Page 1

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


(ENG LI SH U P DAT E B EL O W ) El Rama, 23-02-2014 Op 5 februari, inmiddels twee weken geleden, zijn wij vertrokken voor ons grote avontuur. Na maanden van voorbereiden zullen wij ons het komend halfjaar inzetten voor een sociale en duurzame verbetering van de woningbouw in El Rama. De laatste weken in Nederland zijn druk geweest, ongeveer een week voor vertrek kregen wij de begroting rond. Wij willen iedereen nogmaals bedanken voor alle steun! Na een lange reis via Londen en Miami hebben wij twee nachten in een klein hostel in Managua geslapen. Deze twee dagen zijn voorbereidingen getroffen voor ons vertrek naar El Rama, er is onder andere Borax aangekocht voor de behandeling van bamboe. Deze korte stop in Managua gaf ons ook de gelegenheid om Jan van Bilsen te ontmoeten, een bamboe-expert die inmiddels 35 jaar in Nicaragua woont en uitgebreide ervaring heeft in het bouwen met bamboe. Binnen enkele weken kunnen we drie dagen meewerken aan één van zijn bamboe bouwprojecten, hier komen kaptechnieken, behandelingsmethoden en constructies aan bod. Een mooie kans om ons bamboe netwerk in Nicaragua uit te breiden en onze bamboe kennis en kunde verder uit te breiden. De daaropvolgende dag zijn we vertrokken naar El Rama. De eerste dagen hebben we vanuit een hotel geopereerd. De gemeente heeft ons hartelijk ontvangen tijdens een officiële bijeenkomst op het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst is het project doorgesproken en zijn enkele praktische zaken geregeld voor de aankomende weken, de gemeente heeft ons een leegstaand pand toegewezen. Met hulp van de gemeente en enkele vrijwilligers is het pand en aansluitend liggend stukje grond in twee dagen opgeruimd. Het plan is om binnen zeer korte tijd samen met de omliggende bewoner te beginnen met de aanleg van een tuin. Na het noodzakelijke opruimen zijn we verhuisd, de gemeente heeft haar opslag beschikbaar gesteld voor de nodige meubels. Inmiddels is ook een deel ingericht met behulp van in El Rama gekapte bamboe. Wij zullen hier workshops geven, vrije inloopuren en inmiddels wonen wij er ook. Dit pand zal na ons verblijf worden omgetoverd tot een centrum voor lokale kunst en cultuur, door een intensief verblijf de komende maanden zal de gemeente uiteindelijk een plan voor renovatie ontvangen van Shortsighted Architecture. Uiteraard streven wij naar het gebruik van bamboe als het belangrijkste constructiemateriaal.

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


OUR NEW HOME ‘‘CASA DE SOSTENIBILIDAD’’ ONS NIEUWE THUIS ‘‘CASA DE SOSTENIBILIDAD’’

In de daaropvolgende dagen hebben er enkele belangrijke afspraken plaatsgevonden met o.a. de Bluefields and Indian Caribbean University (BICU) en de gemeente El Rama. De ambities en doelen van het project, de geplande werkzaamheden en de samenwerking zijn nogmaals doorgesproken. Het project gaat als een lopend vuurtje door El Rama, vanaf dag één is er veel inloop in het gebouw en mensen zijn geïnteresseerd. Verscheidene mensen hebben zich al aangeboden om een workshop te geven of te willen deelnemen. Vanaf halverwege maart zal de cursus ‘duurzaam bouwen’ van start gaan, deze is gericht op studenten maar ieder met goede motivatie is welkom. Naast deze cursus start de gemeente zelf een cursus meubelbouwen met bamboe op, hier is inmiddels ook veel animo voor. Afgelopen zaterdag is de eerste workshop gegeven in het gemeentehuis. Een korte projecttoelichting vanuit Shortsighted Architecture werd gevolgd door een interactieve sessie met als thema de woningbouw in El Rama. Het enthousiasme en de inzet waren bemoedigend voor de komende weken en maanden. De dialoog heeft ons veel context gegeven voor verdere uitwerking van de beoogde plannen. Om in maart te beginnen met de bouw van het modelhuis voor de BICU, steken wij nu veel tijd in het voorbereiden van de aankoop, behandeling en opslag van bamboe. In de tweede week van ons verblijf zijn enkele plantages bezocht, om zowel soorten als prijzen te inventariseren. Opvallend is dat er in de regio bijna geen Angusto Folia te vinden is, dit hadden we wel van tevoren verwacht. Er komt echter wel veel Dendrocalamus Asper voor, welke veel gebuikt wordt voor constructies in zuid oost Azië en een goed alternatief vormt. Inmiddels is een goede leverancier gevonden en zijn de eerste stammen besteld, voor zowel de gemeente als Shortsighted Architecture. Vanaf komende maandag zullen wij enkele dagen verblijven op een Magnolia finca om de bamboe te kappen. Wij zullen een deel van de stammen vervolgens behandelen middels twee methoden. De Boucherie methode gaat uit van het onder druk inspuiten van de behandelingsvloeistof. Een ander deel van de stammen zal behandeld worden middels onderdompelen. Er liggen ons spannende dagen voor de boeg. Zie ook onze meegezonden video-update, over twee weken zullen we wederom een update geven.

Wenst u deze tweewekelijkse update niet te ontvangen, laat dit ons aub. weten per e-mail.

HA S TA L A P R OXI M A! SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


CLI CK H E RE T O G O T O TH E V ID E O U P DATE :

OR G O T O: ht t p : / / w w w.yo u t u b e .c o m / wa t ch ? v =e J U q W _ - 5 z M U SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


JUAN GIVES A PRESENTATION BEFORE THE INTERACTIVE WORKSHOP JUAN GEEFT EEN PRESENTATIE VOOR DE INTERACTIEVE WORKSHOP

El Rama, 23-2-2014 The 5th of February, about two weeks ago, our big adventure has started. After months of preparation we will now really start working on more sustainable and social housing in El Rama. The last weeks in the Netherlands have been busy but exciting. Just a week before departure, the budget was finally closed. We would still like to mention that we are most grateful for all the support! After a long day of travelling via London and Miami we arrived in Managua were we stayed two nights in a little hostel. This served us with extra time to do the last preparatory work before leaving by bus to El Rama. Some essential equipment, e.g. Borax, a necessity in the treatment process of bamboo. We also arranged an encounter with Jan van Bilsen, Jan is a bamboo expert and living in Nicaragua for 35 years. We are invited to help in one of his bamboo construction projects, which will start in several weeks. In three days all aspects of working with bamboo will be covered, the process of harvesting, treatment and construction. A good opportunity to meet interesting people in the Nicaraguan bamboo network and gain extra knowledge and experience on working with bamboo. The first day in El Rama we had an official and warm welcome at the municipality, the subsequent meeting focused on clarifying the aims and goals of the project. Furthermore, some practicalities have been arranged, the municipality allocated an empty building in the centre to Shortsighted Architecture. With the help of the municipality and a group of unexpected volunteers we cleaned the building in two days, besides we removed all the plastic from the future garden where we want to start planting pretty soon. The municipality provided us with furniture and some bamboo elements have already been added to the interior. From this building we will organise the planned workshops, consultancy hours, experiment with bamboo and use this building as our new temporary home. After the project it will be renovated into a centre for local culture and art. Shortsighted Architecture will work on a proposal for renovating the building, aiming at using bamboo as the most important construction material.

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


LI M P I A R SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


FARMERS BRINGING THEIR PIGS TO EL RAMA BOEREN DIE HUN VARKENS NAAR EL RAMA BRENGEN

The following days several meetings with the Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) and the municipality took place. The content of the course, time schedule and opportunities for cooperation during the project were discussed. The people of El Rama start getting aware of the project, visitors are interested in joining the course, ask for more information about the workshops or want to register themselves for leading a workshop. From march onwards the planned ‘sustainable building’ course will begin, primary focus are students of the BICU, but everyone with a good motivation is most welcome. The municipality organises a parallel course on constructing bamboo artisanal, this initiative strengthens our believe in the potential of bamboo for El Rama. Last Saturday the first workshop was organised in the town hall. A short informative presentation about the project was followed up by an interactive session on the current housing conditions in El Rama. The enthusiasm was promising for the upcoming weeks and months. This dialogue provides the project with valuable input and context for a further detailed framing of the project aims and goals. In order to start constructing the BICU bamboo model house from march onwards much time is currently invested in the preparation of purchasing, treatment and storage of bamboo. Several plantations have been visited during the second week, thereby giving a good overview of species and prices. One of these plantations is Magnolia, from Monday onwards we will stay two days on a Magnolia finca to assists in harvesting, treating and transporting the first batch of bamboo. We will experiment with the Boucherie method, a treatment based on pressing a treatment fluid through the vessels of the bamboo. Interesting fact is that the Angusta Folia is not as abundant in this region as expected, the Dendrocalamus Asper is an excellent alternative (often used for construction in south-east Asia). Exciting days are ahead of us, see also the attached video update. In two weeks we will give another update! If you do not like to receive a Shortsighted Architecture update every other week, please let us now via mail.

H A S TA L A P R OXI M A!

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


SUP PO R T F R OM T HE M UNIC IPA L IT Y

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


COLLECTIVE LUNCH WITH VOLUNTEERS AFTER A MORNING OF WORK GEZAMELIJKE MAALTIJD MET VRIJWILLIGERS NA EEN OCHTEND WERKEN

G E S P O N S O R D D O OR / / S P O N S O R E D BY

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


L O C A L PA R T N E R S

G E S T E UN D D OO R // S U P P O R T E D BY

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM


GRACI AS POR SU CONTRIBUCIĂ“N! Jack Chen David Kung Roletta Lee Rogier Verhoeven Frank Verhoeven Ardienne Verhoeven Annemarie van Eijden Jaap van Eijden Rita van Wetering Carla Mollink Wieger van der Wal Therese Oroschin Linnemore Nefdt Mieke Damsma H Hazel C Hoefnagels Jochem en Anouk Sheila Oroschin Sherman Tam Brigitte Dreezens Sandra Figueroa Duarte M den Otter Frank Jurgen Wijlens J van Tintelen Rosan Pallada Danielle Pesch Simon de Leeuw JP Boon Robbert Berendsen Veronique Loven MC den Heijer Mikos Pieters Margarita Moreno Rachel Jongen Gloria Elena Moreno Remi op de Woert Jurgo Mouthaan

Kamiel Zeegers Charlotte Meerstadt Jaap Overal Sofia Caycedo Thomas & Lena K Jaeger Tim Prins Andy van den Dobbelsteen Matthias Kroezen M Bakkers-van Dijk Jeanette Oostijen Rico Disco Cees Broos Marion en Toon Kuhne-Prince RT Janissen Glenn Jr. Weisz P van Dongen R Sitton J Mycke Rick Muijen Eva van der Zand Willem Drenth Andrea Fitskie Nicholas Emmerson Maya van der Lande Joris de Fiane Jack Lelieveld Bob VisserJezabel C Bakker M Milo Bo Hu M van Esch Marij Deltrap W Voorhoeve Shira Raber Sara Quesada Suzanne van Heerde

Jill Jongen K.C. Hobbelman Anne van Stijn Nikki Nijsten Renee Schouten Emanuela Voorwinden Arnout Aarts Jasmijn Kok Matourbah Deltrap Annabeth Hidding E van der Kooij Bo van Niekerk E van Dijk C de Mol J de Jong JF Chang J Braun J Mommers A Stovers W Bos S Groenewoud V Trees Mama Eva Jolanda van Wijck Edelman Luisa Maria Gaviria Moreno Marie Seck Maria Provovska Rosa van der Kaaij Roxanne Doyen Belma Hernandez Frances Bart Scheeren Koen Fraijman Logan Brecklin M. van Appeven Martine Duyvis Ingrid Hoeben R shizen

SHORTSIGHTED EL RAMA // UPDATE 01 // 23-02-2014 // INFO@SHORTSIGHTEDARCHITECTURE.COM

Marleen van der Wurff Erik van der Wurff Inge van der Wurff Bart van der Wurff Frans van der Wurff Zac Coleman D van Staveren Guido Bik Remco van Schadewijk David Ramirez Floortje van Sandick Roy Meijer Rosan Pallada Rob Spreekenbrink Jacco Vos Hanna Rusticus Minke Kiers Lizzy Janssen Sophia Wijnekus Gusta Wachter Ravi Mouthaan Koen Hobelman Lourens Aalders Angeline Oei Charlotte Ros Eline Stubert F de Vries Boukje Vastbinder Myrthe Talsma Ivo Joore Jet ten Voorde Felipe Cunha Shira Raber Rinske Hutten

Shortsighted El Rama Update February 2014  

Our team is complete!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you