Page 1

Editie juli 2013


The Mother's heart, the hero's will, The softest flowers' sweetest feel; The charm and force that ever sway The altar-fire's flaming play; The strength that leads, in love obeys; Far-reaching dreams, and patient ways, Eternal faith in Self, in all, The light Divine in great, in small; All these and more than I could see, Today may 'Mother' grant to thee! - Swami Vivekananda


Inhoud De innerlijke stem Taal is identiteit Houseparty ontheiligt Holifeest Punarvivah - Hertrouwen Recept: vegetarische goulash Sattvisch eten Zelfbeheersing Radio-ethiek Jezelf “verkopen” Inzamelingsactie slachtoffers Kedarnath 3-daagse hawan Spirituele week

Met regen en zonneschijn is eindelijk het sei4 6 8 9 11 12 14 15 17 18 19 20

zoen gekomen waar velen lang naar uit hebben gekeken: de zomer. Een lange, rustige periode met aangename temperaturen breekt aan. Een mooi moment voor de derde editie van Ritika! In deze editie laten we u kennismaken met het belang van de innerlijke stem, gaan we in op de Hindoestaanse taal als bouwsteen van onze identiteit en leest u hoe westerlingen ons Holifeest ontheiligen en de reacties van Hindoes hierop. Ook staat de positie van de vrouw en het hertrouwen ter discussie en vertellen wij u over de waarde van sattvisch eten. Daarnaast

“The moment you enter into the world of words you start falling away from that which is. The more you enter into language, the farther you are away from existence.” – Osho

zullen we u inspireren met diverse quotes van spiritueel geleerden en verhalen met een mooie boodschap. Verder gaan we in op de ethische aspecten van de radio, geven wij u sollicitatietips en delen wij een lekker recept met u. Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de slachtoffers van de moessonregens in het heilige

Reacties, vragen en/of een andere bijdrage aan het magazine kunt u sturen naar e-mailadres: shj.ritika@gmail.com. Samen weten we meer!

Kedarnath en nodigen wij u graag uit voor de 3daagse hawan en de Spirituele Week. Namens Stichting Hindoe Jongeren wensen wij

Postadres: Mijtensstraat 183 2525 VC Den Haag

Redactioneel KvK-nummer: 41156882

u veel leesplezier toe.


Ritika - editie juli 2013

4

De innerlijke stem De innerlijke stem roept, vrijblijvend zonder plicht, Het hart negeert, het geweten regeert. De innerlijke stem gaat voorbij de tijd, voorbij het denken. Een stap in het onbekende, de innerlijke stem leidt.

Luisteren naar onze innerlijke stem. Dat is wel zo makkelijk gezegd, maar hoe gaan wij hier in het dagelijkse leven mee om? Het luisteren naar onze innerlijke stem komt voor bij talrijke omstandigheden in ons leven. Doen we bijvoorbeeld het werk omdat wij het zo leuk vinden of slechts alleen om inkomen te genereren? Nemen wij een beslissing die alleen goed is voor onszelf of kijken wij alleen naar het “voordeel� voor anderen? Kiezen wij een saaie studie waarmee we garantie hebben op een goede baan of kiezen wij een leuke studie waarbij het onzeker is of wij een goede baan krijgen?

Wie zou hier nog aandacht aan willen schenken? Een positief gebaar. Luisteren naar deze stem zal ons beschermen tegen het gevaar. Het gevaar dat schuilt wanneer wij niet in harmonie zijn met onszelf. Zijn in het hier en nu, opent de deuren naar de poorten van de ziel. De innerlijke stem roept, luister, wees stil.

Bovenstaande vragen komen ongetwijfeld niet onbekend voor. Helaas vullen wij de antwoorden teveel in met ons geweten, waardoor de ruimte voor ontwikkeling van onze verborgen vaardigheden wordt beperkt. Ieder mens heeft bepaalde kwaliteiten. Vaak gaan deze verloren door werkzaamheden


Ritika - editie juli 2013

die ons niet liggen en komen deze kwaliteiten niet optimaal tot hun recht. In het leven doen wij vaak dingen die tegen onze innerlijke stem ingaan. Vaak negeren wij of luisteren wij niet of onvoldoende naar deze innerlijke stem. Het resultaat hiervan is dat wij ons minder gelukkig gaan voelen en meer “energie” verbruiken dan nodig is om een bepaald resultaat te bereiken. Bij een vervelende gebeurtenis zien wij vaak dat we achteraf spijt krijgen van iets waarover we al eerder werden gewaarschuwd door onze innerlijke stem. We negeerden het alleen. Op het moment dat wij datgene doen wat onze diepe innerlijke stem zegt, gaan wij ons gelukkiger voelen door de harmonie die wij met ons zelf ervaren. Hierdoor worden relaties om ons heen prettiger, krachtiger, standvastiger en stralen wij meer vanuit ons zelf. Luisteren naar onze innerlijke stem zorgt ervoor dat wij een positieve bewustzijnsverandering ondergaan. Dit zorgt ervoor dat wij zaken positiever gaan ervaren in het leven, alvorens de onbewuste neiging er eerst een negatief etiket op te plakken.

5

Hetgeen wij waarnemen in de buitenwereld is in werkelijkheid immers een reflectie van de emoties in onze binnenwereld. Minder inspanning in een situatie waarin wij naar onze innerlijke stem luisteren, leidt tot grotere prestaties. We zitten dan in een zogenoemde “flow”. Het tijdsbesef valt weg en onze prestaties worden beter. Als het tijdsbesef verdwijnt gaat dit gepaard met een immens geluksgevoel en zijn wij in harmonie met onszelf. Door onze ervaringen zullen wij beter in staat zijn om te handelen naar onze innerlijke stem en kunnen wij tenslotte de rijkdom hiervan inzien.

“Ik bezocht de meest wijze mannen, maar daar vond ik God niet. Ik las alle heilige boeken, maar daar vond ik God niet. Ik baadde in de heilige rivieren en reisde naar de oudste tempels, maar nergens vond ik God, totdat ik op een dag de deur in mijn eigen hart opende en tot mijn verbazing zat God daar glimlachend op me te wachten.” – Kabir Das


Ritika - editie juli 2013

6

Taal is identiteit De Hindoestaanse taal… een onlosmakelijk onderdeel van onze cultuur. Waar taal verdwijnt, merk je dat de cultuur sterft. Bij Hindoestanen zie je dat ook gebeuren: terwijl andere culturen in Nederland hun plaats maken mét behoud van eigen cultuur, geven wij onze identiteit op om vervolgens onzichtbaar te blijven in deze maatschappij.

vaker komt ook de westerse wereld achter de rijkdom die geborgen zit in onze taal. Immers, heel veel woorden stammen af uit het Sanskriet, waar van alle wereldtalen het Hindi het dichtst bij staat. Het is dan ook niet gek dat het Hindi de op twee na meest gesproken taal ter wereld is: je kunt je er uitstekend mee uitdrukken.

Dit is niet van nu: vroeger werden Hindoestanen al gedemotiveerd om hun eigen taal te spreken. Op school kreeg je bijvoorbeeld straf als je Sarnami of Hindi sprak. Doordat het Nederlands op school als denktaal werd aangeleerd, werd het Sarnami/Hindi vaak weggecijferd. Er werd gedaan alsof we onze culturele identiteit moesten opgeven om mee te kunnen doen met de samenleving. Nu gebeurt dat nog steeds.

Het Hindi is eigenlijk een abstract kunstwerk. Je kunt het vergelijken met oudheden. Je kunt oudheden vernietigen, maar dan raak je toch wat kwijt. Ja, je kunt er foto’s van zien, maar dat is toch heel anders dan die oudheid van dichtbij ervaren. De kunst, het gevoel, de geschiedenis en cultuur... Het heeft iets nostalgisch. Zo is dat ook bij het Hindi. Onze voorouders hebben zo erg hun best gedaan om onze cultuur over te brengen naar Suriname en Nederland. Onze taal, onze kledingdracht, onze muziek, volksmuziek, ons eten en drinken en zelfs onze potten en pannen...

Nu hoeft het geen ramp te zijn als het Hindi verdwijnt. We kunnen ons prima redden in het Nederlands of Engels. Maar je mist iets. Een moedertaal biedt immers een identiteit en geborgenheid. Als we die opgeven, geeft het een gevoel alsof we tweederangs zijn. In het Hindi liggen onze roots, onze cultuur, onze (religieuze) tradities… Het Hindi is ook een taal met een prachtige geschiedenis. Steeds

We zouden een enorme schat aan rijkdom verliezen als één van die nostalgische elementen zou wegvallen. Het is leuk en aardig dat iets op papier nog zou bestaan, maar als er geen sprekers of dragers meer zijn, dan raak je toch iets kwijt; de wereld wordt er armer en minder divers van. Met bloed, zweet en


Ritika - editie juli 2013

7

tranen hebben onze voorouders zoveel zaden voor ons geplant, waardoor wij vandaag de vruchten kunnen genieten. Het zou zonde (en naar mijn mening ook wreed en oneerbiedig) zijn om een zwaard te halen door hun jarenlange inzet en ons zo los te kappen van onze roots, die zij eeuwenlang in stand hebben gehouden. Laten we die moeite respecteren, hun eeuwenlange inzet in stand houden, onze prachtige cultuur koesteren en bewaren. Natuurlijk moeten we meedoen met de maatschappij. Maar laten we onze eigen identiteit niet vergeten in onze zoektocht naar een ‘nieuw wij’, want met zo’n prachtige en veelgesproken taal en onze rijke cultuur en geschiedenis zijn we zeker de moeite waard. We hebben de maatschappij veel te bieden.

Nederland begint het belang van diversiteit te zien en biedt ons volop mogelijkheden om onze cultuur tot uitdrukking te brengen. Vele Hindoestaanse culturele stichtingen en verenigingen organiseren volop activiteiten om onze cultuur te behouden. We hebben een rijke cultuur en dat mogen we best laten zien!

“Hindi Bhartiya sanskriti ki aatmaa hai.” – Kamlapati Tripathi Hindi is de ziel van de Hindoestaanse cultuur

Poll op de Hyve "I Love the Hindoestaanse Taal en Muziek!"


Ritika - editie juli 2013

8

Houseparty ontheiligt Holifeest Afgelopen maand heeft in Amsterdam het housefeest ‘Holi Festival Of Colours’ plaatsgevonden. Een feest met gekleurd poeder, housemuziek, drugs en alcohol vernoemd naar het Hindoeïstische Holifeest, dat juist zuiverheid hoog in het vaandel heeft staan. Festivalblog beschreef de houseparty zo: “Alsof je in een foute pornofilm terecht was gekomen, vrouwen die elkaar versierden met de verschillende kleuren verfstof en helemaal gelukkig waren, het leek wel San Francisco.” Stichting Hindoe Jongeren is diep geraakt door deze ontheiliging van onze zuivere Hindoewaarden en heeft de organisatie verzocht om het festival niet te associëren met ons zuivere Holifeest en het Hindoeïstische Holifeest niet te gebruiken voor zulke onzuivere en commerciële doeleinden. In onderstaand artikel van Dagblad Trouw reageren verschillende Hindoes teleurgesteld op het housefeest. Wij hopen dat de organisatie ons serieus neemt en wijzigingen doorvoert voor de volgende houseparty ‘Holi Festival Of Colours’, die gepland staat op 3 augustus in Utrecht.


Ritika - editie juli 2013

9

Punarvivah – Hertrouwen We gaan het hier niet hebben over de populaire soapserie die via Hindikanalen te volgen is. Punarvivah - het hertrouwen- is een thema dat voor mannen geen problemen oplevert in de Hindoestaanse gemeenschap, maar voor vrouwen wel. In de religieuze verhalen rond Shiva Bhagvaan lezen we dat Hij hertrouwde met Parvati. Parvati is de reincarnatie van Zijn eerste echtgenote Sati. Dit verhaal komt zowel in de Ramayan als de Shivapuraan voor. Dat mannen mogen hertrouwen is dus geen issue. Sommigen beweren dat een man in een leven wel zeven keer mag trouwen. Waar ze deze wijsheid vandaan halen is mij een raadsel. Vrouwen mogen maar één keer trouwen en die relatie duurt tot haar dood. Al is ze gescheiden en haar exman is hertrouwd. Zij zal haar sindur (vermiljoenpoeder) uit haar haarscheiding wegwassen die door haar man tijdens de huwelijksrituelen was aangebracht, pas als deze is overleden. Er is een verschil van mening onder Hindoestanen als het gaat om de maatschappelijke positie van de vrouw. Dat de vrouw een spiritueler wezen is dan de

man is niet te ontkennen. In de mandirs zijn tijdens de wekelijkse gebedsbijeenkomsten met name vrouwen te zien. Het mannenvolk is meestal ondervertegenwoordigd. Als het gaat om maatschappelijke rechten dan bepalen de mannen wel wat goed is voor de vrouwen. Slimme vrouwen en vrouwen die voor zichzelf durven op te komen zijn een bedreiging voor velen. In traditionele en fundamentalistische stromingen mogen vrouwen ook geen onderwijs genieten of zelfs stemrecht hebben. Het is dan ook niet vreemd dat het mannen waren die uiteindelijk hebben bepaald dat vrouwen slechts één keer mogen trouwen. In antropologische onderzoeken wordt verteld dat het huwelijk een uitvinding is van mannen omdat ze niet met het idee konden omgaan dat één vrouw relaties had met meerdere mannen tegelijk. Het wordt maar al te vaak verteld dat vrouwen dienen te leven als Sita uit de Ramayan. Sita had zich voorgenomen dat alleen Ram haar echtgenoot zou zijn, waar ze ook was (caudah bhuvan eka pati hoyie – in de veertien loka’s ken ik alleen Ram als mijn echtgenoot). Mensen vergeten te vertellen dat Ram een soortgelijke gelofte na-


Ritika - editie juli 2013

leefde, Hij zou namelijk nooit een andere vrouw het hof maken zoals Zijn vader had gedaan. Wij zijn geen Ram en ook geen Sita. Wat wij hier aan de orde willen stellen is of de vrouw ook kan en mag hertrouwen. Er komen nu zoveel echtscheidingen voor. Veel pandits voelen zich vrij om de relatie van de man die een nieuwe relatie binnenstapt in te zegenen. Voor de vrouw die wil hertrouwen mogen geen rituelen worden uitgevoerd. Uit mijn jeugdjaren (eind zeventiger jaren) herinner ik me de blockbuster uit de Indiase filmindustrie ‘Sholay’. In deze Bollywoodproductie werd deze vraag subtiel onder de aandacht gebracht. Een jonge weduwe werd verliefd op een premiejager die werkte voor haar schoonvader. Haar schoonvader had samen met haar vader besloten om hun liefde voor elkaar in een relatie om te zetten. Echter kwam de premiejager aan het einde van de film om het leven. Het onderwerp hertrouwen was aan de kaak gesteld maar kreeg geen vervolg. Er ontstond een gedooghouding m.b.t. vrouwen die een nieuwe relatie wilden aangaan. Het bevreemdt me niet. Ik kan deze houding rijmen met de rituelen. Bij een huwelijksritueel wordt er vanuit gegaan dat man en vrouw trouwen voor het leven (en niet voor zeven levens!). In het hindi is ‘saath janma ke’ geworden tot ‘saat janma ke’.

10

Saath betekent samen en saat betekent zeven. Een kleine verspreking met grote gevolgen. De oorspronkelijke 4 bhaanvars (rondgangen om het vuur) zijn de vier levensdoelen die twee individuen samen zullen realiseren. Deze vier levensdoelen zijn: Dharma (integer en verantwoordelijk), Artha (mentale en fysieke inspanningen), Kaam (genot) en Moksha (onthechting). Later zijn er nog drie rondgangen voor de man bijgekomen omdat hij slechts bij de laatste rondgang van de vier voorop mocht gaan. In ieder geval is het huwelijk voor één leven totdat een relatiebreuk optreedt. Bij een relatiebreuk vervallen alle geloften en beloften. De vier levensdoelen kunnen dan alleen los van elkaar worden nageleefd. Vele pandits kunnen dit echter niet rijmen. In hun ogen blijft de vrouw getrouwd ook al is ze gescheiden. Door het aanbrengen van sindur in de haarscheiding zeggen man en vrouw dat ze elkaars minnaars zijn en nooit zullen omkijken naar een ander. Ook de man belooft dit. Na een scheiding mag een man opeens wel kijken naar andere vrouwen en zelfs één het hof maken, maar de gescheiden vrouw niet, omdat haar sindur niet is weggewassen en haar gelofte nog voortleeft. Volgens de orthodoxe pandits van Sanatandharmanet (website) is het wegwassen van sindur een doodsverklaring van de echtgenoot. We weten allemaal dat alleen een arts mensen mag doodverklaren. Er is discussie ontstaan over de be-


Ritika - editie juli 2013

11

tekenis van rituelen en het huwelijk na een OHMuitzending over scheiden en het weghalen van sindur. Ik kreeg laatst een telefoon van een moeder die weduwe is en haar dochter wil laten trouwen. Een bekende pandit uit Purmerend heeft letterlijk tegen haar gezegd: ‘Als je in de buurt bent waar je dochter trouwt, dan zullen de Goden niet aanwezig zijn en zal ze voor de rest van haar leven ongelukkig zijn.’ Deze vrouw huilde van verdriet en vroeg waarom God zo wreed is. Ze voelde zich als een melaatse die uit de buurt van haar dochter moest blijven.

Vegetarische Goulash

U zult dit misschien voor de eerste keer horen. Bij ons regent het klachten over orthodoxe pandits die de rituelen dusdanig uitleggen dat velen – met name gescheiden vrouwen en weduwen – worden uitgesloten. Het geloof is bedoeld om ons mensenleven zo gelukkig en aangenaam mogelijk te maken met zegeningen van Het Goddelijke. In de praktijk is de orthodoxie erop uit om gelovigen weer in een hokje te stoppen zoals het met het kastesyteem ook gebeurde en zo macht uit te oefenen op kwetsbaren. Punarvivaah (hertrouwen) kan in de Hindoestaanse gemeenschap. Alleen wil niet iedereen hieraan beginnen. Binnen de Arya Samaj mag dit gelukkig wel en wordt de positie van de vrouw gerespecteerd. Een klein aantal mandirs binnen de Sanatan Dharma begint ook hiervoor open te staan. Zolang onbekwame en ongeleerde pandits de gelovigen zullen leiden, zolang zal er een discussie zijn.

Bereiding:  Snij de groente, ui en paprika’s in stukjes en de knoflook persen. De tahoe in blokjes snijden en bestrooien met zout en peper.  Laat de margarine in een ruime braadpan smelten. Ten eerste dien je de ui en knoflook hierin te bakken. Voeg daarna de blokjes tahoe er bij en laat deze meebakken tot ze bruin zijn.  Doe er de reepjes paprika bij en het blikje tomatenpuree. Schep alles om en strooi de paprikapoeder er overheen.  Als laatste de groentebouillon er bij schenken en voeg ook de rijst er bij. Zet het vuur hoog totdat het kookt. Het vuur temperen en de goulash 30 minuten op een laag pitje laten pruttelen.  Af en toe omscheppen. Mocht de saus te dun zijn, dan de eetlepel bloem, die aangelengd is met een beetje water er door roeren.  Als de goulash gaar is (let vooral op de rijst) de pan van het vuur halen en de 2 eetlepels yoghurt er door roeren. Tips: doe de goulash in een ruime kom. Serveer met een groene salade en stukjes stokbrood.

Aantal personen: 3 Bereidingstijd: 60 minuten

Ingrediënten: 200 gram rijst, 150 gram tahoe (gerookt), 20 gram plantaardige margarine, 1 teentje knoflook, 1 ui, 2 paprika’s (rood), 1 blikje tomatenpuree, 2 deciliter groentebouillon, 2 eetlepels yoghurt, 1 eetlepel bloem, 2 theelepels paprikapoeder, peper en zout


Ritika - editie juli 2013

12

Sattvisch eten Tegenwoordig schieten de fitnesscentra als paddestoelen uit de grond. Alles wat met wellness te maken heeft zit in de lift. Een goed slaappatroon, veel beweging en gezond eten horen daarbij. Vooral het laatste speelt een belangrijke rol in ieders leven.

Kortom, natuurlijke producten geven echte voldoening.

De kwaliteit van ons leven hangt af van verschillende factoren, maar vooral van de kwaliteit van voedsel. Elke dag eten we volgens een vertrouwd patroon. Gezond eten wordt echter vaak vergeten. Vaak horen we het begrip Sattvisch eten. Wat betekent Sattvisch eten nu eigenlijk? Sattvisch eten is zuiver voedsel dat niet alleen ten goede komt aan het fysieke lichaam maar ook aan de ziel. Dit eten wordt voornamelijk gekenmerkt door de positieve eigenschappen hiervan. Zuiver voedsel heeft een positieve invloed op ons bewustzijn en hiermee kan dit weer een positieve invloed uitoefenen op onze dagelijkse handelingen. Sattvisch voedsel draagt bij aan helder denken, levensvreugde en optimale gezondheid. Een aantal van de volgende producten valt onder Sattvisch eten: rijst, melk (vers), bonen, noten, honing, ghee, zoete vruchten, zuiver water, amandelen en groente groenten. Natuurlijke producten zoals cashewnoten zijn gezond, als we deze eten krijgen wij een natuurlijk “voldaan” gevoel. Bij ijs willen we meer ijs eten en krijgen we er geen genoeg van.

Wat zeggen de geschriften over zuiver voedsel? In de Bhagavad Gita vinden we de volgende shloka over sattvisch eten: Hoofdstuk XVII – shloka 8 ayuh sattva-balarogya-sukha-priti-vivardhanah rasyah snigdhah sthira hrdya’aharah sattvika-priya De betekenis van deze vers is als volgt: Voedsel in de geaardheid goedheid verlengt de levensduur, loutert het bestaan en schenkt kracht,


Ritika - editie juli 2013

gezondheid, geluk en voldoening. Dit eten is zoet, sappig, vet en smakelijk. Uit deze shloka kunnen wij veel nuttige informatie halen. De betekenis staat op zichzelf, maar er is meer informatie uit te halen. Het eten zorgt ervoor dat wij in harmonie met onszelf en de schepping leven (loutert het bestaan). Je zou dus kunnen zeggen dat door het eten van het voedsel in deze geaardheid, verdere spirituele groei mogelijk wordt. Zuiver voedsel in deze geaardheid zorgt er ook voor dat wij stilstaan bij onszelf en een dieper besef van het bestaan creĂŤren. Hieruit kunnen wij weer kracht, gezondheid, geluk en voldoening uit putten.

13 voortkomen uit voedsel, door voedsel in leven blijven en aan het eind van het leven terugkeren naar een hogere intelligentie, die de basis is van alle voedsel. Een kenmerk van voedsel is volgens de Upanishads dat voedsel het vermogen heeft zichzelf om te zetten in verfijnde stoffen die verantwoordelijk zijn voor de voortplanting en dus voor overleven. Daarom zou volgens de Upanishads voedsel het belangrijkste zijn dat ooit geschapen is en kan het voor ieder schepsel als levenselixer worden gezien. Ook in de Ayurveda speelt de kwaliteit van voedsel een belangrijke rol. Zo lezen wij in de Ayurveda dat er vier oorzaken zijn voor mentale en fysieke ziekten: 1. Het effect van verkeerde gedachten, gevoelens en activiteiten in dit leven en in vroegere levens (karma) 2. Onevenwichtigheid in de 3 guna’s (sattva, rajas en tamas) Hier zien we dat de sattva kwaliteit in het leven, werken en denken dient te overheersen om een goede gezondheid te waarborgen

De basis van alle vormen van yoga is het eten van sattvisch voedsel. Een belangrijke oorzaak van de hedendaagse wanorde in de wereld en van allerlei ziekten is het eten van voedsel met hoofdzakelijk rajas (scherp, prikkelend) en tamas (bedorven, onnatuurlijk) kenmerken. De Upanishads zeggen dat alle wezens op aarde

3. Onevenwichtigheid in de 3 dosha’s (vata, pitta en kapha) 4. Ophoping van gifstoffen (ama) in de maag en in de spijverteringskanalen Losstaand van zuiver voedsel in de sattvische ge-


Ritika - editie juli 2013

14

aardheid is het naar mijn mening ook belangrijk om rustig (lees bewust) te eten, zonder gehaast. Eten moet immers geproefd worden. Als we rustig en met volledige aandacht eten krijgen wij meer voldoening. Vaak is onze aandacht echter gefocust op andere activiteiten. Vaak zetten we de tv of muziek aan en eten we zonder onze aandacht erbij. Als we ergens mee zitten dan kauwen we eigenlijk op onze problemen in plaats van het eten zelf. Deze wijze van eten is bijna mechanisch en is niet in overeenstemming met de menselijke natuur. Bij het eten moeten wij er volledig bij “aanwezig” zijn met ons denken. Eten is een geschenk, elke dag weer en dat moeten wij blijven koesteren. Gezond eten is een verantwoorde keuze, de wijze waarop wij dat doen is niet minder belangrijk.

priyavākyapradānena sarve tuṣyanti jantavaḥ. tasmāttadeva vaktavyaṃ vacane kā daridratā. Door zoete woorden te offeren, kan iedereen tevreden worden gesteld. Offer daarom zoete woorden. Waarom gemeen zijn in je spraak? - Chanakya

Zelfbeheersing Er was eens een jongen met weinig zelfbeheersing. Zijn vader gaf hem een zak spijkers en zei tegen hem dat elke keer als hij zijn zelfbeheersing verloor, hij een spijker in de achterkant van de schutting moest slaan. De eerste dag sloeg de jongen 37 spijkers in de schutting. Over de volgende paar weken, toen hij leerde om zijn kwaadheid onder controle te krijgen, werd het aantal spijkers dat hij in de schutting sloeg geleidelijk aan minder. Hij zag in dat het gemakkelijker was om zijn zelfbeheersing niet te verliezen, dan al die spijkers in de schutting te slaan. Uiteindelijk kwam de dag dat de jongen zijn zelfbeheersing niet meer verloor. Hij vertelde dit zijn vader en die stelde voor dat de jongen nu voor elke keer dat hij zijn zelfbeheersing behield hij een spijker uit de schutting haalde. De dagen gingen voorbij en de jonge man was eindelijk zover dat hij zijn vader kon vertellen dat alle spijkers waren verdwenen. De vader nam de jongen bij de hand en ging met hem naar de schutting. Hij zei: “Je hebt het goed gedaan, mijn zoon, maar kijk nu eens naar al die gaten in de schutting. De schutting zal nooit meer dezelfde zijn. Als je dingen zegt in woede, dan laten ze een litteken achter net als deze gaten. Je kunt iemand met een mes steken en het mes er weer uit trekken. Het maakt niet uit hoe vaak je zegt dat het je spijt; de wond zal er blijven.” Een verbale wond is even erg als een fysieke wond.


Ritika - editie juli 2013

15

Radio-ethiek Ik luister liever naar Radio West of Radio één i.p.v. een Hindoestaanse radio. In de auto doe ik dit ook. Eerlijkheidshalve wil ik wel toegeven dat de Hindoestaans muziek mij wel aanspreekt. Ik ben niet tegen Hindoestaanse radio’s, maar de manier waarop mensen praten. Het is een vorm van schreeuwen en de luisteraar te willen overspoelen. Laatst luisterde ik naar een Radio in Den Haag met een jonge presentator en ik vond dat al beter klinken dan voorheen. Als het gaat om de inhoud van praatprogramma’s dan moet ik ook hier aangeven dat Nederlandse radio’s mijn voorkeur genieten. Ik wil hier geen reclame maken maar over het algemeen hebben Hindoestanen die in de Radio praten niet de rust om luisteraars aan zich te binden. Uitzonderingen daar gelaten. Dit is niet de thema die ik hier wil aankaarten. Vele radio’s zijn commercieel. Dat moet ook wel anders hebben ze geen lang leven. Het gaat me om het spanningsveld tussen commercie en verantwoordelijkheden naar je doelgroep. Ik noem hierbij twee voorbeelden. Al geruime tijd weet men in de gemeenschap dat na

crematieplechtigheden nabestaanden bij thuiskomst vaak een onplezierige verrassing krijgen te verwerken: inbraak. Huis is opengebroken en alle kostbaarheden zijn weg. Ik heb het van een familie vernomen dat na de uitvaart in vijf woningen van familieleden tegelijkertijd was ingebroken. Het gaat dus om een georganiseerde vorm van lijkenpikkerij. De politie is ook op de hoogte van dit soort praktijken. Het gaat bijna altijd om Hindoestaanse gezinnen. Hoe dit kan, zal u niet verbazen. Hindoestanen laten via radio’s overlijdensberichten omroepen. Dat is bekend. Zo wordt getracht om een overlijden van een dierbare via de media kenbaar te maken aan mensen die ver wonen of belangstellenden die de overledene hebben gekend maar geen contact meer hebben. Via de mrityusamacar (overlijdensberichten) laten familieleden ook de gemeenschap weten wat hen is overkomen. Hierbij wordt niet alleen de naam van de nabestaanden omgeroepen, maar ook gezinssamenstelling en woonadres. En dat laatste vinden inbrekers wel fijn om te weten. Zo’n overlijdensbericht is dus een hapklare uitnodiging voor mensen die een verlaten woning willen leeghalen. De inbrekers zitten gekluisterd aan de radio zoals


Ritika - editie juli 2013

gieren op een boom zitten te wachten totdat iemand is overleden. Het zijn lijkenpikkers.

De politie vindt niet dat het haar verantwoordelijkheid is om met deze informatie iets te doen. De Radiozenders vinden het ook niet dat het hun verantwoordelijkheid is om deze vorm van overlijdensberichten aan te passen. Want anders raken ze inkomsten kwijt. Families voelen zich gevleid als hun naam, toenaam en adres worden omgeroepen. En als dat niet gebeurt dan heeft een overlijdensbericht ook geen zin. En toch vinden we dat het de verantwoordelijkheid is van de Radiozenders en de gemeenschap om hier iets aan te doen. Velen denken dat het hen niet zal overkomen en willen daarom niets doen aan het dubbele leed van nabestaanden. Vanuit morele waarden en principes die we kennen als ‘bescherming van je cliënten’ dienen de radiozenders hier aandacht te geven. Met dit artikel proberen we deze discussie te openen.

16

Ook is het moreel verwerpelijk dat radiozenders reclame maken voor sjamanen (ojha’s) die mensen oplichten. We kregen berichten dat mensen vierduizend en soms nog meer hebben betaald voor geestuitdrijving bij hun familieleden. Daarna moesten ze nog eens vierduizend betalen. De mensen zijn vaak door wanhoop gedreven om zo’n iemand te bezoeken. Mensen hebben blijkbaar vertrouwen in de radio en gaan naar charlatans die via radioreclame zichzelf als de beste probleemoplossers voordoen. En ook hier vinden we dat radiozenders een verantwoordelijkheid hebben. Uiteraard weten ze niet wie oplichters zijn en wie integer. Maar door ervaringen van mensen kunnen ze hier gauw achter komen. We vinden het te simpel om te zeggen dat radiozenders alleen maar zendtijd moeten verkopen om zo geld binnen te halen. De media heeft vaker de rol gehad van een gemeenschappelijke haven van informatie en een collectief geweten omdat het informatie deelt met mensen. We zijn bereid om na te denken voor oplossingen voor deze problemen.

Een Indiase ojha


Ritika - editie juli 2013

17

Jezelf “verkopen” Ook in de crisistijd blijft de klok doortikken en dat betekent moeilijke tijden voor sollicitanten. Bedrijven ontslaan massa’s werknemers en de concurrentie wordt neemt alsmaar toe. Het wordt steeds belangrijker om te laten zien wat je bent, je kwaliteiten te laten opvallen: je moet jezelf “verkopen”. Terwijl hoogopgeleide starters vaak worden geweigerd op hun geringe werkervaring worden mensen van middelbare leeftijd ondanks hun ruime werkervaring massaal ontslagen en vervolgens elders niet aangenomen, omdat ze ‘te oud’ of ‘te duur’ zijn. Het hoge aantal werklozen maakt de concurrentie enorm. Het zichzelf “verkopen” is dus al een assessment op zich. Hoe kom je als hoogopgeleide starter of professional van middelbare leeftijd aan een baan? Hoe onderscheid je jezelf van die honderden anderen die ook een baan zoeken? Een opleiding, diploma en wat werkervaring zijn allang niet meer voldoende. Om je te onderscheiden

van je concurrenten moet je allereerst een creatieve sollicitatiebrief schrijven. De “ik-voldoe-aan-de-dooru-gestelde-eisen-brief” is veel te cliché. Maak je lezer enthousiast, prikkel hem/haar om meer over jou te willen weten. Gebruik dan ook vooral een creatieve openingszin en afsluiting. Niet zoiets als: “In de krant van zaterdag 29 juni jl. las ik uw vacature.” Nee, val gewoon met de deur in huis: “Ik las uw vacature en dacht meteen: dit is een baan voor mij!” Stel je je sollicitatie zo voor: je ziet jouw potentiële werkgever in een lift. Dit is jouw kans om jezelf te verkopen. Je hebt 1 minuut. Hoe presenteer je jezelf? Hoe maak je hem duidelijk dat jij degene bent die hij zoekt? Je eerste indruk telt, dus let op hoe je jezelf presenteert. Laat alle negatieve gedachten varen en ga ervoor: overtuig hem! Wees origineel en gebruik geen sociaalwenselijke quotes of lege woorden. Stuur je sollicitatiebrief ook niet op maandagochtend, want dan heeft je potentiële werkgever al genoeg post en val je dus minder snel op.


Pas dat professionele, overtuigende en creatieve karakter ook toe in je cv en zet er alleen de functies en vaardigheden op die met je potentiële functie te maken hebben. Solliciteer je op een functie als communicatiemedewerkster, zet er dan niet je oude baantje als schoonmaakster op. Wees dus adequaat in je sollicitatie. Als je bent uitgenodigd voor een gesprek, stel je dan weer die situatie in de lift voor en ga ervoor. Wees gekleed op de functie en het bedrijf waar je solliciteert. Je draagt natuurlijk geen mantelpakje als je solliciteert op een functie als callcentermedewerkster. Let ook op je handdruk. Geen slappe of klamme handjes, maar een overtuigende, stevige handdruk. Uit onderzoek is gebleken dat een handdruk meer over je zegt dan je zou denken.

Inzamelingsactie slachtoffers Kedarnath

Last but not least: stel niet teveel eisen. Bedrijven hebben liever een duizendpoot die ze kunnen uitbuiten. Geen 9-tot-5-houding, maar overuren maken en dat tegen het minimumloon. Ga je akkoord? Dan ben je binnen. Zo niet, dan hebben ze honderden anderen die staan te popelen voor een baan. Voor je het weet, heb je jezelf verkocht en ben je een slaaf in het moderne Nederland. Maar dan heb je tenminste iets.

STICHTING SHRI SANATAN DHARM, bekend als Shri Ram Mandir Den Haag, houdt een inzamelingsactie voor de dakloze overlevenden.

Meer dan 15.000 doden en duizenden vermisten en daklozen door gevolg van moessonregens in het bergachtige Uttarakhand, dat tegen het Himalayagebergte ligt. Het zwaarst getroffen is het heilige gebied Kedarnath, waar één van de twaalf jyotirlinga Shivmandirs zich bevindt. De Indiase overheid spreekt van een nationale ramp. Wonder: Shivmandir onbeschadigd. Bekijk het filmpje op YouTube: http://youtu.be/1DbYMY764RI

U kunt uw bijdrage doneren op gironummer 5070349 t.n.v. STICHTING SHRI SANATAN DHARM onder vermelding van "actie overstroming Kedarnath". Voor meer informatie belt u met 0703895093.


Ritika - editie juli 2013

19

Uitnodiging 3-daagse hawan Dit jaar zal de hawan die jaarlijks plaats heeft in de tuin van Shri Ram Mandir, niet negen avonden duren maar drie avonden. We beginnen zondag 14 juli om 18.30 uur tot 20.00 uur, dat is een uur na de dienst op die zondag. Maandag 15 juli en dinsdag 16 juli is de hawan van 20.00 tot 21.15 uur. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. We zetten genoeg hawankunda's klaar. Zoals voorgaande jaren hoeft u alleen uw zitplaatsen mee te nemen. Voor de rest wordt gezorgd. U allen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 3-daagse hawan. U mag anderen ook meenemen en het is niet verplicht om alle dagen mee te doen.

पबि त न ः वयमेव ना भः वयं न खादि त फला न वृ ाः। नादि त व यं खलु वा रवाहाः परोपकाराय सतां वभूतयः॥ pibanti nadyaḥ svayameva nāmbhaḥ svayaṁ na khādanti phalāni vṛkṣāḥ. nādanti svasyaṁ khalu vārivāhāḥ paropakārāya satāṁ vibhūtayaḥ. De rivieren drinken niet hun eigen wateren, de bomen eten niet hun eigen vruchten. De wolken eten niet de gewassen die zij hebben bewaterd. Op diezelfde manier is de rijkdom van deugdzame mensen om anderen te helpen. - Sanskrit Subhaashita


Stichting Hindoe Jongeren

‘Het zelfbeeld’

Van 12 t/m 16 augustus vindt deze jaarlijks terugkerende activiteit plaats. In een groepsaccommodatie in een prachtig landschap verblijven we, koken we en doen we een aantal activiteiten. De activiteiten bestaan uit natuurwandelingen, zang, verhalen, sport, meditatie, rituelen etc. Centraal zal dit jaar het thema zijn: ‘Het zelfbeeld’. Het is belangrijk om in saamhorigheid met elkaar deze activiteiten te doen. Het gaat om leerzaamheid, gezamenlijkheid en respect voor elkaar. Maandag 12 augustus vertrekken we vanuit Den Haag. De groepsaccommodatie bevindt zich in Noord-Brabant. Er zal iedere dag voor de hele groep veganistisch worden gekookt. Na aanmelding krijgt u een overzicht van de spullen die u zelf kunt meenemen voor zelfverzorging. Indien u al enthousiast bent geworden, dan kunt u zich aanmelden via de e-mail: a.ramdhani@live.nl. De kosten bedragen slechts 140 euro p.p. (Dit is inclusief overnachting, eten en drinken). Nog maar enkele plaatsen beschikbaar! Impressies van spirituele week 2012


De man met vier vrouwen Er was eens een rijke man die 4 vrouwen had. Hij hield het meest van de 4de vrouw. Hij sloofde zich voor haar uit, kocht haar dure kleren en alles wat kostbaar was. Hij zorgde heel goed voor haar en deed steeds zijn uiterste best. Hij hield ook veel van zijn 3de vrouw. Hij was heel trots op haar en wou altijd met haar pronken als ze naar vrienden gingen. Nochtans was hij altijd verschrikkelijk bang dat ze hem ooit zou verlaten voor een andere man. Ook hield de rijke man van zijn 2de vrouw. Ze was altijd in de weer voor hem, altijd geduldig. Ze was eigenlijk zijn vertrouwelinge. Wanneer hij problemen had, kon hij altijd bij haar terecht en ze kon hem dan ook steeds helpen de moeilijke tijden door te komen. Zijn 1ste vrouw was een zeer loyale partner en heeft grote bijdragen geleverd om zijn rijkdom en zijn zaken te onderhouden. Ze zorgde steeds perfect voor het huishouden. Hoewel de 1ste vrouw veel van haar man hield, hield de rijke man toch niet van haar en hij bezag haar nauwelijks. Op een dag werd de rijke man ziek. Hij wist dat hij binnenkort zou gaan sterven. Hij dacht na over zijn luxeleven dat hij altijd geleid had en zei bij zichzelf, Nu heb ik 4 vrouwen.

Maar als ik sterf, zal ik alleen zijn. Wat zal ik eenzaam zijn! Dus vroeg hij aan de 4de vrouw, ik hield van jou het meest, heb je altijd de kostbaarste dingen gegeven en goed voor je gezorgd. Nu ik binnenkort zal sterven, wil jij me volgen en me gezelschap houden? Geen sprake van! Antwoordde de 4de vrouw en ze liep weg zonder verder nog iets te zeggen. Het antwoord sneed als een scherp mes in de rijke man zijn hart. De verdrietige rijke man vroeg aan zijn 3de vrouw ik heb gans mijn leven zoveel van je gehouden. Nu ik binnenkort zal sterven, wil jij me volgen en me gezelschap houden? Nee! Antwoordde de 3de vrouw. Het leven is hier zo goed! Wanneer jij sterft, ga ik hertrouwen! De rijke man zijn hart werd koud bij het horen van die woorden. Daarna vroeg hij aan de 2de vrouw ik ben altijd bij jou gekomen als ik hulp nodig had en je hebt me altijd uit de nood geholpen. Nu heb ik opnieuw hulp nodig, wanneer ik zal sterven, wil jij me volgen en me gezelschap houden? Het spijt me, maar deze keer kan ik je niet helpen! Zei de 2de vrouw. Het enige dat ik voor je kan doen is je naar je graf lei-


den. Het antwoord kwam als een donderslag aan en de rijke man was helemaal van zijn stuk gebracht. Dan klonk er een stem, ik zal met je meegaan, ik zal je volgen, waar je ook gaat. De rijke man keek op en zag zijn 1ste vrouw. Ze was graatmager, alsof ze ondervoed was. Dankbaar, maar toch met spijt zei de rijke man ik had beter voor je moeten zorgen wanneer ik het nog kon! Eigenlijk hebben we allemaal 4 vrouwen in ons leven... De 4de is ons lichaam. Het maakt niet uit hoeveel kosten, tijd en moeite we besteden om het er goed te laten uitzien, het zal ons toch verlaten als we sterven. Onze 3de vrouw is onze bezittingen, status en rijkdom. Wanneer we sterven, gaan ze allemaal naar anderen. De 2de vrouw is onze familie en vrienden. Het maakt niet uit hoe dierbaar ze ons zijn geweest tijdens ons leven, het verste dat ze kunnen meegaan is tot aan ons graf. De 1ste vrouw is onze ziel. Ze wordt dikwijls verwaarloosd in het nastreven van materiĂŤle rijkdom en plezier. En in feite is het het enige dat ons volgt, waar we ook zullen gaan. Misschien is het een goed idee om het nu aandacht te geven, dan te wachten tot het te laat is.

Elke keer dat de mensheid is gevallen en weer is opgestaan, is ze er meer en meer in geslaagd haar aangeboren, eeuwige volmaaktheid uit te drukken. - Swami Vivekananda


Sympathisanten


Ritika editie juli 2013  

De derde editie van Ritika!

Advertisement