Page 1


Organizacja imprez sportowych na przykładzie Sguash European Nations Challenge Cup 2009

25.11.2009


AGENDA

 Cele Opis projektu Realizacja Efekty Podsumowanie


CELE

 Organizacja międzynarodowych zawodów squashowych. Pozyskanie partnerów i sponsorów dla imprezy. Organizacja logistyczna imprezy. Promocja mistrzostw wśród europejskiej i polskiej społeczności squashowej. Promocja dyscypliny wśród Polaków. Promocja mistrzostw wśród mieszkańców Poznania.


OPIS PROJEKTU

Zawody z cyklu ENCC są druŜynowymi mistrzostwami Europy z wyłączeniem 16 najlepszych druŜyn starego kontynentu - nazywane są często mistrzostwami krajów rozwijających się squashowo.

Lokalizacja turnieju: SquashPark Club, Poznań

Termin: 1-3 października 2009

Zleceniodawca: Polska Federacja Squasha


OPIS PROJEKTU Zasięg wydarzenia: Europejski / ze szczególnym naciskiem na Polskę; Liczba zawodników (120 osób); 13 druŜyn męskich oraz 8 damskich.

Reprezentacje: Polski; Estonii; Łotwy; Chorwacji; Ukrainy; Malty; Cypru; Isle of Man; Gibraltaru.


O SQUASH

Squash

to

wymagająca

dyscyplina

sportowa: niezbędna jest inteligencja, zdolność

koncentracji,

precyzja,

wytrzymałość i siła oraz niespoŜyta energia.

Stanowi

dziś

grę

młodych

duchem, dynamicznych ludzi. Na świecie gra w nią przeszło 20 mln osób (szczególnie popularna jest w krajach byłego Imperium Brytyjskiego oraz Europy Zachodniej).


REALIZACJA // ORGANIZACJA SPORTOWA

 Stała współpraca z dyrektorem zawodów wybranym przez Polską Federację Squasha; przygotowanie kortów, na których odbyły się rozgrywki; zapewnienie zaplecza socjalnego dla zawodników i działaczy; • zakwaterowanie; • odnowa biologiczna; • zaplecze techniczne (regeneracja sprzętu). zapewnienie

miejsca

pracy

dla

organizatorów

Federacji Squasha i Polskiej Federacji Squasha;

z

Europejskiej


REALIZACJA // SQUASHPARK – ARENA ZMAGAŃ

SquashPark to centrum squasha zlokalizowane w Poznaniu. To na jego kortach odbyły się mecze

ENCC

2009.

Klub

jest

jednym

z najnowocześniejszych obiektów squashowych w Polsce. Dysponuje w chwili obecnej 5 kortami certyfikowanymi przez ASB z elektronicznym i multimedialnym systemem prezentacji wyników oraz niezaleŜnym radiowęzłem. W klubie poza kortami znajduje się równieŜ klub fitness i studio odnowy.


REALIZACJA // PARTNERZY Do zadań agencji naleŜało pozyskanie sponsorów i partnerów dla imprezy. Show Service przekonała do współpracy następujące podmioty: Sponsorzy: Prince; Dunlop; Wilson; BMW Olszowiec; CGS; Plexitech; eFresh.

Patroni medialni: Onet.pl; Goldenline.pl; Eurosport.pl; IPLA; Radio Toksport; Bankier.pl; Mediarun.pl; PRnews.pl; Nasquasha.pl;

 eSquash.pl; Squashmasters.pl; Squash.com.pl;

 Magazyn Squash; Squashsite.co.uk; TVP Poznań; Radio Merkury; Radio Afera; Wielkopolskisport.pl.


REALIZACJA // PARTNERZY Współpraca z partnerami umoŜliwiła dotarcie z przekazem do grup docelowych dzięki:

 Relacjom z zawodów w mediach polskich

 Kampaniom banerowym na stronach serwisów o zasięgu ogólnopolskim;

 … i europejskich.


REALIZACJA // PROMOCJA // STRONA WWW

Cele: informowanie zawodników i fanów squasha o przebiegu zawodów ; promocja ENCC 2009 w Internecie; promocja sponsorów.

Zawartość: materiały informacyjne o ENCC 2009; aktualności (informacje dla zawodników); konferencja prasowa online; zdjęcia i relacje video z przebiegu zawodów; Tabele wyników.


REALIZACJA // PRZEBIEG ZAWODÓW

Zadania agencji: współpraca z Dyrektorem zawodów i składem sędziowskim; koordynacja przebiegu imprezy w tym prac: •biura zawodów; •recepcji; •biura prasowego; •salonu odnowy biologicznej; •serwisu rakiet; •stołówki dla uczestników. organizacja imprez towarzyszących: • bankiet dla VIP po zakończeniu imprezy; • ceromonia wręczenia nagród; • klubowa impreza dla zawodników.


EFEKTY

 3 dni zawodów; 150 rozegranych meczów; trybuny pełne kibiców; 200 publikacji w mediach (w tym 15 telewizyjnych); List gratulacyjny Europejskiej Federacji Squasha za wysoki poziom organizacji zawodów; Dobre wraŜenia uczestników turnieju;

oraz

 … przyznanie Polsce organizacji kolejnej edycji ENCC !!!


PODSUMOWANIERealizacja:

Show Service Events Marketing www.showservice.plCzas trwania akcji:

1-3.10.2009Miejsce:

PoznańKontakt:

biuro@showservice.pl


Show Service - ENCC 2009 - Marketing Case Study  
Show Service - ENCC 2009 - Marketing Case Study  

Case Study opisuje organizację Mistrzostw Europy w squashu ENCC 2009 przez Agencję Artystyczną Show Service Events Marketing

Advertisement