__MAIN_TEXT__

Page 1

GGF – NYT Nr. 3 april 2019

GGF Formand

Birgitte Buskov

20209201

birgitte.buskov@hotmail.dk

Kasserer

Fl. Jørgensen

40304064

fj@lillenaes60.dk

Støtteforening

Søren Sommer

40506692

sol@sommerteam.dk

GGF-Nyt

Hanne Berthelsen

30288805

hanne55bv@gmail.com

Fodbold (kontakt)

Niels Kr. Sørensen

60711257

anne-marie.niels@east-mail.dk

Gymnastik

Signe B. Hansen

26675593

signe_bendorff_@hotmail.com

Badminton

Per Fjordside

61940638

perfjordside@gmail.com

Tennis

Bente Weibel

30421864

nb_weibel@hotmail.com

Håndbold

Tonni Leth

40429030

tonni@bystedvej.dk

Senioridræt

Henning Lysholm

52245942

henninglysholmc@gmail.com

Fitness

Lars Fogt Andersen 30525048

lfa@energinet.dk

Sognegården

Jonna Pedersen

75861525

jonnavp41@gmail.com

Sognegården

UDLEJNING

21351920

Formand

Hanne Berthelsen

30288805

hanne55bv@gmail.com

Kasserer

Tove Tranberg

75861492

fam.tranberg@mail.dk

Sekretær

Jette Schiøtt

29244014

jetteschitt@gmail.com

Bestyrelse

Bente Weibel

30421864

nb_weibel@hotmail.com

Foto

Anders Berthelsen

30288805

anders55bv@gmail.com

Tryk

Trügvi Jensen

21640302

trugvi@live.dk

Tryk

Niels Nicolaisen

75861470

nielsnicolaisen@gmail.com

Formand

Arne Rahbek

27880406

rahbek@familienrahbek.dk

Næstformand

Lasse Højlund

20827742

hoelun@mail.dk

Kasserer

Lennart Hansen

30253740

dk30253740@gmail.com

Sekretær

Gitte Christensen

41238653

pergittec@gmail.com

Suppleant

Sanni Kyed

28308757

sk@elbobladet.dk

Suppleant

Henrik Jensen

51959201

opel1617@gmail.com

Sportscaféen

Annemarie Sørensen 40529518

Gårslev Byfest

GGF-Nyt

Gårslev Hallen

Halleder

Henrik Nielsen 21459653/privat 22424094 hallengaarslev@gmail.com

Gårslev Lokalråd Henrik Juhl Kristensen 30337110

GGF`s formand Birgitte Buskov er klar til at overrække Agnete Lyck en gave som synlig bevis på at hun er blevet årets GGF er.

Stort tillykke til Agnete

anne-marie.niels@east-mail.dk

hjk@sde.dk

Send dit indlæg til Bente Weibel, mail: ggfnyt@gmail.com Deadline for indlæg: d. 22. i måneden (skrifttype: verdana str. 11)

www.gaarslev.dk Mobile Pay: 70138

1

2


Referat fra GGF´s Generalforsamling - 12. marts 2019. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kasserer 4. Indkomne forslag 5. Valg: Kasserer Flemming Jørgensen (modtager ikke genvalg)

Revisor og revisorsuppleant: Claus Nielsen og Henrik Holme (modtager ikke genvalg) 6. Evt. Pkt.1 Arne Rahbek blev foreslået og valgt til dirigent. Tove Tranberg foreslået og valgt til at tage referat. Arne Rahbek (AR) kunne konstatere generalforsamlingen lovlig indvarslet, og valgte to stemmetællere. Herefter gav han ordet til foreningens formand Birgitte Buskov. Pkt.2 Birgitte Buskov aflagde beretning, og fortalte om sit første spændende år som ny formand, hvor hun har følt sig godt modtaget. Hun rettede en stor tak til alle de personer som velvilligt har vejledt hende i forhold til alle de nye opgaver. (Læs mere fra Birgittes beretning længere fremme i bladet) Fortsættes side 5 3

4


Pkt.3 Regnskabet for 2018 blev fremlagt og gennemgået af Flemming Jørgensen. Efter gennemgang af indtægter og udgifter viser regnskabet et overskud på 108.000 kr. - Der blev klappet ad det flotte resultat. På et spørgsmål, blev det forklaret at GGF og Hallen deles om flere udgifter, det drejer sig om udgifter til Falck, til nødhjælpskasse der hænger i hallen, til hjertestarter og til internet i hallen.

Sommercafèen Cafeen i Høll

Hvidbjergvej 27B, Høll, 7080 Børkop. Telefon 31 12 70 36 Åben hele året. Se hjemmeside for åbningstider og specielle arrangementer.

Desuden kom der et forslag frem, om det ville være en ide at man kunne få lov at deltage i en anden sportsgren, for at prøve noget nyt, men for det samme kontingent. AR foreslog at det var et forslag der kunne gå videre til hovedbestyrelsen. Pkt.4 Forslag indkommet fra Lars Fogt Andersen, om at ”Gårslev Fitness” fremover ændres til ”Gårslev Fitness og Parasport”. - Forslaget blev vedtaget. Pkt.5 Da Flemming Jørgensen ikke fortsætter som kasserer, spurgte AR om der var andre kandidater. Morten Nielsen blev foreslået og valgt. AR gav herefter ordet til Søren Sommer, som holdt en takketale til Flemming, for hans altid velorganiserede og strukturerede arbejde. Meget ros til Flemming og tak for en suveræn indsats gennem 8 år. Flemming modtog en gave og et ”trefoldigt tusind tak”! AR spurgte om nye kandidater til revisor og revisorsuppleant- posterne. Dan Skjerning og Maiken Madsen blev foreslået, og valgt for henholdsvis 2 år og 1 år. Pkt.6 Fortsættes side 9

Bladet er også på GGF´s hjemmeside og på Facebook, hvor de anvendte billeder og annoncer er i farver. 5

6


7

8


Fortsat fra side 5 AR gav her en status omkring hallen og byggeriet, og takkede samtidig for godt samarbejde. Tonni Leth introducerede os til GGF´s og byens nye hjemmeside www.gaarslev.dk – og opfordrede alle til at gå ind på siden og udforske, og så mange som mulig til at bidrage til siden, samt komme med ris og ros. Referent Tove Tranberg

9

10


Rererat af formand Birgitte Buskov´s beretning til generalforsamling (i forkortet udgave) Jeg blev også taget rigtig godt i mod på mit første hovedbestyrelsesmøde og efterfølgende har jeg i høj grad benyttet mig af jeres hjælp til de opgaver som har været nye for mig. Jeg vil gerne rette en tak til jer alle, som på hver jeres måde har hjulpet, husket på, samt vejledt mig i, hvordan vi f.eks. plejer, hvilke deadlines der er osv osv. Det har været et spændende år med planlægningen af handicapfitness, som en del af det forestående nye byggeri og udvidelse af Gårslev hallen.

Også salg til private - besøg os i gården

Initiativ, kreativitet krydret med en stor portion ihærdighed, er noget af det, som kendetegner mange af de frivillige jeg har mødt i mit første år som formand. Der er hele tiden gang i både gode faste traditioner og nye projekter og alle bidrager med rigtig rigtig meget. Jeg vil nævne vores nye hjemmeside som vi stolte kan skyde i luften, takket være vores kommunikationsudvalg og Sanni Kyed, som i den grad har knoklet og været tålmodig i denne proces. Tusind tak til alle for jeres indsats. Herudover er der to personer, som jeg ikke ved, hvad jeg skulle have gjort foruden – og det er tidligere formand Torben, som altid og selv i forbindelse med i aften har bistået med viden og gode råd, tusind tak for det Torben. Den anden person jeg har i tankerne, er Jacob, manden bag vores gamle hjemmeside, som meget tålmodigt har hjulpet når panikken har bredt sig. Som I om lidt kan se, så har GGF igen i år haft et pænt økonomisk overskud. Overskud kan der være forskellige holdninger til, men lige netop i år kan vi både forsvare og prise et overskud velkommen, idet det netop giver os den rigtig gode mulighed for at være med til at investere i hallens udbygning og det hertil hørende kæmpe projekt med fitnesscenter – og en del af visionen ” Idræt for alle. ”

Fortsættes side 19

11

12


FLEMMING

13

14


FOREDRAG "Fra rocker til menneske" / "Ctrl-Alt-Delete" i Gårslevhallen - 11. April kl. 19 …min barndom sluttede på et splitsekund, da jeg var 12 år og stak af hjemmefra…. Men jeg havde planer om en dag at gøre oprør mod min stedfar, Brian, og stikke af. Så længe jeg kunne huske, havde han tævet mig. Han drak, og hans humør gik op og ned, så jeg aldrig vidste, hvad jeg kunne regne med – udover at få tæv”. Ovenstående er en af de milde beskrivelser af hvilken barndom Torben Bohnhardt har haft. Det er barskt og aldeles urimeligt, og det er måske ikke så underligt, at Torben Bohnhardt som voksen bliver fuldrygget rocker. Han havde brug for et fællesskab og det fællesskab fandt han i en rockerklub. Efter 12 år som rocker ender han i fængsel efter at være blevet svigtet af sine rocker-brødre – og det var måske held i uheld, for han var også ved at kaste op over det menneske han var blevet til. Han vil et andet liv, være et bedre forbillede for sit barn og Bohnhardt begynder derfor i et terapiforløb, der får rystet brikkerne hen hvor de skal være i hans hovede. Denne ændring medfører, at han forlader rockermiljøet og ender i bad standing, en person udstødt af de øvrige rockere, der nu ser ham som en person det vil være legitimt at søge hævn over. Ctrl+Alt+Delete er historien om at skifte identitet 180 grader. For 10 år siden var Torben C-Bohnhardt fuldrygget rocker. Han var officielt en helvedes karl med tyk hud af frygtløs ligegyldighed. Før det, for længe siden, var han en lille dreng, som ingen passede på eller lærte at træffe de rigtige valg. Han flyttede hjemmefra som 12-årig, blev skudt to gange i hovedet som 16-årig og mistede det ene øje. Han blev rocker som 18-årig for endelig at høre til og være en del af et fællesskab, hvor man passede på hinanden. Fortsættes side 17 15

16


Men da døren til rockerborgen smækkede bag ham, så det anderledes ud. Bagved fandtes en verden, der ikke bare var fuld af kriminalitet, våben og stoffer, men også knive i ryggen fra de såkaldte brødre. I 30 år traf Torben masser af valg. De fleste var dårlige, og de færreste var bevidste. Og så traf han på ny et slags valg. Et valg, der gjorde ham til et omvandrende bytte..... Torben B har også udgivet bogen ”Ctrl+alt+delete” som er en bog, som jeg vil beskrive som en slags selvbiografi og erindringsbog. Det er også en slags real-life-socialrealisme og en bog, der beskriver et miljø, som de færreste af os kender til, nemlig rockermiljøet og et Underdanmark, hvor man opdrager sine børn med tæsk og skældsord, istedet for empati og opmuntring. En barsk læsning. Foredraget, der ryster, rører og flytter unge mennesker på kanten af loven og samfundet. Torben C-Bohnhardt var engang et svigtet og misbrugt barn, der blev hardcore rocker, før han trykkede ctrl+alt+delete på sit liv og startede helt forfra. Og som i dag bruger hver eneste vågne time på at hjælpe andre ud af misbrug og kriminalitet. Det sværeste var ikke at træde ud af rockermiljøet, men at få lov at træde ind i samfundet. Mød ham i et spændende og følelsesladet foredrag, du aldrig vil glemme.

Billetter kan købes i Gårslev brugs eller på Tikko.dk, til kun 100 kr. Det er dejlig, når der kommer så mange indlæg til GGF-Nyt, at vi ikke kan få plads til vort eget stof.

Hjælp til at spise vores have søges Sæsonen er startet! Efterafgrøderne er slået ned, de tidlige kartofler er sat, og drivhuset er færdigt og klart til de første spirer. Nu mangler vi blot nogen, der vil fylde deres maver med vores friske, smagfulde og lokale grøntsager sommeren igennem. Vores grøntsager er generelt kendt i det danske køkken, men vi tilbyder spændende sorter udvalgt på bl.a. smag og udseende. Grøntsagerne modnes på vores jord og leveres umiddelbart herefter til din dør. Du kan købe en månedlig andel i vores køkkenhave. En månedlig andel består af 4 grøntsagskasser. Vi leverer en kasse til dig hver uge måneden igennem. En kasse består af minimum 8 af årstidens grøntsager og koster 140kr/kasse inklusiv levering - dvs. 560kr/måned. Vi leverer kun i en radius af 15 km fra vores have. Køb månedlige andele på vores hjemmeside - vi har kun 50 andele per måned i sæson 2019. Følg os i GGF-NYT sæsonen igennem, på facebook Hagenvej Køkkenhave og husk at skrive dig op til et nyhedsbrev på vores hjemmeside, så vi kan invitere dig på en rundvisning i haven.

Vi udskyder derfor referatet fra GGF-Nyt`s generalforsamling til næste nummer. Vi kan da godt lige fortælle, at der var genvalg på alle posterne, så bestyrelse og revisorer er stadig de samme. www.hagenvejkoekkenhave.com

17

18


Fortsat fra side 11 Ud over kontingent, tilskud og sponsorater har vi, fra Gaarslevs støtteudvalg, en væsentlig indtægtskilde. Det har været et år med traditionsbundne opgaver og aktiviteter, samt helt nye spændende opgaver. Vi har bl.a. fået dannet et byfestudvalg. Sidste år var et forsøgsår, hvor vi fik koordineret en byfestuge i både nye og gamle ”klæder”. Af opgaver fremadrettet, er udvidelsen det nye fitnesscenter naturligvis det som vil stjæle størst opmærksomhed og travlhed for mange. En særlig tak til halbestyrelsen og halbestyreren, Henrik Nielsen for det grundige forarbejde med at forsøge at minimere gener som vil opstå under byggeriet nogle udfordringer kan selvfølgelig ikke helt undgås. Jeg vil gerne afslutte min beretning der hvor jeg startede, ved sidste års generalforsamling. Nemlig, at denne formandspost ikke lige var en opgave jeg havde set komme. Opgaven har bestemt heller ikke været som nogle lignende bestyrelses- poster jeg har haft, og for mig har det været noget helt specielt. Det er nemlig noget helt særligt, at være engageret i sin egen by og nok også ekstra specielt at være frivillig i Gårslev. Det griber nemlig om sig – på den gode måde – og pludselig går jeg fra at være et ukendt ansigt, til at støde på mange, pludselig kendte, personer nede i Brugsen. Der er ildsjæle mange steder, men hvilke ildsjæle her i Gårslev. De forskellige foreninger og udvalg, lokalrådet, sognegården, virksomheder, skoler, campingpladser, lokalråd, kirke osv. samarbejder på kryds og tværs.

På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf på 9 udfordrende huller.

Det må blive mit sidste ord for nu – jeg glæder mig til min nye periode i GGF sammen med jer.

Køller lejes i Informationen. Lille kølle 15,00 kr. --- Stor kølle

Ref. Tove Tranberg

Minigolf -battles (min. 5 personer) Er I 5 personer eller mere, giver vi en is til vinderen.

Billeder fra generalforsamlingen side 23

19

35,00 kr.

morkholt.dk 7595 9122 20


Som lovet i sidste nummer af GGF-Nyt vil vi løbende opdatere om den aktuelle status på byggerietByggemøde nummer 2 afholdt Der bliver etableret et ”hul” mellem plan nul og plan -1. Hvis finansieringen af klatrevæg og hejseanordning ikke kan skaffes. Bliver der i første omgang lagt en plade over. Byggegodkendelse på plads Der er sendt ansøgningerne afsted til flere fonde Udbudsmaterialet afsendes den 26/3 til 6 potentielle budgiver - der er tale om en hovedprisekontrakt Der vil også være enkelte bygherreleverancer med hjælp fra lokalområdet Buddene skal senest været afleveret den 16/4 – spændende Ansøgning til parkeringsplads behandles politisk den 11. april – nåede ikke med til den 22. februar Arbejdssedler ophænges ultimo marts Lodseddelsalget er i gang – tag godt imod vores sælgere. Alle indtægter er til fordel for byggeriet EWII går snarest i gang med at omlægge el-kablet mellem Skolegade og Gårslev Østergade Husk foredraget den 11. april i Gårslevhallen Venlig hilsen Arne Rahbek

Som noget nyt vil Sognegården og Kulturklubben d. 13. april kl. 13.oo arrangere en påskefrokost for alle, der har lyst til at hygge sig i selskab med andre Gårslevere. Pris: 100 kr. Tilmelding senest 7. april.

Maren Christensen 20763942 Hanne Berthelsen 30288805

21

22


I forbindelse med generalforsamlingen blev der uddelt awards til trænere /ledere / hjælpere, der har gjort en særlig indsats i løbet af året. Her er et lille udsnit af nogle af modtagerne og andre billeder fra generalforsamlingen

   

Dansk Gastronomi / Pjedsted Forsamlingshus Bergstedt Massage Bed & Breakfast Mad & Vin Værksted

Hjulgyden 10, Gauerslund, 7080 Børkop Ved Kjeld Hindkjær & Pia Bergstedt Tlf 75954093

28745573

Michael S. Nielsen Tlf. 20 64 38 94 Mail: erritsoblik@gmail.com ————————————————————————————— www.erritso-blikkenslageren.dk 23

24

 Speciale Ventilation  Tag & facade  Rustfrit stål  Blikkenslagerarbejde


ALT TIL DIG OG DIN CYKEL VESTERGADE 17 7080 BØRKOP TLF. 75867228

Per Voigt Gårslev Kulturklub inviterer hermed alle byens borgere med til " walk and talk". Vi er ikke en motionsafdeling, men vil gerne bidrage med mulighed for at forene det sunde med det sociale, at mødes og gå på samme tid, hygge og nytte, kært barn har mange navne, MEN kom og vær med, det er for alle - store som små, hurtige som langsomme. Vi mødes ved hallen. Turen er planlagt, og længde vil være en 1 time til 1½. Der vil altid være en ”tovholder” til turen. Måske slutter vi med kaffe / 3. halvleg ved hallen. Vejret er aldrig nogen hindring, bare rette påklædning. Mere information kan fås ved: Hanne Berthelsen tlf. 30 28 88 05 mail: hanne55bv@gmail.com Alice Bjørnlund tlf. 28 49 61 26 mail: albjornlund@hotmail.com<mailto:albjornlund@hotmail.com> Håber at se mange.

25

AH Service Hvidvareservice

22 38 27 60 ahservice@ahservice.dk

26


Vestre Engvej 18, 7100 Vejle, tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk

27

Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13

28


Gårslev er en følelse Ordene i overskriften stammer fra Tarek Omar. Tarek var en af fire historiefortællere, der gæstede Gårslev fredag den 1. marts. Tarek fortalte historier fra dengang, han som palæstinensisk flygtning startede i 2. klasse på Gårslev Skole. Han kunne ikke læse, han var platfodet, havde speciallavede sko, havde et mystisk navn; var bare udenfor. Indtil en klassekammerat spurgte, om han ikke ville med til fodbold. Det startede med et indendørs-stævne. Tarek fortalte levende om, hvordan han oplevede hele sceneriet. Lyden af skoene mod hal-gulvet. Børn over det hele. Hvordan han kom på banen som målmand, reddede meget få skud, men de få redninger udløste jubel i hallen. Det var vendepunktet. Det var ikke så meget fodboldspillet, der gjorde en forskel, men pludselig følte Tarek sig set. Han betød noget. For træneren og for holdkammeraterne. Han lærte at læse. Han fik venner. En fodbold-verden åbnede sig for ham. I dag er Tarek uddannet journalist, debatredaktør på Politiken, forfatter til flere bøger og har været indstillet til Cavlingprisen. Samtidig er Tarek en ”Allahbenådet” fortæller. Så vi kom hele følelsesregistret i gennem sammen med ham.

Fortsættes side 31 29

30


Aftenens historier blev indledt af Sara Thygesen. Sara er badmintonspiller. Faktisk så god at hun lever af det. ”Sådan da”, som hun sagde med et smil. Hun fortalte historien om, hvordan hun som ung spillede fodbold, håndbold og badminton i Gårslev. Flere blandt tilhørerne havde spillet med hende eller sågar været træner. På et tidspunkt fokuserede hun på badminton og flyttede til Erritsø, hvor niveauet var højere. Som 18 årig blev hun dansk ungdomsmester. Siden flyttede hun til Odense og tog sideløbende med badmintonkarrieren en bachelor ved Syddansk Universitet. I 2014 flyttede Sara til København, hvor hun er tilknyttet det nationale træningscenter i Brøndby. Sara viste en kalender for en normal uge – med vildt meget træning. Hertil klub-kampe i Skovshoved, landsholdssamlinger og en masse rejser. Det var til at blive forpustet af. Der var god spørgelyst. Blandt andet blev hun spurgt af en flok ”modne damer”, om hvornår man forventedes at toppe som badminton-spiller. For de ventede stadigvæk!

Lægeeksamineret Fodplejer & Social og Sundhedsassistent v/Bente Hvid.

Godkendt til Kommunalt tilskud/helbredstillæg Medlem af Sammenslutningen Af Danske Fodplejere. Klinik på Søndergade 38 A, Brejning ( I bygningen hos Spar Købmanden ) Like og mød mig på Facebook

HvidsFodpleje Brejning

www.hvidsfodpleje.dk

hvidsfodpleje@gmail.com

Tidsbestiling

30 13 42 18

Pas på dine fødder, de bærer dig gennem hele livet…..

Fortsættes side 33 31

32


Vores tredje historiefortæller, Thor Steendahl havde en kommentar til de håbefulde damer. Thor spiller rugby på højt plan. Han viste et billede, hvor han spillede rugby med en række mænd, der ikke var helt unge – og nævnte så, at det slet ikke er for sent at begynde at spille rugby. Damerne viste en del interesse, lige indtil Thor fortalte, at han træner 8 gange om ugen. Så mente de, at det måske alligevel ikke var noget for dem! Thor har egentlig altid mest spillet fodbold. Fra han var en lille purk, var fodbold bare det vigtigste. Så da familien Steendahl flyttede til Stockholm, var det naturligt for Thor at begynde til fodbold. Men det fungerede ikke, det var ikke sjovt. Heldigvis spurgte en klasse-kammerat fra skolen, Eric fra Australien, om han ikke ville med til rugby. Det var bedre. Thor fortalte stolt om rugby spillet. Det er ”et hooli-ganspil spillet af gentlemen”, kaldte han det. Der bliver gået til den i tacklingerne, men man passer alligevel på hinanden. Passion, sammenhold, respekt, disciplin og fairplay er gennemgående og interna-tionale værdier. Thor viste en video fra en dansk landskamp, hvor en spiller fra hvert hold havde fået 10 minutters udvisning for at gå for hårdt til hinanden. Videoen viste, at de sad i hver sin ende af en lang bænk uden for banen. De kiggede lidt på hinanden og rykkede så helt tæt og gav hinanden et kram. Fantastisk! Familien Steendahl er flyttet hjem igen. Thor er nu uddannet fysioterapeut og spiller rugby i Erritsø. Han har været udtaget flere gange til bruttolandsholdstruppen i Danmark.

Aftenens sidste historiefortæller var Simon Jakobsen. Som ung i Gårslev dyrkede Simon stort set alle tilgænge-lige idrætter – og gik desuden til spejder. I det hele taget elskede Simon sammenholdet og fællesskabet i Gårslev, det var større end behovet for at vinde. Simon gik på efterskole i Vestbirk. Han var (med egne ord) bedre til ”at svinge med armene end til at springe”. Ikke desto mindre blev han lokket til at være træner på et nystartet GGF-springhold, mens han gik i gymnasiet. Simon spillede stadig fodbold, på 2. holdet, hvor han fik en ledende rolle. Han beskrev det dog som ”ham der pumpede boldene og skrev holdkortet”. Fortsættes side 35

33

34


Efter gymnasiet arbejde Simon en periode på en bold-fabrik i Bologna, Italien. Det var herefter naturligt at tage en læreplads hos Intersport (HC Sport) i Frederi-cia, samtidig med en uddannelse på handels-skolen. Herefter var Simon med til at starte en luksus-sportsforretning (stadig under HC Sport) i det nye Bryggen i Vejle. Uheldigvis ramte finanskrisen på dette tidspunkt. Så det gik skidt, og Simon søgte mod Bilka i Kolding. Med store ambitioner og alt for mange arbejds-timer blev Simon ramt af stress efter kun 8 måneder. Dette dvælede Simon en tid ved under foredraget. Han havde ikke redskaberne til at sige fra, og der var ingen chef til at se signalerne. Faktisk virkede det som om, at Simon i dag er glad for, at han havde denne hårde oplevelse. Simons far Ivan er en af stifterne af Tress Sport og Leg i Skanderborg. Uden sin fars vidende søgte Simon et sælgerjob hos Tress – og han fortalte det først, da han havde fået jobbet. Det var i 2010, og Simon arbejdede et par år som sælger. I 2012 sagde salgsdirektøren op. Simon fremlagde en plan og en strategi for ledelsen, med det resultat at Simon først overtog rollen som salgsdirektør og siden blev administrerende direktør. Tress Sport og Leg har 80 ansatte, en omsætning på en kvart millard – og altså en direktør, der ved noget om fællesskab, sammenhold og stress! Aftenen var arrangeret af GGFs Støtteudvalg. De inviterede var støtte- og erhvervsklub-medlemmer med familie. Det var femte år i træk med en sådan historieaften. I år slog alle rekorder med 75 deltagere. Når vi i udvalget tænker tilbage på denne aften, er det egentlig ikke så meget rekorddeltagelsen, der fylder. Det er i stedet en følelse af noget unikt. En følelse af fællesskab, der er svært at sætte ord på. Vi lånte Gårslev Skole til arrangementet. Vi lånte kopper og tallerkener af Kulturklubben. Vi lånte vinglas af Hallen. Vi lånte thermokander af Lions. Vi lånte en kaffemaskine af Skolens Venner. Før arrangementet fik vi hjælp til at opstille borde og stole og efterfølgende hjælp til at få det hele på plads og ryddet op. Vores fire historiefortællere mærkede også denne følelse. Og Tarek satte altså ord på: Gårslev er en følelse. På Støtteudvalgets vegne

Program for 2019                  

Fredag d. 19.04 - Påskefrokost – Two Play Underholder Lørdag d. 20.04 - Påskefrokost kun for børn med DJ Lørdag d. 04.05 - Marked Fredag d. 31.05 – Rockability Underholder 60ér musik Lørdag d. 08.06- Stort Pinsebanko / Peter Stub underholder i pausen Lørdag d 08.06- PinseFest Peter Stub med Band Søndag d 09.06 - Børnebanko Søndag d 09.06 –BørneDisco med DJ Jakob Lørdag d. 15.06 - Marked Lørdag d. 22.06 - Banko Søndag d 23.06 –Skt. Hans Bål Lørdag d 06.07- Banko Lørdag d 13.07 – FØDSELSDAG PLADSEN BLIVER 50 ÅR Lørdag d 20.07 - Banko Lørdag d 27.07 – Fodbold Skole Lørdag d 27.07 – Børne Disco med DJ Jakob Lørdag d 03-08 - Sommerfest Lørdag d 21.09 - Banko

HVER TORSDAG & LØRDAG ER DER STRIKKEKLUB

OSTEKLUB DEN FØRSTE LØRDAG I MÅNEDEN

LAN FOR DE UNGE I TELTET MED MINDRE DER SKAL VÆRE ARRANGMENT

Søren Sommer

35

36


Det kribler og krabler i Gårslev Kan I mærke det? Sommeren kommer snigende på sin egen charmerende måde. Forårets barske blomsternybyggere, erantis og vintergækker, har for længst plantet flaget i den kolde jord og har erklæret Danmark for sommerens land! Så nu er det op til alle os andre at indtage dette stykke lovende fremtid, ikke? Der er jo ikke nogen, der gør det for os, vel? Som samfund betragtet kan Gårslev godt anse sig selv som værende blandt de forreste i nybyggertoget. Byen har mange planer for den kommende sommer. Den største og mest iøjnefaldende er naturligvis ombygningen af vores hal, som nu for alvor kan gå i gang. Et kæmpe stykke forberedende arbejde ligger bag det faktum, at Gårslev, med denne ombygning, placerer sig selv i en stærkere og mere central position inden for folkelig idræt. Et forarbejde, der er udført af frivillige, vel at mærke! Skal vi lige rejse os og give dem en stor hånd? Tak for den indsats I gjorde mens vi andre så ”Den Store Bagedyst”! En anden vigtig ting, som vi kan se frem til denne sommer, er Gårslev Byfest i uge 33. Den har hængt lidt i hegnet de seneste år. Jo, der har da været ting og sager, som man kunne kalde en byfest, men sammenhængen ugen igennem har manglet. Og når sammenhængen går tabt, ja så er det som regel starten på opløsning. Igen er det en flok dejlige mennesker, som er blevet enige om, at fan’me nej! Byfesten skal ikke dø. -Og så har de sat sig sammen for at gøre noget. Så igen: op at stå, hyld dem med klap og kys!

Old Boys Fodbold hjemmekampe forår 2019 01-04-19 18:00 11-mands 04-04-19 18:00 7-mands 15-04-19 18:30 11-mands 02-05-19 19:00 7-mands

06-05-19 19:00 11-mands 09-05-19 19:00 7-mands 20-05-19 19:00 11-mands 23-05-19 19:00 7-mands 03-06-19 19:00 11-mands 06-06-19 19:00 7-mands

Gårslev GF – Fredericia KFUM Gårslev GF – Skibet IF Gårslev GF – Smidstrup-Skærup Gårslev GF – Vinding SF

Gårslev GF – BPI Gårslev GF – Højen G&U Gårslev GF – Trelde G&I Gårslev GF – Kolding IF Gårslev GF – Gauerslund IF Gårslev GF – Grejs-Dalen IK

Hilsen Niels Kristian

Nå, men jeg snakker. Jeg burde holde mig til det jeg er sat til: at trække fem numre blandt GGF- støttemedlemmernes numre. De fem heldige vinder som sædvanlig 200 kroner hver. Denne måned får Signe Bendorff Hansen lov til at være lykkens gudinde. Hun er blandt initiativtagerne til den nye Gårslev Byfestbestyrelse. Her er de numre Signe trak:

35-24-345-149-70 Vinderne får direkte besked.

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 37

38


7.30-20

39

40

Profile for Gårslev Byportal

GGF Nyt april 2019  

GGF Nyt april 2019  

Profile for shlomholt
Advertisement