Issuu on Google+

" Weh a v eb e e nr u n n i n ge v e r y wh e r et og e tt h i se v e n td o n ep r o p e r l y .Wea r ewo r k i n g o ng e t t i n ga l lt h ea r t wo r ko ft h ep u b l i c a t i o nd o n e , a n da l lt h ee x t e r n a la n di n t e r n a l a d v e r t i s e me n tt a k e nc a r eo f , i na d d i t i o nt ot h es e c u r i t yp e r mi t sa n df a c i l i t i e s , "a d d s Se r o u g y . I no r d e rt og e tt h i n g sd o n ep r o p e r l y , t h eTh e a t e r&Fi l mCl u bs p o k ewi t ha na d v e r t i s i n ga g e n c ya swe l la s sd i f f e r e n ta u t h o r i t i e so nt h es u b j e c ti no r d e rt ob ea b l et or e a c h t h eEg y p t i a ng o v e r n me n ta n dh a v et h e mh e l pwi t ht h ee v e n t . " Wea r es t i l lwo r k i n go ng e t t i n gt h i n g sd o n e , s u c ha sg e t t i n gt h eme a s u r e me n t so f t h es t a g e , l o c a t i o n , a n dwh e r ei tc a nh a n d l eah u g en u mb e ro fp e o p l e , a d v e r t i s i n gt h e e v e n ta n dl o t smo r e , "s a i dSe r o u g y . Se r o u g ya d d sh o wt h e ya r et r y i n gt og e ta u t h e n t i cAr a b i a nc o f f e e s h o pt ot h ee v e n t , wi t ha l li t sc h a i r sa n dt a b l e s . Sop l a yy o u rp a r t . J o i nu so nt h e1 3 t ho fOc t o b e rf o rat r e me n d o u se v e n tf i l l e dwi t h f u n . Ge tt ok n o wt h er e a lEg y p t i a nMo u l i dt h a td a t e sb a c kt oc e n t u r i e sa g o . En j o y t h et r a d i t i o n a ld a n c e s , s wi n g s , s we e t s , o r i e n t a lf o o d , c a r d s , a n dz a r . Ye s , az a ra t AUC!Ho wa ma z i n gwo u l dt h a tb e ?Th ewh o l eEg y p t i a nc o mmu n i t ya n df o r e i g n e r s wi l lb ewa t c h i n gi tl i v eo ns e v e r a ln a t i o n a la n di n t e r n a t i o n a lTVc h a n n e l s . I twi l lb ea c e l e b r a t i o nl i k en oo t h e r . 2 1


20