Page 1

‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات‬ ‫علمی به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫فداکاری‬

‫مقدمه‬

‫‪ NIVERSAL‬مار الهی یک ملت ‪ ONE - THE POWER‬فصل‬

‫و کندالینی ‪، SAVITRI‬قدرت الهی به نام گایاتری ‪ - SUPER‬فصل دوم‬

‫فصل سوم ‪ -‬روشنایی آتش از نیروی حیاتی از طریق عبادت کندالینی‬

‫‪ SOUL OF SCIENCE‬فصل چهارم ‪ -‬راز فلسفه روش عبادت‬

‫‪ OF SIDHIS‬یوگا و دسته ‪ - THE MYSTERY OF‬فصل پنجم‬

‫‪ OF ENERGY‬پنج جریان ‪ IE‬کندالینی ‪ FACES OF‬فصل ششم ‪ -‬پنج‬


‫نیروی حیاتی این اسکلت بدن انسان ‪ - THE BODY OF POWER‬فصل هفتم‬

‫آگاهی دچار نیرنگ در کیسه از شش چاکرا ‪ - THE OCEAN OF‬فصل هشتم‬

‫فصل نه این بدن انبار طاق از ‪ 7‬جواهرات‬

‫تحت صلحیت این دادگاه ها از کندالینی شاکتی ‪ BRAHMIC‬فصل دهم ‪ -‬فعالیت های آگاهی‬

‫‪ MOOLADHAR‬در چاکرا ‪، INDWELLER‬فصل یازدهم ‪ -‬الهه کندالینی‬

‫فصل دوازده ‪ -‬کندالینی ‪ ---‬فرم شدید انرژی نیروی حیاتی‬

‫را به اما دشوار به من بدهید ‪ - IT EASY‬فصل سیزده‬

‫فصل چهاردهم ‪ -‬قدرت الهی ریشه های خود را در خانواده چاکرا کندالینی شاکتی‬

‫‪ POWER‬نشاط بخشی الهی ‪ SERPRENT ......‬فصل پانزدهم ‪ -‬بیداری زن‬

‫برای ایجاد جدید ‪ PRACTISES‬فصل شانزدهم ‪ -‬معنوی‬

‫تحول کندالینی یک ملت ‪ - THE MODE OF‬فصل هفدهم‬

‫ریاضتهای کندالینی و ارشاد مورد نیاز ‪ OF‬واردات ‪ - THE DEEP‬فصل هجده‬


‫درخواست تجدید نظر را به خوانندگان محترم‬

‫تقدیر و تشکر‬ ‫را بر روی ‪ E-BOOK‬برای قرار دادن ما را در ‪ MR. PRANAV N. CURUMSEY‬ما بسیار خدا را شکر به‬ ‫برای کمک به ایالت متحده یک دیسک ‪. VARSHA P. TALPADE‬تشکر می کنم ‪ MRS‬اینترنت‪ .‬ما همچنین‬ ‫‪.‬کامپیوتر کتاب‬

‫‪ CA‬نودب ‪DEDI‬‬

‫‪ Jagadguru Shriram‬من تعظیم کنید برای الهه باگواتی و‬ ‫‪.‬دوباره و دوباره من تعظیم در پای نیلوفر آبی خود را‬

‫‪.‬مثل یک مادر ما به شما و خیرخواه مانند یک پدر به شما نشان می دهد ما را به راه‬ ‫‪.‬پیر‪ ،‬با ایمان و حکمت الهی است ‪ O‬من تعظیم کنید برای شما‬

‫‪.‬مربی جهان است ‪ Shriram‬مانند خدا مادر جهان است و‬ ‫‪.‬من تعظیم به پا مقدس از هر دو آنها پر از ایمان و حکمت الهی است‬


‫‪.‬مربی‪ ،‬یک نماینده از گایاتری است ‪ O‬من تعظیم کنید برای شما‬ ‫‪.‬کلمات شلیل او را از بین ببرد سم از جهان مادی است‬

‫‪.‬هر دوی آنها می تواند ممکن است غیر ممکن است‪ ،‬آنها را به قدرت برای دفع موانع شدید‬ ‫‪.‬است و کسی که این دوره تبدیل شده است ‪ Mahakal‬من تعظیم کنید برای شما آشکار‬

‫‪ ACHARYA‬شارما ‪ RISHI Shriram‬فروتن ما به احترام ما مربی یوگا ویژه ‪OBESIANCES‬‬ ‫‪.‬از این دنیا ‪ VENOM‬آشکار و سخنش هلوی شیرین و ابدار نابود ‪ GAYATRI‬ابدی ‪WHO‬‬

‫‪ GAYATRI‬مربی و‬

‫همه افراد با تجربه اعلم یک حقیقت یعنی تنها‪ .‬خدا یکی است و که برای او تجربه شده است تنها یک راه وجود دارد که‬ ‫آنها را در زندگی روزمره است‪ .‬با این حال‪ ،‬در جهان مادی و ناخالص‪ ،‬یکی می بیند ‪ imbibing‬شامل درک تعالیم خدا و‬ ‫چیزی کامل متفاوت است‪ .‬ما می بینیم تفاوت تا آنجا که به نام های مختلف و اشکال از این جهان نگران هستند‪ .‬از آنجا که‬ ‫از این تفاوت بصری نظرات مختلف مطرح است که در نهایت منجر به دعوا و منازعات تلخ‪ .‬قطعا ما باید این را بپذیرد که‬ ‫کسانی که مبارزه کامل نادان از ماهیت واقعی خدا‪ .‬دیگری آن را نیز می تواند که این افراد ستیزه جو یک مربی واقعی‬ ‫)گورو( که کمک خواهد کرد که این دیدگاه دیفرانسیل غلبه بر یک و دوباره با ما که در اصل مطلق از حقیقت است که خدا‬ ‫را در جایی تنها یگانگی و تفاوت وجود دارد به این معنی نیست‪ .‬بیشتر می تواند این است که اگر ما یک مربی در این‬


‫گایاتری است که آشکار گورو سرود دست بود‪ Mahamantra .‬جهان مادی آشنا نیست ما می توانیم خدا ما را از طریق‬ ‫این کمک می کند تا سالک معنوی برای غلبه بر اختلفات را بر اساس نام‪ ،‬فرم‪ ،‬روش های مختلف عبادت به طوری که‬ ‫برای رسیدن به حکمت الهی از یک روح )خدا( در گسترده کل کیهان‪ .‬همه ما آگاه هستند از این است‪ .‬با توجه به‬ ‫به معنی خدا سایه افکنده زمین‪ Bhur Bhuva SVA" ،‬گایاتری‪ :‬خدا کجاست؟ جواب این است‪» :‬ام ‪Mahamantra‬‬ ‫آسمان و فضای کیهانی است‪ .‬چه او با شما تماس؟ او فراتر از تفاوت جنس نر و ماده است یعنی او نه مرد و نه زن‪ .‬او‬ ‫‪ (TAT Savitur Varenyam،‬فراتر از همه نام ها و فرم است‪ .‬طبیعت خود را و چگونه او را به شما رسیدن به؟‬ ‫او نور الهی است و به راحتی قابل دسترسی است‪ .‬روابط ما با او چیست؟ او را ‪Bhargo Devasya Dhimahee).‬‬ ‫‪ (Dheeyo‬به عنوان تشعشع الهی در روح و روان خود را‪ .‬استفاده از آن ‪ -‬نماز چیست؟ )‪ (TAT Dheemahi‬جذب‬ ‫‪.‬ممکن است خدا را وادار به عقل ما را به راه رفتن در مسیر عظمت ‪ Prachodayat).‬یونا‬

‫هر گورو قادر می تواند تلش برای تماس با ما به الوهیت )خدا( منجر شود با کمک این سخن قصار شفاف‪ .‬بنابراین‬ ‫مانترا گایاتری بیش از حد به ما می دهد این الهام الهی و همراه با این کسانی که به واقع تلش در این راستا قدرت الهی‬ ‫فقط مانند آنهایی که توسط یک مربی در اختیار داده شده است‪ .‬به عنوان یک نتیجه درست از زمان های قدیم‪ ،‬آن را فراتر‬ ‫‪.‬از تمام تفاوت های فرقه ای می رود و از این رو به عنوان یک گورو و سرود تاسیس شده است‬

‫یکی دیگر از نقطه به یاد داشته باشید‬

‫گایاتری از ‪ 2‬قسمت یعنی ساخته شده است‪ .‬گی )نیروی حیاتی( ‪ +‬سه جانبه )حفاظت(‪ .‬گایاتری است که نیروی حیاتی ما‬ ‫را محافظت‪ .‬این سوال مطرح می شود که چه زمانی حفاظت ‪ 1‬به دنبال؟ بسیار روشن است که هنگامی که یک جانباز‬ ‫است که درگیر یک مشکل بزرگ او به دنبال حفاظت از طریق نماز است‪ .‬آن دسته از مشکلتی که مجبور است به دنبال‬ ‫حفاظت از چه هستند؟ هنگامی که حفاظت از گایاتری است که انرژی بنیادین آگاهی الهی را به دنبال؟ هنگامی که آگاهی در‬ ‫اندام های حس های ساخته شده از ‪ 5‬عنصر جریان آن می شود قدرت تحرک است‪ .‬بدون شک جریان آگاه از انرژی در‬ ‫اندامهای حسی ما باعث تحرک در آنها این حال یکی نماز می خواند که از اندامهای حسی به جای حرکت در جهت پستی‬ ‫باید در مسیر تقدس جریان است‪ .‬از آنجا که اندام های حس در طبیعت بی اثر هستند‪ ،‬آنها تمایل دارند در تمام جهات‬ ‫منحرف‪ .‬روح در بدن ما فراموش که شادی واقعی است در حال حاضر در نیروی زندگی خود است‪ .‬این شادی تمایل به این‬ ‫باور است که اندامهای حسی بندگان خود هستند و به جای کنترل آنچه که آن را مجبور به کنترل‪ ،‬خود را توسط آن کنترل‬ ‫‪.‬می شود‪ .‬این که مشکل به عنوان یک نتیجه از آن‪ ،‬نیروی حیاتی ما را آشفته می شود در حالی که به دنبال حفاظت از‬

‫تابش شدید نیروی ‪. Ratnakar، Dhruv، Prahlad، Angulimal‬گایاتری علم ما را به محافظت از این توهم است‬ ‫حیاتی است‪ .‬معلم به جهت مناسب به این روح که در غیر این صورت گمراه شدن در یک مسیر اشتباه و یا آن را نیز می‬ ‫همیشه تجسم معلم در این ‪ Shankaracharya‬توان گفت که از همان ابتدا خود توهم خود را مصون داشته بود‪ .‬آدی‬ ‫فروتنانه تعظیم به ‪"، Shankaracharya‬روش است‪ .‬و از این رو خواستار معلم "همواره به عنوان آشکار گایاتری‬ ‫‪.‬مربی‬

‫سرنوشت خوب ما‬


‫اگر ما آن را شاهد نور حقیقت پس از آن ما را درک کنند که ما کسانی هستند که از افراد فوق العاده خوش شانس که گورو‬ ‫‪).‬معلم( به عنوان گایاتری و گایاتری مانترا گورو به دست آمده است‬

‫توسط خود پناهجویان معنوی از گایاتری مانترا مثل هر مانترا دیگر فایده‪ .‬اما در این دوره آن است که تنها مورد احترام‬ ‫ساخته شده است که آن را برای ما آسان به خدا از ‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬یعنی یوگا ویژه ‪ Gurudeva‬ما‬ ‫طریق قاعده همه جانبه مربوط است‪ .‬بنابراین آن را به بخت خوب ما این است که در حال حاضر در فرم مانترا گایاتری‬ ‫‪.‬مانترا گورو‬

‫در گایاتری همان شیوه معلم ما که بیش از حد است‪ ،‬به راحتی قابل دسترسی است و تمام‪ .‬اعضای گایاتری پریور می دانم‬ ‫به طور کامل خوب است که از شیفتگان بزرگ گایاتری یعنی‪ .‬مهاتما آناند سوامی همیشه که احترام ما پیر است جدا از‬ ‫آریا بود‪ .‬او به ‪ Samaj‬گایاتری استرس‪ .‬معنی هر دو گایاتری و مربی ما یکی هم در داخل و هم بدون‪ .‬سوامی آناند عضو‬ ‫ما ‪ 25‬سال بود‪ .‬با این حال او همیشه به ‪ Gurudeva‬آریا محترم بود‪ .‬سوامی آناند ارشد ‪ Samaj‬شدت در‬ ‫‪ Sanyasi‬که در سن فقط جوان نیست بلکه یک خانواده است و نه یک )‪ Acharya‬شارما ‪ (Shriram‬ما ‪Gurudeva‬‬ ‫دارما مخالفت از مانترا گایاتری برای همه ‪ Sanatana‬شکل احترام ‪ Karpatri‬سائل( تعظیم کن‪ .‬بدون شک سوامی(‬ ‫پدر است در این ‪ Acharya‬شارما ‪ Shriram‬داده می شود‪ ،‬با این حال او یکی از اعضای گایاتری پریور گفته بود که‬ ‫دوره از گایاتری‪ .‬او در واقع برای تمام عمر خود را با توجه به احکام گایاتری کار می کرد و زمانی که او به سیم پیچ‬ ‫او را به گایاتری هم ادغام شدند‪ .‬از این رو است که در واقع ثروت بزرگ ما ‪ Jayanti‬فانی خود را بر روی روز گایاتری‬ ‫‪.‬می شود با چنین توان زیادی از گایاتری همراه است‬

‫که بر گایاتری به عنوان مربی ابدی نگاه همیشه متمایل به پایین به او‪ .‬ابدی بدان معنی است ‪ Shankaracharya‬آدی‬ ‫احترام ما صحبت در مورد خود را در ‪ Gurudeva‬که که می تواند توسط بدن‪ ،‬مکان و زمان محدود نمی شود‪ .‬حتی‬ ‫که کسانی که بر من به عنوان انرژی الهی است و نه یک بدن انسان محدود نگاه نزدیکی از ماهیت ‪ opined‬نتیجه‪ .‬او‬ ‫واقعی من رسیدن‪ .‬از این رو او همچنین گفت که می توانم در یک مجسمه از بدن من را ندارد‪ .‬به جای دوباره برقرار‬ ‫مشعل شعله است که نشان دهنده ایمان شدید به خدا و تابشی‪ ،‬عقل الهی است‪ .‬او در ادامه اعلم کرد که هیچ کس نباید را‬ ‫تا موقعیت گورو )معلم( در پریور گایاتری بعد از من به سیم پیچ فانی من‪ .‬کسانی که دیگران را به مانترا گایاتری آغاز و‬ ‫کسانی که در آن مراسم انجام خواهد شد تا به عنوان نماینده انجام دهد‪ .‬همه این ثابت می کند که او می خواست دوباره‬ ‫‪.‬برقرار گایاتری به عنوان انرژی الهی و نه به عنوان یک تصویر محدود از نام و شکل‬

‫گایاتری مجسم بود‪ .‬مادر گایاتری است که انرژی الهی ‪ Rishi Shriram Acharya،‬یوگا ویژه ‪ Gurudeva‬احترام ما‬ ‫هر منفذ انسان است‪ .‬تمام عمر خود را به او کمک کرد تا از جانبازان بی حد و ‪ pervaded‬انجمن متافیزیک راه میان خدا‬ ‫حصر برای راه رفتن در مسیر عظمت‪ .‬او استاد علوم تانترا بود‪ .‬با این حال‪ ،‬او در نشان دادن قدرت معجزه آسا برای نام‬ ‫و شهرت ایمان هرگز‪ .‬در واقع تا آنجا که به عنوان یک سنت واقعی نگران این معجزات را از طریق بدن خود که در‬ ‫بسیاری از اشکال فیزیکی در مکان ‪ Gurudeva‬آرزوی خدا و هر کس تجربه آن را واقعا احساس پر برکت‪ .‬احترام ما‬ ‫های مختلف با کمک خود را از بدن لطیف الهی را به عنوان کمک به جانبازان مورد علقه خود را در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫جانباز حفاظت از خود را به عنوان در سرنوشت فردی خود را به دست آمده است‪ .‬اگر سرنوشت بسیار وخیم است‪ ،‬گورو‬ ‫قطعا کمک می کند تا چنین فرد بار خود را به روشن و با القا جانباز متحمل درد خفیف‪ ،‬او برای رسیدن به رستگاری‬


‫کمک کرده است‪ .‬ما نمونه هایی از افراد بی حد و حصر در آن بیش از ‪ 1‬نفر ل خ به چالش کشیده اند که در آن روز زمانی‬ ‫که گورو آیا کسی را برآورده نمی کنند‪ ،‬آنها را ملقات کرده اید گورو و در حدود ‪ 2-1‬ساعت آنها را در حضور از گورو‬ ‫احترام ما را نشسته است‪ .‬این تجربیات می تواند درست باشد‪ ،‬اما اگر ما سعی می کنیم برای اثبات آن در جهان ناخالص‬ ‫مفتضحانه شکست خواهد خورد‪ .‬برای عموم مردم غیر روحانی او هنوز در دسترس نبود برای پیروان خلل ناپذیر او‬ ‫‪.‬ساخته شده خود را در دسترس‬

‫‪ ACHARYA‬شارما ‪ RISHI Shriram‬سخنرانی مقدس احترام یوگا ویژه‬

‫صدای مقدس می ‪ Acharya.‬شارما ‪ Gurudeva Shriram‬در غار ساکت و آروم از ذهن ما منعکس سخنرانی الهی‬ ‫گوید‪ - :‬من همیشه با شما هستم‪ .‬شما ممکن است در هر کجا بروید‪ ،‬با این حال من در میان شما ظاهر می شود‪ .‬من تنها‬ ‫برای تو زندگی می کنند‪ .‬من باید به شما میوه ها را از تجارب الهی من به من بدهید‪ .‬شما ثروت از قلب من است‪ .‬شما در‬ ‫حال ستاره از چشم من‪ .‬ما همه یکی می شوند )ادغام( به خدا‪ .‬من همیشه وحدت روح با همه شما را تجربه کنند‪ .‬من‬ ‫هرگز ترس شما را مجبور به وارد آتش فروزان مبارزات سخت است‪ .‬دلیل این است که من به طور کامل از قدرت درونی‬ ‫شما آگاه است‪ .‬من به شما کمک کند تا تجربه یک وضعیت پس از دیگری و در عین حال چشم درونی من همیشه شما را‬ ‫‪.‬به تماشای‪ .‬هر آنچه شما انجام می شود ممکن است تنها در حضور مقدس من است‬

‫نگاه مشتاقانه برای خواسته های من در افکار من و در ادبیات من‪ .‬جذب کسانی که از آموزه های مقدس در زندگی‬ ‫روزمره خود را‪ ،‬چرا که آنها برای اولین بار توسط مربی من به من داده که من صادقانه عبور را به همه شما‪ .‬تجسم تنها‬ ‫که که یکی است‪ .‬تنها در آن صورت است که شما تجربه وحدت در اندازه گیری بیشتر است که می تواند با بدن بی نهایت‬ ‫از من تجربه‪ .‬شما فقط می توانید شاگرد واقعی من خواهد بود اگر شما در هشدار‪ ،‬ثابت قدم و اختصاص داده شده به طرز‬ ‫فکر من است‪ .‬بین همه ما نهفته است اقیانوس نامتناهی از عشق است‪ .‬پیوند بین یک گورو و شاگرد او‪ ،‬شرکت بیش از‬ ‫صاعقه است‪ .‬این است که قوی تر از مرگ و میر بیش از حد است‪ .‬هرگز اعتماد اندامهای حسی خود را متمرد‪ .‬زیرا آنها‬ ‫همیشه آشفته زمانی که با شادی و غم و اندوه مواجه شده است‪ .‬فراتر از همه این دوگانگی‪ .‬در حالی که این حقیقت فرزند‬ ‫همیشه که اندامهای حسی همیشه بر خلف جهت از روح کار به یاد داشته باشید‪ .‬از این رو همواره هشدار باقی می ‪O،‬‬ ‫ماند‪ .‬شما در حال روح و بدن است و از این رو بخشی جدایی ناپذیر از من بسیار بودن‪ .‬بدن می تواند هر لحظه ناپدید می‬ ‫شوند‪ .‬به راستی‪ ،‬چه کسی می داند این لحظه؟ از این رو همواره هدف خود را تجسم‪ .‬پر کردن تمام روح و روان خود را‬ ‫با طرز فکر من است‪ .‬نه در زمان مرگ‪ ،‬اما در لحظات خود را از زندگی‪ ،‬آزاد و ذهن خود را پاک‪ .‬از این رو حتی اگر‬ ‫مرگ شما نزدیک ناگهان‪ ،‬شما را برای آن آماده هستند با آرامش‪ .‬از این رو زندگی خود را به عنوان اگر چه این مرگ‬ ‫لحظه باره به شما غرق زندگی می کنند‪ .‬فقط در آن صورت است که می تواند یک زندگی واقعی را به شما زندگی می کنند‪.‬‬ ‫زمان به سرعت در حال فرار است‪ .‬اگر ذهن شما را غرق در افکار ابدیت و جاودانگی‪ ،‬تنها پس از آن می تواند شما را‬ ‫‪.‬تبدیل زمان را به ابدیت در حال اجرا است‬

‫هر کس به صورت بسیاری از مبارزه در حالی که راه رفتن در مسیر آرمان های‪ .‬بنابراین‪ ،‬شما بیش از حد شجاعانه باید‬ ‫تمام آزمایش و فجایع روبرو هستند‪ .‬زندگی حفاظت از خداوند است‪ .‬اگر شما واقعا به خدا بستگی دارد‪ ،‬تمام ترس های‬ ‫خود را ناپدید می شوند‪ .‬همه شما فرزندان من هستند‪ .‬هر کجا که شما بروید‪ ،‬زندگی یا مرگ‪ ،‬شادی و غم و اندوه‪ ،‬خوب‬ ‫یا بد من همیشه باید در کنار شما باقی می ماند‪ .‬من همیشه از شما محافظت می کند‪ .‬من دوست دارم از همه شما چون من‬ ‫ارادت خود را به شما متصل شده است‪ .‬عشق من برای خدا باعث می شود من یکی با شما‪ .‬من خیلی روح‪ ،‬فرزند! قلب‬ ‫‪.‬خود را با ما اقامت واقعی من است‪ .‬بنابراین چرا شما هر چیزی می ترسند؟ شجاع و بی باک است‬


‫مقدمه‬ ‫و نویسنده این ‪ ACHARYA AS PRAJNAVATAR‬شارما ‪ RISHI Shriram‬معرفی یوگا ویژه‬ ‫کتاب‬

‫‪.‬گذشته نه تجسم خدا است ‪ OF‬فرم واحد و یکپارچه ‪---- PRAJNAVATAR‬‬

‫تا به حال تجسم خدا که آشکار برای استقرار عدالت و تحول این دوره بر اساس موقعیت های مختلف بوده است‪ .‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬همه این شرایط در یک آشکار و در همان زمان از این رو از طریق یک مطالعه تطبیقی‪ ،‬ما به راحتی می توانید‬ ‫‪.‬چگونه است به صورت واحد و یکپارچه از تمام تجسم خدا ‪ Prajnavatar‬درک کنند‬

‫‪.‬تجسم ماهی( ‪ -‬داستان تحول این دوره است( ‪1) MATSYAVATAR‬‬

‫به خورشید خدا‪ .‬در آن زمان )‪ Arghya‬یک روز خداوند مانو پس از معمول عبادت او بود ارائه آب در کف دست او )نام‬ ‫او شنیده ام صدای ظریف‪ ،‬مانو‪ .‬به من نگاه کن‪ ،‬من به کمک شما نیاز‪ .‬مانو ماهی های کوچک در کف دست او را دیدم و‬ ‫صدای آشکار از ماهی‪ .‬مانو گفت‪ :‬شما به نظر می رسد به عنوان یک شخصیت الهی است‪ .‬به من بگو‪ ،‬چگونه می توانم‬ ‫به شما خدمت می کنند؟ ماهی گفت‪ :‬من مایل به اجرای یک کار عظیم و از این رو این تالب بسیار کوچک برای آن است‪.‬‬ ‫بنابراین کار را از من به رودخانه گنگ‪ .‬قلب خداوند مانو سرشار با عشق او شنید وقتی که صدای این ماهی الهی است‪ .‬از‬ ‫این رو او در زمان ماهی الهی خود را در دیگ آب را گرفت و آن را به یک رودخانه بزرگ است‪ .‬در یکی دیگر از مناسبت‬ ‫فرخنده‪ ،‬خداوند مانو دوباره که محل بازدید و او دوباره ماهی الهی مشهود است‪ .‬ماهی الهی گفت‪ :‬به اندازه من در حال‬


‫‪ Jala‬افزایش است‪ .‬از این رو رسیدن به اقیانوس به من کمک کند‪ .‬مانو موظف و در زمان ماهی به اقیانوس‪ .‬ناگهان‬‫نابودی جهان توسط یک سیل( وجود دارد‪ .‬در آن همه چیز را تخریب شدن نابود شد و از این رو از ماهی ( ‪Pralaya‬‬ ‫به دره هیمالیا که ‪ Rishis‬به نشستن در پشت آن است‪ .‬این ماهی در زمان هفت )‪ Rishis (Saptarshis‬پرسید‪ :‬و هفت‬ ‫اسطوره شناسی هند( ( ‪ Puranas‬گسترش پیام وداها )آگاهی معنوی( را به تمام دنیا است‪ .‬با توجه به ‪ Rishis‬در آن‬ ‫‪.‬است ‪ Matsyavatar‬این‪ ،‬داستان‬

‫و آن را بیشتر شگفت انگیز است که این قدرت ‪ incarnates.‬این عجیب به نظر می رسد که خداوند به عنوان یک ماهی‬ ‫از همه قدرتمند خارج از احساس عادی مانند یک انسان رفتار می کند‪ .‬در زمان های قدیم وجود داشته است سنت نوشتن‬ ‫و صحبت کردن در مورد قوانین قطعی کیهانی در قالب سرود )گورو مربی(‪ .‬این اصل علم است بیش از حد‪ .‬قضیه دو‬ ‫است اما ‪ E = MC 2‬جملهای یک خط معادله است‪ ،‬اما از آن شده است تا حد زیادی بر بزرگ‪ .‬تئوری انیشتین صرفا‬ ‫هنوز آن شده است را بر در به شیوه ای بسیار بزرگ نظر‪ .‬فرهنگ هند نیز ارائه شده است به این ترتیب است‪ .‬این اصل‬ ‫بسیار در ‪ 5‬برداشت اولیه ما آشکار است به طوری که می توان آن را توسط خردمندان درک است‪ .‬مردم خودخواه و پر از‬ ‫هوس های روانی باید در جبهه خود قرار داده است به عنوان است که دیده می شود امروز‪ .‬با توجه به محاسبات نجومی‬ ‫( ‪ Nishkalank‬به آشکار و از این رو برخی افراد‪ ،‬اولیاء خود را معرفی به عنوان نماد ‪ Kalki‬این بار برای تجسم‬ ‫اسب( است‪ .‬آنها فقط در ( ‪ Kalki‬اما در واقع آنها به اندازه کافی مناسب نیست حتی دم از این تجسم ‪ taintless)،‬تجسم‬ ‫نمای سطحی قرار داده است‪ ،‬به زودی به عنوان رنگ سیاه مصنوعی حذف شده است‪ ،‬خیره واقعیت ما و این وضعیت‬ ‫‪.‬مضحک مضحک امروز‪ .‬شاید به عنوان یک نتیجه از این‪ ،‬این توصیف نمادین در دوران باستان به تصویر کشیده شد‬

‫یک ماهی این است که موجودی که در جهت مخالف جریان آب حرکت می کند‪ .‬این می تواند بسیار کوچک یا بسیار بزرگ‬ ‫بخواهد شدن آن جلوگیری شود نابود‪ compassionately .‬در اندازه‪ .‬مانو به معنی کسی است که به جهان متصل شده و‬ ‫فعالیت و سبک کار این ماموریت )گایاتری پریور( و موسس آن است‪ ،‬از این نوع است‪ .‬با دفع باورهای بیهوده سنتی او‬ ‫به جهان حکمت معنوی ودیک مذهب اینترنت اکسپلورر فرهنگ معنوی هند است‪ .‬عناصر مخالف سعی کردم بهترین سطح‬ ‫فقط می توان ‪، yajna‬خود را به او مانع است‪ .‬گایاتری متعلق به برهمن‪ ،‬ادا در گوش است‪ ،‬آن را برای بانوان به معنای‬ ‫تزئینات‪ ،‬مخالفت با این همه و در عین ‪، tilak،‬برهمن‪ ،‬برهمن کسانی هستند که از بدو تولد‪ ،‬معنویت به معنای گل تنها‬ ‫حال از سوی دیگر‪ ،‬احساس جوانی و شادابی این همه‪ .‬او بزرگ گایاتری علم در ‪ 3‬بخش نوشت‪ .‬امروز همه بچه های‬ ‫کوچک ‪ /‬بزرگ‪ ،‬بزرگان‪ ،‬مردان‪ ،‬زنان و غیره انجام پرستش گایاتری‪ .‬آنها راهپیمایی پیش در مسیر تحقق خود است‪ .‬هر‬ ‫کس حق دارد پذیرش اصول آن است‪ .‬تحت شرایط مخاطره آمیز از احتمال کشتار علوم معنوی‪ ،‬او با موفقیت به پدر و‬ ‫تاسیس‪ .‬از اینجا‪ (Shantikunj --- Haridwar) ،‬در هیمالیا ‪ Rishi‬و سنت )‪ yajna‬مادر از فرهنگ هند )گایاتری‬ ‫مانند رودخانه گنگ ناشی از قفل موی شیوا‪ ،‬آن است که در همه جا گسترده شده است‪ .‬هر کس حق دارد گروهی سعادت‬ ‫‪.‬از بروز آن است‬

‫اول او وارد دیگ آب )قلب( از مردم روحی حساس‪ ،‬پس از آن او به آنها مدیتیشن گایاتری‪ ،‬و سپس به آموزش دیگران‪،‬‬ ‫پس از آن او به زمان خود‪ ،‬خود او‪ ،‬او را به تاسیس شاخه های دیگر‪ ،‬او به برنامه های عمومی‪ ،‬او را تاسیس‬ ‫بود که به منظور بال‪ ،‬او را نجات داد هر کس دیگری به همراه ‪ Rishi‬او داد درک معنوی از سنت ‪Shaktipeethas،‬‬ ‫نوع‪ ،‬و غیره خود را سر این حکمت الهی غرق و می باقی می ماند وجود دارد نه حتی ‪ hermitages‬امروز کسب و کار‬ ‫اثری از معنویت واقعی اگر او به دست آورد نه این همه‪ .‬این همه او کوچک باقی مانده در قد و قامت و امروز او محافظ‬ ‫‪ Prajnavatar.‬کیهانی خود را انجام می شود‪ .‬از تجسم ماهی دیده می شود به نفوذ هر ذره از‬


‫‪:‬تجسم لک پشت به این معنی که یک ترکیب فوق العاده از نظر ناپدید مادی و تعالی معنوی‬

‫آنها به جنگ و مبارزه با یکدیگر‪ .‬هر دو طرف تجربه تخریب‪ Brahmaji. .‬هر دو دمی خدایان و شیاطین هستند فرزندان‬ ‫و درخواست دومی به آنها در راه صلح را نشان می ‪ Brahmaji‬از این رو از غم و اندوه هر دو از آنها به نزدیک شدن‬ ‫‪ SAMUDRA‬از آنها پرسید که به دائما و شدیدا چیزی را تکان دادن و بم زدن اقیانوس یعنی ‪. Brahmaji‬دهد‬ ‫مار( را به طناب تبدیل شد‪ .‬در( ‪ Shesha‬میله تان شدیدا ساخته شده است‪ .‬پروردگار ‪ Mandarachal‬کوه ‪Manthan.‬‬ ‫انتهای دمی خدایان و دیگر شیاطین‪ ،‬به طوری که به دائما و شدیدا چیزی را تکان دادن و بم زدن اقیانوس‪ .‬مشکل این بود‬ ‫که با توجه به تان شدیدا از اقیانوس تمام سطح زمین را می تواند دریافت شکسته‪ .‬از این رو که به بار شانه؟ همه آنها از‬ ‫و بر پشت ‪ Kacchap‬این رو به پروردگار دعا می شود‪ .‬پروردگار پیروی با در نظر گرفتن تجسم لک پشت و یا آواتار‬ ‫پس از اقیانوس نوتبوک شد‪ ،‬بیرون آمد ‪ 14‬جواهرات که شادی هر دو دمی ‪ Mandarachal.‬خود را بر دوش وزن کوه‬ ‫‪.‬خدایان و شیاطین بودند‪ .‬این داستان تجسم لک پشت است‬

‫داستان لک پشت تجسم توالی بی نظیر از بدن علوم‪ ،‬علوم اجتماعی و علوم معنوی است‪ .‬غیر ممکن به نظر می رسد که‬ ‫لک پشت فقط می تواند بار را از یک کوه عظیم را شانه‪ .‬چگونه می توان اقیانوس توانا و نوتبوک و این که بیش از حد‬ ‫به عنوان طناب‪ .‬اما ورزش الهی تجسم لک پشت ثابت شده است که این حادثه )‪ Shesha‬با مار وحشتناک خدا )خداوند‬ ‫باز کردن رمز و راز ‪. Prajnavatar‬درست باشد‪ .‬در میان ‪ 14‬جواهرات است شهد و همچنین به عنوان سم وجود دارد‬ ‫از تجسم لک پشت به هم شهد و هم زهر در زندگی ما مفید هستند‪ .‬شیاطین کسانی هستند که بر شادیهای حس به عنوان‬ ‫هدف نهایی از زندگی نگاه کنید‪ .‬برای این کار آنها حتی حاضر به آزار و اذیت دیگر موجودات است‪ .‬به این ترتیب زندگی‬ ‫مادی می تواند به عنوان ایده آل از اصول فکری و کسانی که از علم مواد نگاه کرد‪ .‬در جهان امروز این شیطان‬ ‫آشکار در همه جا دیده می شود‪ .‬با توجه به این اعتقادات مادی بسیار ظلم و ستم‪ ،‬آزار و اذیت‪ ،‬جرم و ‪Tripurasura‬‬ ‫جنایت‪ ،‬عناصر نامطلوب‪ ،‬سرقت‪ ،‬تجاوز به عنف و غیره حاکم در این جهان وجود دارد‪ .‬هر کس با شرایط تخریب مانند‬ ‫آلودگی محیط زیست‪ ،‬بی اعتمادی و غیره در جامعه بی اثر می شود‪ ،‬خالی از حساسیت زمانی که عدم ایمان و اعتماد‬ ‫یعنی این جبر وجود دارد دیده می شود در همه جا و در همه جنبه های زندگی است‪ .‬جریان از حساسیت است تا به حدی‬ ‫که امروز شوهر همسر را به یک دیگر اعتماد ندارند خشک‪ ،‬تلخی بین پدر و پسر وجود دارد‪ ،‬دو برادر تبدیل به دشمنان‬ ‫و یکی از این همه در روزنامه ها خوانده شده است‪ .‬این درد بودن شیطان است‪ .‬این است که در ماتریالیسم خودخواهی‬ ‫‪.‬گرا استوار است‪ .‬و این امر نشان چون انسان به عنوان جسم محض و نه به عنوان روح بر نگاه‬

‫از سوی دیگر به دلیل فراموش ارزش های انسانی را به عنوان یک نتیجه به دنبال بر معنویت تنها به عنوان تمام شود و‬ ‫پایان دادن به زندگی‪ ،‬مذهب امروز گرفته است به صورت زشت از ایمان کور‪ .‬مکان های امروز بازار در فرم از نقاط زائر‬ ‫و معابد که دوباره می خواهم به خانه کسب و کار‪ ،‬مترادف با زشت فساد تبدیل شده است‪ .‬یکی ‪hermitages، Mathas‬‬ ‫ممکن است فساد سیاسی است اما عفو و نتیجه مستقیم این نمای معنویت تنها می تواند به نابودی است‪ .‬این به این معنی‬ ‫است که الوهیت یک طرفه است‪ .‬تان شدیدا از این رو از اقیانوس ها به این معنی است که چگونه می توان به هر دو این‬ ‫جنبه ها را در یک نقطه کانونی است‪ .‬زندگی معنا باید تحت آزمون از شیوه های معنوی نوتبوک است‪ .‬به عنوان یک‬ ‫‪.‬در خصوص وظایف دنیوی و می تواند به ما در رسیدن به اهداف معنوی ما کمک کند ‪ dawns‬نتیجه عقل‬


‫بنابراین روشن است که هدف اصلی مربی محترم و تلش را به این آرمان را بر روی یک پلت فرم واحد بود‪ .‬به منظور‬ ‫هند‪ .‬در ‪ Haridwar،‬در ‪ Brahmavarchas‬متحد هر دو طبقه فکری و پیروان برهمن او تاسیس موسسه تحقیقاتی‬ ‫اینجا هر دو نتایج حاصل از مراقبه ایمان گرا از خدا با شکل و مدیتیشن یوگا عمل گرا بی شکل را به شیوه ای علمی به‬ ‫تصویر کشیده شده است‪ .‬این فرم تجلی کندالینی شاکتی را پرستش قرار گرفته توسط مربی احترام ما است‪ .‬او متوجه سنت‬ ‫و کارشناسی ارشد از دستاوردهای مادی دنیوی بیش از حد‪ .‬هر دو در دو جهت مخالف هم هستند‪ ،‬اما هر دو را می توان‬ ‫قسمت( ‪ Mahavigyan‬بر روی یک پلت فرم به ارمغان آورد‪ ،‬می توان از اینترنت اکسپلورر خود را نوشته در گایاتری‬ ‫‪.‬صفحه قابل درک است‪1) NOS 248-240 .‬‬

‫سمت چپ( ‪ Chandranaadi‬ایدا به معنی ‪ Mandarachal.‬نخاع( خود کوه( ‪ Merudand‬مربی ما می نویسد که‬ ‫نمادی از گرما و خواسته های )‪ Svar‬راست( ‪ Suryanaadi‬است که نمادی از آرامش‪ ،‬الوهیت و پینگال یا )‪Svar‬‬ ‫تمرینات تنفسی( و دیگر شیوه های ( ‪ Pranayaam‬اعصاب ظریف( از طریق( ‪ Naadis‬مادی است‪ .‬تان شدیدا این دو‬ ‫راه عقل از کیهان آغاز شده ‪ Brahmanaadi‬فعال شده است‪ .‬از اینجا است که اینترنت اکسپلورر ‪ Mooladhar‬معنوی‬ ‫ایجاد شده است زمانی که جنین در رحم مادر به صورت سیاه و سفید و ‪ Merudand 6‬یا پایه ‪. Mooladhar‬است‬ ‫متصل است‪ .‬به منظور ایجاد شرکت سقف‪ ،‬بسیار قوی پین چادر به داخل ‪ Merudand‬مولکول طرفه شدن به پایگاه‬ ‫بیش از حد شده است تا این مولکول ‪ 6‬جانبه ‪. Brahmanaadi‬زمین حفر شده و سپس با طناب گره خورده است‬ ‫گره خورده است‪ .‬بنابراین نیروی حیات به بدن قرین شده است‪ .‬نمادین این بسیار سیاه و سفید ‪ 6‬جانبه )‪(Shata-Kona‬‬ ‫یا لک پشت‪ .‬از آنجا که آن را به شکل یک لک پشت است‪ .‬معنای نمادین زمین بسته ‪ Kurma‬مولکول نامیده می شود‬ ‫لک پشت( است که خانه ای از زندگی ما بیش از حد وابسته به لک پشت است‪ .‬این حکمت( ‪ Kurma‬بر روی خداوند‬ ‫تنها در روح و روان کسی است که تحت شیوه های معنوی شدید‪ .‬احترام ما پیر دقیقا این و به ما انسان ها این ‪dawns‬‬ ‫‪ 14‬جواهرات یا مسیر معنویت در آن با وجود رهبری یک زندگی مادی می تواند هدف معنوی رسیدن‪ .‬امروز هم طبقه‬ ‫روشنفکری ملحد و طبقه خداباور مردم ایمان گرا ماموریت ما ملحق شده اند به طوری که با موفقیت به تصویر کشیدن‬ ‫‪ Kurma.‬احکام خداوند‬

‫‪:‬شسته کردن آلودگی محیط زیست بر روی زمین ‪ VARAH‬در این صورت خداوند‬

‫وجود دارد‪ .‬او گاهی زیادی برای ثروت که او دور با کل سیاره زمین زد‪ .‬هرج و مرج ‪ Hiranyaksha‬شیطان به نام‬ ‫مطلق در جهان وجود دارد که او را به زمین را با خاک پوشانده و آن را از مسیر اقیانوس ها انجام گرفته است‪ .‬تحت این‬ ‫شرایط است که می خواهند به دفع کردن حجاب از خاک بر روی سیاره زمین است؟ از این رو خداوند در زمان شکل از‬ ‫سیاره زمین را نجات داد‪ .‬پروردگار حذف پوشش خاک و به زمین پاک ‪ Hiranyaksha‬گراز( و او با کشتن( ‪Varah‬‬ ‫یعنی او که چشم ها ‪. Hiranyaksha‬است ‪ Varah‬انسان را به بر روی آن ساکن دوباره‪ .‬این‪ ،‬جان کلم تجسم خداوند‬ ‫پر از ولع مصرف برای طل یا فقط ثروت مادی است‪ .‬ولع مصرف را می توان یا با محصول از زمین و یا ساخت صنایع‬ ‫دستی راضی است‪ .‬این فقط می تواند راضی می شود از طریق آسیاب‪ ،‬کارخانه ها و غیره بر اساس فن آوری های‬ ‫ما دانشمندان فوق العاده بودند اما آنها موادی که رفت و در برابر قوانین طبیعت است که به نوبه ‪. Rishis‬پیشرفته است‬ ‫خود تخریب طبیعت استفاده می شود هرگز‪ .‬امروز همه آگاه است که چگونه دارو معالجهء بیماری با اضداد ان بسیاری از‬ ‫موجودات بر روی زمین نابود شده و که چگونه زمین است که به خشکی دوشیده است‪ .‬واقعیت این است که زمین ما باید‬ ‫به خارج از تمام خاک شسته می تواند توسط خاک از شهرستانها‪ ،‬مشکل زباله های اتمی‪ ،‬نوع جدیدی از بیماری ها و‬ ‫غیره سنجیده‬


‫نویسنده کتاب "اعانه خدا" می نویسد که یک بار پس از زمان انسان های ساکن بر روی سیاره زهره ‪ Wanken،‬دانیل‬ ‫)ونوس(‪ .‬فقط بر روی زمین حتی در ونوس دوست هرج و مرج‪ ،‬دود اتومبیل ها‪ ،‬دی اکسید کربن‪ ،‬مونوکسید کربن و‬ ‫که ‪ 2‬قمر زهره به نام ‪ Wanken‬غیره برای مطالعه این ماهواره ‪ 2‬مصنوعی وجود دارد فرستاده شد‪ .‬فکر می کند‬ ‫ماهواره های مصنوعی هستند‪ .‬مردم این سیاره برای سایر سیارات امن تر‪ ،‬هنگامی که سمت چپ ‪ Lovos‬و ‪Phovos‬‬ ‫بود باران اسید وجود دارد‪ .‬آدم نمی داند که آیا این مشاهدات درست از نادرست است‪ ،‬اما افزایش آلودگی بر روی زمین‬ ‫قطعا منجر خواهد شد ما را به چنین یک وضعیت وخیم است‪ .‬برای این کار کافی است که در خاک و افزایش خودرو دود‬ ‫‪.‬آلودگی ‪ 1‬زمین وجود دارد‬

‫تلش برای غلبه بر این آلودگی است‪ .‬او الهام بخش ما را به زندگی در کنار ‪ Varah‬پیر ما را با تبدیل شدن به خداوند‬ ‫غول پیکر است‪ .‬امروز این حقیقت را با علم مدرن ثابت شده است‪ .‬در آن زمان ‪ Yajnas‬مادر طبیعت و تحقیق به‬ ‫( ‪. Prajna Purusha‬سیستماتیک اعلم کرد این واقعیت است ‪ Yagna Ashwamedha Gorakhpur‬دانشمندان‬ ‫پیر ما( حتی ذره ای از دلبستگی به جهان مادی نیست‪ .‬اما او خود این سم نوشید به طوری که برای صرفه جویی در‬ ‫او مصمم به حفظ محیط زیست ‪ Varah‬جهان را از این خطر است و در نتیجه ایجاد رفاه آن است‪ .‬با تبدیل شدن به خداوند‬ ‫اما این ماموریت در حال شستن این آلودگی توسط ‪ Yajnas‬زمین را از خطر آلودگی‪ .‬تا به حال او نه تنها سازماندهی‬ ‫تعداد بیشماری از درختان کاشت و فعال سازی مجدد به صورت آیورودا از درمان دارویی است‪ .‬در روز های آینده این‬ ‫‪.‬تلش پذیرش در سراسر جهان را دریافت کنید‪ .‬فقط پس از آن زمین را نجات داد‬

‫‪:‬به معنی دوباره جوان سازی از ایمان ‪ NRISHINHA‬تجسم خداوند‬

‫بود‪ .‬او بیش از حد برای طل گاهی تمام ‪ 24‬ساعت شبانه روز‪ .‬این ولع ‪ Hiryanksha Hiranyakashyap‬برادر از‬ ‫مصرف ساخته شده است‪ ،‬او را در برابر روح او را‪ .‬با سرازیر مقدار زیادی از ثروت او اعلم کرد که انسان خود را در‬ ‫خدا است‪ .‬از او متنفر بودم به خدا واقعی شنیدن‪ .‬او را اختراع چیزهای بسیاری است که او را تحت توهم بود که نه مرد و‬ ‫نه هیچ موجود دیگری می تواند او را بکشند‪ .‬او نه می تواند در داخل خانه و نه خارج او می میرند‪ .‬بود هر چند او به‬ ‫عنوان یک بیمه عمر حفاظتی در همه جا بود‪ .‬او احساس کرد که او نه می تواند با توجه به حملت سلح می میرند و نه‬ ‫‪ Nrisinha‬به دلیل هر بیماری است‪ .‬او نه می تواند در طول روز و نه در شب می میرند‪ .‬در چنین شرایطی خداوند‬ ‫با ‪ Hiranyakasyap‬مرد ‪ +‬سینها = شیر( از گونه های دوگانه با نشستن بر روی پاسیو و پاره کردن تنه = ‪(NRI‬‬ ‫‪.‬جانباز و در نتیجه تاسیس ایمان در همه جا ‪ Prahlad‬ناخن شیر طولنی خود را نجات داد‬

‫سلح های بسیاری از او که او را به قتل نمی ترسم‪ .‬او داروهای ‪ Hiranyakashyap.‬انسان امروز واقعا تبدیل به یک‬ ‫بسیاری از در اختیار خود را که او مطمئن است او می تواند تا سن رسیده قدیمی زندگی می کنند و شاید تبدیل به جاودانه‬ ‫نیز‪ .‬البته‪ ،‬این شک هیچ ایمان کور خود است‪ .‬او مطمئن است که امنیت خود را در تمام زمینه های زندگی است‪ .‬بخواهد‬ ‫پخش و غیره در چنین ‪ Sarita‬تنها یک چیز است که نام خدا باید گرفته نمی شود و همه این است که در مجلت مانند‬ ‫شرایطی پروردگار مورد استفاده همه اشکال صلح به طوری که برای ایجاد ایمان در قلب انسان و در نتیجه از بین بردن‬ ‫ص( است‪ Sandhi ( .‬پرستش گایاتری‪ ،‬این یکی ‪ Sandhya‬تمامی خواسته های ننگین‪ ،‬حرص و آز‪ ،‬و غیره یک معنی‬ ‫تقاطع( که در آن شادی دنیوی است که تنها هدف زندگی است‪ .‬این باور در حال ( ‪ Sandhi‬دوران ‪ Sandhi‬یکی دیگر از‬ ‫ویران شدن است و آرمان های معنوی به آرامی اما مطمئنا در همه جا در حال گسترش است‪ .‬در فلش یک لحظه‬


‫به راحتی در تمام این چنین راه را به دست آورد و )‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬ما )یوگا ویژه ‪Prajnavatar‬‬ ‫عدالت و پس از پشت سر ‪ Prahlad‬او از ستون خرد آن را باز آمد‪ .‬او محافظت ‪ Nrisinha‬هر چند مانند پروردگار‬ ‫او ناپدید شد‪ .‬او از طبیعت بسیار مهربان و حساس بود‪ ،‬به شرارت او ‪ eulogizing،‬گذاشتن هواخواهان او بودند که او‬ ‫آشکار مرگ بود‪ .‬او با عشق الهی سرشار و حال خشم شدید بیش از حد‪ .‬او هرگز با ارزش های اساسی زندگی به خطر‬ ‫بیافتد‪ 21 .‬سنت قرن آشکار با سرعت است که برای آینده ای روشن است که کودک مانند ایمان به او محافظت می بالقوه‬ ‫‪ Gurudeva‬است که در زادگاه محترم ‪ Sandhi Mahapurashcharan‬است‪ .‬تریلر کوچکی از این در فرم یوگا ویژه‬ ‫در این صحنه یکی بیشتر از تخریب از هوس و ایمان ‪ AD‬نوامبر ‪، Anvalkheda 3،4،5،6،7 1995‬تصویب می شود‬ ‫‪.‬آن ‪ eulogise‬مجسم خواهد شد در همه جا است‪ .‬مردم این همه شگفت آور شاهد و‬

‫‪:‬یعنی صمیمیت‪ ،‬حکمت و عمل ‪ OF VAMAN‬سه پایه‬

‫شاه بالی در مورد ثروت و تجمل او بسیار خودخواه بود‪ .‬اگر چه او بخشنده مهربان در عین حال او هوس برای بسیاری‬ ‫از چیز ها را در روح و روان خود را به پناه‪ .‬برای رسیدن به شهرت‪ ،‬او را به انجام هر کاری است‪ .‬او بر تمام زمین‬ ‫در میان خود آمد و پرسید‪ :‬برای زمین اندازه گیری ‪ 3‬فوت است‪ (Vaman) .‬حکومت می کرد‪ .‬یک روز یک بچه کوچک‬ ‫که یک کودک بود که تا کنون آشکار غول پیکر ‪ Vaman‬بالی خندید و به انجام این کار موافقت کرد‪ .‬در آن زمان خداوند‬ ‫خود را به فرم کیهانی‪ .‬او کل جهان با ‪ 2‬متر از خود را اندازه گیری کرد‪ .‬هیچ جایی برای نگه داشتن پای سوم خود را‬ ‫است‪ .‬اما ‪ Vaman‬وجود دارد‪ .‬در آن تکبر بالی ناپدید شد‪ .‬بنابراین بالی تمام خود را به خدا تسلیم است‪ .‬این داستان لرد‬ ‫‪.‬تکثیر بسیار بزرگ است‬

‫امروز همه نام و شهرت محروم دارد‪ .‬از این رو مجلس شورای اسلمی می شکند و تغییر دولت است‪ .‬خونریزی بیش از‬ ‫عمل می ‪ fancies‬تفاوت در ایدئولوژی وجود دارد‪ .‬رئیس بزرگ کشور بیش از کوچکتر است‪ .‬با توجه به امیال خود و‬ ‫کنند‪ .‬روزنامه نگاران تبدیل شده اند ذهنی زردی‪ ،‬دادگاه قانون ایده آل بزرگ را به زندگی می کنند تا کسانی که باید‬ ‫شهروندان خود را محافظت می کند تبدیل شده اند غارتگران و همه این است که آشکارا مانند حیله بالی‪ .‬همه جا از آن‬ ‫است که هنوز به جای شرمنده بودن در مورد آن مردم را افتخار در تمام کارهای غیر اخلقی گفته شده است‪ .‬دختران در‬ ‫حال سوخته به علت ساتی‪ ،‬آنها را مورد آزار و اذیت برای جهیزیه‪ .‬افرادی که تشویق همه این ها که گفته می شود‬ ‫هوشمند و تمام افتخار داده می شود‪ .‬نکته جالب این است که مردم چنین فکر می کنند که بسیار عاقلنه است‪ .‬دیگران فکر‬ ‫‪.‬می کنند آنها را به جانبازان بزرگ و پر از کار سخت‬

‫ما با نوشتن ‪ 2700‬کتاب دانش در یک مکان در جهان قرار داده است و به این ترتیب به ما عقل است‪Prajnavatar .‬‬ ‫امروز این ادبیات است که در تقاضای زیادی در سراسر جهان می باشد‪ .‬گایاتری پریور در حال تبدیل شدن مترادف با‬ ‫شیکاگو است‪ .‬با توجه به این ادبیات بدون شک احترام ما پیر و دوران خرد کل جهان و در حال حاضر ‪Vivekanand‬‬ ‫آنچه که باقی می ماند این است که آن را در تمام گوشه و کنار جهان گسترش یافته است‪ .‬در راه او را به فرم واقعی‬ ‫عبادت مقدس در میان نمای مذهبی داد‪ .‬در روزهای آینده تنها فداکاری از یک قلب خالص به حرکت در جهان است و نه‬ ‫هر نما را به دست آورید‪ .‬در راه او به ما نشان داد که همه چگونه یک می تواند از طریق تبدیل شدن به یک مرد یوگا‬ ‫عمل اتحاد خدا به فعالیت های ما می تواند در بدن انجام فعالیت های شبیه به کسانی که از ‪ 5‬بدن‪ .‬این جریان ‪ 3‬قرار داده‬ ‫از عقل‪ ،‬تعهد و عمل است‪ .‬در دوران باستان این عبادت تصویب جهانی ‪ Triveni‬است با هم پرستش گایاتری است یعنی‬


‫داشتند و در آینده این است که دقیقا همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد‪ .‬امروز‪ ،‬در راه همان نمای بالی دیپلماسی‬ ‫شکستن و وحدت‪ ،‬متانت و محبت را اهمیت به دست آوردن‪ .‬دوران آینده بر روی آن راهی است که رفاهی بندر از همه‬ ‫‪.‬موجودات و سبب رفاه بر روی آنها راه برود‪ .‬جامعه کشت ممکن است تنها بر اساس یک بدن سالم و ذهن روشن ساخت‬

‫‪ OF‬خداوند در مقابل وضوح اندیشه ‪ OF THE HEAD OF PARSHURAM‬به سفت‬ ‫‪PRAJNAVATAR:‬‬

‫گفته شده است که پادشاهان بسیار متکبر شده بود‪ .‬آن را در ماهیت خود به آزار و اذیت افراد خود و در آن زمان خداوند‬ ‫‪.‬متولد شد‪ .‬او مجدانه خرد کردن سر پادشاهان ‪Parshuram‬‬

‫با وجود اینکه تحت تملک قرار دارند اعدام چنین اعمالی به نظر می رسد احتمال دارد که او به ‪ Parshuram‬از خداوند‬ ‫فعال( مرد که آنها تا به حال به تغییر بسیار تفکر خود روند‪ .‬این را می توان به وضوح در( ‪ Rajasic‬تفکر چنین شدید به‬ ‫زندگی ما از مربی احترام دیده می شود‪ .‬افکار بد در روح و روان ما آشکار خارجی به عنوان عملیات ننگین است‪ .‬احترام‬ ‫ما پیر متواضعانه به مردم هشدار داد با نوشته های قدرتمند خود‪ ،‬او علمی توضیح داد که واکنش از اعمال ماست و به‬ ‫این ترتیب بسیاری از مردان ننگین بهتر تبدیل شد‪ .‬جنبش اخلقی بسیار عظیم صورت گرفت که شبیه به سفت کردن سر‬ ‫احترام ما مانند یک تبر است و هر کس می خواند از آن ‪ Gurudeva‬حاکمان سیاسی بود‪ 2700 .‬کتاب نوشته شده توسط‬ ‫است که تحت تاثیر قرار گرفته و به این ترتیب می شود برای بهتر تبدیل‪ .‬این تاثیر جنبش اخلقی است که منجر به‬ ‫‪.‬سمینارها از ‪ 800‬دولت است‪ .‬مقامات‬

‫‪ RAM:‬خداوند ‪ BY‬رعایت شأن و منزلت شخصیت‬

‫احترام ما پیر ‪ charactered.‬بهترین در میان مردان وارسته ‪ Maryada Purushottam ---‬لرد حافظه است به نام‬ ‫نه تنها آموزه های از شخصیت وارسته در تمام زمینه های زندگی تاسیس شده است‪ ،‬اما خود را به آن را در زندگی خود‬ ‫‪.‬به طوری که به اشاره به ما ابزار خود را در روز به معاملت روز از زندگی ما شده است ‪imbibed‬‬

‫پروردگار رم از هر امپراتور دیگر‪ ،‬شاه و غیره کمک نمی کردند‪ ،‬اما به جای آن دستیاران خود را خرس ها‪ ،‬میمون ها‪،‬‬ ‫شامپانزه ها و غیره احترام ما پیر جمع آوری افراد حساس و معمولی‪ ،‬و با در نظر گرفتن یک ساعت از کار روزانه از‬ ‫سهم از آنها او مطرح ماموریت را از زمین به آسمان است‪ .‬رم سوخته لنکا طل و احترام ما پیر ‪ paise‬آنها همراه با ‪10‬‬ ‫خرد به پالپ تمام ایدئولوژی های مادی‪ ،‬حرص و آز و غیره پروردگار رام فرارانش منکوب شده‪ ،‬ضعیف‪ ،‬فقیر و طبقه‬ ‫زنان است‪ .‬مربی مورد احترام ما بیش از صد درصد اعدام این وظایف‪ .‬او به جهان نشان داد به صورت کیهانی است‪ .‬همه‬ ‫‪.‬او به یک مسیر جدید به دین است ‪ Rishi‬با میدارد سنت ‪ Rishis.‬شاهد شکل کیهانی مربی احترام ما است‪ .‬او احترام‬


‫‪:‬از ‪ 24‬جریان انرژی ‪ PRAJNAVATAR‬و ‪ KALAS‬شری کریشنا از ‪16‬‬

‫زندگی لرد کریشنا آغاز از یک سو با مبارزه و از سوی دیگر او ایجاد هنر مردمی است‪ .‬این نیز داستان از‬ ‫ما است‪ .‬آن دسته از پتانسیل های که در احساس لذت از پادشاهان غوطه ور شد توسط لرد کریشنا به ‪Prajnavatar‬‬ ‫سمت وقف و رفاه از همه منحرف شده است‪ .‬احترام ما پیر به جهت خوب بودن با تشویق آواز خواندن‪ ،‬هنر‪ ،‬بازیگری و‬ ‫غیره اگر شری کریشنا به ما حکم یوگا از عمل پس از آن معلم محترم ما به ما آموخت که چگونه به انجام یوگا عمل در‬ ‫بار تلش امروز است‪ .‬وی خانه خود را را به گوشه عزلت ریاضتهای تبدیل و همچنین دیگران را تشویق به انجام این کار‬ ‫که او اعدام است که امروز فصل آخرین و قوی در فرم ایجاد دوره است‪ Mahabharat .‬به همین ترتیب است‪ .‬که بسیار‬ ‫‪ Bheema‬اجرای وظایف غول پیکر است‪ .‬رزمندگان توانا و مانند آرجون و ‪ Abhimanyu‬در این مورد‪ ،‬جوانان مانند‬ ‫‪.‬وجود دارد‪ .‬همه مردم نامی هستند در تلش برای ایجاد کشور ما این است که قدرت فوق العاده و تمام جهان پر از صلح‬

‫‪:‬و استقرار چاکرا دارما ‪ BUDHI‬ما ‪ SANGH PRAJNAVATAR‬مانند بودا خداوند‬

‫اگر شما یک مطالعه نزدیک پس از آن از دیدگاه برنامه را به یک حس مناسب جهت سبک کار‪ ،‬موسسات‪ ،‬ایدئولوژی و‬ ‫مشابه است‪ .‬به نظر می رسد که هر چند ‪ Nirman Yojana‬جریان دوران فعالیت های پروردگار بودا و یوگا ویژه‬ ‫ما اعدام است‪ .‬شالوده عقل و تبعیض پرستش گایاتری است‪ .‬او هم ‪ Prajnavatar‬وظایف لرد بودا هستند که توسط‬ ‫تاسیس عدالت‪ .‬که فرم ایجاد شده توسط عصر به انجمن داده می شود بیش از حد شده است پریور گایاتری داده شده است‪.‬‬ ‫بودا مخالف کشتن تمام موجودات و گایاتری پریور بیش از حد به دنبال جای پای خود را‪ .‬هدف او تعالی از زنان بود و این‬ ‫‪ Nirman Yojana‬یوگا ویژه ‪ Sanghas‬است‪ .‬او ساخته شده ‪ Nirman Yojana‬یکی از اهداف اصلی یوگا ویژه‬ ‫دهم جان کلم همه برداشت ها است‪ .‬هیچ شکی در این باره ‪ Nishkalank‬در این شیوه آواتار ‪ Shaktipithas.‬تاسیس‬ ‫وجود دارد‪ .‬کسانی که شک آتش فروزان از سوء ظن نابود شده است‪ .‬ما هرگز چنین حکیم بزرگ به رسمیت شناخته‬ ‫کسانی که به او پیوستند در واقع پر برکت ‪ Prajnavatar.‬احترام ما به عنوان یک ‪ Gurudeva‬شده‪ ،‬رسول در فرم‬ ‫‪.‬که منحرف هستند پر از تلطم است و در آینده باقی خواهد ماند ‪. Thos‬شد‬

‫‪:‬معروف دنیا ‪ PRAJNAVATAR PROPHESIZER‬و اقتدار‬

‫جهان معروف ‪ seers‬فقط برخی از به دست آوردن قدرت از نبوت توسط خداوند متعال است‪ .‬در اینجا کسانی که نبوت‬ ‫به توافق برسند ‪ seers‬است که روشن است که روان عمومی برای مدت زیادی از زمان را تحت تاثیر قرار‪ .‬همه از این‬ ‫که در جهت آینده ای روشن از جهان خواهد شد توسط هند فقط‪ ،‬آن را تنها می توان فوق العاده ای به نام "یوگا" که‬ ‫‪.‬پیشگویی های مختلف ساخته شده است اشاره به فعالیت های مختلف ما از مربی محترم‬

‫دیکسون ‪PROPHESIZER JEAN‬‬


‫ژان دیکسون قدرت را به پیشگویی های شگفت انگیز و از این رو شهرت او نه تنها در امریکا‪ ،‬بلکه در سراسر جهان به‬ ‫‪:‬دست آورده است‪ .‬خطوط زیر را شاهد پیشگویی واقعی خود‬

‫دعوت شده بود‪ .‬در آن زمان ترومن‪ ،‬رئیس جمهور‪ ،‬معاون رئیس ‪ Solgrave‬ژان دیکسون به یک حزب در یک باشگاه‬ ‫جمهور آمریکا بود‪ .‬او خندان پرسید‪ ،‬شما یکی از شیفتگان خدا‪ ،‬از این رو می تواند آینده من شما را پیش بینی؟ خیلی‬ ‫زود شما باید تبدیل به رئیس جمهور آمریکا‪ ،‬ژان دیکسون را با یک لبخند و واقعا در چند روز ترومن رئیس جمهور‬ ‫آمریکا انتخاب شد گفت‪ .‬او در انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور پذیرفته شده است‪" ،‬در حال حاضر هیچ گزینه دیگری‬ ‫ژان دیکسون ‪ prophesizing‬را بپذیرد که قدرت های معنوی قوی تر از قدرت مادی است‪ ".‬همه از امریکا در قدرت‬ ‫شگفت زده شد‪ .‬هنگامی که در سال ‪ ،1994‬رئیس جمهور روزولت دعوت ژان دیکسون به کا خ سفید و پرسید‪ --- :‬چه‬ ‫مدت طول خواهد آن را به انجام وظایف من؟ دیکسون به طور جدی پاسخ داد‪ --- :‬رئیس جمهور‪ ،‬من بسیار متاسفم که‬ ‫می گویند که شما باید روز بسیار کمی برای زندگی در حال حاضر است‪ .‬روزولت نمی تواند کمک کند خنده و در عین حال‬ ‫‪.‬او در چند روز درگذشت‪ .‬همانطور که ژان دیکسون پیش بینی مرگ او به علت پارگی رگ های خونی در مغز می باشد‬

‫شانکار انداخت یک ‪ Giriraj‬حادثه فوق را دوباره در دادگاه رسمی به اثبات رساند‪ .‬یک روز در هند نماینده شری‬ ‫شیرعلی همراه با ژان دیکسون دعوت شده بود‪ .‬سرهنگ شیرعلی پرسید‪ :‬او یک ‪ Nawabzada‬مهمانی ناهار‪ .‬سرهنگ‬ ‫سوال‪" ،‬خانم‪ ،‬می تواند آینده من شما را پیش بینی کند؟" البته بله‪ ،‬گفت‪ :‬ژان دیکسون‪ ،‬در ‪ 2‬دوم ژوئن سال ‪ 1947‬هند‬ ‫‪.‬تقسیم خواهد شد‪ .‬شما باید برای رفتن به آن بخش )کشور( است که با مسلمانان غالب است‬

‫در صبح روز دوم ژوئن سال ‪ 1947‬سرهنگ شیرعلی تلفن ژان دیکسون گفت‪ :‬خانم ‪ ،---‬پیش بینی های خود را در اشتباه‬ ‫هستند‪ .‬اما ژان دیکسون بسیار محکم گفت‪" :‬آقا‪ ،‬هر حادثه می تواند در فلش دوم را‪ .‬تمام روز را به سمت چپ است‪.‬‬ ‫ژوئن ‪ 1947‬در روزنامه های آمریکا چاپ شد ‪ ---‬هند و پاکستان تقسیم شده است‪ .‬همراه ‪ RD‬لطفا صبر کنید‪" .‬واقعا در ‪3‬‬ ‫‪.‬با آن‪ ،‬ارتش بیش از حد تقسیم شده بود و واقعا سرهنگ شیرعلی تا به حال برای پاکستان را ترک‬

‫یک شب در سال ‪ ،1947‬زمانی که در خانه ژان دیکسون بود‪ ،‬بحث در مورد مسائل سیاسی وجود دارد‪ ،‬به نام دهلی نو‬ ‫خواهد شد به قتل رسید و این در ‪ Gandhiji‬بیش از حد ذکر شده بود‪ .‬ناگهان ژان دیکسون گفت‪" :‬به نظر می رسد‬ ‫در ‪ 30‬ترور شد هفتم ژانویه سال ‪ .1948‬در به همان شیوه او در مورد ‪ Gandhiji‬عرض ‪ 6‬ماه اتفاق می افتد‪" .‬واقعا‬ ‫ترور پرزیدنت کندی در سال ‪ 1963‬نگران شد‪ .‬هنگامی که او سعی داشت توضیح مقدس دوست کندی برای جلوگیری از‬ ‫کندی از سفر به مدت شش ماه به شرح زیر است‪ .‬در واقع این کندی برای چه کسی او را در سال ‪ 1963‬پیش بینی کرده‬ ‫بود که او را تبدیل به رئیس جمهور آمریکا بود‪ .‬در حالی که پیش بینی خود را از مرگ ژان دیکسون همچنین گفت که نام‬ ‫شروع‪ .‬زود همه شاهد ترور کندی بود هنگامی که او به تور تگزاس و "‪ "D‬و پایان با "‪ "O‬با حرف ‪assassinator‬‬ ‫‪.‬اسوالد بود ‪ assassinator‬پیش بینی شده توسط ژان دیکسون نام‬

‫ژان دیکسون‪ ،‬بسیاری از حوادث آینده مثل روسیه موشک بدون سرنشین ورود به ماه‪ ،‬آیزنهاور برنده مبارزات انتخاباتی‬ ‫تبدیل شدن به نخست وزیر پس از ‪، Shastriji‬چین و تبدیل شدن به یک کشور کمونیستی ‪ Khruschev،‬خود‪ ،‬سقوط‬ ‫‪.‬نهرو و غیره که همه معلوم شد که درست بعد را پیش بینی کرده بود‬


‫فرشته در یک خانواده روستایی ‪ OF MAN‬یک پیشگویی بسیار مهمی با اشاره به دوران جدید ‪ ---‬تولد‬

‫در یک خانواده روستایی بسیار فروتن‪ ،‬روح بزرگ تولد گرفته است که هدایت‪ ،‬مدیریت و کنترل یک انقلب بزرگ معنوی‬ ‫‪.‬است‪ .‬او خواهد شد توسط کارگران فعال خواهد شد که این جهان تحریف شده را برای بهتر تبدیل کردند‬

‫هند(‪ .‬اینجا بسیار کوچک است‪ ،‬اما کشت‪ ،‬خانواده الهی مجهز ‪ (UP،‬یک روستای کوچک‪ ،‬منطقه آگرا ‪Anvalkheda‬‬ ‫به دور از هرج و مرج در شهرها مورد احترام ما پیر یعنی نبوت در بال ذکر شده ‪ 50‬سال قبل متولد شد‪ .‬او یک انبار از‬ ‫قدرت بود‪ .‬از آنجا که از دلوری معنوی خود را حتی در زندگی گذشته خود او را به مسیر درست از تعالی معنوی نشان‬ ‫داده شده بود‪ .‬حتی این تولد خود را با معنویت‪ .‬با ساخت بخش بودن او آن را در روال زندگی روزانه خود را موج‬ ‫معنویت‪ .‬او به ما نشان داد وجود روح )خدا( و منفجر بوق یک انقلب معنوی در سراسر جهان است‪ .‬از طریق انقلب‬ ‫فکر خود را به او به ما یک مسیر به عنوان یک نتیجه از آن روح های زیادی به دنبال جای پای خود را‪ .‬به عنوان یک‬ ‫نتیجه‪ ،‬فضای معنویت در حال شتاب گرفتن است در کل جهان است‪ .‬مانند بدن ناخالص خود را حتی امروز بدن ظریف او‬ ‫سنت‬ ‫بسیار فعال است‪ .‬شرایط در حال تغییر است‪ ،‬آن را در آینده تغییر دهید بیش از حد و به این ترتیب آینده از ‪ 21‬قرن‬ ‫‪.‬بسیار روشن خواهد بود‪ .‬این به نظر می رسد که هر چند نبوت ژان دیکسون خواهد آمد حتی این زمان است‬

‫‪ JOHN MELARD‬نگر‬

‫‪:‬در حالی که توافق است که این دوره تبدیل خواهد شد می نویسد ‪ Melard‬به سردبیر "زندگی شفا"‪ ،‬جان‬

‫امروز مشکلت جهان هستند تا غیر مستقیم که ممکن است آنها را با عقل انسان ضعیف غلبه بر‪ .‬من احساس روده که‬ ‫‪.‬خدا به آشکار بر روی زمین و او را از این دوران را با قدرت از دستیاران خود را تبدیل‬

‫ما از مربی محترم از اثبات مستقیم از نبوت بال است‪ Nirman Yojana" .‬شرایط "تحول از این دوره" و "یوگا ویژه‬ ‫‪ incarnates‬این یک واقعیت شناخته شده است که خدا همیشه با دستیاران قدرت الهی و بقیه از قدرت‪ ،‬کنترل جهان‬ ‫احترام ما تجسم‪ .‬از طریق دید الهی و نیروی روح خود را به او در ‪ Gurudeva‬است‪ .‬برخی از این قدرت خدا در شخص‬ ‫بر داشت بسیاری از افراد الهی کشت و با قدرت بخشیدن به آنها‪ ،‬او آنها را در مسیر تحول دوران منجر شده است‪ .‬در‬ ‫‪.‬واقع کل جهان را در تلطم شدن تبدیل شده است‬


‫مشکلت امروز دنیوی شدید تبدیل شده اند به طوری که آنها می توانند با عقل انسان قابل حل نیست‪ .‬صلح جهانی فراتر از‬ ‫قدرت تلش انسان است‪ .‬با این حال بدون نیاز به ناامیدی وجود دارد‪ .‬از آنجا که سیگنال در اینده نزدیک که خدا در حال‬ ‫حاضر در میان ما تجسم است و تلش برای ایجاد یک عصر جدید با کمک از قدرت از دستیاران خود را‪ .‬فکری و پتانسیل‬ ‫از جهان نمی تواند برای مدت طولنی باقی می ماند نا ‪ uplifter‬روح او را نشان می دهد که او یک تجسم از خدا‪ .‬چنین‬ ‫‪.‬شناس‬

‫انسان با شکست مواجه‪ ،‬قدرت الهی را بر روی کمر و موفق در ساخت امکان وجود دارد که ‪ endevaour‬هنگامی که‬ ‫غیر ممکن است که برای تلش های انسان است‪ .‬در حقیقت هر عمل از تجسم یادگاری می شود‪ .‬خوانندگان ‪ 2700‬کتاب‬ ‫و ‪، Puranas‬مربی احترام ما است‪ 800 .‬نسخه های خطی هنوز باقی می ماند تا منتشر شود‪ .‬جدای از این کتاب در وداها‬ ‫در تاریخ جهان هرگز یک مرد مثل مربی ما بود که به تنهایی نوشت‪ :‬ادبیات چنین مفید باشد‪ .‬تا آنجا که پرسش ‪Smritis.‬‬ ‫از قدرت روح مربوط است‪ ،‬می توان آن را مانند کتاب نمی‪ ،‬اما آن را قطعا می توان به عنوان مثال از کار با ناخالص و‬ ‫همچنین بدن ظریف قابل درک است‪ .‬نمونه ای از نیروی روح خود را از این واقعیت است که او می تواند با چشمان بسته‬ ‫تمامی وقایع در حال وقوع در جهان یعنی درشت و ظریف از زمین به فاصله دار را ببینید و همچنین می دانیم که علت آن‬ ‫‪.‬اثر است‬

‫)رولن )فرانسه ‪ ROMMAIN‬نگر‬

‫کمتر هم ‪ prophesizer‬فرانسه‪ ،‬یک متفکر بزرگ‪ ،‬فیلسوف و نویسنده کتاب بوده است‪ .‬او بزرگ ‪ Rommain‬رولن‬ ‫بود‪ .‬بسیار محکم به اعتقاد او زمانی که صحبت از تمدن و فرهنگ جهان جدید ‪" :---‬من ایمان و اعتقاد که یک گروه‬ ‫بزرگ از نژاد سفید کشت خود را با کیفیت خوب ‪ /‬بد‪ ،‬نابود خواهد شد و یک تمدن جدید پدیدار خواهد شد‪ .‬در فرهنگ هند‬ ‫و فلسفه آینده خواهد شد در سراسر جهان به عنوان دین و فرهنگ جهان تاسیس شده است‪ .‬یک جامعه جدید ایجاد خواهد‬ ‫شد‪ .‬من بدون ترس از مخدوش شدن‪ .‬جهان غرب نتواند به درک جاودانگی روح‪ ،‬اما من ایمان قوی در آن است‪ .‬کسانی‬ ‫که از تولد در کشورهای غربی با فرهنگ غرب را تحت تاثیر خود قرار داده و به این ترتیب موانع شدید در زندگی خود‬ ‫" ‪.‬روبرو هستند‬

‫جنبش با هدف در یک کشور جهان‪ ،‬زبان یک "‪ "Devasanskriti Digvijay‬در مقیاس جهانی‪ ،‬تلش های شدید‬ ‫جهان و یک جهان فرهنگ است‪ .‬و این دقیقا همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد‪ .‬این همان چیزی است که پیغمبر‬ ‫‪.‬رولن نشان داده شده است ‪ Rommain‬الهی‬

‫‪ ANDERSON‬نگر‬


‫از دوران کودکی او را اندرسون به حال بالقوه برای پیش بینی آینده است‪ .‬بسیاری از پیشگویی های او به حقیقت می‬ ‫‪ ----‬پیوندند‬

‫یک مبارزه عمومی آمریکا در جنگ جهانی دوم به بعد باید رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده است‪ .‬آیزنهاور که کل آمریکا‬ ‫‪.‬از ارتش متفقین بود بعد رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد‬

‫در سال ‪ 1947‬میلدی یک کشور مهم آسیا باید بیرون آمدن از چنگال حکومت بریتانیا است‪ .‬در سال ‪ 1947‬هند آزادی‬ ‫‪.‬سیاسی به دست آورد‬

‫در ‪ 8‬مین اوت ‪ 1945‬چنین رویداد وحشتناک ر خ می دهد به عنوان یک نتیجه از آن وضعیت با توجه به جنگ با ژاپن به‬ ‫‪.‬شدت تغییر خواهد کرد‪ .‬و در ‪ 18‬هفتم اوت جنگ به پایان خواهد رسید‪ .‬در ‪ 8‬هشتم ماه اوت که هیروشیما را بمباران کردند‬ ‫‪.‬از مردم کشته شده اند‪ .‬به عنوان یک نتیجه ژاپن شکسته شد‪ .‬با تسلیم شدن در ‪ 18‬هفتم اوت جنگ به پایان رسید ‪Lakhs‬‬

‫‪ ----‬اندرسون در حالی که پیش بینی که جهان خواهد بود چیزی کامل متفاوت بعد از سال ‪ 1999‬میلدی نوشته شده است‬

‫فرد با تولد در یک خانواده روستایی بسیار کوچکی از هند تنها بر کشور خود را از لحاظ معنوی اما کشورهای دیگر جهان‬ ‫بیش از حد‪ .‬این فرد خواهد بود بزرگترین پیامبر )ص( در تاریخ کل جهان‪ .‬او به تنهایی قدرت بسیار سازمانی که با هر‬ ‫دولت نمی شود به حال داشته باشند‪ .‬هر کشوری از جهان است‪ .‬خطوط تمام قانون اساسی از جهان‪ ،‬او را مانند یک قانون‬ ‫اساسی که در آن انسان در کل جهان وجود خواهد داشت یک زبان‪ ،‬یک دولت‪ ،‬در عالی قوه قضاییه و یک جهان پرچم‬ ‫ایجاد کنید‪ .‬با توجه به نفوذ این مرد تلش خواهد شد در کنترل خود فراوانند‪ ،‬رفتار خوب‪ ،‬عدالت‪ ،‬اخلق‪ ،‬چشم پوشی و‬ ‫سخاوت است‪ .‬در صفحه اول روزنامه خبر خواهد شد به عنوان تیتر که به خدمات انسانی‪ ،‬چشم پوشی‪ ،‬جسارت و‬ ‫غارت‪، dacoity، ،‬سخاوت را تشویق کنند چاپ شده است‪ .‬خواندن تمام این طبیعت حساس مردم آشکار است‪ .‬قتل‬ ‫جنایت‪ ،‬فعالیت های غیر قانونی به کل متوقف خواهد آمد‪ .‬تا سال ‪ 1999‬به صورت کامل از جهان تغییر خواهد کرد و پس‬ ‫" ‪.‬از آن برای هزاران سال است که مردم به یک زندگی صلح مقدس زندگی می کنند‬

‫او در ادامه به تفصیل شرح داده که آن مذهب خواهد دور و گسترده ای است که امروز ما حتی می توانیم پیش بینی نکند‬ ‫گسترش است‪ .‬این مذهب و فرهنگ خواهد بود که از هند و پیامبر )ص( بیش از حد خواهد بود هند‪ .‬او در حال حاضر‬ ‫‪.‬افتاده است سنگ های پایه اول یک انقلب در سراسر جهان است‬

‫پیشگویی فوق بسیار شبیه به ژان دیکسون است‪ .‬در این صورت‪ ،‬این پیشگویی از آینده پژوهان بزرگ جهان مشابه تاکید‬ ‫می کند که دگرگونی جهان است که میل مقدس خدا و که تحت هیچ شرایطی آن را متوقف خواهد کرد‪ .‬هیچ شکی وجود‬ ‫‪.‬ندارد که این دوره تبدیل قطعا وجود دارد‬


‫در واقع این برنامه فوق العاده تفکر انقلب از مربی محترم ما در سراسر جهان گسترش یافته است‪ .‬انکار باطل‪ ،‬جبهه‪،‬‬ ‫اعراض‪ ،‬خدمات‪ ،‬همکاری و دیگر ارزش های انسانی را در یک راه بزرگ‪ .‬به آرامی ‪ imbibing‬مردم و غیره استکبار‬ ‫در جهان امروز است که شاهد یک تحول نسبی است‪ .‬در پشت این واقعیت است کار از قدرت الهی است که پیامبر )ص(‪.‬‬ ‫در اوتار پرادش به دنیا آمد‪ .‬او ‪ Anvalkheda‬او‪ ،‬با توجه به این پیش بینی ها‪ ،‬در یک روستای کوچک در هند به نام‬ ‫به جمع آوری قدرت بسیار معنوی است که بر اساس آن‪ ،‬او تغییر تفکر از شخصیت های برجسته و دولت ارشد‪ .‬مقامات‪.‬‬ ‫در یک زمان بسیار کوتاه تعالی سیاسی است که شاهد بوده است‪ .‬این حقیقت فوق العاده ای است که جنگ های بسیار‬ ‫زیادی در کاهش‪ .‬مردم در حال حاضر بر عشق به عنوان خدا به دنبال‪ .‬نبوت مربی احترام ما از ‪ 21‬سنت قرن بسیار روشن‬ ‫‪.‬اثبات پیش بینی های فوق الذکر است‬

‫نگر بردار پدر‬

‫مکاشفه ‪ ،24‬متیو در ‪ Chapt. 6،‬جهان معروف نگر‪ ،‬سنت و احترام پدر آقای برداری می نویسد‪ :‬در حالی که روشن‬ ‫‪:‬کتاب مقدس است که‬

‫معنای یک مرد با یک شمشیر بر روی یک اسب نشسته تولد چنین فردی که جهان را با دادن ایدئولوژی دینی به همه "‬ ‫انسان ها از جهان را متحول است‪ .‬در آن زمان عادات گناه باشد‪ ،‬بدن ضعیف خواهد بود و خداوند مرگ‪ ،‬جنگ‪ ،‬قحطی‪،‬‬ ‫سیل‪ ،‬بیماری های همه گیر و غیره بلیای طبیعی رو به افزایش خواهد بود القاء‪ .‬حرکات ستارگان و سیارات خواهد بود‬ ‫که برای مردم بسیار مضر است و در آن زمان این قدرت الهی را بر روی زمین مجسم‪ .‬او به صلح مقدس و القاء منجر‬ ‫" ‪.‬شود در مسیر ارزش های انسانی است‬

‫در اجرا نه با شمشیر بلکه با پرچم فرهنگ ‪ Ashwamedha Yajna‬اسب ‪ Digvijay Devasanskriti‬برای‪ ،‬جنبش‬ ‫است‪ .‬از ویژگی های آن است که بسیار روشن است که فقط به عنوان یک شمشیر را قطع کردن اشیاء به همین دلیل پرچم‬ ‫کاهش کشت تا تمام گناهان ما است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تجزیه و تحلیل علمی از معنویت‪ ،‬در حال تغییر است همه باورهای‬ ‫قدیمی معنویت است‪ .‬احترام ما پیر صرفا یک فرد نیست‪ ،‬اما واقعا به عنوان یک قدرت عظیم الهی تجسم‪ .‬او را گرفته‬ ‫است تا کار عظیم تحول کل جهان با دلوری معنوی خود قرار داده و چهارم احکام صلح مجبور است که مردم را به انجام‬ ‫‪.‬یک معامله بزرگ از تفکر است‬

‫‪. HARAREY‬نگر ‪PROF‬‬

‫درگذشت پروفسور ‪ Gandhiji‬شاهد حوادث نبوی در رویاهای خود را‪ .‬یک هفته قبل از ‪ Hararey‬پروفسور‬ ‫‪.‬مرگ خود را پیش بینی کرده بود ‪Hararey‬‬


‫دیدن نیست اما در مدت ‪ taints‬گفت‪ :‬امروز مردم هر ‪ Hararey‬هنگامی که ستاره سوکارنو در اوج خود بود پروفسور‬ ‫‪.‬زمان بسیار کوتاه آنها را از سقوط سوکارنو را ببینید‪ .‬به راستی بعد از ‪ 1‬سال سوکارنو تجربه یک سقوط است‬

‫آمده اند درست است‪ .‬وقتی که یکی از تجزیه و تحلیل شرایط ‪ Hararey‬در حال حاضر اکثر پیش بینی های دکتر ‪Uptil‬‬ ‫‪.‬امروز حداقل شگفت انگیز خواهد بود اگر پیش بینی خود را از آینده ای روشن آمده است درست است‬

‫‪ ---‬او را دیدم که‬

‫‪.‬در سال ‪ 2000‬میلدی و سال قبل از آن است‬

‫فرد تجسم الهی تولد گرفته است‪ ،‬او را از ذهن همه با سعادت شروع کرد به پر کردن آن‪ ،‬او را از تمام سختی ها از جهان‬ ‫‪.‬و ناعادلنه را به وسط آورد ‪ inethical‬فائق آید‪ .‬او خواهد مردم‬

‫سه ماهه اول از شب هنگامی که من در خواب عمیق یک فرد الهی در رویای من من را ببینید‪ .‬بین ابرو از این یوگی‪،‬‬ ‫نشسته در نزدیکی آبراه‪ ،‬من یک ماه و نیم است‪ .‬موهای او مانند لباس های خود را سفید‪ ،‬پوست خود را منصفانه و پای‬ ‫در اطراف او یک جمعیت از مردم مقدس است‪ .‬در مرکز آتش می سوزاند‪ .‬این افراد چیزی ‪ leatherless.‬خود را صندل‬ ‫سرود و پس از آن پرتاب چیزی در آتش است‪ .‬دود پر از آسمان است‪ .‬همه مردم جهان در حال اجرا هستند به سمت این‬ ‫محل است‪ .‬از میان آنها معلول‪ ،‬فقر زده مردم است‪ .‬آن شخص الهی است آنها را آموزش و در نتیجه پر شدن قلب خود را‬ ‫با سعادت‪ .‬سختی مردم هستند مصون داشته است‪ ،‬مردم در حال مخلوط کردن با هر یک از دیگر عاری از دوست داشتن ‪/‬‬ ‫دوست نداشتن‪ .‬رگبار سعادت آسمانی وجود دارد‪ .‬نور به آرامی افزایش و در یک کوه الهی آن ریختن نور مانند خورشید‬ ‫‪.‬است‪ .‬از آنجا پرتوهای نور مانند آب نمرات سال افزایش می یابد و جو از کل زمین را پوشش می دهد‬

‫که او در سخن گفته بود‪" :‬عصر جدید آشکار" و آن ‪ Hararey‬نبوت بال است که از پیغمبر معروف جهان پروفسور‬ ‫در یک خانواده مذهبی یهودیان از ‪ Hararey‬علوه بر در مجله "آینه غرب" به تفصیل شرح داده شده است‪ .‬پروفسور‬ ‫اسرائیل به دنیا آمد‪ .‬با توجه به پیش بینی های مناسب و درست خود او به عنوان معروف در اروپا و آفریقا به عنوان‬ ‫در هند شد‪ .‬هنگامی که مردم و ‪ Mihir Varah‬در انگلستان و ‪ Cheiro‬اندرسون و دیکسون در آمریکا‪ ،‬پروفسور‬ ‫سوال در مورد رویاهای بال او گفت که آن دسته از رویاها که من در ساعات اولیه صبح روز می ‪ Hararey‬پروفسور‬ ‫آیند درست در مدت زمان بسیار کوتاه‪ ،‬آن دسته از رویاها که من در نیمه شب می آیند درست بعد از ‪ 1‬سال و کسانی که‬ ‫در مرحله اول دیده می شود چهارم از شب می آیند درست پس از چند سال‪ .‬با توجه به این رویاها دریافت می کنم افکار‬ ‫در ذهن من است که یک فرد الهی تولد در هند گرفته است که تا سال ‪ 1970‬در سطح لطیف برای انقلب جهانی معنوی‬ ‫بدون هیچ گونه نام یا شهرت خارجی کار می کنند‪ ،‬اما بعد از رهبری خود را در همه جا گسترش در آسیا و پس از آن در‬ ‫تمام جهان است‪ .‬افکار خود را خواهد شد پر از ارزش های انسانی و دوربینی که جهان بناچار در رد پای خود را دنبال‬


‫کنید‪ .‬هنگامی که علم دین و از بین بردن فرهنگ این سنت الهی‪ ،‬یک انقلب معنوی و مردم‪ ،‬القاء می خواهم قبل از تولد‬ ‫مسیح‪ ،‬شروع به درک واردات عمیق از پرستش عناصر طبیعی مانند آتش‪ ،‬آب‪ ،‬باد‪ ،‬فاصله‪ ،‬خورشید و غیره‬

‫در پا را مشاهده کنید اما ‪ leatherless‬یکی می تواند بسیاری از مردم را با موی سفید‪ ،‬پوست سفید‪ ،‬لباس سفید و صندل‬ ‫نادر آن است که در واقع برای دیدن از یک ماه و نیم بر روی پیشانی است‪ .‬بله‪ ،‬واقعا بر روی پیشانی ما مربی احترام می‬ ‫درخشد نور دایره سفید که توسط لنز دوربین گرفتار شده بود‪ .‬این نبوت‪ ،‬یک اشاره گر به آن است و پیش بینی پروفسور‬ ‫که در آن در ‪ Yajnas‬را ثابت می کند‪ .‬احترام ما پیر در درسال ‪ 1958‬میلدی ساخته شده برنامه از ‪Hararey 1008‬‬ ‫و مقدس وجود دارد‪ .‬بارها ‪ Yajna‬حدود ‪ 4‬نفر از سراسر هند ل خ شرکت است‪ .‬در آن زمان یک برنامه مداوم از گفتمان‬ ‫‪ Tatanagar، Mahasamund، Porbunder، Baharaich،‬در ‪ Yajnas‬و بالتر از این ‪ 5‬برنامه بیش از ‪1008‬‬ ‫در سراسر هند انجام شد‪ .‬احترام پیر ما همیشه به دور میوه از ‪ Yajna‬انجام شد‪ .‬همچنین ‪ 108‬برنامه ‪ Jhalavad‬و‬ ‫ریاضتهای خود را برای حل مشکلت و دفع سختی ها‪ .‬با توجه به این بروز جایی که او تقریبا با توجه به زندگی او وجود‬ ‫شدید در کوه های ‪ penances‬دارد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬او همیشه نقش قدرتمند از یک حامی بزرگ مانند لرد شیوا است‪ .‬او‬ ‫‪.‬هیمالیا مقدس انجام می شود‪ .‬همه نور الهی و قدرت همانطور که نشان داده شده توسط معلم محترم ما وجود دارد‬

‫معنوی از ما مربی احترام حول "تجلی الوهیت در انسان" تلش‪ .‬او طلیعه چیزی بودن در جهان پر از ارزش های معنوی‬ ‫و هر خلل و فرج خود را اعلم می خواست "جهان به عنوان یک خانواده واحد‪ ".‬او قرین تمام خداباوران و بیخدایان به‬ ‫ارزش های انسانی و گفت که این دین واقعی بود‪ .‬بسیاری از مردم از جمله در حال قدم زدن در راه که توسط او گذاشته‬ ‫‪.‬شده است و این همان چیزی است که آینده نگر بزرگ نشان داده شده است‬

‫زمان در حال تغییر جهان را نشان می دهد که آن را به حداقل شگفت انگیز است در صورتی که رویاهای پروفسور‬ ‫‪.‬آمده صد درصد درست است ‪Hararey‬‬

‫نگر نوسترداموس‬

‫نوسترداموس‪ ،‬یک فرانسوی‪ ،‬یک منجم بسیار عاقلنه و پیغمبر مافوق بود‪ .‬تمام پیشگویی های خود را در مورد هیتلر و‬ ‫ناپلئون آمده اند درست است‪ .‬تمام پیش بینی های خود را در کتاب خود روشن شده است "قرن ها و پیشگویی واقعی‬ ‫"‪.‬نوسترداموس ‪ D.‬مایکل‬

‫یک فرد مشهور جهان خواهد شد در کشور بسیار مذهبی به دنیا آمد‪ .‬او تمام جهان را با چند تن از مشاوران معنوی خود‬ ‫را متحول کنید‪ .‬این حکیم بزرگ تاریخی منجر به آشفتگی های بزرگ از جمله است که در هر خانواده‪ ،‬منطقه و غیره‬ ‫سنت‬ ‫خواهد بود آشفتگی درونی وجود دارد به من بدهید‪ .‬این مرحله تحول درونی در پایان از ‪ 20‬قرن هفتم و آغاز قرن از ‪21‬‬


‫است‪ .‬اما بعد از آن بال ارزش انسان را بر تمام جهان حکومت کند‪ .‬مردم به تفکر ننگین و ریختن جهان تبدیل خواهد شد‬ ‫‪.‬آسمانی‬

‫ماه خواهد شد بر روی سر از این حکیم بزرگ از تاریخ یافت می شود‪ .‬لباس خود را ساده خواهد بود‪ ،‬او دو بار ازدواج‬ ‫کند‪ ،‬او را ‪ 2‬پسر داشته باشد‪ ،‬او ‪ 2‬دختر و دو بار او را محل اقامت خود را تغییر دهید‪ .‬هر دو بار او را شمال حرکت می‬ ‫‪.‬کند‬

‫متولد شده در یک روستای کوچک ‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬اثبات این نبوت بالتر از این است که یوگا ویژه‬ ‫آگرا(‪ ،‬هند ناشی از یک انقلب معنوی که واقعا آشفتگی درونی بین شیاطین و دمی خدایان در ذهن از ( ‪Anvalkheda‬‬ ‫با رفتن به کشورهای ‪ Nirman Yojana‬همه گرفت‪ .‬کارگران هم کوچک اجتماعی گایاتری پریور و سازمان یوگا ویژه‬ ‫دور ناشی از حسن نیت به حدی بود که مردم شروع به ریختن به فعالیت ننگین خود را‪ .‬از طریق رسانه‬ ‫جاذبه برای فعالیت های مومن را از کشور ما در حال گسترش است به سازمان ملل دور‪Ashwamedha Yajnas .‬‬ ‫‪.‬احترام ما پیر تغییر خوابگاه تنها دو بار و هر دو بار او به سفر شمال‬

‫به نظر می رسد که آینده نگر بزرگ در واقع خانواده از مربی محترم ما در حالی که ساخت این پیشگویی دیدم‪ .‬و شگفت‬ ‫‪ ......‬آور این پیشگویی در ‪ 16‬ساخته شده بود‪ ،‬هفتم قرن‪ .‬این ارزش با توجه به اثبات این نبوت است‬

‫ساراسواتی‪ ،‬دختر شری ‪ Shrimati‬دوبار ازدواج کرد‪ .‬اولین همسر دوی ‪ Acharya‬شارما ‪ Shriram‬بزرگ سنت‬ ‫‪ Jaswantji‬باگواتی دوی شارما‪ ،‬دختر شری ‪ Shrimati‬آگرا بود‪ .‬همسر دوم ‪، Barsauli،‬شارما ‪Roopram‬‬ ‫‪.‬آگرا بود ‪Bihaur،‬‬

‫‪.‬شارما ‪ Omprakash‬پسران ‪ ----‬شری‬ ‫‪.‬شارما ‪ Mrityunjay‬شری‬

‫‪ - Shrimati Dayawati Upadhyay‬دختران‬ ‫‪Shrimati Shailbala Pandya‬‬

‫)چارلز کلرک )آمریکا ‪ ARTHUR‬نگر‬


‫حتی به عنوان یک پسر کوچک چارلز کلرک به حال قدرت به پیش بینی آینده با توجه به یک ادراک خارج از احساس‬ ‫عادی غیر معمول‪ .‬او نگه داشته می گوید که انسان نه تنها این بدن ناخالص است‪ ،‬اما یک انبار از قدرت الهی‪ .‬این قدرت‪،‬‬ ‫نور‪ ،‬درخشندگی و همه قدرت که انسان آرزوی از خدا رسیدن است‪ .‬اما این قدرت در انسان نهفته است و آن را به بیدار‬ ‫‪.‬شود‬

‫در چند روز در این کشور از آسیا )نشان می دهد هند(‪ ،‬انقلب بزرگ فکری شدید‪ ،‬در سال ‪ 1971‬آغاز شود‪ .‬پس از ‪10‬‬ ‫سال آن را در تمام جهان گسترش یابد‪ .‬و در نتیجه روح و روان انسان نهفته خواهد شد مجبور به بیدار کردن به الوهیت‪.‬‬ ‫انرژی که انسان کامل غافل از امروز خواهد بود موضوع مطالعه و دستیابی برای همه در جهان است‪ .‬علم به نوبه خود‬ ‫جدید و کامل با ارزشهای معنوی را تحت تاثیر قرار‪ .‬از این ارزشهای معنوی و انرژی خواهد بود بند ناف ابریشمی است‬ ‫‪.‬که همه ملل جهان را به هم گره میزنند‬

‫ارتباط شگفت انگیز از نبوت آرتور کلرک این است که احترام ما پیر کل هند ذهنی تا سال ‪ 1971‬نوتبوک مانند اقیانوس‬ ‫ضرب المثلی و آن قسمت از جواهرات که به عنوان یک نتیجه ظهور قدرت روح بزرگ بود‪ .‬به منظور تشدید این تان‬ ‫شدیدا فکر‪ ،‬به منظور بیدار کردن الوهیت در انسان و به منظور بر روی زمین به آسمان آشکار احترام مربی ما‬ ‫و شدید در کوه های هیمالیا انجام است‪ .‬این انرژی الهی جمع آوری شده توسط او را در تمام جهان باران شد ‪penances‬‬ ‫و همانطور که در پیش بینی این پیغمبر بزرگ جنبش انقلب فکری در همه کشورها در این ‪ 10‬سال منتشر شده است‪ .‬این‬ ‫به جهت مثبت به همه‪ .‬این به دلیل این است که جهان علمی تحقیق به قوانین معنوی فقط آن را به عنوان قوانین مواد‬ ‫است‪ .‬در واقع تنها قدرت معنوی است که آن را در کمک به آن تلش به طوری که کل جهان خواهد شد گره خورده‬ ‫‪.‬است‪ .‬این پیش بینی در آن پیشگویی شده است ‪unitedly‬‬

‫تمام پیشگویی های خود را از استقلل هند‪ ،‬دوستی بین چین و پاکستان‪ ،‬جنگ بین روسیه و چین آمده اند درست است‪.‬‬ ‫البته ممکن است زمان نبوده است دقیق در عین حال باید نبوت خود را از انقلب فکر نادر و تحول دوران قبل از سال‬ ‫‪ 2000.‬میلدی تردید نیست‪ ،‬زیرا شرایط امروز در حال حاضر در این مسیر تکیه شده است‬

‫)مجارستان( ‪ MRS. VORISKASILVIGAR‬نگر‬

‫که هند به آزادی سیاسی از ‪ Voriskasilvigar‬یک افسر انگلیسی در یک شرط بندی با بزرگ مجارستان نگر خانم‬ ‫حکومت بریتانیا دست گذاشته بود‪ .‬او به نوبه خود پاسخ داد‪ --- :‬هیچ قدرتی در جهان نمی تواند همچنان به هند برده‬ ‫سیاسی پس از سال ‪ .1944‬سرنوشت آن خواهد درخشید و از آن است که مردم مذهبی هند است که طلیعه چیزی بودن در‬ ‫‪.‬صلح و آرامش در کل جهان‬

‫‪:‬پس از سال ‪ ،1944‬هند سیاسی مستقل شد و همه شاهد‪ .‬حقیقت دیگر از این پیشگویی به شرح زیر است‬


‫هند شکوه به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان به دست آورید‪ ،‬اما از آن خواهد شد که تا حد زیادی به قبل از تبدیل شدن"‬ ‫به یک قدرت فوق العاده مبارزه‪ .‬سطحی بار خواهد باشد سخت در عین حال پیامبر بزرگ خواهد شود به دنیا آمد در این‬ ‫کشور است که با جمع آوری هزاران نفر از افراد کمتر مجهز خواهد شجاعت بسیار است که این مردم بسیار کوچک‬ ‫خواهد شد مردم به اصطلح مادی و به چالش کشیدن خواهد ایدئولوژی دوم را به عنوان گمراه کننده است اثبات القاء‬ ‫است‪ .‬پس از آن مردم صالح و ساده پیروز خواهد شد و صلح در همه جا گسترش یافته است‪ .‬با این حال‪ ،‬پس از زور‬ ‫ارزش مبارزه سخت انسان را بر اساس دائم تقویت‪ .‬ویژگی های آن بسیار روشن در سال ‪ 2000‬میلدی خواهد بود و به‬ ‫" ‪.‬این ترتیب بعد از آن جهان را سرریز با عشق‪ ،‬محبت‪ ،‬صداقت‪ ،‬احساس دیگران رفاه و برادری جهانی است‬

‫شرایط وحشتناک از امروز اثبات این نبوت است‪ .‬درگیری های امروز در اوج خود است‪ .‬معلم محترم ما در سال در سال‬ ‫‪ 1958‬خود را به اخوان المسلمین کاظم پریور گایاتری در سراسر جهان گسترش یافته بود و بعد از آن نیز اعلم کرده بود‬ ‫که ‪ 21‬سنت قرن خواهد بود یکی از تابشی است‪ .‬برای مرتبط کردن فلسفه با عمل آینده ای روشن را از طریق رسانه جاپا‬ ‫از مردم انکار ‪ lakhs‬فداکاری آتش( بافته شده است‪ .‬مردم جهان شاهد ‪ ----‬اعلمیه از عزم( ‪) Yajna‬شعار مانترا( و‬ ‫عادات ناپسندیده‪ ،‬اعتیاد و غیره این است که از جنبه های موثر نشانه ای از عصر جدید روشن و دوباره جوان سازی از‬ ‫یک جامعه متمدن است‪ .‬این اشاره گر از مربی احترام ما نسبت که درک الهی است و است که در این نبوت به تفصیل‬ ‫شرح داده شده است‪ .‬قطعا مردم مومن در حال افزایش است و اخلق از گایاتری پریور است که ثابت شده درست شده‬ ‫است‪ .‬مردم اعلم شود که همه امید خود را در حال حاضر بر روی شانه های بزرگ از گایاتری پریور استراحت‪ .‬این‬ ‫‪.‬خانواده جهان است که واقعا در همه جا گسترش برادری است‬

‫این است که قطعا یک پیامبر است که بدون اختلف طبقه‪ ،‬جنس‪ ،‬وارنا‪ ،‬مذهب‪ ،‬زبان‪ ،‬بال و پایین و غیره القا کرده است‬ ‫که بسیاری از مردم در جهان به جذب قاعده "ما تغییر خواهد کرد‪ ،‬دوران تغییر خواهد کرد‪ ".‬اثبات از این است که نمرات‬ ‫‪ Sandhi‬یوگا ویژه ‪ Purnahuti‬که در کشورهای دور انجام شده و برای اولین بار از ‪Yajnas Ashwamedha‬‬ ‫‪.‬در اگرا ‪ Anvalkheda‬در محل تولد پیر ما ‪Mahapurashcharan‬‬

‫)جرارد )هلند ‪CHRISEY FUTURSIST‬‬

‫جرارد هلند نگر بزرگ نه تنها در هلند بلکه در کل اروپا ثابت شده است که شده ‪ Chrisey‬در این قرن پیغمبر بزرگ‬ ‫است‪ .‬او نه تنها به درستی پیش بینی آینده‪ ،‬اما به درستی در مورد زندگی گذشته صحبت کرد‪ .‬تقریبا تمام پیشگویی های‬ ‫‪:‬او آمده اند درست است‪ .‬امروز شرایط جهان اثبات نبوت او ساخته شده است به شرح زیر است‬

‫من شاهد است که در یک کشور بسیار باستانی از شرق‪ ،‬هند‪ ،‬مانند یک مرد بزرگ گرفته است تولد که طلیعه چیزی بودن‬ ‫و انجام و ارائه )‪ (Yajnas‬از افراد مبتل به غالب زنان کمک او خواهد شد‪ .‬آنها آیین آتش ‪. lakhs‬در رفاه کل جهان‬ ‫مواد معطر را به آتش‪ .‬دود بیرون آمدن از آن جو را پاک کنید‪ .‬همه مردم جهان را در جهت خود را زل زل نگاه کردن و‬ ‫گوش دادن به این سنت بزرگ‪ .‬همه رهبران سیاسی خواهد شد مجبور به نشستن بر روی یک دیاس‪ .‬اثبات این نبوت در‬ ‫پایان از ‪ 20‬هفتم قرن و بعد از آن کل جهان خواهد شد با هم در یگانگی گره خورده است‪ .‬در همه جا خواهد بود رفاه و رفاه‬ ‫وجود دارد‪ .‬بدون خشونت‪ ،‬جرم و جنایت‪ ،‬فعالیت های غیر قانونی و غیره کسانی که ننگین‪ ،‬ستمکار و بی احترامی نشان‬


‫می دهد برای زنان به شدت تنبیه می شود وجود خواهد داشت‪ .‬مردم به شیر بیشتر می نوشند‪ .‬تعداد گل‪ ،‬درختان و غیره‬ ‫‪.‬خواهد شد زیاد‪ .‬زیبایی طبیعت در همه جا شکوفه خواهد شد‬

‫در واقع احترام ما پیر فعال گایاتری پریور که مردم می گویند ماهرانه انجام شد‪ .‬این را می توان گفت که انقلب عالی این‬ ‫قرن است‪ .‬در نتیجه اجازه می دهد زنان به شعار مانترا گایاتری این است که از قدرت مادری را درک قدرت او جلو آمد و‬ ‫‪.‬به حمل شعله قرمز است‪ .‬این بود که از قبل پیش بینی آینده نگر به بال‬

‫با پرسیدن از افراد به جذب قاعده "من با دیگران در راه است که من انتظار دارم دیگران را به مقابله به مثل رفتار"‪.‬‬ ‫تدریس اعراض و اهداف معنوی به دست آورد‪ ،‬که در آن زمان ‪ Yajna‬هنگامی که معلم محترم ما را از طریق رسانه‬ ‫برای رفاه تمام موجودات و آینده نگر شاهد با چشمان بسته‪ .‬در واقع ‪ Yajnas‬قدرت از گایاتری پریور تنظیم برای انجام‬ ‫مفید در تصفیه از عناصر طبیعی مانند آب هوا و غیره‪ ،‬همراه با سلمت خوب ثابت شده که ‪Yajnas Ashwamedha‬‬ ‫‪.‬نشان داده شده است ‪ Yajnas‬توسط تحقیقات انجام شده بر روی‬

‫‪).‬ژول برن نگر )فرانسه‬

‫ژول برن یک نویسنده پرکار و آینده نگر بزرگ بود‪ .‬در سال در سال ‪ 1962‬هنگامی که ارتش روسیه و آمریکا به چالش‬ ‫کشیده شده به یکدیگر است‪ .‬بمباران وحشتناک‪ ،‬استفاده از بمب اتم همراه با موشک وجود دارد‪ .‬سوئیچ برای جنگ در‬ ‫مورد فشرده بود و در آن زمان رهبران سیاسی فرانسه خواسته ژول برن‪" ،‬خواهد کرد که این جنگ برنده" ژول برن‬ ‫جواب داد‪" :‬هیچ کس‪ .‬از آنجا که جنگ وجود نخواهد داشت‪ .‬روسیه به کناره گیری کند‪" .‬این دقیقا چیزی است که اتفاق‬ ‫‪.‬افتاده است به خاطر روسیه عقب نشینی است‬

‫‪.‬یک دهه قبل از انسان بر روی ماه فرود آمد‪ ،‬او را به این رویداد پیش بینی کرده بودند‬

‫‪.‬نبوت خود را از فرانسه توسط هیتلر شکست خورد همچنین به درست است‬

‫‪.‬بنابراین پیشگویی بسیاری از ژول برن آمده اند درست است‬

‫‪:‬به عنوان مدرک از زمان معاصر‪ ،‬پیشگویی زیر از دکتر ژول برن اثبات درست باشد‬


‫تا سال ‪ 2000‬میلدی‪ ،‬جمعیت جهان به ‪ 600‬کرور و لمس اکثریت مردم در آسیا و آمریکا اقامت است‪ .‬بدون شک‪ ،‬وجود‬ ‫خواهد داشت بدون جنگ هسته ای و در عین حال مبارزات طبقاتی مبتنی بر تقویت‪ .‬از یک طرف منازعات کلس وجود‬ ‫خواهد داشت و از سوی دیگر انقلب معنوی بسیار جدید برگزار خواهد شد که به اسرار جدید از خدا و روح ما را اشکار‬ ‫مرگ( نابود خواهد شد تاکید است‪ .‬به جای ‪ (Vaam‬کنند‪ .‬علم آن را به عنوان یک نتیجه از آن الحاد و مسیر سمت چپ‬ ‫آن‪ ،‬ایمان‪ ،‬تقویت عدالت‪ ،‬اخلق‪ ،‬اعتماد‪ ،‬نظم و انضباط و حس وظیفه صالح‪ .‬همه این تغییرات خواهد بود سنگ پایه و‬ ‫‪.‬اساس یک انقلب در سراسر جهان است‬

‫روسیه و آمریکا در حال تصمیم گیری سیاسی از آن به نظر می رسد که پیش بینی های ژول برن است که وجود خواهد‬ ‫داشت بدون جنگ هسته ای خواهد آمد واقعی و در عین حال او پیش بینی کرده است نزاع در حال وقوع است‪ .‬این است‬ ‫جهان قطعا رفتن ‪ turmoils‬قبل از آن خاموش می شود‪ .‬اینجا زیرا ‪ radiantly‬شعله بیشتر ‪ flickers‬که بسیار شبیه به‬ ‫‪.‬برای پایان دادن به این منازعات تصادفی نخواهد بود‬

‫اثبات این نبوت است که دانشمندان بزرگ را بر دین مورد احترام ما پیر توافق از آن است که بسیار علمی است‪ .‬نظر‬ ‫دانشمندان است که انسان توده ای از مواد شیمیایی است تنها ثابت شده است کامل نادرست است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫دانشمندان معتقدند که یک قدرت الهی است که در پشت ایجاد و نگهداری از کیهان ما است‪ .‬این قدرت الهی نهان‪ ،‬هیچ‬ ‫یک دیگر از خدا است‪ .‬خدا به طور مستقیم به اصل روح ما متصل می شود‪ .‬و به درک این عمیقا بسیاری از تحقیقات در‬ ‫سراسر جهان انجام شده است‪ .‬مربی احترام ما با نوشتن کتاب "خدا کجاست و چه طبیعت او به ما داده است مسیر تحقق‬ ‫‪.‬به خدا و انجام تحقیقات روحانی است‬

‫من به شدت که این انقلب معنوی در هند آغاز دستگیری‪ .‬با توجه به حالت خود را از اعدام من با ژان دیکسون بیش از‬ ‫این واقعیت است که این شخص در حال حاضر تولد قبل از سال ‪ 1962‬میلدی گرفته شده و که در این لحظه او در تلش‬ ‫اصلی خود در هند درگیر شده متفاوت است‪ .‬این شخص الهی خواهد شد که شرکت در نهضت آزادی هند و پیروان او‬ ‫هستند بسیاری از‪ .‬پیروان او یک سازمان قدرتمند و به شکل در مدت زمان کوتاه تمام جهان را تحت تاثیر قرار‪ .‬و با‬ ‫نیروی روح خود را به راحتی و با موفقیت در مورد این تحولت از این دنیا که در حال حاضر به نظر می رسد غیر ممکن‬ ‫‪.‬را به ارمغان بیاورد‬

‫به نظر می رسد بر آرزوهای بلندش ما به دانستن آینده به عنوان مدرک از ماهیت فنا ‪ Bernes‬مستعد این است که ژول‬ ‫ناپذیر روح ما است‪ .‬بدن معتقد است که هرگز از آن برای همیشه باقی خواهد ماند چرا که طبیعت آن است که فاسد شدنی‬ ‫است‪ .‬اما روح فناناپذیر است از این رو حتی بیشتر از حس کنجکاوی خود را از گذشته است که نسبت به تحولت آینده‬ ‫است‪ .‬اگر انسان عقل او‪ ،‬درک تبعیض آمیز و تلش برای متحد این تحولت پس از آن در آینده نه تنها یک فرد نیست‪،‬‬ ‫بلکه کل نژاد بشر را می توان به درخشندگی تغییر کرده است‪ .‬هنگامی که این کار می تواند توسط انسان نمی شود اعدام و‬ ‫بیدار روح )دستیاران( آشکار بر روی زمین و به عنوان هر از خداوند آرزوی دوران ‪ alongwith‬سپس حکیمان بزرگ‬ ‫جدید ایجاد شده است‪ .‬آقای ژول برن معتقد است که در تاریخ آینده نزدیک خود را و تکرار است که هیچکس نمی تواند‬ ‫‪.‬مانع این دگرگونی است‬


‫تا ‪ 1962‬سال‪ ،‬احترام ما پیر ‪ 50‬سال به اتمام بود‪ .‬از همان ابتدا او را در زمان شرکت در فعالیت های رفاه اجتماعی و‬ ‫در اوج خود در هند بود که او در سن مناقصه از ‪ 15‬سال زخم از بنده خدمتکار ‪ untouchability‬ملی است‪ .‬هنگامی که‬ ‫خود را با وجود مخالفت های شدید را از خانواده اش و مردمی روستای شسته‪ .‬او زخم مقید کردن‪ ،‬در خدمت او را در‬ ‫مخالف شیوه های نامطلوب‪ .‬او اعدام بسیاری از برنامه های رفاه اجتماعی است‪ vociferously .‬همه جهات و در نتیجه‬ ‫او فعالنه در مبارزه برای استقلل سیاسی هند شرکت کردند‪ .‬او به زندان رفت و سه بار‪ .‬به منظور به دنبال رد پای مربی‬ ‫از جهان که پیروان کرور در تعداد و در بیش از ‪ Rishi‬احترام ما است‪ ،‬اسارت از کاست یا مذهب وجود دارد‪ .‬او اولین‬ ‫‪ 90.‬کشور پخش شده است‪ .‬اثبات نبوت ژول برن شخصیت و رفتار از معلم احترام ما است‬

‫‪ CHEIRO‬نگر‬

‫در شنیدن ‪ wonderstruck‬استاد انگلستان پیش بینی رویدادهای آینده بر اساس محاسبات نجومی است‪ .‬مردم ‪Cheiro‬‬ ‫پیشگویی خود بودند‪ .‬او مردم با پیش بینی جنگ در آفریقای جنوبی‪ ،‬مرگ ویکتوریا‪ ،‬تاریخ مرگ ادوارد سهام‪ ،‬سقوط‬ ‫‪.‬جادوگر طالع بینی نامیده می شد ‪ Cheiro‬تزار روسیه و سال صحیح از جنگ آلمان‪ ،‬شگفت زده شده است‪ .‬پروفسور‬

‫‪:‬است ‪ Cheiro‬این پیشگویی پروفسور ‪FOLL.‬‬

‫نفوذ امکان یک انقلب عقل در نظر ‪ T‬خورشید سیاره بسیار قدرتمند برای هند است و آن را در دلو است‪ .‬هیچ قدرت‬ ‫‪.‬گرفتن مکان و اثر مقدس آن خواهد شد در سراسر جهان دیده می شود وجود دارد‬ ‫‪).‬انگلستان( ‪ Cheiro‬پروفسور ‪-------‬‬

‫‪.‬بر اساس در کنده کاری از سنگ در مصر ساخته شده است ‪ G. Vegilatin‬پیشگویی بسیار شبیه شده است توسط‬

‫با وجود دنبال عادی خارج ‪ uplifter.‬خواهد بود که مدت زمان کار از یک بزرگ جهان ‪ AD‬سال سال ‪ 1930‬به ‪2000‬‬ ‫هنوز قدرت الهی او آنقدر شدید است که او در زمان زندگی خود را تبدیل ¾ ملحدان جهان به مؤمنان از خدا خواهد بود‪.‬‬ ‫‪.‬شاهد انقلب فکری خود را ‪ wonderstruck‬تحصیل کرده ترین افراد جهان تبدیل خواهد شد‬

‫در مورد شرایط و چگونگی تغییر جهان به ما نشان می دهد این است که زمان برای نصب و راه اندازی مجدد یک تمدن‬ ‫جدید و جامعه جدید است‪ .‬فلسفه ما مربی محترم تان شدیدا در ذهن همه است‪ .‬این است که به القای ایمان به معنویت‬ ‫است‪ .‬استکبار از عقل است سجده به احساسات مقدس از قلب است‪ .‬جهان این است که به سمت این احتمال که در آن کل‬ ‫‪.‬جهان را در صلح و آرامش و احساس خوب بودن برای یک دیگر ساکن است‬


‫‪.‬هند توجه است که پیامبر خدا است ‪ OF SEERS‬توافق‬

‫هند با اشاره به دوران جدید ساخته شده است به نظر می رسد به طور کامل با تمام ‪ seers‬آینده پژوهان خارجی آن نبوت‬ ‫‪.‬کارهای اجرا شده توسط معلم محترم ما ارتباط است‬

‫بزرگ پیغمبر سنت بود‪ .‬او تا به حال ظرفیت های فوق العاده ای را به شیرجه رفتن ‪ Aurobindo‬شری ‪Mahayogi‬‬ ‫عمیق به حوادث آینده‪ .‬که او با چشمان بسته دیدم‪ ،‬هر آنچه که او را در قلب خود تجربه به دست می آمد درست است‪.‬‬ ‫‪.‬همه کلمات خود را درست در زمان مناسب بود‬

‫‪ Prajnavatar.‬ما در حال حاضر تجربه خود را در کلمات خود را در رابطه با یک نگاه اجمالی از‬

‫‪ AUROBINDO‬شری ‪ SAINT‬پیغمبر‬

‫‪.‬بار با شکوه هند بسیار نزدیک است‪ .‬دوباره آن را از اعتبار گسترش جریان عدالت و فرهنگ در کل جهان را دریافت کنید‬

‫در روح و روان من آشکار الهامات الهی و آنها می گویند که شکوه هند است بسیار نزدیک است‪ ،‬برخی از افراد سعی‬ ‫کنید تا مجبور آن به دنبال سنت های غربی‪ ،‬اما مطمئنم که یک جنبش خواهد شد در هند آغاز که با از بین بردن تمایلت‬ ‫ننگین ما خواهد شد را به روح و روان ما جدید جهت معنوی است‪ .‬و این شکوه از هند تقویت کند‪ .‬یک بار دیگر این‬ ‫‪.‬جنبش را در شادی های عصر طلیی در کل جهان به ارمغان بیاورد‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬


‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫همه کلمات خود را به ما یک احساس است که او در واقع »دید« که او نوشت‪ :‬یعنی همه از نام‪ ،‬شکل‪ ،‬شخصیت‪ ،‬فعالیت‬ ‫‪.‬کامل مناسب مربی مورد احترام ما است‬

‫است که به خوبی شناخته شده در جهان است‪ .‬در بند ‪ "Savitri" 4‬به نام ‪ Maharshi Aurobindo‬بزرگ شعر‬ ‫)صفحات ‪ ( 336-335‬با اشاره به رسول پیشرو قدرتمند خدا او را به نیروهای ما را به حفر عمیق به واردات عمیق خود‬ ‫"‪.‬را‪ .‬به نظر می رسد به عنوان اینکه او نوشته است و این همه با در نظر گرفتن مربی ما را "مظهر یوگا شاکتی است‬

‫‪ ANANDACHARYA‬نگر سوامی‬

‫که در سال ‪ 1983‬در بنگال متولد شده بود یک هندی بود‪ .‬پس از آن او ساکن نروژ بود‪ .‬او مریم ‪Anandacharya‬‬ ‫روحانی‪ ،‬فیلسوف‪ ،‬متفکر و مفسر دین انسان بود‪ .‬او ادراک خارج از احساس عادی بود‪ .‬او در سال ‪ 1910‬اعلم کرده‬ ‫‪.‬بود که مردم باید آماده شدن برای جنگ جهانی اول در عرض ‪ 4‬سال است‬

‫که توسط یک خبرگزاری انگلیسی سوال او گفت که برای یک جنگ جهانی آماده می شد‪ .‬هر دو این پیشگویی ها درست‬ ‫‪ Krushchev‬باشد ثابت شد‪ .‬همچنین در پیشگویی خود را از مرگ کندی‪ ،‬مارتین لوتر‪ ،‬موسولینی و رهبری آیزنهاور و‬ ‫‪.‬آمد درست است‬

‫‪:‬نبوت وجود دارد تصویر واقعی از واقعیت است ‪ FOLL.‬در‬

‫دین واقعی را به شکل یک سازمان یا گروه برای اولین بار در کشور خود من را‪ .‬همراه با نهضت آزادی هند به دنیا آمد‬ ‫اما پس از ‪ 24‬سال در سال ‪ 1971‬میلدی آن را به کل هند در قالب یک سازمان قوی روشن شده است‪ .‬از یک سو بحران‬ ‫گسترده در سیاست جهانی وجود خواهد داشت و در آن سیاست هند فعال ترین خواهد بود‪ .‬آن سازمان است که برای تعالی‬ ‫معنوی ظاهر می شود‪ ،‬یک نقشه جدید رفاه جهانی را‪ .‬رهبر‪ ،‬مدیر این سازمان خواهد بود سرپرست خانوار و شهرت به‬ ‫عنوان بزرگترین متفکر در حافظهی تاریخ جهان به دست آورید‪ .‬این مرد ترسیم اخلق رفتاری از مسئولیت های هر فرد‬ ‫نسبت به جامعه و همکاری همه ملل در یک محیط مسالمت آمیز همزیستی‪ .‬اگر تمام افکار خود است که او را بر روی‬ ‫‪.‬کاغذ قرار داده است در قالب کتاب منتشر و سپس این کتاب بیش از ‪ 100‬پوند وزن خواهد داشت‬


‫پیغمبر بزرگ گفته است که ‪ 24‬سال بعد یعنی استقلل هند در سال ‪ 1971‬میلدی یک نهاد مذهبی خواهد ساخت تا به یک‬ ‫سازمان بزرگ‪ .‬آن را ترسیم از نقشه صلح جهانی است‪ .‬اثبات این نبوت است که ریاضتهای شدید معلم محترم ما که در‬ ‫سال )‪ ( 1971‬شروع به روان و همه را به عنوان یک نتیجه که نمرات از مردم پیوست پریور گایاتری را تکان داد‪ .‬مادر با‬ ‫پیوستن به نیروی روح خود را به مربی احترام ما محترم ثابت گفته ‪ .11 = 1 + 1‬حل واقعی انجام شده توسط معلم محترم‬ ‫فلوچارت بود‪ .‬بنابراین هدف از جهان ‪ imbibed‬ما که اخلق رفتاری از همه شد و امروز در تمام گوشه و کنار جهان‬ ‫رفاه قطعا متوجه خواهد شد‪ .‬او بر رفتار خوب و کنترل خود را به عنوان سنگ پایه از پیشرفت معنوی و مادی نگاه کرد و‬ ‫از این رو او بسیار پر سر و صدا در مورد آن در حالی که قرار دادن آن بر روی کاغذ است‪ .‬در واقع نوشته های مربی‬ ‫احترام ما را سنگین تر از وزن بدن خود را‪ .‬این است که آینده نگر اشاره کرد‪ .‬اساس آینده جهان روشن خواهد بود این‬ ‫‪.‬اخلق خیلی رفتاری است‪ .‬و چون از آن جهان تابش با صلح است‬

‫‪ OF SAINT SURDAS‬نبوت‬

‫کور از بدو تولد بوده است‪ .‬او با چشمان باز جهان هرگز شاهد‪ .‬با این حال‪ ،‬شعر او نمونه ‪ Surdas‬بزرگ‪ ،‬شاعر و سنت‬ ‫ای از تصاویر زنده است‪ .‬در واقع شهود او بیدار شد‪ .‬بنابراین با چشم های نامحسوس خود او را دیدم همه موجودات‪،‬‬ ‫‪.‬جهان و برهمن )خدا( است‪ .‬به گفته وی زمان راهپیمایی پیش در این جهت است‬

‫‪:‬با چشم بصری خود می نویسد ‪ Surdasji‬در یک آیه‬

‫پس از سال ‪ 1900‬در جهان تبدیل خواهد شد‪ .‬پس از این تحول بزرگ‪ ،‬عدالت در جهان حاکم و برای هزاران سال وجود‬ ‫‪.‬خواهد داشت و صلح جهانی است‪ .‬این که زمان بسیار است‬

‫‪ SAINT VISHWARANJAN BRAHMACHARI‬نگر‬

‫تبدیل خواهد ‪ Lalbahadur Shastri‬پیش بینی کرد که شری ‪ Vishwaranjan Brahmachari‬هنگامی که سنت‬ ‫را به عنوان نخست وزیر برای مدت زمان ‪ Shastriji‬اعلم کرد که ‪ sorrowfully‬شد نخست وزیر هند او همچنین‬ ‫بسیار کوتاه باقی می ماند فقط به این دلیل از مرگ مانع خود را در خارج از هند است‪ .‬بعدها هند نخست وزیر زن داشته‬ ‫‪.‬باشد‪ .‬این دقیقا چیزی است که اتفاق افتاده است‬

‫او در ادامه گفت که در روزهای آینده هند تعداد زیادی از نشیب و فراز زندگی روبرو هستند پرداخته شده است‪ .‬اما این نیز‬ ‫یک رویداد بزرگ یک انقلب معنوی در این کشور نیز برگزار خواهد شد را‪ .‬اگر چه این انقلب را در مرکز هند آغاز‪ ،‬اما‬


‫این انقلب ‪ propounder‬آن را در سراسر کشور گسترش یابد‪ .‬از اعتبار اتحاد شمال و جنوب هند در یک بند ناف به‬ ‫بروید‪ .‬هند در یک زمان کوتاه دوباره برقرار آرمان های جدید خواهد شد که توسط مردم کل جهان است‪ .‬مردم به طور‬ ‫داوطلبانه به فعالیت ننگین و جذب رفتار وارسته‪ .‬در افراد در آینده به جای رقابت با یکدیگر بیش از پول‪ ،‬وضعیت‪ ،‬وسایل‬ ‫رفاهی مواد و غیره را با یکدیگر رقابت با یک دیگر برای تبدیل شدن به صادقانه تر‪ ،‬وضع خیریه تر‪ ،‬سختکوش و‬ ‫‪.‬تعاونی‬

‫کوچک و غول پیکر می توانید ببینید که مردم به طور داوطلبانه انکار عادات ناپسندیده‪ ،‬و اعتیاد مثل ‪ Yajna‬در هر‬ ‫قمار‪ ،‬الکل‪ ،‬مواد مخدر و غیره‪ .‬شخصیت الهی ما از مربی محترم تان شدیدا در ذهن همه است‪ .‬مردم می رویم به سمت‬ ‫هدف از عملیات های وارسته است‪ .‬با مردم به آسانی از شمال به جنوب و شرق به غرب با هم بودن بند ناف فرهنگ‬ ‫‪.‬مقدس گره خورده است‪ .‬بنابراین نبوت ثابت شده است درست است‬

‫‪ PARAMHANS RAJNARAYAN PATASHASTRI‬نگر‬

‫که مکان الهی در هند که در آن لرد کریشنا متولد شد‪ .‬او به همراه با پسر کوچک گاو چران مخالف بی ‪Mathura‬‬ ‫به دست آورد و پس از ‪ Jarasandh‬و ‪ Kansa‬عدالتی‪ ،‬و غیره اخلق ناپسندیده او پیروزی بر شیاطین وحشتناک مانند‬ ‫این عمل بسیار ‪ Vrajvasis.‬در انگشت کوچک خود را برداشته به طوری که برای محافظت از ‪ Govardhan‬آن از تپه‬ ‫با شخصیت او و ‪ Acharya‬شارما ‪ Rishi Shriram‬است که دوباره وضع شده توسط احترام ما مربی یوگا ویژه‬ ‫فعالیت های مختلف‪ .‬با در نظر گرفتن همراه با مردمی عادی را به او‪ ،‬او مخالف فعالیت های اجتماعی بودند که بد اخلق‬ ‫و تحریف است‪ .‬برای دفع این همه ما نوشت‪ :‬بسیاری از ادبیات مقدس که البته شیاطین کشتن نیست‪ ،‬اما قطعا کردن‬ ‫پیروزی ‪ Govardhan‬فعالیت های شیطانی و شخصیت ننگین مصون داشته است‪ .‬برای رفاه جهانی او مطرح تپه‬ ‫فرهنگی با کمک پسر کوچک های گاو چران همراه با قدرت فوق العاده خود را‪ .‬این است که اثبات می کند که ‪ 21‬سنت قرن‬ ‫‪.‬تابشی قطعا خواهد بود‪ .‬نبوت قطعا اشاره به تلش معنوی و مقوی مربی احترام ما است‬

‫فلورانس با حس ادراک خارج از احساس عادی )اگر او گیراندم بسیار پس از آن که چرا او را به نام مربی ‪LADY‬‬ ‫احترام ما نیست؟( آغشته‬

‫به راستی بانوی نیوجرسی )امریکا( به نام فلورانس عجیب بود‪ .‬هنگامی که او یا شخص و یا هر ماده استفاده شده توسط‬ ‫آن شخص را لمس کرد‪ .‬او به درستی می تواند وقایع زندگی آن شخص را توصیف کنید‪ .‬با قرار دادن ایمان به این قدرت‬ ‫فوق العاده ای از دولت بسیاری از فلورانس‪ .‬و موسسات خصوصی در غیر این صورت لینحل حل مشکلت خود‪ .‬هر چه‬ ‫او گفت‪ :‬کامل درست بود‪ .‬با توجه به مشکلت مناطق و مکان ها او پاسخ داد‪ :‬تنها در صورتی او را مورد سوال بود‪ .‬با‬ ‫این حال او به طور داوطلبانه در مورد آینده جهان سخن گفت‪ .‬تمام پیش بینی های او در مورد عصر جدید در توافق با‬ ‫مربی احترام ما هستند‪ .‬هر زمان که او از تحول دوران خواهد بود که توسط یک سنت بزرگ اعدام سخن گفت آن است که‬ ‫بسیار روشن است که او تا به حال تصویری از مربی محترم ما در بوم چشم ذهن او‪ .‬تنها چیزی که شگفت انگیز است که‬ ‫با وجود دیدن آینده را به وضوح به همین دلیل او نام مربی محترم ما نمی‪ .‬شاید پاسخ این سوال توسط معلم محترم ما با‬ ‫‪ ----‬توجه به زمانی که او می گوید که‬


‫"‪.‬شخصیت من خواهد آمد که در باز تنها در زمان مناسب است"‬

‫پیشگویی که به حقیقت می پیوندند‬

‫با توجه به این این امر می تواند از محل به صحبت در مورد پیشگویی های خاصی در مناطق و یا افراد از آنجایی که آنها‬ ‫بسیاری از افراد‪ ،‬در عین حال ما برگزار خواهد شد قبل از خوانندگان جهان مشکلت و حوادث پیش بینی شده توسط‬ ‫‪.‬فلورانس است که به حقیقت می پیوندند‬

‫در سال ‪ 1964‬میلدی‪ ،‬او گفته بود که تحقیقات کسانی که اعتقاد به قدرت الهی زیاد است‪ .‬حتی کشورهای کمونیستی که‬ ‫بیدین هستند توسط مردم تحت تاثیر قرار خواهد شد‪ .‬تنش میان کشورهای کمونیستی وجود خواهد داشت‪ .‬در آسیای‬ ‫مرکزی‪ ،‬اعراب به پیروزی بر اسرائیل بدست نمی آورد‪ .‬او از تنش بین کشورهای مختلف هشدار داد اما در نهایت آن را‬ ‫‪.‬به جنگ جهانی منجر خواهد شد‬

‫این نبوت از فلورانس آمده است درست است‪ .‬دانشمندان در حال حاضر به یک قدرت فوق العاده الهی تحقیق‪ .‬پژوهش از‬ ‫در حال حاضر شروع به کار کرد‪ .‬تنش میان کشورهای کمونیستی مانند ‪ Ashwamedha Yajnas‬قد و قامت از‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬چکوسلواکی در حال افزایش است‪ .‬اعراب عمل حمله اسرائیل متوقف شده است‪ .‬این به این دلیل است که‬ ‫آنها در پیشرفت سازمان ملل خود را درگیر شده است‪ .‬صدام حسین رئیس جمهور عراق رفت و برای جنگ با آمریکا‪ .‬این‬ ‫‪.‬نگاه به جنگ جهانی فکر شکستن‪ .‬با این وجود این خطر مصون داشته شد‬

‫او در کتاب "سقوط فرهنگ جنجالی" او که قبل از سال ‪ 2000‬میلدی خواهد بود وجود دارد سقوط ایدئولوژی مادی غرب‬ ‫‪:‬و تعادل است که مادر طبیعت بیش از حد تحریف نوشته شده بود‪ .‬برای مثال‬

‫مردم خواهد شد پر از خشم‪ .‬رفتار زننده به اوج خود برسد‪ .‬آنهایی که در کشورهای که منجر به یک زندگی از حس نشاط‬ ‫تبدیل خواهد شد پر از ناامیدی‪ ،‬غم و اندوه و غم و اندوه است‪ .‬خواسته های زیاد و در نتیجه نفرت در میان مردم وجود‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در همه جا خواهد بود خشونت و تخریب وجود دارد‪ .‬فقیر غنی غارت‪ .‬وجود خواهد داشت که فضای نزاع‬ ‫‪.‬مطلق در همه جا‪ .‬اما موج جدید اندیشه مقدس در هند کامل برطرف کردن اندوه از جهان‬


‫بدون نیاز به دادن خواننده مشتاق به عنوان مثال برای اثبات نبوت فلورانس وجود دارد‪ .‬راه حل برای مشکلت همه مردم‬ ‫با تکیه به سوی نشاط حس را می توان به وضوح در زندگی مربی مورد احترام ما است‪ ،‬اندیشه او و حرکت او دیده می‬ ‫شود‪ .‬خیلی واضح است که او اعلم کرد که‪" ،‬مادر تمام رفتار ننگین خودخواهی کوته فکر و استوار است که راه حل در‬ ‫حساسیت به بیداری به دیگران مشکل از طریق تلش معنوی است‪ .‬احکام او چنان قدرتمند است که آن را موجب مردم را‬ ‫" ‪.‬به قبول بصورتی پایدار و محکم است که تنها بر اساس آن می تواند آینده روشن جهان آشکار است‬

‫‪ SCIENTIFIC‬معنویت‬

‫خیلی واضح است که او می نویسد که این جریان فکری بسیار علمی اهمیت خدمت فداکارانه و برادری توضیح دهند‪ .‬او در‬ ‫ادامه تاکید کرد که هیچ تضادی وجود دارد تا آنجا که دین و علم مدرن مربوط است‪ .‬قله معنویت خالی از ماتریالیسم را‬ ‫روشن کند‪ .‬طبقه متوسط خواهد شد تا حد زیادی با این نوع تفکر را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬بنابراین این کلس‬ ‫‪.‬یک جامعه جدید تابشی ایجاد کنید‪ .‬و در نهایت کل جهان پرتو با شکوه‬

‫علوم مادی که وسایل رفاهی مواد تکمیل‪ ،‬به فکر علوم که افزاید به ارزش های اخلقی و ‪ instated‬احترام ما پیر پاسخ‬ ‫علوم معنوی که نیروی روح تقویت شده است‪ .‬این همزیستی از این جریان ‪ 3‬علمی است که تجلی یک معجزه خلق است‪.‬‬ ‫‪.‬این خواهد بود که در روزهای آینده روشن تر است‬

‫جنبش در سراسر جهان‬

‫تا ‪ 6‬من حس هفتم من درک است که مفسر از این جریان فکری بزرگ خواهد بود سنت احترام هند که در حال حاضر گرفته‬ ‫شده تولد‪ .‬نفوذ که سنت تابشی خواهد معجزات در همه جا ایجاد کنید‪ .‬کم نفوذ معنوی خواهد شد با تفکر او احساس جوانی‬ ‫‪.‬و شادابی می شود‪ .‬دور تا دور وجود خواهد داشت فضای معنویت است‬

‫آن دسته از مردم که تحت تاثیر فلسفه این سنت بزرگ را برای غرب برای رفاه جهان سر‪ .‬بعدها آنها را به گسترش در‬ ‫سراسر آسیا‪ ،‬اروپا و آمریکا است‪ .‬مردم جهان را تحت تاثیر تفکر این سنت بزرگ را در جای پای خود را دنبال کنید‪.‬‬ ‫غرب پس از او را به عنوان خداوند عیسی مسیح‪ ،‬مسلمانان به عنوان پیامبر خود را آسیایی ها و به عنوان تجسم از خدا‬ ‫‪.‬نگاه کنید‬

‫معجزه از جنبش ما احترام مربی این است که هر چند از آن است که ریشه در دین دارد در عین حال آن را به یک چشم‬ ‫انداز سکولر است‪ .‬مردم از تمام فرقه ها‪ ،‬جوامع و غیره دریغ نخواهد داشت برای پیوستن به نیروهای با او‪ .‬پیام خود را‬


‫در حال ورود به کشورهای غربی مردم بیشتر "نوشیدن" این افکار را با تشنگی‪ .‬این حقیقت به اثبات رسیده است در‬ ‫‪.‬در غرب شده است ‪ Yajnas Ashwamedha‬حالی که انجام‬

‫فکری ‪REVOLUTION‬‬

‫وجود خواهد داشت انقلب فکری به عنوان یک نتیجه از تفکر این سنت بزرگ است‪ .‬ایدئولوژی های فکری مردان را‬ ‫‪.‬متحول کند‪ .‬آنها پر از ایمان و احترام به خدا خواهد بود‬

‫‪.‬الوهیت در انسان‪ ،‬بهشت بر روی زمین است‬

‫دوست بزرگ از فلورانس که یک بار ‪ Morey Berstein‬روانشناسان و متخصصان هیپنوتیزم یعنی جهان معروف دکتر‬ ‫‪:‬گفته بود او را بود‬

‫دکتر‪ ،‬که لحظه ای در حال آمدن است بسیار نزدیک است که در آن مردم جهان به جای سیاستمداران قدرت زیر گرسنه به‬ ‫راه رفتن در پای کارگران وارسته اجتماعی را به عنوان خودتان‪ .‬در ‪ 21‬قرن خیابان مقدس موج اندیشه معنوی را در‬ ‫سراسر جهان گسترش یافته است‪ .‬در هر سازمان کشور از مردم مومن تمام فعالیت های ناپسندیده شایع در جامعه را از‬ ‫بین ببرد‪ .‬این موج فکری در هند‪ .‬بعد از آن در سراسر جهان گسترش یافته است‪ .‬در آن کشور مقدس من یک قدیس‬ ‫بزرگ تابشی است‪ .‬نور معنوی خود را شب و روز از خواب بیدار الوهیت نهفته در انسان را به عنوان آشکار به بهشت‬ ‫‪.‬بر روی زمین است‬

‫بیداری قدرت الهی‬

‫برخی از روزنامه نگاران تا به حال یک بار فلورانس به عنوان اینکه او چگونه گیراندم آینده پرسید‪ .‬چگونه محل از مردم‬ ‫و مواد از دست رفته می دانم که او‪ .‬فلورانس جواب داد‪" :‬حتی من نمی دانم چگونه این ممکن بوده است‪ .‬من شما را به‬ ‫یک واقعیت مهم در مورد آینده بگویید‪ .‬در پایان قرن ‪ 20‬هفتم نور از هند گسیل خواهد شد‪ .‬این نور به اطلع همه در مورد‬ ‫همه قدرت های الهی در جهان وجود دارند که تا کنون از درک ما پنهان است‪ .‬از طریق سنت الهی از هند این نور الهی در‬ ‫کل جهان گسترش یابد‪ .‬او همه را به راه رفتن در مسیر حقیقت الهام بخش‪ .‬در کل جهان خواهد شد که نور یک موج‬ ‫‪.‬فکری جدید گسترش یافته است‪ .‬هر زمان که من در مراقبه عمیق من غالبا این سنت بزرگ را ببینید‬

‫‪ SAINT‬با توجه که‬


‫او در یکی دیگر از کتاب او به نام "نور طلیی عصر جدید" است که هر زمان که من تفکر من اغلب اوقات به دیدن یک‬ ‫قدیس بزرگ می نویسد‪ .‬روی پیشانی این سنت عادلنه پوست است که نور ستاره از فضا‪ .‬من به وضوح که این سنت در‬ ‫حال گسترش است نور حکمت الهی در کل جهان با تفکر وارسته و قدرت خود را از شخصیت های مقدس پیروان خود را‬ ‫‪.‬ببینید‬

‫این سنت به طور مداوم افزایش قدرت الهی خود را به طوری که یک تحول مواد بیش از حد ر خ‪ .‬او وظایف خود را به‬ ‫شیوه ای علمی را اجرا کند‪ .‬با لطف و مرحمت خود و تمدن انسانی تلش خواهد بیدار شود‪ .‬انسان در تمام موجودات‬ ‫جهان وجود خواهد داشت جدید انرژی الهی است‪ .‬شکل جدیدی از قدرت خارج از حرفه یا فن خاصی به امدن و رفتار‬ ‫" ‪.‬مغرور از سیاستمداران قدرت همه گرسنه متوقف است‬

‫دوباره و دوباره فلورانس ذکر این سنت بزرگ است‪ .‬وی همچنین تصریح کرد که او در حال حاضر در ایالت شمالی هند‬ ‫‪.‬است‬

‫‪CHAPTER ONE‬‬ ‫‪ UNIVERSAL‬ملت ‪ POWER OF‬الهی مار‬

‫این روزها باران از خطر مخرب در سراسر جهان وجود دارد که بسیار دشوار خواهد بود بببرای انسببان و کببل جهببان را بببه‬ ‫صورت‪ .‬تا جایی که آنها به آن حدی وخیم هستند ما نیاز به منابع قوی برای غلبه بر آنها‪ .‬یک فیل مبی توانبد ببا یبک هفبت‬ ‫می ‪. Vritrasura‬تیر کوچک می میرند‪ .‬به منظور از بین بردن قلعه‪ ،‬حمام از فلش انجام خواهد داد‪ ،‬به استفاده از توپ‬ ‫شببیطان بببود‪ .‬بنیببه هانومببان ‪ Mahisasura‬که غلبه ‪ Chandi‬تواند فقط توسط صاعقه کشته شده است‪ .‬این خشم شدید‬ ‫کمک کرد کوه ریشه کن او را‪ .‬دینامیت استفاده می شود را به انفجار و کوه ها‪ .‬با دیدن این وضعیت‪ ،‬لزم است که نیاز نببه‬ ‫‪.‬بیش از حد مورد نیاز برای غلبه بر شرایط وخیم وجود دارد ‪ Brahmastra‬تنها نیروی خلق اما سلح مانند‬

‫اگر شیاطین از خطر که در از بین بردن تمدن بشری خم تغذیه و سپس جهان نابود خواهد شد‪ .‬این است کببه بایببد بببر طببرف‬ ‫شود‪ .‬که نوع دیگری از سلح ها مورد نیاز است‪ .‬بمب های دست مورد نیاز برای غلبه بر شیاطین وحشتناک که در ایجبباد‬ ‫‪.‬نزاع و خونریزی در همه جا‬


‫زندگی من شده است در امتداد خطوط از گایاتری گرا می باشد‪ .‬چقدر تا به حال از عمر من باقی مانده است که بیببش از حببد‬ ‫پیدا کرده بود را در راه مبارزه ‪ Chandragupta‬شیواجی یا ‪ Vivekanand،‬به آن اختصاص داده خواهد شد‪ .‬اگر من‬ ‫در برابر شرایط وخیم امروز پس من هرگز از راه تغییر جهت دادن است‪ .‬اما با وجود تلش های بسیار زیاد‪ ،‬چنین فرصببت‬ ‫طلیی راه من می آیند‪ .‬با این حال‪ ،‬من انجام ناامیدی نیست‪ .‬بدون شک وجود دارد قدرت های معنوی در جهان هستند‪ ،‬اما‬ ‫آنهببا در بببدن ظریببف وجببود دارد‪ .‬یببک فببرد بببه شببدت گنجانببده شببده اسببت بببرای تلش هببای مببادی مببورد نیبباز اسببت‪ .‬در‬ ‫آشکار شده است‪ .‬برخی از زمان به شکل خرس‪ ،‬میمون ‪ Pandavas‬به عنوان ‪ demigods‬حماسه ‪Mahabharat 5‬‬ ‫و غیره برای وظایف درک بدن مواد مورد نیاز به نظر می رسد‪ .‬مدت زمان طولنی ‪، Angad‬و برخی به عنوان هانومان‬ ‫در تلش برای آنها را پیدا باسابقه است‪ .‬اگر انبار کل قدرت وجود ندارد حداقل یک تجلی بخش وجود داشببته باشببد‪ .‬آرایببش‬ ‫کببه ‪ Prajna‬در خببانواده ‪ Rishi‬عملی را می توان ساخته شده است اگر آن را در یک مرد الهی یببافت مببی شببود‪ .‬مراکببز‬ ‫آشکار انرژی در فرم دانه آن یافت می شود‪ .‬اما تنها بودن بیهوده بود‪ .‬اگر تا به حال داده نشده است حس مناسب جهت که‬ ‫انرژی شده اند درگیر در فعالیت های مخرب است‪ .‬از این رو تنها یک گزینه باقی مانده است با تببوجه بببه جهببت دهنببده راه‬ ‫‪.‬که او خودش را به جلو آمده به تولید و توزیع این قدرت و در صورت نیاز ناشی می شود تغییر مسیر بیش از حد‬

‫آورده شد انجام شده است‪ .‬این است که پس از رهبری یک زنببدگی فعببال ‪ Savitri‬سه سال این تغییرات شوید‪ .‬تنها عبادت‬ ‫شامل فعال از ‪ 5‬غلف از قدرت الهی مبار از ببدن )ببه نببام ‪ Savitri‬مشغول آسان به تنهایی زندگی می کنند نیست‪ .‬عبادت‬ ‫کندالینی شاکتی در یوگایی کتاب مقدس(‪ .‬این نیز نامیده می شود ترقیق و ‪ 5‬برابر در ودانتا‪ .‬آن مربی کببه مببن را بببه سببمت‬ ‫عبادت به طوری که قدرت را از طریق من دیگر مردان الهببی را ‪ Savitri‬پرستش گایاتری خود را هدایت به من داد روش‬ ‫می توان به منظور که آنها را در درک ماهیت واقعی خود و از طریق قدرت روح کببار خببود را بببرای رفبباه همببه بیببدار شببده‬ ‫‪.‬است‬

‫این دیده می شود که خطرات نور است که می تواند به راحتی غلبه بر‪ .‬این بببازی بببود کببه آسببان از ایببن رو تببا بببه حببال بببه‬ ‫پرستش قببدرت الهببی بببود بببرای غلبببه بببر بببار ‪ Savitri‬تلش بیشتر شدید نیست‪ .‬از این رو با رفتن به یک قدم به جلو از‬ ‫است‪ .‬لزم مشخص شد که ‪ Mahadurga‬یا ‪، Mahachandi‬است ‪ Mahakali‬وخیم فعال شود‪ .‬به عبارت دیگر این‬ ‫این قدرت بود که به درستی توسط این افراد مورد استفاده قرار می گیرند اطلعات لزم داده می شود‪ .‬در چنببد روز گذشببته‬ ‫تعداد زیادی از مطالعه‪ ،‬تجزیه و تحلیل و پژوهش از قدرت الهی مار )کندالینی شاکتی( صورت گرفته است‪ .‬با اشاره به این‬ ‫شرح عجیب و غریب است که در کتاب هببای قببدیمی ‪ /‬جدیبد داده مبی شبود و دوببباره ویرایببش ایببن امبر توسبط بسبیاری از‬ ‫نویسندگان به انتشار کتاب منجر شده است‪ .‬در این نببوع از کببپی کببردن تعببداد زیببادی از زببباله را در ایببن زمینببه وارد شببده‬ ‫‪.‬است‬

‫تنها یک نتیجه گیری می توان پس از خواندن شرح از قدرت الهی مار که این موضوع در حال جذب مببی کنببد و پببر از علببم‬ ‫مرموز‪ ،‬بسیاری از بر روی آن کار کرده است اما هیچ کدام سعی کرده اند که برای به دسببت آوردن تجربببه خببود را سبباخته‬ ‫شده است‪ .‬هر آنچه که آنها نوشته اند فقط یک مقدمه از هاتا یوگا که حتی ‪ ٪1‬از فعال شدن قدرت الهی مار تلقی نمی شببده‬ ‫است‪ .‬بسیار زیرکانه آزمایشگران چنین اعلم می کند که هدف آنها بدست آمده است‪ .‬امبروز چبه رسببد بببه داشبتن کتبباب یببا‬ ‫آموزه از اصالت ادبیات است که به توصیف صحیح از احکام اولیه آن وجببود دارد‪ .‬مببن متواضببعانه تلش بببرای قببرار دادن‬ ‫‪.‬چهارم اصول درست شده توسط خودم صرفه جویی از تمام توهمات در مورد این‬

‫و ‪، Savitri‬است که برای قرن ها بوده است به همان اندازه به تجربه در حوزه گایاتری ‪ preceptorial‬مرکز ظریف من‬ ‫قدرت الهی مار‪ .‬آنها به دنبال بر من به عنوان یک سکه به طور کامل مورد بررسبی قبرار مبن ببرای ‪ 3‬سبال گذشبته ببرای‬


‫و فعال شدن قدرت مار الهی با شکوه هند استفاده می شود به طوری که تقریبا فراموش شده اما علم فوق ‪ Savitri‬عبادت‬ ‫العاده قوی پژمرده دور به جز زنجیببره هبای آن بایبد ببه پببذیری بصبورتی پایبدار و محکببم ببه طبوری کبه در آینببده آنهببا را‬ ‫‪.‬شکستن نه‬

‫ماده روح است‪ .‬آن را در زیببر علببم روح مببی آیببد امببا مببی توانببد ‪. Savitri،‬گایاتری دانش معنوی و مربوط به روح است‬ ‫منافع مادی و به دست آوردن تقوا خطرات دنیوی‪ .‬از طریق هر دو یکی می تواند به نفبع خببود و دیگبران را نیبز ببه دسبت‬ ‫آورید‪ .‬اما بالقوه از قدرت الهی مار کیهانی است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای پیوسببتن بببه کببه شکسببته اسببت‪.‬‬ ‫وجود دارد می توان آن را برای اصلح فعالیت های نامقدس مورد استفاده قرار می گیرنببد‪ .‬از ایببن رو ‪ Chandi‬اگر خشم‬ ‫است به نام فاتح از شیاطین است‪ .‬هر زمان که از آن استفاده شده است برای غلببه ببر شبیاطین و ببازی ناپباک خبود آن را‬ ‫مانند یک شمشیر استفاده می شود به اسلش همه چیز است‪ .‬ایبن را مبی تبوان مبورد اسبتفاده قبرار گیبرد ببه زور و اجببار‬ ‫در راه راست است‪ .‬این علم هیپنوتیزم است‪ .‬این است که عمدتا مبورد اسبتفاده قبرار گیببرد ببه ‪ anarchaic‬منجر عناصر‬ ‫و غلبه بر آنها را در یک ‪ Shumbha Nishumbha، Madhukaitaba‬مسخ ‪. Mahakali‬منظور جلب ذهن دور‬ ‫او به دست آورد ‪ Seeta‬از طریق رم و ‪ Mahisasura.‬و ‪ Bhasmasura، Sund Upsund‬نبرد است‪ .‬او حتی کشته‬ ‫و دیگببر قببدرت هببای شببیطانی ‪ Putana، Kansa، Jarasandha‬پیروزی بر روان و از طریق کریشنا‪ ،‬بالرام او غلبه‬ ‫‪.‬است‪ .‬این یک جنبه از شاکتی )قدرت الهی( است‬

‫هنگامی که این قدرت بسیار برای اهداف خلق مورد استفاده قرار می گیرد و سپس آن را به قدرت کیهانی خلق می شود‪.‬‬ ‫آن گفته شده است ‪ -----‬تمام فعالیت های دنیوی مانند مقدمه ای عظیم از طریق این قدرت است‪ Jnanarnava .‬در تانترا‬ ‫از تحول بیش از حد از طریق این قدرت کار می کند‪ .‬بودن مثل یک گلدان گل در اطراف بر روی یک چر خ ‪ Mahakal‬کار‬ ‫بچرخد و مانند هری پاتر‪ ،‬آن را می سازد و بسیاری از نام های اشکال از موجودات مختلف است‪ .‬در واقع قدرت الهی مار‬ ‫تولید قدرت در کلیت با اشاره به جهان و فرد با اشاره به یک موجود است‪ .‬در یک حس خاص قدرت الهی مار برق کیهانی‬ ‫مببی یابببد و ‪ Kathopanishad‬که آتش یوگا را فعال می کند و فرد قدرتمند شاهد داشتن نیروی حیاتی است‪ .‬در جایی کببه‬ ‫طول می کشد که فراتر ‪ Panchagni‬همان نیروی حیاتی وجود دارد سخن گفته است از در علوم ‪ Nachiketa‬گفتگو یما‬ ‫از بیماری‪ ،‬غم و اندوه و سن به طوری که برای رسیدن به آزادی است‪ .‬هنگامی که مراکز عصبی فعببال قببدرت پدیببدار مببی‬ ‫‪.‬دهد و هویت لحظهای‪ .‬اما قدرت الهی مار دائمی است و قدرت آگاهانه است که پس از تجلی انرژی در فرد او را تبدیل‬

‫جایی که در یک سطح کیهانی‪ ،‬تمام سطوح فراگیر در فرایند فعال سازی از قدرت الهی مار در رفتببن وجببود دارد یکببی بایببد‬ ‫درک کنند که آن را دفع خواهد شد که ناخواسته و آشکار است آینده ای روشببن‪ .‬امبا ببرای سبرمایه گببذاری هبای خطرنبباک‬ ‫روح مومن باید وجود داشته باشد‪ .‬هنگامی که یک اسلحه شلیک اسلحه به عقب حرکت می کند‪ .‬کسببانی کببه بببا ایببن قببدرت‬ ‫های بزرگ کار می کنند باید با شوق بسیار برخوردار است‪ ،‬ممکن است و شجاعت است که آنهببا قببادر بببه تحمببل پرشببهای‬ ‫رگرسیون در زمان حمله‪ .‬دیگری آزمایشات انجام شده برای مزایا می تواند به اثبات می شود بسیار مخببرب اسببت‪ .‬پببس از‬ ‫این می شود صرفا یک موضوع مکالمه است‪ .‬از این رو است ببر ببه عنبوان یببک دانببش مخفبی نگبباه کبرد و پخببش هرگبز‬ ‫آشکارا‪ .‬هنگامی که منطق خشک و استدلل لزم را مطرح وجود دارد‪ ،‬مردم خودخواه شروع به پیدا کردن گسل‪ ،‬در چنیببن‬ ‫شرایطی‪ ،‬اساس عبادت است که ایمان متزلزل شروع می شود و از این رو حتی شدید ترین عبببادت مبی افتببد‪ .‬احتمببال نگبه‬ ‫مقدس ما فقط از صحبت کردن در مورد علوم چنیببن ظریببف متوقبف شببده اسببت‪ seers .‬داشتن تمامی این دلیل را در ذهن‬ ‫توانایی داوطلب کار یا مقام معنوی می دهد او را در حالت مناسب عبببادت ‪ ascertaining‬لزم است که یک مربی پس از‬ ‫است‪ .‬نه تنها شخصیت ارزومند است اما حتی نیازها و شرایط خود را باید در ذهن نگببه داشببته شببود‪ .‬تنهببا پببس از معبباینه‬ ‫‪.‬صحیح می تواند به نفع بیمار و دکتر است‬


‫و پرستش قدرت الهی مار دشوار مانند راه رفتن بر روی لبه تیغ اسبت آن را نادیبده گرفبت‪ .‬هیچکبس ‪ Savitri‬از آنجا که‬ ‫نمی تواند تبدیل به یک مهندس خوب‪ ،‬هنرمند و غیره را بدون معلم مناسب است‪ .‬از این رو وقتی کببه یکببی از متخصصببان‬ ‫واقعی از مطالعات قدرت الهی مار را پیدا کند چگونه می تواند دانش آموزان علقه مند به آن را پیدا کنم؟‬

‫فعال سازی قدرت الهی مار اشتعال آتش بدن حیاتی است و این سنت تا کنون برای منافع شخصی بوده است‪ .‬انرژی جنسببی‬ ‫سبببتون فقبببرات( ببببه تصبببویب رسبببید ببببه همگبببرا در( ‪ Merudand‬انبببدام تناسبببلی( از طریبببق( ‪ Mooladhar‬از‬ ‫پوست سر( است که انرژی الهی است‪ .‬بنابراین زمانی که شیوا شاکتی ادغام می شود قدرت الهببی( ‪Brahmarandhra‬‬ ‫اما در زمان های به عنوان تغذیه مار هشدار است‪ .‬یک مببار افسببونگر بببدون شببک تغببذیه خببانواده خببود را از ‪(Sidhis).‬‬ ‫طریق نشان می دهد که مار‪ ،‬هنر خود را نشان می دهد‪ ،‬اما در عین حال او یک بازی خطرناک اسببت‪ .‬اگببر یببک مببار سببمی‬ ‫می آید راه خود را پس از آن حتی صدای خش خش آن متوقف می شود نشان می دهببد‪ ،‬توقببف ضببربان قلببب مببردم و خطببر‬ ‫‪.‬مرگ وجود دارد‬

‫مار سیم پیچ در اطراف گردن شیوا و شاکتی‪ .‬نمادین این قدرت الهی مار )کندالینی( است‪ .‬بدون شک ایبن اسببت کبه بخشبی‬ ‫از یوگا هاتا‪ ،‬تمام انرژی رو با عبور از ‪ 6‬چاکراها )چر خ یوگایی( است که نه تنها مورد استفاده قرار گیرد بببرای غلبببه بببر‬ ‫از دستور بال یک فضای جدید تولید شببده اسببت‪ .‬همببراه بببا تعببالی از ‪ 6‬چاکراهببا ‪ Savitri‬سختی‪ ،‬اما با پیوستن به عبادت‬ ‫یوگایی که این ‪ 5‬غلف بیش از حد فعال می شوند و سپس آن را می شود مفید برای بسببیاری از فعببالیت هببای خلق اسببت‪.‬‬ ‫به منظور ایجاد یک خانه نیاز به آجر‪ ،‬گچ‪ ،‬آهن‪ ،‬چببوب و میسببون وجبود دارد‪ .‬طبببخ غبذا یکبی از نیازهبای سببوخت‪ ،‬آتبش‬ ‫جببواهرات( معببروف هسببتند‪ .‬بببدن توسببط ‪. Panchratna (5‬سببوزی‪ ،‬کشببتی هببا‪ ،‬مببواد غببذایی خببام و آشببپز اسببت‬ ‫و انرژی با ‪ 5‬نیروهای حیاتی ایجاد می شود‪ .‬این منبع انرژی دیگری نام برای نیببروی زنببدگی اسببت‪ .‬اگببر ‪Panchratna‬‬ ‫در صدا و سپس نفببوذ آن گسببترده اسببت‪ .‬همببه ‪ Savitri‬فعال شدن آتش حیاتی‪ ،‬فعال قدرت الهی مار‪ 5 ،‬غلف فعال و کار‬ ‫شرایط وخیم از جهان دیده شده اند هرگز قبل از‪ .‬ابرهای تیره از سلح هببای اتمببی‪ ،‬جنببگ هببای سببتاره ای‪ ،‬آلببودگی جهببان‬ ‫درونی ‪ /‬بیرونی‪ ،‬عدم تعادل طبیعت‪ ،‬بیماری های واگیردار‪ ،‬تروریسم و غیره بلندی های بزرگ و از این رو لزم اسببت کببه‬ ‫این آزمایش در مقیاس بزرگ انجام شده است‪ .‬هیچ شکی وجود ندارد‪ ،‬درد در تلش برای به دست آوردن پیروزی بیش از‬ ‫‪.‬این مشکلت اما نتایج آن آنقدر بزرگ است که می تواند به هر چیزی نمی توان مقایسه است‬

‫در این بخش ما در حال توصیف فقط آن دسته از طرح به عنوان یک نتیجه از الهام الهی است که برای فعببال شببدن انببرژی‬ ‫جامعه بشری در مقیاس بزرگ مفید هستند‪ .‬است که نیاز برای خوانندگان به جزئیببات آن وجبود دارد‪ .‬آنهبا فقبط بایبد ببرای‬ ‫دیدن نتایج آن و در نتیجه گمان به چه نقشی را می تواند در آن بازی است‪ .‬پس از آن بیش از حد آن روشببن تببر مببی شببود‬ ‫که چگونه یک فرد نه تنها پیشرفت در درون خود ساخته شده است اما چگونه الهببام بخببش دیگببر در ایببن راه بیببش از حببد‬ ‫است‪ .‬همچنین چگونه می توان به تغییر این دوره و آشر در عصر طلیی روشن‪ .‬در نتیجه این آزمببایش را از طریببق فعببال‬ ‫‪.‬شدن قدرت الهی مار هند انجام شده است‬

‫فصل دوم‬ ‫و کندالینی ‪، SAVITRI‬فوق العاده قدرت الهی به نام گایاتری‬


‫گایاتری‪ .‬اساسا پرستش گایاتری آزمایش ‪ Mahaprajna‬آغاز بررسی کندالینی )قدرت الهی مار( با بحث فلسفه‬ ‫ایدئولوژی مذهبی و احساسات الهی است‪ .‬در این پژوهش خود اهمیت داده می شود رئیس و با تولید خود گذشتگی را از‬ ‫آورده است و نزدیک و روان یکی می شود در آن آمیخته شده است‪ .‬این که ‪ Brahmic‬طریق مدیتیشن ‪ /‬تمرکز و آگاهی‬ ‫آیا یک چوب کبریت روشن در یک توده ای از چوب پرتاب یا شما پرتاب سوختن چوب در بنزین‪ ،‬هر دو عملیات یکسان‬ ‫اتحاد با خدا( به سرعت نتایج معجزه آسا را می بیند‪ Advait (.‬هستند‪ .‬تنها تفاوت این است که از طریق خود تسلیم‪ ،‬تحت‬ ‫در عوض از مجموع خود تسلیم حتی اگر برخی تمایل به درگیر پس از آن هیچ شک کم کردن سرعت خودرو در عین حال‬ ‫در نهایت به ما منافع را وجود دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬نتواند برای تبدیل شدن قادر به بهره گیری دیگران در جهان است‪ .‬یک‬ ‫شناگر می تواند خود را به شنا در عین حال او ناتوان از کمک به به دیگران عبور از رودخانه مانند قایقرانی است‪ .‬این‬ ‫تفاوت بین میل مبتنی بر پرستش گایاتری و پرستش گایاتری آرزویی است‪ .‬از طریق هر دو نوع تلش‪ ،‬معنویت را در راه‬ ‫‪.‬خود موفق شوند‬

‫اگر ما شیرجه رفتن به عمق فلسفه گایاتری پرستش سپس ما متوجه است که تمام آگاهی ما ایببن اسببت کببه "بببذر دانببش از‬ ‫مغز را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬نقش آن این است که یکی از عمده با اشاره بببه شایسببتگی بببدنی و رفتببار اجتمبباعی‬ ‫است‪ .‬در وضعیت بسیار بال این مرکز معدن بالقوه خارج از احساس عادی است و در اینجببا اسببت کببه فعببالیت سببعادتمند از‬ ‫اتحاد با برهمن )خدا( یعنی دستیابی به هدف واقعی انسان موجودی است به دست آورد‪ .‬گایبباتری براهمببی‪ ،‬شبباکتی )قببدرت‬ ‫منطقببه ای کببه آن را تحببت ‪ Brahmaloka.‬یا ‪ Brahmarandhra، Brahmasansthan‬الهی( نیز نامیده می شود‬ ‫یببا همسببر براهمببا‪ Brahmani .‬تاثیر قرار هوشیاری عقل است‪ .‬در یک شیوه ای نمادین‪ ،‬گایبباتری نیببز نامیببده مببی شببود‬ ‫مجازات( که غلبه بر ستمکاران و درد و فقر را از بین می بببرد در جهببان( ‪ Brahmadand‬قدرت آن می تواند به عنوان‬ ‫‪ Brahmavarchas.‬مادی دیده می شود‪ .‬در زمینه معنوی شکل گرفته است به شکل‬

‫بسیار جنبه های مادی گایاتری‪ .‬قدرت ‪ Savitri‬وجود دارد‪ .‬عبادت ‪ Savitri‬بیش از و بالتر از پرستش گایاتری پرستش‬ ‫تکامل می یابد با کمک از انرژی است‪ 5 .‬عناصر‪ 5 ،‬نیروهای حیاتی از کار بدن ما را به عنوان سوخت و با کمک آن آتش‬ ‫و کنببدالینی )قببدرت الهببی ‪ Savitri‬است‪ .‬به رغم وجببود تفبباوت در ‪ Savitri‬درونی فعال شده است‪ .‬این فعال آتش عبادت‬ ‫‪.‬مار( عبادت آنها قد و قامت برابر دارند‬

‫بود‪ .‬نمادین آنها آگاهی عقل ‪ Savitri‬تا به حال ‪ 2‬همسر دارد‪ .‬اولین گایاتری و دوم ‪ Brahmaji‬با توجه به اساطیر هند‬ ‫شبامل ذهببن‪ Prakriti ،‬پبارا ‪ Apara Prakriti.‬است و از سبوی دیگبر ‪ Prakriti‬و دانش و ثروت مادی است‪ .‬پارا‬ ‫دوم ‪ Savitri‬و تمام زمینه هببای دانببش مببی باشببد‪ .‬همسببر ‪ Prajna Ritambhara‬عقل‪ ،‬روح و روان‪ ،‬نفس‪ ،‬و غیره‬ ‫آگاهی ماده و طبیعت بی اثر است‪ .‬تمام حرکات از ماده وابسته به آن هستند‪ .‬انقلب از مولکول هببا‪Prakriti Apara، ،‬‬ ‫نفوذ مواد شیمیایی‪ ،‬برق‪ ،‬گرما‪ ،‬نور‪ ،‬مغناطیس‪ ،‬اتر و غیره را تحت حوزه قضایی خود هستند‪ .‬علم مواد با استفاده از ایببن‬ ‫‪.‬اسببت ‪ Prakriti Apara Savitri‬دستگاه بیبرون مبی آیبد ببا اخبتراع ببی نهبایت ببه مبا وسببایل رفبباهی مبواد را‪ .‬ایبن‬ ‫مسئول عملکرد بدن همه موجودات و در نتیجه جهان تکامل می یابد‪ .‬این قبدرت اسببت کبه ‪Prakriti Apara Savitri‬‬ ‫است از طریق این ‪ boons‬قدرت الهی( و( ‪ Sidhis‬و غیره ‪، Tanmatras‬تاماس‪ 5 ،‬عناصر ‪ Sattva، Rajas،‬هدایت‬ ‫به دست آمده است‪ .‬بهداشت و درمان‪ ،‬عمر طولنی‪ ،‬ممکن است‪ ،‬شور و شوق‪ ،‬جسارت‪ ،‬زیبایی و سببایر ‪ Savitri‬قدرت‬ ‫ویژگی های خاص بی نهایت بر روی آن وابسته هستند‪ .‬در یک طرف آن گسترده است در عین حال نقطه کانونی اصببلی آن‬ ‫از ستون فقرات انسان است‪ .‬در حالی که اجرای شیوه های معنوی نیز به ‪ Mooladhar‬بر روی قطب های زمین و چاکرا‬ ‫نام کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار(‪ .‬تمام اهداف با فعال کردن این قدرت به دست آمده است‪ .‬بنابراین ما می توانببد انببرژی‬ ‫و کنببدالینی گفتببه مببی ‪ Savitri‬تولید کند‪ .‬در تجزیه و تحلیل احکام کتاب مقدس ما درک می کنیم که در مکان هببای خبباص‬


‫شود مترادف و در هر کجا که تصور می شود متفاوت عمل معنوی و هدف آنها نیز تصور می شببود متفبباوت اسببت‪ .‬بببا ایببن‬ ‫وجود یک حقیقت ابدی است که ایجاد ظریف از بدن و در حالت بیداری دائمببی همیشببه ببباقی خواهببد مانببد‪ .‬تفبباوت ر خ تنهببا‬ ‫‪.‬زمانی که دلیل استفاده از قدرت متفاوت هستند‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫‪)،‬تصفیه عصبی( ‪ Naadi Shodhan‬در واقع در درون کندالینی یوگا‪ ،‬کریا یوگا برتر است‪ .‬تمام شیوه های معنوی مانند‬ ‫سفر تا ‪ 6‬چاکراها یا‪ ،‬شبکه(‪)، Shatkarma Chakravedhan (،‬شستشو از ‪ 3‬اعصاب( ‪Trinaadi Parimarjan‬‬ ‫به طوری که همراه با تمرینات مدیتیشن ‪ /‬تمرکز و بدن نیز با توجه بببه اهمیببت هسببتند‪ .‬یکببی ببرای جببذب چرخببه عجیببب و‬ ‫‪ Bandha، Mudra، Aasan‬در حالی که فعال کردن کندالینی قدرت ‪ Pranayam.‬غریب از تمرینات نیروی حیاتی در‬ ‫یکی این است که حاشیه از ناحیه سر محبدود شبده ‪ Savitri‬استقرار( به دلیل اهمیت داده می شود‪ .‬اما در عبادت خالص(‬ ‫مرکز منطقه داخلی پوست سر(‪ ،‬مواد را در( ‪)، Brahmarandhra‬کمال )‪ 1000‬گلبرگ نیلوفر آبی ‪. Sahasrar‬است‬ ‫به نظر می رسد پس از منطقه مغزی داخلی و خارجی منطقه است پس با چشببم ‪. Brahmarandhra‬مغز فعال می شود‬ ‫و کنبدالینی هبم ترکیبب مبی شبوند و ‪ Savitri‬نگاه‪ .‬اما هنگامی که شیوه های معنوی از هبر دو ‪ Ajna‬سوم به نام چاکرا‬ ‫سپس به روش از هر دو ترکیب می شود و نتایج بیش از حد بر این اساس تغییر است‪ .‬تمرین معنوی است که مببا در اینجببا‬ ‫و کندالینی ‪، Savitri‬به ارائه این تنوع است‪ .‬از این رو ما را مورد بحث و بررسی گام به گام اصول و استفاده از گایاتری‬ ‫‪).‬قدرت الهی مار( است‬

‫در هر زمان همسر براهما متون مقدس به عنوان یکی از این شیوه های معنوی و سپس برای اطمینان حاصبل کنیبد کبه آن‬ ‫را تا به نمادین می دانند‪ .‬چگونه می توان خانواده از قدرت آگاهانه می خواهم که انسببان باشببد؟ اگببر کسببی بخواهببد او مببی‬ ‫تواند از ‪ 2‬ویژگی خاص یعنی عنصر آتش را‪ .‬گرما و نور به عنببوان نبام ایببن همسببران اسببت‪ .‬اگببر ایببن ناخوشببایند اسببت و‬ ‫سپس می توان آنها را به نام دختر‪ .‬این چیزی است که در کتاب مقدس دیبده مبی شبود‪ .‬در مکببان هبای خبباص ساراسببواتی‬ ‫همسر براهما نامیده می شود و در جاهای دیگر دختر خود را‪ .‬از این رو به جای نگاه کردن به آن به عنببوان یببک واقعیببت‬ ‫است‪ .‬میوه هببا را ‪ Savitri‬دنیوی آن را باید به شیوه ای نمادین پذیرفته شده است‪ .‬قدرت روح است گایاتری‪ ،‬قدرت مواد‬ ‫از پرستش گایاتری شامل پیشرفت آگاهی روح‪ ،‬تکامل شخصیت ما کار برای انجام دادن کارهای بزرگ‪ ،‬تفکر بببال و بببرای‬ ‫شببامل بیببداری ‪ Savitri‬تلش اسببت‪ .‬در حببالی کببه عبببادت )‪ (Jeevanmukti‬رسیدن به آزادی در حالی که هنوز زندگی‬ ‫کندالینی )قدرت الهی مار( برای غلبه بر نهببان‪ ،‬دولببت تحریببف نیببروی حیبباتی در بببدن از طریببق فعببال سببازی آن اسببت‪ .‬دو‬ ‫جریان برق یعنی مثبت و منفی وجود دارد‪ .‬تنها زمانی که هر دو متحد جریان انرژی وجود دارد‪ .‬تنها زمانی کببه گایباتری و‬ ‫عبادت منافع نه تنها مادی است کببه ‪ Savitri‬پیوستن می تواند تمام الزامات از شیوه های معنوی تحقق یابد‪ .‬با ‪Savitri‬‬ ‫با ادغام آن با قدرت روح پرستش گایاتری ‪ 1‬تکامل می یابد‪ .‬این فرم اصلی از عبادت کنببدالینی اسببت‪ .‬اگببر آن را در روح و‬ ‫‪.‬روان ما مبهم است‪ ،‬پس از آن همه تلش در این جهت بیهوده است‬


‫مرگ و غیره ‪ Nigam Rajyog، Ved‬نیز نامیده می شود ‪ Dakshin.‬در زمینه معنویت راه عقل است که به نام مرگ‬ ‫و غیره همه موانع در راه خود مخرب هستند‪ .‬به عنببوان یببک ‪ Yog‬تانترا‪ ،‬هاتا ‪ Vaam، Agam،‬راه عمل به نام مرگ‬ ‫نتیجه‪ ،‬هرج و مرج و تخریب وجود دارد‪ .‬هیچ خوشحال به شنیدن و یا خواندن در مورد دعوا بین دمبی خبدایان و شبیاطین‬ ‫اما زمانی که هر دو طرف با هم نوتبوک اقیانوس‪ ،‬همه ثببروت نهفتببه ‪ agitates.‬است‪ .‬در واقع خواندن آن را واقعا به ما‬ ‫اقیانوس ها توسط آنها به دست آمببده ببود‪ .‬هببر کببس مبی دانببد کببه بببه عنببوان یببک نببتیجه تبان شببدیدا از اقیببانوس آنهببا ‪14‬‬ ‫با هم انجام شده است گفببت‪ :‬بببه سببطح همکبباری بیببن دمببی ‪ Savitri‬جواهرات‪ .‬در راه همان زمانی که پرستش گایاتری و‬ ‫‪.‬خدایان و شیاطین می شود‬

‫‪. Sidhivinayak‬هنگامی که شیوا ازدواج پارواتی‪ ،‬تنهایی خود را مصون داشته شد‪ .‬از طریق اتحادیه‪ 2 ،‬پسر متولد شد‬ ‫مهلک شیاطین بود‪ .‬یکی ایجاد عدالت و ناراستی هببای دیگببر را از بیببن میبببرد‪ Kartikeya، .‬گانش بود و از سوی دیگر‬ ‫دارای ‪ 6‬چهره‪ .‬این ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه( نیز نامیده ‪. Kartikeya‬با قدرت ‪ Kartikeya‬گانش به ما برکت با عقل الهی و‬ ‫‪.‬باید بر عنوان نفوذ از ‪ 6‬چاکراها مربوط به کندالینی قدرت )قدرت الهی مار( نگاه کرد ‪ Skand‬می شود‪ .‬این تظاهرات‬

‫گلبرگ نیلوفر ‪ Sahasrar (1000‬کندالینی‪ ،‬چیزی جز آتش خانه قدرت را در اندام تناسلی ما است‪ .‬شیوا در فرم از چاکرا‬ ‫مببایع منببی(‪ .‬قببدرت آتببش( "‪ "Retas‬آبی در بالی سر ما( هنگامی که فعال در غلیان احساسات عسل گرده است که شیوا‬ ‫در ‪ Kritikas 6‬ستاره های خوشه پرویببن( بببه آن میرسببید‪ .‬ایببن ‪ Kritikas (6‬کندالینی آن را فرا گرفته میشوند‪ .‬شش‬ ‫باید بر نمادین به عنوان نتیجه نفوذ از ‪ 6‬چاکراها نگاه ‪ Kritikas‬با ‪ 6‬چهره تغذیه توسط ‪. Kartikeya 6‬چاکراها است‬ ‫‪.‬شده است‬

‫آنچه که دقیقا این ‪ 6‬چاکراها؟ کجا و چرا وجود دارد؟ که در آن دولت وجود دارد؟ کاربرد آن چیست؟ ما نمی خواهد به‬ ‫جزئیات زیادی از تمام این سوالت است‪ .‬ماهیت ابزار و تجزیه و تحلیل علمی آن خواهد شد به تفصیل بعد‪ .‬در اینجا ما در‬ ‫حال تامل به آن کندالینی است که برای آن دسته از افرادی که از طریق رسانه از مواد تلش برای رسیدن به ایالت متحده‬ ‫بالتر از آگاهی روح است‪ .‬چنین افرادی نمازگزاران از انرژی الهی هستند و فکر می کنم که انرژی از اهمیت بیشتری‬ ‫برخوردار است‪ .‬در نبرد بین دمی خدایان و شیاطین که انرژی به دست آمده توسط شیاطین شده توسط آنها را در فعالیت‬ ‫های پست است به هدر رفته و پس از آن توسط آزمایش بر روی لرد ویشنو و یا یکی دیگر از روح قدرت بالتر از آن بود‬ ‫که اسیر است‪ .‬هنگامی که شاکتی )انرژی( عبادت متحد با الوهیت تنها پس از آن موفق شوند‪ .‬اهداف چنین ابدی است و‬ ‫از نقطه بلند مدت از این دیدگاه آن را ثابت می کند‪ ،‬مفید برای تمام موجودات زنده است‪ .‬موفقیت اولیه از شیاطین بود مثل‬ ‫کارشناس از کندالینی علوم بود‪ .‬این او بود که ‪. Shukracharya‬دانه خردل غیر واقعی ضرب المثلی در کف شاهد شد‬ ‫مربی دمی خدایان بوده است‪ .‬با پرسیدن یوگی‪ ،‬مردان از ‪. Brihaspati‬تدریس این علم را به شاگردان شیطان خود را‬ ‫از برهمن را پرستش گایاتری او ساخته شده آنها را در شخصیت که شبیه به دمی‪ knowers -‬توبه و طلب بخشایش و‬ ‫‪ piousness.‬خدایان بود مومن‪ .‬او بیش از حد آنها را آموخت کندالینی علم در عین حال تنها قصد او این بود برای تقویت‬ ‫و بالتر آموزش ‪ Savitri‬از روح است که تا به حال مشکلت مادی برای غلبه بر به دنبال عبادت ‪ knowers‬کسانی که‬ ‫‪ Dadhichi، Bhagirath، Lomharsh،‬که ‪ Savitri‬ابتدایی پرسیده بودند‪ .‬با در نظر گرفتن توسل به عبادت‬ ‫و غیره می تواند مشکلت مادی را حل کند‪ .‬بدون شک هدف نهایی معنویت بود‪ ،‬ولی مسیر‪Shringi، Vishwamitra ،‬‬ ‫و غیره مناسک عمل معنوی به عنوان نیازهای هر تغییر یافتهاست‪ .‬حتی امثال آرجون‪ ،‬هانومان و غیره به ساکت‬ ‫کندالینی عبادت که تلش مادی تحت حمایت علوم معنوی بود‪ Savitri .‬حتی آنها تا به حال به دنبال ‪ wordly.‬منازعات‬ ‫‪.‬حتی خود من توبه و طلب بخشایش معنوی بود و به همین دلیل و به خاطر من در راه راست راه می رفت من طعم موفقیت‬


‫و عبادت کندالینی در اتحاد و سپس نتایج معجزه آسا است‪ .‬برق آثار شگفتی را در یک فلببش از یببک ‪ Savitri‬هنگامی که‬ ‫الکترونیکی سوخته در حالی که برنج‪ ،‬عدس و غیببره را زمببان ‪ pyres‬ثانیه است‪ .‬حتی یک بدن مرده است به سرعت در‬ ‫بیشتری برای طبخ در آتش چوبی‪ .‬این راه‪ ،‬بهترین راه حل برای کسی که سقوط معنوی را می خببواهم نببه مناسببب اسببت و‬ ‫در عین حال به سرعت برسد‪ ،‬هدف خود را با توجه به یبک شخصبیت مبومن اسبت‪ .‬عببادت خبالص کنبدالینی مبی آیبد زیبر‬ ‫و کندالینی هم ترکیب می شوند و سپس این مرگ یوگا ‪، Savitri‬مرگ است‪ .‬هنگامی که گایاتری ‪ Vaam‬شاخص تانترا و‬ ‫‪ Dakshin.‬است که عمدتا مرگ‬

‫و غیره تا به حال برای رویارویی با شرایط مشکل است‪ Varah، Nrisinh، Parshuram .‬عمدتا پروردگار به عنوان‬ ‫از ‪ Veerbhadra‬آسان به لطفا( اما او نیببز ایجبباد( ‪ Aughaddani‬بابا )بی گناه خدا( و یا ‪ Bholey‬شیوا به نام شیوا‬ ‫این یک رویداد بسیار وخیم است و از این ‪ Daksha.‬و در نتیجه تخریب استکبار ‪ Daksha Prajapati‬خشم در برابر‬ ‫‪.‬رو فعالیت های آرام است و حتی به قتل انجام شده است‬

‫تحت شرایط خاص تجسم تحریک و دیگر روح بسیار پیشرفته سوق دیگران را به انجام این کار به طببوری کبه قبدرت خبود‬ ‫قادر بود اما به منظور کببه نیببروی روح خببود را نببابود نمببی ‪ Vishwamitra‬خود را ‪ Yajna‬تهی شده است‪ .‬حفاظت از‬ ‫برای مبارزه بببا شببیاطین ‪ Lakshman‬پسران رم و ‪ Kshatriya‬شود در حالی که آشکار خشم او تصمیم به درخواست‬ ‫همه مهارت های یک ‪ Lakshman‬تدریس حافظه و ‪ Vishwamitra‬و غیره ‪ Tadka، Subahu، Mareech‬مانند‬ ‫پرسید ‪ Chanakya Samarth Ramdas‬خود را با کمک آنها محافظت می شود‪ .‬و ‪ Yajna‬سرباز واقعی و در نتیجه‬ ‫به ترتیب به اجرای آن دسته از وظایف است که می تواند توسط خود اعدام شبده انبد‪ .‬سبوال ‪ Chandragupt‬شیواجی و‬ ‫در اینجا این است که درخشندگی برهمن با ارزش تر است‪ .‬این قدرت الهی را باید برای تلشهای بالتر و نبه هبدر رفتبه در‬ ‫و کندالینی عبادت یکی از خود و منازعات بیگانه را می تببوان ‪ Savitri‬دفع منازعات محافظت می شود‪ .‬بنابراین با کمک‬ ‫‪.‬از میان بردارم و در محدوده قدرت ثروت شایستگی بیش از حد می تواند به تقویت‬

‫با کمک از قدرت تولید شده توسط یک مرد پس از راه ریاضتهای می تواند نه تنها دیگران را تغییر دهید اما دائما و شببدیدا‬ ‫چیزی را تکان دادن و بم زدن جو به طوری که آن را تبدیل بهتر‪ .‬این یک واقعیت است‪ .‬مانند دیگر ‪ 2‬قدرت الهی می توان‬ ‫آن را به دیگران منتقل می شود بیش از حد‪ .‬یکی می تواند برای قدرت الهی از کسی است که آن را از ریاضتهای به دسببت‬ ‫آمده از آنها بخواهید و در نتیجه استفاده از آن را برای یک هدف بالتر‪ .‬این است که مانند گرفتن بهره از بانببک هببا اسببت‪.‬‬ ‫فقط به عنوان یک مرد ثروتمند همیشه اهدا بخشی از ثروت خود را به دست نیازمنببدان را بیبش از حببد یبوگی مبی دهببد ببه‬ ‫غیر از قدرت الهی خود را به افراد مستعد که به نوبه خود شببرایط دنیببوی غلبببه بببر تلش و در نببتیجه ایجبباد صببلح جهببانی‬ ‫است‪ .‬در یک خانواده نان آور است‪ .‬کاربران دیگر در حفظ و انجام وظایف کوچک در خانه‪ ،‬اما لزم نیست که آنها بایببد از‬ ‫‪.‬ثروت خود را به مراقبت از نیازهای خود را به دست آورند‬

‫بیداری کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( بسیار پیچیده است‪ .‬مانند ببازی ببا نبور اسبت‪ .‬ببه عنبوان یبک نبتیجه‪ ،‬احتمبال از‬ ‫دست دادن زندگی فرد بیش از حد وجود دارد‪ .‬در حالی که فعال شببدن کنببدالینی در صببورت عببدم هببدایت مناسببب یببا ظرفیببت‬ ‫وجود دارد و سپس ما را دیده اند‪ ،‬مردم تبدیل دیوانه بیش از حد‪ .‬بسیاری مبتل به فلج مبتل بودند و بسیاری نیز جان خود‬ ‫را بیش از حد‪ .‬اگر یک فرد سعی می کند بببرای یببادگیری ماشببین راننببدگی صببرفا بببا خوانببدن کتبباب و سببپس قطعببا او را در‬ ‫مشکلت عمیق زمین‪ .‬حتی شخصی که آموخته است رانندگی اتومبیل بسیار مراقب باشید در حالی که رانندگی خودرو و در‬


‫نتیجه کمک به همکاری مسافران بببرای رسببیدن بببه مقصببد خببود را‪ .‬بارهببا و بببه دسببت آوردن دانببش از بیببداری کنببدالینی‪،‬‬ ‫و غیره یکی نیست باید شتاب زده و فکر می کنم این تلش ممکن است بسیار آسان به دنبال‪ .‬باید ‪ Ridhi Sidhi‬دستیابی‬ ‫یک کندالینی بدون کمک یک راهنمای واقعی معنوی‪ ،‬گورو یا معلم بیدار هرگز‪ .‬یکی ممکن است فکر مببی کنببم خببود را بببه‬ ‫‪.‬صورت بسیار کوشا در پریدن صف و راهپیمایی پیش اما می دانم برای اطمینان حاصل کنید که این عمل پر از خطر است‬

‫و کندالینی ساخته شده است این است ‪، Savitri‬به همین دلیل یک بحث بسیار محتاط در عبادت معنوی ترکیبی از گایاتری‬ ‫که مردم امروز بسیار به آن جذب شده است‪ .‬از آنجا که آن را یک علم مخفببی اسببت حجبباب پوشببش آن وجببود دارد‪ .‬بسببیار‬ ‫مناسب و لزم را برای درک این اصل‪ ،‬ماهیت و جنبه های اجتماعی کندالینی علببوم اسببت‪ .‬از آنجببا کببه زمببانی کببه از جملببه‬ ‫علوم ناپدید می شوند یک فرد هوشمند رسیدن به حلقه از سخن قصار جهت زنجیره ای بببا تببوجه بببه درک محببدود خببود را‬ ‫ساخت‪ .‬اما اگر هیچ سرنخی در همه میبدارد چنیببن یبک علببم وجببود دارد بسبیار پیچیببده اسببت‪ .‬از ایببن رو هیبچ مشبکلی در‬ ‫جنبه های مهمی از این علم وجود دارد‪ .‬مشکل نهفته در آزمایش می باشد‪ .‬اگر یک پیکان از کلمات معکببوس ‪imbibing‬‬ ‫‪.‬می کند و صدای خود را هدف خود را و سپس نتیجه به مرگ تنها‬

‫با پذیرش عبادت کندالینی به عنوان مراسم صرفا سطحی باید درک کنند که باید اعتبار مناسب داشته باشند‪ .‬به توبه و طلب‬ ‫بخشایش اساسی معنوی است که باید قرار گرفته و تا آنجا که به کاربرد آن نگران است‪ ،‬در دست متخصصان قادر به ترک‬ ‫‪.‬آن وجود دارد‬

‫فصل سوم‬ ‫نور آتش از نیروی حیاتی از طریق عبادت کندالینی‬

‫فعال شدن و حرکت کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است بسیار دشوار است‪ .‬از آنجا که این جریان مسدود می شود‪ .‬یک‬ ‫در وجد زمانی که مجاز به خوردن هر چیز ‪. tastebuds‬احساس بی خیال و شاد زمانی که هیچ نظم و انضباط وجود دارد‬ ‫و همه چیز است‪ .‬به عنوان یک نتیجه از عادت زبان ما می خواهد هر دو غذای خوشمزه و اضافی در مقدار‪ .‬همین صادق‬ ‫برای اندام تناسلی است‪ .‬تندرست نگه داشتن مردم دست زدن به اوج روانی و پایین و آنها را به افراط در تمام فعالیت های‬ ‫خود را به‪ .‬انسان را از شهوت اشباع روانی می شود هرگز بدن او لستیک سریع و در عین حال ذهن نگه می دارد تمایل‬ ‫حرص و ‪ tastebuds‬بیشتر و بیشتر است‪ .‬همین صادق برای تمام اندامهای حسی است‪ .‬ذهن ارگان حس ‪ 11‬است‪ .‬این ‪3‬‬ ‫آز‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬دلبستگی و نفس است‪ .‬کل بدن پر از رخوت است‪ .‬جریان عادی زندگی در این جهت است‪ .‬ننگین‬ ‫فعالیت هایی است که وحشی و شبح مانند در طبیعت رو به پایین افت‪ .‬از این رو مانع این سقوط به عنوان مشکل به‬ ‫عنوان ساخت یک سد قوی است‪ .‬و سخت تر تبخیر آب شور اقیانوس به طوری که آن را به آب قابل شرب است‪.‬‬ ‫تکنولوژی مورد نیاز است بسیار قدرتمند برای حفر چاه یا چاه های نفت را به عنوان آب و نفت به ترتیب‪ .‬جرثقیل مورد‬ ‫نیاز به جلو و آنها را جمع آوری شده است‪ .‬همچنین آن را یک کار عظیم به حفظ و تعمیر این دستگاه است‪ .‬مهندس واجد‬


‫شرایط برای تعمیر و نگهداری مناسب از ماشین آلت مورد نیاز است‪ .‬نه تنها آموزش و پرورش اما هوشیاری و تعهد‬ ‫‪.‬خود را بیش از حد بیشتر مورد نیاز است‬

‫کنترل‪ ،‬فعال سازی و بال بردن کندالینی قدرت به طور فزاینده ای دشوار است در آن سفارش شده اسببت‪ .‬نببه تنهببا یکببی بببه‬ ‫جذب کنترل حواس‪ ،‬ذهن‪ ،‬افکار‪ ،‬ثروت‪ ،‬زمان‪ ،‬و غیره‪ ،‬اما برای تبدیل شدن به مانند کمر از اسب هبا‪ ،‬زنجیبره ای از یبک‬ ‫فیل وحشی و بند شتر را در آن استوار است‪ .‬همه این است که برای جلوگیری از آن را با توجه به امیال خود آن بببازیگری‬ ‫و که به زور از آن است که برای دستیابی به اهداف مببورد نظببر بببا اسببتفاده از سبباخته شببده اسببت‪ .‬اگببر کسببی ‪ fancies‬و‬ ‫خواست برای متوقف کردن یک آبشار جریان رو به پایین و جریان خود را به جبای تغییببر در جهبت رو ببه بببال پمببپ قبوی‬ ‫‪.‬مورد نیاز است‪ .‬این کار می تواند با قابلیت های معمولی انجام نمی شود‪ .‬این قدرت فوق العاده ای نیاز دارد‬

‫تکامل نیروی روح ارزومند معنوی که فعال شدن آتش نیروی حیاتی خود را با کنترل خببود مببی توانیببد قببدرت هببای آشببکار‬ ‫و استفاده از همان برای انجام وظایف مورد نیاز است‪ .‬با اشاره به برخی از نمونه های قابل تببوجه اسببت‪ (Sidhis) .‬الهی‬ ‫در حالی که پیمودن کجاوه ‪ Rahugan Sindhu‬تجسم بهارات شاه بود‪ .‬او به حکمت الهی به شاه ‪ Jadbharat‬مهاتما‬ ‫در مقاببل تصبویر ‪ Jadbharat‬او را به عنوان ارائبه قرببانی گرفتبار‪ .‬ببه ‪ Dasyu‬هنگامی که یک سرباز ‪Rahugan.‬‬ ‫ایستاده به طوری که برای به دست آوردن سر خود را در خرد کردن ساخته شده بود‪ .‬کشیش بود که به ریببز ‪Mahakali‬‬ ‫ایستاده بود به آرامی‪ .‬با توجه به درخشندگی روح خود را ‪ Jadbharat‬اما ‪ Jadbharat.‬ریز کردن سر با نزدیک شدن‬ ‫فعال شد‪ .‬او چاقو را از دست کشبیش رببوده و کشبته شبدن تمبام مبردان سبتمکار‪ .‬نیبروی روح ‪ Bhadrakali‬از تصویر‬ ‫شدید‪ ،‬قدرت نامحدود‪ .‬هنگامی که برق بدن بیدار شده است‪ ،‬آن را مانند یک سلح آتش کار می کند و دارای ظرفیببت بببرای‬ ‫‪.‬غلبه بر تمام موانع است‬

‫توهین شد و او آتش یوگا فعال او و بدن خبود را ببه خاکسببتر ‪ Daksha‬پدرش ‪ Yajna‬هنگامی که شیوا همسر ساتی در‬ ‫که با داشتن چشم انداز پروردگار قوچ سیرچشم داد تببا بببدن خببود را در آتببش از یوگببا اسببت‪ Sutikshnaji .‬سوخته‪ .‬حتی‬ ‫تا به حال به صرفه جویی در احترام به خود او او شببکارچی شببهوانی بببا ‪ Nala‬همسر پادشاه ‪ Damayanti‬هنگامی که‬ ‫‪.‬آتش چشمان خود را به قتل رساند‪ .‬همه این ها نمونه هایی از فعال شدن قدرت روح نهفته است‬

‫حتی معمول از آن دشوار است بببرای بیببدار کببردن کسببانی کببه در خببواب عمیببق هسببتند‪ .‬هنگببامی کببه کودکببان‪ ،‬بزرگسببالن‬ ‫و غیره به زور از خواب بیدار شده تا آنها عصبانی است زیرا آنها احساس می کنند که مجبور بببه رهببا کببردن ‪grownup‬‬ ‫لذت خواب‪ .‬این است که حتی خطرناک تر از خواب بیدار مار در خواب است‪ .‬انرژی هسته ای در یک اتم نهفته اسببت‪ .‬اگببر‬ ‫آن حمله و شکسته مانند یک انفجار وحشتناک می گیرد است که شاهدان مایلی تخریب اطراف‪ .‬کسانی که بی اطلع هسببتند‬ ‫در آن انفجار از مردم یاد آوری درگذشت و کوه هببای بببزرگ بببه دلیببل ‪ lakhs‬و از انفجار اتمی هیروشیما و ناکازاکی بمب‬ ‫گرمای شدید ذوب شده بود‪ .‬چه هولناک آتشفشان که فوران است‪ .‬تنها چند سال بببه عقببب شبباهد انفجببار مکزیببک و کلمبیببا‬ ‫شد‪ .‬فوران آتشفشانی از هلنا روز را به شب برای بیش از یک هفته تبدیل شببده اسببت‪ .‬گببرد و غبببار سببیاه آسببمان را بببرای‬ ‫مببدت طببولنی پوشببیده شببده بببود‪ .‬ایببن دقیقببا همببان بببا بیببداری کنببدالینی نهفتببه اسببت‪ .‬فیببل بسببیاری بببر روی قفسببه سببینه‬ ‫خواب راه می رفت به طوری که او را از خواب بیدار‪ .‬نیز صادق اسبت ببرای بیبداری کنبدالینی اسبت‪Kumbhakarna .‬‬ ‫هنگامی که در آن نهفته است )خواب( در زندگی روزمره با این نسخهها کار در و مانند یک سبد خرید با چر خ هببای آسببیب‬ ‫دیده حرکت می کند‪ .‬اما زمانی که یک موتور است که در قطببار راه آهببن و یببک پبرس شبتاب دهنبده قبرار داده شبده اسبت‪،‬‬ ‫کمک می کند تا تمام واگن های دیگر ملحق شده به آن را به سببرعت پیببش راهپیمببایی‪ .‬بنببابراین ارزومنببد عبببادت کنببدالینی‬


‫بیش از حد را به صورت شرایط وخیم هنگام شروع شیوه های معنوی است‪ .‬امببا بعببد بببه طببور معجببزه آسببایی ایببن جنبببش‬ ‫‪.‬مانند هوای معمولی نیست‪ ،‬بلکه مثل یک باد طوفان است‪ .‬سرعت توفان و طوفان است‬

‫‪ ----‬می گویند که "‪ "Mahayoga Vijnana‬در ‪ Rishis‬این‬

‫شبکه( با ماکل( ‪ Mooladhar‬روح نیروی کندالینی )قدرت الهی مار( مانند یک مار زن در حال خواب بر روی چاکرای"‬ ‫‪ 3‬و دور ½‪ .‬تا زمانی که قدرت کندالینی خواب است موجودی حیوانی در طبببیعت ببباقی مببی مانببد‪ .‬حببتی بببا تعببداد زیببادی از‬ ‫تلش مخلوق حکمت الهی دست نیست‪ .‬اگر نیروی لیه در یک خببواب اسببت و سببپس جهببان خببارج بیببش از حببد در خببواب‬ ‫" ‪.‬است‪ .‬اما زمانی که آن را بیدار سرنوشت خود و کل جهان باز است‬

‫است که تعداد زیادی از ظهور و سقوط هنگامی که آتش نیروی حیاتی در درون ما روشن است‪ .‬هنگامی که بادهای طوفان‬ ‫آنها را ریشه کن‪ ،‬درختان‪ ،‬خانه ها و غیره برگ های خشبک و تپبه کیلومبتر افزایبش گبرد و غببار در آسبمان وجبود دارد‪.‬‬ ‫جریان ادی در رودخانه واژگون شدن قایق ها و پیچش هایی در دریا شناخته شده برای سرنگونی کشتی غببول پیکببر بیببش‬ ‫از حد است‪ .‬جنبشهای خاص را نامرئی قابل مشاهده است‪ .‬هنگامی که یک ژنراتور بببرق مببوجب ترکیببدن و سببپس منبباطق‬ ‫اطراف آن از هم پاشیده شده است‪ .‬هنگامی که روشنایی به هر بخشی از زمین بخورد آن را می سوزاند و آن منطقه را بببه‬ ‫‪.‬خاکستر‬

‫در حالی که بیداری کندالینی به رویارویی با چنین شرایطی وخیم است‪ .‬بنابراین‪ ،‬یک نه تنها جسارت نیاز دارد اما بسیاری‬ ‫از هوشیاری است‪ .‬رخوت هیچ جایی در اینجا‪ .‬همانطور که واکر طناب در یک سیرک حفببظ تعبادل خبود را‪ ،‬ببه طببوری کببه‬ ‫بیش از حد یک فرد فعال قدرت خود را کندالینی می شود بسیار محتاط و باید توانایی بال معنوی داشته است‪ .‬اگر حببتی ذره‬ ‫ای از رخوت خطرات مواجه هستند‪ ،‬وخیم و بسیاری است‪ .‬مگس ها و پشه هببا تخببم هببای بببی شببماری در تمببام طببول روز‬ ‫است‪ .‬حتی ماهی های تخم مرغ را در اعداد بزرگ را در یک شات تنها غیر روحانی‪ ،‬امببا همببه آنهببا ببه دنبببال پبس از تخببم‬ ‫مرغ خود را نگران است‪ .‬اما تا آنجا که جنین انسان نگران هستند که مادر بسیار دقیق نه تنها در دوران بارداری و اما در‬ ‫زمان تولد نوزاد بیش از حد است‪ .‬و بعد از آن مادر باعث می شود ترتیبات ببرای کببودک غببذا‪ ،‬نظببافت و آن را از تغییببرات‬ ‫آب و هوا محافظت می کند‪ .‬فعالیت های دنیوی را می توان در مقایسه با تخم مرغ گذاشته شده توسط پشه‪ ،‬مگس و غیره‪،‬‬ ‫اما تا آنجا که به بیداری کندالینی نگران است آن را تنها می توان در مقایسه با بارداری یک مادر انسان‪ ،‬تولببد نببوزاد خببود‬ ‫و بعد از تربیت فرزند خود را‪ .‬این کار آسانی نیست و در همه حال از بسیاری از مشببکلت او چهببره وجببود دارد و بببه ایببن‬ ‫ترتیب او برای تبدیل شدن به بسیار مسئول است‪ .‬همه این ها نیاز به بسیاری از هوشیاری ذهنببی اسببت‪ .‬هنگببامی کببه یببک‬ ‫‪.‬اشتباه وجود دارد‪ ،‬ترس از سقوط وجود دارد‬

‫روش تولید مثل عقرب زن بسیار عجیب و غریب است‪ .‬در تخم مرغ بسیاری از رحم خود را تغذیه و در یک و همان زمببان‬ ‫مرغ و تخم مرغ رشد می کنند‪ ،‬کمی که مایل به بیرون آمدن از رحم‪ .‬باز کردن انببدام تناسببلی اسببت‪. W ،‬مطرح شده است‬ ‫آنقدر کوچک که آن را تقریبا غیر ممکن است برای تخم مرغ های کوچک برای بیرون آمدن از آن اسببت‪ .‬تخببم هببا در رحببم‬ ‫ر خ می دهد در حالی که در حال رشد است تا کامل از گرسنگی است‪ .‬بنابراین آنها شروع به خوردن معده مادر خود و پببس‬ ‫از مصرف گوشت خود را از تخم مرغ بیرون می آیند‪ .‬در این میان عقرب مادر می میرد از معده او باز شببده اسببت بببا تخببم‬ ‫‪.‬مرغ پاره پاره شده است‬


‫قدرت الهی( قرین به کندالینی می باشد‪ ،‬دقیقا مانند این است‪ .‬هرگاه کندالینی بیببدار محققببان کتبباب مقببدس( ‪ Sidhis‬زایش‬ ‫می گویند که او می نوشد خون از حروف حلقی معنوی و گوشت خود را می خورد تا‪ .‬او مانند یک اسببکلت مببی شببود‪ .‬ایببن‬ ‫تحول بدن( است که در آن خاک قدیمی دور انداخته است و دانه های جدید می پرورانند جلو است‪ Kalp (.‬یک نوع از کایا‬ ‫گیاه گل از همه طرف‪ .‬بعدها شاخه های جوانه های جدیببد جلبو و گبل در ‪ trims‬باغبان زیرک به دنبال این روش است‪ .‬او‬ ‫اعداد بزرگ بر روی آن رشد می کنند‪ .‬بنابراین گببرد و شببکوه و جلل مبی افزایبد ببه گیبباه اسببت‪ .‬در بیبداری کنبدالینی یببک‬ ‫داوطلب کار یا مقام معنوی خود را برای از بین بردن تمام ننگین خود را چاپی روانی‪ ،‬عادات بد و سایر آلودگی های ذهنببی‬ ‫است‪ .‬در حالی که پیرایش و برش و گیاه آن را به نظر می رسد هر چند اندازه آن کاهش یافته است که بببدن آن نایبباب شببده‬ ‫است‪ .‬اما این دولت برای مدت طولنی نیست‪ .‬از آنجا که شاخه ها و گل های جدید شروع بببه جببوانه بببر روی آن اسببت‪ .‬دل‬ ‫‪.‬تنگی پاییز از بین می رود و گل های زیبا از بهار و همه شاهد‬

‫بیداری کندالینی )قدرت الهی مار( است مانند یک آزمون آتشین است‪ .‬وقتی طل حبرارت داده مبی شبود تفباله مبی شبود ببه‬ ‫خاکستر سوخته‪ .‬چیزی اتفاق می افتد را به طلی خالص و در واقع بیشتر از آن است که حببرارت داده مببی شببود بیشببتر از‬ ‫ناپدیببد و هببر مشببتری ببباعث مبی شببود ارزیببابی مناسببب از طلی خببالص اسببت‪ inethics .‬آن می درخشد درخشان‪ .‬شببک‬ ‫ارزومند معنوی که خود را بیدار قدرت خود را کندالینی می شود‪ ،‬بسیار قدرتمنبد اسبت‪ .‬ببدون شبک شبکل خبارجی از ببدن‬ ‫خود را به همان باقی می ماند‪ ،‬اما در درون او مانند برق است بیدار می شود که آن را به بیبداری ذهنبی و تغییببرات محیببط‬ ‫‪.‬خارجی است‬

‫بسیاری از وظایف را می توان اعدام هنگامی صورت می گیرد که آتش روشن است‪ .‬با این گند و کثببافت‪ ،‬خباک و چیزهببای‬ ‫را می توان روشن‪ .‬رگ های لجن را می توان با هببری ‪. Pyres‬فاسد را می توان خشک‪ .‬مواد غذایی می تواند پخته شود‬ ‫پاتر گرم می شود در حالی که سبباخت کشبتی هبای گبل‪ .‬سبنگ معببدن را مبی تبوان ذوب‪ .‬بنبابراین آتبش مبی توانبد کارهبای‬ ‫بسیاری را اجرا کند‪ .‬هنگامی که در درون بدن‪ ،‬کندالینی بیدار شده است‪ ،‬مشکل از سرما احسبباس ناپدیببد‪ .‬بببا کمببک آتببش‪،‬‬ ‫مواد غذایی پخته شده است که بخش گرسنگی ما‪ .‬لباس مرطوب و بد بو خشک‪ .‬این منافع فببردی اسببت‪ .‬در جهببان خببارجی‬ ‫افزوده شدن بیش از حد بسیاری از مزایای‪ .‬آهنگر‪ ،‬پاتر‪ ،‬بیکر‪ ،‬نور و غیره تا کببوره و مقببالت مفیببد‪ .‬بببا بیببداری کنببدالینی‬ ‫بسیاری از مشکلت دنیوی حل و مقالت ابزار ساخته می شوند‪ .‬آتش است برای پرستش خببدا بیببش از حببد مببورد اسببتفاده‬ ‫و غیره با همکاری با قدرت الهی یکببی از مزایببای زیببادی اسببتفاده ‪، Yajnas‬قرار می گیرد‪ .‬آتش در بخور دادن به‪ ،‬لمپ‬ ‫شده است‪ .‬نه تنها این‪ ،‬با کمک از آتش شما می توانید جوش را انجببام دهببد‪ .‬هببر گبباه جوشببکاری انجببام گرفتببه اسببت هیببچ‬ ‫خطری از رگهای شکستن از هم جدا حتی اگر آن را مببی شببکند در جببای دیگببر وجببود دارد‪ .‬در مراقبببه الهببی اسببت فببراز و‬ ‫جریان امواج احساسی وجود دارد‪ .‬گاهی اوقات احساسببات صببمیمانه بببه مظهببر حببرارت بسببیار شببدید در روح و روان مببی‬ ‫‪.‬شود‬

‫گاهی اوقات در فرم از کف شیر و یا حباب از آب آن را در پایه حببل و فصببل اسببت‪ .‬امببا اگببر قببدرت کنببدالینی بببه آن قریببن و‬ ‫‪.‬سپس ثبات حفظ شده است‬

‫ذخیره شده بد چاپی روانی نیز سرریز شده است‪ .‬چمن سبز خشک در تابستان داغ و تبدیل دوباره سبببز در فصببول بببارانی‪.‬‬ ‫‪.‬در به همان شیوه چاپی بد روانی یک فرد که به نظر می رسد که تحت شرایط خاصی خشک‪ ،‬شببکوفه چهببارم بعببد دوببباره‬ ‫دوشیزه آسمانی جذب می شد‪ Menaka، .‬از توبه و طلب بخشایش بزرگ بود‪ ،‬با این حال او به ‪Vishwamitra Rishi‬‬


‫اما اگر چاپی روانی کسی کببه از ریشببه خببود را بببه خاکسببتر سببوخته بببدون سببوال از ‪ begetted.‬او ازدواج او و فرزندان‬ ‫پببدر خببود کببامل ‪ Vedavyas‬بود که از ‪ Paramhans Shukdev‬گرفتار شدن در جهان مادی وجود دارد‪ .‬دولت به از‬ ‫توافق کردند به پیشنهاد همسر برادر بزرگتر خود بببه سببیره و فرزنببدان خببود را در حببالی کببه ‪. Vedavyas‬متفاوت است‬ ‫به جنگل فرار به محض این که او به دنیا آمد که به خدا مدیتیشببن‪ .‬همببه از جملببه پببدر او را در برابببر رفتببن ‪Shukdevji‬‬ ‫شرکت بببود و حاضببر ‪ Shukdevji‬خود را به دور این ترتیب و همه سعی کردند او را منصرف از رفتن به جنگل بود‪ .‬اما‬ ‫رقصببنده هببای آسببمانی اسببت‪ ،‬امببا او در چنببد کلمببه ‪ Rambha‬به گوش دادن به هر کسی‪ .‬تا او را امتحان ایندرا فرستاده‬ ‫پشت او فرستاد‪ .‬این به معنای واقعی از سوختن چاپی بد روانی است‪ .‬اگر شما قطع شاخه های یک درخت یک درخببت مببی‬ ‫تواند از آن بیرون می آید‪ ،‬اما اگر ریشه را کامل حببذف و یببا سببوزاندن آنهببا در یببک درخببت جدیببد هرگببز نمببی توانببد از آن‬ ‫در حال حاضر( عملیات بببه( ‪)، Prarabhdha‬آینده( ‪)، Kriyamaan‬ذخیره( ‪ Sanchit‬ظهور‪ .‬کندالینی قدرت برنز تا‬ ‫‪.‬خاکستر‪ .‬ارزومند رسیده است که به طور کامل کوره توبه و طلب بخشایش گرم شرکت به عنوان یک آجر می شود‬

‫‪ Shataputi،‬خاکسببتر(‪ .‬آنهببا بببه از آتببش سببوزی قربببانی ماننببد( ‪ Bhasma‬را رسببا )آب( و یببا ‪ Ayurved‬پزشببکان‬ ‫پزشکی است که به ارمغان( ‪ Sanjeevani‬ساخته شده است‪ .‬این است که در مقایسه با به ‪Sahasraputi، Gajaputi‬‬ ‫می آورد روح مرده دوباره به زندگی( می شود‪ .‬این مراسم آتش است‪ .‬کندالینی یوگببا نامیببده مببی شببود از آتببش اسببت‪ .‬ایببن‬ ‫نیروی حیاتی است‪ .‬در اینجا "پخته" ارزومند است شبیه به خواص آب‪ ،‬خاکسببتر و ‪ Yajna‬است که مانند روشنایی آتش‬ ‫بنابراین حروف حلقی و گرم در آتش کندالینی می شود‪ ،‬فوق العاده و قدرت خود بسیار نادر است و بی حد ‪Sanjeevani.‬‬ ‫‪.‬و حصر است‬

‫اگر بخار در همه جا پراکنده می شود آن را بدون استفاده است‪ ،‬اما اگر آن را در یک منطقه محدود متمرکز شده و سپس با‬ ‫انرژی آن قطار به سرعت می تواند اجرا شود برای مایلی با هم‪ .‬در چند دقیقه شما می توانید فشار طبخ مببواد غببذایی خببود‬ ‫‪ Ridhis‬مببواد و ‪ Sidhis‬را‪ .‬در همان زمانی که نهفته‪ ،‬انرژی پراکنده از بدن خود را از طریق بیببداری کنببدالینی متمرکببز‬ ‫‪.‬روح به دست آوریم و این کارهای مفید زیادی حتی در سطح جهان می تواند اعدام شود‬

‫یک انبار بزرگ از برق در بدن انسان وجود دارد‪ ،‬اما آن نهفته پراکنده است‪ .‬از این رو می تواند قدرت خود را نمببی بینببم‪.‬‬ ‫پایه ستون فقرات( جمع آوری و( ‪ Mooladhar‬اما از طریق بیداری کندالینی زمانی که همه این انرژی است و در چاکرا‬ ‫متمرکز آن مانند تمرکز انرژی مواد در یک منطقه محدود است‪ .‬بنابراین استفاده از این انرژی بببه گببونه ای اسببت کببه تنهببا‬ ‫‪.‬می تواند تعجب و تمام‬

‫زن های قدیمی و پر از ریاضتهای در جنگل زندگی می کردند‪ .‬سائل آمد وجود دارد‪ .‬بانوی پیر ساخته شده اسببت یببک کلبببه‬ ‫در نزدیکی و در زمان مسئولیت تغذیه او را‪ .‬یک شب یک زن هیزم شکن داشتن از دست رفته راه خببود را بببه کلبببه رسببید‬ ‫‪.‬از سائل و او فضل التماس‬

‫سائل او را برای مقاربت جنسی گدایی بود و از این رو او را فرستاده را بدون غذا و سببرپناه‪ .‬بببانوی پیببر زیببر یببک درخببت‬ ‫نشسته بود به تماشای مشتاقانه‪ .‬او شنیده صدای‪ .‬او هیزم شکن بانوی با او صورت گرفت و غذا و سرپناه خود را داد‪ .‬در‬


‫سپیده دم زن های قدیمی نشان می دهد که راه راست را به هیزم شکن‪ .‬بانوی پیر کلمات خشببن از سببائل شببنیده بببود‪ .‬او از‬ ‫این رو به کلبه که او را برای او ساخته شده بود را شکست‪ .‬او خودداری کببرد تببا بببه او غببذا بدهببد و گفببت‪ :‬در اینجببا شببما‬ ‫برای ‪ 24‬سال زندگی می کردند و تنها پیروزی بر تمایلت خود را به دست آورد‪ .‬از آنجا که شببما ببذر شبفقت در قلبب خببود‬ ‫‪.‬کاشته آن شرم آور است که شما خودتان را به سائل است‬

‫فصل چهارم‬ ‫‪ SOUL OF SCIENCE‬روش عبادت ‪ SECRET OF‬فلسفه‬

‫در پوست پیاز پوست دیگری است‪ .‬در پوست دوم‪ ،‬یک سوم است‪ .‬در راه اگر برگ موز حذف آنها بیرون می آیند یکی‬ ‫پس از دیگری‪ .‬کوچکترین واحد ماده اتم است هنوز اگر چه اتم به نظر می رسد آن است که در واقعیت نه چندان‪ .‬زیرا در‬ ‫‪.‬آن یک هسته وجود دارد و نوترون ها‪ ،‬پروتون ها و الکترون های گردان وجود دارد‬

‫منظومه شمسی یک دور است‪ ،‬اما در محدوده خود را سیر ‪ 9‬سیارات و ‪ 43‬ماهواره حول محور خود است‪ .‬اتم ماننببد یببک‬ ‫منظومه شمسی است‪ .‬در درون آن فعالیت شبیه به منظومه شمسی است‪ .‬اگر توده ای از گل مببورد حملببه و سببپس کمببی از‬ ‫‪.‬گل پراکنده می شود‪ ،‬اما اگر هسته یک اتم مورد حمله پس از آن انرژی که ساطع می توانید یک کوه عظیمی را دفن کند‬

‫بنابراین روشن است که مواد ناخالص ظریف ساخته شده‪ ،‬قوی تر می شوند‪ .‬میلیون ها سلول های زنببده در بببدن مببا و ژن‬ ‫هایی که در هر سلول پنهان شده است یک نمونه اولیه از یک موجود واحد وجود دارد‪ .‬در این روش در ببدن انسببان ماننببد‬ ‫جهان کیهانی‪ ،‬میلیون ها نفر از موجودات در آن ساکن است‪ .‬میان آنها فقط یکی از آنها یببک فرصببت بببرای ورود بببه رحببم‬ ‫مادر در اتحادیه جنسی است‪ .‬بنابراین یک جنین شکل گرفته و از بدن جدا و انرژی بببدن خببود شببروع بببه ایجبباد‪ .‬در ‪ 9‬مبباه‬ ‫‪.‬جنین بالغ و سرگردان در جهان پس از بیرون آمدن از رحم مادر خود است‬

‫در داخل این نوزاد عزیزم بدن و خصوصیات روانی از پدر و مادر‪ ،‬پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و نمببرات از اجببداد خببود‬ ‫افتخارات الهی( چنان ظریف که با وجببود فروپاشببی ظریببف تریببن( ‪ Vibhutis‬را می یابد‪ .‬این ویژگی های خاص در قالب‬ ‫ژن ها و نیروی زندگی حیاتی‪ ،‬می تواند شرایط معاصر را درک نمی کنند‪ .‬این وضعیت را آشکار زمانی که کودک رشد مببی‬ ‫کند و به ما می دهد مقدمه روشن به خصوصیات خاص خود می باشد‪ .‬این به این معنبی اسبت کبه کسبانی کبه ویژگبی هبای‬ ‫خاص شناخته می شود در زمانی که کودک رشد می کند تا در حالت نارس آن شناخته نشده اسببت‪ .‬فقببط بببا تجزیببه و تحلیببل‬ ‫کودک ما می توانیم طبیعت سرزمین آبا و اجدادی خود نمی دانند‪ .‬تنها بببر روی صببورت و پوسببت آن وجببود دارد برخببی از‬ ‫ایده درک است‪ .‬رقت برای مدت زمان طولنی است که در مرحله نابالغ حفظ شده است و زمانی کببه آن را شببروع بلببوغ آن‬ ‫‪.‬را مقدمه ای از دولت و وجود آن را به ما می دهد‬


‫چنین مقدمه ای بزرگ از ظریف ظریف وجود دارد که به عنوان مثال از پیاز را پوست در داخببل پوسببت پیبباز و بببرگ هببای‬ ‫‪.‬موز بسیار مضحک به نظر می رسد‬

‫اگر توده ای از دانه جمع آوری شده و سپس یک تفاوت بسیار جزئی درک شده است به عنوان دور به عنببوان رنببگ‪ ،‬وزن‬ ‫آن‪ ،‬شکل و غیره مربوط می شود اما زمانی که دانه ها کاشبته تفباوت عمبده حبق را از سباقه‪ ،‬ببرگ‪ ،‬شباخه‪ ،‬گبل‪ ،‬میبوه و‬ ‫غیره درک است‪ .‬تفاوت آشکار بین درختان بالغ کامل رشد وجود دارد‪ .‬تفاوت بسیار است تا آنجا کببه بببه شببکل گببل‪ ،‬عطببر‪،‬‬ ‫طعم و مزه میوه ها نگران است‪ .‬از این رو همه این را می توان طبقه بندی متفاوت است‪ .‬ایببن تفبباوت فببوق العبباده ای مببی‬ ‫‪.‬باشد‪ .‬تفاوت آن در مرحله دانه حجاب و از این رو می تواند در این مرحله دیده نمی شود‬

‫از اشکال عادی از غلف از بدن انسان هستند عمل یکسان است امببا در بسببیاری از رمببز و راز آن اسببت کببه در بببه دسببت‬ ‫آوردن اطلعات مربوط در مورد آنها شگفت زده وجود دارد‪ .‬دانشمند مواد در این است که به تحقیق در تنها جنبببه آشببکار‬ ‫‪.‬از این تجزیه و تحلیل است‬

‫آناتومیست تا حدی اصلح نژاد از جنبش های مختلف از غلف بدن و چگونه آنها را انجام توابببع مختلببف را مطببالعه کببرده‬ ‫اند‪ .‬بر اساس آن آنها انجام تحقیقات پزشکی و جراحی است‪ .‬و آنها نیز بالقوه و احتمالت را از نیروی زنببدگی یببک انسببان‬ ‫‪.‬را اندازه گیری کند‬

‫اما عمیقا باید به این واقعیت است که جنین انسان ساخته شده است نه تنها از ماده نگاه کنید‪ .‬این است که نه تنهببا مخلببوط‬ ‫از مواد شیمیایی است‪ .‬از آنجا که یکی از جنبه های مهمی از آن است که آگاهی برق انسان نامیده می شود‪ .‬در طرز سخن‬ ‫گفتن معنوی آن است که پرانا یا نیروی حیاتی نامیده می شود‪ .‬به خودی خود نیروی حیاتی است که هنوز دلیل آن را هدف‬ ‫در سر آن توابع به عنوان ایمان‪ ،‬امید‪ ،‬عادت‪ ،‬مدیریت و تجزیه و تحلیببل ‪ variedly.‬قرار ارگان های مختلف آن را به نام‬ ‫آن در ذهن‪ ،‬عقل و روح و روان ساخته شده است‪ .‬این اصل بسیار در ارگانهای دانش را به صورت شکل‪ ،‬طعم‪ ،‬بو‪ ،‬لمببس‬ ‫و صدا‪ .‬در اندام های دیگر بدن کار می کند به هضم غذا‪ ،‬انتشار‪ ،‬بدن ممکن است و غیره را از طریق اندام تناسلی که طعم‬ ‫الیبباف و تانببدونها از هبر عضبله عملکببرد و مبباهیت خبباص خببود را دارد‪ .‬قبدرت و ‪ procreates.‬شور جنسی و در نتیجه‬ ‫‪.‬حکمت در آن آمیخته شده است‬

‫پس از شناخت و درک به صورت خنثی و آگاهانه از بدن نتیجه گیری که فقط به عنوان کل درخت را به طور بالقوه در دانه‬ ‫یافت به همین دلیل کل اصل کیهانی یعنی ماکرو در بدن یعنی خرد ذاتی است‪ .‬ما ممکن است قادر به دیبدن تنهبا ببه صبورت‬ ‫در حال حاضر از جهان هستی و بدن با این حال‪ ،‬گذشته و آینده بصورتی پایدار و محکم به این جنبش است‪ .‬بدن مانند یک‬ ‫آینه شده است‪ .‬اگر ما می توانیم ظریف عمق مرموز آن را درک ما تنها می تواند بر روی درک و دیدن که در کجا‪ ،‬چگونه‬ ‫و تا چه حد این ماده کیهانی فراگیر و اصل آگاهانه به بدن انسان قرین است‪ .‬شگفت زده می شود‬


‫در واقع کوچکی از بدن یک انسان است تا با چیزهای بسیاری است که تنها مبی تببوان گفبت کببه در مقایسببه ببا تمببام قبدرت‬ ‫الهی قرار داده است با هم تنها او قدرتمند ترین پر شده است‪ .‬اما تنها مشکل این است که این انبببار از انببرژی الهببی اسببت‪،‬‬ ‫هسببتند انجببام ‪ penances‬در دولت نهفته است‪ .‬به منظور تجربه این قدرت انسان نیاز به انجام ریاضتهای شدید‪ .‬اگر ایببن‬ ‫نشده است‪ ،‬این قدرت همیشه نهفته باقی می ماند و او را نباتوان از انجبام هبر گبونه فعبالیت ببالتر ببه غیبر از آنهببایی کبه‬ ‫‪.‬توسط جانوران انجام شده است‪ .‬بنابراین در به منظور اکسل معنوی باید راه توبه و طلب بخشایش معنوی را دنبال کنید‬

‫در تجزیه و تحلیل ماهرانه علوم بدن یک می یابد تمام افتخارات الهی تعببیه شببده در هببر انسببان اسبت‪ .‬بببا فعبال کببردن ایبن‬ ‫به دست آورید‪ .‬در بدن ظریف ‪ 6‬چاکراها به خوبی شبناخته شببده اسببت‪ (Sidhis) .‬پتانسیل های الهی می تواند قدرت الهی‬ ‫همه این ‪) Anahat 5) Vishudhi 6) Ajna.‬مانیپور ‪) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) 4‬آنها عبارتند از‪1 :‬‬ ‫‪ Sahasrar‬را در بدن ما‪ ،‬بلکه در سطح ظریبف هسبتند‪ .‬اینجبا منطقبه سبر اسبت نادیبده گرفتبه مبی شبود‪ .‬در پوسبت سبر‬ ‫گلبرگ نیلوفر آبی( کمال‪ .‬اگر شما اضافه کردن این سپس ‪ 7‬چاکراها وجود دارد‪ .‬بنابراین شببما بببه عظمببت معرفببی ‪(1000‬‬ ‫شده است‪ ،‬اینترنت اکسپلورر ‪ 7‬نقاط زائر تلش برای پارسا در جهان لطیف است‪ .‬تنها شرط فعببال از ایببن چاکراهببا ظریببف‬ ‫است‪ .‬هنگامی که جنین در رحم مادر تغذیه است که رشد می کند تا به عنوان یک نوزاد و بعد از آن متولد شببده اسببت‪ .‬اگببر‬ ‫دانه است تا در یک اتاق قفل شده جوانه زدن آن را نمی خواهد‪ .‬تنها زمببانی کببه از آن آب داده مبی شبود‪ ،‬خورشبید‪ ،‬زمیبن‬ ‫‪.‬های حاصلخیز آن را به یک درخت رشد می کنند که برای اولین بار خرس گل و میوه لذیذ است‬

‫است که ما را از زمین به ‪ Devyaan‬نخاع( است که به نام مسیر سلطنتی است‪ .‬نیز نامیده می شود مرگ( ‪Merudand‬‬ ‫در بین خدا و روح فردی نقاط استراحت هستند‪ .‬بببرای پوشببش ‪ Lokas‬جهان(‪ Lokas (7 .‬آسمان است‪ .‬در این سفر ‪7‬‬ ‫تعداد زیادی مایل در طول سفر یکی از‪ ،‬استراحت‪ ،‬یک باید است‪ .‬از این رو در راه بقیه خانه ها وجود دارد‪ .‬قطببار متوقببف‬ ‫می شود در بسیاری از ایستگاه های در راه به زغال سنگ‪ ،‬آب و غیره این نقاط در حالت استراحت انببرژی بببدن هسببتند ‪6‬‬ ‫چاکراهببا‪ .‬چاکراهببا در ‪ 2‬راه‪ ،‬بببه عنببوان یکببی از موانببع و دیگببر بببه عنببوان حامیببان بببه تصببویر کشببیده شببده اسببت‪ .‬در‬ ‫در آن به دام ‪). Abhimanyu‬آرایه ای از سربازان در یک مربع و یا دایره( ‪ Chakravyuh‬داستان ‪Mahabharat‬‬ ‫باروها از یک قلعه ‪ Chakravyuh 7‬افتاده بود‪ .‬از آنجا که او نمی دانست که چگونه به بیرون آمدن از آن فوت کرد‪ .‬در‬ ‫وجود دارد‪ .‬نمادین این حادثه را می توان به عنوان یک روح فردی که در ‪ 7‬چاکرا از بدن به دام افتاده است‪ .‬چاکراهببا نیببز‬ ‫گفته می شود ‪ 4‬دیوارهای کا خ در فرم فایل پیوست کنید‪ .‬مواد‪ ،‬توهم و تحریف است‪ .‬از این رو استفاده از روش داده شببده‬ ‫پاره کردن ‪ Dhundhukari 7‬شبح ‪ Mahatmya Bhagwat‬است به طوری که بر آن غلبه شده است‪ .‬یک داستان در‬ ‫گره از بامبو ظرف مدت ‪ 7‬روز به طوری که برای تبدیل شدن به یک الهی گنجانببده شببده وجببود دارد‪ .‬نمببادین ایببن سببفر از‬ ‫‪.‬یک چاکرا به یک بعدی است‬

‫در شیوه های معنوی فرد هیچ قدرتی از خود است‪ .‬تنها چیزی است که او سبخت ببه قبدرت الهبی نهفتبه خبود را بیبدار‪ .‬در‬ ‫اینجا انرژی خود را در آن بسیار کم است و در صورتی که ریاضتهای بسیار عادی آن می تواند دستیابی اسببت‪ .‬یببک مربببی‬ ‫حیوانات سیرک طول می کشد فقط آن دسته از جانوران در گروه تئاتر خود را که او فکر می کند زیرک‪ .‬شیوه های معنوی‬ ‫تمام هنری است‪ .‬آن را بر روی سنگ پایه حساسیت مذهبی گببل‪ .‬از ایببن رو انسببان وارد مسببیر معنببویت بببه اسببتاد نظببر از‬ ‫‪.‬احساسات مذهبی خود را‪ .‬همچنین او را به پاک تفکر و شخصیت او‪ .‬این شرط اصلی است که باید برآورده شده است‬

‫که عمل معنوی باید به چه زمانی طول انجام شده است؟ جواب برای همه یکسان نیست‪ .‬از آنجا کببه آن را در حببالت روانببی‬ ‫هر فرد بستگی دارد‪ .‬اگر شخصیت از هیچ مملو فردی با روح مجبور او بسیار به سببرعت‪ ،‬بببدون تلش زیبباد نائببل مزایببای‬ ‫بزرگ معنوی است‪ .‬اما آن دسته از اقدامات وارسته که به تمام این فعالیت ها تمایل دارند مورد استفاده قرار گیرد تببا بیببش‬


‫از حد است‪ .‬این قدرت الهی است مورد استفاده قرار گیرد وپیش بال بردن آنهببایی کببه افتبباده‪ ،‬کبباهش غببم و انببدوه‪ ،‬صببرفه‬ ‫جویی در کسانی که در حال غرق شبدن و کمببک ببه همببه ببرای صبعود از نردببان زنببدگی اسببت‪ .‬ببه جبای ‪ 1‬ریاضبتهای را‬ ‫نگببرش او ‪ Sattvic.‬افزایش اعمال وارسته‪ .‬بنابراین تعادل را حفظ و یوگی ‪ /‬داوطلب کار یا مقام معنوی در زندگی پارسببا‬ ‫آزاد اسببت‪ .‬روح ببه عنببوان )‪ (Mukti Jeevan‬آسمانی و رفتار است مانند کسی است که معنببوی در ایببن زنببدگی بسببیار‬ ‫شکوه و عظمت روح متوجه شده و به طور مداوم با کمک از بینش الهی او بداریم پروردگببار در هببر ذره از جهببان هسببتی‬ ‫است‪ .‬این دولت به عنوان یک نتیجه که شخص بهتر است در میان مردان نامیده می شود و در نببتیجه مببی شببود خببود خببدا‬ ‫‪.‬است‬

‫اما اگر افکار و شخصیت خالص نیست‪ ،‬اگر پستی در آن وجبود دارد و سبپس اگبر چنیبن فبردی قبدرت الهبی را بدسبت مبی‬ ‫آوریم‪ ،‬او شیطانی می شود و متکبر اسببت‪ .‬او را حمببل ایببن گببونه اقببدامات ننگیببن اسببت کببه او را تنهببا مببی تببوان برچسببب‬ ‫شیطان‪ .‬اگر ثروت‪ ،‬قدرت‪ ،‬عظمت‪ ،‬قدرت به درستی استفاده نشده است‪ ،‬می تواند منجر به سقوط یک فببرد شببود‪ .‬هنگببامی‬ ‫که انگور رو به زوال آنها را به شراب تبدیل شده است‪ .‬در به همان شیوه حتی اگر قدرت الهی رسیدن به شما اسببت و اگببر‬ ‫همان است که برای فعالیت های وارسته مورد استفاده و سببپس تنهببا گزینببه ببباقی مانببده اسببت کببه از آن خواهببد شببد ببرای‬ ‫مرگ )مسیر پارسا( پیروی نمی کنند آن را ببه سبقوط ‪ Dakshin‬اهداف مخرب مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬اگر معنویت‬ ‫و غیره تبدیل شیطانی و اجببرای عملیببات ننگیببن ‪ actioned Tantric Aghoris، Kapaliks‬یکی منجر شود‪ .‬ننگین‬ ‫منحرف ذهن یببک فببرد توسببط( ‪ Ucchatan‬سحر( و( ‪ Vashikaran‬مانند ماران )کشتار مردم با شعار مانترا(‪ ،‬موهان‬ ‫افسون(‪ .‬شیاطین ببه طبور کلبی عبارتنبد از‪ :‬انبواع حملبه و رببودن مبردم ببی گنباه اسبت‪ .‬نمبونه هبایی از شبیاطین هسبتند‬ ‫‪، Dooshan،‬روان و اعضای خانواده خود ماننببد خببار ‪Vritrasur، Hiranyakashipu، Mahisasur، Kansa،‬‬ ‫‪ demonically.‬بیش از حد رفتار ‪Kumbhkaran، Meghnad، Hiranyaksha، Jarasandh، Raktabeej‬‬ ‫آنها نه ‪ Rishis.‬شیاطین دمی خدایان را مورد آزار و اذیت قرار داده است‪ .‬آنها غارت ثروت از دمی خدایان و نوشید خون‬ ‫‪.‬تنها مورد آزار و اذیت افراد خود را و کمی افزایش خودخواهانه آنها انجام بسیاری از اقدامات ننگین است‬

‫‪،‬گروه از شیاطین وجود دارد‪ .‬یک کلس است متمرد‪ ،‬حمله و از نوع تروریستی است‪ .‬کلس دیگر‪ ،‬با استفاده از فریببب ‪2‬‬ ‫گمراه کننده قدرت سحر و جادو سیاه و سفید و غیره شیاطین حمله نشبان مبی دهببد جسببورانه و شبیاطین ‪cunningness‬‬ ‫سحر و جادو سیاه و سفید خود را به ستایش هنر خود را از فریبب اسبت‪ .‬شبیاطین حملبه کبردن ببر آشبکارا نگباه کبرد امبا‬ ‫شیاطین سحر و جادو سیاه و سفید پشت حجاب از نمای پنهببان شببده اسببت‪ .‬در واقببع شببیاطین زیببرک ماننببد قدیسببین رفتببار‬ ‫اگر چه او یکی از اعضای خانواده روان بود که او هرگز کسی حمله کردند خارج است‪ .‬در ‪. Kalnemi.‬خارج‪ .‬برای مثال‬ ‫عوض او را به از عقل دیگران از طریق سحر و جادو سیاه و سفید برای انجام عملیات ننگین شوند‪ .‬مردم تنهببا مببی توانببد‬ ‫‪.‬موفق به دفع کردن یک سقوط است که آنها را غرق عمیق تر به باتلق اعمال پست‬

‫یببک اسببتفاده مببی ‪ Kalnemi‬یکی ممکن است قدرت الهی‪ ،‬اما جمع آوری آن است که اگر اعمال مومن نیست پببس ماننببد‬ ‫شود انجام فعالیت های ظریف شیطانی‪ .‬در آن است که ببدون تبرس از ببدنام ببه دلیبل فعبالیت هبای تروریسبتی و ببه بهبانه‬ ‫مقدس خارج فرار افترا برای یببک دوره معینبی از زمببان وجببود دارد‪ .‬از ایببن رو رفتببار شببیطانی مببدرن در زمینببه کنببدالینی‬ ‫در عبرض چنبد دقیقبه ببه ‪ basketfuls‬و به عنبوان ‪) Kalnemi‬قدرت الهی مار( در بازار موجود است تحت نام تجاری‬ ‫‪.‬فروش می رسد‬


‫قدرت روح واقعی تنها می تواند تولید شود اگر در مسیر عدالت مقدس است‪ .‬در آن نهفته رفاه همه افراد و بببه ایببن ترتیببب‬ ‫کل جهان است‪ .‬فلسفه حقیقی آن در علم روح این است که یکی را انجام ریاضتهای معنوی کببه هببر قببدرت الهببی آشببکار در‬ ‫‪.‬باید تنها برای مقاصد صالح و رفاه جهان استفاده می شود ‪ Sidhis‬فرم‬

‫به شدت یکی باید درک کنند که شرایط نفوذ دولت از احساسات مذهبی ما‪ .‬ما در تمام طول مببی کشببد کببه در جهببان خببارجی‬ ‫و آن را می گوید که آگاهی فرد را تحت تاثیر قرار می ‪ delved‬تحت تاثیر قرار‪ .‬اما ایدئولوژی علم معنوی عمیق تر به این‬ ‫مجاور و دور موقعیت های دنیوی است‪ .‬نویسنده سرنوشت خود را انسان است‪ ،‬اما حقیقت این اسبت کبه ایبن اسبت کبه در‬ ‫یک کشور پیشرفته معنوی او است که مدیر از فعالیت های کیهانی بیش از حد است‪ .‬با توجه به ایببن قطعببا مببی توانببد درک‬ ‫می شود که می توان تجهیزات مربوط به مناطق درونی و بیرونی بر اساس روان یکی از بازیگران‪ .‬در یک حالت روحانی‬ ‫بسیار پیشرفته مانند یک فرد حتی می تواند حرکات کیهانی هدایت کند‪ .‬این قدرت خارج از احساس عادی نامیده مببی شببود‪.‬‬ ‫این حالت ذهن فوق العاده است که معمول در حال حاضببر در تمببام موجبودات اسبت‪ ،‬امببا در حبالت غیبر فعببال نهفتببه اسبت‪.‬‬ ‫چگونه می توان آن را فعال کرد؟ چگونه مببی تبوان آن را قبدرت؟ و چگببونه مبی تببوان آن را بببرای کارهببای مختلببف مببورد‬ ‫کنببدالینی عمببل اجببرا شببده ‪ Brahmavidya.‬استفاده قرار می گیرند؟ این علم روح نامیده می شود‪ .‬نیز نامیببده مببی شببود‬ ‫‪.‬است به طوری که برای فعال سازی نیروی روح ما است‬

‫ساکن ‪ 4‬حکیمان‪ .‬برای گببدایی صببدقه آنهببا عبببور از آب هببای اقیببانوس هببا و ‪ Lakshadweep‬در یک جنگل در نزدیکی‬ ‫گفتمان های معنوی به صاحب خانه داد‪ .‬یکی در میان ‪ 4‬حکیمان بود بسیار زیرک است‪ .‬او آموخته بود که چگببونه بببه راه‬ ‫رفتن بر روی آب را با الصاق پاهای خود را با برخی از گیاهببان قببوی اسببت‪ 3 .‬دیگببر حکیمببان شببنا در آب‪ ،‬امببا ایببن عاقببل‬ ‫زیرک به راه رفتن بر روی آن است‪ .‬مردم را دیدم که مریم دوم فکر کردم او را به عنوان یک سنت متوجه شدم‪ .‬از این رو‬ ‫‪.‬مردم به گوش دادن به مذاکرات خود را تنها و به او هدیه پرهزینه است‬

‫به آرامی راز افشا شد‪ .‬جانبازان زیرک اصرار داشت که آنها را از پا در ‪ 4‬حکیمبان را ببا آب گبرم بشببویید‪ .‬ببه ایبن ترتیبب‬ ‫خمیر گیاهی در سنت به اصطلح بزرگ کردن پاک شد‪ .‬او نمی دانست که چگونه به شنا‪ .‬از این رو از شرم را ترک کرد او‬ ‫‪.‬را به گروهی از حکیمان و فرار کرد‪ .‬آخرین ارتفاعات را هرگز طولنی است‬

‫فصل پنجم‬ ‫‪ SIDHIS‬رمز و راز از یوگا و دسته‬

‫یوگا به معنای اتحاد روح فردی با روح کیهانی که در غیر این صورت به نام خدا‪ .‬که تعداد اضافه می شوند تا ارزش خود‬ ‫را چند برابر افزایش می یابد‪ .‬مرد نزولی از میمون است‪ .‬او در سن آدم مثل این تنها بود‪ .‬در گینه نو حتی امروز هم برخی‬ ‫سکنه بومی( وجود دارد که از فرهنگ دوران آدم‪ .‬مرد ‪ /‬زن صریح برهنه‪ .‬برای مواد غذایی که در گوشت( ‪ Adivasis‬از‬ ‫حیوانات‪ ،‬ریشه‪ ،‬میوه و غیره آنها را اجرا مایل دورتر از مردان به اصطلح متمدن و از این رو خود را به زبان بستگی‬ ‫دارد بیش از حد است تکامل یافته است‪ .‬آنها می توانند فقط چند کلمه و مطلق آنها عمدتا در ارتباط با زبان اشاره و‬ ‫حرکات‪ .‬اما از نظر جسمانی قوی تر است زیرا آنها می توانند گرمای شدید‪ ،‬و غیره سرد باران را در شیوه ای خاص‬


‫و آشکار حرص و ‪، procreating‬تحمل حتی انسان به پیروی از فرهنگ دوران آدم‪ .‬او به خوبی آشنا در غذا خوردن‬ ‫‪.‬ارزش های انسانی که شکوه همه مردم را تقویت ‪ detests imbibing‬آز‪ ،‬دلبستگی و غیره او‬

‫شکوه عظمت و اخلق است که همیشه به خدا قرین شده است‪ .‬زمانی که انسان با خدا از طریق ایمان متحد او قطعببا ببالتر‬ ‫از فرهنگ دوران آدم بال می رود‪ .‬همان گونه که شوهر و همسببر ببا یکبدیگر همکباری را ببه عنببوان را ببه خبانه خبود را‬ ‫آسمانی در راه همان زمانی که انسان متحد با خدا او شود الهی است‪ .‬از این رو عظمت عمل یوگایی است که اینطببور از او‬ ‫‪.‬تقدیر می شود و کسانی که درک اهمیت پیاده روی روح تعالی در این مسیر است‬

‫یوگا در ‪ 2‬روش طبقه بندی می شود‪ .‬یوگا و خارجی یوگا دوم داخلی می باشببد‪ .‬یوگببا خببارجی کببه در آن تمریببن هببای بببدنی‬ ‫پرسببتش ‪، Yajna،‬شعار مانتراها ‪، Bandha، Mudras،‬اهمیت داده می شود‪ .‬این یوگا خارجی شامل استقرار‪ ،‬تنفس‬ ‫خدا‪ ،‬زیارت‪ ،‬آواز خواندن نام خدا نام دیگری برای این یوگا خارجی یوگا کریببا‪ .‬یکببی از شبباخه هببای آن اسببت بببه نببام یوگببا‬ ‫هاتا‪ .‬فعالیت بدنی خارجی بر اساس تاکید کرد‪ .‬تأکید بر حالت و قببوانین آن گذاشببته شببد‪ .‬نتایببج آن بسببتگی بببه ایببن دارد کببه‬ ‫چگونه به درستی از آن استفاده از ساخته شده است‪ .‬کریا یوگا بر سلمتی‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬وضببوح فکببری و غیببره برخببی از‬ ‫‪.‬کنترل ذهن نیز می گیرد‬

‫کلس یوگا داخلی است‪ .‬در اینجا ذهن پراکنده و نیروی حیاتی متمرکز و متمرکز شده است‪ .‬ننگین چاپی روانی باید خببالص‬ ‫‪.‬و تفکر ما ساخته شود تا بال‪ .‬انواع بسیاری از مدیتیشن وجود دارد‪ .‬همه آنها تحت گل سرسبد یوگا داخلی آمده است‬

‫به طور کلی در مراقبه هرچه وقف دوست داشتن نسبت به یک تصویر خیالی از خدا و تلش می کند تا آن را تجربه بسببیار‬ ‫کببه هسببتم(‪ ،‬نوشببیدن آب( ‪ Soham‬صدا(‪ ،‬تمرین معنببوی( ‪ Naad‬نزدیک به خود است‪ .‬علوه بر این تجارب شامل یوگا‬ ‫سببفر از طریببق ‪ 6‬چاکراهببا(‪ Chakravedhan (،‬و غیره داخلببی یوگببا نیببز شببامل ‪ Khechri Mudra‬سوما از طریق‬ ‫و غیره به دلیل در اینجا یکی از امواج اندیشه مناسب جهت متمرکز شده است‪ .‬در ‪، Granthi Vedhan‬بیداری کندالینی‬ ‫‪.‬آن است که بدون نیاز به کریا یوگا که شامل تمرینات بدنی وجود دارد‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬


‫کریا یوگا به انرژی و پتانسیل خارج از احساس عادی عببادی از بببدن ناخببالص اسببت‪ .‬انببدامهای حسببی در طبببیعت ناخببالص‬ ‫هستند‪ .‬این است که به عنوان یک بخش بدن شمارش شده است‪ .‬قدرت آن بیش از حد فقط ناخالص اسببت‪ .‬سببازی پتانسببیل‬ ‫های حسی نه تنها تا این حد است که بدون هیچ گونه متعلقات دیگر و با کمک از هر عضو دیگر حس اعصاب فکببری مغببز‬ ‫حل مشکلت خاص ناخالص است‪ .‬برای مثال‪ .‬اگر یکی کور است می توانید اندام حس لمس و استفاده با انگشتان دسببت از‬ ‫شببنیدن صببداهای دور‪ Suprapsycho، ،‬حضور اشیاء‪ ،‬نامه ها می دانیم و غیره )به عنوان مثال در خط بریل(‪ .‬در علوم‬ ‫نگبباه شببده اسببت‪ .‬همببه )‪ (ESP‬دیدن اجسام دور‪ ،‬ارتباط افکار با یکدیگر بر اساس عنوان ادراک خارج از احساس عادی‬ ‫این بازی از عقل است‪ .‬تنها تفاوت این است که در مقایسه با رسانه های مستقیم یکی برسد‪ ،‬پتانسببیل شناسببایی و ابتل بببه‬ ‫امواج گرما‪ ،‬صدا و نور‪ .‬این می تواند تحت نفع مواد و موفقیت آمده است‪ .‬اگر چه این بر نگاه به عنوان روحانی در عیببن‬ ‫حال این درست نیست‪ .‬فعالیت های خدا هستند‪ ،‬بسیار فوق العاده و مرموز است‪ .‬خدا می تواند توسط دستگاه مواد ما درک‬ ‫نمی شود‪ .‬به گفته دانشمند بزرگ آلبرت اینشتین‪ ،‬فیزیک ذرات است که هنوز بسیار فلج و لنگ است‪ .‬این نمی تواند به مببا‬ ‫اطلعات از قدرت کیهانی الهی یعنی خدا را به من بدهید‪ .‬آگاهی کیهانی است که قوانین بیش از تمام کیهان مببا وجببود دارد‪.‬‬ ‫قدرت( ‪ Ridhi Sidhi‬این آگاهی را می توان به نام خدا‪ ،‬برهمن‪ ،‬تمام روح فراگیر کیهانی و غیره تمام اعضای خانواده از‬ ‫‪.‬الهی( است یک نگاه اجمالی صرف از خدا‬

‫با توجه به محقق مادی و فیلسوف مربا آقا شلوار جین همه حوادث مادی در جهان مستعد است‪ .‬آنچه که ما به یببک حببادثه‬ ‫است که در واقع در بال ذکر شده است‪ .‬خالق آن است کبه قطعبا یبک ماشبین حسبباب ببزرگ‪ ،‬بسبیار قدرتمنببد و یبک قببدرت‬ ‫نامرئی است‪ .‬این باید به نام خدا‪ .‬این جهان نمی تواند یک ماشین بی اثر چرا که هر شی‪ ،‬مخلوق‪ ،‬زندگی بودن و غیببره از‬ ‫جهان آگاهی ذاتی در آنها و است که آنها همیشه فعال است‪ .‬هنگامی که آگاهی فردی با این نسخهها کار در پشت سر هم بببا‬ ‫‪.‬شعور کیهانی )خدا( آن را به نام یوگا‬

‫وجود دارد که با چشم الهی خود را می )‪ (Sidhas‬که مقدسان الهی ‪ Mahabharat‬پروا از ‪ Ashwamedha‬شرح در‬ ‫توانید ببینید دادن از بدن‪ ،‬آن را مصرف تا یک بدن جدید و تازه و با ورود به بدن از گونه های دیگر وجبود دارد‪ .‬مبردم ببا‬ ‫قدرت اراده قوی هستند قادر به ایجاد حسن نیت و همکبباری سببالم بببا روح لطیببف انسببان اسببت‪ .‬یکببی از ویژگببی هببای بینببا‬ ‫‪.‬مقدسان متوجه است که آنها می توانند جهان ظریف با ما تماس بگیرید‬

‫در طببول بببار سببنت ‪ Changdev‬این قدرت الهی را به "کراوات" زمان است که در نتیجه بیببداری کنببدالینی اسببت‪ .‬یببوگی‬ ‫بود ‪ 400‬ساله به دلیل قدرت توبه و طلب بخشایش یوگایی است‪ .‬بعد از آن به عنوان در مشاوره از سنت ‪Janneshwar‬‬ ‫او داد تا سیم پیچ فانی خود را‪ .‬ظریف ما سالم احترام مربی که در زمین سخت بلند هیمالیا زندگی می کند‪Jnaneshwar ،‬‬ ‫‪.‬فراتر از محدوده زمان و مکان است‬

‫بزرگ سنت در سن از ‪ 280‬سال به بال داده بود و سببیم پیبچ فببانی خببود را در بنببارس تببوجه ببه تقببویم ‪ Tailang‬سوامی‬ ‫در خببانواده ‪ Samvat 1644‬او در سببال ویکببرام ‪ Samvat 1944.‬ویکببرام ‪ Ekadashi‬شببوکل ‪ Paush‬هنببدی در‬ ‫سوامی گرفته بود‪ .‬مربی او ‪ Bhagirath‬شروع از ‪ Sanyas‬او ‪ Pushkar‬صاحبخانه تحت تملک به دنیا آمد‪ .‬در منطقه‬ ‫سوامی شببناخته مببی شببد‪ .‬او ارزومنببد بببزرگ ‪ Tailang‬سوامی نام نهاده بود‪ ،‬اما او به خوبی به عنوان ‪ Ganapati‬را‬ ‫معنوی و روحانی‪ ،‬یبوگی و سبرور همبه موجبودات ببود‪ .‬بسبیاری از وقبایع معجبزه آسبا ببا او همبراه اسبت‪ .‬حبتی سبوامی‬ ‫ببود‪ .‬او ببا رسبیدن ببه ‪ Dayanandji‬نام خود را ذکر کبرده ببود و او را زنبده زنبده در زنبدگی سبوامی ‪Vivekanand‬‬


‫سوامی ریاضتهای در جنگببل هببای ‪ Tailang‬بالترین هدف معنوی یوگا به دست آمده قدرت الهی بیش از حد‪ .‬هنگامی که‬ ‫نپال انجام شده است‪ .‬پادشاه نپال شکار آمده بودند همراه با ارتش خود‪ .‬ببر زندگی خود را نجات داد زمانی که توسببط شبباه‬ ‫قرار ‪ Swamiji‬سوامی‪ .‬سر خود را در پای ‪ Tailang‬مورد حمله قرار‪ .‬اما فرمانده ارتش به دنبال ببر‪ .‬ببر وارد ارمیتاژ‬ ‫آغاز شده نوازش کردن ببر‪ .‬وقتی که فرمانده ارتش و پادشاه را دیدم این صحنه ‪. Swamiji‬داده و نشستم بی سر و صدا‬ ‫‪.‬بودند ‪ wonderstruck‬را‬

‫این رویداد نه برای کنجکاوی بیکار اما برای این واقعیت است که از طریق قدرت معنوی تولید شده از ریاضتهای در واقببع‬ ‫می تواند تغییر جهت جریان در جهان نامحسوس مرتبط است‪ .‬همچنین می توان به بند میزان کردن سرنوشت بیمار در یک‬ ‫و تبدیل شدن به یک رسانه برای اجازه دادن به آن دسته از رویدادها ر خ می دهد که در غیر این صببورت بببه مقصببد را بببه‬ ‫محل‪ .‬گفته که دمی خدایان این قدرت به برکت دهد و درمان‪ .‬اما در واقع یک یوگی‪ ،‬و غیره سنت قد بالی معنببوی نیببز مببی‬ ‫توانید از این به انجام رساند‪ .‬اگر شما برای اتصال یک سببیم غیرفعبال ببه یکبی دیگببر از سببیم کبه در آن جریببان الکبتریکی‬ ‫به قدرت الهی از دمی خدایان پس از آن کببه فببرد بیببش از ‪ conjoins‬جریان سابق نیز فعال خواهد شد‪ .‬از این رو اگر یک‬ ‫حد برسد‪ ،‬آن قدرت و در نتیجه وارد انبار از قدرت الهی است که به آن تعلق دارد به خدا‪ .‬این ورود به این منطقه از قدرت‬ ‫الهی است سطحی نیست‪ ،‬بلکه یک نوع مشارکت است‪ .‬اگر یک فروشگاه با بسیاری از شرکای کسب و کار وجود دارد کببه‬ ‫هر کس نمی تواند کال از آن را‪ .‬قطعا مشارکت به شما این حق را می دهد‪ ،‬اما اگر شما فقط یک جانباز غیر روحانی در هم‬ ‫‪.‬ادغام شده و عمیقا به خدا‪ ،‬او فقط حق دارد که به خواهش همه چیز از خدا است‬

‫های خارجی یوگا یا کریا یوگا شامل تنها در جهان خبارجی اسبت کبه قاببل مشباهده اسبت‪ .‬ایبن مبی توانبد ببه رشبد‪ ،‬تغییبر‪،‬‬ ‫افزایش یا کاهش همه چیز‪ .‬همچنین می تواند گبباهی اوقببات و یببا مخفببی کببردن چیزهببای آشببکار امببا قبدرت بببرای ورود ببه‬ ‫از دیگر روان نیست‪ .‬این آسان است که منجر به هر کسی که به سقوط خود را‪ .‬این است که بببه راحببتی توسببط ‪recesses‬‬ ‫جنایتکاران‪ ،‬قماربازان‪ ،‬غارتگران و غیره انجام شده‪ ،‬اما از آن است که یک داستان کببامل متفبباوت اسببت کببه آن را شببامل‬ ‫مادی و معنوی نشاط بخشی‪ .‬این فلش کلمه ای که رسیدن به هدف در نقطه است‪ .‬اگر شما پرتاب توده ای از گل و لی مببی‬ ‫توان آن را به همه جا بروم و این که بیش از حد در فاصله طولنی است‪ .‬هیچ کنبترلی ببر آن وجببود دارد‪ .‬فقببط دسببت هببای‬ ‫مستعد می تواند کنترل واقعی چیزها را اندازه گیری کند‪ .‬این کامل تصمیم خود را که در چه جهت و چه کسببی اسببت کببه بببه‬ ‫فرارانش‪ .‬چنین شخصی می داند که دقیقا چگونه به شیرجه رفتن به عمق چاه و اندازه گیری آن ببا تبوجه ببه قبابلیت هببای‬ ‫خود است‪ .‬پرش کوچک را می توان توسط هر کسی اجرا شده اما این امکان وجود دارد فقط برای راکت غول پیکر بلند بببه‬ ‫آسمان و حتی در طول پوشش در اتمسفر زمین عبور به طوری که برای ورود بببه فضببای بیببن سببتاره ای اسببت‪ .‬رابطببه از‬ ‫‪. Sidhas‬است )‪ Ridhi-Sidhi‬روح فردی اتحاد با خدا از طریق یوگا‪ ،‬اثبات همه قدرت های الهی است که آشکار )مانند‬ ‫خود یا می تواند معنوی کسی یا خوشحال باشببد‪ ،‬حببتی )‪ (Viveka‬بزرگ بدون شک مردان الهی است‪ .‬فضل پر از تبعیض‬ ‫‪.‬سبب برکت از مواد خوب بودن‪ .‬تنها قدیسان الهی می تواند به ارتفاعات زیادی از قدرت الهی برسد‬

‫مانند جهان قابل مشاهده است جهان مخفی ظریف وجود دارد و ما گاهی اوقات یک نگاه اجمببالی از آن در حببالت خببواب یببا‬ ‫تصور ترنس آزاد(‪ .‬محققان کتاب مقدس به آن جهان دیگر است‪ .‬آنها در طبیعت( )‪ (samadhi‬سمادی ‪ Nirvikalpa‬در‬ ‫ظریف هستند‪ .‬آنها مخفی هستند‪ .‬جهان از این نوع را در ستاره ها و کهکشان ما وجود دارد‪ .‬ایببن بببدان معناسببت کببه هیببچ‬ ‫بیش از وجود دارد که در متون ما شرح داده شده است‪ .‬از آنجا که تمببام ‪، Brhama Loka‬شیو‪ ،‬بهشت‪ ،‬جهنم ‪Loka‬‬ ‫جهان ‪ 7‬نامرئی در جهان هستی است‪ .‬آنها می توانند با چشمان ناخالص ما دیده نمبی شببود‪ .‬در ایبن جهببان نبامرئی ظریبف‬ ‫معنوی آنهایی که آزاد و غیببره ایببن جهببان مببادی نیسببت‪ ،‬بلکببه در سبطح الهببی ‪، Pitrus، Sidhas،‬می یابد دمی‪-‬خدایان‬ ‫‪،‬احساسببی هسببتند‪ .‬کسببانی کببه زنببدگی در ایببن دنیببا )دنیببای شخصببی ودنیببای هنببری( را اجرامببی کنیببد پببر از سببعادت‬ ‫الهی خدا ساکن در این جهان لطیف )‪ (Parshads‬شوق(‪ ،‬صلح‪ ،‬قدرت رشد و غیره کسانی که دستیاران( ‪Enthusiasm‬‬ ‫‪، uplifter‬است‪ .‬در زمان مناسب این دستیاران آشکار بر روی زمین که خدا خود را به عنوان یک قبدیس ببزرگ‪ ،‬رسبول‬


‫بدن نامرئی باقی می ماند تنها به عنوان طولنی به عنوان وظیفه خاص خود را دارنببد اجببرا ‪ incarnates‬از همه و غیره‬ ‫شود و آنها بعد از تبدیل شدن به نامرئی و ظریف ماننببد قبببل اسببت‪ .‬ایببن گببروه از دسببتیاران کوچببک نیسببت‪ .‬در مقایسببه بببا‬ ‫تعدادی از موجودات زنده در این جهان مادی ناخالص‪ ،‬تعداد موجودات ساکن در این دنیای نامرئی و ظریف‪ ،‬کمببتر نیسببت‪.‬‬ ‫فقط به عنوان در میان مردان دنیوی هستند بسیار توانا و تابشی از مردم وجود دارد‪ ،‬بنابراین بیش از حد در جهان نامرئی‬ ‫و ظریف‪ ،‬کلس از روح با عظمت الهی وجود دارد‪ .‬این افتخارات الهی با این روح بزرگ نه فقط ذخیره می شببود امببا آنهببا‬ ‫‪.‬سخاوتمندانه آن را اهدا به روح دیگر که با اعتبارنامه آپارتمان آغشته شده است‬

‫او نزدیبک شبد و گفبت کبه برخبی از ‪ mendicants‬مهتا ثروت برای اهداف معنبوی مبی خواسبتم‪ .‬بعضبی از ‪Narsinh‬‬ ‫لطفبا نگبه داریبد ‪ Dwarka.‬مببا مبی رویببم ببه ‪ Narsinh.‬به روش )‪ (mendicants‬مردمی روستای آنها خواسته بود‬ ‫تومببان‪ 700/00 .‬بببا شببما و مببا یببک لیحببه ارز را بببه طببوری کببه مببا در معببرض خطببر گرفتببن در راه و در‪ ،‬شهرسببتان از‬ ‫که این نوعی کمک از خدا بود پذیرفته شده بببه ‪ Narsinh‬ما می توانید پول نقد ما غارت روبرو نیست‪ .‬تفکر ‪Dwarka‬‬ ‫لرد کریشنا مبدل بببه عنببوان ‪ Dwarka‬پول نقد‪ .‬او بیل ارز در نام معشوق خود را دوست خداوند شری کریشنا نوشت‪ .‬در‬ ‫تومان‪ .700/00 .‬در واقع این خداوند است که سوق مشببتاق بببزرگ ‪ mendicants‬یک تاجر قبول این لیحه مبادله و داد‬ ‫‪.‬معنوی و روحانی از طریق قلب خالص خود را برای غلبه بر غم و اندوه از کسانی که در نیاز است‬

‫بببه او اندیشببه هببای بسببیار الهببام ‪ Vivekanand‬گفت که روح رفتگان سوامی ‪Yogiraj Maharshi Aurobindo‬‬ ‫الهبام بخبش او را ببه انجبام شبیوه هبای معنبوی ببرای رفباه ‪ Paramhans Ramkrishna‬بخش‪ .‬در سال ‪ 1901‬روح‬ ‫با او با توجه بببه الهببام الهبی خببدا آمببده بببود‪ .‬سببقراط همیشببه ‪ Pondicherry‬کیهانی‪ .‬مادر الهی بیش از حد به اقامت در‬ ‫ساکن در روح و روان او و الهام بخش او را به انجام کارهای مختلف است‪ .‬او همیشه به اعتبار ‪ Dayman‬معتقد بود که‬ ‫‪.‬برای تمام کارهایی که توسط او انجام شده است ‪ Dayman‬به‬

‫همیشه به حرکات جهان نامرئی تحقیق شده است‪ .‬او گفت که روح آببا و اجببدادی ‪ CW Leadbeater‬بزرگ اهل عرفان‬ ‫محافظت کودکان بی گناه و روح وارسته و ارزانی نعمببت هببای بسببیاری بببر روی آنهببا سببودمند اسببت‪ .‬یببک بببار بببود دوز خ‬ ‫بزرگ در یک اتاق وجود دارد‪ .‬از این رو اتاق کامل سوزانده شد‪ .‬اما یک کودک خبباص بببه طببور مسببتمر در آن بببه خببواب‬ ‫رفته و هنوز نجات یافت‪ .‬قدرت الهی حفاظت از او را نگه داشته و در نتیجه آتش می تواند کودک را دچار آفتاب سببوختگی‬ ‫نشوید‪ .‬در سال ‪ 1959‬یک روزنامه نگار به خوبی شناخته شده و نویسنده به نام برنارد هاتن در مببورد یببک واقعببه خبباص‬ ‫را در کتاب خود به نام "دست در دست" نوشت‪ .‬او بینایی خود را از دست داده بود و پزشکان می توانند به او کمببک نمببی‬ ‫کند‪ .‬هاتن که ترک زبان دکتر روح آقای چپمن متوسط انجام عملیات چشببم شببنیده بببود و در نبتیجه بسببیاری از افببراد نابینببا‬ ‫بینایی خود را به دست آورد بود‪ .‬بنابراین هاتن رفت وجود دارد‪ .‬دکتر لنگ با ورود به روان چپمن عمل هاتن و در نببتیجه‬ ‫‪.‬هاتون دوباره بینایی خود را‬

‫توضیحات بال به ما نشان می دهد که یک داوطلب کار یا مقام معنوی یوگا داخلی باعث می شود روح خود را سبببک‪ ،‬تمیببز‬ ‫و دخول است که او به راحتی وارد جهان نامرئی است‪ .‬با وجود داشتن یک بدن ناخالص استاد از یوگا داخلی می توانببد در‬ ‫ارتباط با جهان نامرئی از طریق بدن ظریف و گاه به گاه خود را نگه می دارد‪ .‬طبق نیازهای خود از قدرت الهی آنها بببا مببا‬ ‫تماس بگیرید‪ .‬تماس با ما آنها را بسیار عمیق است و به راحتی جذب این نعمت الهی اسببت‪ .‬سبباق پببا ابتببدا از یوگببا تمریببن‬ ‫که بیشتر کمک می کند تا او را بببه ‪ Sidhas‬تصفیه روح است‪ .‬به عنوان یک نتیجه به راحتی چنین فردی می شود برکات‬ ‫خود بگیرد خوشحال باشد و کار برای رفاه کیهانی است‪ .‬وقتی که آب تبدیل به بخار می توانند آزادانه حرکت در جببو اسببت‪.‬‬ ‫بعد می توان آن را به عنوان ابرها متراکم و فرو ریختن باران در هر منطقه از زمین است‪ .‬ببه همیببن ترتیببب یببوگی ولگببرد‬


‫هرگز از خدا دور است‪ .‬آنها در قدم به قدم از قدیسین بزرگ که تجربه یوگا )اتحاد با خدا( راه رفتن‪ .‬این است که آنهببا فقببط‬ ‫خودشان را تبدیل به برآورده خود نیست بلکه آنها می توانند این تجرببه فببوق العبباده ای را ببه دیگببران بیببش از حببد سببب‬ ‫‪ curiousity‬فعببال )‪ (Ridhi Sidhi‬است‪ .‬میوه های بیداری کندالینی بر اساس آن در این است‪ .‬فقط به جای قدرت الهی‬ ‫‪.‬بیکار ما باید ما را برای تحقق هدف عالی زندگی انسان الهام بخش‬

‫فصل ششم‬ ‫پنج جریان انرژی الهی ‪ IE‬پنج چهره کندالینی‬

‫‪ Pranis‬محاوره همه موجودات موجودات زنده نامیده می شوند‪ .‬از آنجا که آنها پرانا )نیروی حیاتی( نامیده می شوند‬ ‫بیش از حد‪ .‬اما آن را خیلی ساده نیست‪ .‬دانشمندان مواد را قبول نمی کند که یک موجود دارای نیروی زندگی است‪ .‬آنها‬ ‫می گویند زندگی یک بدن است که ترکیب مواد شیمیایی به علوه ‪ 5‬عنصر است‪ .‬وقتی که ‪ 5‬عنصر از یکدیگر جدا که‬ ‫موجود منقرض می شود‪ .‬آنها اظهار نظر این است که هیچ چیز مانند اصل روح در این جهان وجود دارد‪ .‬انسان فقط یک‬ ‫‪.‬راه رفتن‪ ،‬حرکت‪ ،‬صحبت کردن درخت است‬

‫اما ایدئولوژی بال آزمون علوم معنوی را منتقل نکنید‪ .‬آنها بر روح فردی به عنوان مظهر بخشی از خدا نگاه کنید‪ .‬نیروی‬ ‫حیاتی از آن متفاوت است‪ .‬نیروی حیاتی یا پرانا نیروی زندگی است‪ .‬کسی که شکیبایی داخلی و خارجی شجاعت آغشته بببا‬ ‫نیروی حیاتی نامیده می شبود‪ .‬نیبروی حیباتی اسبت کبه در اینجبا صبحبت شبده اسبت‪ ،‬در واقبع روح اسبت‪ .‬روح ببه معنبی‬ ‫درخشندگی است‪ .‬درخشندگی شامل درک‪ ،‬صداقت‪ ،‬مسئولیت و شخصیت شجاع است‪ .‬از لحاظ معنوی‪ ،‬ایببن ویژگببی شببکوه‬ ‫آتش نیروی حیاتی نامیده می شود‪ .‬بدون شک مردان ناپسندیده و شریر نیز جسارت و شجاعت است‪ .‬اما می تبوان آنهبا را‬ ‫‪.‬هرگز به نام شجاع‪ .‬در بسیاری از آنها را می توان نام ناپسندیده و شریر است‬

‫با نیروی حیاتی آغشته شده است برای به دست آوردن بالترین مزایای زندگی بشر اسببت‪ .‬مببردم بببه دنبببال سببتایش و تنهببا‬ ‫کسانی که دارای این شکوه‪ .‬چنین مردانی به نام قدیسین که نبه تنهببا معنببوی خببود خوشببحال باشببد‪ ،‬امببا کمببک بببه دیگببران‬ ‫افزایش قد معنوی خود را‪ .‬آنها که در قایق کمک می کند که رودخانه ای به نام این جهببان عبببور از آنهببا و کمببک بببه روح‬ ‫‪.‬وبرو دیگر در جای پای خود را بیش از حد به دنبال نشسته است‬

‫نیروی حیاتی یک قدرت آگاهانه است‪ .‬می توان آن را به نام برق زندگی می کنند‪ .‬با اسبتفاده از انبرژی الکبتریکی بسبیاری‬ ‫از کارخانه ها در کار هستند‪ .‬چشمک می زند شهر با نور و با انرژی بسیاری از وسایل رفاهی مواد تولید می شببوند‪ .‬یکببی‬ ‫از شگفت زده شده است توجه داشته باشید که با کمک از بدن عادی‪ ،‬این نیروی حیاتی برق می تواند انجببام کارهببای غیببر‬ ‫‪.‬ممکن است‬


‫تعداد کل از زندگی موجودات ساکن بر روی زمین دشوار است‪ .‬از آنجا که بی حد و حصر از موجودات زنده در زمین‪ ،‬هببوا‬ ‫و دریا وجود دارد‪ .‬در سرزمین های حاصلخیر بسیار ریز موجودات وجود دارد‪ .‬در یک قطره آب و غیره ببباکتری هببای بببی‬ ‫حد و حصر است که تعداد کل خود را شمارش وجود دارد؟ از آنجا که شماره خود را فراتر از تصور ما اسبت‪ .‬در واقبع مبی‬ ‫توان گفت که همه این موجودات زنده هستند‪ .‬اما در اینجا ما به بحببث در مببورد آن دسبته از موجببودات زنببده کببه درخشببش‬ ‫شدید معنوی و آشکار از آن است که حبتی در مبردم عبوام عبادی‪ .‬فقببط او مبی توانبد ببه انببدازه کبافی ببال اسببت کبه دارای‬ ‫اعصاب‪ ،‬عضلت‪ ،‬تخیل و تفکر است که آشکار قدرت الکتریکی شدید درجه بسیار بال بروید‪ .‬افکار مردم بندر فوق العبباده‬ ‫و دستیابی به موفقیت فوق العاده ای بر اساس قدرت معنوی خود را با طبرح هبای فبوق العباده‪ .‬فقبط چنیبن افبرادی تجرببه‬ ‫‪.‬تحقق خود است‪ .‬کسانی که دیدن و شنیدن در مورد آنها آنها را متعالی‬

‫در میان موجودات زنده تنها کسانی که با نیروی شدید حیاتی خاص و بزرگ هستند‪ .‬آنها بسیار به نببدرت دیببده مببی شببود و‬ ‫هر زمان که آنها دیده می شود چشم ها با نور معنوی خود هیپنوتیزم‪ .‬بسیاری تبببدیل بببه پیببروان خببداباور از ایشببان اسببت‪.‬‬ ‫تعدادی از افرادی که در راه آنها را دنبال هیچ وجه کمتر هستند‪ .‬شاید یک راه سلطنتی نیست‪ ،‬امببا حببداقل آنهببا را در پشببت‬ ‫پایه ترک به طوری که کسانی که راه رفتن بر روی آن می تواند به هدف معنوی خود برسند‪ .‬چنیببن افببرادی تجربببه شببکوه‬ ‫خود و در چشم دیگران‪ ،‬آنها را در قدرت الهی فراوانند‪ .‬در حافظهی تاریخ را پیببدا مبی کنببد شبرح از کارهبای عظیبم انجبام‬ ‫‪ Supermen.‬شده توسط مردان مقدس سرشار از نیروی حیاتی شدید‪ .‬در میان مردان بزرگ آنها داده می شود به عنوان‬

‫اگر در یک ظرف یک مقیاس وزن شما جای بدن‪ ،‬مغز‪ ،‬خانواده‪ ،‬ثروت و غیره به عنوان مثال ایالت متحده با زندگی مببا و‬ ‫بیشبتر اسبت‪ .‬آنهبا جبواهرات ‪ weightage‬در تابه دیگر شما درخشندگی الهی‪ ،‬قطعبا ظبرف دوم را ببه پبایین ببه دلیبل آن‬ ‫سلطنتی در میان مردان نامیده می شود‪ .‬خدایان انسان نامیده می شوند چرا که برای آرمان ها و اخلق آنها مایل بببه وضببع‬ ‫زندگی خود را برای آن شده است‪ .‬عملیات آنها آرمان برای مردم عوام را به دنبال دارند‪ .‬پسر جببوان در دیببدن درام پادشبباه‬ ‫گاندی قول داد که او را به عنوان بزرگ به عنوان این پادشاه است‪ .‬و در پایان همه را دیببدم کببه نببذر ‪Harishchandra‬‬ ‫‪ Harishchandra‬و بدون خشونت واقعا در باک مانند شاه ‪ imbibed‬که حقیقت ‪. Gandhiji‬برآورده شد ‪Gandhiji‬‬ ‫‪.‬شد‬

‫به منظور دستیابی به یک نیروی شدید حیاتی باید به کتاب مقدس‪ ،‬مطالعه دانشیار با قدسیان بزرگ‪ ،‬منعکس کننببده عمیقببا‬ ‫بر روی حقایق معنوی به طوری که به جذب نیروی روح و ایجاد یک حالت ذهنی مستعد‪ .‬همچنین بببه منظببور ایجبباد قببدرت‬ ‫وجود دارد‪ .‬اما بالتر از همببه ایببن حببالت هببای بیببداری کنببدالینی ‪ Pranayam‬معنوی و درخشندگی ورزش تنفس یوگایی‬ ‫است‪ .‬همچنین می تواند با مراقبه بر روی خورشید بیدار شود‪ .‬این است که به اندازه کافی بر خورشید نگاه کنید صببرفا بببه‬ ‫عنوان یک منبع انرژی ماده نیست‪ .‬چرا که در سطح روح آن را نیز مترادف با خدا و پس از آن را ببه دنبببال نبدارد‪ ،‬صبرفا‬ ‫به عنوان یک توپ از آتش است که به ما گرما ما باید درک کنند که آن می توانببد مببا را بببا نیببروی حیبباتی شببدید در روح و‬ ‫روان ما رسو خ می کند‪ .‬در واقع‪ ،‬این یک واقعیت است‪ .‬اگببر درخشببندگی انجمببن متافیزیببک راه میببان خببدا را مببی تببوان از‬ ‫پبس از آن داوطلببب کببار یببا مقببام ‪ imbibed‬طریق تمرین معنوی و روحانی‪ ،‬ریاضتهای‪ ،‬ایمان و قدرت شببدید در حسبرت‬ ‫‪.‬معنوی باید امید از دست دادن هرگز‬

‫این برق آگاهانه از نیروی حیاتی ما در حال حاضر در هر منفذ از کیهان است‪ .‬از طریق یک انسان عببزم و اراده قببوی مببی‬ ‫از آنجببا کببه تنهببا مببی توانببد کببه ‪ imbibing.‬توانید آن را در اندازه گیری به همان اندازه جذب او به عنوان قببادر اسببت از‬ ‫جذب‪ .‬بسیاری از آب در تمام رودخانه ها وجود دارد‪ .‬هیچکس نمببی توانببد مببا )‪ (Paatrata‬بسیار توجه به اعتبار معنوی‬ ‫را از مصرف آب را تا آنجا که ما می خواهیم را متوقف کند‪ .‬با این حال‪ ،‬ما می توانیم که آب بسیار با توجه به اندازه کشتی‬


‫ما دارای‪ .‬اگر هیچ رگ وجود دارد و سپس ما می توانیم حتی یک قطره از آب با وجود این واقعیببت اسببت کببه مببا بببه شببدت‬ ‫‪.‬تمایل به گرفتن آب از رودخانه را ندارد‬

‫در میان تمام کهکشان ها و سیارات‪ ،‬خورشید‪ ،‬درخشان ترین است‪ .‬این نور است که از یک لمپ را دوست ندارد‪ .‬از آنجببا‬ ‫که خورشید با انرژی نور خود را می سازد دیگران تابشی است‪ .‬ماه بیش از حد به دلیل نور خورشید می درخشد‪ .‬مببا قببادر‬ ‫به دیدن ستاره ها و سیارات دیگر در جهان به دلیل نور خورشید است‪ .‬ایببن اسببت کببه نببور خورشببید اسببت کببه بببه نببور بببه‬ ‫‪ Prashnopanishad‬درختان‪ ،‬گیاهان و غیره آن را به خاطر نور خورشید است که جوانه ها را به گل شکوفه اسببت‪ .‬در‬ ‫نسخه دقیق از اهمیت نیروی حیاتی را به او داده شد و او نیز ‪ 5‬علوم از آتش نیروهای حیاتی مربوط به آن ‪Nachiketa‬‬ ‫‪.‬آموزش داده شد‬

‫در راه همان جنبه نیروی حیاتی و جنبه های انرژی از گایاتری سوپر قدرت کندالینی )قدرت الهی مار( است‪ .‬اساسا هببر دو‬ ‫و ‪ +‬ام دو جنبه آن است‪ .‬نیروی زندگی یکی است‪ ،‬اما بدن و ‪ VE‬یکی هستند‪ .‬اصل برق فقط یکی است‪ .‬این است که فقط‬ ‫نیروی حیاتی آن ‪ 2‬جنبه است‪ .‬گایاتری و کندالینی جدا نمی کند چرا که این دو جریان متقابل مکمل یکدیگر است‪ .‬گفته شده‬ ‫است که‪ :‬کندالینی منبع دهان از نیروی حیاتی قدرت گایاتری‪ .‬گایبباتری اسببت کببه علببم زیببادی از نیبروی حیبباتی اسببت‪ .‬فقببط‬ ‫‪.‬واقعی از وداها است ‪ knowers‬کسانی که می دانند این علم گفته می شود‬

‫‪Yogachudamani Upanishad‬‬

‫‪-‬‬

‫پنج قدرتمند دمی خدایان به نیروی زندگی را به عنوان متحد تمام وظایف خود را به انجام برسانند‪ .‬از آنجا که آنها نهفته‬ ‫آنها به نظر می رسد بنابراین تبلیغ مرده را نمی توان مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬به عنوان یک نتیجه‪ ،‬یک موجود زنده می‬ ‫شود ضعیف و فقیر است‪ .‬اما اگر این دستیاران قدرتمند فعال شده‪ ،‬در صورتی که قدرت خود را به درستی مورد استفاده و‬ ‫خود را به ‪ demeaned‬سپس انسان را به جای باقی مانده عادی تبدیل خواهد شد فوق العاده است‪ .‬او فرصت خوشحال‬ ‫‪.‬دولت و یک زندگی از شکوه تابشی را دریافت کنید‬

‫‪:‬شرح از ‪ 5‬عنصر شده است به عنوان ‪ 5‬دمی‪-‬خدایان نماد ‪ Kapil‬و در تانترا‬

‫اسببت‪ .‬شبیوا رئیبس زمیبن اسببت و گبانش رئیببس آب اسببت‪ Maheshwari .‬ویشنو رئیس فضا است‪ .‬رئیببس آتبش قبدرت‬ ‫‪.‬خورشید رییس باد است‪ .‬در این روش از ‪ 5‬خدایان قدرت سالر از ‪ 5‬عناصر بدن ما است‬

‫‪:‬گفته شده است که ‪ Tantraniv‬نیروهای حیاتی( گفته می شود ‪ 5‬دمی‪-‬خدایان بیش از حد‪ .‬در( ‪5 Pranas‬‬


‫این موجود زنده دارای ‪ 5‬دمی‪-‬خدایان اسببت‪ .‬از آنجببا کببه آن را دارای نیبروی حیبباتی آن اسببت کببه شببیوا بیببش از حببد‪ .‬ایببن‬ ‫‪.‬دستیار کندالینی دارای انرژی الهی است‪ .‬فرم آن مانند رعد و برق تابشی است‬

‫نیروهای حیاتی(( ‪ Pranas‬در بدن ظریف یک انسان این ‪) Udaan، 3) Apan، 4) Vyan 5) Samaan: 5‬پرانا ‪1) 2‬‬ ‫این ‪ 5‬لیه ‪) Devadatta 2) Vrikal 3) Kurma 4) Naag 5) Dhananjay.‬در فرم‪ .‬دارای ‪ 5‬دستیاران به نام ‪1‬‬ ‫پوشش آگاهی ما است‪ .‬ترکیب آن به منزله شخصیت یکی است‪ .‬بر اساس ماهیت بال پایین قد و بلوغ فرد را تببابش ویژگببی‬ ‫‪.‬های خاص و به تعادل‬

‫با توجه به روانشناسی گشتالت مدرن‪ ،‬شخصیت یک فرد را در ‪ 5‬روش طبقه بنببدی مببی شببود‪ .‬روانپزشببک دکببتر فردریببک‬ ‫مروارید می گوید که اگر ‪ 5‬پوشش شخصیت ما مورد بررسی قرار گیرد و در راه علمی باز‪ ،‬خام شخصیت ما را می باید بر‬ ‫طرف شود و به جای آن می توان آن را خالص‪ .‬در ‪ 5‬پوشش عبارتند از‪ (1 :‬لیه کلیشه ‪ (2‬مصنوعی لیببه ‪ (3‬لیببه ضببربه‬ ‫‪ (4‬ضربه و یا لیه مرگ ‪ ( 5‬مواد منفجره و یا لیه های زندگی است‪ .‬لیه کلیشببه اسببت کببه در آغبباز ببه صببورت نابببالغ‪ ،‬در‬ ‫رسیدن به بلوغ طول می کشد به شکل انرژی انفجاری است‪ .‬به عنوان یک نتیجه‪ ،‬چنین فردی شببروع بببه هببدایت مسببتقل‪،‬‬ ‫وفادار‪ ،‬فعال و مستعد زنبدگی اسبت‪ 5 .‬پوشبش هبای انبرژی شبرح داده شبده توسبط گشبتالت‪ ،‬هیبچ یبک دیگبر از ‪ 5‬غلف‬ ‫‪.‬از بدن ظریف ما است )‪(Pancha Koshas‬‬

‫فقط به عنوان اجرام مرئی کیهان ما هستند تا از ‪ 5‬عنصر در به همان شیوه ساخته شده است آگبباهی فراگیببر بنببادر نیببروی‬ ‫حیاتی است‪ .‬این کیهان از ‪ 5‬قدرت آگاهانه ساخته شده است‪ .‬بدن انسان بیببش از حببد جنبببه خبرد آن اسببت‪ .‬آنچببه در مبباکرو‬ ‫)کیهان( در کوچک )بدن انسان( شناخته می شود‪ 5 .‬نیروهای حیاتی موجود در جهان هستی در حال حاضر در بدن انسببان‬ ‫بیش از حد‪ .‬این است که در حال حاضر در یک حالت دانه نهفته است‪ .‬دانه یک درخت کل بنادر می باشد‪ .‬اما درخت را مببی‬ ‫توان به وضوح در دانه دیده می شود‪ .‬اسپرم مرد و تخمک زن متحد به شکل بدن انسان است‪ .‬با ایببن حببال حببتی اگببر شببما‬ ‫استفاده از یک میکروسکوپ و بررسی اسپرم و تخمک شما می توانید یک نوزاد انسان در آن تجسببم هرگببز‪ .‬در بببه همببان‬ ‫می توان آن را نه به عنوان طبیعت مستقیم و نتیجه آن چه گفت‪ .‬با وجود ‪ Savitri‬شیوه با توجه به فعالیت ‪ 5‬برابر قدرت‬ ‫‪.‬این‪ ،‬در تجسم در این بدن از قدرت الهی‪ ،‬که نصیب ما درک درستی از قدرت و اقتدار خود را به من بدهید‬

‫در ‪ 5‬افتخارات‪ (1 :‬ممکن است ‪ (2‬ثببروت ‪ (3‬دانببش ‪ (4‬حکمببت و ‪ (5‬مهببارت‪ .‬در ایببن صببورت انببواع دیگببری از ‪ 5‬زمینببه‬ ‫‪، Angad‬بودنببد‪ .‬در ارتببش قببوچ ‪ 5‬سببران ‪ Pandavas‬جنببگ از ‪ Mahabharat 5‬وجببود دارد‪ 5 .‬رزمنببدگان رئیببس‬ ‫ارگان های دانش وجود دارد‪ .‬مانند بسیاری از ‪ 5‬جنبه های برابر از ‪ 5‬ارگان ‪ Jambavant. 5‬هانومان‪ ،‬نال‪ ،‬آلیس نیل و‬ ‫است بسیار ‪ Vedant‬فلسفه ‪ Pancheekaran‬عمل‪ 5 ،‬جواهرات‪ 5 ،‬شهد‪ 5 ،‬مواد گاو‪ 5 ،‬برابر سالنامه هندوها و غیره‬ ‫‪.‬مشهور است‬

‫‪.‬در بیداری کندالینی ‪ 5‬غلف با آن برخورد شود و این مواد غذایی‪ ،‬نیروی حیاتی‪ ،‬ذهن‪ ،‬دانش و غلف سعادت است‬


‫بیداری کندالینی‪ ،‬مترادف است با بیداری از ‪ 5‬غلف بال است‪" .‬هنگامی که کندالینی بیبدار شبده ‪Vijnana Mahayog‬‬ ‫"‪.‬است ‪ 5‬غلف تابش با نور معنوی است‬

‫آشببکار در ‪ 5‬راه‪ (1 .‬ذهببن ‪ (2‬عقببل ‪ (3‬قببدرت ‪ Satvik (4‬بدن از ‪ 5‬عنصر تشکیل شده است ساخته شده است‪ .‬آگبباهی آن‬ ‫‪.‬روان و ‪ (5‬نفس‬

‫از ‪ 5‬عنصر ظهور‪ .‬بر اساس آنها ‪ 5‬ارگان هببای دانبش ‪ Rajas‬که نیز نامیده می شود نیروی حیاتی از اصل ‪5 Pranas‬‬ ‫مسئولیت متناظر ‪ 5‬اشیاء‪ .‬از اصل تاماس از ‪ 5‬عناصر بدن انسان ناخالص ایجبباد مببی شببود‪ .‬مببی تببوان آن را ببه عنببوان ‪1‬‬ ‫دیده می شود( آب ‪ (2‬خون ‪ (3‬گوشت ‪ (4‬استخوان ‪ (5‬مغز شده است‪ 5 .‬ارگان های خاصی از عمل نیز محصول اصل فببوق‬ ‫‪.‬تاماس ذکر شده است‬

‫هنگامی که در اصطلح علمی ما از ‪ 5‬نیروهای حیاتی و ‪ 5‬غلف‪ ،‬واضح اسببت کببه نماینببدگان اصببلی آنهببا نفببوذ کوچببک و‬ ‫‪.‬دنیا‬

‫حببتی مببذاکرات و علببم مببواد از ‪ 5‬قببدرت ارشببد‪ (1 .‬قببدرت هببای بببزرگ ‪ (2‬قببدرت کمببتر ‪ (3‬نیببروی جبباذبه ‪ (4‬نیببروی‬ ‫)الکترومغناطیسی و ‪ (5‬ماده ضد است‪ .‬ذرات کیهانی از ‪ 5‬نوع هستند‪ (1 .‬نوترینو ‪ (2‬کوارک ‪ (3‬تپ اخترهببا ‪ (4‬فوتببون ‪5‬‬ ‫با توجه به نظریه موج کوانتومی همه نیروها به عنوان امواج حرکت می کند‪ 5 .‬کیهانی یعنی اشعه وجود دارد‪laptons. .‬‬ ‫‪ (1‬صوتی ‪ (2‬اولتراسونیک ‪ (3‬دارای تواتر و نوسانی پایین تر از شنوایی بشر ‪ (4‬مافوق صوت و ‪ (5‬مافوق صوت اسببت‪.‬‬ ‫‪ 5‬لیه پوشش زمین ‪ 1‬وجود دارد( هیدروسفر ‪ (3‬زیسببت کببره خبباک کببم عمببق دامنببه کببوه ودشببت کببه مرکببب از سببنگریزه‬ ‫جو‪ .‬بیش از این است یونوسفر است که می رود تا آنجبا کبه )‪) pedosphere 5‬وسنگهای نیمه خاک شده میباشد ‪4 (2‬‬ ‫تروپوسفر ‪ (3‬استراتوسببفر ‪ 1600) endosphere 2) (4‬مایل است‪ .‬که بیش از حد است یعنی ‪ 5‬بیشتر پوشش است‪1 .‬‬ ‫‪.‬اوزونوسفر و ‪ (5‬اگزوسفر‬

‫‪ bioelectricity،‬ایببن ‪ 5‬قببدرت هسببتند بببه طببوری کببه آنهببا فعببال هسببتند و در ایببن منطقببه زنببدگی مببادی اسببت‪ .‬ایببن‬ ‫بیشببتر از ‪ 5‬نببوع یعنببی‪ .‬بببرق شبببکه‪ ،‬بببرق‪. Bioelectricity ،‬تابش‪ ،‬ایجاد‪ ،‬باروری و ایمنی است ‪biomagnetism،‬‬ ‫جراحبان ببرق‪ .‬همبه ایبن در عرصبه معنبوی نامیبده مبی شبوند ‪ occular‬عصبی‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن همراه‪ ،‬الکتریسیته هدایت و‬ ‫‪.‬و مناس ‪Varchas، Ojas، Tejas، Brahmavarchas‬‬

‫ارگان های ارشد که بر عضلت و مغز مرکز این هسته قشر مغز‪ ،‬تالموس‪ ،‬هیپوتببالموس‪ ،‬مببدول و نخبباع وجببود دارد‪5 .‬‬ ‫آب که فعال نگه داشتن مغز در شماره ‪ 5‬و ترشحات عصبی و هومورال نامیده می شوند‪ .‬این خدمات عبارتنببد از دوپببامین‪،‬‬ ‫زمانی که تعادل از این خراب است‪ ،‬عملکرد مغز مببی شببود تحریببف ‪ GABA.‬و ‪، ceratonin، encephalin‬اندروفین‬ ‫شده است‪ 5 .‬غدد هورمونی که مربوط به ‪ 5‬غلف پینه آل‪ ،‬تیروئید‪ ،‬آدرنال‪ ،‬غدد و هیپوفیز‪ .‬هنگامی کببه مببا از ‪ 6‬چاکراهببا‬ ‫صحبت ما هم به غده تیموس صحبت کنید‪ .‬در نتیجه بسیاری از طبقه بندی بببدن کیهببانی و فببردی وجببود دارد کببه در مببورد‬ ‫و ‪ 5‬غلف از کنببدالینی اسببت‪ .‬حببتی اگببر ‪ Savitri‬حرکات ظریف را‪ .‬این ‪ 5‬رئیس گروه انرژی را می توان به نام ‪ 5‬چهببره‬


‫تعداد کمی از آنها به درستی از طریق کنترل مستعد و متعادل کننده شده و سپس آن را مانند ‪ 5‬دمی خبدایان از ‪ 5‬گبل جهبان‬ ‫‪.‬دوش گرفتن در چنین یک شخص است که پر از قدرت الهی است‪ .‬نتیجه بیداری کندالینی است پر از مزایای ویژه است‬

‫فصل هفتم‬ ‫نیروی حیاتی این اسکلت بدن انسان است ‪ BODY OF POWER‬در‬

‫این است که کمتر شگفت انگیز است که قدرت کندالینی )قدرت الهی مار( با ‪ 3‬دور ½ ساکن در بدن انسان به صورت آتش‬ ‫از مجموع نیروی حیاتی نیست‪ .‬این اسکلت انسانی را می توان به مهارت های هنری غیر قابل مقایسه از خالق آن یعنی‬ ‫خدا نامیده می شود‪ .‬در آن انبار نامتناهی از قدرت است البته در حالت نهفته در بر داشت‪ .‬در بدن ناخالص‪ ،‬ظریف و گاه‬ ‫به گاه آن ها فعالیت‪ ،‬افکار‪ ،‬احساسات‪ ،‬عقل الهی و ایمان است‪ .‬با فعال کردن آنها انسان می تواند تبدیل به خدا یعنی از‬ ‫‪.‬یک موجود پست به یک وضعیت سوپرمن‬

‫این بدن است تا از ‪ 5‬عنصر تشکیل شده است انبار قدرتمند ترین فوق العاده ای از انرژی در تمام کیهان است‪ .‬در حالی که‬ ‫اینشتین می گوید که یک اتم به شما انرژی می دهد ارزش ‪ 3،50،000‬کالری است‪ E = MC 2 .‬توضیح در معادله خود را‬ ‫و بدن انسان از ذرات ناخالص‪ ،‬ظریف و نامرئی است که دهانه کل کیهان ایجاد شده است‪ .‬ببه طبور کامبل مبی توانبد هرگبز‬ ‫تصور نیروگاه نامحدود موجود در بدن انسان با وزن متوسبط از ‪ 60‬کیلبوگرم اسبت‪) .‬کبه ببه چشبم ناخبالص قاببل مشباهده‬ ‫است( و بدن ظریف و گاه به گاه الهی است‪ .‬از آنجا که بدن انسان است که یک انبار بی نهایت از قدرت الهی آن را بببه نببام‬ ‫همه ما برای فعال سازی این بدن انسان و استفاده از آن را برای ‪ Rishis‬از این رو دستور ‪"Jyotisham Jyotihi".‬‬ ‫‪.‬رفاه جهانی است‬

‫می شود زمانی که ما می بینیم ارگان های مختلف بدن در انجببام وظببایف مختلببف اسببت‪ wonderstruck .‬تنها می توانید‬ ‫نگاهی به عنوان مثال‪ .‬از قلب ما‪ .‬جریان خون است که مانند یک رودخانه نیست‪ ،‬بلکه بسیار شبیه یک پمببپ آب اسببت کببه‬ ‫و در یک ثانیه آن را ‪ 5‬تا ‪ 6‬برابر شده اسببت‪ .‬از آن ضببربان قلببب آشببکار ‪/min.‬حرکت در پرشهای‪ .‬تعداد ضربان قلب ‪72‬‬ ‫بسته نرم افزاری اندازه گیری می شود‪ .‬که ‪ Cardiogram‬امواج الکتریکی نامحدود که می تواند توسط یک نوار قلب یا‬ ‫‪.‬قلب در استراحت برای یک دوره بسیار کوتاه ‪ 0.83‬ثانیه است‬

‫مانند قلب‪ ،‬ریه ها بیش از حد وقت استراحت می کنید برای تمبام عمبر اسبت‪ .‬آنهبا دم و ببازدم ‪ 20‬تبا ‪ 30‬اینبچ تراکبم هبوا‪.‬‬ ‫تنفس در هر دقیقه است که تقریبا ‪ 18‬تا ‪ 20‬برابر است‪ .‬آنها را استنشاق اکسیژن و بازدم گازهای ناخواسببته اسببت‪ .‬کیسببه‬ ‫‪.‬های هوا هزاران نفر در تعداد است‪ .‬اگر آنها را در یک خط راست مرتب‪ ،‬آنها را اندازه گیری ‪ 55‬بار ارتفاع از مردم است‬


‫کلیه هستند که توتون و تنباکو به رنگ قهوه ای در شکل دانه لوبیا هسببتند و وزن آنهببا ‪ 150‬گببرم اسببت‪ .‬هببر کلیببه ‪ 4‬اینببچ‬ ‫بلند‪½ 2 ،‬ب اینچب وب ‪ 2‬اینچ ضخامت است‪ .‬همانطور که ریه ها تمیز کردن هوایی ما بدن تا بیش از حد کلیه هببا روشببن مبی‬ ‫‪ lakhs‬کنیم تا مقدار آب در بدن ماست‪ .‬از طریق ادرار آنها عناصر ناخواسته از بدن ما دور می ریزیم‪ .‬دارای بیش از ‪10‬‬ ‫اگر همه این ها را در یک سطر مرتب شده و سپس مثل یک خط اعتدال می توانید آن را دور‪ .‬در ‪ 1‬ساعت کلیه ‪tubelets.‬‬ ‫‪.‬پاک خون به حدی بود که آن را دو برابر وزن کل بدن است‬

‫وظیفه گسترده ای از معده به هضم غذا‪ ،‬اما این تابع بسیار پیچیده و خاص است‪ .‬این کیسه کوچک )معببده( مببی تببوان یببک‬ ‫اتاق آب نامیده می شود‪ .‬تنها می توانید آن را عمل شعبده باز تماس به دلیل آن است آب میوه بسیاری از دسببتگاه گببوارش‬ ‫است و این نسبت انجام وظایف بسیاری از هضم است‪ .‬در راه همان چشم مانند یک دوربین و فیلببتر مبببدل و یببا صببدا را در‬ ‫‪.‬فرم از گوش نامیده می شود شگفت انگیز است‬

‫پوست مثل پوشش محافظ بدن ما و آن را به عنوان یک سپر عمل می کند‪ .‬اگر پوست انسان گسترده شده اسببت‪ ،‬طببول مببی‬ ‫کشد تا ‪ 250‬فوت مربع از منطقه است‪ .‬در ‪ 1‬اینچ مربع از پوست است ‪ 72‬پا سلول هببای عصبببی طببول و ‪ 12‬پببا رگ هببای‬ ‫خونی طولنی وجود دارد‪ .‬پوست منافذ بیرون انداختن ‪ 1‬پوند از عرق و مسئولیت عملکرد تنفس نیز طول می کشد‪ .‬انسان‬ ‫استنشاق هوا نه تنها از ریه ها بلکه از منافذ پوست است‪ .‬اگر اعصاب پوست ما در یک خط راسببت قببرار گرفتببه‪ ،‬طببول آن‬ ‫خواهد بود ‪ 450‬مایل است‪ .‬رنگدانه ملنین پوست به رنگ پوست مانند عادلنه‪ ،‬تیره‪ ،‬زرد و غیره‬

‫است اما بر اساس عملکرد‪ ،‬فعالیت و ابزار ضخامت آن در نقاط مختلبف ببدن ‪ MMS‬معمول ضخامت پوست در ‪ 0.3‬تا ‪3‬‬ ‫اسببت‪ .‬در ‪mm‬و ضببخامت در دهببان مببا انببدازه گیببری ‪mm 6‬متفاوت است‪ .‬باریکترین بر روی چشم ها از انببدازه از ‪0.5‬‬ ‫پوست‪ ،‬فولیکول های مو بی نهایت که شماره ‪ 3‬کرور بر اساس شماره از مو وجود دارد‪ .‬بر اساس آناتومی پوست انسببان‬ ‫‪.‬است ‪ 6‬پوشش و توابع آن متفاوت هستند‬

‫لوگان تا آن را به نام آفرینش هببای هیجببان انگیببز و مرمببوز اسببت‪ .‬او مببی گویببد کببه ‪ Clandering‬دانشمند مشهور دکتر‬ ‫پوست پوشش غیر فعال بدن ما نیست‪ ،‬اما قطعا یک عضو فعال است‪ .‬عملکرد اصلی پوست لمس است‪ .‬جدای از ایببن‪ ،‬ایببن‬ ‫و سپس تکامل یافته آن مببی توانیببد از توابببع طعببم‪ ،‬بببو‪ unraveled ،‬پوشش نازک‪ ،‬از جمله توابع ویژه ای که اگر آن را‬ ‫انجام شنیدن‪ ،‬دیدن و غیره و می توانید با ما معرفی به پتانسببیل خببارج از احسبباس عببادی خببود را بببه مببن بدهیببد‪ .‬زمببان و‬ ‫دوباره نمونه هایی از کیفیت ویژه ای از پوست است که در آن پوسبت ببوی مبا مبی بینبد اشبیاء‪ ،‬مبی شبنود صبداها و غبذا‬ ‫‪.‬سلیقه‪ .‬پوست افراد نابینا می شود آنقدر حساس است که آنها را در مورد عدم بینایی را خسته نکنید‬

‫ایجاد مغز انسان است حتی بیش از فوق العاده ای است‪ .‬در جعبه از ‪ 26‬میدان اینچ با وزن ‪ 3‬پوند مغببز دانببش بنببادر البتببه‬ ‫گذشته‪ ،‬حال و آینده در یک کشور نهفته محصور شده است‪ .‬در آن نهفته است‪ ،‬به صورت دانه از قببدرت الهببی اسببت‪ .‬مغببز‬ ‫انسان دارای ‪ 14‬سلول کرور و ‪ 14‬عرب‪ 5 ،‬اعصاب ل خ شنا که در مایع زرد و سفید در قالب ماده خاکسببتری و سببفید مببی‬ ‫باشد‪ .‬این مغز است که مدیر از عملکردهای بدن مانند تنفس‪ ،‬هضم‪ ،‬و غیببره حرکببت مبباهیچه ای ببه غیبر از ایبن اقیببانوس‬ ‫بزرگ از شکل‪ ،‬طعم‪ ،‬بو‪ ،‬لمس و صدا همیشه در اطراف انسان جریان و اغتشاشات در آن بازدید از مغز اسببت‪ .‬مغببز درک‬ ‫کنند‪ ،‬به رسمیت می شناسد‪ ،‬طبقه بندی و سپس آن را می دهد تصمیم خود‪ .‬در کادر نببام یکببی از مغببز نشببان میدهببد افکببار‬


‫جدید و قدیمی‪ ،‬جمع آوری ثروت دانش‪ ،‬تولد حاضر و چاپی از تولد قبلی‪ ،‬شاد ‪ /‬تجارب غم انگیز و غیره همببه ایببن توسببط‬ ‫‪.‬دانشمندان ثابت شده است‬

‫هنگامی که عملکرد و شکل گیری هر دو غدد درونریز و متابولیسم و غدد مترشحه خارجی یافت شد و دانشببمندان آنهببا را‬ ‫به نام جعبه معجزه آسا است‪ .‬این غدد تنها در شکل گیری بدن انسان کمک می کنبد بلکبه ببه ایبن اسبت کبه آن را ببه طبرز‬ ‫‪.‬مرموزی بخش خودآگاه و ناخودآگاه از مغز را تحت تاثیر قرار می‬

‫سلول های بدن ما زندگی می کنند‪ ،‬بر اسباس ببه عنبوان کوچکبترین واحبد از ببدن مبا مراقببت مبی کنبد‪ .‬اگبر کسبی یبادآور‬ ‫دقیقهای‪ ،‬بدن ما به منزله یک اقیانوس بزرگ از این سلول های زنده است‪ .‬شصببت و پنببج درصببد از آن آب اسببت و سببلول‬ ‫دارای سیتوپلسم‪ ،‬پروتوپلسم و هسته است‪ .‬در آفرینش آنها کربن‪ ،‬هیدروژن‪ ،‬اکسیژن‪ ،‬نیتروژن‪ ،‬فسفر و غیره بببا تبوجه‬ ‫به آناتومیست انسان بدن ما ‪،6،00،00،00،00‬ب ‪ 000‬سلول مورد استفاده قرار می گیرنببد‪ .‬بببه گفتببه دانشببمندان‪ ،‬ایببن غیببر‬ ‫ممکن است به دستگاه مواد مخلوط انرژی از این سلول ها و عناصری را که بخشی در تولید این سلول ها را انبدازه گیبری‬ ‫‪.‬کند‬

‫در مرکز سیتوپلسم سلول است یک هسته است‪ .‬در هر هسته هستند‪ 24 ،‬جفت کروموزوم وجببود دارد و آنهببا از واحببد بببه‬ ‫سبباخته ‪ RNA‬و ‪ DNA‬نام ژن ساخته شده است‪ .‬هر سلول دارای ‪ 5،000‬تا ‪ 1،20،000‬جفببت ژن اسببت‪ .‬ایببن ژن هببا از‬ ‫شده است‪ .‬این اوج رقت است‪ .‬بازیگران و قالب از اصل و نسب در این ژن ها یافت می شود‪ .‬ویژگببی هببای خبباص از نسببل‬ ‫‪.‬های بی حد و حصر در این ژن ها یافت می شود و در زمان مناسب آن را آشکار این ویژگی ها است‬

‫و از این رو کودک باید آنها را به تنهببا ‪ procreates‬ظاهرا به نظر می رسد هر چند به عنوان یک پدر و مادر یک کودک‬ ‫بسیاری از زمان ها به دلیل ژن از یک کودک از ویژگی های بسیاری از ‪ JOLT‬شبیه است‪ .‬اما این باور گسترده می شود‬ ‫نه تنها پدر و مادر او اما نسل بی حد و حصر از اجداد قبل از آنها ساخته شده و در نببتیجه نببوزاد آشببکار برخببی از ویژگببی‬ ‫‪.‬های عجیب و غریب است‬

‫تنها می تواند شگفت زده می شود‪ ،‬زمانی که یکی متوجه نیروی زندگی است که باعث می شود تا یببک انسببان اسببت‪ .‬فقببط‬ ‫آن را به عنوان شگفت انگیز است که یک دانه به ساقه‪ ،‬تبدیل و سپس به گیاه و بعد از آن بببه یببک درخببت غببول پیکببر در‬ ‫راه همان یک موجود زنده در طی مراحل ابتدایی خبود را ببه را حبتی شبدیدتر تلش اسبت‪ .‬اسبپرم آنقبدر کوچبک اسبت کبه‬ ‫‪ 1000‬برادران از آن را می توان در نوک یک سوزن نشسته است‪ .‬در هنگام جماع است‪ ،‬خیلببی بببرق تولیببد شببده در انببدام‬ ‫های تناسلی که به دلیل تحریک آن اسپرم برای پیدا کردن شریک زندگی خود را یعنی تخمک وجود دارد‪ .‬برای ایببن اسببپرم‬ ‫را به حرکت چنان سریع است که به نظر می رسد اجرای یک یوزپلنبگ کنببدتر نسببت ببه آن اسبت‪ .‬اسبپرم در حببالی کبه در‬ ‫جستجوی تخمک برای اجرای چنین با توجه به عدم تعادل شکل آن اسببت کببه در مسببافت هببای طببولنی مببی تببوان آن را در‬ ‫‪.‬مقایسه با یک مرد طواف کل زمین ما‬

‫‪.‬اسرار بسیاری در بدن ما وجود دارد که اکثریت از آنها هنوز از درک ما پنهان است‬


‫وظایف هورمون ها‪ ،‬کروموزوم‪ ،‬سلول های زنده و توانببایی شببگفت انگیببز خببود‪ ،‬زیببر ذهببن خودآگبباه‪ ،‬حساسببیت عبباطفی‪،‬‬ ‫پتانسیل خارج از احساس عادی‪ ،‬خود سوق سبک زندگی‪ ،‬نفوذ نور الهی‪ ،‬مواد شیمیایی و قببدرت الهببی در انبببار بببه شببکل‬ ‫آتش نیروی زندگی چه هستند؟ ما می دانیم که فقط کمی در این باره است‪ .‬اما بر چه اساس است کببه آن را ایجبباد مببی کنببد؟‬ ‫‪.‬انسان می داند که هیچ چیزی در این مورد است‪ .‬با گفتن این که بدن ظریف هدایت تمام این توابع ما ساکت باقی می ماند‬

‫در مورد بدن انسان لرد هربرت می گوید که‪" .‬هر کس به مطالعه آناتومی )تشریح بدن( اهمیت می دهببد هرگببز نمببی توانببد‬ ‫باقی می ماند یک آتئیست‪ ".‬چنین شخصی با پذیرش به طور کامبل قبدرت خداونبد را ببه عنبوان یبک نقباش مباهر و پبر از‬ ‫‪.‬خلقیت به درستی استفاده از بدن درشت و ظریف است برای رسیدن به هدف معنوی است‬

‫فصل هشتم‬ ‫آگاهی دچار نیرنگ در کیسه از شش چاکرا ‪OCEAN OF‬‬

‫که از جنبه های آناتومی انسان مورد بحث قبل از نوع معمولی است و آن را مورد مطالعه قرار گرفته است و درک با‬ ‫استفاده از دستگاه های فنی‪ .‬این جنبه ناخالص از بدن ما است‪ .‬پس از ساخت جراحان تجزیه و تحلیل های پاتولوژیک‬ ‫‪.‬عمل اندام های شکسته است‬

‫بارها و بالتر از این‪ ،‬هنگامی که ما از جنبه آگاهانه از بدن انسان صحبت و سپس آن را قطعا هر دو درشت و ظریببف مببی‬ ‫باشد‪ .‬این خیلی ناخالص است که به زودی به عنوان نیروی زندگی حرکت بدن ناخالص می افتد مسببطح و آن بببدن کببه فقببط‬ ‫یک لحظه قبل از راه رفتن و صحبت کردن در حال حاضر فاسد دور‪ .‬و به طور همزمان در بدن است چنان ظریف اسبت کببه‬ ‫تمام واحدهای کوچک ‪ /‬بزرگ خود را به آگاهی کیهانی پیوسته است‪ .‬چیزی است که در حال حاضر در این کیهان کببه آنهببا‬ ‫را به عنوان قابلیت های خود را در هر جذب و پرتاب آن را بیش از حد وجود دارد‪ .‬از آنجا که روح فردی است کببه بخشببی‬ ‫از روح کیهانی‪ ،‬سابق می پذیرد انرژی از آن و کمک به آن را در ظرفیت خود را‪ .‬هر گاه بحببث در مببورد کنببدالینی شبباکتی‬ ‫‪).‬قدرت الهی مار( وجود دارد نیز وجود دارد که شرح این مرکز بسیار لطیف و آگاه است‬

‫مراکز بی حد و حصر در بدن انسان وجود دارد که در نیروی زنببدگی و انببرژی نیببروی حیبباتی فراواننببد‪ .‬ایببن نقبباط حسبباس‬ ‫هستند و تعداد کل آنها است ‪ .700‬هنگامی که عدم تعادل انرژی نیروی حیاتی در این منبباطق حسبباس وجببود دارد‪ ،‬سببلمت‬ ‫خیلی بدتر و در نتیجه چنین فردی می افتد طعمه به بسیاری از بیماری ها اسببت‪ .‬در زمینببه پزشببکی ایببن نقبباط حسبباس‪ ،‬از‬ ‫اهمیت زیادی داده می شود‪ .‬در واقع اساس روش طب سوزنی و طب فشاری برای درمان بیماری هببای مختلببف در چیببن و‬ ‫‪.‬ژاپن این نقاط حساس است‬


‫در کتاب خود "از مراکز حیاتی انسان" می نویسد که فیبرهای عصببی متمرکببز در ایببن ‪ K. Carlfried‬دانشمند معروف‬ ‫نقاط حساس تر هستند و نه تنها آنها را به یکدیگر مرتبط هستند اما مربوط به مرکز خود است‪ .‬به غیر از نقبباط حسبباس ‪7‬‬ ‫سایر مراکز اصلی در بدن ما وجود دارد کبه در آن ثبروت ببی نهبایت از انبرژی نیبروی حیباتی و ببالقوه خبارج از احسباس‬ ‫عادی البته در حالت نهفته است‪ .‬این ‪ 7‬مرکز نامیده می شود چاکراها یا‪ ،‬شبکه‪ .‬در این چاکراها الیاف دانش )اعصباب( ببه‬ ‫‪.‬اندازه بزرگ آشفته شده است‪ .‬چاکراها در حال حاضر در منطقه که در آن درشت و ظریف بدن متحد است‬

‫ستاره( نامیده است و می گویببد کببه( "‪ "astrum‬روانشناس معروف اروپا‪ ،‬پاراسلیوس‪ ،‬بدن ظریف این مراکز به عنوان‬ ‫این انبار از قدرت هستند‪ .‬به گفته وی از طریق رسانه از این انرژی مراکز کهکشان ها و قطعات دیگر از کیهبان وارد ببدن‬ ‫‪.‬ما می شود‬

‫دانشمندان یوگایی تماس چاکراها به عنوان نیلوفر آبی بیش از حد برای مثال‪ .‬نیلوفر آبی قلب‪ ،‬ناف لوتوس‪ ،‬پوسببت سببر و‬ ‫ژاپنبی ذن ببه نبام ‪ Budhism‬غیره نیلوفر آبی در زبان انگلیسی لوتوس است که ببه نبام شبببکه عصببی و ببر اسباس ببه‬ ‫‪.‬در فلسفه تائو چینی چاکراها اتحادیه کیهانی انرژی مرد و زن یعنی "یانگ و یین" است ‪"Cusos".‬‬

‫در قببدرت بببه عنببوان واقعیببت "و در" شبباکتی ‪ Woodroffe‬توصیف را تشکیل می دهند که بدن ظریف توسببط سببر جببان‬ ‫تاریخ فلسفه هند توسط شری داسگوپتا‪of ""،‬در" کندالینی مرموز "‪ ،‬جلد‪ .‬است ‪evam Shaakta "، VG Rele 2‬‬ ‫در واقعیت که به جلببو بببا ‪ HG Bense،‬کتاب تبتی رهایی بزرگ "توسط ایوانز برتری و" اسطوره شناسی روح "توسط‬ ‫و ‪ 2‬مراکز ‪، Sushumna، Merudand‬هند و فیلسوفان قرار گرفت‪ .‬ایدا کندالینی و پینگال ‪ Rishis‬تانترا و یوگا توسط‬ ‫‪،‬تببانترا ‪ Kundalyupanishad، Yogarnav‬شرح داده شده در متون مقدس مانند یوگا ‪Mooladhar Sahasrar‬‬ ‫‪،‬تببانترا ‪، Shatchakra Nirupanam، Kularnav‬تببانترا ‪Dhyan Bindu Upanishad، Mahanirvan‬‬ ‫‪.‬و غیره را می توان در یک زبان علمی روشن به شیوه ای بسیار محدود است ‪Sharada Tilak‬‬

‫کامل از ام برق ‪ cada equina‬مدت به عنوان یک دو قطبی الکتریکی‪ .‬قسمت پایین آن به نام ‪ Sushumna‬دانشمندان‬ ‫تنهببا اسببت‪ .‬در راه همببان ‪ Mooladhar‬و چبباکرا ‪ cada equina‬و نیمه بببالیی بببه نببام مغببز دارد ‪ +‬بببرق ام‪ .‬وضببعیت‬ ‫از یوگا است‪ .‬در یک وضبعیت نبادر در ‪ Sahasrar‬صعودی سیستم فعال کننده مشبک "موجود در مغز است معادل چاکرا‬ ‫زمانی که جریان از پایین به بال‪ ،‬از آن است که به سفر از بذر شببور و شببوق بببه آن از برهمببن گفببت و آن را در بببه مببرگ‬ ‫عمل‪ .‬نمادین این بخش نام های مختلبف داده مبی شبود‪ ،‬امبا در واقببع آنهببا در حبال حاضببر ببه ‪Devyaan Merudand‬‬ ‫عنوان امواج الکترومغناطیسی ظریف‪ .‬دانشمندان به ما می گویند که به طور متوسط فشار الکتریکی ‪ 1‬ل خ ولببت ‪ /‬سببانتی‬ ‫متر در بدن ما وجود دارد‪ .‬مانند موجودات دیگر در این نشت از ناحیه تناسلی‪ ،‬پوست‪ ،‬و نفس در آن سببفارش و در نببتیجه‬ ‫نابود می شود‪ .‬انسان تنها توسط خداوند با قدرت بال بردن نیروی روح خود را که در گودال سبقوط افتباده اسبت پبر برکبت‬ ‫است‪ .‬نشت را می توان توسط انسان و از طریق شیوه های یوگایی سفر از یک چاکرا )شبکه( خود را بببه دیگببری متوقببف‬ ‫‪.‬می تواند در منطقه سر فعال شده و در نتیجه می تواند نور الهی را تقویت ‪ Sahasrar‬شده است‪ ،‬کمال‬

‫ببه نبام لوتبوس ‪ Sahasrar 1000‬همانطور که گفته شد قبل از اینکه در مجموع ‪ 6‬چاکراهبا وجبود دارد‪ .‬هفتبم اسببت کبه‬ ‫‪.‬گلبرگ‪ .‬در اینجا ما به رئوس مطالب مختصری از اتصال از آناتومی بدن انسان به چاکراها مربوط به آن را می دهد‬


‫از ‪ carksijial‬مرکببزی کانببال از آکببورد نخبباعی( در منطقببه( ‪ Sushumna‬در نیمببه پببایین تببر از ‪ Mooladhar‬چاکرا‬ ‫مربوط به منطقه مرکزی مقعد و آلت تناسلی و کف لگن واقع شده است‪ .‬در اینجببا دسببته ای از ریشببه هببای ‪Merudand‬‬ ‫ظهور ایجاد شبکه عصبی خاجی و ناحیه تناسببلی‪ .‬جریببان الکببتریکی در ایببن خوشببه ‪ cada equina‬عصبی خاجی که از‬ ‫شبباکتی و ‪ Mooladhar‬عصب را پیچش که انرژی آشکار مانند طوفان است‪ .‬این جریان الکتریکی بسیار ظریببف بببه نببام‬ ‫عملکرد اصلی آن است از باروری و زایش است‪ .‬کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( خواب در اینجا با ماکل ‪ ½ 3‬دور است‪.‬‬ ‫این جریان به عنوان یک نیلوفر آبی از ‪ 4‬گلبرگ است که توسط یوگی را تجربه و این ‪ 4‬نمادهببای سببعادت نهببایی‪ ،‬سببعادت‬ ‫برهمن )صببدا( و کلمببه ای ‪ Shabda‬طبیعی‪ ،‬سعادت یوگایی و شجاعت های مختلف هستند‪ .‬در اینجا است که یک ارتعاش‬ ‫‪.‬این چاکرا بو است و این عنصر زمین است ‪. Tanmatra‬وجود دارد "‪ Lum‬که ناشی از آن است که "لوم‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫است‪ .‬این است کبه ‪ Svadishthan‬چاکرا بعدی )‪ (Merudand‬هنگامی که شما مسافرت به سمت بال در آکورد نخاعی‬ ‫واقع شده است‪ .‬شبکه در اینجا از خوشه های عصبی از ‪ hypogastrium‬یعنی در ‪ Mooladhar‬به ‪ 4‬انگشت بالتر از‬ ‫واقع ساخته شده است‪ .‬ارگان های داخلی توامان به آن ‪ Sushumna‬و گانگلیون سمپاتیک که در دو طرف ‪Sushumna‬‬ ‫غده آدرنال و ترشح هورمون آدرنال است‪ .‬هنگامی که این آدرنالین فعال است آن است که ظرفیت بببرای غلبببه بببر آشببفتگی‬ ‫ذهنی و موانع دیگر‪ .‬عملکرد اصلی آن دفع و انتشار است‪ .‬اما هنگامی که آن فعال است‪ ،‬آن را افزایببش مببی دهببد قببدرت و‬ ‫‪ Alcohl‬تمامی تحریف های ذهنی مثل بی حالی‪ ،‬رخوت‪ ،‬بی اعتمبادی‪ ،‬ببی انضبباطی و غیبره را خبراب مبی کننبد ‪VIM.‬‬ ‫‪.‬اسببت "‪ "Vum‬عصبانیت‪ .‬در اینجببا بببا ‪ 6‬گلبببرگ نیلببوفر آبببی وجببود دارد‪ .‬سببرود بببذر آن ‪ Anger‬غرور ‪ Pride‬الکل‬ ‫زیر یک گروه ‪ Svadhishthan‬و ‪ Mooladhar‬این چاکرا رسا )آب( است و عنصر آن آب است‪ .‬چاکراها ‪Tanmatra‬‬ ‫‪.‬آمده است ‪ Rudragranthi‬و اتحاد آن )نقطه کانونی( نامیده می شود‬

‫یافت مبی شببود‪ Merudand .‬چاکرای سوم مانیپور است‪ .‬از نظر تشریحی از آن است که در منطقه ناف یعنی منطقه کمر‬ ‫در اینجا است که شبکه خورشیدی تشکیل شده است که با توجه به اتحاد گبانگلیون سببمپاتیک و یببک دسبته از دسبته هبای‬ ‫عصب واگ است‪ .‬غده توامان به این پانکراس که باعث می شود آنزیم جدا از هورمون است‪ .‬هنگامی که ایببن چبباکرا فعببال‬ ‫بنیه و قدرت اراده می افزاید به‪ .‬عملکرد اصلی آن این است که برای کمک به هضم غذا‪ .‬کاهش انحرافات ذهنببی مببا و یببک‬ ‫تمایل به پیروی از مسیر معنوی است‪ .‬این نیلوفر آبی واقع در ناف دارای ‪ 10‬گلبرگ است‪ .‬سببرود ببذر خببود را "عجیببب و‬ ‫آن فرم )قابل مشاهده( اسببت و عنصببر آن آتببش اسببت‪ .‬اگببر شببما آن را فعببال کنیببد‪ 3 ،‬آتببش ‪. Tanmantra‬غریب" است‬ ‫سوزی از بدن مشتعل می شود و بنابراین در سبفر ببه سبمت ببال کمبک مبی کنبد تبا‪ .‬انبرژی فبوق العباده ای از ایبن چباکرا‬ ‫دکتر هیروشیما ژاپن با دستگاه چاکرا خود را اندازه گیری و رسم نمببودار بببر اسبباس آن اسببت‪ .‬تبببتی آن را ‪Motoyama‬‬


‫اسببت کبه در پشبت قلببب در قلببب شببکه واقببع شببده اسبت‪ .‬در اینجبا زنجیببره ‪ Anahat‬چبباکرای چهببارم ‪Manipadma.‬‬ ‫متحد مش به را تشببکیل مببی دهنببد و در نبتیجه تببامین انببرژی بببرای کببل ‪ Sushumna‬گانگلیون سمپاتیک‪ ،‬عصب واگ و‬ ‫منطقه قلب‪ .‬این نیلوفر آبی دارای ‪ 12‬گلبرگ است‪ .‬منبع ریشه انرژی پیس میکر است در اینجا‪ .‬نیببز نامیببده مببی شببود ایببن‬ ‫است که مرکز احساسات و عواطف حساس است‪ .‬این چاکرا منبع از مهارت های هنری‪ ،‬تجارب نشبئه و احساسببات ظریبف‬ ‫است‪ .‬هنگامی که آن فعال است‪ ،‬احساسات مانند خدمات سخاوتمندانه دل‪ ،‬معنببویت‪ ،‬اسبتقامت و احسباس فراوانبی "جهبان‬ ‫یک خانواده متحد است"‪ .‬غده تیموس است‪ ،‬به این جنبش می شود‪ .‬عملکرد اصبلی آن ایبن اسبت کبه بنبدر نیبروی حیباتی‬ ‫برهمببن یببا ‪) Shabda‬پرانا( و استفاده از آن را به درستی‪ .‬سرود دانه از ایببن چبباکرا "یببام" اسببت‪ .‬ایببن نقطببه کببانونی از‬ ‫و مانیپور چاکراها قرار با هم ‪. Anaahat‬صدا و عنصر هوا است ‪. Tanmantra‬صدا الهی( است( ‪Anaahat Naad‬‬ ‫‪.‬ویشنو است ‪ Granthi‬و ‪ Khand Soorya‬تشکیل‬

‫قریببن شببده ‪ Vishudhi‬غده تیروئید و حلق و حنجره غدد واقع در پشت آن بببه چبباکرا ‪ Vishudhi.‬در گلو است چاکرای‬ ‫است‪ .‬در فعال کردن این دانه چاکرا از پتانسیل خارج از احساس عادی جوانه جلو‪ .‬این چاکرا با نفوذ در زیر ذهببن خودآگبباه‬ ‫و مرکز روانی فعال نیمه راست مغز به نام "خاموش منطقه" اسبت‪ .‬لوتبوس در اینجبا دارای ‪ 16‬گلببرگ و دانبه آن سبرود‬ ‫که با اتحاد با چاکرا ‪ Ajna‬آن لمسی است و فضا عنصر آن است‪ .‬آخرین چاکرا نامیده می شود ‪"". Tanmantra‬زمزمه‬ ‫براهما‪ .‬سرود دانه آن است "اوم" و عنصر آن ذهن است‪ .‬این ‪ Granthi 2‬باعث می شود تا گروه چاندرا و ‪Vishudhi‬‬ ‫گلبرگ و اتحادیه غده هیپوفیز و صنوبری است‪ .‬در نقطه کانونی بین ابببرو واقببع ایببن غببدد مببی شببوند و آن را کنببترل همببه‬ ‫عملکردهای بدن است‪ .‬برای فعال کردن آن دید الهی ما این است که باز کردن‪ .‬هنگامی که سیستم لیمبیک و هیپوتببالموس‬ ‫فعال می شوند‪ ،‬تمام پوشش های مغز باز شده است‪ .‬بنابراین روح فبردی مبی شببود قببادر بببه اتحبباد بببا روح کیهببانی )خببدا(‬ ‫‪.‬است‬

‫ایستگاه پایانی سفر بزرگ از بیداری کندالینی است که در حبال حاضببر در منطقبه مرکبزی یعنبی مغببز کپسبول ‪Sahasrar‬‬ ‫داخلببی و سیسببتم فعببال کننببده مشبببک اسببت‪ .‬هببزاران نفببر از جرقببه را از آن سبباطع مببی شببود و از ایببن رو آن را بببه نببام‬ ‫در قالب یک مرکز خلق ببه آن ‪ Ajna‬چاکرا ‪ Brahmarandhra.‬و ‪ Brahmalok‬نیز نامیده می شود ‪Sahasrar.‬‬ ‫به ‪ Sahasrar‬قطب شمال است که در اتحاد با روح کیهانی برسد‪ ،‬سعادت از برهمن است‪ .‬فعال ‪. Sahasrar‬متحد است‬ ‫افزایببش مبی یاببد کبه از پبایه ببه نبام چبباکرا ‪ Sushumna‬معنای فعال شدن مراکز ماده خاکسببتری در مغببز اسبت‪ .‬عصبب‬ ‫یعنی از چپ به راست و سپس )‪ (Yamuna‬و پینگال )‪ (Ganga‬طول می کشد همراه با آن اعصاب ایدا ‪Mooladhar‬‬ ‫و ام تکانه های الکبتریکی‪ .‬پینگببال در ‪ Naadi‬از سمت راست به چپ است‪ .‬ایدا است که در سمت چپ است به نام چاندرا‬ ‫اسببت کبه ام الکبتریکی ‪ +‬ضبربه‪ .‬ایببن ‪ 2‬امتیبباز از اتحببادیه کببه ببا اتحباد ببه ‪ Surya Naadi‬سمت راست است و به نبام‬ ‫چاکراها‪ .‬ایدا و پینگال اعصاب‪ Ajna ،‬و ‪ Mooladhar‬برابر می کند اتحادیه در ‪ Sarawati 3‬به عنوان ‪Sushumna‬‬ ‫‪.‬نشان دهنده سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است‬

‫در واقع آن است که غیر ممکن است برای توصیف کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( در شرایط تشریحی‪ .‬چیزی کببه مببا در‬ ‫است‪ .‬کنببدالینی شبباکتی نبام هببای بسبیاری ماننببد قببدرت الهببی مببار‪ (Maneeshis) ،‬بال با توجه به تجربه متفکران بزرگ‬ ‫نیروی زندگی‪ ،‬آتش زندگی و غیره انرژی الهی به دست آمده از بیداری کندالینی و فعال از ‪ 6‬چاکراها ببه مببرد قبدرت الهبی‬ ‫‪.‬است‬


‫فصل نهم‬ ‫جواهرات است ‪ OF SEVEN‬انبار ‪ OF‬این بدن الهی طاق‬

‫به طور کلی در حالی که بحث در مورد کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( ما از ‪ 6‬چاکرا می گویند‪ ،‬اما در واقعیت آنها ‪ 7‬در‬ ‫یا لوتوس ‪ 1000‬گلبرگ اوج تمام چاکراها است‪ .‬از آنجا که آن را در مغز آن است که به عنوان یک ‪. Sahasrar‬شماره‬ ‫بین ابروها ‪ Ajna‬وتر ستون فقرات(‪ ،‬چاکرا( ‪ Merudanad‬رئیس است‪ .‬برچسب فوق العاده ای به دلیل ‪ 5‬چاکراها در‬ ‫‪.‬در منطقه سر وجود دارد ‪ Sahasrar‬و پس از آن‬

‫‪: Bhooha، Bhuvaha، Svaha، Mahaha،‬جهببان( شببرح داده شببده اسببت‪ .‬اسببامی آنهببا عبارتنببد از( ‪7 Lokas‬‬ ‫حتی در کتاب مقدس اسلمی گفته می شود که خدا ساکن در ‪ 7‬هفتببم بهشت است‪ .‬از ‪Janaha، Tapaha، SATYAM.‬‬ ‫زمان های باستان شرح مشابهی است که در دین مسیحیت‪ ،‬بیش از حد‪ .‬سیاره زمیببن یکببی اسببت کببه هنببوز بببه ‪ 7‬دسببته از‬ ‫‪.‬موجودات ساکن بر روی آن یعنی‪ .‬شن و ماسه‪ ،‬سنگ‪ ،‬درختان‪ ،‬گیاهان‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬آب است‬

‫باید توجه داشته باشید که ‪ 7‬جهان می تواند در فضای ستاره ای اینتر از جهان مببادی مببا هرگببز در بببر داشببت‪ .‬آنهببا نببه در‬ ‫آسمان و نه در زیر زمین سیاره ما وجود دارد‪ .‬در واقع آنها در حال حاضر آگبباهی انسببان اسببت‪ .‬از آنجببا کببه دنیببا )جهببان(‬ ‫بایبد در ‪ Lokas‬است در عالم صغیر )روان انسان( وجود دارد‪ .‬از این رو به جبای ضبللت دور در جهبان خبارجی ایبن ‪7‬‬ ‫‪.‬داخل یعنی در آگاهی ما نگاه کرد‪ .‬بنابراین می توانید از این جهان با ما تماس بگیرید‬

‫بر اساس طب آیورودا بدن ‪ 7‬مواد معدنی و خون‪ ،‬پوست‪ ،‬آب میوه‪ ،‬گوشت‪ ،‬استخوان‪ ،‬مغز استخوان و مایع منی آنها‪ .‬اگر‬ ‫چه این ها به وضوح جداگانه و در عین حال آنها را محکم در داخل هم آمیخته اند‪ .‬تمام ایببن قببرار ‪ 7‬بببا هببم بببه منزلببه بببدن‬ ‫ناخالص ما‪ .‬وقتی که ‪ 7‬برابر جنبه از فرد مورد بحث قرار گرفته است‪ ،‬آن را شامل طول‪ ،‬پهنا‪ ،‬ارتفاع )‪ 3‬برابر جنبه هببای‬ ‫هولوگرافی اینترنت اکسپلورر(‪ ،‬جهت گیری های خاص )فضا زمان( و پنجمین ماده ضد است‪ .‬این جنبه پنجم که مربوط بببه‬ ‫بدن ظریف است که بنادر بالقوه خارج از احساس عادی اسببت‪ .‬جنببه ششببم فراینبد تفکبر اسببت و هفتمیبن احساسببات الهبی‬ ‫‪.‬است‪ 4 .‬نخست جنبه بی اثر و سه نفر دیگر از جنبه های آگاهی هستند‬

‫با ریشه کن ‪ 7‬درختان به طور همزمان تنها با یک فلش نمایش داده شده از دلوری الهی ‪ RAM‬قبل از کشتن ولی خداوند‬ ‫بود ‪ Abhimanyu‬در واقع این ‪ 7‬درختان به ‪ 7‬چاکرا از بدن لطیف ما مطابقت دارد‪ .‬از آنجا که ‪ Sugreeva.‬خود را به‬ ‫پببایین توسببط ‪ Chakravyuha‬این ‪ 7‬چاکراها در صورت مسبتعد بیببدار نیسببت کببه او نمبی توانببد بیببرون آمببدن از شبببکه‬ ‫به دست آمده ‪ Uttara‬با وجود این واقعیت است که او را به حکمت الهی در حالی که هنوز در رحم مادرش ‪Kauravas‬‬ ‫بود گذاشته‪ .‬کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است بسیار با ارزش است که از آن شده است در ‪ 7‬چاکرا از بببدن لطیببف مببا‬ ‫‪.‬که قفل طاق الهی قفل شده است‬


‫‪.‬هنگامی که ما از ‪ 7‬چاکرا )‪ ،‬شبببکه( صببحبت مببی کننببد‪ ،‬بببه ایببن منظببور از پببایه یعنببی سببتون فقببرات واقببع شببده اسببت‪1 .‬‬ ‫همراه ‪Mooladhar 2. Svadhishthan 3. Manipoor 4. Anaahat 5. Vishudhi 6. Ajna 7. Sahasrar.‬‬ ‫‪ Sahasrar‬بیبببش از حبببد اسبببت‪ .‬بنبببابراین ‪ Bindu‬در مکبببان هبببای خاصبببی کبببه ذکبببر چببباکرا ‪ Ajna‬ببببا چببباکرا‬ ‫در نظر گرفته شده است از ایستگاه در نهایت به صورت یک لوتوس ‪ 1000‬گلبرگ دار و یببا مببار )‪(Brahmarandhra‬‬ ‫بیش از ‪ 6‬کمتر چاکراها وجود دارد‪ .‬این است کببه ‪ 1000 Sahasrar‬سر‪ .‬در واقع همراه با تنها ‪ 7‬چاکرا که در آن قوانین‬ ‫بسیار شبیه به غده هیپوفیز که رئیس تمام غدد درون ریز است‪ .‬این ‪ 6‬چاکراها را می توان گفت که هر دو به طور جداگانه‬ ‫واقع شده و همچنین به عنوان مربوط به یک فصل از یک سال دیگر فقط به عنوان به یک دیگر مربوط است‪ .‬آنها نیببز بببه‬ ‫‪.‬نام سنگ ‪ 6‬مایلی و ‪ 7‬روز یکی به جای این که یک سنگ است یک معبد مقدس است‬

‫فرقه خاصی از یوگی به این چاکراها به عنوان ‪ 7‬بدن یعنی ‪ .1‬بدن فیزیکی ‪ .2‬کالبد اثیری ‪ .3‬کالبببد اخببتری ‪ .4‬کالبببد ذهنببی‬ ‫‪ .5‬بدن روحانی ‪ .6‬بدن کیهانی ‪ .7‬بدن الهی‪ .‬بدن فیزیکی را می توان با چشم ناخالص ما دیده مببی شببود‪ .‬انببدام هببای درون‬ ‫‪.‬بدن را می توان با لمس کردن آنها و یا از طریق وسایل دیگر تلقی می شود‬

‫بدن دوم این است که در آن افکار به دنیا می آیند‪ .‬در اینجا را تجربه دوست دارد ‪ /‬دوسبت نبدارد‪ ،‬احبترام ‪ /‬تبوهین‪ ،‬خبود ‪/‬‬ ‫بیگانگان‪ ،‬قناعت ‪ /‬نارضایتی اتحادیه ‪ /‬جدایی و دیگر مانند تجربه های شیرین ‪ /‬تلخ اسببت‪ .‬ایببن کالبببد اثیببری کببه برچسببب‬ ‫به عنوان دو اثیری است‪ .‬آنها فکر می کنند آن است که مترادف با کوشا پرانا یا غلف حیاتی است‪ .‬امببا ‪Theosophists‬‬ ‫این کببار ‪ «Biofluxes". Leadbeater‬در واقعیت آن مرز گسترده تر است‪ .‬این دیده می شود و اندازه گیری به عنوان‬ ‫‪ Ideosphere.‬را از طریق "انسان مرئی نامرئی" مورد بحث و بررسی بود‪ .‬نیز نامیده می شود‬

‫بدن سوم مربوط ببه افکببار‪ ،‬منطببق‪ ،‬عقببل‪ ،‬و عقببل الهبی اسببت‪ .‬ایببن اسبت کببه مربببوط ببه رفتبار اجتمبباعی‪ ،‬رفتبار متمبدن‪،‬‬ ‫ایدئولوژی‪ ،‬میل‪ ،‬فرهنگ و غیره در بدن روانی تجربه نشئه مهارت های هنببری وجببود دارد و در آن را آشببکار احساسببات‬ ‫ظریف است‪ .‬این جهان از حساسیت است‪ .‬در این بدن شفقت‪ ،‬سخاوت‪ ،‬آرمان ها و غیره بدن چهارم بدن ذهنی است که در‬ ‫آن عظمت و شکوه آشکار و جسارت و شجاعت ما بالغ در اینجا‪ .‬بر این اساس است که نویسنده مرد آینده اش اسببت‪ .‬اگببر‬ ‫آن را آنگونه که مورد استفاده انسان از عمر خود را به اوج می رسد و اگر تحریف شده خود را‪ ،‬که به سقوط او منجر می‬ ‫‪.‬شود‬

‫بدن پنجم بدن روحانی است و یک انبار از پتانسیل خارج از احساس عادی است‪ .‬ذهن آگبباه زیببر در صببلحیت آن اسببت‪ .‬در‬ ‫مردان ریاضتهای‪ ،‬یوگی‪ ،‬مردان خود را کنترل و غیره را در بدن هفتم تفاوت بببر اسبباس "مببال مببن و ‪ Rishis،‬بدن ششم‬ ‫مال تو" غلبه آفریده شده است‪ .‬در اینجا است کببه احسبباس "جهببان ببه عنببوان یببک خببانواده واحببد" و "همبه موجببودات‪،‬‬ ‫بخشی از روح من بیدار شده است‪ .‬در اینجا یکببی از تجببارب روح و بببدن از برهمببن اسببت‪ .‬ایببن منطقببه از آسببمان و آزادی‬ ‫‪.‬معنوی است‬

‫شببیوا وجببود دارد‪ .‬لببرد شببیوا ‪ Kartikeya‬یببا تولببد ‪ Skand‬شیوا افسانه عجیب و غریببب در مببورد پسببر ‪ Purana‬در‬ ‫احساس کرد که نیاز به ایجاد کردن یک پسر شجاع که می خواهند شیاطین و بببه ایجبباد سببلطنت از دمببی خببدایان غلبببه بببر‪.‬‬ ‫بنابراین او را پذیرفت نماز دمی خدایان است‪ .‬مایع منی شیواجی آشکار به عنوان آتش‪ .‬پببارواتی‪ ،‬همسببر خببود را قببادر بببه‬ ‫ایببن مبایع منبی در صبورت آتبش ‪ imbibed‬زمبان ببه شببکل یبک زن و ‪ Vaishwanar‬تحمل این آتش بود و از این رو‬


‫متولد شد او درخشندگی بسیار آشکار الهی است که به عنببوان یببک مشببکل وجببود ‪ Skand‬سوزی در رحم او است‪ .‬وقتی‬ ‫سبتاره( ‪ Kritikas‬هیچ تجربه ندارد‪ .‬از این رو این کار توسبط ‪. Parvatiji 6‬دارد که می خواهند تربیت و تغذیه او را‬ ‫آشکار ‪ 6‬دهان به طوری کبه ببرای ‪ Skand‬تغذیه‪ .‬که ‪ Skand‬های خوشه پروین( گرفته شده است‪ .‬آنها پرورش داده و‬ ‫سر(‪ .‬به محض این که او به ‪ Shadanan (6‬نیز نامیده می شود ‪ Kartikeya‬از این رو ‪ Kritikas.‬نوشیدن شیر از ‪6‬‬ ‫دست آورد ممکن است به او حمله شیاطین و او با به دست آوردن پیروزی بر آنها از دمی خدایان خواست به سر مببی بببرد‬ ‫‪.‬از کمر‬

‫باید بر عنوان این گروه از ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه( مربوط به کندالینی شاکتی بببه همببراه نفببوذ خببود نگبباه ‪ Skand‬این تجسم‬ ‫داخلببی ‪ Vaishwanar‬مایع منی( چیزی جز کندالینی قدرت آتببش اسببت و بببه منظببور جببذب آن( ‪ Retas‬شده است‪ .‬شیوا‬ ‫شیر دادن و با تبدیل شدن به یک روح شببجاع در عرصببه شببدید از روح‪ Kritikas ،‬استناد است‪ 6 .‬چاکراها به عنوان ‪6‬‬ ‫‪.‬متوجه داوطلب کار یا مقام معنوی است که قدرت خود را کندالینی فعال با بهره گیری از آن برای اهداف روحانی وارسته‬

‫را مبی تببوان ببه موتورخببانه بببرق و ترانسببفورماتور ‪ Merudand‬این ‪ 6‬چاکراها در حال حاضر در بخش های ظریف از‬ ‫مقایسه شده است‪ .‬عملکرد آن این است که برای جذب انرژی در جهان لطیف و در نتیجه تغذیه ناخالص‪ ،‬بدن ظریف و گبباه‬ ‫‪.‬به گاه‬

‫و ‪Parashakti، Jnanshakti، Icchashakti، Kriyashakti، Kundalinishakti، Matrishakti‬‬ ‫با توجه به تانترا علم قدرت های اصلی جهان در ‪ 7‬روش طبقه بندی می شود‪ .‬اتحاد از همه این هببا بببه ‪Guhyashakti:‬‬ ‫‪.‬و تحقیق مواد است که در این زمینه انجام شده است "‪ Farsus‬نام "اتحاد بزرگ از‬

‫در علم معنوی یک شرحی از ‪ 7‬جهان‪ ،‬اقیانوس ها‪ ،‬کوه ها‪ ،‬قاره ها و غیره می تواند به جغرافیا نمی شود ارتباط می یابد‪.‬‬ ‫از آنجا که در حقیقت آن را شرح عرصه معنوی همراه با ایجاد و بالقوه آن است‪ .‬این ‪ 7‬طاق جواهرات و در آن می یابد که‬ ‫‪.‬انسان در زندگی خود را درشت و ظریف نیاز است‬

‫درخواست تجدید نظر را به خوانندگان محترم‬ ‫‪:‬خوانندگان گرامی محترم‬


‫شارما ‪ RISHI Shriram‬ما خودمان را اختصاص داده شده به گسترش تعالیم یوگا ویژه از اواخر‬ ‫و در وب سایت های بیش از حد ‪ HARD COPY‬ما این کار را با چاپ کتاب در فرم ‪ACHARYA.‬‬ ‫است‪ .‬برای این کار مقدس ما به خوانندگان عزیز ما درخواست تجدید نظر را به حامیان مالی بیشتر از‬ ‫جمله ادبیات مقدس ما از مربی محترم‪ .‬این کار مهربانی است که ماموریت ما این است که به گسترش‬ ‫این آموزه های مقدس در سراسر جهان به عنوان به ایجاد صلح جهانی و وحدت جهانی توجه داشته‬ ‫‪.‬باشید‬

‫و در حمایت مالی متون مقدس ‪ ACHARYA‬شارما ‪ Shriram‬از این رو اگر شما قدردانی ادبیات‬ ‫‪.‬راول در آدرس زیر ‪ MR. ASHOK N.‬چنین علقه مند هستند و سپس انجام تماس با‬

‫راول ‪MR. ASHOK N.‬‬ ‫مغز ‪C / O GAYATRI PRAGNA‬‬ ‫‪OFF. VISNAGAR ROAD‬‬ ‫‪OPP. GEB‬‬ ‫‪MEHSANA 384 001‬‬ ‫گجرات ‪NORTH‬‬ ‫هند‬

‫‪TEL NO: + 91-02762-251160‬‬ ‫‪E-MAIL: ashokrawal@shriramsharma.com‬‬


‫تحت صلحیت این دادگاه ها از کندالینی شاکتی ‪ BRAHMIC‬فعالیت های آگاهی‬

‫در بدن انسان یافت شده انبار های فراوان از نور الهی آگاه است‪ .‬اما برای استفاده از زندگی روزمره بسیار کمی از آن‬ ‫استفاده شده است‪ .‬فقط یک بخش بسیار دقیقه ای از این نور است که برای غذا خوردن‪ ،‬خوابیدن و سایر فعالیت های‬ ‫زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬از آنجا که عادت قبلی تنها یک بخش کوچک استفاده شده است‪ .‬بدون شک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در حال حاضر قدرت زیادی است‪ ،‬اما آن را در حالت نهفته است‪ .‬اگر آن فعال است به طوری که به استفاده از‬ ‫آن برای مقاصد مستعد و سپس تنها یکی می تواند در وظایف آن می توان تحت نظارت خود انجام می شود شگفت زده‬ ‫به تلش ها و فعالیت های از این روح بزرگ است‪ .‬معمول تنها ‪ ٪7‬از انرژی ‪ wonderstruck‬شده است‪ .‬یکی‬ ‫الکتریکی است که سایه افکنده بدن و سر را با مردم عوام در زندگی روزمره خود مشغول است‪ ،‬مورد استفاده قرار می‬ ‫گیرند‪ .‬بخش باقی مانده را می توان با بیداری کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( در حال حاضر هر فرد فعال می شود‪ .‬یک‬ ‫نفر می تواند از لحاظ معنوی بسیار قدرتمند به عنوان یکی بیدار این قدرت نهفته کندالینی در حال حاضر در درون همه ما‬ ‫‪.‬است‬

‫دانشمندان به جرات اظهار نظر که آناتومی مغببز انسببان بسببیار پیچیببده اسببت‪ .‬در آن هببر نببورون توسببط ‪ 60،000‬سببیناپس‬ ‫پیوست‪ .‬انتقال ضربه )پیام( از یک نورون به دیگری است که از سرعت ‪ 360‬مایل ‪ /‬در ساعت‪ .‬سببپس آنهببا را بببه جایگبباه‬ ‫اصلی خود بازگشت‪ .‬تمام این پالسها از انرژی الکتریکی مغز آمده است‪ .‬بر اساس به زیست شناس سوئد‪ ،‬هایببدن دارنببده‪،‬‬ ‫آن است که با توجه به این ضربه های الکتریکی سلول های حساس به اعصاب می شوند که فکر می باشد‪ .‬فعببال سببازی و‬ ‫‪.‬درخشندگی‪ ،‬شجاعت‪ ،‬تبعیض ناشی از ضربه از این سلول ها است‬

‫با توجه به متفکر و دانشمند مشهور آلبرت اینشتین انببار حبافظه انسبان قبدرت دارد کبه ببرای ذخیبره ‪ 1000‬انگیبزه هبای‬ ‫عرب )پیام( که به مقدار ‪ 5‬بار اطلعات داده شده در ‪ 30‬جلد است‪ .‬از دانشنامه بریتانیکا‪ .‬مغز انسببان از ‪ 10‬نبورون عبرب‬ ‫و ‪ 10‬سیناپس عرب ساخته شده است یک انبار از ویژگی های فوق العاده ای است و یک جعبه جادویی اسببت‪ .‬بسببیاری از‬ ‫نوار و غیره ‪ W.‬دکتر مارتین ‪ Horvij،‬دکتر ویلیام ‪، LH Sneider،‬ریف ‪ DC‬دانشمندان و متخصصان مغز مانند دکتر‬ ‫که با ویژگی های خاصی از مغز شگفت زده می گویند که آن را فراتر از دسببترس انسببان بببه سبباخت چنیببن اسببت کببامپیوتر‬ ‫‪.‬فوق العاده مثل مغز است‬

‫در آن آنهایی که نادر‪ ،‬شگفت انگیز می بیند از درخشندگی ویژه ای از دوران کببودکی خببود اسببت‪ .‬ایببن معجببزه از کنببدالینی‬ ‫شانکار در سن مناقصه از ‪ 3‬سال مادر مالیایی زبان خود را بببه تسببلط بببود‪ .‬او ‪. Acharya‬بیدار )قدرت الهی مار( است‬ ‫و غیره را با شنیدن همان از پدر و مادر خود را حفظ کرد‪ .‬او در مراسم موضوع را در سببن ‪ 5‬سببال ‪ Puranas‬افسانه در‬ ‫از متون ودایی و غیره در سبن ‪ Vedant،‬اعطا شد و بلفاصله برای تحصیلت عالی فرستاده شده است‪ .‬او با سن ‪ 7‬سال‬ ‫شببد‪ .‬بببا سببن ‪ 16‬سببال‪ ،‬او ‪ Sidha‬آغاز شد تسلط بود‪ .‬در یک زمان بسیار کوتاه او یببک یببوگی ‪ 8 Sanyas‬سال او را به‬ ‫‪.‬نوشته های خود را از تفاسیر در تمام متون ودایی بزرگ بود‬

‫راه پیببش رو‪ ،‬از آغبباز ‪ Rishis‬تاریخچه باستانی از فرهنگ هند‪ ،‬گواه این حقیقت است که در این منطقه از پیشرفت روح‬ ‫بسیار از زندگی خود می باشد‪ .‬می توانید یکی از توصیف های بسیاری از جمله که به ما یک نگاه اجمالی از نتایج حاصببل‬ ‫‪.‬از بیدار ثروت ناشناخته الهی خوانده شده است‬


‫این امکان وجود دارد که برخی از خوانندگان ممکن است شرح فوق اغراق صرف اسبت‪ .‬امبا بایبد تبوجه داشبته باشبید کبه‬ ‫راست اخبتراع ‪ Bilver‬بسیاری از نمونه های اخیر نیز وجود دارد‪ .‬الکساندر گراهام بل تلفن را در سن ‪ 20‬سال اختراع و‬ ‫سفید پوست در سن ‪ 29‬سال اختراع دستگاه که جدا پنبه از دانه هببای خببود و بلببز پاسببکال ‪. Ely‬هواپیما در سن ‪ 32‬سال‬ ‫ماشین حساب در سن ‪ 32‬سال اختراع‪ .‬جیمز تعمید در سن ‪ 12‬سبال ببه زبانهبای مختلبف ماننبد عرببی‪ ،‬یونبانی‪ ،‬عببری‪ ،‬و‬ ‫"‪.‬غیره فلندرز تسلط بود و همه این افراد در "کتاب رکوردهای جهانی گینس به دست آوردهاند‬

‫عیسی مسیح را به جهنم" نوشببت‪ Disteto .‬شاعر معروف در سن مناقصه از ‪ 14‬سال شعر معروف "افکار در ‪Gatey‬‬ ‫در سن "‪ Jnaneshwar "Jnaneshwari Geeta‬ویکتور هوگو با سن ‪ 14‬سال ‪ 3000‬اشعار نوشته شده بود‪ .‬سنت‬ ‫در مبارزات انتخاباتی جهان در سن ‪ 20‬سال باقی مانده است‪ .‬اکبر پادشاه مغول صعود تاج و ‪ 15. Sikandar‬سال نوشت‬ ‫تخت سلطنتی در سن ‪ 19‬سال و بسیار مشهور شد‪ .‬امپراتور اکبر در سن ‪ 20‬سال و شیواجی در سن ‪ 19‬سال صعود تاج و‬ ‫‪.‬تخت سلطنتی است‬

‫تجزیه و تحلیل و بحث از کندالینی علم است در واقعیت بیداری از قببدرت هببای الهببی نهفتببه اسببت‪ .‬اگببر چنیببن عمببل یوگببایی‬ ‫معنوی امکان پذیر است از طریق چاره و سپس فوق العاده می توانببد بببه بببدن ممکببن اسببت ببا درخشببندگی و روانبی زیبباد‪.‬‬ ‫و درک مبی توانبد تببدیل ببه فبوق ‪، engrossment‬سطح از شجاعت‪ ،‬شهامت‪ ،‬جسارت‪ ،‬شور و شوق‪ ،‬بنیبه‪ ،‬هوشبیاری‬ ‫‪.‬العاده ای است که فعالیت های انجام شده از طریق این رسانه بناچار می تواند جذب موفقیت بزرگ است‬

‫اشکال انسان بسیار شبیه است‪ ،‬اما شخصیت خود را بسیار متنوع که به سادگی شگفت زده شده است‪ .‬بنابراین بسیاری از‬ ‫مردم با وجود داشتن یک آناتومی طبیعی زندگی از ناامیببدی مطلببق و یببک زنبدگی از ببار مطلبق‪ .‬از سبوی دیگبر‪ ،‬مبردم ببا‬ ‫شرایط مشابه هستند که با قدرت قوی خود را روانی ایجاد چنین شرایطی است که کوه موفقیت در دسببتیابی بببه آنهببا وجببود‬ ‫دارد‪ .‬اگرچه زندگی آنها پر از موانع در عین حال آنها را تبدیل به سنگ پایه و اساس موفقیت است‪ .‬قدرت اراده بزرگ آنها‬ ‫به آنها چنین راه موفقیت است که آنها به راحتی به هدف خود برسد‪ .‬تمام موانعی که در راه خود می آینببد آنهببا را سببرکوب‬ ‫‪.‬و پیروزمندانه رسیدن به مقصد خود را‪ .‬این معجزه ای از قدرت الهی بیدار است‬

‫بدن است که توسط ذهن به صورت فوق العاده ای را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬تحت شرایطی که تببامین بببرق نیببروی‬ ‫حیاتی است مستعد نیست‪ ،‬ما همه فعالیت های بدن شل کردن‪ .‬این نتایج در بیماری ها و بیماری ها و به منظور غلبه بر آن‬ ‫ما را از داروها‪ .‬اما از آن است که دیده می شود که به دلیل ریشه و علت بیماری روبرو نشده چه اتفاقی می افتد که زمانی‬ ‫که ما داروهای بیماری از بین می رود و یک بیماری جدید طول می کشد بیش‪ .‬این بیماری فقط تغییر شکل می کند‪ ،‬امببا در‬ ‫بهبرای از بین نمی رود‪ .‬به منظور بیرون آمدن از این دام باید بدن الکتریک یکی انبار و تقویت اگببر ایببن بببر روی قطعببات‬ ‫‪.‬بدن بیمار تجربه می شود‪ ،‬یکی می تواند نتایج بسیار خوبی دریافت کنید‬

‫اگر ذهن غلبه بر حرص و آز‪ ،‬توهم‪ ،‬افکار‪ ،‬تمایلت و غیره است‪ ،‬انسان می تواند درخشنده و یک رهبببر در میببان مببردان‬ ‫است‪ .‬حتی در شرایط عادی زمانی که دیگر به هیچ وجه یا ایدز بشر هنوز مردم چنین با مغناطیس فردی خود را نسببت ببه‬ ‫خود جذب همه آنها که نیاز به تشکیل جهان هستی وجود دارد‪ .‬چنین تابشی پیش مردان در زنببدگی خببود را در قببدرت خببود‬


‫روحانی و مونتاژ مانند درختچه بامبو‪ ،‬رسیدن به ارتفاعببات فببوق العبباده در تمببام حببوزه هببای زنببدگی اسببت‪ .‬ایببن نبتیجه از‬ ‫نیروی درونی خود را فعال حیاتی است‪ .‬این در واقع کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است‪ .‬آن زمانی است که انسان فعال‬ ‫می شود بار آزاد و بی باک و او مبارزه موانع‪ ،‬سختی در چنین راهی کببه هببر چنببد او را در حببال نشببان دادن مهببارت هببای‬ ‫‪.‬حرفه ای خود را در یک استادیوم ورزشی است‬

‫هر کس می داند که قدرت از اندامهای حسی است‪ .‬هر کس با بهره گیری از دست‪ ،‬پا‪ ،‬چشم‪ ،‬گوش‪ ،‬زبببان و غیببره‪ ،‬امببا در‬ ‫درون آنها است پوشش نامرئی و فقط به عنوان در داخل ببدن اسبت کبه نیبروی حیباتی وجبود دارد‪ .‬حبتی اگبر مبا ببه طبور‬ ‫مستقیم تجربه نیروی حیاتی در عین حال وجود آن را قبول کنیم‪ .‬در راه بارها و بالتر از عملکرد عادی از اندامهای حسببی‬ ‫است‪ ،‬یک پتانسیل شدید از درک و اجرای وظایف بال مسطح هستند که در طبیعت ظریف وجود دارد‪ .‬این پتانسیل خارج از‬ ‫احساس عادی نامیده می شود‪ .‬این است که در همه انسان ها معمول دیده نمی شود‪ ،‬اما اگر روح و روان یک فرد معنببوی‬ ‫است و سپس در آنها فعال بالقوه خارج از احساس عادی بیش از حد در محل کار اسببت‪ .‬پتانسببیل خبارج از احسبباس عبادی‬ ‫شامل چاپی تفکر از زندگی های گذشته‪ ،‬دانستن اینکه ‪ 1‬را خود و آینده دیگران‪ ،‬دانستن رویدادها در نظر گرفتببن محببل در‬ ‫سرزمینهای دور و بدون کمک از هر دستگاه فنی‪ ،‬ارسال افکار خبود یکبی از ببه دیگبران‪ ،‬درک دیگبران افکبار و نیبات و‬ ‫وجود دارد و نمونه های بی نهایت از این در کل جهان است‪ .‬بببا تببوجه بببه علببوم ‪ Supramental‬غیره است به نام علوم‬ ‫به عنوان یک نتیجه از بیداری کندالینی وجببود دارد‪ .‬مراکببز ‪ Sahasrar‬یوگایی است یک واکنش فوق العاده ای در چاکرا‬ ‫الهی بالقوه خارج از احساس عادی با دادن حالت ناخودآگاه خود را فعال و آنها شروع به دیدن‪ ،‬شنیدن‪ ،‬دانسببتن چیزهببایی‬ ‫که معمول غیر ممکن بود‪ .‬اندام های حس ناخالص ما هرگز می توانید ببینید ‪ /‬حرکات بی حد و حصر از فضای بین سببتاره‬ ‫ای‪ ،‬صداها و چراغ های آن را درک‪ .‬این اندام احساس ناخالص تنها مببی توانببد دانببش ناخببالص جهببان جببذب کنببد‪ .‬امببا اگببر‬ ‫که به دنبال ‪ Sidhas‬پتانسیل خارج از احساس عادی فعال است‪ ،‬آن است که ممکن است به درک اسرار جهان درست مثل‬ ‫راه یوگا‪ .‬در آن آنهایی که نادر این پتانسیل خارج از احساس عادی در حال حاضر در تولد گذشببته و برخببی دیگببر بببا تلش‬ ‫‪.‬های شدید آن را فعال کنید در این زندگی فعال شده است‬

‫در تاریخ ادیان هند‪ ،‬می توانید نمونه های بیشماری از افراد که بالقوه خارج از احساس عادی به دست آمده از طریق فعال‬ ‫‪.‬سازی کندالینی پیدا کنید‬

‫پادشبباه از آنچببه بببود کببه در جنببگ ‪ Dhritarashtra‬سببانجی نشسببته در کببا خ سببلطنتی بببه تفسببیر در حببال اجببرا بببه‬ ‫‪Mahabharat.‬‬

‫جایی که ورزش الهی انجام شد( از خداوند شری کریشنا را دیده بود‪ .‬او( ‪Chaitanya Mahaprabhu Lilabhumi‬‬ ‫‪.‬رفت و آن را به عنوان یک نقطه زائر تاسیس شده است ‪ Vrindavan‬از بنگال به‬

‫که رفته بود برای گرفتن مجوز ببه راه ‪ Jamshedji‬در انگلستان بود او ملقات تاتا ‪ Vivekanand‬هنگامی که سوامی‬ ‫که در آن او مببی توانببد مقببادیر کببافی از سببنگ ‪: Swamiji‬و پرسید ‪ Swamiji‬اندازی یک کارخانه آهن‪ .‬تاتا به ملقات‬ ‫با درک الهی را به خواسبته تاتبا ببه راه انبدازی کارخبانه خبود را در منطقبه بیهبار ‪. . Swamiji‬آهن‪ ،‬زغال سنگ و آب‬ ‫شما را به انببدازه کبافی از مبواد خبام ‪: Swamiji،‬در آن منطقه‪ ،‬گفت ‪ Sakchi.‬سینها در سواحل رودخانه از ‪Bhumi‬‬ ‫‪.‬برای راه اندازی کارخانه خود را پیدا کنید‬


‫و جریان الهی خود را از انرژی وجببود دارد‪ .‬در ‪، Naadis‬در بدن ناخالص و سطح روانی بسیاری چاکراها‪ ،‬غدد‪ ،،‬شبکه‬ ‫میان این برخی از در بدن فیزیکی ناخالص هستند و در بدن ظریف و گاه به گاه‪ .‬به منظور فعال کردن این ‪ 3‬بدن بببه انجببام‬ ‫ریاضتهای ها و شیوه های یوگایی سطوح مختلف است‪ .‬اما اگر این شیوه هببای معنببوی هسببتند تببا در قبدرت خبود گرفتبه و‬ ‫سپس آن را طول می کشد تا مقدار زیادی از زمان و نیز پر از سختی است‪ .‬اما اگر می شود کمک کسببی بببرای فعببال کببردن‬ ‫ناخالص‪ ،‬بدن ظریف و علی و سپس به جای تحت ریاضتهای طولنی پیچیده‪ ،‬یکی می تواند در یک مدت زمان نسبتا کوتاه‬ ‫‪.‬به نفع معنوی‪ .‬این نباید عادی نامیده می شوند‬

‫در خط فوق‪ ،‬تنها کسانی که حقایق مورد بحث قرار گرفته است که تحت صلحیت این دادگاه ها از بدن و ذهن می آیند‪ .‬اگببر‬ ‫این تکامل معنوی سپس یکی از موفقیت های فوق العاده ای در عبادت کندالینی )قدرت الهببی مببار( برسببد‪ .‬جببدای از ایببن ‪2‬‬ ‫مناطق دیگر به نام آگاهی کیهانی و هوشیاری برهمن وجود دارد‪ .‬به منظور آنها را تقببویت امببواج الکتریسببیته روح کمببک‬ ‫‪.‬بزرگی هستند‬

‫مادر طبیعت( آگاهی کیهانی است‪ .‬محققان کتاب مقدس آن را مایببا )غیببر واقعببی و قببدرت خببدا( اسببت‪ .‬حرکببات( ‪Prakriti‬‬ ‫مستقیم و به درستی مبدیریت فعبالیت هبای جهبان اسبت‪ .‬دانشبمندان ببا بباز کبردن پوشبش هبای سبطحی از آگباهی کیهبانی‬ ‫)طبیعت( را ساخته اند بسیاری از اختراع ها و اکتشاف ها‪ ،‬نوآوری است‪ .‬اما آنچه شده است علم مببدرن ببه دسببت آمببده را‬ ‫می توان از یک کوه پر از علوم مخفی نسبت به اندازه دانه خردل هنوز باقی مانده است کشف شود‪ .‬خیلی هنوز باقی مانده‬ ‫است که نیاز به باز شدن وجود دارد‪ .‬این امکان وجود دارد که این کشف می توانببد بببا دسبتگاه فنببی و ماشبین آلت سبباخته‬ ‫)‪ (Prakriti‬نمی شود‪ .‬از این رو سطح از آگاهی انسان بیدار باید چنان ظریف که می تواند رفتگی عمیق از مببادر طبببیعت‬ ‫را مثل یک قطعه بسیار شفاف و شیشه ای را ببینید‪ .‬این مرحله را مببی تببوان بببا ایجبباد درخشببندگی در منطقببه کنببدالینی بببه‬ ‫‪.‬دست آمده است‬

‫شاخه ای از زایش فرزند به گونه ای است که به جای آن که به مقاربت جنسی محدود منطقه از ژن ها و کرومببوزوم هببا را‬ ‫مرد کودکان ‪ begets‬پوشش می دهد‪ .‬این شاخه از علم ژنتیک است که به نام‪ .‬معمول مانند پرندگان و دیگر جانوران حتی‬ ‫اما انسان می کند توانایی به ایجاد کیفیت بال مسطح خاص در فرزندان خود ندارد‪ .‬بدون شک می تواند رنگ پوست از پدر‬ ‫و مادر‪ ،‬شکل و غیره چشم در بدن‪ ،‬اما آنچه که باید درونی شخصیت یک کودک تازه متولد شده؟ ویژگببی هببای خبباص چببه‬ ‫چیزهایی را باید در شخصیت درونی کودک درخشید؟ خارج از حرفه یا فن خاصی معمولی می تواند این همه هرگز قضاوت‬ ‫نکنم درستی اما کندالینی بیدار شده )قدرت الهببی مببار( مببی توانببد میببل و ذهببن شببما را بببرآورده‪ .‬در اسببطوره شناسببی هنببد‬ ‫نمونه وبرو تبدیل شدن به یک مادر باردار بدون مقاربت جنسی وجود دارد و این ممکن است با جذب ظریف )‪(Puranas‬‬ ‫قدرت الهی را بر اساس شیوه های معنوی شدید انجام شده توسط آن شخص بود‪ .‬چنین شخص ساده و معصوم نببوزاد بببود‬ ‫‪.‬همیشه پر از درخشندگی و جلل الهی است‬

‫آرجون ‪ Vayu،‬از ‪ Dharmaraj، Bhima‬از ‪، Yudhisthir‬خورشید( قدرت( ‪ Surya‬به هنگام تولد به کرنا ‪Kunti‬‬ ‫همسر خود را شرکت آموزش داده شد و ایببن علببم مخفببی و بببه ‪ Madri‬از ایندرا بدون هیچ گونه اتحادیه جنسی‪ .‬همچنین‬ ‫در بببه همببان شببیوه ‪ Sahadeva.‬و ‪ Nakul‬کومببار بببه هنگببام تولببد بببه ‪ Ashwini‬عنوان یببک نببتیجه از طریببق قببدرت‬ ‫بنابراین به نظر می رسد کسانی که آزمایش های مهندسی ژنتیک در ‪ Vayu.‬به هنگام تولد به هانومان با قدرت ‪Anjani‬‬ ‫در مقایسه با نمونه های فوق اساطیری است‪ .‬نه تنها این‪ ،‬اما در زمان های ‪ dwarfish‬علم مدرن قرن از ‪ 21‬سنت بسیار‬


‫قدیم از طریق کودکببان آزمببایش هببای معنببوی فببوق العبباده ای بببا پتانسبیل فعببال خببارج از احسبباس عببادی گرفتببه انببد تولببد‪.‬‬ ‫و ‪. Dhrupad Draupadi‬متولببد شببد ‪ Putreshti Yajna‬پروردگار رم و ‪ 3‬برادر خود را به عنوان یببک نببتیجه از‬ ‫دارای زیبایی‪ ،‬تبعیض و سرمایه گذاری فوق العبباده ‪ Yajna begetted. Draupadi‬از طریق ‪Dhrishtadyumna‬‬ ‫‪.‬بود ‪ Mahabharat‬در طول جنگ ‪ Pandava‬فرمانده ارتش از ارتش ‪. Dhrishtadyumna‬است‬ ‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬

‫متولد شد‪ .‬هیچ اسلحه ای می توانبد او را بکشبند‪ .‬تنهبا صباعقه سباخته ‪ Yajna‬بیش از حد به علت اجرای ‪Vritrasur‬‬ ‫کشتن‪ .‬در یک جو از نیروی ‪ Vritasur‬که از لحاظ معنوی فعال شد( که می تواند( ‪ Rishi Dadeechi‬شده از استخوان‬ ‫فعال حیاتی زندگی شدید نیروی برق تولید شده از طریق توبه و طلب بخشایش شدید می تواند درخشندگی خبباص در اطفببال‬ ‫متولد شد والمیکی گوشه عزلت‪ ،‬بهارات در گوشه عزلت ‪ Rishi‬نوزاد را فعال کنید‪ .‬بر این اساس وقتی توی هندوکش در‬ ‫گوشه عزلت با درخشندگی فوق ‪ Maharshi Jamadagni‬در و غیره ‪Maharshi Kanva، Udayan Vatsaraj‬‬ ‫‪.‬العاده ای است‬

‫یک سیستم سنتی با اشاره به آگاهی کیهانی )طببیعت( وجبود دارد‪ .‬ببا تبوجه ببه لمبس آگباهی کیهببانی مبی توانیبد در مبورد‬ ‫تغییرات محدود و یا گسترده به ارمغان بیاورد‪ .‬در این صورت اگر انسان مایل است او مبی توانببد در مببورد تغییببرات لزم و‬ ‫مفید در جغرافیای جهان هستی با کمک از قدرت معنوی خود را به ارمغان بیاورد‪ .‬تا حد زیادی در آگاهی کیهانی مببی شببود‬ ‫‪.‬توسط آن را تحت تاثیر قرار‬

‫بحث و گفتگو تاثیر آگاهی در طبیعت وجود دارد‪ .‬یکی از شبیفتگان گفببت کبه بببا تبوجه ببه ویژگبی ‪ Dakshineshwar‬در‬ ‫مادر طبیعت یک گیاه می تواند تنها یک نوع گل مبی توانببد تباثیر آگبباهی دادن بیببش از یببک تنببوع از گببل در یببک کارخببانه؟‬ ‫‪.‬پاسخ داد‪ :‬در سطح آگاهی‪ ،‬این امکان وجود دارد که در مورد تقریبا همه نوع از تغییرات را ‪Paramhans‬‬

‫هنگامی که روز بعد برخی از جانبازان وارد آنها را دیدم همین کار را با گیاه گل رز ‪ 2‬رنگ های مختلف گل رز است‪ .‬یکببی‬ ‫آمد‪ ،‬کببه دومببی فقببط لبخنببد زد‪ .‬بببرای ‪ Paramhansji‬به رنگ قرمز بود و دیگری سفید بود‪ .‬در تعجب زمانی که آنها به‬ ‫قدیسین بزرگ که پر از قدرت الهی تمام این بسیار عادی است‪ ،‬با ایببن حببال بببه منظببور القببای ایمببان در مببورد آگبباهی روح‬


‫)خدا( در قلب مردم عوام آنها انجام شاهکارهای شگفت انگیز است‪ .‬این همبه اببراز نمبی باشبد و بایبد هرگبز آن را ببه ر خ‬ ‫‪.‬کشیدن قدرت الهی انجام شده است‬

‫که از طریق ریاضتهای به ارمغان آورد رودخانه گنگ از آسمان به زمین به ما می گوید کببه ‪ Bhagirath‬افسانه معروف‬ ‫از طریبق قبدرت ‪ Anasuya‬چگونه او با آگاهی کیهانی و هوشیاری انسان مبی توانبد بیبش از آن رد شبد‪ .‬عطبری همسبر‬ ‫همبه ایبن ‪ Mandakini.‬جریبان در فبرم ‪ Chitrakoot‬در منطقه ‪ Manasarovar‬ریاضت او را به کمک یک جریان‬ ‫وقایع برشمرده شده در اینجا نشان می دهد چقدر مهم است این مثال ها که معمول توسط کسانی کببه کببه در اثبببات ملمببوس‬ ‫‪.‬تنها اعتقاد دارند نادیده گرفته شده است‪ .‬همه این تحولت طبیعی ممکن است حتی امروز‬

‫برهمن آگاهی‪ ،‬مترادف است با آگاهی خدا‪ .‬پروردگار جهان هسببتی اسببت‪ .‬نببه تنهببا ایبن‪ ،‬امببا آن را بببه ببدن انسببان بببا مببادر‬ ‫طبیعت و بازیگران آن آغشته شده است‪ .‬آنچه در دنیا )هستی( وجود دارد در عالم صغیر )فردی(‪ .‬هر آنچببه وجببود دارد در‬ ‫‪.‬روح همه فراگیر )خدا( وجود دارد در روح فردی )مرد( است‬

‫خدا مانند یک موجودیت واحد است‪ .‬از آنجا که بی حد و حصر ناخالص‪ ،‬بدن ظریف و گاه بببه گبباه بببه او قریببن شببده اسببت‪.‬‬ ‫برخی از این قد و قامت بسیار عادی هستند و بقیه پر از قدرت الهی است‪ .‬اما هیچ یک از آنها مستقل هستند‪ .‬آنها متحد به‬ ‫برهمن )خدا( فقط به عنوان مروارید بسیاری از آنها در یک موضوع واحد کشیده شده است‪ .‬برق سفر در میببان تمببام سببیم‬ ‫های پیچیده و به این ترتیب می شود پراکنده شده است‪ .‬این برق در حال حاضر فقببط در مببورد همببه جببا و مببی توانببد ببرای‬ ‫اهداف مفید استفاده می شود‪ .‬در این روش‪ ،‬کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( است کببه نببه تنهببا مربببوط بببه هببر منطقببه از‬ ‫کبه ببه ‪ statures‬اما بر اساس شرایط خاص آن می تواند به پیوستن به روح تمام ‪ Prakriti)،‬آگاهی کیهانی )پاراگراف‬ ‫خدا متحد است‪ .‬این ایجاد یک رابطه بدون هدف نیست‪ .‬از آنجا که پشت آن از علل مهم وجود دارد و با این رابطببه بببه ایببن‬ ‫و خدا را )‪ (Prakriti‬اهداف تحقق یابد‪ .‬این یک دستاورد عظیم است‪ .‬اگر حروف حلقی ایجاد ارتباط با هر واحد از طبیعت‬ ‫به عنوان یک نتیجه از این کارهای مفید را اجرا و سپس آن را تنها می توان در مقایسببه بببا اسببتفاده از آتببش اسببت کببه در‬ ‫‪.‬نتیجه اتحاد با یک جرقه سوخت‬

‫از طریق تبادل می تواند یک ارتباط تلفنی در هر شهر و به هر فرد را دریافت کنید‪ .‬در راه همان زمانی کبه شببما ببه آگباهی‬ ‫روح )خدا( پیوستن‪ ،‬شما می توانید پیام ها‪ ،‬جهت‪ ،‬درخواست‪ ،‬دستورات به هر فرد از کل جهان و بر اساس پتانسیل هببا و‬ ‫‪.‬تمایل خود را به او می تواند پاسخ بیش از حد‬

‫‪ Sahasrar (1000‬منطقه پوست سر( است‪ .‬این است کببه در اینجببا مببی یابببد کمببال( ‪ Brahmarandhra‬برهمن مرکز‬ ‫چباکرا ‪ Mooladhar‬در )‪ (Chetana Prakriti‬گلبرگ نیلوفر آبی(‪ .‬این نیز به نام قطبب شبمال اسبت‪ .‬آگباهی کیهبانی‬ ‫‪ Devyaan‬است از طریق مرگ ‪) Mooladhar‬شبکه( از بدن ما وجود دارد‪ .‬این منبع ریشه انتقال برق است‪ .‬که چاکرا‬ ‫همچنین ایببن ‪ 3‬برابببر فاصببله کببانونی نقطببه ‪ Brahmadand.‬پیوست‪ .‬همچنین این ‪ Sahasrar‬به کمال ‪Merudand‬‬ ‫همه این بحث از کنببدالینی علببم در آشببکار ‪ Sushumna.‬پینگال و ‪)، IDA،‬از ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه )( ‪ Triveni‬سنگم‬ ‫رمز و راز از اهمیت این علم کهن‪ ،‬دستیابی به غیر ممکن است از طریق ریاضتهای معنوی انجببام شببد و توصببیف ظرفیببت‬ ‫‪.‬انسان برای کنترل آگاهی انسان‬


‫فصل یازده‬ ‫‪ MOOLADHAR‬در چاکرا ‪، INDWELLER‬الهه کندالینی‬

‫کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( شده است در مقایسه با به انرژی الکتریکی‪ ،‬قدرت و هاله است‪ .‬در یکی از کلمات قصار‬ ‫کتاب مقدس از آن است که گفته می شود به عنوان درخشان به عنوان خط از رعد و برق است‪ .‬در دیگر سخن قصار آن‬ ‫‪.‬و شعله آتش شدید ‪ Vaishwanar‬گفته شده است که کندالینی است شبیه به آتش الهی‬

‫‪:‬آن گفته شده است که ‪ Yogakundalyopanishad‬در‬

‫در فرم درخشندگی روح و درخشندگی برهمن اسببت‪ .‬ایببن نیببروی زنببدگی ‪ Mooladhar‬که کندالینی ساکن در مرکز چاکرا‬ ‫‪.‬خود را در فرم از درخشندگی است و نیروی حیاتی است‬

‫‪:‬آن گفته شده است که ‪ Vijnan Mahayog‬در به همان شیوه در‬

‫آن را به عنببوان یببک ‪ Svadhishthan‬نور روح به نظر می رسد به عنوان آتش‪ .‬در چاکرا ‪ Mooladhar‬در در چاکرا‬ ‫آن مثببل نببور از رعببد و ‪ Nabhi‬ساقه از مرجان به نظر می رسد‪ .‬در چاکرا مانیپور آن را مانند برق می درخشد‪ .‬در چاکرا‬ ‫به رنگ سفید و در چاکرا ‪ Vishudhi‬آن را مانند شکل الت تناسلی مرد است‪ ،‬در چاکرا ‪ Anahat‬برق است‪ .‬و در چاکرا‬ ‫آن مانند شعله به شببکل انگشببت شسببت مببا ‪ Bhroo‬وجود دارد‪ .‬در چاکرا ‪ formlessness‬تجربه از یگانگی و ‪Taalu‬‬ ‫‪.‬مانند یک تبر درخشان است ‪ Sahasrar‬آن را مانند یک شعله از دود و در ‪ Ajna‬است‪ .‬در چاکرا‬

‫است‪ .‬البتببه‪ ،‬بببر اسبباس تحقیقببات علمبی و اثبببات ‪ Mahashakti‬در بال توضیح نمادین یک نگاه اجمالی از برق کندالینی‬ ‫یکی می تواند کندالینی به عنوان بخشی شدید برق انسان تماس بگیرید‪ .‬باروت هم می تواند در سببوزاندن بیسببکویت هببای‬ ‫بی ضرر یا مانند ضربه دینامیت کردن کوه بزرگ کمک می کند‪ .‬یک فرم روشن تر از برق را می توان در چهببره و یببا اورا‬ ‫چشبم از شبیوا کبه سببوخته ببود ‪ RD‬از بدن و شدید تر آن شکل را می توان با باز کردن در ‪ 3‬دیده می شود دیبده مبی شببود‬ ‫بببه ‪ Damayanti‬می تواند به عنوان در نتیجه نفریببن ‪. Vyaadh‬برنامه نویس )کوپید( به خاکستر شده است ‪Kaam‬‬ ‫را می توان به خاکستر سوخته شببده اسببت‪ .‬اینببدرا و مبباه مببی ‪ Sagar‬خاکستر سوخته‪ .‬هزاران نفر از فرزندان متمرد شاه‬ ‫ایببن بشببر ‪ Durvasa.‬مببی توانببد نببابود ببه دلیببل نفریببن ‪ Yadav‬تواند به علت سقوط به لعنت گوتام را تجربه کنند‪ .‬قبیله‬ ‫کندالینی الکتریکی است که طول می کشد تا یک شکل وحشتناک است‪ .‬همچنین می تواند به نام "دینبامیت معنبوی اسبت‪".‬‬


‫انرژی معمولی است در حال حاضر هر منفذ از یک فرد است‪ .‬اما از آن است که بیشتر متمرکز در مغز‪ ،‬قلب و اندام تناسلی‬ ‫و ‪ Ahitagni، Dakshinagni‬در زبببان ودایببی ایببن ‪ 3‬آتببش سببوزی نامیببده مببی شببوند ‪) Mooladhar).‬چبباکرا‬ ‫الهه(‪ .‬با توجه به نزدیکی دو نفر عادی ‪ Mahadurga (3‬و ‪ Mahakali، Mahachandi‬این هم ‪Gahrpatyagni.‬‬ ‫انرژی از نیروی حیاتی طولنی تحت تاثیر نیروی حیاتی است‪ .‬با توجه به ارتباط مقدس و یا بد اخلق نفببوذ خببوب اسبت یبا‬ ‫بد اسبت‪ .‬اتحباد را از یبک مبرد و یبک زن‪ ،‬ورزش الهببی از ایببن انببرژی اسبت‪ .‬انسبان را از تبوبه و طلبب بخشبایش انجببام‬ ‫هضم غذا طول مبی کشببد و آن را ببه مرحلببه تشببکیل )‪ (Jatharagni‬ریاضتهای در این آتش یوگا بسیار است‪ .‬آتش معده‬ ‫خببود را مببی سببوزاند ماننببد یببک پروانببه در شببعله )‪ (Kaamagni‬مایع منی است‪ .‬مردان و زنان آشفته آتش شور جنسی‬ ‫‪ Ojas،‬آگنی( باعث می شود دوستان و یا دشمنان با گفتار خوب ‪ /‬بببد اسببت‪ .‬تشعشببع از ‪ (Vaani‬است‪ .‬آتش سوزی بیان‬ ‫‪ Sahasrar‬ساکن در کمال )‪ (Brahmagni‬شامل درخشندگی در همه انسان ها است‪ .‬آتش برهمن ‪ Varchas‬و ‪Tejas‬‬ ‫در قلببب آشببکار عنببوان )‪ (Bhavagni‬گلبرگ نیلوفر آبی( می دهد و روح فرد چشم انداز خدا‪ .‬آتش به احساسات ‪(1000‬‬ ‫و یببا آتببش سببوزی از زمببان مببوجب مببرگ اسببت‪ .‬آتببش بببه رخببوت ‪ Kaalagni‬محبببت‪ ،‬دوسببتی‪ ،‬حببس سببرویس و غیببره‬ ‫باعث بی حالی و بیماری در انسان است‪ .‬آتش سوزی های بی حببد و حصببر از ایببن نببوع در بببدن انسببان )‪(Mandaagni‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬امروز علم مواد مدرن ‪ 13‬آتش سوزی از جمله‪ .‬همه آنها دارای ویژگی های خاص خود را‪ .‬میان آنها کندالینی‬ ‫آتش نیروی حیاتی فراوانی که در نیروی زندگی‪ ،‬جسارت و قدرت در انسان است‪ .‬اعتقاد بر این است کببه ایببن منبببع پنهببان‬ ‫انرژی در طاق از ‪ 6‬قفل موجود در بدن لطیف انسان قفل شده است‪ .‬این ‪ 6‬قفل ‪ 6‬چاکراها )‪ ،‬شبکه( کبه در حبال حاضبر در‬ ‫بدن به عنوان یک جریان الکتریکی‪ ،‬جریان گردابی یا‪ ،‬شبکه‪ .‬محققان کتاب مقدس از چاکراهببا و کنببدالینی شبباکتی )قببدرت‬ ‫‪.‬الهی مار( در شیوه ای بسیار نمادین صحبت کردیم‬

‫تانترا معتقد است که همانطور که شما می توانید خانه خود را با استفاده از یببک قفببل و کلیببد در انسبان ببه ‪Shambhavi‬‬ ‫بیش از و بالتر از بیداری کنببدالینی را وارد کنیببد‪ .‬در ‪ Sushumna‬از طریق مسیر ‪ Brahmalok‬همان شیوه وارد می‬ ‫در حالی که توصیف این کندالینی ‪ Shankaracharya‬آدی ‪ Devlok.‬چاکرا نامیده می شوند ‪Aryank Taitereya،‬‬ ‫و ‪، Brahmalok‬نشان دهنده برهمن ‪ Sahasrar‬و های ‪ Ajna‬لهیری گفته است که چاکرا ‪ Soundarya‬شاکتی در‬ ‫‪.‬چگونه او به "شنا" به خدا‬

‫‪:‬شرح و توصیف او است‬

‫فضا در ‪ Anahat،‬آب در مانیپور‪ ،‬باد در ‪ Svadhishthan،‬آتش در ‪ Mooladhar،‬کندالینی‪ ،‬با فعال زمین در ‪O‬‬ ‫در ‪ Sahasrar.‬بیش از و بالتر از این ورزش شما را با خدا در کمال ‪ Ajna.‬دادن نور به ذهن در چاکرا ‪Vishudhi‬‬ ‫‪:‬یوگا دارشان سخن قصار ‪ ،36‬گفت )‪ (samadhi‬سمادی ‪Paad‬‬

‫‪.‬درخشان مردان غلبه بر تمام غصه ها می باشد ‪ blazes‬هنگامی که نور الهی کندالینی‬

‫دمی‪-‬خببدایان‪ .‬ایببن مربببوط بببه ‪ 33‬جببزء و یببا ماننببد مهبره ‪ Koti‬در این مذاکرات هندو مذهب‪ ،‬از مجموع ‪ 33‬کرور یا ‪33‬‬ ‫از شکل مار می باشد‪ .‬بیببن هببر ‪. Merudand‬ستون فقرات(‪ .،‬اینها به نام مهره( ‪ Merudand‬ساختارهای موجود در‬ ‫مهره ‪ 2‬تخت از گوشت است که پشتیبانی از مهره ها وجود دارد‪ .‬بنابراین آن را در طبیعت السببتیک اسببت و بببر محببور آن‬


‫می تواند در هر جهت می چرخند‪ .‬می توان آن را به ‪ 5‬قسمت ‪ 1‬تقسیم( گردن رحم ‪ 7 -‬مهره ‪ (2‬قفسه سببینه‪ 12-‬مهببره ‪(3‬‬ ‫مهره‪ .‬ظرفیت تعبیه شده در این ‪ 33‬بخش به الوهیت مقایسببه ‪) carksegial - 4‬کمری ‪ 5 -‬مهره ‪ (4‬خاجی ‪ 5 -‬مهره ‪5‬‬ ‫‪.‬شده است‬

‫توخالی )متخلخل( است‪ ،‬اما آن را مانند یببک درام کببم عمببق اسببت‪ .‬در آن را مبی یابببد مغببز مغببز ‪ Merudand‬بدون شک‬ ‫است‪ .‬در پشت هر یعنی مهره در سمت چپ ‪ /‬راست سورا خ به شکل حلقه هستند که از آن پدیدار اعصاب بزرگ که چیببزی‬ ‫است به شکل یک مخروط است و ترمینببال ‪ Merudand‬جز یک دسته از اعصاب کوچکتر وجود دارد‪ .‬بخش پایین تر از‬ ‫‪.‬شاخه نامیده می شود‬

‫بیشتر مهره ها بسیار کوچک هستند و در برخی از مناطق گسترده تر آنهببا اسببت‪ .‬آنهببا در داخببل توخببالی نیسببت و بببه یببک‬ ‫ایببن ‪ carcix.‬دیگر متحد شده است‪ .‬این مهره ‪ 4‬متحد شکل تخم مرغ و یا جوانه گل به را تشکیل می دهنببد‪ .‬اینهببا بببه نببام‬ ‫‪ Svayambhoo Linga.‬در کندالینی یوگا می باشد و همچنین به نام "‪ "Kand‬توپ به نام‬

‫)‪) Anahat 5‬مانیپور( ‪) Mooladhar 2) Svadhishthan 3) 4‬از نظر منطقه ای چاکراها به شرح زیر نام برد‪1 .‬‬ ‫در مرکبز از ‪ Sahasrar‬بیبن اببرو و ‪ Ajna‬در این نقطه به پایبان مبی رسبد‪ .‬چباکرای ‪ Merudand‬این ‪Vishudhi.‬‬ ‫‪.‬پوست سر است‬

‫هنگامی که ما در استفاده از شرایط فعال چاکرا‪ ،‬تصفیه‪ ،‬و غیره بیداری آن را تنها بدان معنی است کببه انببرژی بببالقوه ایببن‬ ‫‪.‬مراکز مخفی در حال تجلی است‬

‫در اینجا عمیقا باید درک کنند که در عرصه مقدس علم بدن )آناتومی( است به عنوان یک شکل از علوم ظریف نگبباه کببرد‪.‬‬ ‫بدن ناخالص است‪ ،‬تنها سایه ای از بدن ظریف است‪ .‬هرگز نباید هر ارگان ناخالص است ببه بببدن ظریبف در ارتببباط اسبت‪.‬‬ ‫اما این فقط باید بر اساس نگاه می شود به عنوان یک تصویر و یک نماینده‪ .‬هیچ یک از ارگان های بدن ناخالص است هر‬ ‫‪.‬یک از قدرت الهی در علم بدن روحانی‪ .‬از بدن ناخالص شما تنها می توانید یک نگاه اجمالی کم از کسانی که قدرت لطیف‬

‫بببه معنببی ریشببه‪ ،‬پببایه و ‪. Mool Adhar. Mool‬کلمه تشکیل شده است از ‪ 2‬بخش تشکیل شده است ‪Mooladhar‬‬ ‫است‪ .‬از آنجا ‪ Mooladhar‬معنی است‪ .‬از آنجا که آن را پشتیبانی اولیه از نیروی زندگی است که منطقه به نام ‪Adhar‬‬ ‫که آن را در جهان لطیف است آن نامرئی است‪ .‬علئم نمادین نامرئی در حال حاضر در بدن ناخالص است‪ .‬ببه عنبوان مثبال‬ ‫دیده می شود‪ ،‬در بدن ناخالص به عنوان ‪ 2‬چشم به نام غده هیپببوفیز و صبنوبری اسبت‪ .‬در منطقبه ‪ Ajna‬دید الهی چاکرا‬ ‫ستون فقرات( دیده( ‪ Merudand‬در شبکه خاجی از ‪. Mooladhar‬چاکرا براهما قلب ما این است که در محل کار است‬ ‫منبببع پرانببا ‪. Mooladhar‬می شود‪ .‬به دلیل کیفیت معنوی خببود را مسببتعد اسببت کببه آن را کببه وضببعیت و شببکوه برسببد‬ ‫‪) Merudand.‬نیروی حیاتی( است‪ ،‬اما طبیعت گسترده آن‪ ،‬رفتار و تابع توزیع امکان پذیر است تنها از طریق رسانه‬


‫غده سجده است‪ .‬در اینجا نهفتببه ‪ Svadhishthan‬و کمی زیر چاکرا ‪ Mooladhar‬با توجه به آناتومیست درست بالی‬ ‫است مرکز مایع منی‪ .‬امواج ناشی از این منطقه باعث شور و شوق جنسی‪ .‬هورمون هببای سبباطع شببده از آن را بببه عهببده‬ ‫نهفتببه ‪ Sushumna‬دارند برای تولید اسپرم است‪ .‬رحم زنان بیش از حد در این منطقه نهفته است‪ .‬در منطقه پایین تر از‬ ‫شبکه کمری و خاجی‪ .‬این ‪ ، 2‬شبکه کنترل انتشار ادرار و شبور و شبوق جنسبی انبدام تناسببلی اسببت‪ .‬اگبر تحریببک در ایبن‬ ‫منطقه وجود دارد‪ ،‬یا یکی یا هر دو عملکرد مختل شده اسبت‪ .‬آن را از ایببن منطقبه اسببت کبه مشببکلت پزشبکی دفبع ادرار‬ ‫‪ Kand،‬بیش از حد‪ ،‬بیش از حد اصرار جنسی سرچشمه است‪ .‬این منطقه از همه الهام بخش مفید زندگی است و همچنین‬ ‫( ‪ Kurma‬همچنین دارای نام دیگری به نام ‪. Kand‬بذر شور و شوق جنسی( نامیده می شود( ‪ Kaam Beej‬کرد و یا‬ ‫آواتار تجسم لک پشت یعنی از خدا است‪ .‬از آنجا که فعالیت خببود را از خببروج و کشببش ‪ Kurma‬لک پشت(‪ .‬این نماینده‬ ‫است که می خببواهم از یببک ‪ Kand‬پاهای خود آن را گفته شده است را به عنوان نمادی از قدرت الهی است‪ .‬شکل منطقه‬ ‫تخم مرغ است‪ .‬این است که نسبت به دولت خارج از دستها و پاهای لک پشت شده است‪ .‬در افسانه از اقیانوس تان شدیدا‬ ‫به عنوان لک پشت در زیر این کوه نشسته و وزن خببود را ‪ Kurma‬بود‪ .‬خداوند ‪ Mandarachal‬میله تان شدیدا کوه‬ ‫یا لک پشببت ‪ Kand‬بر روی شانه های او را گرفت‪ .‬این یک توصیف نمادین برای تان شدیدا و قدرت دنیای درون منطقه‬ ‫‪.‬است‬

‫متفکران بزرگ مراکز هورمونی )غدد( به عنوان جنبه های ناخالص از ‪ 6‬چاکرا در ارتببباط اسببت‪ .‬بببا تببوجه بببه آنهببا را در‬ ‫مردان و زنان شکل تکامل یافته از جریان برق در این چاکراها را می بیند‪ .‬در مببردان در صببورت اسببتقامت و در زنببان بببه‬ ‫عنوان حساسیت به لمس است‪ .‬همچنین این فقط یک نگاه اجمالی از فعببالیت هببای عببادی از یببک موجببود زنببده اسببت‪ .‬ایببن‬ ‫اغراق به تماس این غدد درون ریز است که هورمون ترشح به عنوان جعببه جببادویی اسبت‪ .‬در زیبر ‪ 6‬هورمببون غببدد‪(1 :‬‬ ‫و ملتونین( ‪ (2‬هیپوفیز )هورمون رشد( ‪ (3‬تیروئید )تیروکسین( ‪ (4‬تیموس )هورمببون ‪ - ceratonin‬پینه آل )هورمون‬ ‫‪).‬گنادها ) تستوسترون و استروژن )‪، ACTH) 6‬باروری( ‪ (5‬غده فوق کلیوی )آدرنالین‬

‫و غیره به طور کلی در یک کشور نهفته اسببت‪ .‬در خبواب ‪ Ajna، Sahasrar‬معمول مار مانند کندالینی و چاکراها مانند‬ ‫عمیق یا بیهوشی انسان بیش از حد به نظر می رسد به عنوان اینکبه او مببرده اسبت‪ .‬در چنیببن حکومبتی او تمبام آگباهی و‬ ‫هوشیاری را از دست می دهد‪ .‬حتی اگر کسی او را محروم می سازد که او آگاه است‪ .‬حتی اگر لباس های خببود را حببذف او‬ ‫از آن آگاه نیست‪ .‬اما هنگامی که او از خواب بیدار می شود به طور کامل آگاه از قدرت خود و ضرر و زیببان خببود را بیببش‬ ‫‪.‬از حد است‬

‫جریان عادی از انرژی الکتریکی بدن در حالت نهفته است‪ ،‬اما اگر آن را تحریک و از طریق شیوه های معنوی فعال اسببت‬ ‫‪.‬و سپس یک تحول بزرگ وجود دارد‬

‫هنگامی که باد قوی بازدید سورا خ فلوت‪ ،‬صدا ناشی از آن است‪ .‬به طور مشابه اگر بادهای قببوی در یببک گببروه بزرگببی از‬ ‫‪.‬درختان بامبو‪ ،‬آتش سوزی جنگل می امدن‬

‫می توانید یکی از برگ های خشک‪ ،‬چمن‪ ،‬گرد و غبار و غیره در حال اجرا پس از قطار در حال حرکبت سبریع‪ ،‬اتومبیبل و‬ ‫غیره‪ .‬وقتی آب موی چتری در برابر سنگ های بزرگ در رودخانه و سپس از آن بال مبی رود ببال را ببینیبد‪ .‬هنگبامی کبه‬ ‫بال از آب چر خ چرخش پس از آن حتی می توانید دانه های گندم آرد گندم به عمل خرد کردن یا اسبیاب کبردن‪ .‬هنگببامی کببه‬


‫دستگاه های فنی به یک آبشار که از ارتفاع بزرگ پایین می آید‪ ،‬جریان برق تولید می شود‪ .‬توفان‪ ،‬طوفان‪ ،‬طوفان بببه مببا‬ ‫طعم از قدرت فوق العاده خود را‪ .‬بنابراین زمببانی کببه چاکراهبا در تحریبک و فعبال مبی شبود‪ ،‬تمببام ببدن ‪ 3‬یعنبی بجبوش و‬ ‫‪.‬خروش آمدن اجسام ناخالص‪ ،‬ظریف و گاه به گاه و به این ترتیب ما یک مقدمه ای از قدرت خود را به من بدهید‬

‫‪:‬در متون مختلف معنوی آن است‪ ،‬گفت‬

‫کسانی که دمی خدایان را که با ما احساس اشیاء می تواند نجات را هرگز‪ .‬کسانی که به رستگاری معنوی می توانببد اشببیاء‬ ‫‪.‬معنی نمی دهد‪ .‬اما کندالینی شاکتی هر دو حس یعنی اشیاء و رستگاری را به ما می دهد‬

‫‪:‬گفت ‪ Vijnan Mahayog‬در‬

‫شاکتی خواب است و سپس کل جهان خود را در خواب است‪ .‬اما اگر یک فرد کنببدالینی شبباکتی ‪ Mooladhar‬اگر یک فرد‬ ‫‪.‬بیدار و سپس سرنوشت خود را بیش از حد شکوفه خواهد شد‬

‫‪:‬آن است‪ ،‬گفت ‪ Mahatantra‬اگر‬

‫‪ Pashyanti Vani‬و ‪ Vaikhari، Madhyama Paraa‬اگر شخص کندالینی شاکتی بیدار شده است و سپس خود را‬ ‫‪.‬سخنرانی( بیش از حد بیدار‪ .‬گفتار چنین شخصی همیشه می آید درست است(‬

‫‪:‬آن است‪ ،‬گفت ‪ Yogini‬در تانترا‬

‫‪.‬به محض این که کندالینی بیدار عظمت و شکوه درونی که فرد می تواند به وضوح درک است‬

‫بود تمایلی به رهببا کببردن قباب فبانی خبود را ‪ Bhishma Pitamaha Mahabharat‬یک رویداد معروف در جایی که‬ ‫مرگ‪ .‬از این رو او تصمیم گرفت ‪ Uttarayan‬بود وجود دارد‪ .‬او خواست به در ‪ Dakshinayan‬زمانی که خورشید در‬ ‫‪. Dakshinayan‬برای رسیدن به جهان دیگر است‪ .‬حتی در اینجا است کبه حببادثه کنببدالینی وجبود دارد ‪ Devyan‬مرگ‬ ‫است‪ .‬عمل ‪ Merudand‬راه ‪. Devyan‬در منطقه سر ‪ Brahmarandhra‬انرژی ‪ Uttarayan‬آتش کندالینی است و‬


‫نیمه کامل است‪ .‬به منظور تکمیل او در این راستا در حالی که دراز کشیدن بببر روی تخببت از ‪ Bhishma‬کندالینی بیداری‬ ‫‪.‬هنگامی که هدف او برآورده شد او سمت چپ بدن فانی خود را ‪ endevaoured.‬فلش‬

‫‪:‬ودا )‪ (19/37/1‬گفت ‪ Atharva‬در‬

‫آتش‪ ،‬ممکن ‪. O‬از روح‪ ،‬به علت به نور لطف شما‪ ،‬ممکن است‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬جسارت‪ ،‬سرریز بنیه در من است ‪ O‬آتش‬ ‫‪.‬است خود را در ‪ 33‬گروه به من برکت دهد‬

‫‪:‬آن است‪ ،‬گفت ‪ Yajurved‬در‬

‫‪.‬الهی آتش‪ ،‬با تبدیل شدن به سن‪ ،‬شجاعت‪ ،‬بچه ها خوب‪ ،‬ثروت‪ ،‬عقل تیز‪ ،‬عشق‪ ،‬پشتکار ما به شما برکت دهد ‪O‬‬

‫روانشناس مدرن می گویند که کندالینی )قدرت الهی مار( است که انرژی نهفته ذهن ناخودآگاه است‪ .‬چینی هببا و ژاپنببی هببا‬ ‫‪.‬پیروان یوگا‪ ،‬چی‪ ،‬کی‪ ،‬قدرت است‬

‫خود را در کتباب "جنبون کنبدالینی و تعبالی" در حبالی کبه نوشبتن در مبورد اهمیبت ‪ Senelia‬نویسنده آمریکایی دکتر لی‬ ‫کندالینی می گوید اگر کندالینی بیدار شده است مردی تبدیل خواهد شد فعال تر است‪ .‬تابش شخصیت و آن دسببته از پتانسببیل‬ ‫‪.‬های مغز آشکار پنهان که در غیر این صورت در حالت نهفته است‬

‫‪:‬می گوید که ‪Vrihajabalopanishad‬‬

‫هنگامی که این آتش از زمان یعنی کندالینی سفر رو به پایین‪ ،‬انسان ضعیف هر دو جسمی و ذهنی می شود‪ .‬اما زمانی کببه‬ ‫‪ Brahmalok.‬و منجر به او را به )‪ (Sidhis‬آن را بالتر از افزایش آن را می دهد که آن شخص قدرت الهی‬

‫برای یک مدت زمان طببولنی ‪ Brahmaji penances‬وجود دارد‪ .‬در آغاز خلقت ‪ Skand‬یک داستان جالب در پوران‬ ‫انجام می شود‪ .‬به عنوان یک نتیجه آتش سوزی شدید آشکار می شود‪ .‬وقتی که آن را لمببس زمیببن‪ ،‬آن را آتببش‪ .‬هنگببامی‬ ‫‪.‬جرقه آتش را به جهت ‪ Tejas 10‬که آتش در آسمان گل رز بال دومی گرفتار آتش‪ .‬از آن‬


‫داد آتش همه بخش های بببدن ‪ Brahmaji‬گفت‪ :‬من سوختن با گرسنگی است‪ .‬من غذا بده‪ .‬از این رو ‪ Brahmaji‬آتش‬ ‫خود را یکی به غذا خوردن‪ .‬با این حال گرسنگی از آتش سیرچشم نیست‪ .‬از این رو در حالی که فریاد می زدند "گرسببنگی‬ ‫‪.‬گرسنگی بیش از حد شروع به گریه به آتش کشیدند‬

‫باید اجسبباد از مببردم خواهببان بسببیار گببرا و ‪ O،‬تا به حال هیچ راه حلی برای ارائه او گفت‪ :‬آتش ‪ Brahmaji‬از آنجا که‬ ‫وارد غذا خوردن تا تمام مواد معدنی خود را‪ .‬آتش دقیقا این اسببت‪ .‬آتببش خوردنببد تببا مببرد ‪ /‬زن بببی حببد و حصببر کببه پببر از‬ ‫و دمی ‪ Rishis‬خواسته به آتش وارد روان ‪ Prajapati‬خواسته بودند‪ .‬با این حال‪ ،‬آتش سوزی شد سیرچشم‪ .‬از این رو‬ ‫خدایان که در آن شهد وجود دارد‪ .‬آتش این شهد نوشید و از این رو راضی شد‪ .‬بنابراین آتش سوزی آغاز شده است خببانه‬ ‫‪.‬وجود دارد‬

‫نتیجه گیری از داستان بال این است کبه اگبر کنبدالینی وارد عرصبه خواسبته‪ ،‬مبی تبوان آن را یبک انسبان خبرد اسبت‪ .‬امبا‬ ‫هنگامی که کندالینی برای تلش های معنوی مورد استفاده قرار می گیرد پس از آن نه تنها به خودی خببود خوشببحال اسببت‬ ‫‪.‬اما آن را می دهد که شادی را به پناه دادن به فرد آن است‬

‫کندالینی است نسبت به آتش سوزی جنگل که می سوزد تا یک جنگل بزرگ به خاکستر شده است‪ .‬این نیببز مثببل یببک آتببش‬ ‫زیر دریایی افزایش می یابد که در اقیانوس به آتش و ارائبه کببامل عباری از آب اقیببانوس اسبت‪ .‬هنگبامی کبه فببوران آتبش‬ ‫مرکزی زمین است‪ ،‬زلزله و گرم شعله های آتش فوران وجود دارد‪ .‬انسان اصل اساسی قدرت کندالینی است کببه بببه آگبباهی‬ ‫انرژی از انبار کیهانی است‪ .‬حال حاضر پنهان مار آتش در ‪ imbibes‬کیهانی پیوسته و بر اساس خواسته ها و نیاز به آن‬ ‫اما این سم را می توان به شهد تبدیل شده ‪ Kund.‬نگه می دارد‪ ،‬تف سم در حالی که دروغ گفتن در ‪ Mooladhar‬چاکرا‬ ‫‪.‬است‪ .‬بیداری کندالینی شامل افزایش آن به چاکراها بالتر "نوشیدن" شهد و رسا سوما )آب( است‬

‫فصل دوازده‬ ‫کندالینی ‪ ---‬فرم شدید انرژی نیروی حیاتی‬

‫به طور کلی سقوط متضمن معنای بد و به افزایش به معنای خوب‪ .‬این اصل نیز قابل اجرا به بدن به خصوص تا آنجا که به‬ ‫بببه عنببوان ارگببان تناسببلی زنببانه و ‪ Mooladhar‬چبباکرا ‪ terming‬نیروی حیاتی از اندام تناسلی مربوط می باشد‪ .‬با بببا‬ ‫به عنوان ارگان تناسلی مرد‪ ،‬بدون شک تنها یک تحلیل نمادین ساخته شده است‪ ،‬اما آن است که تا آنجببا کببه ‪Sahasrar‬‬ ‫در شور و شوق جنسی باید بببه منطقببه سببر بببه طببوری کببه از ‪ Mooladhar‬اقدامات مربوط نیست‪ .‬به جای اتلف انرژی‬ ‫طریق مراقبه مناسب چشم حکمت الهی را می توان باز مطرح شده است‪ .‬خواب کندالینی شاکتی )قدرت الهی مببار( زخببم در‬ ‫ساکن وجود دارد مانند یک مار در خواب زن است‪ .‬اما زمانی که آن را تکامل می یابببد و بببه بببال مببی ‪ Shivaling‬اطراف‬


‫کمال پبردازد‪ .‬پبس ‪ Sahasrar‬رود تا به سمت منطقه سر او را در ماده خاکستری یعنی مغز در شبکه های عصبی ظریف‬ ‫کوچک طول می کشد به شکل کوه کایلش غول پیکر است‪ .‬این تکامل می یابد بیشتر از ‪ 1000‬گببل ‪ Shivling‬از افزایش‬ ‫ببه ایبن ترتیبب یکبی یکبی همببه مراکبز نهفتبه مغبز فعببال مبی شبود‪ .‬ایببن ‪ - Sahasradal.‬گلبرگ نیلوفر آبی به نام کمببال‬ ‫‪.‬بزرگنمایی از کوچک به دنیا است‬

‫گرفته شود‪ .‬اگببر در نببتیجه جریببان انببرژی ‪ Merudand‬در این نوع از کنترل‪ ،‬آن است که بسیار مورد نیاز که حمایت از‬ ‫را می توان برای اهببداف ببالتر مقبدس اسبتفاده مبی شبود و سبپس سبعادت از برهمببن کبه یکبی از ‪ Sushumna‬آگاهانه‬ ‫آسان و ‪ Bandah، Mudra، Pranayam،‬برابر بیشتر از لذت حس لذت است‪ .‬تمرینات یوگایی مانند ‪ N‬تجربیات در‬ ‫‪ Sidhasan، Vajrasan، Shaktichalini Mudra،‬غیببره بببرای ایببن منظببور بسببیار انجببام شببده اسببت‪ .‬از طریببق‬ ‫فعال ‪ /‬بیدار و بزرگ به سمت ببال ببه طبوری کبه آن را ببا خبود ‪ Mooladhar‬یوگا پرانا و غیره از انرژی ‪Bandhas،‬‬ ‫مراکز برآورده متحد است‪ .‬اما همه این هاتا یوگا و شیوه های کریببا یوگببا هسببتند‪ ،‬امببا اولیببن گببام در فعببال سببازی کنببدالینی‬ ‫است‪ .‬هرگز نباید این به عنوان گام نهایی در فعال سازی کندالینی گرفته شده و در واقع می توان آن را در مقایسه با صببرفا‬ ‫‪.‬عمل چوک از گرم کردن موتور موتور سرد است‬

‫بذر تمام خواسته ها و شور و( ‪ Kaamabeej‬این موضوع قطعا نیاز به روشن شدن به دلیل کندالینی نیز نامیده می شود‬ ‫غبرق کشبتی آب اسبت ببر روی سبه پبایه ‪ Shivling‬ابقاء شده است‪ .‬وقتی ‪ Shivling‬شوق جنسی(‪ .‬به عنوان یک نماد‬ ‫در اندام تناسببلی زن اسببت‪ ،‬شببور و شببوق جنسببی وجببود دارد‪ .‬در نیمببه ‪ Shivling.‬قرار داده و یک قطره از آب استحمام‬ ‫پایین تر از اندام تناسلی مرد دستگاه تناسلی زن است‪ .‬وقتی که هر دو این اضداد فعال و سپس بروز از تبدیل جنسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬مرد‪ ،‬زن و بالعکس تبدیل می شود‪ .‬دلیل این است که انرژی وارد این مناطق نهفته است‪ .‬شور و شببوق جنسبی بیبش‬ ‫از حد به دلیل از دلیل فوق آشکار است‪ .‬به منظور که این عمل نامطلوب شهد آشکار نیست نیاز به چکیده در ایببن منبباطق‬ ‫یکی می شود به جرعببه ‪ Khechri Mudra‬تمرین معنوی از ‪ Soham‬از ناحیه سر‪ .‬این شهد به نام رسا سوما‪ .‬در او‬ ‫‪.‬این رسا سوما‬

‫‪ Sushumna‬سبپس آن ‪ 3‬پاهبا نشبان دهنبده آیبدا‪ ،‬پینگبال و ‪ Shivling‬هنگامی که یک سه پایه است شبکایت ببه حمبام‬ ‫نماد بیداری کندالینی است‪ .‬این شرح نمادین ببه مبا مبی گویببد کبه ‪ Shivling‬اعصاب ظریف(‪ .‬حمام کردن یک( ‪Naadis‬‬ ‫خداونببد کنببدالینی قدرتمنببد لببرد شببیوا اسببت‪ .‬محببل اقببامت آن را بایببد بببر عنببوان خببالص بببه عنببوان کببوه کببایلش و‬ ‫بر به عنوان اندام های تناسلی مردان و زنان نگاه شده است‪ .‬در واقع با ‪ lewdly‬نگاه شده است‪ .‬نباید ‪Manasarovar‬‬ ‫پناه دادن به احساسات مقدس از اهمیت آن و خلوص یک باید به شیوه های معنوی را انجام عنوان به استفاده از آن بببرای‬ ‫اهداف بالتر معنوی‪ .‬تلش های سازمانی و مهارت های هنری و اعمال و احساسات زیبایی را نباید تنها در حفاظت خشک‬ ‫در نزدیکی اندام های تناسلی شیوا بایببد بببرای اهببداف معنببوی بببالتر ‪ Mooladhar‬شده است‪ .‬در عوض انرژی از چاکرا‬ ‫‪.‬مورد استفاده قرار می گیرند‬

‫برخی افراد کامل از تخیل هرزه در مورد عمل معنوی هاتا یوگبا بحبث در مبورد "اتحبادیه جنسبی ببه خلسبه"‪ .‬اسبت کبه از‬ ‫کی اورگون می گویند‪ ":‬آنها آن را مرتبط به کیر مرد و واژن زن است‪ .‬ایببن درسببت )‪ (samadhi‬سمادی ‪"Sambhog‬‬ ‫نیست و در واقع بسیار مبتذل‪ ،‬پوچ و عاری از احساس مناسب جهت است‪ .‬در واقع مشاهدات مبتببذل و هببرزه‪ ،‬بایببد زمینببه‬ ‫هایی مقدس مانند سر و قلب را لمس نکرده است‪ .‬با نگه داشتن آن را مقدس باید سعی کنیببد و مشبباهده تجببرد و در نببتیجه‬ ‫بال بردن آن را برای اهداف بالتر است‪ .‬این کار را باید هر دو مردان و زنان مشاهده شده اسبت‪ .‬نویسبندگان کتباب مقببدس‬ ‫در حالی که بحث در مورد ماهیت کندالینی آن را به مهارت های هنری جنسی در ارتباط است‪ .‬امببا معنببای آن را در شببهوت‬


‫دانبه از شبور جنسبی نیبز ‪ Mooladhar‬و قدرت در بدن است‪ .‬چباکرا ‪ VIM‬جنسی نیست و در واقع به این معنی مظهر‬ ‫کمال است که دانه از حکمبت الهبی اسبت‪ .‬تصبفیه همباهنگی نتایبج هبر دو در فعبالیت هبای ‪ Sahasrar‬نامیده می شود و‬ ‫تبعیض یا تمیز‪ .‬این قدرت الهی به ما کمک در تمام پیشرفت دور از زندگی‪ ،‬خالص سازی از شخصیت و تفکر آرمانی بببال‪.‬‬ ‫‪.‬کندالینی یوگا که تمرین معنوی است که کمک می کند تا در رسیدن به آرمان های معنوی است‬

‫نامیده می شود و آن را مترادف با "‪ Nachiketa‬آتش یوگا" یا "آتش" ‪ Upanishad Shwetashwatar‬در کندالینی‬ ‫و ‪ diseaseless‬گفته شده است که در بدن هر کس این آتش الوهیت روشن است‪ ،‬بببدن وجببود دارد ‪ Yajna.‬آتش خالص‬ ‫آن را به عنوان "آتش روح" نامیببده ‪ Pradeepika" I. Lohen‬یوگا ‪ "Chainik‬ذهن کامل بی سر و صدا است‪ .‬در‬ ‫‪.‬آن را به آتش فروزان روح در ارتباط است ‪ AHS‬می شود و‬

‫آن را ببه نببام "آتببش مببار"‪ .‬بنیانگببذار انجمببن تئوسببوفی‪ ،‬خببانم ‪ Woodroffe‬محقق بزرگ مدرسه غربی یوگا‪ ،‬سر جببان‬ ‫آن "کیهانی برق" می نامد و می گوید که سرعت آن ‪ 3،45،000‬مایل ‪ /‬ثانیه است‪ .‬در حبالی کبه ببا سبرعت ‪Blavatsky‬‬ ‫نور ‪ 1،95،000‬مایل ‪ /‬ثانیه اسببت‪ .‬امببواج الکببتریکی سبرعت ‪ 2،99،000‬مایببل ‪ /‬ثببانیه اسببت‪ .‬ببه گفتببه دانشببمندان ببزرگ‬ ‫سرعت امواج فکر‪ 7 ،‬بار بیشتر از امواج الکتریکی یعنی ‪ 22،65،120‬مایل ‪ /‬ثانیه است‪ .‬در لحظه های فلش یببک اندیشببه‬ ‫می تواند دور زمین ‪ 40‬بار‬

‫در کتبباب ‪ Vasantji Rele‬علی رغم اینکه یک قدرت معنوی کندالینی قطعا می شود به برق بببدن در ارتببباط اسببت‪ .‬دکببتر‬ ‫نوشته ‪ Woodroffe‬خود به نام "مرموز کندالینی یک نیروی عصبی می نامد‪ .‬مقدمه این کتاب شده است توسط سر جان‬ ‫ارتباط با عصب واگ راست وجود دارد او خببود را از آن نیببروی بیشببتری ‪ Rele‬شده است‪ .‬به گفته وی که در آن کندالینی‬ ‫می نامد‪ .‬به گفته وی کندالینی یک واقعیت پویا است‪ .‬این انرژی نهفته است که توسببط در حببال تحببول )افزایببش بببالتر( بببه‬ ‫‪ Vasant Rele‬جای استفاده از توان معمول ماده یک می توانببد یببک کبباراکتر تببابش ببا شببکوه الهببی اسبت‪ .‬بببا تببوجه ببه‬ ‫کندالینی در یک حالت ثابت معمولی است اما زمانی که طول می کشد تا به شکل جنبشی آن را تبدیل به نیروی حیاتی است‪.‬‬ ‫می گویند که ‪ Shatchakra Niroopan‬و ‪ Samhita‬شیوا ‪ Hathayoga Pradeepika،‬به گفته وی‪ ،‬متون مانند‬ ‫‪.‬کندالینی شکل فردی از کیهان است که در آن نفوذ قدرت های بزرگ آگاه است‬

‫کببه "‪ Seership‬می گوید‪ :‬در کتاب معروف خود را "علببم ‪ Hathayoga‬دانشمند غربی هادسون است که یک محقق از‬ ‫قدرت جادویی کندالینی باید فقط تحت هدایت یک مربی بزرگ مقدس و فعببال ذهببن را بایببد خببالص یعنببی عبباری از هببر میببل‬ ‫است‪ .‬اگر دیگری کندالینی رو به پایین حرکت می کند‪ ،‬آن را به شهوت و دلبستگی ببه اشببیاء احسبباس مببی شببود‪ .‬و سببپس‬ ‫‪.‬این توان را سوء استفاده در فعالیت های مانند خواسته ها و نیازهای رضایت بخش پست خودخواه‬

‫نام برد و ‪ 2‬راه های رسیدن به آن داده اند‪ .‬روش اول این اسببت "‪ "Tejoleshya‬جین معلمان یوگایی کندالینی به عنوان‬ ‫که به انجام توبه و طلب بخشایش در حالی که مصرف مقادیر بسیار محدودی از غذا و آب اسببت‪ .‬حببالت دوم ایببن اسببت کببه‬ ‫انببرژی خورشببیدی در حببالی کببه مراقبببه در نببور ‪ imbibing‬برای گرم کردن بدن با اشعه خورشید از اینببترنت اکسببپلورر‬ ‫‪.‬است گفته می شود کببه بببدن ظریببف‪ .‬آن مرکببز نیببز بببه کنببدالینی بببه آن تعلببق دارد ‪ Tejoleshya‬خورشید‪ .‬منبع ریشه از‬ ‫‪ Savitri.‬می توان گفت به عنوان یک شکل از عبادت ‪Tejoleshya‬‬


‫در حالی که بحث در مورد کندالینی شاکتی‪ ،‬دانشمندان یوگایی می گویند از آن است که "صدای سببکوت اسببت‪ ".‬مببردم مببی‬ ‫دانند که نفوذ از آتش سوزی و برق و استفاده مناسببب از آن اسببت‪ .‬اگببر آنهببا واقعببا درک اسببتفاده از آتببش هببای معنببوی و‬ ‫‪.‬قدرت الهی( بی حد و حصر این منطقه از روح رسیدن( ‪ Sidhis‬متافیزیکی و سپس می توانید‬

‫دکتر اسکات می گوید که این یک کریستال با کمک که ترانزیستور از توابع زندگی ما اسببت‪ .‬آناتومیسببت توصببیف آن را در‬ ‫عقببده‪ ".‬آن اسبت کببه در مقایسببه بببا ‪ "Impar‬بببه عنببوان ‪ Mooladhar‬راه خود را و آنها را به ستون فقرات و چبباکرا‬ ‫ژنراتور‪ ،‬دینامو‪ ،‬باتری‪ ،‬آهنربا هر کس و غیره می پذیرد آن است که توده هیزم مخصوص اتش زدن جسببد مببرده فببروزان‬ ‫‪.‬عرصه شور و شوق جنسی که اگر از آن مطرح شده است بالتر است‪ ،‬آن را می دهد که فرد قدرت فوق العاده ای است‬

‫همراه با شرح منبع ریشه از برق کیهانی آگاه و بببرق دنیببای مببادی نیببز روشببن بببرق در بببدن انسببان ‪ Lindal‬دکتر هنری‬ ‫است‪ .‬در تمام طول زمین در حال حاضر در جهان هستی گسترش خالص از امواج الکترومغناطیسی است و این برق مثبببت‬ ‫نیروی ‪ 3‬ولت ل خ‪ .‬هر موجود زنده بودن خرس فشار از ‪ 5‬ولت ‪ /‬متر می باشد‪ .‬بخش میکرو از این برق کیهانی سبباکن در‬ ‫گفته است که در فعالیت های سلول هببای انسببانی و ‪ Lindal‬بدن انسان به عنوان کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار(‪ .‬دکتر‬ ‫اعصاب یک مقدار زیادی از انرژی الکتریکی می شود مورد استفاده قرار گیببرد‪ .‬منبببع آن‪ ،‬مغببز و قلببب اسببت‪ .‬ایببن اسبباس‬ ‫و ‪ Merudand‬شروع و پایان زندگی ما است‪ .‬اما این منبع یک طرفه نیست‪ .‬مغز ماده خاکستری در واقع شببده در ببالی‬ ‫برق تولید نیروی حیاتی است‪ .‬در ماده خاکستری مغز یعنی ‪ cada equina،‬که مربوط به ‪ Sushumna‬نیم پایین تر از‬ ‫سیستم فعال کننده مشبک سرریز پیوسته شعله های الکتریکی وجود دارد‪ .‬بخش بزرگتر از این برق در قطببب جنببوب اسببت‬ ‫نسبت متراکم از ‪ AMI‬با کمک دستگاه خود را ‪ Motoyama‬که مرکز شور و شوق جنسی یافت می شود‪ .‬دکتر هیروشی‬ ‫این برق را در این نقطه تمرکز پیدا کرده است‪ .‬به همین دلیل دانشمندان در یک مطالعه ی تحقیقاتی دقیببق در ایببن مرکببز از‬ ‫شور و شوق جنسی انجام شده است زیرا کندالینی یک منطقه مهم از جنبش زندگی است‪ .‬از آنجا که یک زندگی جدید پر از‬ ‫وسایل تولید مواد جدید است‪ ،‬قدرت و اهمیت خود را در مقایسه با تمام ارگان های حساس و بسیار قبوی اسببت‪ .‬را تشببکیل‬ ‫‪ C.‬است از نظر فیزیولوژیکی درست مثل مغز بسیار پیچیده و مهم است‪ .‬دکتر ‪ cada equina‬می دهند از شبکه خاجی و‬ ‫‪ Transcedence‬در کتاب خود به نام "روان و ‪ Sanela‬توسط آقای لی ‪ variedly‬این واقعیت شده است ‪Naranjo -‬‬ ‫در ‪" Arnsteer R.‬کندالینی" ‪" -‬روانشناسی مراقبه‬

‫دکتر کارینگتون در کتاب خود به نام »روانشناسی مدرن و فلسفه هند" نوشته است که بسیاری از نمونه هببای وجببود دارد‬ ‫که در جایی که شاهد آن است که آیا بدن تا نیروی حیاتی و مولکول ساخته شببده اسببت بباقی مببی مانببد یببا نببه در عیببن حببال‬ ‫ظریف وجود خود ادامه می دهد‪ .‬علی رغم اینکه ایالت متحده را به بدن خود مرکز قدرت از واحد های نیروی حیاتی دست‬ ‫نخببورده ببباقی مببی مانببد کببه در آن منطقببه اسببت‪ .‬در ارتببباط بببه ایببن پیببدا اسببت یکببی دیگببر از کشببف یببوگی آن ظهببور از‬ ‫یبا خلسبه )‪ (samadhi‬زمانی که یوگی در بالترین متحده میانجیگری به نبام سببمادی ‪ psychoplasm‬یا ‪ideoplasm‬‬ ‫وجود دارد وجود دارد‪ .‬دانشمندان اظهار نظر که آن را نگه می دارد گرفتن از بببدن در حببالت بخببار سبباطع مبی شببود و ایببن‬ ‫و اطراف اندام های تناسلی است‪ .‬پس ‪ Naadi‬است که اغلب در ناحیه پوست سر‪ ،‬نوک انگشتان دست‪ ،‬لب‪ ،‬چهره‪ ،‬چاکرا‬ ‫ایببن فعبالیت )‪ Semian Kirlean‬بدن پلسما زمین" توسط دانشبمند روسبی" ‪ Kirlean‬از مطالعه و تصویر )عکاسی‬ ‫‪. Emanueal‬تحقیقاتی با اشاره به نیروی حیاتی بدن ظریف ‪ -‬کندالینی یک معامله بزرگ از شهرت به دسببت آمببده اسببت‬ ‫آن ابر قابل رویت در آن اتر را پس از استفاده از فیلترهای خاص می توان آن را با کمک طرح های ولتاژ ‪Swedenborg‬‬ ‫بال عکس می نامد‪ .‬دانشمندان اظهار نظر که ظاهر آن شبیه به خالص زنبور و بوی ازن‪ .‬چگالی آن را افزایش مببی دهببد ‪/‬‬ ‫کاهش می یابد با توجه به افزایش ‪ /‬کاهش مربوط به نیروی زندگی است‪ .‬همچنین می توانید احساسات ‪ /‬کاهش نفببوذ خببود‬ ‫واتسون در کتاب خود "طبیعت سوپر" روشن جایی که حببتی اگببر بخشببی از ‪ Lyell‬را افزایش دهد‪ .‬اثبات آن وجود توسط‬


‫بدن یک فرد قطع شده است اما این شخص تجربه حضور خبود را در فبرم از درد‪ ،‬سببوزش‪ ،‬خبارش و غیبره در ایبن ببروز‬ ‫"در فانتوم اثر اندام" ثابت شده است که بدن ظریف وجود دارد‪ ،‬به عنوان طبقه خارجی سیتوپلسم که بدون دانببه و نسبببتا‬ ‫‪.‬سفت است و آن این است که به یک فرد‪ ،‬تجربه حس با وجود اعصاب ناخالص بودن وجود ندارد‬

‫با توجه به کتاب "کتاب تبتی از مرده" و "کتاب چینی از روح" بدن ناخالص و حیاتی بببدن وجببود دارد بببه طببور جببداگانه‪.‬‬ ‫بدون شک هر دو همزیستی در کنار هم‪ ،‬اما گاهی اوقات بدن حیاتی از هبم جبدا مبی شبود و بنبابراین ببه عنبوان ببه سباکن‬ ‫‪.‬جاهای دیگر و بدن حیاتی جدید به وجود می آید‪ .‬از این رو بسیاری از وجود انسان است تجربه مضاعف است‬

‫کور و تیلور در کتاب خود "علوم مثبت باستانی هندوها" نوشت که مراسم و آداب و شیوه های معنوی از مببذهب ‪ J.‬دکتر‬ ‫هندو‪ ،‬با بهره گیری از بدن حیاتی یک معامله بزرگ است و از این رو‪ ،‬بسیار قوی است‪ .‬ایببن حیبباتی بببدن را مبی تببوان بببا‬ ‫چشم الهی دیده می شود‪ .‬چند سال قبل یک مقاله در مورد ایببن موضببوع در مجلببه "اهببل عرفببان" تحببت عنببوان "آنبباتومی‬ ‫‪.‬منتشر شده است "‪Tantras‬‬

‫در کتبباب خببود واقببع ‪ Merudand‬شده اسببت افببزون بببرآن در ‪ 6‬چاکراهببا در ‪ Leadbeater‬دانشمند اهل عرفان ‪CW‬‬ ‫شفافی "چاکراها"‪ .‬او مدعی است که بدن حیاتی است که از یک نوع ویژه از نیروی الکتریکی ایجاد شده اسببت و در حببال‬ ‫حاضر در بدن فقط به عنوان یک پرنده نوازش در لنه اش می گذارد‪ .‬بسیاری از دانشمندان دیگر‪ ،‬تماس با پرانببا )نیببروی‬ ‫حیاتی( را به عنوان "آتش زندگی" است‪ .‬ایبن آتبش سبوزی اسبت کبه در حبال حاضبر در ببدن یبک فبرد اسبت کبه شبخص‬ ‫آگاهانه‪ ،‬پرشور‪ ،‬شجاعانه و درخشنده است‪ .‬اما زمانی که کمبود آن وجود دارد و سپس حتی اگر بدن بسیار خببوب سبباخته‬ ‫شده است در عین حال این فرد خواهد بود بمب گذاری ترس‪ ،‬بی حال و پر از یاس و ناامیدی است‪ .‬ایببن نیببروی الکببتریکی‬ ‫را می توان با تلش بیش از حد تقویت شده است‪ .‬این به همین دلیل شیوه هبای یوگبایی تشبویق مبی شبوند‪ .‬کنبدالینی یوگبا‬ ‫‪.‬است که بر اساس علم نیروی حیاتی است‬

‫جان کلم از بیداری کندالینی شامل جذب آگاهی حیاتی از کل کیهان را به عنوان متحببد ایببن آگبباهی ببزرگ بببا نیببروی حیبباتی‬ ‫خود و در نتیجه رسیدن به قدرت های بالتر الهی است‪ .‬از این رو شیوه های یوگایی تشویق می شوند تا بببرای اسببتفاده از‬ ‫این قدرت الهی برای اهداف بالتر مقدس‪ .‬این ظرفیت را افزایش می دهد در نسبت به کنترل ذهنی و با اتلف این نیرو ایببن‬ ‫‪.‬ظرفیت کاهش می یابد و در نهایت می شود نابود‬

‫نویسبنده "‪ Practica‬اروپا شناخته شده اسببت‪ .‬کتبباب "اهببل عرفببان ‪ Tantriks‬بسیار خوبی در میان ‪ Boham‬یعقوب‬ ‫آلمانی خود را شاگرد جورج میشل توصیه می کند که بیداری کندالینی و ‪ 6‬چاکراها باید نگه داشته شود محرمانه محافظت‪.‬‬ ‫زیرا اگر آن را به دست اشتباه می شود و سپس آن را می تواند به سقوط چنین فردی منجر شود‪ .‬از آنجا که چنیببن افببرادی‬ ‫ناتوان در مورد کندالینی علم یاد می گیرند که "موعظه" این را به دیگران مانند مردان کور منجر مرد دیگر کور‪ .‬بنابراین‬ ‫‪".‬واعظ به اصطلح نیز مانند به اصطلح خود را می افتد "شاگردان‬


‫فصل سیزده‬ ‫را به‪ ،‬اما دشوار به من بدهید ‪IT IS EASY‬‬

‫قدرت‪ ،‬تمرکز‪ ،‬نظم و انضباط هستند که شیوه های یوگایی از یک زندگی عادی است و می تواند از طریق هر رسانه ای‬ ‫پیشرفته‪ .‬این پشتکار را از جایی که ذهن به جای اجازه می دهد افکار ما را برای پراکنده دور ما تمرکز و تمرکز آنها را‬ ‫در یک نقطه است‪ .‬با ارتباط دادن آن به فعالیت های معمول روزانه ما‪ ،‬ما می تواند ذهن ما را از پراکندگی دور متوقف‬ ‫معنویت‪ .‬اما این کافی نیست‪ .‬به منظور ‪ imbibing‬شود‪ .‬اگر کسی تنها به این یک نفر می تواند قادر به اندازه کافی از‬ ‫استفاده از این قدرت الهام بخش در دیگران برای رسیدن به اعتبار ویژه ای است‪ .‬از این رو به انجام شیوه های خاص‬ ‫‪.‬معنوی است‬

‫به منظور گرفتن امواج رادیویی یک ترانزیستور لزم است‪ .‬اما انتقال هر جا ماشین های نگه داشته شده انبد آنهبا کامبل از‬ ‫قدرت بیش از حد و بسیار گران قیمت هستند‪ .‬این اشیاء در نزدیکی می تواند به راحتی با چشم خود دیده می شود‪ .‬اما اگببر‬ ‫اول و انتقببال تصبباویر ‪ imbibes‬شما می خواهید به شنیدن و دیدن چیز ها را در مکان های دور‪ ،‬یک تلویزیون است کببه‬ ‫مورد نیاز است‪ .‬گوش به راحتی می توانید هر مکالمه است که نزدیک می شنوید‪ .‬اما اگر شما می خواهید به شببنیدن صببدا‬ ‫از یک منطقه دور پس از آن یک تلفن با باتری قدرتمند مورد نیاز است‪ .‬با سرعت های معمببولی و حببتی پاهببا قببادر بببه راه‬ ‫رفتن‪ ،‬اما اگر شما می خواهید به سفر با سرعت بال و سپس یک ماشین یا دوچرخه مورد نیاز است و که بیش از حد است‬ ‫که بنزین ‪ /‬دیزل کافی است‪ .‬نیز صادق است برای رویدادها معنوی است‪ .‬جذب آسان به دشوار‪ ،‬اما بببرای انتقببال آن اسببت‪.‬‬ ‫این آسان است برای به دست آوردن منافع و استفاده از پول‪ ،‬اما به سختی برای کسب درآمد و ذخیببره آن بببا خیببال راحببت‪.‬‬ ‫قدرت از کسی است که آن را به ما منتقل وجود ندارد‪ .‬از آنجا که در اینجا ذهن متمرکببز مببی ‪ imbibing‬مشکل زیادی در‬ ‫تواند مایحتاج را انجام دهد‪ .‬همه این را می توان از طریق شیوه های معنوی انجام می شود‪ .‬اما این هم می توانببد ر خ دهببد‬ ‫که اگر شور و شوق و مسئولیت اضافی به آن دسته از عملیات روزانه انجام شبده ببا غلظبت ببه شببما قریبن و سببپس ذهببن‬ ‫پراکنده می تواند دریافت و در یک سطح کوچک متمرکز متمرکز شده است‪ .‬همه فعالیت ها مانند آنهایی که در یک سیرک‪،‬‬ ‫بازی‪ ،‬نگه داشتن حساب مانند کارمندان‪ ،‬بازی کردن بازی‪ ،‬شعبده باز نشان می دهد و غیره بسببتگی دارد تمرکببز ذهنببی و‬ ‫تمرکز است‪ .‬اگر آنها فکر می کنم چیزی‪ ،‬چیز دیگری است و در نتیجه پراکندگی افکار خود را‪ ،‬تمام تلش خود را می رود‬ ‫‪.‬کسی حساسیت و پتانسیل معنوی با غلظت سود در تمام طول مزایای ‪ imbibes‬در زباله است‪ .‬اگر منتقل‬

‫به دست آوردن منافع درجه متوسطی از آن اشکالی ندارد‪ ،‬به ترکیب قدرت اراده‪ ،‬قدرت میل و غلظت اسببت‪ .‬اگببر برخببی از‬ ‫حادثه طول می کشد جایی و اگر کسانی که اخبار باید به جای دیگری فرستاده می شود که پس از آن تنهببا از حببد از ببباتری‬ ‫‪.‬به آن جلب شده است ‪ imbiber‬استفاده می شود تا به همان اندازه به عنوان‬

‫مشکلت بسیاری مواجه می شود در حالی که بخار از آب اقیانوس وجود دارد بنابراین به عنوان به تبدیل آنهببا ببه ابرهببای‬ ‫اما زمانی که این ابرها باران عمل بسیار آسان است‪ .‬خیلی سخت است برای بیدار کردن کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار(‪.‬‬ ‫در اینجا هیچ نیازی نیست که از تحت کنترل خود و شیوه های معنوی وجود دارد‪ ،‬اما فرض کنید کسی در حال حاضببر ایببن‬ ‫قدرت الهی را در بدن خود را جمع آوری و سپس هیچ مشکلی در توزیببع بخشببی از آن را بببه شببخص دیگببری وجببود دارد‪.‬‬ ‫یکی به استفاده از مغز یکی است در حالی که درآمد ثروت است و به تلش شدید‪ ،‬اما در صورتی که این پول است که بایببد‬ ‫به کسی قرض داده شده و یا به عنوان کمک مالی دست و سپس مقدار زیببادی از ثببروت را مببی تببوان مببورد اسببتفاده قببرار‬


‫گیرد تا به راحتی در مدت زمان بسیار کوتاه شده است‪ .‬ریاضتهای به کسانی که تمایل بببه دادن قببدرت الهببی را بببه دیگببران‬ ‫‪.‬انجام شود‪ .‬این اصل در کار از زمان های قدیم است‬

‫یکی می تواند یکی از بخش بدن به آن کمک به بیمار دیگر نیاز به حذف شده است‪) .‬مانند کلیه و غیره( برای مثببال‪ .‬قلببب‪،‬‬ ‫‪.‬کلیه ها‪ ،‬چشم ها‪ ،‬خون به طور کلی به دیگران اهدا می شود‬

‫نیروی حیاتی بدون شک جمع آوری ثروت خود هنوز یک دهنده سخاوتمندانه می تواند بخشی از این نیببروی حیبباتی را بببه‬ ‫در زندگی روزمره ما به عنوان یک فرد ثروتمند اهدا ‪ "Shaktipaat".‬دیگران اهدا می شود‪ .‬از لحاظ معنوی این به نام‬ ‫بخشی از ثروت خود را به فقرا در راه همان کسانی که آغشببته بببا مقببدار زیببادی از نیبروی حیبباتی اهببدای بخشبی از قببدرت‬ ‫معنوی خود )ثروت الهی( به موجودات ضعیف فکر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬این موجودات ضعیف غلبه بر سختی هببا و بسببیاری از‬ ‫‪.‬نیازهای خود را نیز برآورده می کند‬

‫جنانببا ‪ Yogachoodamani، Tejabindoo Upanishad،‬در متببون ماننببد ‪ Shaktipaat‬یببک شببرح مفصببل از‬ ‫‪،‬تانترا ‪، Gherand Samhita، Rudra Yamal‬تانترا ‪Sankalini Tattva، Hathyog Samhita، Kularnav‬‬ ‫و غیره در اینجا قوی وجود دارد که مردان مجهز به اهدا یک بیت از ‪Yog Kundalyupanishad، Sharada Tilak‬‬ ‫خود را قدرت معنوی به موجودات ضعیف فکر‪ .‬پول را می توان یا عاریه یا به دیگران اهدا شده اسببت‪ .‬در همببان راه‪ ،‬ایببن‬ ‫قدرت معنوی به انسان دیگر قادر به شیوه ای طبیعی‪ ،‬زمانی که در حضور یک مرد از قدرت های بزرگ معنببوی و یببا ایببن‬ ‫‪.‬که می توان آن را منتقل بیش از حد با استفاده از یکی از قدرت اراده قوی‬

‫هنگامی که ما در نزدیکی اجاق گاز سوختن ما گرما می نشینند‪ .‬در راه همان است که نیاز به نزدیکی از ایببن قبدرت وجببود‬ ‫دارد‪ .‬این جاذبه ‪ /‬دافعه بین زن و مرد طبیعی است‪ .‬یوگی از ایببن رو بببه منظببور حفببظ قببدرت خببود را‪ ،‬دور مانببدن از جببذب‬ ‫زنان‪ .‬حتی دوستی شدید می افزاید به این جریان است‪ .‬از این رو از دست دادن بزرگ معنوی برای یک فرد در این شببرکت‬ ‫از افراد بد اخلق است‪ .‬اما این یک داستان کامل متفاوت است اگر به میل خببود از یببک اهببدا قببدرت شببخص را بببه شببخص‬ ‫دیگری را به عنوان او را بال بردن معنوی و یا سبب پیشرفت معنوی خود را‪ .‬اما حتی در اینجا این است که باید با احتیبباط‬ ‫که کسی است که این قدرت را به عنوان اهدا می کند آن را برای فعالیت های ننگین سوء استفاده نیست‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫‪.‬آنچه داده شده است در نظر گرفته شود‬

‫این دیده می شود که بسیاری از مردم از پیام های فرستاده شده توسط دیگران است‪ .‬مببی شببود پیببام هببا در خببواب‪ ،‬ارتببباط‬ ‫افکار با یکدیگر و غیره برای این اتفاق می افتد یکی از گرفتن پیام ها )الهام( به ذهببن متمرکببز و متمرکببز اسببت‪ .‬در میببان‬ ‫امواج بسیاری از تفکر در فضا‪ ،‬او طول می کشد تنها کسانی که او نیاز دارد و تنها یک مهارت شگفت انگیز را مببی تببوان‬ ‫‪.‬نام‬


‫آینده‪ ،‬می دانیم که افکار و فعالیتهای دیگران‪ ،‬می دانببم کببه گذشببته شبخص ‪ prophesize‬بسیاری از مردم از قدرت برای‬ ‫دیگری که آنها نیز دریافت پیام و جهت موجودات نامرئی‪ .‬آنها هم می تواند و یببا توصببیف و درمببان بیمبباری فببرد دیگببری‪.‬‬ ‫‪.‬آنها همچنین که در آن ثروت به خاک سپرده شده است و آن چیزی است که در طاق کسی قفل شده ذخیره می شود‬

‫در میان این کسانی هستند که هر ریاضتهای خاص انجام نمی شود وجود دارد‪ .‬علت این کار این است که در تولد قبلی آنها‬ ‫را انجام بسیاری از توبه و طلب بخشایش و قدرت های حاصل در این تولد دیده می شود‪ .‬جدای از این که آن را بببه طببوری‬ ‫که می تواند مانند یک فرد می شود این قدرت از سنت معنوی قوی اتفاق می افتد‪ .‬یکی دیگر از علت ایبن اسبت کبه غلظبت‬ ‫باید به گونه ای باشد که با کمک آن ادراک خارج از احساس عادی ما شروع به کار و که تصاویر خیالی دیده می شببود کببه‬ ‫به نوبه خود به درست باشد‪ .‬حتی اگر کسی شیوه های یوگایی را انجببام دهببد حببتی پببس از آن او دارای قببدرت معجببزه آسببا‬ ‫است‪ .‬در چنین شرایطی برای اطمینان حاصل کنید که یکی از علل فوق در بازی می دانند‪ .‬بدون هیچ عامل مستعد می تواند‬ ‫‪.‬قدرت الهی را داشته باشد‬

‫با توجه به اعتبار آپارتمان روانی یک فرد می تواند بسیار قدرتمند باشد‪ ،‬حتی اگر او ‪ Shaktipaat‬قدرت ‪ imbibing‬با‬ ‫در گذشته بسیار عادی بود‪ .‬با استفاده از این قدرت برای اهداف بالتر است که در طبیعت مقدس است‪ ،‬او می توانبد تبا حببد‬ ‫‪.‬زیادی مانند هر یوگی بهره مند شوند‬

‫انتقال قبدرت الهبی( مبی توانبد از مزایبای ببالترین بهبره را بدهبد‪ .‬امبا( ‪ Shaktipaat‬این کامل درست است که از طریق‬ ‫عدالت و اخلق مقدر که هیچ چیز را بببدون "پرداخببت" بببرای آن را نبدارد‪ .‬قبببل از پبذیرش قببدرت الهببی‪ ،‬بببرای اولیببن بببار‬ ‫‪.‬پیشنهاد دوست داشتن خدمات فداکارانه به مقدسان متوجه شده اند که خدا است‬

‫فصل چهاردهم‬ ‫قدرت الهی ریشه های خود را در خانواده چاکرا کندالینی شاکتی‬

‫است‪ .‬زندگی نیز دارای یک کشیش‪ ،‬دمی خدا و متعلقات دیگر است‪ .‬دانشمندان کتاب مقدس در ارتببباط انبد ‪ Yajna‬زندگی‬ ‫‪):‬می گوید‪ Yajna Mundakopanishad 2/1/9) :‬این همه‪ .‬در حالی که به شرح خاصی از کندالینی‬

‫چببوب( ‪ Samidhas‬روح های بزرگ را از آن پدید آمده است‪ 7 .‬شعله های آتش از آتش از آن منتشر می شببود‪ .‬اینهببا ‪7‬‬ ‫جهان( که توسط خدا برای اهببداف بببالتر( ‪ Lokas 7‬انرژی خود وارد ‪ Yajna).‬ارائه( ‪ Havees‬و اینها ‪Yajna) 7‬‬ ‫‪.‬مقدس است‬


‫‪،‬باد ‪، Bhuvaha -‬زمین ‪ Bhuha‬دوی شرح داده شده است‪ .‬در آن می یابد ‪ Bhagwat‬شده اند متفاوت در ‪. 7 Lokas‬‬ ‫سخنرانی که ‪ Satyaha -‬ریاضتهای و ‪، Tapaha -‬مردم جهان ‪ Janaha -‬عظمت ‪، Mahaha -‬نور الهی ‪Svaha -‬‬ ‫که برای کارهای مادی و معنوی مورد نیاز گنجانببده )‪ IE‬همیشه می آید‪ .‬در این روش همه چیز در کندالینی یوگا )چاکراها‬ ‫بببه نببام زمیببن و ‪ Mooladhar‬زمیببن( اسببت‪ .‬در آن( ‪ Bhulok‬شببده اسببت‪ .‬بببدن انسببان شببده اسببت در مقایسببه بببا بببه‬ ‫نامیده می شود‪ .‬گرمببای خورشببید‪ ،‬برکببت ‪ Merudand‬در سر به عنوان خورشید است‪ .‬میله اتصال بین ‪Sahasrar 2‬‬ ‫حببرارت ‪ /‬نببور خورشببید مببی ‪ imbibes‬نماد جهان هستی است‪ .‬تنها زمانی که زمیببن ‪. Brahmarandhra‬زمین است‬ ‫مرکز تجلی آگاهی کیهانی و به طور ‪ Loka Sahasrar‬تواند آن را ایجاد و ذخیره ثروت مادی معنوی است‪ .‬در راه همان‬ ‫که مقدار انرژی است که آن را برای هر کدام هدف از هبر کیفیبت از ایبن نیروگباه اسبت‪ imbibes Mooladhar .‬مداوم‬ ‫نیاز است‬

‫می توان یک نگاه اجمالی از چگونگی این فضببل هرچببه را بببا رفتببن بببه منبباطق قطبببی زمیببن را دریببافت کنیببد‪ .‬از آنجببا کببه‬ ‫نیز نامیده می شود قطب شمال است که در آن عمده ای از انرژی خورشید و دیگر سیاره های مهببم ‪Brahmarandhra‬‬ ‫‪.‬این انرژی بستگی دارد ‪ imbibes‬در حفظ و ریختن پایین‪ .‬ارزومند معنوی تا چه حد او‬

‫قطب شمال سیاره زمین ما را به نام قطب شمال منطقه و قطر آن از ‪ 50،000‬مایل است‪ .‬قطب جنوب )قطببب جنببوب( دارای‬ ‫و می تواند به عنوان ورود ‪ Meru‬می آید به عنوان نور ‪ Prabha Dhruva‬یک قطر از ‪ 30،000‬مایل‪ .‬در قطب شمال‬ ‫به عجیب و غریب مشاهده است‪ .‬این نور به نام شفق شببمالی مببی درخشببد در چنیببن شببیوه ای عجیببب و غریببب در منبباطق‬ ‫‪ wonderstruck.‬قطبی است که تنها می تواند‬

‫با توجه به تحریف نور خورشید در شفق بورآلیس آن دیده می شود عجیب و غریب به عنوان اینکه مانند یک نورافکن که‬ ‫و غیببره مبباهی در قطببب ‪، reindeers،‬چراغ و چشمک زدن نگه می دارد‪ .‬که در قطب شمال زندگی اسکیموها‪ ،‬خرس ها‬ ‫‪.‬جنوب می تواند یکی از پنگوئن ها که پر از عشق است‪ .‬مردان اسکیمو در قطب شمال با طبیعت بسیار ماجراجو است‬

‫بسیاری از حوادث عجیب و غریب در رابطه با نور خورشید در مناطق قطبی وجود دارد‪ .‬یک مسافر از قطب شمال بببه نببام‬ ‫یک بار دیده بود و خورشید وجود دارد از رنگ های متنوع‪ .‬بیببش از وجببود دارد‪ ،‬او بببه دور اشببیاء حلببق ‪ Bayard‬جان‬ ‫آویز در هوا دیدم‪ .‬ارتفاع تپه بالتر از آنچه که آنها در واقع به نظر می رسد‪ .‬بسیاری از بار‪ ،‬یک نفر می تواند به روند رو‬ ‫در یخ‪ ،‬هوا و آسمان دیده می شود‪ variedly .‬به رشد خورشید بسیاری به طور همزمان در آسمان‪ .‬در راه همان ماه نیز‬ ‫شب در قطب شمال‪ ،‬به مدت ‪ 6‬ماه طول می کشد‪ .‬خورشید به سختی به مدت ‪ 16‬روز کامل می درخشببد‪ .‬مبباه گبباهی اوقببات‬ ‫آنقدر روشن است که می توان آن را در مقایسه با به درخشندگی خورشید مببی درخشببد‪ .‬تغییببرات رنببگ نببور را و بببه طببور‬ ‫مداوم چشمک می زند‪ .‬گاهی اوقات آن را مانند طول مشعل اجببرا مببی شببود‪ .‬طوفببان مغناطیسببی آینببد و مببی رونببد بببه طببور‬ ‫مداوم‪ .‬این جریان انرژی پرید و زمین در قطب جنوب است‪ .‬آلودگی هوا و گرد و غبار اتمی از قطب شمال از تولید گازهای‬ ‫گلخانه ای از قطب جنوب است‪ .‬یک قطب مانند یک دهانه است و از سوی دیگر مانند یک تپه است‪ .‬بسیاری از زمببان دور‬ ‫برای تلفن های موبایل به گوش می رسد نزدیک و در زمان های دیگر به نظر می رسد بسیار نزدیببک شببنیده نشببده اسببت‪.‬‬ ‫از بدن انسان مقایسبه شبده ‪ Sahasrar‬و کمال ‪ Mooladhar‬همه این توضیحات داده شده در بال را می توان به چاکرا‬ ‫‪.‬است‬


‫قطببب جنببوب اسببت‪ .‬هنگببامی کببه مببا ‪ Mooladhar‬سر از بدن ما قطب شمال است و اندام های تناسلی را بر روی چبباکرا‬ ‫تجزیه و تحلیل شرایط‪ ،‬ویژگی های خاص و نفوذ این دو‪ ،‬می توان آن را ببه ویژگبی هببای خاصبی از انببدام هببای تناسبلی و‬ ‫منطقه سر ارتباط دارد‪ .‬جریان از شور و شوق جنسی را از سر شروع می شود و حمله اندامهای تناسلی دروغ گفتببن زیببر‬ ‫ستون فقرات( وجود دارد به طوری که دادن و گرفتن می توانببد متعبادل( ‪ Merudand‬است‪ .‬یک مسیر طولنی بین ‪ 2‬نام‬ ‫‪.‬انسداد نامیده می شود چاکراها )‪ ،‬شبکه( وجود دارد ‪ Merudand 6‬است‪ .‬در این‬

‫اسطوره شناسی هند( را می توان به کندالینی یوگا )قدرت الهی مار( در ارتباط اسبت‪ Puranas (.‬داستان های بسیاری از‬ ‫هنگببامی کببه ‪ Mooladhar.‬و متعادل کننده شده و بدن مبار ببه نبام چبباکرا ‪ Shesha‬این جهان است که بر روی سر مار‬ ‫خببواب در ‪ Vishnoo‬آشوبهای در این زمینه وجود دارد‪ ،‬انسان ضعیف می شود‪ ،‬معلول و خواجه را می خببواهم‪ .‬خداونببد‬ ‫است‪ .‬همه این ‪ Brahmarandhra‬مارهایی که سیم پیچ در اطراف گردن لرد شیوا وجود دارد‪ .‬این شرح ‪ Shesha.‬مار‬ ‫و ‪ Vishnoo‬مارها همکاری با یکدیگر و به مزایای استفاده از این انرژی به فعببال کنببدالینی‪ .‬از آنجببا کببه ایببن انببرژی بببه‬ ‫‪.‬شیوا قرین آن است که گفته می شود در حال حاضر آنها را به شیوه ای نمادین است‬

‫متضببمن اصببل زن‪ ،‬بیببش از مببار وجببود دارد فببوق العبباده در ‪ Mooladhar‬فببوق العبباده نهفتببه ‪ serpentess‬از کجببا‬ ‫از طریق یوگا کندالینی برآورده ‪ Merudand‬متضمن یک مرد است‪ .‬هر دو خود را دارند جنبه های خاص و ‪Sahasrar‬‬ ‫‪.‬آرزوی بی نهایت از هر دو را به متحد‬

‫سعادت مادی اتحادیه زناشویی گفته می شود که نگاهی اجمالی به سعادت برهمن و در نببتیجه بببه علببت تحریببک از انببرژی‬ ‫‪.‬مغز است‪ .‬معمول هر دو منطقه را در حالت پنهان هستند و تنها زمانی آشکار شور و شوق آنها را واداشت‬

‫انرژی کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( به عنوان جریان حیاتی‪ ،‬نیروی زندگی‪ ،‬الهام خلق‪ ،‬خواسببتار ‪ Mooladhar‬در‬ ‫یک زندگی طولنی‪ ،‬شور و شوق‪ ،‬بازی طنز‪ ،‬و غیره جسارت به زنبدگی مبی کننبد اگبر ایبن منطقبه نهفتبه اسبت نهفتبه ببه‬ ‫‪.‬آشکار دیده می شود‪ ،‬انسان بیش از حد ضعیف می شود و پر از ناامیدی‬

‫کندالینی ساکن عقبل‪ ،‬پبردازش‪ ،‬تبعیبض‪ ،‬ایثبار‪ ،‬آرمبان گرایبی‪ ،‬کنبترل خبود‪ ،‬عشبق‪ Sahasrar ،‬در جهان بالیی از کمال‬ ‫ایمان‪ ،‬خوب فکر کردن‪ ،‬سخت کار طبیعت و غیره‬

‫اگر یکی از مملو روان با شهوت‪ ،‬هر دو بال و پایین مراکز دریافت تحریف شده است‪ .‬یکی از ضببعیف هببم از نظببر بببدنی و‬ ‫هم روانی شود‪ .‬اما اگر این مراکز تنها برای شور و شوق جنسی محدود و بیشتر برای اهداف مقدس بالتر معنوی استفاده‬ ‫‪.‬می شود‪ ،‬یکی از مزایای فوق العاده ای برسد‬


‫در حال حاضر گفته شده که انرژی کندالینی فقط برای بازی زایش و جنسی بدن ناخالص فیزیکی اسببتفاده مببی شببود‪ .‬شببکل‬ ‫جدی در بدن ظریف یافت می شود‪ .‬هنگامی که بدن شما جدا شده است چاکراهبا را پیبدا کنبد امبا قطعبا ببه شبما خواهبد شبد‬ ‫خوشه های اعصاب بیش از وجود دارد را ببینید‪ .‬ارتباط تشریحی در حال حاضر در فصل گذشته روشن شده است‪ .‬چاکراها‬ ‫‪.‬در واقع مراکز نمادین از جریان الکتریکی از بدن است‬

‫جریان الهی زیر می تواند به عنوان جریان خببون‪ ،،‬شبببکه هببای عصبببی‪ ،‬اعصبباب‪ ،‬غلف و غیببره جریببان کسببانی کببه ایببن‬ ‫باورها را قبول واقعیت اساسی را درک نمی کند و می تواند فقط در مورد آنها صحبت به لحبباظ نظببری شببناخته نمببی شببود‪.‬‬ ‫این موضوع از جریان آگاه حیاتی است که نمی توان به نام برق مواد است‪ .‬از آنجا که آن را مبی توانیببد چببوب‪ ،‬لسببتیک و‬ ‫‪.‬غیره را تحت تاثیر قرار نیست در حالی که آگاهی حیاتی بر دو نوع است‪ :‬ماده بی اثر و انرژی آگاهانه است‬

‫‪، Sharada Tilak،‬دوی ‪ Choodamani، Bhagwat‬یوگببا ‪ Vasishtha،‬کنببدالینی )قببدرت الهببی مببار( در یوگببا‬ ‫‪ Yogini،‬تببانترا‪ ،‬تببانترا ‪Shandilyopanishad، Muktikopanishad، Hathyoga Samhita، Kularnav‬‬ ‫لهیری و غیره به تفصیل شده است حتی در آن زمان آن را ‪، Soundarya‬تانترا ‪Bindupanishad، Rudrayamal‬‬ ‫به عنوان نمی باشد‪ .‬هر چند که یک توانند درک کنند با سهولت ظهور ‪ /‬سقوط از شیوه های معنوی‪ .‬نه می توانببد یکببی از‬ ‫با درک قوانین مختلف از شیوه های معنوی با موفقیت به هدف واقعی رسیدن‪ .‬این است که از این رو است کببه در ریگببودا‬ ‫‪:‬می گویند ‪Rishis‬‬

‫حیاتی آتش‪ ،‬آشکار طلوع خورشید در زندگی من است‪ .‬دفع تاریکی من‪ .‬به من انرژی بدهد به طوری که قدرت الهی ‪O‬‬ ‫‪.‬می آیند در حال اجرا به من‬

‫‪:‬می نویسد ‪ Trishikhibrahmopanishad‬نویسنده»‬

‫مثل رعد و برق است‪ .‬هر کس خببواب اسببت بیببدار و پببس هببر ‪ palpitates‬کندالینی فعال شیوه های یوگایی می درخشد و‬ ‫‪.‬کس که از خواب بیدار شروع می شود در حال اجرا است‬

‫هانس ‪ Urja"،‬و "خمیازه "‪ Agehanand "Tantrik Parampara‬سوامی ‪ Tantri"،‬موخرجی "راه ‪ Ajit‬در‬ ‫تفسببیر در"' ‪". Ukhil Haus‬جکسببون "روانشناسببی و غربببی هنببد سببادانا"‪ ،‬عمببر پادگببان "تببانترا یوگببا خمیببازه‬ ‫‪ Seemant"،‬کا ‪ "Chetana‬کال"‪ ،‬جان روشن است ‪ "Tantrik‬را ‪ Rakhen‬فیلیپ ‪Hathyoga Pradeepika"،‬‬ ‫را "قدرت ‪ Woodroffe‬و سر جان ‪ Upakhyan AUR Prateek"،‬دارما کی ‪ "Bhartiya‬را ‪ Rigjimar‬هانس‬ ‫مارپیچ" مفصل توضیح در مورد مدرن روانشناسی‪ ،‬فراروانشناسی و کتاب تمرین معنببوی کنببدالینی یوگببا داده شببده اسببت‪.‬‬ ‫آنها می گویند که این قوانین بر اساس احکام قطعی است که کسانی که به درسببتی آنهببا اسببتفاده خواهببد شببد تببا حببد زیببادی‬ ‫‪.‬بهره مند است‬


‫‪:‬وجود دارد ‪ Mahatantra‬توصیف در‬

‫کندالینی فعال می دهد تولد به انرژی نامحدود است‪ .‬در آن به طور خودکار می شود میوه ها را از شیوه های معنببوی ماننببد‬ ‫ببه صببورت ‪ Vaikhari‬ابببراز و ‪، Pashyanti، Madhyama‬و کال‪ .‬این ‪ 4‬سخنرانی ببه نببام پببارا ‪Naad، Bindu‬‬ ‫خودکار‪ .‬سرریز از قدرت میل‪ ،‬قدرت دانش و قدرت عمل وجود دارد‪ .‬تمام اتصالت از بببدن و گفتببار خببط در یببک فایببل و بببا‬ ‫تبببدیل بببه یکببی از یببک )‪ (Sidhi‬برهمببن ‪ Shabda‬یببک صببدای شببیرین آنهببا را در آغببوش اکببو‪ .‬ایببن قببدرت الهببی‬ ‫‪.‬در حالی که هنوز زنده آزاد( است( ‪Jeevanmukta‬‬

‫کسانی که جنبه های عاطفی از چاکراها به عنوان اساس تمایل به چیزی قرار گرفتببن رنگهببا‪ ،‬کلمببات‪ ،‬مخببروط هببا‪ ،‬وسببایل‬ ‫نقلیه و غیره در مدیتیشن عمیق می تواند اشکال و درک ویژگی هایی خاص است‪ .‬اما اگر احکام واقعی هستند ساخته شبده‬ ‫بر اساس کس نمی تواند آنها را به طوفان‪ ،‬گدازه آتشفشان‪ ،‬پیچش در رودخانه ها و غیببره در افببراد از قببدرت فببوق العبباده‬ ‫ای را با هم مقایسه کنید‪ .‬با استفاده از این قدرت می تواند جنبش هببا در جهببان نامحسببوس در مقیبباس ببزرگ ایجباد و مبی‬ ‫‪.‬تواند به بالترین مرحله از نردبان پیشرفت روح برسد‬

‫فصل پانزدهم‬ ‫بیداری مار زن ‪ .....‬نشاط بخشی قدرت الهی‬

‫چاکراها هستند نیز نامیده می شود ثروت ‪ 6‬برابر است‪ .‬در علم معنوی آن است که به شام )کنترل ذهنی(‪ ،‬دما )حس ‪6‬‬ ‫غلظت( نامیده می ( ‪)، Samadhan‬ایمان( ‪)، Shradha‬مدارا( ‪)، Uparati (dispassion)، Titiksha‬ارگان کنترل‬ ‫شود‪ .‬شام یعنی آرامش‪ .‬معنی تخریب اضطراب‪ ،‬تنش‪ ،‬اضطراب و خشم‪ .‬دما به معنی تسلط بر ارگان های حس و متوقف‬ ‫به معنای مبارزه با پستی و غیره شرارت‪ ،‬از ذهن ‪. Uparati‬کردن آنها را از ضللت نسبت به اشیاء مربوطه می باشند‬ ‫‪.‬است‬

‫بببه معنببای ‪. Shradha‬یعنی با آرامش تحمل همه موانع که در راه رسیدن به اهداف بالتر از زندگی می آیند ‪Titiksha‬‬ ‫ببه معنببای غلببه ببر حببرص و آز‪ ،‬تبوهم و تکببر اسبت‪ .‬در ‪. Samadhan‬ایمان عمیق در تمام فعالیت های مقبدس اسببت‬ ‫‪.‬واقعیت بیداری در ‪ 6‬چاکراها به طور خودکار به تصفیه شخصیت‪ ،‬اعمال و کیفیت منجر می شود‬


‫با دفع ماهیت جداگانه ای از کیهان غول پیکر و بدن فرد را از طریق فعال از ‪ 6‬چاکرا و کندالینی آن را به ارتباط و غلبه بر‬ ‫قببدرت الهببی( توسببط آدی( ‪ Sidhis‬طبببیعت ناخودآگبباه خببود روش فعببال کببردن آن را در کلیببت وجببود دارد‪ .‬کسببانی کببه ‪8‬‬ ‫و روح درونی ‪، Sahasrar‬لهیری" ذکر شده فعال ‪ 6‬چاکراها ‪ "Soundarya‬وی در شعر خود ‪Shankaracharya‬‬ ‫جنانبا ‪) Shabda‬داشتن نگاهی اجمالی به از تولد گذشبته ‪ Sidhis 1) Janma Sidhi .... 2‬به دست آمده است‪ .‬این‬ ‫دانش ‪ Sidhi ...‬هستند ‪) Shastra‬دانستن معنای پنهان در پشت کلمات شنیده شده توسط گوش ناخالص‪Sidhi ... 3 .‬‬ ‫شاکتی ‪ ....‬قببدرت ‪) Tapah‬قدرت را به تحمل سختی ها و موانع در زندگی ‪ Sakti ... 5‬واقعی از متون مقدس ‪ (4‬سهند‬ ‫شاکتی ‪ ...‬قدرت را به لعنت دیگران و یببا بببه یببک مزیببت اسببت‪ (7 .‬ویببدیا ‪) Shaap‬تحمل حرارت دنیوی و فجایع است‪6 .‬‬ ‫قدرت ببه دانسبتن اسبرار و رمبز و راز ‪ Vijnan ...‬شاکتی ‪ ...‬دانستن افکار و اندیشه های ذهن دیگران است‪ (8 .‬شاکتی‬ ‫‪:‬در مدح خود را از کندالینی بسیار عاطفی گفت ‪ Sankaracharya‬کیهان‪ .‬در واقع خداوند‬

‫‪.‬هر آنچه که من امروز این است که به دلیل لطف و مرحمت خود را بر روی یک فرد بی سواد مثل خودم‬

‫کندالینی شاکتی شده است حتی توسط رهبران مذهبی دیگر شرح داده شده است‪ .‬میببان آنهببا مدرسببه صببوفی فکببری بسببیار‬ ‫ببا وجبود اینکبه یبک صبوفی ببود نیبز محقبق )‪ Jehan‬پسبر ببزرگ شباه( ‪. Darashikoh‬نزدیک به فلسبفه هنبد اسبت‬ ‫اوپانیشادها است‪ .‬او همچنین به مطالعه متون یوگا و تانترا و تفسیر در زبان فارسببی داده اسببت‪ .‬او در کنببدالینی شبباکتی را‬ ‫‪ DIL-E-Muddavar، DIL-E‬نظببر و ‪ 3‬مرکببز بببه عنببوان "‪-AI-Hukmanama‬در کتبباب خببود بببه نببام »رسبباله‬‫و ‪ Brahmagranthi، Vishnugranthi‬توصببیف مببی کنببد‪ .‬ایببن مربببوط بببه ‪Sarovari، DIL-E-Nilophari‬‬ ‫شیخ محمد اقبال در کتاب ‪ Mooladhar.‬و ‪ Sahasrar، Anahat‬آنها نیز نامیده می شود چاکراها ‪Rudragranthi.‬‬ ‫خود به نام »توسعه متافیزیک در ایران" می نویسد‪ :‬چگونه فلسفه هندو است مواد غذایی برای تفکر عمیق برای پیببروان‬ ‫ترجمه به زبان عربی در ‪ Sootras Sankhya‬یوگا و ‪ Brooni Sootras‬فرقه های دیگر مذهبی‪ .‬یک محقق به نام آل‬ ‫‪ 11 .‬هفتم قرن بودند‬

‫با توجه به متون تبتی مراکز انرژی اصلی دروغ بدن انسان در سر‪ ،‬گلو‪ ،‬قلب‪ ،‬شبکه خورشببیدی و مرکببز از انببدام تناسببلی‬ ‫است‪ .‬حتی در فلسفه یونانی ‪ 6‬مراکز انرژی روشن شببده اسببت‪ .‬آناتومیسببت بببزرگ ارتببباط مراکببز انببرژی هببای مخفببی‪ ،‬در‬ ‫به جریان الکتریکی‪ ،‬غدد درون ریز و دیگر گانگلیون اتونوم است‪ .‬که نقطه ای شکل ‪ Kamals،‬متون یوگایی چاکراها و‬ ‫در ژاپن را می توان به غدد و چاکراها در ارتباط است‪ .‬بنجامین واکر‪ ،‬روانشناس معروف خود را در "‪ "Cusos‬و به نام‬ ‫می گوید که غدد درون ریببز بببا هورمببون هببا و انببرژی خببود را از ‪ 6‬چاکراهببا‪ Esosteric" ،‬کتاب "دایره المعارف انسان‬ ‫‪.‬نقش عمده ای در افزایش ‪ /‬سقوط‪ ،‬کیفیت‪ ،‬عملیات‪ ،‬طبیعت و شخصیت انسان می باشد‬

‫کندالینی آتش نیروی حیاتی است که هنگامی که ماننببد یببک جرقببه نهفتببه در تببوده هیببزم مخصببوص اتببش زدن جسببد مببرده‬ ‫می رسببد ‪ Brahmaloka .‬نیروی حیاتی )یعنی اندام تناسلی( مشتعل شده است‪ ،‬در ‪ 6‬جهان را سورا خ و ‪ 7‬هفتببم جهان از‬ ‫فرم آن می شود که از آتش برهمن است‪ .‬آتش نیروی حیاتی تابش ویژگی های خاصی از بدن و ذهن است‪ .‬دمببی خببدایان و‬ ‫( ‪ Advaita‬با فدا کردن روح به خدا‪ ،‬ایجاد دولتی مهم ‪ Brahmarshis‬نوشیدن این آب سوما بسیار است‪ .‬از ‪Rishis‬‬ ‫معنببوی اسببتادانه شببده اسببت‪ ،‬بلکببه ‪ Yajna‬دوگانگی( در آن ادغام روح فرد به خدا و در نتیجه می شود خببدا‪ .‬ایببن شببرح‬ ‫‪.‬روح نامیده می شود ‪ Yajna‬همچنین با یک کنترل کوچک مفصل و آن را نیز‬


‫در هسببته )‪ (Vibhutis‬آتش نیروی حیاتی جذب و به سمت خود می کشد پتانسیل مواد از قدرت بدنی در فرم عظمت الهی‬ ‫‪.‬درونی روح‪ .‬آن را می دهد یک فرصت برای نوشیدن شهد مانند آب سوما و در نتیجه تبدیل پستی به عظمت‬

‫هسبتند ببه دسبت آمبده ‪ boons‬شیوا‪ .‬با توجه به اتحاد شیوا و شباکتی‪ Sahasrar 2 ،‬کندالینی شاکتی )پارواتی( است و‬ ‫پروردگار از تمام انرژی‪ .‬ارزومند روحانی می بیند بببدن خببود را ‪ Kartikeya‬است‪ .‬و آنها گانش پروردگار دانا به عقل و‬ ‫به وضوح می توانیببد متببوجه آگبباهی الهببی تجلبی ‪ Brahmarandhra‬و در ‪ Vaishwanar Mahamaya‬سرشار با‬ ‫آسمانی شهد‪ .‬در ‪ denizens‬زمین و ‪ denizens‬درست مثل مظهر رودخانه گنگ‪ .‬همه این است که معادل عصاره سوما‬ ‫‪.‬علم معنوی هر دو سوما و شهد ‪ 2‬اشخاص از یک قد و قامت‬

‫وجود دارد یک نوع از مواد مغزی است در استخوان جمجمببه دیببده ‪ Sahasrar‬جایی که مغز انسان گفته شده است که در‬ ‫می شود واقع شده است‪ .‬اما عظمت واقعی آن بسیار گسببترده اسببت‪ .‬یکببی از بخببش هببای عمببده ای از آن بببه نببام "تاریببک‬ ‫خاموش و یا منطقه" که به منزله ‪ ٪87‬تا ‪ ٪93‬از ناحیه سر شده است‪ .‬منطقه سببکوت )یعنببی قشببر جببداری راسببت‪ ،‬جسببم‬ ‫و سیستم لیمبیک و غیره( طول می کشد تا فضا خیلی بیشتر از هر دو بخبش خودآگباه و ناخودآگباه مغبز قبرار ‪callojum‬‬ ‫داده است با هم‪ .‬مراکز قدرت الهی در این مناطق هستند‪ .‬علوم روانی فقط می تواند به ذهن خودآگاه و ناخودآگاه پژوهببش‪.‬‬ ‫‪.‬کامل فراتر کن خود را و رسیدن به ‪ superconscious‬این ذهن‬

‫کندالینی یوگا بسیار بخشی از یوگا هاتا‪ .‬هاتا یوگا به علم تانترا نزدیک تر است‪ .‬علببت آن ایببن اسببت کببه بسببیاری از اعمببال‬ ‫‪.‬که با آن می توانید به کسی حمله می کند و باعث سقوط او است ‪ Vashikaran‬و غیره ‪، Ucchatan،‬مانند موهان‬

‫‪ Tantrik‬هنگامی که رابرت فابین نماینده یک راز اسکاتلندیارد در آفریقا بود او را دیدم به طوری کببه بسببیاری از اعمببال‬ ‫‪ delved.‬در حال اجرا که منجر به مرگ بسیاری از مردم شده است‪ .‬او به عمق این وقایع در کتاب نوشته شده توسط او‬

‫از این رو تنها جنبه بی سر و صدا از این شیوه در درمان مستقیم دیده می شود‪ .‬بقیه یک راز نگه داشته بال چببرا کببه اگببر‬ ‫می شود‪ ،‬فقط می تواند منجر به فاجعه شود‪ .‬کببه بمببب کببه در خببرد کببوه ‪ charactered‬آن را به دست یک فرد بد اخلق‬ ‫بزرگ کمک برای ایجاد جاده ها نیز می تواند مورد سوء استفاده قرار می شود به خرد مدارس‪ ،‬بیمارستان ها و غیببره بببه‬ ‫طوری که به علت سقوط از دیگران است‪ .‬به همین دلیل برخی از شیوه هبای معنبوی یبک راز نگبه داشبته اسبت کبه آن را‬ ‫که در آن دمی خدایان و شیاطین بببا )‪ (Puranas‬نباید منجر به سقوط کسی‪ .‬داستان تان شدیدا از اقیانوس در اساطیر هند‬ ‫‪.‬یکدیگر وجود دارد نوتبوک اقیانوس به طوری که برای به دست آوردن ‪ 14‬جواهرات‬

‫لک پشت( است‪ .‬مفتول در اظهارات معنای( ‪ Kurma‬گودال تفاله در غار از مهبل )واژن( کندالینی صحبت شده است‪ .‬این‬ ‫مار به عنوان یک طناب به دائمببا و شببدیدا ‪ Merudand.‬نامیده می شد در واقع ‪ Mandarachal‬زیادی که در آن کوه‬ ‫چیزی را تکان دادن و بم زدن اقیانوس مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬این ایدا و پینگال از ‪ ½ 3‬دور شبیه مار است‪ .‬با توجه‬ ‫به تان شدیدا و چرخش انرژی زیادی آشکار می شود‪ .‬در بازی جنسی بیش از حد وجود دارد بسببیاری از تببان شببدیدا و در‬ ‫وجود دارد‪ .‬از آن هر دو شهد را به عنوان به خببوبی بببه عنببوان سببم )‪ (Pranas‬کندالینی یوگا تان شدیدا از نیروی حیاتی‬


‫یببک شببخص ‪ Vamachar Tantrik‬می تواند آشکار است‪ .‬اگر با سوء استفاده از این علوم مخفی می خواهم در شیوه‬ ‫دیگری را از بین می برد و سپس این بدان معنی است که سم آشکار کرده است و اگر آن را به درسببتی بببرای رفبباه کیهببانی‬ ‫استفاده شده است‪ ،‬آن را قطعا شهد‪ .‬مردمی مومن را استفاده مناسب از آن و مردان ناپسندیده از آن سوء اسبتفاده‪ .‬از ایبن‬ ‫‪.‬رو است که پنهان کردن آن ‪ /‬پوشش آن را مانند اندامهای تناسلی پوست یکی از سیاست وجود دارد‬

‫اولین بار است که شخص که تلش می کند تا او را از خواب بیدار و سببتوه آن شببخص اسببت‪ serpentess .‬حملت خواب‬ ‫به منظور نشان دادن معجزات و چون دیگران سقوط بسیاری از ‪ serpentess.‬سوء استفاده و باعث آزار و اذیت تحریک‬ ‫مردان احمق آن را سوء استفاده‪ .‬همچنین شور و شوق جنسی را تکمیل می و می تواند تبببدیل بببه هببرزه در آن پیببش روی‬ ‫‪.‬است‬

‫در کتاب هنری اسلو به نام "یادداشت های در فیزیولوژی معنوی" آن نوشته شده است که شور جنسی در مببردان و زنببان‬ ‫و پیش روی در این منطقببه بببه آن بسبتگی ‪ Merudand. laxness‬از نیمه پایین تر از ‪ sacrocarxial‬آغاز از منطقه‬ ‫دارد‪ ،‬در شور و شوق جنسی است‪ .‬زمانی که این منطقه می شود به تحریف هر کسی می تواند پر از شهوت با جنببس و یببا‬ ‫تببدیل شبدن ببه یببک خبواجه‪ .‬از ایبن رو متبون یوگبایی مقبدر اسببت کبه ایبن منطقببه بایببد از طریبق تمرینببات یوگبایی ماننبد‬ ‫قدرتمند ساخته شده است‪ .‬از طریق ‪ Padmasan‬و ‪ Chalini Mudra، Vajrasan‬شاکتی ‪Mooladhar Bandh،‬‬ ‫این روش از بیداری کندالینی جریان به مطرح شود به سمت بال‪ .‬اگر این را رعایت نکرده است‪ ،‬جریان می افتببد و بببه ایببن‬ ‫‪.‬ترتیب داوطلب کار یا مقام معنوی در سن بسیار جوان احساس ضعف سالمندان است‬

‫کندالینی کلمه به معنی "به نشستن در محوطه"‪ .‬مار زن باعث می شود یک محوطه و نشسته در آن‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫کاپوت آن بالتر است‪ .‬این قسمت جلو آن است‪ .‬او در آغاز در حال اجرا را از اینجا و بعد از بیدار شدن از خواب‪ ،‬می رود‬ ‫به کمال ‪ .Sahasrar Brahmarandhra‬سپس او را به ماده خاکستری می رود و در نهایت میله به سیستم فعال کننده‬ ‫مشبک است‪ .‬این عمل معنوی است در معابد شیوا را از طریق عکس ها و تصاویر مختلف شرح داده شده است‪ .‬کندالینی‬ ‫که در آن می یابد آب است‪ .‬فرم شیوا مانند که از کوه کایلش و دور مانند ‪ Shivling‬کریستال است‪ .‬این است تا در وسط‬ ‫قابلمه آب را تنظیم کنید‪ .‬نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از‬ ‫خدا که حجم از ادبیات علمی به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی‬ ‫‪ PLS‬ادبیات بازدید ‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com‬‬ ‫‪ /www.akhandjyoti.org http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب‬ ‫الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪ ESP، Nirvikalpa -‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا‬ ‫انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه‬ ‫شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪ (2‬اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر‬ ‫تجاری که با هدف تحقق رویای سن از رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی‬ ‫فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت‬ ‫هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا ‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن‬ ‫سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز‬ ‫‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی‬ ‫مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار ‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان‬ ‫اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا ‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬


‫بودن زندگی می کنند بیش از حد می نشیند توسط گذاشتن کندالینی است‪ .‬نتواند که چگببونه بسبیاری از چیزهبای کببه کنبترل‬ ‫خود را بر سنجش‪ .‬اما واقعیت این است که حتی می تواند به زانو در آوردن بدن خود را‪ .‬او فقط بار گناهان و اعمال مومن‬ ‫‪.‬همراه با نماز خود را به شانه ها‬

‫یکی از نتایج بیداری کندالینی‪ ،‬این است که حاشیه از "من بودن" بسیار کوتاه است‪ .‬او نباید ادامه خواب‪ .‬او بایببد خببود را‬ ‫بیدار انجام چنین اعمالی پارسا در جایی که مردم دیگر محدود شده توسط دیوار از خودخواهی بیش از حد بیدار‪ .‬آنهببا بایببد‬ ‫می رود به طببوری کببه بببه بببا خداونببد خببانه شببیوا ‪ Sahasrar‬دیگران را به راه رفتن در مسیر جایی که کندالینی بیدار به‬ ‫متحد وجود دارد شوند‪ .‬بنابراین شیوه های معنوی یک داوطلب کار یا مقام معنوی می تواند به بالترین قلببه هببای معنببویت‬ ‫‪.‬را لمس کند‬

‫فصل شانزدهم‬ ‫معنوی برای ایجاد جدید ‪PRACTISES‬‬

‫دیدن شرایط جهان او تصمیم ‪ Vishwamitra‬اسطوره شناسی هند( وجود دارد که زمانی که( ‪ Puranas‬یک توضیح در‬ ‫گرفت برای ایجاد یک جهان جدید آشفته بود‪ .‬به منظور به دست آوردن قدرت به ایجاد یک جهان جدید او انجام ریاضتهای‬ ‫شدید خورشیدی‪ .‬او در کار خود موفق شد‪ .‬اما به زودی به عنوان او تلش کرد به ایجاد یک جهان جدید دمی خدایان دعا‬ ‫برای متوقف کردن فعالیت های خود را از ایجاد‪ ،‬زیرا بسیاری از مشکلت خواهد بود که پس از نو ‪ Vishwamitra‬به‬ ‫‪.‬پیش رفتن در تلش خود موفق شد ‪ Vishwamitra‬خلق یک جهان جدید مواجه می شود‪ .‬دمی خدایان در توقف‬

‫این چیز جدیدی نیست تا آنجا که به ایجاد یک جهان جدید نگران است‪ .‬دولت خود را در حال حاضر قبل از ارائه‪ .‬این فراتر‬ ‫از آن قابل مشاهده است و روز به روز تجربه است‪ .‬اما قطعا وجود دارد‪ .‬قدرت آن شده است اما هیچ کدام بببه انببدازه کببافی‬ ‫‪.‬با آن‪ ،‬نقشه کل جهان تغییر خواهد کرد ‪ tampers‬شجاع هستند تا آن را اجرا کنید چون اگر یک‬

‫رقیب از یک اتم ضد اتم را که از ماده و ضد ماده و جهان و ضد جهان است‪ .‬وجود آن شده اسببت توسببط دانشببمندان مببادی‬ ‫پذیرفته شده است‪ .‬آن را در کنار ما مانند سبایه از ببدن مبا ببه راه مبی رود‪ .‬ماننببد آن اسبت ‪ ،2‬سبینی هببای ببباری‪ ،‬از یببک‬ ‫مقیاس وزن و مانند ‪ 2‬چر خ از یک چرخه متعادل کننده شده و در نتیجه از جهان قابل مشاهده است‪ ،‬از زمببان بسببیار قببدیم‬ ‫باقی مانده است‪ .‬این به دلیل این است که اشیاء بر روی محور خود را بچرخانید و بببه وضببعیت فببردی خببود بوسببیله کلببون‬ ‫‪.‬محکم کردن‪ .‬ترتیب جهان همچنان مانند قبل در آن واحدهای کوچکتر دور قدرت بیشتر می باشد‬


‫هر زمان که ما می بینیم پیچش در آب‪ ،‬طوفان‪ ،‬یکی در باد‪ ،‬سیاه چبباله هببا در جهببان هسببتی مببی دانببد کببه برخببی از قببدرت‬ ‫مخالفت با مانع جریان عادی باعث چنین صحنه شگفت انگیز است‪ .‬اگر دیگری جریان راست‪ ،‬بدون نیاز بببه هببرج و مببرج‬ ‫ماننببد یببک ‪ gyrates‬وجود دارد‪ .‬هنگامی که در آبشار‪ ،‬جریان آب به سمت پایین و موی چتری بببر روی زمیببن‪ ،‬حببتی آب‬ ‫‪.‬جریان گردابی است‬

‫در نتیجه بروز وبرو می کند که مستقیم به غیر مستقیم وجود دارد‪ .‬یکی می تواند انرژی شدید در طوفان سنج هنگامی کببه‬ ‫ساختمان های بلند‪ ،‬شکستن تخته سنگ‪ ،‬جزایر و غیره قایق واژگون در پیچش رودخانه آنها را سببرنگون و در پیچببش از‬ ‫کشتی های بزرگ اقیانوس واژگون و زیر آب به خاک سپرده شد‪ .‬در فضای اینببتر سببتاره ای سببیاه چبباله هببا ماننببد برمببودا‬ ‫‪.‬ارائه وسایل نقلیه هوایی‪ ،‬وسایل نقلیه آب را به جز‬

‫نیروی گرانش زمین را همراه با نیروی مغناطیسی آن است که با توجه به حرکت شجاعانه یببا چرخشببی نیسببت‪ .‬امببا اعتقبباد‬ ‫این است که هنگامی که اشیاء مانند ضد جهان )موازی جهان( می چرخد‪ ،‬این ‪ 2‬نیروهای آشکار است که نه تنهببا چرخببش‬ ‫زمین است‪ ،‬اما ایجاد یک پوشش محافظ بر روی آن‪ ،‬به طوری که اشعه از فضای اینببتر سببتاره ای را سببورا خ و وارد جببو‬ ‫‪.‬زمین است‬

‫همانطور که در حال حاضر این نیروی ضد مثل یک سایه است‪ ،‬اما فرض کنید که در این ضد جهان می آید جلو و جهان در‬ ‫حال حاضر ما تبدیل به سایه‪ ،‬وضعیت خواهد بببود بببه طببوری کببه همببه چیببز جدیببد خواهببد بببود‪ .‬اشببیاء مببادی خواهببد بببود‪،‬‬ ‫‪.‬موجودات جدید‪ ،‬انسان خواهد بود جدید و شخصیت و روند کلی از زندگی بیش از حد خواهد شد جدید‬

‫آیا این امکان دارد؟ حقیقت این است که هیچ یک از مرد بیشتر است‪ .‬درست است که خدا مرد را آفرید‪ ،‬اما حتی این قاعببده‬ ‫اشتباه است که انسان خدا است‪ .‬به غیر از انسان هیچ موجودی دیگر وجببود خببدا را مببی پببذیرد‪ .‬مببرد تنهببا درک خببدا و در‬ ‫نتیجه نام خدا و فرم با توجه به ظرفیت تخیل خود آفریده شده است‪ .‬یکی است به قبول آن مرد است که شاهزاده از خدا بببه‬ ‫‪:‬در هر ‪ Vyasji‬عنوان مشاهده‬

‫‪.‬من به شما یک راز بگویم که هیچ کس بیشتر از انسان در تمام کیهان است‪ .‬این کامل درست است‬

‫بسیاری از زمین سیاره ما تغییر محور آن است‪ .‬اما اگر یک اندازه گیری آن را به درستی و برخی از انسان می رود وجود‬ ‫دارد به طوری که به آن حمله با مشت خود را‪ ،‬زمین مدار خود را تغییر داده و فقط ببه عنبوان جببایی کبه امببروز یبک سببال‬ ‫‪ 365‬روز )یک روز ‪ 24‬ساعت( را به منزله‪ ،‬باقی نخواهد ماند آن را به عنوان تبدیل خواهببد شببد و بیشببتر و یببا کمببتر‪ .‬نببه‬ ‫تنها این‪ ،‬اما حتی درجه حرارت افزایش خواهد یافت ‪ /‬کاهش دهد و به این وضعیت تبدیل خواهد شد بسیار پر هرج و مرج‬ ‫‪.‬است‬


‫اگر یکی از ناخالص انرژی بدن می تواند به دستیابی به بسیار‪ ،‬اگر قدرت آگاهانه خود است که بببی نهببایت شببدید از قببدرت‬ ‫‪.‬بدنی باعث می شود یک حمله خاص با همه قدرت خود‪ ،‬نمی توانم بگویم چه تحول فوق العاده امدن‬

‫این است که اگبر تلش امبروز بخواهبد یبک دگرگبونی در آفرینبش جهبان مبادی نیسبت‪ .‬در واقبع‪ ،‬آن را تنهبا بخواهبد یبک‬ ‫دگرگونی در شرایط معاصر می باشد‪ .‬چگونه این شرایط را به بازی مبی آینببد و چگببونه مببی شببود آنهببا را تغییبر دهیببد؟ در‬ ‫حالی که عمیقا در این سوال منعکس کننده آن را بیهوده به تجزیه و تحلیل وقایع مواد‪ .‬غواصی به ایببن سببوال متببوجه مببی‬ ‫شود که شرایط خارجی هستند در نتیجه و بازتابی از وضعیت روانی مببا مببی باشببد‪ .‬ذهببن خواسبته هببا را تحببت تبباثیر قبرار‪.‬‬ ‫خواسته های ما را وادار به در جهان خارجی عمل می کنند و تمام این عملیات را بببا هببم ایجبباد شببرایطی در جهببان خببارجی‬ ‫‪.‬است‪ .‬بنابراین ذهن علت ریشه ای که باعث ایجاد شرایط خارجی در جهان است‬

‫از این رو مناسب است فکر می کنم که اگر شرایط امروز در حال تلش و سپس در آن را تغییر دهید برای بهتر شببدن روان‬ ‫از تمام تمدن انسانی خواهد شد که برای بهتر تبدیل می شود‪ .‬راه حل دنیوی آن در حال پخش است آموزش مستعد امببا ایببن‬ ‫است که یک راه حل بسیار توخالی است‪ .‬وقتی کسانی که ستودن اخلق‪ ،‬مذهب‪ ،‬میهن پرستی‪ ،‬حببس و غیببره وظیفببه خببود‬ ‫در زندگی خود و سپس واضح است که آموزش و پرورش روانی نصف کامل است‪ .‬در آن نیز وجود ‪ untowardly‬رفتار‬ ‫دارد یک لیه پوشش است که باعث ایجاد قد واقعی شخصیت فرد است‪ .‬هنگامی کببه کسببانی کببه از زنببدانی کببردن مجرمببان‬ ‫خود را به ر خ کشیدن مجرم هستند‪ ،‬آشکار است که تنها دانش نظری می تواند به یک فرد تبدیل نمی‪ .‬از آنجا که این مرکز‬ ‫است که تبدیل به یک فرد چیز دیگری است و آن این است روان )ذهن( است که روح درونی نیبز نامیببده مبی شببود‪ .‬ببدن و‬ ‫متعلقات دیگر از قدیسین بزرگ بزرگ توسط خود نیست‪ ،‬اما به دلیل عظمت روح و روان خود را بالتر از دیگران در قد و‬ ‫قامت ایستاده است‪ .‬هر کدام که بدان معنی است که آنها در اعتماد به نفس بال مانند برگزار می شببود نیبز اببزار اساسببی از‬ ‫‪.‬تحول دوران است‬

‫اگر این سوال را از یک یا دو نفر بود‪ ،‬آنها می توانند از طریق فریب‪ ،‬فشار‪ ،‬مشاوره و دیپلماسی تبدیل شده اسببت‪ .‬امببا در‬ ‫جایی که تغییر سرنوشت از ‪ 500‬کرور افراد از جهان‪ ،‬است که در آن تحول از افراد مختلف مادر زبان‪ ،‬شرایط مختلف‪ ،‬از‬ ‫شخصیت های مختلف روانی از سنت های مختلف وجود دارد وجببود دارد‪ ،‬دشببوار اسببت کببه چگببونه آن را مبی شببود از آن‬ ‫برای وادار بال ویژگی های روانی در روان خود و همچنین آنهببا را تشببویق بببه جببذب آرمببان در زنببدگی‪ .‬ایببن مشببکل اسببت‬ ‫‪.‬نیست به سنجش این همه‬

‫برای یک کار بزرگ نیاز دارد به جای قدرت الهی محدود بشر تلش می کند‪ .‬تحت فشار انسان نیروی انسانی می توانببد در‬ ‫بسیاری از گفت‪ :‬بله‪ ،‬اما کمیاب است به روح درونی خود را برای بهتر شدن تغییر دهید‪ .‬در شرایط واقعی‪ ،‬می توان آن را‬ ‫به نام سنگ بنای تحول دوران است‪ .‬زمانی که شرایط هیچ را می توان با دیکتاتوری خشن از راه حل های سطحی و غیره‬ ‫کنترل می شود‪ ،‬حتی آنها قبول شکست در مقابل چاپی روانی خود انسان و به این ترتیب تا به حال با آنها سازش‪ .‬بنابراین‬ ‫چه دشوار است تان شدیدا و تحول روح درونی همراه با آن را بسیار پیچیده است‪ ،‬بسیار دشوار است‪ .‬اما آن را مستعد بببه‬ ‫و ‪ Satyug‬به ‪ Kaliyug‬خاطر داشته باشید که هیچ چیز دشوار است و یا برای خدا غیر ممکن برای رسیدن به‪ .‬او تبدیل‬ ‫و غیره به او کمک می کند ‪، Vritrasur‬او خرد استکبار شیاطین مانند روان ‪ Tretayug.‬ایجاد یک حکومت اخلقی در‬ ‫برای غلبه بر سختی های خود را دارد‪ .‬او غرق گشته ‪ Sugreev‬و ‪ Sudama، Vibheeshan‬تا مردم های فقیر مانند‬ ‫نابودی جهان( و از آب همه فراگیر او ایجاد یک دنیببای جدیببد اسببت‪ .‬غیببر( ‪ Pralaya‬شکست خورده دمی خدایان در غار‬ ‫ممکن است اگبر او بباعث آشبوب و هبرج و مبرج در روح و روان انسبان هبا ببه طبوری کبه ببه تقبویت شبکوه از تفکبر و‬ ‫دیدن مهببارت هبای هنبری خببود را القببا سبیارات‪ ،‬سبتارگان و ‪ wonderstruck‬شخصیت خود را درخشان‪ .‬تنها می تواند‬


‫غیره در فضای اینتر ستاره ای آویزان و همچنین چرخش ‪ /‬سببیر در آن اسببت‪ .‬از ایببن رو هرگببز بببه آن فکببر مببی کنببم غیببر‬ ‫‪.‬ممکن است فضل خدا به کمک انسان را از ایمان را در تحولت مطلوب‬

‫در این روز هیچ مشکلی برای مردم عادی وجود دارد‪ .‬آنها تمام شبب را خبواب‪ ،‬کبار را ببرای تمبام روز‪ ،‬خنبده زمبانی کبه‬ ‫وضعیت مطلوب و ضجه و زاری کردن است هنگامی که شرایط وخیم‪ .‬راست از تولد تا مببرگ آنهببا را در همببان خببانه و بببا‬ ‫کسانی که در بستگان بسیار یا دوستی و یا جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق‪ ،‬تقویت نفوذ بیگانه در مملکت‪ ،‬مخالفت‬ ‫ساکن است‪ .‬اما کسانی که دوربین هستند‪ ،‬که بهتر از قورباغه در چاه‪ ،‬زمانی که آنها را از طریق دوربیببن دوچشببمی آن را‬ ‫‪.‬دشوار است به تجسم چگونه ابرهای تیره از ترور در سراسر بشریت جهان جمع شده بودند‬

‫نگاهی به عنوان مثال‪ .‬شرایط‪ ،‬هر یک از آنها به گونه ای است که تلش می کند تا آنها را از طریق عبادت تصویر درمببان‬ ‫هنوز هیچ آغاز یا پایان برای راه حل درست آن وجود دارد‪ .‬چگونه می توانید یک قفل تا کارخانه های بزرگ؟ چگونه مببی‬ ‫توان از آلودگی است که در حال افزایش به صورت روزانه باید بر طرف شود؟ چه کسی خواهد شببد انفجببار از سببلح هببای‬ ‫اتمی متوقف شود‪ ،‬روند وخیم راکتورهای اتمی و چگونه می توان افزایش سطح تشعشبعات مصبون داشبته اسبت؟ چگبونه‬ ‫می توان ترتیبات شما را برای مردان در یک جزیره و زنان در دیگر جزیره زندگی می کنند به طبوری کبه ببرای جلبوگیری‬ ‫از انفجار جمعیت؟ چگونه می توان مردان ‪ /‬زنان که با هم زندگی می کنند متقاعد می شود که آن را بسیار خطرنبباک بببرای‬ ‫ادامه مولد کودکان؟ چگونه زمین می تواند مانند نوار لستیکی کشیده به طوری که برای افزایش اندازه آن و در نتیجه حل‬ ‫مشکلت ناشی از کمبود مواد غذایی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬سرپناه؟ از کجا می توانم از معلمان که با پرسیدن بچه ها را به موضببوعات‬ ‫دیگر آنها را تشویق به یادگیری هنر زندگی و احساس وظیفه صالح نسبت به جامعه و کل جهبان را پیبدا کنبم؟ چگببونه مبی‬ ‫توان از جمله مراکز درمانی باز است که به دنبال مادر طبیعت است که با دادن آموزش‪ ،‬کنترل ذهن‪ ،‬تشویق بیماران بببرای‬ ‫درمان بیماری های خود و همچنین جلوگیری از آنها؟ چگونه می تواند مانند یک قرارداد اجتماعی به وجود آمبده اسببت ببه‬ ‫طوری که از ظلم و ستم‪ ،‬سرکوب‪ ،‬آدم ربایی و نگرش مادی آزاد است؟ مردم چگونه با عشق همزیسببتی و امببوال یکببدیگر‬ ‫را به اشتراک بگذارید؟‬

‫به منظور راست که وارونه یک قدرت عظیم لزم است که الهی و انسانی است‪ .‬چگونه می توان آن را فعببال و جمببع آوری‬ ‫شده است؟ چگونه می توانید آن را به صورت مناسب برای رفاه تمدن انسان مورد استفاده قرار گرفته است؟ این یببک کببار‬ ‫‪.‬عظیم است‪ .‬بزرگترین مشکل نهفته است در مثبت تغییر جهت از زندگی از شخصیت های قدرتمند است‬

‫این که آیا آن را ثروتمند و یا کسانی که در قدرت است‪ ،‬چه آنها کببه نویسببندگان و رهببران معنببوی‪ ،‬همببه در مسببیر اشببتباه‬ ‫هستند‪ .‬آنها صحبت سطحی در مورد خدمت به همه اما هنوز آنها را تنها در تلش خودخواهانه درگیر است‪ .‬اگر از پتانسیل‬ ‫به قله های بلند کارگردانی‪ ،‬در صورتی که تشویق به کار برای اهداف معنوی به ‪ demeaned‬این افراد از وضعیت کنونی‬ ‫‪.‬جای تلش خودخواه و سپس جو را می توان قطعا خالص‬

‫با توجه به علوم معنوی است فقط یک درمبان و اینبترنت اکسببپلورر ریاضبتهای سبخت وجبود دارد‪ .‬ببا ایبن قببدرت بببود کبه‬ ‫موفق در آوردن ‪ Bhageerath‬یک جهان جدید را ساخته بود‪ .‬آن را با این قدرت توبه و طلب بخشایش که ‪Brahmaji‬‬ ‫شببیطان آنهببا را بببه توسببل بببه کمببک ‪ Vitrasur‬رودخانه گنگ مقدس از آسمان به زمین است‪ .‬وقتی دمی خببدایان توسببط‬ ‫بببزرگ پببر از ‪. Parshuram‬در غلبه بر سختی های خود را مورد آزار و اذیببت قببرار گرفتنببد ‪ Dadhichi‬سخاوتمندانه‬


‫و دیگببر ‪. Maharshi Dayanand‬ریاضتهای شدید‪ ،‬دوباره و دوباره شکست خورد مردان ننگین بر روی زمین است‬ ‫‪.‬قدیسین بزرگ به شدت مخالف بود و سنت های ناپسندیده است‬

‫اگر در حال حاضر هر گونه تغییر و تحول عظیم را به محل‪ ،‬آن را تنها بر اساس قدرت ریاضت باشد‪ .‬قببدرت اراده کیهببانی‪،‬‬ ‫قدرت میل و قدرت عمل است که به افراد شخصیت با قدرت می تواند به موفقیت مورد نظر را به راحتی جذب کند‪ .‬در میببان‬ ‫ساکن و کمک می کنببد تببا در افزایببش ‪ Mooladhar‬همه قدرت بشر‪ ،‬کندالینی شاکتی عالی است‪ .‬در منطقه تناسلی چاکرا‬ ‫تبار یکی از‪ .‬این است که قطعا جای تعجب است که با کمک از صرف یک قطره از مایع منی یک زندگی جدید به وجود مببی‬ ‫‪.‬آید‪ .‬اما این فقط به مرز بدن محدود می شود‬

‫هنگامی که این قدرت از طریق شیوه های معنوی است که همه فراگیر در جهببان هسببتی سبباخته شببده اسببت و سببپس آن را‬ ‫حببالت روانببی تمببام افببراد را ببه عنببوان آن را بببه چیببزی بببزرگ اسببت‪ .‬ایببن مببی توانببد یببک دوران و تبببدیل ‪ turvys‬درهم‬ ‫ایجاد یک جهان جدید را دوست دارم‪ .‬تاریخ می گوید که به دلیل حمله از این برق حیاتی‪ ،‬ژن بیش از حد ‪Vishwamitra‬‬ ‫‪. Rishi Balkhilya‬شیاطین از خانواده روان تبدیل شده بود ‪ Pulastya Rishi‬می تواند به جهش‪ .‬همه کودکان بزرگ‬ ‫یک کودک از پدر و مادر های شیطانی بود‪ ،‬اما به محض این که او در آن متولد شد‪ ،‬او را منحرف از آن جو و شیر درخت‬ ‫‪ Rishyanuk‬همببه میمببون منطقببه ‪ Tretayug‬شببد‪ .‬در ‪ Rishi‬انجیر هندی نوشید‪ .‬بنابراین او با این شیر تغذیه بببود و‬ ‫بزرگ از مردان بزرگ است‪ .‬در بروز چنین فعببال شببدن ‪ imbibed‬توسط دادن تا تمایلت وحشی خود را اخلق و مهارت‬ ‫نیروی حیاتی است که در محل کار است‪ .‬این نمونه ها که روشن شدن امید در تماس با مببا در مبورد تحبولت عصببر اسبت‪.‬‬ ‫خداوند موجودات زنده را ایجاد کرده است‪ ،‬اما همراه با آن از جمله نیروگاه کندالینی )قدرت الهی مار( شاکتی در شبباهزاده‬ ‫وجود دارد به نام انسان است که چنیببن فببردی نببه تنهببا محببترم بلکببه بببه ایببن اسببت کببه او دارای توانببایی لزم بببرای تبببدیل‬ ‫ابزار می تواند تنهببا یببک فببرد در آغبباز ایببن ‪ Devatma‬شخصیت از همه موجودات زنده است‪ .‬برای بیداری کندالینی هند‬ ‫‪.‬وجود‪ ،‬همه در آن شریک هستند‪ .‬این بیداری قدرت نیز می تواند یک تحول دوران را القاء کنند‬

‫فصل هفدهم‬ ‫تحول کندالینی یک ملت ‪MODE OF‬‬

‫است که با وجود همه فراگیر بودن به طوری که می توانید آن را پرستش ‪ Savitri‬کندالینی )قدرت الهی مار( قدرت ظریف‬ ‫در صورت گرما و نور است ساخته شده ‪ Savitri Mahashakti‬می کند آشکار نیست‪ .‬یکی از استفاده ناخالص و عادی‬ ‫از هستی است در حال حاضر در ‪ Savitri‬است‪ .‬استفاده فوق العاده آن است که در ایجاد زندگی است‪ .‬اصل دانه از شاکتی‬ ‫جریان ‪ Dhatus، 7 Jihvas، 7 Gargs، 7 Bhuvans، 7 Ashwas، 7‬بدن انسان بیش از حد‪ .‬مانند ‪ 7‬چاکراها‪7 ،‬‬ ‫شاکتی به عنوان ‪ 7‬رنگی ‪ 7‬اسب از خورشید نیز قابل درک باشد‪ .‬با کمک آن جهان ایجاد شده است‪ ،‬تبلیغ و تبدیل شده‬ ‫‪.‬است‬


‫با توجه به اخبار به خوبی شناخته شده را از طریق رسانه های مختلف از شیوه های معنوی تنها کندالینی یک فببرد خبباص‬ ‫را بیدار و با قدرت اراده خود را‪ ،‬نیروی حیاتی می تواند وظایف است که می تواند هرگز به راحتی از طریق قدرت بببدنی و‬ ‫مناسک مذهبی انجام انجام دهد‪ .‬در بدن انسان‪ ،‬بسیاری از اصول دانه نامحدود است که هنگامی که تکامل یافته باعث مببی‬ ‫‪ /‬نیروگاه درخشندگی و اساس ریشه لعنت ‪ Sidhas، Supermen،‬شود که مرد فوق العاده ای وجود دارد‪ .‬آنها به عنوان‬ ‫شمارش شده است‪ .‬انجام کارهای عظیم است که آنها فقط می تواند توسط یک موجود الهی انسانی اعدام است‪ .‬او ‪boons‬‬ ‫‪.‬در عرض وظایف ایجاد و تخریب در چنین راهی است که آن را تنها می توان به نام های شگفت انگیز عمل می کند‬

‫این همه در مورد موفقیت فردی است‪ .‬معمول خودخببواهی در انسببان همیشببه سببرریز اسببت‪ .‬او فقببط از خببود را جلل خببود‬ ‫افزاید ‪ / boons‬تبختر‪ ،‬نشاط‪ ،‬جسارت و شهرت فکر می کند‪ .‬بهشت و رستگاری نیز در این دسته می آید‪ .‬با دادن نفرین‬ ‫به تنها و ارضا نفس ‪ . 1‬در این روش بیداری کندالینی در میبان آزمبایش هبای ببه خبوبی شبناخته شبده مبی آیبد زیبر پرچبم‬ ‫‪.‬پیشرفت فردی تنها است‬

‫ببباقی نمببی مانببد تنببگ و )‪ (I‬هماهنگ بیداری کندالینی تجربه بال و مسطح از روح است‪ .‬در اینجببا نفببس ارزومنببد معنببوی‬ ‫نامحدود می شود‪ .‬هر چه او می کند یا فکر مببی کنببد مببی توانببد منجببر بببه رفبباه ‪ pervasively‬محدود شده است‪ ،‬اما همه‬ ‫جهان‪ .‬او نیز به نگرش خود را از "جهان است روح مببن" و "جهببان اسببت خببانواده مببن" رسببیده و بببه ایببن ترتیببب تمببام‬ ‫خواسته های خود را برای رفاه جهان استفاده از تنها‪ .‬او هیچ چیز از سمت چپ با او تماس خود را‪ .‬او است کببه دوگببانگی‬ ‫دوگانگی( پست به بال ادغام ادغام شده است‪ ،‬خواسته به حساسیت تبدیل خواهد شد و فکر مببی کنببم و عمببل( ‪ Advait‬به‬ ‫برای جهان خوب بودن تنها‪ .‬او تنها یک میل و ای است که برای دیدن گل گل و میوه های لذیذ صلح و برادری در این ببباغ‬ ‫‪.‬به نام جهان است‬

‫نزدیک لرد ویشنو او فقط یک سوال پرسید و این زمانی ببود کبه شبرایط تلش دنیبوی را ببه ‪ Devarshi Narad‬هرگاه‬ ‫است‪ dukha taptanam praninam artanashanam" .‬سوترا بله" ‪ Rishis:‬نوبه خود صلح آمیز است‪ .‬تمایل‬ ‫ریاضتهای از قدیسین بخشنده مهربان است فقط برای دیگران )جهبان( خبوب ببودن‪ .‬پسبتی باسبتان اسبت‪ .‬ایبن ببه دلیبل از‬ ‫دوران گذشته غم انگیز که انسان تبدیل شده است خودخواه است‪ .‬در طول این زمان این بود که شیوه هببای روح معنببوی و‬ ‫را بببه شببکل از خودخببواهی ‪ Sidhis‬اهداف برای ارضای تمایلت فردی خودخواه بودند‪ .‬امروز‪ ،‬در این منطقه از خواسته‬ ‫ذهن باریک است‪ .‬اما هرگز نباید فکر می کنم که تمام شود و در پایان از تمام زندگی‪ .‬شاید به عنوان یک استثنا معنویت و‬ ‫‪.‬فعالیت های رفاه کیهانی امروز زنده هستند و حتی در حال حاضر آن را به ما می دهد نگاه اجمالی از وجود ابدی آن‬

‫‪ Shantikunj،‬در ‪ 3‬سبال گذشبته در حببالی کببه تبوجه از شبرایط حببال حاضبر‪ ،‬تمبام شبیوه هببای خبباص معنببوی اعبدام در‬ ‫هند( را می توان فعال ملی و جهان کندالینی )قدرت الهی مار( نامیببده مببی شببود‪ .‬تشعشببع آتببش در نزدیکببی( ‪Haridwar‬‬ ‫مجاورت آن است‪ .‬بارها و بالتر از این بیشتر فاصله کمتر حرارت آن تجربه است‪ .‬در به همان شیوه دوباره بیداری انرژی‬ ‫نفوذ خود در این کشور را ‪ Saptadhara.‬هند( در نزدیکی منطقه( ‪ Haridwar‬باستانی در حال وقوع است در ‪Rishi‬‬ ‫از نظر مجاورت دیده می شود به شدت و به سرعت در حال‪ .‬اما به عنوان افزاید به فاصله خواهد شد تا نفوذ به آرامی امببا‬ ‫مطمئنا به درک‪ .‬اولین اشعه طلوع آفتاب در آب دیده می شود‪ .‬در ابتدا نگاهی اجمالی آن است که برای اولین بببار بببر روی‬ ‫قله های کوه ها و شاخه های فوقانی درخت دیده می شود‪ .‬سپس به آرامی نببور خببود را تبابش در همبه جببا‪ .‬در کبل آسببمان‬ ‫کنببدالینی ‪ Mahaprajna‬گسترش می یابد و از قله کوه به دشت های صاف شده گسترش می یابد‪ .‬در راه همان است کببه‬ ‫است که در این ‪ 3‬سال فعال خواهد شد برای اولین بار در هند دیده می شود‪ .‬و به آرامی اما مطمئنببا آن را بعببدا در سراسببر‬ ‫جهان پخش شده است‪ .‬تحول است که برگزار خواهد شد به دلیل نفوذ خود را در زمینه های مختلف به روش هببای مختلببف‬


‫دیده می شود‪ .‬این فقط یک احتمال نیست‪ ،‬بلکببه یببک واقعیببت قطعببی اسببت‪ .‬در دوران باسببتان‪ ،‬بیببداری در جهببان و کشببور‬ ‫شده بود به دست آورد‪ .‬حتی در آن زمان یک دگرگونی کل جهان وجود دارد‪ .‬همه شرایط ‪ Vishwamitra‬کندالینی توسط‬ ‫خیلی بهتر تبدیل کرده بودند‪ .‬و از این پس این دقیقا همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد‪ .‬آب گنببگ اسببت امببروز توسببط‬ ‫است که حببذف ‪ Manasi Govardhan‬دولت تمیز‪ .‬هند با استفاده از مقدار زیادی از پول است‪ .‬حتی خاک در پایه گنگ‬ ‫شده است و آن را با آب تمیز پر شده است‪ .‬در به همان شیوه در حال حاضر زمببان بببرای مببا بببرای غلبببه بببر تمببام عناصببر‬ ‫نامطلوب در جهان به طوری که به طور کامل آن را پاک می باشد‪ .‬هدف ما از فعال سازی کندالینی است برای ساخت جهان‬ ‫باورهببای ‪ inethics،‬زندگی می کنند یک زندگی آرمانی است و فقط چند نفر محدود نشده است‪ .‬جهان نیاز بببه آزاد از قیببد‬ ‫‪.‬کور‪ ،‬سنت های کور و عناصر نامطلوب است‬

‫چگونه این تحول صورت می گیرد؟ پاسخ این است که ما باید تمام خاک جهان ریشه کن شده است‪ .‬در واقع هر ناراحتی را‬ ‫‪.‬در راه ما اجازه می آیند با این حال ما در آستانه ماه مارس در تلش ما این است‬

‫قبل از بازی با کودک در دامان او یک مادر است برای تحت دردهای تولد در حالی که ارائه نوزاد خود و در آن زمان خببون‬ ‫می شود گرم است‪ .‬در حالی که تمیز کردن ناودان کثیف بوی ناپاک در تمام جهات گسترش می یابد‪ .‬هنگامی که یک جوش‬ ‫بر عمل‪ ،‬ماده سمی است منتشر می شود‪ .‬در مورد داروهای هومیوپاتی آن گفته شده است که آن را برای اولین بار موجب‬ ‫تحریف درونی از این بیماری به بیرون آمدن از بدن و سپس شروع به درمان این بیماری از ریشه های بسببیار اسببت‪ .‬قبببل‬ ‫از ساخت یک ساختمان به وضع یک شرکت پایه بنیاد در اعماق زمین است‪ .‬قبل از رنگرزی پارچه به رنگ های مختلببف‪،‬‬ ‫آن را ابتدا کامل تمیز شود‪ .‬این فعالیت بسیار در روز گذشته قببل از کنبدالینی در سراسبر کشبور و در سراسبر جهبان فعبال‬ ‫شده است‪ ،‬دیده می شود‪ .‬بدون ریشه کن تحریف‪ ،‬نفرت‪ ،‬ماتریالیسم‪ ،‬تکبببر‪ ،‬اخلق بببد اخلق‪ ،‬افکببار بببد مببی تواننببد تفکببر‬ ‫جدید ایجاد نکرده است‪ .‬از این رو اگر در روز گذشته است برخی از تخریب شاهد وجود دارد‪ ،‬به درک که هری پبباتر ببرای‬ ‫اولین بار خیس کردن گل‪ ،‬ضرب و جرح آن را با چوب و با پاهای خود است که آن را لگبدمال‪ .‬و ببالتر و ببالتر‪ ،‬دادن گبل‬ ‫گلدان در کوره های داغ‪ .‬در نو از ایجاد این دوره‪ ،‬این ‪ bakes‬به شکل یک گلدان بر روی یک چر خ دوار‪ .‬بعد او همچنین‬ ‫روش بسیار مورد استفاده است به طوری که در مورد تحول در سراسر جهان به ارمغببان بیبباورد‪ .‬هیچکببس نبایببد ناامیببدی‬ ‫‪.‬زمانی که آنها ویرانی و فجایع در جهان‬

‫باعث می شود داروهای گرانبها و بالتر از خرد کردن سبزی با هاون و دسته هاون نیز آنها را گببرم ‪ Vaidyaraj‬هر گاه‬ ‫در آتش فروزان است‪ .‬این فعالیت به نظر می رسد که هر چند از گیاهان هستند که به پبالپ زد هنبوز نتایبج آن بسبیار مفیبد‬ ‫است‪ .‬این پا برای اولین بار از آینده ای روشن است‪ .‬قبل از اینکه دانه تبدیل به یک درخت آن در زمیببن فاسببد‪ ،‬بعببد از آن‪،‬‬ ‫آن را تبدیل به نهال و سپس تبدیل به گل تحمل درخت و میوه است‪ .‬با از بین بردن سنت های گذشته نامطلوب جهان امروز‬ ‫‪ remould.‬باید آن را به گونه ای که دید مستقیم از شکوه انسان‬

‫شکسته شده و ساختمان ‪ hutments‬با توجه به شروع بادهای موسمی می بیند خاک در همه جا‪ .‬با توجه به باد و باران‬ ‫های بزرگ به زمین خاک یکسان شده است‪ .‬اما در یک زمان بسیار کوتاه تخت رودخانه خشک با آب باران پر شده اسببت‪.‬‬ ‫زمینه های کشاورزان شکوفه ببا سبببزی در همببه جببا‪ .‬آن زمببان کببه ببا ‪ 21‬مطببابقت دارد خیابببان قبرن در جببایی کببه فرهنببگ‪،‬‬ ‫پیشرفت و شکوه تمام جهان را مشاهده کنید‪ 13 .‬سال گذشته از ‪ 20‬قرن هفتم خواهد بود پر از نزاع و فجایع است‪ .‬در طببول‬ ‫فصول بارانی دیوار از زمینه شکستن است و جاری شدن سیل وجود دارد رودخانه ها‪ ،‬رودخانه ها و غیره یکی بایببد درک‬ ‫کنند که از ‪ 13‬سال گذشته از ‪ 20‬قرن هفتببم از این نوع که در آن ابرهای تیبره در آسببمان‪ ،‬کبه در آن رعبد و ببرق وحشببت و‬


‫همه جمع شده بودند و وقایع نامطلوب ر خ داده است‪ .‬اما در نهایت این ابرهای تیره غببم انگیببز تنهببا در زمببان آینببده خببوب‬ ‫‪.‬منجر شود‪ .‬هر وضعیت وخیم فقط می توانید نتایج خوب را بعد از آن به من بدهید‬

‫انسان در جهان است‪ .‬و واکنش آن است که همیشه با آن مواجه می شود‪ .‬اما قانون الهی کامل متفاوت اسببت‪ .‬در آن بببرای‬ ‫اولین بار جو ایجاد می شود‪ .‬و در نتیجه موجودات‪ ،‬افراد و اشیاء توسط آن را تحت تبباثیر قببرار مببی‪ .‬در سببرما خببود وقببت‬ ‫خود را مستعد‪ ،‬حرارت‪ ،‬بادهای موسمی ایجاد فضای خود را‪ .‬به راحتی مبی توانیببد تباثیر از فصبل پباییز و بهببار را ببینیبد‪.‬‬ ‫تحول عصر بیش از حد می تواند به عنوان یک فعالیت الهی شبیه ببه تغییببرات فصبلی قابببل درک باشببد‪ .‬اینجببا جببو نببامرئی‬ ‫‪.‬ظریف نقش عمده ای دارد‪ .‬در آن اصول بی اثر و آگاهانه تحت تاثیر قرار گرفتن‬

‫تاثیر بیداری ملی و جهان کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( دیده می شود زمانی که آن را ماده بی اثببر‪ ،‬موجببودات‪ ،‬مببردان‬ ‫و شرایط را تحت تاثیر قرار می‪ .‬خاک تبدیل خواهد شبد ببارور‪ ،‬سبنگ معبدن مببواد معببدنی ببا نسببت هبای حفباری خبود را‬ ‫افزایش همراه خواهد شد‪ .‬سنگ معدن و مواد معدنی خیلی بیشتر خواهد بود در وزن نسبت بببه آنچببه انسببان در واقببع نیبباز‬ ‫به‪ .‬وجود خواهد داشت هرگز کمبود نفت خبام اسبت‪ .‬مبواد شبیمیایی در مقبادیر ببزرگ در دسبترس مبی باشبد‪ .‬انسبان نمبی‬ ‫خواهد که به رنج سخت برای رشد درختان‪ ،‬گیاهان و غیره با توجه به حرکات مادر در طبیعت آنها را به خودی خببود رشببد‬ ‫می کنند‪ .‬هیچ کمبود آبراه وجود خواهد داشت‪ .‬دوباره سبزی از جنگل مثل زمان باستان تا چیببز بببی ارزش اسببت کببه آن را‬ ‫در درمان بیماری های مختلف کمک کند‪ .‬موجودات مفید خواهد در حال افزایش خواهد بود و برای مدت طولنی زندگی می‬ ‫کنند‪ .‬آن دسته از موجودات هستند که خطرناک خواهد شد تا حد زیادی تکثیر و آنها به سختی قادر خواهد بود برای صبرفه‬ ‫جویی در زندگی خود‪ .‬مواد معببدنی در آب زیبباد شببده و در نبتیجه آلببودگی غلبببه بببر‪ .‬خبباک کبباهش یببافته و خلببوص در حببال‬ ‫افزایش است‪ .‬بلیای طبیعی خواهد بود بسیار نادر است‪ .‬با توجه به طبیعت مادر تبدیل شدن به مساعد‪ ،‬بلیای طبیعی مانند‬ ‫‪.‬سیل‪ ،‬قحطی‪ ،‬طوفان‪ ،‬توفان و ‪ ...‬کاهش خواهد یافت‬

‫البته فرم مرد باقی می ماند همان است که دیده می شود امروز‪ .‬با این حببال‪ ،‬در ‪ 21‬قببرن سببنت شخصببیت درونببی خببود را در‬ ‫سطح روح و روان خواهد شد تا حد زیادی تبدیل شده است‪ .‬همه عادات ناپسندیده و بیزار شخص غیر روحانی آن را هرگز‬ ‫تحت تاثیر قرار‪ .‬آنها را به طرف با غببارت‪ ،‬جنببایت‪ ،‬فعببالیت هببای غیببر قببانونی‪ ،‬قاچبباق‪ ،‬خشببونت و غیببره هنگببامی کببه در‬ ‫هرگببز‪ ،‬مببردم ‪ gentlemanliness‬اکببثریت وجببود خواهببد داشببت سببرریز از شخصببیت وارسببته‪ ،‬اقببدام‪ ،‬طبببیعت خببوب و‬ ‫ناپسندیده هرگز بی ادبی و در نتیجه با شکست مواجه خواهد شد که برای موفقیت در ستمکار فعالیت‪ .‬پشبه هبا‪ ،‬مگبس هبا‬ ‫در خاک و سرگین تکثیر‪ .‬فعالیت های غیر قانونی و نر خ جرم و جنایت را افزایش دهد تنها زمببانی کببه آنهببا محکببم مسببدود‬ ‫نیست‪ .‬هنگامی که در هر مرحله از آن خواهد شد انسداد‪ ،‬اعتراض‪ ،‬مخالفت و غیره‪ ،‬با چگونه مببی توانیببد آن را تببا کنببون‬ ‫موفق شوند؟ هنگامی که رفتار نجیبانه در حال افزایش است‪ ،‬رفتار ننگین می توانیببد کبباپوت آن را بببال مببی بببرد هرگببز نببه‬ ‫‪.‬حتی جرات بی ادبی‬

‫مردم پر از اعتماد‪ ،‬استقلل و کار سخت خواهد بود‪ .‬از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا شرایط مانند فقر‪ ،‬عدم وجببود‬ ‫مواد و غیره می تواند غالب وجود دارد‪ .‬اگر طبیعت مرد سختکوش و می افزاید به عقل‪ ،‬چرا که فقدان او در هببر زمینببه از‬ ‫سخاوت‪ ،‬مردم دیگر غم و اندوه بر روی شانه های خببود را مببی گیببرد و شببادی ‪ proliferates‬زندگی روبرو هستند؟ اگر‬ ‫‪.‬خود را با دیگران به اشتراک بگذارید‪ .‬بنابراین هیچ یک در خشم انتقام گرفتن و نه به کسی صدمه دیده است‬


‫وقتی خودخواهی فردی و خشونت تکثیر آن ببه امپریالیسببم‪ ،‬اسبتعمار‪ ،‬ظلبم و سبتم و غیبره آزار و اذیببت‪ ،‬همببراه ببا دیگبر‬ ‫فعالیت های ننگین منجر مبی شببود‪ .‬ببه عنبوان یببک جنببگ نبتیجه امبدن و تعبداد نامتنبباهی از مببردم مبی میرنبد‪ .‬در حقیقبت‬ ‫خودپرستی فردی منجر به کشتار جمعی است‪ .‬در جنگ هر دو طرف شکست و آنها را به مانند یک کشور ویببران شببده کببه‬ ‫می تواند به مدیریت وجود داشته باشد به دست می آورم‪ .‬تا زمانی که خشم جنگ وجود دارد تببا پببس ‪ feebly‬آنها فقط در‬ ‫از آن به نظر می رسد به عنوان اینکه ما شکست ناپذیر است‪ .‬اما هنگامی که خشم جنگ می میرد‪ ،‬متوجه می شود کببه آن‬ ‫در ذهن ما می فهمیم که اختلف نظرات می تواند از طریق گفت و گو و یببا ‪ dawns‬چیزی جز خودکشی بود‪ .‬وقتی تبعیض‬ ‫از طریق کمیسیون قضایی حل شده است‪ .‬شاید نتیجه نهایی می تواند از دست دادن یکی از طرفین در عین حببال بببه معنببای‬ ‫آن است که قطعا مفید تر از تروما جنگ است‪ .‬هنگامی که این تحقق باید در روان همه انسانها ناممکن خواهد شد و سپس‬ ‫‪.‬به جنگ های کوچک و یا جنگ های عظیم وجود دارد باشد‬

‫قدرت زیادی در کار انسان سخت همراه با خرد است که اگر آن را برای اهداف خلق استفاده می شود‪ ،‬به طوری که ممکن‬ ‫است مواد همینطور نوه ها را می توان تولید وجود دارد‪ .‬همراه با استفاده از آن می توانببد رسببیدن بببه سببعادت‪ ،‬فرهنببگ و‬ ‫تمام زیبایی های دور از دمی خدایان‪ .‬هنگامی که این زمین را با افراد قدم در راه اخلق فراوانند‪ ،‬تنها پببس از آن شببکوه و‬ ‫‪.‬جلل ما می بینیم و شبیه به بهشت تسلی‬

‫در روزهای آینده ما قطعا چنین فضایی را مشاهده کنید‪ .‬سنگ تهداب آن در حال پایین که توسط وسیله ای است کببه بببه نببام‬ ‫بیداری کندالینی شاکتی )قدرت الهی مار( در سراسر جهان و در ‪ 3‬سال گذشته آن را از طریببق ریاضببتهای شببدید بببه دسببت‬ ‫‪.‬آورد شده است‪ ،‬گذاشته شد‬

‫باقی بماند‪ .‬آن خواهد شد بسیار مناسب به "بازگشت به )‪ Rajya‬در زمان تحول شرایط آسمانی مانند حکومت قوچ )یا رم‬ ‫‪.‬آن تماس بگیرید "‪ Satyug‬عصر طلیی یعنی‬

‫فصل هجده‬ ‫واردات عمیق از ریاضتهای کندالینی و ارشاد مورد نیاز‬

‫است‪ .‬وقتی که گل با زمین متحد آن بیرون می ‪ valueable‬هر شیء خود را شکل مرئی و نامرئی است‪ .‬طل‪ ،‬سنگ بسیار‬ ‫آید به عنوان سنگ‪ .‬اما در تصفیه این سنگ آن است که در قیمت های بال در بازار فروخته می شود‪ .‬و با این زیور آلت‬ ‫طل زیبا ساخته شده است‪ .‬اما زمانی که از طریق درمان های شیمیایی آن را به خاکستر طل تبدیل شده است‪ ،‬آن را آشکار‬ ‫کیفیت شگفت انگیز است‪ .‬آن را در ساخت یک بدن ضعیف بسیار قوی کمک می کند‪ .‬بنابراین انسان می تواند یک زندگی‬ ‫طولنی تر زندگی می کنند‪ .‬این از ویژگی های خاص وجود دارد در سنگ معدن های دیگر بیش از حد است‪ .‬معمول مردم‬ ‫به استفاده از آن را به مقالت خاصی است‪ .‬اما زمانی که آنها از لحاظ شیمیایی درمان شود‪ ،‬خاکستر از این سنگ معدن‬


‫آشکار کیفیت بزرگ‪ .‬بخش های ظریف از ذرات شن و ماسه کمک می کند تا در ایجاد انرژی اتمی است‪ .‬از این یکی می‬ ‫‪.‬شود برق‪ ،‬اشعه های مختلف‪ ،‬اشعه و سلح های‪ .‬این سازی که ناخالص است‬

‫این یک واقعیت شناخته شده اسبت کبه ببه صبورت نامحسبوس از هبر جسبم دارای قبدرت ببی نهبایت بیشبتر از جنببه هبای‬ ‫ناخالص خود را است‪ .‬در مقایسه با توده ای از انرژی اتمی گل می تواند کارهای عظیببم را اجببرا کنببد‪ .‬در مقایسببه بببا بببدن‪،‬‬ ‫ذهن ما پر انرژی تر است‪ .‬بخار قوی تر از آب است‪ .‬روح نامرئی در عین حال زمببانی کببه آن را پیشببرفت بیشببتر آن را بببه‬ ‫‪.‬مردان الهی و تجسم آشکار است ‪، Rishis،‬عنوان قدیسین‬

‫وجود انسان نیز می توانید از طریق یوگببا و ریاضببتهای معنببوی کننببد‪ .‬انسببان را از تببوبه و ‪، subtlization‬در راه همان‬ ‫طلب بخشایش بیدار پتانسیل بدن الهی خود را‪ .‬بخار می تواند کمک به اجرای یک قطار‪ .‬هنگامی که درخت بامبو در برابببر‬ ‫یک دیگر مالش‪ ،‬آتش سوزی جنگل به آشببکار دیببده مببی شببود‪ .‬ایببن نفببوذ بسببیار آشببکار از طریببق شببیوه هببای معنببوی از‬ ‫ریاضتهای‪ .‬هنگامی که بر روی یک لنز شیشه ای پراکنده از اشعه های خورشیدی در یک نقطه واحد متمرکز شببده اسببت‪،‬‬ ‫‪.‬جرقه از آتش دیده می شوند‪ .‬همین صادق برای نتایج حاصل از شیوه های معنوی و ریاضتهای‬

‫مرد یوگا دولت به عظمت جهان الهی و ایببن وحببدت منجببر ببه ادغببام از بببال بببا پببایین اسببت‪ demeaned .‬از طریق ادغام‬ ‫هنگامی که تماس با سیم برق تبدیل شدن آنها به قدرتمند و در نتیجه حمل مورد نظر ما‪ ،‬وظایف‪ .‬شیر آب می تواند تنها تببا‬ ‫زمانی به عنوان مخزن به آن متصل است باقی می ماند پر از آب به من بدهید‪ .‬ایبن بسبیار روشبن اسبت کبه مخبزن انبرژی‬ ‫الهی هرگز خالی است و شیر ایالت متحده به آن می دهد آب تا زمانی که هیچ انسداد مبی آیبد در راه خبود را‪ .‬هنگبامی کبه‬ ‫و بببزرگ ‪ Purusha‬از ‪، Purushottam‬انرژی الهی از خدا‪ ،‬خیلی زود‪ ،‬او را خببدا از انسببان ‪ imbibes‬آگاهی انسان‬ ‫بودن پست می شود‪ .‬ماهیت گسترده ای از بببدن همببراه بببا افزایببش خببود پتانسببیل آن را افزایببش مببی دهببد بیببش از حببد‪ .‬در‬ ‫مقایسه با شیر نه تنها بدن یک فیل غول پیکر است‪ ،‬اما قدرت خود را بیش از حد است که بسیار قوی تر است‪ .‬در مقایسه‬ ‫با یک کودک نه تنها بدن بزرگسالن قوی تر است‪ ،‬اما ظرفیت خود را به کار بیش از حد‪ ،‬بسببیار بیشببتر اسببت‪ .‬ریاضببتهای‬ ‫‪).‬متوجه سنت( ‪ Sidha‬داوطلب کار یا مقام معنوی او را می سازد‬

‫ریاضتهای معمول نیست که موفق به کنترل خود‪ ،‬یک شخصیت تابش و حس خدمت به انسان هببای دیگببر نمببی قریببن شببده‬ ‫است‪ .‬چگونه می توان یک دانه تبدیل به یک درخت اگر آن را پس از به درستی نگاه کرد و همراه ببا خباک حاصبلخیز‪ ،‬آب‬ ‫‪.‬و غیره این قاعده بسیار به روش کندالینی بیداری بیش از حد است‬

‫بیداری کندالینی به معنای تشدید و فعال شدن قدرت الهی در آگاهی ما پنهان است‪ .‬این را می تببوان بببه روش هببای مختلببف‬ ‫‪.‬برای مقاصد مختلف در تمام بدن ‪ 3‬انجام شده است‬

‫روش های فعال که در بال وجود دارد‪ .‬این ‪ 14‬افتخارات را می توان به ‪ 14‬قسمت از جواهرات که ظهور در حببالی کببه ‪14‬‬ ‫اقیانوس نوتبوک مقایسه شده است‪ .‬طبقه بندی آن می تواند انجام شود ببه ایببن ترتیببب اسبت‪ .‬ببه ‪ 6‬چباکرا در امتبداد یعنبی‬ ‫می توان یک رسانه قدرتمند که ایدز در غلبه بببر موانببع در ‪ Sahasrar‬تا کمال ‪ Mooladhar‬شروع از ‪Merudand‬‬


‫تولید از افتخارات عرصه مواد نامیده می شود‪ .‬دستیابی به آن باعث می شود انسان قدرتمند‪ ،‬ثروتمند و پببر از شببرکت مببی‬ ‫باشد‪ .‬بر این اساس داوطلب کار یا مقام معنوی می شود بی نهایت قوی تببر از یببک شببخص غیببر روحببانی اسببت‪ .‬انببدامهای‬ ‫حسی ما دیگر ظاهر شده و به جای تبدیل شدن به درونگرا‪ ،‬در یک عرصه بسیار گسترده ای کار می کنند‪ .‬آن صحنه است‬ ‫که می تواند با چشم ناخالص ما دیده نمی شود‪ ،‬به وضوح قابل مشاهده است به دید الهی ما است‪ .‬نیببز صببادق اسببت بببرای‬ ‫دیگر اندامهای حسی است‪ .‬اهداف مربوط به جهان آشکار مانند تلویزیون‪ ،‬شنیدن دور تلفن های موبایل‪ ،‬ارتببباط افکببار بببا‬ ‫دانستن و غیره در آینده را می توان در فعال کردن کنببدالینی از ‪، Shaktipaat،‬یکدیگر‪ ،‬کنترل شی‪ ،‬جریان نیروی حیاتی‬ ‫‪ Varchas.‬و ‪، Tejas‬آشکار ‪ Ojas‬از طریق این رسانه همچنین می توانید ‪ imbibed.‬بدن ناخالص‬

‫بر اساس این ‪ 5‬غلف می توانید کندالینی )قدرت الهی مار( را از بدن ظریف بیدار‪ 5 .‬غلف نامیببده مبی شببود مببواد غببذایی‬ ‫غلف‪ ،‬غلف حیبباتی‪ ،‬غلف ذهنببی‪ ،‬دانببش غلف‪ ،‬غلف سببعادت پوشببش لیببه بببر آگبباهی مببا اسببت‪ .‬در آن ‪ 5‬عنصببر و ‪5‬‬ ‫آنها نیز نامیده می شود ‪ 5‬جهان یا ‪ 5‬پسوند‪ .‬هنگامی که این پتانسیل تکامل ارزومند روحانی شروع بببه تمبباس ‪Pranas.‬‬ ‫با جهان نامرئی است‪ .‬معمبول مبردم جهبان قاببل مشباهده ناخبالص اسبامی و اشبکال یعنبی اشبیاء را درک‪ .‬امبا زمبانی کبه‬ ‫کندالینی از بدن ظریف یببک داوطلببب کببار یبا مقببام روحببانی بیببدار‪ ،‬انسببان مخببابرات جهببان نببامرئی اسببت‪ .‬او مبی شببود ببه‬ ‫دمی‪ ،‬خدایان و غیره متصل شده است و می دهد و ارتباط بیبن آنهبا وجبود دارد‪ .‬او در حبال حاضبر درک اسبرار ‪Pitrus،‬‬ ‫پنهان طبیعت مادر است‪ .‬او می تواند از رخدادهای آینده را پیش بینی کند‪ .‬در این حکمت با ترتیبات مستعد می توانببد یکببی‬ ‫از شرایط مساعد و موانع بهره مند می شود مصون داشته است‪ .‬در روح و روان از مردم عوام می تواند تفکببر وارسببته و‬ ‫‪.‬القاء در نتیجه تمدن بشری را می توان به درستی تولیدات‬

‫‪ Brahmagranthi‬در وسط سر ‪ Granthi Bheda.‬برنامه های کاربردی از بدن گاه به گاه وجود دارد و آن به نام ‪3‬‬ ‫نام مرکز قطبی است که همیشه در دادن و گرفتن با انرژی کیهانی ‪ Ksheersagar.‬است و همچنین به نام کوه کایلش یا‬ ‫است‪ .‬دومین چاکرا ویشنو در منطقه قلب است‪ .‬می توان آن را به نبام غبار از آگباهی اسببت‪ .‬ایببن مرکببز احساسبات حسبباس‬ ‫یکی باید قالب درک از دیگببران ‪ statured‬است‪ .‬در اینجا یکی می شود رضایت‪ ،‬قناعت و صلح است‪ .‬جدای از روان بال‬ ‫( ‪ Naabhi‬است‪ .‬این اسببت کببه در چبباکرا ‪ Rudragranthi‬سوم ‪ Vishnugranthi.‬در راه مثبت و با کمک از قدرت‬ ‫ناف( یافت می شود‪ .‬در این منطقه یکی می یابد سلمت بدن‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬قببدرت‪ ،‬جسببارت‪ ،‬خلقیببت و تقببویت‬ ‫است‪ .‬مدت زمان طولنی استراحت جای کندالینی شاکتی اسببت کببه در ‪ Mooladhar‬است‪ .‬در این منطقه یافت شده چاکرا‬ ‫‪ Brahmalok.‬این منطقه است‪ .‬با حمله نیروی حیاتی آن می تواند بیدار شود‪ ،‬مطرح شده بال و گرفته به پورتال‬

‫گره( از بدن های گاه به گاه تببا ‪ 14‬در تعببداد اسببت‪ Granthis ( .‬چاکراها از بدن ناخالص‪ 5 ،‬غلف از بدن ظریف و ‪6 3‬‬ ‫و ‪ 7‬از جهان هلند هستند‪ .‬آزمایشات انجام شده به طوری که به افزایش ‪ 7‬و ‪ 7‬باقی )‪ (Lokas‬میان آنها ‪ 7‬از جهان بالتر‬ ‫مانده به طوری که پس از تجربه به عنوان آنها را از سقوط متوقف‪ .‬وجود انسان را می توان به عنببوان یببک اقیببانوس بببر‬ ‫نگاه کرد و از طریق ‪ 3‬برابر عبادت کندالینی می توان آن را نوتبوک است‪ .‬در شرایط واقعی بدن یک شیطان اسببت و ذهببن‬ ‫است یک دمی خدا‪ .‬وقتی که هبر دو انجبام ریاضبتهای از یوگبا‪ ،‬از ‪ 14‬جبواهرات ذکبر شبده در ببال را ببه دسبت آورنبد‪ .‬در‬ ‫اساطیری تان شدیدا از اقیانوس توضیحات آن شده است به شیوه ای نمادین داده شده است‪ .‬بببدن انسببان از ‪ 5‬عناصببر و ‪5‬‬ ‫نیروهای حیاتی ساخته شده است که به عنوان عمیق و گسترده ای به عنوان اقیانوس‪ .‬بدون نیاز به ولگببرد دور در جهببان‬ ‫خارج به طوری که برای رسیدن به اشیاء مورد نظر وجود دارد‪ .‬هر آنچه که مورد نظر شما در حال حاضببر در درون شببما‬ ‫‪.‬است‪ .‬چرا خارج از جستجو؟ مانند مشک از آهو باید آن را در داخل بدن نگاه شده است‬


‫به طور خلصه‪ ،‬این طرح کلی از عبادت کندالینی که در آن مقدمه‪ ،‬توضیحات و روش عبادت شبده انببد در صبفحات قبببل از‬ ‫این نسخه داده شده است‪ .‬اما عمدا جزئیات را در مورد ‪ 14‬شیوه های معنوی داده نشده است‪ .‬چون این کار مانند آزمببایش‬ ‫انفجار اتمی است‪ .‬قبل از وارد کردن روش های آن ما باید در چه دولت‪ ،‬که برای آن فرد چه هدف شببما مببی خواهیببد بببرای‬ ‫بیدار کردن کندالینی می دانم‪ .‬برای آغاز فعال سازی کندالینی بدون دانستن تمام این جزئیات مانند یک کودک دسببتکاری بببا‬ ‫بمب‪ .‬سوء استفاده از قدرت کندالینی می تواند منجر به سقوط وحشتناک آن شخص شود‪ .‬برای تببازه واردان و افببراد کمببتر‬ ‫هشدار مسیرهای حکمت‪ ،‬فداکاری‪ ،‬عمل و فعال شدن عقل الهی وجود دارد‪ .‬اگر آنها این کار را از حد‪ ،‬آن است که بیش از‬ ‫‪.‬اندازه کافی است‬

‫هیچکس نباید بیش از حد بی قرار را به یاد بیداری کندالینی و هیچ یک بندر میل رسیدن به تحقق خود توسط قلب و یببا در‬ ‫آورد‪ .‬حداقل برای یک قرن طول خواهد کشید تا مسئولیت آموزش مردم این برنامه با توجه به ظرفیت هببای فببردی خببود را‬ ‫است‪ .‬آموزش آنها را در این راستا ادامه خواهد داد‪ .‬حتی اگر ناخالص بدن فیزیکی دیگر در این دنیا باقی مبی مانبد ببا ایبن‬ ‫‪.‬حال وجود ظریف من من باید ادامه خدمت به مردم در این مسیر است‬

‫هیچ داوطلب کار یا مقام معنوی مناسب تا کنون را تجربه خواهید کرد‪ ،‬که از آنجا که هیچ کببس بببه آمببوزش او را ‪ /‬او ایببن‬ ‫روش از بیداری کندالینی وجود دارد‪ ،‬آنها می توانند مورد نظر خود را هدف نمی رسند‪ .‬فقط به عنوان قدرت فراگیببر الهببی‬ ‫در ‪ 24‬سال و نه تنها به من نشان داد روش فعال کببردن کنببدالینی شبباکتی ‪ Mahapurashcharan‬ناشی از من به انجام‬ ‫کشور من )هند( از طریق ریاضتهای شدید از ‪ 3‬سال‪ ،‬همراه با آن را به من داد هر آنچه لزم بود رسیدن به هدف است‪ .‬در‬ ‫بین که مایل به گرفتن توسل به کندالینی علوم برای جمع آوری ‪ Prajna‬راه همان من هم تلش ها برای کسانی که پریور‬ ‫‪.‬قدرت های ویژه ای را برای یک هدف خاص و به همه آنها را که لزم است برای رسیدن به هدف مقدس خود را‬

‫بگذارید آمریکا برای جهان صلح و برادری دعا‬

‫نویسنده‪ Shriram :‬شارما بنیانگذار ‪ Acharya‬از خانواده گایاتری بین المللی پیغمبر بزرگ یوگی و تجسم از خدا که حجم از ادبیات علمی‬ ‫به طور عمده در مورد موضوعات معنوی برای رفاه جهانی و صلح نوشته بود‪ .‬برای بیشتر علمی الکترونیکی ‪ PLS‬ادبیات بازدید‬

‫‪http://www.shriramsharma.com/ www.awgpestore.com www.akhandjyoti.org‬‬ ‫‪ /http://www.dsvv.ac.in‬و ‪ :http://www.awgp.org/ DESCRIPTION‬کتاب الکترونیکی رایگان در مدیتیشن چاکرا‪-‬‬ ‫‪ ESP، Nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬و یا فکر ترنس آزاد‪ ،‬رسیدن به ‪ Ridhi Sidhis‬یا انرژی الهی‪ ،‬آینده دین علمی‪ ،‬سوپر‬ ‫انرژی گایاتری علم و یوگا کندالینی وابسته به علوم اعصاب‪ ،ESP ،‬غدد‪ ،‬آناتومی‪ ،‬روانشناسی و جامعه شناسی ‪ (1‬مواد و رفاه معنوی و ‪(2‬‬ ‫اتحاد جهان مسالمت آمیز به عنوان یک خانواده است‪ .‬جهان بی مرز زیبا‪ :‬ماست یک وب سایت کامل غیر تجاری که با هدف تحقق رویای سن از‬ ‫رهبران بزرگ و اندیشمندان جهان است‪ :KEYWORDS .‬کندالینی یوگا گایاتری کتاب الکترونیکی فوق العاده صدا ارتباط افکار با یکدیگر‬ ‫فراروانشناسی متافیزیک ‪ nirvikalpa‬سمادی )‪ (samadhi‬آلودگی یوگا تانترا فیلم اینترنت هیپنوتیزم محیط زیست طالع بینی آیورودا‬ ‫‪ kalki bioelectricity‬لیزر جراحی ازن رادار استرس خلیقیت باستان شناسی دره سند تمدن سوخت بحران مواد غذایی کمبود سونامی‬ ‫زندگینامه گورو صلح در جهان ذهن روان عصب خدا ظریف روح آگاهی الهی ترنس غدد درون ریز ‪ ESP‬چاکراها شبکه مرایقبه غلظت عقل‬ ‫نبوت فکر فکر ‪ Cheiro‬نوسترداموس ‪ Aurobindo‬سعادت مغز وداها خورشیدی یکشنبه انرژی مقدس خالص اندامهای حسی پرانا آواتار‬ ‫‪ Upanishad‬نور سلول های هیپوتالموس هیپوفیز نگر تحول پیش بینی مار یقدرت زندگی انسان اخلق شخصیت تمامیت واگ تانترا‬ ‫‪ Mooladhar‬نوترون اتم پروتون‬


PERSIAN BOOK_DIVINE SERPENT POWER_KUNDALINI AWAKENING  
PERSIAN BOOK_DIVINE SERPENT POWER_KUNDALINI AWAKENING  

Tantrik applications do not work on mentally strong people. In fact such attacks on strong minded reflect back on the Tantrik attacker. If t...

Advertisement