Page 1

Aarhus Kommunes biblioteker

Projekter 2012


Indledning I denne vifte får du et overblik over nogle af de projekter, vi er involverede i ved Aarhus Kommunes Biblioteker. Projekterne gennemføres med mange forskellige samarbejdspartnere i det ganske land, og det er en fornøjelse at være en del af den sammenhængskraft, der kendetegner bibliotekssektoren. Kontakt os, hvis du har lyst til at høre mere. I Aarhus Kommune har vi samlet en oversigt over innovative projekter på www.innovatewithaarhus.dk Kig ind og se, hvad vi har gang i. Projekter kun fra bibliotekerne kan du finde på www.aakb.dk/projekter Projekter Transformation Lab 2 · Digiform · BApps · Infostandere eReolen · Finurlig Fakta · Gaming · Indholdskanalen 2.0 Nordisk BibNet · BibOS · Bogstart · Fælles udbud af bibliotekssystem · Gymnasieprojektet · Intelligent materialestyring · Litteraturen finder sted · Litteraturstedet Læselysten Medborgercenter · Netlydbog.dk · UuU Next 2013 · Aarhus 2017

Layout ITK Design Jan Thomassen Tryk & oplag Chronografisk  / 500 stk.

Aarhus Kommunes Biblioteker Aarhus Kommune 2012 Innovate with Aarhus


Noter


Ud af boksen

Biblioteket i innovative partnerskaber Formål og målgruppe Hvad er partnerskaber, hvorfor partnerskaber og hvordan partnerskaber? Det er de spørgsmål, som projektet søger at besvare med henblik på at skabe viden om og værktøj til partnerskabelse. Slutprodukterne er målrettet landets folkebiblioteker og biblioteksstrateger. Projektresumé Hvis Danmark skal have et godt bibliotekstilbud i fremtiden, skal folkebibliotekerne inddrage brugere og interessenter, sammensætte forskellige kompetencer og samarbejde på kryds og tværs. Derfor skal folkebibliotekerne hver især skabe en strategi for, hvor de vil hen, hvem de vil være, hvad de vil tilbyde til hvem OG MED HVEM. Udafboksen.nu skaber en værktøjskasse og perspektiver på partnerskabelse på baggrund af nationale og internationale erfaringer, tanker og perspektiver fra biblioteksmedarbejdere, -ledere og -strateger, fra partnere og partnerskabsstrateger. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Det er første gang, der er skabt modeller og værktøj til partnerskabelse til danske biblioteker. Landets biblioteker kan frit bruge materialet i arbejdet med at professionalisere, forbedre og udvikle deres organisationer via partnerskaber. Info www.udafboksen.nu

Kontaktperson / -leder Louise Overgaard mlog@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Universitet, IVA og Dacapo Teatret A/S. Projektet støttes af Kulturstyrelsen


Transformation Lab 2 Formål og målgruppe Transformation Lab 2 skal formidle fortællingen om transformation fra Hovedbibliotek til Multimediehus og i den proces inddrage brugerne og personalet. Projektresumé Der er mange spørgsmål, som vi frem til 2014 skal have svar på. Projektet skal sætte fokus på forandringsprocessen, og gennem en række praktiske forsøg skal vi lege og eksperimenterer med, hvordan fremtiden kan komme til at se ud, og hvordan den ”føles i virkeligheden”. Vi skal være klar til 2014, hvor der står 28.000m2 Mediacpace færdig på havnen i Aarhus. ”Når vi lander i det nye hus, skulle det gerne være i løb, vi er i gang og i gear!” Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Tydeligt fokus på forandring og direkte implementering af de erfaringer, vi drager. Der skal ikke være langt fra idé – test – evaluering til implementering. Meget korte iterationer skal holde brugerne og de ansatte fast i udviklingen. Frem til indflytning i det nye hus vil der være forsøg og udstillinger i Transformation Lab 2. I den iterative proces vil der være moduler af en måneds varvighed, hvilket giver os tid til planlægning, opstilling, afvikling opfølgning og dokumentation. Ind i mellem de forsøg, der afvikles af huset, vil brugere, borgere og samarbejdspartnere få mulighed for at udfylde rummet med aktiviteter på forskellige måder. Info www.urbanmediaspace.dk/multimediehuset/fremtidensbibliotek/projekter/transformationlab

Kontaktpersoner Jannik Mulvad jmu@aarhus.dk Knud Schulz ksc@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Aarhus Kommune


Digiform

Digital formidling i Det Fysiske Rum

Digiform projektet har til formål på en ny måde at vise, hvad bibliotekerne har at byde på af digitale services. Her er der tale om alt, hvad vi har af digitale tilbud til brugerne, eksempelvis Netlydbog.dk, E-reolen, Filmstriben, Bibzoom. Vi udvikler digitale platforme og brugergrænseflader på nye måder, men også oplevelser helt nede på jorden, og vi videreformidler vores erfaringer, indhold og installationer til andre biblioteker. Vores mål er at lave 10 forskellige digitale installationer, der profilerer de digitale ressourcer. På projektets hjemmeside kan du finde produktark for vores installationer.

• Palles Arkademaskine • Lydinstallation: Litteraturen finder sted • E-reol spot • I Love Filmstriben • Twitter træet • Biblioteksscanneren • Lyttestolen I foråret 2012 kommer der yderligere to installationer. Info http://www.aakb.dk/digiform

Projektleder Bo Fristed ITK, Aarhus Kommune Kontaktperson Marianne Krogbæk mkrog@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Gladsaxe Kommune og Aarhus Kommunes Biblioteker. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen


BApps

Bibliotekets apps // ’Go mobile – or go home!’ Brugerne bliver mere og mere mobile, og det må bibliotekerne forholde sig til. Projektet vil skabe en platform og en forretningsmodel for app udvikling, som skal komme alle biblioteker til gode. Udover funktionalitet på eksisterende mobilsites skal projektet integrere mulighed for at læse ebøger og lytte til netlydbøger direkte i app’sene. Dertil skal der etableres en skanningsfunktion, så fysiske bøger såvel som QR-codes kan præsentere yderligere indhold. BApps vil skabe en platform og en forretningsmodel for Apps til iPhone og Android og på sigt til Windows 7, pulje ressourcerne, som skal komme alle biblioteker til gode. Projektet vil skabe og drive en fælles ramme for App udvikling og på sigt indgå i DDB. Alle interesserede biblioteker tilbydes mulighed for at deltage og på den måde få adgang til Apps på en kosteffektiv måde.

Kontaktperson / -leder Bo Fristed ITK, Aarhus Kommune

Samarbejdspartnere / finansiering Kolding Bibliotekerne, Viborg Bibliotekerne, Københavns Kommunes Biblioteker, Aarhus Kommunes Biblioteker og Redia. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen


Infostandere

Digitale infostandere ved indfaldsvejene De er synlige for fodgængere, cyklister og bilister - og de kan ses tydeligt i både dagtimerne, om aftenen og om natten. De godt to gange tre meter lysende LED-skærme sender klare og tydelige budskaber ved indfaldsvejene til Aarhus og er samtidig et signal om den digitale vej, Aarhus Kommune ønsker at gå. ITK varetager administration og grafisk produktion af indholdet til Aarhus Kommunes digitale infostandere, som står placeret ved byens store indfaldsveje. De viser spots for byens sports- og kulturevents samt kampagner fra byens uddannelsesinstitutioner og kommunale afdelinger.

Projektleder Anne Marie Buchardt amb@aarhus.dk Kontaktperson Anne Marie Buchardt amb@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Aarhus kommune Borgmesterens Afdeling og ITK, Borgerservice og Biblioteker. Aarhus Kommune. Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside eller Ondisplay.eu


eReolen

eReolen – Folkebibliotekernes e-bogsprojekt eReolen.dk er et projekt, der har til opgave at etablere et nyt bibliotekstilbud, der giver borgerne adgang til aktuelle danske ebøger. Projektet er organiseret i tre projektgrupper for teknik, formidling og forretningsmodeller. Version 1.0 blev lanceret 1. november 2011 og er allerede nu velbesøgt af bibliotekernes brugere. Alle kommuner har meldt sig til, og mere end 80 forlag har tilsluttet sig. Der er allerede omkring 2500 titler på siden – heriblandt et væld af nyudgivelser. Målet er omkring 4.000 titler inden udgangen af 2012. I foråret 2012 regner vi med at kunne tilbyde streaming, der vil gøre det mere brugervenligt at anvende eReolen.dk eReolen.dk er bygget på en platformsuafhængig, moderne arkitektur, der via Ting-brønden kan integreres i bibliotekernes brugergrænseflader og på sigt indgå i Danskernes Digitale Bibliotek. Info www.eReolen.dk

Projektejer Bo Fristed ITK, Aarhus Kommune Kontaktperson Susanne Iversen siv@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering De seks centralbiblioteker, Frederiksberg, Gentofte, København og Aarhus ­Licensgruppen og Litteratursiden.dk. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen


Finurlig Fakta Vidste du..?

Projektet har til formål at skabe en database af finurlige fakta samt en række widgets, der gør det muligt at vise fakta på biblioteks hjemmesider. Disse Fakta skal bruges til at markedsføre bibliotekerne og bibliotekernes materialer og tilbyde brugerne en underholdende vinkel på nettet. For bibliotekernes brugere er Finurlige Fakta en lille videnssnack, der kan give lyst til at udforske musik, litteratur, film eller mere inspiration fra nettet. Det er tanken, at Finurlige Fakta skal køre på interesserede bibliotekers forskellige hjemmesider, infogallerier eller andre digitale platforme. Biblioteksvagten har en særlig kompetence indenfor fakta og forsyner projektet med 500 fakta. Finurlige Fakta kommer også fra Mindspotterne og brugerne, indsamlet i biblioteksrummet. Info http://finurligefakta.wordpress.com http://www.aakb.dk/projekter/finurlige-fakta

Kontaktperson / -leder Marianne Krogbæk mkrog@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Biblioteksvagten, Odense Bibliotek og ITK, Aarhus kommnes Biblioteker. Twitter Finurlige Fakta Projektet støttes af Kultursyrelsen


Gaming

Når biblioteket spiller med Formål og målgruppe Projektets formål er at undersøge, hvordan biblioteket kan formidle og synliggøre spilmediet og spilkultur, og der arbejdes efter fire mål:

1 at levendegøre spil og spilkultur i biblioteksregi 2 at sætte spilmediet ind i en sammenhæng 3 at udvide opfattelsen af, hvad spil er 4 at bringe bibliotekets spilformidling også uden for bibliotekets sædvanlige rum Projektresumé Gaming - når biblioteket spiller med (2010-2012) er et udviklingsprojekt om computerspil og spilkultur. I samarbejde med Århus Stiftstidende og aarhusianske first movers indenfor spilfeltet tester vi formidling af spil og spilkultur til byens borgere gennem workshops, netværksrækker, foredrag, artikler, blogs, konkurrencer og anbefalinger. Formidlingen af spilmediet og -kultur undersøges derfor både som fysiske arrangementer i biblioteksrummet, som netværksformidling og som digital og trykt form i avisen og på nettets spilfora. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Projektet er nytænkende, fordi det inddrager first movers og det lokale spilmiljø. Info http://www.aakb.dk/temaer/spil http://gamerlibrary.ning.com/

Kontaktperson / -leder Lisbeth O. Nielsen loniel@aarhus.dk

Samarbejdspartnere og finansiering Hertil arbejdes der sammen med en avis, spilmagasiner, webredaktører og et landsdækkende netværk for at entrere nye scener, platforme og arenaer med bibliotekets formidling af spil og spilkultur. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen


Indholdskanalen 2.0 Open source platform

Indholdskanalen 2.0 har til formål at skabe en Open Source platform til produktion, administration og udsendelse af indhold til visning på storskærme. Platformen skal gøre det nemt at sende og modtage indhold i standardformater i en samlet database. Den skal kunne bruges på biblioteker i Danmark uafhængigt af hvilket system, man benytter til visning af indhold på skærme. Indholdet skal både bestå af nationalt, biblioteksrelevant information fra f.eks. Litteratursiden, Palles Gavebod, større nationale temaer (lignende Klimakanalen) og nyheder fra eksterne levererandører som Borger.dk. Desuden leveres indholdet færdigproduceret, og bibliotekerne kan selv blande med lokalt stof, produceret af bibliotekerne selv og eksterne leverandører.

Projektejer Bo Fristed ITK, Aarhus Kommune Kontaktperson / -leder Dorthe Brandt Larsen dbl@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Silkeborg Bibliotekerne, Gladsaxe Bibliotek, Odense Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne, Aalborg Biblioteker og Aarhus Kommunes Biblioteker. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen


Nordisk BibNet Nordisk biblioteksnetværk Formål

1 Innovation af fremtidens nordiske folkebiblioteker og udvikling af bibliotekernes nytteværdi for de nordiske samfund. 2 Udvikling af netværk og innovative kompetence på medarbejderniveau. Projektresumé Syv folkebiblioteker i fem nordiske lande udvikler innovative koncepter og strategier for de nordiske folkebiblioteker i fremtiden. Omdrejningspunktet er årlige camps for minimum 50 innovationsmedarbejdere, hvor deltagerne opbygger professionelle netværk og udvikler innovative kompetencer på tværs af de nordiske biblioteker. Erfaringer, metoder og strategier formidles til biblioteker, beslutningstagere og biblioteksorganisationer i de fem nordiske lande og formidles til det internationale biblioteksmiljø. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Den målrettede og systematiske inddragelse af innovationsmedarbejdere på tværs af de nordiske lande i et længerevarende netværk er ny. Fremtidsperspektivet er, at netværket fremover bliver platform for innovation og dermed styrker bibliotekernes service og aktiviteter for borgerne. Netværket sætter et forslag til manifest for de nordiske folkebiblioteker til diskussion i efteråret 2012. Info http://nordiccamps.ning.com

Kontaktpersoner Knud Schulz ksc@aarhus.dk Lotte Duwe Nielsen ldn@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Deichmanske Bibliotek i Oslo, Helsingfors Stadsbibliotek, Stockholm Stadsbibliotek og bibliotekerne i Reykjavik, Kopavogur og Akureyri i Island. Aarhus Kommunes Biblioteker varetager projektledelsen. Nordisk Biblioteksnetværk støttes af Kulturkontakt Nord i perioden 2009-2012


BibOS 1’eren og 2’eren

BibOS1 Formålet er, at give bibliotekerne mulighed for at drive publikumsmaskiner på en kosteffektiv måde. Løsningen er et alternativ til licensbelagt software og vil betyde stordriftsfordele, da udgangspunktet er et ensartet IT-setup, hvor krav til sikkerhed og autentifikation løses i fællesskab. Målet er at implementere en Open Source-platform, hvor styresystem og applikationer er licensfrie og samtidig mulighed for udrulning centralt. Platformen og applikationerne skal have en bred anvendelighed og give mulighed for lokal tilpasning. Udviklingsprocessen indebærer, at vi løbende inddrager teknikere og brugere og tilpasser koncept og løsning ud fra de indsamlede erfaringer. BibOS2 Projektet skal muliggøre at sætte den udviklede løsning fra bibOS1 i drift. Dette gøres bl.a. ved at finde løsninger på de udfordringer, der er identificeret i bibOS1, herunder printstyring, booking samt understøttelse af netmedier. Info http://nordiccamps.ning.com BibOS1 & bibOS2 http://ting.dk/groups/bibos1 http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/bibos2

Kontaktperson / -leder Niels Schmidt Petersen nsp@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Odense Centralbibliotek, Silkeborg Bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker. Projektet støttes af Kulturstyrelsen


Bogstart

Uddeling af bog- og musikpakker Formål Gennem uddeling af bog- og musikpakker opmuntres småbørnsfamilierne i udvalgte boligområder til at understøtte børnenes sprogudvikling. Det kan ske gennem oplæsning, fortælling, sang, dialog m.m. Øgede sprogkompetencer hos børnene optimerer en god start i børnehave og skole. Det handler om sproglig empowerment. Projektresumé Alle børn i Bispehaven, Gellerup og Herredsvang modtager en pakke, når de fylder ½,1, 1½ og 3 år. Det er medarbejdere fra de lokale biblioteker, der aflevere pakkerne hjemme hos familier, hvor de samtidig får en snak med forældrene om, hvordan de kan styrke børnenes sprog i dagligdagen. 3-års bogpakken udleveres gennem børnenes pasningstilbud. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Igennem Bogstart får bibliotekernes medarbejder en anden kontakt til småbørnsfamilierne i lokalområdet end den, der etableres gennem familiernes besøg på biblioteket. Der tilføjes en ekstra dimension i relationen til borgerne, og erfaringen med kontakten kan være frugtbar og løftes over i andre initiativer. Samtidig indgår vi synligt i den generelle indsats ift. sprogstimulering. Info http://www.aakb.dk/bogstart http://www.bibliotekogmedier.dk/presse/temaer/bogstart

Kontaktperson / -leder Mark B.Hansen mark@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Bogstart er et nationalt projekt finansieret via SATS-puljemidler og administreret af Center for Bibliotek og Medier under Kulturstyrelsen. Aarhus Kommunes Biblioteker yder medfinansiering. Der samarbejdes med daginstitutioner og sundhedsplejersken i det pågældende lokalområder.


Fælles udbud af bibliotekssystem Sammen med KOMBIT og en række folkebiblioteker arbejder AAKB målrettet på at få gennemført et EU-udbud omkring en fælles løsning for bibliotekssystem til skole- og folkebiblioteker i Danmark. Formålet med et fælles udbud af bibliotekssystem er at sikre et tidssvarende og moderne system, der muliggør effektivisering og reducering af omkostningerne ved at drive og udvikle systemet i fællesskab. Forretningsudvalget for udbuddet er i øjeblikket ved at sammensætte arbejdsudvalg til kravspecifikationsarbejdet og se på forretningsmodeller for drift af systemet. Projektet skal samtidig understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek. Info http://bibudbud.dk

Projektejer Bo Fristed ITK, Aarhus Kommune Kontaktperson Per Kjær pkf@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering KOMBIT, Københavns Biblioteker, Herning Bibliotekerne, Betabibliotekerne, Integra Bibliotekerne, Esbjerg Bibliotekerne, Kulturstyrelsen Aarhus Kommunes Biblioteker. Projektet støttes af Kulturstyrelsen


Gymnasieprojektet Informationskompetencer og de store opgaver

Projektet er et bidrag til styrkelse af bibliotekernes tilbud til gymnasierne i forbindelse med de store opgaver og af elevers/læreres informationskompetencer. Det bidrager til udvikling af en best practice, der kan bruges i en eventuel national strategi. Målet med projektet er at styrke bibliotekernes spidskompetencer og kvalificere tilbuddet til gymnasierne mht. udvikling af informationskompetencer. Desuden skal projektet styrke partnerskabet mellem biblioteker og gymnasier, samt kvalifikationerne i informationskompetence blandt lærer og elever på gymnasierne. Yderligere er projektets målsætning at være med til at reducere frafald fra gymnasierne og lette elevernes overgang til de videregående uddannelser. Viby Gymnasium, Risskov Gymnasium og Aarhus Katedralskole indgår som de udvalgte gymnasier i projektet, hvor de praktiske tiltag afprøves i løbet af projektperioden. Derudover har Syddansk Universitetsbibliotek ligeledes udvalgt relevante samarbejdspartnere i deres område. Projektet forventes afsluttet 1. april 2012.

Projektejer Britta Bitsch bbi@aarhus.dk Kontaktperson Karin Lund karlu@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Aarhus Kommunes biblioteker, Syddansk Universitetsbibliotek og Viby Gymnasium. Gymnasieprojektet er støttet af Kulturstyrelsen


Intelligent materialestyring KKB og AAKB samarbejder omkring projektet intelligent materialestyring. Projektet er i første omgang et logistikprojekt, som skal effektivisere fremfinding, mindske spildtid i forhold til betjening og ikke mindst trimme materialesamlingen, således at de materialer, som borgerne benytter mest, er let tilgængelig. Første version går i luften 3. kvartal 2013. I projektet er der analyseret, hvordan workflow i et bibliotek foregår, jf. figur (i dette tilfælde et udlån). På sigt er planen, at Intelligent Materialestyring skal benyttes til formidlingsarbejdet. KKB og AAKB arbejder videre ad dette spor via projektet ”Intelligent materialeformidling”.

Projektejer Jens Ingemann Københavns Biblioteker Kontaktperson Per Kjær pkf@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Københavns Biblioteker, Tårnby Bibliotek og Aarhus Kommunes Biblioteker. Projektet støttes af Fonden For Velfærdsteknologi


Litteraturen finder sted Formål Projektet afprøver og udvikler metoder, der inddrager den Nye Litteratur, specifikt performancelitteratur og digital litteratur i litteraturformidlingen. Hvis flere borgere skal præsenteres for de ’Nye Litteraturformer’, skal biblioteksrummet udvikles virtuelt og fysisk, og det arbejder projektet med. Projektresumé Projektet sætter fokus på de ’Nye Litteraturformers’ formidling i det fysiske bibliotek. I den forbindelse er der brug for nærmere at indkredse disse former. Andet skridt på vejen er at arbejde med, hvordan der kan ske en digital formidling, så de ’Nye Litteraturformer’ kan genanvendes i litteraturformidlingen blandt andet på Litteratursiden.dk. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Gennem udvikling af formidling af ’Ny Litteratur’ opnås erfaring og viden, der kan være med til at forny litteraturformidlingen generelt. Info www.netlitteratur.dk

Kontaktpersoner Dorthe Larsen dla@aarhus.dk Martin Campostrini martincam@roskilde.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Litteraturen Finder Sted er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne og Litteratursiden.dk. Der samarbejdes med litterære aktører, universiteter, firmaer m.m. Finansieret med midler fra Styrelsen for Bibliotek og Medier og Udviklingspuljen for folke- og skolebibliotekerne.


Litteraturstedet Åby Bibliotek

Formål Formålet er at skabe et rum i det fysiske bibliotek, hvor formidling af skønlitteratur er i centrum. Der skal etableres en tidssvarende formidling, som skaber nye oplevelser hos brugerne samt udfordrer, motiverer og inddrager dem. Projektresumé LitteraturStedet er et rum i biblioteket og et udstillingssted, der muliggør en ny form for eksperimenterende og udfoldet litteraturformidling. LitteraturStedet skal inspirere til temaudstillinger, hvor såvel fysiske som digitale ressourcer formidles, og hvor levende litteratur og foredrag understøtter temaerne. LitteraturStedet indeholder blandt andet et møbel, der fungerer som scene og storskærm på den ene side. Ved at gå rundt om møblet, oplever man en udstillingsplads for relateret litteratur, bogobjekter og kunst. Nyhedsværdi og Fremtidsperspektiv Projektet er et led i udviklingen af nye formidlingsstrategier med udgangspunkt i rapporten Folkebibliotekerne i Videnssamfundet. Litteraturstedet er både et læringsrum og et performativt rum, der faciliterer muligheder for at opleve, opdage og deltage. Hjemmeside http://www.aakb.dk/facilitet/litteraturstedet

Kontaktperson Dorthe Larsen dla@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Projektet samarbejder med eksterne parter. Professionelle, amatører, repræsentanter fra lokalsamfundet m.m. inviteres til at bidrage med egne værker m.m. Litteraturstedet indgår i driftmidlerne for Lokalbibliotekerne i Århus Kommune.


Læselysten Læselysten voks(n)er

Formål Højtlæsningsgrupper for læsesvage og/eller socialt udsatte. Formålet er på kort sigt at skabe positiv livsværdi ved at facilitere mødet mellem mennesker og mødet med litteraturen, samt at opbygge en relation mellem den læsesvage og litteraturen. Det er på længere sigt et mål at skabe en positiv socioøkonomisk effekt gennem de forbedrede læsefærdigheder. Projektresumé Projektet har afprøvet højtlæsningsgrupperne på forskellige målgrupper, fx ordblinde, depressionsramte, yngre mødre, hjemløse etc., for at undersøge metodens relevans for bibliotekernes fremtidige opgaveløsning. Der er skabt samarbejdsrelationer med eksterne partnere og gjort erfaringer for inddragelse af frivillige. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Metoden guidet fælles læsning er udviklet af The Reader Organisation i England. I 2010 blev metoden introduceret i Danmark af Læseforeningen. Metoden repræsenterer qua sin inkluderende og anerkendende karakter bibliotekernes frirum og kan bruges til at nå nye målgrupper og fremme socialt udsattes deltagelse i samfundet. Info http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/laeselysten-voksner

Kontaktperson Margit Johansen marjo@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Projektet er støttet af Center for Bibliotek og Medier og er et samarbejde mellem Lokalbibliotekerne i Aarhus, Tårnby Kommunebiblioteker, Ikast-Brande Bibliotek, Odense Centralbibliotek og Læseforeningen.


Medborgercenter Medborgercenter Tilst

Formål Gennem styrkelse af lokale netværk og etablering af partnerskaber oprettede Tilst Bibliotek nye tilbud til ’naboen’, beboerne i Langkærparken, et boligområde med både fysisk og boligsocial helhedsplan. Der har især været fokus på tiltag ift. medborgerskab samt tilbud ift. fysisk og psykisk marginaliseredes sundhed. Projektresume Medborgercenter Tilst har ikke lokaler, derfor har udvikling af et medborgercenter især handlet om netværk, bl.a. oprettelsen af netværksmøder for institutioner, foreningen m.m. i Tilst. Der har også været tilbud og arrangementer som klub for småbørnsmødre, sundhedsforedrag, forebyggende tiltag ift. urolige unge m.m. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Bibliotekspolitikken i Aarhus peger bl.a. på, at bibliotekerne igennem de næste år omdannes til Medborgercentre, hvor andre partnere inviteres ind. Medborgercentrene skal være et dynamisk afsæt i lokalområderne for såvel borgernes aktiviteter som for andre offentlige aktører. Udviklingsarbejdet med Medborgercenteret i Tilst er sammen med Medborgercentrene i Gellerup og Herredsvang et afgørende erfaringsgrundlag ift. det fremtidsperspektiv. Info http://www.aakb.dk/biblioteker/tilst

Kontaktperson Agnete Hjorth aph@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Finansiering er dels via Medborgercenterpuljen, Center for Bibliotek og Medier samt medfinansiering fra Aarhus Kommunes Biblioteker samt hovedsamar-bejdsparterne AL2bolig og tst(lokal idrætsforening).


Netlydbog.dk

Folkebibliotekerne tilbyder adgang til online lydbøger Servicen drives af et bibliotekskonsortium, der omfatter bibliotekerne i København, Frederiksberg, Gentofte og Aarhus. I april lanceres en ny version af Netlydbog.dk. Det betyder, at Netlydbog.dk får et nyt design – et blåt look, der ligner eReolen.dk. Netlydbog.dk får dermed også mulighed for at anvende forskellige features, der er udviklet til eReolen.dk f.eks. muligheden for at anvende sitet fra mobile enheder. Det væsentligste i udviklingen af næste version af Netlydbog.dk er, at vi med den kan tilbyde streaming til mobile enheder. Borgerne vil kunne streame lydbøgerne direkte fra deres smartphones og tablets som f.eks. iPhones og iPads. Desuden kommer forsiden af websitet til at indeholde anmeldelser fra Litteratursiden, og de brugerskabte anmeldelser og ratings fra Netlydbog kommer fremover til at være en del af den nationale tjeneste til brugerskabte data – VoxB. Netlydbog er bygget på en platformsuafhængig, moderne arkitektur, der via Ting-brønden kan integreres i bibliotekernes brugergrænseflader og på sigt indgå i DDB (Danskernes Digitale Bibliotek). Udviklingen af Netlydbog.dk og eReolen.dk koordineres tæt, så der opnås bedst mulig synergi for de to services.

Projektejer Bo Fristed ITK, Aarhus Kommune Kontaktperson Susanne Iversen siv@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Bibliotekerne i København, Frederiksberg, Gentofte og Aarhus. Leverandørpartneren Publizon A/S. Drift og udvikling ITK, Aarhus Kommune


Next 2013

International bibliotekskonference Formål

• at udvikle netværk og viden i det internationale biblioteksmiljø som afsæt for innovation af bibliotekerne for borgerne i Aarhus • At skabe et internationalt og kreativt læringsmiljø med nye, interaktive mødeformer Projektresumé Next Library® er varemærke for Aarhus Kommunes Bibliotekers internationale aktiviteter, som bl.a. er camps og studieture i udlandet og internationale konferencer i Aarhus. Nye formater for interaktive møder er kendetegnende for Next Library. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Indholdet i Next Library planlægges i samarbejde med netværk fra hele verden for at sikre nyhedsværdi, fremtidsperspektiv og relevans. Alle inviteres til at sende ideer til speakers, temaer og interaktive sessioner. Biblioteker, organisationer og virksomheder er velkomne til at kontakte os med forslag til samarbejde. Info http://www.nextlibrary.net/ og http://www.facebook.com/nextlibrary

Projektejer Rolf Hapel Knud Schulz Kontaktperson Lotte D. Nielsen ldn@aarhus.dk

16 - 19. juni 2013 i Aarhus Mere end 300 deltagere fra 36 lande var i Aarhus ved Next Library 2011 konferencen.


UuU

Unge uden Ungdomsuddannelse Formål Projektet undersøgte bibliotekernes rolle ift. at understøtte 95% målsætningen ved at give unge en positiv oplevelse af læring gennem styrkede handlingskompetencer ift. IT, formidling og viden. Desuden var fokus at styrke de unges kulturelle og sociale kompetencer for bedre at kunne begå sig i en uddannelsessammenhæng. Afsættet var empowerment. Projektresume Via samarbejde med bl.a. Center 10, den boligsociale indsats, fritids- og ungdomsklubber m.fl., blev der bla. afholdt fremtidsworkshop, længere forløb med Unge Cafeer samt afprøvet koncept for kursus i digitale selvbetjeningsløsninger målrettet unge. Grundelementer var inddragelse af de unge i udvikling af tilbuddene. Nyhedsværdi og fremtidsperspektiv Bibliotekerne kan bidrage til de store fælles mål som f.eks. 95% målsætningen, og vi kan gøre det med afsæt i rollen som bibliotek/Medborgercenter. Projektet gav viden om, hvordan brede partnerskaber i lokalområderne fungere ift. at nå nye målgrupper. Heri ligger også udvikling af biblioteket som et tilbud, der er dér, hvor borgerne er (her de unge) og ikke kun i de fysiske biblioteker. Info http://www.aakb.dk/projekter/unge-uden-ungdomsuddannelse

Projektejer Margit Johansen marjo@aarhus.dk

Samarbejdspartnere / finansiering Projektet var finansieret af midler fra overbygningspuljen, Styrelsen for Bibliotek og Medier samt egen – og medfinansiering fra Aarhus Kommunes Bibliote-ker, Center 10, Kulturhus Herredsvang, 17 Plus, Sideproject samt FU-områder/Børn&Unge.


Aarhus 2017

Et regionalt kulturhovedstadsprojekt Aarhus er kandidat til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Titlen tilfalder en dansk by, og det bliver enten Aarhus eller Sønderborg, som bliver udnævnt. Kulturhovedstadsprojektet er meget mere end en kultursatsning. Det er en vision for by- og erhvervsudvikling, turisme, innovation og infrastruktur i hele Region Midtjylland. Hvert år er to europæiske byer udpeget som Europæisk Kulturhovedstad. Værtskabet går på omgang mellem EU’s medlemslande, og i 2017 er det Danmark og Cypern, der får titlen. Den eneste danske by, der hidtil har haft titlen, er København, som var Europæisk Kulturhovedstad i 1996. Kulturhovedstadsprojekt Aarhus 2017 har temaet RETHINK som omdrejningspunkt. Temaet er opstået efter, at flere end 8000 deltagere fra hele regionen er kommet med deres bud på, hvad der kendetegner Aarhus og Region Midtjylland. Hvad er byens styrker og svagheder, dens arv, dens udfordringer, dens muligheder? Svaret er, at Aarhus og Region Midtjylland er kendetegnet ved at udfordre vanetænkning og har en bemærkelsesværdig trang til at eksperimentere. Samtlige 19 kommuner i Region Midtjylland bakker op om kulturhovedstadsprojektet – både politisk og økonomisk. Konsulent- og ingeniørfirmaet COWI har beregnet, at projektet vil kunne skabe tre gange så meget i omsætning, som de enkelte kommuner har investeret samt omkring 2200 jobs. Det er en international jury på 13 personer, som skal indstille, hvilken dansk by der skal have titlen i 2017, og afgørelsen falder i august. Læs mere om kulturhovedstadsprojektet på www.aarhus2017.dk og deltag på Facebook.

Projekter 2012  

Aarhus Kommunes Biblioteker

Projekter 2012  

Aarhus Kommunes Biblioteker

Advertisement