Page 1

Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

1


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

DR MUHAMMAD BIN ABDUL RAHMAN Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik Kuala Lumpur

KATA ALU-ALUAN PENGARAH IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK Assalamualaikum warahmatullhi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin takzim-Nya. Laporan Tahunan 2011 Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik dapat disempurnakan seperti yang telah direncanakan. Sekalung tahniah, saya hulurkan kepada jawatankuasa laporan yang mempunyai keiltizaman tinggi dan tidak mengenal erti jemu mengumpul, mengedit, dan mendokumentasi laporan jabatan dan unit. Inisiatif seumpamanya ini sangat dialu-alukan dan membuktikan terdapatnya keserasian fikiran yang mampan dan usaha secara kolektif untuk merealisasikannya. Buku Laporan Tahunan 2011 ini merupakan wadah kejayaan warga institut dalam melaksanakan semua aktiviti yang telah dirancangkan. Sebagai wahana pendeskripsian, semua jabatan dan unit berpeluang menonjolkan kredibiliti dalam bidang akademik dan bukan akademik untuk dikongsi bersama-sama agar dapat dijadikan panduan ke arah peningkatan dan penambahbaikannya. Oleh itu, saya berharap agar semua jabatan dan unit mengambil langkah secara proaktif untuk memastikan hasrat dan impian ini dapat direalisasikan. Saya juga berharap agar warga IPG KPT sentiasa bekerjasama dalam apa jua keadaan untuk memastikan kualiti perkhidmatan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Akhir kalam, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kesungguhan mencerna idea bernas dalam kalangan jawatankuasa yang terlibat secara langsung menyiapkan laporan tahunan untuk menjadi tatapan kita semua. Sekian, terima kasih.

i


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

ISI KANDUNGAN Bahagian

Muka surat

Kata Alu-aluan Pengarah

i

Isi kandungan

ii

Gambar IPG KPT

iii

Latar Belakang IPG KPT

1

Carta Organisasi 2011

2

Jawatan kuasa PengurusanTertinggi

3

Senarai Staf & Kakitangan

4

Laporan Prestasi Perbelanjaaan Mengurus

13

Unit Peperiksaan, Penilaiaan dan Penganugerahan

14

Unit Praktikum

17

Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

20

Unit Kokurikulum

29

Unit Pusat Sumber

33

Jabatan Penyelidikan Inovasi & Profesionalisme Keguruan

37

Jabatan Hal Ehwal Pelajar

39

Jabatan Teknologi Pendidikan

49

Jabatan Ilmu Pendidikan

51

Jabatan Sains

57

Jabatan Matematik

61

Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi

66

Jabatan Pengajian Melayu

68

Jabatan Bahasa

72

Jabatan Sains Sosial

75

Jabatan Pengajian Perdagangan

77

Jabatan PJK

79

Jabatan Pendidikan Islam & Moral

86

Jabatan Ekonomi Rumah Tangga

90

Pencapaian IPG KPT

92

Jawatankuasa penerbitan

95

ii


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

iii


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

LATAR BELAKANG IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

Maktab Perguruan Teknik (MPT) telah ditubuhkan pada tahun 1962 mengikut syor Penyata Pelajaran Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 untuk membangunkan program latihan perguruan dalam bidang teknikal bersamasama dengan kemudahan yang serba lengkap. MPT ditubuhkan hasil daripada bantuan dan kerjasama daripada kerajaan Kanada di bawah Rancangan Colombo.MPT pada mulanya ditempatkan di Maktab Perempuan Melayu di Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Kumpulan pelatih yang pertama ialah kumpulan ambilan Mei 1962 dengan bidang pengkhususan Seni Perusahaan untuk sekolah menengah rendah. Kumpulan pelatih ini diajar oleh kedua-dua pakar dari Kanada dan pensyarah tempatan yang dilatih khas di Kanada. Kerja-kerja pembinaan untuk kampus MPT di Jalan Tenteram (kini Jalan Yaacob Latif), Bandar Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur bermula pada tahun 1965. Kompleks bangunan kampus ini terdiri daripada blok pentadbiran, dewan kuliah, bengkel-bengkel, asrama, dan dewan besar. Pembinaannya siap pada tahun 1967 dan dirasmikan oleh Dato’ Khir Johari, Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu. Pada tahun 1969, MPT telah berkembang lagi untuk menampung program latihan perguruan dalam bidang pertukangan akibat daripada penutupan Maktab Perguruan Pertukangan di Kuantan, Pahang. Kemudian, pada tahun 1971, Jabatan Pengajian Perdagangan Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) telah dipindahkan ke MPT. Dengan itu, MPT sekarang mengendalikan tiga kursus praperkhidmatan, iaitu Kursus Seni Perusahaan, Kursus Pertukangan, dan Kursus Pengajian Perdagangan. Lulusan Kursus Pertukangan ditempatkan di sekolah menengah vokasional manakala lulusan Kursus Seni Perusahaan dan Kursus Pengajian Perdagangan ditempatkan di sekolah menengah akademik. Pada tahun 1978, MPT telah mula melaksanakan kursus satu tahun bagi melatih lulusan Pengajian Perdagangan dari Politeknik Ungku Omar, Ipoh dalam bidang keguruan. Lulusan kursus ini kemudiannya ditempatkan di sekolah menengah akademik untuk mengajar Tingkatan 4 dan 5. Kompleks Pusat Sumber siap dibina dan mula digunakan sepenuhnya pada pertengahan tahun 1981. Satu blok asrama yang boleh menampung 120 pelatih dan sebuah astaka sukan telah siap dibina pada tahun 1984. Pada tahun 1990, kursus Ekonomi Rumah Tangga telah dipindahkan ke MPT dari MPIK. Hal ini sangat bersesuaian dengan objektif menyatukan jurusan teknik dan vokasional. Seterusnya, selaras dengan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), maka kursus Kemahiran Hidup juga dimulakan di MPT pada tahun yang sama. Pada hujung tahun 1995, kursus Sains, Matematik, dan Teknologi Maklumat telah dimulakan di MPT. Selain program pra-perkhidmatan secara sepenuh masa, MPT juga mengendalikan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) secara Kursus Dalam Cuti khusus untuk tenaga pengajar Politeknik dan Kolej Komuniti dan juga KPLI secara mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS). Apabila IPGM melaksanakan Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) dengan universiti tempatan, MPT juga tidak ketinggalan mengendalikan program tersebut dengan UTM, UPM, UiTM, dan UUM. Pada 13 Julai 2005, Jemaah Menteri telah bersetuju dengan cadangan menaik taraf semua maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPGM) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan program ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuhnya. Justeru, Maktab Perguruan Teknik telah dinaik taraf menjadi Institut Perguruan Teknik. Pada tahun 2009, Insitut Perguruan Teknik dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Pendidikan Teknik.

1


JABATAN HAL EHWAL PELAJAR

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

JABATAN PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN PENGAJIAN MELAYU

JABATAN SAINS

2 SUB-UNIT KEWANGAN

UNIT KAUNSELING

JABATAN BAHASA

SUB-UNIT PENTADBIRAN

PENOLONG PEGAWAI TADBIR

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

JABATAN MATEMATIK

SUB-UNIT TENIKAL

UNIT PRAKTIKUM

JABATAN PENDIDIKAN ISLAN & MORAL

UNIT PERPUSTAKAAN / PUSAT SUMBER

JABATAN SAINS SOSIAL

TIMBALAN PENGARAH

PENGARAH

UNIT KOKURIKULUM (KOKO)

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

JABATAN EKONOMI RUMAH TANGGA

UNIT PEPERIKSAAN (PPP)

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

UNIT ELEKTRONIK MAKMAL

JABATAN PERDAGANGAN

Pembantu Setiausaha Pejabat

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIK

CARTA ORGANISASI IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2011

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK / RBT

Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik


3 Hj. Abd Ghani Ihwan (KJ RBT), Ghazali Ismail (KU Kokurikulum)

Dr Muhammad Abd Rahman (Pengarah) , Ust. Muaaz Muhammad (KJ HEP), Mohd Hashim Misron (KJ Kejuruteraan Mekanikal),

Dari kiri di hadapan: Ust. Ilias Embong (KJ Pend Islam & Moral) , Hj. Yahya Panot (KJ Sains Sosial) , Ab. Rahim Md. Yasin (KJ Pengajian Melayu),

Dr. Faizah Md Ghazali (KJ Perdagangan), Haliza Hamzah (KJ Ilmu Pendidikan), Haleza Khusaini (KJ Bahasa), Dr. Yee Sye Fong (KJ R&D), Hj. Azhar Hashim (KU Praktikum)

Dari kiri di belakang: Munizar Mohd (KUKP), Norehan Mohd Shaharoun (KJ Matematik), Razeya Jan Mohd Shamsudin (KJ ERT),

JAWATAN KUASA PENGURUSAN TERTINGGI 2011

Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

SENARAI NAMA KAKITANGAN AKADEMIK IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2011 BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

1

Hj. Roslan b. Abd Hamid*** Dr Muhammad b. Abd Rahman (dari IPGM)

Pengarah

DG54

2

Hjh. Rosenah Mohd. Noor (ke Kampus Tunku Bainun) Dr Mahmud b Yahaya (dari Jabatan Matematik)

Timbalan Pengarah

DG52

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 3

Ust. Muaaz b. Muhammad

Ketua Jabatan

DG48

4

Normala bt. Mohd

Ketua Unit Kolej Kediaman

DG48

5

Sabariah bt. Ismail

Ketua Unit Disiplin

DG48

6

Ramlan b. Hamzah

Ketua Unit Peng. & Mentorinig

DG48

7

Jumiah bt. Mustafa

Ketua Unit Kebajikan

DG44

8

Ahmad Hasdinizam b. Derani

Pegawai Pengurusan

DG41

9

Zamilah bt. Jusoh

Pegawai Pengurusan

DG41

10

En. Md Isa b. Ismail

Pembantu Pegawai Pengurusan

DGA 34

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 11

Ragupathy a/l Poopala Rajah

Ketua Jabatan

DG48

12

Hj. Aris Ng b. Abdullah

Pensyarah

DG48

13

Aliyas b. Said

Pensyarah

DG48

14

Dr. Faridah Hanim bt. Yahya

Pensyarah

DG48

15

Haslina bt. Hassan**

Pensyarah

DG48

16

Ooi Yek Hwa

Pensyarah

DG48

17

Razali b. Abd Rahim

Pensyarah

DG44

18

Rohaizad b. Agil

Pensyarah

DG44

JABATAN ILMU PENDIDIKAN 19

Haliza bt. Hamzah

Ketua Jabatan

DG48

20

Datin Che Balkis bt. Ismail

Pensyarah Kanan

DG52

21

Hj. Ibrahim b. Khalid***

Pensyarah Kanan

DG52

22

Datin Kalwant Kaur a/p Shingara Singh

Pensyarah Kanan

DG52

23

Lau Hah ***

Pensyarah Kanan

DG52

24

Datin Rashidah bt. Abd. Rahim

Pensyarah Kanan

DG52

25

Sanmugasundaram a/l A. Ponnudurai

Pensyarah Kanan

DG52

26

Tan Teck Seng

Pensyarah Kanan

DG52

27

Zainon bt. Esa

Pensyarah Kanan

DG52

28

Mustaffar b. Abd Majid*

Pensyarah

DG52 (M)

29

Chin Yoon Poh

Pensyarah

DG48

30

Faridah bt. Mohd Fauzi***

Pensyarah

DG48

31

Joy Nesamalar Samuel a/p M.Christy

Pensyarah

DG48

32

Nik Asma bt. Nik Abd. Ghani **

Pensyarah

DG48

33

Nor’Azah bt. Ahmad Safran

Pensyarah

DG48

34

Sabariah bt. Ibrahim***

Pensyarah

DG48

35

Wee Kok Leng

Pensyarah

DG48

4


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

36

Zurida bt. Halid

Pensyarah

DG48

37

Che Harithun bt. Abdullah @ Harun

Pensyarah

DG48

38

Fauziah bt. Hashim

Pensyarah

DG48

39

Thank Sow Eng

Pensyarah

DG48

40

Mahzam bt. Mohd Saad

Pensyarah

DG44

41

Norhayati bt. Hashim

Pensyarah

DG44

42

Pn. Noorizan bt. Baba

Pensyarah

DG44

43

Dr. Sakhilah bt Shahkat Ali

Pensyarah

DG44

44

Shamsiah bt. Md. Nasir

Pensyarah

DG44

45

Abraham Joseph Michael

Pensyarah

DG48

46

Norsita bt. Ali

Pensyarah

DG44

47

Zariah bt. Yaacob

Guru Pra-Sekolah

DGA29

JABATAN PENGAJIAN MELAYU 48

Ab. Rahim b. Md. Yasin

Ketua Jabatan

DG48

49

Hjh. Rahmah bt. Idris

Pensyarah Kanan

DG52

50

Maha ni bt. Ibrahim

Pensyarah

DG48

51

Sharizan bt. Abdul Hamid

Pensyarah

DG48

52

Mohamad Radzi b. Salleh

Pensyarah

DG48

53

Zaleha bt. Fadzil

Pensyarah

DG48

54

Awang b. Ismail

Pensyarah

DG44

55

Juairiah bt Marjonet

Pensyarah

DG44

56

Kamarudin b. Tahir

Pensyarah

DG44

57

Maria bt Tahir

Pensyarah

DG44

58

Anuar b. Md. Amin

Pensyarah

DG44

59

Mohd. Roslee b. Said

Pensyarah

DG44

JABATAN BAHASA 60

Haleza bt. Khusaini

Ketua Jabatan

DG48

61

Fauziah bt. Abdul Rahman

Pensyarah

DG48

62

Nur Adeela bt. Othman

Pensyarah

DG48

63

Laily bt. Yahya**

Pensyarah

DG44

64

Wang Leong Boon**

Pensyarah

DG48

65

Abd.Bashir b. Hassan

Pensyarah

DG44

66

Ch’ng Bee Ee

Pensyarah

DG44

67

Evelyn Gnanam a/p William George

Pensyarah

DG44

68

Hameeda Begum bt. Wahidullah Khan

Pensyarah

DG44

69

Jaswir Kaur a/p Kartar Singh

Pensyarah

DG44

70

Rusmanizah bt. Ustati

Pensyarah

DG44

71

Yong Lee Choo

Pensyarah

DG44

72

Munirah bt. Hanafi @ Mohd. Ghani

Pensyarah

DG41(M)44

73

Sarah bt. Abd. Wahab Shaharani

Pensyarah

DG41(M)44

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM 74

Ust. Ilias b. Embong

Ketua Jabatan

DG48

75

Ustz. Junaidah bt. Mat Lia

Pensyarah Kanan

DG52

76

Ust. Zakaria b. Ahmad

Pensyarah Kanan

DG52

77

Ustz. Sharifah Nabilatul Huda bt. Syed Abdullah

Pensyarah

DG48

5


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

78

Ust Saiful Bahri b. Yaziz

Pensyarah

DG48

79

Ustz. Zahariah bt. Aiyub

Pensyarah

DG48

80

Ust Tumon b. Moromo

Pensyarah

DG44

81

Ust. Azani b. Ismail @ Yaakub

Pensyarah

DG44

JABATAN SAINS SOSIAL 82

Hj. Yahya b. Panot

Ketua Jabatan

DG48

83

Salmah bt. Sheikh Brix***

Pensyarah Kanan

DG52

84

Zawiah bt. Bahrom

Pensyarah

DG48

85

Abdul Hamid b. Tan

Pensyarah

DG44

86

Ajurun Begum bt. Ahamed

Pensyarah

DG44

87

Mahdi b. Shuib

Pensyarah

DG44

88

Mohd. Hanafi b. Zainal

Pensyarah

DG44

89

Soon Yean Wan

Pensyarah

DG44

90

Azim Normiza bt. Ahmad

Pensyarah

DG44

91

Kamaruzaman b. Mamad

Pensyarah

DG44

JABATAN EKONOMI RUMAHTANGGA 92

Razeya Jan bt. Mohd Shamsudin

Ketua Jabatan

93

Jamilah bt. Idris

Pensyarah

DG44(M)48

94

Noraini bt. A.Kadir

Pensyarah

DG44(M)48

95

Noor Ashikin bt. Othman

Pensyarah

DG44

96

Normah bt. Abdul Rahman

Pensyarah

DG44

97

Rahmah bt. Abdul Rahman

Pensyarah

DG44

98

Rohizat b. Ariff

Pensyarah

DG41(M)44

99

Zaitun bt. Yahia @ Yahya

Pensyarah

DG41

+

DG48

JABATAN MATEMATIK 100

Norehan bt. Mohd Shaharoun

Ketua Jabatan

DG48

101

Nellie Gan Hong Suan @ Gan Hong Song

Pensyarah Kanan

DG52

102

Onn Boey Lay

Pensyarah Kanan

DG52

103

Safinaz bt. M. Annuar

Pensyarah Kanan

DG52

104

Tan Kim Lan

Pensyarah Kanan

DG52

105

Kamariah bt. Bujang

Pensyarah

DG48

106

Lee Lay Hwa

Pensyarah

DG48

107

Siti Khadzimah bt. Sallip

Pensyarah

DG48

108

S.Parimalarani a/p Subramaniam

Pensyarah

DG48

109

Wan Noor Adzmin bt. Mohd. Sabri

Pensyarah

DG44(M)48

110

Hilezan bt Zainal

Pensyarah

DG44

111

Tengku Noor Zima bt. Tuan Jaffar

Pensyarah

DG44

JABATAN SAINS 112

Dr. Sabrina Abdullah @ Ho Yuek Ming

Ketua Jabatan

DG48

113

Dr. Tan Juat Ngoh

Guru Cemerlang Sains

DG54

114

Azizah bt. Ngah Tasir

Pensyarah Kanan

DG52

115

Gomathi Naidu a/p R. Dayanandan Naidu

Pensyarah Kanan

DG52

116

Normah bt. Abd Aziz

Pensyarah Kanan

DG52

117

Nordiana bt. Mohd Yusof

Pensyarah

DG48

118

Norisah bt. Mohd. Noor

Pensyarah

DG48

6


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

119

Dr. Norizan bt. Ahmad

Pensyarah

DG48

120

Rohaiza bt. Mohammed

Pensyarah

DG48

121

Dr. Rosmawati bt. Shaharuddin

Pensyarah

DG48

122

Tan Mun Wai

Pensyarah

DG48

123

Dr. Siti Hendon bt. Sheikh Abdullah

Pensyarah

DG48

124

Dr. Faridah bt. Yakob*

Pensyarah

DG48

125

Dr. Asha Kumari a/p Chhunnu Lal

Pensyarah

DG44

126

DG. Bibah bt. AG. Tuah

Pensyarah

DG44

127

Haslinah bt. Abdullah

Pensyarah

DG44

128

Ellyza bt. Karim

Pensyarah

DG44

JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN 129

Dr. Faizah bt. Md Ghazali

Ketua Jabatan

DG48

130

Khir Johari b. Mohd Ali

Pensyarah Kanan

DG52

131

T.Shanmugam a/l Thangavelu

Pensyarah

DG48

132

Norfilzah Hayati bt. Ahmad

Pensyarah

DG48

133

Roslee b. Osman**

Pensyarah

DG44

134

Shaharudin b. Saad

Pensyarah

DG44

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 135

Mohd Hashim b. Misron

Ketua Jabatan

DG48

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 136

Hj. Amin b. Mohd Jadi

Ketua Jabatan

DG48

137

Hj. Mohamad Nazi b. Mustafa

Pensyarah

DG48

138

Hj. Nordin b. Jusoh***

Pensyarah

DG48

JABATAN TEKNIKAL (dalaman) 139

Ishak b. Limat

KJ Teknologi Kejuruteraan

DG48

140

Zainol b. Hassan

Pensyarah

DG44

141

Mohamad Aziz b. Sawal

KJ Kejuruteraan Awam

DG48

142

Nordin b. Onan

Pensyarah

DG41

143

Hj. Fauzi b. Mat Daud***

KJ Lukisan Kejuruteraan

DG48

JABATAN PENYELIDIKAN & INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN 144

Dr. Yee Sye Fong

Ketua Jabatan

DG48

145

Wee Moon Leong

Pensyarah

DG48

146

Lim Boon Yann

Pensyarah

DG44

147

Dr. Mohd Burhan b. Ibrahim***

Pensyarah

DG44

JABATAN REKABENTUK & TEKNOLOGI (dalaman) 148

Hj. Abd Ghani b. Ihwan

Ketua Jabatan

DG48

149

Arfah bt. Hj Abd Karim

Pensyarah

DG48

150

Asma bt Muda

Pensyarah

DG48

151

Abd. Rahman b. Abdullah

Pensyarah

DG48

152

Dr. Chan Siew Meng**

Pensyarah

DG48

153

Nor Rashidah bt. Ahmad

Pensyarah

DG48

154

Rosmawati bt. Mamat

Pensyarah

DG48

155

Rosmarina bt. Ahmad Khairiri

Pensyarah

DG44

156

Dr. Hjh. Sharifah Kamaliah bt. Syed Sofian

Pensyarah

DG48

157

Hj. Suhaimy b. Ahmad

Pensyarah

DG48

7


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI 158

Ishak b. Othman

Ketua Jabatan

DG48

159

Faisal b. Karim

Pensyarah

DG44

160

Gananathan a/l M. Nadarajah

Pensyarah

DG44

161

Noreha bt. Sarkawi

Pensyarah

DG44

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 162

Munizar b. Mohamad

Ketua Unit

DG44

UNIT PUSAT SUMBER 163

Datin Junaida bt. Ahmad

Ketua Unit

DG44

164

Hj. Omar b. Parkan***

Pensyarah

DG48

PUSTAKAWAN 165

Nor Hafizah bt. Muda

Pustakawan

S41

UNIT PEPERIKSAAN 166

Mahidin b.Awg Itam

Ketua Unit

DG44

167

Faridah bt. Mohamad Saad

Pegawai Pengurusan

DG44

168

Noor Fadzilah bt. Aris Peg. Pengurusan

Pegawai Pengurusan

DG41

169

Mohd Adely b. Sura

Pembantu Pegawai Pengurusan

DGA34

170

Mashura bt. Mansor**

Pembantu Pegawai Pengurusan

DGA32

UNIT KOKURIKULUM 171

Ghazali b. Ismail

Ketua Unit

DG44

172

Siti Rapiah bt. Abd Rahman

Pensyarah Kanan

DG52

173

Azemi b. Ismail

Pensyarah Kanan

DG52

174

Madznah bt. Hassan***

Pensyarah

DG48

175

Abd Aziz b. Osman

Pensyarah

DG48

176

Rashida bt .Awang

Pensyarah

DG48

177

Sapiah Uyuni bt. Mohamed Yaacob

Pensyarah

DG48

178

Dr. Tajul Ariffin b. Yang Hussin

Pensyarah

DG48

179

Haslinda bt. Mohamad Saad

Pensyarah

DG41(M)44

180

Zamri b. Wahid

Pensyarah

DGA34

181

Mokhtar b. Ismail***

Pensyarah

DGA34

UNIT PRAKTIKUM 182

Azhar b. Hashim

Ketua Unit

DG44

183

Kamaruddin b. Yahaya

Pegawai Pengurusan

DG41

UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 184

Rossheta bt Abd. Rahman

Ketua Unit

DG41

185

Mohd Shamsul Hazrin b. Samshuddin

Pegawai Pengurusan

DG41

186

Rosli b. Mat Rasit @ Abdul Naim

Pegawai Pengurusan

DG41

187

Haris b. Hj. Baba

Pensyarah

DGA34

UNIT KAUNSELING 188

Amiree b. Aripin**

Pegawai Kaunseling Pelajar

DG41 (Terbuka)

189

Sanisah bt. Bahari**

Pegawai Kaunseling Pentadbiran

DG41 (Terbuka)

8


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

UNIT ELEKTRONIK MAKMAL 190

Farid Azhar b. Nawi

Pegawai Elektronik

DGA29

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT 191

Ahmad Shahrul b. Isa

Pegawai Teknologi Maklumat

F41

PENSYARAH YANG DIPINJAMKAN KE IPGM (INDUK) 192

Dr. Jennifer Wee Beng Neo

Pensyarah

DG48

193

Sharifah Zuraimah bt Syed Zakaria

Pensyarah

DG48

194

Ust. Aleas b. Md Isa

Pensyarah

DG48

195

Deevan a/l V.Rajaram

Pensyarah

DG44

196

Mohd Nordin b. Abu Bakar

Pensyarah

DG44

197

Muhadi b. Hj Mahmud

Pensyarah

DG44

198 199 200

Dr. Norlidah bt Alias** Pensyarah Dr. Nil Farakh bt Sulaiman Pensyarah Mohamed Sabil b. Abdoll Rani Pensyarah CUTI BELAJAR (BERGAJI PENUH & BIASISWA) Hashimah bt Hashim Pensyarah Ismail b. Mohamed Pensyarah Malathi a/p Balakrishnan Pensyarah Manisah bt. Mohd Shah Pensyarah Siti Rosni bt Mohd Yusof Pensyarah Mohamed Nazul b. Ismail Pensyarah Mohamed Shariff b. Shalehuaddin Pensyarah Faridah bt Abdullah @ Muda Pensyarah Ust. Mustapha Kamal b. Ahmad Kassim Pensyarah Norhayati bt Muhamad Pensyarah Rafidah bt Kastawi Pensyarah Zawahir b. Ismail Pensyarah CUTI BELAJAR (BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA) Ooi Cheng Lee Pensyarah Norfadhilah bt. Hj Nasrudin Pensyarah

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

* ** *** +

masuk keluar bersara meninggal dunia

9

DG44 DG44 DG44 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG44 DG44 DG44 DG44 DG41 DG44 DG48


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

SENARAI NAMA KUMPULAN SOKONGAN 1 & 2 IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK 2011 BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

1

Ahmad Sharul b. Isa

Pegawai Teknologi Maklumat

F41

2

Nor Hafizah bt. Muda

Pustakawan

S41

3

Abd. Aziz b. Abd. Rhahim

Pembantu Am Pejabat

N1

4

Abd. Aziz b. Saadin

Pembantu Am Pejabat

N1

5

Abd. Aziz bin Mat Hassan

Pemandu Kenderaan

R3

6

Abd. Rahim b. Abd. Rahman Sidik

Pembantu Am Pejabat

N1

7

Abd. Salim b. Abd. Rahman

Pembantu Am Pejabat

N1

8

Abdul Halim b. Adnan**

Pemandu Kenderaan

R3

9

Ahmad b. Tamijan

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W22 (KUP)

10

Ahmad Lathpi B. Din

Juruteknik

J22

11

Ahmad Zubir b. Abas

Pemandu Kenderaan

R3

12

Aisah bt. Rapol

Pembantu Am Pejabat

N1

13

Amar Jeetha Singh a/l Inder Singh

Pembantu Am Pejabat

N4

14

Amir Ghani b. Mat Ali

Pembantu Am Pejabat

N4

15

Azizah bt. Halid

Pembantu Perpustakaan

S22

16

Azlina bt. Ahmad

Pembantu Am Pejabat

N1

17

Anida Atan

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

18

Binah bt. Othman

Pembantu Am Pejabat

N1

19

Dahliana Anak Runggeng

Pegawai Khidmat Pelanggan

N17

20

Dasilah bt Silahuddin**

Pegawai Eksekutif

N27

21

Daud b. Ahmad

Pembantu Am Pejabat

N1

22

Fariznor b. Mohamad Isa

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

23

Farrahuzarina Bt Md. Amin

Pembantu Makmal

C17

24

Hadiyaton bt. Mohd. Amin

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

25

Hairunnisah bt Alzakap

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

26

Hanizawati bt Hamdan

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W17

27

Hasmalina bt Hassan

Pembantu Am Pejabat

N1

28

Ismail b. Aman

Pembantu Makmal

C17

29

Ismail b. Ujang ***

Pemandu Kenderaan

R3

30

Jamaiah bt. Othman

Pembantu Tadbir (P/O)

N22

31

Jamiah bt. Sanusi*

Pegawai Eksekutif Kanan

N32

32

Mohd Jamil b. Nyan

Pemandu Kenderaan

R3

33

Kadariah bt. Yusof**

Pembantu Tadbir Rendah

N11

34

Mahfuzah bt. Mohd. Haris

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

35

Maizarah bt. Halil

Pembantu Am Pejabat

N1

36

Mat Nuar bt. Sharif***

Pembantu Am Pejabat

N1

37

Mazlina bt. Moin

Pembantu Am Pejabat

N1

38

Md. Nizam b. Mukhairi

Pembantu Am Pejabat

N1

39

Md. Rashid b. Hj. Mahmud

Pembantu Am Pejabat

N1

40

Md. Saad b. Sudar

Pembantu Am Pejabat

N1

41

Mior Ahmad b. Mior Ali

Pembantu Am Pejabat

N1

42

Mohamad Hairi b. Salip*

Pemandu

R3

10


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

Tukang K2

R11

43

Mohd Shohaimi b. Alang Ibrahim

44

Mohd. Amin b. Mohd. Nasir

Pembantu Am Pejabat

N1

45

Mohd Fauzi b. Fadhilah*

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

46

Mohd Firdaus b. Mohd Yusof

Pembantu Am Pejabat

N1

47

Mohd Hafiz b. Suid

Pembantu Am Pejabat

N1

48

Muhammad Haliq b. Zahari

Pembantu Am Pejabat

N1

49

Muhammad Soffi b. Sulainaan@Sulaiman*

Pembantu Makmal

C17

50

Mohd. Khairul b. Ishak

Pembantu Am Pejabat

N1

51

Mohd Khairul Izam b. Nor Azman

Juruteknik Mekanikal

J17

52

Mohd. Ridzuan b. Mohd. Razali

Pembantu Am Pejabat

N1

53

Muhamad Yuszwan b. Yusof

Pembantu Am Pejabat

N1

54

Mohd Ramadan B. Ismail

Penolong Akauntan

W27

55

Muhammad Shahril b. Zainol

Juruteknik Komputer

FT17

56

Nasrul Hadi b. Mohd. Nor

Pembantu Akauntan

W17

57

Nornazliana bt Ab Razak

Pembantu Am Pejabat

N1

58

Noordiana bt. Awang

Pembantu Am Pejabat

N1

59

Nor Aishah bt. Muzeni

Pegawai Khidmat Pelanggan

N17

60

Nanih @ Lissra bt Asing

Pembantu Am Pejabat

N1

61

Norazian bt. Osman

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

62

Nordanif b. Harun

Pekerja Awam

R1

63

Nordin b. Mohamed

Pembantu Am Pejabat

N1

64

Norehan bt. Awang

Pembantu Am Pejabat

N1

65

Normah bt. Mohd. Ali

Pembantu Am Pejabat

N1

66

Norsham bt Abd Aziz

Pembantu Am Pejabat

N4

67

Norzilla bt. Sahar

Juruteknik Mekanikal

J17

68

Nurashikin bt Muhamad Amin

Pembantu Pengurusan Murid

N17

69

Nurul Afza bt. Md. Noor

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

70

Nurulhafizah bt Mazele

Pembantu Am Pejabat

N1

71

Nurul Huda bt. Mohd. Ramli

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

72

Nur Shamila Aida bt. Harun*

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

73

Palakrishnan a/l Rajamanikam

Pembantu Am Pejabat

N1

74

Rajentheran a/l Subramaniam

Pekerja Awam

R1

75

Ramlan b. Mohd Yusoff

Pembantu Am Pejabat

N1

76

Razak b. Othman**

Pemandu Kenderaan

R3

77

Rosli b. Bahari

Pembantu Am Pejabat

N1

78

Rosmawati bt. Mohd. Yusai

Pembantu Am Pejabat

N1

79

Rozila bt. Sulaiman

Pembantu Am Pejabat

N1

80

S.Sasama Elizabeth a/p Anthony Samy

Pembantu Am Pejabat

N1

81

Saadiah bt. Dolah

Pembantu Setiausaha Pejabat

N22 (KUP)

82

Said b. Ahmad

Pembantu Am Pejabat

N1

83

Salemah bt. Sudin

Penyelia Asrama

N22 (KUP)

84

Salmiah bt. Mat Yusof

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

85

Santhi a/p Govindasamy

Pembantu Am Pejabat

N1

86

Sapiah bt. Othman**

Pembantu Am Pejabat

N1

87

Saraswathy a/p Govindasamy

Pekerja Awam

R1

11


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIL

NAMA

JAWATAN

GRED

Pegawai Eksekutif Kanan

N32

88

Sarirah Salwa bt Hassan**

89

Saroja a/p Nadesan

Pembantu Am Pejabat

N1

90

Shaharuddin b. Hashim

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

91

Shaharuddin b. Rohame

Pembantu Am Pejabat

N1

92

Siti Rohani bt. Harun

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

93

Siti Zawahir bt. Azudin

Pembantu Am Pejabat

N1

94

Sofiazi bt. Abd. Rahman

Pembantu Perpustakaan

S17

95

Wan Yusvitta bt Wan Othman

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

96

Yaumi bt. Sulong

Penolong Pengurus Asrama

N27

97

Zabedah bt. Kassim***

Pekerja Awam

R1

98

Zaini bt. Hashim

Penyelia Asrama

N17

99

Zainon bt. Mat

Pembantu Tadbir Rendah

N11

100

Zairi b. Salleh**

Pembantu Am Pejabat

N1

101

Zubiar b. Salleh

Pembantu Am Pejabat

N1

102

Zunaidi bt. Mat Husin

Pembantu Tadbir (P/O)

N17

103

Zuriaty bt. Ashak

Pembantu Tadbir Rendah

N11

* masuk ** keluar *** bersara

12


Sumbangan Berkanun

Elaun Lebih Masa

Faedah Kewangan Lain

13000

14000

15000

13

Bekalan Bahan Mentah, Penyelenggaraan & Pembaikan

Bekalan & Bahan - Bahan Lain

Penyelenggaraan Lain

26000

27000

28000

JUM. BESAR

40000

95,766.72 9,246,207.81 30,114,529.49

9,907,017.00 33,359,855.41

Kursus Diploma Perguruan Malaysia

41000(040211)

11,200.00

Pra - Pismp

41000(040210)

100,200.00

1,240,846.44

1,291,924.00

Pismp

41000(040209)

Aktiviti Bagi Pelatih IPGM

6,259,778.67

6,778,995.00

42000

1,649,815.98

1,724,698.00

Kursus Perguruan Lepasan Ijazah

20000

41000(040208)

129,124.80

129,140.41

3,229,629.55

599,537.77

599,800.00 3,478,807.41

283,960.00

286,000.00

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Perkhidmatan Lain

31,782.00

33,800.00

22,469.08

22,499.00

178,818.40

106,307.90

107,396.00

343,800.05

860,383.80

1,000,000.00

186,603.00

12,123.68

20,000.00

347,625.00

237,127.65

265,000.00

165,787.27

258,407.15

260,944.00

220,000.00

1,069,205.20

35,588.51

41,200.00 17,638,692.13

67,099.00

131,937.00 1,133,000.00

4,008,460.80

4,605,382.00

19,974,031.00

12,458,338.62

Perbelanjaan sebenar RM

14,062,512.00

Peruntukan diterima RM

29000(040207)

29000

Perkhidmatan Pembersihan Kawasan

Bahan Makanan & Minuman

25000

28000(040206)

Sewaan

24000

Penyelenggaraan Peralatan ICT

Perhubungan & Utilti

23000

28000(040205)

Pengangkutan Barang

22000

21000(040202)

21000(040201)

Perjalanan Sara Hidup Kakitangan

Elaun Tetap

12000

10000

Gaji & Upah

Jenis perbelanjaan

11000

Objek sebagai

KOD PTJ : 220318 NAMA PTJ : IPG-KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tanggungan belum selesai RM

30,114,529.49

9,246,207.81

95,766.72

-

1,240,846.44

6,259,778.67

1,649,815.98

3,229,629.55

129,124.80

599,537.77

283,960.00

31,782.00

178,818.40

343,800.05

165,787.27

22,469.08

106,307.90

860,383.80

12,123.68

237,127.65

258,407.15

17,638,692.13

1,069,205.20

35,588.51

67,099.00

4,008,460.80

12,458,338.62

Perbelanjaan sebenar & tanggungan RM %

90.27

93.33

95.58

0.00

96.05

92.34

95.66

92.84

99.99

99.96

99.29

94.03

95.83

98.90

75.36

99.87

98.99

86.04

60.62

89.48

99.03

88.31

94.37

86.38

50.86

87.04

88.59

Peratus perbelanjaan

3,245,325.92

660,809.19

4,433.28

11,200.00

51,077.56

519,216.33

74,882.02

249,177.86

15.61

262.23

2,040.00

2,018.00

7,784.60

3,824.95

54,212.73

29.92

1,088.10

139,616.20

7,876.32

27,872.35

2,536.85

2,335,338.87

63,794.80

5,611.49

64,838.00

596,921.20

1,604,173.38

Baki RM

KOD AKTIVITI : 040201 AKTIVITI : PRA PERKHIDMATAN

LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS SEHINGGA DISEMBER TAHUN 2011 PROGRAM DASAR SEDIA ADA

Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

UNIT PEPERIKSAAN, PENILAIAN DAN PENGANUGERAHAN Pengenalan Unit Peperiksaan, Penilaian dan Penganugerahan IPGM Kampus Teknik bertanggungjawab secara langsung melaksanakan program peperiksaan dan penilaian di peringkat IPG yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima semasa pengajian di IPGM dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5.

Penggubalan kertas soalan dan Peraturan Memberi Markah (PMM). Penilaian kerja kursus dan taksiran. Pentadbiran peperiksaan dan pemprosesan keputusan peperiksaan. Pemeriksaan kertas jawapan bertulis. Penyediaan analisis dan bank item serta analisis keputusan peperiksaan.

Objektif 1. Menjamin kesempurnaan pelaksanaan Sistem Peperiksaan,Penilaian & Pensijilan. 2. Menjamin penganugerahan Sijil/Diploma mengikut tahap pencapaian yang diperoleh setelah tamat kursus. 3. Menentukan penilaian dijalankan melalui kaedah penilaian yang ditentukan. 4. Menjamin kredibiliti, kesahan dan kebolehapercayaan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru. 5. Menentukan keputusan transkrip dan Sijil/Diploma dikeluarkan megikut tarikh yang ditetapkan. 6. Melahirkan satu budaya kerja yang cekap dan berkesan tanpa kecacatan.

Fungsi Utama 1. Melasanakan program peperiksaan dan penilaian di peringkat IPG. 2. Memantau program peperiksaan dan penilaian yang dijalankan di peringkat jabatan/unit di IPG. 3. Mengumpul dan menyalurkan maklumat peperiksaan dan penilaian antara pelajar, pensyarah, pentadbiran dan Bahagian Pendidikan Guru. 4. Mengurus hal-hal keselamatan bahan peperiksaan dan penilaian yang dikendalikan oleh IPG. 5. Mengurus hal-hal kerahsiaan peperiksaan dan penilaian pendidikan keguruan. 6. Mengurus proses pengesahan tahap pencapaian pelajar. 7. Mengumpul dan menyediakan pangkalan data peperiksaan dan penilaian.

14


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Aktiviti-aktiviti Sepanjang Tahun Bil

Program/Ambilan

Tarikh

Program/Aktiviti yang dijalankan

Mula

Tamat

1

1 PPISMP (AMB JUN 2011) 3 PPISMP (AMB JUN 2010) 2 PISMP (AMB JAN 2011) 6 PISMP (AMB JAN 2009) PPG (AMB JUN 2011)

16 Jan

29 Jan

2

1 PPISMP (AMB JUN 2011) 3 PPISMP (AMB JUN 2010) 2 PISMP (AMB JAN 2011) 6 PISMP (AMB JAN 2009) PPG (AMB JUN 2011)

Feb

Mesyuarat JKPPIPG Kali – 1, Pengesahan keputusan peperiksaan ulangan Januari 2012

3

KDPM-SABK (Amb. Nov 2008) PGSR 2008

Mac

Mesyuarat JKPPIPG Kali – 2, Pengesahan Kelayakan menduduki Peperiksaan Mac 2012

4

PGSR KDPM-KDC-SABK

10 Mac

17 Mac

Peperiksaan Ulangan KDC

5

KDPM-SABK (Amb. Nov 2008) PGSR 2008

10 Mac

17 Mac

Peperiksaan Mac 2012

6

8 PISMP (Amb. Januari 2008) KPLI (Amb. Januari 2011) KPLI-KDC 2009 KDPM SABK 2008

12 Mac

14 Mac

Konvokesyen 2012

7

PPISMP TESL

22 Mac

MOCK Exam

8

KPLI-KDC-SABK PGSR

26 Mac

Mesyuarat JKPPIPG Kali – 3, Pengesahan Keputusan Peperiksaan Mac 2011

9

2 PPISMP (AMB JUN 2011) 1 PISMP (AMB JAN 2012) 3 PISMP (AMB JAN 2011) 5 PISMP (AMB JAN 2010) 7 PISMP (AMB JAN 2009)

4 MEI

11

2 PPISMP (AMB JUN 2011) 1 PISMP (AMB JAN 2012) 3 PISMP (AMB JAN 2011) 5 PISMP (AMB JAN 2010) 7 PISMP (AMB JAN 2009)

14 MEI

12

2 PPISMP (AMB JUN 2011) 1 PISMP (AMB JAN 2012) 3 PISMP (AMB JAN 2011) 5 PISMP (AMB JAN 2010) 7 PISMP (AMB JAN 2009

Mei

13

PPG

14

2 PPISMP (AMB JUN 2011) 1 PISMP (AMB JAN 2012) 3 PISMP (AMB JAN 2011) 5 PISMP (AMB JAN 2010) 7 PISMP (AMB JAN 2009

15

Peperiksaan Ulangan Januari 2012

Mesyuarat JKPPIPG bagi kali ke - 4 pengesahan kelayakan calon menduduki Peperiksaan Mei 2012

24 MEI

Peperiksaan Mei 2012

Mesyuarat JKPPIPG bagi kali – 5 pengesahan keputusan Peperiksaan Mei 2012

Peperiksaan PPG Sem 2

25 Mei

25 Mei

Mesyuarat JKPPIPG bagi kali ke - 6 Pengesahan kelayakan menduduki peperiksaan Jun 2012

28 Mei

29 Mei

Peperiksaan Ulangan KDC

15


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Bil

Program/Ambilan

17

2 PPISMP (AMB JUN 2011) 1 PISMP (AMB JAN 2012) 3 PISMP (AMB JAN 2011) 5 PISMP (AMB JAN 2010) 7 PISMP (AMB JAN 2009

Tarikh Mula

Tamat

Program/Aktiviti yang dijalankan

Mesyuarat JKPPIPG bagi kali – 7 mengesahkan keputusan Peperiksaan MeiJun 2012

22 Jun

18

2 Julai

5 julai

Peperiksaan Ulangan Julai 2012

19

13 Julai

20

22 Ogos

21

7 Sept

Mesyuarat JKPPIPG kali – 9 , Pengesahan Keputusan Ulangan Sept. 2012

22

3 PPISMP (AMB JUN 2011) 2 PISMP (AMB JAN 2012) 4 PISMP (AMB JAN 2011) 6 PISMP (AMB JAN 2010) 8 PISMP (AMB JAN 2009)

19 Okt

Mesyuarat JKPPIPG kali – 10 mengesahkan kelayakan calon menduduki Peperiksaan Oktober/November 2012

23

3 PPISMP (AMB JUN 2011) 2 PISMP (AMB JAN 2012) 4 PISMP (AMB JAN 2011) 6 PISMP (AMB JAN 2010) 8 PISMP (AMB JAN 2009)

29 Okt

Mesyuarat JKPPIPG bagi kali -8 – Pengesahan keputusan peperiksaan Ulangan Julai 2012 23 Ogos

8 Nov

Peperiksaan Ulangan Jun 2012

Peperiksaan November 2012

24

3 Nov

Peperiksaan PPG sem 3

25

23 Nov.

Mesyuarat JKPPIPG kali 11 Pengesahan kelayakan calon menduduki Peperiksaan Disember 2012

26

Dis.

Mesyuarat JKPPIPG kali 12 pengesahan keputusan Peperiksaan November 2012

27

Pelajar KDC KPLI SABK KDC KDPM SABK LDPM KEMAS/PERPADUAN KDPM LPS JAWI

28

29

Pelajar KDC KPLI SABK KDC KDPM SABK LDPM KEMAS/PERPADUAN KDPM LPS JAWI

30

PGSR Peringkat 4 dan 6

31

4 Dis.

6 Dis

Peperiksaan Disember 2012

4 Dis

6 Dis

Peperiksaan Ulangan KDC

Mesyuarat JKPPIPG kali 13 pengesahan keputusan Peperiksaan Disember 2012

Dis

Peperiksaan PGSR 26 Dis.

27 Dis

16

Mesyuarat Unit Peperiksaan dan Penilaian


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

UNIT PRAKTIKUM Pengenalan Unit Praktikum IPGM Kampus Teknik bertanggungjawab secara langsung dalam pelaksanaan program latihan praktik praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima semasa pengajian di IPGM dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah.Latihan praktik menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu, kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri. Hasil daripada pengalaman, proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan, pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka. Melalui program latihan praktik yang sistematik, berasaskan sekolah dan bersifat developmental, pelajar dapat membina, menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan.Semasa pelaksanaan latihan praktik, bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPGM dan sekolah. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan.

Aktiviti-aktiviti Sepanjang Tahun BIL

PROGRAM/AMBILAN

1

TARIKH

TEMPOH

AKTIVITI

14/15 APRIL

14M

PBS + PRAKTIKUM

09/10 JAN

21/22 APR

14M

PRAKTIKUM FASA II

KPLI SM KDC (SABK) AMB NOV 2009

16/17 JAN

14/15 APRIL

12M

PRAKTIKUM

4

7 PISMP AMB. JAN 2008

24 JAN

22 APRIL

12M

PRAKTIKUM 3

5

3 PISMP AMB JAN 2010

06/07 MAC

10/11 MAC

1M

PBS 3

6

1 PISMP AMB JAN 2011

20/21 MAC

24/25 MAC

1M

PBS I

7

KPLI SR AMB JAN 2011

20/21 MAC

31 MAC/ 01 APR

2M

PBS

8

5 PISMP AMB JAN 2009

21 MAC

15 APRIL

4M

PRAKTIKUM 1

MULA

TAMAT

KPLI SR-PRASEKOLAH AMB. JUN 2010

02/03 JAN

2

KDPM SM KDC(SABK) AMB NOV 2007

3

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

[28 MEI – 12 JUN (SEKOLAH)/ 28 MEI – 19 JUN (IPG)]

9

KDPM SABK AMB NOV 08

20 JUN

26 OGOS

10M

PRAKTIKUM FASA I

10

KPLI SR AMB JAN 2011

11 JUL

07 OKT

12M

PRAKTIKUM

11

6 PISMP AMB JAN 2009

04 JULAI

26 OGOS

8M

PRAKTIKUM 2

12

8 PISMP AMB JAN 2008

0I OGOS

26 OGOS

4M

INTERNSHIP

13

4 PISMP AMB JAN 2010 2 PISMP AMB JAN 2011

22 OGOS

26 OGOS

1M

PBS 4

05 SEPT

09 SEPT

1M

PBS 2

14

CATATAN

17

TARIKH TERKINI


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Huraian Aktiviti Sebagai pengurus pelaksanaan latihan praktik, Unit Praktikum bertanggungjawab menguruskan hal-hal pratikum, pengalaman berasaskan sekolah dan juga internship.

Praktikum Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. Melalui program praktikum ini, pelajar dapat: • menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran. • mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran. • mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. • merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berpasangan dan individu. • mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran. • memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme kerguruan; • memperkembang potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri. • Mengoptimumkan penggunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran pembelajaran. • menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

Internship Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Objektif utama internship ialah : • Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. • Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan, akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas. • Membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kejelekitan pasukan. • Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi. • Menguruskan masa, emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru.

18


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

• Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baharu untuk penambahbaikan yang berterusan. • Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa. • Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. • Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. Penutup Unit Praktikum IPGM, Kampus Pendidikan Teknik dapat melaksanakan semua aktiviti latihan praktik yang telah dirancang oleh IPGM, KPM. Sepanjang tahun ini, unit ini juga telah membantu IPG Kampus Tuanku Bainun,Kampus Ipoh, Kampus Dato’ Razali dan Kampus Sultan Mizan dalam pelaksanaan latihan praktik Di samping itu, IPG Kampus Teknik juga ada memohon bantuan daripada IPG Ipoh, Tuanku Baimun, Dato Razali dan beberapa IPG lain.

19


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PENGENALAN Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Kampus Pendidikan Teknik adalah salah satu bahagian untuk melaksanakan program-program kemajuan staf bagi menyediakan perkhidmatan pengurusan pendidikan keguruan secara profesional, cekap dan berkesan agar para pendidik sentiasa berketrampilan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Guru (FPG), Visi dan Misi Institut Guru (IPG) serta Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Di Kampus Pendidikan Teknik, Unit LDP dipertanggungjawabkan dalam perancangan dan penyelarasan kursus-kursus secara dalaman mahu pun luaran. Program-program yang pernah dan sedang dilaksanakan ialah Latihan Pembangunan Staf (LPS), Kursus Dalam Perkhidmatan seperti Kursus MBMMBI (Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris) dan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah. Program-program LDP disediakan untuk dua kumpulan sasaran utama. Sasaran pertama terdiri daripada semua staf akademik dan bukan akademik Kampus Pendidikan Teknik. Kumpulan kedua ialah guru-guru dalam perkidmatan sekolah menengah dan sekolah rendah di negeri Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan Selangor.   Program-program LDP yang dilaksanakan adalah laluan dan usaha untuk mempertingkatkan profesionalisme dan martabat bidang perguruan sebagai satu profesion yang senantiasa dihormati dan disanjung tinggi selaras dengan tuntutan masa kini dan masa depan. Program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) adalah satu usaha untuk mempertingkatkan profesionalisme dalam kalangan pendidik. Matlamat akhirnya adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah.   OBJEKTIF • Merancang kursus bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran profesionalisme pensyarah • Mengadakan kursus motivasi untuk semua staf bagi meningkatkan produktiviti kerja masingmasing. • Memberi peluang kepada setiap pensyarah dan staf meningikuti kursus, seminar atau bengkel bagi meningkatkan keupayaan diri masing-masing. • Menanam sikap positif dalam kalangan semua pensyarah dan staf sokongan supaya mutu kerja dapat dipertingkat. • Mendedahkan pensyarah kepada isu-isu dan kaedah-kaedah baru dalam pengajaran dan pembelajaran. • Meningkatkan kerjasama pensyarah-pensyarah dan staf sokongan dalam melaksanakan tugas. PENDEKATAN • Program latihan dirancang bersesuaian dengan kumpulan sasaran berdasarkan matriks kompetensi kumpulan sasaran. Pendekatan andragogi digunakan dengan merangkumi ciriciri berikut:• Jurulatih/penceramah memainkan peranan sebagai fasilitator • Latihan berfokus kepada keperluan & tahap kompetensi • Semua peluang terbuka untuk bertukar fikiran, berkongsi pengalaman dan kemahiran sesama ahli kumpulan sasaran.

20


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

SENARAI AKTIVITI YANG TELAH DIJALANKAN Bil

Program/Aktiviti yang dijalankan

Penganjur

Urusetia

1

Perasa

Unit Kaunseling

Pn Sanisah/En Amiree

2

Wacana Intelek

Pensy. Kanan

Dr Tan Juat Ngoh

3

Head Start- Genting to Know SPSS

IPG Induk

Unit LDP

4

Kursus Bimbingan Dan Kaunseling : Terapi Seni (Art Theraphy)

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

5

Penyelidikan Tindakan Siri 1

Jabatan Sains

Dr Asha Kumari

Jabatan Kejuruteraan Elekrik

Tn Hj Mohamed Nazi Bin Mustafa

Jabatan RBT

Dr Sharifah Kamaliah, Pn Arfah

6 7

Kursus Asas Penyelenggaraan dan Pemasangan Elektrik Siri 1 Kursus Pemantapan Proses Penyeliaan Kajian Tindakan(RBT)

8

Seni Dalam Pendidikan (Muzik)

Sains Sosial

En Mahdi Shuid, Pn Azim Normiza

9

Bengkel Kecermelangan Integriti

Unit Pengurusan

Pn Jamaiah Bt Othman

Jabatan Kejuruteraan Elekrik

Tn Hj Mohamed Nazi Bin Mustafa

IPG Induk

Unit LDP

Pusat Sumber

Pn Norhafizah Muda

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

10 11 12 13

Kursus Asas Penyelenggaraan dan Pemasangan Elektrik Siri 2 Exploratory Stage- Principal Compenent Analysis (PCA) Bengkel Portal Pendidikan Database OUM Kursus Pengukuhan P&P Pra Sekolah: Siri 1

14

Penyelidikan Tindakan Siri 2

Jabatan Sains

Dr Norizan Ahmad

15

Ukiran Buah-Buahan Tahap 2

Jabatan ERT

Pn Rahmah Abd Rahman

16

Confirmatory Stage - Confirmatory Factor Analysis (CFA)

IPG Induk

Unit LDP

17

Bengkel E Book

Jabatan Sains

Dr Asha Kumari

18

Wacana Intelek

Pensy. Kanan

Dr Tan Juat Ngoh

19

Membina Blog

Jabatan Teknologi Pendidikan

En. Rohaizad Agil

20

Team Building

Pendidikan Jasmani

En Gananathan a/l M.Nadarajah

21

Kursus Protokol & Etiket

Jab. Pengajian Melayu

Pn Zaleha Fadzil

Pusat Sumber

Pn Norhafizah Muda

Perdagangan

En T Shanmugam

Unit Kaunseling

Pn Sanisah/En Amiree

Unit Peperiksaan

Pn. Masyurah

IPG Induk

Unit LDP

22 23 24 25 26

Bengkel Pengkatalogan dan Pengkelasan DDC Dan LCSH Kursus Bagaimana Membaca Penyata Kewangan Terapi Kaunseling Aplikasi Sistem Pengurusan Peperiksaan e keputusan Good-fit Model - Structul Equation Modeling (SEM)

27

Kursus Pembinaan Laman Web/Blog

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

28

Kursus Psikologi Kaunseling (Gangguan Seksual)

Unit Kaunseling

Pn Sanisah/En Amiree

29

Seni Dalam Pendidikan (Seni Visual)

Sains Sosial

En Mahdi Shuid, Pn Azim Normiza

21


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Bil

Program/Aktiviti yang dijalankan

30

Multiple Choice Item Contruction (Penggubalan Soalan Aneka Pilihan)

Jabatan Sains

Dr Norizan Ahmad

31

On Line Learning

Jabatan Teknologi Pendidikan

En. Rohaizad Agil

32

Origami In The Teaching And Learning Of Mathematics

Jabatan Matematik

Pn Hilezan

33

Bengkel Web Opac

Pusat Sumber

Pn Norhafizah Muda

34

Kursus Penyelidikan Pendidikan

Jabatan Penyelidikan

En Wee Moon Leong

35

Kursus Penyelidikan Dalam Ilmu Pendidikan

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

36

M.S Excel Pertengahan

Jabatan Teknologi Pendidikan

En. Rohaizad Agil

Pengajian Islam

Ustaz Saiful Bahri Yazis

Jabatan Bahasa

Pn Sarah

37 38

Kursus Pemantapan Jawi Dan Penulisan Khat Qualitative and Quantitative Procedure in Language Research

Penganjur

Urusetia

39

Kursus Asas Memanah

Kokurikulum

Pn Sapiah Uyuni, Cik Haslinda Saad

40

Kursus Asas Perkhidmatan

Unit Pengurusan

Pn Jamaiah Bt Othman

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

Jabatan Kejuruteraan Elekrik

Tn Hj Mohamed Nazi Bin Mustafa

41 42

Kursus Pembinaan Bahan P&P dan Minggu Kurikulum Sem2/2011 Kursus Pemasangan Sistem Kamera Litar Tertutup

43

Bengkel Pentaksiran dan Penilaian

Unit Peperiksaan

En Mahidin b Awang

44

ICT Dalam Proses Kerja

Jabatan Teknologi Pendidikan

En. Rohaizad Agil

45

Bengkel Pembinaan Kurikulum

Jabatan Matematik

Pn Hilezan

46

Kursus Rasm Uthmani

Pengajian Islam

Ustaz Tumon Moromo

Pusat Sumber

Pn Norhafizah Muda

Jab. Pengajian Melayu

Pn Zaleha Fadzil& Jab. Penyelidikan

47 48

Lawatan Khidmat Nasihat PSS ContohIPIS Kursus Penulisan Bukan Ilmiah Bahasa Melayu

49

Kursus Teknologi Maklumat

Unit Pengurusan

Pn Jamaiah Bt Othman

50

Lawatan Benchmarking Pendidikan Guru Sains’Gifted Science’

Jabatan Sains

Pn Normah Abd Aziz

51

Kursus Retraining Sistem Ilmu

Pusat Sumber

Pn Norhafizah Muda

52

Ujian Psikometrik

Unit Kaunseling

Pn Sanisah/En Amiree

53

Kursus Kesihatan Mental

Unit Kaunseling

Pn Sanisah/En Amiree

54

Seni Dalam Pendidikan (Seni Pergerakan)

Sains Sosial

En Mahdi Shuid, Pn Azim Normiza

55

Kursus Pendedahan Linus

Jabatan Matematik

Pn Hilezan

56

Kursus Pengukuhan P&P Pra Sekolah: Siri 2

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

57

Jahitan Jubah Kontemporari

Jabatan ERT

Pn Normah Abd Rahman

58

Kursus Inovasi Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Pengajian Islam

Ustazah Junaidah Mat Lia

59

Wacana Intelek

Pensy. Kanan

Dr Tan Juat Ngoh

22


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Bil

Program/Aktiviti yang dijalankan

Penganjur

Urusetia

60

Kursus Peningkatan Kerohanian

Unit Kaunseling

Pn Sanisah/En Amiree

61

Wacana Intelek

Pensy. Kanan

Dr Tan Juat Ngoh

62

Pengajaran Matematik Secara Kontekstual

Jabatan Matematik

Pn Hilezan

63

Kursus Pedagogi Bestari

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

64

Wacana Intelek

Pensy. Kanan

Dr Tan Juat Ngoh

65

Lesson Studies in Maths

Jabatan Matematik

Pn Hilezan

66

Kursus Asas Sains Sukan Tahap 1 Dengan Kerjasama MSN

Kokurikulum

Pn Rashida Awang, Pn Sapiah Uyuni, Pn Madznah Hassan

67

Wacana Intelek

Pensy. Kanan

Dr Tan Juat Ngoh

68

Wacana Intelek

Pensy. Kanan

Dr Tan Juat Ngoh

69

Kaedah P&P Dalam Pengajian Sosial

Sains Sosial

70

Kursus Pembinaan Bahan P&P dan Minggu Kurikulum Sem2/2011

En Mahdi Shuid, Pn Azim Normiza

Jabatan Ilmu Pendidikan

Pn. Nor’ Azah Ahmad Safran

71

Bengkel Pembinaan Kurikulum

Jabatan Matematik

Pn Hilezan

72

Kursus Motivasi Dan Kecermelangan Menurut Perspektif Islam

Unit Pengurusan

Pn Jamaiah Bt Othman

Latihan Perkembangan Staf Sepanjang tahun 2011

Kursus SPSS

Kursus Penulisan Bukan Ilmiah

23


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Kursus Protokol dan Etiket

Sosial Kursus Tahsin Al Quran

Pencapaian Objektif Operasi Pelaksanaan LPS Sepanjang tahun 2011 Objektif Operasi Unit LDP KPT yang berdasarkan operasi unit KDP IPG ialah memastikan program peningkatan profesionalisme yang dirancang dapat dijalankan sekurang-kurangnya pada tahap 80 peratus. Berdasarkan jadual pelaksanaan aktiviti di atas didapati bahawa status pencapaian dalam pelaksanaan kursus ialah 82 peratus. Pernyataan ini bermakna objektif, operasi IPT tercapai. Walaubagaimana pun beberapa pengubahsuaian kepada kursus yang telah dirancangkan telah dilakukan dalam mencapai objektif operasi.

LAPORAN MBM MBI 2011 Pengenalan Peningkatan martabat bahasa Malaysia sebagai teras pembinaan bangsa Malaysia memerlukan perencanaan semula dalam beberapa aspek dan pada waktu yang sama memerlukan peneguhan dasar-dasar yang berkaitan dengannya sebagai langkah membina ketahanan jati diri dan maruah bangsa dan negara. Dalam bidang bahasa, antara langkah penambahbaikan yang perlu diambil termasuklah penegasan dasar bahasa dan penguatkuasaan dasar bahasa secara bersepadu. Pelaksanaan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi hendaklah ditegaskan semula supaya semua urusan rasmi dan majlis rasmi di peringkat negara mengutamakan penggunaan bahasa Malaysia, selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan. IPG telah merancang dan melaksanakan beberapa aktiviti dalam usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris khususnya dalam kalangan guru pada peringkat rendah dan menengah. Pelbagai aspek pembelajaran dan pemelajaran telah disentuh dalam usaha berkongsi ilmu dan mengingat kembali segala strategi agar usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris akan menjadi realiti. Semoga usaha ini akan meningkatkan kebitaraan bahasa Malaysia di negara yang tercinta ini.

24


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Kursus MBM 2011 Yang Dijalankan SASARAN BIL

TAJUK (KPKI)

TARIKH

STATUS PELAKSANAAN

BILANGAN PESERTA

BILANGAN PESERTA

%

1

TEKNIK BERCERITA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU (SR)

22, 23 & 24 FEBRUARI 2011

25

25

100

2

STRATEGI PENGAJARAN BAHASA MELAYU BERKESAN (SM)

5, 6 & 7 APRIL 2011

25

22

88

3

KURSUS PEMANTAPAN TATABAHASA (SR)

11, 12 & 13 APRIL 2011

25

27

108

4

BENGKEL PENULISAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU (SM)

3, 4 & 5 MEI 2011

25

24

96

5

STRATEGI PENGAJARAN PUISI TRADISIONAL (SM)

18, 19 & 20 MEI 2011

25

24

96

6

PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA MENGGUNAKAN E-KAMUS (SR)

21, 22 & 23 JUN 2011

25

27

108

SASARAN BIL

TAJUK (KPKI)

TARIKH

STATUS PELAKSANAAN

BILANGAN PESERTA

BILANGAN PESERTA

%

7

PENGHAYATAN BAHAN SASTERA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (SM)

12, 13 & 14 JULAI 2011

25

23

92

8

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID (SR)

12, 13 & 14 JULAI 2011

25

30

124

9

KURSUS KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU (SR)

19, 20 & 21 SEPT 2011

25

23

92

10

SENI DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU (SM)

6, 7 & 8 SEPT2011

25

25

100

11

KURSUS KREATIVITI DAN DIDIK HIBUR DALAM P&P BAHASA MELAYU (SR)

13, 14 & 15 SEPT 2011

25

25

100

275

275

100.0

JUMLAH KESELURUHAN

Kursus MBI 2011 Yang Dijalankan. 1. Kursus Pemantapan Profisiensi Guru-Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris 2011 SASARAN BIL

TAJUK (KPKI)

TARIKH

STATUS PELAKSANAAN

BILANGAN PESERTA

BILANGAN PESERTA

%

1

KOHORT 1 (FASA 1, 2, 3 & 4)

29 MAC 12 MEI 2011

30

28

93.3

2

KOHORT 2 (FASA 1, 2, 3 & 4)

29 MAC 12 MEI 2011

30

25

83.3

3

KOHORT 3 (FASA 1, 2, 3 & 4)

29 MAC 12 MEI 2011

30

0

0

4

KOHORT 4 (FASA 1, 2, 3 & 4)

29 MAC 12 MEI 2011

30

0

0

5

KOHORT 5 (FASA 1, 2, 3 & 4)

29 MAC 12 MEI 2011

30

0

0

150

53

35.33

JUMLAH KESELURUHAN

25


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

2. Kursus Pemantapan Pedagogi Guru-Guru Opsyen Bahasa Inggeris 2011 SASARAN BIL

TAJUK (KPKI)

TARIKH

1

KOHORT 1 (FASA 1, 2 & 3)

2

STATUS PELAKSANAAN

BILANGAN PESERTA

BILANGAN PESERTA

%

21 JUN 21 JULAI 2011

30

29

96.6

KOHORT 2 (FASA 1, 2 & 3)

21 JUN 21 JULAI 2011

30

27

90

3

KOHORT 3 (FASA 1, 2 & 3)

28 JUN 28 JULAI 2011

30

21

70

4

KOHORT 4 (FASA 1, 2 & 3)

28 JUN 28 JULAI 2011

30

18

60

5

KOHORT 5 (FASA 1, 2 & 3)

28 JUN 28 JULAI 2011

30

0

0

150

95

63.3

JUMLAH KESELURUHAN

Gambar–Gambar Sekitar Kursus MBMMBI 2011

Bengkel penghasilan bahan untuk Kursus Teknik Bercerita Dalam Pengajaran Bahasa Melayu (Sekolah Rendah)

Peserta Kursus Membentangkan Hasil Bengkel Kursus Strategi Pengajaran Bahasa Melayu Berkesan (Sekolah Menengah)

26


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Penceramah Menekankan Penggunaan Tatabahasa Persis Bagi Kursus Pemantapan Tatabahasa (Sekolah Rendah)

Sesi Majlis Penutupan Bengkel Penulisan Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia (Sekolah Menengah)

Pameran ‘Global Citizen’s Day’ Sempena Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dan Menengah di IPG Kampus Pendidikan Teknik

27


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Peserta Kursus Pemantapan Pedagogi Guru-guru Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Di IPG Kampus Pendidikan Teknik

28


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

UNIT KOKURIKULUM TARIKH

AKTIVITI & TARIKH

PENGLIBATAN

CATATAN

27 Januari

Larian Mesra 1 Malaysia merupakan Acara Tahunan KP Teknik.

Semua pelajar sepenuh masa, staf dan pensyarah 1300 pelajar dan 300 staf/ pensyarah

Latihan Kepengelolaan dan Kepegawaian 5 PISMP (WAJ 3112)

1 Mac

Kejohanan Olahraga Tahunan ke-25 merupakan Acara Tahunan KP Teknik.

Semua pelajar sepenuh masa, staf dan pensyarah 1300 pelajar dan 300 staf/ pensyarah

Latihan Kepengelolaan dan Kepegawaian 5 PISMP (WAJ 3112)

11 Mac

Kursus Pengenalan Bola Baling

Pelajar 2 PPISMP 75 orang

Keperluan Sukatan (GK 1351)

16-17 April

Kursus KOAM (Kursus Pegawai Teknikal KOAM)

18 April

Ujian KOAM (Kursus Pegawai Teknikal KOAM)

Pelajar KPLI 40 orang dan pelajar PISMP 175 orang

Keperluan Sukatan Kokurikulum (WAJ 3112)

20 April

Kursus Pertolongan Cemas dan CPR Unit Beruniform I

Pelajar 3 PISMP (163 orang), KPLI (40 orang) Dan Pensyarah (10 orang)

Keperluan Sukatan Kokurikulum(WAJ 3110)

23 – 24 April

Kursus Asas Kejurulatihan Permainan Kokurikulum (Badminton) KPLI (R) Amb Jan

Pelajar KPLI ( R) 40 orang

Keperluan Sukatan Kokurikulum (GK2050K).

26 April – 29 April

Perkhemahan Unit Berunifrom KPLI

Pelajar KPLI ( R) 40 orang

Keperluan Sukatan Kokurikulum (GK2050K)

18 Mei – 20 Mei

Mesyuarat Perancangan Unit Kokurikulum

Pensyarah & Unit Kokurikulum 13 orang

Keperluan ISO

5 Julai

Taklimat 1 Murid 1 Sukan 1 Malaysia

200 orang

Pendedahan kepada semua pelajar .

17 Julai

Kursus Kepengadilan Bola Baling

Pelajar 2 PISMP 49 orang

Keperluan Sukatan Kokurikulum (WAK 3109)

22 dan 23 Julai

Kursus Asas Kawat Kaki dan Formasi.

Pelajar 4 PISMP 163 pelajar

Keperluan Sukatan Kokurikulum (WAJ 3111) Kursus dikendalikan oleh pegawai dari JPAM.

14 Sept

Kursus Asas Memanah

15 Sept

Pelajar KPLI 40 orang dan pelajar PISMP 175 orang

Keperluan Sukatan Kokurikulum (WAJ 3112)

Pensyarah & Staf (12 orang)

Pendedahan kepada pensyarah dan staf KP Teknik

Klinik dan Pertandingan Boling

Pensyarah/Staf 60 orang

Pendedahan kepada pensyarah dan staf KP Teknik

20 -22 Sept

Program Rekreasi

Pensyarah 1PPISMP TESL 38 pelajar

Keperluan Sukatan Kokurikulum (GK 1351)

24 – 25 September

Kursus Asas Kejurulatihan Badminton

Pelajar KPLI (R) 40 orang

Keperluan Sukatan Kokurikulum (WAK 3109)

26-29 Sept

Perkhemahan Unit Beruniform II

Pelajar 4 PISMP 163 pelajar

Keperluan Sukatan Kokurikulum (WAJ 3111)

Semester 2/

Lawatan Ilmiah bagi aktiviti Persatuan 6 PISMP

Pelajar 6 PISMP 175 pelajar

Keperluan Sukatan Kokurikulum (WAJ3113)

2-4 Nov

Mesyuarat Perancangan Unit Kokurikulum

Pensyarah & Staf Unit Ko Kurikulum 13 orang

Keperluan ISO

29


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

1. LARIAN MESRA 1MALAYSIA Aktiviti Larian Mesra 1Malaysia dijalankan bagi memenuhi Sukatan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) bagi pelajar-pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester 5 daripada aspek amali serta kepegawaian. Hal ini merupakan satu acara tahunan Institut yang melibatkan semua Warga IPG Kampus Pendidikan Teknik sebagai peserta. Projek ini telah dijalankan pada 27 Januari bermula jam 8 pagi dan berakhir pada jam 12 tengah hari di Tasik Permaisuri, Cheras.

30


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

2. KEJOHANAN OLAH RAGA TAHUNAN KE - 25

Kejohanan Olah raga ini merupakan satu acara tahunan Institut yang melibatkan semua Warga IPG Kampus Pendidikan Teknik sebagai peserta. Hal ini juga bagi memenuhi keperluan sukatan pelajaran Kursus Olah Raga (WAJ 3112) untuk pelajar-pelajar semester 5 PISMP. Kejohanan olah raga ini telah dirancang dan merupakan amali serta penilaian bagi kursus tersebut terutama tentang aspek pengelolaan kejohanan serta kepegawaian . Kejohanan ini telah berlangsung di Padang IPG Kampus Pendidikan Teknik dan acara kemuncak di Stadium Bola sepak Cheras, Kuala Lumpur.

31


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

3. PROGRAM LARIAN 1 MURID 1 SUKAN 1 MALAYSIA Program ini telah diadakan bagi memenuhi DASAR 1M1S pada 12 Julai . Pada masa yang sama semua sekolah di seluruh negara melakukan larian ini pada hari tersebut secara serentak sama ada di sekolah masing-masing atau di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) atau Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang berkenaan. Larian serentak ini bermula di Dewan Besar Institut dan berakhir di Astaka. Semua Pensyarah dan pelajar terlibat dalam menjayakan aktiviti ini. Larian serentak ini memberi banyak makna bukan saja merupakan satu aktiviti sukan selaras dengan Dasar 1M1S tetapi aktiviti ini memberi makna lebih daripada itu.

4. HARI ANUGERAH CEMERLANG KOKURIKULUM Kokurikulum merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang telah diselaraskan oleh Bahagian Pendidikan Guru untuk mendedahkan aspek teori dan amali kepada pelajar. Sehubungan itu, program Hari Anugerah Cemerlang Kokurikulum ini adalah sebagai penghargaan kepada pensyarah dan pelajar yang cemerlang dalam bidang kokurikulum dan antara tujuannya adalah untuk memberi galakan dan dorongan agar para pelajar agar lebih berdaya saing dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan serta menampilkan lebih ramai warga pendidik yang berkebolehan dari segi kokurikulum. Hari Anugerah ini merupakan acara kemuncak serta penutup kepada minggu KoKurikulum. Seramai 13 orang pensyarah serta 13 orang pelajar telah dianugerahkan pelbagai pingat pada hari tersebut.

32


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

UNIT PUSAT SUMBER Pengenalan Pusat Sumber IPG KPT memberi keutamaan terhadap penambahbaikan mutu perkhidmatan, pancarian maklumat, penyelidikan dan penyebaran ilmu. Sehubungan dengan itu, Pusat Sumber sentiasa berusaha menambahbaik mutu perkhidmatan bagi mencapai objektif dan matlamatnya di samping mewujudkan suasana keilmuan yang selesa. Sepanjang tahun 2011, Pusat Sumber telah mengadakan beberapa aktiviti bertujuan meningkatkan penggunaan Pusat Sumber dalam kalangan pensyarah dan pelatih seperti menjalankan latihan kemahiran maklumat untuk pengguna dan mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran semua staf Pusat Sumber mengikut perkembangan semasa. Aktiviti-aktiviti sepanjang tahun: Program/Aktiviti

Tarikh

Bil. Peserta & Kumpulan

Ulasan

Sasar

27Jan Taklimat Pusat Sumber dan Orientasi pelajar baru

2 dan 9hb Mac

Memberi pendedahan Kumpulan pelajar baru

5, 6 dan 7hb

perkhidmatan yang disediakan di Pusat Sumber

Julai

Bengkel Portal Pendidikan Database OUM

Bengkel WebOPAC

Lawatan Khidmat Nasihat Ke Pusat Sumber IPGK Islam Bangi

18 Feb

26 April

18 Mei

Lawatan Khidmat Nasihat Ke Perpustakaan Sri Lanang Universiti

24 Mei

Kebangsaan Malaysia Bengkel Pengkatalogan dan Pengkelasan

26 Mei

DDC dan LCSH

Retraining Sistem ILMU

Program Bulan Membaca

Program e-ILMU

4 Julai

30 Jun-29 Jul

Jun-Dis

19 peserta/

Memberi latihan hands-

Kakitangan Pusat Sumber,

on Portal Digital Library

Penasihat Pembaca dan

OUM oleh Pustakawan dari

Pensyarah

Perpustakaaan OUM

10 peserta/ Kakitangan Pusat Sumber

Memberi pendedahan kepada penggunaan Web Opac

10 peserta/ Kakitangan Pusat Sumber 4 peserta/ Penasihat Pembaca

10 peserta/ Kakitangan Pusat Sumber

Kakitangan Pusat Sumber

Warga IPG

Kakitangan Pusat Sumber

33

Memberi pendedahan dan pemahaman kepada sistem perpustakaan Memberi pendedahan dan pemahaman sistem ILMU Kempen galakan membaca peringkat IPG Pemantapan Sistem Katalog ILMU


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Laporan Aktiviti Taklimat dan Orientasi Pelajar baharu Tujuan program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada perkhidmatan yang terdapat di Pusat Sumber. Pelajar baharu diberi taklimat tentang Pusat Sumber semasa Minggu Pengurusan Pelajar baharu. Sebagai tambahan pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil dan dibawa melawat ke Pusat Sumber untuk diberi penerangan tentang perkhidmatan kaunter, Sistem ILMU, WebOpac dan perkhidmatan lain yang terdapat di Pusat Sumber. Kursus LPS untuk Staf Sokongan Kursus-kursus yang dijalankan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran staf sokongan dalam penggunaan Sistem perpustakaan selain meningkatkan lagi perkhidmatan penggunaan Sistem ILMU. Kursus Retraining sistem ILMU yang telah dijalankan memberi pendedahan tentang pelaksanaan projek penaiktarafan Sistem Automasi Perpustakaan sistem ILMU secara “centralization”. Capaian antara IPG zon tengah untuk pelaksanaan sistem ILMU secara berpusat telah dilaksanakan mulai bulan Jun 2011. Kursus LPS untuk Pensyarah Bengkel Portal Digital Database OUM telah dijalankan pada 18 Feb 2011 dan dihadiri oleh 19 peserta. Bengkel ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada penggunaan database dan e-book di Portal Open University Malaysia. Bengkel ini dijalankan dengan kerjasama dua orang Pustakawan dari Perpustakaan OUM. Program Bulam Membaca Program bulan Membaca 2011 telah berjaya dijalankan pada 30 Jun sehingga 29 Julai 2011. Pada tahun ini, program Bulan Membaca dianjurkan bersama J/K Kebudayaan Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Jabatan Pendidikan Islam, Jabatan Ilmu Pendidikan (Taska IPG), Jabatan Pengajian Bahasa Melayu, Penerbit PTS dan Perpustakaan Negara Malaysia. Sasaran peserta ialah semua pengguna Pusat Sumber iaitu pelatih guru dan Pensyarah serta warga IPG. Antara objektif program Bulan Membaca ini ialah menyemai minat membaca dan cinta akan ilmu dalam kalangan warga IPG ke arah melahirkan bangsa Malaysia yang berbudaya membaca dan meningkatkan penggunaan PS di kalangan pensyarah dan pelatih sejajar dengan keperluan pendidikan masa kini. Aktiviti-aktiviti yang telah diadakan ialah Program Ulasan Buku dan ‘Desk to Desk’, Pertandingan Bintang Membaca, Pertandingan Bercerita, Pertandingan Teka Berat Buku, Aktiviti Adikku Sayang berupa Pertandingan Mewarna dan sesi Bercerita, Bengkel Penulisan Buku, Pertandingan Pembaca paling banyak dan Pameran bertajuk ‘Budaya kita’ Acara kemuncak program ialah Majlis Perasmian penutup Bulan Membaca yang diadakan serentak dengan Pelancaran Kelab TAHA. Acara ini telah diadakan di Dewan Besar dan telah dirasmikan oleh Timbalan Pengarah IPG KP Teknik, Dr . Mahmud bin Yahya. Antara aktiviti yang dijalankan di ruang legar dewan ialah Kempen Keahlian Perpustakaan Negara dan Keahlian ‘u-Pustaka’.

34


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Penutup Unit Pusat Sumber telah dapat melaksanakan semua aktiviti yang telah dirancang. Pusat Sumber juga telah mendapatkan khidmat nasihat dari Pusat Sumber IPG Kampus Islam Bangi dan Bahagian Khidmat Pelanggan Perpustakaan Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia dalam aspek meningkatkan pengurusan dan perkhidmatan.

AKTIVITI BENGKEL PORTAL PENDIDIKAN DATABASE OUM

TAKLIMAT PUSAT SUMBER DAN ORIENTASI PELAJAR BARU

GAMBAR BENGKEL WEBOPAC

35


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

LAWATAN KHIDMAT NASIHAT KE PUSAT SUMBER IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM, BANGI

GAMBAR LAWATAN KHIDMAT NASIHAT KE PERPUSTAKAAN SRI LANANG, UKM

GAMBAR BENGKEL PENGKATALOGAN DAN PENGKELASAN DDC DAN LCSH

36


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN PENYELIDIKAN & INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN Tarikh

Program/ Aktiviti

3 Mac 2011

Pertandingan Inovasi P&P 2011

29 Jun 2011

Kursus Penulisan Artikel Penyelidikan

Julai 2011

Penubuhan Writers Circle IPG KPT

Ogos 2011

Penerbitan TEKNOKRAT II Jilid XIII Tahun 2010

Jan – Nov 2011

Pelaksanaan Prosedur Kualiti PUP04 Maklum Balas Pelanggan bagi pelajar KPLI Ambilan Jan 2010 dan PISMP Ambilan Jan 2008

Okt – Nov 2011

Membantu dalam penganjuran Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru

Aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut: •

Pameran dan Pertandingan Inovasi P&P Tahun 2011 Pertandingan Inovasi P&P yang dianjurkan oleh Jabatan Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme Keguruan pada tahun 2011 telah menyaksikan penyertaan sebanyak 28 inovasi p&p yang dihasilkan oleh pelajar PISMP Semester 1, 3 dan 5. Inovasi ini merangkumi enam kategori iaitu RBT, Sains, Matematik, Pendidikan Pemulihan, TESL, dan Pra Sekolah. Inovasi ini telah dipamerkan di Dewan Besar IPGKPT pada 3 Mac 2011 dari pukul 8.00 pagi sehingga 4.00 petang. Pameran ini telah dilawati oleh pengunjung pegawai, pensyarah, guru dan murid sekolah dari Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, IPG, sekolah dan politeknik. Slogan pertandingan tahun ini ialah “Bersama-sama Menjayakan Inovasi”. Pertandingan ini juga merupakan Anugerah Inovasi P&P Pengarah IPGKPT kali pertama dan menjadi rebutan dalam kalangan peserta pertandingan. Selain itu, sebanyak empat anugerah emas, lima anugerah perak dan enam anugerah gangsa juga turut dipertandingkan. Penghakiman telah dilaksanakan oleh sebelas orang hakim dari sekolah dan IPG. Panel hakim ini diketuai oleh Puan. Jeya Vellu, seorang pensyarah kanan dari IPG Kampus Ilmu Khas. Beliau telah memuji inovasi yang dipamerkan kerana berjaya mencapai objektif yang dihasratkan mengikut cara yang kreatif dan dapat menarik minat murid. Encik Munizar Mohamed, Ketua Unit Khidmat Pengurusan telah mewakili Pengarah IPGKPT untuk menyempurnakan Majlis Penyampaian Hadiah juga telah melawat pameran dan memberi kata-kata yang bersemangat kepada para peserta. Tayangan Visual yang bertajuk “Inovasi Membawa Kemajuan: Bersama-sama Menjayakan Inovasi” telah membuka tirai majlis ini diikuti dengan komen daripada ketua hakim. Pemenang Anugerah Inovasi P&P Pengarah IPGKPT pada tahun ini ialah 5SN2 dengan anugerah yang bernama “Payung Angkasa”. Inovasi ini bertujuan mengajar tentang buruj dalam sukatan KBSR. Topik ini memang sukar difahami tetapi dapat dpermudah melalui inovasi ini. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan juga semua pelajar yang telah mengambil bahagian. Pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkunjung melawat pameran dan juga semua pihak yang telah membantu menjayakan pertandingan ini. Bersamasama kita menjayakan inovasi!

37


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2011 Konvensyen ini telah diadakan di A Famosa Resort, Alor Gajah, Melaka pada 30 Oktober hingga 2 November 2011. Konvensyen ini adalah anjuran bersama Bahagian Pendidikan Guru dan IPGM. Jabatan Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme Keguruan telah memberi sumbangan melalui Jawatankuasa Teknikal Konvensyen yang telah dipertanggungjawabkan mengurus segala persediaan peralatan yang digunakan semasa Konvensyen tersebut. Jabatan Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme Keguruan merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Shahrul bin Isa, Encik Razali bin Abd. Rahim,Encik Muhammad Shahril b. Zainol, Mohd.Encik Khairul bin Ishak, dan Cik Haslinda Mohd. Saad yang telah membantu melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan.

38


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR Tarikh

Program/Aktiviti yang dijalankan

3 Januari , 7 Februari , 7 Mac ,

Perhimpunan Rasmi

4 April

Hari Isnin minggu pertama setiap bulan (8.00 – 9.00pg)

Minggu ketiga dan keempat setiap

Perjumpaan Tutorial

bulan

Hari Isnin minggu ketiga dan keempat setiap bulan

5 Januari.

Perjumpaan dengan penghuni Kolej Kediaman mengikut blok.

Sepanjang tahun

Khidmat Kaunseling Individu & Kelompok serta bimbingan

25 April

Perjumpaan dengan pelajar tinggal di luar Kolej Kediaman Pendaftaran Pelajar Baharu dan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu (MPPB) Aktiviti sebagaimana tercatat dalam buku program

14 Januari

Mesyuarat JK Induk MPPB & Taklimat Pendaftaran Mesyuarat JK Tutorial

17 Januari

Mesyuarat JK Induk Bina Insan Guru (BIG)

24 Januari

Pendaftaran Pelajar Baharu dan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu (MPPB) Aktiviti sebagaimana tercatat dalam buku program Mesyuarat JK Pelaksana Bina Insan Guru (BIG)

22 Februari

Kursus Bina Insan Guru Ceramah/ bengkel/ seminar

8-11 Februari

Kursus Bina Insan Guru: Perkhemahan (Siri 1)

17 Februari

Mesyuarat Post Mortem MPPB

17 Januari

Taklimat Ketua Kelas

3-6 Mac dan 6-9 Mac

Kursus Bina Insan Guru Perkhemahan (Siri 2)

23 Februari

Kursus Bina Insan Guru - Aktiviti kemasyarakatan (Siri 1)

18 Januari

Pilihan Raya JPP

14 Februari

Kursus Bina Insan Guru - Aktiviti kemasyarakatan (Siri 2)

12 Februari

Kursus Bina Insan Guru - Aktiviti kemasyarakatan (Siri 3)

17 Februari

Kursus Bina Insan Guru - Aktiviti kemasyarakatan (Siri 4)

24 Mac

Kursus Bina Insan Guru - Aktiviti kemasyarakatan

16 Februari

Live Wayang kulit - Sri Rama and the Golden Touch.

28 Februari

Majlis Penyerahan Watikah JPP Sesi /12

16 Februari

Kursus Bina Insan Guru - Lawatan Benchmarking

21 April

Kursus Bina Insan Guru - Lawatan Benchmarking

3 Mei

Kursus Bina Insan Guru - Lawatan Benchmarking

8 Mac

Kursus Bina Insan Guru - Lawatan Benchmarking

11 Mac

Kursus Bina Insan Guru - Lawatan Benchmarking

10 Mac

Mesyuarat JK Disiplin & Tatatertib Pelajar.

22 Februari

Kursus Bina Insan Guru Ceramah/ bengkel/ seminar

39


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Tarikh

Program/Aktiviti yang dijalankan

14 April

Gotong-royong Perdana dan Keceriaan dengan kerjasama DBKL.

29 April – 1 Mei

Kursus Kepimpinan JPP

15 Julai

Program Intercollege Day 1 Pertandingan Nasyid KK

5-8 Julai

Kursus Bina Insan Guru: Perkhemahan

3 Mei

Latihan Kebakaran / Keselamatan

27 Jun

Sambutan Hari Guru

13 – 16 Okt

Program Bakti Siswa

27 Mei

Mesyuarat JK Induk MPPB dan Taklimat Pendaftaran & MPPB

20 Jun

Pendaftaran Pelajar Baharu

20 Jun – 24 Jun

Minggu Pengurusan Pelajar baru (MPPB)

15 Julai

Program Intercollege Day 1: Pertandingan Nasyid Kolej Kediaman

5 – 8 Julai

Kursus Bina Insan Guru - Perkhemahan

30 Jun

Taklimat Ketua Kelas

1 Julai

Mesyuarat Post Mortem MPPB

2 Julai,16 Julai, 19 Julai, 23 Julai, 24 Julai, 27 Julai

Kursus Bina Insan Guru - Aktiviti kemasyarakatan

13 – 15 September

Kursus Bina Insan Guru - Aktiviti Kemasyarakatan

25 Julai

Mesyuarat JK Tutorial 2

18 Ogos

Majlis Berbuka Puasa dan Solat Tarawikh

25 Julai

Mesyuarat JK Disiplin & Pecah Kontrak 2

15 Ogos

Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan

19 September

Jamuan Hari Raya

20 Sepember

Kursus Bina Insan Guru - Ceramah/ bengkel/ seminar

27 , 28t, 30 September

Kursus Bina Insan Guru - Lawatan Benchmarking

29 September

Kursus Bina Insan Guru - Ceramah/ bengkel/ seminar : Seminar Integriti

19 September

Penutupan Sambutan Bulan Kemerdekaan

2 November

Jamuan Tahunan Kolej Kediaman

40


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

2. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR Tarikh

Aktiviti

Catatan

03 Januari

Perhimpunan Bulan Januari

Dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama JPP 2010/

20 - 24 Januari

Minggu Pengurusan KPLI

Dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan dibantu oleh JPP 2010/

18 Februari

Pilihanraya Pelajar 2010/

Melibatkan Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama JPP 2010/

28 Februari

Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Jawatan kuasa Perwakilan Pelajar /2012

Dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar serta melibatkan semua JPP serta warga IPGM KPT

15 - 18 Mac

Majlis Konvokesyen PISMP Ambilan Januari 2007

JPP yang terlibat :Mohd Harith, Ahmad Mahir, Nur Aina

9 Mac

Kutipan derma kilat atas kematian keluarga Tengku Muhammad Syah Tengku Sulaiman, 5 PISMP PBM 1.

Exco Sosial & Kebajikan

28 Mac

Kutipan derma kilat atas kematian keluarga Nor Zatul Akmal bt. Ishak, 7 PISMP RBT 2.

Exco Sosial & Kebajikan

29 Mac

Sudut Pameran – Kebudayaan (hadapan Jabatan Hal Ehwal Pelajar)

Melibatkan Exco Kesenian & Kebudayaan

12 April

Gotong-royong Perdana

Melibatkan Exco Kolej Kediaman serta penghuni kolej kediaman

22 April

Menyaksikan Teater Tradisional Mak Yong – Raja Bongsu Sakti

Diuruskan oleh Exco Kesenian & Kebudayaan JPP

28 April

Solat Hajat Sebelum Peperiksaan

Melibatkan Exco Pelajar Islam serta penghuni kolej kediaman

29 April- 01 Mei

Kursus Kepimpinan JPP IPGM KPTeknik di Kem Nur Laman Bestari

Melibatkan semua JPP serta pihak HEP

12 Mei

Majlis Persaraan Pengarah

JPP kendali bahagian pengacaraan majlis dan persembahan

12 Mei

Menjejaki Pelajar Luar Kampus

Banci telah dibuat oleh Exco Perhubungan Luar dengan kerjasama Ketua Warden Kolej Kediaman.

20 – 24 Jun

Minggu Pengurusan Pelajar Baharu PPISMP Jun

Dikendali oleh semua JPP /2012

25 Jun

Hari Untuk Wanita

Melibatkan Exco HELWA serta warga wanita IPGM KPT

25 Jun

Majlis Qiamulail Bersama Pelajar Baharu

Dikendali oleh Exco Pelajar Islam

27 Jun

Sambutan Hari Guru Peringkat IPG

Pengarah Projek YDP dengan kerjasama Jawatan kuasa Sambutan IPGM KPT

02 Julai

Pelancaran 1 Murid 1 Sukan

Melibatkan Exco Kesukanan dan Tugastugas Khas, Unit GERKO serta warga IPG KPT

12 Julai

Lawatan Penanda Aras Kolej Kediaman

Dikendali oleh Exco Kolej Kediaman

15 Juai

Pertandingan Nasyid Antara Kolej Kediaman

Di kendalikan oleh Exco Kolej Kediaman

18 Julai – 29 Julai

Pameran Kebudayaan di Pusat Sumber IPGM KPT

Diuruskan oleh Exco Kesenian & Kebudayaan

41


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Tarikh

Aktiviti

Catatan

19 Julai

Pertandingan Bercerita Cerita-cerita Rakyat

Dikendalikan oleh Exco Kesenian & Kebudayaan dengan kerjasama Pusat Sumber IPGM KPT

22 Julai

Ceramah Kerohanian Pelajar Bukan Islam

Dikendali oleh Exco Pelajar Bukan Islam

26 Julai

Ceramah Persediaan Sebelum Menghadapi Bulan Ramadhan

Dikendali oleh Exco Pelajar Islam

15 Ogos

Sambutan pembukaan bulan kemerdekaan

Dikendali oleh Exco SOKEBA

18 Ogos

Majlis Khatam Quran dan Berbuka Puasa

Melibatkan Exco Pelajar-pelajar Islam dengan kerjasama Kelab As Syakirin IPGM KPT

19 September

Sambutan penutupan bulan kemerdekaan

Dikendali oleh Exco SOKEBA

Majlis Semarak 1 Malaysia

Dikendalikan oleh Exco Sajian, Ekonomi dan Sanitasi Melibatkan Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Kelab Pensyarah, JPP serta seluruh warga IPG KPT

19 September

13 – 16 Oktober 03 November 11 November

Bakti Siswa di Kampung Juara, Pulau Tioman Solat Hajat Sebelum Menghadapi Peperiksaan Program Pengurusan Etiket dan Pengendalian Majlis

Dikendalikan oleh Exco Perhubungan Luar. Anjuran Exco Pelajar Islam Dikendalikan oleh Exco Disiplin

2 November

Jamuan Akhir Tahun Kolej Kediaman

Dikendali oleh Exco Kolej Kediaman serta Kesukanan dan Tugas-tugas Khas

18 November

Sesi fotografi

Melibatkan Exco Pendidikan dan Penerbitan serta warga IPGM KPT

2 -4 Disember

Konvokesyen Pendidikan di UKM

Perlu hantar wakil seramai 15 orang guru pelatih

GAMBAR PROGRAM/ AKTIVITI YANG DIJALANKAN TAHUN MAJLIS PERHIMPUNAN RASMI KALI PERTAMA Pada 03 Januari , Jabatan HEP dengan kerjasama JPP, IPG KPT telah mengadakan majlis perhimpunan rasmi kali pertama. Majlis ini telah diadakan di Dewan Besar IPG KPT. Majlis ini dimulakan dengan bacaan doa, disusuli dengan nyanyian lagu Negaraku, tayangan aktiviti sepanjang 2010, pengumuman oleh para pensyarah dan ucapan dari Pengarah IPG KPT. Majlis diakhiri dengan nyanyian lagu IPGM.

42


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

MAJLIS PENDAFTARAN 1PISMP Pada 03 Januari , Jabatan HEP dengan kerjasama JPP, IPG KPT telah mengadakan Majlis Pendaftaran Pelajar 1 PISMP Ambilan Januari bertempat di BIlik Rehat Pensyarah. Majlis ini berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa siri taklimat telah diadakan untuk memberi maklumat dan informasi kepada para pelajar.

MPPB AMBILAN JANUARI Pada 24 hingga 28 Januari , IPG KPT Cheras Kuala Lumpur telah menerima seramai 107 pelajar baharu KPLI (SR) dan KPLI-jQAF ambilan Januari . Kumpulan yang diterima oleh IPGM KPT ialah kumpulan Kemahiran Hidup (1 kelas), kumpulan TESL (1 kelas) dan kumpulan j-QAF (3 kelas). Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang MPPB ini ialah taklimat borang perjanjian, taklimat bersama waris, taklimat Pusat Sumber, taklimat GERKO, taklimat Kurikulum, taklimat asrama, taklimat peperiksaan, tazkirah, LDK, senaman dan banyak lagi. Tujuan diadakan aktiviti-aktiviti tersebut adalah untuk memberi informasi dan maklumat yang berkaitan dengan mereka. Di samping itu juga, MPPB bertujuan untuk menanam dan mendidik sifat-sifat yang baik kepada para pelajar untuk menjadi guru pada masa akan datang.

43


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

PERSEMBAHAN TEATER WAYANG KULIT HIDUP IPGM KPT Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama JPP Biro Kesenian & Kebudayaan IPGM KPT telah mengadakan Persembahan Teater Wayang Kulit Hidup: Sri Rama and the Golden Touch pada 16 Februari bertempat di Dewan Besar IPGM KPT. Teater ini merupakan sejarah bagi IPGM KPT kerana merupakan julung kalinya diadakan pementasan Teater Wayang Kulit Hidup di IPGM KPT. Semua yang terlibat ialah pelajar-pelajar IPGM KPT dan Puan Munirah diamanahkan sebagai pensyarah penasihat, merangkap jurulatih kepada Kumpulan Teater Wayang Kulit Hidup ini. Majlis diserikan lagi dengan kehadiran Pengarah IPGM KPT, Tuan Hj. Roslan Bin Abd Hamid.

BIG SIRI 1 1PISMP AMBILAN JANUARI KEM RAUDHAH, TELUK NIPAH, PULAU PANGKOR, PERAK Pada 08 Februari hingga 11 Februari , Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPGM KPT telah menganjurkan Program Bina Insan Guru siri 1 untuk pelajar 1 PISMP selama 4 hari 3 malam yang bertempat di Kem Raudhah, Teluk Nipah, Pulau Pangkor, Perak. Kumpulan yang terlibat ialah Kumpulan TESL 1 dan 2, Kumpulan Pra Sekolah dan Kumpulan Matematik 2 yang berjumlah 75 orang. Ketua Komandan oleh Ketua Jabatan HEP iaitu Tuan Hj. Muaaz Bin Muhammad. Antara aktiviti yang dijalankan di sana ialah water confident, berkayak, jungle tracking, LDK, tazkirah dan sesi motivasi.

44


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

MAJLIS PENYERAHAN WATIKAH JPP SESI 2011/2012 Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama JPP sesi 2011/2012 IPGM KPT telah mengadakan Majlis Penyerahan Watikah, Jawatan kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 2011/2012. Majlis yang penuh bersejarah ini diadakan pada 28 Februari di Dewan Besar IPGM KPT. Majlis ini disempurnakan oleh Tuan Pengarah IPGM KPT, Tuan Hj. Roslan Bin Abd Hamid.

KURSUS KEPIMPINAN JPP SESI 2011/2012 Pada 29 April hingga 01 Mei, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama JPP sesi 2011/2012 IPGM KPT telah mengadakan kursus kepimpinan untuk JPP IPGM KPT sesi 2011/2012 bertempat di Nur Laman Bestari, Ulu Yam, Selangor. Kursus ini bertujuan menanam sifat kepimpinan dalam kalangan pemimpin pelajar, mengetahui peranan dan tugas JPP serta menerapkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, tolong-menolong, jati diri, pembinaan pasukan, berdikari, perancangan, pengurusan dan lain-lain lagi.

MAJLIS PERSARAAN TUAN PENGARAH IPGM KPT Pada 12 Mei , telah diadakan satu majlis yang amat bersejarah bagi IPGM KPT iaitu majlis persaraan Tuan Pengarah IPGM KPT “Bakti Dikenang Budi Disanjung�, Tuan Hj. Roslan bin Abdul Hamid. Majlis ini berlangsung dengan meriah dengan kehadiran semua warga IPGM KPT. Pelbagai persembahan diadakan untuk meraikan Tuan Pengarah pada hari yang amat bermakna ini.

45


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

MPPB KPLSPM AMBILAN JUN Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama JPP sesi /2012 IPGM KPT telah mengadakan Minggu Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu KPLSPM ambilan Jun . Minggu ini berlangsung pada 20 Jun hingga 24 Jun . Pihak IPGM KPT telah menerima seramai 86 orang pelajar baharu KPLSPM ambilan Jun . Sepanjang Minggu Pengurusan, pelbagai aktiviti telah dirancang dan diatur untuk memberi maklumat dan informasi kepada pelajar baharu antaranya Majlis Perasmian, sesi taklimat, sesi riadah, sesi tazkirah dan sebagainya.

PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Jabatan Hal Ehwal Pelajar, IPG KPT telah mengadakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah untuk pelajar-pelajar KDC KDPM SABK Ambilan Jan 2007. Program ini berlangsung selama 2 hari iaitu 28 hingga 29 Mei , bertempat di Dewan Kuliah IPG KPT serta perkarangannya. Pelbagai aktiviti telah dijalankan antaranya sesi taklimat, ceramah, bengkel dan pameran. Program ini banyak memberi maklumat dan informasi tentang bahaya gejala penyalahgunaan dadah.

MAJLIS PERASMIAN BILIK GERAKAN JPP Jawatan kuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPGM KPT telah mengadakan Majlis Perasmian Bilik Gerakan JPP pada 19 April  pada jam 3.00 petang. Majlis ini telah dirasmikan oleh Ketua Jabatan HEP iaitu Ustaz Muaaz Bin Muhammad dan dihadiri oleh staf-staf HEP yang lain. Majlis diakhiri dengan sedikit jamuan ringan.

46


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

BIG KPLI AMBILAN JAN Pada 05 Julai hingga 08 Julai , Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG KPT telah menganjurkan Program Bina Insan Guru untuk pelajar KPLI ambilan Januari  selama 4 hari 3 malam yang bertempat di Ceria Beach Resort, Pasir Bogak, Pulau Pangkor, Perak. Kumpulan yang terlibat ialah Kumpulan KPLI KH dan KPLI TESL seramai 40 orang. Tuan Hj. Muaaz Bin Muhammad bertindak selaku Ketua Komandan bagi program ini. Antara aktiviti yang dijalankan ialah water confident, aktiviti berkayak, jungle tracking, LDK, tazkirah dan sesi motivasi. Antara tujuan diadakan aktiviti-aktiviti ini adalah untuk melatih dan menanam sifat jati diri, kerjasama, tolong menolong, keyakinan diri dan pelbagai sifat baik yang lain dalam kalangan pelajar serta boleh diaplikasi oleh mereka apabila berada di sekolah kelak. Di samping itu juga, program ini dapat melatih para pelajar menjadi pemimpin pada masa hadapan.

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN DAN MAJLIS PERASMIAN KELAB TAHA Pada 01 Ogos , telah diadakan Majlis Perhimpunan Rasmi bagi Bulan Ogos. Majlis ini dianjurkan oleh JAPIM dengan kerjasama JPP IPG KPT dan Pusat Sumber. Majlis ini dirasmikan oleh Timbalan Pengarah IPG KPT iaitu Dr. Mahmud Bin Yahya. Pelbagai aktiviti pelajar telah diatur dan salah satunya ialah Majlis Pelancaran Kelab Taha bagi pelajar IPG KPT.

47


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

MAJLIS PELANCARAN SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN TAHUN Pada 15 Ogos , Jabatan Sains Sosial dengan kerjasama JPP IPG KPT telah mengadakan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat IPG KPT bagi tahun 2011 . Majlis yang cukup bermakna ini diadakan di Dewan Besar IPG KPT bermula jam 8.00 pagi. Majlis telah disempurnakan oleh Pengarah IPG KPT, Dr. Muhammad bin Ab Rahman. Pelbagai acara telah diatur dan dijalankan oleh pihak penganjur antaranya Koir Prasekolah, Deklamasi Sajak, Nyanyian Lagu Puisi, Tayangan Video dan acara kemuncak melepaskan burung-burung dari sangkar sebagai simbolik negara kita Merdeka dan bebas dari penjajah.

SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN DAN HARI MALAYSIA TAHUN Pihak IPG KPM telah diberikan kepercayaan untuk menjayakan Sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia yang diadakan di Dataran Merdeka pada 16 September . Oleh itu, seramai 2100 orang pelajar IPG telah dipilih untuk menjayakan majlis ini. Pihak IPG KPT telah menghantar seramai 209 orang pelajar dan 2 orang pegawai pengiring. Pendaftaran bermula pada 06 September bertempat di Presint 17, Putrajaya (tempat penginapan). Latihan bermula pada keesokan harinya. Pada sebelah pagi dan malam, latihan diadakan di Dataran Merdeka. Manakala di sebelah petang latihan

48


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

diadakan di tempat penginapan. Begitulah rutin latihan setiap hari sehingga hari kemuncak pada 16 September.

MAJLIS SEMARAK 1 MALAYSIA Pada 19 September yang lalu telah diadakan Majlis Semarak 1Malaysia di IPG KPT. Majlis ini dianjurkan oleh Kelab Kebajikan Pensyarah dengan kerjasama JPP dan warga IPG KPT. Pelbagai juadah dan hidangan telah disediakan oleh warga IPG KPT. Di samping itu, warga IPG KPT disajikan dengan pelbagai persembahan menarik. Majlis ini disempurnakan oleh Pengarah IPG KPT, Dr. Muhammad Bin Ab Rahman.

MAJLIS PENUTUPAN BULAN KEMERDEKAAN PERINGKAT IPG KPT Pada 19 September , telah diadakan Majlis Penutupan Sambutan Bulan Kemerdekaan. Pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang Bulan Kemerdekaan ini berlangsung.

49


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Tarikh

Aktiviti

Catatan

6 April 2011

Membina Blog

Makmal 5 Jab Teknologi Pendidikan Kumpulan sasaran : Staf Akademik

25 Mei 2011

On Line Learning (OLL)

Makmal 5 Jab Teknologi Pendidikan Kumpulan sasaran : Staf Akademik

18 Mei 2011

MS Excel Pertengahan

19 Mei 2011

ICT dalam proses kerja

Makmal 5 Jab Teknologi Pendidikan Kumpulan sasaran : Staf Akademik dan staf sokongan

18 Oktober 2011

Pameran ICT

Makmal 5 Jab Teknologi Pendidikan melibatkan staf Jabatan Teknologi Pendidikan dan pelajar 1PPISMP dan 4PISMP

Makmal 5 Jab Teknologi Pendidikan Kumpulan sasaran : Staf Akademik dan staf sokongan

Kursus Membina Blog Kursus ini mendedahkan para pensyarah kepada cara membina Blog. Pensyarah dapat menyiapkan maklumat atau info tentang tajuk-tajuk P&P dan mengadakan perbincangan secara on-line antara pensyarah dengan pelajar. Para peserta berpuas hati dengan kursus yang diadakan (Min=4.8).

Kursus On Line Learning (OLL) Kursus yang dikendalikan menggunakan Moodle iaitu para peserta yang terdiri pensyarah Institut didedahakan kepada pembinaan ruang untuk nota-nota P&P an arahan pensyarah kepada pelajarnya melalui forum. Para peserta berpuas hati dengan kursus yang dijalankan (Pencapaian Min 4.89). Dari maklum balas didapati ramai pensyarah mengamalkannya dalam P&Pdalam kumpulan masing-masing.

Kursus Excel Pertengahan Para Pensyarah dan staf sokongan kebanyakan dari unit pentadbiran didedahkan kursus yang membolehkan mereka mengendalikan kerja-kerja pentadbiran data dengan mudah dan produktif. Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus MS Excel peringkat 1 yang telah diadakan sebelum ini.

50


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

ICT dalam proses kerja Para peserta yang terdiridaripada kebanyakan staf sokongan didedahkan kepada penggunaan MS Words, MS Excel dan MS Power Point dimana iaitu perisian ini digunakan dalam kerja mereka di pejabat. Didapati sebahagian daripada peserta merujuk balik kepada penceramah yang terdiri daripada pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan sekiranya ada masalah menggunakan perisian ini. Maklumbalas dari pihak KULDP didapati para peserta berpuashati dengan kursus yang dikendalikan. Pencapaian Min= 4.8

Pameran ICT Program ini dijalankan sehari melibatkan pensyarah dan staf sokongan dari Jabatan Teknologi Pendidikan. Pelajar yang terlibat secara langsung ialah guru pelatih dari kumpulan 1PPISMP dan 4 PISMP. Semua produk pelatih termasuk pertandingan Blog dan fotografi dipamerkan. Para jemputan terdiri daripada murid dan guru sekolah sekitar bandar Tun Razak dan guru pelatih dari Institut Perguruan Ilmu Khas. Pameran ini menampakkan kesungguhan dan keyakinan guru pelatih dari IPG Kampus PendidikanTeknik dalam mengendalikan pameran ini dengan jayanya.

51


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN ILMU PENDIDIKAN Jabatan Ilmu Pendidikan (JIP) bertanggungjawab mengendalikan kurikulum teras Ilmu Pendidikan bagi pelajar-pelajar latihan perguruan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan. Kurikulum teras dikendalikan bagi program ijazah dan diploma yang dilaksanakan secara sepenuh masa atau program dalam masa cuti. Selain itu JIP juga mengendalikan dua program major iaitu Pendidikan Pemulihan dan Pendidikan Prasekolah bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Pelajarpelajar yang terlibat adalah dalam kalangan pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (PISMP), Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) dan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) sepenuh masa. Jabatan Ilmu Pendidikan memberi latihan kepada guru-guru melalui Kursus Dalam Cuti (KDC) bagi program KDPM KEMAS/PERPADUAN, KPLI (JQAF), KPLI (SABK), KDPM (SABK) dan PGSR. Di samping itu, JIP juga mengendalikan dan menguruskan pendidikan prasekolah untuk memenuhi keperluan pendidikan awal bagi anakanak staf institut serta komuniti berhampiran institut.

Teaching School (26 Mei 2011) Lawatan ke prasekolah SK Taman Midah (2) diikuti oleh 18 guru pelatih Pendidikan Prasekolah dan dua orang pensyarah. Lawatan ini memberi pengalaman yang baik kepada pelajar PISMP Prasekolah dan mereka berpeluang mengadakan sesi p&p dengan murid-murid prasekolah SK Taman Midah (2).

1. Lawatan Bench Marking (6 Julai 2011) ke Pusat Prasekolah dan Pusat Penyelidikan Perkembangan Awal Kanak-kanak di Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI). Seramai 18 guru pelatih Pendidikan Prasekolah dan 4 pensyarah telah mengikuti lawatan ke UPSI. Lawatan ini melibatkan perkongsiaan pengalaman, ilmu, pandangan dan aktiviti dengan pensyarah Fakulti Prasekolah UPSI.

52


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

2. Lawatan ke Cambodia (25 – 29 September 2011) Seramai lima orang pensyarah JIP terlibat dengan Program Infaq iaitu mereka telah menziarahi beberapa penempatan masyarakat Islam di Cambodia. Antaranya termasuk perkampungan ”Rumah Sampan” masyarakat Cham, Sekolah Tadika Islam, Cambodia Islamic Centre dan Kampung Baru serta Masjid Muhajirin di Phnom Penn. Di sana mereka telah menghulurkan sumbangan wang, makanan, pakaian & Al Quran. Disamping itu, mereka juga telah melawat Sekolah Agama Bt 8 di Phnom Penn dan berinteraksi bersama masyarakat persekitaran Masjid Bt 8.

3. Perhimpunan Rasmi IPG KP Teknik Bulan Oktober (3 Oktober 2011) Perhimpunan bertema Hak Asasi Kanak-Kanak telah dianjur oleh Jabatan Ilmu Pendidikan bersama kumpulan 6PISMP PBM 1 dan 2PISMP Prasekolah. Acaranya termasuk ucapan Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan berkenaan Hak Asasi Kanak-Kanak, ucapan ilmiah bertajuk ”Disiplin Tanpa Stres” oleh Datin Che Balkis bt Ismail dan juga pelancaran Buku Sejarah Penubuhan Prasekolah IPG KP Teknik 2007-2011. 4. Pameran Hari Ilmu Pendidikan (13 – 14 Oktober 2011) Pameran mengikut kursus telah diadakan oleh guru-guru pelatih pada Hari Ilmu Pendidikan. Tujuan pameran diadakan adalah untuk membolehkan guru-guru pelatih mempamer dan menonjolkan hasil pembelajaran mereka dalam Pengajian Profesional serta kursus-kursus major Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Pemulihan.

53


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

5. Forum Perkongsian Pengalaman (13 Oktober 2011) Forum anjuran JIP ini merupakan perkongsian pengalaman dengan bekas pelajar PISMP Ambilan Januari 2007 IPG Kampus Pendidikan Teknik yang kini ditempatkan di sekolah dari daerah yang berbeza sebagai guru permulaan. Ahli-ahli panelnya terdiri daripada bekas pelajar yang telah di tempatkan di kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman. Peserta forum termasuk pelajar-pelajar 8PISMP dan 2KPLI yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah pada tahun depan. Forum ini telah berjaya mencungkil pengalaman bernilai yang telah dikutip oleh ahli-ahli panel hampir setahun perjalanan mereka sebagai guru permulaan. Ahli-ahli panel juga menyampaikan kepentingan pengalaman pembelajaran dan penglibatan guru pelatih dalam aktiviti di IPG supaya guru pelatih mendapat pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya apabila ditempatkan di sekolah kelak. 6. Ceramah ‘Standard Guru Malaysia’ (13 Oktober 2011) Ceramah ini telah disampaikan oleh Dr Norizan bt Ahmad, pensyarah Jabatan Sains untuk pelajarpelajar 8PISMP dan 2KPLI. Beliau telah menjelaskan Standard Guru Malaysia (SGM) dengan terperinci serta menekankan kepentingan pengetahuan ini kepada bakal guru permulaan.

7. Wacana Ilmu (14 Oktober 2011) Wacana Ilmu anjuran JIP telah disampaikan oleh Dr. Rosli bin Yacob dari Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pelajar-pelajar 8PISMP dan 2KPLI. Perkongsian beliau berfokus kepada cabarancabaran yang akan dilalui oleh guru permulaan terutama apabila ditempatkan di kawasan pedalaman. Beliau juga memberi sedikit latar belakang kedudukan sistem pendidikan negara Malaysia berbanding dengan negara-negara lain serta halu tuju sistem pendidikan kita hari ini. Di samping itu, Dr Rosli menekankan kepentingan kasih sayang seseorang guru terhadap muridnya serta implikasi sikap ini terhadap kehidupan muridnya kelak. Wacana ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada guru-guru pelatih yang bakal ditempatkan di sekolah-sekolah sama ada sekolah di kawasan bandar atau luar bandar.

54


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Bil

Tarikh

Kumpulan Sasaran

Ceramah Therapeutic Activity: Art Theraphy as a Rehabilition Tools Penceramah: Encik Mohamad Ghazali Masuri dari Occupational Therapy Department, UiTM, Puncak Alam

18 Jan 2011

Pensyarah JIP & pelajarpelajar PISMPPrasekolah

2

Kursus Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Prasekolah Siri 1 Penceramah: En. Mohd. Ayob Sukani dari Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, IPG Kampus Bahasa Melayu

22 Feb 2011

Pensyarah JIP & pelajar-pelajar 2PISMP Prasekolah

3

Kursus Penyelidikan Dalam Ilmu Pendidikan Penceramah: Dr Nil Farakh bt Sulaiman dari Pusat Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi IPGM

13 hingga 15 April 2011

Pensyarah JIP

1

4

Kursus

Kursus Pentaksiran Matematik Dalam Pend.Pemulihan Penceramah: Pn. Norehan bt. Shaharoun dari Jabatan Matematik, IPG KPTeknik

19 April 2011

Pensyarah Unit Pendidikan Pemulihan JIP

5

Kursus Strategi Mengatasi Masalah 3M Penceramah: En. Mohd Radzi b. Misran, guru pakar Pendidikan Pemulihan

28 April 2011

Pensyarah JIP dan pelajar-pelajar PISMP major Pendidikan Pemulihan.

6

Kursus Pembinaan Bahan P&P Dan Minggu Kurikulum JIP Sem 2/2011. Perancangan pengajaran-pembelajaran untuk sidang akademik Semester 2/2011

9 – 10 Mei 2011

Pensyarah JIP

7

Kursus Pengukuhan P&P Prasekolah Siri 2 Penceramah: En. Mohd. Ayob Sukani dari Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, IPG Kampus Bahasa Melayu

19 Julai 2011

Pensyarah JIP & pelajar-pelajar 2PISMP Prasekolah

8

Kursus Pengukuhan P&P Pendidikan Pemulihan : Pengenalan Kepada Linus Penceramah: Pn. Mahani bt. Ibrahim dari Jabatan Pengajian Melayu, IPG KP Teknik

23 Ogos 2011

Pensyarah JIP & pelajarpelajar PISMP major Pendidikan Pemulihan.

9

Kursus Pembinaan Bahan P&P Dan Minggu Kurikulum JIP Sem 1/2012 Perancangan pengajaran-pembelajaran untuk sidang akademik Semester 1/2012

2-4 November 2011

Pensyarah JIP

55


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

V. Aktiviti Prasekolah Berikut adalah aktiviti yang telah dilaksanakan di Prasekolah IPG KP Teknik sepanjang tahun 2011 Aktiviti

Laporan

Sukaneka Prasekolah

Dilaksanakan pada 1/3/11 dengan kerjasama guru pelatih Prasekolah. Hal ini memberi peluang persaingan sihat serta meneguhkan kemahiran fizikal psikomotor.Antara acara yang dijalankan ialah berlari melangkah gelung yang disusun, bawa bola pingpong dalam sudu, memasukkan huruf besar dan huruf kecil dalam bakul yang berbeza, lari dalam guni dan mengimbangkan badan dengan berjalan membawa objek di atas kepala.Sukaneka Prasekolah memberikan pengalaman kepada kanak-kanak bersosial secara sihat dan cergas. Kanak-kanak dapat belajar melalui bermain serta dapat membina minda yang sihat dan cerdas. Aktiviti Sukaneka ini juga memberi pengalaman yang cukup bermakna kepada pelajar-pelajar PISMP Prasekolah dalam pengendalian aktiviti sukan.

Lawatan ke Zoo Negara

Telah dijalankan pada 5/5/11 menepati aktiviti untuk Tunjang Sains dan Komunikasi Lawatan ke Zoo Negara memberikan peluang kepada kanakkanak untuk mendapat pendedahan terhadap dunia luar. Di samping itu, kanak-kanak dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta memupuk perkembangan jasmani, rohani, emosi, sosial dan intelek selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Lawatan ke Kilang Coklat Beryl’s di Seri Kembangan

Telah dijalankan pada 9/5/11 menepati aktiviti dalam Tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. Aktiviti semasa di kilang coklat termasuk menonton video membuat coklat di dalam bilik tayangan, lawatan melihat sendiri bagaimana pemprosesan coklat dihasilkan dan merasai keenakan coklat yang dihasilkan. Aktiviti lawatan ini dapat memberi pengalaman yang menyeronokkan kepada murid-murid. Murid juga dapat berinteraksi di luar bilik darjah serta mempelajari proses coklat dihasilkan.

Minggu Kraftangan, Kesenian dan Budaya

Telah dijalankan pada 16-20/5/11 menepati aktiviti untuk Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika. Aktiviti yang dilaksanakan termasuk membuat paper craft, origami topi, baju dan anak patung, pupet anak patung serta drama dan nyanyian tradisional. Aktiviti-aktiviti tersebut menyeronokkan, menarik minat murid untuk belajar di samping memberi pendedahan kepada murid supaya lebih kreatif.

56


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Minggu Bahasa dan Komunikasi

Dijalankan pada 25-29 Julai 2011 menepati aktiviti Tunjang Komunikasi . Turut membantu ialah pensyarah Jabatan Bahasa dan Pengajian Melayu. Antara aktivitinya termasuk pemintalan lidah mengikut sebutan dan bentuk lidah yang ditunjukkan oleh pelajar PISMP Bahasa, meniup belon dan diikuti dengan meniup straw yang mengandungi cat air , melawat ke Pusat Sumber IPG Kampus Pendidikan Teknik, pertandingan mewarna dan persembahan rhymes atau poem.Aktiviti minggu bahasa telah melibatkan beberapa kelas PISMP yakni dapat mendedahkan pelajar PISMP menjalankan aktiviti bersama murid sebenar.

Minggu Agama dan Nilai-nilai murni

Dijalankan pada 26-30 September 2011 menepati aktiviti untuk Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai .

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2011

Dijalankan pada 21/9/11 menepati aktiviti untuk Tunjang Keterampilan Diri, Tunjang Kemanusian dan Kerohaniaan

Majlis Konvokesyen Prasekolah 2011

Telah dijalankan pada 14 Oktober 2011. Berjaya dijalankan dengan lancar di Dewan Besar IPG KPTeknik Acara konvokesyen termasuk persembahan Action Song “ Going To The Zoo ”. tayangan gambar aktiviti kanak-kanak prasekolah sepanjang tahun 2011, dan Teater Muzikal Kanak-kanak yang bertajuk “ Pengembaraan Puteri Chaca”,ucapan penghargaan telah disampaikan oleh seorang kanak-kanak prasekolah dan penganugerahan sijil kepada semua kanak-kanak prasekolah serta penganugerahan khas Konvokesyen prasekolah merupakan sambutan yang wajib dilaksanakan oleh setiap prasekolah supaya kanak-kanak dapat diberikan pengiktirafan terhadap segala hasil kerja dan pencapaian yang telah dikecapi oleh mereka sebelum menjejak kaki ke sekolah rendah

Minggu Matematik dan Sains

Telah dijalankan pada 17-21/10/11 menepati aktiviti untuk Tunjang Sains dan Teknologi

Lawatan ke Taman Burung

Telah dijalankan pada 15/11/11 dan Teknologi

57

menepati aktiviti untuk Tunjang Sains


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN SAINS Tarikh

Aktiviti

Catatan • Sebanyak 8 surat panggilan mesyuarat, 8 minit mesyuarat dan 2 mesyuarat pagi telah dihantar secara atas talian sepanjang tahun 2011 menggunakan yahoogroup science department

Sepanjang 2011

Mesyuarat Jabatan Sains atas talian

• Minit mesyuarat yang dihantar secara talian dilampirkan juga dengan lampiran berkaitan seperti Laporan Pengurusan, Laporan Analisis Makmal Sains, Laporan Pelaksanaan Kerja Kursus, Laporan Penilaian Pelajar Terhadap Pelaksanaan P&P dan lain-lain. • Sekali percubaan mesyuarat atas talian secara langsung pada 8 Ogos 2011 menggunakan moodle bersama pensyarah di luar IPG KPT • Sebanyak 3 buah Buletin Sains telah diterbitkan oleh Jabatan Sains

Sepanjang 2011

Buletin Sains

• Isi kandungan buletin disumbangkan oleh pensyarah Jabatan Sains dan guru pelatih sains • Setiap buletin mempunyai tema tertentu iaitu (1) Tenaga, (2) Penerangan Saintifik dan Penulisan Kreatif dan (3) Amalan Profesional

9 Mac

20-23 September 2011

Multiple-Choice Item Construction

Seminar Penyelidikan Pendidikan Sains Sek Ren IPG KPT

• LPS: Bengkel pembinaan item dijalankan untuk membantu pensyarah membina item peperiksaan bagi ujian akhir kursus • Merupakan satu syarat dalam Proforma SCE3115 Penyelidikan Tindakan 2. Setiap pelajar Semester 8 membentangkan hasil penyelidikan masing-masing dan dinilai. • Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan 2011 telah diterbitkan. • Taklimat disampaikan oleh Dr Siti Hendon Sheikh Abdullah, jurulatih utama KSSR Sains Tahun Satu dan Puan Norisah Mohamed Nor, jurulatih utama KSSR dan PBS Sains Tahun Dua kepada pelajar 8PISMP Sains dan pensyarah Jabatan Sains.

19 Oktober 2011

Taklimat Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Sepanjang 2011

Bengkel Kajian Tindakan – 4 Siri (Dr Tan JN)

• Memberi pendedahan kepada pensyarah-pensyarah untuk menyelia Penyelidikan Tindakan dan juga menjalankan Penyelidikan Tindakan masing-masing.

1-2 Nov 2011

Bengkel Dbook (Dr. Sabrina)

• Pendedahan kepada pensyarah tentang perisian D-book untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran

• 11 Nov

13-16 November 2011

• Web 3.0 for Lecturers (Dr. Norizan)

LPS Perkongsian Amalan Terbaik di Yogjakarta dan Bandung.

• Bertujuan untuk memberi pendedahan kepada bakal guru sains serta pensyarah Sains tentang perubahan kurikulum dan pentaksiran Sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan mulai Tahun 1 Januari 2011.

• Pendedahan tentang Web 3.0 untuk proses pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan pensyarah.

• Lawatan ke sekolah rendah iaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah yang terletak di daerah Sapen dan sekolah menengah iaitu SMK N 2 Depok Sleman. Lawatan tapak perkampungan, Gulon yang dilanda musibah letupan Gunung Merapi • Lawatan ke Kawah Putih yang dipenuhi belerang (sulfur).

58


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Mesyuarat Jabatan Sains secara talian Jabatan Sains telah mula mengakses maklumat secara talian sepanjang tahun 2011 . Sebanyak 8 surat panggilan mesyuarat, 8 minit mesyuarat dan 2 minit mesyuarat pagi telah dihantar secara talian menggunakan yahoogroup science department. Pensyarah Jabatan Sains hanya menyimpan surat panggilan dan minit mesyuarat dalam bentuk soft copy dan satu salinan hard copy disimpan sebagai rujukan di Jabatan Sains mulai April 2010. Pensyarah-pensyarah Jabatan Sains telah mula mengakses maklumat secara atas talian sejak Februari 2010 iaitu minit-minit mesyuarat dan lampiran-lampiran berkaitan seperti Laporan Pengurusan, Laporan Analisis Makmal Sains, Laporan Pelaksanaan Kerja Kursus, Laporan Penilaian Pelajar Terhadap Pelaksanaan P&P dan lain-lain telah dihantar secara atas talian. Hal ini dicatatkan dalam minit mesyuarat Jabatan Sains Bil 2/2010. Pada 8 Ogos 2011, pensyarah Jabatan Sains juga telah berusaha menjalankan mesyuarat menggunakan program moodle iaitu setiap agenda yang dibincang dimuat naik secara langsung dan pensyarah yang tidak hadir mesyuarat secara fizikal dapat memberi pandangan mereka secara terus di atas talian. Dapatannya sungguh merangsangkan, kerana pensyarah yang tiada di Jabatan sewaktu mesyuarat turut dapat maklumat dan menyertai perbincangan secara atas talian.

59


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Taklimat Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Jabatan Sains IPG KPT telah mengadakan Taklimat KSSR dan PBS kepada 30 orang pelajar 8PISMP Sains dan 10 orang pensyarah Jabatan Sains di Dewan Kuliah pada 19 Oktober 2011. Taklimat tersebut telah disampaikan oleh Dr Siti Hendon binti Sheikh Abdullah dan Puan Norisah binti Mohamed Nor. Taklimat ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada bakal guru-guru dan pensyarah sains tentang transformasi kurikulum dan pentaksiran sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan mulai Tahun Satu Januari 2011. Penerangan tentang rasional perubahan kurikulum dari Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) kepada KSSR dan enam tunjang KSSR telah dihuraikan dengan mendalam.. Pengintegrasian elemen merentas kurikulum dalam KSSR adalah untuk membentuk generasi masa hadapan yang lebih kompetetif setara dengan arus globalisasi. iaitu kreativiti, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta keusahawanan yang menjadi fokus dalam KSSR turut diterangkan. Selain itu, organisasi kandungan dalam Dokumen Standard Kurikulum (DSK) bagi mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi (DST). DST pada tahap satu (iaitu Tahun 1, 2 dan 3) mengandungi komponenkomponen iaitu Sains, Rekabentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) turut diterangkan. Taklimat tentang Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) baru disampaikan oleh Puan Norisah yang menjelaskan tentang rasional perubahan pentaksiran UPSR mulai 2016 iaitu PBS menggunakan rujukan standard yang merupakan pentaksiran yang lebih holistik berbanding rujukan kriteria dan rujukan norma. Beliau menjelaskan bahawa pentaksiran secara formatif diadakan sepanjang p&p sementara pentaksiran sumatif akan dilaksanakan pada akhir tahun direkod menggunakan Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) secara talian.Taklimat yang diadakan ini diharap dapat membantu pelajar-pelajar kumpulan 8PISMP Sains untuk memahami kurikulum dan pentaksiran baru yang diperkenalkan apabila ditempatkan di sekolah kelak.

Para peserta dengan mendengar taklimat

60


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Latihan Pembangunan Staf (LPS) Perkongsian Amalan Terbaik Pada 13-16 November 2011, Jabatan Sains telah mengadakan LPS Perkongsian Amalan Terbaik di Yogjakarta dan Bandung. Di Yogyakarta, kami melawat dua buah sekolah iaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah (sekolah rendah) yang terletak di daerah Sapen dan SMK N 2 Depok Sleman (Sekolah menengah). Selain itu, kami turut melawat Gulon, perkampungan yang musnah dilanda letusan Gunung Merapi. Manakala di Bandung kami telah membuat lawatan tapak ke Kawah Putih. Tujuan LPS ini diadakan adalah untuk berkongsi pelaksanaan amalan antara dua negara iaitu Indonesia dan Malaysia dalam aspek Pendidikan Keguruan. Pendedahan tentang amalan terbaik yang diamalkan oleh institusi pendidikan luar negara dapat diketahui dan dimanfaatkan. Selain itu, pengalaman sebenar dapat ditimba untuk melihat hasil pembentukan geologi semula jadi di sekitar kawasan Gulon, berhampiran Gunung Merapi. Malah, kami dapat memerhati sampel sebenar batuan dan mineral seperti belerang di kawasan Kawah Putih. Lawatan di Gulon dan Kawah Putih sangat berguna untuk kursus SCE 3110, Bumi dan Angkasa.

Penerbitan Jabatan Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan (Sains Pendidikan Rendah) Prosiding ini adalah susulan daripada Seminar Penyelidikan Tindakan yang diadakan khas untuk pelajar-pelajar 8PISMP Sains Pendidikan Rendah yang merupakan sebahagian daripada keperluan kursus SCE3114 Penyelidikan Tindakan II. Guru-guru pelatih telah menjalankan penyelidikan tindakan dan mengumpul data sepanjang tempoh 4 minggu internship mereka di sekolah. Dapatan kajian telah dibentangkan dalam seminar yang dijalankan pada 20-23 September 2011 dan kertas kerja penyelidikan diterbitkan dalam bentuk Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan 2011. Prosiding ini telah dilancarkan dalam satu majlis yang dikendalikan oleh pelajar-pelajar tersebut pada 19 November 2011.

61


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Science Bulletin Science Bulletin diterbitkan oleh Jabatan Sains sebagai wadah untuk pensyarah Sains dan guru pelatih Sains berkongsi maklumat saintifik, kaedah mengajar dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Selain artikel dan laporan aktiviti, buletin ini juga mempunyai satu bahagian ‘Scratch Your Head’ yang terbuka penyertaannya kepada semua staf dan guru pelatih di IPG KPT. Isu 1 terdiri daripada artikel-artikel tentang tenaga yang boleh baharui dan tidak boleh diperbaharui yang disumbangkan oleh Dr Tan Juat Ngoh dan guru-guru pelatih. Perbezaan jenis-jeins tenaga dan sumber-sumbernya dibincangkan. Sebuah sajak saintifik bertajuk ‘Corrosion Cinta Nasri’ diselitkan juga dalam isu ini. Isu 2 adalah tentang kepentingan penerangan saintifik dan penulisan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran oleh Pn Gomathi Naidu, Pn Ellyza Karim dan guruguru pelatih sains. Ia terdiri daripada penerangan saintifik dalam sains, puisi dan karangan naratif berkaitan sains. Isu 3 bertemakan amalan profesional dalam kursus guru pelatih. Guru-guru pelatih berkongsi pengalaman mereka semasa menjalani praktikum dan pengalaman berasaskan sekolah (PBS) dalam isu ini. Science Bulletin akan terus diterbitkan untuk membekalkan warga IPG KPT tentang informasi Sains terkini di dalam dan di luar kampus.

62


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN MATEMATIK Jadual Pelaksanaan Aktiviti 2011 PROGRAM/AKTIVITI

TARIKH

KUMPULAN SASARAN

(a) Lawatan ke SK Seri Bintang Utara (Sekolah Bestari)

26.1.2011

2 kumpulan pelajar 1 PISMP Matematik.

(b) Lawatan ke SK Presint Putrajaya 9 (Sekolah Bestari)

26.2.2011

28.4.2011 (Khamis) Games in Mathematics (Aktiviti Teaching School)

29.4.2011 (Jumaat) SK Taman Midah 2

Kursus Pendedahan Linus

26 .4.2011 (8.30pg - 4.30ptg)

Kursus Penghasilan Bahan P&P Matematik menggunakan Interactive Whiteboard

27 .7.2011 (8.30pg 12.00tgh)

8 Julai 2011 (a) Pertandingan Menyanyi Dan Bercerita Matematik

(8.00 mlm11.00mlm)

Kursus `Team Board ‘ Siri 2&3 (menggantikan kursus Lesson Studies in Mathematics

4 November 2011 (10.00pg12.00tgh) Bilik Matematik, IPG KPT

Dewan Besar IPGKPT

2 kumpulan pelajar 3 PISMP PBM

CATATAN

Pelajar dapat melihat secara langsung sistem pengurusan dan pelaksanaan p&p di sekolah bestari.

80 orang pelajar 5 PISMP Matematik dan 5 PBM. Tahap 1 (28/3/011) dan Tahap 2 (29/3/011) bermain di 10 stesyen yang dikendalikan oleh guru pelatih di bawah bimbingan 6 orang pensyarah Matematik.

Aktiviti sangat berjaya meneguhkan kemahiran matematik dalam suasana yang menyeronokkan bagi murid dan pelajar mendapat pengalaman langsung dalam mengendalikan aktiviti dalam keadaan sebenar.

Semua pensyarah Matematik, pelajar 7PISMP Matematik, 5 PISMP Pemulihan Bahasa Melayu 1 dan 2. Penceramah : Pn Norehan Shaharoun Cik Oon Boey Lay

Peserta telah didedahkan kepada konsep dan pelaksanaan Program LINUS secara terperinci, tentang kepentingan aspek didik hibur.

15 pensyarah Matematik Penceramah : Pn Lim Boon Yann

Penganjur : Jabatan Matematik dan pelajar 4PISMP (Matematik dan PBM) Peserta :50 pelajar 3PPISMP & 2PISMP

Penganjur : LPS dan Jabatan Matematik Penceramah : Pn Lim Boon Yann

63

Peserta didedahkan kepada fungsi ‘ teamboard’ dan cara penggunaannya ke arah mempelbagaikan dan memantapkan penggunaan ICT dalam p&p.

Pelajar berjaya mempamerkan kreativiti dengan mencipta lagu dan cerita matematik ke arah mempelbagaikan aktiviti dalam p&p matematik di bilik darjah.

Peserta belajar membina bahan p&p menggunakan SmartBoard ke arah memantapkan kepelbagaian dalam p&p berasaskan ICT.


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

PROGRAM/AKTIVITI Pameran Matematik: Pop-up Engineering, Tesselation Platonic Solids, Klaideskop hasil GSP, Tokoh-tokoh Matematik Lawatan ke Pusat Autisme (NASOM) Titiwangsa

(a) Kembara Linus

TARIKH

23 September 2011 (8.00pg-11.30pg) Dewan IPGKPT

Aplikasi Matematik Dalam Sukan Rakyat

CATATAN

Penganjur : Jabatan Matematik dan semua pelajar Semester 2 PISMP Matematik(40 orang)

Pelajar berjaya membuka minda warga kampus tentang aplikasi matematik terutamanya geometri dalam kehidupan seharian di samping meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi.

4 Oktober 2011

Penganjur :

(8.00pg-11.00pg) (Taman Titiwangsa)

Jabatan Matematik dan 32 pelajar Semester 6 PISMP Matematik

Pelajar telah mengalami sendiri cara mengenal pasti ciri-ciri murid autistik, p&p serta pentaksiran yang dijalankan ke atas pelajar autistik.

Jabatan Pengajian Melayu, Jabatan Matematik dan LPS. 10 pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Matematik untuk 100 orang Guru LINUS dan Pemulihan Khas dari sekolah-sekolah terpilih.

Pensyarah berpeluang berkongsi idea dan pengalaman dengan guru-guru LINUS tentang pedagogi didik hibur untuk murid lemah dan membimbing murid-murid LINUS menguasai kemahiran menggunakan aktiviti Didik Hibur.

Penganjur :

Pensyarah berkongsi idea dan pengalaman dengan guru-guru tentang pedagogi menangani murid LINUS dengan menggunakan pendekatan Didik Hibur seperti permainan dan nyanyian dalam p&p Bahasa Melayu dan Matematik.

20-22 Sept 2011 (Kuala Selangor)

26-28 Sept 2011 (b) Kursus Pemantapan Pedagogi LINUS

KUMPULAN SASARAN

(Kem bukit Changgang, Kuala Langat

Jabatan Pengajian Melayu, Jabatan Matematik dan LPS. 126 Guru-Guru LINUS di sekolah-sekolah terpilih di Kuala Langat Kem Bukit Changgang,Kuala Langat

11 Oktober 2011

Penganjur :

(7.30 pagi-11.30 pagi)

32 pelajar Semester 6 PISMP Matematik

Pelajar mempamerkan kreativiti yang tinggi dalam mengubahsuai permainan tradisional rakyat (seperti konda-kondi) dengan menerapkan tajuk geometri,ukuran dan pengendalian data untuk menghasilkan aktiviti Matematik yang menyeronokkan

Padang IPGKPT)

Bengkel Pendokumentasian & Perancangan Aktiviti Program LINUS 2012

31Oktober 20113 November 2011 Hotel Seri Costa,Melaka

Penganjur : LPS dan Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Matematik(28 orang pensyarah JPM dan Matematik)

Peserta didedahkan kepada Program Linus dan berjaya menyediakan dokumentasi yang terperinci untuk dihantarkan kepada pihak pengurusan dan IPG induk.

Kursus `Team Board ‘ Siri 2&3 (menggantikan kursus Lesson Studies in Mathematics)

4 November 2011 (10.00 pg-12.00 tgh) Bilik Matematik, IPGKPT

Penganjur : LPS dan Jabatan Matematik Penceramah : Pn Lim Boon Yann

Peserta belajar membina bahan p&p menggunakan SmartBoard ke arah memantapkan kepelbagaian dalam p&p berasaskan ICT.

64


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Tajuk Aktiviti : Aplikasi Matematik Dalam Sukan Rakyat Aktiviti ini adalah bagi memenuhi sukatan kursus MTE 3111 Pengajaran Geometri, Ukuran dan Pengumpulan Data. Aktiviti ini bertujuan menjana kreativiti pelajar dalam mengaplikasikan dan menyesuaikan ilmu yang dipelajari dalam kursus tersebut ke dalam permainan tradisi ke arah menerapkan elemen didik hibur dan keseronokan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Aktiviti juga bertujuan menyuburkan permainan sukan rakyat dalam kalangan generasi muda ke arah kesinambungan budaya tradisi turun temurun. Seramai 32 orang pelajar Semester 6 PISMP kumpulan Matematik di bawah bimbingan Cik Nellie Gan Hong Suan telah berjaya mempamerkan kreativiti yang tinggi dalam mengubahsuaikan permainan tradisional rakyat. Permainan yang telah dijalankan ialah Datuk Harimau, Konda Kondi, Bowling Selipar dan Kaki Tempurung.

Tajuk Aktiviti : Games in Mathematics (Aktiviti Teaching School) Seramai 80 orang pelajar 5PISMP Matematik (1& 2 Ambilan Januari 2009) dan 5PISMP PBM di bawah bimbingan Pn S.Parimalarani, Cik Safinaz M. Annuar, Cik Nellie Gan Hong Suan, Puan Tengku Noor Zima Tuan Jaafar dan Puan Siti Khadzimah Sallip telah berjaya mengaplikasikan permainan hasil ciptaan mereka dalam kursus MTE 3109 (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus) kepada murid-murid di SK Taman Midah 2 (SKTM2). Dengan perkongsian pintar dengan guru-guru SKTM2, mereka telah berjaya memberikan kesedaran kepada murid-murid Tahun 2, 3 dan 4 bahawa Matematik ialah mata pelajaran yang menyeronokkan dan pembelajaran Matematik adalah bermakna dan berguna untuk kehidupan seharian. Antara aktiviti yang dijalankan ialah permainan Musical Chair (untuk murid lemah Matematik), Permainan ’Numero’ ,Counting-On, Teka Silang Nombor, Mewarna Sambil Membahagi, dan Bingo (Pendaraban).

65


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Penghasilan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Menggunakan Interaktif Whiteboard Seramai 15 orang pensyarah Matematik telah mengikuti bengkel penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Matematik menggunakan interaktif whiteboard yang dikendalikan oleh Puan Lim Boon Yann. Semua pensyarah telah menggunakan perisian-perisian khas untuk TeamBoard dan juga SMARTboard yang dimasukkan ke dalam lap top masing-masing. Dua bengkel `hands-on’ dilaksanakan supaya pensyarah dapat menerokai fungsi TeamBoard dalam usaha membina bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan penyampaian ilmu pengetahuan yang lebih berkesan. Banyak maklumat berguna mengenai Teamboard dan SMARTboard telah didedahkan kepada pensyarah-pensyarah di Jabatan Matematik.

KEMBARA LINUS Pensyarah-Pensyarah Jabatan Matematik dan Bahasa Melayu dengan kerjasama pihak LPS IPG KPT telah berganding bahu dengan JPN Selangor dalam menjayakan Program Kembara Linus pada 20 hingga 22 September 2011 bertempat di Daerah  Sabak Bernam dan Tanjung Karang.   Pada 27 September 2011 pula, Kembara Linus diteruskan ke Daerah Kuala Langat Selangor. Program tersebut bertujuan berkongsi ilmu pedagogi untuk pelajar LINUS dengan guru sekolah dan mendekati pelajar LINUS itu sendiri. Pensyarah Jabatan Matematik yang terlibat pada 20 hingga 22 September ialah Ketua Jabatan Matematik (Pn Norehan bt Mohd Saharoun, Pn Lee Lay Hwa, Cik Tan Kim Lan, Pn Kamariah Bujang dan Pn Wan Nooradzmin bt Mohd Sabri. Dalam Kembara Linus Siri Kedua, pensyarah Jabatan Matematik yang terlibat ialah Cik Nellie Gan, Pn Siti Khadzimah Bt Sallip, Cik Oon Boey Lay, Cik Safinaz M. Annuar, Puan Parimalarani dan Puan Hilezan Binti Zainal. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang amat berguna  telah ditimba oleh semua pensyarah yang terlibat.

66


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Tajuk Aktiviti : Lawatan Ke Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia Satu lawatan ke Pusat Autisme telah diadakan pada 4 Oktober 2011 oleh pelajar PISMP Semester 6 kumpulan Matematik di bawah bimbingan Cik Tan Kim Lan dan Puan Hilezan binti Zainal. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang amat bermakna telah diperoleh sepanjang lawatan tersebut .Pelajar berpeluang menyaksikan bagaimana tenaga pengajar memberi tunjuk ajar dan mendidik dengan penuh kesabaran kepada kanak-kanak Autisme di samping menyaksikan hasil kerja murid tersebut. Pengalaman tersebut amat berharga dalam membantu pelajar memahami dunia kanak-kanak autistik.dengan lebih mendalam serta pedagogi Matematik yang sesuai untuk mereka.

Tajuk Aktiviti : Seminar Matematik IPG Kampus Pendidikan Teknik Seminar ini merupakan salah satu keperluan kursus MTE3115 Penyelidikan Tindakan II iaitu pelajarpelajar Pismp Semester 8 Kumpulan Matematik ambilan Januari 2008 telah membentangkan laporan penyelidikan mereka. Seminar ini telah diadakan pada 24 Ogos 2011 bertempat di Dewan Kuliah. Penyelia yang terdiri daripada pensyarah Matematik telah memberi komen yang membina kepada semua pembentang ke arah penambahbaikan dalam kualiti penyelidikan yang dihasilkan. Seminar tersebut menyediakan ruang perkongsian ilmu yang luas antara pensyarah dan peserta pembentangan serta para peserta seminar.Disamping itu, pelajar berjaya memperoleh pengalaman yang amat bermakna dalam pengurusan suatu seminar ke arah menjadi guru yang berwibawa.

67


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Tarikh

Aktiviti

Catatan

25 Januari 2011

Kursus Pemantapan Penyeliaan Praktikum Bagi Pelatih PISMP RBT

Meningkatkan kualiti Penyeliaan Amalan Profesional dalam kalangan pensyarah Reka Bentuk

22 September 2011

Seminar Kajian Kurikulum

Mendedahkan pelajar-pelajar PISMP Sem 2 kepada pengurusan pengendalian seminar

27 September 2011

Hari RBT Peringkat IPG

Pameran hasil kerja Pelajar RBT

28 Julai 2011

Kursus Pemantapan Proses Penyeliaan Kajian Tindakan

Meningkatkan kualiti Penyeliaan dalam kalangan pensyarah RBT dalam Kajian TindakanMemupuk budaya penyelidikan

HARI REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2011 • Reka Bentuk dan Teknologi merupakan salah satu kursus yang ditawarkan di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Namun begitu, masih ada yang tidak jelas tentang kursus ini. Maka, Hari RBT diadakan hasil gabungan subjek yang dipelajari sepanjang program PISMP selama lima tahun setengah. • Pengisian Hari RBT ini lebih kepada bentuk pameran, jualan, pertandingan dan permainan. Segala maklumat berkaitan kursus Reka Bentuk dan Teknologi akan disampaikan kepada orang ramai agar semua yang hadir pada Hari RBT dapat pulang dengan ilmu dan pengetahuan baharu di dada. 1.0 Objektif Program Hari Reka Bentuk Dan Teknologi Program ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: • Memberi pendedahan tentang kandungan kursus Reka Bentuk dan Teknologi yang ditawarkan di IPG Kampus Pendidikan Teknik kepada warga kampus. • Memberi peluang kepada warga kampus untuk lebih dekat dengan merapatkan silaturahim sepanjang program dijalankan. • Mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari secara amali. Hari RBT ini bertemakan Rekabentuk Teknologi Pemangkin Transformasi Pembangunan Negara. Tema ini digunakan selaras dengan hasrat kerajaan ingin memantapkan pendidikan teknik dan vokasional dengan beberapa perubahan selaras keperluan semasa. Program ini berlangsung selama satu hari bertempat di Dewan Besar IPG KPT dan sekitar IPG. Aktiviti ini dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar. Hari RBT ini telah dirsamikan oleh Timbalan Pengarah IPG KPT dan upacara penutupan dilaksanakan oleh Pengarah IPG KPT. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan: 1.0 Pertandingan Membina Mini Lanskap, Reka Cipta dan Inovasi & Gubahan Bunga Dari Bahan Terbuang. Semua pertandingan disertai oleh semua kelas yang mengambil kursus Reka Bentuk dan Teknologi. Terdapat juga pertandingan antara murid sekolah bagi mereka cipta Bangunan Masa Hadapan. Bagi acara pertandingan antara murid-murid sekolah, terdapat empat penyertaan dari sekolah yang berada di kawasan Cheras. Antara sekolah yang terlibat ialah Sekolah Kebangsaan Bukit

68


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Jalil, Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Selatan dan Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Terdapat dua penyertaan dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Setiap sekolah membawa hasil projek reka cipta mereka yang berkaitan dengan Binaan Bangunan Masa Hadapan. 2.0 Jualan Makanan dan minuman, barangan kosmetik dan penjagaan & tanaman hiasan. Aktiviti ini bermatlamat agar pelajar boleh mengaitkan secara langsung subjek Perniagaan dan Keusahawanan yang dipelajari dalam kursus Reka Bentuk dan Teknologi. Jualan yang diadakan melibatkan pelajar PISMP kursus Reka Bentuk dan Teknologi, para pensyarah, staf sokongan dan juga orang awam. 3.0 Pameran Hasil projek reka cipta pelajar & Hasil Kajian Tindakan pelajar ambilan Januari 2007.

Pertandingan Inovasi Peringkat Sekolah

Pameran lanskap pelajar RBT

Tangga Serba guna Pertandingan

Pertandingan Gubahan Bunga

SEMINAR KAJIAN KURIKULUM Seminar kajian kurikulum telah diadakan pada 22 September 2011 bertempat di Dewan Kuliah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Seminar ini telah dianjukan oleh pelajar PISMP RBT Semester 2 dengan bimbingan pensyarah kursus RBT 3103 Kajian Kurikulum KHSR Tuan Hj Suhaimy Bin Ahmad. Antara matlamat seminar ini ialah • meningkatkan pengetahuan tentang kajian dalam kalangan guru pelatih. • memupuk budaya dan kesedaran melakukan kajian dalam kalangan guru pelatih. • menanam sifat yakin dan berani membentang hasil kajian dalam kalangan guru pelatih. • memberi pendedahan aspek pengurusan aktiviti seminar kepada guru pelatih. Peserta seminar terdiri daripada pelajar PISMP terutamanya pelajar Semester 2. Seminar ini telah dirasmikan oleh Ketua Jabatan Rekabentuk Dan Teknologi iaitu Tuan Hj Abd Ghani Bin Ihwan.

69


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN PENGAJIAN MELAYU Tarikh

Aktiviti

Program MBMMBI

22-24 Feb 2011 Teknik Bercerita dalam Pengajaran BM –SR

5 - 7 April 2011

Program MBMMBI Strategi Pengajaran Berkesan BM –SR

Program MBMMBI 11-13 April 2011 Kursus Pemantapan Tatabahasa –SR

Program MBMMBI 3-5 Mei 2011 Bengkel Penulisan dalam Pengajaran BM -SM

Program MBMMBI

12 -14 Julai 2011

Penghayatan Bahan Sastera Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Program MBMMBI 18-20 Mei 2011

Strategi Pengajaran Kursus Puisi Tradisional -SM

Program MBMMBI

14 - 16 Jun 2011

Pengajaran Bahasa Melayu menggunakan e-Kamus -SR

Kandungan kursus / Catatan • Pengenalan kepada Teknik Bercerita. • Bercerita Tanpa Alat dan dengan Alat. • Kemahiran Berbahasa melalui Aktiviti Bercerita Tanpa Alat. • Teknik Bercerita dengan Ikatan dan Lipatan. • Teknik Bercerita melalui Boneka, Model, Figurin, Lakaran Pasir, Papan Putih dan Kertas Mahjung. • Bengkel yang menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknik bercerita. • Peringkat Bacaan dan Kefahaman • Bentuk Latihan Bacaan dan Pemahaman • Teknik Drama dalam Pengajaran BM • • • • • • • •

Pengenalan Pembentukan Kata Pengolongan Kata Strategi pengajaran dan pemelajaran pembentukan dan pengolongan kata. Frasa dan klausa Ragam Ayat (aktif dan pasif) Ayat Terbitan Bengkel Sintaksis

• • • • • • •

Permasalahan dalam Penulisan Karangan Penulisan karangan berstruktur Bengkel penulisan karangan berstruktur Elemen penting dalam penulisan Penggunaan Penanda Wacana dalam Penulisan Pengajaran Karangan Berasaskan Pendekatan Proses Bengkel Penulisan Karangan Tahun 6

• Pengenalan iaitu pengenalan Komsas Sekolah Rendah dan Program Bacaan Buku Kontemporari Sastera Tahap Dua SR • Penghayatan Kurikulum , Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran Falsafah Pendidikan, dan Kemahiran Berbahasa • Teknik pengajaran Bahan Sastera (Prosa) • Teknik pengajaran Bahan sastera (Puisi) • Bengkel Penyediaan RPH • Bengkel Penghayatan bahan sastera • Persembahan • • • •

Ciri dan bentuk pantun serta syair. Strategi P&P Teknik Peciptaan Pantun P&P Pantun dan Seloka P&P Gurindam

• Pembentangan dan Penilaian Rancangan Pengajaran Harian (RPH) • Konsep, fungsi dan kandungan E-Learning • Penggunaan E-Learning dalam Pengajaran Bahasa Malaysia • Aplikasi perisian Wondershare5 dan VCD Cutter dalam pembinaan bahan pengajaran Bahasa Malaysia • Fungsi E-Kamus, kata entri, tanda-tanda dan kependekan • Penggunaan E-Kamus dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran

70


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Tarikh

Aktiviti

Program MBMMBI 12 -14 Julai 2011 Strategi Pembelajaran Berpusatkan Murid-SR

Kandungan kursus / Catatan • • • • • • • •

RAMALAN/5W1H Peringkat Bacaan dan Kefahaman Q3R / OK5R / 3S Bengkel Menyediakan Latihan 5W1H/KWLH Bengkel Menyediakan Latihan Pemahaman Bengkel Menyediakan Latihan SQ3R /OK5R Bengkel Menyediakan Latihan Amali 3S Pembentangan Penilaian dan Rumusan

Pengenalan kepada Komputer dalam Pendidikan Penggunaan Enjin Pencari Bahan P&P bahasa Melayu Program MBMMBI 6 - 8 Sept 2011 Kursus Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

13-15 Sept 2011

Program MBMMBI Seni Dalam Pengajaran Bahasa Melayu -SM

Program MBMMBI 19-21 Sept 2011

Kursus Kreativiti dan Didik Hibur

28 Jun 2011

Kursus Protokol dan Etiket Sosial

30 Jun 2011

Kursus Penulisan Buku

20-22 Okt 2011

i.

Kembara LINUS

ii. Pemantapan Pedagogi LINUS 26 Okt 2011

31 Okt- 3 Nov 2011

iii. Bengkel Pendokumentasian

Pemilihan Bahan Internet untuk P&P Bahasa Melayu Menggunakan Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran BM Bengkel (persediaan untuk pembentangan) Pembentangan Hasil Bengkel Penilaian dan Majlis Penutupan • Penyerapan Seni Visual • Penyerapan Seni Muzik • Penyerapan Seni Kreatif • • • • • •

Pengenalan dan Konsep Didik Hibur Aktiviti Berpantun Aktiviti Bercerita Aktiviti Lakonan Aktiviti Nyanyian Bengkel dan persembahan

• Protokol Majlis Rasmi • Etika Pakaian penjawat Awam • Etika Meja makan Teknik Penulisan Buku Bukan Akademik Prosedur penulisan KEMBARA LINUS bertujuan untuk berkongsi idea dan pedagogi berkesan dengan guru-guru sekolah dalam menangani murid LINUS ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kandungan Program Lawatan ke sekolah terpilih Mengadakan Kursus Literasi dan Numerasi Mengadakan Kelas murid-murid LINUS KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI LINUS bertujuan untuk memberi pendedahan pedagogi LINUS kepada guru-guru sekolah dalam menangani murid LINUS. Penekanan terhadap teknik Didik Hibur dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran diterapkan semasa kursus dijalankan. BENGKEL PENDOKUMENTASIAN PROGRAM LINUS 2011 • Pelaporan aktiviti LINUS • Kembara LINUS • Kursus Pemantapan Pedagogi • Analisis Data

71


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Program Aktiviti LINUS Strategi meningkatkan kemahiran asas literasi dan numerasi telah dilaksanakan secara intensif oleh oleh guru-guru LINUS (guru bahasa Malaysia dan Matematik Tahap 1 serta dibantu oleh guru pemulihan LINUS. Kementerian Pelajaran telah merancang beberapa strategi agar program LINUS dapat dijalankan dengan efektif. JK LINUS Peringkat IPG Kampus Pendidikan Teknik turut merancang dan melaksanakan program untuk turut sama menyemarakkan aspirasi kementerian. Antara aktiviti adalah seperti yang berikut; 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Kembara LINUS Kursus Pemantapan Pedagogi LINUS Pensyarah Kursus Pemantapan Pedagogi LINUS Guru-guru LINUS / Pemulihan Bengkel Pendokumentasian dan Perancangan Aktiviti LINUS 2012

Dalam melaksanakan Program LINUS, Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Matematik dengan kerjasama Unit Latihan dalam Perkhidmatan (LDP), Kampus Pendidikan Teknik telah melatih Pensyarah IPG Kampus Pendidikan Ipoh, guru-guru Linus dan Pemulihan LINUS dari daerah Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Kuala Langat, Selangor serta Zon Pudu / Bangsar, Kuala Lumpur. Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan Matematik turut ’menyinsing lengan’ mengajar murid-murid LINUS dengan menggunakan teknik didik hibur semasa program Kembara LINUS. Peluang ini berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman LINUS melalui usahausaha penambahbaikan. Pendedahan tentang teknik didik hibur dalam program LINUS melalui aktiviti dan bengkel yang dilaksanakan. i. ii.

iii.

iv. v.

Melaksanakan teknik didik hibur dalam proses pengajaran dan pembelajaran kelas LINUS bagi membantu murid menguasai kemahiran asas. Menjadikan didik hibur sebagai satu elemen yang penting dalam mewujudkan suasana yang menyeronokkan serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa dan Matematik . Menjalankan hubungan baik dan perkongsian pintar melalui kerjasama pendidikan antara IPG Kampus Pendidikan Teknik dengan pihak Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dan Pejabat Pendidikan Daerah. Menghidup subur dan menjanakan kreativiti guru dalam mempelbagaikan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Mentransformasikan pengajaran dan pembelajaran yang bersifat interaktif melalui teknologi maklumat dan komunikasi.

Aktiviti LINUS telah mendapat sokongan padu daripada semua pihak. Komitmen ini merupakan kunci kejayaan dalam pelaksanaan program LINUS. Sehubugan itu, melalui aktiviti ini diharapkan agar kerjasama ini dapat diteruskan pada tahun yang akan datang. Aktiviti-aktiviti yang dirancang telah dapat memberi manafaat kepada para pensyarah, pegawai LINUS, guru-guru LINUS, guruguru pemulihan LINUS, dan murid-murid LINUS. Namun begitu, aktiviti LINUS perlu dimantapkan dari masa ke semasa samasa, khususnya daripada aspek perancangan maupun pelaksanaan melalui usaha-usaha penambahbaikan.

72


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Gambar Program Aktiviti LINUS

Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan Matematik yang terlibat dengan KEMBARA LINUS Program MBMMBI Tujuan utama memartabatkan Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa Kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina Negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia dan sasarannya ialah 200 orang peserta setiap IPG. 1.1 Objektif Melalui kursus-kursus yang dianjurkan diharap peserta kursus dapat; a) Mencuba pelbagai kaedah dan teknik yang lebih menarik dalam pengajaran dan pembelajaran. b) Membina bahan sumber pengajaran dan pembelajaran berasaskan imput yang diberi melalui bengkel yang dijalankan. c) Menyerapkan konsep keseronokan belajar (learning is fun) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. d) Menghidup subur dan menjana kreativiti guru dalam mempelbagaikan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. e) Mentransformasikan Pengajaran dan pembelajaran yang bersifat interaktif melalui teknologi maklumat dan komunikasi. f) Membentuk perkongsian pengalaman dan jaringan kerjasama antara pensyarah dan guruguru dalam perkhidmatan.

Kursus Teknik Bercerita

Kursus Penulisan

73

Kursus Penghayatan Komsas


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN BAHASA AKTIVITI

TARIKH

Kursus Pemantapan Profisiensi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dan Menengah (Enhancing Proficiency Among English Language Teachers In Primary And Secondary Schools)

TEMPAT

29 – 31 MAC 2011 12 – 14 APRIL 2011 26 – 28 APRIL 2011 10 – 12 MEI 2011

IPG KPT

English Language Camp

04 – 08 APRIL 2011

IPG KPT

Kursus Induksi Pemantapan Pedagogi Bahasa Inggeris

23 – 25 MEI 2011

HOTEL AWANA, GENTING HIGHLANDS

Kursus Pemantapan Pedagogi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dan Menengah (Enhancing Pedagogy Among English Language Teachers In Primary And Secondary Schools)

21 - 23 JUN 2011 28 - 30 JUN 2011 05 - 07 JULAI 2011 12 - 14 JULAI 2011 19 - 21 JULAI 2011 26 - 28 JULAI 2011

IPG KPT

LAPORAN RINGKAS AKTIVITI Laporan Kursus Pemantapan Profisiensi Dan Pedagogi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dan Menengah (Enhancing Proficiency And Pedagogy Among English Language Teachers In Primary And Secondary Schools) Selari dengan Dasar MBMMBI, Jabatan Bahasa IPGM Kampus Pendidikan Teknik, Kuala Lumpur telah menjalankan dua kursus untuk guru-guru Bahasa Inggeris sekolah rendah dan menengah di sekitar Kuala Lumpur. Kursus Pemantapan Profisiensi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah dan Menengah telah bermula dari 29 Mac hingga 12 Mei 2011. Kursus Pemantapan Pedagogi untuk Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah dan Menengah pula telah dijalankan dari 21 Jun hingga 29 Julai 2011 bertempat di IPGM Kampus Pendidikan Teknik. Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada guru-guru sekolah yang terlibat mengenai amalan pedagogi pengajaran Bahasa Inggeris yang terbaik dan juga isu-isu terkini yang berkaitan dengan pengajaran Bahasa Inggeris. Kursus ini juga menekankan kemahiran generik yang membolehkan guru-guru terlibat mengawal tahap perkembangan profesionalismenya. Guru-guru diberi pendedahan tentang sumber maklumat online yang boleh diakses dan mereka digalakkan untuk membentuk komuniti pembelajaran. Selain itu, pelbagai elemen penilaian termasuk penilaian kendiri yang terkandung dalam kursus ini membantu fasilitator dan guru-guru menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Seramai 53 orang guru Bahasa Inggeris sekolah rendah kebangsaan di sekitar Kuala Lumpur telah hadir ke Kursus Pemantapan Profisiensi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah dan Menengah yang telah dijalankan dalam empat fasa iaitu fasa 1 (Listening and Speaking), fasa 2 (Reading), fasa 3 (Writing) dan fasa 4 (Integrated Skills). Bagi Kursus Pemantapan Pedagogi pula, seramai 96 orang guru Bahasa Inggeris sekolah menengah di sekitar Kuala Lumpur telah mengikuti kursus tersebut dengan jayanya. Kursus ini pula telah dijalankan dalam tiga fasa iaitu fasa 1 (Listening and Speaking), fasa 2 (Reading) dan fasa 3 (Writing).

74


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

LAPORAN AKTIVITI ENGLISH LANGUAGE CAMP English Language Camp yang bertemakan ‘Colours of English’ telah dijalankan dengan jayanya pada 4 hingga 8 April 2011. Seramai 51 orang pelajar PPISMP TESL Ambilan Jun 2010 terlibat dalam kem ini yang diadakan di IPGM Kampus Pendidikan Teknik, Kuala Lumpur. Penyelaras English Language Camp yang terlibat dalam memastikan kem ini berjalan dengan lancar ialah Encik Wang Leong Boon. Fasilitator-fasilitator yang telah menyumbangkan jasa mereka pula sepanjang kem ini diadakan ialah pensyarah Jabatan Bahasa IPGM Kampus Pendidikan Teknik. Kem ini diadakan bertujuan untuk memenuhi sukatan kursus PPISMP TESL. Selain itu, kem ini juga diadakan bertujuan untuk memperkenalkan kaedah-kaedah baharu yang menarik dalam pembelajaran Bahasa Inggeris kepada pelajar. Pelajar diberi peluang untuk memperkembang kemahiran merancang dan membuat keputusan di samping membentuk dan memantapkan kemahiran kepimpinan mereka. Mereka juga diberi peluang untuk melibatkan diri dengan aktivitiaktiviti dalam dan luar bilik darjah yang kaya dengan persekitaran Bahasa Inggeris. Para pelajar berpeluang menyertai pelbagai aktiviti yang menarik sepanjang kem tersebut diadakan. Antaranya ialah Grammar Rock, Songs In ESL, Language Games In ESL, Jazz Chant, Puppetry in Storytelling, Speaking with Confidence, Newspaper in Education, Workshop by KL Pac Coordinators dan Education Tour Petrosains. Manakala acara Explorace yang dijalankan di Taman Tasik Permaisuri, Bandar Tun Razak merupakan acara kemuncak kem ini. Acara Explorace ini dijalankan secara bergabung dengan para pelajar program PPISMP TESL Ambilan Jun 2010 IPGM Kampus Pendidikan Teknik dan IPGM Kampus Pendidikan Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

AKTIVITI PELAJAR Pelajar-pelajar PISMP TESL 1 Ambilan Jun 2009 telah berjaya merangkul pingat emas dalam Pameran dan Pertandingan Inovasi P&P yang telah diadakan pada 3 Mac 2011 di Dewan Besar IPGKPT. Mereka telah mereka cipta satu set buku yang diberi nama ‘The Chamber of Wonders’ untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris menyeronokkan dan berkesan. Gambar- gambar berkaitan Kursus Pemantapan Profisiensi Dan Pedagogi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Dan Menengah (Enhancing Proficiency And Pedagogy Among English Language Teachers In Primary And Secondary Schools).

75


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Pengunjung pameran bersama produk yang dihasilkan

Sebahagian peserta PISMP TESL 1

Hasil kerja peserta dipamerkan pada pameran ‘Global Citizens’ Day’

Peserta Kursus Pemantapan Profisiensi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah dan Menengah

ENGLISH LANGUAGE CAMP 2011 Hasil kerja peserta dipamerkan pada pameran ‘Global Citizens’ Day’

Peserta Kursus Pemantapan Profisiensi Guru-Guru Bahasa Inggeris Sekolah Rendah dan Menengah

76


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN SAINS SOSIAL Tarikh

7 Feb 2011 14 April 2011 14 Julail 2011

15 Ogos 2011

Bulan Kemerdekaan 15 Ogos – 15 Sept

Aktiviti

Catatan

Latihan Pembangunan Staf Jabatan: Kursus Seni Dalam Pendidikan : • Muzik • Seni Visual • Pergerakan

Kursus ini ialah kursus 3 siri yang melengkapkan pensyarah di Jab Sains Sosial pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan kursus Seni Dalam Pend kepada pelajar 4 PISMP. Kursus ini merangkumi teori dan amali.

Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan

Banyak aktiviti dan pertandingan yang dianjurkan pada Bulan Kemerdekaan oleh Jabatan Sains Sosial.

Majlis Penutupan Sambutan Bulan Kemerdekaan 19 September 2011

Antara aktiviti majlis: • Bacaan Rukun Negara • Nyanyian lagu patriotik • Persembahan Multi Media (Semangat Kemerdekaan) • Deklamasi puisi • Acara simbolik pelancaran Bulan Kemerdekaan kali ke -54 • Pertandingan Persembahan Multimedia sambutan kemerdekaan 2011 • Pertandingan membuat kad ucapan oleh kanak-kanak Pra-sekolah • Pertandingan Sajak bertema “ 1 Malaysia: Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera” • Pertandingan mereka Jalur Gemilang menggunakan Bahan Terpakai. • Pertandingan Buku Skrap Antara aktiviti majlis: • Persembahan hasil persembahan multi media oleh pemenang pertandingan pada bulan kemerdekaan • Penyampaian hadiah pertandingan pada bulan kemerdekaan • Nyanyian lagu-lagu patriotik

Sambutan Bulan Kemerdekaan Jabatan Sains Sosial dengan kerjasama JK Perwakilan Pelajar sesi 2011/2012 telah menganjurkan Majlis Sambutan Bulan Kemerdakaan ke - 54 peringkat IPG Kampus Pendidikan Teknik . Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdakaan ke -54 IPG Kampus Pendidikan Teknik 2011 telah dirasmikan oleh Dr. Muhammad bin Ab Rahman, Pengarah IPG-KPT di Dewan Besar KPT pada 15 Ogos 2011, jam 8.00pg-10.00pagi. Semua pensyarah, staf sokongan dan guru pelatih dijemput hadir. Aktiviti seperti Bacaan Rukun Negara, Nyanyian lagu patriotik, Persembahan Multi Media (Semangat Kemerdekaan), Deklamasi puisi dan Acara simbolik pelancaran Bulan Kemerdekaan kali ke 54 telah dijalankan. Objektif mengadakan aktiviti-aktiviti pada Bulan Kemerdakaan ialah: • Memupuk semangat patriotism dalam diri setiap warga institut. • Meningkatkan kesedaran guru pelatih tentang pentingnya kedaulatan dan ketenteraman negara. • Menyemai semangat 1Malaysia. • Memupuk semangat perpaduan dalam diri guru pelatih yang terdiri dari pelbagai kaum.

77


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Persembahan puisi patriotik

Nyanyian lagu patriotik

Penyerahan teks ucapan kepada Tuan Pengarah

Sepanjang Bulan Kemerdakaan, pelbagai acara pertandingan telah dianjurkan . Antaranya ialah Pertandingan Persembahan Multi media sambutan kemerdekaan 2011, Pertandingan membuat kad ucapan oleh kanak-kanak pra-sekolah, Pertandingan Sajak bertema “1 Malaysia: Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera�, Pertandingan mereka Jalur Gemilang menggunakan Bahan Terpakai dan juga Pertandingan Buku Skrap bertema Kemerdekaan. Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan diadakan pada 19 September 2011 dari jam 9.00 pagi hingga 10.30 pagi. Di Dewan Besar IPG-KPT. Antara acara yang diadakan pada majlis ini ialah Persembahan hasil oleh pemenang pertandingan pada bulan kemerdekaan, Penyampaian hadiah pertandingan pada bulan kemerdekaan dan Ucapan Penutupan oleh Tuan Pengarah IPG-KPT. Majlis diakhiri dengan nyanyian lagu-lagu patriotik.

78


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN PENGAJIAN PERDAGANGAN Tarikh 30-31 Mac 2011

Aktiviti

Catatan • Tajuk kursus “Bagaimana membaca Penyata Kewangan”

Latihan Pembangunan Staf

• Pameran dan penerangan dari Kementerian Tenaga dan Teknologi Hijau dan Air • Gerai jualan barangan berkait teknologi hijau

30 Jun 2011

Program Perniagaan Hijau

18 Julai 2011

Seminar Pelaburan

• Ceramah bertajuk “Dasar Teknologi Hijau dan Inisiatif kerajaan ” oleh En Mohd Farid bin Md Salleh, Penolong Setiausaha (Pembangunan) Sektor Teknologi Hijau, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. • Seminar ini diadakan dengan kerjasama Amanah Saham Nasional Bhd. • Kursus Perniagaan dan Keusahawanan

14 November hingga 16 Disember 2011

• Isi kursus terbahagi kepada lima modul iaitu Keusahawanan, “e- commerce”, Perniagaan dengan “internship” di sebuah organisasi perniagaan, Rancangan Perniagaan dan Perancangan Projek Perniagaan.

Kursus Dalam Cuti bagi Program Latihan Dalam Perkhidmatan Pendidikan Vokasional

• Seramai Sembilan orang guru sekolah menengah telah terpilih sebagai peserta kursus

Program Perniagaan Hijau Perniagaan Hijau merujuk kepada sebarang bentuk aktiviti perniagaan yang menyumbang kepada kesejahteraan alam sekitar. Aktiviti ini telah dijayakan dengan kerjasama pelajar KPLI Kemahiran Hidup Ambilan Januari 2011 dengan objektif seperti berikut: Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran terhadap perniagaan hijau dalam kalangan guru pelatih: • Memberi pendedahan awal tentang penggunaan sumber hijau dalam perniagaan tanpa menjejaskan alam sekitar. • Memberi pendedahan tentang pembangunan lestari dan kaedah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar untuk generasi akan datang. Program ini telah berlangsung selama sehari dan diisi dengan ceramah tentang Teknologi Hijau yang telah disampaikan oleh oleh Encik Mohd Farid bin Md Salleh, Penolong Setiausaha (Pembangunan) Sektor Teknologi Hijau, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, serta pameran dan gerai jualan.

79


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Seorang pelajar sedang mengemukakan soalan kepada En Mohd Farid Mohd Salleh daripada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Seminar Pelaburan untuk Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB 2011 Seminar Pelaburan telah diadakan pada 18 Julai 2011 bertempat di Dewan Kuliah IPG Kampus Pendidikan Teknik, Kuala Lumpur. Seminar tersebut telah dianjurkan oleh Jabatan Pemasaran dan Operasi, Amanah Saham Nasional Berhad dengan kerjasama Jabatan Pengajian Perdagangan IPG Kampus Pendidikan Teknik. Ceramah telah disampaikan oleh Encik Eshahbudin Shah Abdullah dari Amanah Saham Nasional Bhd dan antara isi ceramah tertumpu kepada kebaikan melabur, pulangan atas pelaburan, kelebihan melabur berbanding menyimpan dan jenis-jenis pelaburan yang ditawarkan oleh Amanah Saham Nasional Bhd. Seminar ini juga dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi syarat sebagai persediaan peringkat prakelayakan sebelum dapat meneruskan peluang ke pertandingan Kuiz Pelaburan PNB 2009. Peserta seminar terdiri daripada 200 orang pelajar 2PISMP. Mereka telah didedahkan dengan pelbagai maklumat terkini tentang Skim Amanah Saham Nasional Berhad dan perkembangan semasa dunia pelaburan. Ujian saringan untuk memilih peserta ke Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB 2009 telah diadakan pada 13 Ogos 2011. Seramai 135 orang pelajar PISMP telah menduduki ujian saringan tersebut. Tujuan ujian saringan adalah untuk memilih 2 orang peserta yang mewakili IPG KPT ke peringkat akhir yang telah berlangsung di Kota Bharu Kelantan pada 4 hingga 7 Oktober 2011.

Encik Eshahbudin Shah Abdullah dari Permodalan Nasional Berhad sedang menyampaikan ceramah

Para peserta seminar Pelaburan sedang khusyuk mendengar ceramah

80


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TARIKH

AKTIVITI

CATATAN

Feb-Mac

Lawatan Ilmiah Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan Jasmani & Sukan

• • • •

Mac

Seminar Kesihatan

• “Transplantasi Organ : Suatu Amalan Mulia” – Agensi Transplantasi Organ, Kementerian Kesihatan Malaysia

Mac

Program Rekreasi

• Aktiviti rekreasi untuk pelajar-pelajar Sem 2 PPISMP di Kem PKLN Nur Pangsoon, Hulu Langat, Selangor

Mac – April

Pengelolaan Pertandingan Permainan Traditional

• Anjuran pelajar-pelajar PISMP Ambilan Jan 2010 (SEM 5)

April – Mei

Program Pendidikan Luar

• Teluk Kekeh, Pulau Perhentian, Kuala Besut, Terengganu

Jun

Team Building- Majlis M3P

• Port Dickson, Negeri Sembilan

Sekolah Sukan Bukit Jalil Majlis Sukan Negara, Bukit Jalil Maljis Olimpik Malaysia Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur

• Ceramah tentang kesihatan gigi • Pemeriksaan gigi percuma Jun – Jul

Program Kesihatan Gigi

• PertandinganRatu/Raja Gigi • Penyediaan RPH dan pelaksanaan P&P tentang kesihatan gigi dalam mata pelajaran opsyen masingmasing

Minggu kedua setiap bulan

Senamrobik

• Dataran Muafakat, IPG Kampus Pend Teknik untuk semua warga kampus

Lawatan Ilmiah Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan Jasmani & Sukan Program akademik pelajar-pelajar Sem 5 PISMP program RBT, Sains dan Matematik. Lawatan ilmiah ke mana-mana atau beberapa agensi-agensi sukan seperti; majlis sukan negara / institut sukan negara / persatuan permainan negara / majlis sukan negeri / persatuan permainan negeri dan badan-badan yang berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani. Agensi / Persatuan yang dilawati: • Sekolah Sukan Bukit Jalil • Majlis Sukan Negara, Bukit Jalil • Maljis Olimpik Malaysia • Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Objektif Aktiviti: • Penyediaan Kertas kerja • Pengurusan lawatan • Pelaksanaan lawatan • Laporan selepas lawatan • Melihat Perlembagaan organisasi badan sukan kebangsaan • Mengenali cara Pentadbiran organisasi sukan • Pendedahan cara pengendalian mesyuarat • Perbincangan tentang belanjawan dan pengurusan kewangan

81


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Seminar Kesihatan Ceramah bertajuk “Transplantasi Organ : Suatu Amalan Mulia” – Agensi Transplantasi Organ, Kementerian Kesihatan Malaysia anjuran bersama Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan, Majlis 3K IPG Kampus Pendidikan Teknik & Jabatan HEP. Objektif: • Pelajar SEM 5 PISMP diberi pendedahan menganjurkan suatu ceramah berbentuk ilmiah yang berkaitan dengan sebarang subjek Pendidikan Kesihatan. • Perkongsian maklumat dengan seluruh warga IPT berkenaan transplantasi organ. • Memberi peluang kepada Agensi Transplantasi Organ untuk berkongsi maklumat dengan warga pendidik. • Menggalakkan warga IPT untuk mendaftar sebagai Pengikrar Penderma Organ.

Program Rekreasi Menjalankan program rekreasi untuk pelajar-pelajar 2PPISMP Ambilan Jun 2010 di Kem PLKN Nur Lembah Pangsoon, Hulu Langat, Selangor. Objektif: • Mendedahkan cara-cara menganjurkan suatu program rekreasi. • Mendedahkan jenis-jenis aktiviti rekreasi yang boleh diamalkan sepanjang hayat. • Mendedahkan kehebatan dan kemegahan alam sekitar dan menyelitkan unsur-unsur pemeliharaan alam sekitar. • Merapatkan silaturahim dalam kalangan pelajar 2PPISMP. Pelajar IPT di tapak rekreasi

Aktiviti berakit- salah satu aktiviti yang dijalankan

82


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Pengelolaan Pertandingan Permainan Tradisional Pelajar-pelajar SEM 5 PISMP Kumpulan RBT, Sains & Matematik ,menganjurkan pertandingan permainan tradisional Objektif: • Penyediaan Kertas kerja • Mendedahkan jenis-jenis aktiviti rekreasi yang boleh diamalkan sepanjang hayat. • Mendedahkan kehebatan dan kemegahan alam sekitar dan menyelitkan unsur-unsur pemeliharaan alam sekitar. • Pengurusan pertandingan. • Pengelolaan pertandingan. • Laporan selepas pertandingan. • Pendedahan kepada pelbagai jenis permainan tradisional supaya permainan - permainan tradisional ini tidak luput.

Program Pendidikan Luar Program Pendidikan Luar dijalankan untuk pelajar-pelajar KPLI (R) Kemahiran Hidup Ambilan Januari 2011. Program ini merupakan sebahagian darpada kursus akademik mereka. Program ini dijalankan selama 4 hari /3malam di Pulau Perhentian, Terengganu. Objektif: • Pelajar berkebolehan merancang, mengurus dan mengelola satu program yang sistematik dan berkesan. • Menguasai kemahiran-kemahiran asas pendidikan luar yang berkaitan. • Mengembangkan pemikiran kreatif berhubung dengan alam sekitar yang menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran. • Memberi kesedaran kepada bakal guru mengenai konsep pembelajaran sepanjang hayat. • Memupuk keyakinan diri. • Membentuk seorang bakal guru yang fleksibel atau mampu menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan.

Aktiviti abseiling dalam Program Pendidikan Luar

Aktiviti berkayak

83


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Program Kesihatan Gigi Program Pendidikan Kesihatan Pergigian bagi pelajar IPGM ini adalah satu program kerjasama antara bahagian Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia dan IPG Kampus Pendidikan Teknik, Objektif: • Pendedahan awal kepada bakal guru ke arah pencapaian objektif program kesihatan pergigian di sekolah. • Kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan gigi dalam kalangan bakal guru. • Mendedahkan cara-cara menganjurkan suatu program . • Mendedahkan jenis-jenis aktiviti yang boleh dijalankan untuk menjadikan program ini lebih menarik dan berkesan.

Pemeriksaan gigi untuk guruguru pelatih

Ceramah Kesihatan Pergigian

84


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Senamrobik Aktiviti senamrobik ini dijalankan setiap hari Isnin minggu kedua setiap bulan di Dataran Muafakat IPG Kampus Pendidikan Teknik. Aktiviti ini bermula jam 8.00 pagi selama satu jam untuk warga IPT. Objektif: • Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan melalui aktiviti fizikal yang menyeronokkan. • Memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk memimpin aktiviti senamrobik.

Kempen Derma Darah Anjuran bersama Jawatan kuasa 3K IPT dan Persatuan Pandu Puteri Kadet IPT yang dijalankan pada bulan September. Seramai 96 orang pelajar dan pensyarah telah menderma darah pada hari tersebut.

Kempen derma darah

85


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Tarikh

Aktiviti

Catatan

Sambutan Awal Muharam 1432H (Maal Hijrah)

• Ceramah Maal Hijrah oleh Prof. Madya Dr. Abd. Ghafar Don dari Fakulti Pengajian Islam UKM

18 Februari 2011

Sambutan Maulidur-Rasul 1432H

• Perarakan dan bacaan selawat • Ceramah Dr. Abd. Latif Abd. Razak dari UIAM • Booth Pameran

3 Mei 2011

Kursus Pemantapan Jawi dan Penulisan Khat

• Ceramah oleh penceramah jemputan Ustaz Zawadi dari SMK Engku Hussin Semenyih Selangor

18 Mei 2011

Kursus Rasm Uthmani dan Tahsin AlQuran

• Ceramah oleh penceramah jemputan Ustaz Hashim Harun dari IPG Kampus Pendidikan Islam

Ihya’ Ramadan

• Ceramah Ihya” Ramadan oleh Prof. Madya Dr. Harlina Harliza Hj. Siraj dari PPUKM • Booth Pameran Tabung Haji • Booth Perpustakaan Negara • Pelancaran Kelab Taha@U • Majlis Berbuka puasa selama sebulan Ramadan • Majlis Khatam Al-Quran

11 Januari 2011

1 Ogos 2011

86


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

1. Sambutan Maulidur Rasul IPG Kampus Pendidikan Teknik 1432 Hijriah/2011 Sambutan Maulidur Rasul peringkat IPG Kampus Pendidikan Teknik telah diadakan pada hari Jumaat 15 Rabiul Awal 1432 Hijriah bersamaan 18 Februari 2011. Sambutan dimulakan dengan perarakan selawat dan juga sepanduk yang disertai pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah dari Astaka menuju ke Dewan Besar IPGM Kampus Pendidikan Teknik. Acara di Dewan Besar dimulakan dengan bacaan doa dan diikuti bacaan rawi oleh Ustaz Tumon Moromo dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.  Acara kemuncak sambutan Maulidur Rasul 1432 Hijriah ialah ceramah yang disampaikan oleh Dr. Abdul Latif Abdul Razak dari UIAM. Pendekatan ESQ yang digunakan oleh penceramah amat menarik kerana beliau dapat menggbungkan penggunaan audio dan visual di samping menggalakkan hadirin untuk memikirkan sumbangan dan pengorbanan besar Rasulullah S.A.W kepada umatnya.

Gambar-gambar sekitar sambutan maulidur rasul IPG Kampus Pendidikan Teknik tahun 1432 Hijriah/ tahun 2011

87


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

2. MAJLIS QURBAN IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK TAHUN 2011/1432 HIJRIAH Majlis Qurban IPG Kampus Pendidikan Teknik telah dilaksanakan pada 8 November 2011 bersamaan 12 Zulhijjah 1432 Hijriah. Satu Jawatankuasa telah dibentuk dalam melaksanakan Majlis Qurban ini .Majlis Qurban pada tahun ini telah dilaksanakan di Surau Asy-Syakirin. Sebanyak empat ekor lembu telah dikorbankan pada tahun ini. Sembelihan lembu telah dilakukan oleh Tuan Haji Muaaz Muhammad. Daging Qurban telah diagih-agihkan kepada staf IPG Kampus Pendidikan Teknik.  Jamuan makan tengah hari hasil gotong royong pensyarah-pensyarah dan staf sokongan diadakan di Surau Asy-Syakirin.  Alhamdulillah majlis ini telah berjaya dilaksanakan hasil perpaduan dan permuafakatan warga IPG Kampus Pendidikan Teknik iaitu pensyarah-pensyarah, staf-taf sokongan dan juga pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik. Semoga majlis Qurban akan dapat diteruskan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Gambar-gambar sekitar majlis qurban 2011/1432 hijriah

3. Sambutan Ihya’ Ramadan dan Perhimpunan Rasmi Bulan Ogos 2011 IPG Kampus Pendidikan Teknik Perhimpunan Rasmi Bulan Ogos telah diisikan dengan Sambutan Ihya’ Ramadan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral pada 1 Ogos 2011 bermula jam 8 pagi. Perhimpunan rasmi bulan Ogos kali ini dianjurkan bersama Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Pusat Sumber dengan kerjasama Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Islam (JPPI) dan Kelab Asy-Syakirin. Sambutan Ihya’ Ramadan telah dirasmikan oleh Timbalan Pengarah IPGM Kampus Pendidikan Teknik iaitu Dr. Mahmud Yahya. Agenda Majlis ialah Pertandingan Bercerita oleh Pemenang Pertandingan Bercerita anjuran Pusat Sumber iaitu Mohd Husni Mohd Mahyuddin dari 1-PPISMP Tesl 1. Sambutan diteruskan dengan perkongsian ilmu yang bertajuk Puasa dan Kesihatan disampaikan

88


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

oleh Prof. Madya Dr. Harlina Harliza Hj. Siraj dari PPUKM. Prof. Madya Dr. Harlina menyarankan agar bulan Ramadan dijadikan bulan berkualiti yang dapat mendisiplinkan umat Islam di samping keyakinan puasa dapat meningkatkan tahap kesihatan. Majlis sambutan Ihya’ Ramadan pada tahun ini amat bermakna kerana IPG Kampus Pendidikan Teknik telah berjaya melancarkan Kelab Taha@U yang pertama dari kalangan IPG seluruh Malaysia Kelab ini menggalakkan golongan muda untuk menunaikan haji dalam usia yang muda. Pelancaran Kelab Taha @U dilaksanakan oleh Tuan Haji Hamidun Ibrahim, Pengarah Tabung Haji Wilayah Persekutuan. Sambutan Ihya’ Ramadan tahun 2011 turut diserikan dengan pembukaan booth dari Tabung Haji, Perpustakaan Negara Malaysia, dan booth jualan barangan keperluan. Sambutan kali ini telah berjaya dilaksanakan dan semoga semua pengisian agenda dalam program ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga IPGM Kampus Pendidikan Teknik.

Gambar-gambar sekitar Ihya Ramadan 2011/1432 Hijriah

89


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JABATAN EKONOMI RUMAH TANGGA Tarikh

Aktiviti

Catatan

Kursus Fruit Carving Tahap 2

Penceramah luar dari agensi dijemput untuk kursus ini Seramai 15 peserta mengikuti kursus ini.

Program ‘Desk To Desk’ Tajuk Buku: Hidroponik

Pengkongsian ilmu tentang ulasan buku

18 & 19 Mei 2011

Program ‘Desk To Desk” Tajuk Buku:Food Doctor Diet Tajuk Buku:Food Technology First Consultant Lois Aspin

Pengkongsian ilmu tentang ulasan 2 buku

26-28 Julai 2011

Menjahit Jubah Kontemporari

Seramai 12 orang peserta telah mengikutinya dan menyiapkan jubah.

22-23 Feb 2011

8 April 2011

• Kursus Penyediaan Makanan SKM 14 November hingga 16 Disember 2011

Program Latihan Dalam Perkhidmatan Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional /IPG • Kursus Penyedia Makanan

• Kursus ini menawarkan SKM Tahap 1,2 dan 3 yang merangkumi pedagogi dan amali. • Seramai 8 orang guru sekolah menengah teknik dan vokasional telah mengikut kursus sepanjang 5 minggu ini.

KURSUS FRUIT CARVING TAHAP 2 Kursus ini telah dijalankan pada 22 hingga 23 Februari 2011. Kursus ini telah memberi pendedahan kepada peserta kursus tentang bagaimana hendak mengukir buah-buahan untuk dijadikan hiasan yang menarik. Idea dan kreativiti yang disampaikan oleh penceramah luar ini sangat berguna kepada peserta kursus kerana dapat meningkatkan ilmu serta kemahiran dalam bidang berkaitan.

Peserta kursus fruit carving tahap 2

Hasilan gubahan buah-buahan

90


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

KURSUS MENJAHIT JUBAH KONTEMPRORI Kursus menjahit Jubah Kontemporori telah dijalankan pada 26 hingga 28 Julai 2011. Seramai 12 orang peserta yang telah mengikuti kursus ini. Mereka diajar cara membuat pola,menggunting dan menjahit jubah oleh Puan Normah Abd Rahman dari jabatan ERT. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh sangat membantu peserta kursus yang terdiri daripada pensyarah di Jabatan ERT untuk pengajaran dan pembelajaran mereka.

Peserta kursus sedang menjahit jubah

Menjahit jubah komtemporari dengan teliti

PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN TEKNIK VOKASIONAL Latihan ini bertujuan memberi pengetahuan asas dan pengukuhan kemahiran bagi guru aliran pendidikan vokasional dan aliran teknik dalam bidang penyediaan makanan. Kandungan kursus difokuskan pada Carta Profil Pekerjaan yang terdapat dalam Standarad Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan ( NOSS ). Di samping itu juga, peserta akan didedahkan kepada Ilmu Pedagogi penggunaan dan aplikasi peralatan dengan menggunakan teknologi baharu di pasaran.

Peserta kursus sedang menjalani amali SKM penyedia makanan

Menyediakan jus buah-buahan untuk kursus

91


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

PENCAPAIAN IPG KPT Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2011 (30 Oktober hingga 2 November 2011) Konvensyen ini telah diadakan di A’ Famosa Resort, Alor Gajah, Melaka dengan inovasi yang bertajuk ‘Kit Elektrik bagi Kegunaan Sains Sekolah Rendah’ oleh Soleh Mohd Noor, Dr Siti Hendon Sheikh Abdullah dan Mohd Mustaqim Mohd Azali dari IPG Kampus Pendidikan Teknik telah berjaya mendapat pingat gangsa. Sementara itu, inovasi yang bertajuk ‘Payung Angkasa’ yang diketuai oleh Dr Norizan Ahmad juga telah mendapat pingat gangsa dalam pertandingan inovasi yang diadakan sempena konvensyen ini.

Anugerah Toray Science Foundation (MTSF) Pensyarah dari Jabatan Sains, Cik Tan Mun Wai telah memenangi anugerah 2011 Malaysia Toray Science Foundation (MTSF) semasa acara penyampaian hadiah ke –18 oleh MSTF. Beliau telah menunjukkan kreativitinya dengan mereke cipta model Gerhana Bulan dan laluannya mengelilingi Matahari.

92


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

Karnival Nasyid antara IPG IPG KPT telah menjadi naib johan bagi Karnival Nasyid antara IPG dan juga dianugerahkan dengan Persembahan Perkusi Tebaik bagi kejuaraan ini.

KUMPULAN DIKIR BARAT SRI TEKNIKA

Sri Teknika merupakan sebuah kumpulan dikir barat yang ditubuhkan pada tahun 2009 di bawah JK Kebudayaan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Ahlinya terdiri daripada lebih 25 orang guru-guru pelatih dari kumpulan PPISMP dan PISMP, diketuai oleh Nik Fathuddin Afiq bin Nik Mohd Din. Sejak penubuhannya, kumpulan Sri Teknika merupakan sebuah kumpulan yang aktif. Banyak aktiviti berkaitan seni dikir barat telah dijalankan seperti kursus asas dikir barat (November 2009 dan Februari 2010), persembahan di majlis-majlis rasmi anjuran IPG KP Teknik (Sambutan Hari Guru 2010 & 2011, Majlis Persaraan Pengarah 2010 & 2011, Sambutan Hari Raya 2010) dan aktiviti kemasyarakatan (Program Bakti Siswa di Pulau Suri, Kelantan 2010). Bagi menambah dan mempelbagaikan aktiviti, kumpulan ini telah berjaya menerbitkan satu CD audio kompilasi lagu dikir barat yang telah digubah dan dipersembahkan oleh ahli-ahli kumpulan Sri Teknika sepanjang mereka berada di IPG KPT. Di samping itu juga, projek rakaman ini merupakan salah satu cara mendokumentasi karya-karya kreatif ahli-ahli kumpulan tersebut.

93


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

KOLOKIUM PENYELIDIKAN PENDIDIK GURU 2011 IPG Kampus Pendidikan Teknik telah menganjurkan Kolokium Penyelidikan Pendidik Guru 2011 di Puteri Resort, Ayer Keruh, Melaka pada 30 November hingga 2 Disember 2011. Kolokium yang julung kali diadakan itu bertujuan untuk memberi laluan kepada pensyarah dan pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik membentangkan hasil penyelidikan masing-masing. Tema kolokium ialah ‘Transformasi Pembudayaan Penyelidikan dan Inovasi Guru’. Sebanyak 19 kertas kajian telah dibentangkan oleh 16 orang pensyarah dan tiga orang pelajar PISMP semester 8. Pembentangan pelajar PISMP dipilih berdasarkan laporan kajian tindakan daripada Nurul Hafiffah bt Abd Razak (Sains), Azad Iqram Nadmilail (Matematik) dan Khairul Anwar Bin Sharin (RBT). Tuan Pengarah, Dr Muhammad b Ab Rahman juga telah membentangkan kertas kerja bertajuk Spesifikasi Tugas Pensyarah/KJ: Satu Realisasi di IPG KPT.

94


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

JAWATAN KUASA PENERBITAN

Pengerusi Dr. Muhammad b. Abd Rahman Naib Pengerusi Dr. Mahmud b. Yahaya Ketua Editor Dr. Siti Hendon bt Sheikh Abdullah Editor En. Ab.Rahim b. Md. Yasin Cik Zawiah bt Bahrom Grafik & Reka Letak Tn. Hj. Aris Ng Abdullah En. Rohaizad b. Agil

95


Laporan Tahun 2011 - IPG Kampus Pendidikan Teknik

96

Laporan Tahunan 2011  

IPG Kampus Pendidikan Teknik Kuala Lumpur