Page 1

‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات‬ ‫علمی به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫فداکاری‬

‫مقدمه‬

‫‪ NIVERSAL‬مار الهی یک ملت ‪ ONE - THE POWER‬فصل‬

‫و کندالینی ‪، SAVITRI‬قدرت الهی به نام گایاتری ‪ - SUPER‬فصل دوم‬

‫فصل سوم ‪ -‬روشنایی آتش از نیروی حیاتی از طریق عبادت کندالینی‬

‫‪ SOUL OF SCIENCE‬فصل چهارم ‪ -‬راز فلسفه روش عبادت‬

‫‪ OF SIDHIS‬یوگا و دسته ‪ - THE MYSTERY OF‬فصل پنجم‬

‫‪ OF ENERGY‬پنج جریان ‪ IE‬کندالینی ‪ FACES OF‬فصل ششم ‪ -‬پنج‬


‫نیروی حیاتی این اسکلت بدن انسان ‪ - THE BODY OF POWER‬فصل هفتم‬

‫آگاهی دچار نیرنگ در کیسه از شش چاکرا ‪ - THE OCEAN OF‬فصل هشتم‬

‫فصل نه این بدن انبار طاق از ‪ 7‬جواهرات‬

‫تحت صلحیت این دادگاه ها از کندالینی شاکتی ‪ BRAHMIC‬فصل دهم ‪ -‬فعالیت های آگاهی‬

‫‪ MOOLADHAR‬در چاکرا ‪، INDWELLER‬فصل یازدهم ‪ -‬الهه کندالینی‬

‫فصل دوازده ‪ -‬کندالینی ‪ ---‬فرم شدید انرژی نیروی حیاتی‬

‫را به اما دشوار به من بدهید ‪ - IT EASY‬فصل سیزده‬

‫فصل چهاردهم ‪ -‬قدرت الهی ریشه های خود را در خانواده چاکرا کندالینی شاکتی‬

‫‪ POWER‬نشاط بخشی الهی ‪ SERPRENT ......‬فصل پانزدهم ‪ -‬بیداری زن‬

‫برای ایجاد جدید ‪ PRACTISES‬فصل شانزدهم ‪ -‬معنوی‬

‫تحول کندالینی یک ملت ‪ - THE MODE OF‬فصل هفدهم‬

‫ریاضتهای کندالینی و ارشاد مورد نیاز ‪ OF‬واردات ‪ - THE DEEP‬فصل هجده‬


‫درخواست تجدید نظر را به خوانندگان محترم‬

‫تقدیر و تشکر‬ ‫را بر روی ‪ E-BOOK‬برای قرار دادن ما را در ‪ MR. PRANAV N. CURUMSEY‬ما بسیار خدا را شکر به‬ ‫برای کمک به ایالت متحده یک دیسک ‪. VARSHA P. TALPADE‬تشکر می کنم ‪ MRS‬اینترنت‪ .‬ما همچنین‬ ‫‪.‬کامپیوتر کتاب‬

‫‪ CA‬نودب ‪DEDI‬‬

‫‪ Jagadguru Shriram‬من تعظیم کنید برای الهه باگواتی و‬ ‫‪.‬دوباره و دوباره من تعظیم در پای نیلوفر آبی خود را‬

‫‪.‬مثل یک مادر ما به شما و خیرخواه مانند یک پدر به شما نشان می دهد ما را به راه‬ ‫‪.‬پیر‪ ،‬با ایمان و حکمت الهی است ‪ O‬من تعظیم کنید برای شما‬

‫‪.‬مربی جهان است ‪ Shriram‬مانند خدا مادر جهان است و‬ ‫‪.‬من تعظیم به پا مقدس از هر دو آنها پر از ایمان و حکمت الهی است‬


‫‪.‬مربی‪ ،‬یک نماینده از گایاتری است ‪ O‬من تعظیم کنید برای شما‬ ‫‪.‬کلمات شلیل او را از بین ببرد سم از جهان مادی است‬

‫‪.‬هر دوی آنها می تواند ممکن است غیر ممکن است‪ ،‬آنها را به قدرت برای دفع موانع شدید‬ ‫‪.‬است و کسی که این دوره تبدیل شده است ‪ Mahakal‬من تعظیم کنید برای شما آشکار‬

‫‪ ACHARYA‬شارما ‪ RISHI Shriram‬فروتن ما به احترام ما مربی یوگا ویژه ‪OBESIANCES‬‬ ‫‪.‬از این دنیا ‪ VENOM‬آشکار و سخنش هلوی شیرین و ابدار نابود ‪ GAYATRI‬ابدی ‪WHO‬‬

‫‪ GAYATRI‬مربی و‬

‫همه افراد با تجربه اعلم یک حقیقت یعنی تنها‪ .‬خدا یکی است و که برای او تجربه شده است تنها یک راه وجود دارد که‬ ‫آنها را در زندگی روزمره است‪ .‬با این حال‪ ،‬در جهان مادی و ناخالص‪ ،‬یکی می بیند ‪ imbibing‬شامل درک تعالیم خدا و‬ ‫چیزی کامل متفاوت است‪ .‬ما می بینیم تفاوت تا آنجا که به نام های مختلف و اشکال از این جهان نگران هستند‪ .‬از آنجا که‬ ‫از این تفاوت بصری نظرات مختلف مطرح است که در نهایت منجر به دعوا و منازعات تلخ‪ .‬قطعا ما باید این را بپذیرد که‬ ‫کسانی که مبارزه کامل نادان از ماهیت واقعی خدا‪ .‬دیگری آن را نیز می تواند که این افراد ستیزه جو یک مربی واقعی‬ ‫)گورو( که کمک خواهد کرد که این دیدگاه دیفرانسیل غلبه بر یک و دوباره با ما که در اصل مطلق از حقیقت است که خدا‬ ‫را در جایی تنها یگانگی و تفاوت وجود دارد به این معنی نیست‪ .‬بیشتر می تواند این است که اگر ما یک مربی در این‬


‫گایاتری است که آشکار گورو سرود دست بود‪ Mahamantra .‬جهان مادی آشنا نیست ما می توانیم خدا ما را از طریق‬ ‫این کمک می کند تا سالک معنوی برای غلبه بر اختلفات را بر اساس نام‪ ،‬فرم‪ ،‬روش های مختلف عبادت به طوری که‬ ‫برای رسیدن به حکمت الهی از یک روح )خدا( در گسترده کل کیهان‪ .‬همه ما آگاه هستند از این است‪ .‬با توجه به‬ ‫به معنی خدا سایه افکنده زمین‪ Bhur Bhuva SVA" ،‬گایاتری‪ :‬خدا کجاست؟ جواب این است‪» :‬ام ‪Mahamantra‬‬ ‫آسمان و فضای کیهانی است‪ .‬چه او با شما تماس؟ او فراتر از تفاوت جنس نر و ماده است یعنی او نه مرد و نه زن‪ .‬او‬ ‫‪ (TAT Savitur Varenyam،‬فراتر از همه نام ها و فرم است‪ .‬طبیعت خود را و چگونه او را به شما رسیدن به؟‬ ‫او نور الهی است و به راحتی قابل دسترسی است‪ .‬روابط ما با او چیست؟ او را ‪Bhargo Devasya Dhimahee).‬‬ ‫‪ (Dheeyo‬به عنوان تشعشع الهی در روح و روان خود را‪ .‬استفاده از آن ‪ -‬نماز چیست؟ )‪ (TAT Dheemahi‬جذب‬ ‫‪.‬ممکن است خدا را وادار به عقل ما را به راه رفتن در مسیر عظمت ‪ Prachodayat).‬یونا‬

‫هر گورو قادر می تواند تلش برای تماس با ما به الوهیت )خدا( منجر شود با کمک این سخن قصار شفاف‪ .‬بنابراین‬ ‫مانترا گایاتری بیش از حد به ما می دهد این الهام الهی و همراه با این کسانی که به واقع تلش در این راستا قدرت الهی‬ ‫فقط مانند آنهایی که توسط یک مربی در اختیار داده شده است‪ .‬به عنوان یک نتیجه درست از زمان های قدیم‪ ،‬آن را فراتر‬ ‫‪.‬از تمام تفاوت های فرقه ای می رود و از این رو به عنوان یک گورو و سرود تاسیس شده است‬

‫یکی دیگر از نقطه به یاد داشته باشید‬

‫گایاتری از ‪ 2‬قسمت یعنی ساخته شده است‪ .‬گی )نیروی حیاتی( ‪ +‬سه جانبه )حفاظت(‪ .‬گایاتری است که نیروی حیاتی ما‬ ‫را محافظت‪ .‬این سوال مطرح می شود که چه زمانی حفاظت ‪ 1‬به دنبال؟ بسیار روشن است که هنگامی که یک جانباز‬ ‫است که درگیر یک مشکل بزرگ او به دنبال حفاظت از طریق نماز است‪ .‬آن دسته از مشکلتی که مجبور است به دنبال‬ ‫حفاظت از چه هستند؟ هنگامی که حفاظت از گایاتری است که انرژی بنیادین آگاهی الهی را به دنبال؟ هنگامی که آگاهی در‬ ‫اندام های حس های ساخته شده از ‪ 5‬عنصر جریان آن می شود قدرت تحرک است‪ .‬بدون شک جریان آگاه از انرژی در‬ ‫اندامهای حسی ما باعث تحرک در آنها این حال یکی نماز می خواند که از اندامهای حسی به جای حرکت در جهت پستی‬ ‫باید در مسیر تقدس جریان است‪ .‬از آنجا که اندام های حس در طبیعت بی اثر هستند‪ ،‬آنها تمایل دارند در تمام جهات‬ ‫منحرف‪ .‬روح در بدن ما فراموش که شادی واقعی است در حال حاضر در نیروی زندگی خود است‪ .‬این شادی تمایل به این‬ ‫باور است که اندامهای حسی بندگان خود هستند و به جای کنترل آنچه که آن را مجبور به کنترل‪ ،‬خود را توسط آن کنترل‬ ‫‪.‬می شود‪ .‬این که مشکل به عنوان یک نتیجه از آن‪ ،‬نیروی حیاتی ما را آشفته می شود در حالی که به دنبال حفاظت از‬

‫تابش شدید نیروی ‪. Ratnakar، Dhruv، Prahlad، Angulimal‬گایاتری علم ما را به محافظت از این توهم است‬ ‫حیاتی است‪ .‬معلم به جهت مناسب به این روح که در غیر این صورت گمراه شدن در یک مسیر اشتباه و یا آن را نیز می‬ ‫همیشه تجسم معلم در این ‪ Shankaracharya‬توان گفت که از همان ابتدا خود توهم خود را مصون داشته بود‪ .‬آدی‬ ‫فروتنانه تعظیم به ‪"، Shankaracharya‬روش است‪ .‬و از این رو خواستار معلم "همواره به عنوان آشکار گایاتری‬ ‫‪.‬مربی‬

‫سرنوشت خوب ما‬


‫اگر ما آن را شاهد نور حقیقت پس از آن ما را درک کنند که ما کسانی هستند که از افراد فوق العاده خوش شانس که گورو‬ ‫‪).‬معلم( به عنوان گایاتری و گایاتری مانترا گورو به دست آمده است‬

‫توسط خود پناهجویان معنوی از گایاتری مانترا مثل هر مانترا دیگر فایده‪ .‬اما در این دوره آن است که تنها مورد احترام‬ ‫ساخته شده است که آن را برای ما آسان به خدا از ‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬یعنی یوگا ویژه ‪ Gurudeva‬ما‬ ‫طریق قاعده همه جانبه مربوط است‪ .‬بنابراین آن را به بخت خوب ما این است که در حال حاضر در فرم مانترا گایاتری‬ ‫‪.‬مانترا گورو‬

‫در گایاتری همان شیوه معلم ما که بیش از حد است‪ ،‬به راحتی قابل دسترسی است و تمام‪ .‬اعضای گایاتری پریور می دانم‬ ‫به طور کامل خوب است که از شیفتگان بزرگ گایاتری یعنی‪ .‬مهاتما آناند سوامی همیشه که احترام ما پیر است جدا از‬ ‫آریا بود‪ .‬او به ‪ Samaj‬گایاتری استرس‪ .‬معنی هر دو گایاتری و مربی ما یکی هم در داخل و هم بدون‪ .‬سوامی آناند عضو‬ ‫ما ‪ 25‬سال بود‪ .‬با این حال او همیشه به ‪ Gurudeva‬آریا محترم بود‪ .‬سوامی آناند ارشد ‪ Samaj‬شدت در‬ ‫‪ Sanyasi‬که در سن فقط جوان نیست بلکه یک خانواده است و نه یک )‪ Acharya‬شارما ‪ (Shriram‬ما ‪Gurudeva‬‬ ‫دارما مخالفت از مانترا گایاتری برای همه ‪ Sanatana‬شکل احترام ‪ Karpatri‬سائل( تعظیم کن‪ .‬بدون شک سوامی(‬ ‫پدر است در این ‪ Acharya‬شارما ‪ Shriram‬داده می شود‪ ،‬با این حال او یکی از اعضای گایاتری پریور گفته بود که‬ ‫دوره از گایاتری‪ .‬او در واقع برای تمام عمر خود را با توجه به احکام گایاتری کار می کرد و زمانی که او به سیم پیچ‬ ‫او را به گایاتری هم ادغام شدند‪ .‬از این رو است که در واقع ثروت بزرگ ما ‪ Jayanti‬فانی خود را بر روی روز گایاتری‬ ‫‪.‬می شود با چنین توان زیادی از گایاتری همراه است‬

‫که بر گایاتری به عنوان مربی ابدی نگاه همیشه متمایل به پایین به او‪ .‬ابدی بدان معنی است ‪ Shankaracharya‬آدی‬ ‫احترام ما صحبت در مورد خود را در ‪ Gurudeva‬که که می تواند توسط بدن‪ ،‬مکان و زمان محدود نمی شود‪ .‬حتی‬ ‫که کسانی که بر من به عنوان انرژی الهی است و نه یک بدن انسان محدود نگاه نزدیکی از ماهیت ‪ opined‬نتیجه‪ .‬او‬ ‫واقعی من رسیدن‪ .‬از این رو او همچنین گفت که می توانم در یک مجسمه از بدن من را ندارد‪ .‬به جای دوباره برقرار‬ ‫مشعل شعله است که نشان دهنده ایمان شدید به خدا و تابشی‪ ،‬عقل الهی است‪ .‬او در ادامه اعلم کرد که هیچ کس نباید را‬ ‫تا موقعیت گورو )معلم( در پریور گایاتری بعد از من به سیم پیچ فانی من‪ .‬کسانی که دیگران را به مانترا گایاتری آغاز و‬ ‫کسانی که در آن مراسم انجام خواهد شد تا به عنوان نماینده انجام دهد‪ .‬همه این ثابت می کند که او می خواست دوباره‬ ‫‪.‬برقرار گایاتری به عنوان انرژی الهی و نه به عنوان یک تصویر محدود از نام و شکل‬

‫گایاتری مجسم بود‪ .‬مادر گایاتری است که انرژی الهی ‪ Rishi Shriram Acharya،‬یوگا ویژه ‪ Gurudeva‬احترام ما‬ ‫هر منفذ انسان است‪ .‬تمام عمر خود را به او کمک کرد تا از جانبازان بی حد و ‪ pervaded‬انجمن متافیزیک راه میان خدا‬ ‫حصر برای راه رفتن در مسیر عظمت‪ .‬او استاد علوم تانترا بود‪ .‬با این حال‪ ،‬او در نشان دادن قدرت معجزه آسا برای نام‬ ‫و شهرت ایمان هرگز‪ .‬در واقع تا آنجا که به عنوان یک سنت واقعی نگران این معجزات را از طریق بدن خود که در‬ ‫بسیاری از اشکال فیزیکی در مکان ‪ Gurudeva‬آرزوی خدا و هر کس تجربه آن را واقعا احساس پر برکت‪ .‬احترام ما‬ ‫های مختلف با کمک خود را از بدن لطیف الهی را به عنوان کمک به جانبازان مورد علقه خود را در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫جانباز حفاظت از خود را به عنوان در سرنوشت فردی خود را به دست آمده است‪ .‬اگر سرنوشت بسیار وخیم است‪ ،‬گورو‬ ‫قطعا کمک می کند تا چنین فرد بار خود را به روشن و با القا جانباز متحمل درد خفیف‪ ،‬او برای رسیدن به رستگاری‬


‫کمک کرده است‪ .‬ما نمونه هایی از افراد بی حد و حصر در آن بیش از ‪ 1‬نفر ل خ به چالش کشیده اند که در آن روز زمانی‬ ‫که گورو آیا کسی را برآورده نمی کنند‪ ،‬آنها را ملقات کرده اید گورو و در حدود ‪ 2-1‬ساعت آنها را در حضور از گورو‬ ‫احترام ما را نشسته است‪ .‬این تجربیات می تواند درست باشد‪ ،‬اما اگر ما سعی می کنیم برای اثبات آن در جهان ناخالص‬ ‫مفتضحانه شکست خواهد خورد‪ .‬برای عموم مردم غیر روحانی او هنوز در دسترس نبود برای پیروان خلل ناپذیر او‬ ‫‪.‬ساخته شده خود را در دسترس‬

‫‪ ACHARYA‬شارما ‪ RISHI Shriram‬سخنرانی مقدس احترام یوگا ویژه‬

‫صدای مقدس می ‪ Acharya.‬شارما ‪ Gurudeva Shriram‬در غار ساکت و آروم از ذهن ما منعکس سخنرانی الهی‬ ‫گوید‪ - :‬من همیشه با شما هستم‪ .‬شما ممکن است در هر کجا بروید‪ ،‬با این حال من در میان شما ظاهر می شود‪ .‬من تنها‬ ‫برای تو زندگی می کنند‪ .‬من باید به شما میوه ها را از تجارب الهی من به من بدهید‪ .‬شما ثروت از قلب من است‪ .‬شما در‬ ‫حال ستاره از چشم من‪ .‬ما همه یکی می شوند )ادغام( به خدا‪ .‬من همیشه وحدت روح با همه شما را تجربه کنند‪ .‬من‬ ‫هرگز ترس شما را مجبور به وارد آتش فروزان مبارزات سخت است‪ .‬دلیل این است که من به طور کامل از قدرت درونی‬ ‫شما آگاه است‪ .‬من به شما کمک کند تا تجربه یک وضعیت پس از دیگری و در عین حال چشم درونی من همیشه شما را‬ ‫‪.‬به تماشای‪ .‬هر آنچه شما انجام می شود ممکن است تنها در حضور مقدس من است‬

‫نگاه مشتاقانه برای خواسته های من در افکار من و در ادبیات من‪ .‬جذب کسانی که از آموزه های مقدس در زندگی‬ ‫روزمره خود را‪ ،‬چرا که آنها برای اولین بار توسط مربی من به من داده که من صادقانه عبور را به همه شما‪ .‬تجسم تنها‬ ‫که که یکی است‪ .‬تنها در آن صورت است که شما تجربه وحدت در اندازه گیری بیشتر است که می تواند با بدن بی نهایت‬ ‫از من تجربه‪ .‬شما فقط می توانید شاگرد واقعی من خواهد بود اگر شما در هشدار‪ ،‬ثابت قدم و اختصاص داده شده به طرز‬ ‫فکر من است‪ .‬بین همه ما نهفته است اقیانوس نامتناهی از عشق است‪ .‬پیوند بین یک گورو و شاگرد او‪ ،‬شرکت بیش از‬ ‫صاعقه است‪ .‬این است که قوی تر از مرگ و میر بیش از حد است‪ .‬هرگز اعتماد اندامهای حسی خود را متمرد‪ .‬زیرا آنها‬ ‫همیشه آشفته زمانی که با شادی و غم و اندوه مواجه شده است‪ .‬فراتر از همه این دوگانگی‪ .‬در حالی که این حقیقت فرزند‬ ‫همیشه که اندامهای حسی همیشه بر خلف جهت از روح کار به یاد داشته باشید‪ .‬از این رو همواره هشدار باقی می ‪O،‬‬ ‫ماند‪ .‬شما در حال روح و بدن است و از این رو بخشی جدایی ناپذیر از من بسیار بودن‪ .‬بدن می تواند هر لحظه ناپدید می‬ ‫شوند‪ .‬به راستی‪ ،‬چه کسی می داند این لحظه؟ از این رو همواره هدف خود را تجسم‪ .‬پر کردن تمام روح و روان خود را‬ ‫با طرز فکر من است‪ .‬نه در زمان مرگ‪ ،‬اما در لحظات خود را از زندگی‪ ،‬آزاد و ذهن خود را پاک‪ .‬از این رو حتی اگر‬ ‫مرگ شما نزدیک ناگهان‪ ،‬شما را برای آن آماده هستند با آرامش‪ .‬از این رو زندگی خود را به عنوان اگر چه این مرگ‬ ‫لحظه باره به شما غرق زندگی می کنند‪ .‬فقط در آن صورت است که می تواند یک زندگی واقعی را به شما زندگی می کنند‪.‬‬ ‫زمان به سرعت در حال فرار است‪ .‬اگر ذهن شما را غرق در افکار ابدیت و جاودانگی‪ ،‬تنها پس از آن می تواند شما را‬ ‫‪.‬تبدیل زمان را به ابدیت در حال اجرا است‬

‫هر کس به صورت بسیاری از مبارزه در حالی که راه رفتن در مسیر آرمان های‪ .‬بنابراین‪ ،‬شما بیش از حد شجاعانه باید‬ ‫تمام آزمایش و فجایع روبرو هستند‪ .‬زندگی حفاظت از خداوند است‪ .‬اگر شما واقعا به خدا بستگی دارد‪ ،‬تمام ترس های‬ ‫خود را ناپدید می شوند‪ .‬همه شما فرزندان من هستند‪ .‬هر کجا که شما بروید‪ ،‬زندگی یا مرگ‪ ،‬شادی و غم و اندوه‪ ،‬خوب‬ ‫یا بد من همیشه باید در کنار شما باقی می ماند‪ .‬من همیشه از شما محافظت می کند‪ .‬من دوست دارم از همه شما چون من‬ ‫ارادت خود را به شما متصل شده است‪ .‬عشق من برای خدا باعث می شود من یکی با شما‪ .‬من خیلی روح‪ ،‬فرزند! قلب‬ ‫‪.‬خود را با ما اقامت واقعی من است‪ .‬بنابراین چرا شما هر چیزی می ترسند؟ شجاع و بی باک است‬


‫مقدمه‬ ‫و نویسنده این ‪ ACHARYA AS PRAJNAVATAR‬شارما ‪ RISHI Shriram‬معرفی یوگا ویژه‬ ‫کتاب‬

‫‪.‬گذشته نه تجسم خدا است ‪ OF‬فرم واحد و یکپارچه ‪---- PRAJNAVATAR‬‬

‫تا به حال تجسم خدا که آشکار برای استقرار عدالت و تحول این دوره بر اساس موقعیت های مختلف بوده است‪ .‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬همه این شرایط در یک آشکار و در همان زمان از این رو از طریق یک مطالعه تطبیقی‪ ،‬ما به راحتی می توانید‬ ‫‪.‬چگونه است به صورت واحد و یکپارچه از تمام تجسم خدا ‪ Prajnavatar‬درک کنند‬

‫‪.‬تجسم ماهی( ‪ -‬داستان تحول این دوره است( ‪1) MATSYAVATAR‬‬

‫به خورشید خدا‪ .‬در آن زمان )‪ Arghya‬یک روز خداوند مانو پس از معمول عبادت او بود ارائه آب در کف دست او )نام‬ ‫او شنیده ام صدای ظریف‪ ،‬مانو‪ .‬به من نگاه کن‪ ،‬من به کمک شما نیاز‪ .‬مانو ماهی های کوچک در کف دست او را دیدم و‬ ‫صدای آشکار از ماهی‪ .‬مانو گفت‪ :‬شما به نظر می رسد به عنوان یک شخصیت الهی است‪ .‬به من بگو‪ ،‬چگونه می توانم‬ ‫به شما خدمت می کنند؟ ماهی گفت‪ :‬من مایل به اجرای یک کار عظیم و از این رو این تالب بسیار کوچک برای آن است‪.‬‬ ‫بنابراین کار را از من به رودخانه گنگ‪ .‬قلب خداوند مانو سرشار با عشق او شنید وقتی که صدای این ماهی الهی است‪ .‬از‬ ‫این رو او در زمان ماهی الهی خود را در دیگ آب را گرفت و آن را به یک رودخانه بزرگ است‪ .‬در یکی دیگر از مناسبت‬ ‫فرخنده‪ ،‬خداوند مانو دوباره که محل بازدید و او دوباره ماهی الهی مشهود است‪ .‬ماهی الهی گفت‪ :‬به اندازه من در حال‬


‫‪ Jala‬افزایش است‪ .‬از این رو رسیدن به اقیانوس به من کمک کند‪ .‬مانو موظف و در زمان ماهی به اقیانوس‪ .‬ناگهان‬‫نابودی جهان توسط یک سیل( وجود دارد‪ .‬در آن همه چیز را تخریب شدن نابود شد و از این رو از ماهی ( ‪Pralaya‬‬ ‫به دره هیمالیا که ‪ Rishis‬به نشستن در پشت آن است‪ .‬این ماهی در زمان هفت )‪ Rishis (Saptarshis‬پرسید‪ :‬و هفت‬ ‫اسطوره شناسی هند( ( ‪ Puranas‬گسترش پیام وداها )آگاهی معنوی( را به تمام دنیا است‪ .‬با توجه به ‪ Rishis‬در آن‬ ‫‪.‬است ‪ Matsyavatar‬این‪ ،‬داستان‬

‫و آن را بیشتر شگفت انگیز است که این قدرت ‪ incarnates.‬این عجیب به نظر می رسد که خداوند به عنوان یک ماهی‬ ‫از همه قدرتمند خارج از احساس عادی مانند یک انسان رفتار می کند‪ .‬در زمان های قدیم وجود داشته است سنت نوشتن‬ ‫و صحبت کردن در مورد قوانین قطعی کیهانی در قالب سرود )گورو مربی(‪ .‬این اصل علم است بیش از حد‪ .‬قضیه دو‬ ‫است اما ‪ E = MC 2‬جملهای یک خط معادله است‪ ،‬اما از آن شده است تا حد زیادی بر بزرگ‪ .‬تئوری انیشتین صرفا‬ ‫هنوز آن شده است را بر در به شیوه ای بسیار بزرگ نظر‪ .‬فرهنگ هند نیز ارائه شده است به این ترتیب است‪ .‬این اصل‬ ‫بسیار در ‪ 5‬برداشت اولیه ما آشکار است به طوری که می توان آن را توسط خردمندان درک است‪ .‬مردم خودخواه و پر از‬ ‫هوس های روانی باید در جبهه خود قرار داده است به عنوان است که دیده می شود امروز‪ .‬با توجه به محاسبات نجومی‬ ‫( ‪ Nishkalank‬به آشکار و از این رو برخی افراد‪ ،‬اولیاء خود را معرفی به عنوان نماد ‪ Kalki‬این بار برای تجسم‬ ‫اسب( است‪ .‬آنها فقط در ( ‪ Kalki‬اما در واقع آنها به اندازه کافی مناسب نیست حتی دم از این تجسم ‪ taintless)،‬تجسم‬ ‫نمای سطحی قرار داده است‪ ،‬به زودی به عنوان رنگ سیاه مصنوعی حذف شده است‪ ،‬خیره واقعیت ما و این وضعیت‬ ‫‪.‬مضحک مضحک امروز‪ .‬شاید به عنوان یک نتیجه از این‪ ،‬این توصیف نمادین در دوران باستان به تصویر کشیده شد‬

‫یک ماهی این است که موجودی که در جهت مخالف جریان آب حرکت می کند‪ .‬این می تواند بسیار کوچک یا بسیار بزرگ‬ ‫بخواهد شدن آن جلوگیری شود نابود‪ compassionately .‬در اندازه‪ .‬مانو به معنی کسی است که به جهان متصل شده و‬ ‫فعالیت و سبک کار این ماموریت )گایاتری پریور( و موسس آن است‪ ،‬از این نوع است‪ .‬با دفع باورهای بیهوده سنتی او‬ ‫به جهان حکمت معنوی ودیک مذهب اینترنت اکسپلورر فرهنگ معنوی هند است‪ .‬عناصر مخالف سعی کردم بهترین سطح‬ ‫فقط می توان ‪، yajna‬خود را به او مانع است‪ .‬گایاتری متعلق به برهمن‪ ،‬ادا در گوش است‪ ،‬آن را برای بانوان به معنای‬ ‫تزئینات‪ ،‬مخالفت با این همه و در عین ‪، tilak،‬برهمن‪ ،‬برهمن کسانی هستند که از بدو تولد‪ ،‬معنویت به معنای گل تنها‬ ‫حال از سوی دیگر‪ ،‬احساس جوانی و شادابی این همه‪ .‬او بزرگ گایاتری علم در ‪ 3‬بخش نوشت‪ .‬امروز همه بچه های‬ ‫کوچک ‪ /‬بزرگ‪ ،‬بزرگان‪ ،‬مردان‪ ،‬زنان و غیره انجام پرستش گایاتری‪ .‬آنها راهپیمایی پیش در مسیر تحقق خود است‪ .‬هر‬ ‫کس حق دارد پذیرش اصول آن است‪ .‬تحت شرایط مخاطره آمیز از احتمال کشتار علوم معنوی‪ ،‬او با موفقیت به پدر و‬ ‫تاسیس‪ .‬از اینجا‪ (Shantikunj --- Haridwar) ،‬در هیمالیا ‪ Rishi‬و سنت )‪ yajna‬مادر از فرهنگ هند )گایاتری‬ ‫مانند رودخانه گنگ ناشی از قفل موی شیوا‪ ،‬آن است که در همه جا گسترده شده است‪ .‬هر کس حق دارد گروهی سعادت‬ ‫‪.‬از بروز آن است‬

‫اول او وارد دیگ آب )قلب( از مردم روحی حساس‪ ،‬پس از آن او به آنها مدیتیشن گایاتری‪ ،‬و سپس به آموزش دیگران‪،‬‬ ‫پس از آن او به زمان خود‪ ،‬خود او‪ ،‬او را به تاسیس شاخه های دیگر‪ ،‬او به برنامه های عمومی‪ ،‬او را تاسیس‬ ‫بود که به منظور بال‪ ،‬او را نجات داد هر کس دیگری به همراه ‪ Rishi‬او داد درک معنوی از سنت ‪Shaktipeethas،‬‬ ‫نوع‪ ،‬و غیره خود را سر این حکمت الهی غرق و می باقی می ماند وجود دارد نه حتی ‪ hermitages‬امروز کسب و کار‬ ‫اثری از معنویت واقعی اگر او به دست آورد نه این همه‪ .‬این همه او کوچک باقی مانده در قد و قامت و امروز او محافظ‬ ‫‪ Prajnavatar.‬کیهانی خود را انجام می شود‪ .‬از تجسم ماهی دیده می شود به نفوذ هر ذره از‬


‫‪:‬تجسم لک پشت به این معنی که یک ترکیب فوق العاده از نظر ناپدید مادی و تعالی معنوی‬

‫آنها به جنگ و مبارزه با یکدیگر‪ .‬هر دو طرف تجربه تخریب‪ Brahmaji. .‬هر دو دمی خدایان و شیاطین هستند فرزندان‬ ‫و درخواست دومی به آنها در راه صلح را نشان می ‪ Brahmaji‬از این رو از غم و اندوه هر دو از آنها به نزدیک شدن‬ ‫‪ SAMUDRA‬از آنها پرسید که به دائما و شدیدا چیزی را تکان دادن و بم زدن اقیانوس یعنی ‪. Brahmaji‬دهد‬ ‫مار( را به طناب تبدیل شد‪ .‬در( ‪ Shesha‬میله تان شدیدا ساخته شده است‪ .‬پروردگار ‪ Mandarachal‬کوه ‪Manthan.‬‬ ‫انتهای دمی خدایان و دیگر شیاطین‪ ،‬به طوری که به دائما و شدیدا چیزی را تکان دادن و بم زدن اقیانوس‪ .‬مشکل این بود‬ ‫که با توجه به تان شدیدا از اقیانوس تمام سطح زمین را می تواند دریافت شکسته‪ .‬از این رو که به بار شانه؟ همه آنها از‬ ‫و بر پشت ‪ Kacchap‬این رو به پروردگار دعا می شود‪ .‬پروردگار پیروی با در نظر گرفتن تجسم لک پشت و یا آواتار‬ ‫پس از اقیانوس نوتبوک شد‪ ،‬بیرون آمد ‪ 14‬جواهرات که شادی هر دو دمی ‪ Mandarachal.‬خود را بر دوش وزن کوه‬ ‫‪.‬خدایان و شیاطین بودند‪ .‬این داستان تجسم لک پشت است‬

‫داستان لک پشت تجسم توالی بی نظیر از بدن علوم‪ ،‬علوم اجتماعی و علوم معنوی است‪ .‬غیر ممکن به نظر می رسد که‬ ‫لک پشت فقط می تواند بار را از یک کوه عظیم را شانه‪ .‬چگونه می توان اقیانوس توانا و نوتبوک و این که بیش از حد‬ ‫به عنوان طناب‪ .‬اما ورزش الهی تجسم لک پشت ثابت شده است که این حادثه )‪ Shesha‬با مار وحشتناک خدا )خداوند‬ ‫باز کردن رمز و راز ‪. Prajnavatar‬درست باشد‪ .‬در میان ‪ 14‬جواهرات است شهد و همچنین به عنوان سم وجود دارد‬ ‫از تجسم لک پشت به هم شهد و هم زهر در زندگی ما مفید هستند‪ .‬شیاطین کسانی هستند که بر شادیهای حس به عنوان‬ ‫هدف نهایی از زندگی نگاه کنید‪ .‬برای این کار آنها حتی حاضر به آزار و اذیت دیگر موجودات است‪ .‬به این ترتیب زندگی‬ ‫مادی می تواند به عنوان ایده آل از اصول فکری و کسانی که از علم مواد نگاه کرد‪ .‬در جهان امروز این شیطان‬ ‫آشکار در همه جا دیده می شود‪ .‬با توجه به این اعتقادات مادی بسیار ظلم و ستم‪ ،‬آزار و اذیت‪ ،‬جرم و ‪Tripurasura‬‬ ‫جنایت‪ ،‬عناصر نامطلوب‪ ،‬سرقت‪ ،‬تجاوز به عنف و غیره حاکم در این جهان وجود دارد‪ .‬هر کس با شرایط تخریب مانند‬ ‫آلودگی محیط زیست‪ ،‬بی اعتمادی و غیره در جامعه بی اثر می شود‪ ،‬خالی از حساسیت زمانی که عدم ایمان و اعتماد‬ ‫یعنی این جبر وجود دارد دیده می شود در همه جا و در همه جنبه های زندگی است‪ .‬جریان از حساسیت است تا به حدی‬ ‫که امروز شوهر همسر را به یک دیگر اعتماد ندارند خشک‪ ،‬تلخی بین پدر و پسر وجود دارد‪ ،‬دو برادر تبدیل به دشمنان‬ ‫و یکی از این همه در روزنامه ها خوانده شده است‪ .‬این درد بودن شیطان است‪ .‬این است که در ماتریالیسم خودخواهی‬ ‫‪.‬گرا استوار است‪ .‬و این امر نشان چون انسان به عنوان جسم محض و نه به عنوان روح بر نگاه‬

‫از سوی دیگر به دلیل فراموش ارزش های انسانی را به عنوان یک نتیجه به دنبال بر معنویت تنها به عنوان تمام شود و‬ ‫پایان دادن به زندگی‪ ،‬مذهب امروز گرفته است به صورت زشت از ایمان کور‪ .‬مکان های امروز بازار در فرم از نقاط زائر‬ ‫و معابد که دوباره می خواهم به خانه کسب و کار‪ ،‬مترادف با زشت فساد تبدیل شده است‪ .‬یکی ‪hermitages، Mathas‬‬ ‫ممکن است فساد سیاسی است اما عفو و نتیجه مستقیم این نمای معنویت تنها می تواند به نابودی است‪ .‬این به این معنی‬ ‫است که الوهیت یک طرفه است‪ .‬تان شدیدا از این رو از اقیانوس ها به این معنی است که چگونه می توان به هر دو این‬ ‫جنبه ها را در یک نقطه کانونی است‪ .‬زندگی معنا باید تحت آزمون از شیوه های معنوی نوتبوک است‪ .‬به عنوان یک‬ ‫‪.‬در خصوص وظایف دنیوی و می تواند به ما در رسیدن به اهداف معنوی ما کمک کند ‪ dawns‬نتیجه عقل‬


‫بنابراین روشن است که هدف اصلی مربی محترم و تلش را به این آرمان را بر روی یک پلت فرم واحد بود‪ .‬به منظور‬ ‫هند‪ .‬در ‪ Haridwar،‬در ‪ Brahmavarchas‬متحد هر دو طبقه فکری و پیروان برهمن او تاسیس موسسه تحقیقاتی‬ ‫اینجا هر دو نتایج حاصل از مراقبه ایمان گرا از خدا با شکل و مدیتیشن یوگا عمل گرا بی شکل را به شیوه ای علمی به‬ ‫تصویر کشیده شده است‪ .‬این فرم تجلی کندالینی شاکتی را پرستش قرار گرفته توسط مربی احترام ما است‪ .‬او متوجه سنت‬ ‫و کارشناسی ارشد از دستاوردهای مادی دنیوی بیش از حد‪ .‬هر دو در دو جهت مخالف هم هستند‪ ،‬اما هر دو را می توان‬ ‫قسمت( ‪ Mahavigyan‬بر روی یک پلت فرم به ارمغان آورد‪ ،‬می توان از اینترنت اکسپلورر خود را نوشته در گایاتری‬ ‫‪.‬صفحه قابل درک است‪1) NOS 248-240 .‬‬

‫سمت چپ( ‪ Chandranaadi‬ایدا به معنی ‪ Mandarachal.‬نخاع( خود کوه( ‪ Merudand‬مربی ما می نویسد که‬ ‫نمادی از گرما و خواسته های )‪ Svar‬راست( ‪ Suryanaadi‬است که نمادی از آرامش‪ ،‬الوهیت و پینگال یا )‪Svar‬‬ ‫تمرینات تنفسی( و دیگر شیوه های ( ‪ Pranayaam‬اعصاب ظریف( از طریق( ‪ Naadis‬مادی است‪ .‬تان شدیدا این دو‬ ‫راه عقل از کیهان آغاز شده ‪ Brahmanaadi‬فعال شده است‪ .‬از اینجا است که اینترنت اکسپلورر ‪ Mooladhar‬معنوی‬ ‫ایجاد شده است زمانی که جنین در رحم مادر به صورت سیاه و سفید و ‪ Merudand 6‬یا پایه ‪. Mooladhar‬است‬ ‫متصل است‪ .‬به منظور ایجاد شرکت سقف‪ ،‬بسیار قوی پین چادر به داخل ‪ Merudand‬مولکول طرفه شدن به پایگاه‬ ‫بیش از حد شده است تا این مولکول ‪ 6‬جانبه ‪. Brahmanaadi‬زمین حفر شده و سپس با طناب گره خورده است‬ ‫گره خورده است‪ .‬بنابراین نیروی حیات به بدن قرین شده است‪ .‬نمادین این بسیار سیاه و سفید ‪ 6‬جانبه )‪(Shata-Kona‬‬ ‫یا لک پشت‪ .‬از آنجا که آن را به شکل یک لک پشت است‪ .‬معنای نمادین زمین بسته ‪ Kurma‬مولکول نامیده می شود‬ ‫لک پشت( است که خانه ای از زندگی ما بیش از حد وابسته به لک پشت است‪ .‬این حکمت( ‪ Kurma‬بر روی خداوند‬ ‫تنها در روح و روان کسی است که تحت شیوه های معنوی شدید‪ .‬احترام ما پیر دقیقا این و به ما انسان ها این ‪dawns‬‬ ‫‪ 14‬جواهرات یا مسیر معنویت در آن با وجود رهبری یک زندگی مادی می تواند هدف معنوی رسیدن‪ .‬امروز هم طبقه‬ ‫روشنفکری ملحد و طبقه خداباور مردم ایمان گرا ماموریت ما ملحق شده اند به طوری که با موفقیت به تصویر کشیدن‬ ‫‪ Kurma.‬احکام خداوند‬

‫‪:‬شسته کردن آلودگی محیط زیست بر روی زمین ‪ VARAH‬در این صورت خداوند‬

‫وجود دارد‪ .‬او گاهی زیادی برای ثروت که او دور با کل سیاره زمین زد‪ .‬هرج و مرج ‪ Hiranyaksha‬شیطان به نام‬ ‫مطلق در جهان وجود دارد که او را به زمین را با خاک پوشانده و آن را از مسیر اقیانوس ها انجام گرفته است‪ .‬تحت این‬ ‫شرایط است که می خواهند به دفع کردن حجاب از خاک بر روی سیاره زمین است؟ از این رو خداوند در زمان شکل از‬ ‫سیاره زمین را نجات داد‪ .‬پروردگار حذف پوشش خاک و به زمین پاک ‪ Hiranyaksha‬گراز( و او با کشتن( ‪Varah‬‬ ‫یعنی او که چشم ها ‪. Hiranyaksha‬است ‪ Varah‬انسان را به بر روی آن ساکن دوباره‪ .‬این‪ ،‬جان کلم تجسم خداوند‬ ‫پر از ولع مصرف برای طل یا فقط ثروت مادی است‪ .‬ولع مصرف را می توان یا با محصول از زمین و یا ساخت صنایع‬ ‫دستی راضی است‪ .‬این فقط می تواند راضی می شود از طریق آسیاب‪ ،‬کارخانه ها و غیره بر اساس فن آوری های‬ ‫ما دانشمندان فوق العاده بودند اما آنها موادی که رفت و در برابر قوانین طبیعت است که به نوبه ‪. Rishis‬پیشرفته است‬ ‫خود تخریب طبیعت استفاده می شود هرگز‪ .‬امروز همه آگاه است که چگونه دارو معالجهء بیماری با اضداد ان بسیاری از‬ ‫موجودات بر روی زمین نابود شده و که چگونه زمین است که به خشکی دوشیده است‪ .‬واقعیت این است که زمین ما باید‬ ‫به خارج از تمام خاک شسته می تواند توسط خاک از شهرستانها‪ ،‬مشکل زباله های اتمی‪ ،‬نوع جدیدی از بیماری ها و‬ ‫غیره سنجیده‬


‫نویسنده کتاب "اعانه خدا" می نویسد که یک بار پس از زمان انسان های ساکن بر روی سیاره زهره ‪ Wanken،‬دانیل‬ ‫)ونوس(‪ .‬فقط بر روی زمین حتی در ونوس دوست هرج و مرج‪ ،‬دود اتومبیل ها‪ ،‬دی اکسید کربن‪ ،‬مونوکسید کربن و‬ ‫که ‪ 2‬قمر زهره به نام ‪ Wanken‬غیره برای مطالعه این ماهواره ‪ 2‬مصنوعی وجود دارد فرستاده شد‪ .‬فکر می کند‬ ‫ماهواره های مصنوعی هستند‪ .‬مردم این سیاره برای سایر سیارات امن تر‪ ،‬هنگامی که سمت چپ ‪ Lovos‬و ‪Phovos‬‬ ‫بود باران اسید وجود دارد‪ .‬آدم نمی داند که آیا این مشاهدات درست از نادرست است‪ ،‬اما افزایش آلودگی بر روی زمین‬ ‫قطعا منجر خواهد شد ما را به چنین یک وضعیت وخیم است‪ .‬برای این کار کافی است که در خاک و افزایش خودرو دود‬ ‫‪.‬آلودگی ‪ 1‬زمین وجود دارد‬

‫تلش برای غلبه بر این آلودگی است‪ .‬او الهام بخش ما را به زندگی در کنار ‪ Varah‬پیر ما را با تبدیل شدن به خداوند‬ ‫غول پیکر است‪ .‬امروز این حقیقت را با علم مدرن ثابت شده است‪ .‬در آن زمان ‪ Yajnas‬مادر طبیعت و تحقیق به‬ ‫( ‪. Prajna Purusha‬سیستماتیک اعلم کرد این واقعیت است ‪ Yagna Ashwamedha Gorakhpur‬دانشمندان‬ ‫پیر ما( حتی ذره ای از دلبستگی به جهان مادی نیست‪ .‬اما او خود این سم نوشید به طوری که برای صرفه جویی در‬ ‫او مصمم به حفظ محیط زیست ‪ Varah‬جهان را از این خطر است و در نتیجه ایجاد رفاه آن است‪ .‬با تبدیل شدن به خداوند‬ ‫اما این ماموریت در حال شستن این آلودگی توسط ‪ Yajnas‬زمین را از خطر آلودگی‪ .‬تا به حال او نه تنها سازماندهی‬ ‫تعداد بیشماری از درختان کاشت و فعال سازی مجدد به صورت آیورودا از درمان دارویی است‪ .‬در روز های آینده این‬ ‫‪.‬تلش پذیرش در سراسر جهان را دریافت کنید‪ .‬فقط پس از آن زمین را نجات داد‬

‫‪:‬به معنی دوباره جوان سازی از ایمان ‪ NRISHINHA‬تجسم خداوند‬

‫بود‪ .‬او بیش از حد برای طل گاهی تمام ‪ 24‬ساعت شبانه روز‪ .‬این ولع ‪ Hiryanksha Hiranyakashyap‬برادر از‬ ‫مصرف ساخته شده است‪ ،‬او را در برابر روح او را‪ .‬با سرازیر مقدار زیادی از ثروت او اعلم کرد که انسان خود را در‬ ‫خدا است‪ .‬از او متنفر بودم به خدا واقعی شنیدن‪ .‬او را اختراع چیزهای بسیاری است که او را تحت توهم بود که نه مرد و‬ ‫نه هیچ موجود دیگری می تواند او را بکشند‪ .‬او نه می تواند در داخل خانه و نه خارج او می میرند‪ .‬بود هر چند او به‬ ‫عنوان یک بیمه عمر حفاظتی در همه جا بود‪ .‬او احساس کرد که او نه می تواند با توجه به حملت سلح می میرند و نه‬ ‫‪ Nrisinha‬به دلیل هر بیماری است‪ .‬او نه می تواند در طول روز و نه در شب می میرند‪ .‬در چنین شرایطی خداوند‬ ‫با ‪ Hiranyakasyap‬مرد ‪ +‬سینها = شیر( از گونه های دوگانه با نشستن بر روی پاسیو و پاره کردن تنه = ‪(NRI‬‬ ‫‪.‬جانباز و در نتیجه تاسیس ایمان در همه جا ‪ Prahlad‬ناخن شیر طولنی خود را نجات داد‬

‫سلح های بسیاری از او که او را به قتل نمی ترسم‪ .‬او داروهای ‪ Hiranyakashyap.‬انسان امروز واقعا تبدیل به یک‬ ‫بسیاری از در اختیار خود را که او مطمئن است او می تواند تا سن رسیده قدیمی زندگی می کنند و شاید تبدیل به جاودانه‬ ‫نیز‪ .‬البته‪ ،‬این شک هیچ ایمان کور خود است‪ .‬او مطمئن است که امنیت خود را در تمام زمینه های زندگی است‪ .‬بخواهد‬ ‫پخش و غیره در چنین ‪ Sarita‬تنها یک چیز است که نام خدا باید گرفته نمی شود و همه این است که در مجلت مانند‬ ‫شرایطی پروردگار مورد استفاده همه اشکال صلح به طوری که برای ایجاد ایمان در قلب انسان و در نتیجه از بین بردن‬ ‫ص( است‪ Sandhi ( .‬پرستش گایاتری‪ ،‬این یکی ‪ Sandhya‬تمامی خواسته های ننگین‪ ،‬حرص و آز‪ ،‬و غیره یک معنی‬ ‫تقاطع( که در آن شادی دنیوی است که تنها هدف زندگی است‪ .‬این باور در حال ( ‪ Sandhi‬دوران ‪ Sandhi‬یکی دیگر از‬ ‫ویران شدن است و آرمان های معنوی به آرامی اما مطمئنا در همه جا در حال گسترش است‪ .‬در فلش یک لحظه‬


‫به راحتی در تمام این چنین راه را به دست آورد و )‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬ما )یوگا ویژه ‪Prajnavatar‬‬ ‫عدالت و پس از پشت سر ‪ Prahlad‬او از ستون خرد آن را باز آمد‪ .‬او محافظت ‪ Nrisinha‬هر چند مانند پروردگار‬ ‫او ناپدید شد‪ .‬او از طبیعت بسیار مهربان و حساس بود‪ ،‬به شرارت او ‪ eulogizing،‬گذاشتن هواخواهان او بودند که او‬ ‫آشکار مرگ بود‪ .‬او با عشق الهی سرشار و حال خشم شدید بیش از حد‪ .‬او هرگز با ارزش های اساسی زندگی به خطر‬ ‫بیافتد‪ 21 .‬سنت قرن آشکار با سرعت است که برای آینده ای روشن است که کودک مانند ایمان به او محافظت می بالقوه‬ ‫‪ Gurudeva‬است که در زادگاه محترم ‪ Sandhi Mahapurashcharan‬است‪ .‬تریلر کوچکی از این در فرم یوگا ویژه‬ ‫در این صحنه یکی بیشتر از تخریب از هوس و ایمان ‪ AD‬نوامبر ‪، Anvalkheda 3،4،5،6،7 1995‬تصویب می شود‬ ‫‪.‬آن ‪ eulogise‬مجسم خواهد شد در همه جا است‪ .‬مردم این همه شگفت آور شاهد و‬

‫‪:‬یعنی صمیمیت‪ ،‬حکمت و عمل ‪ OF VAMAN‬سه پایه‬

‫شاه بالی در مورد ثروت و تجمل او بسیار خودخواه بود‪ .‬اگر چه او بخشنده مهربان در عین حال او هوس برای بسیاری‬ ‫از چیز ها را در روح و روان خود را به پناه‪ .‬برای رسیدن به شهرت‪ ،‬او را به انجام هر کاری است‪ .‬او بر تمام زمین‬ ‫در میان خود آمد و پرسید‪ :‬برای زمین اندازه گیری ‪ 3‬فوت است‪ (Vaman) .‬حکومت می کرد‪ .‬یک روز یک بچه کوچک‬ ‫که یک کودک بود که تا کنون آشکار غول پیکر ‪ Vaman‬بالی خندید و به انجام این کار موافقت کرد‪ .‬در آن زمان خداوند‬ ‫خود را به فرم کیهانی‪ .‬او کل جهان با ‪ 2‬متر از خود را اندازه گیری کرد‪ .‬هیچ جایی برای نگه داشتن پای سوم خود را‬ ‫است‪ .‬اما ‪ Vaman‬وجود دارد‪ .‬در آن تکبر بالی ناپدید شد‪ .‬بنابراین بالی تمام خود را به خدا تسلیم است‪ .‬این داستان لرد‬ ‫‪.‬تکثیر بسیار بزرگ است‬

‫امروز همه نام و شهرت محروم دارد‪ .‬از این رو مجلس شورای اسلمی می شکند و تغییر دولت است‪ .‬خونریزی بیش از‬ ‫عمل می ‪ fancies‬تفاوت در ایدئولوژی وجود دارد‪ .‬رئیس بزرگ کشور بیش از کوچکتر است‪ .‬با توجه به امیال خود و‬ ‫کنند‪ .‬روزنامه نگاران تبدیل شده اند ذهنی زردی‪ ،‬دادگاه قانون ایده آل بزرگ را به زندگی می کنند تا کسانی که باید‬ ‫شهروندان خود را محافظت می کند تبدیل شده اند غارتگران و همه این است که آشکارا مانند حیله بالی‪ .‬همه جا از آن‬ ‫است که هنوز به جای شرمنده بودن در مورد آن مردم را افتخار در تمام کارهای غیر اخلقی گفته شده است‪ .‬دختران در‬ ‫حال سوخته به علت ساتی‪ ،‬آنها را مورد آزار و اذیت برای جهیزیه‪ .‬افرادی که تشویق همه این ها که گفته می شود‬ ‫هوشمند و تمام افتخار داده می شود‪ .‬نکته جالب این است که مردم چنین فکر می کنند که بسیار عاقلنه است‪ .‬دیگران فکر‬ ‫‪.‬می کنند آنها را به جانبازان بزرگ و پر از کار سخت‬

‫ما با نوشتن ‪ 2700‬کتاب دانش در یک مکان در جهان قرار داده است و به این ترتیب به ما عقل است‪Prajnavatar .‬‬ ‫امروز این ادبیات است که در تقاضای زیادی در سراسر جهان می باشد‪ .‬گایاتری پریور در حال تبدیل شدن مترادف با‬ ‫شیکاگو است‪ .‬با توجه به این ادبیات بدون شک احترام ما پیر و دوران خرد کل جهان و در حال حاضر ‪Vivekanand‬‬ ‫آنچه که باقی می ماند این است که آن را در تمام گوشه و کنار جهان گسترش یافته است‪ .‬در راه او را به فرم واقعی‬ ‫عبادت مقدس در میان نمای مذهبی داد‪ .‬در روزهای آینده تنها فداکاری از یک قلب خالص به حرکت در جهان است و نه‬ ‫هر نما را به دست آورید‪ .‬در راه او به ما نشان داد که همه چگونه یک می تواند از طریق تبدیل شدن به یک مرد یوگا‬ ‫عمل اتحاد خدا به فعالیت های ما می تواند در بدن انجام فعالیت های شبیه به کسانی که از ‪ 5‬بدن‪ .‬این جریان ‪ 3‬قرار داده‬ ‫از عقل‪ ،‬تعهد و عمل است‪ .‬در دوران باستان این عبادت تصویب جهانی ‪ Triveni‬است با هم پرستش گایاتری است یعنی‬


‫داشتند و در آینده این است که دقیقا همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد‪ .‬امروز‪ ،‬در راه همان نمای بالی دیپلماسی‬ ‫شکستن و وحدت‪ ،‬متانت و محبت را اهمیت به دست آوردن‪ .‬دوران آینده بر روی آن راهی است که رفاهی بندر از همه‬ ‫‪.‬موجودات و سبب رفاه بر روی آنها راه برود‪ .‬جامعه کشت ممکن است تنها بر اساس یک بدن سالم و ذهن روشن ساخت‬

‫‪ OF‬خداوند در مقابل وضوح اندیشه ‪ OF THE HEAD OF PARSHURAM‬به سفت‬ ‫‪PRAJNAVATAR:‬‬

‫گفته شده است که پادشاهان بسیار متکبر شده بود‪ .‬آن را در ماهیت خود به آزار و اذیت افراد خود و در آن زمان خداوند‬ ‫‪.‬متولد شد‪ .‬او مجدانه خرد کردن سر پادشاهان ‪Parshuram‬‬

‫با وجود اینکه تحت تملک قرار دارند اعدام چنین اعمالی به نظر می رسد احتمال دارد که او به ‪ Parshuram‬از خداوند‬ ‫فعال( مرد که آنها تا به حال به تغییر بسیار تفکر خود روند‪ .‬این را می توان به وضوح در( ‪ Rajasic‬تفکر چنین شدید به‬ ‫زندگی ما از مربی احترام دیده می شود‪ .‬افکار بد در روح و روان ما آشکار خارجی به عنوان عملیات ننگین است‪ .‬احترام‬ ‫ما پیر متواضعانه به مردم هشدار داد با نوشته های قدرتمند خود‪ ،‬او علمی توضیح داد که واکنش از اعمال ماست و به‬ ‫این ترتیب بسیاری از مردان ننگین بهتر تبدیل شد‪ .‬جنبش اخلقی بسیار عظیم صورت گرفت که شبیه به سفت کردن سر‬ ‫احترام ما مانند یک تبر است و هر کس می خواند از آن ‪ Gurudeva‬حاکمان سیاسی بود‪ 2700 .‬کتاب نوشته شده توسط‬ ‫است که تحت تاثیر قرار گرفته و به این ترتیب می شود برای بهتر تبدیل‪ .‬این تاثیر جنبش اخلقی است که منجر به‬ ‫‪.‬سمینارها از ‪ 800‬دولت است‪ .‬مقامات‬

‫‪ RAM:‬خداوند ‪ BY‬رعایت شأن و منزلت شخصیت‬

‫احترام ما پیر ‪ charactered.‬بهترین در میان مردان وارسته ‪ Maryada Purushottam ---‬لرد حافظه است به نام‬ ‫نه تنها آموزه های از شخصیت وارسته در تمام زمینه های زندگی تاسیس شده است‪ ،‬اما خود را به آن را در زندگی خود‬ ‫‪.‬به طوری که به اشاره به ما ابزار خود را در روز به معاملت روز از زندگی ما شده است ‪imbibed‬‬

‫پروردگار رم از هر امپراتور دیگر‪ ،‬شاه و غیره کمک نمی کردند‪ ،‬اما به جای آن دستیاران خود را خرس ها‪ ،‬میمون ها‪،‬‬ ‫شامپانزه ها و غیره احترام ما پیر جمع آوری افراد حساس و معمولی‪ ،‬و با در نظر گرفتن یک ساعت از کار روزانه از‬ ‫سهم از آنها او مطرح ماموریت را از زمین به آسمان است‪ .‬رم سوخته لنکا طل و احترام ما پیر ‪ paise‬آنها همراه با ‪10‬‬ ‫خرد به پالپ تمام ایدئولوژی های مادی‪ ،‬حرص و آز و غیره پروردگار رام فرارانش منکوب شده‪ ،‬ضعیف‪ ،‬فقیر و طبقه‬ ‫زنان است‪ .‬مربی مورد احترام ما بیش از صد درصد اعدام این وظایف‪ .‬او به جهان نشان داد به صورت کیهانی است‪ .‬همه‬ ‫‪.‬او به یک مسیر جدید به دین است ‪ Rishi‬با میدارد سنت ‪ Rishis.‬شاهد شکل کیهانی مربی احترام ما است‪ .‬او احترام‬


‫‪:‬از ‪ 24‬جریان انرژی ‪ PRAJNAVATAR‬و ‪ KALAS‬شری کریشنا از ‪16‬‬

‫زندگی لرد کریشنا آغاز از یک سو با مبارزه و از سوی دیگر او ایجاد هنر مردمی است‪ .‬این نیز داستان از‬ ‫ما است‪ .‬آن دسته از پتانسیل های که در احساس لذت از پادشاهان غوطه ور شد توسط لرد کریشنا به ‪Prajnavatar‬‬ ‫سمت وقف و رفاه از همه منحرف شده است‪ .‬احترام ما پیر به جهت خوب بودن با تشویق آواز خواندن‪ ،‬هنر‪ ،‬بازیگری و‬ ‫غیره اگر شری کریشنا به ما حکم یوگا از عمل پس از آن معلم محترم ما به ما آموخت که چگونه به انجام یوگا عمل در‬ ‫بار تلش امروز است‪ .‬وی خانه خود را را به گوشه عزلت ریاضتهای تبدیل و همچنین دیگران را تشویق به انجام این کار‬ ‫که او اعدام است که امروز فصل آخرین و قوی در فرم ایجاد دوره است‪ Mahabharat .‬به همین ترتیب است‪ .‬که بسیار‬ ‫‪ Bheema‬اجرای وظایف غول پیکر است‪ .‬رزمندگان توانا و مانند آرجون و ‪ Abhimanyu‬در این مورد‪ ،‬جوانان مانند‬ ‫‪.‬وجود دارد‪ .‬همه مردم نامی هستند در تلش برای ایجاد کشور ما این است که قدرت فوق العاده و تمام جهان پر از صلح‬

‫‪:‬و استقرار چاکرا دارما ‪ BUDHI‬ما ‪ SANGH PRAJNAVATAR‬مانند بودا خداوند‬

‫اگر شما یک مطالعه نزدیک پس از آن از دیدگاه برنامه را به یک حس مناسب جهت سبک کار‪ ،‬موسسات‪ ،‬ایدئولوژی و‬ ‫مشابه است‪ .‬به نظر می رسد که هر چند ‪ Nirman Yojana‬جریان دوران فعالیت های پروردگار بودا و یوگا ویژه‬ ‫ما اعدام است‪ .‬شالوده عقل و تبعیض پرستش گایاتری است‪ .‬او هم ‪ Prajnavatar‬وظایف لرد بودا هستند که توسط‬ ‫تاسیس عدالت‪ .‬که فرم ایجاد شده توسط عصر به انجمن داده می شود بیش از حد شده است پریور گایاتری داده شده است‪.‬‬ ‫بودا مخالف کشتن تمام موجودات و گایاتری پریور بیش از حد به دنبال جای پای خود را‪ .‬هدف او تعالی از زنان بود و این‬ ‫‪ Nirman Yojana‬یوگا ویژه ‪ Sanghas‬است‪ .‬او ساخته شده ‪ Nirman Yojana‬یکی از اهداف اصلی یوگا ویژه‬ ‫دهم جان کلم همه برداشت ها است‪ .‬هیچ شکی در این باره ‪ Nishkalank‬در این شیوه آواتار ‪ Shaktipithas.‬تاسیس‬ ‫وجود دارد‪ .‬کسانی که شک آتش فروزان از سوء ظن نابود شده است‪ .‬ما هرگز چنین حکیم بزرگ به رسمیت شناخته‬ ‫کسانی که به او پیوستند در واقع پر برکت ‪ Prajnavatar.‬احترام ما به عنوان یک ‪ Gurudeva‬شده‪ ،‬رسول در فرم‬ ‫‪.‬که منحرف هستند پر از تلطم است و در آینده باقی خواهد ماند ‪. Thos‬شد‬

‫‪:‬معروف دنیا ‪ PRAJNAVATAR PROPHESIZER‬و اقتدار‬

‫جهان معروف ‪ seers‬فقط برخی از به دست آوردن قدرت از نبوت توسط خداوند متعال است‪ .‬در اینجا کسانی که نبوت‬ ‫به توافق برسند ‪ seers‬است که روشن است که روان عمومی برای مدت زیادی از زمان را تحت تاثیر قرار‪ .‬همه از این‬ ‫که در جهت آینده ای روشن از جهان خواهد شد توسط هند فقط‪ ،‬آن را تنها می توان فوق العاده ای به نام "یوگا" که‬ ‫‪.‬پیشگویی های مختلف ساخته شده است اشاره به فعالیت های مختلف ما از مربی محترم‬

‫دیکسون ‪PROPHESIZER JEAN‬‬


‫ژان دیکسون قدرت را به پیشگویی های شگفت انگیز و از این رو شهرت او نه تنها در امریکا‪ ،‬بلکه در سراسر جهان به‬ ‫‪:‬دست آورده است‪ .‬خطوط زیر را شاهد پیشگویی واقعی خود‬

‫دعوت شده بود‪ .‬در آن زمان ترومن‪ ،‬رئیس جمهور‪ ،‬معاون رئیس ‪ Solgrave‬ژان دیکسون به یک حزب در یک باشگاه‬ ‫جمهور آمریکا بود‪ .‬او خندان پرسید‪ ،‬شما یکی از شیفتگان خدا‪ ،‬از این رو می تواند آینده من شما را پیش بینی؟ خیلی‬ ‫زود شما باید تبدیل به رئیس جمهور آمریکا‪ ،‬ژان دیکسون را با یک لبخند و واقعا در چند روز ترومن رئیس جمهور‬ ‫آمریکا انتخاب شد گفت‪ .‬او در انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور پذیرفته شده است‪" ،‬در حال حاضر هیچ گزینه دیگری‬ ‫ژان دیکسون ‪ prophesizing‬را بپذیرد که قدرت های معنوی قوی تر از قدرت مادی است‪ ".‬همه از امریکا در قدرت‬ ‫شگفت زده شد‪ .‬هنگامی که در سال ‪ ،1994‬رئیس جمهور روزولت دعوت ژان دیکسون به کا خ سفید و پرسید‪ --- :‬چه‬ ‫مدت طول خواهد آن را به انجام وظایف من؟ دیکسون به طور جدی پاسخ داد‪ --- :‬رئیس جمهور‪ ،‬من بسیار متاسفم که‬ ‫می گویند که شما باید روز بسیار کمی برای زندگی در حال حاضر است‪ .‬روزولت نمی تواند کمک کند خنده و در عین حال‬ ‫‪.‬او در چند روز درگذشت‪ .‬همانطور که ژان دیکسون پیش بینی مرگ او به علت پارگی رگ های خونی در مغز می باشد‬

‫شانکار انداخت یک ‪ Giriraj‬حادثه فوق را دوباره در دادگاه رسمی به اثبات رساند‪ .‬یک روز در هند نماینده شری‬ ‫شیرعلی همراه با ژان دیکسون دعوت شده بود‪ .‬سرهنگ شیرعلی پرسید‪ :‬او یک ‪ Nawabzada‬مهمانی ناهار‪ .‬سرهنگ‬ ‫سوال‪" ،‬خانم‪ ،‬می تواند آینده من شما را پیش بینی کند؟" البته بله‪ ،‬گفت‪ :‬ژان دیکسون‪ ،‬در ‪ 2‬دوم ژوئن سال ‪ 1947‬هند‬ ‫‪.‬تقسیم خواهد شد‪ .‬شما باید برای رفتن به آن بخش )کشور( است که با مسلمانان غالب است‬

‫در صبح روز دوم ژوئن سال ‪ 1947‬سرهنگ شیرعلی تلفن ژان دیکسون گفت‪ :‬خانم ‪ ،---‬پیش بینی های خود را در اشتباه‬ ‫هستند‪ .‬اما ژان دیکسون بسیار محکم گفت‪" :‬آقا‪ ،‬هر حادثه می تواند در فلش دوم را‪ .‬تمام روز را به سمت چپ است‪.‬‬ ‫ژوئن ‪ 1947‬در روزنامه های آمریکا چاپ شد ‪ ---‬هند و پاکستان تقسیم شده است‪ .‬همراه ‪ RD‬لطفا صبر کنید‪" .‬واقعا در ‪3‬‬ ‫‪.‬با آن‪ ،‬ارتش بیش از حد تقسیم شده بود و واقعا سرهنگ شیرعلی تا به حال برای پاکستان را ترک‬

‫یک شب در سال ‪ ،1947‬زمانی که در خانه ژان دیکسون بود‪ ،‬بحث در مورد مسائل سیاسی وجود دارد‪ ،‬به نام دهلی نو‬ ‫خواهد شد به قتل رسید و این در ‪ Gandhiji‬بیش از حد ذکر شده بود‪ .‬ناگهان ژان دیکسون گفت‪" :‬به نظر می رسد‬ ‫در ‪ 30‬ترور شد هفتم ژانویه سال ‪ .1948‬در به همان شیوه او در مورد ‪ Gandhiji‬عرض ‪ 6‬ماه اتفاق می افتد‪" .‬واقعا‬ ‫ترور پرزیدنت کندی در سال ‪ 1963‬نگران شد‪ .‬هنگامی که او سعی داشت توضیح مقدس دوست کندی برای جلوگیری از‬ ‫کندی از سفر به مدت شش ماه به شرح زیر است‪ .‬در واقع این کندی برای چه کسی او را در سال ‪ 1963‬پیش بینی کرده‬ ‫بود که او را تبدیل به رئیس جمهور آمریکا بود‪ .‬در حالی که پیش بینی خود را از مرگ ژان دیکسون همچنین گفت که نام‬ ‫شروع‪ .‬زود همه شاهد ترور کندی بود هنگامی که او به تور تگزاس و "‪ "D‬و پایان با "‪ "O‬با حرف ‪assassinator‬‬ ‫‪.‬اسوالد بود ‪ assassinator‬پیش بینی شده توسط ژان دیکسون نام‬

‫ژان دیکسون‪ ،‬بسیاری از حوادث آینده مثل روسیه موشک بدون سرنشین ورود به ماه‪ ،‬آیزنهاور برنده مبارزات انتخاباتی‬ ‫تبدیل شدن به نخست وزیر پس از ‪، Shastriji‬چین و تبدیل شدن به یک کشور کمونیستی ‪ Khruschev،‬خود‪ ،‬سقوط‬ ‫‪.‬نهرو و غیره که همه معلوم شد که درست بعد را پیش بینی کرده بود‬


‫فرشته در یک خانواده روستایی ‪ OF MAN‬یک پیشگویی بسیار مهمی با اشاره به دوران جدید ‪ ---‬تولد‬

‫در یک خانواده روستایی بسیار فروتن‪ ،‬روح بزرگ تولد گرفته است که هدایت‪ ،‬مدیریت و کنترل یک انقلب بزرگ معنوی‬ ‫‪.‬است‪ .‬او خواهد شد توسط کارگران فعال خواهد شد که این جهان تحریف شده را برای بهتر تبدیل کردند‬

‫هند(‪ .‬اینجا بسیار کوچک است‪ ،‬اما کشت‪ ،‬خانواده الهی مجهز ‪ (UP،‬یک روستای کوچک‪ ،‬منطقه آگرا ‪Anvalkheda‬‬ ‫به دور از هرج و مرج در شهرها مورد احترام ما پیر یعنی نبوت در بال ذکر شده ‪ 50‬سال قبل متولد شد‪ .‬او یک انبار از‬ ‫قدرت بود‪ .‬از آنجا که از دلوری معنوی خود را حتی در زندگی گذشته خود او را به مسیر درست از تعالی معنوی نشان‬ ‫داده شده بود‪ .‬حتی این تولد خود را با معنویت‪ .‬با ساخت بخش بودن او آن را در روال زندگی روزانه خود را موج‬ ‫معنویت‪ .‬او به ما نشان داد وجود روح )خدا( و منفجر بوق یک انقلب معنوی در سراسر جهان است‪ .‬از طریق انقلب‬ ‫فکر خود را به او به ما یک مسیر به عنوان یک نتیجه از آن روح های زیادی به دنبال جای پای خود را‪ .‬به عنوان یک‬ ‫نتیجه‪ ،‬فضای معنویت در حال شتاب گرفتن است در کل جهان است‪ .‬مانند بدن ناخالص خود را حتی امروز بدن ظریف او‬ ‫سنت‬ ‫بسیار فعال است‪ .‬شرایط در حال تغییر است‪ ،‬آن را در آینده تغییر دهید بیش از حد و به این ترتیب آینده از ‪ 21‬قرن‬ ‫‪.‬بسیار روشن خواهد بود‪ .‬این به نظر می رسد که هر چند نبوت ژان دیکسون خواهد آمد حتی این زمان است‬

‫‪ JOHN MELARD‬نگر‬

‫‪:‬در حالی که توافق است که این دوره تبدیل خواهد شد می نویسد ‪ Melard‬به سردبیر "زندگی شفا"‪ ،‬جان‬

‫امروز مشکلت جهان هستند تا غیر مستقیم که ممکن است آنها را با عقل انسان ضعیف غلبه بر‪ .‬من احساس روده که‬ ‫‪.‬خدا به آشکار بر روی زمین و او را از این دوران را با قدرت از دستیاران خود را تبدیل‬

‫ما از مربی محترم از اثبات مستقیم از نبوت بال است‪ Nirman Yojana" .‬شرایط "تحول از این دوره" و "یوگا ویژه‬ ‫‪ incarnates‬این یک واقعیت شناخته شده است که خدا همیشه با دستیاران قدرت الهی و بقیه از قدرت‪ ،‬کنترل جهان‬ ‫احترام ما تجسم‪ .‬از طریق دید الهی و نیروی روح خود را به او در ‪ Gurudeva‬است‪ .‬برخی از این قدرت خدا در شخص‬ ‫بر داشت بسیاری از افراد الهی کشت و با قدرت بخشیدن به آنها‪ ،‬او آنها را در مسیر تحول دوران منجر شده است‪ .‬در‬ ‫‪.‬واقع کل جهان را در تلطم شدن تبدیل شده است‬


‫مشکلت امروز دنیوی شدید تبدیل شده اند به طوری که آنها می توانند با عقل انسان قابل حل نیست‪ .‬صلح جهانی فراتر از‬ ‫قدرت تلش انسان است‪ .‬با این حال بدون نیاز به ناامیدی وجود دارد‪ .‬از آنجا که سیگنال در اینده نزدیک که خدا در حال‬ ‫حاضر در میان ما تجسم است و تلش برای ایجاد یک عصر جدید با کمک از قدرت از دستیاران خود را‪ .‬فکری و پتانسیل‬ ‫از جهان نمی تواند برای مدت طولنی باقی می ماند نا ‪ uplifter‬روح او را نشان می دهد که او یک تجسم از خدا‪ .‬چنین‬ ‫‪.‬شناس‬

‫انسان با شکست مواجه‪ ،‬قدرت الهی را بر روی کمر و موفق در ساخت امکان وجود دارد که ‪ endevaour‬هنگامی که‬ ‫غیر ممکن است که برای تلش های انسان است‪ .‬در حقیقت هر عمل از تجسم یادگاری می شود‪ .‬خوانندگان ‪ 2700‬کتاب‬ ‫و ‪، Puranas‬مربی احترام ما است‪ 800 .‬نسخه های خطی هنوز باقی می ماند تا منتشر شود‪ .‬جدای از این کتاب در وداها‬ ‫در تاریخ جهان هرگز یک مرد مثل مربی ما بود که به تنهایی نوشت‪ :‬ادبیات چنین مفید باشد‪ .‬تا آنجا که پرسش ‪Smritis.‬‬ ‫از قدرت روح مربوط است‪ ،‬می توان آن را مانند کتاب نمی‪ ،‬اما آن را قطعا می توان به عنوان مثال از کار با ناخالص و‬ ‫همچنین بدن ظریف قابل درک است‪ .‬نمونه ای از نیروی روح خود را از این واقعیت است که او می تواند با چشمان بسته‬ ‫تمامی وقایع در حال وقوع در جهان یعنی درشت و ظریف از زمین به فاصله دار را ببینید و همچنین می دانیم که علت آن‬ ‫‪.‬اثر است‬

‫)رولن )فرانسه ‪ ROMMAIN‬نگر‬

‫کمتر هم ‪ prophesizer‬فرانسه‪ ،‬یک متفکر بزرگ‪ ،‬فیلسوف و نویسنده کتاب بوده است‪ .‬او بزرگ ‪ Rommain‬رولن‬ ‫بود‪ .‬بسیار محکم به اعتقاد او زمانی که صحبت از تمدن و فرهنگ جهان جدید ‪" :---‬من ایمان و اعتقاد که یک گروه‬ ‫بزرگ از نژاد سفید کشت خود را با کیفیت خوب ‪ /‬بد‪ ،‬نابود خواهد شد و یک تمدن جدید پدیدار خواهد شد‪ .‬در فرهنگ هند‬ ‫و فلسفه آینده خواهد شد در سراسر جهان به عنوان دین و فرهنگ جهان تاسیس شده است‪ .‬یک جامعه جدید ایجاد خواهد‬ ‫شد‪ .‬من بدون ترس از مخدوش شدن‪ .‬جهان غرب نتواند به درک جاودانگی روح‪ ،‬اما من ایمان قوی در آن است‪ .‬کسانی‬ ‫که از تولد در کشورهای غربی با فرهنگ غرب را تحت تاثیر خود قرار داده و به این ترتیب موانع شدید در زندگی خود‬ ‫" ‪.‬روبرو هستند‬

‫جنبش با هدف در یک کشور جهان‪ ،‬زبان یک "‪ "Devasanskriti Digvijay‬در مقیاس جهانی‪ ،‬تلش های شدید‬ ‫جهان و یک جهان فرهنگ است‪ .‬و این دقیقا همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد‪ .‬این همان چیزی است که پیغمبر‬ ‫‪.‬رولن نشان داده شده است ‪ Rommain‬الهی‬

‫‪ ANDERSON‬نگر‬


‫از دوران کودکی او را اندرسون به حال بالقوه برای پیش بینی آینده است‪ .‬بسیاری از پیشگویی های او به حقیقت می‬ ‫‪ ----‬پیوندند‬

‫یک مبارزه عمومی آمریکا در جنگ جهانی دوم به بعد باید رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده است‪ .‬آیزنهاور که کل آمریکا‬ ‫‪.‬از ارتش متفقین بود بعد رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد‬

‫در سال ‪ 1947‬میلدی یک کشور مهم آسیا باید بیرون آمدن از چنگال حکومت بریتانیا است‪ .‬در سال ‪ 1947‬هند آزادی‬ ‫‪.‬سیاسی به دست آورد‬

‫در ‪ 8‬مین اوت ‪ 1945‬چنین رویداد وحشتناک ر خ می دهد به عنوان یک نتیجه از آن وضعیت با توجه به جنگ با ژاپن به‬ ‫‪.‬شدت تغییر خواهد کرد‪ .‬و در ‪ 18‬هفتم اوت جنگ به پایان خواهد رسید‪ .‬در ‪ 8‬هشتم ماه اوت که هیروشیما را بمباران کردند‬ ‫‪.‬از مردم کشته شده اند‪ .‬به عنوان یک نتیجه ژاپن شکسته شد‪ .‬با تسلیم شدن در ‪ 18‬هفتم اوت جنگ به پایان رسید ‪Lakhs‬‬

‫‪ ----‬اندرسون در حالی که پیش بینی که جهان خواهد بود چیزی کامل متفاوت بعد از سال ‪ 1999‬میلدی نوشته شده است‬

‫فرد با تولد در یک خانواده روستایی بسیار کوچکی از هند تنها بر کشور خود را از لحاظ معنوی اما کشورهای دیگر جهان‬ ‫بیش از حد‪ .‬این فرد خواهد بود بزرگترین پیامبر )ص( در تاریخ کل جهان‪ .‬او به تنهایی قدرت بسیار سازمانی که با هر‬ ‫دولت نمی شود به حال داشته باشند‪ .‬هر کشوری از جهان است‪ .‬خطوط تمام قانون اساسی از جهان‪ ،‬او را مانند یک قانون‬ ‫اساسی که در آن انسان در کل جهان وجود خواهد داشت یک زبان‪ ،‬یک دولت‪ ،‬در عالی قوه قضاییه و یک جهان پرچم‬ ‫ایجاد کنید‪ .‬با توجه به نفوذ این مرد تلش خواهد شد در کنترل خود فراوانند‪ ،‬رفتار خوب‪ ،‬عدالت‪ ،‬اخلق‪ ،‬چشم پوشی و‬ ‫سخاوت است‪ .‬در صفحه اول روزنامه خبر خواهد شد به عنوان تیتر که به خدمات انسانی‪ ،‬چشم پوشی‪ ،‬جسارت و‬ ‫غارت‪، dacoity، ،‬سخاوت را تشویق کنند چاپ شده است‪ .‬خواندن تمام این طبیعت حساس مردم آشکار است‪ .‬قتل‬ ‫جنایت‪ ،‬فعالیت های غیر قانونی به کل متوقف خواهد آمد‪ .‬تا سال ‪ 1999‬به صورت کامل از جهان تغییر خواهد کرد و پس‬ ‫" ‪.‬از آن برای هزاران سال است که مردم به یک زندگی صلح مقدس زندگی می کنند‬

‫او در ادامه به تفصیل شرح داده که آن مذهب خواهد دور و گسترده ای است که امروز ما حتی می توانیم پیش بینی نکند‬ ‫گسترش است‪ .‬این مذهب و فرهنگ خواهد بود که از هند و پیامبر )ص( بیش از حد خواهد بود هند‪ .‬او در حال حاضر‬ ‫‪.‬افتاده است سنگ های پایه اول یک انقلب در سراسر جهان است‬

‫پیشگویی فوق بسیار شبیه به ژان دیکسون است‪ .‬در این صورت‪ ،‬این پیشگویی از آینده پژوهان بزرگ جهان مشابه تاکید‬ ‫می کند که دگرگونی جهان است که میل مقدس خدا و که تحت هیچ شرایطی آن را متوقف خواهد کرد‪ .‬هیچ شکی وجود‬ ‫‪.‬ندارد که این دوره تبدیل قطعا وجود دارد‬


‫در واقع این برنامه فوق العاده تفکر انقلب از مربی محترم ما در سراسر جهان گسترش یافته است‪ .‬انکار باطل‪ ،‬جبهه‪،‬‬ ‫اعراض‪ ،‬خدمات‪ ،‬همکاری و دیگر ارزش های انسانی را در یک راه بزرگ‪ .‬به آرامی ‪ imbibing‬مردم و غیره استکبار‬ ‫در جهان امروز است که شاهد یک تحول نسبی است‪ .‬در پشت این واقعیت است کار از قدرت الهی است که پیامبر )ص(‪.‬‬ ‫در اوتار پرادش به دنیا آمد‪ .‬او ‪ Anvalkheda‬او‪ ،‬با توجه به این پیش بینی ها‪ ،‬در یک روستای کوچک در هند به نام‬ ‫به جمع آوری قدرت بسیار معنوی است که بر اساس آن‪ ،‬او تغییر تفکر از شخصیت های برجسته و دولت ارشد‪ .‬مقامات‪.‬‬ ‫در یک زمان بسیار کوتاه تعالی سیاسی است که شاهد بوده است‪ .‬این حقیقت فوق العاده ای است که جنگ های بسیار‬ ‫زیادی در کاهش‪ .‬مردم در حال حاضر بر عشق به عنوان خدا به دنبال‪ .‬نبوت مربی احترام ما از ‪ 21‬سنت قرن بسیار روشن‬ ‫‪.‬اثبات پیش بینی های فوق الذکر است‬

‫نگر بردار پدر‬

‫مکاشفه ‪ ،24‬متیو در ‪ Chapt. 6،‬جهان معروف نگر‪ ،‬سنت و احترام پدر آقای برداری می نویسد‪ :‬در حالی که روشن‬ ‫‪:‬کتاب مقدس است که‬

‫معنای یک مرد با یک شمشیر بر روی یک اسب نشسته تولد چنین فردی که جهان را با دادن ایدئولوژی دینی به همه "‬ ‫انسان ها از جهان را متحول است‪ .‬در آن زمان عادات گناه باشد‪ ،‬بدن ضعیف خواهد بود و خداوند مرگ‪ ،‬جنگ‪ ،‬قحطی‪،‬‬ ‫سیل‪ ،‬بیماری های همه گیر و غیره بلیای طبیعی رو به افزایش خواهد بود القاء‪ .‬حرکات ستارگان و سیارات خواهد بود‬ ‫که برای مردم بسیار مضر است و در آن زمان این قدرت الهی را بر روی زمین مجسم‪ .‬او به صلح مقدس و القاء منجر‬ ‫" ‪.‬شود در مسیر ارزش های انسانی است‬

‫در اجرا نه با شمشیر بلکه با پرچم فرهنگ ‪ Ashwamedha Yajna‬اسب ‪ Digvijay Devasanskriti‬برای‪ ،‬جنبش‬ ‫است‪ .‬از ویژگی های آن است که بسیار روشن است که فقط به عنوان یک شمشیر را قطع کردن اشیاء به همین دلیل پرچم‬ ‫کاهش کشت تا تمام گناهان ما است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تجزیه و تحلیل علمی از معنویت‪ ،‬در حال تغییر است همه باورهای‬ ‫قدیمی معنویت است‪ .‬احترام ما پیر صرفا یک فرد نیست‪ ،‬اما واقعا به عنوان یک قدرت عظیم الهی تجسم‪ .‬او را گرفته‬ ‫است تا کار عظیم تحول کل جهان با دلوری معنوی خود قرار داده و چهارم احکام صلح مجبور است که مردم را به انجام‬ ‫‪.‬یک معامله بزرگ از تفکر است‬

‫‪. HARAREY‬نگر ‪PROF‬‬

‫درگذشت پروفسور ‪ Gandhiji‬شاهد حوادث نبوی در رویاهای خود را‪ .‬یک هفته قبل از ‪ Hararey‬پروفسور‬ ‫‪.‬مرگ خود را پیش بینی کرده بود ‪Hararey‬‬


‫دیدن نیست اما در مدت ‪ taints‬گفت‪ :‬امروز مردم هر ‪ Hararey‬هنگامی که ستاره سوکارنو در اوج خود بود پروفسور‬ ‫‪.‬زمان بسیار کوتاه آنها را از سقوط سوکارنو را ببینید‪ .‬به راستی بعد از ‪ 1‬سال سوکارنو تجربه یک سقوط است‬

‫آمده اند درست است‪ .‬وقتی که یکی از تجزیه و تحلیل شرایط ‪ Hararey‬در حال حاضر اکثر پیش بینی های دکتر ‪Uptil‬‬ ‫‪.‬امروز حداقل شگفت انگیز خواهد بود اگر پیش بینی خود را از آینده ای روشن آمده است درست است‬

‫‪ ---‬او را دیدم که‬

‫‪.‬در سال ‪ 2000‬میلدی و سال قبل از آن است‬

‫فرد تجسم الهی تولد گرفته است‪ ،‬او را از ذهن همه با سعادت شروع کرد به پر کردن آن‪ ،‬او را از تمام سختی ها از جهان‬ ‫‪.‬و ناعادلنه را به وسط آورد ‪ inethical‬فائق آید‪ .‬او خواهد مردم‬

‫سه ماهه اول از شب هنگامی که من در خواب عمیق یک فرد الهی در رویای من من را ببینید‪ .‬بین ابرو از این یوگی‪،‬‬ ‫نشسته در نزدیکی آبراه‪ ،‬من یک ماه و نیم است‪ .‬موهای او مانند لباس های خود را سفید‪ ،‬پوست خود را منصفانه و پای‬ ‫در اطراف او یک جمعیت از مردم مقدس است‪ .‬در مرکز آتش می سوزاند‪ .‬این افراد چیزی ‪ leatherless.‬خود را صندل‬ ‫سرود و پس از آن پرتاب چیزی در آتش است‪ .‬دود پر از آسمان است‪ .‬همه مردم جهان در حال اجرا هستند به سمت این‬ ‫محل است‪ .‬از میان آنها معلول‪ ،‬فقر زده مردم است‪ .‬آن شخص الهی است آنها را آموزش و در نتیجه پر شدن قلب خود را‬ ‫با سعادت‪ .‬سختی مردم هستند مصون داشته است‪ ،‬مردم در حال مخلوط کردن با هر یک از دیگر عاری از دوست داشتن ‪/‬‬ ‫دوست نداشتن‪ .‬رگبار سعادت آسمانی وجود دارد‪ .‬نور به آرامی افزایش و در یک کوه الهی آن ریختن نور مانند خورشید‬ ‫‪.‬است‪ .‬از آنجا پرتوهای نور مانند آب نمرات سال افزایش می یابد و جو از کل زمین را پوشش می دهد‬

‫که او در سخن گفته بود‪" :‬عصر جدید آشکار" و آن ‪ Hararey‬نبوت بال است که از پیغمبر معروف جهان پروفسور‬ ‫در یک خانواده مذهبی یهودیان از ‪ Hararey‬علوه بر در مجله "آینه غرب" به تفصیل شرح داده شده است‪ .‬پروفسور‬ ‫اسرائیل به دنیا آمد‪ .‬با توجه به پیش بینی های مناسب و درست خود او به عنوان معروف در اروپا و آفریقا به عنوان‬ ‫در هند شد‪ .‬هنگامی که مردم و ‪ Mihir Varah‬در انگلستان و ‪ Cheiro‬اندرسون و دیکسون در آمریکا‪ ،‬پروفسور‬ ‫سوال در مورد رویاهای بال او گفت که آن دسته از رویاها که من در ساعات اولیه صبح روز می ‪ Hararey‬پروفسور‬ ‫آیند درست در مدت زمان بسیار کوتاه‪ ،‬آن دسته از رویاها که من در نیمه شب می آیند درست بعد از ‪ 1‬سال و کسانی که‬ ‫در مرحله اول دیده می شود چهارم از شب می آیند درست پس از چند سال‪ .‬با توجه به این رویاها دریافت می کنم افکار‬ ‫در ذهن من است که یک فرد الهی تولد در هند گرفته است که تا سال ‪ 1970‬در سطح لطیف برای انقلب جهانی معنوی‬ ‫بدون هیچ گونه نام یا شهرت خارجی کار می کنند‪ ،‬اما بعد از رهبری خود را در همه جا گسترش در آسیا و پس از آن در‬ ‫تمام جهان است‪ .‬افکار خود را خواهد شد پر از ارزش های انسانی و دوربینی که جهان بناچار در رد پای خود را دنبال‬


‫کنید‪ .‬هنگامی که علم دین و از بین بردن فرهنگ این سنت الهی‪ ،‬یک انقلب معنوی و مردم‪ ،‬القاء می خواهم قبل از تولد‬ ‫مسیح‪ ،‬شروع به درک واردات عمیق از پرستش عناصر طبیعی مانند آتش‪ ،‬آب‪ ،‬باد‪ ،‬فاصله‪ ،‬خورشید و غیره‬

‫در پا را مشاهده کنید اما ‪ leatherless‬یکی می تواند بسیاری از مردم را با موی سفید‪ ،‬پوست سفید‪ ،‬لباس سفید و صندل‬ ‫نادر آن است که در واقع برای دیدن از یک ماه و نیم بر روی پیشانی است‪ .‬بله‪ ،‬واقعا بر روی پیشانی ما مربی احترام می‬ ‫درخشد نور دایره سفید که توسط لنز دوربین گرفتار شده بود‪ .‬این نبوت‪ ،‬یک اشاره گر به آن است و پیش بینی پروفسور‬ ‫که در آن در ‪ Yajnas‬را ثابت می کند‪ .‬احترام ما پیر در درسال ‪ 1958‬میلدی ساخته شده برنامه از ‪Hararey 1008‬‬ ‫و مقدس وجود دارد‪ .‬بارها ‪ Yajna‬حدود ‪ 4‬نفر از سراسر هند ل خ شرکت است‪ .‬در آن زمان یک برنامه مداوم از گفتمان‬ ‫‪ Tatanagar، Mahasamund، Porbunder، Baharaich،‬در ‪ Yajnas‬و بالتر از این ‪ 5‬برنامه بیش از ‪1008‬‬ ‫در سراسر هند انجام شد‪ .‬احترام پیر ما همیشه به دور میوه از ‪ Yajna‬انجام شد‪ .‬همچنین ‪ 108‬برنامه ‪ Jhalavad‬و‬ ‫ریاضتهای خود را برای حل مشکلت و دفع سختی ها‪ .‬با توجه به این بروز جایی که او تقریبا با توجه به زندگی او وجود‬ ‫شدید در کوه های ‪ penances‬دارد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬او همیشه نقش قدرتمند از یک حامی بزرگ مانند لرد شیوا است‪ .‬او‬ ‫‪.‬هیمالیا مقدس انجام می شود‪ .‬همه نور الهی و قدرت همانطور که نشان داده شده توسط معلم محترم ما وجود دارد‬

‫معنوی از ما مربی احترام حول "تجلی الوهیت در انسان" تلش‪ .‬او طلیعه چیزی بودن در جهان پر از ارزش های معنوی‬ ‫و هر خلل و فرج خود را اعلم می خواست "جهان به عنوان یک خانواده واحد‪ ".‬او قرین تمام خداباوران و بیخدایان به‬ ‫ارزش های انسانی و گفت که این دین واقعی بود‪ .‬بسیاری از مردم از جمله در حال قدم زدن در راه که توسط او گذاشته‬ ‫‪.‬شده است و این همان چیزی است که آینده نگر بزرگ نشان داده شده است‬

‫زمان در حال تغییر جهان را نشان می دهد که آن را به حداقل شگفت انگیز است در صورتی که رویاهای پروفسور‬ ‫‪.‬آمده صد درصد درست است ‪Hararey‬‬

‫نگر نوسترداموس‬

‫نوسترداموس‪ ،‬یک فرانسوی‪ ،‬یک منجم بسیار عاقلنه و پیغمبر مافوق بود‪ .‬تمام پیشگویی های خود را در مورد هیتلر و‬ ‫ناپلئون آمده اند درست است‪ .‬تمام پیش بینی های خود را در کتاب خود روشن شده است "قرن ها و پیشگویی واقعی‬ ‫"‪.‬نوسترداموس ‪ D.‬مایکل‬

‫یک فرد مشهور جهان خواهد شد در کشور بسیار مذهبی به دنیا آمد‪ .‬او تمام جهان را با چند تن از مشاوران معنوی خود‬ ‫را متحول کنید‪ .‬این حکیم بزرگ تاریخی منجر به آشفتگی های بزرگ از جمله است که در هر خانواده‪ ،‬منطقه و غیره‬ ‫سنت‬ ‫خواهد بود آشفتگی درونی وجود دارد به من بدهید‪ .‬این مرحله تحول درونی در پایان از ‪ 20‬قرن هفتم و آغاز قرن از ‪21‬‬


‫است‪ .‬اما بعد از آن بال ارزش انسان را بر تمام جهان حکومت کند‪ .‬مردم به تفکر ننگین و ریختن جهان تبدیل خواهد شد‬ ‫‪.‬آسمانی‬

‫ماه خواهد شد بر روی سر از این حکیم بزرگ از تاریخ یافت می شود‪ .‬لباس خود را ساده خواهد بود‪ ،‬او دو بار ازدواج‬ ‫کند‪ ،‬او را ‪ 2‬پسر داشته باشد‪ ،‬او ‪ 2‬دختر و دو بار او را محل اقامت خود را تغییر دهید‪ .‬هر دو بار او را شمال حرکت می‬ ‫‪.‬کند‬

‫متولد شده در یک روستای کوچک ‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬اثبات این نبوت بالتر از این است که یوگا ویژه‬ ‫آگرا(‪ ،‬هند ناشی از یک انقلب معنوی که واقعا آشفتگی درونی بین شیاطین و دمی خدایان در ذهن از ( ‪Anvalkheda‬‬ ‫با رفتن به کشورهای ‪ Nirman Yojana‬همه گرفت‪ .‬کارگران هم کوچک اجتماعی گایاتری پریور و سازمان یوگا ویژه‬ ‫دور ناشی از حسن نیت به حدی بود که مردم شروع به ریختن به فعالیت ننگین خود را‪ .‬از طریق رسانه‬ ‫جاذبه برای فعالیت های مومن را از کشور ما در حال گسترش است به سازمان ملل دور‪Ashwamedha Yajnas .‬‬ ‫‪.‬احترام ما پیر تغییر خوابگاه تنها دو بار و هر دو بار او به سفر شمال‬

‫به نظر می رسد که آینده نگر بزرگ در واقع خانواده از مربی محترم ما در حالی که ساخت این پیشگویی دیدم‪ .‬و شگفت‬ ‫‪ ......‬آور این پیشگویی در ‪ 16‬ساخته شده بود‪ ،‬هفتم قرن‪ .‬این ارزش با توجه به اثبات این نبوت است‬

‫ساراسواتی‪ ،‬دختر شری ‪ Shrimati‬دوبار ازدواج کرد‪ .‬اولین همسر دوی ‪ Acharya‬شارما ‪ Shriram‬بزرگ سنت‬ ‫‪ Jaswantji‬باگواتی دوی شارما‪ ،‬دختر شری ‪ Shrimati‬آگرا بود‪ .‬همسر دوم ‪، Barsauli،‬شارما ‪Roopram‬‬ ‫‪.‬آگرا بود ‪Bihaur،‬‬

‫‪.‬شارما ‪ Omprakash‬پسران ‪ ----‬شری‬ ‫‪.‬شارما ‪ Mrityunjay‬شری‬

‫‪ - Shrimati Dayawati Upadhyay‬دختران‬ ‫‪Shrimati Shailbala Pandya‬‬

‫)چارلز کلرک )آمریکا ‪ ARTHUR‬نگر‬


‫حتی به عنوان یک پسر کوچک چارلز کلرک به حال قدرت به پیش بینی آینده با توجه به یک ادراک خارج از احساس‬ ‫عادی غیر معمول‪ .‬او نگه داشته می گوید که انسان نه تنها این بدن ناخالص است‪ ،‬اما یک انبار از قدرت الهی‪ .‬این قدرت‪،‬‬ ‫نور‪ ،‬درخشندگی و همه قدرت که انسان آرزوی از خدا رسیدن است‪ .‬اما این قدرت در انسان نهفته است و آن را به بیدار‬ ‫‪.‬شود‬

‫در چند روز در این کشور از آسیا )نشان می دهد هند(‪ ،‬انقلب بزرگ فکری شدید‪ ،‬در سال ‪ 1971‬آغاز شود‪ .‬پس از ‪10‬‬ ‫سال آن را در تمام جهان گسترش یابد‪ .‬و در نتیجه روح و روان انسان نهفته خواهد شد مجبور به بیدار کردن به الوهیت‪.‬‬ ‫انرژی که انسان کامل غافل از امروز خواهد بود موضوع مطالعه و دستیابی برای همه در جهان است‪ .‬علم به نوبه خود‬ ‫جدید و کامل با ارزشهای معنوی را تحت تاثیر قرار‪ .‬از این ارزشهای معنوی و انرژی خواهد بود بند ناف ابریشمی است‬ ‫‪.‬که همه ملل جهان را به هم گره میزنند‬

‫ارتباط شگفت انگیز از نبوت آرتور کلرک این است که احترام ما پیر کل هند ذهنی تا سال ‪ 1971‬نوتبوک مانند اقیانوس‬ ‫ضرب المثلی و آن قسمت از جواهرات که به عنوان یک نتیجه ظهور قدرت روح بزرگ بود‪ .‬به منظور تشدید این تان‬ ‫شدیدا فکر‪ ،‬به منظور بیدار کردن الوهیت در انسان و به منظور بر روی زمین به آسمان آشکار احترام مربی ما‬ ‫و شدید در کوه های هیمالیا انجام است‪ .‬این انرژی الهی جمع آوری شده توسط او را در تمام جهان باران شد ‪penances‬‬ ‫و همانطور که در پیش بینی این پیغمبر بزرگ جنبش انقلب فکری در همه کشورها در این ‪ 10‬سال منتشر شده است‪ .‬این‬ ‫به جهت مثبت به همه‪ .‬این به دلیل این است که جهان علمی تحقیق به قوانین معنوی فقط آن را به عنوان قوانین مواد‬ ‫است‪ .‬در واقع تنها قدرت معنوی است که آن را در کمک به آن تلش به طوری که کل جهان خواهد شد گره خورده‬ ‫‪.‬است‪ .‬این پیش بینی در آن پیشگویی شده است ‪unitedly‬‬

‫تمام پیشگویی های خود را از استقلل هند‪ ،‬دوستی بین چین و پاکستان‪ ،‬جنگ بین روسیه و چین آمده اند درست است‪.‬‬ ‫البته ممکن است زمان نبوده است دقیق در عین حال باید نبوت خود را از انقلب فکر نادر و تحول دوران قبل از سال‬ ‫‪ 2000.‬میلدی تردید نیست‪ ،‬زیرا شرایط امروز در حال حاضر در این مسیر تکیه شده است‬

‫)مجارستان( ‪ MRS. VORISKASILVIGAR‬نگر‬

‫که هند به آزادی سیاسی از ‪ Voriskasilvigar‬یک افسر انگلیسی در یک شرط بندی با بزرگ مجارستان نگر خانم‬ ‫حکومت بریتانیا دست گذاشته بود‪ .‬او به نوبه خود پاسخ داد‪ --- :‬هیچ قدرتی در جهان نمی تواند همچنان به هند برده‬ ‫سیاسی پس از سال ‪ .1944‬سرنوشت آن خواهد درخشید و از آن است که مردم مذهبی هند است که طلیعه چیزی بودن در‬ ‫‪.‬صلح و آرامش در کل جهان‬

‫‪:‬پس از سال ‪ ،1944‬هند سیاسی مستقل شد و همه شاهد‪ .‬حقیقت دیگر از این پیشگویی به شرح زیر است‬


‫هند شکوه به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان به دست آورید‪ ،‬اما از آن خواهد شد که تا حد زیادی به قبل از تبدیل شدن"‬ ‫به یک قدرت فوق العاده مبارزه‪ .‬سطحی بار خواهد باشد سخت در عین حال پیامبر بزرگ خواهد شود به دنیا آمد در این‬ ‫کشور است که با جمع آوری هزاران نفر از افراد کمتر مجهز خواهد شجاعت بسیار است که این مردم بسیار کوچک‬ ‫خواهد شد مردم به اصطلح مادی و به چالش کشیدن خواهد ایدئولوژی دوم را به عنوان گمراه کننده است اثبات القاء‬ ‫است‪ .‬پس از آن مردم صالح و ساده پیروز خواهد شد و صلح در همه جا گسترش یافته است‪ .‬با این حال‪ ،‬پس از زور‬ ‫ارزش مبارزه سخت انسان را بر اساس دائم تقویت‪ .‬ویژگی های آن بسیار روشن در سال ‪ 2000‬میلدی خواهد بود و به‬ ‫" ‪.‬این ترتیب بعد از آن جهان را سرریز با عشق‪ ،‬محبت‪ ،‬صداقت‪ ،‬احساس دیگران رفاه و برادری جهانی است‬

‫شرایط وحشتناک از امروز اثبات این نبوت است‪ .‬درگیری های امروز در اوج خود است‪ .‬معلم محترم ما در سال در سال‬ ‫‪ 1958‬خود را به اخوان المسلمین کاظم پریور گایاتری در سراسر جهان گسترش یافته بود و بعد از آن نیز اعلم کرده بود‬ ‫که ‪ 21‬سنت قرن خواهد بود یکی از تابشی است‪ .‬برای مرتبط کردن فلسفه با عمل آینده ای روشن را از طریق رسانه جاپا‬ ‫از مردم انکار ‪ lakhs‬فداکاری آتش( بافته شده است‪ .‬مردم جهان شاهد ‪ ----‬اعلمیه از عزم( ‪) Yajna‬شعار مانترا( و‬ ‫عادات ناپسندیده‪ ،‬اعتیاد و غیره این است که از جنبه های موثر نشانه ای از عصر جدید روشن و دوباره جوان سازی از‬ ‫یک جامعه متمدن است‪ .‬این اشاره گر از مربی احترام ما نسبت که درک الهی است و است که در این نبوت به تفصیل‬ ‫شرح داده شده است‪ .‬قطعا مردم مومن در حال افزایش است و اخلق از گایاتری پریور است که ثابت شده درست شده‬ ‫است‪ .‬مردم اعلم شود که همه امید خود را در حال حاضر بر روی شانه های بزرگ از گایاتری پریور استراحت‪ .‬این‬ ‫‪.‬خانواده جهان است که واقعا در همه جا گسترش برادری است‬

‫این است که قطعا یک پیامبر است که بدون اختلف طبقه‪ ،‬جنس‪ ،‬وارنا‪ ،‬مذهب‪ ،‬زبان‪ ،‬بال و پایین و غیره القا کرده است‬ ‫که بسیاری از مردم در جهان به جذب قاعده "ما تغییر خواهد کرد‪ ،‬دوران تغییر خواهد کرد‪ ".‬اثبات از این است که نمرات‬ ‫‪ Sandhi‬یوگا ویژه ‪ Purnahuti‬که در کشورهای دور انجام شده و برای اولین بار از ‪Yajnas Ashwamedha‬‬ ‫‪.‬در اگرا ‪ Anvalkheda‬در محل تولد پیر ما ‪Mahapurashcharan‬‬

‫)جرارد )هلند ‪CHRISEY FUTURSIST‬‬

‫جرارد هلند نگر بزرگ نه تنها در هلند بلکه در کل اروپا ثابت شده است که شده ‪ Chrisey‬در این قرن پیغمبر بزرگ‬ ‫است‪ .‬او نه تنها به درستی پیش بینی آینده‪ ،‬اما به درستی در مورد زندگی گذشته صحبت کرد‪ .‬تقریبا تمام پیشگویی های‬ ‫‪:‬او آمده اند درست است‪ .‬امروز شرایط جهان اثبات نبوت او ساخته شده است به شرح زیر است‬

‫من شاهد است که در یک کشور بسیار باستانی از شرق‪ ،‬هند‪ ،‬مانند یک مرد بزرگ گرفته است تولد که طلیعه چیزی بودن‬ ‫و انجام و ارائه )‪ (Yajnas‬از افراد مبتل به غالب زنان کمک او خواهد شد‪ .‬آنها آیین آتش ‪. lakhs‬در رفاه کل جهان‬ ‫مواد معطر را به آتش‪ .‬دود بیرون آمدن از آن جو را پاک کنید‪ .‬همه مردم جهان را در جهت خود را زل زل نگاه کردن و‬ ‫گوش دادن به این سنت بزرگ‪ .‬همه رهبران سیاسی خواهد شد مجبور به نشستن بر روی یک دیاس‪ .‬اثبات این نبوت در‬ ‫پایان از ‪ 20‬هفتم قرن و بعد از آن کل جهان خواهد شد با هم در یگانگی گره خورده است‪ .‬در همه جا خواهد بود رفاه و رفاه‬ ‫وجود دارد‪ .‬بدون خشونت‪ ،‬جرم و جنایت‪ ،‬فعالیت های غیر قانونی و غیره کسانی که ننگین‪ ،‬ستمکار و بی احترامی نشان‬


‫می دهد برای زنان به شدت تنبیه می شود وجود خواهد داشت‪ .‬مردم به شیر بیشتر می نوشند‪ .‬تعداد گل‪ ،‬درختان و غیره‬ ‫‪.‬خواهد شد زیاد‪ .‬زیبایی طبیعت در همه جا شکوفه خواهد شد‬

‫در واقع احترام ما پیر فعال گایاتری پریور که مردم می گویند ماهرانه انجام شد‪ .‬این را می توان گفت که انقلب عالی این‬ ‫قرن است‪ .‬در نتیجه اجازه می دهد زنان به شعار مانترا گایاتری این است که از قدرت مادری را درک قدرت او جلو آمد و‬ ‫‪.‬به حمل شعله قرمز است‪ .‬این بود که از قبل پیش بینی آینده نگر به بال‬

‫با پرسیدن از افراد به جذب قاعده "من با دیگران در راه است که من انتظار دارم دیگران را به مقابله به مثل رفتار"‪.‬‬ ‫تدریس اعراض و اهداف معنوی به دست آورد‪ ،‬که در آن زمان ‪ Yajna‬هنگامی که معلم محترم ما را از طریق رسانه‬ ‫برای رفاه تمام موجودات و آینده نگر شاهد با چشمان بسته‪ .‬در واقع ‪ Yajnas‬قدرت از گایاتری پریور تنظیم برای انجام‬ ‫مفید در تصفیه از عناصر طبیعی مانند آب هوا و غیره‪ ،‬همراه با سلمت خوب ثابت شده که ‪Yajnas Ashwamedha‬‬ ‫‪.‬نشان داده شده است ‪ Yajnas‬توسط تحقیقات انجام شده بر روی‬

‫‪).‬ژول برن نگر )فرانسه‬

‫ژول برن یک نویسنده پرکار و آینده نگر بزرگ بود‪ .‬در سال در سال ‪ 1962‬هنگامی که ارتش روسیه و آمریکا به چالش‬ ‫کشیده شده به یکدیگر است‪ .‬بمباران وحشتناک‪ ،‬استفاده از بمب اتم همراه با موشک وجود دارد‪ .‬سوئیچ برای جنگ در‬ ‫مورد فشرده بود و در آن زمان رهبران سیاسی فرانسه خواسته ژول برن‪" ،‬خواهد کرد که این جنگ برنده" ژول برن‬ ‫جواب داد‪" :‬هیچ کس‪ .‬از آنجا که جنگ وجود نخواهد داشت‪ .‬روسیه به کناره گیری کند‪" .‬این دقیقا چیزی است که اتفاق‬ ‫‪.‬افتاده است به خاطر روسیه عقب نشینی است‬

‫‪.‬یک دهه قبل از انسان بر روی ماه فرود آمد‪ ،‬او را به این رویداد پیش بینی کرده بودند‬

‫‪.‬نبوت خود را از فرانسه توسط هیتلر شکست خورد همچنین به درست است‬

‫‪.‬بنابراین پیشگویی بسیاری از ژول برن آمده اند درست است‬

‫‪:‬به عنوان مدرک از زمان معاصر‪ ،‬پیشگویی زیر از دکتر ژول برن اثبات درست باشد‬


‫تا سال ‪ 2000‬میلدی‪ ،‬جمعیت جهان به ‪ 600‬کرور و لمس اکثریت مردم در آسیا و آمریکا اقامت است‪ .‬بدون شک‪ ،‬وجود‬ ‫خواهد داشت بدون جنگ هسته ای و در عین حال مبارزات طبقاتی مبتنی بر تقویت‪ .‬از یک طرف منازعات کلس وجود‬ ‫خواهد داشت و از سوی دیگر انقلب معنوی بسیار جدید برگزار خواهد شد که به اسرار جدید از خدا و روح ما را اشکار‬ ‫مرگ( نابود خواهد شد تاکید است‪ .‬به جای ‪ (Vaam‬کنند‪ .‬علم آن را به عنوان یک نتیجه از آن الحاد و مسیر سمت چپ‬ ‫آن‪ ،‬ایمان‪ ،‬تقویت عدالت‪ ،‬اخلق‪ ،‬اعتماد‪ ،‬نظم و انضباط و حس وظیفه صالح‪ .‬همه این تغییرات خواهد بود سنگ پایه و‬ ‫‪.‬اساس یک انقلب در سراسر جهان است‬

‫روسیه و آمریکا در حال تصمیم گیری سیاسی از آن به نظر می رسد که پیش بینی های ژول برن است که وجود خواهد‬ ‫داشت بدون جنگ هسته ای خواهد آمد واقعی و در عین حال او پیش بینی کرده است نزاع در حال وقوع است‪ .‬این است‬ ‫جهان قطعا رفتن ‪ turmoils‬قبل از آن خاموش می شود‪ .‬اینجا زیرا ‪ radiantly‬شعله بیشتر ‪ flickers‬که بسیار شبیه به‬ ‫‪.‬برای پایان دادن به این منازعات تصادفی نخواهد بود‬

‫اثبات این نبوت است که دانشمندان بزرگ را بر دین مورد احترام ما پیر توافق از آن است که بسیار علمی است‪ .‬نظر‬ ‫دانشمندان است که انسان توده ای از مواد شیمیایی است تنها ثابت شده است کامل نادرست است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫دانشمندان معتقدند که یک قدرت الهی است که در پشت ایجاد و نگهداری از کیهان ما است‪ .‬این قدرت الهی نهان‪ ،‬هیچ‬ ‫یک دیگر از خدا است‪ .‬خدا به طور مستقیم به اصل روح ما متصل می شود‪ .‬و به درک این عمیقا بسیاری از تحقیقات در‬ ‫سراسر جهان انجام شده است‪ .‬مربی احترام ما با نوشتن کتاب "خدا کجاست و چه طبیعت او به ما داده است مسیر تحقق‬ ‫‪.‬به خدا و انجام تحقیقات روحانی است‬

‫من به شدت که این انقلب معنوی در هند آغاز دستگیری‪ .‬با توجه به حالت خود را از اعدام من با ژان دیکسون بیش از‬ ‫این واقعیت است که این شخص در حال حاضر تولد قبل از سال ‪ 1962‬میلدی گرفته شده و که در این لحظه او در تلش‬ ‫اصلی خود در هند درگیر شده متفاوت است‪ .‬این شخص الهی خواهد شد که شرکت در نهضت آزادی هند و پیروان او‬ ‫هستند بسیاری از‪ .‬پیروان او یک سازمان قدرتمند و به شکل در مدت زمان کوتاه تمام جهان را تحت تاثیر قرار‪ .‬و با‬ ‫نیروی روح خود را به راحتی و با موفقیت در مورد این تحولت از این دنیا که در حال حاضر به نظر می رسد غیر ممکن‬ ‫‪.‬را به ارمغان بیاورد‬

‫به نظر می رسد بر آرزوهای بلندش ما به دانستن آینده به عنوان مدرک از ماهیت فنا ‪ Bernes‬مستعد این است که ژول‬ ‫ناپذیر روح ما است‪ .‬بدن معتقد است که هرگز از آن برای همیشه باقی خواهد ماند چرا که طبیعت آن است که فاسد شدنی‬ ‫است‪ .‬اما روح فناناپذیر است از این رو حتی بیشتر از حس کنجکاوی خود را از گذشته است که نسبت به تحولت آینده‬ ‫است‪ .‬اگر انسان عقل او‪ ،‬درک تبعیض آمیز و تلش برای متحد این تحولت پس از آن در آینده نه تنها یک فرد نیست‪،‬‬ ‫بلکه کل نژاد بشر را می توان به درخشندگی تغییر کرده است‪ .‬هنگامی که این کار می تواند توسط انسان نمی شود اعدام و‬ ‫بیدار روح )دستیاران( آشکار بر روی زمین و به عنوان هر از خداوند آرزوی دوران ‪ alongwith‬سپس حکیمان بزرگ‬ ‫جدید ایجاد شده است‪ .‬آقای ژول برن معتقد است که در تاریخ آینده نزدیک خود را و تکرار است که هیچکس نمی تواند‬ ‫‪.‬مانع این دگرگونی است‬


‫تا ‪ 1962‬سال‪ ،‬احترام ما پیر ‪ 50‬سال به اتمام بود‪ .‬از همان ابتدا او را در زمان شرکت در فعالیت های رفاه اجتماعی و‬ ‫در اوج خود در هند بود که او در سن مناقصه از ‪ 15‬سال زخم از بنده خدمتکار ‪ untouchability‬ملی است‪ .‬هنگامی که‬ ‫خود را با وجود مخالفت های شدید را از خانواده اش و مردمی روستای شسته‪ .‬او زخم مقید کردن‪ ،‬در خدمت او را در‬ ‫مخالف شیوه های نامطلوب‪ .‬او اعدام بسیاری از برنامه های رفاه اجتماعی است‪ vociferously .‬همه جهات و در نتیجه‬ ‫او فعالنه در مبارزه برای استقلل سیاسی هند شرکت کردند‪ .‬او به زندان رفت و سه بار‪ .‬به منظور به دنبال رد پای مربی‬ ‫از جهان که پیروان کرور در تعداد و در بیش از ‪ Rishi‬احترام ما است‪ ،‬اسارت از کاست یا مذهب وجود دارد‪ .‬او اولین‬ ‫‪ 90.‬کشور پخش شده است‪ .‬اثبات نبوت ژول برن شخصیت و رفتار از معلم احترام ما است‬

‫‪ CHEIRO‬نگر‬

‫در شنیدن ‪ wonderstruck‬استاد انگلستان پیش بینی رویدادهای آینده بر اساس محاسبات نجومی است‪ .‬مردم ‪Cheiro‬‬ ‫پیشگویی خود بودند‪ .‬او مردم با پیش بینی جنگ در آفریقای جنوبی‪ ،‬مرگ ویکتوریا‪ ،‬تاریخ مرگ ادوارد سهام‪ ،‬سقوط‬ ‫‪.‬جادوگر طالع بینی نامیده می شد ‪ Cheiro‬تزار روسیه و سال صحیح از جنگ آلمان‪ ،‬شگفت زده شده است‪ .‬پروفسور‬

‫‪:‬است ‪ Cheiro‬این پیشگویی پروفسور ‪FOLL.‬‬

‫نفوذ امکان یک انقلب عقل در نظر ‪ T‬خورشید سیاره بسیار قدرتمند برای هند است و آن را در دلو است‪ .‬هیچ قدرت‬ ‫‪.‬گرفتن مکان و اثر مقدس آن خواهد شد در سراسر جهان دیده می شود وجود دارد‬ ‫‪).‬انگلستان( ‪ Cheiro‬پروفسور ‪-------‬‬

‫‪.‬بر اساس در کنده کاری از سنگ در مصر ساخته شده است ‪ G. Vegilatin‬پیشگویی بسیار شبیه شده است توسط‬

‫با وجود دنبال عادی خارج ‪ uplifter.‬خواهد بود که مدت زمان کار از یک بزرگ جهان ‪ AD‬سال سال ‪ 1930‬به ‪2000‬‬ ‫هنوز قدرت الهی او آنقدر شدید است که او در زمان زندگی خود را تبدیل ¾ ملحدان جهان به مؤمنان از خدا خواهد بود‪.‬‬ ‫‪.‬شاهد انقلب فکری خود را ‪ wonderstruck‬تحصیل کرده ترین افراد جهان تبدیل خواهد شد‬

‫در مورد شرایط و چگونگی تغییر جهان به ما نشان می دهد این است که زمان برای نصب و راه اندازی مجدد یک تمدن‬ ‫جدید و جامعه جدید است‪ .‬فلسفه ما مربی محترم تان شدیدا در ذهن همه است‪ .‬این است که به القای ایمان به معنویت‬ ‫است‪ .‬استکبار از عقل است سجده به احساسات مقدس از قلب است‪ .‬جهان این است که به سمت این احتمال که در آن کل‬ ‫‪.‬جهان را در صلح و آرامش و احساس خوب بودن برای یک دیگر ساکن است‬


‫‪.‬هند توجه است که پیامبر خدا است ‪ OF SEERS‬توافق‬

‫هند با اشاره به دوران جدید ساخته شده است به نظر می رسد به طور کامل با تمام ‪ seers‬آینده پژوهان خارجی آن نبوت‬ ‫‪.‬کارهای اجرا شده توسط معلم محترم ما ارتباط است‬

‫بزرگ پیغمبر سنت بود‪ .‬او تا به حال ظرفیت های فوق العاده ای را به شیرجه رفتن ‪ Aurobindo‬شری ‪Mahayogi‬‬ ‫عمیق به حوادث آینده‪ .‬که او با چشمان بسته دیدم‪ ،‬هر آنچه که او را در قلب خود تجربه به دست می آمد درست است‪.‬‬ ‫‪.‬همه کلمات خود را درست در زمان مناسب بود‬

‫‪ Prajnavatar.‬ما در حال حاضر تجربه خود را در کلمات خود را در رابطه با یک نگاه اجمالی از‬

‫‪ AUROBINDO‬شری ‪ SAINT‬پیغمبر‬

‫‪.‬بار با شکوه هند بسیار نزدیک است‪ .‬دوباره آن را از اعتبار گسترش جریان عدالت و فرهنگ در کل جهان را دریافت کنید‬

‫در روح و روان من آشکار الهامات الهی و آنها می گویند که شکوه هند است بسیار نزدیک است‪ ،‬برخی از افراد سعی‬ ‫کنید تا مجبور آن به دنبال سنت های غربی‪ ،‬اما مطمئنم که یک جنبش خواهد شد در هند آغاز که با از بین بردن تمایلت‬ ‫ننگین ما خواهد شد را به روح و روان ما جدید جهت معنوی است‪ .‬و این شکوه از هند تقویت کند‪ .‬یک بار دیگر این‬ ‫‪.‬جنبش را در شادی های عصر طلیی در کل جهان به ارمغان بیاورد‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬


‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫همه کلمات خود را به ما یک احساس است که او در واقع »دید« که او نوشت‪ :‬یعنی همه از نام‪ ،‬شکل‪ ،‬شخصیت‪ ،‬فعالیت‬ ‫‪.‬کامل مناسب مربی مورد احترام ما است‬

‫است که به خوبی شناخته شده در جهان است‪ .‬در بند ‪ "Savitri" 4‬به نام ‪ Maharshi Aurobindo‬بزرگ شعر‬ ‫)صفحات ‪ ( 336-335‬با اشاره به رسول پیشرو قدرتمند خدا او را به نیروهای ما را به حفر عمیق به واردات عمیق خود‬ ‫"‪.‬را‪ .‬به نظر می رسد به عنوان اینکه او نوشته است و این همه با در نظر گرفتن مربی ما را "مظهر یوگا شاکتی است‬

‫‪ ANANDACHARYA‬نگر سوامی‬

‫که در سال ‪ 1983‬در بنگال متولد شده بود یک هندی بود‪ .‬پس از آن او ساکن نروژ بود‪ .‬او مریم ‪Anandacharya‬‬ ‫روحانی‪ ،‬فیلسوف‪ ،‬متفکر و مفسر دین انسان بود‪ .‬او ادراک خارج از احساس عادی بود‪ .‬او در سال ‪ 1910‬اعلم کرده‬ ‫‪.‬بود که مردم باید آماده شدن برای جنگ جهانی اول در عرض ‪ 4‬سال است‬

‫که توسط یک خبرگزاری انگلیسی سوال او گفت که برای یک جنگ جهانی آماده می شد‪ .‬هر دو این پیشگویی ها درست‬ ‫‪ Krushchev‬باشد ثابت شد‪ .‬همچنین در پیشگویی خود را از مرگ کندی‪ ،‬مارتین لوتر‪ ،‬موسولینی و رهبری آیزنهاور و‬ ‫‪.‬آمد درست است‬

‫‪:‬نبوت وجود دارد تصویر واقعی از واقعیت است ‪ FOLL.‬در‬

‫دین واقعی را به شکل یک سازمان یا گروه برای اولین بار در کشور خود من را‪ .‬همراه با نهضت آزادی هند به دنیا آمد‬ ‫اما پس از ‪ 24‬سال در سال ‪ 1971‬میلدی آن را به کل هند در قالب یک سازمان قوی روشن شده است‪ .‬از یک سو بحران‬ ‫گسترده در سیاست جهانی وجود خواهد داشت و در آن سیاست هند فعال ترین خواهد بود‪ .‬آن سازمان است که برای تعالی‬ ‫معنوی ظاهر می شود‪ ،‬یک نقشه جدید رفاه جهانی را‪ .‬رهبر‪ ،‬مدیر این سازمان خواهد بود سرپرست خانوار و شهرت به‬ ‫عنوان بزرگترین متفکر در حافظهی تاریخ جهان به دست آورید‪ .‬این مرد ترسیم اخلق رفتاری از مسئولیت های هر فرد‬ ‫نسبت به جامعه و همکاری همه ملل در یک محیط مسالمت آمیز همزیستی‪ .‬اگر تمام افکار خود است که او را بر روی‬ ‫‪.‬کاغذ قرار داده است در قالب کتاب منتشر و سپس این کتاب بیش از ‪ 100‬پوند وزن خواهد داشت‬


‫پیغمبر بزرگ گفته است که ‪ 24‬سال بعد یعنی استقلل هند در سال ‪ 1971‬میلدی یک نهاد مذهبی خواهد ساخت تا به یک‬ ‫سازمان بزرگ‪ .‬آن را ترسیم از نقشه صلح جهانی است‪ .‬اثبات این نبوت است که ریاضتهای شدید معلم محترم ما که در‬ ‫سال )‪ ( 1971‬شروع به روان و همه را به عنوان یک نتیجه که نمرات از مردم پیوست پریور گایاتری را تکان داد‪ .‬مادر با‬ ‫پیوستن به نیروی روح خود را به مربی احترام ما محترم ثابت گفته ‪ .11 = 1 + 1‬حل واقعی انجام شده توسط معلم محترم‬ ‫فلوچارت بود‪ .‬بنابراین هدف از جهان ‪ imbibed‬ما که اخلق رفتاری از همه شد و امروز در تمام گوشه و کنار جهان‬ ‫رفاه قطعا متوجه خواهد شد‪ .‬او بر رفتار خوب و کنترل خود را به عنوان سنگ پایه از پیشرفت معنوی و مادی نگاه کرد و‬ ‫از این رو او بسیار پر سر و صدا در مورد آن در حالی که قرار دادن آن بر روی کاغذ است‪ .‬در واقع نوشته های مربی‬ ‫احترام ما را سنگین تر از وزن بدن خود را‪ .‬این است که آینده نگر اشاره کرد‪ .‬اساس آینده جهان روشن خواهد بود این‬ ‫‪.‬اخلق خیلی رفتاری است‪ .‬و چون از آن جهان تابش با صلح است‬

‫‪ OF SAINT SURDAS‬نبوت‬

‫کور از بدو تولد بوده است‪ .‬او با چشمان باز جهان هرگز شاهد‪ .‬با این حال‪ ،‬شعر او نمونه ‪ Surdas‬بزرگ‪ ،‬شاعر و سنت‬ ‫ای از تصاویر زنده است‪ .‬در واقع شهود او بیدار شد‪ .‬بنابراین با چشم های نامحسوس خود او را دیدم همه موجودات‪،‬‬ ‫‪.‬جهان و برهمن )خدا( است‪ .‬به گفته وی زمان راهپیمایی پیش در این جهت است‬

‫‪:‬با چشم بصری خود می نویسد ‪ Surdasji‬در یک آیه‬

‫پس از سال ‪ 1900‬در جهان تبدیل خواهد شد‪ .‬پس از این تحول بزرگ‪ ،‬عدالت در جهان حاکم و برای هزاران سال وجود‬ ‫‪.‬خواهد داشت و صلح جهانی است‪ .‬این که زمان بسیار است‬

‫‪ SAINT VISHWARANJAN BRAHMACHARI‬نگر‬

‫تبدیل خواهد ‪ Lalbahadur Shastri‬پیش بینی کرد که شری ‪ Vishwaranjan Brahmachari‬هنگامی که سنت‬ ‫را به عنوان نخست وزیر برای مدت زمان ‪ Shastriji‬اعلم کرد که ‪ sorrowfully‬شد نخست وزیر هند او همچنین‬ ‫بسیار کوتاه باقی می ماند فقط به این دلیل از مرگ مانع خود را در خارج از هند است‪ .‬بعدها هند نخست وزیر زن داشته‬ ‫‪.‬باشد‪ .‬این دقیقا چیزی است که اتفاق افتاده است‬

‫او در ادامه گفت که در روزهای آینده هند تعداد زیادی از نشیب و فراز زندگی روبرو هستند پرداخته شده است‪ .‬اما این نیز‬ ‫یک رویداد بزرگ یک انقلب معنوی در این کشور نیز برگزار خواهد شد را‪ .‬اگر چه این انقلب را در مرکز هند آغاز‪ ،‬اما‬


‫این انقلب ‪ propounder‬آن را در سراسر کشور گسترش یابد‪ .‬از اعتبار اتحاد شمال و جنوب هند در یک بند ناف به‬ ‫بروید‪ .‬هند در یک زمان کوتاه دوباره برقرار آرمان های جدید خواهد شد که توسط مردم کل جهان است‪ .‬مردم به طور‬ ‫داوطلبانه به فعالیت ننگین و جذب رفتار وارسته‪ .‬در افراد در آینده به جای رقابت با یکدیگر بیش از پول‪ ،‬وضعیت‪ ،‬وسایل‬ ‫رفاهی مواد و غیره را با یکدیگر رقابت با یک دیگر برای تبدیل شدن به صادقانه تر‪ ،‬وضع خیریه تر‪ ،‬سختکوش و‬ ‫‪.‬تعاونی‬

‫کوچک و غول پیکر می توانید ببینید که مردم به طور داوطلبانه انکار عادات ناپسندیده‪ ،‬و اعتیاد مثل ‪ Yajna‬در هر‬ ‫قمار‪ ،‬الکل‪ ،‬مواد مخدر و غیره‪ .‬شخصیت الهی ما از مربی محترم تان شدیدا در ذهن همه است‪ .‬مردم می رویم به سمت‬ ‫هدف از عملیات های وارسته است‪ .‬با مردم به آسانی از شمال به جنوب و شرق به غرب با هم بودن بند ناف فرهنگ‬ ‫‪.‬مقدس گره خورده است‪ .‬بنابراین نبوت ثابت شده است درست است‬

‫‪ PARAMHANS RAJNARAYAN PATASHASTRI‬نگر‬

‫که مکان الهی در هند که در آن لرد کریشنا متولد شد‪ .‬او به همراه با پسر کوچک گاو چران مخالف بی ‪Mathura‬‬ ‫به دست آورد و پس از ‪ Jarasandh‬و ‪ Kansa‬عدالتی‪ ،‬و غیره اخلق ناپسندیده او پیروزی بر شیاطین وحشتناک مانند‬ ‫این عمل بسیار ‪ Vrajvasis.‬در انگشت کوچک خود را برداشته به طوری که برای محافظت از ‪ Govardhan‬آن از تپه‬ ‫با شخصیت او و ‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬است که دوباره وضع شده توسط احترام ما مربی یوگا ویژه‬ ‫فعالیت های مختلف‪ .‬با در نظر گرفتن همراه با مردمی عادی را به او‪ ،‬او مخالف فعالیت های اجتماعی بودند که بد اخلق‬ ‫و تحریف است‪ .‬برای دفع این همه ما نوشت‪ :‬بسیاری از ادبیات مقدس که البته شیاطین کشتن نیست‪ ،‬اما قطعا کردن‬ ‫پیروزی ‪ Govardhan‬فعالیت های شیطانی و شخصیت ننگین مصون داشته است‪ .‬برای رفاه جهانی او مطرح تپه‬ ‫فرهنگی با کمک پسر کوچک های گاو چران همراه با قدرت فوق العاده خود را‪ .‬این است که اثبات می کند که ‪ 21‬سنت قرن‬ ‫‪.‬تابشی قطعا خواهد بود‪ .‬نبوت قطعا اشاره به تلش معنوی و مقوی مربی احترام ما است‬

‫فلورانس با حس ادراک خارج از احساس عادی )اگر او گیراندم بسیار پس از آن که چرا او را به نام مربی ‪LADY‬‬ ‫احترام ما نیست؟( آغشته‬

‫به راستی بانوی نیوجرسی )امریکا( به نام فلورانس عجیب بود‪ .‬هنگامی که او یا شخص و یا هر ماده استفاده شده توسط‬ ‫آن شخص را لمس کرد‪ .‬او به درستی می تواند وقایع زندگی آن شخص را توصیف کنید‪ .‬با قرار دادن ایمان به این قدرت‬ ‫فوق العاده ای از دولت بسیاری از فلورانس‪ .‬و موسسات خصوصی در غیر این صورت لینحل حل مشکلت خود‪ .‬هر چه‬ ‫او گفت‪ :‬کامل درست بود‪ .‬با توجه به مشکلت مناطق و مکان ها او پاسخ داد‪ :‬تنها در صورتی او را مورد سوال بود‪ .‬با‬ ‫این حال او به طور داوطلبانه در مورد آینده جهان سخن گفت‪ .‬تمام پیش بینی های او در مورد عصر جدید در توافق با‬ ‫مربی احترام ما هستند‪ .‬هر زمان که او از تحول دوران خواهد بود که توسط یک سنت بزرگ اعدام سخن گفت آن است که‬ ‫بسیار روشن است که او تا به حال تصویری از مربی محترم ما در بوم چشم ذهن او‪ .‬تنها چیزی که شگفت انگیز است که‬ ‫با وجود دیدن آینده را به وضوح به همین دلیل او نام مربی محترم ما نمی‪ .‬شاید پاسخ این سوال توسط معلم محترم ما با‬ ‫‪ ----‬توجه به زمانی که او می گوید که‬


‫"‪.‬شخصیت من خواهد آمد که در باز تنها در زمان مناسب است"‬

‫پیشگویی که به حقیقت می پیوندند‬

‫با توجه به این این امر می تواند از محل به صحبت در مورد پیشگویی های خاصی در مناطق و یا افراد از آنجایی که آنها‬ ‫بسیاری از افراد‪ ،‬در عین حال ما برگزار خواهد شد قبل از خوانندگان جهان مشکلت و حوادث پیش بینی شده توسط‬ ‫‪.‬فلورانس است که به حقیقت می پیوندند‬

‫در سال ‪ 1964‬میلدی‪ ،‬او گفته بود که تحقیقات کسانی که اعتقاد به قدرت الهی زیاد است‪ .‬حتی کشورهای کمونیستی که‬ ‫بیدین هستند توسط مردم تحت تاثیر قرار خواهد شد‪ .‬تنش میان کشورهای کمونیستی وجود خواهد داشت‪ .‬در آسیای‬ ‫مرکزی‪ ،‬اعراب به پیروزی بر اسرائیل بدست نمی آورد‪ .‬او از تنش بین کشورهای مختلف هشدار داد اما در نهایت آن را‬ ‫‪.‬به جنگ جهانی منجر خواهد شد‬

‫این نبوت از فلورانس آمده است درست است‪ .‬دانشمندان در حال حاضر به یک قدرت فوق العاده الهی تحقیق‪ .‬پژوهش از‬ ‫در حال حاضر شروع به کار کرد‪ .‬تنش میان کشورهای کمونیستی مانند ‪ Ashwamedha Yajnas‬قد و قامت از‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬چکوسلواکی در حال افزایش است‪ .‬اعراب عمل حمله اسرائیل متوقف شده است‪ .‬این به این دلیل است که‬ ‫آنها در پیشرفت سازمان ملل خود را درگیر شده است‪ .‬صدام حسین رئیس جمهور عراق رفت و برای جنگ با آمریکا‪ .‬این‬ ‫‪.‬نگاه به جنگ جهانی فکر شکستن‪ .‬با این وجود این خطر مصون داشته شد‬

‫او در کتاب "سقوط فرهنگ جنجالی" او که قبل از سال ‪ 2000‬میلدی خواهد بود وجود دارد سقوط ایدئولوژی مادی غرب‬ ‫‪:‬و تعادل است که مادر طبیعت بیش از حد تحریف نوشته شده بود‪ .‬برای مثال‬

‫مردم خواهد شد پر از خشم‪ .‬رفتار زننده به اوج خود برسد‪ .‬آنهایی که در کشورهای که منجر به یک زندگی از حس نشاط‬ ‫تبدیل خواهد شد پر از ناامیدی‪ ،‬غم و اندوه و غم و اندوه است‪ .‬خواسته های زیاد و در نتیجه نفرت در میان مردم وجود‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در همه جا خواهد بود خشونت و تخریب وجود دارد‪ .‬فقیر غنی غارت‪ .‬وجود خواهد داشت که فضای نزاع‬ ‫‪.‬مطلق در همه جا‪ .‬اما موج جدید اندیشه مقدس در هند کامل برطرف کردن اندوه از جهان‬


‫بدون نیاز به دادن خواننده مشتاق به عنوان مثال برای اثبات نبوت فلورانس وجود دارد‪ .‬راه حل برای مشکلت همه مردم‬ ‫با تکیه به سوی نشاط حس را می توان به وضوح در زندگی مربی مورد احترام ما است‪ ،‬اندیشه او و حرکت او دیده می‬ ‫شود‪ .‬خیلی واضح است که او اعلم کرد که‪" ،‬مادر تمام رفتار ننگین خودخواهی کوته فکر و استوار است که راه حل در‬ ‫حساسیت به بیداری به دیگران مشکل از طریق تلش معنوی است‪ .‬احکام او چنان قدرتمند است که آن را موجب مردم را‬ ‫" ‪.‬به قبول بصورتی پایدار و محکم است که تنها بر اساس آن می تواند آینده روشن جهان آشکار است‬

‫‪ SCIENTIFIC‬معنویت‬

‫خیلی واضح است که او می نویسد که این جریان فکری بسیار علمی اهمیت خدمت فداکارانه و برادری توضیح دهند‪ .‬او در‬ ‫ادامه تاکید کرد که هیچ تضادی وجود دارد تا آنجا که دین و علم مدرن مربوط است‪ .‬قله معنویت خالی از ماتریالیسم را‬ ‫روشن کند‪ .‬طبقه متوسط خواهد شد تا حد زیادی با این نوع تفکر را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬بنابراین این کلس‬ ‫‪.‬یک جامعه جدید تابشی ایجاد کنید‪ .‬و در نهایت کل جهان پرتو با شکوه‬

‫علوم مادی که وسایل رفاهی مواد تکمیل‪ ،‬به فکر علوم که افزاید به ارزش های اخلقی و ‪ instated‬احترام ما پیر پاسخ‬ ‫علوم معنوی که نیروی روح تقویت شده است‪ .‬این همزیستی از این جریان ‪ 3‬علمی است که تجلی یک معجزه خلق است‪.‬‬ ‫‪.‬این خواهد بود که در روزهای آینده روشن تر است‬

‫جنبش در سراسر جهان‬

‫تا ‪ 6‬من حس هفتم من درک است که مفسر از این جریان فکری بزرگ خواهد بود سنت احترام هند که در حال حاضر گرفته‬ ‫شده تولد‪ .‬نفوذ که سنت تابشی خواهد معجزات در همه جا ایجاد کنید‪ .‬کم نفوذ معنوی خواهد شد با تفکر او احساس جوانی‬ ‫‪.‬و شادابی می شود‪ .‬دور تا دور وجود خواهد داشت فضای معنویت است‬

‫آن دسته از مردم که تحت تاثیر فلسفه این سنت بزرگ را برای غرب برای رفاه جهان سر‪ .‬بعدها آنها را به گسترش در‬ ‫سراسر آسیا‪ ،‬اروپا و آمریکا است‪ .‬مردم جهان را تحت تاثیر تفکر این سنت بزرگ را در جای پای خود را دنبال کنید‪.‬‬ ‫غرب پس از او را به عنوان خداوند عیسی مسیح‪ ،‬مسلمانان به عنوان پیامبر خود را آسیایی ها و به عنوان تجسم از خدا‬ ‫‪.‬نگاه کنید‬

‫معجزه از جنبش ما احترام مربی این است که هر چند از آن است که ریشه در دین دارد در عین حال آن را به یک چشم‬ ‫انداز سکولر است‪ .‬مردم از تمام فرقه ها‪ ،‬جوامع و غیره دریغ نخواهد داشت برای پیوستن به نیروهای با او‪ .‬پیام خود را‬


‫در حال ورود به کشورهای غربی مردم بیشتر "نوشیدن" این افکار را با تشنگی‪ .‬این حقیقت به اثبات رسیده است در‬ ‫‪.‬در غرب شده است ‪ Yajnas Ashwamedha‬حالی که انجام‬

‫فکری ‪REVOLUTION‬‬

‫وجود خواهد داشت انقلب فکری به عنوان یک نتیجه از تفکر این سنت بزرگ است‪ .‬ایدئولوژی های فکری مردان را‬ ‫‪.‬متحول کند‪ .‬آنها پر از ایمان و احترام به خدا خواهد بود‬

‫‪.‬الوهیت در انسان‪ ،‬بهشت بر روی زمین است‬

‫دوست بزرگ از فلورانس که یک بار ‪ Morey Berstein‬روانشناسان و متخصصان هیپنوتیزم یعنی جهان معروف دکتر‬ ‫‪:‬گفته بود او را بود‬

‫دکتر‪ ،‬که لحظه ای در حال آمدن است بسیار نزدیک است که در آن مردم جهان به جای سیاستمداران قدرت زیر گرسنه به‬ ‫راه رفتن در پای کارگران وارسته اجتماعی را به عنوان خودتان‪ .‬در ‪ 21‬قرن خیابان مقدس موج اندیشه معنوی را در‬ ‫سراسر جهان گسترش یافته است‪ .‬در هر سازمان کشور از مردم مومن تمام فعالیت های ناپسندیده شایع در جامعه را از‬ ‫بین ببرد‪ .‬این موج فکری در هند‪ .‬بعد از آن در سراسر جهان گسترش یافته است‪ .‬در آن کشور مقدس من یک قدیس‬ ‫بزرگ تابشی است‪ .‬نور معنوی خود را شب و روز از خواب بیدار الوهیت نهفته در انسان را به عنوان آشکار به بهشت‬ ‫‪.‬بر روی زمین است‬

‫بیداری قدرت الهی‬

‫برخی از روزنامه نگاران تا به حال یک بار فلورانس به عنوان اینکه او چگونه گیراندم آینده پرسید‪ .‬چگونه محل از مردم‬ ‫و مواد از دست رفته می دانم که او‪ .‬فلورانس جواب داد‪" :‬حتی من نمی دانم چگونه این ممکن بوده است‪ .‬من شما را به‬ ‫یک واقعیت مهم در مورد آینده بگویید‪ .‬در پایان قرن ‪ 20‬هفتم نور از هند گسیل خواهد شد‪ .‬این نور به اطلع همه در مورد‬ ‫همه قدرت های الهی در جهان وجود دارند که تا کنون از درک ما پنهان است‪ .‬از طریق سنت الهی از هند این نور الهی در‬ ‫کل جهان گسترش یابد‪ .‬او همه را به راه رفتن در مسیر حقیقت الهام بخش‪ .‬در کل جهان خواهد شد که نور یک موج‬ ‫‪.‬فکری جدید گسترش یافته است‪ .‬هر زمان که من در مراقبه عمیق من غالبا این سنت بزرگ را ببینید‬

‫‪ SAINT‬با توجه که‬


‫او در یکی دیگر از کتاب او به نام "نور طلیی عصر جدید" است که هر زمان که من تفکر من اغلب اوقات به دیدن یک‬ ‫قدیس بزرگ می نویسد‪ .‬روی پیشانی این سنت عادلنه پوست است که نور ستاره از فضا‪ .‬من به وضوح که این سنت در‬ ‫حال گسترش است نور حکمت الهی در کل جهان با تفکر وارسته و قدرت خود را از شخصیت های مقدس پیروان خود را‬ ‫‪.‬ببینید‬

‫این سنت به طور مداوم افزایش قدرت الهی خود را به طوری که یک تحول مواد بیش از حد ر خ‪ .‬او وظایف خود را به‬ ‫شیوه ای علمی را اجرا کند‪ .‬با لطف و مرحمت خود و تمدن انسانی تلش خواهد بیدار شود‪ .‬انسان در تمام موجودات‬ ‫جهان وجود خواهد داشت جدید انرژی الهی است‪ .‬شکل جدیدی از قدرت خارج از حرفه یا فن خاصی به امدن و رفتار‬ ‫" ‪.‬مغرور از سیاستمداران قدرت همه گرسنه متوقف است‬

‫دوباره و دوباره فلورانس ذکر این سنت بزرگ است‪ .‬وی همچنین تصریح کرد که او در حال حاضر در ایالت شمالی هند‬ ‫‪.‬است‬

‫‪CHAPTER ONE‬‬ ‫‪ UNIVERSAL‬ملت ‪ POWER OF‬الهی مار‬

‫این روزها باران از خطر مخرب در سراسر جهان وجود دارد که بسیار دشوار خواهد بود بببرای انسببان و کببل جهببان را بببه‬ ‫صورت‪ .‬تا جایی که آنها به آن حدی وخیم هستند ما نیاز به منابع قوی برای غلبه بر آنها‪ .‬یک فیل مبی توانبد ببا یبک هفبت‬ ‫می ‪. Vritrasura‬تیر کوچک می میرند‪ .‬به منظور از بین بردن قلعه‪ ،‬حمام از فلش انجام خواهد داد‪ ،‬به استفاده از توپ‬ ‫شببیطان بببود‪ .‬بنیببه هانومببان ‪ Mahisasura‬که غلبه ‪ Chandi‬تواند فقط توسط صاعقه کشته شده است‪ .‬این خشم شدید‬ ‫کمک کرد کوه ریشه کن او را‪ .‬دینامیت استفاده می شود را به انفجار و کوه ها‪ .‬با دیدن این وضعیت‪ ،‬لزم است که نیاز نببه‬ ‫‪.‬بیش از حد مورد نیاز برای غلبه بر شرایط وخیم وجود دارد ‪ Brahmastra‬تنها نیروی خلق اما سلح مانند‬

‫اگر شیاطین از خطر که در از بین بردن تمدن بشری خم تغذیه و سپس جهان نابود خواهد شد‪ .‬این است کببه بایببد بببر طببرف‬ ‫شود‪ .‬که نوع دیگری از سلح ها مورد نیاز است‪ .‬بمب های دست مورد نیاز برای غلبه بر شیاطین وحشتناک که در ایجبباد‬ ‫‪.‬نزاع و خونریزی در همه جا‬


‫زندگی من شده است در امتداد خطوط از گایاتری گرا می باشد‪ .‬چقدر تا به حال از عمر من باقی مانده است که بیببش از حببد‬ ‫پیدا کرده بود را در راه مبارزه ‪ Chandragupta‬شیواجی یا ‪ Vivekanand،‬به آن اختصاص داده خواهد شد‪ .‬اگر من‬ ‫در برابر شرایط وخیم امروز پس من هرگز از راه تغییر جهت دادن است‪ .‬اما با وجود تلش های بسیار زیاد‪ ،‬چنین فرصببت‬ ‫طلیی راه من می آیند‪ .‬با این حال‪ ،‬من انجام ناامیدی نیست‪ .‬بدون شک وجود دارد قدرت های معنوی در جهان هستند‪ ،‬اما‬ ‫آنهببا در بببدن ظریببف وجببود دارد‪ .‬یببک فببرد بببه شببدت گنجانببده شببده اسببت بببرای تلش هببای مببادی مببورد نیبباز اسببت‪ .‬در‬ ‫آشکار شده است‪ .‬برخی از زمان به شکل خرس‪ ،‬میمون ‪ Pandavas‬به عنوان ‪ demigods‬حماسه ‪Mahabharat 5‬‬ ‫و غیره برای وظایف درک بدن مواد مورد نیاز به نظر می رسد‪ .‬مدت زمان طولنی ‪، Angad‬و برخی به عنوان هانومان‬ ‫در تلش برای آنها را پیدا باسابقه است‪ .‬اگر انبار کل قدرت وجود ندارد حداقل یک تجلی بخش وجود داشببته باشببد‪ .‬آرایببش‬ ‫کببه ‪ Prajna‬در خببانواده ‪ Rishi‬عملی را می توان ساخته شده است اگر آن را در یک مرد الهی یببافت مببی شببود‪ .‬مراکببز‬ ‫آشکار انرژی در فرم دانه آن یافت می شود‪ .‬اما تنها بودن بیهوده بود‪ .‬اگر تا به حال داده نشده است حس مناسب جهت که‬ ‫انرژی شده اند درگیر در فعالیت های مخرب است‪ .‬از این رو تنها یک گزینه باقی مانده است با تببوجه بببه جهببت دهنببده راه‬ ‫‪.‬که او خودش را به جلو آمده به تولید و توزیع این قدرت و در صورت نیاز ناشی می شود تغییر مسیر بیش از حد‬

‫آورده شد انجام شده است‪ .‬این است که پس از رهبری یک زنببدگی فعببال ‪ Savitri‬سه سال این تغییرات شوید‪ .‬تنها عبادت‬ ‫شامل فعال از ‪ 5‬غلف از قدرت الهی مبار از ببدن )ببه نببام ‪ Savitri‬مشغول آسان به تنهایی زندگی می کنند نیست‪ .‬عبادت‬ ‫کندالینی شاکتی در یوگایی کتاب مقدس(‪ .‬این نیز نامیده می شود ترقیق و ‪ 5‬برابر در ودانتا‪ .‬آن مربی کببه مببن را بببه سببمت‬ ‫عبادت به طوری که قدرت را از طریق من دیگر مردان الهببی را ‪ Savitri‬پرستش گایاتری خود را هدایت به من داد روش‬ ‫می توان به منظور که آنها را در درک ماهیت واقعی خود و از طریق قدرت روح کببار خببود را بببرای رفبباه همببه بیببدار شببده‬ ‫‪.‬است‬

‫این دیده می شود که خطرات نور است که می تواند به راحتی غلبه بر‪ .‬این بببازی بببود کببه آسببان از ایببن رو تببا بببه حببال بببه‬ ‫پرستش قببدرت الهببی بببود بببرای غلبببه بببر بببار ‪ Savitri‬تلش بیشتر شدید نیست‪ .‬از این رو با رفتن به یک قدم به جلو از‬ ‫است‪ .‬لزم مشخص شد که ‪ Mahadurga‬یا ‪، Mahachandi‬است ‪ Mahakali‬وخیم فعال شود‪ .‬به عبارت دیگر این‬ ‫این قدرت بود که به درستی توسط این افراد مورد استفاده قرار می گیرند اطلعات لزم داده می شود‪ .‬در چنببد روز گذشببته‬ ‫تعداد زیادی از مطالعه‪ ،‬تجزیه و تحلیل و پژوهش از قدرت الهی مار )کندالینی شاکتی( صورت گرفته است‪ .‬با اشاره به این‬ ‫شرح عجیب و غریب است که در کتاب هببای قببدیمی ‪ /‬جدیبد داده مبی شبود و دوببباره ویرایببش ایببن امبر توسبط بسبیاری از‬ ‫نویسندگان به انتشار کتاب منجر شده است‪ .‬در این نببوع از کببپی کببردن تعببداد زیببادی از زببباله را در ایببن زمینببه وارد شببده‬ ‫‪.‬است‬

‫تنها یک نتیجه گیری می توان پس از خواندن شرح از قدرت الهی مار که این موضوع در حال جذب مببی کنببد و پببر از علببم‬ ‫مرموز‪ ،‬بسیاری از بر روی آن کار کرده است اما هیچ کدام سعی کرده اند که برای به دسببت آوردن تجربببه خببود را سبباخته‬ ‫شده است‪ .‬هر آنچه که آنها نوشته اند فقط یک مقدمه از هاتا یوگا که حتی ‪ ٪1‬از فعال شدن قدرت الهی مار تلقی نمی شببده‬ ‫است‪ .‬بسیار زیرکانه آزمایشگران چنین اعلم می کند که هدف آنها بدست آمده است‪ .‬امبروز چبه رسببد بببه داشبتن کتبباب یببا‬ ‫آموزه از اصالت ادبیات است که به توصیف صحیح از احکام اولیه آن وجببود دارد‪ .‬مببن متواضببعانه تلش بببرای قببرار دادن‬ ‫‪.‬چهارم اصول درست شده توسط خودم صرفه جویی از تمام توهمات در مورد این‬

‫و ‪، Savitri‬است که برای قرن ها بوده است به همان اندازه به تجربه در حوزه گایاتری ‪ preceptorial‬مرکز ظریف من‬ ‫قدرت الهی مار‪ .‬آنها به دنبال بر من به عنوان یک سکه به طور کامل مورد بررسبی قبرار مبن ببرای ‪ 3‬سبال گذشبته ببرای‬


‫و فعال شدن قدرت مار الهی با شکوه هند استفاده می شود به طوری که تقریبا فراموش شده اما علم فوق ‪ Savitri‬عبادت‬ ‫العاده قوی پژمرده دور به جز زنجیببره هبای آن بایبد ببه پببذیری بصبورتی پایبدار و محکببم ببه طبوری کبه در آینببده آنهببا را‬ ‫‪.‬شکستن نه‬

‫ماده روح است‪ .‬آن را در زیببر علببم روح مببی آیببد امببا مببی توانببد ‪. Savitri،‬گایاتری دانش معنوی و مربوط به روح است‬ ‫منافع مادی و به دست آوردن تقوا خطرات دنیوی‪ .‬از طریق هر دو یکی می تواند به نفبع خببود و دیگبران را نیبز ببه دسبت‬ ‫آورید‪ .‬اما بالقوه از قدرت الهی مار کیهانی است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای پیوسببتن بببه کببه شکسببته اسببت‪.‬‬ ‫وجود دارد می توان آن را برای اصلح فعالیت های نامقدس مورد استفاده قرار می گیرنببد‪ .‬از ایببن رو ‪ Chandi‬اگر خشم‬ ‫است به نام فاتح از شیاطین است‪ .‬هر زمان که از آن استفاده شده است برای غلببه ببر شبیاطین و ببازی ناپباک خبود آن را‬ ‫مانند یک شمشیر استفاده می شود به اسلش همه چیز است‪ .‬ایبن را مبی تبوان مبورد اسبتفاده قبرار گیبرد ببه زور و اجببار‬ ‫در راه راست است‪ .‬این علم هیپنوتیزم است‪ .‬این است که عمدتا مبورد اسبتفاده قبرار گیببرد ببه ‪ anarchaic‬منجر عناصر‬ ‫و غلبه بر آنها را در یک ‪ Shumbha Nishumbha، Madhukaitaba‬مسخ ‪. Mahakali‬منظور جلب ذهن دور‬ ‫او به دست آورد ‪ Seeta‬از طریق رم و ‪ Mahisasura.‬و ‪ Bhasmasura، Sund Upsund‬نبرد است‪ .‬او حتی کشته‬ ‫و دیگببر قببدرت هببای شببیطانی ‪ Putana، Kansa، Jarasandha‬پیروزی بر روان و از طریق کریشنا‪ ،‬بالرام او غلبه‬ ‫‪.‬است‪ .‬این یک جنبه از شاکتی )قدرت الهی( است‬

‫هنگامی که این قدرت بسیار برای اهداف خلق مورد استفاده قرار می گیرد و سپس آن را به قدرت کیهانی خلق می شود‪.‬‬ ‫آن گفته شده است ‪ -----‬تمام فعالیت های دنیوی مانند مقدمه ای عظیم از طریق این قدرت است‪ Jnanarnava .‬در تانترا‬ ‫از تحول بیش از حد از طریق این قدرت کار می کند‪ .‬بودن مثل یک گلدان گل در اطراف بر روی یک چر خ ‪ Mahakal‬کار‬ ‫بچرخد و مانند هری پاتر‪ ،‬آن را می سازد و بسیاری از نام های اشکال از موجودات مختلف است‪ .‬در واقع قدرت الهی مار‬ ‫تولید قدرت در کلیت با اشاره به جهان و فرد با اشاره به یک موجود است‪ .‬در یک حس خاص قدرت الهی مار برق کیهانی‬ ‫مببی یابببد و ‪ Kathopanishad‬که آتش یوگا را فعال می کند و فرد قدرتمند شاهد داشتن نیروی حیاتی است‪ .‬در جایی کببه‬ ‫طول می کشد که فراتر ‪ Panchagni‬همان نیروی حیاتی وجود دارد سخن گفته است از در علوم ‪ Nachiketa‬گفتگو یما‬ ‫از بیماری‪ ،‬غم و اندوه و سن به طوری که برای رسیدن به آزادی است‪ .‬هنگامی که مراکز عصبی فعببال قببدرت پدیببدار مببی‬ ‫‪.‬دهد و هویت لحظهای‪ .‬اما قدرت الهی مار دائمی است و قدرت آگاهانه است که پس از تجلی انرژی در فرد او را تبدیل‬

‫جایی که در یک سطح کیهانی‪ ،‬تمام سطوح فراگیر در فرایند فعال سازی از قدرت الهی مار در رفتببن وجببود دارد یکببی بایببد‬ ‫درک کنند که آن را دفع خواهد شد که ناخواسته و آشکار است آینده ای روشببن‪ .‬امبا ببرای سبرمایه گببذاری هبای خطرنبباک‬ ‫روح مومن باید وجود داشته باشد‪ .‬هنگامی که یک اسلحه شلیک اسلحه به عقب حرکت می کند‪ .‬کسببانی کببه بببا ایببن قببدرت‬ ‫های بزرگ کار می کنند باید با شوق بسیار برخوردار است‪ ،‬ممکن است و شجاعت است که آنهببا قببادر بببه تحمببل پرشببهای‬ ‫رگرسیون در زمان حمله‪ .‬دیگری آزمایشات انجام شده برای مزایا می تواند به اثبات می شود بسیار مخببرب اسببت‪ .‬پببس از‬ ‫این می شود صرفا یک موضوع مکالمه است‪ .‬از این رو است ببر ببه عنبوان یببک دانببش مخفبی نگبباه کبرد و پخببش هرگبز‬ ‫آشکارا‪ .‬هنگامی که منطق خشک و استدلل لزم را مطرح وجود دارد‪ ،‬مردم خودخواه شروع به پیدا کردن گسل‪ ،‬در چنیببن‬ ‫شرایطی‪ ،‬اساس عبادت است که ایمان متزلزل شروع می شود و از این رو حتی شدید ترین عبببادت مبی افتببد‪ .‬احتمببال نگبه‬ ‫مقدس ما فقط از صحبت کردن در مورد علوم چنیببن ظریببف متوقبف شببده اسببت‪ seers .‬داشتن تمامی این دلیل را در ذهن‬ ‫توانایی داوطلب کار یا مقام معنوی می دهد او را در حالت مناسب عبببادت ‪ ascertaining‬لزم است که یک مربی پس از‬ ‫است‪ .‬نه تنها شخصیت ارزومند است اما حتی نیازها و شرایط خود را باید در ذهن نگببه داشببته شببود‪ .‬تنهببا پببس از معبباینه‬ ‫‪.‬صحیح می تواند به نفع بیمار و دکتر است‬


‫و پرستش قدرت الهی مار دشوار مانند راه رفتن بر روی لبه تیغ اسبت آن را نادیبده گرفبت‪ .‬هیچکبس ‪ Savitri‬از آنجا که‬ ‫نمی تواند تبدیل به یک مهندس خوب‪ ،‬هنرمند و غیره را بدون معلم مناسب است‪ .‬از این رو وقتی کببه یکببی از متخصصببان‬ ‫واقعی از مطالعات قدرت الهی مار را پیدا کند چگونه می تواند دانش آموزان علقه مند به آن را پیدا کنم؟‬

‫فعال سازی قدرت الهی مار اشتعال آتش بدن حیاتی است و این سنت تا کنون برای منافع شخصی بوده است‪ .‬انرژی جنسببی‬ ‫سبببتون فقبببرات( ببببه تصبببویب رسبببید ببببه همگبببرا در( ‪ Merudand‬انبببدام تناسبببلی( از طریبببق( ‪ Mooladhar‬از‬ ‫پوست سر( است که انرژی الهی است‪ .‬بنابراین زمانی که شیوا شاکتی ادغام می شود قدرت الهببی( ‪Brahmarandhra‬‬ ‫اما در زمان های به عنوان تغذیه مار هشدار است‪ .‬یک مببار افسببونگر بببدون شببک تغببذیه خببانواده خببود را از ‪(Sidhis).‬‬ ‫طریق نشان می دهد که مار‪ ،‬هنر خود را نشان می دهد‪ ،‬اما در عین حال او یک بازی خطرناک اسببت‪ .‬اگببر یببک مببار سببمی‬ ‫می آید راه خود را پس از آن حتی صدای خش خش آن متوقف می شود نشان می دهببد‪ ،‬توقببف ضببربان قلببب مببردم و خطببر‬ ‫‪.‬مرگ وجود دارد‬

‫مار سیم پیچ در اطراف گردن شیوا و شاکتی‪ .‬نمادین این قدرت الهی مار )کندالینی( است‪ .‬بدون شک ایبن اسببت کبه بخشبی‬ ‫از یوگا هاتا‪ ،‬تمام انرژی رو با عبور از ‪ 6‬چاکراها )چر خ یوگایی( است که نه تنها مورد استفاده قرار گیرد بببرای غلبببه بببر‬ ‫از دستور بال یک فضای جدید تولید شببده اسببت‪ .‬همببراه بببا تعببالی از ‪ 6‬چاکراهببا ‪ Savitri‬سختی‪ ،‬اما با پیوستن به عبادت‬ ‫یوگایی که این ‪ 5‬غلف بیش از حد فعال می شوند و سپس آن را می شود مفید برای بسببیاری از فعببالیت هببای خلق اسببت‪.‬‬ ‫به منظور ایجاد یک خانه نیاز به آجر‪ ،‬گچ‪ ،‬آهن‪ ،‬چببوب و میسببون وجبود دارد‪ .‬طبببخ غبذا یکبی از نیازهبای سببوخت‪ ،‬آتبش‬ ‫جببواهرات( معببروف هسببتند‪ .‬بببدن توسببط ‪. Panchratna (5‬سببوزی‪ ،‬کشببتی هببا‪ ،‬مببواد غببذایی خببام و آشببپز اسببت‬ ‫و انرژی با ‪ 5‬نیروهای حیاتی ایجاد می شود‪ .‬این منبع انرژی دیگری نام برای نیببروی زنببدگی اسببت‪ .‬اگببر ‪Panchratna‬‬ ‫در صدا و سپس نفببوذ آن گسببترده اسببت‪ .‬همببه ‪ Savitri‬فعال شدن آتش حیاتی‪ ،‬فعال قدرت الهی مار‪ 5 ،‬غلف فعال و کار‬ ‫شرایط وخیم از جهان دیده شده اند هرگز قبل از‪ .‬ابرهای تیره از سلح هببای اتمببی‪ ،‬جنببگ هببای سببتاره ای‪ ،‬آلببودگی جهببان‬ ‫درونی ‪ /‬بیرونی‪ ،‬عدم تعادل طبیعت‪ ،‬بیماری های واگیردار‪ ،‬تروریسم و غیره بلندی های بزرگ و از این رو لزم اسببت کببه‬ ‫این آزمایش در مقیاس بزرگ انجام شده است‪ .‬هیچ شکی وجود ندارد‪ ،‬درد در تلش برای به دست آوردن پیروزی بیش از‬ ‫‪.‬این مشکلت اما نتایج آن آنقدر بزرگ است که می تواند به هر چیزی نمی توان مقایسه است‬

‫در این بخش ما در حال توصیف فقط آن دسته از طرح به عنوان یک نتیجه از الهام الهی است که برای فعببال شببدن انببرژی‬ ‫جامعه بشری در مقیاس بزرگ مفید هستند‪ .‬است که نیاز برای خوانندگان به جزئیببات آن وجبود دارد‪ .‬آنهبا فقبط بایبد ببرای‬ ‫دیدن نتایج آن و در نتیجه گمان به چه نقشی را می تواند در آن بازی است‪ .‬پس از آن بیش از حد آن روشببن تببر مببی شببود‬ ‫که چگونه یک فرد نه تنها پیشرفت در درون خود ساخته شده است اما چگونه الهببام بخببش دیگببر در ایببن راه بیببش از حببد‬ ‫است‪ .‬همچنین چگونه می توان به تغییر این دوره و آشر در عصر طلیی روشن‪ .‬در نتیجه این آزمببایش را از طریببق فعببال‬ ‫‪.‬شدن قدرت الهی مار هند انجام شده است‬

‫فصل دوم‬ ‫و کندالینی ‪، SAVITRI‬فوق العاده قدرت الهی به نام گایاتری‬


‫گایاتری‪ .‬اساسا پرستش گایاتری آزمایش ‪ Mahaprajna‬آغاز بررسی کندالینی )قدرت الهی مار( با بحث فلسفه‬ ‫ایدئولوژی مذهبی و احساسات الهی است‪ .‬در این پژوهش خود اهمیت داده می شود رئیس و با تولید خود گذشتگی را از‬ ‫آورده است و نزدیک و روان یکی می شود در آن آمیخته شده است‪ .‬این که ‪ Brahmic‬طریق مدیتیشن ‪ /‬تمرکز و آگاهی‬ ‫آیا یک چوب کبریت روشن در یک توده ای از چوب پرتاب یا شما پرتاب سوختن چوب در بنزین‪ ،‬هر دو عملیات یکسان‬ ‫اتحاد با خدا( به سرعت نتایج معجزه آسا را می بیند‪ Advait (.‬هستند‪ .‬تنها تفاوت این است که از طریق خود تسلیم‪ ،‬تحت‬ ‫در عوض از مجموع خود تسلیم حتی اگر برخی تمایل به درگیر پس از آن هیچ شک کم کردن سرعت خودرو در عین حال‬ ‫در نهایت به ما منافع را وجود دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬نتواند برای تبدیل شدن قادر به بهره گیری دیگران در جهان است‪ .‬یک‬ ‫شناگر می تواند خود را به شنا در عین حال او ناتوان از کمک به به دیگران عبور از رودخانه مانند قایقرانی است‪ .‬این‬ ‫تفاوت بین میل مبتنی بر پرستش گایاتری و پرستش گایاتری آرزویی است‪ .‬از طریق هر دو نوع تلش‪ ،‬معنویت را در راه‬ ‫‪.‬خود موفق شوند‬

‫اگر ما شیرجه رفتن به عمق فلسفه گایاتری پرستش سپس ما متوجه است که تمام آگاهی ما ایببن اسببت کببه "بببذر دانببش از‬ ‫مغز را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬نقش آن این است که یکی از عمده با اشاره بببه شایسببتگی بببدنی و رفتببار اجتمبباعی‬ ‫است‪ .‬در وضعیت بسیار بال این مرکز معدن بالقوه خارج از احساس عادی است و در اینجببا اسببت کببه فعببالیت سببعادتمند از‬ ‫اتحاد با برهمن )خدا( یعنی دستیابی به هدف واقعی انسان موجودی است به دست آورد‪ .‬گایبباتری براهمببی‪ ،‬شبباکتی )قببدرت‬ ‫منطقببه ای کببه آن را تحببت ‪ Brahmaloka.‬یا ‪ Brahmarandhra، Brahmasansthan‬الهی( نیز نامیده می شود‬ ‫یببا همسببر براهمببا‪ Brahmani .‬تاثیر قرار هوشیاری عقل است‪ .‬در یک شیوه ای نمادین‪ ،‬گایبباتری نیببز نامیببده مببی شببود‬ ‫مجازات( که غلبه بر ستمکاران و درد و فقر را از بین می بببرد در جهببان( ‪ Brahmadand‬قدرت آن می تواند به عنوان‬ ‫‪ Brahmavarchas.‬مادی دیده می شود‪ .‬در زمینه معنوی شکل گرفته است به شکل‬

‫بسیار جنبه های مادی گایاتری‪ .‬قدرت ‪ Savitri‬وجود دارد‪ .‬عبادت ‪ Savitri‬بیش از و بالتر از پرستش گایاتری پرستش‬ ‫تکامل می یابد با کمک از انرژی است‪ 5 .‬عناصر‪ 5 ،‬نیروهای حیاتی از کار بدن ما را به عنوان سوخت و با کمک آن آتش‬ ‫و کنببدالینی )قببدرت الهببی ‪ Savitri‬است‪ .‬به رغم وجببود تفبباوت در ‪ Savitri‬درونی فعال شده است‪ .‬این فعال آتش عبادت‬ ‫‪.‬مار( عبادت آنها قد و قامت برابر دارند‬

‫بود‪ .‬نمادین آنها آگاهی عقل ‪ Savitri‬تا به حال ‪ 2‬همسر دارد‪ .‬اولین گایاتری و دوم ‪ Brahmaji‬با توجه به اساطیر هند‬ ‫شبامل ذهببن‪ Prakriti ،‬پبارا ‪ Apara Prakriti.‬است و از سبوی دیگبر ‪ Prakriti‬و دانش و ثروت مادی است‪ .‬پارا‬ ‫دوم ‪ Savitri‬و تمام زمینه هببای دانببش مببی باشببد‪ .‬همسببر ‪ Prajna Ritambhara‬عقل‪ ،‬روح و روان‪ ،‬نفس‪ ،‬و غیره‬ ‫آگاهی ماده و طبیعت بی اثر است‪ .‬تمام حرکات از ماده وابسته به آن هستند‪ .‬انقلب از مولکول هببا‪Prakriti Apara، ،‬‬ ‫نفوذ مواد شیمیایی‪ ،‬برق‪ ،‬گرما‪ ،‬نور‪ ،‬مغناطیس‪ ،‬اتر و غیره را تحت حوزه قضایی خود هستند‪ .‬علم مواد با استفاده از ایببن‬ ‫‪.‬اسببت ‪ Prakriti Apara Savitri‬دستگاه بیبرون مبی آیبد ببا اخبتراع ببی نهبایت ببه مبا وسببایل رفبباهی مبواد را‪ .‬ایبن‬ ‫مسئول عملکرد بدن همه موجودات و در نتیجه جهان تکامل می یابد‪ .‬این قبدرت اسببت کبه ‪Prakriti Apara Savitri‬‬ ‫است از طریق این ‪ boons‬قدرت الهی( و( ‪ Sidhis‬و غیره ‪، Tanmatras‬تاماس‪ 5 ،‬عناصر ‪ Sattva، Rajas،‬هدایت‬ ‫به دست آمده است‪ .‬بهداشت و درمان‪ ،‬عمر طولنی‪ ،‬ممکن است‪ ،‬شور و شوق‪ ،‬جسارت‪ ،‬زیبایی و سببایر ‪ Savitri‬قدرت‬ ‫ویژگی های خاص بی نهایت بر روی آن وابسته هستند‪ .‬در یک طرف آن گسترده است در عین حال نقطه کانونی اصببلی آن‬ ‫از ستون فقرات انسان است‪ .‬در حالی که اجرای شیوه های معنوی نیز به ‪ Mooladhar‬بر روی قطب های زمین و چاکرا‬ ‫نام کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار(‪ .‬تمام اهداف با فعال کردن این قدرت به دست آمده است‪ .‬بنابراین ما می توانببد انببرژی‬ ‫و کنببدالینی گفتببه مببی ‪ Savitri‬تولید کند‪ .‬در تجزیه و تحلیل احکام کتاب مقدس ما درک می کنیم که در مکان هببای خبباص‬


‫شود مترادف و در هر کجا که تصور می شود متفاوت عمل معنوی و هدف آنها نیز تصور می شببود متفبباوت اسببت‪ .‬بببا ایببن‬ ‫وجود یک حقیقت ابدی است که ایجاد ظریف از بدن و در حالت بیداری دائمببی همیشببه ببباقی خواهببد مانببد‪ .‬تفبباوت ر خ تنهببا‬ ‫‪.‬زمانی که دلیل استفاده از قدرت متفاوت هستند‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫‪)،‬تصفیه عصبی( ‪ Naadi Shodhan‬در واقع در درون کندالینی یوگا‪ ،‬کریا یوگا برتر است‪ .‬تمام شیوه های معنوی مانند‬ ‫سفر تا ‪ 6‬چاکراها یا‪ ،‬شبکه(‪)، Shatkarma Chakravedhan (،‬شستشو از ‪ 3‬اعصاب( ‪Trinaadi Parimarjan‬‬ ‫به طوری که همراه با تمرینات مدیتیشن ‪ /‬تمرکز و بدن نیز با توجه بببه اهمیببت هسببتند‪ .‬یکببی ببرای جببذب چرخببه عجیببب و‬ ‫‪ Bandha، Mudra، Aasan‬در حالی که فعال کردن کندالینی قدرت ‪ Pranayam.‬غریب از تمرینات نیروی حیاتی در‬ ‫یکی این است که حاشیه از ناحیه سر محبدود شبده ‪ Savitri‬استقرار( به دلیل اهمیت داده می شود‪ .‬اما در عبادت خالص(‬ ‫مرکز منطقه داخلی پوست سر(‪ ،‬مواد را در( ‪)، Brahmarandhra‬کمال )‪ 1000‬گلبرگ نیلوفر آبی ‪. Sahasrar‬است‬ ‫به نظر می رسد پس از منطقه مغزی داخلی و خارجی منطقه است پس با چشببم ‪. Brahmarandhra‬مغز فعال می شود‬ ‫و کنبدالینی هبم ترکیبب مبی شبوند و ‪ Savitri‬نگاه‪ .‬اما هنگامی که شیوه های معنوی از هبر دو ‪ Ajna‬سوم به نام چاکرا‬ ‫سپس به روش از هر دو ترکیب می شود و نتایج بیش از حد بر این اساس تغییر است‪ .‬تمرین معنوی است که مببا در اینجببا‬ ‫و کندالینی ‪، Savitri‬به ارائه این تنوع است‪ .‬از این رو ما را مورد بحث و بررسی گام به گام اصول و استفاده از گایاتری‬ ‫‪).‬قدرت الهی مار( است‬

‫در هر زمان همسر براهما متون مقدس به عنوان یکی از این شیوه های معنوی و سپس برای اطمینان حاصبل کنیبد کبه آن‬ ‫را تا به نمادین می دانند‪ .‬چگونه می توان خانواده از قدرت آگاهانه می خواهم که انسببان باشببد؟ اگببر کسببی بخواهببد او مببی‬ ‫تواند از ‪ 2‬ویژگی خاص یعنی عنصر آتش را‪ .‬گرما و نور به عنببوان نبام ایببن همسببران اسببت‪ .‬اگببر ایببن ناخوشببایند اسببت و‬ ‫سپس می توان آنها را به نام دختر‪ .‬این چیزی است که در کتاب مقدس دیبده مبی شبود‪ .‬در مکببان هبای خبباص ساراسببواتی‬ ‫همسر براهما نامیده می شود و در جاهای دیگر دختر خود را‪ .‬از این رو به جای نگاه کردن به آن به عنببوان یببک واقعیببت‬ ‫است‪ .‬میوه هببا را ‪ Savitri‬دنیوی آن را باید به شیوه ای نمادین پذیرفته شده است‪ .‬قدرت روح است گایاتری‪ ،‬قدرت مواد‬ ‫از پرستش گایاتری شامل پیشرفت آگاهی روح‪ ،‬تکامل شخصیت ما کار برای انجام دادن کارهای بزرگ‪ ،‬تفکر بببال و بببرای‬ ‫شببامل بیببداری ‪ Savitri‬تلش اسببت‪ .‬در حببالی کببه عبببادت )‪ (Jeevanmukti‬رسیدن به آزادی در حالی که هنوز زندگی‬ ‫کندالینی )قدرت الهی مار( برای غلبه بر نهببان‪ ،‬دولببت تحریببف نیببروی حیبباتی در بببدن از طریببق فعببال سببازی آن اسببت‪ .‬دو‬ ‫جریان برق یعنی مثبت و منفی وجود دارد‪ .‬تنها زمانی که هر دو متحد جریان انرژی وجود دارد‪ .‬تنها زمانی کببه گایباتری و‬ ‫عبادت منافع نه تنها مادی است کببه ‪ Savitri‬پیوستن می تواند تمام الزامات از شیوه های معنوی تحقق یابد‪ .‬با ‪Savitri‬‬ ‫با ادغام آن با قدرت روح پرستش گایاتری ‪ 1‬تکامل می یابد‪ .‬این فرم اصلی از عبادت کنببدالینی اسببت‪ .‬اگببر آن را در روح و‬ ‫‪.‬روان ما مبهم است‪ ،‬پس از آن همه تلش در این جهت بیهوده است‬


‫مرگ و غیره ‪ Nigam Rajyog، Ved‬نیز نامیده می شود ‪ Dakshin.‬در زمینه معنویت راه عقل است که به نام مرگ‬ ‫و غیره همه موانع در راه خود مخرب هستند‪ .‬به عنببوان یببک ‪ Yog‬تانترا‪ ،‬هاتا ‪ Vaam، Agam،‬راه عمل به نام مرگ‬ ‫نتیجه‪ ،‬هرج و مرج و تخریب وجود دارد‪ .‬هیچ خوشحال به شنیدن و یا خواندن در مورد دعوا بین دمبی خبدایان و شبیاطین‬ ‫اما زمانی که هر دو طرف با هم نوتبوک اقیانوس‪ ،‬همه ثببروت نهفتببه ‪ agitates.‬است‪ .‬در واقع خواندن آن را واقعا به ما‬ ‫اقیانوس ها توسط آنها به دست آمببده ببود‪ .‬هببر کببس مبی دانببد کببه بببه عنببوان یببک نببتیجه تبان شببدیدا از اقیببانوس آنهببا ‪14‬‬ ‫با هم انجام شده است گفببت‪ :‬بببه سببطح همکبباری بیببن دمببی ‪ Savitri‬جواهرات‪ .‬در راه همان زمانی که پرستش گایاتری و‬ ‫‪.‬خدایان و شیاطین می شود‬

‫‪. Sidhivinayak‬هنگامی که شیوا ازدواج پارواتی‪ ،‬تنهایی خود را مصون داشته شد‪ .‬از طریق اتحادیه‪ 2 ،‬پسر متولد شد‬ ‫مهلک شیاطین بود‪ .‬یکی ایجاد عدالت و ناراستی هببای دیگببر را از بیببن میبببرد‪ Kartikeya، .‬گانش بود و از سوی دیگر‬ ‫دارای ‪ 6‬چهره‪ .‬این ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه( نیز نامیده ‪. Kartikeya‬با قدرت ‪ Kartikeya‬گانش به ما برکت با عقل الهی و‬ ‫‪.‬باید بر عنوان نفوذ از ‪ 6‬چاکراها مربوط به کندالینی قدرت )قدرت الهی مار( نگاه کرد ‪ Skand‬می شود‪ .‬این تظاهرات‬

‫گلبرگ نیلوفر ‪ Sahasrar (1000‬کندالینی‪ ،‬چیزی جز آتش خانه قدرت را در اندام تناسلی ما است‪ .‬شیوا در فرم از چاکرا‬ ‫مببایع منببی(‪ .‬قببدرت آتببش( "‪ "Retas‬آبی در بالی سر ما( هنگامی که فعال در غلیان احساسات عسل گرده است که شیوا‬ ‫در ‪ Kritikas 6‬ستاره های خوشه پرویببن( بببه آن میرسببید‪ .‬ایببن ‪ Kritikas (6‬کندالینی آن را فرا گرفته میشوند‪ .‬شش‬ ‫باید بر نمادین به عنوان نتیجه نفوذ از ‪ 6‬چاکراها نگاه ‪ Kritikas‬با ‪ 6‬چهره تغذیه توسط ‪. Kartikeya 6‬چاکراها است‬ ‫‪.‬شده است‬

‫آنچه که دقیقا این ‪ 6‬چاکراها؟ کجا و چرا وجود دارد؟ که در آن دولت وجود دارد؟ کاربرد آن چیست؟ ما نمی خواهد به‬ ‫جزئیات زیادی از تمام این سوالت است‪ .‬ماهیت ابزار و تجزیه و تحلیل علمی آن خواهد شد به تفصیل بعد‪ .‬در اینجا ما در‬ ‫حال تامل به آن کندالینی است که برای آن دسته از افرادی که از طریق رسانه از مواد تلش برای رسیدن به ایالت متحده‬ ‫بالتر از آگاهی روح است‪ .‬چنین افرادی نمازگزاران از انرژی الهی هستند و فکر می کنم که انرژی از اهمیت بیشتری‬ ‫برخوردار است‪ .‬در نبرد بین دمی خدایان و شیاطین که انرژی به دست آمده توسط شیاطین شده توسط آنها را در فعالیت‬ ‫های پست است به هدر رفته و پس از آن توسط آزمایش بر روی لرد ویشنو و یا یکی دیگر از روح قدرت بالتر از آن بود‬ ‫که اسیر است‪ .‬هنگامی که شاکتی )انرژی( عبادت متحد با الوهیت تنها پس از آن موفق شوند‪ .‬اهداف چنین ابدی است و‬ ‫از نقطه بلند مدت از این دیدگاه آن را ثابت می کند‪ ،‬مفید برای تمام موجودات زنده است‪ .‬موفقیت اولیه از شیاطین بود مثل‬ ‫کارشناس از کندالینی علوم بود‪ .‬این او بود که ‪. Shukracharya‬دانه خردل غیر واقعی ضرب المثلی در کف شاهد شد‬ ‫مربی دمی خدایان بوده است‪ .‬با پرسیدن یوگی‪ ،‬مردان از ‪. Brihaspati‬تدریس این علم را به شاگردان شیطان خود را‬ ‫از برهمن را پرستش گایاتری او ساخته شده آنها را در شخصیت که شبیه به دمی‪ knowers -‬توبه و طلب بخشایش و‬ ‫‪ piousness.‬خدایان بود مومن‪ .‬او بیش از حد آنها را آموخت کندالینی علم در عین حال تنها قصد او این بود برای تقویت‬ ‫و بالتر آموزش ‪ Savitri‬از روح است که تا به حال مشکلت مادی برای غلبه بر به دنبال عبادت ‪ knowers‬کسانی که‬ ‫‪ Dadhichi، Bhagirath، Lomharsh،‬که ‪ Savitri‬ابتدایی پرسیده بودند‪ .‬با در نظر گرفتن توسل به عبادت‬ ‫و غیره می تواند مشکلت مادی را حل کند‪ .‬بدون شک هدف نهایی معنویت بود‪ ،‬ولی مسیر‪Shringi، Vishwamitra ،‬‬ ‫و غیره مناسک عمل معنوی به عنوان نیازهای هر تغییر یافتهاست‪ .‬حتی امثال آرجون‪ ،‬هانومان و غیره به ساکت‬ ‫کندالینی عبادت که تلش مادی تحت حمایت علوم معنوی بود‪ Savitri .‬حتی آنها تا به حال به دنبال ‪ wordly.‬منازعات‬ ‫‪.‬حتی خود من توبه و طلب بخشایش معنوی بود و به همین دلیل و به خاطر من در راه راست راه می رفت من طعم موفقیت‬


‫و عبادت کندالینی در اتحاد و سپس نتایج معجزه آسا است‪ .‬برق آثار شگفتی را در یک فلببش از یببک ‪ Savitri‬هنگامی که‬ ‫الکترونیکی سوخته در حالی که برنج‪ ،‬عدس و غیببره را زمببان ‪ pyres‬ثانیه است‪ .‬حتی یک بدن مرده است به سرعت در‬ ‫بیشتری برای طبخ در آتش چوبی‪ .‬این راه‪ ،‬بهترین راه حل برای کسی که سقوط معنوی را می خببواهم نببه مناسببب اسببت و‬ ‫در عین حال به سرعت برسد‪ ،‬هدف خود را با توجه به یبک شخصبیت مبومن اسبت‪ .‬عببادت خبالص کنبدالینی مبی آیبد زیبر‬ ‫و کندالینی هم ترکیب می شوند و سپس این مرگ یوگا ‪، Savitri‬مرگ است‪ .‬هنگامی که گایاتری ‪ Vaam‬شاخص تانترا و‬ ‫‪ Dakshin.‬است که عمدتا مرگ‬

‫و غیره تا به حال برای رویارویی با شرایط مشکل است‪ Varah، Nrisinh، Parshuram .‬عمدتا پروردگار به عنوان‬ ‫از ‪ Veerbhadra‬آسان به لطفا( اما او نیببز ایجبباد( ‪ Aughaddani‬بابا )بی گناه خدا( و یا ‪ Bholey‬شیوا به نام شیوا‬ ‫این یک رویداد بسیار وخیم است و از این ‪ Daksha.‬و در نتیجه تخریب استکبار ‪ Daksha Prajapati‬خشم در برابر‬ ‫‪.‬رو فعالیت های آرام است و حتی به قتل انجام شده است‬

‫تحت شرایط خاص تجسم تحریک و دیگر روح بسیار پیشرفته سوق دیگران را به انجام این کار به طببوری کبه قبدرت خبود‬ ‫قادر بود اما به منظور کببه نیببروی روح خببود را نببابود نمببی ‪ Vishwamitra‬خود را ‪ Yajna‬تهی شده است‪ .‬حفاظت از‬ ‫برای مبارزه بببا شببیاطین ‪ Lakshman‬پسران رم و ‪ Kshatriya‬شود در حالی که آشکار خشم او تصمیم به درخواست‬ ‫همه مهارت های یک ‪ Lakshman‬تدریس حافظه و ‪ Vishwamitra‬و غیره ‪ Tadka، Subahu، Mareech‬مانند‬ ‫پرسید ‪ Chanakya Samarth Ramdas‬خود را با کمک آنها محافظت می شود‪ .‬و ‪ Yajna‬سرباز واقعی و در نتیجه‬ ‫به ترتیب به اجرای آن دسته از وظایف است که می تواند توسط خود اعدام شبده انبد‪ .‬سبوال ‪ Chandragupt‬شیواجی و‬ ‫در اینجا این است که درخشندگی برهمن با ارزش تر است‪ .‬این قدرت الهی را باید برای تلشهای بالتر و نبه هبدر رفتبه در‬ ‫و کندالینی عبادت یکی از خود و منازعات بیگانه را می تببوان ‪ Savitri‬دفع منازعات محافظت می شود‪ .‬بنابراین با کمک‬ ‫‪.‬از میان بردارم و در محدوده قدرت ثروت شایستگی بیش از حد می تواند به تقویت‬

‫با کمک از قدرت تولید شده توسط یک مرد پس از راه ریاضتهای می تواند نه تنها دیگران را تغییر دهید اما دائما و شببدیدا‬ ‫چیزی را تکان دادن و بم زدن جو به طوری که آن را تبدیل بهتر‪ .‬این یک واقعیت است‪ .‬مانند دیگر ‪ 2‬قدرت الهی می توان‬ ‫آن را به دیگران منتقل می شود بیش از حد‪ .‬یکی می تواند برای قدرت الهی از کسی است که آن را از ریاضتهای به دسببت‬ ‫آمده از آنها بخواهید و در نتیجه استفاده از آن را برای یک هدف بالتر‪ .‬این است که مانند گرفتن بهره از بانببک هببا اسببت‪.‬‬ ‫فقط به عنوان یک مرد ثروتمند همیشه اهدا بخشی از ثروت خود را به دست نیازمنببدان را بیبش از حببد یبوگی مبی دهببد ببه‬ ‫غیر از قدرت الهی خود را به افراد مستعد که به نوبه خود شببرایط دنیببوی غلبببه بببر تلش و در نببتیجه ایجبباد صببلح جهببانی‬ ‫است‪ .‬در یک خانواده نان آور است‪ .‬کاربران دیگر در حفظ و انجام وظایف کوچک در خانه‪ ،‬اما لزم نیست که آنها بایببد از‬ ‫‪.‬ثروت خود را به مراقبت از نیازهای خود را به دست آورند‬

‫بیداری کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( بسیار پیچیده است‪ .‬مانند ببازی ببا نبور اسبت‪ .‬ببه عنبوان یبک نبتیجه‪ ،‬احتمبال از‬ ‫دست دادن زندگی فرد بیش از حد وجود دارد‪ .‬در حالی که فعال شببدن کنببدالینی در صببورت عببدم هببدایت مناسببب یببا ظرفیببت‬ ‫وجود دارد و سپس ما را دیده اند‪ ،‬مردم تبدیل دیوانه بیش از حد‪ .‬بسیاری مبتل به فلج مبتل بودند و بسیاری نیز جان خود‬ ‫را بیش از حد‪ .‬اگر یک فرد سعی می کند بببرای یببادگیری ماشببین راننببدگی صببرفا بببا خوانببدن کتبباب و سببپس قطعببا او را در‬ ‫مشکلت عمیق زمین‪ .‬حتی شخصی که آموخته است رانندگی اتومبیل بسیار مراقب باشید در حالی که رانندگی خودرو و در‬


‫نتیجه کمک به همکاری مسافران بببرای رسببیدن بببه مقصببد خببود را‪ .‬بارهببا و بببه دسببت آوردن دانببش از بیببداری کنببدالینی‪،‬‬ ‫و غیره یکی نیست باید شتاب زده و فکر می کنم این تلش ممکن است بسیار آسان به دنبال‪ .‬باید ‪ Ridhi Sidhi‬دستیابی‬ ‫یک کندالینی بدون کمک یک راهنمای واقعی معنوی‪ ،‬گورو یا معلم بیدار هرگز‪ .‬یکی ممکن است فکر مببی کنببم خببود را بببه‬ ‫‪.‬صورت بسیار کوشا در پریدن صف و راهپیمایی پیش اما می دانم برای اطمینان حاصل کنید که این عمل پر از خطر است‬

‫و کندالینی ساخته شده است این است ‪، Savitri‬به همین دلیل یک بحث بسیار محتاط در عبادت معنوی ترکیبی از گایاتری‬ ‫که مردم امروز بسیار به آن جذب شده است‪ .‬از آنجا که آن را یک علم مخفببی اسببت حجبباب پوشببش آن وجببود دارد‪ .‬بسببیار‬ ‫مناسب و لزم را برای درک این اصل‪ ،‬ماهیت و جنبه های اجتماعی کندالینی علببوم اسببت‪ .‬از آنجببا کببه زمببانی کببه از جملببه‬ ‫علوم ناپدید می شوند یک فرد هوشمند رسیدن به حلقه از سخن قصار جهت زنجیره ای بببا تببوجه بببه درک محببدود خببود را‬ ‫ساخت‪ .‬اما اگر هیچ سرنخی در همه میبدارد چنیببن یبک علببم وجببود دارد بسبیار پیچیببده اسببت‪ .‬از ایببن رو هیبچ مشبکلی در‬ ‫جنبه های مهمی از این علم وجود دارد‪ .‬مشکل نهفته در آزمایش می باشد‪ .‬اگر یک پیکان از کلمات معکببوس ‪imbibing‬‬ ‫‪.‬می کند و صدای خود را هدف خود را و سپس نتیجه به مرگ تنها‬

‫با پذیرش عبادت کندالینی به عنوان مراسم صرفا سطحی باید درک کنند که باید اعتبار مناسب داشته باشند‪ .‬به توبه و طلب‬ ‫بخشایش اساسی معنوی است که باید قرار گرفته و تا آنجا که به کاربرد آن نگران است‪ ،‬در دست متخصصان قادر به ترک‬ ‫‪.‬آن وجود دارد‬

‫فصل سوم‬ ‫نور آتش از نیروی حیاتی از طریق عبادت کندالینی‬

‫فعال شدن و حرکت کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است بسیار دشوار است‪ .‬از آنجا که این جریان مسدود می شود‪ .‬یک‬ ‫در وجد زمانی که مجاز به خوردن هر چیز ‪. tastebuds‬احساس بی خیال و شاد زمانی که هیچ نظم و انضباط وجود دارد‬ ‫و همه چیز است‪ .‬به عنوان یک نتیجه از عادت زبان ما می خواهد هر دو غذای خوشمزه و اضافی در مقدار‪ .‬همین صادق‬ ‫برای اندام تناسلی است‪ .‬تندرست نگه داشتن مردم دست زدن به اوج روانی و پایین و آنها را به افراط در تمام فعالیت های‬ ‫خود را به‪ .‬انسان را از شهوت اشباع روانی می شود هرگز بدن او لستیک سریع و در عین حال ذهن نگه می دارد تمایل‬ ‫حرص و ‪ tastebuds‬بیشتر و بیشتر است‪ .‬همین صادق برای تمام اندامهای حسی است‪ .‬ذهن ارگان حس ‪ 11‬است‪ .‬این ‪3‬‬ ‫آز‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬دلبستگی و نفس است‪ .‬کل بدن پر از رخوت است‪ .‬جریان عادی زندگی در این جهت است‪ .‬ننگین‬ ‫فعالیت هایی است که وحشی و شبح مانند در طبیعت رو به پایین افت‪ .‬از این رو مانع این سقوط به عنوان مشکل به‬ ‫عنوان ساخت یک سد قوی است‪ .‬و سخت تر تبخیر آب شور اقیانوس به طوری که آن را به آب قابل شرب است‪.‬‬ ‫تکنولوژی مورد نیاز است بسیار قدرتمند برای حفر چاه یا چاه های نفت را به عنوان آب و نفت به ترتیب‪ .‬جرثقیل مورد‬ ‫نیاز به جلو و آنها را جمع آوری شده است‪ .‬همچنین آن را یک کار عظیم به حفظ و تعمیر این دستگاه است‪ .‬مهندس واجد‬


‫شرایط برای تعمیر و نگهداری مناسب از ماشین آلت مورد نیاز است‪ .‬نه تنها آموزش و پرورش اما هوشیاری و تعهد‬ ‫‪.‬خود را بیش از حد بیشتر مورد نیاز است‬

‫کنترل‪ ،‬فعال سازی و بال بردن کندالینی قدرت به طور فزاینده ای دشوار است در آن سفارش شده اسببت‪ .‬نببه تنهببا یکببی بببه‬ ‫جذب کنترل حواس‪ ،‬ذهن‪ ،‬افکار‪ ،‬ثروت‪ ،‬زمان‪ ،‬و غیره‪ ،‬اما برای تبدیل شدن به مانند کمر از اسب هبا‪ ،‬زنجیبره ای از یبک‬ ‫فیل وحشی و بند شتر را در آن استوار است‪ .‬همه این است که برای جلوگیری از آن را با توجه به امیال خود آن بببازیگری‬ ‫و که به زور از آن است که برای دستیابی به اهداف مببورد نظببر بببا اسببتفاده از سبباخته شببده اسببت‪ .‬اگببر کسببی ‪ fancies‬و‬ ‫خواست برای متوقف کردن یک آبشار جریان رو به پایین و جریان خود را به جبای تغییببر در جهبت رو ببه بببال پمببپ قبوی‬ ‫‪.‬مورد نیاز است‪ .‬این کار می تواند با قابلیت های معمولی انجام نمی شود‪ .‬این قدرت فوق العاده ای نیاز دارد‬

‫تکامل نیروی روح ارزومند معنوی که فعال شدن آتش نیروی حیاتی خود را با کنترل خببود مببی توانیببد قببدرت هببای آشببکار‬ ‫و استفاده از همان برای انجام وظایف مورد نیاز است‪ .‬با اشاره به برخی از نمونه های قابل تببوجه اسببت‪ (Sidhis) .‬الهی‬ ‫در حالی که پیمودن کجاوه ‪ Rahugan Sindhu‬تجسم بهارات شاه بود‪ .‬او به حکمت الهی به شاه ‪ Jadbharat‬مهاتما‬ ‫در مقاببل تصبویر ‪ Jadbharat‬او را به عنوان ارائبه قرببانی گرفتبار‪ .‬ببه ‪ Dasyu‬هنگامی که یک سرباز ‪Rahugan.‬‬ ‫ایستاده به طوری که برای به دست آوردن سر خود را در خرد کردن ساخته شده بود‪ .‬کشیش بود که به ریببز ‪Mahakali‬‬ ‫ایستاده بود به آرامی‪ .‬با توجه به درخشندگی روح خود را ‪ Jadbharat‬اما ‪ Jadbharat.‬ریز کردن سر با نزدیک شدن‬ ‫فعال شد‪ .‬او چاقو را از دست کشبیش رببوده و کشبته شبدن تمبام مبردان سبتمکار‪ .‬نیبروی روح ‪ Bhadrakali‬از تصویر‬ ‫شدید‪ ،‬قدرت نامحدود‪ .‬هنگامی که برق بدن بیدار شده است‪ ،‬آن را مانند یک سلح آتش کار می کند و دارای ظرفیببت بببرای‬ ‫‪.‬غلبه بر تمام موانع است‬

‫توهین شد و او آتش یوگا فعال او و بدن خبود را ببه خاکسببتر ‪ Daksha‬پدرش ‪ Yajna‬هنگامی که شیوا همسر ساتی در‬ ‫که با داشتن چشم انداز پروردگار قوچ سیرچشم داد تببا بببدن خببود را در آتببش از یوگببا اسببت‪ Sutikshnaji .‬سوخته‪ .‬حتی‬ ‫تا به حال به صرفه جویی در احترام به خود او او شببکارچی شببهوانی بببا ‪ Nala‬همسر پادشاه ‪ Damayanti‬هنگامی که‬ ‫‪.‬آتش چشمان خود را به قتل رساند‪ .‬همه این ها نمونه هایی از فعال شدن قدرت روح نهفته است‬

‫حتی معمول از آن دشوار است بببرای بیببدار کببردن کسببانی کببه در خببواب عمیببق هسببتند‪ .‬هنگببامی کببه کودکببان‪ ،‬بزرگسببالن‬ ‫و غیره به زور از خواب بیدار شده تا آنها عصبانی است زیرا آنها احساس می کنند که مجبور بببه رهببا کببردن ‪grownup‬‬ ‫لذت خواب‪ .‬این است که حتی خطرناک تر از خواب بیدار مار در خواب است‪ .‬انرژی هسته ای در یک اتم نهفته اسببت‪ .‬اگببر‬ ‫آن حمله و شکسته مانند یک انفجار وحشتناک می گیرد است که شاهدان مایلی تخریب اطراف‪ .‬کسانی که بی اطلع هسببتند‬ ‫در آن انفجار از مردم یاد آوری درگذشت و کوه هببای بببزرگ بببه دلیببل ‪ lakhs‬و از انفجار اتمی هیروشیما و ناکازاکی بمب‬ ‫گرمای شدید ذوب شده بود‪ .‬چه هولناک آتشفشان که فوران است‪ .‬تنها چند سال بببه عقببب شبباهد انفجببار مکزیببک و کلمبیببا‬ ‫شد‪ .‬فوران آتشفشانی از هلنا روز را به شب برای بیش از یک هفته تبدیل شببده اسببت‪ .‬گببرد و غبببار سببیاه آسببمان را بببرای‬ ‫مببدت طببولنی پوشببیده شببده بببود‪ .‬ایببن دقیقببا همببان بببا بیببداری کنببدالینی نهفتببه اسببت‪ .‬فیببل بسببیاری بببر روی قفسببه سببینه‬ ‫خواب راه می رفت به طوری که او را از خواب بیدار‪ .‬نیز صادق اسبت ببرای بیبداری کنبدالینی اسبت‪Kumbhakarna .‬‬ ‫هنگامی که در آن نهفته است )خواب( در زندگی روزمره با این نسخهها کار در و مانند یک سبد خرید با چر خ هببای آسببیب‬ ‫دیده حرکت می کند‪ .‬اما زمانی که یک موتور است که در قطببار راه آهببن و یببک پبرس شبتاب دهنبده قبرار داده شبده اسبت‪،‬‬ ‫کمک می کند تا تمام واگن های دیگر ملحق شده به آن را به سببرعت پیببش راهپیمببایی‪ .‬بنببابراین ارزومنببد عبببادت کنببدالینی‬


‫بیش از حد را به صورت شرایط وخیم هنگام شروع شیوه های معنوی است‪ .‬امببا بعببد بببه طببور معجببزه آسببایی ایببن جنبببش‬ ‫‪.‬مانند هوای معمولی نیست‪ ،‬بلکه مثل یک باد طوفان است‪ .‬سرعت توفان و طوفان است‬

‫‪ ----‬می گویند که "‪ "Mahayoga Vijnana‬در ‪ Rishis‬این‬

‫شبکه( با ماکل( ‪ Mooladhar‬روح نیروی کندالینی )قدرت الهی مار( مانند یک مار زن در حال خواب بر روی چاکرای"‬ ‫‪ 3‬و دور ½‪ .‬تا زمانی که قدرت کندالینی خواب است موجودی حیوانی در طبببیعت ببباقی مببی مانببد‪ .‬حببتی بببا تعببداد زیببادی از‬ ‫تلش مخلوق حکمت الهی دست نیست‪ .‬اگر نیروی لیه در یک خببواب اسببت و سببپس جهببان خببارج بیببش از حببد در خببواب‬ ‫" ‪.‬است‪ .‬اما زمانی که آن را بیدار سرنوشت خود و کل جهان باز است‬

‫است که تعداد زیادی از ظهور و سقوط هنگامی که آتش نیروی حیاتی در درون ما روشن است‪ .‬هنگامی که بادهای طوفان‬ ‫آنها را ریشه کن‪ ،‬درختان‪ ،‬خانه ها و غیره برگ های خشبک و تپبه کیلومبتر افزایبش گبرد و غببار در آسبمان وجبود دارد‪.‬‬ ‫جریان ادی در رودخانه واژگون شدن قایق ها و پیچش هایی در دریا شناخته شده برای سرنگونی کشتی غببول پیکببر بیببش‬ ‫از حد است‪ .‬جنبشهای خاص را نامرئی قابل مشاهده است‪ .‬هنگامی که یک ژنراتور بببرق مببوجب ترکیببدن و سببپس منبباطق‬ ‫اطراف آن از هم پاشیده شده است‪ .‬هنگامی که روشنایی به هر بخشی از زمین بخورد آن را می سوزاند و آن منطقه را بببه‬ ‫‪.‬خاکستر‬

‫در حالی که بیداری کندالینی به رویارویی با چنین شرایطی وخیم است‪ .‬بنابراین‪ ،‬یک نه تنها جسارت نیاز دارد اما بسیاری‬ ‫از هوشیاری است‪ .‬رخوت هیچ جایی در اینجا‪ .‬همانطور که واکر طناب در یک سیرک حفببظ تعبادل خبود را‪ ،‬ببه طببوری کببه‬ ‫بیش از حد یک فرد فعال قدرت خود را کندالینی می شود بسیار محتاط و باید توانایی بال معنوی داشته است‪ .‬اگر حببتی ذره‬ ‫ای از رخوت خطرات مواجه هستند‪ ،‬وخیم و بسیاری است‪ .‬مگس ها و پشه هببا تخببم هببای بببی شببماری در تمببام طببول روز‬ ‫است‪ .‬حتی ماهی های تخم مرغ را در اعداد بزرگ را در یک شات تنها غیر روحانی‪ ،‬امببا همببه آنهببا ببه دنبببال پبس از تخببم‬ ‫مرغ خود را نگران است‪ .‬اما تا آنجا که جنین انسان نگران هستند که مادر بسیار دقیق نه تنها در دوران بارداری و اما در‬ ‫زمان تولد نوزاد بیش از حد است‪ .‬و بعد از آن مادر باعث می شود ترتیبات ببرای کببودک غببذا‪ ،‬نظببافت و آن را از تغییببرات‬ ‫آب و هوا محافظت می کند‪ .‬فعالیت های دنیوی را می توان در مقایسه با تخم مرغ گذاشته شده توسط پشه‪ ،‬مگس و غیره‪،‬‬ ‫اما تا آنجا که به بیداری کندالینی نگران است آن را تنها می توان در مقایسه با بارداری یک مادر انسان‪ ،‬تولببد نببوزاد خببود‬ ‫و بعد از تربیت فرزند خود را‪ .‬این کار آسانی نیست و در همه حال از بسیاری از مشببکلت او چهببره وجببود دارد و بببه ایببن‬ ‫ترتیب او برای تبدیل شدن به بسیار مسئول است‪ .‬همه این ها نیاز به بسیاری از هوشیاری ذهنببی اسببت‪ .‬هنگببامی کببه یببک‬ ‫‪.‬اشتباه وجود دارد‪ ،‬ترس از سقوط وجود دارد‬

‫روش تولید مثل عقرب زن بسیار عجیب و غریب است‪ .‬در تخم مرغ بسیاری از رحم خود را تغذیه و در یک و همان زمببان‬ ‫مرغ و تخم مرغ رشد می کنند‪ ،‬کمی که مایل به بیرون آمدن از رحم‪ .‬باز کردن انببدام تناسببلی اسببت‪. W ،‬مطرح شده است‬ ‫آنقدر کوچک که آن را تقریبا غیر ممکن است برای تخم مرغ های کوچک برای بیرون آمدن از آن اسببت‪ .‬تخببم هببا در رحببم‬ ‫ر خ می دهد در حالی که در حال رشد است تا کامل از گرسنگی است‪ .‬بنابراین آنها شروع به خوردن معده مادر خود و پببس‬ ‫از مصرف گوشت خود را از تخم مرغ بیرون می آیند‪ .‬در این میان عقرب مادر می میرد از معده او باز شببده اسببت بببا تخببم‬ ‫‪.‬مرغ پاره پاره شده است‬


‫قدرت الهی( قرین به کندالینی می باشد‪ ،‬دقیقا مانند این است‪ .‬هرگاه کندالینی بیببدار محققببان کتبباب مقببدس( ‪ Sidhis‬زایش‬ ‫می گویند که او می نوشد خون از حروف حلقی معنوی و گوشت خود را می خورد تا‪ .‬او مانند یک اسببکلت مببی شببود‪ .‬ایببن‬ ‫تحول بدن( است که در آن خاک قدیمی دور انداخته است و دانه های جدید می پرورانند جلو است‪ Kalp (.‬یک نوع از کایا‬ ‫گیاه گل از همه طرف‪ .‬بعدها شاخه های جوانه های جدیببد جلبو و گبل در ‪ trims‬باغبان زیرک به دنبال این روش است‪ .‬او‬ ‫اعداد بزرگ بر روی آن رشد می کنند‪ .‬بنابراین گببرد و شببکوه و جلل مبی افزایبد ببه گیبباه اسببت‪ .‬در بیبداری کنبدالینی یببک‬ ‫داوطلب کار یا مقام معنوی خود را برای از بین بردن تمام ننگین خود را چاپی روانی‪ ،‬عادات بد و سایر آلودگی های ذهنببی‬ ‫است‪ .‬در حالی که پیرایش و برش و گیاه آن را به نظر می رسد هر چند اندازه آن کاهش یافته است که بببدن آن نایبباب شببده‬ ‫است‪ .‬اما این دولت برای مدت طولنی نیست‪ .‬از آنجا که شاخه ها و گل های جدید شروع بببه جببوانه بببر روی آن اسببت‪ .‬دل‬ ‫‪.‬تنگی پاییز از بین می رود و گل های زیبا از بهار و همه شاهد‬

‫بیداری کندالینی )قدرت الهی مار( است مانند یک آزمون آتشین است‪ .‬وقتی طل حبرارت داده مبی شبود تفباله مبی شبود ببه‬ ‫خاکستر سوخته‪ .‬چیزی اتفاق می افتد را به طلی خالص و در واقع بیشتر از آن است که حببرارت داده مببی شببود بیشببتر از‬ ‫ناپدیببد و هببر مشببتری ببباعث مبی شببود ارزیببابی مناسببب از طلی خببالص اسببت‪ inethics .‬آن می درخشد درخشان‪ .‬شببک‬ ‫ارزومند معنوی که خود را بیدار قدرت خود را کندالینی می شود‪ ،‬بسیار قدرتمنبد اسبت‪ .‬ببدون شبک شبکل خبارجی از ببدن‬ ‫خود را به همان باقی می ماند‪ ،‬اما در درون او مانند برق است بیدار می شود که آن را به بیبداری ذهنبی و تغییببرات محیببط‬ ‫‪.‬خارجی است‬

‫بسیاری از وظایف را می توان اعدام هنگامی صورت می گیرد که آتش روشن است‪ .‬با این گند و کثببافت‪ ،‬خباک و چیزهببای‬ ‫را می توان روشن‪ .‬رگ های لجن را می توان با هببری ‪. Pyres‬فاسد را می توان خشک‪ .‬مواد غذایی می تواند پخته شود‬ ‫پاتر گرم می شود در حالی که سبباخت کشبتی هبای گبل‪ .‬سبنگ معببدن را مبی تبوان ذوب‪ .‬بنبابراین آتبش مبی توانبد کارهبای‬ ‫بسیاری را اجرا کند‪ .‬هنگامی که در درون بدن‪ ،‬کندالینی بیدار شده است‪ ،‬مشکل از سرما احسبباس ناپدیببد‪ .‬بببا کمببک آتببش‪،‬‬ ‫مواد غذایی پخته شده است که بخش گرسنگی ما‪ .‬لباس مرطوب و بد بو خشک‪ .‬این منافع فببردی اسببت‪ .‬در جهببان خببارجی‬ ‫افزوده شدن بیش از حد بسیاری از مزایای‪ .‬آهنگر‪ ،‬پاتر‪ ،‬بیکر‪ ،‬نور و غیره تا کببوره و مقببالت مفیببد‪ .‬بببا بیببداری کنببدالینی‬ ‫بسیاری از مشکلت دنیوی حل و مقالت ابزار ساخته می شوند‪ .‬آتش است برای پرستش خببدا بیببش از حببد مببورد اسببتفاده‬ ‫و غیره با همکاری با قدرت الهی یکببی از مزایببای زیببادی اسببتفاده ‪، Yajnas‬قرار می گیرد‪ .‬آتش در بخور دادن به‪ ،‬لمپ‬ ‫شده است‪ .‬نه تنها این‪ ،‬با کمک از آتش شما می توانید جوش را انجببام دهببد‪ .‬هببر گبباه جوشببکاری انجببام گرفتببه اسببت هیببچ‬ ‫خطری از رگهای شکستن از هم جدا حتی اگر آن را مببی شببکند در جببای دیگببر وجببود دارد‪ .‬در مراقبببه الهببی اسببت فببراز و‬ ‫جریان امواج احساسی وجود دارد‪ .‬گاهی اوقات احساسببات صببمیمانه بببه مظهببر حببرارت بسببیار شببدید در روح و روان مببی‬ ‫‪.‬شود‬

‫گاهی اوقات در فرم از کف شیر و یا حباب از آب آن را در پایه حببل و فصببل اسببت‪ .‬امببا اگببر قببدرت کنببدالینی بببه آن قریببن و‬ ‫‪.‬سپس ثبات حفظ شده است‬

‫ذخیره شده بد چاپی روانی نیز سرریز شده است‪ .‬چمن سبز خشک در تابستان داغ و تبدیل دوباره سبببز در فصببول بببارانی‪.‬‬ ‫‪.‬در به همان شیوه چاپی بد روانی یک فرد که به نظر می رسد که تحت شرایط خاصی خشک‪ ،‬شببکوفه چهببارم بعببد دوببباره‬ ‫دوشیزه آسمانی جذب می شد‪ Menaka، .‬از توبه و طلب بخشایش بزرگ بود‪ ،‬با این حال او به ‪Vishwamitra Rishi‬‬


‫اما اگر چاپی روانی کسی کببه از ریشببه خببود را بببه خاکسببتر سببوخته بببدون سببوال از ‪ begetted.‬او ازدواج او و فرزندان‬ ‫پببدر خببود کببامل ‪ Vedavyas‬بود که از ‪ Paramhans Shukdev‬گرفتار شدن در جهان مادی وجود دارد‪ .‬دولت به از‬ ‫توافق کردند به پیشنهاد همسر برادر بزرگتر خود بببه سببیره و فرزنببدان خببود را در حببالی کببه ‪. Vedavyas‬متفاوت است‬ ‫به جنگل فرار به محض این که او به دنیا آمد که به خدا مدیتیشببن‪ .‬همببه از جملببه پببدر او را در برابببر رفتببن ‪Shukdevji‬‬ ‫شرکت بببود و حاضببر ‪ Shukdevji‬خود را به دور این ترتیب و همه سعی کردند او را منصرف از رفتن به جنگل بود‪ .‬اما‬ ‫رقصببنده هببای آسببمانی اسببت‪ ،‬امببا او در چنببد کلمببه ‪ Rambha‬به گوش دادن به هر کسی‪ .‬تا او را امتحان ایندرا فرستاده‬ ‫پشت او فرستاد‪ .‬این به معنای واقعی از سوختن چاپی بد روانی است‪ .‬اگر شما قطع شاخه های یک درخت یک درخببت مببی‬ ‫تواند از آن بیرون می آید‪ ،‬اما اگر ریشه را کامل حببذف و یببا سببوزاندن آنهببا در یببک درخببت جدیببد هرگببز نمببی توانببد از آن‬ ‫در حال حاضر( عملیات بببه( ‪)، Prarabhdha‬آینده( ‪)، Kriyamaan‬ذخیره( ‪ Sanchit‬ظهور‪ .‬کندالینی قدرت برنز تا‬ ‫‪.‬خاکستر‪ .‬ارزومند رسیده است که به طور کامل کوره توبه و طلب بخشایش گرم شرکت به عنوان یک آجر می شود‬

‫‪ Shataputi،‬خاکسببتر(‪ .‬آنهببا بببه از آتببش سببوزی قربببانی ماننببد( ‪ Bhasma‬را رسببا )آب( و یببا ‪ Ayurved‬پزشببکان‬ ‫پزشکی است که به ارمغان( ‪ Sanjeevani‬ساخته شده است‪ .‬این است که در مقایسه با به ‪Sahasraputi، Gajaputi‬‬ ‫می آورد روح مرده دوباره به زندگی( می شود‪ .‬این مراسم آتش است‪ .‬کندالینی یوگببا نامیببده مببی شببود از آتببش اسببت‪ .‬ایببن‬ ‫نیروی حیاتی است‪ .‬در اینجا "پخته" ارزومند است شبیه به خواص آب‪ ،‬خاکسببتر و ‪ Yajna‬است که مانند روشنایی آتش‬ ‫بنابراین حروف حلقی و گرم در آتش کندالینی می شود‪ ،‬فوق العاده و قدرت خود بسیار نادر است و بی حد ‪Sanjeevani.‬‬ ‫‪.‬و حصر است‬

‫اگر بخار در همه جا پراکنده می شود آن را بدون استفاده است‪ ،‬اما اگر آن را در یک منطقه محدود متمرکز شده و سپس با‬ ‫انرژی آن قطار به سرعت می تواند اجرا شود برای مایلی با هم‪ .‬در چند دقیقه شما می توانید فشار طبخ مببواد غببذایی خببود‬ ‫‪ Ridhis‬مببواد و ‪ Sidhis‬را‪ .‬در همان زمانی که نهفته‪ ،‬انرژی پراکنده از بدن خود را از طریق بیببداری کنببدالینی متمرکببز‬ ‫‪.‬روح به دست آوریم و این کارهای مفید زیادی حتی در سطح جهان می تواند اعدام شود‬

‫یک انبار بزرگ از برق در بدن انسان وجود دارد‪ ،‬اما آن نهفته پراکنده است‪ .‬از این رو می تواند قدرت خود را نمببی بینببم‪.‬‬ ‫پایه ستون فقرات( جمع آوری و( ‪ Mooladhar‬اما از طریق بیداری کندالینی زمانی که همه این انرژی است و در چاکرا‬ ‫متمرکز آن مانند تمرکز انرژی مواد در یک منطقه محدود است‪ .‬بنابراین استفاده از این انرژی بببه گببونه ای اسببت کببه تنهببا‬ ‫‪.‬می تواند تعجب و تمام‬

‫زن های قدیمی و پر از ریاضتهای در جنگل زندگی می کردند‪ .‬سائل آمد وجود دارد‪ .‬بانوی پیر ساخته شده اسببت یببک کلبببه‬ ‫در نزدیکی و در زمان مسئولیت تغذیه او را‪ .‬یک شب یک زن هیزم شکن داشتن از دست رفته راه خببود را بببه کلبببه رسببید‬ ‫‪.‬از سائل و او فضل التماس‬

‫سائل او را برای مقاربت جنسی گدایی بود و از این رو او را فرستاده را بدون غذا و سببرپناه‪ .‬بببانوی پیببر زیببر یببک درخببت‬ ‫نشسته بود به تماشای مشتاقانه‪ .‬او شنیده صدای‪ .‬او هیزم شکن بانوی با او صورت گرفت و غذا و سرپناه خود را داد‪ .‬در‬


‫سپیده دم زن های قدیمی نشان می دهد که راه راست را به هیزم شکن‪ .‬بانوی پیر کلمات خشببن از سببائل شببنیده بببود‪ .‬او از‬ ‫این رو به کلبه که او را برای او ساخته شده بود را شکست‪ .‬او خودداری کببرد تببا بببه او غببذا بدهببد و گفببت‪ :‬در اینجببا شببما‬ ‫برای ‪ 24‬سال زندگی می کردند و تنها پیروزی بر تمایلت خود را به دست آورد‪ .‬از آنجا که شببما ببذر شبفقت در قلبب خببود‬ ‫‪.‬کاشته آن شرم آور است که شما خودتان را به سائل است‬

‫فصل چهارم‬ ‫‪ SOUL OF SCIENCE‬روش عبادت ‪ SECRET OF‬فلسفه‬

‫در پوست پیاز پوست دیگری است‪ .‬در پوست دوم‪ ،‬یک سوم است‪ .‬در راه اگر برگ موز حذف آنها بیرون می آیند یکی‬ ‫پس از دیگری‪ .‬کوچکترین واحد ماده اتم است هنوز اگر چه اتم به نظر می رسد آن است که در واقعیت نه چندان‪ .‬زیرا در‬ ‫‪.‬آن یک هسته وجود دارد و نوترون ها‪ ،‬پروتون ها و الکترون های گردان وجود دارد‬

‫منظومه شمسی یک دور است‪ ،‬اما در محدوده خود را سیر ‪ 9‬سیارات و ‪ 43‬ماهواره حول محور خود است‪ .‬اتم ماننببد یببک‬ ‫منظومه شمسی است‪ .‬در درون آن فعالیت شبیه به منظومه شمسی است‪ .‬اگر توده ای از گل مببورد حملببه و سببپس کمببی از‬ ‫‪.‬گل پراکنده می شود‪ ،‬اما اگر هسته یک اتم مورد حمله پس از آن انرژی که ساطع می توانید یک کوه عظیمی را دفن کند‬

‫بنابراین روشن است که مواد ناخالص ظریف ساخته شده‪ ،‬قوی تر می شوند‪ .‬میلیون ها سلول های زنببده در بببدن مببا و ژن‬ ‫هایی که در هر سلول پنهان شده است یک نمونه اولیه از یک موجود واحد وجود دارد‪ .‬در این روش در ببدن انسببان ماننببد‬ ‫جهان کیهانی‪ ،‬میلیون ها نفر از موجودات در آن ساکن است‪ .‬میان آنها فقط یکی از آنها یببک فرصببت بببرای ورود بببه رحببم‬ ‫مادر در اتحادیه جنسی است‪ .‬بنابراین یک جنین شکل گرفته و از بدن جدا و انرژی بببدن خببود شببروع بببه ایجبباد‪ .‬در ‪ 9‬مبباه‬ ‫‪.‬جنین بالغ و سرگردان در جهان پس از بیرون آمدن از رحم مادر خود است‬

‫در داخل این نوزاد عزیزم بدن و خصوصیات روانی از پدر و مادر‪ ،‬پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و نمببرات از اجببداد خببود‬ ‫افتخارات الهی( چنان ظریف که با وجببود فروپاشببی ظریببف تریببن( ‪ Vibhutis‬را می یابد‪ .‬این ویژگی های خاص در قالب‬ ‫ژن ها و نیروی زندگی حیاتی‪ ،‬می تواند شرایط معاصر را درک نمی کنند‪ .‬این وضعیت را آشکار زمانی که کودک رشد مببی‬ ‫کند و به ما می دهد مقدمه روشن به خصوصیات خاص خود می باشد‪ .‬این به این معنبی اسبت کبه کسبانی کبه ویژگبی هبای‬ ‫خاص شناخته می شود در زمانی که کودک رشد می کند تا در حالت نارس آن شناخته نشده اسببت‪ .‬فقببط بببا تجزیببه و تحلیببل‬ ‫کودک ما می توانیم طبیعت سرزمین آبا و اجدادی خود نمی دانند‪ .‬تنها بببر روی صببورت و پوسببت آن وجببود دارد برخببی از‬ ‫ایده درک است‪ .‬رقت برای مدت زمان طولنی است که در مرحله نابالغ حفظ شده است و زمانی کببه آن را شببروع بلببوغ آن‬ ‫‪.‬را مقدمه ای از دولت و وجود آن را به ما می دهد‬


‫چنین مقدمه ای بزرگ از ظریف ظریف وجود دارد که به عنوان مثال از پیاز را پوست در داخببل پوسببت پیبباز و بببرگ هببای‬ ‫‪.‬موز بسیار مضحک به نظر می رسد‬

‫اگر توده ای از دانه جمع آوری شده و سپس یک تفاوت بسیار جزئی درک شده است به عنوان دور به عنببوان رنببگ‪ ،‬وزن‬ ‫آن‪ ،‬شکل و غیره مربوط می شود اما زمانی که دانه ها کاشبته تفباوت عمبده حبق را از سباقه‪ ،‬ببرگ‪ ،‬شباخه‪ ،‬گبل‪ ،‬میبوه و‬ ‫غیره درک است‪ .‬تفاوت آشکار بین درختان بالغ کامل رشد وجود دارد‪ .‬تفاوت بسیار است تا آنجا کببه بببه شببکل گببل‪ ،‬عطببر‪،‬‬ ‫طعم و مزه میوه ها نگران است‪ .‬از این رو همه این را می توان طبقه بندی متفاوت است‪ .‬ایببن تفبباوت فببوق العبباده ای مببی‬ ‫‪.‬باشد‪ .‬تفاوت آن در مرحله دانه حجاب و از این رو می تواند در این مرحله دیده نمی شود‬

‫از اشکال عادی از غلف از بدن انسان هستند عمل یکسان است امببا در بسببیاری از رمببز و راز آن اسببت کببه در بببه دسببت‬ ‫آوردن اطلعات مربوط در مورد آنها شگفت زده وجود دارد‪ .‬دانشمند مواد در این است که به تحقیق در تنها جنبببه آشببکار‬ ‫‪.‬از این تجزیه و تحلیل است‬

‫آناتومیست تا حدی اصلح نژاد از جنبش های مختلف از غلف بدن و چگونه آنها را انجام توابببع مختلببف را مطببالعه کببرده‬ ‫اند‪ .‬بر اساس آن آنها انجام تحقیقات پزشکی و جراحی است‪ .‬و آنها نیز بالقوه و احتمالت را از نیروی زنببدگی یببک انسببان‬ ‫‪.‬را اندازه گیری کند‬

‫اما عمیقا باید به این واقعیت است که جنین انسان ساخته شده است نه تنها از ماده نگاه کنید‪ .‬این است که نه تنهببا مخلببوط‬ ‫از مواد شیمیایی است‪ .‬از آنجا که یکی از جنبه های مهمی از آن است که آگاهی برق انسان نامیده می شود‪ .‬در طرز سخن‬ ‫گفتن معنوی آن است که پرانا یا نیروی حیاتی نامیده می شود‪ .‬به خودی خود نیروی حیاتی است که هنوز دلیل آن را هدف‬ ‫در سر آن توابع به عنوان ایمان‪ ،‬امید‪ ،‬عادت‪ ،‬مدیریت و تجزیه و تحلیببل ‪ variedly.‬قرار ارگان های مختلف آن را به نام‬ ‫آن در ذهن‪ ،‬عقل و روح و روان ساخته شده است‪ .‬این اصل بسیار در ارگانهای دانش را به صورت شکل‪ ،‬طعم‪ ،‬بو‪ ،‬لمببس‬ ‫و صدا‪ .‬در اندام های دیگر بدن کار می کند به هضم غذا‪ ،‬انتشار‪ ،‬بدن ممکن است و غیره را از طریق اندام تناسلی که طعم‬ ‫الیبباف و تانببدونها از هبر عضبله عملکببرد و مبباهیت خبباص خببود را دارد‪ .‬قبدرت و ‪ procreates.‬شور جنسی و در نتیجه‬ ‫‪.‬حکمت در آن آمیخته شده است‬

‫پس از شناخت و درک به صورت خنثی و آگاهانه از بدن نتیجه گیری که فقط به عنوان کل درخت را به طور بالقوه در دانه‬ ‫یافت به همین دلیل کل اصل کیهانی یعنی ماکرو در بدن یعنی خرد ذاتی است‪ .‬ما ممکن است قادر به دیبدن تنهبا ببه صبورت‬ ‫در حال حاضر از جهان هستی و بدن با این حال‪ ،‬گذشته و آینده بصورتی پایدار و محکم به این جنبش است‪ .‬بدن مانند یک‬ ‫آینه شده است‪ .‬اگر ما می توانیم ظریف عمق مرموز آن را درک ما تنها می تواند بر روی درک و دیدن که در کجا‪ ،‬چگونه‬ ‫و تا چه حد این ماده کیهانی فراگیر و اصل آگاهانه به بدن انسان قرین است‪ .‬شگفت زده می شود‬


‫در واقع کوچکی از بدن یک انسان است تا با چیزهای بسیاری است که تنها مبی تببوان گفبت کببه در مقایسببه ببا تمببام قبدرت‬ ‫الهی قرار داده است با هم تنها او قدرتمند ترین پر شده است‪ .‬اما تنها مشکل این است که این انبببار از انببرژی الهببی اسببت‪،‬‬ ‫هسببتند انجببام ‪ penances‬در دولت نهفته است‪ .‬به منظور تجربه این قدرت انسان نیاز به انجام ریاضتهای شدید‪ .‬اگر ایببن‬ ‫نشده است‪ ،‬این قدرت همیشه نهفته باقی می ماند و او را نباتوان از انجبام هبر گبونه فعبالیت ببالتر ببه غیبر از آنهببایی کبه‬ ‫‪.‬توسط جانوران انجام شده است‪ .‬بنابراین در به منظور اکسل معنوی باید راه توبه و طلب بخشایش معنوی را دنبال کنید‬

‫در تجزیه و تحلیل ماهرانه علوم بدن یک می یابد تمام افتخارات الهی تعببیه شببده در هببر انسببان اسبت‪ .‬بببا فعبال کببردن ایبن‬ ‫به دست آورید‪ .‬در بدن ظریف ‪ 6‬چاکراها به خوبی شبناخته شببده اسببت‪ (Sidhis) .‬پتانسیل های الهی می تواند قدرت الهی‬ ‫همه این ‪) Anahat 5) Vishudhi 6) Ajna.‬مانیپور ‪) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) 4‬آنها عبارتند از‪1 :‬‬ ‫‪ Sahasrar‬را در بدن ما‪ ،‬بلکه در سطح ظریبف هسبتند‪ .‬اینجبا منطقبه سبر اسبت نادیبده گرفتبه مبی شبود‪ .‬در پوسبت سبر‬ ‫گلبرگ نیلوفر آبی( کمال‪ .‬اگر شما اضافه کردن این سپس ‪ 7‬چاکراها وجود دارد‪ .‬بنابراین شببما بببه عظمببت معرفببی ‪(1000‬‬ ‫شده است‪ ،‬اینترنت اکسپلورر ‪ 7‬نقاط زائر تلش برای پارسا در جهان لطیف است‪ .‬تنها شرط فعببال از ایببن چاکراهببا ظریببف‬ ‫است‪ .‬هنگامی که جنین در رحم مادر تغذیه است که رشد می کند تا به عنوان یک نوزاد و بعد از آن متولد شببده اسببت‪ .‬اگببر‬ ‫دانه است تا در یک اتاق قفل شده جوانه زدن آن را نمی خواهد‪ .‬تنها زمببانی کببه از آن آب داده مبی شبود‪ ،‬خورشبید‪ ،‬زمیبن‬ ‫‪.‬های حاصلخیز آن را به یک درخت رشد می کنند که برای اولین بار خرس گل و میوه لذیذ است‬

‫است که ما را از زمین به ‪ Devyaan‬نخاع( است که به نام مسیر سلطنتی است‪ .‬نیز نامیده می شود مرگ( ‪Merudand‬‬ ‫در بین خدا و روح فردی نقاط استراحت هستند‪ .‬بببرای پوشببش ‪ Lokas‬جهان(‪ Lokas (7 .‬آسمان است‪ .‬در این سفر ‪7‬‬ ‫تعداد زیادی مایل در طول سفر یکی از‪ ،‬استراحت‪ ،‬یک باید است‪ .‬از این رو در راه بقیه خانه ها وجود دارد‪ .‬قطببار متوقببف‬ ‫می شود در بسیاری از ایستگاه های در راه به زغال سنگ‪ ،‬آب و غیره این نقاط در حالت استراحت انببرژی بببدن هسببتند ‪6‬‬ ‫چاکراهببا‪ .‬چاکراهببا در ‪ 2‬راه‪ ،‬بببه عنببوان یکببی از موانببع و دیگببر بببه عنببوان حامیببان بببه تصببویر کشببیده شببده اسببت‪ .‬در‬ ‫در آن به دام ‪). Abhimanyu‬آرایه ای از سربازان در یک مربع و یا دایره( ‪ Chakravyuh‬داستان ‪Mahabharat‬‬ ‫باروها از یک قلعه ‪ Chakravyuh 7‬افتاده بود‪ .‬از آنجا که او نمی دانست که چگونه به بیرون آمدن از آن فوت کرد‪ .‬در‬ ‫وجود دارد‪ .‬نمادین این حادثه را می توان به عنوان یک روح فردی که در ‪ 7‬چاکرا از بدن به دام افتاده است‪ .‬چاکراهببا نیببز‬ ‫گفته می شود ‪ 4‬دیوارهای کا خ در فرم فایل پیوست کنید‪ .‬مواد‪ ،‬توهم و تحریف است‪ .‬از این رو استفاده از روش داده شببده‬ ‫پاره کردن ‪ Dhundhukari 7‬شبح ‪ Mahatmya Bhagwat‬است به طوری که بر آن غلبه شده است‪ .‬یک داستان در‬ ‫گره از بامبو ظرف مدت ‪ 7‬روز به طوری که برای تبدیل شدن به یک الهی گنجانببده شببده وجببود دارد‪ .‬نمببادین ایببن سببفر از‬ ‫‪.‬یک چاکرا به یک بعدی است‬

‫در شیوه های معنوی فرد هیچ قدرتی از خود است‪ .‬تنها چیزی است که او سبخت ببه قبدرت الهبی نهفتبه خبود را بیبدار‪ .‬در‬ ‫اینجا انرژی خود را در آن بسیار کم است و در صورتی که ریاضتهای بسیار عادی آن می تواند دستیابی اسببت‪ .‬یببک مربببی‬ ‫حیوانات سیرک طول می کشد فقط آن دسته از جانوران در گروه تئاتر خود را که او فکر می کند زیرک‪ .‬شیوه های معنوی‬ ‫تمام هنری است‪ .‬آن را بر روی سنگ پایه حساسیت مذهبی گببل‪ .‬از ایببن رو انسببان وارد مسببیر معنببویت بببه اسببتاد نظببر از‬ ‫‪.‬احساسات مذهبی خود را‪ .‬همچنین او را به پاک تفکر و شخصیت او‪ .‬این شرط اصلی است که باید برآورده شده است‬

‫که عمل معنوی باید به چه زمانی طول انجام شده است؟ جواب برای همه یکسان نیست‪ .‬از آنجا کببه آن را در حببالت روانببی‬ ‫هر فرد بستگی دارد‪ .‬اگر شخصیت از هیچ مملو فردی با روح مجبور او بسیار به سببرعت‪ ،‬بببدون تلش زیبباد نائببل مزایببای‬ ‫بزرگ معنوی است‪ .‬اما آن دسته از اقدامات وارسته که به تمام این فعالیت ها تمایل دارند مورد استفاده قرار گیرد تببا بیببش‬


‫از حد است‪ .‬این قدرت الهی است مورد استفاده قرار گیرد وپیش بال بردن آنهببایی کببه افتبباده‪ ،‬کبباهش غببم و انببدوه‪ ،‬صببرفه‬ ‫جویی در کسانی که در حال غرق شبدن و کمببک ببه همببه ببرای صبعود از نردببان زنببدگی اسببت‪ .‬ببه جبای ‪ 1‬ریاضبتهای را‬ ‫نگببرش او ‪ Sattvic.‬افزایش اعمال وارسته‪ .‬بنابراین تعادل را حفظ و یوگی ‪ /‬داوطلب کار یا مقام معنوی در زندگی پارسببا‬ ‫آزاد اسببت‪ .‬روح ببه عنببوان )‪ (Mukti Jeevan‬آسمانی و رفتار است مانند کسی است که معنببوی در ایببن زنببدگی بسببیار‬ ‫شکوه و عظمت روح متوجه شده و به طور مداوم با کمک از بینش الهی او بداریم پروردگببار در هببر ذره از جهببان هسببتی‬ ‫است‪ .‬این دولت به عنوان یک نتیجه که شخص بهتر است در میان مردان نامیده می شود و در نببتیجه مببی شببود خببود خببدا‬ ‫‪.‬است‬

‫اما اگر افکار و شخصیت خالص نیست‪ ،‬اگر پستی در آن وجبود دارد و سبپس اگبر چنیبن فبردی قبدرت الهبی را بدسبت مبی‬ ‫آوریم‪ ،‬او شیطانی می شود و متکبر اسببت‪ .‬او را حمببل ایببن گببونه اقببدامات ننگیببن اسببت کببه او را تنهببا مببی تببوان برچسببب‬ ‫شیطان‪ .‬اگر ثروت‪ ،‬قدرت‪ ،‬عظمت‪ ،‬قدرت به درستی استفاده نشده است‪ ،‬می تواند منجر به سقوط یک فببرد شببود‪ .‬هنگببامی‬ ‫که انگور رو به زوال آنها را به شراب تبدیل شده است‪ .‬در به همان شیوه حتی اگر قدرت الهی رسیدن به شما اسببت و اگببر‬ ‫همان است که برای فعالیت های وارسته مورد استفاده و سببپس تنهببا گزینببه ببباقی مانببده اسببت کببه از آن خواهببد شببد ببرای‬ ‫مرگ )مسیر پارسا( پیروی نمی کنند آن را ببه سبقوط ‪ Dakshin‬اهداف مخرب مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬اگر معنویت‬ ‫و غیره تبدیل شیطانی و اجببرای عملیببات ننگیببن ‪ actioned Tantric Aghoris، Kapaliks‬یکی منجر شود‪ .‬ننگین‬ ‫منحرف ذهن یببک فببرد توسببط( ‪ Ucchatan‬سحر( و( ‪ Vashikaran‬مانند ماران )کشتار مردم با شعار مانترا(‪ ،‬موهان‬ ‫افسون(‪ .‬شیاطین ببه طبور کلبی عبارتنبد از‪ :‬انبواع حملبه و رببودن مبردم ببی گنباه اسبت‪ .‬نمبونه هبایی از شبیاطین هسبتند‬ ‫‪، Dooshan،‬روان و اعضای خانواده خود ماننببد خببار ‪Vritrasur، Hiranyakashipu، Mahisasur، Kansa،‬‬ ‫‪ demonically.‬بیش از حد رفتار ‪Kumbhkaran، Meghnad، Hiranyaksha، Jarasandh، Raktabeej‬‬ ‫آنها نه ‪ Rishis.‬شیاطین دمی خدایان را مورد آزار و اذیت قرار داده است‪ .‬آنها غارت ثروت از دمی خدایان و نوشید خون‬ ‫‪.‬تنها مورد آزار و اذیت افراد خود را و کمی افزایش خودخواهانه آنها انجام بسیاری از اقدامات ننگین است‬

‫‪،‬گروه از شیاطین وجود دارد‪ .‬یک کلس است متمرد‪ ،‬حمله و از نوع تروریستی است‪ .‬کلس دیگر‪ ،‬با استفاده از فریببب ‪2‬‬ ‫گمراه کننده قدرت سحر و جادو سیاه و سفید و غیره شیاطین حمله نشبان مبی دهببد جسببورانه و شبیاطین ‪cunningness‬‬ ‫سحر و جادو سیاه و سفید خود را به ستایش هنر خود را از فریبب اسبت‪ .‬شبیاطین حملبه کبردن ببر آشبکارا نگباه کبرد امبا‬ ‫شیاطین سحر و جادو سیاه و سفید پشت حجاب از نمای پنهببان شببده اسببت‪ .‬در واقببع شببیاطین زیببرک ماننببد قدیسببین رفتببار‬ ‫اگر چه او یکی از اعضای خانواده روان بود که او هرگز کسی حمله کردند خارج است‪ .‬در ‪. Kalnemi.‬خارج‪ .‬برای مثال‬ ‫عوض او را به از عقل دیگران از طریق سحر و جادو سیاه و سفید برای انجام عملیات ننگین شوند‪ .‬مردم تنهببا مببی توانببد‬ ‫‪.‬موفق به دفع کردن یک سقوط است که آنها را غرق عمیق تر به باتلق اعمال پست‬

‫یببک اسببتفاده مببی ‪ Kalnemi‬یکی ممکن است قدرت الهی‪ ،‬اما جمع آوری آن است که اگر اعمال مومن نیست پببس ماننببد‬ ‫شود انجام فعالیت های ظریف شیطانی‪ .‬در آن است که ببدون تبرس از ببدنام ببه دلیبل فعبالیت هبای تروریسبتی و ببه بهبانه‬ ‫مقدس خارج فرار افترا برای یببک دوره معینبی از زمببان وجببود دارد‪ .‬از ایببن رو رفتببار شببیطانی مببدرن در زمینببه کنببدالینی‬ ‫در عبرض چنبد دقیقبه ببه ‪ basketfuls‬و به عنبوان ‪) Kalnemi‬قدرت الهی مار( در بازار موجود است تحت نام تجاری‬ ‫‪.‬فروش می رسد‬


‫قدرت روح واقعی تنها می تواند تولید شود اگر در مسیر عدالت مقدس است‪ .‬در آن نهفته رفاه همه افراد و بببه ایببن ترتیببب‬ ‫کل جهان است‪ .‬فلسفه حقیقی آن در علم روح این است که یکی را انجام ریاضتهای معنوی کببه هببر قببدرت الهببی آشببکار در‬ ‫‪.‬باید تنها برای مقاصد صالح و رفاه جهان استفاده می شود ‪ Sidhis‬فرم‬

‫به شدت یکی باید درک کنند که شرایط نفوذ دولت از احساسات مذهبی ما‪ .‬ما در تمام طول مببی کشببد کببه در جهببان خببارجی‬ ‫و آن را می گوید که آگاهی فرد را تحت تاثیر قرار می ‪ delved‬تحت تاثیر قرار‪ .‬اما ایدئولوژی علم معنوی عمیق تر به این‬ ‫مجاور و دور موقعیت های دنیوی است‪ .‬نویسنده سرنوشت خود را انسان است‪ ،‬اما حقیقت این اسبت کبه ایبن اسبت کبه در‬ ‫یک کشور پیشرفته معنوی او است که مدیر از فعالیت های کیهانی بیش از حد است‪ .‬با توجه به ایببن قطعببا مببی توانببد درک‬ ‫می شود که می توان تجهیزات مربوط به مناطق درونی و بیرونی بر اساس روان یکی از بازیگران‪ .‬در یک حالت روحانی‬ ‫بسیار پیشرفته مانند یک فرد حتی می تواند حرکات کیهانی هدایت کند‪ .‬این قدرت خارج از احساس عادی نامیده مببی شببود‪.‬‬ ‫این حالت ذهن فوق العاده است که معمول در حال حاضببر در تمببام موجبودات اسبت‪ ،‬امببا در حبالت غیبر فعببال نهفتببه اسبت‪.‬‬ ‫چگونه می توان آن را فعال کرد؟ چگونه مببی تبوان آن را قبدرت؟ و چگببونه مبی تببوان آن را بببرای کارهببای مختلببف مببورد‬ ‫کنببدالینی عمببل اجببرا شببده ‪ Brahmavidya.‬استفاده قرار می گیرند؟ این علم روح نامیده می شود‪ .‬نیز نامیببده مببی شببود‬ ‫‪.‬است به طوری که برای فعال سازی نیروی روح ما است‬

‫ساکن ‪ 4‬حکیمان‪ .‬برای گببدایی صببدقه آنهببا عبببور از آب هببای اقیببانوس هببا و ‪ Lakshadweep‬در یک جنگل در نزدیکی‬ ‫گفتمان های معنوی به صاحب خانه داد‪ .‬یکی در میان ‪ 4‬حکیمان بود بسیار زیرک است‪ .‬او آموخته بود که چگببونه بببه راه‬ ‫رفتن بر روی آب را با الصاق پاهای خود را با برخی از گیاهببان قببوی اسببت‪ 3 .‬دیگببر حکیمببان شببنا در آب‪ ،‬امببا ایببن عاقببل‬ ‫زیرک به راه رفتن بر روی آن است‪ .‬مردم را دیدم که مریم دوم فکر کردم او را به عنوان یک سنت متوجه شدم‪ .‬از این رو‬ ‫‪.‬مردم به گوش دادن به مذاکرات خود را تنها و به او هدیه پرهزینه است‬

‫به آرامی راز افشا شد‪ .‬جانبازان زیرک اصرار داشت که آنها را از پا در ‪ 4‬حکیمبان را ببا آب گبرم بشببویید‪ .‬ببه ایبن ترتیبب‬ ‫خمیر گیاهی در سنت به اصطلح بزرگ کردن پاک شد‪ .‬او نمی دانست که چگونه به شنا‪ .‬از این رو از شرم را ترک کرد او‬ ‫‪.‬را به گروهی از حکیمان و فرار کرد‪ .‬آخرین ارتفاعات را هرگز طولنی است‬

‫فصل پنجم‬ ‫‪ SIDHIS‬رمز و راز از یوگا و دسته‬

‫یوگا به معنای اتحاد روح فردی با روح کیهانی که در غیر این صورت به نام خدا‪ .‬که تعداد اضافه می شوند تا ارزش خود‬ ‫را چند برابر افزایش می یابد‪ .‬مرد نزولی از میمون است‪ .‬او در سن آدم مثل این تنها بود‪ .‬در گینه نو حتی امروز هم برخی‬ ‫سکنه بومی( وجود دارد که از فرهنگ دوران آدم‪ .‬مرد ‪ /‬زن صریح برهنه‪ .‬برای مواد غذایی که در گوشت( ‪ Adivasis‬از‬ ‫حیوانات‪ ،‬ریشه‪ ،‬میوه و غیره آنها را اجرا مایل دورتر از مردان به اصطلح متمدن و از این رو خود را به زبان بستگی‬ ‫دارد بیش از حد است تکامل یافته است‪ .‬آنها می توانند فقط چند کلمه و مطلق آنها عمدتا در ارتباط با زبان اشاره و‬ ‫حرکات‪ .‬اما از نظر جسمانی قوی تر است زیرا آنها می توانند گرمای شدید‪ ،‬و غیره سرد باران را در شیوه ای خاص‬


‫و آشکار حرص و ‪، procreating‬تحمل حتی انسان به پیروی از فرهنگ دوران آدم‪ .‬او به خوبی آشنا در غذا خوردن‬ ‫‪.‬ارزش های انسانی که شکوه همه مردم را تقویت ‪ detests imbibing‬آز‪ ،‬دلبستگی و غیره او‬

‫شکوه عظمت و اخلق است که همیشه به خدا قرین شده است‪ .‬زمانی که انسان با خدا از طریق ایمان متحد او قطعببا ببالتر‬ ‫از فرهنگ دوران آدم بال می رود‪ .‬همان گونه که شوهر و همسببر ببا یکبدیگر همکباری را ببه عنببوان را ببه خبانه خبود را‬ ‫آسمانی در راه همان زمانی که انسان متحد با خدا او شود الهی است‪ .‬از این رو عظمت عمل یوگایی است که اینطببور از او‬ ‫‪.‬تقدیر می شود و کسانی که درک اهمیت پیاده روی روح تعالی در این مسیر است‬

‫یوگا در ‪ 2‬روش طبقه بندی می شود‪ .‬یوگا و خارجی یوگا دوم داخلی می باشببد‪ .‬یوگببا خببارجی کببه در آن تمریببن هببای بببدنی‬ ‫پرسببتش ‪، Yajna،‬شعار مانتراها ‪، Bandha، Mudras،‬اهمیت داده می شود‪ .‬این یوگا خارجی شامل استقرار‪ ،‬تنفس‬ ‫خدا‪ ،‬زیارت‪ ،‬آواز خواندن نام خدا نام دیگری برای این یوگا خارجی یوگا کریببا‪ .‬یکببی از شبباخه هببای آن اسببت بببه نببام یوگببا‬ ‫هاتا‪ .‬فعالیت بدنی خارجی بر اساس تاکید کرد‪ .‬تأکید بر حالت و قببوانین آن گذاشببته شببد‪ .‬نتایببج آن بسببتگی بببه ایببن دارد کببه‬ ‫چگونه به درستی از آن استفاده از ساخته شده است‪ .‬کریا یوگا بر سلمتی‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬وضببوح فکببری و غیببره برخببی از‬ ‫‪.‬کنترل ذهن نیز می گیرد‬

‫کلس یوگا داخلی است‪ .‬در اینجا ذهن پراکنده و نیروی حیاتی متمرکز و متمرکز شده است‪ .‬ننگین چاپی روانی باید خببالص‬ ‫‪.‬و تفکر ما ساخته شود تا بال‪ .‬انواع بسیاری از مدیتیشن وجود دارد‪ .‬همه آنها تحت گل سرسبد یوگا داخلی آمده است‬

‫به طور کلی در مراقبه هرچه وقف دوست داشتن نسبت به یک تصویر خیالی از خدا و تلش می کند تا آن را تجربه بسببیار‬ ‫کببه هسببتم(‪ ،‬نوشببیدن آب( ‪ Soham‬صدا(‪ ،‬تمرین معنببوی( ‪ Naad‬نزدیک به خود است‪ .‬علوه بر این تجارب شامل یوگا‬ ‫سببفر از طریببق ‪ 6‬چاکراهببا(‪ Chakravedhan (،‬و غیره داخلببی یوگببا نیببز شببامل ‪ Khechri Mudra‬سوما از طریق‬ ‫و غیره به دلیل در اینجا یکی از امواج اندیشه مناسب جهت متمرکز شده است‪ .‬در ‪، Granthi Vedhan‬بیداری کندالینی‬ ‫‪.‬آن است که بدون نیاز به کریا یوگا که شامل تمرینات بدنی وجود دارد‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬


‫کریا یوگا به انرژی و پتانسیل خارج از احساس عادی عببادی از بببدن ناخببالص اسببت‪ .‬انببدامهای حسببی در طبببیعت ناخببالص‬ ‫هستند‪ .‬این است که به عنوان یک بخش بدن شمارش شده است‪ .‬قدرت آن بیش از حد فقط ناخالص اسببت‪ .‬سببازی پتانسببیل‬ ‫های حسی نه تنها تا این حد است که بدون هیچ گونه متعلقات دیگر و با کمک از هر عضو دیگر حس اعصاب فکببری مغببز‬ ‫حل مشکلت خاص ناخالص است‪ .‬برای مثال‪ .‬اگر یکی کور است می توانید اندام حس لمس و استفاده با انگشتان دسببت از‬ ‫شببنیدن صببداهای دور‪ Suprapsycho، ،‬حضور اشیاء‪ ،‬نامه ها می دانیم و غیره )به عنوان مثال در خط بریل(‪ .‬در علوم‬ ‫نگبباه شببده اسببت‪ .‬همببه )‪ (ESP‬دیدن اجسام دور‪ ،‬ارتباط افکار با یکدیگر بر اساس عنوان ادراک خارج از احساس عادی‬ ‫این بازی از عقل است‪ .‬تنها تفاوت این است که در مقایسه با رسانه های مستقیم یکی برسد‪ ،‬پتانسببیل شناسببایی و ابتل بببه‬ ‫امواج گرما‪ ،‬صدا و نور‪ .‬این می تواند تحت نفع مواد و موفقیت آمده است‪ .‬اگر چه این بر نگاه به عنوان روحانی در عیببن‬ ‫حال این درست نیست‪ .‬فعالیت های خدا هستند‪ ،‬بسیار فوق العاده و مرموز است‪ .‬خدا می تواند توسط دستگاه مواد ما درک‬ ‫نمی شود‪ .‬به گفته دانشمند بزرگ آلبرت اینشتین‪ ،‬فیزیک ذرات است که هنوز بسیار فلج و لنگ است‪ .‬این نمی تواند به مببا‬ ‫اطلعات از قدرت کیهانی الهی یعنی خدا را به من بدهید‪ .‬آگاهی کیهانی است که قوانین بیش از تمام کیهان مببا وجببود دارد‪.‬‬ ‫قدرت( ‪ Ridhi Sidhi‬این آگاهی را می توان به نام خدا‪ ،‬برهمن‪ ،‬تمام روح فراگیر کیهانی و غیره تمام اعضای خانواده از‬ ‫‪.‬الهی( است یک نگاه اجمالی صرف از خدا‬

‫با توجه به محقق مادی و فیلسوف مربا آقا شلوار جین همه حوادث مادی در جهان مستعد است‪ .‬آنچه که ما به یببک حببادثه‬ ‫است که در واقع در بال ذکر شده است‪ .‬خالق آن است کبه قطعبا یبک ماشبین حسبباب ببزرگ‪ ،‬بسبیار قدرتمنببد و یبک قببدرت‬ ‫نامرئی است‪ .‬این باید به نام خدا‪ .‬این جهان نمی تواند یک ماشین بی اثر چرا که هر شی‪ ،‬مخلوق‪ ،‬زندگی بودن و غیببره از‬ ‫جهان آگاهی ذاتی در آنها و است که آنها همیشه فعال است‪ .‬هنگامی که آگاهی فردی با این نسخهها کار در پشت سر هم بببا‬ ‫‪.‬شعور کیهانی )خدا( آن را به نام یوگا‬

‫وجود دارد که با چشم الهی خود را می )‪ (Sidhas‬که مقدسان الهی ‪ Mahabharat‬پروا از ‪ Ashwamedha‬شرح در‬ ‫توانید ببینید دادن از بدن‪ ،‬آن را مصرف تا یک بدن جدید و تازه و با ورود به بدن از گونه های دیگر وجبود دارد‪ .‬مبردم ببا‬ ‫قدرت اراده قوی هستند قادر به ایجاد حسن نیت و همکبباری سببالم بببا روح لطیببف انسببان اسببت‪ .‬یکببی از ویژگببی هببای بینببا‬ ‫‪.‬مقدسان متوجه است که آنها می توانند جهان ظریف با ما تماس بگیرید‬

‫در طببول بببار سببنت ‪ Changdev‬این قدرت الهی را به "کراوات" زمان است که در نتیجه بیببداری کنببدالینی اسببت‪ .‬یببوگی‬ ‫بود ‪ 400‬ساله به دلیل قدرت توبه و طلب بخشایش یوگایی است‪ .‬بعد از آن به عنوان در مشاوره از سنت ‪Janneshwar‬‬ ‫او داد تا سیم پیچ فانی خود را‪ .‬ظریف ما سالم احترام مربی که در زمین سخت بلند هیمالیا زندگی می کند‪Jnaneshwar ،‬‬ ‫‪.‬فراتر از محدوده زمان و مکان است‬

‫بزرگ سنت در سن از ‪ 280‬سال به بال داده بود و سببیم پیبچ فببانی خببود را در بنببارس تببوجه ببه تقببویم ‪ Tailang‬سوامی‬ ‫در خببانواده ‪ Samvat 1644‬او در سببال ویکببرام ‪ Samvat 1944.‬ویکببرام ‪ Ekadashi‬شببوکل ‪ Paush‬هنببدی در‬ ‫سوامی گرفته بود‪ .‬مربی او ‪ Bhagirath‬شروع از ‪ Sanyas‬او ‪ Pushkar‬صاحبخانه تحت تملک به دنیا آمد‪ .‬در منطقه‬ ‫سوامی شببناخته مببی شببد‪ .‬او ارزومنببد بببزرگ ‪ Tailang‬سوامی نام نهاده بود‪ ،‬اما او به خوبی به عنوان ‪ Ganapati‬را‬ ‫معنوی و روحانی‪ ،‬یبوگی و سبرور همبه موجبودات ببود‪ .‬بسبیاری از وقبایع معجبزه آسبا ببا او همبراه اسبت‪ .‬حبتی سبوامی‬ ‫ببود‪ .‬او ببا رسبیدن ببه ‪ Dayanandji‬نام خود را ذکر کبرده ببود و او را زنبده زنبده در زنبدگی سبوامی ‪Vivekanand‬‬


‫سوامی ریاضتهای در جنگببل هببای ‪ Tailang‬بالترین هدف معنوی یوگا به دست آمده قدرت الهی بیش از حد‪ .‬هنگامی که‬ ‫نپال انجام شده است‪ .‬پادشاه نپال شکار آمده بودند همراه با ارتش خود‪ .‬ببر زندگی خود را نجات داد زمانی که توسببط شبباه‬ ‫قرار ‪ Swamiji‬سوامی‪ .‬سر خود را در پای ‪ Tailang‬مورد حمله قرار‪ .‬اما فرمانده ارتش به دنبال ببر‪ .‬ببر وارد ارمیتاژ‬ ‫آغاز شده نوازش کردن ببر‪ .‬وقتی که فرمانده ارتش و پادشاه را دیدم این صحنه ‪. Swamiji‬داده و نشستم بی سر و صدا‬ ‫‪.‬بودند ‪ wonderstruck‬را‬

‫این رویداد نه برای کنجکاوی بیکار اما برای این واقعیت است که از طریق قدرت معنوی تولید شده از ریاضتهای در واقببع‬ ‫می تواند تغییر جهت جریان در جهان نامحسوس مرتبط است‪ .‬همچنین می توان به بند میزان کردن سرنوشت بیمار در یک‬ ‫و تبدیل شدن به یک رسانه برای اجازه دادن به آن دسته از رویدادها ر خ می دهد که در غیر این صببورت بببه مقصببد را بببه‬ ‫محل‪ .‬گفته که دمی خدایان این قدرت به برکت دهد و درمان‪ .‬اما در واقع یک یوگی‪ ،‬و غیره سنت قد بالی معنببوی نیببز مببی‬ ‫توانید از این به انجام رساند‪ .‬اگر شما برای اتصال یک سببیم غیرفعبال ببه یکبی دیگببر از سببیم کبه در آن جریببان الکبتریکی‬ ‫به قدرت الهی از دمی خدایان پس از آن کببه فببرد بیببش از ‪ conjoins‬جریان سابق نیز فعال خواهد شد‪ .‬از این رو اگر یک‬ ‫حد برسد‪ ،‬آن قدرت و در نتیجه وارد انبار از قدرت الهی است که به آن تعلق دارد به خدا‪ .‬این ورود به این منطقه از قدرت‬ ‫الهی است سطحی نیست‪ ،‬بلکه یک نوع مشارکت است‪ .‬اگر یک فروشگاه با بسیاری از شرکای کسب و کار وجود دارد کببه‬ ‫هر کس نمی تواند کال از آن را‪ .‬قطعا مشارکت به شما این حق را می دهد‪ ،‬اما اگر شما فقط یک جانباز غیر روحانی در هم‬ ‫‪.‬ادغام شده و عمیقا به خدا‪ ،‬او فقط حق دارد که به خواهش همه چیز از خدا است‬

‫های خارجی یوگا یا کریا یوگا شامل تنها در جهان خبارجی اسبت کبه قاببل مشباهده اسبت‪ .‬ایبن مبی توانبد ببه رشبد‪ ،‬تغییبر‪،‬‬ ‫افزایش یا کاهش همه چیز‪ .‬همچنین می تواند گبباهی اوقببات و یببا مخفببی کببردن چیزهببای آشببکار امببا قبدرت بببرای ورود ببه‬ ‫از دیگر روان نیست‪ .‬این آسان است که منجر به هر کسی که به سقوط خود را‪ .‬این است که بببه راحببتی توسببط ‪recesses‬‬ ‫جنایتکاران‪ ،‬قماربازان‪ ،‬غارتگران و غیره انجام شده‪ ،‬اما از آن است که یک داستان کببامل متفبباوت اسببت کببه آن را شببامل‬ ‫مادی و معنوی نشاط بخشی‪ .‬این فلش کلمه ای که رسیدن به هدف در نقطه است‪ .‬اگر شما پرتاب توده ای از گل و لی مببی‬ ‫توان آن را به همه جا بروم و این که بیش از حد در فاصله طولنی است‪ .‬هیچ کنبترلی ببر آن وجببود دارد‪ .‬فقببط دسببت هببای‬ ‫مستعد می تواند کنترل واقعی چیزها را اندازه گیری کند‪ .‬این کامل تصمیم خود را که در چه جهت و چه کسببی اسببت کببه بببه‬ ‫فرارانش‪ .‬چنین شخصی می داند که دقیقا چگونه به شیرجه رفتن به عمق چاه و اندازه گیری آن ببا تبوجه ببه قبابلیت هببای‬ ‫خود است‪ .‬پرش کوچک را می توان توسط هر کسی اجرا شده اما این امکان وجود دارد فقط برای راکت غول پیکر بلند بببه‬ ‫آسمان و حتی در طول پوشش در اتمسفر زمین عبور به طوری که برای ورود بببه فضببای بیببن سببتاره ای اسببت‪ .‬رابطببه از‬ ‫‪. Sidhas‬است )‪ Ridhi-Sidhi‬روح فردی اتحاد با خدا از طریق یوگا‪ ،‬اثبات همه قدرت های الهی است که آشکار )مانند‬ ‫خود یا می تواند معنوی کسی یا خوشحال باشببد‪ ،‬حببتی )‪ (Viveka‬بزرگ بدون شک مردان الهی است‪ .‬فضل پر از تبعیض‬ ‫‪.‬سبب برکت از مواد خوب بودن‪ .‬تنها قدیسان الهی می تواند به ارتفاعات زیادی از قدرت الهی برسد‬

‫مانند جهان قابل مشاهده است جهان مخفی ظریف وجود دارد و ما گاهی اوقات یک نگاه اجمببالی از آن در حببالت خببواب یببا‬ ‫تصور ترنس آزاد(‪ .‬محققان کتاب مقدس به آن جهان دیگر است‪ .‬آنها در طبیعت( )‪ (samadhi‬سمادی ‪ Nirvikalpa‬در‬ ‫ظریف هستند‪ .‬آنها مخفی هستند‪ .‬جهان از این نوع را در ستاره ها و کهکشان ما وجود دارد‪ .‬ایببن بببدان معناسببت کببه هیببچ‬ ‫بیش از وجود دارد که در متون ما شرح داده شده است‪ .‬از آنجا که تمببام ‪، Brhama Loka‬شیو‪ ،‬بهشت‪ ،‬جهنم ‪Loka‬‬ ‫جهان ‪ 7‬نامرئی در جهان هستی است‪ .‬آنها می توانند با چشمان ناخالص ما دیده نمبی شببود‪ .‬در ایبن جهببان نبامرئی ظریبف‬ ‫معنوی آنهایی که آزاد و غیببره ایببن جهببان مببادی نیسببت‪ ،‬بلکببه در سبطح الهببی ‪، Pitrus، Sidhas،‬می یابد دمی‪-‬خدایان‬ ‫‪،‬احساسببی هسببتند‪ .‬کسببانی کببه زنببدگی در ایببن دنیببا )دنیببای شخصببی ودنیببای هنببری( را اجرامببی کنیببد پببر از سببعادت‬ ‫الهی خدا ساکن در این جهان لطیف )‪ (Parshads‬شوق(‪ ،‬صلح‪ ،‬قدرت رشد و غیره کسانی که دستیاران( ‪Enthusiasm‬‬ ‫‪، uplifter‬است‪ .‬در زمان مناسب این دستیاران آشکار بر روی زمین که خدا خود را به عنوان یک قبدیس ببزرگ‪ ،‬رسبول‬


‫بدن نامرئی باقی می ماند تنها به عنوان طولنی به عنوان وظیفه خاص خود را دارنببد اجببرا ‪ incarnates‬از همه و غیره‬ ‫شود و آنها بعد از تبدیل شدن به نامرئی و ظریف ماننببد قبببل اسببت‪ .‬ایببن گببروه از دسببتیاران کوچببک نیسببت‪ .‬در مقایسببه بببا‬ ‫تعدادی از موجودات زنده در این جهان مادی ناخالص‪ ،‬تعداد موجودات ساکن در این دنیای نامرئی و ظریف‪ ،‬کمببتر نیسببت‪.‬‬ ‫فقط به عنوان در میان مردان دنیوی هستند بسیار توانا و تابشی از مردم وجود دارد‪ ،‬بنابراین بیش از حد در جهان نامرئی‬ ‫و ظریف‪ ،‬کلس از روح با عظمت الهی وجود دارد‪ .‬این افتخارات الهی با این روح بزرگ نه فقط ذخیره می شببود امببا آنهببا‬ ‫‪.‬سخاوتمندانه آن را اهدا به روح دیگر که با اعتبارنامه آپارتمان آغشته شده است‬

‫او نزدیبک شبد و گفبت کبه برخبی از ‪ mendicants‬مهتا ثروت برای اهداف معنبوی مبی خواسبتم‪ .‬بعضبی از ‪Narsinh‬‬ ‫لطفبا نگبه داریبد ‪ Dwarka.‬مببا مبی رویببم ببه ‪ Narsinh.‬به روش )‪ (mendicants‬مردمی روستای آنها خواسته بود‬ ‫تومببان‪ 700/00 .‬بببا شببما و مببا یببک لیحببه ارز را بببه طببوری کببه مببا در معببرض خطببر گرفتببن در راه و در‪ ،‬شهرسببتان از‬ ‫که این نوعی کمک از خدا بود پذیرفته شده بببه ‪ Narsinh‬ما می توانید پول نقد ما غارت روبرو نیست‪ .‬تفکر ‪Dwarka‬‬ ‫لرد کریشنا مبدل بببه عنببوان ‪ Dwarka‬پول نقد‪ .‬او بیل ارز در نام معشوق خود را دوست خداوند شری کریشنا نوشت‪ .‬در‬ ‫تومان‪ .700/00 .‬در واقع این خداوند است که سوق مشببتاق بببزرگ ‪ mendicants‬یک تاجر قبول این لیحه مبادله و داد‬ ‫‪.‬معنوی و روحانی از طریق قلب خالص خود را برای غلبه بر غم و اندوه از کسانی که در نیاز است‬

‫بببه او اندیشببه هببای بسببیار الهببام ‪ Vivekanand‬گفت که روح رفتگان سوامی ‪Yogiraj Maharshi Aurobindo‬‬ ‫الهبام بخبش او را ببه انجبام شبیوه هبای معنبوی ببرای رفباه ‪ Paramhans Ramkrishna‬بخش‪ .‬در سال ‪ 1901‬روح‬ ‫با او با توجه بببه الهببام الهبی خببدا آمببده بببود‪ .‬سببقراط همیشببه ‪ Pondicherry‬کیهانی‪ .‬مادر الهی بیش از حد به اقامت در‬ ‫ساکن در روح و روان او و الهام بخش او را به انجام کارهای مختلف است‪ .‬او همیشه به اعتبار ‪ Dayman‬معتقد بود که‬ ‫‪.‬برای تمام کارهایی که توسط او انجام شده است ‪ Dayman‬به‬

‫همیشه به حرکات جهان نامرئی تحقیق شده است‪ .‬او گفت که روح آببا و اجببدادی ‪ CW Leadbeater‬بزرگ اهل عرفان‬ ‫محافظت کودکان بی گناه و روح وارسته و ارزانی نعمببت هببای بسببیاری بببر روی آنهببا سببودمند اسببت‪ .‬یببک بببار بببود دوز خ‬ ‫بزرگ در یک اتاق وجود دارد‪ .‬از این رو اتاق کامل سوزانده شد‪ .‬اما یک کودک خبباص بببه طببور مسببتمر در آن بببه خببواب‬ ‫رفته و هنوز نجات یافت‪ .‬قدرت الهی حفاظت از او را نگه داشته و در نتیجه آتش می تواند کودک را دچار آفتاب سببوختگی‬ ‫نشوید‪ .‬در سال ‪ 1959‬یک روزنامه نگار به خوبی شناخته شده و نویسنده به نام برنارد هاتن در مببورد یببک واقعببه خبباص‬ ‫را در کتاب خود به نام "دست در دست" نوشت‪ .‬او بینایی خود را از دست داده بود و پزشکان می توانند به او کمببک نمببی‬ ‫کند‪ .‬هاتن که ترک زبان دکتر روح آقای چپمن متوسط انجام عملیات چشببم شببنیده بببود و در نبتیجه بسببیاری از افببراد نابینببا‬ ‫بینایی خود را به دست آورد بود‪ .‬بنابراین هاتن رفت وجود دارد‪ .‬دکتر لنگ با ورود به روان چپمن عمل هاتن و در نببتیجه‬ ‫‪.‬هاتون دوباره بینایی خود را‬

‫توضیحات بال به ما نشان می دهد که یک داوطلب کار یا مقام معنوی یوگا داخلی باعث می شود روح خود را سبببک‪ ،‬تمیببز‬ ‫و دخول است که او به راحتی وارد جهان نامرئی است‪ .‬با وجود داشتن یک بدن ناخالص استاد از یوگا داخلی می توانببد در‬ ‫ارتباط با جهان نامرئی از طریق بدن ظریف و گاه به گاه خود را نگه می دارد‪ .‬طبق نیازهای خود از قدرت الهی آنها بببا مببا‬ ‫تماس بگیرید‪ .‬تماس با ما آنها را بسیار عمیق است و به راحتی جذب این نعمت الهی اسببت‪ .‬سبباق پببا ابتببدا از یوگببا تمریببن‬ ‫که بیشتر کمک می کند تا او را بببه ‪ Sidhas‬تصفیه روح است‪ .‬به عنوان یک نتیجه به راحتی چنین فردی می شود برکات‬ ‫خود بگیرد خوشحال باشد و کار برای رفاه کیهانی است‪ .‬وقتی که آب تبدیل به بخار می توانند آزادانه حرکت در جببو اسببت‪.‬‬ ‫بعد می توان آن را به عنوان ابرها متراکم و فرو ریختن باران در هر منطقه از زمین است‪ .‬ببه همیببن ترتیببب یببوگی ولگببرد‬


‫هرگز از خدا دور است‪ .‬آنها در قدم به قدم از قدیسین بزرگ که تجربه یوگا )اتحاد با خدا( راه رفتن‪ .‬این است که آنهببا فقببط‬ ‫خودشان را تبدیل به برآورده خود نیست بلکه آنها می توانند این تجرببه فببوق العبباده ای را ببه دیگببران بیببش از حببد سببب‬ ‫‪ curiousity‬فعببال )‪ (Ridhi Sidhi‬است‪ .‬میوه های بیداری کندالینی بر اساس آن در این است‪ .‬فقط به جای قدرت الهی‬ ‫‪.‬بیکار ما باید ما را برای تحقق هدف عالی زندگی انسان الهام بخش‬

‫فصل ششم‬ ‫پنج جریان انرژی الهی ‪ IE‬پنج چهره کندالینی‬

‫‪ Pranis‬محاوره همه موجودات موجودات زنده نامیده می شوند‪ .‬از آنجا که آنها پرانا )نیروی حیاتی( نامیده می شوند‬ ‫بیش از حد‪ .‬اما آن را خیلی ساده نیست‪ .‬دانشمندان مواد را قبول نمی کند که یک موجود دارای نیروی زندگی است‪ .‬آنها‬ ‫می گویند زندگی یک بدن است که ترکیب مواد شیمیایی به علوه ‪ 5‬عنصر است‪ .‬وقتی که ‪ 5‬عنصر از یکدیگر جدا که‬ ‫موجود منقرض می شود‪ .‬آنها اظهار نظر این است که هیچ چیز مانند اصل روح در این جهان وجود دارد‪ .‬انسان فقط یک‬ ‫‪.‬راه رفتن‪ ،‬حرکت‪ ،‬صحبت کردن درخت است‬

‫اما ایدئولوژی بال آزمون علوم معنوی را منتقل نکنید‪ .‬آنها بر روح فردی به عنوان مظهر بخشی از خدا نگاه کنید‪ .‬نیروی‬ ‫حیاتی از آن متفاوت است‪ .‬نیروی حیاتی یا پرانا نیروی زندگی است‪ .‬کسی که شکیبایی داخلی و خارجی شجاعت آغشته بببا‬ ‫نیروی حیاتی نامیده می شبود‪ .‬نیبروی حیباتی اسبت کبه در اینجبا صبحبت شبده اسبت‪ ،‬در واقبع روح اسبت‪ .‬روح ببه معنبی‬ ‫درخشندگی است‪ .‬درخشندگی شامل درک‪ ،‬صداقت‪ ،‬مسئولیت و شخصیت شجاع است‪ .‬از لحاظ معنوی‪ ،‬ایببن ویژگببی شببکوه‬ ‫آتش نیروی حیاتی نامیده می شود‪ .‬بدون شک مردان ناپسندیده و شریر نیز جسارت و شجاعت است‪ .‬اما می تبوان آنهبا را‬ ‫‪.‬هرگز به نام شجاع‪ .‬در بسیاری از آنها را می توان نام ناپسندیده و شریر است‬

‫با نیروی حیاتی آغشته شده است برای به دست آوردن بالترین مزایای زندگی بشر اسببت‪ .‬مببردم بببه دنبببال سببتایش و تنهببا‬ ‫کسانی که دارای این شکوه‪ .‬چنین مردانی به نام قدیسین که نبه تنهببا معنببوی خببود خوشببحال باشببد‪ ،‬امببا کمببک بببه دیگببران‬ ‫افزایش قد معنوی خود را‪ .‬آنها که در قایق کمک می کند که رودخانه ای به نام این جهببان عبببور از آنهببا و کمببک بببه روح‬ ‫‪.‬وبرو دیگر در جای پای خود را بیش از حد به دنبال نشسته است‬

‫نیروی حیاتی یک قدرت آگاهانه است‪ .‬می توان آن را به نام برق زندگی می کنند‪ .‬با اسبتفاده از انبرژی الکبتریکی بسبیاری‬ ‫از کارخانه ها در کار هستند‪ .‬چشمک می زند شهر با نور و با انرژی بسیاری از وسایل رفاهی مواد تولید می شببوند‪ .‬یکببی‬ ‫از شگفت زده شده است توجه داشته باشید که با کمک از بدن عادی‪ ،‬این نیروی حیاتی برق می تواند انجببام کارهببای غیببر‬ ‫‪.‬ممکن است‬


‫تعداد کل از زندگی موجودات ساکن بر روی زمین دشوار است‪ .‬از آنجا که بی حد و حصر از موجودات زنده در زمین‪ ،‬هببوا‬ ‫و دریا وجود دارد‪ .‬در سرزمین های حاصلخیر بسیار ریز موجودات وجود دارد‪ .‬در یک قطره آب و غیره ببباکتری هببای بببی‬ ‫حد و حصر است که تعداد کل خود را شمارش وجود دارد؟ از آنجا که شماره خود را فراتر از تصور ما اسبت‪ .‬در واقبع مبی‬ ‫توان گفت که همه این موجودات زنده هستند‪ .‬اما در اینجا ما به بحببث در مببورد آن دسبته از موجببودات زنببده کببه درخشببش‬ ‫شدید معنوی و آشکار از آن است که حبتی در مبردم عبوام عبادی‪ .‬فقببط او مبی توانبد ببه انببدازه کبافی ببال اسببت کبه دارای‬ ‫اعصاب‪ ،‬عضلت‪ ،‬تخیل و تفکر است که آشکار قدرت الکتریکی شدید درجه بسیار بال بروید‪ .‬افکار مردم بندر فوق العبباده‬ ‫و دستیابی به موفقیت فوق العاده ای بر اساس قدرت معنوی خود را با طبرح هبای فبوق العباده‪ .‬فقبط چنیبن افبرادی تجرببه‬ ‫‪.‬تحقق خود است‪ .‬کسانی که دیدن و شنیدن در مورد آنها آنها را متعالی‬

‫در میان موجودات زنده تنها کسانی که با نیروی شدید حیاتی خاص و بزرگ هستند‪ .‬آنها بسیار به نببدرت دیببده مببی شببود و‬ ‫هر زمان که آنها دیده می شود چشم ها با نور معنوی خود هیپنوتیزم‪ .‬بسیاری تبببدیل بببه پیببروان خببداباور از ایشببان اسببت‪.‬‬ ‫تعدادی از افرادی که در راه آنها را دنبال هیچ وجه کمتر هستند‪ .‬شاید یک راه سلطنتی نیست‪ ،‬امببا حببداقل آنهببا را در پشببت‬ ‫پایه ترک به طوری که کسانی که راه رفتن بر روی آن می تواند به هدف معنوی خود برسند‪ .‬چنیببن افببرادی تجربببه شببکوه‬ ‫خود و در چشم دیگران‪ ،‬آنها را در قدرت الهی فراوانند‪ .‬در حافظهی تاریخ را پیببدا مبی کنببد شبرح از کارهبای عظیبم انجبام‬ ‫‪ Supermen.‬شده توسط مردان مقدس سرشار از نیروی حیاتی شدید‪ .‬در میان مردان بزرگ آنها داده می شود به عنوان‬

‫اگر در یک ظرف یک مقیاس وزن شما جای بدن‪ ،‬مغز‪ ،‬خانواده‪ ،‬ثروت و غیره به عنوان مثال ایالت متحده با زندگی مببا و‬ ‫بیشبتر اسبت‪ .‬آنهبا جبواهرات ‪ weightage‬در تابه دیگر شما درخشندگی الهی‪ ،‬قطعبا ظبرف دوم را ببه پبایین ببه دلیبل آن‬ ‫سلطنتی در میان مردان نامیده می شود‪ .‬خدایان انسان نامیده می شوند چرا که برای آرمان ها و اخلق آنها مایل بببه وضببع‬ ‫زندگی خود را برای آن شده است‪ .‬عملیات آنها آرمان برای مردم عوام را به دنبال دارند‪ .‬پسر جببوان در دیببدن درام پادشبباه‬ ‫گاندی قول داد که او را به عنوان بزرگ به عنوان این پادشاه است‪ .‬و در پایان همه را دیببدم کببه نببذر ‪Harishchandra‬‬ ‫‪ Harishchandra‬و بدون خشونت واقعا در باک مانند شاه ‪ imbibed‬که حقیقت ‪. Gandhiji‬برآورده شد ‪Gandhiji‬‬ ‫‪.‬شد‬

‫به منظور دستیابی به یک نیروی شدید حیاتی باید به کتاب مقدس‪ ،‬مطالعه دانشیار با قدسیان بزرگ‪ ،‬منعکس کننببده عمیقببا‬ ‫بر روی حقایق معنوی به طوری که به جذب نیروی روح و ایجاد یک حالت ذهنی مستعد‪ .‬همچنین بببه منظببور ایجبباد قببدرت‬ ‫وجود دارد‪ .‬اما بالتر از همببه ایببن حببالت هببای بیببداری کنببدالینی ‪ Pranayam‬معنوی و درخشندگی ورزش تنفس یوگایی‬ ‫است‪ .‬همچنین می تواند با مراقبه بر روی خورشید بیدار شود‪ .‬این است که به اندازه کافی بر خورشید نگاه کنید صببرفا بببه‬ ‫عنوان یک منبع انرژی ماده نیست‪ .‬چرا که در سطح روح آن را نیز مترادف با خدا و پس از آن را ببه دنبببال نبدارد‪ ،‬صبرفا‬ ‫به عنوان یک توپ از آتش است که به ما گرما ما باید درک کنند که آن می توانببد مببا را بببا نیببروی حیبباتی شببدید در روح و‬ ‫روان ما رسو خ می کند‪ .‬در واقع‪ ،‬این یک واقعیت است‪ .‬اگببر درخشببندگی انجمببن متافیزیببک راه میببان خببدا را مببی تببوان از‬ ‫پبس از آن داوطلببب کببار یببا مقببام ‪ imbibed‬طریق تمرین معنوی و روحانی‪ ،‬ریاضتهای‪ ،‬ایمان و قدرت شببدید در حسبرت‬ ‫‪.‬معنوی باید امید از دست دادن هرگز‬

‫این برق آگاهانه از نیروی حیاتی ما در حال حاضر در هر منفذ از کیهان است‪ .‬از طریق یک انسان عببزم و اراده قببوی مببی‬ ‫از آنجببا کببه تنهببا مببی توانببد کببه ‪ imbibing.‬توانید آن را در اندازه گیری به همان اندازه جذب او به عنوان قببادر اسببت از‬ ‫جذب‪ .‬بسیاری از آب در تمام رودخانه ها وجود دارد‪ .‬هیچکس نمببی توانببد مببا )‪ (Paatrata‬بسیار توجه به اعتبار معنوی‬ ‫را از مصرف آب را تا آنجا که ما می خواهیم را متوقف کند‪ .‬با این حال‪ ،‬ما می توانیم که آب بسیار با توجه به اندازه کشتی‬


‫ما دارای‪ .‬اگر هیچ رگ وجود دارد و سپس ما می توانیم حتی یک قطره از آب با وجود این واقعیببت اسببت کببه مببا بببه شببدت‬ ‫‪.‬تمایل به گرفتن آب از رودخانه را ندارد‬

‫در میان تمام کهکشان ها و سیارات‪ ،‬خورشید‪ ،‬درخشان ترین است‪ .‬این نور است که از یک لمپ را دوست ندارد‪ .‬از آنجببا‬ ‫که خورشید با انرژی نور خود را می سازد دیگران تابشی است‪ .‬ماه بیش از حد به دلیل نور خورشید می درخشد‪ .‬مببا قببادر‬ ‫به دیدن ستاره ها و سیارات دیگر در جهان به دلیل نور خورشید است‪ .‬ایببن اسببت کببه نببور خورشببید اسببت کببه بببه نببور بببه‬ ‫‪ Prashnopanishad‬درختان‪ ،‬گیاهان و غیره آن را به خاطر نور خورشید است که جوانه ها را به گل شکوفه اسببت‪ .‬در‬ ‫نسخه دقیق از اهمیت نیروی حیاتی را به او داده شد و او نیز ‪ 5‬علوم از آتش نیروهای حیاتی مربوط به آن ‪Nachiketa‬‬ ‫‪.‬آموزش داده شد‬

‫در راه همان جنبه نیروی حیاتی و جنبه های انرژی از گایاتری سوپر قدرت کندالینی )قدرت الهی مار( است‪ .‬اساسا هببر دو‬ ‫و ‪ +‬ام دو جنبه آن است‪ .‬نیروی زندگی یکی است‪ ،‬اما بدن و ‪ VE‬یکی هستند‪ .‬اصل برق فقط یکی است‪ .‬این است که فقط‬ ‫نیروی حیاتی آن ‪ 2‬جنبه است‪ .‬گایاتری و کندالینی جدا نمی کند چرا که این دو جریان متقابل مکمل یکدیگر است‪ .‬گفته شده‬ ‫است که‪ :‬کندالینی منبع دهان از نیروی حیاتی قدرت گایاتری‪ .‬گایبباتری اسببت کببه علببم زیببادی از نیبروی حیبباتی اسببت‪ .‬فقببط‬ ‫‪.‬واقعی از وداها است ‪ knowers‬کسانی که می دانند این علم گفته می شود‬

‫‪Yogachudamani Upanishad‬‬

‫‪-‬‬

‫پنج قدرتمند دمی خدایان به نیروی زندگی را به عنوان متحد تمام وظایف خود را به انجام برسانند‪ .‬از آنجا که آنها نهفته‬ ‫آنها به نظر می رسد بنابراین تبلیغ مرده را نمی توان مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬به عنوان یک نتیجه‪ ،‬یک موجود زنده می‬ ‫شود ضعیف و فقیر است‪ .‬اما اگر این دستیاران قدرتمند فعال شده‪ ،‬در صورتی که قدرت خود را به درستی مورد استفاده و‬ ‫خود را به ‪ demeaned‬سپس انسان را به جای باقی مانده عادی تبدیل خواهد شد فوق العاده است‪ .‬او فرصت خوشحال‬ ‫‪.‬دولت و یک زندگی از شکوه تابشی را دریافت کنید‬

‫‪:‬شرح از ‪ 5‬عنصر شده است به عنوان ‪ 5‬دمی‪-‬خدایان نماد ‪ Kapil‬و در تانترا‬

‫اسببت‪ .‬شبیوا رئیبس زمیبن اسببت و گبانش رئیببس آب اسببت‪ Maheshwari .‬ویشنو رئیس فضا است‪ .‬رئیببس آتبش قبدرت‬ ‫‪.‬خورشید رییس باد است‪ .‬در این روش از ‪ 5‬خدایان قدرت سالر از ‪ 5‬عناصر بدن ما است‬

‫‪:‬گفته شده است که ‪ Tantraniv‬نیروهای حیاتی( گفته می شود ‪ 5‬دمی‪-‬خدایان بیش از حد‪ .‬در( ‪5 Pranas‬‬


‫این موجود زنده دارای ‪ 5‬دمی‪-‬خدایان اسببت‪ .‬از آنجببا کببه آن را دارای نیبروی حیبباتی آن اسببت کببه شببیوا بیببش از حببد‪ .‬ایببن‬ ‫‪.‬دستیار کندالینی دارای انرژی الهی است‪ .‬فرم آن مانند رعد و برق تابشی است‬

‫نیروهای حیاتی(( ‪ Pranas‬در بدن ظریف یک انسان این ‪) Udaan، 3) Apan، 4) Vyan 5) Samaan: 5‬پرانا ‪1) 2‬‬ ‫این ‪ 5‬لیه ‪) Devadatta 2) Vrikal 3) Kurma 4) Naag 5) Dhananjay.‬در فرم‪ .‬دارای ‪ 5‬دستیاران به نام ‪1‬‬ ‫پوشش آگاهی ما است‪ .‬ترکیب آن به منزله شخصیت یکی است‪ .‬بر اساس ماهیت بال پایین قد و بلوغ فرد را تببابش ویژگببی‬ ‫‪.‬های خاص و به تعادل‬

‫با توجه به روانشناسی گشتالت مدرن‪ ،‬شخصیت یک فرد را در ‪ 5‬روش طبقه بنببدی مببی شببود‪ .‬روانپزشببک دکببتر فردریببک‬ ‫مروارید می گوید که اگر ‪ 5‬پوشش شخصیت ما مورد بررسی قرار گیرد و در راه علمی باز‪ ،‬خام شخصیت ما را می باید بر‬ ‫طرف شود و به جای آن می توان آن را خالص‪ .‬در ‪ 5‬پوشش عبارتند از‪ (1 :‬لیه کلیشه ‪ (2‬مصنوعی لیببه ‪ (3‬لیببه ضببربه‬ ‫‪ (4‬ضربه و یا لیه مرگ ‪ ( 5‬مواد منفجره و یا لیه های زندگی است‪ .‬لیه کلیشببه اسببت کببه در آغبباز ببه صببورت نابببالغ‪ ،‬در‬ ‫رسیدن به بلوغ طول می کشد به شکل انرژی انفجاری است‪ .‬به عنوان یک نتیجه‪ ،‬چنین فردی شببروع بببه هببدایت مسببتقل‪،‬‬ ‫وفادار‪ ،‬فعال و مستعد زنبدگی اسبت‪ 5 .‬پوشبش هبای انبرژی شبرح داده شبده توسبط گشبتالت‪ ،‬هیبچ یبک دیگبر از ‪ 5‬غلف‬ ‫‪.‬از بدن ظریف ما است )‪(Pancha Koshas‬‬

‫فقط به عنوان اجرام مرئی کیهان ما هستند تا از ‪ 5‬عنصر در به همان شیوه ساخته شده است آگبباهی فراگیببر بنببادر نیببروی‬ ‫حیاتی است‪ .‬این کیهان از ‪ 5‬قدرت آگاهانه ساخته شده است‪ .‬بدن انسان بیببش از حببد جنبببه خبرد آن اسببت‪ .‬آنچببه در مبباکرو‬ ‫)کیهان( در کوچک )بدن انسان( شناخته می شود‪ 5 .‬نیروهای حیاتی موجود در جهان هستی در حال حاضر در بدن انسببان‬ ‫بیش از حد‪ .‬این است که در حال حاضر در یک حالت دانه نهفته است‪ .‬دانه یک درخت کل بنادر می باشد‪ .‬اما درخت را مببی‬ ‫توان به وضوح در دانه دیده می شود‪ .‬اسپرم مرد و تخمک زن متحد به شکل بدن انسان است‪ .‬با ایببن حببال حببتی اگببر شببما‬ ‫استفاده از یک میکروسکوپ و بررسی اسپرم و تخمک شما می توانید یک نوزاد انسان در آن تجسببم هرگببز‪ .‬در بببه همببان‬ ‫می توان آن را نه به عنوان طبیعت مستقیم و نتیجه آن چه گفت‪ .‬با وجود ‪ Savitri‬شیوه با توجه به فعالیت ‪ 5‬برابر قدرت‬ ‫‪.‬این‪ ،‬در تجسم در این بدن از قدرت الهی‪ ،‬که نصیب ما درک درستی از قدرت و اقتدار خود را به من بدهید‬

‫در ‪ 5‬افتخارات‪ (1 :‬ممکن است ‪ (2‬ثببروت ‪ (3‬دانببش ‪ (4‬حکمببت و ‪ (5‬مهببارت‪ .‬در ایببن صببورت انببواع دیگببری از ‪ 5‬زمینببه‬ ‫‪، Angad‬بودنببد‪ .‬در ارتببش قببوچ ‪ 5‬سببران ‪ Pandavas‬جنببگ از ‪ Mahabharat 5‬وجببود دارد‪ 5 .‬رزمنببدگان رئیببس‬ ‫ارگان های دانش وجود دارد‪ .‬مانند بسیاری از ‪ 5‬جنبه های برابر از ‪ 5‬ارگان ‪ Jambavant. 5‬هانومان‪ ،‬نال‪ ،‬آلیس نیل و‬ ‫است بسیار ‪ Vedant‬فلسفه ‪ Pancheekaran‬عمل‪ 5 ،‬جواهرات‪ 5 ،‬شهد‪ 5 ،‬مواد گاو‪ 5 ،‬برابر سالنامه هندوها و غیره‬ ‫‪.‬مشهور است‬

‫‪.‬در بیداری کندالینی ‪ 5‬غلف با آن برخورد شود و این مواد غذایی‪ ،‬نیروی حیاتی‪ ،‬ذهن‪ ،‬دانش و غلف سعادت است‬


‫بیداری کندالینی‪ ،‬مترادف است با بیداری از ‪ 5‬غلف بال است‪" .‬هنگامی که کندالینی بیبدار شبده ‪Vijnana Mahayog‬‬ ‫"‪.‬است ‪ 5‬غلف تابش با نور معنوی است‬

‫آشببکار در ‪ 5‬راه‪ (1 .‬ذهببن ‪ (2‬عقببل ‪ (3‬قببدرت ‪ Satvik (4‬بدن از ‪ 5‬عنصر تشکیل شده است ساخته شده است‪ .‬آگبباهی آن‬ ‫‪.‬روان و ‪ (5‬نفس‬

‫از ‪ 5‬عنصر ظهور‪ .‬بر اساس آنها ‪ 5‬ارگان هببای دانبش ‪ Rajas‬که نیز نامیده می شود نیروی حیاتی از اصل ‪5 Pranas‬‬ ‫مسئولیت متناظر ‪ 5‬اشیاء‪ .‬از اصل تاماس از ‪ 5‬عناصر بدن انسان ناخالص ایجبباد مببی شببود‪ .‬مببی تببوان آن را ببه عنببوان ‪1‬‬ ‫دیده می شود( آب ‪ (2‬خون ‪ (3‬گوشت ‪ (4‬استخوان ‪ (5‬مغز شده است‪ 5 .‬ارگان های خاصی از عمل نیز محصول اصل فببوق‬ ‫‪.‬تاماس ذکر شده است‬

‫هنگامی که در اصطلح علمی ما از ‪ 5‬نیروهای حیاتی و ‪ 5‬غلف‪ ،‬واضح اسببت کببه نماینببدگان اصببلی آنهببا نفببوذ کوچببک و‬ ‫‪.‬دنیا‬

‫حببتی مببذاکرات و علببم مببواد از ‪ 5‬قببدرت ارشببد‪ (1 .‬قببدرت هببای بببزرگ ‪ (2‬قببدرت کمببتر ‪ (3‬نیببروی جبباذبه ‪ (4‬نیببروی‬ ‫)الکترومغناطیسی و ‪ (5‬ماده ضد است‪ .‬ذرات کیهانی از ‪ 5‬نوع هستند‪ (1 .‬نوترینو ‪ (2‬کوارک ‪ (3‬تپ اخترهببا ‪ (4‬فوتببون ‪5‬‬ ‫با توجه به نظریه موج کوانتومی همه نیروها به عنوان امواج حرکت می کند‪ 5 .‬کیهانی یعنی اشعه وجود دارد‪laptons. .‬‬ ‫‪ (1‬صوتی ‪ (2‬اولتراسونیک ‪ (3‬دارای تواتر و نوسانی پایین تر از شنوایی بشر ‪ (4‬مافوق صوت و ‪ (5‬مافوق صوت اسببت‪.‬‬ ‫‪ 5‬لیه پوشش زمین ‪ 1‬وجود دارد( هیدروسفر ‪ (3‬زیسببت کببره خبباک کببم عمببق دامنببه کببوه ودشببت کببه مرکببب از سببنگریزه‬ ‫جو‪ .‬بیش از این است یونوسفر است که می رود تا آنجبا کبه )‪) pedosphere 5‬وسنگهای نیمه خاک شده میباشد ‪4 (2‬‬ ‫تروپوسفر ‪ (3‬استراتوسببفر ‪ 1600) endosphere 2) (4‬مایل است‪ .‬که بیش از حد است یعنی ‪ 5‬بیشتر پوشش است‪1 .‬‬ ‫‪.‬اوزونوسفر و ‪ (5‬اگزوسفر‬

‫‪ bioelectricity،‬ایببن ‪ 5‬قببدرت هسببتند بببه طببوری کببه آنهببا فعببال هسببتند و در ایببن منطقببه زنببدگی مببادی اسببت‪ .‬ایببن‬ ‫بیشببتر از ‪ 5‬نببوع یعنببی‪ .‬بببرق شبببکه‪ ،‬بببرق‪. Bioelectricity ،‬تابش‪ ،‬ایجاد‪ ،‬باروری و ایمنی است ‪biomagnetism،‬‬ ‫جراحبان ببرق‪ .‬همبه ایبن در عرصبه معنبوی نامیبده مبی شبوند ‪ occular‬عصبی‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن همراه‪ ،‬الکتریسیته هدایت و‬ ‫‪.‬و مناس ‪Varchas، Ojas، Tejas، Brahmavarchas‬‬

‫ارگان های ارشد که بر عضلت و مغز مرکز این هسته قشر مغز‪ ،‬تالموس‪ ،‬هیپوتببالموس‪ ،‬مببدول و نخبباع وجببود دارد‪5 .‬‬ ‫آب که فعال نگه داشتن مغز در شماره ‪ 5‬و ترشحات عصبی و هومورال نامیده می شوند‪ .‬این خدمات عبارتنببد از دوپببامین‪،‬‬ ‫زمانی که تعادل از این خراب است‪ ،‬عملکرد مغز مببی شببود تحریببف ‪ GABA.‬و ‪، ceratonin، encephalin‬اندروفین‬ ‫شده است‪ 5 .‬غدد هورمونی که مربوط به ‪ 5‬غلف پینه آل‪ ،‬تیروئید‪ ،‬آدرنال‪ ،‬غدد و هیپوفیز‪ .‬هنگامی کببه مببا از ‪ 6‬چاکراهببا‬ ‫صحبت ما هم به غده تیموس صحبت کنید‪ .‬در نتیجه بسیاری از طبقه بندی بببدن کیهببانی و فببردی وجببود دارد کببه در مببورد‬ ‫و ‪ 5‬غلف از کنببدالینی اسببت‪ .‬حببتی اگببر ‪ Savitri‬حرکات ظریف را‪ .‬این ‪ 5‬رئیس گروه انرژی را می توان به نام ‪ 5‬چهببره‬


‫تعداد کمی از آنها به درستی از طریق کنترل مستعد و متعادل کننده شده و سپس آن را مانند ‪ 5‬دمی خبدایان از ‪ 5‬گبل جهبان‬ ‫‪.‬دوش گرفتن در چنین یک شخص است که پر از قدرت الهی است‪ .‬نتیجه بیداری کندالینی است پر از مزایای ویژه است‬

‫فصل هفتم‬ ‫نیروی حیاتی این اسکلت بدن انسان است ‪ BODY OF POWER‬در‬

‫این است که کمتر شگفت انگیز است که قدرت کندالینی )قدرت الهی مار( با ‪ 3‬دور ½ ساکن در بدن انسان به صورت آتش‬ ‫از مجموع نیروی حیاتی نیست‪ .‬این اسکلت انسانی را می توان به مهارت های هنری غیر قابل مقایسه از خالق آن یعنی‬ ‫خدا نامیده می شود‪ .‬در آن انبار نامتناهی از قدرت است البته در حالت نهفته در بر داشت‪ .‬در بدن ناخالص‪ ،‬ظریف و گاه‬ ‫به گاه آن ها فعالیت‪ ،‬افکار‪ ،‬احساسات‪ ،‬عقل الهی و ایمان است‪ .‬با فعال کردن آنها انسان می تواند تبدیل به خدا یعنی از‬ ‫‪.‬یک موجود پست به یک وضعیت سوپرمن‬

‫این بدن است تا از ‪ 5‬عنصر تشکیل شده است انبار قدرتمند ترین فوق العاده ای از انرژی در تمام کیهان است‪ .‬در حالی که‬ ‫اینشتین می گوید که یک اتم به شما انرژی می دهد ارزش ‪ 3،50،000‬کالری است‪ E = MC 2 .‬توضیح در معادله خود را‬ ‫و بدن انسان از ذرات ناخالص‪ ،‬ظریف و نامرئی است که دهانه کل کیهان ایجاد شده است‪ .‬ببه طبور کامبل مبی توانبد هرگبز‬ ‫تصور نیروگاه نامحدود موجود در بدن انسان با وزن متوسبط از ‪ 60‬کیلبوگرم اسبت‪) .‬کبه ببه چشبم ناخبالص قاببل مشباهده‬ ‫است( و بدن ظریف و گاه به گاه الهی است‪ .‬از آنجا که بدن انسان است که یک انبار بی نهایت از قدرت الهی آن را بببه نببام‬ ‫همه ما برای فعال سازی این بدن انسان و استفاده از آن را برای ‪ Rishis‬از این رو دستور ‪"Jyotisham Jyotihi".‬‬ ‫‪.‬رفاه جهانی است‬

‫می شود زمانی که ما می بینیم ارگان های مختلف بدن در انجببام وظببایف مختلببف اسببت‪ wonderstruck .‬تنها می توانید‬ ‫نگاهی به عنوان مثال‪ .‬از قلب ما‪ .‬جریان خون است که مانند یک رودخانه نیست‪ ،‬بلکه بسیار شبیه یک پمببپ آب اسببت کببه‬ ‫و در یک ثانیه آن را ‪ 5‬تا ‪ 6‬برابر شده اسببت‪ .‬از آن ضببربان قلببب آشببکار ‪/min.‬حرکت در پرشهای‪ .‬تعداد ضربان قلب ‪72‬‬ ‫بسته نرم افزاری اندازه گیری می شود‪ .‬که ‪ Cardiogram‬امواج الکتریکی نامحدود که می تواند توسط یک نوار قلب یا‬ ‫‪.‬قلب در استراحت برای یک دوره بسیار کوتاه ‪ 0.83‬ثانیه است‬

‫مانند قلب‪ ،‬ریه ها بیش از حد وقت استراحت می کنید برای تمبام عمبر اسبت‪ .‬آنهبا دم و ببازدم ‪ 20‬تبا ‪ 30‬اینبچ تراکبم هبوا‪.‬‬ ‫تنفس در هر دقیقه است که تقریبا ‪ 18‬تا ‪ 20‬برابر است‪ .‬آنها را استنشاق اکسیژن و بازدم گازهای ناخواسببته اسببت‪ .‬کیسببه‬ ‫‪.‬های هوا هزاران نفر در تعداد است‪ .‬اگر آنها را در یک خط راست مرتب‪ ،‬آنها را اندازه گیری ‪ 55‬بار ارتفاع از مردم است‬


‫کلیه هستند که توتون و تنباکو به رنگ قهوه ای در شکل دانه لوبیا هسببتند و وزن آنهببا ‪ 150‬گببرم اسببت‪ .‬هببر کلیببه ‪ 4‬اینببچ‬ ‫بلند‪½ 2 ،‬ب اینچب وب ‪ 2‬اینچ ضخامت است‪ .‬همانطور که ریه ها تمیز کردن هوایی ما بدن تا بیش از حد کلیه هببا روشببن مبی‬ ‫‪ lakhs‬کنیم تا مقدار آب در بدن ماست‪ .‬از طریق ادرار آنها عناصر ناخواسته از بدن ما دور می ریزیم‪ .‬دارای بیش از ‪10‬‬ ‫اگر همه این ها را در یک سطر مرتب شده و سپس مثل یک خط اعتدال می توانید آن را دور‪ .‬در ‪ 1‬ساعت کلیه ‪tubelets.‬‬ ‫‪.‬پاک خون به حدی بود که آن را دو برابر وزن کل بدن است‬

‫وظیفه گسترده ای از معده به هضم غذا‪ ،‬اما این تابع بسیار پیچیده و خاص است‪ .‬این کیسه کوچک )معببده( مببی تببوان یببک‬ ‫اتاق آب نامیده می شود‪ .‬تنها می توانید آن را عمل شعبده باز تماس به دلیل آن است آب میوه بسیاری از دسببتگاه گببوارش‬ ‫است و این نسبت انجام وظایف بسیاری از هضم است‪ .‬در راه همان چشم مانند یک دوربین و فیلببتر مبببدل و یببا صببدا را در‬ ‫‪.‬فرم از گوش نامیده می شود شگفت انگیز است‬

‫پوست مثل پوشش محافظ بدن ما و آن را به عنوان یک سپر عمل می کند‪ .‬اگر پوست انسان گسترده شده اسببت‪ ،‬طببول مببی‬ ‫کشد تا ‪ 250‬فوت مربع از منطقه است‪ .‬در ‪ 1‬اینچ مربع از پوست است ‪ 72‬پا سلول هببای عصبببی طببول و ‪ 12‬پببا رگ هببای‬ ‫خونی طولنی وجود دارد‪ .‬پوست منافذ بیرون انداختن ‪ 1‬پوند از عرق و مسئولیت عملکرد تنفس نیز طول می کشد‪ .‬انسان‬ ‫استنشاق هوا نه تنها از ریه ها بلکه از منافذ پوست است‪ .‬اگر اعصاب پوست ما در یک خط راسببت قببرار گرفتببه‪ ،‬طببول آن‬ ‫خواهد بود ‪ 450‬مایل است‪ .‬رنگدانه ملنین پوست به رنگ پوست مانند عادلنه‪ ،‬تیره‪ ،‬زرد و غیره‬

‫است اما بر اساس عملکرد‪ ،‬فعالیت و ابزار ضخامت آن در نقاط مختلبف ببدن ‪ MMS‬معمول ضخامت پوست در ‪ 0.3‬تا ‪3‬‬ ‫اسببت‪ .‬در ‪mm‬و ضببخامت در دهببان مببا انببدازه گیببری ‪mm 6‬متفاوت است‪ .‬باریکترین بر روی چشم ها از انببدازه از ‪0.5‬‬ ‫پوست‪ ،‬فولیکول های مو بی نهایت که شماره ‪ 3‬کرور بر اساس شماره از مو وجود دارد‪ .‬بر اساس آناتومی پوست انسببان‬ ‫‪.‬است ‪ 6‬پوشش و توابع آن متفاوت هستند‬

‫لوگان تا آن را به نام آفرینش هببای هیجببان انگیببز و مرمببوز اسببت‪ .‬او مببی گویببد کببه ‪ Clandering‬دانشمند مشهور دکتر‬ ‫پوست پوشش غیر فعال بدن ما نیست‪ ،‬اما قطعا یک عضو فعال است‪ .‬عملکرد اصلی پوست لمس است‪ .‬جدای از ایببن‪ ،‬ایببن‬ ‫و سپس تکامل یافته آن مببی توانیببد از توابببع طعببم‪ ،‬بببو‪ unraveled ،‬پوشش نازک‪ ،‬از جمله توابع ویژه ای که اگر آن را‬ ‫انجام شنیدن‪ ،‬دیدن و غیره و می توانید با ما معرفی به پتانسببیل خببارج از احسبباس عببادی خببود را بببه مببن بدهیببد‪ .‬زمببان و‬ ‫دوباره نمونه هایی از کیفیت ویژه ای از پوست است که در آن پوسبت ببوی مبا مبی بینبد اشبیاء‪ ،‬مبی شبنود صبداها و غبذا‬ ‫‪.‬سلیقه‪ .‬پوست افراد نابینا می شود آنقدر حساس است که آنها را در مورد عدم بینایی را خسته نکنید‬

‫ایجاد مغز انسان است حتی بیش از فوق العاده ای است‪ .‬در جعبه از ‪ 26‬میدان اینچ با وزن ‪ 3‬پوند مغببز دانببش بنببادر البتببه‬ ‫گذشته‪ ،‬حال و آینده در یک کشور نهفته محصور شده است‪ .‬در آن نهفته است‪ ،‬به صورت دانه از قببدرت الهببی اسببت‪ .‬مغببز‬ ‫انسان دارای ‪ 14‬سلول کرور و ‪ 14‬عرب‪ 5 ،‬اعصاب ل خ شنا که در مایع زرد و سفید در قالب ماده خاکسببتری و سببفید مببی‬ ‫باشد‪ .‬این مغز است که مدیر از عملکردهای بدن مانند تنفس‪ ،‬هضم‪ ،‬و غیببره حرکببت مبباهیچه ای ببه غیبر از ایبن اقیببانوس‬ ‫بزرگ از شکل‪ ،‬طعم‪ ،‬بو‪ ،‬لمس و صدا همیشه در اطراف انسان جریان و اغتشاشات در آن بازدید از مغز اسببت‪ .‬مغببز درک‬ ‫کنند‪ ،‬به رسمیت می شناسد‪ ،‬طبقه بندی و سپس آن را می دهد تصمیم خود‪ .‬در کادر نببام یکببی از مغببز نشببان میدهببد افکببار‬


‫جدید و قدیمی‪ ،‬جمع آوری ثروت دانش‪ ،‬تولد حاضر و چاپی از تولد قبلی‪ ،‬شاد ‪ /‬تجارب غم انگیز و غیره همببه ایببن توسببط‬ ‫‪.‬دانشمندان ثابت شده است‬

‫هنگامی که عملکرد و شکل گیری هر دو غدد درونریز و متابولیسم و غدد مترشحه خارجی یافت شد و دانشببمندان آنهببا را‬ ‫به نام جعبه معجزه آسا است‪ .‬این غدد تنها در شکل گیری بدن انسان کمک می کنبد بلکبه ببه ایبن اسبت کبه آن را ببه طبرز‬ ‫‪.‬مرموزی بخش خودآگاه و ناخودآگاه از مغز را تحت تاثیر قرار می‬

‫سلول های بدن ما زندگی می کنند‪ ،‬بر اسباس ببه عنبوان کوچکبترین واحبد از ببدن مبا مراقببت مبی کنبد‪ .‬اگبر کسبی یبادآور‬ ‫دقیقهای‪ ،‬بدن ما به منزله یک اقیانوس بزرگ از این سلول های زنده است‪ .‬شصببت و پنببج درصببد از آن آب اسببت و سببلول‬ ‫دارای سیتوپلسم‪ ،‬پروتوپلسم و هسته است‪ .‬در آفرینش آنها کربن‪ ،‬هیدروژن‪ ،‬اکسیژن‪ ،‬نیتروژن‪ ،‬فسفر و غیره بببا تبوجه‬ ‫به آناتومیست انسان بدن ما ‪،6،00،00،00،00‬ب ‪ 000‬سلول مورد استفاده قرار می گیرنببد‪ .‬بببه گفتببه دانشببمندان‪ ،‬ایببن غیببر‬ ‫ممکن است به دستگاه مواد مخلوط انرژی از این سلول ها و عناصری را که بخشی در تولید این سلول ها را انبدازه گیبری‬ ‫‪.‬کند‬

‫در مرکز سیتوپلسم سلول است یک هسته است‪ .‬در هر هسته هستند‪ 24 ،‬جفت کروموزوم وجببود دارد و آنهببا از واحببد بببه‬ ‫سبباخته ‪ RNA‬و ‪ DNA‬نام ژن ساخته شده است‪ .‬هر سلول دارای ‪ 5،000‬تا ‪ 1،20،000‬جفببت ژن اسببت‪ .‬ایببن ژن هببا از‬ ‫شده است‪ .‬این اوج رقت است‪ .‬بازیگران و قالب از اصل و نسب در این ژن ها یافت می شود‪ .‬ویژگببی هببای خبباص از نسببل‬ ‫‪.‬های بی حد و حصر در این ژن ها یافت می شود و در زمان مناسب آن را آشکار این ویژگی ها است‬

‫و از این رو کودک باید آنها را به تنهببا ‪ procreates‬ظاهرا به نظر می رسد هر چند به عنوان یک پدر و مادر یک کودک‬ ‫بسیاری از زمان ها به دلیل ژن از یک کودک از ویژگی های بسیاری از ‪ JOLT‬شبیه است‪ .‬اما این باور گسترده می شود‬ ‫نه تنها پدر و مادر او اما نسل بی حد و حصر از اجداد قبل از آنها ساخته شده و در نببتیجه نببوزاد آشببکار برخببی از ویژگببی‬ ‫‪.‬های عجیب و غریب است‬

‫تنها می تواند شگفت زده می شود‪ ،‬زمانی که یکی متوجه نیروی زندگی است که باعث می شود تا یببک انسببان اسببت‪ .‬فقببط‬ ‫آن را به عنوان شگفت انگیز است که یک دانه به ساقه‪ ،‬تبدیل و سپس به گیاه و بعد از آن بببه یببک درخببت غببول پیکببر در‬ ‫راه همان یک موجود زنده در طی مراحل ابتدایی خبود را ببه را حبتی شبدیدتر تلش اسبت‪ .‬اسبپرم آنقبدر کوچبک اسبت کبه‬ ‫‪ 1000‬برادران از آن را می توان در نوک یک سوزن نشسته است‪ .‬در هنگام جماع است‪ ،‬خیلببی بببرق تولیببد شببده در انببدام‬ ‫های تناسلی که به دلیل تحریک آن اسپرم برای پیدا کردن شریک زندگی خود را یعنی تخمک وجود دارد‪ .‬برای ایببن اسببپرم‬ ‫را به حرکت چنان سریع است که به نظر می رسد اجرای یک یوزپلنبگ کنببدتر نسببت ببه آن اسبت‪ .‬اسبپرم در حببالی کبه در‬ ‫جستجوی تخمک برای اجرای چنین با توجه به عدم تعادل شکل آن اسببت کببه در مسببافت هببای طببولنی مببی تببوان آن را در‬ ‫‪.‬مقایسه با یک مرد طواف کل زمین ما‬

‫‪.‬اسرار بسیاری در بدن ما وجود دارد که اکثریت از آنها هنوز از درک ما پنهان است‬


‫وظایف هورمون ها‪ ،‬کروموزوم‪ ،‬سلول های زنده و توانببایی شببگفت انگیببز خببود‪ ،‬زیببر ذهببن خودآگبباه‪ ،‬حساسببیت عبباطفی‪،‬‬ ‫پتانسیل خارج از احساس عادی‪ ،‬خود سوق سبک زندگی‪ ،‬نفوذ نور الهی‪ ،‬مواد شیمیایی و قببدرت الهببی در انبببار بببه شببکل‬ ‫آتش نیروی زندگی چه هستند؟ ما می دانیم که فقط کمی در این باره است‪ .‬اما بر چه اساس است کببه آن را ایجبباد مببی کنببد؟‬ ‫‪.‬انسان می داند که هیچ چیزی در این مورد است‪ .‬با گفتن این که بدن ظریف هدایت تمام این توابع ما ساکت باقی می ماند‬

‫در مورد بدن انسان لرد هربرت می گوید که‪" .‬هر کس به مطالعه آناتومی )تشریح بدن( اهمیت می دهببد هرگببز نمببی توانببد‬ ‫باقی می ماند یک آتئیست‪ ".‬چنین شخصی با پذیرش به طور کامبل قبدرت خداونبد را ببه عنبوان یبک نقباش مباهر و پبر از‬ ‫‪.‬خلقیت به درستی استفاده از بدن درشت و ظریف است برای رسیدن به هدف معنوی است‬

‫فصل هشتم‬ ‫آگاهی دچار نیرنگ در کیسه از شش چاکرا ‪OCEAN OF‬‬

‫که از جنبه های آناتومی انسان مورد بحث قبل از نوع معمولی است و آن را مورد مطالعه قرار گرفته است و درک با‬ ‫استفاده از دستگاه های فنی‪ .‬این جنبه ناخالص از بدن ما است‪ .‬پس از ساخت جراحان تجزیه و تحلیل های پاتولوژیک‬ ‫‪.‬عمل اندام های شکسته است‬

‫بارها و بالتر از این‪ ،‬هنگامی که ما از جنبه آگاهانه از بدن انسان صحبت و سپس آن را قطعا هر دو درشت و ظریببف مببی‬ ‫باشد‪ .‬این خیلی ناخالص است که به زودی به عنوان نیروی زندگی حرکت بدن ناخالص می افتد مسببطح و آن بببدن کببه فقببط‬ ‫یک لحظه قبل از راه رفتن و صحبت کردن در حال حاضر فاسد دور‪ .‬و به طور همزمان در بدن است چنان ظریف اسبت کببه‬ ‫تمام واحدهای کوچک ‪ /‬بزرگ خود را به آگاهی کیهانی پیوسته است‪ .‬چیزی است که در حال حاضر در این کیهان کببه آنهببا‬ ‫را به عنوان قابلیت های خود را در هر جذب و پرتاب آن را بیش از حد وجود دارد‪ .‬از آنجا که روح فردی است کببه بخشببی‬ ‫از روح کیهانی‪ ،‬سابق می پذیرد انرژی از آن و کمک به آن را در ظرفیت خود را‪ .‬هر گاه بحببث در مببورد کنببدالینی شبباکتی‬ ‫‪).‬قدرت الهی مار( وجود دارد نیز وجود دارد که شرح این مرکز بسیار لطیف و آگاه است‬

‫مراکز بی حد و حصر در بدن انسان وجود دارد که در نیروی زنببدگی و انببرژی نیببروی حیبباتی فراواننببد‪ .‬ایببن نقبباط حسبباس‬ ‫هستند و تعداد کل آنها است ‪ .700‬هنگامی که عدم تعادل انرژی نیروی حیاتی در این منبباطق حسبباس وجببود دارد‪ ،‬سببلمت‬ ‫خیلی بدتر و در نتیجه چنین فردی می افتد طعمه به بسیاری از بیماری ها اسببت‪ .‬در زمینببه پزشببکی ایببن نقبباط حسبباس‪ ،‬از‬ ‫اهمیت زیادی داده می شود‪ .‬در واقع اساس روش طب سوزنی و طب فشاری برای درمان بیماری هببای مختلببف در چیببن و‬ ‫‪.‬ژاپن این نقاط حساس است‬


‫در کتاب خود "از مراکز حیاتی انسان" می نویسد که فیبرهای عصببی متمرکببز در ایببن ‪ K. Carlfried‬دانشمند معروف‬ ‫نقاط حساس تر هستند و نه تنها آنها را به یکدیگر مرتبط هستند اما مربوط به مرکز خود است‪ .‬به غیر از نقبباط حسبباس ‪7‬‬ ‫سایر مراکز اصلی در بدن ما وجود دارد کبه در آن ثبروت ببی نهبایت از انبرژی نیبروی حیباتی و ببالقوه خبارج از احسباس‬ ‫عادی البته در حالت نهفته است‪ .‬این ‪ 7‬مرکز نامیده می شود چاکراها یا‪ ،‬شبکه‪ .‬در این چاکراها الیاف دانش )اعصباب( ببه‬ ‫‪.‬اندازه بزرگ آشفته شده است‪ .‬چاکراها در حال حاضر در منطقه که در آن درشت و ظریف بدن متحد است‬

‫ستاره( نامیده است و می گویببد کببه( "‪ "astrum‬روانشناس معروف اروپا‪ ،‬پاراسلیوس‪ ،‬بدن ظریف این مراکز به عنوان‬ ‫این انبار از قدرت هستند‪ .‬به گفته وی از طریق رسانه از این انرژی مراکز کهکشان ها و قطعات دیگر از کیهبان وارد ببدن‬ ‫‪.‬ما می شود‬

‫دانشمندان یوگایی تماس چاکراها به عنوان نیلوفر آبی بیش از حد برای مثال‪ .‬نیلوفر آبی قلب‪ ،‬ناف لوتوس‪ ،‬پوسببت سببر و‬ ‫ژاپنبی ذن ببه نبام ‪ Budhism‬غیره نیلوفر آبی در زبان انگلیسی لوتوس است که ببه نبام شبببکه عصببی و ببر اسباس ببه‬ ‫‪.‬در فلسفه تائو چینی چاکراها اتحادیه کیهانی انرژی مرد و زن یعنی "یانگ و یین" است ‪"Cusos".‬‬

‫در قببدرت بببه عنببوان واقعیببت "و در" شبباکتی ‪ Woodroffe‬توصیف را تشکیل می دهند که بدن ظریف توسببط سببر جببان‬ ‫تاریخ فلسفه هند توسط شری داسگوپتا‪of ""،‬در" کندالینی مرموز "‪ ،‬جلد‪ .‬است ‪evam Shaakta "، VG Rele 2‬‬ ‫در واقعیت که به جلببو بببا ‪ HG Bense،‬کتاب تبتی رهایی بزرگ "توسط ایوانز برتری و" اسطوره شناسی روح "توسط‬ ‫و ‪ 2‬مراکز ‪، Sushumna، Merudand‬هند و فیلسوفان قرار گرفت‪ .‬ایدا کندالینی و پینگال ‪ Rishis‬تانترا و یوگا توسط‬ ‫‪،‬تببانترا ‪ Kundalyupanishad، Yogarnav‬شرح داده شده در متون مقدس مانند یوگا ‪Mooladhar Sahasrar‬‬ ‫‪،‬تببانترا ‪، Shatchakra Nirupanam، Kularnav‬تببانترا ‪Dhyan Bindu Upanishad، Mahanirvan‬‬ ‫‪.‬و غیره را می توان در یک زبان علمی روشن به شیوه ای بسیار محدود است ‪Sharada Tilak‬‬

‫کامل از ام برق ‪ cada equina‬مدت به عنوان یک دو قطبی الکتریکی‪ .‬قسمت پایین آن به نام ‪ Sushumna‬دانشمندان‬ ‫تنهببا اسببت‪ .‬در راه همببان ‪ Mooladhar‬و چبباکرا ‪ cada equina‬و نیمه بببالیی بببه نببام مغببز دارد ‪ +‬بببرق ام‪ .‬وضببعیت‬ ‫از یوگا است‪ .‬در یک وضبعیت نبادر در ‪ Sahasrar‬صعودی سیستم فعال کننده مشبک "موجود در مغز است معادل چاکرا‬ ‫زمانی که جریان از پایین به بال‪ ،‬از آن است که به سفر از بذر شببور و شببوق بببه آن از برهمببن گفببت و آن را در بببه مببرگ‬ ‫عمل‪ .‬نمادین این بخش نام های مختلبف داده مبی شبود‪ ،‬امبا در واقببع آنهببا در حبال حاضببر ببه ‪Devyaan Merudand‬‬ ‫عنوان امواج الکترومغناطیسی ظریف‪ .‬دانشمندان به ما می گویند که به طور متوسط فشار الکتریکی ‪ 1‬ل خ ولببت ‪ /‬سببانتی‬ ‫متر در بدن ما وجود دارد‪ .‬مانند موجودات دیگر در این نشت از ناحیه تناسلی‪ ،‬پوست‪ ،‬و نفس در آن سببفارش و در نببتیجه‬ ‫نابود می شود‪ .‬انسان تنها توسط خداوند با قدرت بال بردن نیروی روح خود را که در گودال سبقوط افتباده اسبت پبر برکبت‬ ‫است‪ .‬نشت را می توان توسط انسان و از طریق شیوه های یوگایی سفر از یک چاکرا )شبکه( خود را بببه دیگببری متوقببف‬ ‫‪.‬می تواند در منطقه سر فعال شده و در نتیجه می تواند نور الهی را تقویت ‪ Sahasrar‬شده است‪ ،‬کمال‬

‫ببه نبام لوتبوس ‪ Sahasrar 1000‬همانطور که گفته شد قبل از اینکه در مجموع ‪ 6‬چاکراهبا وجبود دارد‪ .‬هفتبم اسببت کبه‬ ‫‪.‬گلبرگ‪ .‬در اینجا ما به رئوس مطالب مختصری از اتصال از آناتومی بدن انسان به چاکراها مربوط به آن را می دهد‬


‫از ‪ carksijial‬مرکببزی کانببال از آکببورد نخبباعی( در منطقببه( ‪ Sushumna‬در نیمببه پببایین تببر از ‪ Mooladhar‬چاکرا‬ ‫مربوط به منطقه مرکزی مقعد و آلت تناسلی و کف لگن واقع شده است‪ .‬در اینجببا دسببته ای از ریشببه هببای ‪Merudand‬‬ ‫ظهور ایجاد شبکه عصبی خاجی و ناحیه تناسببلی‪ .‬جریببان الکببتریکی در ایببن خوشببه ‪ cada equina‬عصبی خاجی که از‬ ‫شبباکتی و ‪ Mooladhar‬عصب را پیچش که انرژی آشکار مانند طوفان است‪ .‬این جریان الکتریکی بسیار ظریببف بببه نببام‬ ‫عملکرد اصلی آن است از باروری و زایش است‪ .‬کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( خواب در اینجا با ماکل ‪ ½ 3‬دور است‪.‬‬ ‫این جریان به عنوان یک نیلوفر آبی از ‪ 4‬گلبرگ است که توسط یوگی را تجربه و این ‪ 4‬نمادهببای سببعادت نهببایی‪ ،‬سببعادت‬ ‫برهمن )صببدا( و کلمببه ای ‪ Shabda‬طبیعی‪ ،‬سعادت یوگایی و شجاعت های مختلف هستند‪ .‬در اینجا است که یک ارتعاش‬ ‫‪.‬این چاکرا بو است و این عنصر زمین است ‪. Tanmatra‬وجود دارد "‪ Lum‬که ناشی از آن است که "لوم‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫است‪ .‬این است کبه ‪ Svadishthan‬چاکرا بعدی )‪ (Merudand‬هنگامی که شما مسافرت به سمت بال در آکورد نخاعی‬ ‫واقع شده است‪ .‬شبکه در اینجا از خوشه های عصبی از ‪ hypogastrium‬یعنی در ‪ Mooladhar‬به ‪ 4‬انگشت بالتر از‬ ‫واقع ساخته شده است‪ .‬ارگان های داخلی توامان به آن ‪ Sushumna‬و گانگلیون سمپاتیک که در دو طرف ‪Sushumna‬‬ ‫غده آدرنال و ترشح هورمون آدرنال است‪ .‬هنگامی که این آدرنالین فعال است آن است که ظرفیت بببرای غلبببه بببر آشببفتگی‬ ‫ذهنی و موانع دیگر‪ .‬عملکرد اصلی آن دفع و انتشار است‪ .‬اما هنگامی که آن فعال است‪ ،‬آن را افزایببش مببی دهببد قببدرت و‬ ‫‪ Alcohl‬تمامی تحریف های ذهنی مثل بی حالی‪ ،‬رخوت‪ ،‬بی اعتمبادی‪ ،‬ببی انضبباطی و غیبره را خبراب مبی کننبد ‪VIM.‬‬ ‫‪.‬اسببت "‪ "Vum‬عصبانیت‪ .‬در اینجببا بببا ‪ 6‬گلبببرگ نیلببوفر آبببی وجببود دارد‪ .‬سببرود بببذر آن ‪ Anger‬غرور ‪ Pride‬الکل‬ ‫زیر یک گروه ‪ Svadhishthan‬و ‪ Mooladhar‬این چاکرا رسا )آب( است و عنصر آن آب است‪ .‬چاکراها ‪Tanmatra‬‬ ‫‪.‬آمده است ‪ Rudragranthi‬و اتحاد آن )نقطه کانونی( نامیده می شود‬

‫یافت مبی شببود‪ Merudand .‬چاکرای سوم مانیپور است‪ .‬از نظر تشریحی از آن است که در منطقه ناف یعنی منطقه کمر‬ ‫در اینجا است که شبکه خورشیدی تشکیل شده است که با توجه به اتحاد گبانگلیون سببمپاتیک و یببک دسبته از دسبته هبای‬ ‫عصب واگ است‪ .‬غده توامان به این پانکراس که باعث می شود آنزیم جدا از هورمون است‪ .‬هنگامی که ایببن چبباکرا فعببال‬ ‫بنیه و قدرت اراده می افزاید به‪ .‬عملکرد اصلی آن این است که برای کمک به هضم غذا‪ .‬کاهش انحرافات ذهنببی مببا و یببک‬ ‫تمایل به پیروی از مسیر معنوی است‪ .‬این نیلوفر آبی واقع در ناف دارای ‪ 10‬گلبرگ است‪ .‬سببرود ببذر خببود را "عجیببب و‬ ‫آن فرم )قابل مشاهده( اسببت و عنصببر آن آتببش اسببت‪ .‬اگببر شببما آن را فعببال کنیببد‪ 3 ،‬آتببش ‪. Tanmantra‬غریب" است‬ ‫سوزی از بدن مشتعل می شود و بنابراین در سبفر ببه سبمت ببال کمبک مبی کنبد تبا‪ .‬انبرژی فبوق العباده ای از ایبن چباکرا‬ ‫دکتر هیروشیما ژاپن با دستگاه چاکرا خود را اندازه گیری و رسم نمببودار بببر اسبباس آن اسببت‪ .‬تبببتی آن را ‪Motoyama‬‬


‫اسببت کبه در پشبت قلببب در قلببب شببکه واقببع شببده اسبت‪ .‬در اینجبا زنجیببره ‪ Anahat‬چبباکرای چهببارم ‪Manipadma.‬‬ ‫متحد مش به را تشببکیل مببی دهنببد و در نبتیجه تببامین انببرژی بببرای کببل ‪ Sushumna‬گانگلیون سمپاتیک‪ ،‬عصب واگ و‬ ‫منطقه قلب‪ .‬این نیلوفر آبی دارای ‪ 12‬گلبرگ است‪ .‬منبع ریشه انرژی پیس میکر است در اینجا‪ .‬نیببز نامیببده مببی شببود ایببن‬ ‫است که مرکز احساسات و عواطف حساس است‪ .‬این چاکرا منبع از مهارت های هنری‪ ،‬تجارب نشبئه و احساسببات ظریبف‬ ‫است‪ .‬هنگامی که آن فعال است‪ ،‬احساسات مانند خدمات سخاوتمندانه دل‪ ،‬معنببویت‪ ،‬اسبتقامت و احسباس فراوانبی "جهبان‬ ‫یک خانواده متحد است"‪ .‬غده تیموس است‪ ،‬به این جنبش می شود‪ .‬عملکرد اصبلی آن ایبن اسبت کبه بنبدر نیبروی حیباتی‬ ‫برهمببن یببا ‪) Shabda‬پرانا( و استفاده از آن را به درستی‪ .‬سرود دانه از ایببن چبباکرا "یببام" اسببت‪ .‬ایببن نقطببه کببانونی از‬ ‫و مانیپور چاکراها قرار با هم ‪. Anaahat‬صدا و عنصر هوا است ‪. Tanmantra‬صدا الهی( است( ‪Anaahat Naad‬‬ ‫‪.‬ویشنو است ‪ Granthi‬و ‪ Khand Soorya‬تشکیل‬

‫قریببن شببده ‪ Vishudhi‬غده تیروئید و حلق و حنجره غدد واقع در پشت آن بببه چبباکرا ‪ Vishudhi.‬در گلو است چاکرای‬ ‫است‪ .‬در فعال کردن این دانه چاکرا از پتانسیل خارج از احساس عادی جوانه جلو‪ .‬این چاکرا با نفوذ در زیر ذهببن خودآگبباه‬ ‫و مرکز روانی فعال نیمه راست مغز به نام "خاموش منطقه" اسبت‪ .‬لوتبوس در اینجبا دارای ‪ 16‬گلببرگ و دانبه آن سبرود‬ ‫که با اتحاد با چاکرا ‪ Ajna‬آن لمسی است و فضا عنصر آن است‪ .‬آخرین چاکرا نامیده می شود ‪"". Tanmantra‬زمزمه‬ ‫براهما‪ .‬سرود دانه آن است "اوم" و عنصر آن ذهن است‪ .‬این ‪ Granthi 2‬باعث می شود تا گروه چاندرا و ‪Vishudhi‬‬ ‫گلبرگ و اتحادیه غده هیپوفیز و صنوبری است‪ .‬در نقطه کانونی بین ابببرو واقببع ایببن غببدد مببی شببوند و آن را کنببترل همببه‬ ‫عملکردهای بدن است‪ .‬برای فعال کردن آن دید الهی ما این است که باز کردن‪ .‬هنگامی که سیستم لیمبیک و هیپوتببالموس‬ ‫فعال می شوند‪ ،‬تمام پوشش های مغز باز شده است‪ .‬بنابراین روح فبردی مبی شببود قببادر بببه اتحبباد بببا روح کیهببانی )خببدا(‬ ‫‪.‬است‬

‫ایستگاه پایانی سفر بزرگ از بیداری کندالینی است که در حبال حاضببر در منطقبه مرکبزی یعنبی مغببز کپسبول ‪Sahasrar‬‬ ‫داخلببی و سیسببتم فعببال کننببده مشبببک اسببت‪ .‬هببزاران نفببر از جرقببه را از آن سبباطع مببی شببود و از ایببن رو آن را بببه نببام‬ ‫در قالب یک مرکز خلق ببه آن ‪ Ajna‬چاکرا ‪ Brahmarandhra.‬و ‪ Brahmalok‬نیز نامیده می شود ‪Sahasrar.‬‬ ‫به ‪ Sahasrar‬قطب شمال است که در اتحاد با روح کیهانی برسد‪ ،‬سعادت از برهمن است‪ .‬فعال ‪. Sahasrar‬متحد است‬ ‫افزایببش مبی یاببد کبه از پبایه ببه نبام چبباکرا ‪ Sushumna‬معنای فعال شدن مراکز ماده خاکسببتری در مغببز اسبت‪ .‬عصبب‬ ‫یعنی از چپ به راست و سپس )‪ (Yamuna‬و پینگال )‪ (Ganga‬طول می کشد همراه با آن اعصاب ایدا ‪Mooladhar‬‬ ‫و ام تکانه های الکبتریکی‪ .‬پینگببال در ‪ Naadi‬از سمت راست به چپ است‪ .‬ایدا است که در سمت چپ است به نام چاندرا‬ ‫اسببت کبه ام الکبتریکی ‪ +‬ضبربه‪ .‬ایببن ‪ 2‬امتیبباز از اتحببادیه کببه ببا اتحباد ببه ‪ Surya Naadi‬سمت راست است و به نبام‬ ‫چاکراها‪ .‬ایدا و پینگال اعصاب‪ Ajna ،‬و ‪ Mooladhar‬برابر می کند اتحادیه در ‪ Sarawati 3‬به عنوان ‪Sushumna‬‬ ‫‪.‬نشان دهنده سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است‬

‫در واقع آن است که غیر ممکن است برای توصیف کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( در شرایط تشریحی‪ .‬چیزی کببه مببا در‬ ‫است‪ .‬کنببدالینی شبباکتی نبام هببای بسبیاری ماننببد قببدرت الهببی مببار‪ (Maneeshis) ،‬بال با توجه به تجربه متفکران بزرگ‬ ‫نیروی زندگی‪ ،‬آتش زندگی و غیره انرژی الهی به دست آمده از بیداری کندالینی و فعال از ‪ 6‬چاکراها ببه مببرد قبدرت الهبی‬ ‫‪.‬است‬


‫فصل نهم‬ ‫جواهرات است ‪ OF SEVEN‬انبار ‪ OF‬این بدن الهی طاق‬

‫به طور کلی در حالی که بحث در مورد کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( ما از ‪ 6‬چاکرا می گویند‪ ،‬اما در واقعیت آنها ‪ 7‬در‬ ‫یا لوتوس ‪ 1000‬گلبرگ اوج تمام چاکراها است‪ .‬از آنجا که آن را در مغز آن است که به عنوان یک ‪. Sahasrar‬شماره‬ ‫بین ابروها ‪ Ajna‬وتر ستون فقرات(‪ ،‬چاکرا( ‪ Merudanad‬رئیس است‪ .‬برچسب فوق العاده ای به دلیل ‪ 5‬چاکراها در‬ ‫‪.‬در منطقه سر وجود دارد ‪ Sahasrar‬و پس از آن‬

‫‪: Bhooha، Bhuvaha، Svaha، Mahaha،‬جهببان( شببرح داده شببده اسببت‪ .‬اسببامی آنهببا عبارتنببد از( ‪7 Lokas‬‬ ‫حتی در کتاب مقدس اسلمی گفته می شود که خدا ساکن در ‪ 7‬هفتببم بهشت است‪ .‬از ‪Janaha، Tapaha، SATYAM.‬‬ ‫زمان های باستان شرح مشابهی است که در دین مسیحیت‪ ،‬بیش از حد‪ .‬سیاره زمیببن یکببی اسببت کببه هنببوز بببه ‪ 7‬دسببته از‬ ‫‪.‬موجودات ساکن بر روی آن یعنی‪ .‬شن و ماسه‪ ،‬سنگ‪ ،‬درختان‪ ،‬گیاهان‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬آب است‬

‫باید توجه داشته باشید که ‪ 7‬جهان می تواند در فضای ستاره ای اینتر از جهان مببادی مببا هرگببز در بببر داشببت‪ .‬آنهببا نببه در‬ ‫آسمان و نه در زیر زمین سیاره ما وجود دارد‪ .‬در واقع آنها در حال حاضر آگبباهی انسببان اسببت‪ .‬از آنجببا کببه دنیببا )جهببان(‬ ‫بایبد در ‪ Lokas‬است در عالم صغیر )روان انسان( وجود دارد‪ .‬از این رو به جبای ضبللت دور در جهبان خبارجی ایبن ‪7‬‬ ‫‪.‬داخل یعنی در آگاهی ما نگاه کرد‪ .‬بنابراین می توانید از این جهان با ما تماس بگیرید‬

‫بر اساس طب آیورودا بدن ‪ 7‬مواد معدنی و خون‪ ،‬پوست‪ ،‬آب میوه‪ ،‬گوشت‪ ،‬استخوان‪ ،‬مغز استخوان و مایع منی آنها‪ .‬اگر‬ ‫چه این ها به وضوح جداگانه و در عین حال آنها را محکم در داخل هم آمیخته اند‪ .‬تمام ایببن قببرار ‪ 7‬بببا هببم بببه منزلببه بببدن‬ ‫ناخالص ما‪ .‬وقتی که ‪ 7‬برابر جنبه از فرد مورد بحث قرار گرفته است‪ ،‬آن را شامل طول‪ ،‬پهنا‪ ،‬ارتفاع )‪ 3‬برابر جنبه هببای‬ ‫هولوگرافی اینترنت اکسپلورر(‪ ،‬جهت گیری های خاص )فضا زمان( و پنجمین ماده ضد است‪ .‬این جنبه پنجم که مربوط بببه‬ ‫بدن ظریف است که بنادر بالقوه خارج از احساس عادی اسببت‪ .‬جنببه ششببم فراینبد تفکبر اسببت و هفتمیبن احساسببات الهبی‬ ‫‪.‬است‪ 4 .‬نخست جنبه بی اثر و سه نفر دیگر از جنبه های آگاهی هستند‬

‫با ریشه کن ‪ 7‬درختان به طور همزمان تنها با یک فلش نمایش داده شده از دلوری الهی ‪ RAM‬قبل از کشتن ولی خداوند‬ ‫بود ‪ Abhimanyu‬در واقع این ‪ 7‬درختان به ‪ 7‬چاکرا از بدن لطیف ما مطابقت دارد‪ .‬از آنجا که ‪ Sugreeva.‬خود را به‬ ‫پببایین توسببط ‪ Chakravyuha‬این ‪ 7‬چاکراها در صورت مسبتعد بیببدار نیسببت کببه او نمبی توانببد بیببرون آمببدن از شبببکه‬ ‫به دست آمده ‪ Uttara‬با وجود این واقعیت است که او را به حکمت الهی در حالی که هنوز در رحم مادرش ‪Kauravas‬‬ ‫بود گذاشته‪ .‬کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است بسیار با ارزش است که از آن شده است در ‪ 7‬چاکرا از بببدن لطیببف مببا‬ ‫‪.‬که قفل طاق الهی قفل شده است‬


‫‪.‬هنگامی که ما از ‪ 7‬چاکرا )‪ ،‬شبببکه( صببحبت مببی کننببد‪ ،‬بببه ایببن منظببور از پببایه یعنببی سببتون فقببرات واقببع شببده اسببت‪1 .‬‬ ‫همراه ‪Mooladhar 2. Svadhishthan 3. Manipoor 4. Anaahat 5. Vishudhi 6. Ajna 7. Sahasrar.‬‬ ‫‪ Sahasrar‬بیبببش از حبببد اسبببت‪ .‬بنبببابراین ‪ Bindu‬در مکبببان هبببای خاصبببی کبببه ذکبببر چببباکرا ‪ Ajna‬ببببا چببباکرا‬ ‫در نظر گرفته شده است از ایستگاه در نهایت به صورت یک لوتوس ‪ 1000‬گلبرگ دار و یببا مببار )‪(Brahmarandhra‬‬ ‫بیش از ‪ 6‬کمتر چاکراها وجود دارد‪ .‬این است کببه ‪ 1000 Sahasrar‬سر‪ .‬در واقع همراه با تنها ‪ 7‬چاکرا که در آن قوانین‬ ‫بسیار شبیه به غده هیپوفیز که رئیس تمام غدد درون ریز است‪ .‬این ‪ 6‬چاکراها را می توان گفت که هر دو به طور جداگانه‬ ‫واقع شده و همچنین به عنوان مربوط به یک فصل از یک سال دیگر فقط به عنوان به یک دیگر مربوط است‪ .‬آنها نیببز بببه‬ ‫‪.‬نام سنگ ‪ 6‬مایلی و ‪ 7‬روز یکی به جای این که یک سنگ است یک معبد مقدس است‬

‫فرقه خاصی از یوگی به این چاکراها به عنوان ‪ 7‬بدن یعنی ‪ .1‬بدن فیزیکی ‪ .2‬کالبد اثیری ‪ .3‬کالبببد اخببتری ‪ .4‬کالبببد ذهنببی‬ ‫‪ .5‬بدن روحانی ‪ .6‬بدن کیهانی ‪ .7‬بدن الهی‪ .‬بدن فیزیکی را می توان با چشم ناخالص ما دیده مببی شببود‪ .‬انببدام هببای درون‬ ‫‪.‬بدن را می توان با لمس کردن آنها و یا از طریق وسایل دیگر تلقی می شود‬

‫بدن دوم این است که در آن افکار به دنیا می آیند‪ .‬در اینجا را تجربه دوست دارد ‪ /‬دوسبت نبدارد‪ ،‬احبترام ‪ /‬تبوهین‪ ،‬خبود ‪/‬‬ ‫بیگانگان‪ ،‬قناعت ‪ /‬نارضایتی اتحادیه ‪ /‬جدایی و دیگر مانند تجربه های شیرین ‪ /‬تلخ اسببت‪ .‬ایببن کالبببد اثیببری کببه برچسببب‬ ‫به عنوان دو اثیری است‪ .‬آنها فکر می کنند آن است که مترادف با کوشا پرانا یا غلف حیاتی است‪ .‬امببا ‪Theosophists‬‬ ‫این کببار ‪ «Biofluxes". Leadbeater‬در واقعیت آن مرز گسترده تر است‪ .‬این دیده می شود و اندازه گیری به عنوان‬ ‫‪ Ideosphere.‬را از طریق "انسان مرئی نامرئی" مورد بحث و بررسی بود‪ .‬نیز نامیده می شود‬

‫بدن سوم مربوط ببه افکببار‪ ،‬منطببق‪ ،‬عقببل‪ ،‬و عقببل الهبی اسببت‪ .‬ایببن اسبت کببه مربببوط ببه رفتبار اجتمبباعی‪ ،‬رفتبار متمبدن‪،‬‬ ‫ایدئولوژی‪ ،‬میل‪ ،‬فرهنگ و غیره در بدن روانی تجربه نشئه مهارت های هنببری وجببود دارد و در آن را آشببکار احساسببات‬ ‫ظریف است‪ .‬این جهان از حساسیت است‪ .‬در این بدن شفقت‪ ،‬سخاوت‪ ،‬آرمان ها و غیره بدن چهارم بدن ذهنی است که در‬ ‫آن عظمت و شکوه آشکار و جسارت و شجاعت ما بالغ در اینجا‪ .‬بر این اساس است که نویسنده مرد آینده اش اسببت‪ .‬اگببر‬ ‫آن را آنگونه که مورد استفاده انسان از عمر خود را به اوج می رسد و اگر تحریف شده خود را‪ ،‬که به سقوط او منجر می‬ ‫‪.‬شود‬

‫بدن پنجم بدن روحانی است و یک انبار از پتانسیل خارج از احساس عادی است‪ .‬ذهن آگبباه زیببر در صببلحیت آن اسببت‪ .‬در‬ ‫مردان ریاضتهای‪ ،‬یوگی‪ ،‬مردان خود را کنترل و غیره را در بدن هفتم تفاوت بببر اسبباس "مببال مببن و ‪ Rishis،‬بدن ششم‬ ‫مال تو" غلبه آفریده شده است‪ .‬در اینجا است کببه احسبباس "جهببان ببه عنببوان یببک خببانواده واحببد" و "همبه موجببودات‪،‬‬ ‫بخشی از روح من بیدار شده است‪ .‬در اینجا یکببی از تجببارب روح و بببدن از برهمببن اسببت‪ .‬ایببن منطقببه از آسببمان و آزادی‬ ‫‪.‬معنوی است‬

‫شببیوا وجببود دارد‪ .‬لببرد شببیوا ‪ Kartikeya‬یببا تولببد ‪ Skand‬شیوا افسانه عجیب و غریببب در مببورد پسببر ‪ Purana‬در‬ ‫احساس کرد که نیاز به ایجاد کردن یک پسر شجاع که می خواهند شیاطین و بببه ایجبباد سببلطنت از دمببی خببدایان غلبببه بببر‪.‬‬ ‫بنابراین او را پذیرفت نماز دمی خدایان است‪ .‬مایع منی شیواجی آشکار به عنوان آتش‪ .‬پببارواتی‪ ،‬همسببر خببود را قببادر بببه‬ ‫ایببن مبایع منبی در صبورت آتبش ‪ imbibed‬زمبان ببه شببکل یبک زن و ‪ Vaishwanar‬تحمل این آتش بود و از این رو‬


‫متولد شد او درخشندگی بسیار آشکار الهی است که به عنببوان یببک مشببکل وجببود ‪ Skand‬سوزی در رحم او است‪ .‬وقتی‬ ‫سبتاره( ‪ Kritikas‬هیچ تجربه ندارد‪ .‬از این رو این کار توسبط ‪. Parvatiji 6‬دارد که می خواهند تربیت و تغذیه او را‬ ‫آشکار ‪ 6‬دهان به طوری کبه ببرای ‪ Skand‬تغذیه‪ .‬که ‪ Skand‬های خوشه پروین( گرفته شده است‪ .‬آنها پرورش داده و‬ ‫سر(‪ .‬به محض این که او به ‪ Shadanan (6‬نیز نامیده می شود ‪ Kartikeya‬از این رو ‪ Kritikas.‬نوشیدن شیر از ‪6‬‬ ‫دست آورد ممکن است به او حمله شیاطین و او با به دست آوردن پیروزی بر آنها از دمی خدایان خواست به سر مببی بببرد‬ ‫‪.‬از کمر‬

‫باید بر عنوان این گروه از ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه( مربوط به کندالینی شاکتی بببه همببراه نفببوذ خببود نگبباه ‪ Skand‬این تجسم‬ ‫داخلببی ‪ Vaishwanar‬مایع منی( چیزی جز کندالینی قدرت آتببش اسببت و بببه منظببور جببذب آن( ‪ Retas‬شده است‪ .‬شیوا‬ ‫شیر دادن و با تبدیل شدن به یک روح شببجاع در عرصببه شببدید از روح‪ Kritikas ،‬استناد است‪ 6 .‬چاکراها به عنوان ‪6‬‬ ‫‪.‬متوجه داوطلب کار یا مقام معنوی است که قدرت خود را کندالینی فعال با بهره گیری از آن برای اهداف روحانی وارسته‬

‫را مبی تببوان ببه موتورخببانه بببرق و ترانسببفورماتور ‪ Merudand‬این ‪ 6‬چاکراها در حال حاضر در بخش های ظریف از‬ ‫مقایسه شده است‪ .‬عملکرد آن این است که برای جذب انرژی در جهان لطیف و در نتیجه تغذیه ناخالص‪ ،‬بدن ظریف و گبباه‬ ‫‪.‬به گاه‬

‫و ‪Parashakti، Jnanshakti، Icchashakti، Kriyashakti، Kundalinishakti، Matrishakti‬‬ ‫با توجه به تانترا علم قدرت های اصلی جهان در ‪ 7‬روش طبقه بندی می شود‪ .‬اتحاد از همه این هببا بببه ‪Guhyashakti:‬‬ ‫‪.‬و تحقیق مواد است که در این زمینه انجام شده است "‪ Farsus‬نام "اتحاد بزرگ از‬

‫در علم معنوی یک شرحی از ‪ 7‬جهان‪ ،‬اقیانوس ها‪ ،‬کوه ها‪ ،‬قاره ها و غیره می تواند به جغرافیا نمی شود ارتباط می یابد‪.‬‬ ‫از آنجا که در حقیقت آن را شرح عرصه معنوی همراه با ایجاد و بالقوه آن است‪ .‬این ‪ 7‬طاق جواهرات و در آن می یابد که‬ ‫‪.‬انسان در زندگی خود را درشت و ظریف نیاز است‬

‫درخواست تجدید نظر را به خوانندگان محترم‬ ‫‪:‬خوانندگان گرامی محترم‬


‫شارما ‪ RISHI Shriram‬ما خودمان را اختصاص داده شده به گسترش تعالیم یوگا ویژه از اواخر‬ ‫و در وب سایت های بیش از حد ‪ HARD COPY‬ما این کار را با چاپ کتاب در فرم ‪ACHARYA.‬‬ ‫است‪ .‬برای این کار مقدس ما به خوانندگان عزیز ما درخواست تجدید نظر را به حامیان مالی بیشتر از‬ ‫جمله ادبیات مقدس ما از مربی محترم‪ .‬این کار مهربانی است که ماموریت ما این است که به گسترش‬ ‫این آموزه های مقدس در سراسر جهان به عنوان به ایجاد صلح جهانی و وحدت جهانی توجه داشته‬ ‫‪.‬باشید‬

‫و در حمایت مالی متون مقدس ‪ ACHARYA‬شارما ‪ Shriram‬از این رو اگر شما قدردانی ادبیات‬ ‫‪.‬راول در آدرس زیر ‪ MR. ASHOK N.‬چنین علقه مند هستند و سپس انجام تماس با‬

‫راول ‪MR. ASHOK N.‬‬ ‫مغز ‪C / O GAYATRI PRAGNA‬‬ ‫‪OFF. VISNAGAR ROAD‬‬ ‫‪OPP. GEB‬‬ ‫‪MEHSANA 384 001‬‬ ‫گجرات ‪NORTH‬‬ ‫هند‬

‫‪TEL NO: + 91-02762-251160‬‬ ‫‪E-MAIL: ashokrawal@shriramsharma.com‬‬


‫تحت صلحیت این دادگاه ها از کندالینی شاکتی ‪ BRAHMIC‬فعالیت های آگاهی‬

‫در بدن انسان یافت شده انبار های فراوان از نور الهی آگاه است‪ .‬اما برای استفاده از زندگی روزمره بسیار کمی از آن‬ ‫استفاده شده است‪ .‬فقط یک بخش بسیار دقیقه ای از این نور است که برای غذا خوردن‪ ،‬خوابیدن و سایر فعالیت های‬ ‫زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬از آنجا که عادت قبلی تنها یک بخش کوچک استفاده شده است‪ .‬بدون شک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در حال حاضر قدرت زیادی است‪ ،‬اما آن را در حالت نهفته است‪ .‬اگر آن فعال است به طوری که به استفاده از‬ ‫آن برای مقاصد مستعد و سپس تنها یکی می تواند در وظایف آن می توان تحت نظارت خود انجام می شود شگفت زده‬ ‫به تلش ها و فعالیت های از این روح بزرگ است‪ .‬معمول تنها ‪ ٪7‬از انرژی ‪ wonderstruck‬شده است‪ .‬یکی‬ ‫الکتریکی است که سایه افکنده بدن و سر را با مردم عوام در زندگی روزمره خود مشغول است‪ ،‬مورد استفاده قرار می‬ ‫گیرند‪ .‬بخش باقی مانده را می توان با بیداری کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( در حال حاضر هر فرد فعال می شود‪ .‬یک‬ ‫نفر می تواند از لحاظ معنوی بسیار قدرتمند به عنوان یکی بیدار این قدرت نهفته کندالینی در حال حاضر در درون همه ما‬ ‫‪.‬است‬

‫دانشمندان به جرات اظهار نظر که آناتومی مغببز انسببان بسببیار پیچیببده اسببت‪ .‬در آن هببر نببورون توسببط ‪ 60،000‬سببیناپس‬ ‫پیوست‪ .‬انتقال ضربه )پیام( از یک نورون به دیگری است که از سرعت ‪ 360‬مایل ‪ /‬در ساعت‪ .‬سببپس آنهببا را بببه جایگبباه‬ ‫اصلی خود بازگشت‪ .‬تمام این پالسها از انرژی الکتریکی مغز آمده است‪ .‬بر اساس به زیست شناس سوئد‪ ،‬هایببدن دارنببده‪،‬‬ ‫آن است که با توجه به این ضربه های الکتریکی سلول های حساس به اعصاب می شوند که فکر می باشد‪ .‬فعببال سببازی و‬ ‫‪.‬درخشندگی‪ ،‬شجاعت‪ ،‬تبعیض ناشی از ضربه از این سلول ها است‬

‫با توجه به متفکر و دانشمند مشهور آلبرت اینشتین انببار حبافظه انسبان قبدرت دارد کبه ببرای ذخیبره ‪ 1000‬انگیبزه هبای‬ ‫عرب )پیام( که به مقدار ‪ 5‬بار اطلعات داده شده در ‪ 30‬جلد است‪ .‬از دانشنامه بریتانیکا‪ .‬مغز انسببان از ‪ 10‬نبورون عبرب‬ ‫و ‪ 10‬سیناپس عرب ساخته شده است یک انبار از ویژگی های فوق العاده ای است و یک جعبه جادویی اسببت‪ .‬بسببیاری از‬ ‫نوار و غیره ‪ W.‬دکتر مارتین ‪ Horvij،‬دکتر ویلیام ‪، LH Sneider،‬ریف ‪ DC‬دانشمندان و متخصصان مغز مانند دکتر‬ ‫که با ویژگی های خاصی از مغز شگفت زده می گویند که آن را فراتر از دسببترس انسببان بببه سبباخت چنیببن اسببت کببامپیوتر‬ ‫‪.‬فوق العاده مثل مغز است‬

‫در آن آنهایی که نادر‪ ،‬شگفت انگیز می بیند از درخشندگی ویژه ای از دوران کببودکی خببود اسببت‪ .‬ایببن معجببزه از کنببدالینی‬ ‫شانکار در سن مناقصه از ‪ 3‬سال مادر مالیایی زبان خود را بببه تسببلط بببود‪ .‬او ‪. Acharya‬بیدار )قدرت الهی مار( است‬ ‫و غیره را با شنیدن همان از پدر و مادر خود را حفظ کرد‪ .‬او در مراسم موضوع را در سببن ‪ 5‬سببال ‪ Puranas‬افسانه در‬ ‫از متون ودایی و غیره در سبن ‪ Vedant،‬اعطا شد و بلفاصله برای تحصیلت عالی فرستاده شده است‪ .‬او با سن ‪ 7‬سال‬ ‫شببد‪ .‬بببا سببن ‪ 16‬سببال‪ ،‬او ‪ Sidha‬آغاز شد تسلط بود‪ .‬در یک زمان بسیار کوتاه او یببک یببوگی ‪ 8 Sanyas‬سال او را به‬ ‫‪.‬نوشته های خود را از تفاسیر در تمام متون ودایی بزرگ بود‬

‫راه پیببش رو‪ ،‬از آغبباز ‪ Rishis‬تاریخچه باستانی از فرهنگ هند‪ ،‬گواه این حقیقت است که در این منطقه از پیشرفت روح‬ ‫بسیار از زندگی خود می باشد‪ .‬می توانید یکی از توصیف های بسیاری از جمله که به ما یک نگاه اجمالی از نتایج حاصببل‬ ‫‪.‬از بیدار ثروت ناشناخته الهی خوانده شده است‬


‫این امکان وجود دارد که برخی از خوانندگان ممکن است شرح فوق اغراق صرف اسبت‪ .‬امبا بایبد تبوجه داشبته باشبید کبه‬ ‫راست اخبتراع ‪ Bilver‬بسیاری از نمونه های اخیر نیز وجود دارد‪ .‬الکساندر گراهام بل تلفن را در سن ‪ 20‬سال اختراع و‬ ‫سفید پوست در سن ‪ 29‬سال اختراع دستگاه که جدا پنبه از دانه هببای خببود و بلببز پاسببکال ‪. Ely‬هواپیما در سن ‪ 32‬سال‬ ‫ماشین حساب در سن ‪ 32‬سال اختراع‪ .‬جیمز تعمید در سن ‪ 12‬سبال ببه زبانهبای مختلبف ماننبد عرببی‪ ،‬یونبانی‪ ،‬عببری‪ ،‬و‬ ‫"‪.‬غیره فلندرز تسلط بود و همه این افراد در "کتاب رکوردهای جهانی گینس به دست آوردهاند‬

‫عیسی مسیح را به جهنم" نوشببت‪ Disteto .‬شاعر معروف در سن مناقصه از ‪ 14‬سال شعر معروف "افکار در ‪Gatey‬‬ ‫در سن "‪ Jnaneshwar "Jnaneshwari Geeta‬ویکتور هوگو با سن ‪ 14‬سال ‪ 3000‬اشعار نوشته شده بود‪ .‬سنت‬ ‫در مبارزات انتخاباتی جهان در سن ‪ 20‬سال باقی مانده است‪ .‬اکبر پادشاه مغول صعود تاج و ‪ 15. Sikandar‬سال نوشت‬ ‫تخت سلطنتی در سن ‪ 19‬سال و بسیار مشهور شد‪ .‬امپراتور اکبر در سن ‪ 20‬سال و شیواجی در سن ‪ 19‬سال صعود تاج و‬ ‫‪.‬تخت سلطنتی است‬

‫تجزیه و تحلیل و بحث از کندالینی علم است در واقعیت بیداری از قببدرت هببای الهببی نهفتببه اسببت‪ .‬اگببر چنیببن عمببل یوگببایی‬ ‫معنوی امکان پذیر است از طریق چاره و سپس فوق العاده می توانببد بببه بببدن ممکببن اسببت ببا درخشببندگی و روانبی زیبباد‪.‬‬ ‫و درک مبی توانبد تببدیل ببه فبوق ‪، engrossment‬سطح از شجاعت‪ ،‬شهامت‪ ،‬جسارت‪ ،‬شور و شوق‪ ،‬بنیبه‪ ،‬هوشبیاری‬ ‫‪.‬العاده ای است که فعالیت های انجام شده از طریق این رسانه بناچار می تواند جذب موفقیت بزرگ است‬

‫اشکال انسان بسیار شبیه است‪ ،‬اما شخصیت خود را بسیار متنوع که به سادگی شگفت زده شده است‪ .‬بنابراین بسیاری از‬ ‫مردم با وجود داشتن یک آناتومی طبیعی زندگی از ناامیببدی مطلببق و یببک زنبدگی از ببار مطلبق‪ .‬از سبوی دیگبر‪ ،‬مبردم ببا‬ ‫شرایط مشابه هستند که با قدرت قوی خود را روانی ایجاد چنین شرایطی است که کوه موفقیت در دسببتیابی بببه آنهببا وجببود‬ ‫دارد‪ .‬اگرچه زندگی آنها پر از موانع در عین حال آنها را تبدیل به سنگ پایه و اساس موفقیت است‪ .‬قدرت اراده بزرگ آنها‬ ‫به آنها چنین راه موفقیت است که آنها به راحتی به هدف خود برسد‪ .‬تمام موانعی که در راه خود می آینببد آنهببا را سببرکوب‬ ‫‪.‬و پیروزمندانه رسیدن به مقصد خود را‪ .‬این معجزه ای از قدرت الهی بیدار است‬

‫بدن است که توسط ذهن به صورت فوق العاده ای را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬تحت شرایطی که تببامین بببرق نیببروی‬ ‫حیاتی است مستعد نیست‪ ،‬ما همه فعالیت های بدن شل کردن‪ .‬این نتایج در بیماری ها و بیماری ها و به منظور غلبه بر آن‬ ‫ما را از داروها‪ .‬اما از آن است که دیده می شود که به دلیل ریشه و علت بیماری روبرو نشده چه اتفاقی می افتد که زمانی‬ ‫که ما داروهای بیماری از بین می رود و یک بیماری جدید طول می کشد بیش‪ .‬این بیماری فقط تغییر شکل می کند‪ ،‬امببا در‬ ‫بهبرای از بین نمی رود‪ .‬به منظور بیرون آمدن از این دام باید بدن الکتریک یکی انبار و تقویت اگببر ایببن بببر روی قطعببات‬ ‫‪.‬بدن بیمار تجربه می شود‪ ،‬یکی می تواند نتایج بسیار خوبی دریافت کنید‬

‫اگر ذهن غلبه بر حرص و آز‪ ،‬توهم‪ ،‬افکار‪ ،‬تمایلت و غیره است‪ ،‬انسان می تواند درخشنده و یک رهبببر در میببان مببردان‬ ‫است‪ .‬حتی در شرایط عادی زمانی که دیگر به هیچ وجه یا ایدز بشر هنوز مردم چنین با مغناطیس فردی خود را نسببت ببه‬ ‫خود جذب همه آنها که نیاز به تشکیل جهان هستی وجود دارد‪ .‬چنین تابشی پیش مردان در زنببدگی خببود را در قببدرت خببود‬


‫روحانی و مونتاژ مانند درختچه بامبو‪ ،‬رسیدن به ارتفاعببات فببوق العبباده در تمببام حببوزه هببای زنببدگی اسببت‪ .‬ایببن نبتیجه از‬ ‫نیروی درونی خود را فعال حیاتی است‪ .‬این در واقع کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است‪ .‬آن زمانی است که انسان فعال‬ ‫می شود بار آزاد و بی باک و او مبارزه موانع‪ ،‬سختی در چنین راهی کببه هببر چنببد او را در حببال نشببان دادن مهببارت هببای‬ ‫‪.‬حرفه ای خود را در یک استادیوم ورزشی است‬

‫هر کس می داند که قدرت از اندامهای حسی است‪ .‬هر کس با بهره گیری از دست‪ ،‬پا‪ ،‬چشم‪ ،‬گوش‪ ،‬زبببان و غیببره‪ ،‬امببا در‬ ‫درون آنها است پوشش نامرئی و فقط به عنوان در داخل ببدن اسبت کبه نیبروی حیباتی وجبود دارد‪ .‬حبتی اگبر مبا ببه طبور‬ ‫مستقیم تجربه نیروی حیاتی در عین حال وجود آن را قبول کنیم‪ .‬در راه بارها و بالتر از عملکرد عادی از اندامهای حسببی‬ ‫است‪ ،‬یک پتانسیل شدید از درک و اجرای وظایف بال مسطح هستند که در طبیعت ظریف وجود دارد‪ .‬این پتانسیل خارج از‬ ‫احساس عادی نامیده می شود‪ .‬این است که در همه انسان ها معمول دیده نمی شود‪ ،‬اما اگر روح و روان یک فرد معنببوی‬ ‫است و سپس در آنها فعال بالقوه خارج از احساس عادی بیش از حد در محل کار اسببت‪ .‬پتانسببیل خبارج از احسبباس عبادی‬ ‫شامل چاپی تفکر از زندگی های گذشته‪ ،‬دانستن اینکه ‪ 1‬را خود و آینده دیگران‪ ،‬دانستن رویدادها در نظر گرفتببن محببل در‬ ‫سرزمینهای دور و بدون کمک از هر دستگاه فنی‪ ،‬ارسال افکار خبود یکبی از ببه دیگبران‪ ،‬درک دیگبران افکبار و نیبات و‬ ‫وجود دارد و نمونه های بی نهایت از این در کل جهان است‪ .‬بببا تببوجه بببه علببوم ‪ Supramental‬غیره است به نام علوم‬ ‫به عنوان یک نتیجه از بیداری کندالینی وجببود دارد‪ .‬مراکببز ‪ Sahasrar‬یوگایی است یک واکنش فوق العاده ای در چاکرا‬ ‫الهی بالقوه خارج از احساس عادی با دادن حالت ناخودآگاه خود را فعال و آنها شروع به دیدن‪ ،‬شنیدن‪ ،‬دانسببتن چیزهببایی‬ ‫که معمول غیر ممکن بود‪ .‬اندام های حس ناخالص ما هرگز می توانید ببینید ‪ /‬حرکات بی حد و حصر از فضای بین سببتاره‬ ‫ای‪ ،‬صداها و چراغ های آن را درک‪ .‬این اندام احساس ناخالص تنها مببی توانببد دانببش ناخببالص جهببان جببذب کنببد‪ .‬امببا اگببر‬ ‫که به دنبال ‪ Sidhas‬پتانسیل خارج از احساس عادی فعال است‪ ،‬آن است که ممکن است به درک اسرار جهان درست مثل‬ ‫راه یوگا‪ .‬در آن آنهایی که نادر این پتانسیل خارج از احساس عادی در حال حاضر در تولد گذشببته و برخببی دیگببر بببا تلش‬ ‫‪.‬های شدید آن را فعال کنید در این زندگی فعال شده است‬

‫در تاریخ ادیان هند‪ ،‬می توانید نمونه های بیشماری از افراد که بالقوه خارج از احساس عادی به دست آمده از طریق فعال‬ ‫‪.‬سازی کندالینی پیدا کنید‬

‫پادشبباه از آنچببه بببود کببه در جنببگ ‪ Dhritarashtra‬سببانجی نشسببته در کببا خ سببلطنتی بببه تفسببیر در حببال اجببرا بببه‬ ‫‪Mahabharat.‬‬

‫جایی که ورزش الهی انجام شد( از خداوند شری کریشنا را دیده بود‪ .‬او( ‪Chaitanya Mahaprabhu Lilabhumi‬‬ ‫‪.‬رفت و آن را به عنوان یک نقطه زائر تاسیس شده است ‪ Vrindavan‬از بنگال به‬

‫که رفته بود برای گرفتن مجوز ببه راه ‪ Jamshedji‬در انگلستان بود او ملقات تاتا ‪ Vivekanand‬هنگامی که سوامی‬ ‫که در آن او مببی توانببد مقببادیر کببافی از سببنگ ‪: Swamiji‬و پرسید ‪ Swamiji‬اندازی یک کارخانه آهن‪ .‬تاتا به ملقات‬ ‫با درک الهی را به خواسبته تاتبا ببه راه انبدازی کارخبانه خبود را در منطقبه بیهبار ‪. . Swamiji‬آهن‪ ،‬زغال سنگ و آب‬ ‫شما را به انببدازه کبافی از مبواد خبام ‪: Swamiji،‬در آن منطقه‪ ،‬گفت ‪ Sakchi.‬سینها در سواحل رودخانه از ‪Bhumi‬‬ ‫‪.‬برای راه اندازی کارخانه خود را پیدا کنید‬


‫و جریان الهی خود را از انرژی وجببود دارد‪ .‬در ‪، Naadis‬در بدن ناخالص و سطح روانی بسیاری چاکراها‪ ،‬غدد‪ ،،‬شبکه‬ ‫میان این برخی از در بدن فیزیکی ناخالص هستند و در بدن ظریف و گاه به گاه‪ .‬به منظور فعال کردن این ‪ 3‬بدن بببه انجببام‬ ‫ریاضتهای ها و شیوه های یوگایی سطوح مختلف است‪ .‬اما اگر این شیوه هببای معنببوی هسببتند تببا در قبدرت خبود گرفتبه و‬ ‫سپس آن را طول می کشد تا مقدار زیادی از زمان و نیز پر از سختی است‪ .‬اما اگر می شود کمک کسببی بببرای فعببال کببردن‬ ‫ناخالص‪ ،‬بدن ظریف و علی و سپس به جای تحت ریاضتهای طولنی پیچیده‪ ،‬یکی می تواند در یک مدت زمان نسبتا کوتاه‬ ‫‪.‬به نفع معنوی‪ .‬این نباید عادی نامیده می شوند‬

‫در خط فوق‪ ،‬تنها کسانی که حقایق مورد بحث قرار گرفته است که تحت صلحیت این دادگاه ها از بدن و ذهن می آیند‪ .‬اگببر‬ ‫این تکامل معنوی سپس یکی از موفقیت های فوق العاده ای در عبادت کندالینی )قدرت الهببی مببار( برسببد‪ .‬جببدای از ایببن ‪2‬‬ ‫مناطق دیگر به نام آگاهی کیهانی و هوشیاری برهمن وجود دارد‪ .‬به منظور آنها را تقببویت امببواج الکتریسببیته روح کمببک‬ ‫‪.‬بزرگی هستند‬

‫مادر طبیعت( آگاهی کیهانی است‪ .‬محققان کتاب مقدس آن را مایببا )غیببر واقعببی و قببدرت خببدا( اسببت‪ .‬حرکببات( ‪Prakriti‬‬ ‫مستقیم و به درستی مبدیریت فعبالیت هبای جهبان اسبت‪ .‬دانشبمندان ببا بباز کبردن پوشبش هبای سبطحی از آگباهی کیهبانی‬ ‫)طبیعت( را ساخته اند بسیاری از اختراع ها و اکتشاف ها‪ ،‬نوآوری است‪ .‬اما آنچه شده است علم مببدرن ببه دسببت آمببده را‬ ‫می توان از یک کوه پر از علوم مخفی نسبت به اندازه دانه خردل هنوز باقی مانده است کشف شود‪ .‬خیلی هنوز باقی مانده‬ ‫است که نیاز به باز شدن وجود دارد‪ .‬این امکان وجود دارد که این کشف می توانببد بببا دسبتگاه فنببی و ماشبین آلت سبباخته‬ ‫)‪ (Prakriti‬نمی شود‪ .‬از این رو سطح از آگاهی انسان بیدار باید چنان ظریف که می تواند رفتگی عمیق از مببادر طبببیعت‬ ‫را مثل یک قطعه بسیار شفاف و شیشه ای را ببینید‪ .‬این مرحله را مببی تببوان بببا ایجبباد درخشببندگی در منطقببه کنببدالینی بببه‬ ‫‪.‬دست آمده است‬

‫شاخه ای از زایش فرزند به گونه ای است که به جای آن که به مقاربت جنسی محدود منطقه از ژن ها و کرومببوزوم هببا را‬ ‫مرد کودکان ‪ begets‬پوشش می دهد‪ .‬این شاخه از علم ژنتیک است که به نام‪ .‬معمول مانند پرندگان و دیگر جانوران حتی‬ ‫اما انسان می کند توانایی به ایجاد کیفیت بال مسطح خاص در فرزندان خود ندارد‪ .‬بدون شک می تواند رنگ پوست از پدر‬ ‫و مادر‪ ،‬شکل و غیره چشم در بدن‪ ،‬اما آنچه که باید درونی شخصیت یک کودک تازه متولد شده؟ ویژگببی هببای خبباص چببه‬ ‫چیزهایی را باید در شخصیت درونی کودک درخشید؟ خارج از حرفه یا فن خاصی معمولی می تواند این همه هرگز قضاوت‬ ‫نکنم درستی اما کندالینی بیدار شده )قدرت الهببی مببار( مببی توانببد میببل و ذهببن شببما را بببرآورده‪ .‬در اسببطوره شناسببی هنببد‬ ‫نمونه وبرو تبدیل شدن به یک مادر باردار بدون مقاربت جنسی وجود دارد و این ممکن است با جذب ظریف )‪(Puranas‬‬ ‫قدرت الهی را بر اساس شیوه های معنوی شدید انجام شده توسط آن شخص بود‪ .‬چنین شخص ساده و معصوم نببوزاد بببود‬ ‫‪.‬همیشه پر از درخشندگی و جلل الهی است‬

‫آرجون ‪ Vayu،‬از ‪ Dharmaraj، Bhima‬از ‪، Yudhisthir‬خورشید( قدرت( ‪ Surya‬به هنگام تولد به کرنا ‪Kunti‬‬ ‫همسر خود را شرکت آموزش داده شد و ایببن علببم مخفببی و بببه ‪ Madri‬از ایندرا بدون هیچ گونه اتحادیه جنسی‪ .‬همچنین‬ ‫در بببه همببان شببیوه ‪ Sahadeva.‬و ‪ Nakul‬کومببار بببه هنگببام تولببد بببه ‪ Ashwini‬عنوان یببک نببتیجه از طریببق قببدرت‬ ‫بنابراین به نظر می رسد کسانی که آزمایش های مهندسی ژنتیک در ‪ Vayu.‬به هنگام تولد به هانومان با قدرت ‪Anjani‬‬ ‫در مقایسه با نمونه های فوق اساطیری است‪ .‬نه تنها این‪ ،‬اما در زمان های ‪ dwarfish‬علم مدرن قرن از ‪ 21‬سنت بسیار‬


‫قدیم از طریق کودکببان آزمببایش هببای معنببوی فببوق العبباده ای بببا پتانسبیل فعببال خببارج از احسبباس عببادی گرفتببه انببد تولببد‪.‬‬ ‫و ‪. Dhrupad Draupadi‬متولببد شببد ‪ Putreshti Yajna‬پروردگار رم و ‪ 3‬برادر خود را به عنوان یببک نببتیجه از‬ ‫دارای زیبایی‪ ،‬تبعیض و سرمایه گذاری فوق العبباده ‪ Yajna begetted. Draupadi‬از طریق ‪Dhrishtadyumna‬‬ ‫‪.‬بود ‪ Mahabharat‬در طول جنگ ‪ Pandava‬فرمانده ارتش از ارتش ‪. Dhrishtadyumna‬است‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫متولد شد‪ .‬هیچ اسلحه ای می توانبد او را بکشبند‪ .‬تنهبا صباعقه سباخته ‪ Yajna‬بیش از حد به علت اجرای ‪Vritrasur‬‬ ‫کشتن‪ .‬در یک جو از نیروی ‪ Vritasur‬که از لحاظ معنوی فعال شد( که می تواند( ‪ Rishi Dadeechi‬شده از استخوان‬ ‫فعال حیاتی زندگی شدید نیروی برق تولید شده از طریق توبه و طلب بخشایش شدید می تواند درخشندگی خبباص در اطفببال‬ ‫متولد شد والمیکی گوشه عزلت‪ ،‬بهارات در گوشه عزلت ‪ Rishi‬نوزاد را فعال کنید‪ .‬بر این اساس وقتی توی هندوکش در‬ ‫گوشه عزلت با درخشندگی فوق ‪ Maharshi Jamadagni‬در و غیره ‪Maharshi Kanva، Udayan Vatsaraj‬‬ ‫‪.‬العاده ای است‬

‫یک سیستم سنتی با اشاره به آگاهی کیهانی )طببیعت( وجبود دارد‪ .‬ببا تبوجه ببه لمبس آگباهی کیهببانی مبی توانیبد در مبورد‬ ‫تغییرات محدود و یا گسترده به ارمغان بیاورد‪ .‬در این صورت اگر انسان مایل است او مبی توانببد در مببورد تغییببرات لزم و‬ ‫مفید در جغرافیای جهان هستی با کمک از قدرت معنوی خود را به ارمغان بیاورد‪ .‬تا حد زیادی در آگاهی کیهانی مببی شببود‬ ‫‪.‬توسط آن را تحت تاثیر قرار‬

‫بحث و گفتگو تاثیر آگاهی در طبیعت وجود دارد‪ .‬یکی از شبیفتگان گفببت کبه بببا تبوجه ببه ویژگبی ‪ Dakshineshwar‬در‬ ‫مادر طبیعت یک گیاه می تواند تنها یک نوع گل مبی توانببد تباثیر آگبباهی دادن بیببش از یببک تنببوع از گببل در یببک کارخببانه؟‬ ‫‪.‬پاسخ داد‪ :‬در سطح آگاهی‪ ،‬این امکان وجود دارد که در مورد تقریبا همه نوع از تغییرات را ‪Paramhans‬‬

‫هنگامی که روز بعد برخی از جانبازان وارد آنها را دیدم همین کار را با گیاه گل رز ‪ 2‬رنگ های مختلف گل رز است‪ .‬یکببی‬ ‫آمد‪ ،‬کببه دومببی فقببط لبخنببد زد‪ .‬بببرای ‪ Paramhansji‬به رنگ قرمز بود و دیگری سفید بود‪ .‬در تعجب زمانی که آنها به‬ ‫قدیسین بزرگ که پر از قدرت الهی تمام این بسیار عادی است‪ ،‬با ایببن حببال بببه منظببور القببای ایمببان در مببورد آگبباهی روح‬


‫)خدا( در قلب مردم عوام آنها انجام شاهکارهای شگفت انگیز است‪ .‬این همبه اببراز نمبی باشبد و بایبد هرگبز آن را ببه ر خ‬ ‫‪.‬کشیدن قدرت الهی انجام شده است‬

‫که از طریق ریاضتهای به ارمغان آورد رودخانه گنگ از آسمان به زمین به ما می گوید کببه ‪ Bhagirath‬افسانه معروف‬ ‫از طریبق قبدرت ‪ Anasuya‬چگونه او با آگاهی کیهانی و هوشیاری انسان مبی توانبد بیبش از آن رد شبد‪ .‬عطبری همسبر‬ ‫همبه ایبن ‪ Mandakini.‬جریبان در فبرم ‪ Chitrakoot‬در منطقه ‪ Manasarovar‬ریاضت او را به کمک یک جریان‬ ‫وقایع برشمرده شده در اینجا نشان می دهد چقدر مهم است این مثال ها که معمول توسط کسانی کببه کببه در اثبببات ملمببوس‬ ‫‪.‬تنها اعتقاد دارند نادیده گرفته شده است‪ .‬همه این تحولت طبیعی ممکن است حتی امروز‬

‫برهمن آگاهی‪ ،‬مترادف است با آگاهی خدا‪ .‬پروردگار جهان هسببتی اسببت‪ .‬نببه تنهببا ایبن‪ ،‬امببا آن را بببه ببدن انسببان بببا مببادر‬ ‫طبیعت و بازیگران آن آغشته شده است‪ .‬آنچه در دنیا )هستی( وجود دارد در عالم صغیر )فردی(‪ .‬هر آنچببه وجببود دارد در‬ ‫‪.‬روح همه فراگیر )خدا( وجود دارد در روح فردی )مرد( است‬

‫خدا مانند یک موجودیت واحد است‪ .‬از آنجا که بی حد و حصر ناخالص‪ ،‬بدن ظریف و گاه بببه گبباه بببه او قریببن شببده اسببت‪.‬‬ ‫برخی از این قد و قامت بسیار عادی هستند و بقیه پر از قدرت الهی است‪ .‬اما هیچ یک از آنها مستقل هستند‪ .‬آنها متحد به‬ ‫برهمن )خدا( فقط به عنوان مروارید بسیاری از آنها در یک موضوع واحد کشیده شده است‪ .‬برق سفر در میببان تمببام سببیم‬ ‫های پیچیده و به این ترتیب می شود پراکنده شده است‪ .‬این برق در حال حاضر فقببط در مببورد همببه جببا و مببی توانببد ببرای‬ ‫اهداف مفید استفاده می شود‪ .‬در این روش‪ ،‬کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است کببه نببه تنهببا مربببوط بببه هببر منطقببه از‬ ‫کبه ببه ‪ statures‬اما بر اساس شرایط خاص آن می تواند به پیوستن به روح تمام ‪ Prakriti)،‬آگاهی کیهانی )پاراگراف‬ ‫خدا متحد است‪ .‬این ایجاد یک رابطه بدون هدف نیست‪ .‬از آنجا که پشت آن از علل مهم وجود دارد و با این رابطببه بببه ایببن‬ ‫و خدا را )‪ (Prakriti‬اهداف تحقق یابد‪ .‬این یک دستاورد عظیم است‪ .‬اگر حروف حلقی ایجاد ارتباط با هر واحد از طبیعت‬ ‫به عنوان یک نتیجه از این کارهای مفید را اجرا و سپس آن را تنها می توان در مقایسببه بببا اسببتفاده از آتببش اسببت کببه در‬ ‫‪.‬نتیجه اتحاد با یک جرقه سوخت‬

‫از طریق تبادل می تواند یک ارتباط تلفنی در هر شهر و به هر فرد را دریافت کنید‪ .‬در راه همان زمانی کبه شببما ببه آگباهی‬ ‫روح )خدا( پیوستن‪ ،‬شما می توانید پیام ها‪ ،‬جهت‪ ،‬درخواست‪ ،‬دستورات به هر فرد از کل جهان و بر اساس پتانسیل هببا و‬ ‫‪.‬تمایل خود را به او می تواند پاسخ بیش از حد‬

‫‪ Sahasrar (1000‬منطقه پوست سر( است‪ .‬این است کببه در اینجببا مببی یابببد کمببال( ‪ Brahmarandhra‬برهمن مرکز‬ ‫چباکرا ‪ Mooladhar‬در )‪ (Chetana Prakriti‬گلبرگ نیلوفر آبی(‪ .‬این نیز به نام قطبب شبمال اسبت‪ .‬آگباهی کیهبانی‬ ‫‪ Devyaan‬است از طریق مرگ ‪) Mooladhar‬شبکه( از بدن ما وجود دارد‪ .‬این منبع ریشه انتقال برق است‪ .‬که چاکرا‬ ‫همچنین ایببن ‪ 3‬برابببر فاصببله کببانونی نقطببه ‪ Brahmadand.‬پیوست‪ .‬همچنین این ‪ Sahasrar‬به کمال ‪Merudand‬‬ ‫همه این بحث از کنببدالینی علببم در آشببکار ‪ Sushumna.‬پینگال و ‪)، IDA،‬از ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه )( ‪ Triveni‬سنگم‬ ‫رمز و راز از اهمیت این علم کهن‪ ،‬دستیابی به غیر ممکن است از طریق ریاضتهای معنوی انجببام شببد و توصببیف ظرفیببت‬ ‫‪.‬انسان برای کنترل آگاهی انسان‬


‫فصل یازده‬ ‫‪ MOOLADHAR‬در چاکرا ‪، INDWELLER‬الهه کندالینی‬

‫کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( شده است در مقایسه با به انرژی الکتریکی‪ ،‬قدرت و هاله است‪ .‬در یکی از کلمات قصار‬ ‫کتاب مقدس از آن است که گفته می شود به عنوان درخشان به عنوان خط از رعد و برق است‪ .‬در دیگر سخن قصار آن‬ ‫‪.‬و شعله آتش شدید ‪ Vaishwanar‬گفته شده است که کندالینی است شبیه به آتش الهی‬

‫‪:‬آن گفته شده است که ‪ Yogakundalyopanishad‬در‬

‫در فرم درخشندگی روح و درخشندگی برهمن اسببت‪ .‬ایببن نیببروی زنببدگی ‪ Mooladhar‬که کندالینی ساکن در مرکز چاکرا‬ ‫‪.‬خود را در فرم از درخشندگی است و نیروی حیاتی است‬

‫‪:‬آن گفته شده است که ‪ Vijnan Mahayog‬در به همان شیوه در‬

‫آن را به عنببوان یببک ‪ Svadhishthan‬نور روح به نظر می رسد به عنوان آتش‪ .‬در چاکرا ‪ Mooladhar‬در در چاکرا‬ ‫آن مثببل نببور از رعببد و ‪ Nabhi‬ساقه از مرجان به نظر می رسد‪ .‬در چاکرا مانیپور آن را مانند برق می درخشد‪ .‬در چاکرا‬ ‫به رنگ سفید و در چاکرا ‪ Vishudhi‬آن را مانند شکل الت تناسلی مرد است‪ ،‬در چاکرا ‪ Anahat‬برق است‪ .‬و در چاکرا‬ ‫آن مانند شعله به شببکل انگشببت شسببت مببا ‪ Bhroo‬وجود دارد‪ .‬در چاکرا ‪ formlessness‬تجربه از یگانگی و ‪Taalu‬‬ ‫‪.‬مانند یک تبر درخشان است ‪ Sahasrar‬آن را مانند یک شعله از دود و در ‪ Ajna‬است‪ .‬در چاکرا‬

‫است‪ .‬البتببه‪ ،‬بببر اسبباس تحقیقببات علمبی و اثبببات ‪ Mahashakti‬در بال توضیح نمادین یک نگاه اجمالی از برق کندالینی‬ ‫یکی می تواند کندالینی به عنوان بخشی شدید برق انسان تماس بگیرید‪ .‬باروت هم می تواند در سببوزاندن بیسببکویت هببای‬ ‫بی ضرر یا مانند ضربه دینامیت کردن کوه بزرگ کمک می کند‪ .‬یک فرم روشن تر از برق را می توان در چهببره و یببا اورا‬ ‫چشبم از شبیوا کبه سببوخته ببود ‪ RD‬از بدن و شدید تر آن شکل را می توان با باز کردن در ‪ 3‬دیده می شود دیبده مبی شببود‬ ‫بببه ‪ Damayanti‬می تواند به عنوان در نتیجه نفریببن ‪. Vyaadh‬برنامه نویس )کوپید( به خاکستر شده است ‪Kaam‬‬ ‫را می توان به خاکستر سوخته شببده اسببت‪ .‬اینببدرا و مبباه مببی ‪ Sagar‬خاکستر سوخته‪ .‬هزاران نفر از فرزندان متمرد شاه‬ ‫ایببن بشببر ‪ Durvasa.‬مببی توانببد نببابود ببه دلیببل نفریببن ‪ Yadav‬تواند به علت سقوط به لعنت گوتام را تجربه کنند‪ .‬قبیله‬ ‫کندالینی الکتریکی است که طول می کشد تا یک شکل وحشتناک است‪ .‬همچنین می تواند به نام "دینبامیت معنبوی اسبت‪".‬‬


‫انرژی معمولی است در حال حاضر هر منفذ از یک فرد است‪ .‬اما از آن است که بیشتر متمرکز در مغز‪ ،‬قلب و اندام تناسلی‬ ‫و ‪ Ahitagni، Dakshinagni‬در زبببان ودایببی ایببن ‪ 3‬آتببش سببوزی نامیببده مببی شببوند ‪) Mooladhar).‬چبباکرا‬ ‫الهه(‪ .‬با توجه به نزدیکی دو نفر عادی ‪ Mahadurga (3‬و ‪ Mahakali، Mahachandi‬این هم ‪Gahrpatyagni.‬‬ ‫انرژی از نیروی حیاتی طولنی تحت تاثیر نیروی حیاتی است‪ .‬با توجه به ارتباط مقدس و یا بد اخلق نفببوذ خببوب اسبت یبا‬ ‫بد اسبت‪ .‬اتحباد را از یبک مبرد و یبک زن‪ ،‬ورزش الهببی از ایببن انببرژی اسبت‪ .‬انسبان را از تبوبه و طلبب بخشبایش انجببام‬ ‫هضم غذا طول مبی کشببد و آن را ببه مرحلببه تشببکیل )‪ (Jatharagni‬ریاضتهای در این آتش یوگا بسیار است‪ .‬آتش معده‬ ‫خببود را مببی سببوزاند ماننببد یببک پروانببه در شببعله )‪ (Kaamagni‬مایع منی است‪ .‬مردان و زنان آشفته آتش شور جنسی‬ ‫‪ Ojas،‬آگنی( باعث می شود دوستان و یا دشمنان با گفتار خوب ‪ /‬بببد اسببت‪ .‬تشعشببع از ‪ (Vaani‬است‪ .‬آتش سوزی بیان‬ ‫‪ Sahasrar‬ساکن در کمال )‪ (Brahmagni‬شامل درخشندگی در همه انسان ها است‪ .‬آتش برهمن ‪ Varchas‬و ‪Tejas‬‬ ‫در قلببب آشببکار عنببوان )‪ (Bhavagni‬گلبرگ نیلوفر آبی( می دهد و روح فرد چشم انداز خدا‪ .‬آتش به احساسات ‪(1000‬‬ ‫و یببا آتببش سببوزی از زمببان مببوجب مببرگ اسببت‪ .‬آتببش بببه رخببوت ‪ Kaalagni‬محبببت‪ ،‬دوسببتی‪ ،‬حببس سببرویس و غیببره‬ ‫باعث بی حالی و بیماری در انسان است‪ .‬آتش سوزی های بی حببد و حصببر از ایببن نببوع در بببدن انسببان )‪(Mandaagni‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬امروز علم مواد مدرن ‪ 13‬آتش سوزی از جمله‪ .‬همه آنها دارای ویژگی های خاص خود را‪ .‬میان آنها کندالینی‬ ‫آتش نیروی حیاتی فراوانی که در نیروی زندگی‪ ،‬جسارت و قدرت در انسان است‪ .‬اعتقاد بر این است کببه ایببن منبببع پنهببان‬ ‫انرژی در طاق از ‪ 6‬قفل موجود در بدن لطیف انسان قفل شده است‪ .‬این ‪ 6‬قفل ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه( کبه در حبال حاضبر در‬ ‫بدن به عنوان یک جریان الکتریکی‪ ،‬جریان گردابی یا‪ ،‬شبکه‪ .‬محققان کتاب مقدس از چاکراهببا و کنببدالینی شبباکتی )قببدرت‬ ‫‪.‬الهی مار( در شیوه ای بسیار نمادین صحبت کردیم‬

‫تانترا معتقد است که همانطور که شما می توانید خانه خود را با استفاده از یببک قفببل و کلیببد در انسبان ببه ‪Shambhavi‬‬ ‫بیش از و بالتر از بیداری کنببدالینی را وارد کنیببد‪ .‬در ‪ Sushumna‬از طریق مسیر ‪ Brahmalok‬همان شیوه وارد می‬ ‫در حالی که توصیف این کندالینی ‪ Shankaracharya‬آدی ‪ Devlok.‬چاکرا نامیده می شوند ‪Aryank Taitereya،‬‬ ‫و ‪، Brahmalok‬نشان دهنده برهمن ‪ Sahasrar‬و های ‪ Ajna‬لهیری گفته است که چاکرا ‪ Soundarya‬شاکتی در‬ ‫‪.‬چگونه او به "شنا" به خدا‬

‫‪:‬شرح و توصیف او است‬

‫فضا در ‪ Anahat،‬آب در مانیپور‪ ،‬باد در ‪ Svadhishthan،‬آتش در ‪ Mooladhar،‬کندالینی‪ ،‬با فعال زمین در ‪O‬‬ ‫در ‪ Sahasrar.‬بیش از و بالتر از این ورزش شما را با خدا در کمال ‪ Ajna.‬دادن نور به ذهن در چاکرا ‪Vishudhi‬‬ ‫‪:‬یوگا دارشان سخن قصار ‪ ،36‬گفت )‪ (samadhi‬سمادی ‪Paad‬‬

‫‪.‬درخشان مردان غلبه بر تمام غصه ها می باشد ‪ blazes‬هنگامی که نور الهی کندالینی‬

‫دمی‪-‬خببدایان‪ .‬ایببن مربببوط بببه ‪ 33‬جببزء و یببا ماننببد مهبره ‪ Koti‬در این مذاکرات هندو مذهب‪ ،‬از مجموع ‪ 33‬کرور یا ‪33‬‬ ‫از شکل مار می باشد‪ .‬بیببن هببر ‪. Merudand‬ستون فقرات(‪ .،‬اینها به نام مهره( ‪ Merudand‬ساختارهای موجود در‬ ‫مهره ‪ 2‬تخت از گوشت است که پشتیبانی از مهره ها وجود دارد‪ .‬بنابراین آن را در طبیعت السببتیک اسببت و بببر محببور آن‬


‫می تواند در هر جهت می چرخند‪ .‬می توان آن را به ‪ 5‬قسمت ‪ 1‬تقسیم( گردن رحم ‪ 7 -‬مهره ‪ (2‬قفسه سببینه‪ 12-‬مهببره ‪(3‬‬ ‫مهره‪ .‬ظرفیت تعبیه شده در این ‪ 33‬بخش به الوهیت مقایسببه ‪) carksegial - 4‬کمری ‪ 5 -‬مهره ‪ (4‬خاجی ‪ 5 -‬مهره ‪5‬‬ ‫‪.‬شده است‬

‫توخالی )متخلخل( است‪ ،‬اما آن را مانند یببک درام کببم عمببق اسببت‪ .‬در آن را مبی یابببد مغببز مغببز ‪ Merudand‬بدون شک‬ ‫است‪ .‬در پشت هر یعنی مهره در سمت چپ ‪ /‬راست سورا خ به شکل حلقه هستند که از آن پدیدار اعصاب بزرگ که چیببزی‬ ‫است به شکل یک مخروط است و ترمینببال ‪ Merudand‬جز یک دسته از اعصاب کوچکتر وجود دارد‪ .‬بخش پایین تر از‬ ‫‪.‬شاخه نامیده می شود‬

‫بیشتر مهره ها بسیار کوچک هستند و در برخی از مناطق گسترده تر آنهببا اسببت‪ .‬آنهببا در داخببل توخببالی نیسببت و بببه یببک‬ ‫ایببن ‪ carcix.‬دیگر متحد شده است‪ .‬این مهره ‪ 4‬متحد شکل تخم مرغ و یا جوانه گل به را تشکیل می دهنببد‪ .‬اینهببا بببه نببام‬ ‫‪ Svayambhoo Linga.‬در کندالینی یوگا می باشد و همچنین به نام "‪ "Kand‬توپ به نام‬

‫)‪) Anahat 5‬مانیپور( ‪) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) 4‬از نظر منطقه ای چاکراها به شرح زیر نام برد‪1 .‬‬ ‫در مرکبز از ‪ Sahasrar‬بیبن اببرو و ‪ Ajna‬در این نقطه به پایبان مبی رسبد‪ .‬چباکرای ‪ Merudand‬این ‪Vishudhi.‬‬ ‫‪.‬پوست سر است‬

‫هنگامی که ما در استفاده از شرایط فعال چاکرا‪ ،‬تصفیه‪ ،‬و غیره بیداری آن را تنها بدان معنی است کببه انببرژی بببالقوه ایببن‬ ‫‪.‬مراکز مخفی در حال تجلی است‬

‫در اینجا عمیقا باید درک کنند که در عرصه مقدس علم بدن )آناتومی( است به عنوان یک شکل از علوم ظریف نگبباه کببرد‪.‬‬ ‫بدن ناخالص است‪ ،‬تنها سایه ای از بدن ظریف است‪ .‬هرگز نباید هر ارگان ناخالص است ببه بببدن ظریبف در ارتببباط اسبت‪.‬‬ ‫اما این فقط باید بر اساس نگاه می شود به عنوان یک تصویر و یک نماینده‪ .‬هیچ یک از ارگان های بدن ناخالص است هر‬ ‫‪.‬یک از قدرت الهی در علم بدن روحانی‪ .‬از بدن ناخالص شما تنها می توانید یک نگاه اجمالی کم از کسانی که قدرت لطیف‬

‫بببه معنببی ریشببه‪ ،‬پببایه و ‪. Mool Adhar. Mool‬کلمه تشکیل شده است از ‪ 2‬بخش تشکیل شده است ‪Mooladhar‬‬ ‫است‪ .‬از آنجا ‪ Mooladhar‬معنی است‪ .‬از آنجا که آن را پشتیبانی اولیه از نیروی زندگی است که منطقه به نام ‪Adhar‬‬ ‫که آن را در جهان لطیف است آن نامرئی است‪ .‬علئم نمادین نامرئی در حال حاضر در بدن ناخالص است‪ .‬ببه عنبوان مثبال‬ ‫دیده می شود‪ ،‬در بدن ناخالص به عنوان ‪ 2‬چشم به نام غده هیپببوفیز و صبنوبری اسبت‪ .‬در منطقبه ‪ Ajna‬دید الهی چاکرا‬ ‫ستون فقرات( دیده( ‪ Merudand‬در شبکه خاجی از ‪. Mooladhar‬چاکرا براهما قلب ما این است که در محل کار است‬ ‫منبببع پرانببا ‪. Mooladhar‬می شود‪ .‬به دلیل کیفیت معنوی خببود را مسببتعد اسببت کببه آن را کببه وضببعیت و شببکوه برسببد‬ ‫‪) Merudand.‬نیروی حیاتی( است‪ ،‬اما طبیعت گسترده آن‪ ،‬رفتار و تابع توزیع امکان پذیر است تنها از طریق رسانه‬


‫غده سجده است‪ .‬در اینجا نهفتببه ‪ Svadhishthan‬و کمی زیر چاکرا ‪ Mooladhar‬با توجه به آناتومیست درست بالی‬ ‫است مرکز مایع منی‪ .‬امواج ناشی از این منطقه باعث شور و شوق جنسی‪ .‬هورمون هببای سبباطع شببده از آن را بببه عهببده‬ ‫نهفتببه ‪ Sushumna‬دارند برای تولید اسپرم است‪ .‬رحم زنان بیش از حد در این منطقه نهفته است‪ .‬در منطقه پایین تر از‬ ‫شبکه کمری و خاجی‪ .‬این ‪ ، 2‬شبکه کنترل انتشار ادرار و شبور و شبوق جنسبی انبدام تناسببلی اسببت‪ .‬اگبر تحریببک در ایبن‬ ‫منطقه وجود دارد‪ ،‬یا یکی یا هر دو عملکرد مختل شده اسبت‪ .‬آن را از ایببن منطقبه اسببت کبه مشببکلت پزشبکی دفبع ادرار‬ ‫‪ Kand،‬بیش از حد‪ ،‬بیش از حد اصرار جنسی سرچشمه است‪ .‬این منطقه از همه الهام بخش مفید زندگی است و همچنین‬ ‫( ‪ Kurma‬همچنین دارای نام دیگری به نام ‪. Kand‬بذر شور و شوق جنسی( نامیده می شود( ‪ Kaam Beej‬کرد و یا‬ ‫آواتار تجسم لک پشت یعنی از خدا است‪ .‬از آنجا که فعالیت خببود را از خببروج و کشببش ‪ Kurma‬لک پشت(‪ .‬این نماینده‬ ‫است که می خببواهم از یببک ‪ Kand‬پاهای خود آن را گفته شده است را به عنوان نمادی از قدرت الهی است‪ .‬شکل منطقه‬ ‫تخم مرغ است‪ .‬این است که نسبت به دولت خارج از دستها و پاهای لک پشت شده است‪ .‬در افسانه از اقیانوس تان شدیدا‬ ‫به عنوان لک پشت در زیر این کوه نشسته و وزن خببود را ‪ Kurma‬بود‪ .‬خداوند ‪ Mandarachal‬میله تان شدیدا کوه‬ ‫یا لک پشببت ‪ Kand‬بر روی شانه های او را گرفت‪ .‬این یک توصیف نمادین برای تان شدیدا و قدرت دنیای درون منطقه‬ ‫‪.‬است‬

‫متفکران بزرگ مراکز هورمونی )غدد( به عنوان جنبه های ناخالص از ‪ 6‬چاکرا در ارتببباط اسببت‪ .‬بببا تببوجه بببه آنهببا را در‬ ‫مردان و زنان شکل تکامل یافته از جریان برق در این چاکراها را می بیند‪ .‬در مببردان در صببورت اسببتقامت و در زنببان بببه‬ ‫عنوان حساسیت به لمس است‪ .‬همچنین این فقط یک نگاه اجمالی از فعببالیت هببای عببادی از یببک موجببود زنببده اسببت‪ .‬ایببن‬ ‫اغراق به تماس این غدد درون ریز است که هورمون ترشح به عنوان جعببه جببادویی اسبت‪ .‬در زیبر ‪ 6‬هورمببون غببدد‪(1 :‬‬ ‫و ملتونین( ‪ (2‬هیپوفیز )هورمون رشد( ‪ (3‬تیروئید )تیروکسین( ‪ (4‬تیموس )هورمببون ‪ - ceratonin‬پینه آل )هورمون‬ ‫‪).‬گنادها ) تستوسترون و استروژن )‪، ACTH) 6‬باروری( ‪ (5‬غده فوق کلیوی )آدرنالین‬

‫و غیره به طور کلی در یک کشور نهفته اسببت‪ .‬در خبواب ‪ Ajna، Sahasrar‬معمول مار مانند کندالینی و چاکراها مانند‬ ‫عمیق یا بیهوشی انسان بیش از حد به نظر می رسد به عنوان اینکبه او مببرده اسبت‪ .‬در چنیببن حکومبتی او تمبام آگباهی و‬ ‫هوشیاری را از دست می دهد‪ .‬حتی اگر کسی او را محروم می سازد که او آگاه است‪ .‬حتی اگر لباس های خببود را حببذف او‬ ‫از آن آگاه نیست‪ .‬اما هنگامی که او از خواب بیدار می شود به طور کامل آگاه از قدرت خود و ضرر و زیببان خببود را بیببش‬ ‫‪.‬از حد است‬

‫جریان عادی از انرژی الکتریکی بدن در حالت نهفته است‪ ،‬اما اگر آن را تحریک و از طریق شیوه های معنوی فعال اسببت‬ ‫‪.‬و سپس یک تحول بزرگ وجود دارد‬

‫هنگامی که باد قوی بازدید سورا خ فلوت‪ ،‬صدا ناشی از آن است‪ .‬به طور مشابه اگر بادهای قببوی در یببک گببروه بزرگببی از‬ ‫‪.‬درختان بامبو‪ ،‬آتش سوزی جنگل می امدن‬

‫می توانید یکی از برگ های خشک‪ ،‬چمن‪ ،‬گرد و غبار و غیره در حال اجرا پس از قطار در حال حرکبت سبریع‪ ،‬اتومبیبل و‬ ‫غیره‪ .‬وقتی آب موی چتری در برابر سنگ های بزرگ در رودخانه و سپس از آن بال مبی رود ببال را ببینیبد‪ .‬هنگبامی کبه‬ ‫بال از آب چر خ چرخش پس از آن حتی می توانید دانه های گندم آرد گندم به عمل خرد کردن یا اسبیاب کبردن‪ .‬هنگببامی کببه‬


‫دستگاه های فنی به یک آبشار که از ارتفاع بزرگ پایین می آید‪ ،‬جریان برق تولید می شود‪ .‬توفان‪ ،‬طوفان‪ ،‬طوفان بببه مببا‬ ‫طعم از قدرت فوق العاده خود را‪ .‬بنابراین زمببانی کببه چاکراهبا در تحریبک و فعبال مبی شبود‪ ،‬تمببام ببدن ‪ 3‬یعنبی بجبوش و‬ ‫‪.‬خروش آمدن اجسام ناخالص‪ ،‬ظریف و گاه به گاه و به این ترتیب ما یک مقدمه ای از قدرت خود را به من بدهید‬

‫‪:‬در متون مختلف معنوی آن است‪ ،‬گفت‬

‫کسانی که دمی خدایان را که با ما احساس اشیاء می تواند نجات را هرگز‪ .‬کسانی که به رستگاری معنوی می توانببد اشببیاء‬ ‫‪.‬معنی نمی دهد‪ .‬اما کندالینی شاکتی هر دو حس یعنی اشیاء و رستگاری را به ما می دهد‬

‫‪:‬گفت ‪ Vijnan Mahayog‬در‬

‫شاکتی خواب است و سپس کل جهان خود را در خواب است‪ .‬اما اگر یک فرد کنببدالینی شبباکتی ‪ Mooladhar‬اگر یک فرد‬ ‫‪.‬بیدار و سپس سرنوشت خود را بیش از حد شکوفه خواهد شد‬

‫‪:‬آن است‪ ،‬گفت ‪ Mahatantra‬اگر‬

‫‪ Pashyanti Vani‬و ‪ Vaikhari، Madhyama Paraa‬اگر شخص کندالینی شاکتی بیدار شده است و سپس خود را‬ ‫‪.‬سخنرانی( بیش از حد بیدار‪ .‬گفتار چنین شخصی همیشه می آید درست است(‬

‫‪:‬آن است‪ ،‬گفت ‪ Yogini‬در تانترا‬

‫‪.‬به محض این که کندالینی بیدار عظمت و شکوه درونی که فرد می تواند به وضوح درک است‬

‫بود تمایلی به رهببا کببردن قباب فبانی خبود را ‪ Bhishma Pitamaha Mahabharat‬یک رویداد معروف در جایی که‬ ‫مرگ‪ .‬از این رو او تصمیم گرفت ‪ Uttarayan‬بود وجود دارد‪ .‬او خواست به در ‪ Dakshinayan‬زمانی که خورشید در‬ ‫‪. Dakshinayan‬برای رسیدن به جهان دیگر است‪ .‬حتی در اینجا است کبه حببادثه کنببدالینی وجبود دارد ‪ Devyan‬مرگ‬ ‫است‪ .‬عمل ‪ Merudand‬راه ‪. Devyan‬در منطقه سر ‪ Brahmarandhra‬انرژی ‪ Uttarayan‬آتش کندالینی است و‬


‫نیمه کامل است‪ .‬به منظور تکمیل او در این راستا در حالی که دراز کشیدن بببر روی تخببت از ‪ Bhishma‬کندالینی بیداری‬ ‫‪.‬هنگامی که هدف او برآورده شد او سمت چپ بدن فانی خود را ‪ endevaoured.‬فلش‬

‫‪:‬ودا )‪ (19/37/1‬گفت ‪ Atharva‬در‬

‫آتش‪ ،‬ممکن ‪. O‬از روح‪ ،‬به علت به نور لطف شما‪ ،‬ممکن است‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬جسارت‪ ،‬سرریز بنیه در من است ‪ O‬آتش‬ ‫‪.‬است خود را در ‪ 33‬گروه به من برکت دهد‬

‫‪:‬آن است‪ ،‬گفت ‪ Yajurved‬در‬

‫‪.‬الهی آتش‪ ،‬با تبدیل شدن به سن‪ ،‬شجاعت‪ ،‬بچه ها خوب‪ ،‬ثروت‪ ،‬عقل تیز‪ ،‬عشق‪ ،‬پشتکار ما به شما برکت دهد ‪O‬‬

‫روانشناس مدرن می گویند که کندالینی )قدرت الهی مار( است که انرژی نهفته ذهن ناخودآگاه است‪ .‬چینی هببا و ژاپنببی هببا‬ ‫‪.‬پیروان یوگا‪ ،‬چی‪ ،‬کی‪ ،‬قدرت است‬

‫خود را در کتباب "جنبون کنبدالینی و تعبالی" در حبالی کبه نوشبتن در مبورد اهمیبت ‪ Senelia‬نویسنده آمریکایی دکتر لی‬ ‫کندالینی می گوید اگر کندالینی بیدار شده است مردی تبدیل خواهد شد فعال تر است‪ .‬تابش شخصیت و آن دسببته از پتانسببیل‬ ‫‪.‬های مغز آشکار پنهان که در غیر این صورت در حالت نهفته است‬

‫‪:‬می گوید که ‪Vrihajabalopanishad‬‬

‫هنگامی که این آتش از زمان یعنی کندالینی سفر رو به پایین‪ ،‬انسان ضعیف هر دو جسمی و ذهنی می شود‪ .‬اما زمانی کببه‬ ‫‪ Brahmalok.‬و منجر به او را به )‪ (Sidhis‬آن را بالتر از افزایش آن را می دهد که آن شخص قدرت الهی‬

‫برای یک مدت زمان طببولنی ‪ Brahmaji penances‬وجود دارد‪ .‬در آغاز خلقت ‪ Skand‬یک داستان جالب در پوران‬ ‫انجام می شود‪ .‬به عنوان یک نتیجه آتش سوزی شدید آشکار می شود‪ .‬وقتی که آن را لمببس زمیببن‪ ،‬آن را آتببش‪ .‬هنگببامی‬ ‫‪.‬جرقه آتش را به جهت ‪ Tejas 10‬که آتش در آسمان گل رز بال دومی گرفتار آتش‪ .‬از آن‬


‫داد آتش همه بخش های بببدن ‪ Brahmaji‬گفت‪ :‬من سوختن با گرسنگی است‪ .‬من غذا بده‪ .‬از این رو ‪ Brahmaji‬آتش‬ ‫خود را یکی به غذا خوردن‪ .‬با این حال گرسنگی از آتش سیرچشم نیست‪ .‬از این رو در حالی که فریاد می زدند "گرسببنگی‬ ‫‪.‬گرسنگی بیش از حد شروع به گریه به آتش کشیدند‬

‫باید اجسبباد از مببردم خواهببان بسببیار گببرا و ‪ O،‬تا به حال هیچ راه حلی برای ارائه او گفت‪ :‬آتش ‪ Brahmaji‬از آنجا که‬ ‫وارد غذا خوردن تا تمام مواد معدنی خود را‪ .‬آتش دقیقا این اسببت‪ .‬آتببش خوردنببد تببا مببرد ‪ /‬زن بببی حببد و حصببر کببه پببر از‬ ‫و دمی ‪ Rishis‬خواسته به آتش وارد روان ‪ Prajapati‬خواسته بودند‪ .‬با این حال‪ ،‬آتش سوزی شد سیرچشم‪ .‬از این رو‬ ‫خدایان که در آن شهد وجود دارد‪ .‬آتش این شهد نوشید و از این رو راضی شد‪ .‬بنابراین آتش سوزی آغاز شده است خببانه‬ ‫‪.‬وجود دارد‬

‫نتیجه گیری از داستان بال این است کبه اگبر کنبدالینی وارد عرصبه خواسبته‪ ،‬مبی تبوان آن را یبک انسبان خبرد اسبت‪ .‬امبا‬ ‫هنگامی که کندالینی برای تلش های معنوی مورد استفاده قرار می گیرد پس از آن نه تنها به خودی خببود خوشببحال اسببت‬ ‫‪.‬اما آن را می دهد که شادی را به پناه دادن به فرد آن است‬

‫کندالینی است نسبت به آتش سوزی جنگل که می سوزد تا یک جنگل بزرگ به خاکستر شده است‪ .‬این نیببز مثببل یببک آتببش‬ ‫زیر دریایی افزایش می یابد که در اقیانوس به آتش و ارائبه کببامل عباری از آب اقیببانوس اسبت‪ .‬هنگبامی کبه فببوران آتبش‬ ‫مرکزی زمین است‪ ،‬زلزله و گرم شعله های آتش فوران وجود دارد‪ .‬انسان اصل اساسی قدرت کندالینی است کببه بببه آگبباهی‬ ‫انرژی از انبار کیهانی است‪ .‬حال حاضر پنهان مار آتش در ‪ imbibes‬کیهانی پیوسته و بر اساس خواسته ها و نیاز به آن‬ ‫اما این سم را می توان به شهد تبدیل شده ‪ Kund.‬نگه می دارد‪ ،‬تف سم در حالی که دروغ گفتن در ‪ Mooladhar‬چاکرا‬ ‫‪.‬است‪ .‬بیداری کندالینی شامل افزایش آن به چاکراها بالتر "نوشیدن" شهد و رسا سوما )آب( است‬

‫فصل دوازده‬ ‫کندالینی ‪ ---‬فرم شدید انرژی نیروی حیاتی‬

‫به طور کلی سقوط متضمن معنای بد و به افزایش به معنای خوب‪ .‬این اصل نیز قابل اجرا به بدن به خصوص تا آنجا که به‬ ‫بببه عنببوان ارگببان تناسببلی زنببانه و ‪ Mooladhar‬چبباکرا ‪ terming‬نیروی حیاتی از اندام تناسلی مربوط می باشد‪ .‬با بببا‬ ‫به عنوان ارگان تناسلی مرد‪ ،‬بدون شک تنها یک تحلیل نمادین ساخته شده است‪ ،‬اما آن است که تا آنجببا کببه ‪Sahasrar‬‬ ‫در شور و شوق جنسی باید بببه منطقببه سببر بببه طببوری کببه از ‪ Mooladhar‬اقدامات مربوط نیست‪ .‬به جای اتلف انرژی‬ ‫طریق مراقبه مناسب چشم حکمت الهی را می توان باز مطرح شده است‪ .‬خواب کندالینی شاکتی )قدرت الهی مببار( زخببم در‬ ‫ساکن وجود دارد مانند یک مار در خواب زن است‪ .‬اما زمانی که آن را تکامل می یابببد و بببه بببال مببی ‪ Shivaling‬اطراف‬


‫کمال پبردازد‪ .‬پبس ‪ Sahasrar‬رود تا به سمت منطقه سر او را در ماده خاکستری یعنی مغز در شبکه های عصبی ظریف‬ ‫کوچک طول می کشد به شکل کوه کایلش غول پیکر است‪ .‬این تکامل می یابد بیشتر از ‪ 1000‬گببل ‪ Shivling‬از افزایش‬ ‫ببه ایبن ترتیبب یکبی یکبی همببه مراکبز نهفتبه مغبز فعببال مبی شبود‪ .‬ایببن ‪ - Sahasradal.‬گلبرگ نیلوفر آبی به نام کمببال‬ ‫‪.‬بزرگنمایی از کوچک به دنیا است‬

‫گرفته شود‪ .‬اگببر در نببتیجه جریببان انببرژی ‪ Merudand‬در این نوع از کنترل‪ ،‬آن است که بسیار مورد نیاز که حمایت از‬ ‫را می توان برای اهببداف ببالتر مقبدس اسبتفاده مبی شبود و سبپس سبعادت از برهمببن کبه یکبی از ‪ Sushumna‬آگاهانه‬ ‫آسان و ‪ Bandah، Mudra، Pranayam،‬برابر بیشتر از لذت حس لذت است‪ .‬تمرینات یوگایی مانند ‪ N‬تجربیات در‬ ‫‪ Sidhasan، Vajrasan، Shaktichalini Mudra،‬غیببره بببرای ایببن منظببور بسببیار انجببام شببده اسببت‪ .‬از طریببق‬ ‫فعال ‪ /‬بیدار و بزرگ به سمت ببال ببه طبوری کبه آن را ببا خبود ‪ Mooladhar‬یوگا پرانا و غیره از انرژی ‪Bandhas،‬‬ ‫مراکز برآورده متحد است‪ .‬اما همه این هاتا یوگا و شیوه های کریببا یوگببا هسببتند‪ ،‬امببا اولیببن گببام در فعببال سببازی کنببدالینی‬ ‫است‪ .‬هرگز نباید این به عنوان گام نهایی در فعال سازی کندالینی گرفته شده و در واقع می توان آن را در مقایسه با صببرفا‬ ‫‪.‬عمل چوک از گرم کردن موتور موتور سرد است‬

‫بذر تمام خواسته ها و شور و( ‪ Kaamabeej‬این موضوع قطعا نیاز به روشن شدن به دلیل کندالینی نیز نامیده می شود‬ ‫غبرق کشبتی آب اسبت ببر روی سبه پبایه ‪ Shivling‬ابقاء شده است‪ .‬وقتی ‪ Shivling‬شوق جنسی(‪ .‬به عنوان یک نماد‬ ‫در اندام تناسببلی زن اسببت‪ ،‬شببور و شببوق جنسببی وجببود دارد‪ .‬در نیمببه ‪ Shivling.‬قرار داده و یک قطره از آب استحمام‬ ‫پایین تر از اندام تناسلی مرد دستگاه تناسلی زن است‪ .‬وقتی که هر دو این اضداد فعال و سپس بروز از تبدیل جنسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬مرد‪ ،‬زن و بالعکس تبدیل می شود‪ .‬دلیل این است که انرژی وارد این مناطق نهفته است‪ .‬شور و شببوق جنسبی بیبش‬ ‫از حد به دلیل از دلیل فوق آشکار است‪ .‬به منظور که این عمل نامطلوب شهد آشکار نیست نیاز به چکیده در ایببن منبباطق‬ ‫یکی می شود به جرعببه ‪ Khechri Mudra‬تمرین معنوی از ‪ Soham‬از ناحیه سر‪ .‬این شهد به نام رسا سوما‪ .‬در او‬ ‫‪.‬این رسا سوما‬

‫‪ Sushumna‬سبپس آن ‪ 3‬پاهبا نشبان دهنبده آیبدا‪ ،‬پینگبال و ‪ Shivling‬هنگامی که یک سه پایه است شبکایت ببه حمبام‬ ‫نماد بیداری کندالینی است‪ .‬این شرح نمادین ببه مبا مبی گویببد کبه ‪ Shivling‬اعصاب ظریف(‪ .‬حمام کردن یک( ‪Naadis‬‬ ‫خداونببد کنببدالینی قدرتمنببد لببرد شببیوا اسببت‪ .‬محببل اقببامت آن را بایببد بببر عنببوان خببالص بببه عنببوان کببوه کببایلش و‬ ‫بر به عنوان اندام های تناسلی مردان و زنان نگاه شده است‪ .‬در واقع با ‪ lewdly‬نگاه شده است‪ .‬نباید ‪Manasarovar‬‬ ‫پناه دادن به احساسات مقدس از اهمیت آن و خلوص یک باید به شیوه های معنوی را انجام عنوان به استفاده از آن بببرای‬ ‫اهداف بالتر معنوی‪ .‬تلش های سازمانی و مهارت های هنری و اعمال و احساسات زیبایی را نباید تنها در حفاظت خشک‬ ‫در نزدیکی اندام های تناسلی شیوا بایببد بببرای اهببداف معنببوی بببالتر ‪ Mooladhar‬شده است‪ .‬در عوض انرژی از چاکرا‬ ‫‪.‬مورد استفاده قرار می گیرند‬

‫برخی افراد کامل از تخیل هرزه در مورد عمل معنوی هاتا یوگبا بحبث در مبورد "اتحبادیه جنسبی ببه خلسبه"‪ .‬اسبت کبه از‬ ‫کی اورگون می گویند‪ ":‬آنها آن را مرتبط به کیر مرد و واژن زن است‪ .‬ایببن درسببت )‪ (samadhi‬سمادی ‪"Sambhog‬‬ ‫نیست و در واقع بسیار مبتذل‪ ،‬پوچ و عاری از احساس مناسب جهت است‪ .‬در واقع مشاهدات مبتببذل و هببرزه‪ ،‬بایببد زمینببه‬ ‫هایی مقدس مانند سر و قلب را لمس نکرده است‪ .‬با نگه داشتن آن را مقدس باید سعی کنیببد و مشبباهده تجببرد و در نببتیجه‬ ‫بال بردن آن را برای اهداف بالتر است‪ .‬این کار را باید هر دو مردان و زنان مشاهده شده اسبت‪ .‬نویسبندگان کتباب مقببدس‬ ‫در حالی که بحث در مورد ماهیت کندالینی آن را به مهارت های هنری جنسی در ارتباط است‪ .‬امببا معنببای آن را در شببهوت‬


‫دانبه از شبور جنسبی نیبز ‪ Mooladhar‬و قدرت در بدن است‪ .‬چباکرا ‪ VIM‬جنسی نیست و در واقع به این معنی مظهر‬ ‫کمال است که دانه از حکمبت الهبی اسبت‪ .‬تصبفیه همباهنگی نتایبج هبر دو در فعبالیت هبای ‪ Sahasrar‬نامیده می شود و‬ ‫تبعیض یا تمیز‪ .‬این قدرت الهی به ما کمک در تمام پیشرفت دور از زندگی‪ ،‬خالص سازی از شخصیت و تفکر آرمانی بببال‪.‬‬ ‫‪.‬کندالینی یوگا که تمرین معنوی است که کمک می کند تا در رسیدن به آرمان های معنوی است‬

‫نامیده می شود و آن را مترادف با "‪ Nachiketa‬آتش یوگا" یا "آتش" ‪ Upanishad Shwetashwatar‬در کندالینی‬ ‫و ‪ diseaseless‬گفته شده است که در بدن هر کس این آتش الوهیت روشن است‪ ،‬بببدن وجببود دارد ‪ Yajna.‬آتش خالص‬ ‫آن را به عنوان "آتش روح" نامیببده ‪ Pradeepika" I. Lohen‬یوگا ‪ "Chainik‬ذهن کامل بی سر و صدا است‪ .‬در‬ ‫‪.‬آن را به آتش فروزان روح در ارتباط است ‪ AHS‬می شود و‬

‫آن را ببه نببام "آتببش مببار"‪ .‬بنیانگببذار انجمببن تئوسببوفی‪ ،‬خببانم ‪ Woodroffe‬محقق بزرگ مدرسه غربی یوگا‪ ،‬سر جببان‬ ‫آن "کیهانی برق" می نامد و می گوید که سرعت آن ‪ 3،45،000‬مایل ‪ /‬ثانیه است‪ .‬در حبالی کبه ببا سبرعت ‪Blavatsky‬‬ ‫نور ‪ 1،95،000‬مایل ‪ /‬ثانیه اسببت‪ .‬امببواج الکببتریکی سبرعت ‪ 2،99،000‬مایببل ‪ /‬ثببانیه اسببت‪ .‬ببه گفتببه دانشببمندان ببزرگ‬ ‫سرعت امواج فکر‪ 7 ،‬بار بیشتر از امواج الکتریکی یعنی ‪ 22،65،120‬مایل ‪ /‬ثانیه است‪ .‬در لحظه های فلش یببک اندیشببه‬ ‫می تواند دور زمین ‪ 40‬بار‬

‫در کتبباب ‪ Vasantji Rele‬علی رغم اینکه یک قدرت معنوی کندالینی قطعا می شود به برق بببدن در ارتببباط اسببت‪ .‬دکببتر‬ ‫نوشته ‪ Woodroffe‬خود به نام "مرموز کندالینی یک نیروی عصبی می نامد‪ .‬مقدمه این کتاب شده است توسط سر جان‬ ‫ارتباط با عصب واگ راست وجود دارد او خببود را از آن نیببروی بیشببتری ‪ Rele‬شده است‪ .‬به گفته وی که در آن کندالینی‬ ‫می نامد‪ .‬به گفته وی کندالینی یک واقعیت پویا است‪ .‬این انرژی نهفته است که توسببط در حببال تحببول )افزایببش بببالتر( بببه‬ ‫‪ Vasant Rele‬جای استفاده از توان معمول ماده یک می توانببد یببک کبباراکتر تببابش ببا شببکوه الهببی اسبت‪ .‬بببا تببوجه ببه‬ ‫کندالینی در یک حالت ثابت معمولی است اما زمانی که طول می کشد تا به شکل جنبشی آن را تبدیل به نیروی حیاتی است‪.‬‬ ‫می گویند که ‪ Shatchakra Niroopan‬و ‪ Samhita‬شیوا ‪ Hathayoga Pradeepika،‬به گفته وی‪ ،‬متون مانند‬ ‫‪.‬کندالینی شکل فردی از کیهان است که در آن نفوذ قدرت های بزرگ آگاه است‬

‫کببه "‪ Seership‬می گوید‪ :‬در کتاب معروف خود را "علببم ‪ Hathayoga‬دانشمند غربی هادسون است که یک محقق از‬ ‫قدرت جادویی کندالینی باید فقط تحت هدایت یک مربی بزرگ مقدس و فعببال ذهببن را بایببد خببالص یعنببی عبباری از هببر میببل‬ ‫است‪ .‬اگر دیگری کندالینی رو به پایین حرکت می کند‪ ،‬آن را به شهوت و دلبستگی ببه اشببیاء احسبباس مببی شببود‪ .‬و سببپس‬ ‫‪.‬این توان را سوء استفاده در فعالیت های مانند خواسته ها و نیازهای رضایت بخش پست خودخواه‬

‫نام برد و ‪ 2‬راه های رسیدن به آن داده اند‪ .‬روش اول این اسببت "‪ "Tejoleshya‬جین معلمان یوگایی کندالینی به عنوان‬ ‫که به انجام توبه و طلب بخشایش در حالی که مصرف مقادیر بسیار محدودی از غذا و آب اسببت‪ .‬حببالت دوم ایببن اسببت کببه‬ ‫انببرژی خورشببیدی در حببالی کببه مراقبببه در نببور ‪ imbibing‬برای گرم کردن بدن با اشعه خورشید از اینببترنت اکسببپلورر‬ ‫‪.‬است گفته می شود کببه بببدن ظریببف‪ .‬آن مرکببز نیببز بببه کنببدالینی بببه آن تعلببق دارد ‪ Tejoleshya‬خورشید‪ .‬منبع ریشه از‬ ‫‪ Savitri.‬می توان گفت به عنوان یک شکل از عبادت ‪Tejoleshya‬‬


‫در حالی که بحث در مورد کندالینی شاکتی‪ ،‬دانشمندان یوگایی می گویند از آن است که "صدای سببکوت اسببت‪ ".‬مببردم مببی‬ ‫دانند که نفوذ از آتش سوزی و برق و استفاده مناسببب از آن اسببت‪ .‬اگببر آنهببا واقعببا درک اسببتفاده از آتببش هببای معنببوی و‬ ‫‪.‬قدرت الهی( بی حد و حصر این منطقه از روح رسیدن( ‪ Sidhis‬متافیزیکی و سپس می توانید‬

‫دکتر اسکات می گوید که این یک کریستال با کمک که ترانزیستور از توابع زندگی ما اسببت‪ .‬آناتومیسببت توصببیف آن را در‬ ‫عقببده‪ ".‬آن اسبت کببه در مقایسببه بببا ‪ "Impar‬بببه عنببوان ‪ Mooladhar‬راه خود را و آنها را به ستون فقرات و چبباکرا‬ ‫ژنراتور‪ ،‬دینامو‪ ،‬باتری‪ ،‬آهنربا هر کس و غیره می پذیرد آن است که توده هیزم مخصوص اتش زدن جسببد مببرده فببروزان‬ ‫‪.‬عرصه شور و شوق جنسی که اگر از آن مطرح شده است بالتر است‪ ،‬آن را می دهد که فرد قدرت فوق العاده ای است‬

‫همراه با شرح منبع ریشه از برق کیهانی آگاه و بببرق دنیببای مببادی نیببز روشببن بببرق در بببدن انسببان ‪ Lindal‬دکتر هنری‬ ‫است‪ .‬در تمام طول زمین در حال حاضر در جهان هستی گسترش خالص از امواج الکترومغناطیسی است و این برق مثبببت‬ ‫نیروی ‪ 3‬ولت ل خ‪ .‬هر موجود زنده بودن خرس فشار از ‪ 5‬ولت ‪ /‬متر می باشد‪ .‬بخش میکرو از این برق کیهانی سبباکن در‬ ‫گفته است که در فعالیت های سلول هببای انسببانی و ‪ Lindal‬بدن انسان به عنوان کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار(‪ .‬دکتر‬ ‫اعصاب یک مقدار زیادی از انرژی الکتریکی می شود مورد استفاده قرار گیببرد‪ .‬منبببع آن‪ ،‬مغببز و قلببب اسببت‪ .‬ایببن اسبباس‬ ‫و ‪ Merudand‬شروع و پایان زندگی ما است‪ .‬اما این منبع یک طرفه نیست‪ .‬مغز ماده خاکستری در واقع شببده در ببالی‬ ‫برق تولید نیروی حیاتی است‪ .‬در ماده خاکستری مغز یعنی ‪ cada equina،‬که مربوط به ‪ Sushumna‬نیم پایین تر از‬ ‫سیستم فعال کننده مشبک سرریز پیوسته شعله های الکتریکی وجود دارد‪ .‬بخش بزرگتر از این برق در قطببب جنببوب اسببت‬ ‫نسبت متراکم از ‪ AMI‬با کمک دستگاه خود را ‪ Motoyama‬که مرکز شور و شوق جنسی یافت می شود‪ .‬دکتر هیروشی‬ ‫این برق را در این نقطه تمرکز پیدا کرده است‪ .‬به همین دلیل دانشمندان در یک مطالعه ی تحقیقاتی دقیببق در ایببن مرکببز از‬ ‫شور و شوق جنسی انجام شده است زیرا کندالینی یک منطقه مهم از جنبش زندگی است‪ .‬از آنجا که یک زندگی جدید پر از‬ ‫وسایل تولید مواد جدید است‪ ،‬قدرت و اهمیت خود را در مقایسه با تمام ارگان های حساس و بسیار قبوی اسببت‪ .‬را تشببکیل‬ ‫‪ C.‬است از نظر فیزیولوژیکی درست مثل مغز بسیار پیچیده و مهم است‪ .‬دکتر ‪ cada equina‬می دهند از شبکه خاجی و‬ ‫‪ Transcedence‬در کتاب خود به نام "روان و ‪ Sanela‬توسط آقای لی ‪ variedly‬این واقعیت شده است ‪Naranjo -‬‬ ‫در ‪" Arnsteer R.‬کندالینی" ‪" -‬روانشناسی مراقبه‬

‫دکتر کارینگتون در کتاب خود به نام »روانشناسی مدرن و فلسفه هند" نوشته است که بسیاری از نمونه هببای وجببود دارد‬ ‫که در جایی که شاهد آن است که آیا بدن تا نیروی حیاتی و مولکول ساخته شببده اسببت بباقی مببی مانببد یببا نببه در عیببن حببال‬ ‫ظریف وجود خود ادامه می دهد‪ .‬علی رغم اینکه ایالت متحده را به بدن خود مرکز قدرت از واحد های نیروی حیاتی دست‬ ‫نخببورده ببباقی مببی مانببد کببه در آن منطقببه اسببت‪ .‬در ارتببباط بببه ایببن پیببدا اسببت یکببی دیگببر از کشببف یببوگی آن ظهببور از‬ ‫یبا خلسبه )‪ (samadhi‬زمانی که یوگی در بالترین متحده میانجیگری به نبام سببمادی ‪ psychoplasm‬یا ‪ideoplasm‬‬ ‫وجود دارد وجود دارد‪ .‬دانشمندان اظهار نظر که آن را نگه می دارد گرفتن از بببدن در حببالت بخببار سبباطع مبی شببود و ایببن‬ ‫و اطراف اندام های تناسلی است‪ .‬پس ‪ Naadi‬است که اغلب در ناحیه پوست سر‪ ،‬نوک انگشتان دست‪ ،‬لب‪ ،‬چهره‪ ،‬چاکرا‬ ‫ایببن فعبالیت )‪ Semian Kirlean‬بدن پلسما زمین" توسط دانشبمند روسبی" ‪ Kirlean‬از مطالعه و تصویر )عکاسی‬ ‫‪. Emanueal‬تحقیقاتی با اشاره به نیروی حیاتی بدن ظریف ‪ -‬کندالینی یک معامله بزرگ از شهرت به دسببت آمببده اسببت‬ ‫آن ابر قابل رویت در آن اتر را پس از استفاده از فیلترهای خاص می توان آن را با کمک طرح های ولتاژ ‪Swedenborg‬‬ ‫بال عکس می نامد‪ .‬دانشمندان اظهار نظر که ظاهر آن شبیه به خالص زنبور و بوی ازن‪ .‬چگالی آن را افزایش مببی دهببد ‪/‬‬ ‫کاهش می یابد با توجه به افزایش ‪ /‬کاهش مربوط به نیروی زندگی است‪ .‬همچنین می توانید احساسات ‪ /‬کاهش نفببوذ خببود‬ ‫واتسون در کتاب خود "طبیعت سوپر" روشن جایی که حببتی اگببر بخشببی از ‪ Lyell‬را افزایش دهد‪ .‬اثبات آن وجود توسط‬


‫بدن یک فرد قطع شده است اما این شخص تجربه حضور خبود را در فبرم از درد‪ ،‬سببوزش‪ ،‬خبارش و غیبره در ایبن ببروز‬ ‫"در فانتوم اثر اندام" ثابت شده است که بدن ظریف وجود دارد‪ ،‬به عنوان طبقه خارجی سیتوپلسم که بدون دانببه و نسبببتا‬ ‫‪.‬سفت است و آن این است که به یک فرد‪ ،‬تجربه حس با وجود اعصاب ناخالص بودن وجود ندارد‬

‫با توجه به کتاب "کتاب تبتی از مرده" و "کتاب چینی از روح" بدن ناخالص و حیاتی بببدن وجببود دارد بببه طببور جببداگانه‪.‬‬ ‫بدون شک هر دو همزیستی در کنار هم‪ ،‬اما گاهی اوقات بدن حیاتی از هبم جبدا مبی شبود و بنبابراین ببه عنبوان ببه سباکن‬ ‫‪.‬جاهای دیگر و بدن حیاتی جدید به وجود می آید‪ .‬از این رو بسیاری از وجود انسان است تجربه مضاعف است‬

‫کور و تیلور در کتاب خود "علوم مثبت باستانی هندوها" نوشت که مراسم و آداب و شیوه های معنوی از مببذهب ‪ J.‬دکتر‬ ‫هندو‪ ،‬با بهره گیری از بدن حیاتی یک معامله بزرگ است و از این رو‪ ،‬بسیار قوی است‪ .‬ایببن حیبباتی بببدن را مبی تببوان بببا‬ ‫چشم الهی دیده می شود‪ .‬چند سال قبل یک مقاله در مورد ایببن موضببوع در مجلببه "اهببل عرفببان" تحببت عنببوان "آنبباتومی‬ ‫‪.‬منتشر شده است "‪Tantras‬‬

‫در کتبباب خببود واقببع ‪ Merudand‬شده اسببت افببزون بببرآن در ‪ 6‬چاکراهببا در ‪ Leadbeater‬دانشمند اهل عرفان ‪CW‬‬ ‫شفافی "چاکراها"‪ .‬او مدعی است که بدن حیاتی است که از یک نوع ویژه از نیروی الکتریکی ایجاد شده اسببت و در حببال‬ ‫حاضر در بدن فقط به عنوان یک پرنده نوازش در لنه اش می گذارد‪ .‬بسیاری از دانشمندان دیگر‪ ،‬تماس با پرانببا )نیببروی‬ ‫حیاتی( را به عنوان "آتش زندگی" است‪ .‬ایبن آتبش سبوزی اسبت کبه در حبال حاضبر در ببدن یبک فبرد اسبت کبه شبخص‬ ‫آگاهانه‪ ،‬پرشور‪ ،‬شجاعانه و درخشنده است‪ .‬اما زمانی که کمبود آن وجود دارد و سپس حتی اگر بدن بسیار خببوب سبباخته‬ ‫شده است در عین حال این فرد خواهد بود بمب گذاری ترس‪ ،‬بی حال و پر از یاس و ناامیدی است‪ .‬ایببن نیببروی الکببتریکی‬ ‫را می توان با تلش بیش از حد تقویت شده است‪ .‬این به همین دلیل شیوه هبای یوگبایی تشبویق مبی شبوند‪ .‬کنبدالینی یوگبا‬ ‫‪.‬است که بر اساس علم نیروی حیاتی است‬

‫جان کلم از بیداری کندالینی شامل جذب آگاهی حیاتی از کل کیهان را به عنوان متحببد ایببن آگبباهی ببزرگ بببا نیببروی حیبباتی‬ ‫خود و در نتیجه رسیدن به قدرت های بالتر الهی است‪ .‬از این رو شیوه های یوگایی تشویق می شوند تا بببرای اسببتفاده از‬ ‫این قدرت الهی برای اهداف بالتر مقدس‪ .‬این ظرفیت را افزایش می دهد در نسبت به کنترل ذهنی و با اتلف این نیرو ایببن‬ ‫‪.‬ظرفیت کاهش می یابد و در نهایت می شود نابود‬

‫نویسبنده "‪ Practica‬اروپا شناخته شده اسببت‪ .‬کتبباب "اهببل عرفببان ‪ Tantriks‬بسیار خوبی در میان ‪ Boham‬یعقوب‬ ‫آلمانی خود را شاگرد جورج میشل توصیه می کند که بیداری کندالینی و ‪ 6‬چاکراها باید نگه داشته شود محرمانه محافظت‪.‬‬ ‫زیرا اگر آن را به دست اشتباه می شود و سپس آن را می تواند به سقوط چنین فردی منجر شود‪ .‬از آنجا که چنیببن افببرادی‬ ‫ناتوان در مورد کندالینی علم یاد می گیرند که "موعظه" این را به دیگران مانند مردان کور منجر مرد دیگر کور‪ .‬بنابراین‬ ‫‪".‬واعظ به اصطلح نیز مانند به اصطلح خود را می افتد "شاگردان‬


‫فصل سیزده‬ ‫را به‪ ،‬اما دشوار به من بدهید ‪IT IS EASY‬‬

‫قدرت‪ ،‬تمرکز‪ ،‬نظم و انضباط هستند که شیوه های یوگایی از یک زندگی عادی است و می تواند از طریق هر رسانه ای‬ ‫پیشرفته‪ .‬این پشتکار را از جایی که ذهن به جای اجازه می دهد افکار ما را برای پراکنده دور ما تمرکز و تمرکز آنها را‬ ‫در یک نقطه است‪ .‬با ارتباط دادن آن به فعالیت های معمول روزانه ما‪ ،‬ما می تواند ذهن ما را از پراکندگی دور متوقف‬ ‫معنویت‪ .‬اما این کافی نیست‪ .‬به منظور ‪ imbibing‬شود‪ .‬اگر کسی تنها به این یک نفر می تواند قادر به اندازه کافی از‬ ‫استفاده از این قدرت الهام بخش در دیگران برای رسیدن به اعتبار ویژه ای است‪ .‬از این رو به انجام شیوه های خاص‬ ‫‪.‬معنوی است‬

‫به منظور گرفتن امواج رادیویی یک ترانزیستور لزم است‪ .‬اما انتقال هر جا ماشین های نگه داشته شده انبد آنهبا کامبل از‬ ‫قدرت بیش از حد و بسیار گران قیمت هستند‪ .‬این اشیاء در نزدیکی می تواند به راحتی با چشم خود دیده می شود‪ .‬اما اگببر‬ ‫اول و انتقببال تصبباویر ‪ imbibes‬شما می خواهید به شنیدن و دیدن چیز ها را در مکان های دور‪ ،‬یک تلویزیون است کببه‬ ‫مورد نیاز است‪ .‬گوش به راحتی می توانید هر مکالمه است که نزدیک می شنوید‪ .‬اما اگر شما می خواهید به شببنیدن صببدا‬ ‫از یک منطقه دور پس از آن یک تلفن با باتری قدرتمند مورد نیاز است‪ .‬با سرعت های معمببولی و حببتی پاهببا قببادر بببه راه‬ ‫رفتن‪ ،‬اما اگر شما می خواهید به سفر با سرعت بال و سپس یک ماشین یا دوچرخه مورد نیاز است و که بیش از حد است‬ ‫که بنزین ‪ /‬دیزل کافی است‪ .‬نیز صادق است برای رویدادها معنوی است‪ .‬جذب آسان به دشوار‪ ،‬اما بببرای انتقببال آن اسببت‪.‬‬ ‫این آسان است برای به دست آوردن منافع و استفاده از پول‪ ،‬اما به سختی برای کسب درآمد و ذخیببره آن بببا خیببال راحببت‪.‬‬ ‫قدرت از کسی است که آن را به ما منتقل وجود ندارد‪ .‬از آنجا که در اینجا ذهن متمرکببز مببی ‪ imbibing‬مشکل زیادی در‬ ‫تواند مایحتاج را انجام دهد‪ .‬همه این را می توان از طریق شیوه های معنوی انجام می شود‪ .‬اما این هم می توانببد ر خ دهببد‬ ‫که اگر شور و شوق و مسئولیت اضافی به آن دسته از عملیات روزانه انجام شبده ببا غلظبت ببه شببما قریبن و سببپس ذهببن‬ ‫پراکنده می تواند دریافت و در یک سطح کوچک متمرکز متمرکز شده است‪ .‬همه فعالیت ها مانند آنهایی که در یک سیرک‪،‬‬ ‫بازی‪ ،‬نگه داشتن حساب مانند کارمندان‪ ،‬بازی کردن بازی‪ ،‬شعبده باز نشان می دهد و غیره بسببتگی دارد تمرکببز ذهنببی و‬ ‫تمرکز است‪ .‬اگر آنها فکر می کنم چیزی‪ ،‬چیز دیگری است و در نتیجه پراکندگی افکار خود را‪ ،‬تمام تلش خود را می رود‬ ‫‪.‬کسی حساسیت و پتانسیل معنوی با غلظت سود در تمام طول مزایای ‪ imbibes‬در زباله است‪ .‬اگر منتقل‬

‫به دست آوردن منافع درجه متوسطی از آن اشکالی ندارد‪ ،‬به ترکیب قدرت اراده‪ ،‬قدرت میل و غلظت اسببت‪ .‬اگببر برخببی از‬ ‫حادثه طول می کشد جایی و اگر کسانی که اخبار باید به جای دیگری فرستاده می شود که پس از آن تنهببا از حببد از ببباتری‬ ‫‪.‬به آن جلب شده است ‪ imbiber‬استفاده می شود تا به همان اندازه به عنوان‬

‫مشکلت بسیاری مواجه می شود در حالی که بخار از آب اقیانوس وجود دارد بنابراین به عنوان به تبدیل آنهببا ببه ابرهببای‬ ‫اما زمانی که این ابرها باران عمل بسیار آسان است‪ .‬خیلی سخت است برای بیدار کردن کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار(‪.‬‬ ‫در اینجا هیچ نیازی نیست که از تحت کنترل خود و شیوه های معنوی وجود دارد‪ ،‬اما فرض کنید کسی در حال حاضببر ایببن‬ ‫قدرت الهی را در بدن خود را جمع آوری و سپس هیچ مشکلی در توزیببع بخشببی از آن را بببه شببخص دیگببری وجببود دارد‪.‬‬ ‫یکی به استفاده از مغز یکی است در حالی که درآمد ثروت است و به تلش شدید‪ ،‬اما در صورتی که این پول است که بایببد‬ ‫به کسی قرض داده شده و یا به عنوان کمک مالی دست و سپس مقدار زیببادی از ثببروت را مببی تببوان مببورد اسببتفاده قببرار‬


‫گیرد تا به راحتی در مدت زمان بسیار کوتاه شده است‪ .‬ریاضتهای به کسانی که تمایل بببه دادن قببدرت الهببی را بببه دیگببران‬ ‫‪.‬انجام شود‪ .‬این اصل در کار از زمان های قدیم است‬

‫یکی می تواند یکی از بخش بدن به آن کمک به بیمار دیگر نیاز به حذف شده است‪) .‬مانند کلیه و غیره( برای مثببال‪ .‬قلببب‪،‬‬ ‫‪.‬کلیه ها‪ ،‬چشم ها‪ ،‬خون به طور کلی به دیگران اهدا می شود‬

‫نیروی حیاتی بدون شک جمع آوری ثروت خود هنوز یک دهنده سخاوتمندانه می تواند بخشی از این نیببروی حیبباتی را بببه‬ ‫در زندگی روزمره ما به عنوان یک فرد ثروتمند اهدا ‪ "Shaktipaat".‬دیگران اهدا می شود‪ .‬از لحاظ معنوی این به نام‬ ‫بخشی از ثروت خود را به فقرا در راه همان کسانی که آغشببته بببا مقببدار زیببادی از نیبروی حیبباتی اهببدای بخشبی از قببدرت‬ ‫معنوی خود )ثروت الهی( به موجودات ضعیف فکر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬این موجودات ضعیف غلبه بر سختی هببا و بسببیاری از‬ ‫‪.‬نیازهای خود را نیز برآورده می کند‬

‫جنانببا ‪ Yogachoodamani، Tejabindoo Upanishad،‬در متببون ماننببد ‪ Shaktipaat‬یببک شببرح مفصببل از‬ ‫‪،‬تانترا ‪، Gherand Samhita، Rudra Yamal‬تانترا ‪Sankalini Tattva، Hathyog Samhita، Kularnav‬‬ ‫و غیره در اینجا قوی وجود دارد که مردان مجهز به اهدا یک بیت از ‪Yog Kundalyupanishad، Sharada Tilak‬‬ ‫خود را قدرت معنوی به موجودات ضعیف فکر‪ .‬پول را می توان یا عاریه یا به دیگران اهدا شده اسببت‪ .‬در همببان راه‪ ،‬ایببن‬ ‫قدرت معنوی به انسان دیگر قادر به شیوه ای طبیعی‪ ،‬زمانی که در حضور یک مرد از قدرت های بزرگ معنببوی و یببا ایببن‬ ‫‪.‬که می توان آن را منتقل بیش از حد با استفاده از یکی از قدرت اراده قوی‬

‫هنگامی که ما در نزدیکی اجاق گاز سوختن ما گرما می نشینند‪ .‬در راه همان است که نیاز به نزدیکی از ایببن قبدرت وجببود‬ ‫دارد‪ .‬این جاذبه ‪ /‬دافعه بین زن و مرد طبیعی است‪ .‬یوگی از ایببن رو بببه منظببور حفببظ قببدرت خببود را‪ ،‬دور مانببدن از جببذب‬ ‫زنان‪ .‬حتی دوستی شدید می افزاید به این جریان است‪ .‬از این رو از دست دادن بزرگ معنوی برای یک فرد در این شببرکت‬ ‫از افراد بد اخلق است‪ .‬اما این یک داستان کامل متفاوت است اگر به میل خببود از یببک اهببدا قببدرت شببخص را بببه شببخص‬ ‫دیگری را به عنوان او را بال بردن معنوی و یا سبب پیشرفت معنوی خود را‪ .‬اما حتی در اینجا این است که باید با احتیبباط‬ ‫که کسی است که این قدرت را به عنوان اهدا می کند آن را برای فعالیت های ننگین سوء استفاده نیست‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫‪.‬آنچه داده شده است در نظر گرفته شود‬

‫این دیده می شود که بسیاری از مردم از پیام های فرستاده شده توسط دیگران است‪ .‬مببی شببود پیببام هببا در خببواب‪ ،‬ارتببباط‬ ‫افکار با یکدیگر و غیره برای این اتفاق می افتد یکی از گرفتن پیام ها )الهام( به ذهببن متمرکببز و متمرکببز اسببت‪ .‬در میببان‬ ‫امواج بسیاری از تفکر در فضا‪ ،‬او طول می کشد تنها کسانی که او نیاز دارد و تنها یک مهارت شگفت انگیز را مببی تببوان‬ ‫‪.‬نام‬


‫آینده‪ ،‬می دانیم که افکار و فعالیتهای دیگران‪ ،‬می دانببم کببه گذشببته شبخص ‪ prophesize‬بسیاری از مردم از قدرت برای‬ ‫دیگری که آنها نیز دریافت پیام و جهت موجودات نامرئی‪ .‬آنها هم می تواند و یببا توصببیف و درمببان بیمبباری فببرد دیگببری‪.‬‬ ‫‪.‬آنها همچنین که در آن ثروت به خاک سپرده شده است و آن چیزی است که در طاق کسی قفل شده ذخیره می شود‬

‫در میان این کسانی هستند که هر ریاضتهای خاص انجام نمی شود وجود دارد‪ .‬علت این کار این است که در تولد قبلی آنها‬ ‫را انجام بسیاری از توبه و طلب بخشایش و قدرت های حاصل در این تولد دیده می شود‪ .‬جدای از این که آن را بببه طببوری‬ ‫که می تواند مانند یک فرد می شود این قدرت از سنت معنوی قوی اتفاق می افتد‪ .‬یکی دیگر از علت ایبن اسبت کبه غلظبت‬ ‫باید به گونه ای باشد که با کمک آن ادراک خارج از احساس عادی ما شروع به کار و که تصاویر خیالی دیده می شببود کببه‬ ‫به نوبه خود به درست باشد‪ .‬حتی اگر کسی شیوه های یوگایی را انجببام دهببد حببتی پببس از آن او دارای قببدرت معجببزه آسببا‬ ‫است‪ .‬در چنین شرایطی برای اطمینان حاصل کنید که یکی از علل فوق در بازی می دانند‪ .‬بدون هیچ عامل مستعد می تواند‬ ‫‪.‬قدرت الهی را داشته باشد‬

‫با توجه به اعتبار آپارتمان روانی یک فرد می تواند بسیار قدرتمند باشد‪ ،‬حتی اگر او ‪ Shaktipaat‬قدرت ‪ imbibing‬با‬ ‫در گذشته بسیار عادی بود‪ .‬با استفاده از این قدرت برای اهداف بالتر است که در طبیعت مقدس است‪ ،‬او می توانبد تبا حببد‬ ‫‪.‬زیادی مانند هر یوگی بهره مند شوند‬

‫انتقال قبدرت الهبی( مبی توانبد از مزایبای ببالترین بهبره را بدهبد‪ .‬امبا( ‪ Shaktipaat‬این کامل درست است که از طریق‬ ‫عدالت و اخلق مقدر که هیچ چیز را بببدون "پرداخببت" بببرای آن را نبدارد‪ .‬قبببل از پبذیرش قببدرت الهببی‪ ،‬بببرای اولیببن بببار‬ ‫‪.‬پیشنهاد دوست داشتن خدمات فداکارانه به مقدسان متوجه شده اند که خدا است‬

‫فصل چهاردهم‬ ‫قدرت الهی ریشه های خود را در خانواده چاکرا کندالینی شاکتی‬

‫است‪ .‬زندگی نیز دارای یک کشیش‪ ،‬دمی خدا و متعلقات دیگر است‪ .‬دانشمندان کتاب مقدس در ارتببباط انبد ‪ Yajna‬زندگی‬ ‫‪):‬می گوید‪ Yajna Mundakopanishad 2/1/9) :‬این همه‪ .‬در حالی که به شرح خاصی از کندالینی‬

‫چببوب( ‪ Samidhas‬روح های بزرگ را از آن پدید آمده است‪ 7 .‬شعله های آتش از آتش از آن منتشر می شببود‪ .‬اینهببا ‪7‬‬ ‫جهان( که توسط خدا برای اهببداف بببالتر( ‪ Lokas 7‬انرژی خود وارد ‪ Yajna).‬ارائه( ‪ Havees‬و اینها ‪Yajna) 7‬‬ ‫‪.‬مقدس است‬


‫‪،‬باد ‪، Bhuvaha -‬زمین ‪ Bhuha‬دوی شرح داده شده است‪ .‬در آن می یابد ‪ Bhagwat‬شده اند متفاوت در ‪. 7 Lokas‬‬ ‫سخنرانی که ‪ Satyaha -‬ریاضتهای و ‪، Tapaha -‬مردم جهان ‪ Janaha -‬عظمت ‪، Mahaha -‬نور الهی ‪Svaha -‬‬ ‫که برای کارهای مادی و معنوی مورد نیاز گنجانببده )‪ IE‬همیشه می آید‪ .‬در این روش همه چیز در کندالینی یوگا )چاکراها‬ ‫بببه نببام زمیببن و ‪ Mooladhar‬زمیببن( اسببت‪ .‬در آن( ‪ Bhulok‬شببده اسببت‪ .‬بببدن انسببان شببده اسببت در مقایسببه بببا بببه‬ ‫نامیده می شود‪ .‬گرمببای خورشببید‪ ،‬برکببت ‪ Merudand‬در سر به عنوان خورشید است‪ .‬میله اتصال بین ‪Sahasrar 2‬‬ ‫حببرارت ‪ /‬نببور خورشببید مببی ‪ imbibes‬نماد جهان هستی است‪ .‬تنها زمانی که زمیببن ‪. Brahmarandhra‬زمین است‬ ‫مرکز تجلی آگاهی کیهانی و به طور ‪ Loka Sahasrar‬تواند آن را ایجاد و ذخیره ثروت مادی معنوی است‪ .‬در راه همان‬ ‫که مقدار انرژی است که آن را برای هر کدام هدف از هبر کیفیبت از ایبن نیروگباه اسبت‪ imbibes Mooladhar .‬مداوم‬ ‫نیاز است‬

‫می توان یک نگاه اجمالی از چگونگی این فضببل هرچببه را بببا رفتببن بببه منبباطق قطبببی زمیببن را دریببافت کنیببد‪ .‬از آنجببا کببه‬ ‫نیز نامیده می شود قطب شمال است که در آن عمده ای از انرژی خورشید و دیگر سیاره های مهببم ‪Brahmarandhra‬‬ ‫‪.‬این انرژی بستگی دارد ‪ imbibes‬در حفظ و ریختن پایین‪ .‬ارزومند معنوی تا چه حد او‬

‫قطب شمال سیاره زمین ما را به نام قطب شمال منطقه و قطر آن از ‪ 50،000‬مایل است‪ .‬قطب جنوب )قطببب جنببوب( دارای‬ ‫و می تواند به عنوان ورود ‪ Meru‬می آید به عنوان نور ‪ Prabha Dhruva‬یک قطر از ‪ 30،000‬مایل‪ .‬در قطب شمال‬ ‫به عجیب و غریب مشاهده است‪ .‬این نور به نام شفق شببمالی مببی درخشببد در چنیببن شببیوه ای عجیببب و غریببب در منبباطق‬ ‫‪ wonderstruck.‬قطبی است که تنها می تواند‬

‫با توجه به تحریف نور خورشید در شفق بورآلیس آن دیده می شود عجیب و غریب به عنوان اینکه مانند یک نورافکن که‬ ‫و غیببره مبباهی در قطببب ‪، reindeers،‬چراغ و چشمک زدن نگه می دارد‪ .‬که در قطب شمال زندگی اسکیموها‪ ،‬خرس ها‬ ‫‪.‬جنوب می تواند یکی از پنگوئن ها که پر از عشق است‪ .‬مردان اسکیمو در قطب شمال با طبیعت بسیار ماجراجو است‬

‫بسیاری از حوادث عجیب و غریب در رابطه با نور خورشید در مناطق قطبی وجود دارد‪ .‬یک مسافر از قطب شمال بببه نببام‬ ‫یک بار دیده بود و خورشید وجود دارد از رنگ های متنوع‪ .‬بیببش از وجببود دارد‪ ،‬او بببه دور اشببیاء حلببق ‪ Bayard‬جان‬ ‫آویز در هوا دیدم‪ .‬ارتفاع تپه بالتر از آنچه که آنها در واقع به نظر می رسد‪ .‬بسیاری از بار‪ ،‬یک نفر می تواند به روند رو‬ ‫در یخ‪ ،‬هوا و آسمان دیده می شود‪ variedly .‬به رشد خورشید بسیاری به طور همزمان در آسمان‪ .‬در راه همان ماه نیز‬ ‫شب در قطب شمال‪ ،‬به مدت ‪ 6‬ماه طول می کشد‪ .‬خورشید به سختی به مدت ‪ 16‬روز کامل می درخشببد‪ .‬مبباه گبباهی اوقببات‬ ‫آنقدر روشن است که می توان آن را در مقایسه با به درخشندگی خورشید مببی درخشببد‪ .‬تغییببرات رنببگ نببور را و بببه طببور‬ ‫مداوم چشمک می زند‪ .‬گاهی اوقات آن را مانند طول مشعل اجببرا مببی شببود‪ .‬طوفببان مغناطیسببی آینببد و مببی رونببد بببه طببور‬ ‫مداوم‪ .‬این جریان انرژی پرید و زمین در قطب جنوب است‪ .‬آلودگی هوا و گرد و غبار اتمی از قطب شمال از تولید گازهای‬ ‫گلخانه ای از قطب جنوب است‪ .‬یک قطب مانند یک دهانه است و از سوی دیگر مانند یک تپه است‪ .‬بسیاری از زمببان دور‬ ‫برای تلفن های موبایل به گوش می رسد نزدیک و در زمان های دیگر به نظر می رسد بسیار نزدیببک شببنیده نشببده اسببت‪.‬‬ ‫از بدن انسان مقایسبه شبده ‪ Sahasrar‬و کمال ‪ Mooladhar‬همه این توضیحات داده شده در بال را می توان به چاکرا‬ ‫‪.‬است‬


‫قطببب جنببوب اسببت‪ .‬هنگببامی کببه مببا ‪ Mooladhar‬سر از بدن ما قطب شمال است و اندام های تناسلی را بر روی چبباکرا‬ ‫تجزیه و تحلیل شرایط‪ ،‬ویژگی های خاص و نفوذ این دو‪ ،‬می توان آن را ببه ویژگبی هببای خاصبی از انببدام هببای تناسبلی و‬ ‫منطقه سر ارتباط دارد‪ .‬جریان از شور و شوق جنسی را از سر شروع می شود و حمله اندامهای تناسلی دروغ گفتببن زیببر‬ ‫ستون فقرات( وجود دارد به طوری که دادن و گرفتن می توانببد متعبادل( ‪ Merudand‬است‪ .‬یک مسیر طولنی بین ‪ 2‬نام‬ ‫‪.‬انسداد نامیده می شود چاکراها )‪ ،‬شبکه( وجود دارد ‪ Merudand 6‬است‪ .‬در این‬

‫اسطوره شناسی هند( را می توان به کندالینی یوگا )قدرت الهی مار( در ارتباط اسبت‪ Puranas (.‬داستان های بسیاری از‬ ‫هنگببامی کببه ‪ Mooladhar.‬و متعادل کننده شده و بدن مبار ببه نبام چبباکرا ‪ Shesha‬این جهان است که بر روی سر مار‬ ‫خببواب در ‪ Vishnoo‬آشوبهای در این زمینه وجود دارد‪ ،‬انسان ضعیف می شود‪ ،‬معلول و خواجه را می خببواهم‪ .‬خداونببد‬ ‫است‪ .‬همه این ‪ Brahmarandhra‬مارهایی که سیم پیچ در اطراف گردن لرد شیوا وجود دارد‪ .‬این شرح ‪ Shesha.‬مار‬ ‫و ‪ Vishnoo‬مارها همکاری با یکدیگر و به مزایای استفاده از این انرژی به فعببال کنببدالینی‪ .‬از آنجببا کببه ایببن انببرژی بببه‬ ‫‪.‬شیوا قرین آن است که گفته می شود در حال حاضر آنها را به شیوه ای نمادین است‬

‫متضببمن اصببل زن‪ ،‬بیببش از مببار وجببود دارد فببوق العبباده در ‪ Mooladhar‬فببوق العبباده نهفتببه ‪ serpentess‬از کجببا‬ ‫از طریق یوگا کندالینی برآورده ‪ Merudand‬متضمن یک مرد است‪ .‬هر دو خود را دارند جنبه های خاص و ‪Sahasrar‬‬ ‫‪.‬آرزوی بی نهایت از هر دو را به متحد‬

‫سعادت مادی اتحادیه زناشویی گفته می شود که نگاهی اجمالی به سعادت برهمن و در نببتیجه بببه علببت تحریببک از انببرژی‬ ‫‪.‬مغز است‪ .‬معمول هر دو منطقه را در حالت پنهان هستند و تنها زمانی آشکار شور و شوق آنها را واداشت‬

‫انرژی کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( به عنوان جریان حیاتی‪ ،‬نیروی زندگی‪ ،‬الهام خلق‪ ،‬خواسببتار ‪ Mooladhar‬در‬ ‫یک زندگی طولنی‪ ،‬شور و شوق‪ ،‬بازی طنز‪ ،‬و غیره جسارت به زنبدگی مبی کننبد اگبر ایبن منطقبه نهفتبه اسبت نهفتبه ببه‬ ‫‪.‬آشکار دیده می شود‪ ،‬انسان بیش از حد ضعیف می شود و پر از ناامیدی‬

‫کندالینی ساکن عقبل‪ ،‬پبردازش‪ ،‬تبعیبض‪ ،‬ایثبار‪ ،‬آرمبان گرایبی‪ ،‬کنبترل خبود‪ ،‬عشبق‪ Sahasrar ،‬در جهان بالیی از کمال‬ ‫ایمان‪ ،‬خوب فکر کردن‪ ،‬سخت کار طبیعت و غیره‬

‫اگر یکی از مملو روان با شهوت‪ ،‬هر دو بال و پایین مراکز دریافت تحریف شده است‪ .‬یکی از ضببعیف هببم از نظببر بببدنی و‬ ‫هم روانی شود‪ .‬اما اگر این مراکز تنها برای شور و شوق جنسی محدود و بیشتر برای اهداف مقدس بالتر معنوی استفاده‬ ‫‪.‬می شود‪ ،‬یکی از مزایای فوق العاده ای برسد‬


‫در حال حاضر گفته شده که انرژی کندالینی فقط برای بازی زایش و جنسی بدن ناخالص فیزیکی اسببتفاده مببی شببود‪ .‬شببکل‬ ‫جدی در بدن ظریف یافت می شود‪ .‬هنگامی که بدن شما جدا شده است چاکراهبا را پیبدا کنبد امبا قطعبا ببه شبما خواهبد شبد‬ ‫خوشه های اعصاب بیش از وجود دارد را ببینید‪ .‬ارتباط تشریحی در حال حاضر در فصل گذشته روشن شده است‪ .‬چاکراها‬ ‫‪.‬در واقع مراکز نمادین از جریان الکتریکی از بدن است‬

‫جریان الهی زیر می تواند به عنوان جریان خببون‪ ،،‬شبببکه هببای عصبببی‪ ،‬اعصبباب‪ ،‬غلف و غیببره جریببان کسببانی کببه ایببن‬ ‫باورها را قبول واقعیت اساسی را درک نمی کند و می تواند فقط در مورد آنها صحبت به لحبباظ نظببری شببناخته نمببی شببود‪.‬‬ ‫این موضوع از جریان آگاه حیاتی است که نمی توان به نام برق مواد است‪ .‬از آنجا که آن را مبی توانیببد چببوب‪ ،‬لسببتیک و‬ ‫‪.‬غیره را تحت تاثیر قرار نیست در حالی که آگاهی حیاتی بر دو نوع است‪ :‬ماده بی اثر و انرژی آگاهانه است‬

‫‪، Sharada Tilak،‬دوی ‪ Choodamani، Bhagwat‬یوگببا ‪ Vasishtha،‬کنببدالینی )قببدرت الهببی مببار( در یوگببا‬ ‫‪ Yogini،‬تببانترا‪ ،‬تببانترا ‪Shandilyopanishad، Muktikopanishad، Hathyoga Samhita، Kularnav‬‬ ‫لهیری و غیره به تفصیل شده است حتی در آن زمان آن را ‪، Soundarya‬تانترا ‪Bindupanishad، Rudrayamal‬‬ ‫به عنوان نمی باشد‪ .‬هر چند که یک توانند درک کنند با سهولت ظهور ‪ /‬سقوط از شیوه های معنوی‪ .‬نه می توانببد یکببی از‬ ‫با درک قوانین مختلف از شیوه های معنوی با موفقیت به هدف واقعی رسیدن‪ .‬این است که از این رو است کببه در ریگببودا‬ ‫‪:‬می گویند ‪Rishis‬‬

‫حیاتی آتش‪ ،‬آشکار طلوع خورشید در زندگی من است‪ .‬دفع تاریکی من‪ .‬به من انرژی بدهد به طوری که قدرت الهی ‪O‬‬ ‫‪.‬می آیند در حال اجرا به من‬

‫‪:‬می نویسد ‪ Trishikhibrahmopanishad‬نویسنده»‬

‫مثل رعد و برق است‪ .‬هر کس خببواب اسببت بیببدار و پببس هببر ‪ palpitates‬کندالینی فعال شیوه های یوگایی می درخشد و‬ ‫‪.‬کس که از خواب بیدار شروع می شود در حال اجرا است‬

‫هانس ‪ Urja"،‬و "خمیازه "‪ Agehanand "Tantrik Parampara‬سوامی ‪ Tantri"،‬موخرجی "راه ‪ Ajit‬در‬ ‫تفسببیر در"' ‪". Ukhil Haus‬جکسببون "روانشناسببی و غربببی هنببد سببادانا"‪ ،‬عمببر پادگببان "تببانترا یوگببا خمیببازه‬ ‫‪ Seemant"،‬کا ‪ "Chetana‬کال"‪ ،‬جان روشن است ‪ "Tantrik‬را ‪ Rakhen‬فیلیپ ‪Hathyoga Pradeepika"،‬‬ ‫را "قدرت ‪ Woodroffe‬و سر جان ‪ Upakhyan AUR Prateek"،‬دارما کی ‪ "Bhartiya‬را ‪ Rigjimar‬هانس‬ ‫مارپیچ" مفصل توضیح در مورد مدرن روانشناسی‪ ،‬فراروانشناسی و کتاب تمرین معنببوی کنببدالینی یوگببا داده شببده اسببت‪.‬‬ ‫آنها می گویند که این قوانین بر اساس احکام قطعی است که کسانی که به درسببتی آنهببا اسببتفاده خواهببد شببد تببا حببد زیببادی‬ ‫‪.‬بهره مند است‬


‫‪:‬وجود دارد ‪ Mahatantra‬توصیف در‬

‫کندالینی فعال می دهد تولد به انرژی نامحدود است‪ .‬در آن به طور خودکار می شود میوه ها را از شیوه های معنببوی ماننببد‬ ‫ببه صببورت ‪ Vaikhari‬ابببراز و ‪، Pashyanti، Madhyama‬و کال‪ .‬این ‪ 4‬سخنرانی ببه نببام پببارا ‪Naad، Bindu‬‬ ‫خودکار‪ .‬سرریز از قدرت میل‪ ،‬قدرت دانش و قدرت عمل وجود دارد‪ .‬تمام اتصالت از بببدن و گفتببار خببط در یببک فایببل و بببا‬ ‫تبببدیل بببه یکببی از یببک )‪ (Sidhi‬برهمببن ‪ Shabda‬یببک صببدای شببیرین آنهببا را در آغببوش اکببو‪ .‬ایببن قببدرت الهببی‬ ‫‪.‬در حالی که هنوز زنده آزاد( است( ‪Jeevanmukta‬‬

‫کسانی که جنبه های عاطفی از چاکراها به عنوان اساس تمایل به چیزی قرار گرفتببن رنگهببا‪ ،‬کلمببات‪ ،‬مخببروط هببا‪ ،‬وسببایل‬ ‫نقلیه و غیره در مدیتیشن عمیق می تواند اشکال و درک ویژگی هایی خاص است‪ .‬اما اگر احکام واقعی هستند ساخته شبده‬ ‫بر اساس کس نمی تواند آنها را به طوفان‪ ،‬گدازه آتشفشان‪ ،‬پیچش در رودخانه ها و غیببره در افببراد از قببدرت فببوق العبباده‬ ‫ای را با هم مقایسه کنید‪ .‬با استفاده از این قدرت می تواند جنبش هببا در جهببان نامحسببوس در مقیبباس ببزرگ ایجباد و مبی‬ ‫‪.‬تواند به بالترین مرحله از نردبان پیشرفت روح برسد‬

‫فصل پانزدهم‬ ‫بیداری مار زن ‪ .....‬نشاط بخشی قدرت الهی‬

‫چاکراها هستند نیز نامیده می شود ثروت ‪ 6‬برابر است‪ .‬در علم معنوی آن است که به شام )کنترل ذهنی(‪ ،‬دما )حس ‪6‬‬ ‫غلظت( نامیده می ( ‪)، Samadhan‬ایمان( ‪)، Shradha‬مدارا( ‪)، Uparati (dispassion)، Titiksha‬ارگان کنترل‬ ‫شود‪ .‬شام یعنی آرامش‪ .‬معنی تخریب اضطراب‪ ،‬تنش‪ ،‬اضطراب و خشم‪ .‬دما به معنی تسلط بر ارگان های حس و متوقف‬ ‫به معنای مبارزه با پستی و غیره شرارت‪ ،‬از ذهن ‪. Uparati‬کردن آنها را از ضللت نسبت به اشیاء مربوطه می باشند‬ ‫‪.‬است‬

‫بببه معنببای ‪. Shradha‬یعنی با آرامش تحمل همه موانع که در راه رسیدن به اهداف بالتر از زندگی می آیند ‪Titiksha‬‬ ‫ببه معنببای غلببه ببر حببرص و آز‪ ،‬تبوهم و تکببر اسبت‪ .‬در ‪. Samadhan‬ایمان عمیق در تمام فعالیت های مقبدس اسببت‬ ‫‪.‬واقعیت بیداری در ‪ 6‬چاکراها به طور خودکار به تصفیه شخصیت‪ ،‬اعمال و کیفیت منجر می شود‬


‫با دفع ماهیت جداگانه ای از کیهان غول پیکر و بدن فرد را از طریق فعال از ‪ 6‬چاکرا و کندالینی آن را به ارتباط و غلبه بر‬ ‫قببدرت الهببی( توسببط آدی( ‪ Sidhis‬طبببیعت ناخودآگبباه خببود روش فعببال کببردن آن را در کلیببت وجببود دارد‪ .‬کسببانی کببه ‪8‬‬ ‫و روح درونی ‪، Sahasrar‬لهیری" ذکر شده فعال ‪ 6‬چاکراها ‪ "Soundarya‬وی در شعر خود ‪Shankaracharya‬‬ ‫جنانبا ‪) Shabda‬داشتن نگاهی اجمالی به از تولد گذشبته ‪ Sidhis 1) Janma Sidhi .... 2‬به دست آمده است‪ .‬این‬ ‫دانش ‪ Sidhi ...‬هستند ‪) Shastra‬دانستن معنای پنهان در پشت کلمات شنیده شده توسط گوش ناخالص‪Sidhi ... 3 .‬‬ ‫شاکتی ‪ ....‬قببدرت ‪) Tapah‬قدرت را به تحمل سختی ها و موانع در زندگی ‪ Sakti ... 5‬واقعی از متون مقدس ‪ (4‬سهند‬ ‫شاکتی ‪ ...‬قدرت را به لعنت دیگران و یببا بببه یببک مزیببت اسببت‪ (7 .‬ویببدیا ‪) Shaap‬تحمل حرارت دنیوی و فجایع است‪6 .‬‬ ‫قدرت ببه دانسبتن اسبرار و رمبز و راز ‪ Vijnan ...‬شاکتی ‪ ...‬دانستن افکار و اندیشه های ذهن دیگران است‪ (8 .‬شاکتی‬ ‫‪:‬در مدح خود را از کندالینی بسیار عاطفی گفت ‪ Sankaracharya‬کیهان‪ .‬در واقع خداوند‬

‫‪.‬هر آنچه که من امروز این است که به دلیل لطف و مرحمت خود را بر روی یک فرد بی سواد مثل خودم‬

‫کندالینی شاکتی شده است حتی توسط رهبران مذهبی دیگر شرح داده شده است‪ .‬میببان آنهببا مدرسببه صببوفی فکببری بسببیار‬ ‫ببا وجبود اینکبه یبک صبوفی ببود نیبز محقبق )‪ Jehan‬پسبر ببزرگ شباه( ‪. Darashikoh‬نزدیک به فلسبفه هنبد اسبت‬ ‫اوپانیشادها است‪ .‬او همچنین به مطالعه متون یوگا و تانترا و تفسیر در زبان فارسببی داده اسببت‪ .‬او در کنببدالینی شبباکتی را‬ ‫‪ DIL-E-Muddavar، DIL-E‬نظببر و ‪ 3‬مرکببز بببه عنببوان "‪-AI-Hukmanama‬در کتبباب خببود بببه نببام »رسبباله‬‫و ‪ Brahmagranthi، Vishnugranthi‬توصببیف مببی کنببد‪ .‬ایببن مربببوط بببه ‪Sarovari، DIL-E-Nilophari‬‬ ‫شیخ محمد اقبال در کتاب ‪ Mooladhar.‬و ‪ Sahasrar، Anahat‬آنها نیز نامیده می شود چاکراها ‪Rudragranthi.‬‬ ‫خود به نام »توسعه متافیزیک در ایران" می نویسد‪ :‬چگونه فلسفه هندو است مواد غذایی برای تفکر عمیق برای پیببروان‬ ‫ترجمه به زبان عربی در ‪ Sootras Sankhya‬یوگا و ‪ Brooni Sootras‬فرقه های دیگر مذهبی‪ .‬یک محقق به نام آل‬ ‫‪ 11 .‬هفتم قرن بودند‬

‫با توجه به متون تبتی مراکز انرژی اصلی دروغ بدن انسان در سر‪ ،‬گلو‪ ،‬قلب‪ ،‬شبکه خورشببیدی و مرکببز از انببدام تناسببلی‬ ‫است‪ .‬حتی در فلسفه یونانی ‪ 6‬مراکز انرژی روشن شببده اسببت‪ .‬آناتومیسببت بببزرگ ارتببباط مراکببز انببرژی هببای مخفببی‪ ،‬در‬ ‫به جریان الکتریکی‪ ،‬غدد درون ریز و دیگر گانگلیون اتونوم است‪ .‬که نقطه ای شکل ‪ Kamals،‬متون یوگایی چاکراها و‬ ‫در ژاپن را می توان به غدد و چاکراها در ارتباط است‪ .‬بنجامین واکر‪ ،‬روانشناس معروف خود را در "‪ "Cusos‬و به نام‬ ‫می گوید که غدد درون ریببز بببا هورمببون هببا و انببرژی خببود را از ‪ 6‬چاکراهببا‪ Esosteric" ،‬کتاب "دایره المعارف انسان‬ ‫‪.‬نقش عمده ای در افزایش ‪ /‬سقوط‪ ،‬کیفیت‪ ،‬عملیات‪ ،‬طبیعت و شخصیت انسان می باشد‬

‫کندالینی آتش نیروی حیاتی است که هنگامی که ماننببد یببک جرقببه نهفتببه در تببوده هیببزم مخصببوص اتببش زدن جسببد مببرده‬ ‫می رسببد ‪ Brahmaloka .‬نیروی حیاتی )یعنی اندام تناسلی( مشتعل شده است‪ ،‬در ‪ 6‬جهان را سورا خ و ‪ 7‬هفتببم جهان از‬ ‫فرم آن می شود که از آتش برهمن است‪ .‬آتش نیروی حیاتی تابش ویژگی های خاصی از بدن و ذهن است‪ .‬دمببی خببدایان و‬ ‫( ‪ Advaita‬با فدا کردن روح به خدا‪ ،‬ایجاد دولتی مهم ‪ Brahmarshis‬نوشیدن این آب سوما بسیار است‪ .‬از ‪Rishis‬‬ ‫معنببوی اسببتادانه شببده اسببت‪ ،‬بلکببه ‪ Yajna‬دوگانگی( در آن ادغام روح فرد به خدا و در نتیجه می شود خببدا‪ .‬ایببن شببرح‬ ‫‪.‬روح نامیده می شود ‪ Yajna‬همچنین با یک کنترل کوچک مفصل و آن را نیز‬


‫در هسببته )‪ (Vibhutis‬آتش نیروی حیاتی جذب و به سمت خود می کشد پتانسیل مواد از قدرت بدنی در فرم عظمت الهی‬ ‫‪.‬درونی روح‪ .‬آن را می دهد یک فرصت برای نوشیدن شهد مانند آب سوما و در نتیجه تبدیل پستی به عظمت‬

‫هسبتند ببه دسبت آمبده ‪ boons‬شیوا‪ .‬با توجه به اتحاد شیوا و شباکتی‪ Sahasrar 2 ،‬کندالینی شاکتی )پارواتی( است و‬ ‫پروردگار از تمام انرژی‪ .‬ارزومند روحانی می بیند بببدن خببود را ‪ Kartikeya‬است‪ .‬و آنها گانش پروردگار دانا به عقل و‬ ‫به وضوح می توانیببد متببوجه آگبباهی الهببی تجلبی ‪ Brahmarandhra‬و در ‪ Vaishwanar Mahamaya‬سرشار با‬ ‫آسمانی شهد‪ .‬در ‪ denizens‬زمین و ‪ denizens‬درست مثل مظهر رودخانه گنگ‪ .‬همه این است که معادل عصاره سوما‬ ‫‪.‬علم معنوی هر دو سوما و شهد ‪ 2‬اشخاص از یک قد و قامت‬

‫وجود دارد یک نوع از مواد مغزی است در استخوان جمجمببه دیببده ‪ Sahasrar‬جایی که مغز انسان گفته شده است که در‬ ‫می شود واقع شده است‪ .‬اما عظمت واقعی آن بسیار گسببترده اسببت‪ .‬یکببی از بخببش هببای عمببده ای از آن بببه نببام "تاریببک‬ ‫خاموش و یا منطقه" که به منزله ‪ ٪87‬تا ‪ ٪93‬از ناحیه سر شده است‪ .‬منطقه سببکوت )یعنببی قشببر جببداری راسببت‪ ،‬جسببم‬ ‫و سیستم لیمبیک و غیره( طول می کشد تا فضا خیلی بیشتر از هر دو بخبش خودآگباه و ناخودآگباه مغبز قبرار ‪callojum‬‬ ‫داده است با هم‪ .‬مراکز قدرت الهی در این مناطق هستند‪ .‬علوم روانی فقط می تواند به ذهن خودآگاه و ناخودآگاه پژوهببش‪.‬‬ ‫‪.‬کامل فراتر کن خود را و رسیدن به ‪ superconscious‬این ذهن‬

‫کندالینی یوگا بسیار بخشی از یوگا هاتا‪ .‬هاتا یوگا به علم تانترا نزدیک تر است‪ .‬علببت آن ایببن اسببت کببه بسببیاری از اعمببال‬ ‫‪.‬که با آن می توانید به کسی حمله می کند و باعث سقوط او است ‪ Vashikaran‬و غیره ‪، Ucchatan،‬مانند موهان‬

‫‪ Tantrik‬هنگامی که رابرت فابین نماینده یک راز اسکاتلندیارد در آفریقا بود او را دیدم به طوری کببه بسببیاری از اعمببال‬ ‫‪ delved.‬در حال اجرا که منجر به مرگ بسیاری از مردم شده است‪ .‬او به عمق این وقایع در کتاب نوشته شده توسط او‬

‫از این رو تنها جنبه بی سر و صدا از این شیوه در درمان مستقیم دیده می شود‪ .‬بقیه یک راز نگه داشته بال چببرا کببه اگببر‬ ‫می شود‪ ،‬فقط می تواند منجر به فاجعه شود‪ .‬کببه بمببب کببه در خببرد کببوه ‪ charactered‬آن را به دست یک فرد بد اخلق‬ ‫بزرگ کمک برای ایجاد جاده ها نیز می تواند مورد سوء استفاده قرار می شود به خرد مدارس‪ ،‬بیمارستان ها و غیببره بببه‬ ‫طوری که به علت سقوط از دیگران است‪ .‬به همین دلیل برخی از شیوه هبای معنبوی یبک راز نگبه داشبته اسبت کبه آن را‬ ‫که در آن دمی خدایان و شیاطین بببا )‪ (Puranas‬نباید منجر به سقوط کسی‪ .‬داستان تان شدیدا از اقیانوس در اساطیر هند‬ ‫‪.‬یکدیگر وجود دارد نوتبوک اقیانوس به طوری که برای به دست آوردن ‪ 14‬جواهرات‬

‫لک پشت( است‪ .‬مفتول در اظهارات معنای( ‪ Kurma‬گودال تفاله در غار از مهبل )واژن( کندالینی صحبت شده است‪ .‬این‬ ‫مار به عنوان یک طناب به دائمببا و شببدیدا ‪ Merudand.‬نامیده می شد در واقع ‪ Mandarachal‬زیادی که در آن کوه‬ ‫چیزی را تکان دادن و بم زدن اقیانوس مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬این ایدا و پینگال از ‪ ½ 3‬دور شبیه مار است‪ .‬با توجه‬ ‫به تان شدیدا و چرخش انرژی زیادی آشکار می شود‪ .‬در بازی جنسی بیش از حد وجود دارد بسببیاری از تببان شببدیدا و در‬ ‫وجود دارد‪ .‬از آن هر دو شهد را به عنوان به خببوبی بببه عنببوان سببم )‪ (Pranas‬کندالینی یوگا تان شدیدا از نیروی حیاتی‬


‫یببک شببخص ‪ Vamachar Tantrik‬می تواند آشکار است‪ .‬اگر با سوء استفاده از این علوم مخفی می خواهم در شیوه‬ ‫دیگری را از بین می برد و سپس این بدان معنی است که سم آشکار کرده است و اگر آن را به درسببتی بببرای رفبباه کیهببانی‬ ‫استفاده شده است‪ ،‬آن را قطعا شهد‪ .‬مردمی مومن را استفاده مناسب از آن و مردان ناپسندیده از آن سوء اسبتفاده‪ .‬از ایبن‬ ‫‪.‬رو است که پنهان کردن آن ‪ /‬پوشش آن را مانند اندامهای تناسلی پوست یکی از سیاست وجود دارد‬

‫اولین بار است که شخص که تلش می کند تا او را از خواب بیدار و سببتوه آن شببخص اسببت‪ serpentess .‬حملت خواب‬ ‫به منظور نشان دادن معجزات و چون دیگران سقوط بسیاری از ‪ serpentess.‬سوء استفاده و باعث آزار و اذیت تحریک‬ ‫مردان احمق آن را سوء استفاده‪ .‬همچنین شور و شوق جنسی را تکمیل می و می تواند تبببدیل بببه هببرزه در آن پیببش روی‬ ‫‪.‬است‬

‫در کتاب هنری اسلو به نام "یادداشت های در فیزیولوژی معنوی" آن نوشته شده است که شور جنسی در مببردان و زنببان‬ ‫و پیش روی در این منطقببه بببه آن بسبتگی ‪ Merudand. laxness‬از نیمه پایین تر از ‪ sacrocarxial‬آغاز از منطقه‬ ‫دارد‪ ،‬در شور و شوق جنسی است‪ .‬زمانی که این منطقه می شود به تحریف هر کسی می تواند پر از شهوت با جنببس و یببا‬ ‫تببدیل شبدن ببه یببک خبواجه‪ .‬از ایبن رو متبون یوگبایی مقبدر اسببت کبه ایبن منطقببه بایببد از طریبق تمرینببات یوگبایی ماننبد‬ ‫قدرتمند ساخته شده است‪ .‬از طریق ‪ Padmasan‬و ‪ Chalini Mudra، Vajrasan‬شاکتی ‪Mooladhar Bandh،‬‬ ‫این روش از بیداری کندالینی جریان به مطرح شود به سمت بال‪ .‬اگر این را رعایت نکرده است‪ ،‬جریان می افتببد و بببه ایببن‬ ‫‪.‬ترتیب داوطلب کار یا مقام معنوی در سن بسیار جوان احساس ضعف سالمندان است‬

‫کندالینی کلمه به معنی "به نشستن در محوطه"‪ .‬مار زن باعث می شود یک محوطه و نشسته در آن‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫کاپوت آن بالتر است‪ .‬این قسمت جلو آن است‪ .‬او در آغاز در حال اجرا را از اینجا و بعد از بیدار شدن از خواب‪ ،‬می رود‬ ‫به کمال ‪ .Sahasrar Brahmarandhra‬سپس او را به ماده خاکستری می رود و در نهایت میله به سیستم فعال کننده‬ ‫مشبک است‪ .‬این عمل معنوی است در معابد شیوا را از طریق عکس ها و تصاویر مختلف شرح داده شده است‪ .‬کندالینی‬ ‫که در آن می یابد آب است‪ .‬فرم شیوا مانند که از کوه کایلش و دور مانند ‪ Shivling‬کریستال است‪ .‬این است تا در وسط‬ ‫قابلمه آب را تنظیم کنید‪ .‬نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از‬ ‫خدا که حجم از ادبیات علمی به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی‬ ‫‪ PLS‬ادبیات بازدید ‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com‬‬ ‫‪ /www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب‬ ‫الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪ ESP، Nirvikalpa -‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا‬ ‫انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه‬ ‫شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪ (2‬اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر‬ ‫تجاری که با هدف تحقق رویای سن از رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی‬ ‫فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت‬ ‫هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا ‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن‬ ‫سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز‬ ‫‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی‬ ‫مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار ‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان‬ ‫اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا ‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬


‫بودن زندگی می کنند بیش از حد می نشیند توسط گذاشتن کندالینی است‪ .‬نتواند که چگببونه بسبیاری از چیزهبای کببه کنبترل‬ ‫خود را بر سنجش‪ .‬اما واقعیت این است که حتی می تواند به زانو در آوردن بدن خود را‪ .‬او فقط بار گناهان و اعمال مومن‬ ‫‪.‬همراه با نماز خود را به شانه ها‬

‫یکی از نتایج بیداری کندالینی‪ ،‬این است که حاشیه از "من بودن" بسیار کوتاه است‪ .‬او نباید ادامه خواب‪ .‬او بایببد خببود را‬ ‫بیدار انجام چنین اعمالی پارسا در جایی که مردم دیگر محدود شده توسط دیوار از خودخواهی بیش از حد بیدار‪ .‬آنهببا بایببد‬ ‫می رود به طببوری کببه بببه بببا خداونببد خببانه شببیوا ‪ Sahasrar‬دیگران را به راه رفتن در مسیر جایی که کندالینی بیدار به‬ ‫متحد وجود دارد شوند‪ .‬بنابراین شیوه های معنوی یک داوطلب کار یا مقام معنوی می تواند به بالترین قلببه هببای معنببویت‬ ‫‪.‬را لمس کند‬

‫فصل شانزدهم‬ ‫معنوی برای ایجاد جدید ‪PRACTISES‬‬

‫دیدن شرایط جهان او تصمیم ‪ Vishwamitra‬اسطوره شناسی هند( وجود دارد که زمانی که( ‪ Puranas‬یک توضیح در‬ ‫گرفت برای ایجاد یک جهان جدید آشفته بود‪ .‬به منظور به دست آوردن قدرت به ایجاد یک جهان جدید او انجام ریاضتهای‬ ‫شدید خورشیدی‪ .‬او در کار خود موفق شد‪ .‬اما به زودی به عنوان او تلش کرد به ایجاد یک جهان جدید دمی خدایان دعا‬ ‫برای متوقف کردن فعالیت های خود را از ایجاد‪ ،‬زیرا بسیاری از مشکلت خواهد بود که پس از نو ‪ Vishwamitra‬به‬ ‫‪.‬پیش رفتن در تلش خود موفق شد ‪ Vishwamitra‬خلق یک جهان جدید مواجه می شود‪ .‬دمی خدایان در توقف‬

‫این چیز جدیدی نیست تا آنجا که به ایجاد یک جهان جدید نگران است‪ .‬دولت خود را در حال حاضر قبل از ارائه‪ .‬این فراتر‬ ‫از آن قابل مشاهده است و روز به روز تجربه است‪ .‬اما قطعا وجود دارد‪ .‬قدرت آن شده است اما هیچ کدام بببه انببدازه کببافی‬ ‫‪.‬با آن‪ ،‬نقشه کل جهان تغییر خواهد کرد ‪ tampers‬شجاع هستند تا آن را اجرا کنید چون اگر یک‬

‫رقیب از یک اتم ضد اتم را که از ماده و ضد ماده و جهان و ضد جهان است‪ .‬وجود آن شده اسببت توسببط دانشببمندان مببادی‬ ‫پذیرفته شده است‪ .‬آن را در کنار ما مانند سبایه از ببدن مبا ببه راه مبی رود‪ .‬ماننببد آن اسبت ‪ ،2‬سبینی هببای ببباری‪ ،‬از یببک‬ ‫مقیاس وزن و مانند ‪ 2‬چر خ از یک چرخه متعادل کننده شده و در نتیجه از جهان قابل مشاهده است‪ ،‬از زمببان بسببیار قببدیم‬ ‫باقی مانده است‪ .‬این به دلیل این است که اشیاء بر روی محور خود را بچرخانید و بببه وضببعیت فببردی خببود بوسببیله کلببون‬ ‫‪.‬محکم کردن‪ .‬ترتیب جهان همچنان مانند قبل در آن واحدهای کوچکتر دور قدرت بیشتر می باشد‬


‫هر زمان که ما می بینیم پیچش در آب‪ ،‬طوفان‪ ،‬یکی در باد‪ ،‬سیاه چبباله هببا در جهببان هسببتی مببی دانببد کببه برخببی از قببدرت‬ ‫مخالفت با مانع جریان عادی باعث چنین صحنه شگفت انگیز است‪ .‬اگر دیگری جریان راست‪ ،‬بدون نیاز بببه هببرج و مببرج‬ ‫ماننببد یببک ‪ gyrates‬وجود دارد‪ .‬هنگامی که در آبشار‪ ،‬جریان آب به سمت پایین و موی چتری بببر روی زمیببن‪ ،‬حببتی آب‬ ‫‪.‬جریان گردابی است‬

‫در نتیجه بروز وبرو می کند که مستقیم به غیر مستقیم وجود دارد‪ .‬یکی می تواند انرژی شدید در طوفان سنج هنگامی کببه‬ ‫ساختمان های بلند‪ ،‬شکستن تخته سنگ‪ ،‬جزایر و غیره قایق واژگون در پیچش رودخانه آنها را سببرنگون و در پیچببش از‬ ‫کشتی های بزرگ اقیانوس واژگون و زیر آب به خاک سپرده شد‪ .‬در فضای اینببتر سببتاره ای سببیاه چبباله هببا ماننببد برمببودا‬ ‫‪.‬ارائه وسایل نقلیه هوایی‪ ،‬وسایل نقلیه آب را به جز‬

‫نیروی گرانش زمین را همراه با نیروی مغناطیسی آن است که با توجه به حرکت شجاعانه یببا چرخشببی نیسببت‪ .‬امببا اعتقبباد‬ ‫این است که هنگامی که اشیاء مانند ضد جهان )موازی جهان( می چرخد‪ ،‬این ‪ 2‬نیروهای آشکار است که نه تنهببا چرخببش‬ ‫زمین است‪ ،‬اما ایجاد یک پوشش محافظ بر روی آن‪ ،‬به طوری که اشعه از فضای اینببتر سببتاره ای را سببورا خ و وارد جببو‬ ‫‪.‬زمین است‬

‫همانطور که در حال حاضر این نیروی ضد مثل یک سایه است‪ ،‬اما فرض کنید که در این ضد جهان می آید جلو و جهان در‬ ‫حال حاضر ما تبدیل به سایه‪ ،‬وضعیت خواهد بببود بببه طببوری کببه همببه چیببز جدیببد خواهببد بببود‪ .‬اشببیاء مببادی خواهببد بببود‪،‬‬ ‫‪.‬موجودات جدید‪ ،‬انسان خواهد بود جدید و شخصیت و روند کلی از زندگی بیش از حد خواهد شد جدید‬

‫آیا این امکان دارد؟ حقیقت این است که هیچ یک از مرد بیشتر است‪ .‬درست است که خدا مرد را آفرید‪ ،‬اما حتی این قاعببده‬ ‫اشتباه است که انسان خدا است‪ .‬به غیر از انسان هیچ موجودی دیگر وجببود خببدا را مببی پببذیرد‪ .‬مببرد تنهببا درک خببدا و در‬ ‫نتیجه نام خدا و فرم با توجه به ظرفیت تخیل خود آفریده شده است‪ .‬یکی است به قبول آن مرد است که شاهزاده از خدا بببه‬ ‫‪:‬در هر ‪ Vyasji‬عنوان مشاهده‬

‫‪.‬من به شما یک راز بگویم که هیچ کس بیشتر از انسان در تمام کیهان است‪ .‬این کامل درست است‬

‫بسیاری از زمین سیاره ما تغییر محور آن است‪ .‬اما اگر یک اندازه گیری آن را به درستی و برخی از انسان می رود وجود‬ ‫دارد به طوری که به آن حمله با مشت خود را‪ ،‬زمین مدار خود را تغییر داده و فقط ببه عنبوان جببایی کبه امببروز یبک سببال‬ ‫‪ 365‬روز )یک روز ‪ 24‬ساعت( را به منزله‪ ،‬باقی نخواهد ماند آن را به عنوان تبدیل خواهببد شببد و بیشببتر و یببا کمببتر‪ .‬نببه‬ ‫تنها این‪ ،‬اما حتی درجه حرارت افزایش خواهد یافت ‪ /‬کاهش دهد و به این وضعیت تبدیل خواهد شد بسیار پر هرج و مرج‬ ‫‪.‬است‬


‫اگر یکی از ناخالص انرژی بدن می تواند به دستیابی به بسیار‪ ،‬اگر قدرت آگاهانه خود است که بببی نهببایت شببدید از قببدرت‬ ‫‪.‬بدنی باعث می شود یک حمله خاص با همه قدرت خود‪ ،‬نمی توانم بگویم چه تحول فوق العاده امدن‬

‫این است که اگبر تلش امبروز بخواهبد یبک دگرگبونی در آفرینبش جهبان مبادی نیسبت‪ .‬در واقبع‪ ،‬آن را تنهبا بخواهبد یبک‬ ‫دگرگونی در شرایط معاصر می باشد‪ .‬چگونه این شرایط را به بازی مبی آینببد و چگببونه مببی شببود آنهببا را تغییبر دهیببد؟ در‬ ‫حالی که عمیقا در این سوال منعکس کننده آن را بیهوده به تجزیه و تحلیل وقایع مواد‪ .‬غواصی به ایببن سببوال متببوجه مببی‬ ‫شود که شرایط خارجی هستند در نتیجه و بازتابی از وضعیت روانی مببا مببی باشببد‪ .‬ذهببن خواسبته هببا را تحببت تبباثیر قبرار‪.‬‬ ‫خواسته های ما را وادار به در جهان خارجی عمل می کنند و تمام این عملیات را بببا هببم ایجبباد شببرایطی در جهببان خببارجی‬ ‫‪.‬است‪ .‬بنابراین ذهن علت ریشه ای که باعث ایجاد شرایط خارجی در جهان است‬

‫از این رو مناسب است فکر می کنم که اگر شرایط امروز در حال تلش و سپس در آن را تغییر دهید برای بهتر شببدن روان‬ ‫از تمام تمدن انسانی خواهد شد که برای بهتر تبدیل می شود‪ .‬راه حل دنیوی آن در حال پخش است آموزش مستعد امببا ایببن‬ ‫است که یک راه حل بسیار توخالی است‪ .‬وقتی کسانی که ستودن اخلق‪ ،‬مذهب‪ ،‬میهن پرستی‪ ،‬حببس و غیببره وظیفببه خببود‬ ‫در زندگی خود و سپس واضح است که آموزش و پرورش روانی نصف کامل است‪ .‬در آن نیز وجود ‪ untowardly‬رفتار‬ ‫دارد یک لیه پوشش است که باعث ایجاد قد واقعی شخصیت فرد است‪ .‬هنگامی کببه کسببانی کببه از زنببدانی کببردن مجرمببان‬ ‫خود را به ر خ کشیدن مجرم هستند‪ ،‬آشکار است که تنها دانش نظری می تواند به یک فرد تبدیل نمی‪ .‬از آنجا که این مرکز‬ ‫است که تبدیل به یک فرد چیز دیگری است و آن این است روان )ذهن( است که روح درونی نیبز نامیببده مبی شببود‪ .‬ببدن و‬ ‫متعلقات دیگر از قدیسین بزرگ بزرگ توسط خود نیست‪ ،‬اما به دلیل عظمت روح و روان خود را بالتر از دیگران در قد و‬ ‫قامت ایستاده است‪ .‬هر کدام که بدان معنی است که آنها در اعتماد به نفس بال مانند برگزار می شببود نیبز اببزار اساسببی از‬ ‫‪.‬تحول دوران است‬

‫اگر این سوال را از یک یا دو نفر بود‪ ،‬آنها می توانند از طریق فریب‪ ،‬فشار‪ ،‬مشاوره و دیپلماسی تبدیل شده اسببت‪ .‬امببا در‬ ‫جایی که تغییر سرنوشت از ‪ 500‬کرور افراد از جهان‪ ،‬است که در آن تحول از افراد مختلف مادر زبان‪ ،‬شرایط مختلف‪ ،‬از‬ ‫شخصیت های مختلف روانی از سنت های مختلف وجود دارد وجببود دارد‪ ،‬دشببوار اسببت کببه چگببونه آن را مبی شببود از آن‬ ‫برای وادار بال ویژگی های روانی در روان خود و همچنین آنهببا را تشببویق بببه جببذب آرمببان در زنببدگی‪ .‬ایببن مشببکل اسببت‬ ‫‪.‬نیست به سنجش این همه‬

‫برای یک کار بزرگ نیاز دارد به جای قدرت الهی محدود بشر تلش می کند‪ .‬تحت فشار انسان نیروی انسانی می توانببد در‬ ‫بسیاری از گفت‪ :‬بله‪ ،‬اما کمیاب است به روح درونی خود را برای بهتر شدن تغییر دهید‪ .‬در شرایط واقعی‪ ،‬می توان آن را‬ ‫به نام سنگ بنای تحول دوران است‪ .‬زمانی که شرایط هیچ را می توان با دیکتاتوری خشن از راه حل های سطحی و غیره‬ ‫کنترل می شود‪ ،‬حتی آنها قبول شکست در مقابل چاپی روانی خود انسان و به این ترتیب تا به حال با آنها سازش‪ .‬بنابراین‬ ‫چه دشوار است تان شدیدا و تحول روح درونی همراه با آن را بسیار پیچیده است‪ ،‬بسیار دشوار است‪ .‬اما آن را مستعد بببه‬ ‫و ‪ Satyug‬به ‪ Kaliyug‬خاطر داشته باشید که هیچ چیز دشوار است و یا برای خدا غیر ممکن برای رسیدن به‪ .‬او تبدیل‬ ‫و غیره به او کمک می کند ‪، Vritrasur‬او خرد استکبار شیاطین مانند روان ‪ Tretayug.‬ایجاد یک حکومت اخلقی در‬ ‫برای غلبه بر سختی های خود را دارد‪ .‬او غرق گشته ‪ Sugreev‬و ‪ Sudama، Vibheeshan‬تا مردم های فقیر مانند‬ ‫نابودی جهان( و از آب همه فراگیر او ایجاد یک دنیببای جدیببد اسببت‪ .‬غیببر( ‪ Pralaya‬شکست خورده دمی خدایان در غار‬ ‫ممکن است اگبر او بباعث آشبوب و هبرج و مبرج در روح و روان انسبان هبا ببه طبوری کبه ببه تقبویت شبکوه از تفکبر و‬ ‫دیدن مهببارت هبای هنبری خببود را القببا سبیارات‪ ،‬سبتارگان و ‪ wonderstruck‬شخصیت خود را درخشان‪ .‬تنها می تواند‬


‫غیره در فضای اینتر ستاره ای آویزان و همچنین چرخش ‪ /‬سببیر در آن اسببت‪ .‬از ایببن رو هرگببز بببه آن فکببر مببی کنببم غیببر‬ ‫‪.‬ممکن است فضل خدا به کمک انسان را از ایمان را در تحولت مطلوب‬

‫در این روز هیچ مشکلی برای مردم عادی وجود دارد‪ .‬آنها تمام شبب را خبواب‪ ،‬کبار را ببرای تمبام روز‪ ،‬خنبده زمبانی کبه‬ ‫وضعیت مطلوب و ضجه و زاری کردن است هنگامی که شرایط وخیم‪ .‬راست از تولد تا مببرگ آنهببا را در همببان خببانه و بببا‬ ‫کسانی که در بستگان بسیار یا دوستی و یا جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق‪ ،‬تقویت نفوذ بیگانه در مملکت‪ ،‬مخالفت‬ ‫ساکن است‪ .‬اما کسانی که دوربین هستند‪ ،‬که بهتر از قورباغه در چاه‪ ،‬زمانی که آنها را از طریق دوربیببن دوچشببمی آن را‬ ‫‪.‬دشوار است به تجسم چگونه ابرهای تیره از ترور در سراسر بشریت جهان جمع شده بودند‬

‫نگاهی به عنوان مثال‪ .‬شرایط‪ ،‬هر یک از آنها به گونه ای است که تلش می کند تا آنها را از طریق عبادت تصویر درمببان‬ ‫هنوز هیچ آغاز یا پایان برای راه حل درست آن وجود دارد‪ .‬چگونه می توانید یک قفل تا کارخانه های بزرگ؟ چگونه مببی‬ ‫توان از آلودگی است که در حال افزایش به صورت روزانه باید بر طرف شود؟ چه کسی خواهد شببد انفجببار از سببلح هببای‬ ‫اتمی متوقف شود‪ ،‬روند وخیم راکتورهای اتمی و چگونه می توان افزایش سطح تشعشبعات مصبون داشبته اسبت؟ چگبونه‬ ‫می توان ترتیبات شما را برای مردان در یک جزیره و زنان در دیگر جزیره زندگی می کنند به طبوری کبه ببرای جلبوگیری‬ ‫از انفجار جمعیت؟ چگونه می توان مردان ‪ /‬زنان که با هم زندگی می کنند متقاعد می شود که آن را بسیار خطرنبباک بببرای‬ ‫ادامه مولد کودکان؟ چگونه زمین می تواند مانند نوار لستیکی کشیده به طوری که برای افزایش اندازه آن و در نتیجه حل‬ ‫مشکلت ناشی از کمبود مواد غذایی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬سرپناه؟ از کجا می توانم از معلمان که با پرسیدن بچه ها را به موضببوعات‬ ‫دیگر آنها را تشویق به یادگیری هنر زندگی و احساس وظیفه صالح نسبت به جامعه و کل جهبان را پیبدا کنبم؟ چگببونه مبی‬ ‫توان از جمله مراکز درمانی باز است که به دنبال مادر طبیعت است که با دادن آموزش‪ ،‬کنترل ذهن‪ ،‬تشویق بیماران بببرای‬ ‫درمان بیماری های خود و همچنین جلوگیری از آنها؟ چگونه می تواند مانند یک قرارداد اجتماعی به وجود آمبده اسببت ببه‬ ‫طوری که از ظلم و ستم‪ ،‬سرکوب‪ ،‬آدم ربایی و نگرش مادی آزاد است؟ مردم چگونه با عشق همزیسببتی و امببوال یکببدیگر‬ ‫را به اشتراک بگذارید؟‬

‫به منظور راست که وارونه یک قدرت عظیم لزم است که الهی و انسانی است‪ .‬چگونه می توان آن را فعببال و جمببع آوری‬ ‫شده است؟ چگونه می توانید آن را به صورت مناسب برای رفاه تمدن انسان مورد استفاده قرار گرفته است؟ این یببک کببار‬ ‫‪.‬عظیم است‪ .‬بزرگترین مشکل نهفته است در مثبت تغییر جهت از زندگی از شخصیت های قدرتمند است‬

‫این که آیا آن را ثروتمند و یا کسانی که در قدرت است‪ ،‬چه آنها کببه نویسببندگان و رهببران معنببوی‪ ،‬همببه در مسببیر اشببتباه‬ ‫هستند‪ .‬آنها صحبت سطحی در مورد خدمت به همه اما هنوز آنها را تنها در تلش خودخواهانه درگیر است‪ .‬اگر از پتانسیل‬ ‫به قله های بلند کارگردانی‪ ،‬در صورتی که تشویق به کار برای اهداف معنوی به ‪ demeaned‬این افراد از وضعیت کنونی‬ ‫‪.‬جای تلش خودخواه و سپس جو را می توان قطعا خالص‬

‫با توجه به علوم معنوی است فقط یک درمبان و اینبترنت اکسببپلورر ریاضبتهای سبخت وجبود دارد‪ .‬ببا ایبن قببدرت بببود کبه‬ ‫موفق در آوردن ‪ Bhageerath‬یک جهان جدید را ساخته بود‪ .‬آن را با این قدرت توبه و طلب بخشایش که ‪Brahmaji‬‬ ‫شببیطان آنهببا را بببه توسببل بببه کمببک ‪ Vitrasur‬رودخانه گنگ مقدس از آسمان به زمین است‪ .‬وقتی دمی خببدایان توسببط‬ ‫بببزرگ پببر از ‪. Parshuram‬در غلبه بر سختی های خود را مورد آزار و اذیببت قببرار گرفتنببد ‪ Dadhichi‬سخاوتمندانه‬


‫و دیگببر ‪. Maharshi Dayanand‬ریاضتهای شدید‪ ،‬دوباره و دوباره شکست خورد مردان ننگین بر روی زمین است‬ ‫‪.‬قدیسین بزرگ به شدت مخالف بود و سنت های ناپسندیده است‬

‫اگر در حال حاضر هر گونه تغییر و تحول عظیم را به محل‪ ،‬آن را تنها بر اساس قدرت ریاضت باشد‪ .‬قببدرت اراده کیهببانی‪،‬‬ ‫قدرت میل و قدرت عمل است که به افراد شخصیت با قدرت می تواند به موفقیت مورد نظر را به راحتی جذب کند‪ .‬در میببان‬ ‫ساکن و کمک می کنببد تببا در افزایببش ‪ Mooladhar‬همه قدرت بشر‪ ،‬کندالینی شاکتی عالی است‪ .‬در منطقه تناسلی چاکرا‬ ‫تبار یکی از‪ .‬این است که قطعا جای تعجب است که با کمک از صرف یک قطره از مایع منی یک زندگی جدید به وجود مببی‬ ‫‪.‬آید‪ .‬اما این فقط به مرز بدن محدود می شود‬

‫هنگامی که این قدرت از طریق شیوه های معنوی است که همه فراگیر در جهببان هسببتی سبباخته شببده اسببت و سببپس آن را‬ ‫حببالت روانببی تمببام افببراد را ببه عنببوان آن را بببه چیببزی بببزرگ اسببت‪ .‬ایببن مببی توانببد یببک دوران و تبببدیل ‪ turvys‬درهم‬ ‫ایجاد یک جهان جدید را دوست دارم‪ .‬تاریخ می گوید که به دلیل حمله از این برق حیاتی‪ ،‬ژن بیش از حد ‪Vishwamitra‬‬ ‫‪. Rishi Balkhilya‬شیاطین از خانواده روان تبدیل شده بود ‪ Pulastya Rishi‬می تواند به جهش‪ .‬همه کودکان بزرگ‬ ‫یک کودک از پدر و مادر های شیطانی بود‪ ،‬اما به محض این که او در آن متولد شد‪ ،‬او را منحرف از آن جو و شیر درخت‬ ‫‪ Rishyanuk‬همببه میمببون منطقببه ‪ Tretayug‬شببد‪ .‬در ‪ Rishi‬انجیر هندی نوشید‪ .‬بنابراین او با این شیر تغذیه بببود و‬ ‫بزرگ از مردان بزرگ است‪ .‬در بروز چنین فعببال شببدن ‪ imbibed‬توسط دادن تا تمایلت وحشی خود را اخلق و مهارت‬ ‫نیروی حیاتی است که در محل کار است‪ .‬این نمونه ها که روشن شدن امید در تماس با مببا در مبورد تحبولت عصببر اسبت‪.‬‬ ‫خداوند موجودات زنده را ایجاد کرده است‪ ،‬اما همراه با آن از جمله نیروگاه کندالینی )قدرت الهی مار( شاکتی در شبباهزاده‬ ‫وجود دارد به نام انسان است که چنیببن فببردی نببه تنهببا محببترم بلکببه بببه ایببن اسببت کببه او دارای توانببایی لزم بببرای تبببدیل‬ ‫ابزار می تواند تنهببا یببک فببرد در آغبباز ایببن ‪ Devatma‬شخصیت از همه موجودات زنده است‪ .‬برای بیداری کندالینی هند‬ ‫‪.‬وجود‪ ،‬همه در آن شریک هستند‪ .‬این بیداری قدرت نیز می تواند یک تحول دوران را القاء کنند‬

‫فصل هفدهم‬ ‫تحول کندالینی یک ملت ‪MODE OF‬‬

‫است که با وجود همه فراگیر بودن به طوری که می توانید آن را پرستش ‪ Savitri‬کندالینی )قدرت الهی مار( قدرت ظریف‬ ‫در صورت گرما و نور است ساخته شده ‪ Savitri Mahashakti‬می کند آشکار نیست‪ .‬یکی از استفاده ناخالص و عادی‬ ‫از هستی است در حال حاضر در ‪ Savitri‬است‪ .‬استفاده فوق العاده آن است که در ایجاد زندگی است‪ .‬اصل دانه از شاکتی‬ ‫جریان ‪ Dhatus، 7 Jihvas، 7 Gargs، 7 Bhuvans، 7 Ashwas، 7‬بدن انسان بیش از حد‪ .‬مانند ‪ 7‬چاکراها‪7 ،‬‬ ‫شاکتی به عنوان ‪ 7‬رنگی ‪ 7‬اسب از خورشید نیز قابل درک باشد‪ .‬با کمک آن جهان ایجاد شده است‪ ،‬تبلیغ و تبدیل شده‬ ‫‪.‬است‬


‫با توجه به اخبار به خوبی شناخته شده را از طریق رسانه های مختلف از شیوه های معنوی تنها کندالینی یک فببرد خبباص‬ ‫را بیدار و با قدرت اراده خود را‪ ،‬نیروی حیاتی می تواند وظایف است که می تواند هرگز به راحتی از طریق قدرت بببدنی و‬ ‫مناسک مذهبی انجام انجام دهد‪ .‬در بدن انسان‪ ،‬بسیاری از اصول دانه نامحدود است که هنگامی که تکامل یافته باعث مببی‬ ‫‪ /‬نیروگاه درخشندگی و اساس ریشه لعنت ‪ Sidhas، Supermen،‬شود که مرد فوق العاده ای وجود دارد‪ .‬آنها به عنوان‬ ‫شمارش شده است‪ .‬انجام کارهای عظیم است که آنها فقط می تواند توسط یک موجود الهی انسانی اعدام است‪ .‬او ‪boons‬‬ ‫‪.‬در عرض وظایف ایجاد و تخریب در چنین راهی است که آن را تنها می توان به نام های شگفت انگیز عمل می کند‬

‫این همه در مورد موفقیت فردی است‪ .‬معمول خودخببواهی در انسببان همیشببه سببرریز اسببت‪ .‬او فقببط از خببود را جلل خببود‬ ‫افزاید ‪ / boons‬تبختر‪ ،‬نشاط‪ ،‬جسارت و شهرت فکر می کند‪ .‬بهشت و رستگاری نیز در این دسته می آید‪ .‬با دادن نفرین‬ ‫به تنها و ارضا نفس ‪ . 1‬در این روش بیداری کندالینی در میبان آزمبایش هبای ببه خبوبی شبناخته شبده مبی آیبد زیبر پرچبم‬ ‫‪.‬پیشرفت فردی تنها است‬

‫ببباقی نمببی مانببد تنببگ و )‪ (I‬هماهنگ بیداری کندالینی تجربه بال و مسطح از روح است‪ .‬در اینجببا نفببس ارزومنببد معنببوی‬ ‫نامحدود می شود‪ .‬هر چه او می کند یا فکر مببی کنببد مببی توانببد منجببر بببه رفبباه ‪ pervasively‬محدود شده است‪ ،‬اما همه‬ ‫جهان‪ .‬او نیز به نگرش خود را از "جهان است روح مببن" و "جهببان اسببت خببانواده مببن" رسببیده و بببه ایببن ترتیببب تمببام‬ ‫خواسته های خود را برای رفاه جهان استفاده از تنها‪ .‬او هیچ چیز از سمت چپ با او تماس خود را‪ .‬او است کببه دوگببانگی‬ ‫دوگانگی( پست به بال ادغام ادغام شده است‪ ،‬خواسته به حساسیت تبدیل خواهد شد و فکر مببی کنببم و عمببل( ‪ Advait‬به‬ ‫برای جهان خوب بودن تنها‪ .‬او تنها یک میل و ای است که برای دیدن گل گل و میوه های لذیذ صلح و برادری در این ببباغ‬ ‫‪.‬به نام جهان است‬

‫نزدیک لرد ویشنو او فقط یک سوال پرسید و این زمانی ببود کبه شبرایط تلش دنیبوی را ببه ‪ Devarshi Narad‬هرگاه‬ ‫است‪ dukha taptanam praninam artanashanam" .‬سوترا بله" ‪ Rishis:‬نوبه خود صلح آمیز است‪ .‬تمایل‬ ‫ریاضتهای از قدیسین بخشنده مهربان است فقط برای دیگران )جهبان( خبوب ببودن‪ .‬پسبتی باسبتان اسبت‪ .‬ایبن ببه دلیبل از‬ ‫دوران گذشته غم انگیز که انسان تبدیل شده است خودخواه است‪ .‬در طول این زمان این بود که شیوه هببای روح معنببوی و‬ ‫را بببه شببکل از خودخببواهی ‪ Sidhis‬اهداف برای ارضای تمایلت فردی خودخواه بودند‪ .‬امروز‪ ،‬در این منطقه از خواسته‬ ‫ذهن باریک است‪ .‬اما هرگز نباید فکر می کنم که تمام شود و در پایان از تمام زندگی‪ .‬شاید به عنوان یک استثنا معنویت و‬ ‫‪.‬فعالیت های رفاه کیهانی امروز زنده هستند و حتی در حال حاضر آن را به ما می دهد نگاه اجمالی از وجود ابدی آن‬

‫‪ Shantikunj،‬در ‪ 3‬سبال گذشبته در حببالی کببه تبوجه از شبرایط حببال حاضبر‪ ،‬تمبام شبیوه هببای خبباص معنببوی اعبدام در‬ ‫هند( را می توان فعال ملی و جهان کندالینی )قدرت الهی مار( نامیببده مببی شببود‪ .‬تشعشببع آتببش در نزدیکببی( ‪Haridwar‬‬ ‫مجاورت آن است‪ .‬بارها و بالتر از این بیشتر فاصله کمتر حرارت آن تجربه است‪ .‬در به همان شیوه دوباره بیداری انرژی‬ ‫نفوذ خود در این کشور را ‪ Saptadhara.‬هند( در نزدیکی منطقه( ‪ Haridwar‬باستانی در حال وقوع است در ‪Rishi‬‬ ‫از نظر مجاورت دیده می شود به شدت و به سرعت در حال‪ .‬اما به عنوان افزاید به فاصله خواهد شد تا نفوذ به آرامی امببا‬ ‫مطمئنا به درک‪ .‬اولین اشعه طلوع آفتاب در آب دیده می شود‪ .‬در ابتدا نگاهی اجمالی آن است که برای اولین بببار بببر روی‬ ‫قله های کوه ها و شاخه های فوقانی درخت دیده می شود‪ .‬سپس به آرامی نببور خببود را تبابش در همبه جببا‪ .‬در کبل آسببمان‬ ‫کنببدالینی ‪ Mahaprajna‬گسترش می یابد و از قله کوه به دشت های صاف شده گسترش می یابد‪ .‬در راه همان است کببه‬ ‫است که در این ‪ 3‬سال فعال خواهد شد برای اولین بار در هند دیده می شود‪ .‬و به آرامی اما مطمئنببا آن را بعببدا در سراسببر‬ ‫جهان پخش شده است‪ .‬تحول است که برگزار خواهد شد به دلیل نفوذ خود را در زمینه های مختلف به روش هببای مختلببف‬


‫دیده می شود‪ .‬این فقط یک احتمال نیست‪ ،‬بلکببه یببک واقعیببت قطعببی اسببت‪ .‬در دوران باسببتان‪ ،‬بیببداری در جهببان و کشببور‬ ‫شده بود به دست آورد‪ .‬حتی در آن زمان یک دگرگونی کل جهان وجود دارد‪ .‬همه شرایط ‪ Vishwamitra‬کندالینی توسط‬ ‫خیلی بهتر تبدیل کرده بودند‪ .‬و از این پس این دقیقا همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد‪ .‬آب گنببگ اسببت امببروز توسببط‬ ‫است که حببذف ‪ Manasi Govardhan‬دولت تمیز‪ .‬هند با استفاده از مقدار زیادی از پول است‪ .‬حتی خاک در پایه گنگ‬ ‫شده است و آن را با آب تمیز پر شده است‪ .‬در به همان شیوه در حال حاضر زمببان بببرای مببا بببرای غلبببه بببر تمببام عناصببر‬ ‫نامطلوب در جهان به طوری که به طور کامل آن را پاک می باشد‪ .‬هدف ما از فعال سازی کندالینی است برای ساخت جهان‬ ‫باورهببای ‪ inethics،‬زندگی می کنند یک زندگی آرمانی است و فقط چند نفر محدود نشده است‪ .‬جهان نیاز بببه آزاد از قیببد‬ ‫‪.‬کور‪ ،‬سنت های کور و عناصر نامطلوب است‬

‫چگونه این تحول صورت می گیرد؟ پاسخ این است که ما باید تمام خاک جهان ریشه کن شده است‪ .‬در واقع هر ناراحتی را‬ ‫‪.‬در راه ما اجازه می آیند با این حال ما در آستانه ماه مارس در تلش ما این است‬

‫قبل از بازی با کودک در دامان او یک مادر است برای تحت دردهای تولد در حالی که ارائه نوزاد خود و در آن زمان خببون‬ ‫می شود گرم است‪ .‬در حالی که تمیز کردن ناودان کثیف بوی ناپاک در تمام جهات گسترش می یابد‪ .‬هنگامی که یک جوش‬ ‫بر عمل‪ ،‬ماده سمی است منتشر می شود‪ .‬در مورد داروهای هومیوپاتی آن گفته شده است که آن را برای اولین بار موجب‬ ‫تحریف درونی از این بیماری به بیرون آمدن از بدن و سپس شروع به درمان این بیماری از ریشه های بسببیار اسببت‪ .‬قبببل‬ ‫از ساخت یک ساختمان به وضع یک شرکت پایه بنیاد در اعماق زمین است‪ .‬قبل از رنگرزی پارچه به رنگ های مختلببف‪،‬‬ ‫آن را ابتدا کامل تمیز شود‪ .‬این فعالیت بسیار در روز گذشته قببل از کنبدالینی در سراسبر کشبور و در سراسبر جهبان فعبال‬ ‫شده است‪ ،‬دیده می شود‪ .‬بدون ریشه کن تحریف‪ ،‬نفرت‪ ،‬ماتریالیسم‪ ،‬تکبببر‪ ،‬اخلق بببد اخلق‪ ،‬افکببار بببد مببی تواننببد تفکببر‬ ‫جدید ایجاد نکرده است‪ .‬از این رو اگر در روز گذشته است برخی از تخریب شاهد وجود دارد‪ ،‬به درک که هری پبباتر ببرای‬ ‫اولین بار خیس کردن گل‪ ،‬ضرب و جرح آن را با چوب و با پاهای خود است که آن را لگبدمال‪ .‬و ببالتر و ببالتر‪ ،‬دادن گبل‬ ‫گلدان در کوره های داغ‪ .‬در نو از ایجاد این دوره‪ ،‬این ‪ bakes‬به شکل یک گلدان بر روی یک چر خ دوار‪ .‬بعد او همچنین‬ ‫روش بسیار مورد استفاده است به طوری که در مورد تحول در سراسر جهان به ارمغببان بیبباورد‪ .‬هیچکببس نبایببد ناامیببدی‬ ‫‪.‬زمانی که آنها ویرانی و فجایع در جهان‬

‫باعث می شود داروهای گرانبها و بالتر از خرد کردن سبزی با هاون و دسته هاون نیز آنها را گببرم ‪ Vaidyaraj‬هر گاه‬ ‫در آتش فروزان است‪ .‬این فعالیت به نظر می رسد که هر چند از گیاهان هستند که به پبالپ زد هنبوز نتایبج آن بسبیار مفیبد‬ ‫است‪ .‬این پا برای اولین بار از آینده ای روشن است‪ .‬قبل از اینکه دانه تبدیل به یک درخت آن در زمیببن فاسببد‪ ،‬بعببد از آن‪،‬‬ ‫آن را تبدیل به نهال و سپس تبدیل به گل تحمل درخت و میوه است‪ .‬با از بین بردن سنت های گذشته نامطلوب جهان امروز‬ ‫‪ remould.‬باید آن را به گونه ای که دید مستقیم از شکوه انسان‬

‫شکسته شده و ساختمان ‪ hutments‬با توجه به شروع بادهای موسمی می بیند خاک در همه جا‪ .‬با توجه به باد و باران‬ ‫های بزرگ به زمین خاک یکسان شده است‪ .‬اما در یک زمان بسیار کوتاه تخت رودخانه خشک با آب باران پر شده اسببت‪.‬‬ ‫زمینه های کشاورزان شکوفه ببا سبببزی در همببه جببا‪ .‬آن زمببان کببه ببا ‪ 21‬مطببابقت دارد خیابببان قبرن در جببایی کببه فرهنببگ‪،‬‬ ‫پیشرفت و شکوه تمام جهان را مشاهده کنید‪ 13 .‬سال گذشته از ‪ 20‬قرن هفتم خواهد بود پر از نزاع و فجایع است‪ .‬در طببول‬ ‫فصول بارانی دیوار از زمینه شکستن است و جاری شدن سیل وجود دارد رودخانه ها‪ ،‬رودخانه ها و غیره یکی بایببد درک‬ ‫کنند که از ‪ 13‬سال گذشته از ‪ 20‬قرن هفتببم از این نوع که در آن ابرهای تیبره در آسببمان‪ ،‬کبه در آن رعبد و ببرق وحشببت و‬


‫همه جمع شده بودند و وقایع نامطلوب ر خ داده است‪ .‬اما در نهایت این ابرهای تیره غببم انگیببز تنهببا در زمببان آینببده خببوب‬ ‫‪.‬منجر شود‪ .‬هر وضعیت وخیم فقط می توانید نتایج خوب را بعد از آن به من بدهید‬

‫انسان در جهان است‪ .‬و واکنش آن است که همیشه با آن مواجه می شود‪ .‬اما قانون الهی کامل متفاوت اسببت‪ .‬در آن بببرای‬ ‫اولین بار جو ایجاد می شود‪ .‬و در نتیجه موجودات‪ ،‬افراد و اشیاء توسط آن را تحت تبباثیر قببرار مببی‪ .‬در سببرما خببود وقببت‬ ‫خود را مستعد‪ ،‬حرارت‪ ،‬بادهای موسمی ایجاد فضای خود را‪ .‬به راحتی مبی توانیببد تباثیر از فصبل پباییز و بهببار را ببینیبد‪.‬‬ ‫تحول عصر بیش از حد می تواند به عنوان یک فعالیت الهی شبیه ببه تغییببرات فصبلی قابببل درک باشببد‪ .‬اینجببا جببو نببامرئی‬ ‫‪.‬ظریف نقش عمده ای دارد‪ .‬در آن اصول بی اثر و آگاهانه تحت تاثیر قرار گرفتن‬

‫تاثیر بیداری ملی و جهان کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( دیده می شود زمانی که آن را ماده بی اثببر‪ ،‬موجببودات‪ ،‬مببردان‬ ‫و شرایط را تحت تاثیر قرار می‪ .‬خاک تبدیل خواهد شبد ببارور‪ ،‬سبنگ معبدن مببواد معببدنی ببا نسببت هبای حفباری خبود را‬ ‫افزایش همراه خواهد شد‪ .‬سنگ معدن و مواد معدنی خیلی بیشتر خواهد بود در وزن نسبت بببه آنچببه انسببان در واقببع نیبباز‬ ‫به‪ .‬وجود خواهد داشت هرگز کمبود نفت خبام اسبت‪ .‬مبواد شبیمیایی در مقبادیر ببزرگ در دسبترس مبی باشبد‪ .‬انسبان نمبی‬ ‫خواهد که به رنج سخت برای رشد درختان‪ ،‬گیاهان و غیره با توجه به حرکات مادر در طبیعت آنها را به خودی خببود رشببد‬ ‫می کنند‪ .‬هیچ کمبود آبراه وجود خواهد داشت‪ .‬دوباره سبزی از جنگل مثل زمان باستان تا چیببز بببی ارزش اسببت کببه آن را‬ ‫در درمان بیماری های مختلف کمک کند‪ .‬موجودات مفید خواهد در حال افزایش خواهد بود و برای مدت طولنی زندگی می‬ ‫کنند‪ .‬آن دسته از موجودات هستند که خطرناک خواهد شد تا حد زیادی تکثیر و آنها به سختی قادر خواهد بود برای صبرفه‬ ‫جویی در زندگی خود‪ .‬مواد معببدنی در آب زیبباد شببده و در نبتیجه آلببودگی غلبببه بببر‪ .‬خبباک کبباهش یببافته و خلببوص در حببال‬ ‫افزایش است‪ .‬بلیای طبیعی خواهد بود بسیار نادر است‪ .‬با توجه به طبیعت مادر تبدیل شدن به مساعد‪ ،‬بلیای طبیعی مانند‬ ‫‪.‬سیل‪ ،‬قحطی‪ ،‬طوفان‪ ،‬توفان و ‪ ...‬کاهش خواهد یافت‬

‫البته فرم مرد باقی می ماند همان است که دیده می شود امروز‪ .‬با این حببال‪ ،‬در ‪ 21‬قببرن سببنت شخصببیت درونببی خببود را در‬ ‫سطح روح و روان خواهد شد تا حد زیادی تبدیل شده است‪ .‬همه عادات ناپسندیده و بیزار شخص غیر روحانی آن را هرگز‬ ‫تحت تاثیر قرار‪ .‬آنها را به طرف با غببارت‪ ،‬جنببایت‪ ،‬فعببالیت هببای غیببر قببانونی‪ ،‬قاچبباق‪ ،‬خشببونت و غیببره هنگببامی کببه در‬ ‫هرگببز‪ ،‬مببردم ‪ gentlemanliness‬اکببثریت وجببود خواهببد داشببت سببرریز از شخصببیت وارسببته‪ ،‬اقببدام‪ ،‬طبببیعت خببوب و‬ ‫ناپسندیده هرگز بی ادبی و در نتیجه با شکست مواجه خواهد شد که برای موفقیت در ستمکار فعالیت‪ .‬پشبه هبا‪ ،‬مگبس هبا‬ ‫در خاک و سرگین تکثیر‪ .‬فعالیت های غیر قانونی و نر خ جرم و جنایت را افزایش دهد تنها زمببانی کببه آنهببا محکببم مسببدود‬ ‫نیست‪ .‬هنگامی که در هر مرحله از آن خواهد شد انسداد‪ ،‬اعتراض‪ ،‬مخالفت و غیره‪ ،‬با چگونه مببی توانیببد آن را تببا کنببون‬ ‫موفق شوند؟ هنگامی که رفتار نجیبانه در حال افزایش است‪ ،‬رفتار ننگین می توانیببد کبباپوت آن را بببال مببی بببرد هرگببز نببه‬ ‫‪.‬حتی جرات بی ادبی‬

‫مردم پر از اعتماد‪ ،‬استقلل و کار سخت خواهد بود‪ .‬از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا شرایط مانند فقر‪ ،‬عدم وجببود‬ ‫مواد و غیره می تواند غالب وجود دارد‪ .‬اگر طبیعت مرد سختکوش و می افزاید به عقل‪ ،‬چرا که فقدان او در هببر زمینببه از‬ ‫سخاوت‪ ،‬مردم دیگر غم و اندوه بر روی شانه های خببود را مببی گیببرد و شببادی ‪ proliferates‬زندگی روبرو هستند؟ اگر‬ ‫‪.‬خود را با دیگران به اشتراک بگذارید‪ .‬بنابراین هیچ یک در خشم انتقام گرفتن و نه به کسی صدمه دیده است‬


‫وقتی خودخواهی فردی و خشونت تکثیر آن ببه امپریالیسببم‪ ،‬اسبتعمار‪ ،‬ظلبم و سبتم و غیبره آزار و اذیببت‪ ،‬همببراه ببا دیگبر‬ ‫فعالیت های ننگین منجر مبی شببود‪ .‬ببه عنبوان یببک جنببگ نبتیجه امبدن و تعبداد نامتنبباهی از مببردم مبی میرنبد‪ .‬در حقیقبت‬ ‫خودپرستی فردی منجر به کشتار جمعی است‪ .‬در جنگ هر دو طرف شکست و آنها را به مانند یک کشور ویببران شببده کببه‬ ‫می تواند به مدیریت وجود داشته باشد به دست می آورم‪ .‬تا زمانی که خشم جنگ وجود دارد تببا پببس ‪ feebly‬آنها فقط در‬ ‫از آن به نظر می رسد به عنوان اینکه ما شکست ناپذیر است‪ .‬اما هنگامی که خشم جنگ می میرد‪ ،‬متوجه می شود کببه آن‬ ‫در ذهن ما می فهمیم که اختلف نظرات می تواند از طریق گفت و گو و یببا ‪ dawns‬چیزی جز خودکشی بود‪ .‬وقتی تبعیض‬ ‫از طریق کمیسیون قضایی حل شده است‪ .‬شاید نتیجه نهایی می تواند از دست دادن یکی از طرفین در عین حببال بببه معنببای‬ ‫آن است که قطعا مفید تر از تروما جنگ است‪ .‬هنگامی که این تحقق باید در روان همه انسانها ناممکن خواهد شد و سپس‬ ‫‪.‬به جنگ های کوچک و یا جنگ های عظیم وجود دارد باشد‬

‫قدرت زیادی در کار انسان سخت همراه با خرد است که اگر آن را برای اهداف خلق استفاده می شود‪ ،‬به طوری که ممکن‬ ‫است مواد همینطور نوه ها را می توان تولید وجود دارد‪ .‬همراه با استفاده از آن می توانببد رسببیدن بببه سببعادت‪ ،‬فرهنببگ و‬ ‫تمام زیبایی های دور از دمی خدایان‪ .‬هنگامی که این زمین را با افراد قدم در راه اخلق فراوانند‪ ،‬تنها پببس از آن شببکوه و‬ ‫‪.‬جلل ما می بینیم و شبیه به بهشت تسلی‬

‫در روزهای آینده ما قطعا چنین فضایی را مشاهده کنید‪ .‬سنگ تهداب آن در حال پایین که توسط وسیله ای است کببه بببه نببام‬ ‫بیداری کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( در سراسر جهان و در ‪ 3‬سال گذشته آن را از طریببق ریاضببتهای شببدید بببه دسببت‬ ‫‪.‬آورد شده است‪ ،‬گذاشته شد‬

‫باقی بماند‪ .‬آن خواهد شد بسیار مناسب به "بازگشت به )‪ Rajya‬در زمان تحول شرایط آسمانی مانند حکومت قوچ )یا رم‬ ‫‪.‬آن تماس بگیرید "‪ Satyug‬عصر طلیی یعنی‬

‫فصل هجده‬ ‫واردات عمیق از ریاضتهای کندالینی و ارشاد مورد نیاز‬

‫است‪ .‬وقتی که گل با زمین متحد آن بیرون می ‪ valueable‬هر شیء خود را شکل مرئی و نامرئی است‪ .‬طل‪ ،‬سنگ بسیار‬ ‫آید به عنوان سنگ‪ .‬اما در تصفیه این سنگ آن است که در قیمت های بال در بازار فروخته می شود‪ .‬و با این زیور آلت‬ ‫طل زیبا ساخته شده است‪ .‬اما زمانی که از طریق درمان های شیمیایی آن را به خاکستر طل تبدیل شده است‪ ،‬آن را آشکار‬ ‫کیفیت شگفت انگیز است‪ .‬آن را در ساخت یک بدن ضعیف بسیار قوی کمک می کند‪ .‬بنابراین انسان می تواند یک زندگی‬ ‫طولنی تر زندگی می کنند‪ .‬این از ویژگی های خاص وجود دارد در سنگ معدن های دیگر بیش از حد است‪ .‬معمول مردم‬ ‫به استفاده از آن را به مقالت خاصی است‪ .‬اما زمانی که آنها از لحاظ شیمیایی درمان شود‪ ،‬خاکستر از این سنگ معدن‬


‫آشکار کیفیت بزرگ‪ .‬بخش های ظریف از ذرات شن و ماسه کمک می کند تا در ایجاد انرژی اتمی است‪ .‬از این یکی می‬ ‫‪.‬شود برق‪ ،‬اشعه های مختلف‪ ،‬اشعه و سلح های‪ .‬این سازی که ناخالص است‬

‫این یک واقعیت شناخته شده اسبت کبه ببه صبورت نامحسبوس از هبر جسبم دارای قبدرت ببی نهبایت بیشبتر از جنببه هبای‬ ‫ناخالص خود را است‪ .‬در مقایسه با توده ای از انرژی اتمی گل می تواند کارهای عظیببم را اجببرا کنببد‪ .‬در مقایسببه بببا بببدن‪،‬‬ ‫ذهن ما پر انرژی تر است‪ .‬بخار قوی تر از آب است‪ .‬روح نامرئی در عین حال زمببانی کببه آن را پیشببرفت بیشببتر آن را بببه‬ ‫‪.‬مردان الهی و تجسم آشکار است ‪، Rishis،‬عنوان قدیسین‬

‫وجود انسان نیز می توانید از طریق یوگببا و ریاضببتهای معنببوی کننببد‪ .‬انسببان را از تببوبه و ‪، subtlization‬در راه همان‬ ‫طلب بخشایش بیدار پتانسیل بدن الهی خود را‪ .‬بخار می تواند کمک به اجرای یک قطار‪ .‬هنگامی که درخت بامبو در برابببر‬ ‫یک دیگر مالش‪ ،‬آتش سوزی جنگل به آشببکار دیببده مببی شببود‪ .‬ایببن نفببوذ بسببیار آشببکار از طریببق شببیوه هببای معنببوی از‬ ‫ریاضتهای‪ .‬هنگامی که بر روی یک لنز شیشه ای پراکنده از اشعه های خورشیدی در یک نقطه واحد متمرکز شببده اسببت‪،‬‬ ‫‪.‬جرقه از آتش دیده می شوند‪ .‬همین صادق برای نتایج حاصل از شیوه های معنوی و ریاضتهای‬

‫مرد یوگا دولت به عظمت جهان الهی و ایببن وحببدت منجببر ببه ادغببام از بببال بببا پببایین اسببت‪ demeaned .‬از طریق ادغام‬ ‫هنگامی که تماس با سیم برق تبدیل شدن آنها به قدرتمند و در نتیجه حمل مورد نظر ما‪ ،‬وظایف‪ .‬شیر آب می تواند تنها تببا‬ ‫زمانی به عنوان مخزن به آن متصل است باقی می ماند پر از آب به من بدهید‪ .‬ایبن بسبیار روشبن اسبت کبه مخبزن انبرژی‬ ‫الهی هرگز خالی است و شیر ایالت متحده به آن می دهد آب تا زمانی که هیچ انسداد مبی آیبد در راه خبود را‪ .‬هنگبامی کبه‬ ‫و بببزرگ ‪ Purusha‬از ‪، Purushottam‬انرژی الهی از خدا‪ ،‬خیلی زود‪ ،‬او را خببدا از انسببان ‪ imbibes‬آگاهی انسان‬ ‫بودن پست می شود‪ .‬ماهیت گسترده ای از بببدن همببراه بببا افزایببش خببود پتانسببیل آن را افزایببش مببی دهببد بیببش از حببد‪ .‬در‬ ‫مقایسه با شیر نه تنها بدن یک فیل غول پیکر است‪ ،‬اما قدرت خود را بیش از حد است که بسیار قوی تر است‪ .‬در مقایسه‬ ‫با یک کودک نه تنها بدن بزرگسالن قوی تر است‪ ،‬اما ظرفیت خود را به کار بیش از حد‪ ،‬بسببیار بیشببتر اسببت‪ .‬ریاضببتهای‬ ‫‪).‬متوجه سنت( ‪ Sidha‬داوطلب کار یا مقام معنوی او را می سازد‬

‫ریاضتهای معمول نیست که موفق به کنترل خود‪ ،‬یک شخصیت تابش و حس خدمت به انسان هببای دیگببر نمببی قریببن شببده‬ ‫است‪ .‬چگونه می توان یک دانه تبدیل به یک درخت اگر آن را پس از به درستی نگاه کرد و همراه ببا خباک حاصبلخیز‪ ،‬آب‬ ‫‪.‬و غیره این قاعده بسیار به روش کندالینی بیداری بیش از حد است‬

‫بیداری کندالینی به معنای تشدید و فعال شدن قدرت الهی در آگاهی ما پنهان است‪ .‬این را می تببوان بببه روش هببای مختلببف‬ ‫‪.‬برای مقاصد مختلف در تمام بدن ‪ 3‬انجام شده است‬

‫روش های فعال که در بال وجود دارد‪ .‬این ‪ 14‬افتخارات را می توان به ‪ 14‬قسمت از جواهرات که ظهور در حببالی کببه ‪14‬‬ ‫اقیانوس نوتبوک مقایسه شده است‪ .‬طبقه بندی آن می تواند انجام شود ببه ایببن ترتیببب اسبت‪ .‬ببه ‪ 6‬چباکرا در امتبداد یعنبی‬ ‫می توان یک رسانه قدرتمند که ایدز در غلبه بببر موانببع در ‪ Sahasrar‬تا کمال ‪ Mooladhar‬شروع از ‪Merudand‬‬


‫تولید از افتخارات عرصه مواد نامیده می شود‪ .‬دستیابی به آن باعث می شود انسان قدرتمند‪ ،‬ثروتمند و پببر از شببرکت مببی‬ ‫باشد‪ .‬بر این اساس داوطلب کار یا مقام معنوی می شود بی نهایت قوی تببر از یببک شببخص غیببر روحببانی اسببت‪ .‬انببدامهای‬ ‫حسی ما دیگر ظاهر شده و به جای تبدیل شدن به درونگرا‪ ،‬در یک عرصه بسیار گسترده ای کار می کنند‪ .‬آن صحنه است‬ ‫که می تواند با چشم ناخالص ما دیده نمی شود‪ ،‬به وضوح قابل مشاهده است به دید الهی ما است‪ .‬نیببز صببادق اسببت بببرای‬ ‫دیگر اندامهای حسی است‪ .‬اهداف مربوط به جهان آشکار مانند تلویزیون‪ ،‬شنیدن دور تلفن های موبایل‪ ،‬ارتببباط افکببار بببا‬ ‫دانستن و غیره در آینده را می توان در فعال کردن کنببدالینی از ‪، Shaktipaat،‬یکدیگر‪ ،‬کنترل شی‪ ،‬جریان نیروی حیاتی‬ ‫‪ Varchas.‬و ‪، Tejas‬آشکار ‪ Ojas‬از طریق این رسانه همچنین می توانید ‪ imbibed.‬بدن ناخالص‬

‫بر اساس این ‪ 5‬غلف می توانید کندالینی )قدرت الهی مار( را از بدن ظریف بیدار‪ 5 .‬غلف نامیببده مبی شببود مببواد غببذایی‬ ‫غلف‪ ،‬غلف حیبباتی‪ ،‬غلف ذهنببی‪ ،‬دانببش غلف‪ ،‬غلف سببعادت پوشببش لیببه بببر آگبباهی مببا اسببت‪ .‬در آن ‪ 5‬عنصببر و ‪5‬‬ ‫آنها نیز نامیده می شود ‪ 5‬جهان یا ‪ 5‬پسوند‪ .‬هنگامی که این پتانسیل تکامل ارزومند روحانی شروع بببه تمبباس ‪Pranas.‬‬ ‫با جهان نامرئی است‪ .‬معمبول مبردم جهبان قاببل مشباهده ناخبالص اسبامی و اشبکال یعنبی اشبیاء را درک‪ .‬امبا زمبانی کبه‬ ‫کندالینی از بدن ظریف یببک داوطلببب کببار یبا مقببام روحببانی بیببدار‪ ،‬انسببان مخببابرات جهببان نببامرئی اسببت‪ .‬او مبی شببود ببه‬ ‫دمی‪ ،‬خدایان و غیره متصل شده است و می دهد و ارتباط بیبن آنهبا وجبود دارد‪ .‬او در حبال حاضبر درک اسبرار ‪Pitrus،‬‬ ‫پنهان طبیعت مادر است‪ .‬او می تواند از رخدادهای آینده را پیش بینی کند‪ .‬در این حکمت با ترتیبات مستعد می توانببد یکببی‬ ‫از شرایط مساعد و موانع بهره مند می شود مصون داشته است‪ .‬در روح و روان از مردم عوام می تواند تفکببر وارسببته و‬ ‫‪.‬القاء در نتیجه تمدن بشری را می توان به درستی تولیدات‬

‫‪ Brahmagranthi‬در وسط سر ‪ Granthi Bheda.‬برنامه های کاربردی از بدن گاه به گاه وجود دارد و آن به نام ‪3‬‬ ‫نام مرکز قطبی است که همیشه در دادن و گرفتن با انرژی کیهانی ‪ Ksheersagar.‬است و همچنین به نام کوه کایلش یا‬ ‫است‪ .‬دومین چاکرا ویشنو در منطقه قلب است‪ .‬می توان آن را به نبام غبار از آگباهی اسببت‪ .‬ایببن مرکببز احساسبات حسبباس‬ ‫یکی باید قالب درک از دیگببران ‪ statured‬است‪ .‬در اینجا یکی می شود رضایت‪ ،‬قناعت و صلح است‪ .‬جدای از روان بال‬ ‫( ‪ Naabhi‬است‪ .‬این اسببت کببه در چبباکرا ‪ Rudragranthi‬سوم ‪ Vishnugranthi.‬در راه مثبت و با کمک از قدرت‬ ‫ناف( یافت می شود‪ .‬در این منطقه یکی می یابد سلمت بدن‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬قببدرت‪ ،‬جسببارت‪ ،‬خلقیببت و تقببویت‬ ‫است‪ .‬مدت زمان طولنی استراحت جای کندالینی شاکتی اسببت کببه در ‪ Mooladhar‬است‪ .‬در این منطقه یافت شده چاکرا‬ ‫‪ Brahmalok.‬این منطقه است‪ .‬با حمله نیروی حیاتی آن می تواند بیدار شود‪ ،‬مطرح شده بال و گرفته به پورتال‬

‫گره( از بدن های گاه به گاه تببا ‪ 14‬در تعببداد اسببت‪ Granthis ( .‬چاکراها از بدن ناخالص‪ 5 ،‬غلف از بدن ظریف و ‪6 3‬‬ ‫و ‪ 7‬از جهان هلند هستند‪ .‬آزمایشات انجام شده به طوری که به افزایش ‪ 7‬و ‪ 7‬باقی )‪ (Lokas‬میان آنها ‪ 7‬از جهان بالتر‬ ‫مانده به طوری که پس از تجربه به عنوان آنها را از سقوط متوقف‪ .‬وجود انسان را می توان به عنببوان یببک اقیببانوس بببر‬ ‫نگاه کرد و از طریق ‪ 3‬برابر عبادت کندالینی می توان آن را نوتبوک است‪ .‬در شرایط واقعی بدن یک شیطان اسببت و ذهببن‬ ‫است یک دمی خدا‪ .‬وقتی که هبر دو انجبام ریاضبتهای از یوگبا‪ ،‬از ‪ 14‬جبواهرات ذکبر شبده در ببال را ببه دسبت آورنبد‪ .‬در‬ ‫اساطیری تان شدیدا از اقیانوس توضیحات آن شده است به شیوه ای نمادین داده شده است‪ .‬بببدن انسببان از ‪ 5‬عناصببر و ‪5‬‬ ‫نیروهای حیاتی ساخته شده است که به عنوان عمیق و گسترده ای به عنوان اقیانوس‪ .‬بدون نیاز به ولگببرد دور در جهببان‬ ‫خارج به طوری که برای رسیدن به اشیاء مورد نظر وجود دارد‪ .‬هر آنچه که مورد نظر شما در حال حاضببر در درون شببما‬ ‫‪.‬است‪ .‬چرا خارج از جستجو؟ مانند مشک از آهو باید آن را در داخل بدن نگاه شده است‬


‫به طور خلصه‪ ،‬این طرح کلی از عبادت کندالینی که در آن مقدمه‪ ،‬توضیحات و روش عبادت شبده انببد در صبفحات قبببل از‬ ‫این نسخه داده شده است‪ .‬اما عمدا جزئیات را در مورد ‪ 14‬شیوه های معنوی داده نشده است‪ .‬چون این کار مانند آزمببایش‬ ‫انفجار اتمی است‪ .‬قبل از وارد کردن روش های آن ما باید در چه دولت‪ ،‬که برای آن فرد چه هدف شببما مببی خواهیببد بببرای‬ ‫بیدار کردن کندالینی می دانم‪ .‬برای آغاز فعال سازی کندالینی بدون دانستن تمام این جزئیات مانند یک کودک دسببتکاری بببا‬ ‫بمب‪ .‬سوء استفاده از قدرت کندالینی می تواند منجر به سقوط وحشتناک آن شخص شود‪ .‬برای تببازه واردان و افببراد کمببتر‬ ‫هشدار مسیرهای حکمت‪ ،‬فداکاری‪ ،‬عمل و فعال شدن عقل الهی وجود دارد‪ .‬اگر آنها این کار را از حد‪ ،‬آن است که بیش از‬ ‫‪.‬اندازه کافی است‬

‫هیچکس نباید بیش از حد بی قرار را به یاد بیداری کندالینی و هیچ یک بندر میل رسیدن به تحقق خود توسط قلب و یببا در‬ ‫آورد‪ .‬حداقل برای یک قرن طول خواهد کشید تا مسئولیت آموزش مردم این برنامه با توجه به ظرفیت هببای فببردی خببود را‬ ‫است‪ .‬آموزش آنها را در این راستا ادامه خواهد داد‪ .‬حتی اگر ناخالص بدن فیزیکی دیگر در این دنیا باقی مبی مانبد ببا ایبن‬ ‫‪.‬حال وجود ظریف من من باید ادامه خدمت به مردم در این مسیر است‬

‫هیچ داوطلب کار یا مقام معنوی مناسب تا کنون را تجربه خواهید کرد‪ ،‬که از آنجا که هیچ کببس بببه آمببوزش او را ‪ /‬او ایببن‬ ‫روش از بیداری کندالینی وجود دارد‪ ،‬آنها می توانند مورد نظر خود را هدف نمی رسند‪ .‬فقط به عنوان قدرت فراگیببر الهببی‬ ‫در ‪ 24‬سال و نه تنها به من نشان داد روش فعال کببردن کنببدالینی شبباکتی ‪ Mahapurashcharan‬ناشی از من به انجام‬ ‫کشور من )هند( از طریق ریاضتهای شدید از ‪ 3‬سال‪ ،‬همراه با آن را به من داد هر آنچه لزم بود رسیدن به هدف است‪ .‬در‬ ‫بین که مایل به گرفتن توسل به کندالینی علوم برای جمع آوری ‪ Prajna‬راه همان من هم تلش ها برای کسانی که پریور‬ ‫‪.‬قدرت های ویژه ای را برای یک هدف خاص و به همه آنها را که لزم است برای رسیدن به هدف مقدس خود را‬

‫بگذارید آمریکا برای جهان صلح و برادری دعا‬

‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬


PERSIAN BOOK_DIVINE SERPENT POWER_KUNDALINI AWAKENING  

Tantrik applications do not work on mentally strong people. In fact such attacks on strong minded reflect back on the Tantrik attacker. If t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you