai disiplin diri. Kuasai & menggunakan pelbagai kaedah / strategi / teknik sewaktu pelaksanaan P & P [berfokuskan murid]. Melaksanakan tugas rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran. Menyemak kerja murid dengan teliti dan memberikan komen yang positif untuk merangsang pembelajaran yang seterusnya. Memberi kerja bertulis dan latihan mengikut kekerapan yang sesuai. Memberi kelas tambahan kepada murid di luar waktu persekolahan [sebagai tindak ikut kepada penilaian yang dilakukan]. Menjalankan ujian & penilaian secara formatif & sumatif serta merekod / melapor seterusnya membuat analisis untuk perancangan susulan yang berkesan. Sentiasa merangsang murid berfikiran secara ligik, analitis, kritis dan kreatif melalui aktiviti dan soalan yang terancang [penguasaan teknik menyoal]. Perancangan P & P dari segi rekod persediaan mengajar, ABM / BBM dan aktiviti murid disediakan dengan detail, lengkap, sesuai dan kemaskini. Hasil pembelajaran murid sentiasa meningkat.

2. Pengetahuan dan Kemahiran :         

Sentiasa mengamal & mengembangkan budaya ilmu. Berkebolehan menyelesaikan masalah & membuat keputusan yang rasional & objektif. Sentiasa mencari peluang untuk menyertai & memanafaatkan serta menyebarkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti profesion. Mempunyai kepakaran menyediakan kertas kerja, laporan minit mesyuarat, dokumentasi & penerbitan. Menjadi pakar rujuk kepada rakan sekerja dalam urusan P & P. Berketrampilan dalam pengurusan program kokurikulum. Berkebolehan mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid serta menyediakan program tindakan susulan yng berkesan. Berketrampilan dalam pengurusan masa, bahan, sumber, alatan dan tenaga manusia. Berkebolehan dalam pengurusan aktiviti bimbingan & kaunseling.

3. Kualiti Peribadi :        

Mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Prihatin dan mengamalkan budaya ikram terhadap murid, rakan sejawat dan staf sokongan. Berakhlak mulia dan bermoral tinggi. Bersikap adil serta bertimbang rasa. Beramanah serta bertanggungjawab. Dedikasi, kreatif serta inovatif. Penampilan diri yang kemas dan terurus. Sentiasa bersedia untuk berkongsi dan bekerjasama.


   

Sentiasa belajar untuk peningkatan kerjaya sebagai pendidik. Mempunyai kualiti kepimpinan di dalam / di luar bilik darjah. Mempunyai wawasan yang jelas serta selaras dengan wawasan sekolah / daerah / negeri / negara. Sentiasa bersikap terbuka dan berpandangan positif dalam setiap isu yang timbul.

4. Pengurusan Kokurikulum :    

Perancangan aktiviti kokurikulum yang detail, lengkap, sesuai dan kemaskini. Komited terhadap pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Berperanan secara berkesan dalam kokurikulum seperti jurulatih, guru penasihat dan pengadil. Berupaya meningkatkan penglibatan, minit dan prestasi murid dalam kokurikulum.

5. Sumbangan dan Hasil Kerja :  

Menyumbangkan tenaga dan kepakaranya kearah kejayaan sekolah dalam bidang kurikulum / kokurikulum sekurang – kurangnya di peringkat sekolah / daerah. Penglibatan dalam kursus, seminar, bengkel peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan sebagai fasilitator, penyedia kertas kerja dan penceramah.

6. Komunikasi dan Perhubungan :  

Sentiasa menjaga hubungan mesra, hormat menghormati dengan pihak pentadbir, rakan sejawat, murid dan lain – lain warga sekolah. Berketrampilan dan berjaya untuk berinteraksi serta menyampaikan idea / mesej dengan berkesan.

Ciri – Ciri Warga Sekolah Cermelang : 1. Kepimpinan Ikhtisas – Pendekatan, penyertaan bersama serta hala tuju yang jelas. 2. Perkongsian Wawasan & Matlamat - Mempunyai semangat kekitaan serta kolaboratif yang tinggi. 3. Suasana Pembelajaran Yang Kondusif / Unggul - Mewujudkan suasana aman, teratur serta merangsang pelaksanaan pembelajaran. 4. Fokus Kepada Pengajaran & Pembelajaran - Tumpuan yang detail serta cemerlang terhadap P & P. 5. Objektif Pengajaran Yang Jelas - Pendekatan / pelaksanaan pengajaran berobjektif jelas, pelbagai kaedah / teknik serta luwes kepada keadaan semasa. 6. Pengharapan Yang Tinggi Kepada Murid - Pengharapan sentiasa diwar – warkan, galakkan kepada murid berterusan. 7. Penggalakan Yang Positif - Memberikan motivasi yang berterusan. 8. Pemantauan Kemajuan - Membuat analisis serta tindakan susulan secara berterusan. 9. Hak & Tanggungjawab Murid - Membina imej kendiri murid melalui tugas / peranan yang diberikan kepada murid. 10. Permuafakatan Sekolah & Rumah Yang cemerlang. 11. Organisasi Pembelajaran - Amalan pembelajaran sepanjang hayat serta prinsip ;

Say What You Do


Do What You Say Record What You Did Improve What You Do Do It Right First Time & Excellence

PANDUAN AM : 1. Arahan AM 1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Sebagai pegawai kerajaan, semua guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dan staf sokongan dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am tersebut. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati dan menghayati prinsip - prinsip Perkhidmatan Cemerlang. Semua guru hendaklan mengamalkan dan menghayati Flsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan. Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas. Bertanggungjawab menjaga serta menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menlaksanakan tugas.

2. Kehadiran 2.1 Semua guru dan staf bukan guru adalah dikehendaki hadir disemua program / aktiviti sekolah. 2.2 Waktu persekolahan adalah seperti berikut ; Sesi Pagi : 07.40 pagi hingga 01.30 petang [ISNIN & SELASA] 07.40 pagi hingga 01.00 petang. [RABU & KHAMIS] Kokurikulum : 04.00 petang hingga 6.00 petang. 2.3 Waktu pejabat beroperasi [Isnin hingga Jumaat]; Operasi : 08.00 pagi hingga 05.00 petang Rehat : 01.00 petang hingga 02.00 petang [Isnin hingga Khamis] 12.45 petang hingga 02.45 petang [Jumaat sahaja] 2.4 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah sebelum loceng pertama dibunyikan [jam : 7.30 pagi]. Loceng kedua [jam : 7.40 pagi] dibunyikan bagi menandakan pembelajaran dimulakan. 2.5 Guru dikehendaki menandatangani Buku Kehadiran semasa sampai dan sewaktu balik sekolah [termasuk waktu kokurikulum / lain - lain aktiviti]. 2.6 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan sebab - sebab yang wajar. Guru dikendaki memaklumkan kepada pihak pentadbir sekolah secepat mungkin supaya jadual waktu ganti dapat disediakan. 2.7 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan.


3. Penggunaan Waktu Tidak Mengajar [Non – teaching Periods] ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 / 1981) 3.1 Waktu `non - teaching periods` itu adalah masa bekerja. 3.2 Di waktu `non - teaching periods`, guru digalakkan / boleh ditugaskan [dengan arahan guru besar / wakilnya mengikut keperluan semasa] melakukan perkara berikut ; 3.2.1 Menggantikan guru yang tidak hadir di sesebuah kelas. 3.2.2 Membuat persediaan mengajar. 3.2.3 Menyemak / memeriksa kerja / latihan murid. 3.2.4 Mengadakan pertemuan khas dengan murid / ibubapa / penjaga murid berkaitan pembelajaran murid. 3.2.5 Penyediaan aktiviti - aktiviti gerakerja kokurikulum. 3.2.6 Lain - lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh guru besar.

4. Keluar Waktu Mengajar 4.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan JPN / PPD dengan syarat mendapat kebenaran daripada guru besar atau wakil sahnya. 4.2 Guru dikehendaki mencatatkan butiran untuk keluar di Buku Rekod Keluar serta dapatkan tandatangan guru besar atau wakil sahnya. 4.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk murid melalui Penolong Kanan Pentadbiran [bagi sesi pagi] dan Penolong Kanan Petang [bagi sesi petang].

5. Cuti 5.1 Cuti Penggal [Surat Pekeliling KPM : KP (PP)0046.SJ/A/(30) bth : 24 Disember 1993] – Guru boleh dipanggil bertugas oleh guru besar [tidak lebih dari sepertiga dari jumlah cuti]. 5.2 Cuti Rehat Khas [CRK] [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 / 2005] ; 5.2.1 Semua guru layak kecuali guru besar dan GSTT. 5.2.2 Pegawai yang diberikan kuasa meluluskan CRK adalah Guru Besar. 5.2.3 CRK boleh diluluskan berasaskan keperluan perkhidmatan semasa [keberkesanan P & P tidak terjejas]. 5.2.4 CRK tidak boleh dibawa kehadapan [tahun berikutnya], tetapi boleh dikumpulkan untuk tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat [maksima 150 hari] – Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 / 2003. 5.2.5 Permohonan CRK perlu dikemukakan ke Pejabat sekolah seminggu sebelum tarikh CRK tersebut. 5.3 Cuti Sakit – Perintah Am Bab C Para 31 (a) ; 5.3.1 Sijil sakit swasta yang melebih 2 hari berturut perlu disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan. 5.3.2 Cuti sakit swasta tidak boleh melebihi 14 hari setahun. 5.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun [berterusan / putus - putus] akan dirujuk ke JPN / KPM untuk status pembayaran gaji. 5.4 Cuti Haji – Perintah Am Bab C 34 / 35 5.5 Cuti Mengambil Peperiksaan – Perintah Am Bab C 5.6 Cuti Bersalin – Perintah Am Bab C 25 / 26, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 / 1998 5.7 Cuti Tanpa Rekod PJJ – untuk IPTA sahaja [Surat Pekeliling : KP(BB)06/01/4 Jld.(48) bth : 5 Jun 1998] 5.8 Cuti Isteri Bersalin – Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 / 2002 5.9 Kematian Ahli Keluarga – Bapa / ibu / suami / isteri / anak sahaja.


[Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 / 2002] 5.10 Cuti Separuh Gaji – Perintah Am Bab C 51 (a) 5.11 Cuti Tanpa Gaji – Perintah Am Bab C 52.

6. Pakaian & Penampilan Diri – SPI Bil. 6 / 1985 6.1 Guru adalah dikehendaki berpakaian yang bersesuaian dengan profesion perguruan [mengikut jenis tugas semasa] tetapi tidak mencolok mata. 6.2 Guru yang mengajar PJ dikehendaki berpakaian yang sesuai [seluar trek, baju T & kasut sukan / kasut getah tanpa tumit]. 6.3 Potongan rambut guru [lelaki / perempuan] hendaklah sesuai dan tidak terlalu berfesyen. 6.4 Semua guru dikehendaki memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi disekolah / di luar sekolah.

7. Waktu Pembelajaran & Pengajaran 7.1 Guru hendaklah melaksanakan P & P dengan penuh profesional sesuai dengan profesion keguruan. 7.2 Guru amat digalakkan merancang / menggunakan pelbagai kaedah pedagogi sewaktu p & p. 7.3 Guru adalah amat tidak digalakkan sama-sekali melakukan perkara berikut sewaktu p & p ; 7.3.1 Menggunakan telefon bimbit atau lain – lain alat komunikasi sewaktu mengajar. 7.3.2 Melaksanakan p & p dengan keadaan duduk di kerusi kecuali dalam keadaan kecemasan. 7.3.3 Menyemak buku latihan / buku kerja murid kecuali untuk tunjukajar secara individu kepada murid. 7.3.4 Mengenakan hukuman ke atas murid dengan cara yang tidak mengikuti prosedur tindakan disiplin murid. 7.3.5 Mengeluarkan kata - kata yang menyinggung kepercayaan / agama / kebudayaan / perasaan murid.

8. Perhubungan Sesama Guru / Staf 8.1 Guru dan staf sokongan dikehendaki memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik / sihat, mengawal tutur kata serta mewujudkan semangat kekitaan. 8.2 Guru / staf sokongan hendaklah peka terhadap kebajikan / keselamatan bersama. 8.3 Guru / staf tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan kepada guru / staf / murid sekolah yang lain. 8.4 Perhubungan berbentuk kumpulan yang berasaskan kaum, status sosio-ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak digalakkan serta tidak dibenarkan sama sekali di sekolah ini.

9. Perkhidmatan, Pentadbiran dan Pengajaran 9.1 Guru / staf sokongan adalah dikehendaki peka terhadap perkhidmatan masing – masing. Jika menghadapi masalah [jika ada] berkaitan perkhidmatan hendaklah memaklumkan kepada guru besar / pembantu tadbir pentadbiran / pembantu tadbir kewangan. 9.2 Guru / staf sokongan yang menghadapi masalah [jika ada] berkaitan pentadbiran [pekeliling / arahan] hendaklah mendapatkan penjelasan / bantuan daripada guru besar / penolong kanan / pembantu tadbir pentadbiran / pembantu tadbir kewangan. 9.3 Guru yang menghadapi masalah [jika ada] berkaitan p & p hendaklah merujuk kepada guru cemerlang, ketua panitia, penolong kanan atau guru besar.


10. Buku Rekod Mengajar [SPI Bil. 3 / 1999] 10.1 Buku Rekod Mengajar adalah dokumen rasmi berkaitan p & p serta kokurikulum seseorang guru dalam tahun yang berkenaan. 10.2 Setiap guru akan dibekalkan dengan sebuah buku rekod mengajar dan keselamatan buku rekod mengajar ini adalah menjadi tanggungjawab guru berkenaan. 10.3 Buku Rekod Mengajar tersebut hendaklah di lengkapkan [teliti, kemaskini, bersih serta lengkap] dengan perkara – perkara berikut ; 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5 10.3.6 10.3.7

Butiran peribadi Sukatan Pelajaran [mata pelajaran yang di ajar] Rancangan Pengajaran Tahunan [setiap mata pelajaran yang diajar] Rancangan Pengajaran Harian Markah ujian / PKSR [setiap kelas dan mata pelajaran yang di ajar] Head count bagi setiap mata pelajaran [mengikut kelas yang diajar] Mencatatkan perancangan aktiviti kokurikulum yang akan dijalankan pada setiap hari Rabu.

10.4 Semua buku rekod mengajar hendaklah di serahkan ke pejabat sekolah untuk semakan serta di tandatangani oleh guru besar / penolong kanan pada hari Jumaat / hari akhir persekolahan setiap minggu.

11. Kegiatan Kokurikulum – [Akta Pendidikan 550 seksyen 18, SPI Bil. 1 / 1985]. 11.1 Semua guru diwajibkan terlibat dengan kegiatan kokurikulum selama 2 jam seminggu. 11.2 Setiap guru akan diagihkan untuk memimpin pasukan beruniform / persatuan atau kelab / kelab sukan permainan. Semua guru dikehendaki merancang aktiviti yang bersesuaian bagi setiap pasukan uniform / persatuan atau kelab / kelab sukan permainan yang di pimpinnya. 11.3 Kegiatan kokurikulum akan dilaksanakan pada setiap hari Rabu, semua guru dikehendaki memakai pakaian pasukan beruniform. Perhimpunan unit beruniform akan diadakan pada hari Rabu minggu ke 2 setiap bulan.

12. Jadual Waktu Mengajar 12.1 Semua guru diberikan sejumlah waktu mengajar berasaskan jawatan serta tugas yang diberi. 12.2 Semua guru wajib mematuhi jadual waktu mengajar yang ditetapkan /diberikan. Guru juga tidak dibenarkan sama sekali mengubah / meminda jadual waktu mengajar tanpa kebenaran guru besar. 12.3 Mana – mana guru yang telah tahu akan keluar pada waktu mengajar [atas urusan peribadi] hendaklah / amat digalakkan membuat pertukaran waktu mengajar sesama rakan supaya p & p kelas berkaitan tidak ketinggalan.

13. Bilik Guru 13.1 Bilik guru adalah tempat untuk guru berada apabila waktu non – teaching periods. Oleh itu kebersihan dan keselamatan di bilik guru adalah tanggungjawab bersama [termasuk harta benda yang terdapat di bilik guru]. 13.2 Guru tidak digalakkan membawa / membenarkan murid berada di bilik guru walau apa situasi sekali pun [kecuali waktu kecemasan]. Bilik guru adalah zon larangan bagi murid.


14. Penggunaan & Keselamatan Harta Benda Sekolah 14.1 Semua guru hendaklah bekerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah [sengaja / tidak sengaja] hendaklah dibawa kepengetahuan pentadbir sekolah untuk tindakan selanjutnya. 14.2 Semua hendaklah menegaskan / menguatkuasakan peraturan penggunaan peralatan / kemudahan yang terdapat di bilik – bilik khas. 14.3 Penggunaan peralatan hendaklah betul serta mengikut peraturan dan bertanggungjawab memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik. 14.4 Peralatan yang digunakan hendaklah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada guru / staf yang mengawal / menjaga stoknya. 14.5 Jika berlaku kerosakan sewaktu menggunakannya hendaklah dilaporkan kepada guru / staf yang mengawal / menjaga stok dengan segera.

15. Kebersihan dan Keselamatan 15.1 Kebersihan dan keselamatan dalam kawasan sekolah [dalam / luar bangunan] adalah tanggungjawab bersama. Keprihatinan / kepekaan semua guru / staf dalam soal keselamatan / kebersihan adalah amat dituntut. 15.2 Sebarang ’kecacatan’dari segi kebersihan / keselamatan hendaklah di ambil tindakan awal serta dimaklumkan kepada pengurusan sekolah.

16. Surat – menyurat / Surat Yang Diterima 16.1 Semua surat [peribadi] ke PPD / JPN / KPM oleh guru / staf hendaklah dibuat melalui guru besar. 16.2 Surat / pekeliling yang di terima oleh sekolah dan terpaksa diedarkan kepada guru / staf untuk tindakan / perlukan data / maklumat. Guru / staf berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat tersebut. 16.3 Semua surat [atas kapasiti sekolah] hendaklah di tanda tangani oleh guru besar / wakilnya. 17. Arahan / Pekeliling 17.1 Sebarang arahan / surat pekeliling yang dikeluarkan oleh guru besar atau wakilnya hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. 17.2 Sekiranya arahan / surat pekeliling itu diberi terus, guru / staf hendaklah menyimpannya dalam fail khas. 17.3 Sekiranya surat pekeliling itu dari KPM / JPN / PPD, guru / staf hendaklah mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil.

18. Perhimpunan Sekolah 18.1 Semua guru wajib menghadiri perhimpunan sekolah pada masa / hari yang telah ditetapkan. 18.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang. 18.3 Semua guru hendaklah menunjukkan tauladan yang baik kepada murid sewaktu perhimpunan. Elakkan daripada membuat bising / bercakap / menggunakan telefon bimbit sewaktu perhimpunan. 18.4 Semua guru perlu peka serta mengambil maklum / tindakan atas perkara yang ditegaskan sewaktu perhimpunan samaada oleh guru besar / penolong kanan / guru bertugas / guru lain. Tindakkan ini amat perlu supaya berlaku keselarasan dalam melaksanakan tugas / tindakan oleh semua guru.


19. Mesyuarat / Taklimat Guru / Staf dan Mesyuarat Panitia 19.1 Semua guru / staf wajib hadir di mesyuarat / taklimat guru / staf yang diadakan dari semasa ke semasa. 19.2 Semua guru wajib hadir di mesyuarat panitia mata pelajaran [mengikut mata pelajaran yang di ajar]. 20. Stok dan Inventori 20.1 Guru yang menjadi Ketua Panitia / menjaga bilik khas adalah dikehendaki mengendalikan Buku Stok dan Buku Inventori bagi panitia / bilik khas berkenaan. 20.2 Setiap barangan [dibeli / dibekalkan oleh KPM / JPN / PPD] hendaklah di catatkan ke dalam buku stok / buku inventori [mengikut kategorinya]. 20.3 Buku stok / buku inventori hendaklah lengkap dan kemaskini bagi tujuan audit.

21. Pembelian 21.1 Semua guru boleh membeli barangan keperluan p & p dengan cara melengkapkan borang `Nota Minta` yang terdapat di pejabat [rujuk PT Kew.]. 21.2 Borang tersebut mestilah mendapat sokongan daripada Ketua Panitia / Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar. 21.3 Semua pesanan yang melebihi RM 100.00 mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan. 21.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok / inventori dengan kemas.

22. Pelawat 22.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa guru besar / wakilnya terlebih dahulu. 22.2 Wakil insuran / juru jual tidak boleh berurusan dengan mana – mana guru / staf tanpa kebenaran guru besar / wakilnya. Semua urusan berkaitan peribadi hendaklah dibuat diluar waktu persekolahan. 22.3 Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil – wakil firma atau juru jual kecuali dengan kebenaran guru besar / wakilnya.

23. Keahlian KGKT / PIBG / PSKPP 23.1 Semua guru / staf secara automatik menjadi ahli kepada KGKT / PIBG / PSKPP. 23.2 Jumlah yuran KGKT adalah tertakluk kepada keputusan mesyuaratnya. 23.3 Semua guru / staf adalah diwajibkan mengikuti aktiviti KGKT.

24. Kunci 24.1 Semua kunci bilik / bilik khas dan almari / kabinet hendaklah di simpan di pejabat. 24.2 Mana – mana guru / staf yang hendak menyimpan kunci bilik tertentu, mestilah mendapat kebenaran daripada guru besar dan bertanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya.


25. Acara / Majlis Sekolah 25.1 Semua guru / staf adalah dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah. 25.2 Semua guru / staf hendaklah berpakaian yang bersesuaian sewaktu hadir di semua acara / majlis sekolah. 26. Ujian / Pentaksiran / PKSR Ujian / penilaian [peperiksaan] adalah salah satu komponen utama dalam P & P. Setiap ujian / penilaian perlu dianalisis bagi mengesan kekuatan / kelemahan untuk penyediaan tindakikut pengukuhan / pengayaan / pemulihan. Setiap guru perlu mengambil tindakan berikut apabila melaksanakan ujian / penilaian ; 26.1 Menyediakan soalan ujian bersesuaian dengan tujuan ujian dijalankan 26.2 Mengambil ingatan bahawa ujian bulanan adalah dalam bentuk formatif dan PKSR adalah dalam bentuk sumatif. 26.3 Menyemak serta memulangkan semula kertas jawapan murid [bagi tujuan pemulihan / pengukuhan] selewat – lewatnya 7 hari setelah ujian / penilaian dilaksanakan. 26.4 Membuat perbincangan [pembetulan / pengukuhan] bagi kertas ujian berkenaan. 26.5 Merancang tindakikut [pemulihan / pengukuhan / pengayaan] bagi tajuk – tajuk yang diuji. 26.6 Merekodkan markah [pencapaian] murid [mengikut kelas / subjek yang di ajar] ke dalam buku rekod mengajar.

27. Keputusan Akhir Dalam Sesuatu Perkara Keputusan akhir berkaitan sesuatu perkara adalah hak mutlak Guru Besar [setelah diperbincangkan dengan pihak yang berkaitan] sebagai ketua jabatan dan perlu dipatuhi sepenuhnya oleh semua warga SK Seri Samudera [guru, staf dan murid].

PANDUAN TUGAS : 1. Guru Besar Tugas guru besar adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 1.1 Pengurusan / Pentadbiran Pejabat. 1.2 Pengurusan / Pentdbiran Perkhidmatan Pendidikan. 1.3 Pengurusan / Pentadbiran Kewangan & Akaun. 1.4 Pengurusan / Pentadbiran Perjawatan Guru. 1.5 Pengurusan / Pentadbiran Perjawatan Kakitangan Bukan Guru. 1.6 Pengurusan / Pentadbiran [Baik pulih / Pembangunan] Bangunan & Kawasan 1.7 Program Pendidikan [Perancangan / Pelaksanaan]. 1.8 Kecemerlangan Akademik & Celik 3M [Perancangan / Pelaksanaan]. 1.9 Kecemerlangan Kokurikulum [Perancangan / Pelaksanaan] 1.10 Kecemerlangan Sahsiah [Perancangan / Pelaksanaan] 1.11 Perhubungan Luar / Masyarakat 1.12 Pengurusan Am.


2. Penolong Kanan Pentadbiran Tugas penolong kanan petadbiran adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 2.1 Menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaan guru besar. 2.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan guru besar 2.3 Bertanggungjawab kepada guru besar dalam hal kurikulum, pentadbiran, pengurusan guru dan kakitangan bukan guru. 2.4 Membantu guru besar dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sesi petang. 2.5 Membantu guru besar menyelia dan menilai keberkesanan p & p, semua program yang dilaksanakan di sekolah. 2.6 Membantu guru besar dalam merancang langkah – langkah keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolah. 2.7 Melaksanakan arahan / tugasan lain yang diberikan oleh guru besar dari semasa ke semasa.

3. Penolong Kanan Petang Tugas penolong kanan petang adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 3.1 Menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaan guru besar dan penolong kanan petadbiran. 3.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan guru besar. 3.3 Bertanggungjawab kepada guru besar dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. 3.4 Membantu mengeratkan hubungan di antara guru sesi pagi dan sesi petang. 3.5 Membantu guru besar menyelia / menilai keberkesanan p & p, semua program yang dijalanan di sekolah. 3.6 Membantu guru besar dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 3.7 Melaksanakan arahan / tugasan lain yang diberikan oleh guru besar dari masa ke semasa.

4. Penolong Kanan HEM Tugas penolong kanan HEM adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 4.1 Menjalankan tugas – tugas guru besar semasa ketiadaan guru besar, penolong kanan pentadbiran dan penolong kanan petang. 4.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan guru besar. 4.3 Bertanggungjawab kepada guru besar dalam pengurusan & pentadbiran Hal Ehwal Murid di sekolah. 4.4 Membantu guru besar menyelia / menilai keberkesanan P & P, aktiviti HEM dan program yang dijalankan di sekolah. 4.5 Membantu guru besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 4.6 Melaksanakan arahan / tugasan lin yang diberikan oleh guru besar dari masa ke semasa.

5. Penlong kanan Kokurikulum Tugas penolong kanan kokurikulum adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 5.1 Menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaan guru besar, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan petang & penolong kanan HEM. 5.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan guru besar.


5.3 Bertanggungawab kepada guru besar di dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sesi petang. 5.4 Membantu guru besar menyelia / menilai keberkesanan P & P, aktiviti kokurikulum & program yang dijalankan di sekolah. 5.5 Membantu guru besar di dalam semua aspek perancangan & pengurusan sekolah termasuk sesi petang. 5.6 Melaksanakan arahan / tugasan lain yang diberikan guru besar dari masa ke semasa.

6. Guru Cemerlang Tugas guru cemerlang adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 6.1 Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. 6.2 Bertanggungjawab kepada guru besar dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum [koakademik]. 6.3 Membantu guru besar menyelia / menilai keberkesanan P & P / program berkaitan akademik. 6.4 Membantu guru besar merangsang / meningkatkan aktiiviti R & D / Kajian Tindakan di kalangan guru /staf. 6.5 Membantu guru besar dalam semua aspek perancangan / pengurusan pendidikan berkaitan kurikulum. 6.6 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan guru besar. 6.7 Membantu guru besar menyelaras dalam hal – hal pemeriksaan jemaah nazir, latihan mengajar dan seumpamanya [berkaitan kurikulum]. 6.8 Membantu guru besar dalam perancangan / pelaksanaan program peningkatan akademik secara berterusan. 6.9 Melaksanakan arahan / tugasan lain yang diberikan oleh guru besar dari masa ke semasa. 7. Ketua Panitia Mata Pelajaran Tugas ketua panitia adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 7.1 Memastikan mesyuarat panitia dilaksanakan sebanyak 4 kali setahun dan mengadakan perjumpaan ad – hoc [dari masa ke semasa] jika perlu. 7.2 Membantu guru besar / penolong kanan pentadbiran menyelaras kerja – kerja akademik guru – guru mata pelajaran yang berkaitan. 7.3 Membantu guru besar / penolong kanan pentadbiran bagi memastikan semua guru mata pelajaran berkenaan mendapat sukatan pelajaran yang terkini / kemas kini. 7.4 Menyelaras penyediaan rancangan pelajaran tahunan mengikut aliran darjah. 7.5 Menyelaras pemilihan dan mencadangkan kepada guru besar buku teks [SPBT] / buku kerja / lembaran kerja untuk kegunaan murid berasaskan kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan murid. 7.6 Menyelaras pemilihan dan mencadangkan kepada guru besar buku rujukan / bahan bacaan tambahan [sesuai dengan keperluan murid dan kegunaan guru] untuk dibekalkan / pembelian pusat sumber sekolah. 7.7 Menyelaras pembinaan / penggubalan / bank soalan dan pemarkahan bagi semua ujian / PKSR serta tindakikut selepas ujian / PKSR. 7.8 Menyelenggara fail panitia dengan teratur / kemaskini [minit / laporan mesyuarat, analisis ujian / PKSR, lain – lain rekod yang berkaitan]. 7.9 Menyelaraskan kursus berkaitan pedagogi / kajian tindakan bagi tujuan peningkatan keberkesanan P&P.


7.10 Menjalankan tugas – tugas yang diarahkan oleh guru besar atau wakilnya dari masa ke semasa.

8. Guru Mata Pelajaran Tugas guru mata pelajaran adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 8.1 Memiliki / memahami / mentafsirkan / menghuraikan / melaksanakan sukatan pelajaran bagi mata pelajaran berkenaan. 8.2 Memahami / mematuhi pekeliling / arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang berkaitan serta menentukan matlamat yang harus dicapai [pengetahuan / kebolehan / kemahiran murid] bagi setiap aliran darjah. 8.3 Menyediakan rancangan pelajaran [tahunan / mingguan / harian] bagi mata pelajaran yang diajar yang lengkap. 8.4 Merancang / memberikan latihan yang cukup [mengikut tahap keupayaan murid], menyemak / memeriksa buku latihan / buku kerja / lembaran kerja dan memulangkan semula [secepat mungkin] kepada murid. 8.5 Melaksanakan ujian / penilaian bagi mengesan pencapaian murid serta melaksanakan pemulihan / pengukuhan / pengayaan. 8.6 Memastikan keselamatan murid di bilik khas [jika menggunakannya] serta pengawasan teliti dalam penggunaan alatan. 8.7 Menghadiri kursus / taklimat / mesyuarat berkaitan mata pelajaran di ajar sama ada kelolaan sekolah / PPD / JPN / KPM serta menyampaikan semula kepada guru lain [yang mengajar mata pelajaran yang sama] dalam tempoh 2 minggu selepas menghadirinya. 8.8 Menjalankan tugas kaunselor dan disiplin [mengikut kesesuaian keadaan]. 8.9 Menjalankan tugas – tugas lain yang diarahkan oleh guru besar / wakilnya.

9. Guru Kelas Tugas guru kelas adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 9.1 Membentuk organisasi kelas serta agihan tugas kepada murid. Organisasi kelas adalah seperti berikut ; 9.1.1 Ketua Kelas 9.1.2 Penolong Ketua Kelas 9.1.3 Setiausaha Kelas 9.1.4 Bendahari 9.1.5 AJK – Kebersihan / Keceriaan Keselamatan / Perabot Mata Pelajaran [setiap mata pelajaran] 9.2 Membantu organisasi kelas bagi menentukan perkara berikut ada dalam kelas ; 9.2.1 Jadual Waktu Kelas 9.2.2 Carta organisasi kelas 9.2.3 Jadual tugas 9.2.4 Senarai inventori peralatan kelas 9.2.5 Alatan pembersihan kelas 9.3 Menentukan peralatan dalam kelas boleh digunakan [melaporkan ke pejabat jika berlaku kerosakan] 9.4 Membimbing organisasi kelas melaksanakan tugas.


9.5 Menguruskan buku jadual kedatangan murid [pendaftaran / pertukaran murid / pelaporan kes ponteng sekolah] supaya lengkap, kemaskini dan bersih. 9.6 Mengurus tadbir pelaporan pelajar [mark sheet setiap ujian / PKSR / kad kemajuan / sijil berhenti / kad 001 / kad kesihatan / surat akuan]. 9.7 Mengurus tadbir urusan kebajikan / bantuan kepada murid [KWAPM / SPBT / SBT / RMT / Bantuan Uniform unit beruniform / lain – lain bantuan kewangan]. 9.8 Menguruskan kutipan / bayaran yang dibuat kepada sekolah oleh penjaga murid. 9.9 Menjalanan tugas – tugas lain yang di arah oleh guru besar / wakilnya.

10. Guru Bertugas Mingguan Tugas guru bertugas mingguan adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 10.1 Mengawasi disiplin murid diluar waktu belajar [waktu rehat / sebelum waktu pertama / selepas loceng akhir di bunyikan. 10.2 Mengawasi kebersihan sekolah [bilik darjah / bilik khas / kantin / tandas / persekitaran sekolah] 10.3 Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah 10.4 Menguruskan rawatan murid yang sakit dan menghantar murid ke hospital [jika perlu] 10.5 Mengawasi keselamatan murid / harta benda di dalam kawasan sekolah. 10.6 Mengurus tadbir perhimpunan mingguan [kehadiran guru / murid, bendera, pembesr suara] supaya berjalan lancar dan mengikut tempoh masa. 10.7 Membuat pelaporan dalam buku laporan guru bertugas mingguan serta laporan perhimpunan mingguan. 10.8 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh guru besar / wakilnya.

11. Guru Penyelaras Kelas Tugas guru penyelaras kelas adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 11.1 Bertanggungjawab membuat pembahagian murid dalah darjah dibawah jagaannya [berasaskan bilangan murid ikut kaum] 11.2 Menerima kemasukan murid baru dan membuat penempatan mengikut kesesuaian. 11.3 Membantu / menyelaras guru kelas dalam agihan buku SPBT / lain – lain bantuan. 11.4 Menyelaraskan kad pelaporan / kad kesihatan / kad 001 muird 11.5 Menyelaraskan urusan ujian / peperiksaan [kedudukan murid dalam darjah] 11.6 Menyelaras aktiviti yang melibatkan darjah di bawah kawalannya. 11.7 Mencatat kehadiran murid bagi kelas yang guru kelasnya tidak hadir bertugas. 11.8 Menjalankan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya

12. Guru Penyelaras SPBT Tugas penyelaras SPBT adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 12.1 Melaksanakan mesyuarat JK SPBT 2 kali setahun [awal dan akhir tahun]. 12.2 Menyelaraskan [pengurusan / pentadbiran] bagi ; 12.2.1 Buku stok [ikut kelas] 12.2.2 Pengedaran / Pengumpulan 12.2.3 Buku rosak / hilang 12.2.4 Pesanan buku [baru / gantian]


12.2.5 Pelupusan buku 12.3 Mengurus tadbir bilik SPBT 12.4 Menjalankan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya

13. Guru Disiplin Tugas guru disiplin adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 13.1

13.2 13.3 13.4 13.5

Bertanggungjawab dalam penguatkuasaan disiplin serta peraturan sekolah mengikut Ordinan Pelajaran 1959, Pekeliling yang berkaitan [pekeliling perkhidmatan / SPI] dan garis panduan lain yang dikeluarkan oleh KPM. Melatih / membimbing murid yang terpilih menjadi pengawas sekolah dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah. Merancang bersama guru bimbingan program peningkatan sahsiah murid secara berkala. Mengurus tadbir rekod salah laku murid secara berkala Menjalankkan tugas lain yang di arah oleh guru besar / wakilnya

14. Penyelaras / Setiausaha Peperiksaan Tugas penyelaras / setiausaha peperiksaan adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 14.1 Merangka penjadualan ujian / PKSR peringkat sekolah 14.2 Mengurus tadbir pengubalan soalan oleh guru [mengikut agihan] 14.3 Menyelaras penghantaran kertas soalan untuk cetakan / pembungkusan / agihan pada hari ujian / peperiksaan 14.4 Menyelaras penyerahan markah setelah semakan [semingggu setelah hari ujian / peperiksaan mata pelajaran berkenaan] 14.5 Menyelaras bank soalan bagi setiap mata pelajaran 14.6 Membuat analisis keputusan ujian / PKSR untuk pelaporan kepada guru besar / PPD / JPN / KPM 14.7 Menyelaras urusan head count peringkat sekolah secara berkala 14.8 Mengurusan retan yang berkaitan ujian / peperiksaan 14.9 Menyelaras urus tadbir peperiksaan UPSR. 14.10 Menjalankan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya

15. Setiausaha Kurikulum Tugas penyelaras / setiausaha kurikulum adalah merangkumi bidang tugas berikut ;

15.1 Menentukan mesyuarat JK Kurukulum sekolah diadakan sebanyak 4 kli setahun. 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6

Menyediakan minit mesyuarat kurikulum sekolah. Menyelaras mesyuarat panitia mata pelajaran Menyelaras / mengumpulkan data analisis pencapaian setiap ujian / PKSR Menelaras aktiviti panitia dengan kerjasama ketua panitia Menyelaras pengedaran sukatan pelajaran / rancangan pelajaran bagi setiap guru mengikut panitia 15.7 Menyelaras head count bagi setiap mata pelajaran utama 15.8 Menyelaras edaran buku panduan guru 15.9 Menjalankan tugas lain yang di arah oleh guru besar / wakilnya


16. Penyelaras Pusat Sumber Tugas penyelaras PSS adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 16.1 Mengurus tadbir PSS mengikut garis panduan KPM / JPN / PPD / Guru Besar 16.2 Memilih / menyelaras perlantikan Pengawas PSS serta melatih mereka untuk melaksanakan tugas di PSS 16.3 Merancang / melaksana program PSS dalam usaha menarik minat murid ke PSS 16.4 Merancang [memilih / membeli] penambahan koleksi [buku / bahan] berasaskan keperluan pembelajaran murid serta rujukan guru. 16.5 Mengurus tadbir rekod pinjaman / stok / inventori alatan / buku yang terdapat di PSS 16.6 Menjalankan tugas lain yang di arahkan oleh guru besar / wakilnya

17. Penyelaras Pembangunan / Perabot Tugas penyelaras adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 17.1 Mengurus tadbir stok / inventori peralatan / perabot di sekolah 17.2 Menyelaras urusan baik pulih perabot yang rosak 17.3 Mengenal pasti perabot yang perlukan penggantian / tambahan 17.4 Melaksanakan tugas lain yang di arahkan oleh guru besar / wakilnya

18. Penyelaras KBSR / KSSR / PBS / LINUS / LADAP Tugas penyelaras adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6

Menyelaras mesyuarat JK Menyelaras stok / invetori bahan / peralatan Menyelaras pelaksanaan program yang berkaitan Menyelaras / mengurus maklumat / data yang berkaitan Menyelaras guru untuk kursus peningkatan. Menjalankan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya

19. Penyelaras Bilik Komputer Tugas penyelaras adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Menyelaras giliran penggunaan bilik komputer Menyelaras latihan / taklimat / kursus berkaitan komputer bagi semua guru secara berkala Menyelaras / mengurus keperluan [baik pulih / tambahan] keperluan bilik komputer Mengurus keberfungsian komputer yang terdapat dibilik komputer Membantu guru lain dalam pengendalian komputer Menjalankan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya

20. Penyelaras Bilik Khas [Sc / KH / Kaunseling / SAL / Surau / JQAF/ Stor PJ / Pemulihan] Tugas penyelaras adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 20.1 Menyelaras giliran penggunaan bilik khas 20.2 Menyelaras / Mengurus stok / inventori bahan / peralatan / perabot yang terdapat dalam bilik khas 20.3 Menyelaras penambahan / baik pulih / penggantian peralatan / bahan / perabot


20.4 Bertanggungjawab atas keselamat alatan / bahan / perabot yang terdapat dibilik berkenaan 20.5 Membantu guru dalaam penggunaan alat dengan cara yang betul 20.6 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh guru besar / wakilnya

21. Setiausaha Sukan Tugas setiausaha sukan adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 21.1 Merancang / menyelaras jadual perancangan kejohanan olahraga sekolah 21.2 Membantu guru rumah sukan dalam pengurusan rumah sukan 21.3 Menyelaras agihan murid ke rumah sukan 21.4 Menyelaras jadual latihan sukan supaya tidak menggangu P & P 21.5 Menentuan padang dalam keadaan sedia digunakan 21.6 Menentukan peralatan boleh digunakan dengan selamat 21.7 Membantu guru lain dalam penggunaan peralatan sukan 21.8 Menyelaras pendedahan tentang peraturan permainan kepada guru 21.9 Menyediakan anggaran kejohanan olahraga 21.10 Menyimpan rekod penyertaan / pencapaian pasukan sekolah di peringkat MSSD / MSSPk / MSSM 21.11 Menyelaras tugasan guru dalam sukan / permainan berasaskan kemahiran sedia ada. 21.12 Menyelenggara stok / inventori peralatan dengan lengkap / kemaskini 21.13 Menjalankan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya

22. Ketua Guru Rumah Sukan Tugas ketua guru rumah sukan adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7

Memastikan adanya senarai ahli rumah yang lengkap Mengagihkan tugas secara adil kepada semua guru rumah Membentuk JK rumah di kalangan murid Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan Menentukan guru rumah sukan untuk menjadi pengadil dalam pertandingan Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk rekod / edaran Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh guru besar / wakilnya

23. Guru Rumah Sukan Tugas guru rumah sukan adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5

Menguruskan latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan Membuat pemilihan dan melatih murid untuk bertanding dalam kejohanan olahraga Bertanggungjawab / mengawasi keselamatan murid sewaktu latihan Menentukan peralatan yang digunakan selamat untuk diguna pakai. Melaksanakan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya


24. Guru Permainan Tugas guru permainan adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9

Merancang meningkatkan pengetahuan / kenahiran murid dalam permainan Berusaha mendapatkan perkhidmatan pakar Menyelaras pemilihan / melatih pasukan sekolah mengikut jadual / takwim Menganjurkan pertandingan peringkat sekolah Menguruskan surat kebenaran / pengangkutan pasukan sekolah ke pertaandingn luar Menguruskan penggantian / baik pulih / penambahan peralatan Menentukan peralatan yang digunakan adalah selamat untuk digunakan Merekodkan pencapaian pasukan sekolah di MSSD / MSSPk / MSSM Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh guru besar / wakilnya.

25. Penyelaras Persatauan / Kelab / Unit Beruniform Tugas penyelaras adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 25.1 Menyelaras / mengurus / menyelia peralatan persatuan / kelab / unit beruniform. 25.2 Menyelaras aktiviti yang dilaksanakan. 25.3 Menyelaras urus tadbir surat kebenaran penjaga untuk murid memasuki persatuan / kelab / unit beruniform. 25.4 Menentukan peraturan perlembagaan / minit mesyuarat agung direkod dan difailkan. 25.5 Menentukan mesyuarat agung / pemilihan AJK diadakan setiap tahun mengikut takwim. 25.6 Menyelaras pelaporan aktiviti persatuan / kelab / unit uniform. 25.7 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh guru besar / wakilnya.

26. Guru Persatuan / Kelab / Unit Beruniform Tugas guru persatuan / kelab / unit beruniform adalah merangkumi bidang tugas berikut ; 26.1 Menyelaras mesyuarat agung serta pemilihan AJK dikalangan murid. 26.2 Merancang aktiviti berasaskan perancangan yang telah dipersetujui pada peringkat JK Kokurikulum sekolah. 26.3 Menentukan penggunaan alatan yang betul dan selamat untuk digunakan. 26.4 Menyelaras surat kebenaran penjaga untuk murid mengambil bahagian. 26.5 Melatih murid dengan kemahiran yang diperlukan dalam persatuan / kelab / unit beruniform. 26.6 Merekodkan aktiviti / penglibatan murid di peringkat sekolah / daerah / negeri / kebangsaan. 26.7 Melaksanakan tugas lain yang diarah oleh guru besar / wakilnya.


TAKWIM PENGGAL SESI PERSEKOLAHAN 2014 PENGGAL PERTAMA

MULA PERSEKOLAHAN

AKHIR PERSEKOLAHAN

JUMLAH HARI

JUMLAH MINGGU

02 JAN 2014 01 FEB 2014 01 MAC 2014

31 JAN 2014 28 FEB 2014 21 MAC 2014

22 20 15

12

JUMLAH HARI

57

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22 MAC 2014 30 MAC 2014 31 MAC 2014 01 APR 2014 30 APRIL 2014 01 MEI 2014 27 MEI 2014 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 MEI 2014 15 JUN 2014 KEDUA

16 JUN 2014 01 JUL 2014 01 OGOS 2014 01 SEPT 2014

30 JUN 2014 31 JUL 2014 31 OGOS 2014 12 SEPT 2014

JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 13 SEPT 2014 21 SEPT 2014 22 SEPT 2014 30 SEPT 2014 01 OKT 2014 31 OKT 2014 01 NOV 2014 21 NOV 2014 JUMLAH HARI CUTI AKHIR TAHUN 22 NOV 2014

04 JAN 2015

JUMLAH

9 1 22 19 42 19 11 23 21 10

1 8

2

13

65 9 7 23 15 45 44 290

1

9

6 52

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti AM : 209 hari Jumlah Hari Cuti Penggal : 81 hari

CUTI AM BAGI TAHUN 2014 TARIKH

PERISTIWA CUTI AM 2014

01 JAN

SAMBUTAN TAHUN BARU 2014

14 JAN

SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W

17 JAN

SAMBUTAN HARI THAIPUSUM

31 JAN – 01 FEB

SAMBUTAN PERAYAAN TAHUN BARI CINA

19 APRIL

SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN

01 MEI

SAMBUTAN HARI PEKERJA

13 MEI

SAMBUTAN HARI WESAK

07 JUN

SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN DYMM SPBY DIPERTUAN AGONG

15 JULAI

SAMBUTAN HARI NUZUL AL – QURAN

28 – 29 JULAI

SAMBUTAN HARI RAYA PUASA

31 OGOS

SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE 57

16 SEPT

SAMBUTAN HARI MALAYSIA

05 OKT

SAMBUTAN HARI RAYA HAJI [cuti pada 06 Okt. Kerana 05 Okt hari Ahad]

23 OKT

SAMBUTAN HARI DEEPAVALI

25 OKT

SAMBUTAN MAAL HIJRAH 1436

25 DIS

SAMBUTAN HARI KRISMAS


ABA 1035 SK. SERI SAMUDERA CARTA ORGANISASI 2014 GURU BESAR ( EN. TAJOR AMAR B. NAZRI )

e PK. HEM ( EN. HAMDAN BIN HASHIM )

SETIAUSAHA (PN NOR IN BT SAPAWI)

DISIPLIN / PENGAWAS / KETUA MURID PN. FAUZIAH BT. ABD. GHANI

PENDAFTARAN / REKOD KESIHATAN PN. MARIAM BT. HASHIM

MOTIVASI / KAUNSELING / PPDa PN. NOR-IN BT. SAPAWI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS PN. ZAHARAH BT. MAT JUSOH

KANTIN PN.ZALILA BT. IBRAHIM

DATA & EMIS (PN. NOR IZZAH BT. ABDUL KARIM)

KETUA PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB

PANITIA BAHASA INGGERIS PN. MASNIZA BT. MISKAM

PANITIA PEND. ISLAM / BAHASA ARAB PN. FAUZIAH BT. ABD GHANI ( PENYELARAS ) PANITIA PJK EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH

KETUA PANITIA KT/ SEJARAH PN. MARIAM BT. HASHIM

ANTI PONTENG PN. ROSNI BT. SALLEH.

KESELAMATAN / KECEMASAN EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH

RMT PN. NOOR AZLIANA BT. OTHMAN PERABOT SEKOLAH EN. ZULKHAIR B. OTHMAN

TING 1 / SIJIL TAHUN 6 PN. NORHUWAIDA BT. AYOB

SBP / RK / KAA / SMKA PN. NORHUWAIDA BT. AYOB

PK KOKURIKULUM ( HJ. AHMAD BASRI BIN DAUD )

PK.PENTADBIRAN ( PN. NORAISAH BT. HASSAN )

KEBAJIKAN MURID / SBT / ZAKAT / BIASISWA PN. NORULAINI BT. MAT YAHYA SUSU SEKOLAH PN. ROSMAH BT. YASIN SBP / RK / KAA / SMKA PN. NORHUWAIDA BT. AYOB 3K PN. HASLINA BT. SANUSI.

PROGRAM VITAMIN 1 MALAYSIA PN. RAZIAH BT. SAHARI. RIMUP PN. NOREHAN BT. MD. SALEH

PANITIA SAINS PN. PN SITI ROMZAH BT. JAMIL PANITIA MATEMATIK PN. NOR IZZAH BT. ABD.KARIM PANITIA PEND. SENI VISUAL PN. ROSEMAHANI MAT GHANI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP/ TMK / RB&T PN. FATIMAH BT. ABUSTAN PANITIA MUZIK PN. HANIZAH BT. HARUN PANITIA PSK EN. AHMAD NOR KHAIRI

LAPORAN DENGGI PN. HANIZAH BT.HARUN

PKJR EN. TAUFIK ADAM B. ABDUL HAMID

SETIAUSAHA ( PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB )

PEPERIKSAAN PN.NURUL FARAH IDAYU (AWAM) PN. JAMALINA (DALAMAN)

PRASEKOLAH PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLY PLBS PN. NORHUWAIDA BT. AYOB PN. MASNIZA BT. MISKAM

JADUAL KEDATANGAN PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD. KWAPM PN. ZAHARIAH BT. MOHAMMED ZAIN PERHIMPUNAN EN. AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI

KSSR PN. RAZIAH BT SAHARI PBS PN JAMALINA BT SAMSUDIN JADUAL WAKTU PN.SHUHARNI BT SHUIB MBMMBI PN WAN ROGAYAH

BIM. & KAUNSELING PN. NORI-IN BT. SAPAWI PENYELARAS BESTARI / ICT PN.SHUHARNI BT SHUIB KAJIAN TINDAKAN PN. NOOR ZAHIRA

PEKA SAINS PN. ZAHARIAH BT. M. ZAIN LINUS PN. PUTRI HASLINA M. ALIAS ALIAS PEMULIHAN KHAS PN. HASLINA BT. SANUSI

1A 1B 1C

PASUKAN SEKOLAH PN. NORLELA BT. HASSAN (PENYELARAS) BOLA SEPAK EN. TAUFIK ADAM B. ABDUL HAMID [K] EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH BOLA TAMPAR PN. RAZIAH BT. SAHARI[K] PN. SITI ROMZAH BT. JALIL GHANI

BOLA JARING PN. ZAHARAH BT. MAT JUSOH[K] PN .NURUL WAHIDA BT. AHMAD PING PONG PN. ZAHARIAH BT. MOHAMMED ZAIN[K] PN. NOREHAN BT. SALLEH GHANI

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB

PADANG BALAPAN PN. NORLELA BT. HASSAN[K] PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD

PROTIM PN. NORLELA BT. HASSAN

PETANQUE PN. ROSMAH BT. YASIN[K] PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLI JUSOH[K] PN .NURUL WAHIDA BT. AHMAD

GURU KELAS

PN. RAZIAH PN. NURUL WAHIDA PN. PUTRI HASLINA

GURU BIMBINGAN (PN NOR IN BT SAPAWI)

BOLA BALING PN. ZURIHAN BT. MOHAMAD ZAKARIA[K] PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN

GURU MEDIA / PSS PN. NOR HASINAH BT. HUSIN

GURU PENYAYANG PN. NOR-IN BT.SAPAWI DATA / APDM / SMM PN. NOR IZZAH BT. ABD.KARIM

LADAP (PN. MAZUWI BT. SAPIIN)

PN. ZURIHAN PN. NOOR ZAHIRA EN. ZULKHAIR

PN. ROSEMAHANI PN. MAZUWI PN. SITTI HASIMAH

2A 2B 2C

PN. ZAHARAH PN. FATIMAH EN. TAUFIK ADAM

PN. NORLELA PN. ROSMAH EN.HAZRIN AZUADI

3A 3B 3C

PN. ZAHARIAH PN. NORULAINI PN. MARIAM WAHIDA

4A 4B 4C

5A 5B 5C

6A 6B 6C

RAGBI SENTUH PN. JAMALINA BT. SAMSUDDIN[K] PN. MAZUWI BT. SAPIIN MOHAMMED ZAIN[K] PN. NOREHAN BT. SALLEH GHANI PRA SEKOLAH

PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLY PN. NOREHAN BT. MD. SALEH PENYELARAS TAHUN PN NORIHA – THN 1 PN ROSNI – THN 2 PN WAN ROGAYAH – THN 3 PN KARTINAH - THN 4 EN AHMAD NOR KHAIRI THN 5 PN NOR HUWAIDA – THN 6 PEMULIHAN PN. HASLINA BT SANUSI

SETIAUSAHA ( PN. NORIHA BT. YAKUB )

SUKAN PERMAINAN 1M1S PN. NORLELA BT. HASSAN (PENYELARAS

KELAB PERSATUAN PN. KARTINAH BT. ADAM (PENYELARAS)

BOLA SEPAK EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH

BAHASA MELAYU PN. HASLINA BT. SANUSI

BOLA BALING PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN

SAINS MATEMATIK PN. SITTI HASHIMAH BT. LAMOWAH

PING PONG PN. NOREHAN BT. SALLEH

BIMBINGAN DAN KAUNSELING PN. NOR-IN BT. SAPAWI

PETANQUE PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLI GOLF PN. IZZAH BT. ABDUL KARIM BOLA TAMPAR PN. SITI ROMZAH BT. JALIL BOLA JARING PN. NURUL WAHIDA BT. AHMAD PADANG BALAPAN PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD

BAHASA INGGERIS PN. NOR AZLIANA BT. OTHMAN AGAMA ISLAM / BAHASA ARAB PN. KARTINAH BT. ADAM REKA BENTUK / TMK PN. HJH. FATIMAH BT. HJ. ABUSTAN KEBUDAYAAN / TARIAN PN. PUTRI HASLINA BT. MEGAT ALIAS

RAGBI SENTUH PN. MAZUWI BT. SAPIIN

UNIT BERUNIFORM PN. SHUHARNI BT. SHUIB (PENYELARAS)

CATUR PN. ROSNI BT. SALLEH

TAHUN 4 EN.ZULKHAIR B. OTHMAN

GOLF PN. NOR IZZAH BT. ABDUL KARIM [K] HASSAN[K] PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD CATUR PN. NURUL FARAH IDAYU BT. A. RAZAK [K] PN. ROSNI BT. SALLEH

TAHUN 5 PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI TAHUN 6 PN. MASNIZA BT. MISKAM


SENARAI NAMA GURU DAN STAF 2014

BIL

NAMA

GRED

JAWATAN/OPSYEN

N0.TEL

1

EN TAJOR AMAR B NAZRI

DGA38

GURU BESAR

(MT)

019-5779579

2

PN NORAISAH BT HASSAN

DGA34KUP

PK PENTADBIRAN

(MZ)

012-4499634

3

EN HAMDAN B HASHIM

DGA34KUP

PK HEM

(PM)

012-5894237

4

HJ AHMAD BASRI BIN DAUD

DGA34KUP

PK KOKURIKULUM (PM)

019-5564114

5

PN NOR HASINAH BT HUSIN

DG44KUP

GURU MEDIA

012-5080727

6

PN NOOR ZAHIRA BT NOORDIN

DG44KUP

MATEMATIK

7

PN NOR IZZAH BT ABDUL KARIM

DG41

GURU DATA

8

PN NORLELA BT HASSAN

DG41

PENGAJIAN MELAYU

019-4889516

9

PN ROSEMAHANI BT MAT GHANI

DG41

PENGAJIAN ISLAM

019-5414172

10

PN NOR HUWAIDA BT AYOB

DG41

PENGAJIAN MELAYU

013-5149557

11

EN HAZRIN AZUADI B HAMZAH

DG41

PENGAJIAN MELAYU

017-5379864

12

PN NURUL FARAH IDAYU BT ABD RAZAK

DG41

PENGAJIAN INGGERIS

017-5008123

13

PN ZAHARAH BT MAT JUSOH

DG41

SPBT

013-3895043

14

PN ROSNI BT SALLEH

DG41

PENGAJIAN ISLAM

019-5797721

15

PN KARTINAH BT ADAM

DG41

GURU J-QAF

013-5322047

16

PN MAZUWI BT SAPIIN

DG41

GURU J-QAF

019-5362139

17

PN ROSMAH BT YASIN

DG41

GURU J-QAF

019-2534647

18

EN ZULKHAIR B OTHMAN

DG41

GURU J-QAF

017-4323605

19

CIK NOOR AZLIANA BT OTHMAN

DG41

PENGAJIAN INGGERIS

012-9411560

20

PN NORULAINI BT MAT YAHYA

DG41

MATEMATIK

019-4785090

21

PN MASNIZA BT MISKAM

DG41

PENGAJIAN INGGERIS

012-5229389

22

PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH @ ABD HAYA

DG41

SAINS

019-5278560

23

PN HANIZAH BT HARUN

DG41

MUZIK

013-5200148

24

PN HASLINA BT SANUSI

DG41

GURU PEMULIHAN

013-5214913

25

PN SHUHARNI BT SHUIB

DG41

PENYELARAS TMK [PSV]

017-4311625

26

EN AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI

DGA34KUP

PENGAJIAN MELAYU

013-4505440

(SN)

013-9395318 (MT)

(SN)

013-5059711


27

PN MARIAM BT HASHIM

DGA34KUP

PENGAJIAN MELAYU

012-5498244

28

PN RAZIAH BT SAHARI

DGA32KUP

PENGAJIAN MELAYU

012-5035042

29

PN FATIMAH BT ABUSTAN

DGA34KUP

PENGAJIAN MELAYU

019-5609494

30

PN NORIHA BT YAKUB

DGA34KUP

PENGAJIAN MELAYU

019-5291450

31

PN JAMALINA BT SAMSUDIN

DGA32KUP

PENGAJIAN MELAYU

017-4637864

32

PN HJH ZALILA BT IBRAHIM

DGA32KUP

PENGAJIAN INGGERIS

012-5021010

33

PN WAN ROGAYAH BT WAN AHMAD

DGA34KUP

PENGAJIAN INGGERIS

012-5563557

34

EN TAUFIK ADAM B ABDUL HAMID

DGA32KUP

SAINS / AGAMA

016-4131323

35

PN FAUZIAH BT ABD GHANI

DGA32KUP

PENGAJIAN ISLAM

013-3810595

36

PN SITI ROMZAH BT JAMIL

DGA32KUP

SAINS / BM

013-3401943

37

PN ZAHARIAH BT MOHAMMED ZAIN

DGA32KUP

SAINS

019-5111296

38

PN PUTRI HASLINA BT MEGAT ALIAS

DGA32KUP

MUZIK

012-6746882

39

PN NOR-IN BT SAPAWI

DGA34KUP

GURU KAUNSELING (BM)

017-5769006

40

PN SITI HAIDA BT ZUKAPLY

DGA32KUP

PEND. PRA SEKOLAH

012-4571237

41

PN NOREHAN BT MD SALEH

DGA29

PEND. PRA SEKOLAH

019-4248747

42

PN ZURIHAN BT MOHAMAD ZAKARIA

DC41

GURU J-QAF

O12-3970495

43

PN NURUL WAHIDA BT AHMAD SOBRI

DC41

GURU J-QAF

012-5435474

44

PN FARIDAH BT KUNCHIMAIDU

N 17KUP

PT

017-5818495

45

PN NORAISHAH BT TALIB

N 17

PPM

017-5557406

46

PN ASMAHANI BT AZMI

N 17

PPM

012-5929756

47

EN MOHD AZRI B A'ZUDDIN

N1

PAP

012-6274367


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN MEMPERKASA SEKOLAH DAN PPPM

PERJAWATAN / KHIDMAT TADBIRAN

PENGERUSI

:

N / Pengerusi

:

AJK

En Tajor Amar bin Nazri Guru Besar Pn Noraisah bt Hassan Penolong Kanan Pentadbiran En Hamdan bin Hashim Penolong Kanan Hal Ehwal Murid En Ahmad Basri bin Daud Penolong Kanan Kokurikulum Pn Faridah bt Kunchimaidu PT N17 En Mohd Azri bin Azudin PAP N1 Pn Asmahani bt Azmi Pn Noraishah bt Talib

:

KEWANGAN SEKOLAH PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

SETIAUSAHA AJK

: :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Faridah bt Kunchimaidu Pn Nor Izzah bt Abdul Karim Pn Fatimah bt Abustan Pn Siti Haida bt Zulkaply Pn Noriha bt Yakub

PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

PENYELARAS

:

AJK

:

: :

PENYELARAS AJK

: :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Nor Izzah bt Abdul Karim Pn Nurul Farah Idayu bt A Razak Pn Nor in bt Sapiin Pn. Masniza bt. Miskam.

Pn Nor Izzah bt Abdul Karim Pn Rosemahani bt. Mat Ghani. Pn Nurul Farah Idayu bt A Razak Pn Siti Haida bt Zulkaply En Ahmad Noor Khairi bin Jamali

PEMBANGUNAN / ASET / STOK / INVENTORI / HARTA MODAL / PENYELENGGARAAN PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

PENYELARAS AJK

: :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Norehan bt. Md. Saleh. Pn Nor Hasinah bt. Husin. EN Zulkhair binOthman Pn Rosni bt Salleh Pn Nurul Wahida bt A Sobri

SKPM

DATA SEKOLAH PENGERUSI N /PENGERUSI

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Nor Huwaida bt Ayob

PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

PENYELARAS AJK

: :

SEKOLAH KEBANGSAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA1035

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Nor Izzah bt Abdul Karim Pn Hanizah bt Harun Pn Noriha bt Yakub Pn Shuharni bt Shuib Pn Norulaini bt Mat Yahya


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PERANCANGAN STRATEGIK & SUMBER MANUSIA

PRASEKOLAH

PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

PENYELARAS AJK

: :

En Tajor Amar bin Nazri En Hamdan bin Hashim Pn Noraisah bt Hassan En Ahmad Basri bin Daud Pn Siti Haida bt Zulkaply Pn Norehan bt Md Salleh Pn Rosemahani bt Mat Ghani Pn Asmahani bt Azmi Pn Noriashah bin Talib

PENNGERUSI N / PENGERUSI

: :

SETIAUSAHA AJK

: :

PENCERAPAN & PEMANTAUAN

MATA PELAJARAN & JADUAL WAKTU PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

SETIAUSAHA AJK

: :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Shuharni bt Shuib Pn Jamalina bt Samsudin Pn Noriha bt Yakub Semua Ketua Panitia

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Nor Huwaida bt Ayob Pn Nor Hasinah bt Husin Pn Nor Izzah bt. Abdul Karim. Pn Norlela bt Hassan Pn Masniza bt Miskam

PENGERUSI PENYELARAS AJK

: : :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Semua Ketua Panitia

. MBMMBI

LINUS & PEMULIHAN PENGERUSI N /PENGERUSI PENYELARAS AJK

: : : :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan Pn Putri Haslina bt Megat Alias Pn Haslina bt Sanusi Pn Wan Rogayah bt Wan Ahmad Pn Raziah bt Sahari Pn Jamalina bt Samsudun En Hazrin Azuadi bin Hamzah

PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

SETIAUSAHA AJK

: :

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA 1035

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Abdul Hamid bin Shufaat Pn Wan Rogayah bt Wan Ahmad Pn Nor Huwaida bt Ayob Pn Masniza bt Miskam Pn Hanizah bt Harun


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN LADAP PENGERUSI N / PENGERUSI PENYELARAS AJK

: : : :

PENINGKATAN AKADEMIK

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan Pn Mazuwi bt Sapiin Pn Zurihan bt M Zakaria Pn Kartinah bt Adam Pn Fauziah bt Abdul Ghani En Ahmad Nor Khairi bin Jamali Pn Noor Zahira bt Noordin

PENGERUSI N / PENGERUSI PENYELARAS AJK

: : : : :

En Tajor Amar bin Nazri En Hamdan bin Hashim Pn Nor-in bt Sapawi En Ahmad Nor Khairi bin Jamali Pn Rosni bt Salleh Pn Mariam bt Hashim Pn Nurul Wahida bt A Sobri

PENGERUSI N / PENGERUSI PENYELARAS AJK

: : : : : :

: : : :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan Pn Shuharni bt Shuib Pn Hanizah bt Harun Pn Masniza bt Miskam Pn Nor Izzah bt Abdul Karim En Taufik Adam bin Abdul Hamid

ABM / BBM / MEDIA

PUSAT SUMBER SEKOLAH PENGERUSI N / PENGERUSI PENYELARAS AJK

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan Pn Nor Huwaida bt Ayob Pn Siti Romzah bt Jamil Pn Nor Izzah bt Abdul Karim Pn Masniza bt Miskam Pn Nor-in bt Sapawi Pn Raziah bt Sahari

TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIMBINGAN & KAUNSELING PENGERUSI N / PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : : : :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan Pn Nor Hasinah bt Husin Pn Zalila bt Ibrahim En Ahmad Nor Khairi bin Jamali Pn Noor Azliana bt othman Semua Ketua Panitia

PENGERUSI PENYELARAS SETIAUSAHA AJK

: : : :

EN TAJOR AMAR BIN NAZRI En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali. En. Taufik Adam b. Abdul Hamid. En. Zulkhair b. Othman. Pn Nurul Wahida bt A Sobri Pn Rosmah bt Yasin

KBSR & KSSR PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

PENYELARAS AJK

: :

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Raziah bt Sahari Pn Rosemahani bt Mat Ghani Pn Zalila bt Ibrahim Pn Jamalina bt Samsudin Pn Sitti Hasimah Lammowah@ ABD Haya

Pn. Zakiah bt. Abu Bakar. En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali.

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA 1035

PENYELARAS

:

En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali.


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH [PBS] PENGERUSI N / PENGERUSI

: :

PENYELARAS AJK

: :

PLBS BAHASA MELAYU PENGERUSI PENYELARAS AJK

PENGERUSI N/ PENGERUSI PENGERUSI SETIAUSAHA PENYELARAS AJK AJK

: : : : :

Pn Nor Huwaida bt Ayob Pn Norlela bt Hassan Pn Fatimah bt Abustan Pn Hanizah bt Harun En Ahmad Nor Khairi bin Jamali

: : : : : : : : :

En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali. En TajorSAINS Amar bin Nazri PEKA En Hamdan bin Hashim Pn Nor-in bt Sapawi Pn Zahariah bt Mohamed Zain Pn Zaharah bt Mat Jusoh En Ahmad Nor Khairi bin Jamali Pn Nor Hasinah bt Husin Pn Rosni bt Salleh Pn Siti Romzah bt Jamil Pn Mariam bt Hashim En Hazri Azuadi bin Hamzah

En Tajor Amar bin Nazri Pn Noraisah bt Hassan En Hamdan bin Hashim En Ahmad Basri bin Daud Pn Jamalina bt Samsudin Pn Noriha bt Yakub Pn Raziah bt Sahari Pn Nor Huwaida bt Ayob Pn Masniza bt Miskam Pn Kartinah bt Adam

Pn. Nor Hasinah bt. Husin. PLBS BAHASA INGGERIS PENGERUSI PERNGERUSI PENYELARAS AJK

: : : :

Pn Masniza bt Miskam Pn Masniza bt Miskam Pn Nor Azliana bt Othman Pn Hjh Zalila bt Ibrahim Pn Wan Rogayah bt Wan Ahmad Pn Nurul Farah Idayu bt A. Razak

:

PAFA – PEND. AGAMA ISLAM & FARDHU AIN PENGERUSI PENYELARAS PENGERUSI NAJK / PENGERUSI PENYELARAS AJK

En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali. : Pn Fauziah bt Abdul Ghani : : En En Zulkhair bin Othman Tajor Amar bin Nazri : : PnPn Kartinah bt Adam Noraisah bt Hassan : : PnPn Mazuwi ZakiahbtbtSapiin Abu Bakar : Pn Rosmah bt Yasin : Pn Pn Hanizah btbtHarun Rosemahani Mat Ghani Masniza bt Miskam Pn Pn Rosni bt Salleh Pn Pn Nurul A Sobri NorWahida Izzah btbt Abdul Karim Pn En Zurihan bt M Zakaria Taufik Adam bin Abdul Hamid En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali.

PENYELARAS

:

En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali.

SETIAUSAHA AJK

: :

En. Taufik Adam b. Abdul Hamid. En. Zulkhair b. Othman. Pn. Rosemahani bt. Mat Ghani.

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA 1035


KURIKULUM


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM

2014 PENGERUSI EN. TAJOR AMAR B. NAZRI. ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI 2

TIMBALAN PENGERUSI

NAIB PENGERUSI 1

EN. AHMAD BASRI BIN DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM. )

SETIAUSAHA

PN NOR HUWAIDA BT AYOB

PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB

BAHASA INGGERIS PN. MASNIZA BT MISKAM.

PEND.ISLAM / BAHASA ARAB PN. FAUZIAH BT. ABD. GHANI.

KAJIAN TEMPATAN/SEJARAH PN. MARIAM BT HASHIM

. KEMAHIRAN HIDUP/TMK/RB&T PN. FATIMAH BT. ABUSTAN

MATEMATIK PN. NOR IZZAH BT ABDUL KARIM.

SAINS PN. SITI ROMZAH BT. JAMIL.

PEND. JASMANI KESIHATAN EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH

PRASEKOLAH PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLY PN NOREHAN BT MD.SALEH

PC PP

1A 1B 1C

PENDIDIKAN MUZIK PN. HANIZAH BT. HARUN PEND. SIVIK KEWARGANEGARAAN EN. AHMAD NOR KHAIRI B.JAMALI

PN. ROSEMAHANI PN. MAZUWI PN. SITTI HASIMAH

PN. ZURIHAN CIK NOOR ZAHIRA EN. ZULKHAIR

PN. ZAHARAH PN. FATIMAH EN. TAUFIK ADAM

3A 3B 3C

PN. ZAHARIAH PN. NORULAINI PN. MARIAM

5A 5B 5C

PN. RAZIAH BT. SAHARI PEPERIKSAAN PN. NURUL FARAH IDAYU (AWAM) PN. JAMALINA BT. SAMSUDIN (DALAMAN)

BIMBINGAN & KAUNSELING PN. NOR-IN BT. SAPAWI

PEMULIHAN KHAS PN. HASLINA BT. SANUSI

KAJIAN TINDAKAN PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN MBMMBI PN. WAN ROGAYAH PLBS PN. NORHUWAIDA BT. AYOB PN. MASNIZA BT. MISKAM PENYELARAS BESTARI / ICT PN. SHUHARNI BT SHUIB

6A 6B 6C

PBS PN. JAMALINA BT SAMSUDIN PAFA PN. FAUZIAH BT. ABD. GHANI

PENYELARAS KELAS TAHAP 1 PN. NORIHA Tahun 1 PN. ROSNI Tahun 2 EN. WAN ROGAYAH Tahun 3 PN. KARTINAH Tahun 4

LADAP PN. MAZUWI BT SAPIIN

KSSR 4A 4B 4C

TAHUN 6

TAHUN 3 PN. NORLELA PN. ROSMAH EN HAZRIN AZUADI

PUSAT SUMBER SEKOLAH PN. NOR HASINAH BT. HUSIN.

TAHUN 5 2A 2B 2C

DATA & EMIS PN. NOR IZZAH BT. ABDUL KARIM

PN. HASLINA BT. SANUSI

TAHUN 4

TAHUN 1 PN. RAZIAH PN. NURUL WAHIDA PN. PUTRI HASLINA

JADUAL WAKTU PN. SHUHARNI BT SHUIB

PEMULIHAN KHAS

TAHUN 2 PENDIDIKAN SENI VISUAL PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI

TUGAS – TUGAS KHAS

GURU KELAS

PENYELARAS KELAS TAHAP 2 EN AHMAD NOR KHAIRI Tahun 5 PN. NOR HUWAIDA Tahun 6 PN. SITI HAIDA PRASEK

LINUS PN. PUTRI HASLINA BT. MEGAT ALIAS

PROTIM PN. NORLELA BT HASSAN

PKJR PN FATIMAH BT ABUSTAN PRASEKOLAH PN. SITI HAIDA BT ZULKAPLY

NILAM PN. HJH. ZALILA BT. IBRAHIM


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KURIKULUM PENGERUSI

:

NAIB PENGERUSI

:

PENYELARAS AJK PUSAT SUMBER SEKOLAH KAJIAN TINDAKAN PEPERIKSAAN AWAM PEPERIKSAAN DALAM BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS SAINS MATEMATIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/ARAB PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN KEMAHIRAN HIDUP/TMK/RB &T PENDIDIKAN MUZIK PEND. SIVIK KEWARGANEGARAAN KAJIAN TEMPATAN/SEJARAH PENYELARAS TMK / ICT KELAS PEMULIHAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MBMMBI KSSR PBS PRASEKOLAH LINUS PROTIM NILAM PEKA SAINS PENYELARAS TAHUN 1 PENYELARAS TAHUN 2 PENYELARAS TAHUN 3 PENYELARAS TAHUN 4 PENYELARAS TAHUN 5 PENYELARAS TAHUN 6

:

En Tajor Amar bin Nazri [Guru Besar] Pn Noraisah bt Hassan [Penolong Kanan Pentadbiran] En Hamdan bin Hashim [Penolong Kanan Hal Ehwal Murid] En Ahmad Basri bin Daud [Penolong Kanan Kokurikulum] Pn Nor Huwaida bt Ayob

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Pn Nor Hasinah bt Husin Pn Noor Zahira bt Noordin Pn Nurul Farah Idayu bt A Razak Pn Jamalina bt Samsudin Pn Nor Huwaida bt Ayob Pn Masniza bt Miskam Pn Siti Romzah bt Jamil Pn Nor Izzah bt Abdul Karim Pn Fauziah bt AbdulGhani Pn Rosemahani bt Mat Ghani En HazrinAzuadi bin Hamzah Pn Fatimah bt Abustan Pn. Hanizah bt Harun En Ahmad Nor Khairi bin Jamali Pn Mariam bt Hashim Pn Shuharni bt Shuib Pn Haslina bt Sanusi Pn Nor –in bt Sapawi Pn Wan Rogayah bt Wan Ahmad Pn Raziah bt Sahari Pn. Jamalina bt Samsudin Pn Siti Haida bt Zulkaply Pn Putri Haslina bt Megat Alias Pn Norlela bt Hassan Pn Hjh Zalila bt Ibrahim Pn Zahariah bt Mohamed Zain Pn Noriha Bt Yakub Pn Rosni Bt Salleh Pn Wan Rogayah Bt Wan Ahmad Pn Kartinah Bt Adam En Ahmad Nor Khairi Bin Jamali Pn Nor Huwaida Bt Ayob

SEKOLAH KEBANGSAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA1035


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA BAHASA MELAYU

PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : :

PN NOR HUWAIDA BT AYOB PN NORLELA BT HASSAN PN FATIMAH BT ABUSTAN PN MARIAM BT HASHIM EN AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI EN HAZRIN AZUADI B HAMZAH PN SITI ROMZAH BT JAMIL PN HANIZAH BT HARUN PN RAZIAH BT SAHARI PN PUTRI HASLINA BT MEGAT ALIAS EN HAMDAN BIN HASHIM EN AHMAD BASRI BIN DAUD

PANITIA BAHASA INGGERIS PENGERUSI SETIAUSAHA

: :

AJK

:

PANITIA SAINS

PANITIA MATEMATIK

PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : :

PN NOR IZZAH BT ABD KARIM PN NORULAINI BT MAT YAHYA PN NORIHA BT YAKUB PN FATIMAH BT ABUSTAN PN JAMALINA BT SAMSUDIN PN NOREHAN BT MD SALEH PN NOOR ZAHIRA BT NOORDIN EN TAJOR AMAR BIN NAZRI

PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

PN MASNIZA BT MISKAM PN WAN ROGAYAH BT WAN AHMAD PN HJH ZALILA BT IBRAHIM PN NOOR AZLIANA BT OTHMAN PN NURUL FARAH IDAYU BT A RAZAK PN SHUHARNI BT SHUIB

PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : :

PN SITI ROMZAH BT JAMIL PN ZAHARIAH BT MOHAMMED ZAIN PN NOR HASINAH BT HUSIN PN ZAHARAH BT MAT JUSOH EN TAUFIK ADAM B ABD HAMID PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH @ ABD HAYA PN NORAISAH BT HASSAN

PENGERUSI PANITIA : PN SITI ROMZAH BT JAMIL PENDIDIKAN SIVIK

DAN KEWARGANEGARAAN PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : :

PN HANIZAH BT HARUN PN PUTRI HASLINA BT MEGAT ALIAS PN NOOR ZAHIRA BT NORDIN PN NORAISAH BT HASSAN PN JAMALINA BT SAMSUDIN PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH @ ABD HAYA

PENGERUSI

:

EN AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI

SETIAUSAHA

:

AJK

:

PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH @ ABD HAYA PN ZAHARAH BT MAT JUSOH PN NORULAINI BT MAT YAHYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA 1035


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

PANITIA KAJIAN TEMPATAN PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : :

PN MARIAM BT HASHIM PN NOR HUWAIDA BT AYOB PN NORLELA BT HASSAN PN ZAHARIAH BT MOHAMED ZAIN

PENGERUSI : PN MARIAM BT HASHIM PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SETIAUSAHA : PN RABIATUL ADAWIYAH BT ABD RAHMAN PENGERUSI : PN ROSEMAHANI BT MAT GHANI SETIAUSAHA : PN SHUHARNI BT SHUIB AJK : PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH @ ABD HAYA PN SITI ROMZAH BT JAMIL PN ZAHARAH BT MAT JUSOH PN ZAHARIAH BT MOHAMMED ZAIN

PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : :

PN FATIMAH BT ABUSTAN EN AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI PN ZAHARIAH BT MOHAMMED ZAIN PN SHUHARNI BT SHUIB

PENGERUSI : PN FATIMAH BT ABUSTAN SETIAUSAHA : EN AHMAD NOR KHAIRIISLAM B JAMALI PANITIA PENDIDIKAN AGAMA

DAN BAHASA ARAB PENGERUSI SETIAUSAHA

: : :

PN FAUZIAH BT ABD GHANI PN ROSMAH BT YASIN

SU MAKDIS SU JQAF AJK

PN ROSNI BT SALLEH PN KARTINAH BT ADAM PN ROSEMAHANI BT MAT GHANI EN TAUFIK ADAM B ABD HAMID EN ZULKHAIR B OTHMAN PN MAZUWI BT SAPIIN PN NURUL WAHIDA BT A. SOBRI PN ZURIHAN BT M ZAKARIA

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN PENGERUSI SETIAUSAHA AJK

: : :

EN HAZRIN AZUADI B HAMZAH PN NOOR ZAHIRAHBT NOORDIN PN RAZIAH BT SAHARI PN ZAHARAH BT MAT JUSOH PN NORLELA BT HASSAN PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH@ ABD HAYA PN NORIHA BT YAKOB PN HANIZAH BT HARUN EN TAUFIK ADAM B ABD HAMID EN ZULKHAIR B OTHMAN PN NOR HASINAH BT HUSIN PN NORULAINI BT MAT YAHYA EN AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI EN HAMDAN BIN HASHIM EN AHMAD BASRI BIN DAUD

NILAM

PENYELARAS AJK

: : :

Pn Hjh Zalila bt Ibrahim Pn Nor Azliana bt Othman Pn Mariam bt Hashim Pn Norlela bt Hassan

PROTIM

PENYELARAS N AJK

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA 1035

: : :

Pn Norlela bt Hassan Pn Fatimah bgt Abustan Pn Mariam bt Hashim Pn Noor Zahira bt Noordin En Ahmad Nor Khairi bin Jamali


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

BILIK-BILIK KHAS Pn Haslina Bt Sanusi

1

BILIK PEMULIHAN KHAS

2

PUSAT SUMBER SEKOLAH

3

BILIK PENGAWAS

4

BILIK BIM. & KAUNSELING

5

BILIK KESIHATAN

6

BILIK J-QAF

7

BILIK MUZIK

8

BILIK TAYANGAN

9

BILIK GURU

10

BENGKEL KEM. HIDUP

11

BILIK KOMPUTER

12

STOR SUKAN

13

MAKMAL SAINS

14

KEDAI BUKU/KOPERASI

15

BILIK SPBT

16

BILIK SENI

Pn Rosemahani Bt Mat Ghani

17

BILIK BBM/ABM

En Ahmad Nor Khairi B Jamali / Pn Sitti Hasimah Bt Lammowah @ Abd Haya

18

STOR PEKERJA

En Mohd Azri Bin Azuddin

19

PEJABAT SEKOLAH

En Mohd Azri Bin Azuddin

20

BILIK GERAKAN

21

BILIK CETAK

22

BILIK KOKURIKULUM

23

BILIK KESELAMATAN & BILIK PERSALINAN

24

BILIK PEPERIKSAAN

25

DEWAN PEPERIKSAAN AWAM

26

BILIK SAL

Pn Nor Hasinah Bt Husin Pn Fauziah Bt Abd Ghani Pn Nor 窶的n Bt Sapawi Pn Mariam Bt Hashim Pn Kartinah Bt Adam Pn. Hanizah Bt Harun Pn Nor Hasinah Bt Husin Pn Wan Rogayah Bt Wan Ahmad / Pn Rosni Bt Salleh Pn Fatimah Bt Abustan Pn Shuharni Bt Shuib En Hazrin Azuadi Bin Hamzah Pn Siti Romzah Bt Jamil Pn Haslina Bt Sanusi / Pn Nor 窶的n Bt Sapawi Pn Zaharah Bt Mat Jusoh / Pn Nurul Wahida Bt A. Sobri

Pn Rosmah Bt Yasin / Pn Rosni Bt Salleh En Mohd Azri Bin Azuddin Pn Noriha Bt Yakob En Mohd Azri Bin Azuddin Pn Nurul Farah Idayu Bt A Razak Pn Nurul Farah Idayu Bt A Razak Pn Masniza Bt Miskam / Pn Hanizah Bt Harun


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

TUGAS-TUGAS KHAS 1

SEGAK

En Hazrin Azuadi Bin Hamzah En Taufik Adam B Abd Hamid

2

KELAS TAMBAHAN/ MURNI TAHUN 6

Pn Nor Huwaida Bt Ayob Pn Nurul Farah Idayu Bt A Razak

3

PROGRAM SELEPAS UPSR

En Ahmad Nor Khairi B Jamali Pn Fatimah Bt Abustan

4

MESYUARAT GURU

Pn Kartinah Bt Adam Pn Norlela Bt Hassan

5

TRANSISI TAHUN 1

Pn Raziah Bt Sahari Pn Jamalina Nt Samsudin

6

PAPAN KENYATAAN

Pn Nor Hasinah Bt Husin Pn Zurihan Bt Mohamad Zakaria

7

TEKNIK MENJAWAB SOALAN

Pn Nor Huwaida Bt Ayob Pn Zahariah Bt Mohamed Zain

8

PROGRAM MOTIVASI

Pn Nor-In Bt Sapawi En Ahmad Nor Khairi B Jamali

9

BANK SOALAN

Pn Nurul Farah Idayu Bt Abd Razak Pn Jamalina Nt Samsudin

10

UNIT PERHUBUNGAN LUAR

Pn Nor Izzah Bt Abdul Karim Pn Rosemahani Bt Mat Ghani

11

CELIK 3M

Pn Haslina Bt Sanusi Pn Putri Haslina Bt Megat Alias

12

PIBG

Pn Mazuwi Bt Sapiin Pn Kartinah Bt Adam

13

PROFIL SEKOLAH

Pn Shuharni Bt Shuib Pn Hanizah Bt Harun

14

SIARAYA

En Ahmad Nor Khairi B Jamali En Zulkhair B Othman

15

FOTOGRAFI

Pn Hanizah Bt Harun En Taufik Adam B Abd Hamid

16

KECERIAAN SEKOLAH

Pn Mariam Bt Hashim Pn Siti Romzah Bt Jamil


JADUAL PENCERAPAN PENGGAL PERTAMA 2014 PENCERAP : GURU BESAR - EN TAJOR AMAR BIN NAZRI BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN MAZUWI BT SAPIIN

JAN

2

PN ZAHARAH BT MAT JUSOH

JAN

3

PN KARTINAH BT ADAM

FEB

4

PN HANIZAH BT HARUN

FEB

5

PN SITI HAIDA BT ZULKAPLY

MAC

6

PN MASNIZA BT MISKAM

MAC

7

PN NOR-IN BT SAPAWI

APR

8

PN NOR HASINAH BT HUSIN

APR

9

PN NOOR AZLIANA BT OTHMAN

MEI

10

EN HAZRIN AZUADI BIN HAMZAH

MEI

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

PENCERAP: PK PENTADBIRAN - PN NORAISAH BT HASSAN BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN NORLELA BT HASSAN

JAN

2

PN MARIAM BT HASHIM

JAN

3

PN ROSMAH BT YASIN

FEB

4

PN RAZIAH BT SAHARI

FEB

5

PN NOR IZZAH BT ABDUL KARIM

MAC

6

PN SHUHARNI BT SHUIB

MAC

7

PN NURUL FARAH IDAYU BT ABD RAZAK

APR

8

PN WAN ROGAYAH BT WAN AHMAD

APR

9

PN ZAHARIAH BT MOHAMMED ZAIN

MEI

10

EN TAUFIK ADAM BIN ABDUL HAMID

MEI

PENCERAP: PK HAL EHWAL MURID - EN HAMDAN BIN HASHIM BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN NORIHA BT YAKUB

JAN

2

PN HJH ZALILA BT IBRAHIM

JAN

3

PN FAUZIAH BT ABD GHANI

FEB

4

PN SITI ROMZAH BT JAMIL

FEB

5

PN JAMALINA NT SAMSUDIN

MAC

6

PN ZURIHAN BT MOHAMAD ZAKARIA

MAC

7

PN NORULAINI BT MAT YAHYA

APR

8

PN PUTRI HASLINA BT MEGAT ALIAS

APR

9

PN NURUL WAHIDA BT AHMAD SOBRI

MEI MEI


PENCERAP: PK KOKURIKULUM - EN AHMAD BASRI BIN DAUD BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN ROSNI BT SALLEH

JAN

2

PN HASLINA BT SANUSI

JAN

3

PN NOREHAN BT MD SALEH

FEB

4

EN ZULKHAIR BIN OTHMAN

FEB

5

PN NOR HUWAIDA BT AYOB

MAC

6

PN ROSEMAHANI BT MAT GHANI

MAC

7

PN FATIMAH BT ABUSTAN

APR

8

PN NOOR ZAHIRA BT NOORDIN

APR

9

EN AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI

MEI

10

PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH@A.HAYA

MEI

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

JADUAL PENCERAPAN PENGGAL KEDUA 2014 PENCERAP : GURU BESAR - EN TAJOR AMAR BIN NAZRI BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN NORIHA BT YAKUB

JUN

2

PN HJH ZALILA BT IBRAHIM

JUN

3

PN FAUZIAH BT ABD GHANI

JUL

4

PN SITI ROMZAH BT JAMIL

JUL

5

PN JAMALINA NT SAMSUDIN

OGOS

6

PN ZURIHAN BT MOHAMAD ZAKARIA

OGOS

7

PN NORULAINI BT MAT YAHYA

SEPT

8

PN PUTRI HASLINA BT MEGAT ALIAS

SEPT

9

PN NURUL WAHIDA BT AHMAD SOBRI

OKT OKT

PENCERAP: PK PENTADBIRAN - PN NORAISAH BT HASSAN BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN ROSNI BT SALLEH

JUN

2

PN HASLINA BT SANUSI

JUN

3

PN NOREHAN BT MD SALEH

JUL

4

EN ZULKHAIR BIN OTHMAN

JUL

5

PN NOR HUWAIDA BT AYOB

OGOS

6

PN ROSEMAHANI BT MAT GHANI

OGOS

7

PN FATIMAH BT ABUSTAN

SEPT

8

PN NOOR ZAHIRA BT NOORDIN

SEPT

9

EN AHMAD NOR KHAIRI B JAMALI

OKT

10

PN SITTI HASIMAH BT LAMMOWAH@A.HAYA

OKT


PENCERAP: PK HAL EHWAL MURID - EN HAMDAN BIN HASHIM BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN MAZUWI BT SAPIIN

JUN

2

PN ZAHARAH BT MAT JUSOH

JUN

3

PN KARTINAH BT ADAM

JUL

4

PN HANIZAH BT HARUN

JUL

5

PN SITI HAIDA BT ZULKAPLY

OGOS

6

PN MASNIZA BT MISKAM

OGOS

7

PN NOR-IN BT SAPAWI

SEPT

8

PN NOR HASINAH BT HUSIN

SEPT

9

PN NOOR AZLIANA BT OTHMAN

OKT

10

EN HAZRIN AZUADI BIN HAMZAH

OKT

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

SUBJEK

MINGGU

TARIKH

CATATAN

PENCERAP: PK KOKURIKULUM - EN AHMAD BASRI BIN DAUD BIL

NAMA GURU

BULAN

1

PN NORLELA BT HASSAN

JUN

2

PN MARIAM BT HASHIM

JUN

3

PN ROSMAH BT YASIN

JUL

4

PN RAZIAH BT SAHARI

JUL

5

PN NOR IZZAH BT ABDUL KARIM

OGOS

6

PN SHUIHARNI BT SHUIB

OGOS

7

PN NURUL FARAH IDAYU BT ABD RAZAK

SEPT

8

PN WAN ROGAYAH BT WAN AHMAD

SEPT

9

PN ZAHARIAH BT MOHAMMED ZAIN

OKT

10

EN TAUFIK ADAM BIN ABDUL HAMID

OKT


HAL EHWAL MURID


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2014 PENGERUSI

EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR )

TIMBALAN PENGERUSI ( PENYELARAS )

TIMBALAN PENGERUSI 1

TIMBALAN PENGERUSI 2

EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM )

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TN. HJ. AHMAD BASRI BIN DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

SETIAUSAHA ( PN. NOR-IN BT. SAPAWI )

DISIPLIN / PENGAWAS / KETUA MURID

MOTIVASI / KAUNSELING / PPDa

PN. FAUZIAH BT. ABD. GHANI

PN. NOR-IN BT. SAPAWI

PENDAFTARAN / REKOD KESIHATAN

ANTI PONTENG

PN. MARIAM BT. HASHIM

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS PN. ZAHARAH BT. MAT JUSOH

KESELAMATAN / KECEMASAN

KANTIN

PN.ZALILA BT. IBRAHIM

RMT

EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH

PN. NOOR AZLIANA BT. OTHMAN

KEBAJIKAN MURID / SBT / ZAKAT / BIASISWA

PN. ROSMAH BT. YASIN.

3K

PROGRAM VITAMIN 1 MALAYSIA

PN. ROSNI BT. SALLEH.

TING 1 / SIJIL TAHUN 6 PN. NORHUWAIDA BT. AYOB

SUSU SEKOLAH

PN. NORULAINI BT. MAT YAHYA

PERABOT SEKOLAH

EN. ZULKHAIR B. OTHMAN

SBP / RK / KAA / SMKA PN. NORHUWAIDA BT. AYOB

LAPORAN DENGGI PN. HANIZAH BT.HARUN

RIMUP PN. NOREHAN BT. MD. SALEH

DATA / APDM / SMM

PN. NOR IZZAH BT. ABD. KARIM

JADUAL KEDATANGAN PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD.

PN. HASLINA BT. SANUSI.

PN. RAZIAH BT. SAHARI.

PKJR

GURU PENYAYANG

EN. TAUFIK ADAM B. ABDUL HAMID

KWAPM

PN. ZAHARIAH BT. MOHAMMED ZAIN

PN. NOR-IN BT.SAPAWI

PERHIMPUNAN EN. AHMAD NOR KHAIRI B. JAMALI


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN HEM

DISIPLIN / PENGAWAS / KETUA MURID

ANTI PONTENG

PENYELARAS

:

Pn. Fauziah bt. Abd. Ghani.

PENYELARAS

:

Pn. Rosni bt. Salleh.

SETIAUSAHA

:

En. Hazrin Azuadi b. Hamzah.

SETIAUSAHA

:

Pn. Norlela bt. Hassan.

AJK

:

Pn. Nor Izzah bt. Abdul Karim.

AJK

:

Pn. Masniza bt. Miskam. Pn. Mazuwi bt. Sapiin.

Pn. Rosemahani bt. Mat Ghani. Pn. Hanizah bt. Harun.

En. Hazrin Azuadi b. Hamzah.

3K

KESELAMATAN / KECEMASAN PENYELARAS

:

En. Hazrin Azuadi b. Hamzah.

PENYELARAS

:

Pn. Haslina bt. Sanusi.

SETIAUSAHA

:

Pn. Nurul Wahida bt. Ahmad Sobri

SETIAUSAHA

:

Pn. Putri Haslina bt. Megat Alias.

AJK

:

Pn. Nor Hasinah bt. Husin.

AJK

:

Pn. Norehan bt. Md. Saleh.

Pn. Sitti Hasimah bt. Lammowah.

Pn. Fauziah bt. Abd. Ghani.

Pn. Zurihan bt. Mohamad Zakaria.

Pn. Norlela bt.Hassan.

LAPORAN DENGGI

RIMUP PENYELARAS

:

Pn. Norehan bt. Md Saleh

PENYELARAS

:

Pn. Hanizah bt. Harun.

SETIAUSAHA

:

Pn. Kartinah bt. Adam.

SETIAUSAHA

:

Pn. Sitti Hasimah bt. Lammowah.

AJK

:

Pn. Jamalina bt. Samsudin.

AJK

:

Pn. Jamalina bt. Samsudin.

Pn. Norlela bt. Hassan.

Pn Putri Haslina bt. Megat Alias.

Pn. Masniza bt. Miskam.

Pn. Norulaini bt. Mat Yahya.

PENDAFTARAN / REKOD KESIHATAN

SPBT PENYELARAS

:

Pn. Zaharah bt. Mat Jusoh.

PENYELARAS

:

Pn. Mariam bt. Hashim.

SETIAUSAHA

:

Pn. Raziah bt. Sahari.

SETIAUSAHA

:

Pn. Rosni bt. Salleh..

AJK

:

Pn. Zurihan bt. Mohamad Zakaria.

AJK

:

Pn. Fauziah bt. Abd Ghani.

Pn. Nurul Farah Idayu

Pn. Zaharah bt. Mat Jusoh.

Pn. Nurul Wahida bt. Ahmad Sobri.

Pn. Sitti Hasimah bt. Lammowah.

SEKOLAH KEBANGSAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA1035


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN HEM PERABOT SEKOLAH

KWAPM

PENYELARAS

:

En. Zulkhair b. Othman.

PENYELARAS

:

Pn. Zahariah bt. Mohammed Zain

SETIAUSAHA

:

Pn. Kartinah bt. Adam.

SETIAUSAHA

:

Pn. Noriha bt. Yakub.

AJK

:

Pn. Zaharah bt. Mat Jusoh.

AJK

:

Pn. Norulaini bt. Mat Yahya.

Pn. Siti Haida bt Zulkaply.

Pn. Nor Izzah bt. Abdul Karim.

Pn. Mazuwi bt. Sapiin.

Pn. Kartinah bt. Adam.

MOTIVASI / KAUNSELING / PPDa

KEBAJIKAN / SBT / ZAKAT / BIASISWA PENYELARAS

:

Pn. Norulaini bt. Mat Yahya.

PENYELARAS

:

Pn. Nor-in bt. Sapawi.

:

En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali.

:

Pn. Nurul Farah Idayu.

SETIAUSAHA

:

Pn. Nurul Wahida bt.Ahmad Sobri.

SETIAUSAHA

AJK

:

Pn. Norehan bt. Md. Saleh.

AJK

Pn. Zurihan bt. Mohamad Zakaria.

En. Zulkhair b. Othman.

Pn. Nor-in bt. Sapawi.

Pn. Haslina bt. Sanusi.

KANTIN

RMT

PENYELARAS

:

Pn. Zalila bt. Ibrahim.

PENYELARAS

:

Pn. Noor Azliana bt. Othman.

SETIAUSAHA

:

Pn. Zurihan bt.Mohamad Zakaria.

SETIAUSAHA

:

Pn.Raziah bt Sahari.

AJK

:

Pn. Raziah bt. Sahari.

AJK

:

Pn. Rosmah bt. Yasin.

Pn. Noor Azliana bt. Othman.

Pn Zalila bt. Ibrahim.

Pn. Fatimah bt. Abustan.

Pn Wan Rogayah bt. Wan Ahmad.

SUSU SEKOLAH

PROGRAM VITAMIN 1 MALAYSIA ( PV1M )

PENYELARAS

:

Pn. Rosmah bt. Yasin.

PENYELARAS

:

Pn. Raziah bt. Sahari.

SETIAUSAHA

:

Pn. Noor Zahira bt. Noordin.

SETIAUSAHA

:

Pn. Nor Hasinah bt. Husin.

Pn. Rosmah bt. Yasin.

AJK

:

Pn. Zalila bt. Ibrahim.

AJK

Pn. Noor Azliana bt. Othman.

Pn. Siti Romzah bt. Jamil.

Pn. Zalila bt. Ibrahim.

Pn. Mazuwi bt. Sapiin.

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA 1035


BUKU PENGURUSAN TAHUN 2014

PENGURUSAN HEM

TINGKATAN 1 / SIJIL TAHUN 6

SBP / RK / KAA / SMKA

PENYELARAS

:

Pn. Norhuwaida bt. Ayob.

PENYELARAS

:

Pn.Norhuwaida bt. Ayob.

SETIAUSAHA

:

Pn. Wan Rogayah bt. Wan Ahmad.

SETIAUSAHA

:

Pn. Fatimah bt. Abustan.

AJK

:

Pn. Fatimah bt. Abustan.

AJK

:

Pn. Noor Zahira bt. Noordin

Pn. Noor Zahira bt. Noordin

Pn. Wan Rogayah bt. Wan Ahmad.

Pn.Zahariah bt. Mohammed Zain.

Pn. Zahariah bt. Mohammed Zain.

DATA / APDM / SMM PENYELARAS

:

Pn. Nor Izzah bt. Abd. Karim.

SETIAUSAHA

:

Pn. Hanizah bt. Harun.

AJK

:

Pn. Shuharni bt. Shuib.

JADUAL KEDATANGAN PENYELARAS

:

SETIAUSAHA

:

Pn. Wan Rogayah bt. Wan Ahmad. Pn. Siti Haida bt. Zulkaply

AJK

:

Pn. Jamalina bt. Samsudin.

Pn. Rosemahani bt. Mat Ghani.

Pn. Mariam bt. Hashim.

En. Taufik Adam b. Abdul Hamid.

Pn. Rosni bt Salleh.

PERHIMPUNAN

PKJR PENYELARAS

:

En. Taufik Adam b. Abdul Hamid.

PENYELARAS

:

En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali.

SETIAUSAHA

:

Pn. Rosemahani bt. Abd. Ghani.

SETIAUSAHA

:

En. Taufik Adam b. Abdul Hamid.

Pn. Norhuwaida bt. Ayob.

AJK

:

En. Zulkhair b. Othman.

AJK

:

Pn. Masniza bt. Miskam.

Pn. Masniza bt. Miskam.

En. Ahmad Nor Khairi b. Jamali.

En. Hazrin Azuadi b. Hamzah.

GURU PENYAYANG PENYELARAS

:

Pn. Nor-in bt. Sapawi.

SETIAUSAHA

:

Pn. Rosni bt. Salleh.

AJK

:

Pn. Siti Romzah bt. Jamil. Pn. Raziah bt. Sahari. Pn. Nor Hasinah bt. Husin.

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA – ABA 1035


BIDANG TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA DISIPLIN / PENGAWAS / KETUA MURID BIDANG TUGAS : 1.

Mencadangkan perlantikan pengawas-pengawas sekolah

2.

4.

Menyediakan Buku Peraturan/Disiplin Sekolah berpandukan Pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan Bekerjasama dengan Guru Besar , Guru Bimbingan dan Kaunseling dan guru bertugas mingguan serta ibu bapa/penjaga murid bagi membantu menyelesaikan masalah dan mengurus kawalan murid Menentukan penyelarasan tugas-tugas para pengawas

5.

Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah sentiasa dikuatkuasakan

6.

Menyediakan laporan salahlaku ke Jabatan Pendidikan Negeri/PPD

7. 8.

Mengambil tindakan dan merekod segala kesalahan/hukuman denda yang dikenakan ke atas murid bersalah Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugas-tugas lain yang di arah oleh Guru Besar

9.

Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar

10.

Mengadakan mesyuarat dengan pengawas untuk membincangkan perkara berkaitan

11.

Memastikan penerapan dan nilai murni dipraktikkan di sekolah

3.

JAWATANKUASA ANTI PONTENG BIDANG TUGAS : 1.

Mengenalpasti murid-murid yang ponteng

2.

Mengenalpasti sebab-sebab murid ponteng

3.

Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas murid-murid yang ponteng. 3.1 3.2 3.3 3.4

4.

Tidak hadir selama 3 hari berturut-turut - hantar surat pertanyaan. Selepas 7 hari. apabila tiada jawapan atau maklumbalas dari ibubapa / penjaga - hantar borang ulangan. Selepas 14 hari tiada jawapan - hantar surat terakhir. Sekiranya tindakan-tindakan di atas telah diambil dan penjaga ingin memberhentikan anaknya - sila berikan borang untuk diisikan dan ditandatangani.

Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk membanteras gejala ponteng.

JAWATANKUASA SMM / SBP / RK / KAA / SMKA / TING. 1 / SIJIL TAHUN 6 BIDANG TUGAS : 1.

Mengemaskini Data APDM / SMM.

2.

Menguruskan permohonan kemasukan Sekolah Berasrama Penuh / RK / KAA / SMKA.

3.

Menyediakan maklumat-maklumat khas yang diperlukan melalui Data SMM

4.

Menguruskan kemasukan murid ke Tingkatan 1.

5.

Membantu guru Data menguruskan permohonan SBP / RK / KAA / SMKA

6.

Menyediakan Sijil-sijil Khas Murid (Sijil sokongan)

7.

Menguruskan Sijil Berhenti / Tamat Persekolahan murid tahun 6.


JAWATANKUASA KESELAMATAN / KECEMASAN / 3K / RIMUP BIDANG TUGAS : 1.

Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan perkara berkaitan serta mengemaskinikan fail

2.

Memastikan keselamatan murid semasa berada di sekolah

3.

Mengadakan latihan kecemasan /menyelamat bagi persediaan jika berlaku kecemasan – 2 kali setahun

4.

Memastikan peraturan keselamatan dipamerkan di dalam setiap bilik darjah dan bilik khas

5.

Menentukan setiap kelas dibekalkan dengan kerusi dan meja yang secukupnya

6. 7.

Memastikan semua suis , alat elektrik dan pendawaian , alat pemadam api dapat berfungsi dan dalam keadaan selamat Melaporkan jika didapati kekurangan alat ,rosak atau tidak mencukupi

8.

Meletak tanda amaran BAHAYA di tempat yang bahaya dalam kawasan sekolah

9.

Merancang pergerakan lalulintas dan tempat letak kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah

10.

Memastikan peti ubat disediakan dengan lengkap

11.

Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan sekolah dari semasa ke semasa Menggerakkan warga sekolah agar lebih bertanggungjawab dengan kebersihan dan kecerian persekitaran sekolah Menganjurkan dan melaksanakan pertandingan keceriaan dan kebersihan di antara kelas

12. 13. 14. 15. 16

Mengadakan projek bersama antara pihak sekolah dengan PIBG/pihak luar bagi mempertingkatkan mutu kebersihan dan keceriaan sekolah Merancang dan melaksana aktiviti projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti kempen kebersihan , pertandingan melukis poster bersih dan ceria , nasihat kebersihan dll Mengadakan pemeriksaan mengejut kebersihan fizikal / diri murid.

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS BIDANG TUGAS : 1.

Membuat penyelarasan dan pengurusan berhubung dengan borang-borang SPBT

2.

Memproses dan mengedar buku-buku teks SPBT untuk kegunaan murid

3.

Menentukan tarikh pemulangan buku teks dan memungutnya kembali dengan kerjasama guru kelas

4.

Mengemaskinikan buku stok

5.

Mengurus dan menyelenggara buku hapuskira

6.

Mengemaskini bilik BOSS

7.

Menghadiri mesyuarat berhubung dengan SPBT

8.

Membuat pesanan buku SPBT ke Biro Buku Teks bagi tahun berikutnya

9.

Menasihati murid agar menjaga keselamatan buku pinjaman

JAWATANKUASA PENDAFTARAN / REKOD KESIHATAN BIDANG TUGAS

:

1.

Mengemaskini dan menyemak Buku Daftar

2.

Menguruskan Buku Rekod Kesihatan Murid / Gigi dengan kerjasama guru kelas dan menyimpannya di tempat yang selamat. Menyemak jadual kedatangan murid dari semasa ke semasa.

3.


JAWATANKUASA PERABOT SEKOLAH BIDANG TUGAS : 1.

Memastikan perabot-perabot dan alatan sekolah sentiasa dalam keadaan baik

2.

Mengenalpasti perabot-perabot dan alatan sekolah yang perlu dibaiki.

3.

Melaporkan dengan segera sekiranya terdapat perabot-perabot dan alatan yang tidak boleh digunakan. ( Bahaya jika terus digunakan )

JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID / KWAPM / SBT / ZAKAT / BIASISWA BIDANG TUGAS : 1.

1.Mengadakan mesyuarat AJK dan mengemaskinikan fail.

2.

2. Mengurus hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khusus : a) b) c) d) e)

pelajar miskin. kemalangan. rawatan berterusan (penyakit kronik). kematian. kecemasan / bencana.

3.

Mengurus borang biasiswa dan bantuan dalam dan luaran dari masa ke semasa.

4.

Mengenalpasti murid yang memerlukan bantuan atau biasiswa.

5.

Memaklum dan menggalakkan murid menyimpan wang ke dalam bank .

6. 7.

Merancang program, melaksanakan kutipan sumbangan untuk yang memerlukan Disamping meningkatkan peperihatinan pelajar terhadap kebajikan. Bertanggungjawab memilih murid yang layak mendapat bantuan KWAPM.

8.

Mengajar, membimbing, memberi motivasi kepada murid SBT.

9.

Mengemaskini dokumen dan data mengenai murid tuisyen mengikut kehendak PPD dan JPN.

10.

Bekerjasama sesama sendiri bagi memajukan murid tuisyennya

11.

Membuat tuntutan sendiri untuk ganjaran yang diperuntukkan.

JAWATANKUASA MOTIVASI / KAUNSELING / PPDa BIDANG TUGAS : 1.

Merancang dan menyelaras perlaksanaan program bimbingan dan kaunseling

2. 3.

Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid serta menyediakan laporan yang diperlukan Menganjurkan pencerapan nilai murni di kalangan murid

4.

Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar dan ceramah pembentukan akhlak

5.

Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi murid baru

6.

Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan perkara yang berkaitan

7.

Menganjur kem/program motivasi murid Tahun 6

8.

Membuat rancangan atau laporan berkaitan masalah murid kepada ibu bapa atau PPD jika perlu

9.

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Pendidikan Pencegahan Dadah


10.

Melatih dan mengambil bahagian dalam program seumpamanya di peringkat daerah

11.

Melapor kepada Guru Besar dan PPd sekiranya mengetahui murid terlibat dengan dadah.

12.

Merancang dan menyelaras perlaksanaan program Pendidikan Pencegahan Dadah

13.

Mengenalpasti murid ponteng (tidak hadir 3 hari berturut-turut) dan ambil tindakan

14.

Melatih dan mengambil bahagian dalam program seumpamanya di peringkat daerah

15.

Melapor kepada Guru Besar dan PPD sekiranya mengetahui murid terlibat dengan dadah.

JAWATANKUASA KANTIN BIDANG TUGAS : 1.

Memastikan kantin,kawasan sekeliling dan peralatan yang digunakan sentiasa bersih.

2.

Memastikan semua makanan disediakan dengan cara yang tertib dan bersih.

3.

Memastikan murid-murid berbaris dan tidak bising semasa membeli makanan.

4.

Memastikan perkhidmatan yang diberikan memuaskan.

5.

Memberi ingatan secara bertulis apabila perlu terutama jika ada wabak yang merebak.

6.

Membuat pemeriksaan mengejut( spot check) pada masa tertentu.

7.

9.

Memberi ingatan secara bertulis berkenaan makanan dan kebersihan serta langkah-langkah yang diambil. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap semester membincangkan perkara berkaitan. Membuat laporan kes kepada pihak yang berkenaan jika perlu.

10.

Menghantar laporan kantin setiap bulan kepada PPD dan Pejabat Kesihatan Manjung.

8.

JAWATANKUASA RMT / SUSU SEKOLAH / VITAMIN 1 MALAYSIA ( PV1M ) BIDANG TUGAS : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap semester membincangkan perkara berkaitan. Menjadi ahli lembaga dalam pemilihan murid yang menerima RMT, susu sekolah dan vitamin 1 Malaysia. Mengadakan Perjanjian RMT dengan pengurus kantin. Memastikan makanan RMT yang disediakan dalam keadaan bersih, baik dan mengikut menu yang disediakan. Menyediakan rekod-rekod RMT, susu sekolah dan vitamin 1 Malaysia serta mengemaskinikannya.

7.

Memastikan RMT, susu sekolah dan vitamin 1 Malaysia berjalan dengan baik , membuat pemantauan dan mengurus pengagihan. Mengadakan mesyuarat membincangkan perkara berkaitan.

8.

Membuat laporan kes kepada pihak yang berkenaan jika perlu.


SENARAI SEMAK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA HEM BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Menyediakan carta organisasi dan dipamerkan.

2.

Menyediakan garis panduan pelaksanaan Hal Ehwal Murid.

3.

Menyediakan surat panggilan dan minit mesyuarat.

4.

Menyediakan belanjawan tahunan HEM.

5.

Merancang program, projek dan aktiviti HEM.

6.

Memantau, menilai dan melaksanakan penambahbaikan aktiviti HEM.

7.

Data SMM dikemaskini.

CATATAN

JAWATANKUASA DISIPLIN / PENGAWAS / KETUA MURID BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Perlantikan pengawas, penolong ketua pengawas dan AJK telah dibuat.

2.

Carta organisasi disediakan dan dipamerkan.

3.

Jadual tugas telah disediakan.

4.

Menyediakan Buku Peraturan / Disiplin Sekolah berpandukan Pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan.

5.

Bekerjasama dengan Guru Besar , Guru Bimbingan dan Kaunseling dan guru bertugas mingguan serta ibu bapa/penjaga murid bagi membantu menyelesaikan masalah dan mengurus kawalan murid.

6.

Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah sentiasa dikuatkuasakan.

7.

Menyediakan laporan salahlaku ke Jabatan Pendidikan Negeri / PPD.

8.

Mengemaskini fail dan data SSDM.

9.

Mengambil tindakan mengikut prosedur dan merekod segala kesalahan / hukuman ( seperti kes polis, denda, gantung persekolahan dan buang sekolah ) yang dikenakan ke atas murid bersalah.

10.

Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugas-tugas lain yang di arah oleh Guru Besar.

11.

Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan

CATATAN


kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar. 12.

Mengadakan mesyuarat dengan pengawas untuk membincangkan perkara berkaitan.

13.

Memastikan penerapan dan nilai murni dipraktikkan di sekolah.

14.

Memastikan badan pengawas berfungsi dan menjalankan tugas.

15.

Uniform pengawas telah disediakan dan mencukupi.

16.

Bilik pengawas bersih dan ceria.

17.

Surat penurunan kuasa telah dilaksanakan.

18.

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin.

JAWATANKUASA ANTI PONTENG BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Carta organisasi telah disediakan dan dipamerkan.

2.

Mengenalpasti murid-murid yang ponteng

3.

Mengenalpasti sebab-sebab murid ponteng

4.

Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas murid-murid yang ponteng

5.

Surat amaran ponteng sekolah dan sistem fail disediakan.

6.

Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk membanteras gejala ponteng.

CATATAN

JAWATANKUASA SMM / SBP / RK / KAA / SMKA / TING. 1 / SIJIL TAHUN 6 BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Mengemaskini Data SMM

2.

Menguruskan permohonan kemasukan Sekolah Berasrama Penuh / RK / KAA / SMKA.

3.

Menyediakan maklumat-maklumat khas yang diperlukan melalui Data SMM

4.

Menguruskan kemasukan murid ke Tingkatan 1.

5.

Membantu guru Data menguruskan permohonan SBP / RK / KAA / SMKA

6.

Menyediakan Sijil-sijil Khas Murid (Sijil sokongan)

7.

Menguruskan Sijil Berhenti / Tamat Persekolahan murid tahun 6.

8.

Carta organisasi telah disediakan dan dipamerkan.

CATATAN


JAWATANKUASA KESELAMATAN / KECEMASAN / 3K / RIMUP BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan perkara berkaitan serta mengemaskinikan fail

2.

Memastikan keselamatan murid semasa berada di sekolah

3.

Mengadakan latihan kecemasan / menyelamat bagi persediaan jika berlaku kecemasan – 2 kali setahun

4.

Memastikan peraturan keselamatan dan pelan laluan kecemasan dipamerkan di dalam setiap bilik darjah dan bilik khas

5.

Mengadakan kerjasama dengan pihak berkuasa lain dalam aspek keselamatan pelajar.

6.

Menentukan setiap kelas dibekalkan dengan kerusi dan meja yang secukupnya

7.

Memastikan semua suis , alat elektrik dan pendawaian , alat pemadam api dapat berfungsi dan dalam keadaan selamat

8.

Melaporkan jika didapati kekurangan alat ,rosak atau tidak mencukupi

9.

Meletak tanda amaran BAHAYA di tempat yang bahaya dalam kawasan sekolah

10.

Merancang pergerakan lalulintas dan tempat letak kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah

11.

Memastikan bilik rawatan kecemasan sentiasa berjaga.

12.

Memastikan peti ubat disediakan dengan lengkap

13.

Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan sekolah dari semasa ke semasa

14.

Menggerakkan warga sekolah agar lebih bertanggungjawab dengan kebersihan dan kecerian persekitaran sekolah

15.

Menganjurkan dan melaksanakan pertandingan keceriaan dan kebersihan di antara kelas

16.

Mengadakan projek bersama antara pihak sekolah dengan PIBG / pihak luar bagi mempertingkatkan mutu kebersihan dan keceriaan sekolah

17.

Merancang dan melaksana aktiviti projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti kempen kebersihan , pertandingan melukis poster bersih dan ceria , nasihat kebersihan dll

18.

Mengadakan pemeriksaan mengejut kebersihan fizikal / diri murid.

19.

Carta organisasi disediakan dan dipamerkan.

CATATAN


JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Memproses permohonan dan pinjaman SPBT.

2.

Memproses dan mengedar buku-buku teks SPBT untuk kegunaan murid.

3.

Menentukan tarikh pemulangan buku teks dan memungutnya kembali dengan kerjasama guru kelas.

4.

Mengemaskinikan buku stok dan inventori.

5.

Membuat hapus kira dan pelupusan buku teks.

6.

Memastikan bilik BOSS sentiasa kemas, bersih dan ceria.

7.

Menghadiri mesyuarat berhubung dengan SPBT.

8.

Membuat pesanan buku SPBT ke Biro Buku Teks bagi tahun berikutnya.

9.

Menasihati murid agar menjaga keselamatan buku pinjaman.

10.

Membuat analisis pelajar yang layak dan tidak layak

11.

Carta organisasi SPBT telah disediakan dan dipamerkan.

12.

Senarai tugas AJK SPBT telah disediakan.

CATATAN

JAWATANKUASA PENDAFTARAN / REKOD KESIHATAN BIDANG TUGAS

:

BIL

PERKARA

1.

Mengemaskini dan menyemak Buku Daftar

2.

Menguruskan Buku Rekod Kesihatan Murid /Gigi dengan kerjasama guru kelas dan menyimpannya di tempat yang selamat.

3.

Menyemak jadual kedatangan murid dari semasa ke semasa.

4.

Carta organisasi telah disediakan dan dipamerkan.

CATATAN

JAWATANKUASA PERABOT SEKOLAH BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Memastikan perabot-perabot dan alatan sekolah sentiasa dalam keadaan baik

2.

Mengenalpasti perabot-perabot dan alatan sekolah yang perlu dibaiki.

3.

Melaporkan dengan segera sekiranya terdapat perabot-perabot dan alatan yang tidak boleh digunakan. ( Bahaya jika terus digunakan )

CATATAN


JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID / KWAPM / SBT / ZAKAT / BIASISWA BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Menubuhkan Jawatankuasa Biasiswa dan mengadakan mesyuarat AJK.

2.

Mengurus hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khusus : a) b) c) d) e)

3.

pelajar miskin. kemalangan. rawatan berterusan (penyakit kronik). kematian. kecemasan / bencana. Mencari baju / kain / seluar / tudung / yang tidak digunakan daripada muridmurid atau sesiapa sahaja untuk digunakan oleh murid yang terkencing / terkoyak seluar atau apa-apa sahaja kejadian yang tidak diingini ketika berada di sekolah

4.

Mengenalpasti murid yang memerlukan bantuan / miskin.

5.

Mengenalpasti dan menyimpan maklumat anak-anak yatim.

6.

Memproses permohonan biasiswa ( mengedar borang, menyemak dan memperakukan )

7.

Mengagih dan mengawal penggunaan biasiswa atau bantuan.

8.

Mengemaskinikan fail.

9.

Memantau prestasi pemegang biasiswa dan mengambil tindakan sesuai dengan syarat penajaan.

10.

Memaklum dan menggalakkan murid menyimpan wang ke dalam bank .

11.

Merancang program, melaksanakan kutipan sumbangan untuk yang memerlukan, disamping meningkatkan peperihatinan pelajar terhadap kebajikan.

12.

Bertanggungjawab memilih murid yang layak mendapat bantuan KWAPM.

13.

Mengajar, membimbing, memberi motivasi kepada murid SBT.

14.

Mengemaskini dokumen dan data mengenai murid tuisyen mengikut kehendak PPD dan JPN.

15.

Bekerjasama sesama sendiri bagi memajukan murid tuisyennya.

16.

Membuat tuntutan sendiri untuk ganjaran yang diperuntukkan.

17.

Carta organisasi disediakan dan dipamerkan.

CATATAN


JAWATANKUASA MOTIVASI / KAUNSELING / PPDa BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Merancang dan menyelaras perlaksanaan program bimbingan dan kaunseling

2.

Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid serta menyediakan laporan yang diperlukan

3.

Menganjurkan pencerapan nilai murni di kalangan murid.

4.

Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar dan ceramah pembentukan akhlak.

5.

Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi murid baru

6.

Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan perkara yang berkaitan.

7.

Menganjur kem/program motivasi murid Tahun 6.

8.

Menyediakan bilik dan kelengkapan bilik Bimbingan dan Kaunseling.

9.

Membuat rancangan atau laporan berkaitan masalah murid kepada ibu bapa atau PPD jika perlu.

10.

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Pendidikan Pencegahan Dadah.

11.

Melatih dan mengambil bahagian dalam program seumpamanya di peringkat daerah.

12.

Melapor kepada Guru Besar dan PPd sekiranya mengetahui murid terlibat dengan dadah.

13.

Merancang dan menyelaras perlaksanaan program Pendidikan Pencegahan Dadah

14.

Mengenalpasti murid ponteng (tidak hadir 3 hari berturut-turut) dan ambil tindakan

15.

Melatih dan mengambil bahagian dalam program seumpamanya di peringkat daerah

16.

Melapor kepada Guru Besar dan PPD sekiranya mengetahui murid terlibat dengan dadah.

17.

Jadual tugas guru kaunseling telah disediakan.

18.

Carta organisasi AJK telah disediakan dan dipamerkan.

CATATAN


JAWATANKUASA KANTIN / RMT / SUSU SEKOLAH BIDANG TUGAS : BIL

PERKARA

1.

Memastikan kantin,kawasan sekeliling dan peralatan yang digunakan sentiasa bersih.

2.

Memastikan semua makanan disediakan dengan cara yang tertib dan bersih.

3.

Memastikan makanan RMT yang disediakan dalam keadaan bersih,baik dan mengikut menu yang disediakan.

5.

Memastikan murid-murid berbaris dan tidak bising semasa membeli makanan.

6.

Memastikan perkhidmatan yang diberikan memuaskan.

7.

Memberi ingatan secara bertulis apabila perlu terutama jika ada wabak yang merebak.

8.

Membuat pemeriksaan mengejut( spot check) pada masa tertentu.

9.

Memberi ingatan secara bertulis berkenaan makanan dan kebersihan serta langkah-langkah yang diambil.

10.

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap semester membincangkan perkara berkaitan.

11.

Menjadi ahli lembaga dalam pemilihan murid yang menerima RMT.

12.

Mengadakan Perjanjian RMT dengan pengurus kantin.

13.

Menyediakan rekod-rekod RMT dan mengemaskinikannya

14.

Memastikan RMT berjalan dengan baik , membuat pemantauan dan mengurus pengagihan.

15.

Mengadakan mesyuarat membincangkan perkara berkaitan.

16.

Membuat laporan kes kepada pihak yang berkenaan jika perlu.

17

Carta organisasi telah disediakan dan dipamerkan.

18.

Menyiapkan borang-borang berkaitan RMT.

CATATAN


KOKURIKULUM


SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI INDUK KOKURIKULUM 2014 PENGERUSI

EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR CEMERLANG )

TIMBALAN PENGERUSI 2

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TIMBALAN PENGERUSI 1

TN. HJ. AHMAD BASRI B. HJ. DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

TIMBALAN PENGERUSI 3 EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM ( PN. NORIHA BT. YAKUB )

SUKAN PERMAINAN 1M1S PN. NORLELA BT. HASSAN (PENYELARAS)

KELAB PERSATUAN PN. KARTINAH BT. ADAM (PENYELARAS)

UNIT BERUNIFORM PN. SHUHARNI BT. SHUIB (PENYELARAS)

BOLA SEPAK EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH

BOLA TAMPAR PN. SITI ROMZAH BT. JALIL

BOLA BALING PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN

BOLA JARING PN. NURUL WAHIDA BT. AHMAD

PING PONG PN. NOREHAN BT. SALLEH

PADANG BALAPAN PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD

PETANQUE PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLI

RAGBI SENTUH PN. ROSNI BT. SALLEH

GOLF PN. IZZAH BT. ABDUL KARIM

CATUR PN. MAZUWI BT. SAPIIN

TAHUN 4 EN.ZULKHAIR B. OTHMAN

TAHUN 5 PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI

TAHUN 6 PN. MASNIZA BT. MISKAM

BAHASA MELAYU PN. HASLINA BT. SANUSI

BAHASA INGGERIS PN. NOR AZLIANA BT. OTHMAN

SAINS MATEMATIK PN. SITTI HASHIMAH BT. LAMOWAH

AGAMA ISLAM / BAHASA ARAB PN. KARTINAH BT. ADAM

BIMBINGAN DAN KAUNSELING PN. NOR-IN BT. SAPAWI

REKA BENTUK / TMK PN. HJH. FATIMAH BT. HJ. ABUSTAN

KEBUDAYAAN / TARIAN PN. PUTRI HASLINA BT. MEGAT ALIAS


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI KELAB PERSATUAN 2014

PENGERUSI

EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR CEMERLANG )

TIMBALAN PENGERUSI 2

TIMBALAN PENGERUSI 3

TIMBALAN PENGERUSI 1

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TN. HJ. AHMAD BASRI B. HJ. DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM ( PN. NORIHA BT. YAKUB )

PENYELARAS KELAB / PERSATUAN PN. KARTINAH BT. ADAM

BAHASA MELAYU PN. HASLINA BT. SANUSI [K] PN. MARIAM BT. HASHIM PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB

BAHASA INGGERIS PN. .NOR AZLIANA BT. OTHMAN [K] PN. MASNIZA BT. MISKAM PN. HJH. ZALILA BT. IBRAHIM

BIMBINGAN DAN KAUNSELING PN..NOR IN BT. SAPAWI [K] EN. AHMAD NOR KHAIRI B. JAMALI PN. FAUZIAH BT. ABD GHANI

SAINS/MATEMATIK PN. SITTI HASHIMAH BT. LAMOWAH [K]

PN. NOR HASINAH BT. HUSIN PN. NORUL AINI BT. MAT YAHYA

REKA BENTUK/TMK PN. HJH. FATIMAH BT. HJ. ABUSTAN [K] PN. NORIHA BT. YAKOB PN. SHUHARNI BT. SHUIB

AGAMA ISLAM / BAHASA ARAB PN. KARTINAH BT. ADAM [K] PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI EN. ZULKHAIR B. OTHMAN

KEBUDAYAAN / TARIAN PN. .PUTRI HASLINA BT. MEGAT ALIAS [K] PN. HANIZAH BT. HARUN


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI UNIT BERUNIFORM 2014 PENGERUSI EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR CEMERLANG )

TIMBALAN PENGERUSI 2

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TIMBALAN PENGERUSI 1 TN. HJ. AHMAD BASRI B. HJ. DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

TIMBALAN PENGERUSI 3 EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM ( PN. NORIHA BT. YAKUB )

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PN. SHUHARNI BT. SHUIB

PENGAKAP TAHUN 4

PENGAKAP TAHUN 5

EN. ZULKHAIR B. OTHMAN [K] PN. NOR HASIMAH BT. HUSIN PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB PN. NORIHA BT. YAKUB PN. NOR IN BT. SAPAWI PN. PUTERI HASLINA BT. MEGAT ALIAS PN. HJH. ZALILA BT. IBRAHIM

PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI [K] PN. HJH. FATIMAH BT. HJ. ABUSTAN PN. HASLINA BT. SANUSI PN. KARTINAH BT. ADAM PN. NORULAINI BT. MAT YAHYA PN. SHUHARNI BT. SHUIB PN. FAUZIAH BT. ABD GHANI

PENGAKAP TAHUN 6 PN. .MASNIZA BT. MISKAMI [K] EN. AHMAD NOR KHAIRI B. JAMALI PN. HANIZAH BT. HARUN PN. MARIAM BT. HASHIM PN. NOOR AZLIANA BT..OTHMAN PN. SITTI HASIMAH BT. LAMMOWAH


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI SUKAN PERMAINAN 1M1S 2014 PENGERUSI

EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR CEMERLANG )

TIMBALAN PENGERUSI 2

TIMBALAN PENGERUSI 1

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TIMBALAN PENGERUSI 3

TN. HJ. AHMAD BASRI B. HJ. DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM ( PN. NORIHA BT. YAKUB )

PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN + 1M1S PN. NORLELA BT. HASSAN

BOLA SEPAK

BOLA TAMPAR

BOLA BALING

BOLA JARING

EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH [K] EN. TAUFIK ADAM B. ABDUL HAMID

PN. SITI ROMZAH BT. JALIL [K] PN. RAZIAH BT. SAHARI

PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN [K] PN. ZURIHAN BT. MOHAMAD ZAKARIA

PN .NURUL WAHIDA BT. AHMAD [K] PN. ZAHARAH BT. MAT JUSOH

PING PONG PN. NOREHAN BT. SALLEH [K] PN. ZAHARIAH BT. MOHAMMED ZAIN

PADANG BALAPAN PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD [K] PN. NORLELA BT. HASSAN

PETANQUE

RAGBI SENTUH

PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLI [K] PN. ROSMAH BT. YASIN

PN. ROSNI BT. SALLEH [K] PN. JAMALINA BT. SAMSUDDIN

GOLF

CATUR

PN. NOR IZZAH BT. ABDUL KARIM [K]

PN. MAZUWI BT. SAPIIN [K] PN. NURUL FARAH IDAYU BT. A. RAZAK


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI RUMAH SUKAN 2014 PENGERUSI

EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR CEMERLANG )

TIMBALAN PENGERUSI 2

TIMBALAN PENGERUSI 1

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TN. HJ. AHMAD BASRI B. HJ. DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

TIMBALAN PENGERUSI 3 EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM)

(Pen. Kanan Kokurikulum) SETIAUSAHA SUKAN PN. MASNIZA BT. MISKAM

PENOLONG SETIAUSAHA SUKAN PN. NOR IZZAH BT. ABDUL KARIM

BIRU GURU PENASIHAT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pn. Mazuwi Bt. Sapiin(K) Pn.Fauziah Bt. Abd Ghani En. Ahmad Nor Khairi B. Jamali Pn. Jamalina Bt. Samsuddin Pn. Mariam Bt. Hashim Pn. Nor Hasinah Bt. Husin Pn. Nor Huwaida Bt. Ayob Pn. Nurul Wahida Bt. Ahmad Sobri Pn. Sitti Hasimah Bt. Lammowah

KUNING

HIJAU GURU PENASIHAT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pn. Noor Zahira Bt. Nordin (K) Pn. Haslina Bt. Sanusi Pn. Hjh. Fatimah Bt. Hj. Abustan En. Hazrin Azuadi B. Hamzah Pn. Kartinah Bt. Adam Pn. Nor-in Bt. Sapawi Pn. Rosemahani Bt. Mat Ghani Pn. Hjh. Zalilah Bt. Ibrahim Pn. Zurihan Bt. Mohamad Zakaria

MERAH

GURU PENASIHAT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pn. Norulaini Bt. Mat Yahya(K) Pn. Siti Romzah Bt. Jamil Pn. Hanizah Bt. Harun Pn. Noor Azliana Bt. Othman Pn. Norehan Bt. Md Salleh Pn. Rosmah Bt. Yasin Pn. Shuharni Bt. Shuib En. Taufik Adam B. Abdul Hamid Pn. Zaharah Bt. Mat Jusoh

GURU PENASIHAT : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pn. Rosni Bt. Salleh(K) Pn. Raziah Bt. Sahari Pn. Noriha Bt. Yakub Pn. Norlela Bt. Hassan Pn. Nurul Farah Idayu Bt. A. Razak Pn. Puteri Haslina Bt. Megat Alias Pn. Siti Haida Bt. Zulkapli Pn. Wan Rogayah Bt. Wan Ahmad Pn. Zahariah Bt. Mohammed Zain En. Zulkhair B. Othman


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI SAMBUTAN DAN PERAYAAN 2014 PENGERUSI

EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR CEMERLANG )

TIMBALAN PENGERUSI 2

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TIMBALAN PENGERUSI 1

TIMBALAN PENGERUSI 3

TN. HJ. AHMAD BASRI B. HJ. DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM (PEN. KANAN KOKURIULUM) ( PN. NORIHA BT. YAKUB )

HARI KANAK-

SAMBUTAN BULAN

KANAK

KEMERDEKAAN

HARI GURU

HARI

HARI ANUGERAH

KOKURIKULUM

CEMERLANG

PN. SITI HASIMAH BT LAMOWAH (SU)

PN. MARIAM BT. (SU)

PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI (SU)

PN. NORIHA BT. YAKOB(SU)

PN. NUR HUWAIDA BT. AYOB (SU)

PN. NOR ZAHIRA BT. NORDIN

PN. KARTINA BT. ADAM

PN. RAZIAH BT. SAHARI

PN. SHUHARNI BT. SHUIB

PN. FAUZIAH BT. ABD. GHANI

EN. ZULKHAIR B. OTHMAN

PN. NORULAINI BT. YAHYA

EN. TAUFIK ADAM B. ABDDUL HAMID

PN. NORLELA BT. HASSAN

PN. NOR HASINAH BT. HUSIN

PN. KARTINA BT. ADAM


SK. SERI SAMUDERA, MANJUNG RAYA 32040 SERI MANJUNG, PERAK. CARTA ORGANISASI PASUKAN SEKOLAH 2014 PENGERUSI

EN. TAJOR AMAR B. NAZRI ( GURU BESAR CEMERLANG )

TIMBALAN PENGERUSI 2

TIMBALAN PENGERUSI 1

PN. NORAISAH BT. HASSAN ( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

TIMBALAN PENGERUSI 3

TN. HJ. AHMAD BASRI B. HJ. DAUD ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

EN. HAMDAN BIN HASHIM ( PENOLONG KANAN HEM )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM ( PN. NORIHA BT. YAKUB ) PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN + 1M1S PN. NORLELA BT. HASSAN

BOLA SEPAK

BOLA TAMPAR

BOLA BALING

BOLA JARING

EN. TAUFIK ADAM B. ABDUL HAMID[K] EN. HAZRIN AZUADI B. HAMZAH

PN. RAZIAH BT. SAHARI[K] PN. SITI ROMZAH BT. JALIL

PN. ZURIHAN BT. MOHAMAD ZAKARIA[K]

PN. ZAHARAH BT. MAT JUSOH[K] PN .NURUL WAHIDA BT. AHMAD

PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN

PING PONG

PADANG BALAPAN

PETANQUE

PN. ZAHARIAH BT. MOHAMMED ZAIN[K] PN.

PN. NORLELA BT. HASSAN[K] PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD

PN. ROSMAH BT. YASIN[K] PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLI

NOREHAN BT. SALLEH

GOLF

CATUR

PN. NOR IZZAH BT. ABDUL KARIM [K]

PN. NURUL FARAH IDAYU BT. A. RAZAK[K]

PN. MAZUWI BT. SAPIIN

RAGBI SENTUH PN. JAMALINA BT. SAMSUDDIN[K] PN. ROSNI BT. SALLEH


JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM 2014

HARI

MASA

ISNIN

4.30 – 6.30

SELASA

4.30 – 6.30

AKTIVITI

BOLA JARING BOLA SEPAK PETANQUE GOLF

BOLA BALING BOLA TAMPAR CATUR

4.30 – 5.30

PERSATUAN

5.30 – 6.30

UNIT BERUNIFORM

RABU

KHAMIS

4.30 – 6.30

RAGBI SENTUH OLAHRAGA PING PONG


KK 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA MANJUNG RAYA

32040 SERI MANJUNG PERAK

ABA 1035

LAPORAN AKTIVITI MINGGUAN ……………………………………………………………………………..

TARIKH

: ………………………………….

MASA

: …………………………………

TEMPAT

: ………………………………..

LAPORAN AKTIVITI

:

1.

…………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………..

3.

…………… …………………………………………………….

4.

…………………………………………………………………..

5.

…………………………………………………………………..

6.

………………………………………………………………….

7.

………………………………………………………………...

ULASAN /CATATAN

:

………………………………………………………………………………………………..


TAKWIM 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA MANJUNG RAYA, 32040 SERI MANJUNG


CARTA GANT PROGRAM / AKTIVITI SKESES 2014 BIL PROGRAM / AKTIVITI JANUARI PENGURUSAN & TADBIRAN

MINGGU PERSEKOLAHAN

1

X

Mesyuarat JK Perjawatan / Khidmat Tadbiran Bil. 1 / 2014

1

Mesyuarat JK Data Sekolah Bil. 1 / 2014

SASARAN

TINDAKAN

JK Berkenaan

SU JK Perjawatan

JK Berkenaan

SU JK Data Sekolah

JK Berkenaan

SU JK Memperkasa Sekolah

JK Berkenaan

SU JK Jadual Waktu

JK Berkenaan

SU JK Perancangan

JK Berkenaan

SU JK Pencerapan

JK Berkenaan

SU JK LINUS / Pemulihan

JK Berkenaan

SU JK KBSR / KSSR / MBMMBI

JK Berkenaan

SU JK Peningkatan Akademik

JK Berkenaan

SU JK TMK / VLE

JK Berkenaan

Penyelaras PSS

X

JK Berkenaan

SU JK PBS

X

JK Berkenaan

SU JK Kurikulum

JK Berkenaan

SU Panitia Berkenaan

JK Berkenaan

Penyelaras Tahun 6

X

Semua guru

Semua pencerap

X

Semua murid

GB & PK

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Semua murid

KP Mz

Semua murid

Guru B & K

Semua murid

KP PAI / JQAF / BA

Semua murid

Penyelaras PSS

2

3

4

X

Mesyuarat JK Memperkasa Sekolah [SKPM / PPPM] Bil. 1 / 2014 Mesyuarat JK Jadual Waktu & Mata Pelajaran Bil. 1 / 2014

5

X X

Mesyuarat JK Perancangan Strategik, Sumber Manusia & LADAP Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK Pencerapan & Pemantauan Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK LINUS & Pemulihan Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK KBSR / KSSR / MBMMBI Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK Peningkatan Akademik Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK TMK / VLE Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah & Program NILAM Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah [PBS] Bil. 1 / 2014

KURIKULUM Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah Bil. 1 / 2014 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK Peningkatan Pencapaian Tahun 6 Bil. 1 / 2014

X

Pencerapan PdP guru

X

X

X

X

Pencerapan hasil kerja murid Kelas Tutorial Aktiviti Panitia Muzik Aktiviti Unit B & K / SPBT Aktiviti Panitia Pendidikan Islam / JQAF / Bahasa Arab Aktiviti Unit Pusat Sumber Sekolah / NILAM

X

X

X X X X

X


Aktiviti Panitia Kajian Tempatan

X

LADAP Bil. 1 / 2014

Semua murid

KP KT

X

Semua Guru

SU LADAP

X

JK Berkenaan

SU JK HEM

JK Berkenaan

SU JK Kantin / RMT / Susu

JK Berkenaan

SU JK Disiplin

JK Berkenaan

Guru B & K / Penyelaras Tahun

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

Semua Murid

Penyelaras SPBT

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

JK Berkenaan

SU JK Kokurikulum

JK Berkenaan

SU JK Sukan / Permainan

X

Semua guru & murid

SU Sukan Permainan

HAL EHWAL MURID Mesyuarat JK HEM Bil. 1 / 2014 Mesyuarat JK Kantin / RMT / Susu Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK Disiplin Murid Bil. 1 / 2014 Orientasi murid Prasekolah, Tahun 1 & Tahun 4

X X

X

Semakan Jadual Kedatangan

X

Pemantauan Buku SPBT

X

Kemas kini data SSDM / APDM

X

KOKURIKULUM Mesyuarat JK Kokurikulum Sekolah Bil. 1 / 2014

X

Mesyuarat JK Sukan / Permainan Bil. 1 / 2014

X

Sukan untuk semua - Big Walk Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan

Guru, Ibu bapa, Murid Tahun 6

SU JK Tahun 6

PROGRAM KHAS Perjumpaan / Persefahaman TOV & ETR UPSR 2014

X

Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 6 Bil. 1 / 2014

X

Semua murid Tahun 6

Penyelaras Tahun 6

Mesyuarat Agong PIBG 2014

X

Ahli PIBG

SU PIBG

FEBRUARI PENGURUSAN & TADBIRAN

6

7

8

9

Mesyuarat JK Kewangan Sekolah Bil. 1 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Kewangan

Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil. 1 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Aset


Mesyuarat JK B & K, Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Bil. 1 / 2014 Mesyuarat & Taklimat Guru / Staf Bil. 2 / 2014

X X

JK Berkenaan

Guru B & k

JK Berkenaan

SU Mesyuarat Guru

KURIKULUM Pencerapan PdP guru

X

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

X

Semua murid

SU Peperiksaan Dalam

Semua murid

KP BM

Semua murid

Penyelaras TMK / VLE

Semua murid

KP Matematik

Ujian 1 / Sumatif 1 Aktiviti Panitia Bahasa Melayu

X

Aktiviti Unit TMK / VLE

X

Aktiviti Panitia Matematik

X

Aktiviti Unit B & K

X

Semua murid

Guru B & K

LADAP Bil. 2 / 2014

X

Semua Guru

SU LADAP

JK Berkenaan

SU JK 3K

JK Berkenaan

SU JK Anti Ponteng

HAL EHWAL MURID Mesyuarat JK 3K Bil. 1 / 2014 Mesyuarat JK Anti Ponteng Bil. 1 / 2014

X X

Mesyuarat JK SPBT Bil. 1 / 2014

X

JK Berkenaan

Penyelaras SPBT

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

JK Berkenaan

SU Sukan / Permainan

KOKURIKULUM Mesyuarat JK Sukan / Permainan [1M1S / Pasukan Sekolah] Bil. 1 / 2014

X

Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan

PROGRAM KHAS


Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 5 Bil. 1 / 2014 Gotong-royong bersama PIBG

MARCH PENGURUSAN & TADBIRAN

X

10

11

X

KURIKULUM Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah Bil. 2 / 2014

X

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. 2 / 2014

Murid Tahun 5

Penyelaras Tahun 5

Semua PIBG

JK PIBG

JK Berkenaan

Penyelaras Prasekolah

JK Berkenaan

SU JK Kurikulum

JK Berkenaan

SU Panitia Berkenaan

12 CUTI PERSEKOLAHAN

Mesyuarat JK Prasekolah Bil. 1 / 2014

X

X

Pencerapan PdP guru

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Aktiviti Panitia Sains

X

Semua murid

KP SC

Semua murid

KP KH

Semua murid

KP PSV

Semua Guru

SU LADAP

Aktiviti Panitia Kemahiran Hidup / Reka Cipta

X

Aktiviti Panitia Seni Visual

X

LADAP Bil. 3 / 2014

X

HAL EHWAL MURID Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

X

Semua Murid

Penyelaras SPBT

Pemantauan Buku SPBT

X

KOKURIKULUM Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan


PROGRAM KHAS Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 6 Bil. 2 / 2014

APRIL PENGURUSAN & TADBIRAN Mesyuarat JK Data Sekolah Bil. 2 / 2014

X

13

14

15

16

X

Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah & Program NILAM Bil. 2 / 2014

Penyelaras Tahun 6

JK Berkenaan

SU JK Data Sekolah

JK Berkenaan

SU JK LINUS / Pemulihan

JK Berkenaan

Penyelaras PSS

17

X

Mesyuarat JK LINUS & Pemulihan Bil. 2 / 2014

Semua murid Tahun 6

X

Mesyuarat JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah [PBS] Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK PBS

Mesyuarat & Taklimat Guru / Staf Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU Mesyuarat Guru

JK Berkenaan

KP BM & BI

KURIKULUM Mesyuarat Penyelarasan PLBS BM & BI

X

Mesyuarat Penyelarasan PEKA Sains

X

JK Berkenaan

KP Sains

Mesyuarat Penyelarasan PAFA

X

JK Berkenaan

KP PAI / JQAF / BA

Pencerapan PdP guru

X

X

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris

X

Semua murid

KP BI

Semua murid

KP PJK

Semua murid

KP PSK

Semua murid

KP SC

Aktiviti Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan Aktiviti Panitia Sivik Kenegaraan Aktiviti Panitia Sains

X X X

Aktiviti Panitia Bahasa Melayu

X

Semua murid

KP BM

LADAP Bil. 4 / 2014

X

Semua Guru

SU LADAP

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

HAL EHWAL MURID


KOKURIKULUM Mesyuarat JK Sukan Tahunan 2014 Bil. 1 / 2014

X

Latihan Sukan

JK Berkaitan

SU Sukan Tahunan 2014

X

X

X

X

Semua guru & murid

Guru Ketua Rumah Sukan

X

X

X

X

Murid Tahun 6

Penyelaras Tahun 6

X

JK Berkenaan

SU Hari Guru

PROGRAM KHAS Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR - Tahun 6

X

Mesyuarat JK Hari Guru 2014

MEI

18

19

20

21

PENGURUSAN & TADBIRAN Mesyuarat JK Kewangan Sekolah Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Kewangan

Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Aset

KURIKULUM Pencerapan PdP guru

X

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Semua murid

SU Peperiksaan Dalam

Semua murid

KP MT

Semua murid

Guru B & K

Semua murid

KP BI

Sumatif 2 / PKSR 1 Aktiviti Panitia Matematik Aktiviti Unit B & K Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris

X X X X

Aktiviti Panitia Muzik

X

Semua murid

KP Mz

LADAP Bil. 5 / 2014

X

Semua Guru

SU LADAP

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

HAL EHWAL MURID


KOKURIKULUM Mesyuarat JK Sukan Tahunan 2014 Bil. 2 / 2014 Latihan Sukan

X

X

JK Berkenaan

SU Sukan Tahunan 2014

X

Semua guru & murid

Guru Ketua Rumah Sukan

Semua guru & murid

SU Hari Guru

JK Berkenaan

SU JK Kurikulum

X

JK Berkenaan

SU Panitia Berkenaan

PROGRAM KHAS Samabutan Hari Guru 2014

X

JUN

22

23

PENGURUSAN & TADBIRAN

KURIKULUM Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah Bil. 3 / 2014

X

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. 3 / 2014 Pencerapan PdP guru

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Aktiviti Panitia Matematik

X

Semua murid

KP Matematik

Aktiviti Panitia Pendidikan Jasmani

X

Semua murid

KP PJK

LADAP Bil. 6 / 2014

X

Semua Guru

SU LADAP

JK Berkenaan

SU Mesyuarat Guru

JK Berkenaan

SU JK Anti Ponteng

X

JK Berkenaan

Penyelaras SPBT

X

Semua Murid

Penyelaras SPBT

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

HAL EHWAL MURID Mesyuarat JK Anti Ponteng Bil. 2 / 2014 Mesyuarat JK SPBT Bil. 2 / 2014 Pemantauan Buku SPBT Semakan Jadual Kedatangan

X CUTI PERSEKOLAHAN

Mesyuarat & Taklimat Guru / Staf Bil. 3 / 2014

X

X


Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

X

Semua guru & murid

Guru Ketua Rumah Sukan

KOKURIKULUM Latihan Sukan

X

Sukan Tara

X

Semua guru & murid

Guru Ketua Rumah Sukan

X

Murid Tahun 4

Penyelaras Tahun 4

Semua guru & murid

SU Sukan Tahunan 2014

Semua PIBG

JK PIBG

Semua murid Tahun 6

Penyelaras Tahun 6

PROGRAM KHAS Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 4 Bil. 1 / 2014 Sukan Tahunan 2014

X

Gotong-royong bersama PIBG

X

Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 6 Bil. 3 / 2014

JULAI

X

24

25

26

27

PENGURUSAN & TADBIRAN Mesyuarat JK Perjawatan / Khidmat Tadbiran Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Perjawatan

Mesyuarat JK Data Sekolah Bil. 3 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Data Sekolah

JK Berkenaan

SU JK Memperkasa Sekolah

JK Berkenaan

Penyelaras Prasekolah

Mesyuarat JK Memperkasa Sekolah [SKPM / PPPM] Bil. 2 / 2014 Mesyuarat JK Prasekolah Bil. 2 / 2014

X X

Mesyuarat JK Pencerapan & Pemantauan Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Pencerapan

Mesyuarat JK Peningkatan Akademik Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Peningkatan Akademik

JK Berkenaan

Penyelaras TMK / VLE

Mesyuarat JK TMK / VLE Bil. 2 / 2014

X X

JK Berkenaan

Penyelaras PSS

Mesyuarat JK KBSR / KSSR / MBMMBI Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK KBSR / KSSR / MBMMBI

JK Berkenaan

Su JK Linus / Pemulihan

JK Berkenaan

SU JK PBS

Semua guru

Semua pencerap

Semua murid

GB & PK

Mesyuarat JK LINUS & Pemulihan Bil. 3 / 2014

X

Mesyuarat JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah [PBS] Bil. 3 / 2014

X

KURIKULUM Pencerapan PdP guru

X

X

X

X

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

X

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah & Program NILAM Bil. 3 / 2014


Kelas Tutorial

X

Aktiviti Panitia Pendidikan Islam / JQAF / Bahasa Arab

X

Aktiviti Panitia Kemahiran Hidup / Reka Cipta

X

X

X

X

Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris

X

Aktiviti Panitia Bahasa Melayu

X

LADAP Bil. 7 / 2014

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Semua murid

KP PAI / JQAF / BA

Semua murid

KP KH

Semua murid

KP BI

Semua murid

KP BM

Semua Guru

SU LADAP

JK Berkenaan

SU JK HEM

JK Berkenaan

SU JK Kantin / RMT / Susu

JK Berkenaan

SU JK Disiplin Murid

HAL EHWAL MURID Mesyuarat JK HEM Bil. 2 / 2014

X

Mesyuarat JK Kantin / RMT / Susu Bil. 2 / 2014

X

Mesyuarat JK Disiplin Murid Bil. 2 / 2014

X

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

JK Berkenaan

SU JK Kokurikulum

KOKURIKULUM Mesyuarat JK Kokurikulum Sekolah Bil. 2 / 2014

X

Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan

Karnival Bola Sepak / Bola Jaring

X

X

X

X

Murid Tahap 2

SU JK Sukan / Permainan

Murid Tahun 5

Penyelaras Tahun 5

Murid Tahun 6

Penyelaras Tahun 6

PROGRAM KHAS Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 5 Bil. 2 / 2014 Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR - Tahun 6

OGOS

X X

X

X

X

28

29

30

31

PENGURUSAN & TADBIRAN Mesyuarat JK Kewangan Sekolah Bil. 3 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Kewangan

Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil. 3 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Aset


Mesyuarat JK B & K, Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Bil. 2 / 2014 Mesyuarat & Taklimat Guru / Staf Bil. 4 / 2014

X

JK Berkenaan

Guru B & K

X

JK Berkenaan

SU Mesyuarat Guru

X

JK Berkenaan

SU JK Kurikulum

JK Berkenaan

SU Panitia Berkenaan

Semua murid

SU Peperiksaan Dalam

KURIKULUM Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah Bil. 4 / 2014 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. 4 / 2014

X

Ujian 2 / Sumatif 3 / Percubaan UPSR

X

Pencerapan PdP guru

X

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Aktiviti Unit B & K

X

Semua murid

Guru B & K

Semua murid

KP Sains

Semua murid

KP Matematik

Aktiviti Panitia Sains

X

Aktiviti Panitia Matematik

X

Aktiviti Panitia Sivik Kenegaraan

X

Semua murid

KP PSK

LADAP Bil.8 / 2014

X

Semua Guru

SU LADAP

JK Berkenaan

SU JK 3K

HAL EHWAL MURID Mesyuarat JK 3K Bil. 2 / 2014

X

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

KOKURIKULUM Mesyuarat JK Sukan / Permainan [1M1S / Pasukan Sekolah] Bil. 2 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Sukan / Permainan

Sukan untuk semua - Senamrobik

X

Semua guru & murid

SU Sukan Permainan

Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan

Karnival permainan - Bola Tampar

X

X

X

X

Murid Tahap 2

SU JK Sukan / Permainan


PROGRAM KHAS Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 4 Bil. 2 / 2014

X

Sambutan Bulan Kemerdekaan ke 57

X

Gotong-royong bersama PIBG

SEPTEMBER

X

Murid Tahun 4

Penyelaras Tahun 4

Semua guru / Murid

SU Sambutan Kemerdekaan

Semua PIBG

JK PIBG

33

34

Pencerapan PdP guru

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Aktiviti Panitia Kajian Tempatan

X

Semua murid

KP KT

Semua murid

Penyelaras TMK / VLE

Cuti Persekolahan

32

PENGURUSAN & TADBIRAN

KURIKULUM

Aktiviti Unit TMK / VLE

X

Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris

X

Semua murid

KP BI

LADAP Bil.9 / 2014

X

Semua Guru

SU LADAP

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

Murid Tahun 5

SU Sukan / Permainan

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM Karnival permainan Tahun 5 - Bola Sepak / Bola Jaring Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual


Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan

Karnival permainan - Bola Baling

X

X

X

Murid Tahap 2

SU JK Sukan / Permainan

X

X

X

Murid Tahun 6

Penyelaras Tahun 6

Murid Tahun 3

Penyelaras Tahun 3

Semua murid Tahap 2 & Prasek

SU Kokurikulum

Semua guru / murid

SU Sambutan kemerdekaan

Semua guru / murid

SU Sambutan kemerdekaan

JK Berkenaan

SU JK Data sekolah

JK Berkenaan

Penyelaras Prasekolah

JK Berkenaan

SU JK LINUS / Pemulihan

JK Berkenaan

Penyelaras PSS

JK Berkenaan

SU JK PBS

JK Berkenaan

SU Mesyuarat Guru

PROGRAM KHAS Aktiviti selepas UPSR 2014 Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 3 Bil. 1 / 2014 Perkhemahan Kokurikulum 2014 [murid perdana & prasekolah] Sambutan Hari Kemerdekaan ke 57

X X

Sambutan Hari Malaysia

OKTOBER PENGURUSAN & TADBIRAN Mesyuarat JK Data Sekolah Bil. 4 / 2014

X

35

36

38

X

Mesyuarat JK LINUS & Pemulihan Bil. 4 / 2014

X X

Mesyuarat JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah [PBS] Bil. 4 / 2014 Mesyuarat & Taklimat Guru / Staf Bil. 5 / 2014

39

X

Mesyuarat JK Prasekolah Bil. 3 / 2014

Mesyuarat JK Pusat Sumber Sekolah & Program NILAM Bil. 4 / 2014

37

X X

KURIKULUM Pencerapan PdP guru

X

X

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

X

Semua murid

SU Peperiksaan Dalam

Semua murid

KP PAI / JQAF / BA

Semua murid

KP Sains

Semua murid

KP PSV

Semua murid

Penyelaras TMK / VLE

Semua murid

Guru B & K

Sumatif 4 / PKSR 2 Aktiviti Panitia Pendidikan Islam / JQAF / Bahasa Arab Aktiviti Panitia Sains Aktiviti Panitia Seni Visual Aktiviti Unit TMK / VLE Aktiviti Unit B & K

X X X X X


LADAP Bil. 10 / 2014

X

Semua Guru

SU LADAP

X

JK Berkenaan

SU JK Anti Ponteng

JK Berkenaan

Penyelaras SPBT

Semua Murid

Penyelaras SPBT

HAL EHWAL MURID Mesyuarat JK Anti Ponteng Bil. 3 / 2014 Mesyuarat JK SPBT Bil. 3 / 2014 Pemantauan Buku SPBT

X X

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

KOKURIKULUM Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan

Aktiviti selepas UPSR 2014

X

X

X

X

X

Murid Tahun 6

JK Tahun 6

Sambutan Bulan Kemerdekaan ke 57

X

41

42 JK Berkenaan

SU JK Kewangan

JK Berkenaan

SU JK Aset

JK Berkenaan

SU JK Jadual Waktu

JK Berkenaan

SU JK Perancangan

JK Berkenaan

SU JK B & K

Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah Bil. 5 / 2014

JK Berkenaan

SU JK Kurikulum

Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. 5 / 2014

JK Berkenaan

SU Panitia

PROGRAM KHAS

NOVEMBER PENGURUSAN & TADBIRAN

Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil. 4 / 2014 Mesyuarat JK Jadual Waktu & Mata Pelajaran Bil. 2 / 2014 Mesyuarat JK Perancangan Strategik, Sumber Manusia & LADAP Bil. 2 / 2014 Mesyuarat JK B & K, Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Bil. 3 / 2014

CUTI PERSEKOLAHAN

Mesyuarat JK Kewangan Sekolah Bil. 4 / 2014

40

KURIKULUM


Pencerapan PdP guru

X

X

X

Semua guru

Semua pencerap

Pencerapan hasil kerja murid

X

X

X

Semua murid

GB & PK

Kelas Tutorial

X

X

X

Semua murid

Penyelaras Kelas

Aktiviti Panitia Bahasa Melayu

X

Semua murid

KP BM

Semua murid

KP KH

Semua murid

Penyelaras PSS

Semua Guru

SU LADAP

JK Berkenaan

SU JK Kantin / RMT / Susu

Aktiviti Panitia Kemahiran Hidup / Reka Cipta

X

Aktiviti Unit Pusat Sumber Sekolah / NILAM

X

LADAP Bil. 11 / 2014

X

HAL EHWAL MURID Mesyuarat JK Kantin / RMT / Susu Bil. 3 / 2014

X

Mesyuarat JK Disiplin Murid Bil. 1 / 2014

X

JK Berkenaan

SU JK Disiplin Murid

Semakan Jadual Kedatangan

X

Semua Kelas

Penyelaras Kelas

Kemas kini data SSDM / APDM

X

Guru Kelas

Penyelaras Kelas

KOKURIKULUM Aktiviti Kokurikulum

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti 1M1S

X

X

X

Murid Tahap 2

Guru mengikut Jadual

Aktiviti Permainan - Pasukan Sekolah

X

X

X

Pasukan Sekolah

Jurulatih Pasukan Berkaitan

Semua murid Tahun 3

Penyelaras Tahun 3

PROGRAM KHAS Program Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 3 Bil. 2 / 2014

X

Sambutan Hari Kanak - kanak 2014

X

Semua murid

SU Hari Kanak - kanak

Hari Anugerah Cermelang 2014

X

Guru & Murid

SU Hari Anugerah Cermelang

X

Murid Tahun 6

Penyelaras Tahun 6

Aktiviti selepas UPSR 2014

X

X


DISEMBER PENGURUSAN & TADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

PROGRAM KHAS


TAKWIM PROGRAM / AKTIVITI BAGI TAHUN 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA TARIKH

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

PERSEDIAAN SESI PERSEKOLAHAN 2014

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

Semakan akhir agihan tugas HEM kepada guru

Semakan akhir agihan tugas KOKU kepada guru

Upload agihan tugas HEM kepada guru ke frogvle

Upload agihan tugas KOKU kepada guru ke frogvle

DISEMBER 2013 23

ISNIN

24

SELASA

25 26

RABU

27 28 29

KHAMIS JUMAA T SABTU

Semakan akhir Takwim Aktiviti /Program Sekolah

Mesy. Pengurusan GB / PK Bil. 1 / 2014

Semakan akhir Jadual Waktu Guru & Kelas

CUTI UMUM - SAMBUTAN PERAYAAN KRISMAS

MINGGU 1 PN. FAUZIAH BT. MOHD GHANI PN. HANIZAH BT. HARUN Aktiviti Panitia Muzik.

Upload Takwim Aktiviti / Program Sekolah ke frogvle

Mesyuarat Penyelarasan GB & Guru serta Staf Bil. 1 / 2014

Upload Jadual Waktu Guru & Kelas ke frogvle

AHAD

30

ISNIN

31

SELASA

CUTI PERSEKOLAHAN SESI 2013 TAMAT Pendaftaran Murid Tahun 1 - Tindakan : JK Pendaftaran Tahun 1. / Penjualan Buku - Tindakan : JK Kedai Buku / Pengurusan Bilik Darjah & Bilik Khas Tindakan : Guru Kelas & Guru Bilik Khas

JANUARI 2014 CUTI UMUM - SAMBUTAN TAHUN BARU 2014 01 RABU 02

KHAMIS

   

03

JUMAA T

04

SABTU

05

AHAD

Perhimpunan Pagi Mesy. JK Perjawatan / Khidmat Tadbiran Bil. 1 / 2014 Mesyuarat JK Jadual Waktu Bil. 1 Mesy. JK PIBG Bil. 1 / 2014 Tindakan : SU PIBG

  

PdP dilaksanakan Pengesanan awal murid LINUS Tahun 1 Pengesanan awal murid Pemulihan Tahun 4, 5 & 6

    

Pengurusan Kelas – Guru Kelas Orientasi Murid Tahun 1, 4 & Prasek Orientasi Murid Tahun 4 Persediaan Perlantikan Pengawas, Pengawas PSS, Ketua Kelas / Penolong Ketua Kelas, PRS Agihan buku SPBT Tahun 4

  

Persediaan Pendaftaran Persatuan / Kelab. Persediaan Pendaftaran Unit Beruniform Persediaan Pendaftaran Rumah Sukan


TARIKH

HARI

MINGGU 2 PN. NOR-IN BT. SAPAWI PN. NOREHAN BT. MD SALLEH Aktiviti Unit B & K / SPBT

06

ISNIN

07

SELASA

08

RABU

09

KHAMIS

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

 

   

11

JUMAA T SABTU

12

AHAD

13 14

10

MINGGU 3 PN. HASILINA BT. SANUSI PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLI Aktiviti Panitia Pendidikan Islam

16

Mesy. JK Peningkatan Akademik Bil 1 / 2014 Mesyuarat JK PBS Bil. 1 / 2014 Mesyuarat JK LINUS / Pemulihan Bil. 1 / 2014 Mesyuarat JK Perancangan Strategik, Sumber Manusia & LADAP Bil. 1 / 2014

    

Mesyuarat JK Kurikulum Bil. 1 / 2014 Perjumpaan GB dengan guru Tahun 4 Tutorial Perjumpaan GB dengan Guru Tahun 5 Tutorial

Motivasi & Penetapan TOV / ETR bersama ibu bapa / penjaga murid Tahun 6

ISNIN

 

Perhimpunan Pagi Sambutan Maulidur Rasul

SELASA

CUTI UMUM – SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

RABU

Mesyuarat JK Pencerapan / Pemantauan Bil 1 / 2014

   

KHAMIS 

18

JUMAA T SABTU

19

AHAD

17

Perjumpaan GB dengan Guru Tahun 6 bil. 1 / 2014 Mesyuarat JK Peningkatan Pencapaian Tahun 6 Bil. 1 / 2014

15

Perhimpunan Pagi Mesy. JK Data Sekolah Bil 1 / 2014

Perjumpaan GB dengan guru Tahun 1 Tindakan : Penyelaras Tahun 1 Perjumpaan GB dengan guru Tahun 2 Tindakan : Penyelaras Tahun 2 Mesyuarat Panitia Bil 1 / 2014 Pencerapan PdP Tutorial Perjumpaan GB dengan guru Tahun 3 Tindakan : Penyelaras Tahun 3 Tutorial

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN THAIPUSAM

 

Pengurusan Kelas Persediaan Perlantikan Pengawas, Pengawas PSS, Ketua Kelas / Penolong Ketua Kelas, PRS Kemas kini Data Murid Orientasi Tahun 1 & 4

          

Kemas kini Data Murid Semakan buku SPBT – kes cicir Kemas kini Data Murid Semakan buku SPBT – kes cicir Pemantauan Buku SPBT Mesyuarat JK HEM Bil 1 / 2014 Pengurusan kelas Kemas kini Data Murid Pemantauan Buku SPBT Kemas kini Data Murid Orientasi Tahun 1 & 4 tamat

Perlantikan Pengawas, Pengawas PSS, Ketua Kelas / Penolong Ketua Kelas, PRS

 

 

Pertandingan Keceriaan Kelas Pemeriksaan Kebersihan diri murid

Pertandingan Keceriaan Kelas Mesyuarat JK Disiplin Murid Bil 1 / 2014

KOKURIKULUM

 Aktiviti Pasukan Sekolah

 1M1S - Pendaftaran  Unit Beruniform – Pendaftan  Kelab / Persatuan - Pendaftaran  Aktiviti Pasukan Sekolah  Mesyuarat JK Koku  Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

  

Mesyuarat JK Sukan / Permainan [1M1S / Pasukan sekolah] Bil 1 Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah


TARIKH

HARI

MINGGU 4 PN. ROSNI BT. SALLEH PN. FATIMAH BT. ABUSTAN Aktiviti Unit Pusat Sumber Sekolah.

20

21

ISNIN

SELASA

22

RABU

23

KHAMIS

25

JUMAA T SABTU

26

AHAD

27

ISNIN

28

SELASA

29

RABU

24

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Mesyuarat Panitia Pencerapan PdP

 

Mesyuarat Panitia Pencerapan PdP

 

Tutorial Pencerapan PdP

 

Tutorial Pencerapan PdP

Mesyuarat JK KBSR / KSSR / MBMMBI Bil 1 / 2014

Mesy. JK TMK / VLE bil. 1 / 2014

Mesyuarat JK PSS / Nilam Bil 1 / 2014

Perhimpunan Pagi – Bacaan Yaasin

MINGGU 5 PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN PN. ZURIHAN BT. MOHAMAD ZAKARIA Aktiviti Panitia Kajian Tempatan

KHAMIS

31

JUMAA T

Perhimpunan Pagi

 

Semakan Buku MT T6 & T5 Pencerapan PdP

Mesyuarat JK Memperkasa Sekolah Bil 1 / 2014

 

Semakan Buku MT T4 & T3 Pencerapan PdP

    

Tutorial Semakan Buku MT T2 & T1 Pencerapan PdP Tutorial Pencerapan PdP

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN TAHUN BARU CINA

FEBRUARI 2014

01

SABTU

02

AHAD

Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 6 [Petang]

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

BIG WALK

Mesyuarat Agung PIBG 2014 – Tindakan : SU & JK PIBG

30

Penyeliaan / Pemantauan buku SPBT untuk Tahun 5 & 6 Tindakan : Penyelaras SPBT / guru kelas Penyeliaan / Pemantauan buku SPBT untuk Tahun 3 & 4 Tindakan : Penyelaras SPBT / guru kelas Penyeliaan / Pemantauan buku SPBT untuk Tahun 1 & 2 Tindakan : Penyelaras SPBT / guru kelas

KOKURIKULUM

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN TAHUN BARU CINA

   

Mesyuarat JK Kantin / RMT / Susu Bil 1 / 2014 Pertandingan Keceriaan Kelas Kemas kini data murid [APDM] Pertandingan Keceriaan Kelas Pemeriksaan Kebersihan diri murid

Kemas kini data SSDM

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Semakan Jadual Kedatangan Bulan Januari Semakan Jadual Kedatangan Murid

Aktiviti Pasukan Sekolah


TARIKH

HARI

MINGGU 6 EN. HAZRIN AZUADI BIN HAMZAH PN. SITTI HASIMAH BT. LAMMOWAH Aktiviti Panitia Bahasa Melayu.

03

04

ISNIN

RABU

06

KHAMIS

08

JUMAA T SABTU

09

AHAD

MINGGU 7 PN. MARIAM BT. HASHIM EN. TAUFIK ADAM BIN ABD. HAMID Aktiviti Unit TMK / VLE.

10

ISNIN

11

SELASA

12

RABU

13

KHAMIS

15

JUMAA T SABTU

16

AHAD

14

Perhimpunan Pagi

SELASA

05

07

PENTADBIRAN / UMUM

Mesyuarat / Taklimat Guru Bil. 2

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

          

Tutorial Semakan Buku PAI T1 & T2 Pencerapan PdP

 

Pertandingan Keceriaan Kelas Pemeriksaan murid

Tutorial Semakan Buku PAI T3 & T4 Pencerapan PdP

 

Mesyuarat JK Anti Poteng Bil 1 / 2014 Pertandingan Keceriaan Kelas

Tutorial Semakan Buku PAI T5 & T6 Pencerapan PdP

Pertandingan Keceriaan Kelas

 

Tutorial Pencerapan PdP

Pencerapan PdP

Gotong-royong 3K bersama KRT / Ibu bapa

 

Perhimpunan Pagi Mesyuarat JK Kewangan Bil 1

  

Tutorial Semakan Buku Sc T5 & T6 Pencerapan PdP

Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil 1

       

Tutorial Semakan Buku Sc T3 & T4 Pencerapan PdP Tutorial Semakan Buku Sc T1 & T2 Pencerapan PdP Tutorial Pencerapan PdP

Pencerapan PdP

Motivasi Diri & Kemahiran Belajar T5 Bil. 1 / 2014

Pemeriksaan murid

KOKURIKULUM

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah


TARIKH

MINGGU 8 PN MAZUWI BT. SAPIIN PN NOR HASINAH BT. HUSIN Aktiviti Panitia Matematik.

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

ISNIN

 

  

Tutorial Semakan Buku BA T5 & T6 Pencerapan PdP

       

Tutorial Semakan Buku BA T3 & T4 Pencerapan PdP Tutorial Semakan Buku BA T1 & T2 Pencerapan PdP Tutorial Pencerapan PdP

Pencerapan PdP

HAL EHWAL MURID

17

Perhimpunan pagi Mesyuarat JK B&K, Motivasi Bil 1

18

SELASA

19

RABU

20

KHAMIS

22

JUMAA T SABTU

23

AHAD

24

ISNIN

21

MINGGU 9 PN. NOR IZZAH BT ABD KARIM PN. NURUL WAHIDA BT AHMAD SOBRI Aktiviti UNit B & K.

25

Pemeriksaan murid

27

KHAMIS

28

JUMAA T

MARCH 2014

01

SABTU

02

AHAD

Perhimpunan Pagi – Bacaan Yaasin

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Mesyuarat JK SPBT Bil 1 / 2014

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Semakan Jadual Kedatangan Bulan Februari

UJIAN 1 / SUMATIF 1 RABU

 Mesyuarat JK 3K Bil. 1 / 2014

SELASA

26

KOKURIKULUM


TARIKH

MINGGU 10 PN. NORIHA BT YAKUB PN. NOOR AZLIANA BT OTHMAN Aktiviti Panitia Sains.

03

04

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

ISNIN

 

SELASA

05

RABU

06

KHAMIS

08

JUMAA T SABTU

09

AHAD

10

ISNIN

07

Perhimpunan pagi Mesyuarat JK Prasekolah Bil 1 / 2014

MINGGU 11 EN. ZULKHAIR BIN OTHMAN PN. ZAHARAH BT MAT JUSOH Aktiviti Panitia Kemahiran Hidup / Reka Cipta.

11

SELASA

12

RABU

13

KHAMIS

14

JUMAA T

15

SABTU

16

AHAD

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BI T1 & T2

 

Pemeriksaan murid Pemantauan Buku SPBT Tahap 1

Mesyuarat JK Kurikulum Bil 2 / 2014 Pencerapan PdP Semakan Buku BI T3 & T4 Tutorial Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2014 Pencerapan PdP Semakan Buku BI T5 & T6 Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2014 Tutorial Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

        

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

HARI INTRAKSI IBU BAPA GURU BIL. 1 / 2014 

Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Tahun 6 Bil 2 / 2014

Perhimpunan pagi

KOKURIKULUM

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

     

Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2014 Pencerapan PdP Semakan Buku PSK T4 Pencerapan PdP Semakan Buku PSK T5 Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2014

 

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM

Aktiviti Pasukan Sekolah

 

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM

Aktiviti1M1S

    

Pencerapan PdP Semakan Buku PSK T6 Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2014 Pencerapan PdP Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2014

 

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

 

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM

Aktiviti Pasukan Sekolah

Mesyuarat Panitia Bil 2 / 2014

 

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM

Aktiviti Pasukan Sekolah

LADAP Bil 2 / 2014 – Memperkasa frog VLE


TARIKH

HARI

MINGGU 12 PN. SHUHARNI BT SHUIB PN. NOORLELA BT HASSAN Aktiviti Panitia Seni Visual

17

ISNIN

18

SELASA

19

RABU

20

KHAMIS

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

        

    

Kemas kini APDM Pemeriksaan murid Pemeriksaan murid Pemantauan Buku SPBT Tahap 2 Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pencerapan PdP Semakan Buku BM T1 & T2 Pencerapan PdP Semakan Buku BM T3 & T4 Pencerapan PdP Semakan Buku BM T5 & T6 Tutorial Pencerapan PdP Tutorial

22

JUMAA T SABTU

23

AHAD

24 25 26 27

ISNIN

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

SELASA

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

RABU

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

29

KHAMIS JUMAA T SABTU

30

AHAD

31

ISNIN

21

CUTI PERSEKOLAHAN

28

Perhimpunan Pagi – Bacaan Yaasin

KOKURIKULUM

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA BERMULA

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA TAMAT

MINGGU 13 PN. PUTRI HASLINA BT MEGAT ALIAS PN. ZALILA BT IBRAHIM Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris

 Perhimpunan Pagi  Mesyuarat JK Data Sekolah Bil 2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KH T4 & T5

Semakan Jadual Kedatangan Bulan March

 

Aktiviti Pasukan Sekolah Mesyuarat JK Sukan Tahunan

   

Pencerapan PdP Semakan Buku KH T6 Tutorial Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

Aktiviti1M1S

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR T6 Tutorial

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

APRIL 2014

01

SELASA

02

RABU

03

KHAMIS

04

JUMAA T

 Mesyuarat / Taklimat Guru Bil. 3

Pemeriksaan murid


TARIKH

MINGGU 14 EN. AHMAD NOR KHAIRI BIN JAMALI PN. SITI ROMZAH BT JAMIL Aktiviti Panitia PJK.

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

05

SABTU

GANTI PERSEKOLAHAN [CUTI BERGANTI HARI RAYA PUASA PADA 31 JULAI 2014] ; JADUAL WAKTU HARI KHAMIS

06

AHAD

07

ISNIN

08

SELASA

09

RABU

10

KHAMIS

11

JUMAA T

MINGGU 15 PN. KARTINA BT ADAM PN JAMALINA BT SAMSUDIN Aktiviti Panitia Sivik Kenegaraan.

12 13

SABTU

14

ISNIN

15

16

   

Perhimpunan pagi Mesyuarat JK PSS / Nilam Bil 2 Mesyuarat JK PBS Bil. 2 / 2014 Mesyuarat JK LINUS / Pemulihan Bil. 2

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KT T4 & T5

Pemeriksaan murid

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KT T6

Pemeriksaan murid

 

Tutorial Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR T6 Tutorial

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

KOKURIKULUM

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Aktiviti Pasukan Sekolah

AHAD

SELASA

RABU

17

KHAMIS

18

JUMAA T

19

SABTU

20

AHAD

Perhimpunan pagi

 

Pencerapan PdP Semakan Buku MT T1 & T2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku MT T3 & T4

 

Semakan Buku MT T5 & T6 Tutorial

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR T6 Tutorial

CUTI UMUM – SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid


TARIKH

HARI

MINGGU 16 PN NORULAINI BT. MAT YAHYA PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB Aktiviti Panitia Sains

21

PENTADBIRAN / UMUM

ISNIN

22

SELASA

23

RABU

24

KHAMIS

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

Mesyuarat Penyelarasan PLBS BM & BI Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T1 & T2 Mesyuarat Penyelarasan PEKA Sains Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T3 & T4 Semakan Buku PAI T5 & T6 Tutorial

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR T6 Tutorial

       

26

JUMAA T SABTU

27

AHAD

25

MINGGU 17 PN ROSMAH BT. YASIN PN. RAZIAH BT. SAHARI Aktiviti Panitia Bahasa Melayu.

28

ISNIN

29

SELASA

30

RABU

 

Pemeriksaan murid

Perhinpunan pagi

Mesyuarat JK Hari Guru 2014

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Perhimpunan Pagi – Bacaan Yaasin

KOKURIKULUM

  

Mesyuarat Penyelarasan PAFA Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T1 & T2

 

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM / SSDM

 

 

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR T6 Semakan Buku Sc T3 & T4 Tutorial

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM / SSDM

  

Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T5 & T6 Tutorial

  

Pemeriksaan murid Semakan Jadual Kedatangan April Kemas kini APDM / SSDM

Latihan Rumah Sukan

 

Pemeriksaan murid Kemas kini APDM / SSDM

Aktiviti Pasukan Sekolah

MEI 2014

01

KHAMIS

02

JUMAAT

03

SABTU

04

AHAD

CUTI UMUM – SAMBUTAN HARI PEKERJA

LADAP Bil 4 -


TARIKH

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

MINGGU 18

PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI

Aktiviti Panitia Matematik.

  

Perhimpunan pagi Mesyuarat JK Kewangan Bil 2 Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil 2

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T1 & T2

MINGGU 19 PN. ZAHARIAH BT. MOHAMMED ZAIN PN. MASNIZA BT. MISKAM Aktiviti Unit B & K.

05

ISNIN

06

SELASA

07

RABU

08

KHAMIS

09

JUMAAT

10

SABTU

11

AHAD

12

ISNIN

PKSR 1 / SUMATIF 2

13

SELASA

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN HARI WESAK

14

RABU

PKSR 1 / SUMATIF 2 15

KHAMIS

16

JUMAAT

17

SABTU

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T3 & T4

     

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T5 & T6 Tutorial Pencerapan PdP Tutorial Pencerapan PdP

KOKURIKULUM

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

GANTI PERSEKOLAHAN [CUTI BERGANTI HARI RAYA PUASA PADA 01 OGOS 2014] ; JADUAL WAKTU HARI JUMAAT / Sambutan Hari Guru

18

AHAD


TARIKH

HARI MINGGU 20 PN. NURUL FARAH IDAYU BT. A RAZAK

Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris

19 20

21

ISNIN

PENTADBIRAN / UMUM 

Perhimpunan Pagi

SELASA

RABU

22

KHAMIS

23

JUMAAT

24

SABTU

25

AHAD

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BI T1 & T2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BI T3 & T4

  

Pencerapan PdP Semakan Buku BI T5 & T6 Tutorial

 

Pencerapan PdP Tutorial

Pencerapan PdP

MINGGU 21 PN. FAUZIAH BT. MOHD GHANI PN. HANIZAH BT. HARUN Aktiviti Panitia Muzik

ISNIN

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Mesyuarat JK Sukan Tahunan Bil 2 Latihan Rumah Sukan

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

LADAP Bil 5

26

Pemeriksaan murid

KOKURIKULUM

Semakan Buku PSK T4, T5 & T6

Perhimpunan Pagi

27

SELASA

HARI INTRAKSI IBU BAPA GURU BIL. 2 / 2014

28 29 30 31

RABU

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA BERMULA

KHAMIS

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

JUMAAT

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

SABTU

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

  

Pemeriksaan murid Pemantauan buku SPBT Kemas kini data APDM

Semakan Jadual Kedatangan Mei Kemas kini data SSDM


TARIKH

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

JUN 2014

CUTI PERSEKOLAHAN

01

AHAD

02 03 04 05

ISNIN

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

SELASA

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

RABU

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

KHAMIS JUMAA T SABTU

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

06 07 08 09 10 11 12

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

CUTI UMUM – SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG

AHAD ISNIN

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

SELASA

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

RABU

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA

14

KHAMIS JUMAA T SABTU

15

AHAD

16

ISNIN

Mesyuarat JK Kurikulum Bil 3

17

SELASA

Mesyuarat / Taklimat guru bil 3

13

MINGGU 22 PN. FAUZIAH BT. MOHD GHANI PN. HANIZAH BT. HARUN Aktiviti Panitia Matematik

18

19

RABU

KHAMIS

CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA CUTI PERSEKOLAHAN SEMESTER PERTAMA TAMAT

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BM T1 & T2

         

Pencerapan PdP Semakan Buku BM T3 & T4 Mesyuarat Panitia Bil 3 Pencerapan PdP Semakan Buku BM T5 & T6 Tutorial Mesyuarat Panitia Bil 3 Pencerapan PdP Tutorial Mesyuarat Panitia Bil 3

 

Pemeriksaan murid Kemas kini data APDM

 

Pemeriksaan murid Kemas kini data APDM

 

Pemeriksaan murid Kemas kini data APDM

Pemeriksaan murid

Sukan Tara

Sukan Tara

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan


TARIKH

HARI

MINGGU 23 PN. NOR-IN BT. SAPAWI PN. NOREHAN BT. MD SALLEH Aktiviti Panitia PJK MINGGU 24 PN. HASILINA BT. SANUSI PN. SITI HAIDA BT. ZULKAPLI Aktiviti Panitia Pendidikan Islam

20

JUMAA T

21

SABTU

22

AHAD

23

ISNIN

24

SELASA

25

RABU

26

KHAMIS

27

JUMAA T

28

SABTU

29

AHAD

30

ISNIN

PENTADBIRAN / UMUM  

LADAP Bil 6 Gotong-royong bersama PIBG

Perhimpunan Pagi

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KH / TMK T4

Pemeriksaan murid

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KH T5

    

Pencerapan PdP Semakan Buku KH T6 Tutorial Pencerapan PdP Tutorial

Pencerapan PdP

  

KOKURIKULUM 

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah Sukan

Acara akhir sebelum sukan

Acara akhir sebelum sukan

Pra Sukan Tahunan

Pemeriksaan murid Semakan Jadual Kedatangan Jun Kemas kini data SSDM

Pra Sukan Tahunan

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

SUKAN TAHUNAN 2014

CUTI PERISTIWA – SAMBUTAN AWAL RAMADHAN

JULAI 2014

01

SELAS A

02

RABU

03

KHAMI S

04

JUMAA T

 

 

Mesyuarat Perjawatan / Kidmat Tadbiran Bil 2 Mesyuarat JK Data Sekolah Bil 3

Mesyuarat JK TMK / VLE Bil 2 Mesyuarat JK Prasekolah Bil 2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KT T4

 

Pemeriksaan murid Mesyuarat JK HEM Bil. 2

 

Aktiviti1M1S Karnival Bola Jaring / Bola Sepak

      

Pencerapan PdP Semakan Buku KT T5 Tutorial Semakan Buku KT T6 Pencerapan PdP Tutorial Bengkel & Teknik menjawab soalan UPSR T6 Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid 

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid


TARIKH

HARI

MINGGU 25 PN. ROSNI BT. SALLEH PN. FATIMAH BT. ABUSTAN Aktiviti Panitia KH / Reka Cipta.

05 06

SABTU

07

ISNIN

08

SELAS A

09

RABU

PENTADBIRAN / UMUM

11 12 13 MINGGU 26 PN. NOOR ZAHIRA BT. NOORDIN PN. ZURIHAN BT. MOHAMAD ZAKARIA Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris.

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

   

Pencerapan PdP Semakan Buku MT T1 & T2 Pencerapan PdP Semakan Buku MT T3 & T4

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Pasukan Sekolah Mesyuarat JK Koku Bil 2

 

 

Aktiviti1M1S Karnival Bola Sepak / Bola Jaring

     

Pencerapan PdP Semakan Buku MT T5 & T6 Tutorial Pencerapan PdP Tutorial Bengkel & Teknik menjawab soalan UPSR T6

Pemeriksaan murid Mesyuarat JK Kantin / RMT / Susu Bil 2 Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid 

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

 

Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T1 & T2

 

Pemeriksaan murid Mesyuarat JK Disiplin Bil 2

Aktiviti Pasukan Sekolah

 

Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T3 & T4

Pemeriksaan murid

Aktiviti1M1S

     

Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T5 & T6 Tutorial Pencerapan PdP Tutorial Bengkel & Teknik menjawab soalan UPSR T6 Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid 

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

AHAD 

10

KURIKULUM

KHAMI S JUMAA T SABTU

 

Perhimpunan pagi

Mesyuarat JK Memperkasa Sekolah Bil 2 Mesyuarat JK Peningkatan Akademik Bil 2 Mesyuarat JK Pencerapan & Pemantauan Bil 2

Motivasi Diri & Kemahiran Belajar T5 Bil 2

Perhimpunan Pagi

Mesyuarat JK PSS / NILAM Bil 3

AHAD

14

ISNIN

15

SELAS A

16

RABU

17

KHAMI S

18

JUMAA T

19

SABTU

20

AHAD

Mesyuarat JK KBSR / KSSR / MBMMBI Bil 2

LADAP Bil 7

Pemeriksaan murid


TARIKH

HARI

MINGGU 27 EN. HAZRIN AZUADI BIN HAMZAH PN. SITTI HASIMAH BT. LAMMOWAH Aktiviti Panitia Bahasa Melayu.

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T1 & T2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T3 & T4

  

Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T5 & T6 Tutorial

  

Pencerapan PdP Tutorial Bengkel & Teknik menjawab soalan UPSR T6

 

Pencerapan PdP

 

21

ISNIN

22

SELAS A

 Mesyuarat JK PBS Bil. 3  Mesyuarat JK LINUS / Pemulihan Bil. 3

23

RABU

24

KHAMI S

25

JUMAA T

CUTI PERSEKOLAHAN

26 27

SABTU

28

ISNIN

29

SELAS A

30

RABU

31

KHAMI S

Perhimpunan Pagi

AHAD CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN HARI RAYA PUASA

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN HARI RAYA PUASA CUTI PERISTIWA – SAMBUTAN PERAYAAN HARI RAYA PUASA CUTI BERGANTI [GANTIAN PADA : 05 APRIL 2014]

OGOS 2014

01

JUMAA T

02

SABTU

03

AHAD

CUTI BERGANTI [GANTIAN PADA : 17 MEI 2014]

Pemeriksaan murid

KOKURIKULUM

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid Update SSDM & APDM

Pemeriksaan murid Semakan Jadual Kedatangan Julai


TARIKH

HARI

MINGGU 28 PN. MARIAM BT. HASHIM EN. TAUFIK ADAM BIN ABD. HAMID Aktiviti Unit B & K.

04

ISNIN

05

SELAS A

06

RABU

07

KHAMI S

08

JUMAA T

MINGGU 29 PN MAZUWI BT. SAPIIN PN NOR HASINAH BT. HUSIN Aktiviti Panitia Sains.

09 10

SABTU

11

ISNIN

12

SELAS A

13

14

 

Mesyuarat JK Kewangan Bil 3 Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil 3

Sambutan Bulan Kemerdekaan ke 57

KURIKULUM

UJIAN 2 / SUMATIF 3 / PERCUBAAN UPSR 2014

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

 

Pemeriksaan murid Mesyuarat JK 3K Bil 2

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

 

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti1M1S Mesyuarat JK Sukan / Permainan Bil 2 Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid 

Aktiviti Pasukan Sekolah

Mesyuarat / Taklimat Guru Bil 4

Sukan Untuk Semua – Senamrobik / LADAP Bil 8

AHAD

RABU

KHAMI S

16

JUMAA T SABTU

17

AHAD

15

PENTADBIRAN / UMUM

Mesyuarat JK B&K, Motivasi Diri & Kemahiran Belajar Bil 2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T1 & T2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T3 & T4

Pemeriksaan murid

Aktiviti1M1S

  

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T5 & T6 Tutorial

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

  

Pencerapan PdP Tutorial Motivasi Diri & Kemahiran Belajar T4 Bil 2

Pemeriksaan murid 

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

HARI INTRAKSI IBU BAPA GURU BIL. 3 / 2014


TARIKH

HARI

MINGGU 30 PN. NOR IZZAH BT ABD KARIM PN. NURUL WAHIDA BT AHMAD SOBRI Aktiviti Matematik.

18

ISNIN

19

SELAS A

MINGGU 31 PN. NORIHA BT YAKUB PN. NOOR AZLIANA BT OTHMAN Aktiviti Panitia Sivik & Kenegaraan.

20

RABU

21

KHAMI S

22

JUMAA T

23

SABTU

24

AHAD

25

ISNIN

26

SELAS A

27

RABU

28

KHAMI S

29

JUMAA T

30

SABTU

31

AHAD

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BI T1 & T2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BI T3 & T4

  

Pencerapan PdP Semakan Buku BI T5 & T6 Tutorial

 

Pencerapan PdP Tutorial

Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

KOKURIKULUM 

Aktiviti Pasukan Sekolah

 

Aktiviti1M1S Karnival Bola Tampar [L]

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

 

Aktiviti1M1S Karnival Bola Tampar [P]

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

 

Pencerapan PdP Semakan Buku PSK T6

 

Pemeriksaan murid Kemas kini data APDM

 

Pencerapan PdP Semakan Buku PSK T5

Pemeriksaan murid

  

Pencerapan PdP Semakan Buku PSK T4 Tutorial

Pemeriksaan murid

 

Pencerapan PdP Tutorial

 

Pemeriksaan murid Kemas kini Data SSDM

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pencerapan PdP

 

Pemeriksaan murid Semakan Jadual Kedatangan Ogos

Aktiviti Pasukan Sekolah


TARIKH

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

CUTI UMUM - SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE 57 MINGGU 32 EN. ZULKHAIR BIN OTHMAN PN. ZAHARAH BT MAT JUSOH Aktiviti Panitia Kajian Tempatan.

SEPTEMBER 2014

01

ISNIN

CUTI UMUM - SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE 57

02

SELAS A

03

RABU

04

KHAMI S

05 06 07

JUMAA T SABTU

MINGGU 33 PN. SHUHARNI BT SHUIB PN. NOORLELA BT HASSAN Aktiviti Unit TMK / VLE.

ISNIN

09

SELAS A

10

RABU

12

CUTI PERSEKOLAHAN

13 14 15

KHAMI S JUMAA T SABTU

20 21

AHAD

17 18 19

Pencerapan PdP Semakan Buku BM T1 & T2

      

Pencerapan PdP Semakan Buku BM T3 & T4 Tutorial Pencerapan PdP Semakan Buku BM T5 & T6 Tutorial Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

        

Pencerapan PdP Semakan Buku KH / TMK T4 Pencerapan PdP Semakan Buku KH T5 Pencerapan PdP Semakan Buku KH T6 Tutorial Pencerapan PdP Tutorial

Pencerapan PdP

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA BERMULA

AHAD ISNIN SELAS A RABU KHAMI S JUMAA T SABTU

16

 

Pemeriksaan murid

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Aktiviti1M1S

Pemeriksaan murid

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

AHAD

08

11

Sambutan Hari Kemerdekaan Ke 57

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA CUTI UMUM – SAMBUTAN HARI MALAYSIA CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA TAMAT


TARIKH

HARI

MINGGU 34 PN. PUTRI HASLINA BT MEGAT ALIAS PN. ZALILA BT IBRAHIM Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris.

22

ISNIN

23

SELAS A

24

RABU

25

KHAMI S

26 27 28

JUMAA T SABTU

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KT T4

 

Pencerapan PdP Semakan Buku KT T5

  

Pencerapan PdP Semakan Buku KT T6 Tutorial

 

Pencerapan PdP Tutorial

Pencerapan PdP

Sambutan Hari Malaysia

Motivasi Diri & Kemahiran Belajar T3 Bil 1

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

KOKURIKULUM 

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

PERKHEMAHAN KOKURIKULUM [ALIRAN PERDANA & PRASEKOLAH]

AHAD

MINGGU 35 EN. AHMAD NOR KHAIRI BIN JAMALI PN. SITI ROMZAH BT JAMIL Aktiviti Panitia PAI / JQAF / BA.

29

ISNIN

30

SELAS A

Mesyuarat JK Data Bil 4

Mesyuarat JK PSS / NILAM Bil 4

 

Pencerapan PdP Semakan Buku MT T1 & T2

 

Pemeriksaan murid Kemas kini data SSDM / APDM

Aktiviti Pasukan Sekolah

 

Pencerapan PdP Semakan Buku MT T3 & T4

 

Pemeriksaan murid Semakan Jadual Kedatangan Sept

 

Aktiviti1M1S Karnival Bola Baling

  

Pencerapan PdP Semakan Buku MT T5 & T6 Tutorial

Pemeriksaan murid  

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

 

Pencerapan PdP Tutorial

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pencerapan PdP

Aktiviti Pasukan Sekolah

OKTOBER 2014

01

RABU

02

KHAMIS

03

JUMAAT

04

SABTU

05

AHAD

Mesyaurat / Taklimat Guru Bil 5

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid


TARIKH

HARI

MINGGU 36 PN. KARTINA BT ADAM PN JAMALINA BT SAMSUDIN Aktiviti Panitia Sains.

06 07 08

09

KURIKULUM

ISNIN

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN HARI RAYA QURBAN CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN HARI RAYA QURBAN

SELASA

CUTI PERISTIWA SAMBUTAN HARI RAYA QURBAN

RABU

Mesyuarat JK Prasekolah Bil 3

KHAMIS

10

JUMAAT

11 12

SABTU

HAL EHWAL MURID

MINGGU 37 PN NORULAINI BT. MAT YAHYA PN. NOR HUWAIDA BT. AYOB Aktiviti Panitia Seni Visual.

  

Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T5 & T6 Tutorial

  

Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T3 & T4 Tutorial

 

Pencerapan PdP Semakan Buku PAI T1 & T2

 

Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T1 & T2

KOKURIKULUM

Pemeriksaan murid  

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti Pasukan Sekolah

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

AHAD

13

ISNIN

14

SELASA

15

PENTADBIRAN / UMUM

RABU

16

KHAMIS

17

JUMAAT

18

SABTU

19

AHAD

 Mesyuarat JK LINUS / Pemulihan Bil 4  Mesyuarat JK PBS Bil 4

 

Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T3 & T4

  

Pencerapan PdP Semakan Buku Sc T5 & T6 Tutorial

 

Pencerapan PdP Tutorial

Pencerapan PdP

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid


TARIKH

HARI

PENTADBIRAN / UMUM

MINGGU 38 PN ROSMAH BT. YASIN PN. RAZIAH BT. SAHARI Aktiviti Unit TMK / VLE.

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM 

Aktiviti Pasukan Sekolah

Aktiviti1M1S

MINGGU 39 PN. WAN ROGAYAH BT. WAN AHMAD PN. ROSEMAHANI BT. MAT GHANI Aktiviti Unit B & K.

20

ISNIN

 

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T1 & T2

 

Pemeriksaan murid Mesyuarat JK SPBT

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T3 & T4

Pemeriksaan murid

SELASA

 

21

Pencerapan PdP Semakan Buku BA T5 & T6 Tutorial

Pemeriksaan murid

RABU

  

22

 

Aktiviti Unit Beruniform Aktiviti Kelab / Persatuan

23

KHAMIS

24

JUMAAT

Pemeriksaan murid

Aktiviti Pasukan Sekolah

25 26

SABTU

 

Pemeriksaan murid Mesyuarat JK Anti Ponteng Bil 3

 

Pemeriksaan murid Update data SSDM

 

Pemeriksaan murid Update data APDM

Pemeriksaan murid

 

Pemeriksaan murid Semakan Jadual Kedatangan Okt.

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN DEEPAVALI 

Pencerapan PdP

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN MAAL HIJRAH 1416

AHAD ISNIN

 

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 / 2014 – TAHUN 1, 2, 3, 4 . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 – TAHUN 5 & 6

SELASA

 

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 / 2014 – TAHUN 1, 2, 3, 4 . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 – TAHUN 5 & 6

RABU

 

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 / 2014 – TAHUN 1, 2, 3, 4 . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 – TAHUN 5 & 6

30

KHAMIS

 

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 / 2014 – TAHUN 1, 2, 3, 4 . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 – TAHUN 5 & 6

31

JUMAAT

 

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 / 2014 – TAHUN 1, 2, 3, 4 . PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 – TAHUN 5 & 6

27

28

29

NOVEMBER 2014

01

SABTU

02

AHAD


TARIKH

HARI

MINGGU 40 PN. ZAHARIAH BT. MOHAMMED ZAIN PN. MASNIZA BT. MISKAM Aktiviti Panitia PJK.

03

ISNIN

04

SELASA

05

RABU

06

KHAMIS

PENTADBIRAN / UMUM

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

Mesyuarat JK Kewangan Bil 4 Mesyuarat JK Aset, Pembangunan & Penyelenggaraan Bil 4

Semakan Pentaksiran & PAT

Semakan Pentaksiran & PAT

08

JUMAA T SABTU

09

AHAD

07

MINGGU 41 PN. NURUL FARAH IDAYU BT. A RAZAK

Aktiviti Panitia KH & Reka Cipta.

10

ISNIN

11

SELASA

Kemas kini markah pentaksiran / PAT Mesyuarat JK Kurikulum Bil 5

 

Pemeriksaan murid Mesyuarat JK 3K Bil 2

Kemas kini markah pentaksiran / PAT Mesyuarat Panitia Bil 5

 

Pemeriksaan murid Urusan Sijil Murid

Kemas kini markah pentaksiran / PAT Mesyuarat Panitia Bil 5

 

Pemeriksaan murid Urusan Sijil Murid

Kemas kini markah pentaksiran / PAT Mesyuarat Panitia Bil 5

 

Pemeriksaan murid Urusan Sijil Murid

 

12

RABU

 

13

KHAMIS

15

JUMAA T SABTU

16

AHAD

14

    

Pemeriksaan murid Urusan Sijil Murid Pemeriksaan murid Mesyuarat JK Kantin / RMT / Susu Bil 3 Pemeriksaan murid Mesyuarat JK Disiplin Bil 4 Urusan Sijil Murid Pemeriksaan murid Urusan Sijil Murid

Semakan Pentaksiran & PAT

 Mesyuarat JK Memperkasa Sekolah Bil 3

Semakan Pentaksiran & PAT

   

Pemeriksaan murid

 

Semakan Pentaksiran & PAT

HARI INTRAKSI IBU BAPA GURU BIL. 4 / 2014

KOKURIKULUM

Pengurusan markah koku

Pengurusan markah koku

Pengurusan markah koku

Pengurusan markah koku

Pengurusan markah koku

Pengurusan markah koku

Pengurusan markah koku

Pengurusan markah koku


TARIKH

HARI MINGGU 42 PN. NURUL FARAH IDAYU BT. A RAZAK

Aktiviti Unit PSS / NILAM.

17

ISNIN

18

SELASA

19

RABU

20

KHAMIS

21

JUMAA T

CUTI PERSEKOLAHAN

22 23 24 25 26 27 28 29 30

SABTU

PENTADBIRAN / UMUM

HAL EHWAL MURID 

Pemeriksaan murid

Pemeriksaan murid

Sambutan Hari Kanak – Kanak 2014

HARI ANUGERAH CEMERLANG 2014

PENDAFTARAN PRASEKOLAH 2015 / CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2014 BERMULA

AHAD ISNIN SELASA RABU

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2014

KHAMIS JUMAA T SABTU AHAD

CUTI PERSEKOLAHAN

DISEMBER 2014

CUTI PERSEKOLA HAN

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

KURIKULUM

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS

Mesyuarat / Taklimat Guru

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2014 CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2014 CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2014 CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2014

KOKURIKULUM


TARIKH

HARI

CUTI PERSEKOLAHAN CUTI PERSEKOLAHAN

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

JUMAAT

28

AHAD

KURIKULUM

SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS

CUTI UMUM - SAMBUTAN PERAYAAN KRISMAS

JUMAAT SABTU

CUTI PERSEKOLAHAN

29 ISNIN 30 SELASA 31 RABU JANUARI 2015 01 KHAMIS 02 JUMAAT 03 SABTU 04

PENTADBIRAN / UMUM

AHAD

  

MESYUARAT / TAKLIMAT GURU BIL 1 / 2015 MESYUARAT / TAKLIMAT GURU BIL 1 / 2015 PENDAFTARAN TAHUN 1 2015

CUTI UMUM – SAMBUTAN PERAYAAN TAHUN BARU 2015

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

Buku panduan dan penyelarasan tugas 2014 latest 28 dis  
Buku panduan dan penyelarasan tugas 2014 latest 28 dis  
Advertisement