Issuu on Google+


BJØRNEN SOVER BJØRNEN SOVER I SITT LUNE HI DEN ER IKKE FARLIG BARE VI GÅR VARLIG MEN MAN KAN JO MEN MAN KAN JO ALDRI VÆRE TRYGG


Fargelegg mafs bjornen sover