Page 1

Sankta Lucia Svart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Sankta Lucia, Sankta Lucia! Natten er mørk og stum. Med ett det suser i alle tyste rom som vinger bruser. Se på vår terskel står, hvitkledd med lys i hår, Sankta Lucia, Sankta Lucia!

/Sankta_lucia_2011_freeprint  

http://www.fava.no/fre/content/download/18247/166317/file/Sankta_lucia_2011_freeprint.pdf