Page 1

GGF – NYT Nr. 2 marts 2019

GGF Formand

Birgitte Buskov

20209201

birgitte.buskov@hotmail.dk

Kasserer

Fl. Jørgensen

40304064

fj@lillenaes60.dk

Støtteforening

Søren Sommer

40506692

sol@sommerteam.dk

GGF-Nyt

Hanne Berthelsen

30288805

hanne55bv@gmail.com

Fodbold (kontakt)

Niels Kr. Sørensen

60711257

anne-marie.niels@east-mail.dk

Gymnastik

Signe B. Hansen

26675593

signe_bendorff_@hotmail.com

Badminton

Per Fjordside

61940638

perfjordside@gmail.com

Tennis

Bente Weibel

30421864

nb_weibel@hotmail.com

Håndbold

Tonni Leth

40429030

tonni@bystedvej.dk

Senioridræt

Henning Lysholm

52245942

henninglysholmc@gmail.com

Fitness

Lars Fogt Andersen 30525048

lfa@energinet.dk

Sognegården

Jonna Pedersen

75861525

jonnavp41@gmail.com

Sognegården

UDLEJNING

21351920

Formand

Hanne Berthelsen

30288805

hanne55bv@gmail.com

Kasserer

Tove Tranberg

75861492

fam.tranberg@mail.dk

Sekretær

Jette Schiøtt

29244014

jetteschitt@gmail.com

Bestyrelse

Bente Weibel

30421864

nb_weibel@hotmail.com

Foto

Anders Berthelsen

30288805

anders55bv@gmail.com

Tryk

Trügvi Jensen

21640302

trugvi@live.dk

Tryk

Niels Nicolaisen

75861470

nielsnicolaisen@gmail.com

Formand

Arne Rahbek

27880406

rahbek@familienrahbek.dk

Næstformand

Lasse Højlund

20827742

hoelun@mail.dk

Kasserer

Lennart Hansen

30253740

dk30253740@gmail.com

Sekretær

Gitte Christensen

41238653

pergittec@gmail.com

Suppleant

Sanni Kyed

28308757

sk@elbobladet.dk

Suppleant

Henrik Jensen

51959201

opel1617@gmail.com

Sportscaféen

Annemarie Sørensen 40529518

Gårslev Byfest

GGF-Nyt

Lars Fogt Andersen byder velkommen til El-Hockey i Gårslev

Kulturudvalgsformand Dan Arnløv følger trop.

Gårslev Hallen

Halleder

anne-marie.niels@east-mail.dk

Henrik Nielsen 21459653/privat 22424094 hallengaarslev@gmail.com

Gårslev Lokalråd Henrik Juhl Kristensen 30337110

hjk@sde.dk

Send dit indlæg til Bente Weibel, mail: ggfnyt@gmail.com Deadline for indlæg: d. 22. i måneden (skrifttype: verdana str. 11)

Så er El-Hockey i Gårslev en realitet. Trænerduoen er Michael og Jørgen fra Ensted Gymnastikforening i Sønderjylland. 1

www.gaarslev.dk Mobile Pay: 70138 2


Kom til GGF Award og generalforsamling den 12. marts 2019

GGF Award Nu er det igen tid til at hædre nogle af de personer, der yder en ekstraordinær indsats i GGF. Vi har en lang række spillere, frivillige trænere, hjælpere og ledere, som gør et stort arbejde for, at GGF skal være en attraktiv idrætsforening. Hovedbestyrelsen kommer derfor på en svær opgave, når årets modtagere af GGF Awards skal udvælges. Men det er en opgave, vi med glæde påtager os. Til gengæld vil vi bede alle om at møde op og støtte op om arrangementet

tirsdag den 12. marts kl. 18:00 i Gårslev Sognegård. Kun hovedbestyrelsen kender alle kandidaterne og de udvalgte, så du er ganske enkelt nødt til at møde op. Måske er det netop dig eller dit barn, vi gerne vil uddele en ekstra påskønnelse til. Årets GGF’er 2018 udnævnes

På toppen af det hele skal vi hædre Årets GGF’er 2018 for en helt ekstraordinær indsats. Måske bliver det dig. Mød op og oplev stemningen, når spændingen bliver udløst.

Fælles spisning Efter GGF Award holder vi generalforsamling i GGF og GGF-Nyt. Men inden da er GGF vært ved et let traktement.

To generalforsamlinger på én aften GGF og GGF-Nyt indkalder til generalforsamling

tirsdag den 12. marts kl. 19:00 i Gårslev Sognegård. Dagsorden i henhold til foreningernes respektive vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være den respektive forenings formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på www.gaarslev.dk.

Vi glæder os til at se dig onsdag den 12. marts 2019 til GGF Award, fælles spisning og generalforsamling. 3

4


Sommercafèen Cafeen i Høll

Hvidbjergvej 27B, Høll, 7080 Børkop. Telefon 31 12 70 36 Åben hele året. Se hjemmeside for åbningstider og specielle arrangementer.

5

6


Badmintonskole Jeg og en masse andre har været på badmintonskole i Gårslevhallen fra mandag-onsdag. Jeg er selv hjælpetræner til børn fra 0. - 4. klasse. Næsten alle fra holdet kom samt mit eget hold, hvor jeg selv træner. Jeg bor i Gårslev, så jeg kendte de fleste, der var der, men lærte også nye at kende, som kom fra andre klubber. Det var super lærerigt og hyggeligt. På holdet var vi 22 elever, som alle var klar til at spille badminton og veludhvilet (sådan da.) Vi skulle op lidt tidligt efter min mening, vi mødtes nemlig oppe i hallen klokken 09:00 og sluttede igen klokken 15:00, men vi startede stille og roligt ud om morgenen, efter som alle var trætte.

Det er ikke første gang, jeg har været på badmintonskole i Gårslevhallen. Jeg har været med i nogle år nu og det samme har træneren. Vi havde en super dygtig og sjov træner fra DGI, som hed Henriette samt forskellige dygtige hjælpetrænere.

Fortsætter side 9

7

8


Alle de dage jeg havde været på badmintonskole, lige meget hvor træt jeg var, kunne jeg altid se frem til maden. Vi fik forskellige måltider hen på dagen. To gange på dagen fik vi frugt og grønt, klokken 10:00 og klokken 14:00 samt en lang pause. Klokken 12:00 kom frokosten, som var det store måltid på dagen. Der var som regel varme retter som biksemad. Vi fik også selv indflydelse på, hvad vi skulle spise, vi blev enige om, at vi gerne ville havde burger tirsdag og kylling i karry onsdag, på den måde var vi sikre på, at alle kunne lide maden. Som sagt er det ikke første gang, jeg har været på badmintonskole og det er heller ikke sidste gang. Jeg lærer nyt hver gang og hygger mig rigtig meget med venner og har det sjovt. Skrevet af Sophie Birkelund Hansen

Nyt fra volley Volleyholdet har nydt stor fremgang i år, vi har spillere på alle niveauer og i alle aldre. Det gør at vi bl.a kan melde flere hold til stævner. Således drog vi afsted med både et B-hold og et C-hold til julestævne i Jelling. Og ja som I kan se var nogle af os udklædt Det var en fantastisk dag hvor vores C-hold vandt rækken:)

Vi har i år fået en masse nye spillere både nybegyndere og erfarne spillere. Hver tirsdag fra 18-20 syder hallen af energi og latter. Vi har dog altid plads til flere, så kom endelig hvis du har lyst til sjov motion. For mere information kontakt Helle på 31422021, eller mød op i hallen om tirsdagen. 9

10


Status på Foreningen Gårslevhallens byggeri Da der sker meget i øjeblikket er status opgjort i punktform, hvilket jeg håber, der er forståelse for. 

Første byggemøde afholdt med repræsentanter fra rådgivere, Vejle Kommune og Foreningen Gårslevhallen. Mange beslutninger blev truffet heriblandt automatisk døropluk, hvilket gav noget debat på grund af merpris – der er dog ingen alternativ.

Der har været et møde med ”køkkenfolkene” – Henrik, Anne Marie, Sanni og arkitekt Brian om indretning af køkken og hvilket udstyr, der skal anskaffes.

Byggetilladelse er på plads også til depotbyggeriet.

Det er lykkedes at afsætte 250.000 kroner eksklusiv moms til indkøb af inventar til køkken, cafe, fitness med mere.

Vi får brug for ekstra midler, da vi gerne vil have en depotbygning, der anslås til at koste 300.000 kroner ved anvendelse af frivillig arbejdskraft.

Ansøgning til handicap parkeringsplads behandles politisk den 22. februar

Møde med skolen omkring byggeriet herunder læreromklædning

Højspændingskablet mellem Skolegade og Gårslev Østergade omlægges af EWII uden omkostninger for projektet.

Næste byggemøde 12. marts.

Udbud forventes igangsat medio marts

Byggeriet forventes færdigt medio november 2019.

Der skal samles penge ind til byggeriet lokalt. Disse initiativer er omtalt andetsteds i GGF-Nyt.

Der laves opgavelister i forbindelse med byggeriet, hvor folk kan tegne sig til et antal timer på de enkelte opgaver. Opgavesedlerne vil blive ophængt i Dagli Brugsen. Det er begrænset, hvor meget, der skal udføres af frivillig arbejdskraft, men enkelte opgaver vil der blive tale om. Der bliver udpeget en tovholder for hver opgave. Her tænkes på følgende opgaver:

Også salg til private - besøg os i gården

 Opførelse af depotbygning

 Nedbrydning af mødelokale 11

Fortsætter side 13

12


 Nedbrydning af cafeen  Flytning af væg til handicaptoilet ovenpå  Nedtagning af legeredskaber midlertidigt  Oprydning på nabogrund (handicap parkeringsplads) inden træfældning Næste statusopdatering vil ske efter byggemødet den 12. marts På Foreningen Gårslev hallens vegne Arne Rahbek

Tegning af indskudsbevis vedrørende tilbygning til Gårslevhallen I løbet af kort tid vil du få besøg af Foreningen Gårslevhallen med henblik på at tegne indskudsbeviser i Foreningen

Gårslevhallen nye byggeri.

FLEMMING

Foreningen Gårslevhallen er i gang med et stort byggeri, Fortsætter side 15

13

14


der omfatter nye omklædnings-rum, cafe, fitness og depotfaciliteter. Et fantastisk spændende byggeri, hvor også bevægehandicappede for mulighed for at udøve Fitness. Vi har allerede sparet meget sammen, men det omfattende byggeri har behov for yderligere lokal støtte fra dig og mange andre. Byggeriet vil gøre det endnu mere attraktivt at flytte til Gårslev, hvilket vil være til gavn for skolen, børnehaven, foreningerne, Dagli’ Brugsen, men ikke mindst for dig, da det vil få huspriserne til at stige. Ved at tegne dig for én eller flere andele støtter du et lokalt initiativ, der for alvor sætter Gårslev på landkortet. Tag positivt imod repræsentanter, når de kommer til din dør i løbet af foråret. Du er velkommen til at kontakte Foreningen Gårslevhallens formand Arne Rahbek på telefon 27880406 eller mail: rahbek@familienrahbek.dk hvis du ønsker flere oplysninger. Fortsætter side 17

Bladet er også på GGF´s hjemmeside og på Facebook, hvor de anvendte billeder og annoncer er i farver. 15

16


Vi har brug for din hjælp Gårslevhallens byggeprojekt starter inden længe, og der får vi brug for din hjælp til klart beskrevne opgaver. Du får mulighed for at tegne dig for et antal timer på en eller flere opgaver, der passer dig og på de tidspunkter, du har til rådighed. Der vil være en tovholder for hver arbejdsopgave, der skal udføres. Den pågældende tovholder vil være din kontaktperson, der både kan fortælle dig om opgaven og hvilke elementer, vi meget gerne vil have hjælp til. Det er ikke meningen, at vores byggeri skal udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft – dertil er byggeriet alt for omfattende.

Følgende opgaver tænkes løst ved frivillig arbejdskraft: 

Nedbrydning af vægge og fjernelse af gulvbelægning samt maling i det eksisterende mødelokale

Nedbrydning af vægge i cafeen, fjernelse af gulvbelægning, nedtagelse af fliser, opsætning af glasvæv og maling af vægge

Flytning af væg i de to eksisterende toiletter ovenpå

Oprydning på nabogrund (handicap parkeringsplads) inden træfældning

Opførelse af depotbygning

Du har måske bemærket noget interessant på Hagenvej 102? Marken, der før var en almindelig mark, er ved at blive til noget lidt mere ualmindeligt. Den bliver til en køkkenhave ikke den lille af slagsen - men en køkkenhave der kan forsyne vores lokale familier med sunde, spændende og smagfulde grøntsager fra juni til og med september.

Tanken bag haven er, at lokale familier skal have adgang til at spise lokalt dyrkede grøntsager af høj kvalitet. Vi har udvalgt grøntsagssorterne ud fra smag og aroma frem for holdbarheden på supermarkedernes hylder. Der er ikke nogen bedre grøntsager, end dem der lige er hentet i haven. Du kan købe en månedlig andel i vores køkkenhave. En månedlig andel består af 4 grøntsagskasser. Vi leverer en kasse til dig hver uge måneden igennem. En kasse består af minimum 8 af årstidens grøntsager og koster 140kr/kasse inklusiv levering - dvs. 560kr/måned. Vi leverer kun i en radius af 15 km fra vores have. Køb månedlige andele på vores hjemmeside - vi har kun 50 andele per måned i sæson 2019. Følg os i GGF-NYT sæsonen igennem, på facebook Hagenvej Køkkenhave og husk at skrive dig op til et nyhedsbrev på vores hjemmeside, så vi kan invitere dig på en rundvisning i haven.

Arbejdssedlerne vil blive ophængt i Brugsen og i Gårslevhallen i løbet af marts måned, hvor vi meget gerne ser rigtig mange skrive deres navn på.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. Foreningen Gårslevhallens bestyrelse 17

www.hagenvejkoekkenhave.com 18


På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf på 9 udfordrende huller. Køller lejes i Informationen. Lille kølle 15,00 kr. --- Stor kølle

35,00 kr.

Minigolf -battles (min. 5 personer) Er I 5 personer eller mere, giver vi en is til vinderen. morkholt.dk 7595 9122 19

20


SPORTS-CAFEEN´S

MARTS MENÜ: 7. MARTS…… karbonader m/st. grønærter 7. MARTS…… karbonader m/st. grønærter 14. MARTS…. frikadeller m/ kartofler-sauce 14. MARTS…. frikadeller m/ kartofler-sauce 21. MARTS…. kotelet i fad med ris 21. kotelet ibagt fad med ris og 28. MARTS…. MARTS…. kalkunkartoffel paprika-sauce 28. MARTS…. kalkun- bagt kartoffel og paprika-sauce

Velbekomme

21

22


Nu kan du købe det lækre Gårslev klubtøj – også selvom du ikke er træner. Det kan købes via webshoppen www.sportogpromotion.dk/ggf og der er tøj til både børn og voksne. Vi har indgået en aftale med Sportigan, der også leverer vores trænertøj, så alle dem der ønsker kan købe træningstøj i foreningens farver. Der er et lille udvalg af tøj i Hallen, som man har mulighed for at se/prøve før man bestiller – hvis det har interesse så kom forbi når der er aftentræning. Der kan betales med bankoverførelse eller MobilePay til 19611. OBS: det er desværre ikke muligt at vælge lokal afhentning – så husk at krydse af ved lokal levering. Få linket til webshoppen direkte på din smartphone ved at scanne denne kode:

   

Dansk Gastronomi / Pjedsted Forsamlingshus Bergstedt Massage Bed & Breakfast Mad & Vin Værksted

Hjulgyden 10, Gauerslund, 7080 Børkop Ved Kjeld Hindkjær & Pia Bergstedt Tlf 75954093

28745573

Michael S. Nielsen Tlf. 20 64 38 94 Mail: erritsoblik@gmail.com ————————————————————————————— www.erritso-blikkenslageren.dk 23

24

 Speciale Ventilation  Tag & facade  Rustfrit stål  Blikkenslagerarbejde


ALT TIL DIG OG DIN CYKEL VESTERGADE 17 7080 BØRKOP TLF. 75867228

Per Voigt

AH Service Hvidvareservice

22 38 27 60 ahservice@ahservice.dk

25

26


Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 11. 2. 2019. 1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Nyt fra hovedbestyrelsen, herunder opfølgning på punkter/opgaver fra sidste bestyrelsesmøde.

Børneattester er ajourført – nuværende er fornyet og attester fra afgåede trænere er kasserede.

Conventuskursus: Kursusholder fra DGI kommer til Gårslev til næste bestyrelsesmøde og afholder i første omgang et generelt kursus. Der skal tages nærmere stilling til, hvornår kasserer og formand skal have et udvidet kursus.

3. Tiltag i udvalgene: a Halbestyrelsen Afbud fra Arne, som efterfølgende har sendt følgende orientering: Status byggeri

 Byggemøde afholdt, hvor mange beslutninger blev truffet her 

     

iblandt automatisk døropluk, hvilket gav noget debat på grund af merpris – der er dog ingen alternativ. Møde med ”køkkenfolkene – Henrik, Anne Marie, Sanni og arkitekt Brian om indretning af køkken. Foreningen Gårslevhallen har i øjeblikket mulighed for at støtte byggeriet med 600.000 kroner. Skal dog gerne have skaffet godt 300.000 kroner yderligere. Her er planen at 2 x lodsedler indbringer 80.000 kroner og et julebanko 30.000 kroner. Sponsorstøtte 100.000 kroner og andelstegning 100.000 kroner. Sportscafeen forventes at betale 350.000 til halbyggeriet GGF betaler 300.000 til halbyggeriet Det er lykkes at afsætte 250.000 kroner eksklusiv moms til indkøb af inventar til køkken, cafe, fitness med mere. Der bliver også brug for ekstra midler, da vi gerne vil have en depotbygning, der anslås til at koste 300.000 kroner ved anvendelse af frivillig arbejdskraft. Byggegodkendelse er snart klar Ansøgning til parkeringsplads behandles politisk den 22. februar

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle, tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk

Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13

Fortsætter side 29

27

28


 Det foreløbige budget lyder på 44.386,28 kroner i overskud

på byggeri budgettet. Her er dog også kalkuleret med 30.178 til om matrikulering der var lovet at blive betalt af Thomas Schmidt Vejle Kommune Arne laver opgavelister i forbindelse med byggeriet, hvor folk kan tegne sig til et antal timer på de enkelte opgaver. Der skal udpeges en tovholder for hver opgave.

b. GGF-Nyt Alle annoncørerne har sagt ja til at fortsætte og vi har også fået Børkop Vandmølle som ny annoncør, dejligt. c. Sognegården Intet nyt aktuelt d. Støtteudvalget Opkrævninger på støttekort er som noget nyt sendt ud elektronisk, med succes. Kontingentøgning fra kr. 150 til kr. 175.kr for støtte kort. Kontingent for Erhvervsklubben dog fortsat samme beløb dvs. 400 kr. Ekstragave til støttemedlemmerne i form af spændende foredrag på skolen den 1. marts. e. Koordinationsudvalget E-shoppen er nu klar og der er link dertil fra den nye hjemmeside, orientering herom i GGF-nyt. Der er salg af træningsdragter, shorts, t-shirts mm. Der vil komme et mindre udvalg til udstilling i hallen. Multisportsdag i samarbejde med Gaarslev skole forventes at blive afholdt i efteråret. Til mødet drøftes endvidere muligheden for en weekend med aktiviteter på tværs af foreningerne. Dette vil blive taget op på senere bestyrelsesmøde. f. Kommunikationsudvalget Afbud fra Tonni. Status vedr. hjemmeside: De fleste afdelingsformænd har haft møde med Sanni. Det er vigtigt at de sidste får indleveret stof til Sanni så hjemmesiden kan blive klar til opstart og præsentation inden Generalforsamlingen den 12. marts. 4. Tiltag i afdelingerne: a. Badminton: Badmintonskole i vinterferien i samarbejde med DGI. 22 tilmeldinger, super flot. Maden leveres af Sportscafeen. b. Fitness Afbud fra Lars. Birgitte orienterer kort om opstart at elFortsætter side 31

29

30


hockey søndag den 24. februar, hvor der er officiel åbning af aktiviteten med indbudte talere med mere. c. Fodbold: Ungdom spiller indendørs, ingen turneringer tilmeldt men flere mindre stævner. Opstart af 7 mand på hold for 50 +ére ved siden af nuværende 11-mands hold. Ungdomshold mangler pt. tøjsponsorer. Oplæg herom kommer formentligt på hjemmesiden. (medlemskab i Erhvervsklubben) d. Gymnastik/Volleyball Der er blevet ryddet op i redskabsrummet, dejligt og tak for indsatsen. Gymnastikopvisning den 7/4 kl. 13-17. d. Håndbold Intet nyt – afbud fra Tonni e. Senioridræt Intet nyt – Afbud fra Henning f. Tennis Der skal snart laves baner, hjælp hertil kan bruges. Gode ideer til hvervning af nye medlemmer drøftes.

Lægeeksamineret Fodplejer & Social og Sundhedsassistent v/Bente Hvid. Godkendt til Kommunalt tilskud/helbredstillæg

Medlem af Sammenslutningen Af Danske Fodplejere. Klinik på Søndergade 38 A, Brejning ( I bygningen hos Spar Købmanden ) Like og mød mig på Facebook

HvidsFodpleje Brejning

www.hvidsfodpleje.dk

hvidsfodpleje@gmail.com

Tidsbestiling

30 13 42 18

Pas på dine fødder, de bærer dig gennem hele livet…..

5. Økonomi

Årsregnskabet for 2018 er godkendt af foreningens 2 revisorer med et flot overskud på 108.000 kr. Det blev besluttet at Flemming i overgangengsperioden indtil ny kasserer er klar til at starte op og kravene til banken er opfyldt, vil betale regninger – tak for det Flemming. Regnskabet underskrives på mødet af de tilstedeværende. Flemming har mange ringbind med kopier og udskrifter fra de forgangne år. Det besluttes, at alle papirer som er ældre end 5 år makuleres. De resterende overleveres til den nye kasserer.

6. Generalforsamling 2019 På valg: Kasserer og 2 revisorer. I tæt dialog med potentiel kasserer – forventes afklaret inden længe. Awardceromoni og årets GGFér: Formændene indstiller til formanden senest den 1. marts. Flemming og Birgitte udvælger blandt de indkomne forslag. 7. Nyt fra byfestudvalget Udsættes til næste bestyrelsesmøde 8. Næste møde: Den 28. marts kl. 19:00 i hallen. 9. Evt. Den 22-02-2019 / Birgitte Buskov 31

32


EL-HOCKEY

-

- ny disciplin i Gårslev Gymnastikforening Så oprandt dagen, den 24. februar 2019,hvor man i GGF kunne præsentere den nye disciplin, el-hockey. Dagen startede med fælles morgenkaffe, hvorefter formanden for fitness-afdelingen i GGF, Lars Fogt Andersen, kunne byde velkommen og fortælle lidt om den nye sportsgren i Gårslev. Lars blev efterfulgt af flere talere, bl.a. Dan Arnløv, viceborgmester og formand for kultur– og idrætsudvalget i Vejle Kommune. Endelig kunne de forventningsfulde kørestolsbrugere bytte kørestolen ud med et el-hockey-stol. Det var en stor fornøjelse at se de glade børn med store smil på læben suse rundt, og de var meget lærenemme og kunne hurtigt styre køretøjerne med joysticket. En del interesserede var mødt op for at høre lidt om El-hockey, og en del også ikke kørestolsbrugere - fik mulighed for at prøve at styre en el-hockey stol.

Trænerduoen, Michael og Jørgen, som kommer fra Ensted Idrætsforening, vil hver søndag tage turen til Gårslevhallen for at træne de deltagerne i denne spændende sportsgren - fantastisk .

Så har de første kørestolsbrugere indtaget el-hockey stolene, og er i fuld gang med de første øvelser.

33

34


Velkommen til nye og gamle medlemmer Så er det tid til årets første trækning i GGF’s støtteforeningslotteri, hvor fem heldige numre trækkes op af lykkeposen. Alle fem får derefter tilsendt 200 gode danske kroner. Det er 25 kroner mere end hvad man betaler som kontingent! Foreningens lille lotteri er dog kun et ekstra plus ved at være medlem. Gennem medlemskab er men nemlig med til at støtte noget af det vigtigste i Gårslev, som jo er Gårslev Gymnastik Forening. Desuden afholder bestyrelsen flere arrangementer i løbet af året, hvor medlemmer har gratis adgang. Mange har været medlemmer i årevis, men der kommer heldigvis også nye til hele tiden. Dem vil gerne, her ved årets første trækning, ønske hjerteligt velkommen! Men lad os komme i gang med trækningen, så spændingen endelig kan blive udløst! Vi trækker lod blandt alle medlemsnumrene, nye som gamle, og her er de fem heldige, der hver vinder 200 kroner:

391-139-101-373-342 Vinderne får direkte besked.

Program for 2019                  

Fredag d. 19.04 - Påskefrokost – Two Play Underholder Lørdag d. 20.04 - Påskefrokost kun for børn med DJ Lørdag d. 04.05 - Marked Fredag d. 31.05 – Rockability Underholder 60ér musik Lørdag d. 08.06- Stort Pinsebanko / Peter Stub underholder i pausen Lørdag d 08.06- PinseFest Peter Stub med Band Søndag d 09.06 - Børnebanko Søndag d 09.06 –BørneDisco med DJ Jakob Lørdag d. 15.06 - Marked Lørdag d. 22.06 - Banko Søndag d 23.06 –Skt. Hans Bål Lørdag d 06.07- Banko Lørdag d 13.07 – FØDSELSDAG PLADSEN BLIVER 50 ÅR Lørdag d 20.07 - Banko Lørdag d 27.07 – Fodbold Skole Lørdag d 27.07 – Børne Disco med DJ Jakob Lørdag d 03-08 - Sommerfest Lørdag d 21.09 - Banko

HVER TORSDAG & LØRDAG ER DER STRIKKEKLUB

OSTEKLUB DEN FØRSTE LØRDAG I MÅNEDEN

LAN FOR DE UNGE I TELTET MED MINDRE DER SKAL VÆRE ARRANGMENT

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 35

36


Så er vi næsten klar til årets

Sommerkoncert på Gimlegrunden Glæd jer til at opleve to meget dygtige og kompetente orkestre ved årets sommerkoncert på Gimlegrunden. Der vil blive rift om billetterne, når de kommer til salg omkring 1. maj.

Musikken leveret af følgende to grupper:

THE WORKS THE WORKS blev dannet, da Nils Malmros skulle bruge et autentisk og velspillende Rock ’n’ Roll-orkester til filmen Kærestesorger. Det var en så stor succes, at bandet blev enige om at fortsætte. THE WORKS var hermed en realitet. THE WORKS er et orkester, som har specialiseret sig i at spille rigtig god, gammeldags 50’er, 60’er Rock ’n’ Roll. Bandet består af: Jakob Baumgartner – vokal og guitar, Josef Baumgartner – klaver, hammondorgel og kor, Henrik Poulsen – bas og Jens Kristian Dam – trommer og kor

GAS-BI-DUA Kærligheden til ungdommens helte i Gasolin og Shu-bi-dua har samlet Karsten Gregers Lund (vokal og guitar), Rolf Skinbjerg (guitar og kor), Morten Knudsen (trommer og kor) og Brian Lynge (bas og kor) til at skabe et mesterligt kopiband, nemlig Gas -Bi-Dua. Det bliver en stor fest, når Gas-Bi-Dua spiller op og drøner ”derud af” med alle de danske rockklassikere fra dengang far var dreng. Den kommer til at stå på fest, fadøl, fællessang og masser af luftguitar… Tjek selv! 37

38


7.30-20

39

40

Profile for shlomholt

GGF Nyt Marts 2019  

GGF Nyt Marts 2019  

Profile for shlomholt
Advertisement