__MAIN_TEXT__

Page 1

GGF – NYT Nr. 9 november 2019

tager første spadestik til haludvidelsen 1


GGF

Formand

Birgitte Buskov

20209201

birgitte.buskov@hotmail.dk

Kasserer

Morten Nielsen

60638507

ggf.kasserer@gmail.com

Støtteforening

Søren Sommer

40506692

sol@sommerteam.dk

GGF-Nyt

Hanne Berthelsen

30288805

hanne55bv@gmail.com

Fodbold (kontakt)

Niels Kr. Sørensen

60711257

anne-marie.niels@east-mail

Gymnastik Badminton

Per Fjordside

61940638

perfjordside@gmail.com

Tennis

Bente Weibel

30421864

nb_weibel@hotmail.com

Håndbold

Tonni Leth

40429030

tonni@bystedvej.dk

Senioridræt

Henning Lysholm

52245942

henninglysholmc@gmail.com

Fitness

Lars Fogt Andersen 30525048

lfa@energinet.dk

Ejvind Marcussen

ejvindmarcusn@hotmail.com

Gårslev Byfest Sognegården Sognegården

UDLEJNING

61723658 21351920

GGF-Nyt Formand

Hanne Berthelsen

30288805

hanne55bv@gmail.com

Kasserer

Tove Tranberg

75861492

fam.tranberg@mail.dk

Sekretær

Jette Schiøtt

29244014

jetteschitt@gmail.com

Bestyrelse

Bente Weibel

30421864

nb_weibel@hotmail.com

Foto

Anders Berthelsen

30288805

anders55bv@gmail.com

Tryk

Trügvi Jensen

21640302

trugvi@live.dk

Tryk

Niels Nicolaisen

75861470

nielsnicolaisen@gmail.com

Formand

Arne Rahbek

27880406

rahbek@familienrahbek.dk

Næstformand

Lasse Højlund

20827742

hoelun@mail.dk

Kasserer

Lennart Hansen

30253740

dk30253740@gmail.com

Sekretær

Gitte Christensen

41238653

pergittec@gmail.com

Suppleant

Sanni Kyed

28308757

sk@elbobladet.dk

Suppleant

Henrik Jensen

51959201

opel1617@gmail.com

Gårslev Hallen

Sportscaféen Halleder

Annemarie Sørensen 40529518 anne-marie.niels@east-mail.dk Henrik Nielsen 21459653/privat 22424094 hallengaarslev@gmail.com

Gårslev Lokalråd Henrik Juhl Kristensen 30337110

hjk@sde.dk

Send dit indlæg til Bente Weibel, mail: ggfnyt@gmail.com Deadline for indlæg: d. 22. i måneden (skrifttype: verdana str. 11

www.gaarslev.dk Mobile Pay: 70138 2


Hvad sker der i og omkring Gårslevhallen Alle, der har lagt vejen forbi Gårslevhallen på det seneste, har sikkert bemærket, at ikke ret meget er som det plejer – legepladsen er midlertidig nedtaget og en stor bred kørevej er etableret. Arbejdet med at skabe nogle fantastiske rammer er gået i gang, således er der ved at blive lavet nye nødudgange og i løbet af kort tid går anlægsarbejdet i gang

Her bliver den nye midlertidige indgang

Ny nødudgang

Indenfor kommer der også til at ske mærkbare ting, som desværre får en negativ indvirkning på hallens faciliteter, da vi i en periode ikke kan benytte omklædningen og baderummene, dog vil der stadigvæk være mulighed for at benytte handicaptoilettet. Som et ældre ordsprog siger: ”Det skal være skidt før det bliver godt”. Arbejdet indvendigt er ret omfattende, der skal fx fjernes 5-7 cm af gulvene i omklædningsrum og nedbrydes mure og etableres nye vægge. Nyt ventilationssystem, el, køkken, elevator, omklædningsrum for slet ikke at glemme fitnessdelen er blot nogle af de opgaver der venter forude. Vi vil lave et informationsmøde på et tidspunkt, hvor byggeriet er mere fremskreden, så alle der har lyst til at blive opdateret kan få en status over byggeriet. Bestyrelsen og hallederen bliver ofte spurgt om pengene er der? Hertil kan jeg svare ja og nej. Selve byggeriet er på plads, men der skal fyldes meget i de nye lokaler både hvad angår cafe, fitness og mødearealer. Her får vi brug for din og andres støtte, når vi i løbet af kort tid vil iværksætte en lokal indsamling. Du vil blandt andet kunne møde os en række lørdage ved Brugsen. 3

Fortsætter side 5


4


Den udendørs motorikbane er vi også godt i gang med at få finansieret, da en række fonde har været meget velvillige til at donere penge. Dette arbejde igangsættes også snarest. Handicapparkeringspladsen er færdig undtagen asfalt og belysning, men den meget store nedbørsmængde har gjort, at vi måske er nødt til at vente med asfalteringen til foråret. Der venter nogle spændende måneder forude og det bliver spændende at følge processen og fremdriften i byggeriet, der skal stå klar til 1. maj. Vi glæder os! På bestyrelsens vegne Arne Rahbek Senioridræt: Åbent udvalgsmøde onsdag d. 20. november kl. 12.00 i Sognegården Program: 1.

Beretning siden sidst

2.

Valg af udvalgsmedlemmer

3.

Hvilke ønsker har vi til fremtiden?

4.

Herefter spisning og socialt samvær

Smørrebrød kr. 50,-, drikkevarer på foreningens regning Tilmelding senest onsdag d. 13. nov. Mvh. Udvalget

Bladet er også på GGF´s hjemmeside og på Facebook, hvor de anvendte billeder og annoncer er i farver. 5


Sommercafèen Hvidbjergvej 27B, Høll, 7080 Børkop. Telefon 31 12 70 36 Åben hele året. Se hjemmeside for åbningstider og specielle arrangementer.

6


OLD BOYS FODBOLDSÆSONEN 2019 Status for Old Boys fodboldsæsonen 2019 er at der resultatmæssigt ikke er det store at skrive om. En bedre holdrangering havde været at fortrække. Vi mødte et Gauerslund hold, som var helt fuldstændigt fejlplaceret. Men vi fik spillet en masse kampe og startet et +50 7-mands hold op. Et tiltrængt initiativ som jeg kun har hørt rosende ord om. En særlig tak skal lyde til Søren Krog Pedersen, som sørgede for at vi fik spillersæt til det nye hold. På et tidspunkt brugte vi det samme spillersæt til 3 hold, idet Senior også startede et hold op.

11-mands Old Boys hold 2019

Desværre må jeg også konstatere, at det til tider har knebet med at stille et +40 11-mands hold. Der har været brugt 21 spillere, men på grund af afbud og skader har vi måttet låne senior spillere. Vi har i sæsonen måttet aflyse et par kampe, og da der ikke er kommet nye til dette hold, opfordrer jeg til, at holdet bliver tilmeldt et hold i 7-mands turnering i 2020. Der eksisterer allerede en turnering, som hedder +40/45, og de spiller kampe torsdag. Måske kan man overveje at flytte +50 kampene til tirsdag, hvor der spilles stævnekampe (2-3 kampe pr. gang). Nogle spillere ønsker kun at Fortsætter side 9 7


8


spille på de respektive hold, mens andre gerne spiller på begge. Da jeg ikke længere er holdleder for +40 holdet vil jeg gerne have lov at sige tak til spillerne for den gode opbakning i 2019 sæsonen. En særlig tak til Tom, Ole, Bjørn og Søren Steensen, som har lagt et stort stykke arbejde her, og de har været en god støtte for mig. Tak til senior holdet for at hjælpe når det kneb med at stille hold. Tak til dem som tog trøjevasken og kørte til kamp. Mit videre arbejde i 2020 bliver at være holdleder for +50 og er der en som brænder for at blive holdleder for +40/45, så kan I kontakte enten Tom, Ole eller Bjørn. En særlig tak skal også lyde til Henrik Nielsen, som gør en kæmpe indsats for at få boldbanerne til at ligne noget ekstraordinært, som vi elsker og er stolte af at spille på. STOR TAK TIL HENRIK FRA OS SOM ELSKER FODBOLD.

Hermed indkaldes til

offentligt udvalgsmøde i den lille sal i Gårslev Sognegård

for GGF– fodbold onsdag den 20. november kl. 19.00. Mvh - GGF Fodbold

9


10


Årsrapport fra tennis 2019 Endnu en sæson i Gårslev Tennis er sluttet, men vi kan se tilbage på en sæson, med rigtig mange gode tennisdage, solen har skinnet rigtig mange dage siden standerhejsningen den 28. april, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at have fået fuld valuta for kontingentet. Et tilbageblik over året: Vi havde inviteret til arbejdsdage i forbindelse med klargøring af banerne den 9. og 10. april. Her blev der knoklet med skovle, tennisgrus, tromler, stamper og koste og hvad der ellers skulle til. Da vi ikke blev helt færdige de to arbejdsdage, blev der først lagt liners den 12. april. Sidste aktivitet var i denne omgang tennishuset og arealerne omkring banerne, som skulle rengøres og gøres pæne og indbydende, så man kunne fornemme, at det var et rart sted at komme. Nu var alt også klar til at tage imod sæsonens spillere, og vi kunne nu bare vente på standerhejsningen den 28. april, hvor vi serverede kaffe, juice, rundstykker og selvfølgelig en Doktor Nielsen til de fremmødte. Vi havde ikke tilmeldt os "Tennissportens Dag" i år, da trænerne ikke kunne deltage denne dag. I stedet arrangerede vi vores egen: ”Kom og prøv tennis dag” den 15. maj, hvor alle blev inviteret til at prøve at spille tennis helt uforpligtende. En flok børn og voksne mødte op og fik et lille indblik i, hvilke udfordringer og glæder, man kan have med tennissporten. For at gøre dagen ekstra hyggelig, serverede vi pølser med salat, brød m.m. Medlemstallet er steget lidt i år i forhold til sidste år. Der var tilmeldt 43 voksne, 7 børn og 4, der var tilmeldt familietennis- dvs 54 medlemmer i alt. Dejligt med lidt fremgang i medlemstallet, men der er plads på banerne til endnu flere. Vi må prøve at gøre lidt bedre reklame for sporten til næste sæson. Vi bestræber os i hvert fald på at banerne og området omkring anlægget er i god, pæn og indbydende stand. Sidste år fik vi sat et slåbræt op, og i år har vi haft en dygtig, lokal graffiti maler, Benjamin Kristensen, til at dekorere pladen, så det nu er med til at synliggøre, at der bag hegnet er gode tennisbaner. Fortsætter side 13 11


Også salg til private - besøg os i gården

12


Vi har været utrolig glade for vore meget dygtige og stabile trænere, Sisell og Benjamin, som har trænet både børn og voksne. Voksentræningen var annonceret til at være 2 gange før sommerferien og 1 gang efter, men spillerne var så glade for træningen, at de fik overtalt Sisell og Benjamin til at lave en ekstra gang træning i august. Børnetræningen sluttede først ved udgangen af september. Vi skylder dem tusinde tak for de mange timer, de har mødt velforberedte op til træningen i Gårslev til glæde for både børn og voksne. Vi er utrolig taknemmelige for, at de har sagt ja til at fortsætte med trænerjobbet til næste år. Der skal også lyde en stor tak til de mange tennisspillere, der har været tilmeldt tennis i Gårslev i 2019. Vi håber, I har fået mange gode kampe og mange hyggelige timer i selskab med gode modstandere og hyggelige kammerater. Vi håber meget, I vil møde op igen i 2020 til mange gode tennistimer – og læg gerne et godt ord ind for tennissporten. Vi skylder også 3TECH tusinde tak for de fine klubbluser, som de har sponsoreret til børnespillere, trænere og udvalgsmedlemmer.

Fortsætter side 15 13


FLEMMING

14


Online tilmelding fungerer vældig tilfredsstillende, selv om mange bare møder op og ser, om der er ledige baner. Det vil være dejligt, hvis flere får for vane at booke baner. Vi havde i en kort periode problemer med unge mennesker, der klatrede over hegnet ved tennisbanerne og holdt til i tennishuset. Dette holdt heldigvis op igen, og der har de seneste maneder ikke været problemer med dette. Tirsdag den 22. 10. blev banerne sa gjort vinterklar og vandet lukket og pustet igennem for at undga frostskader. Mange tak til Jørn og Istvan for hjælpen ved vinterklargøringen.

Mål og håb for 2019: 

Stadig fremgang i børne- og voksenrækker

Banerne skal stadig holdes i god stand og fremstå indbydende

Lidt flere reklameskilte

Tilfredse spillere

At fa lavet skilte til campingpladserne, hvor vi tydeligt gør opmærksom pa, at campisterne har mulighed for at spille pa tennisbanerne, hvis lejrcheferne booker baner. At nuværende spillere vil fortsætte i 2020 og tage flere med. Fortsætter side 17 15


16


At det lykkes at få hjælperne til klargøring af baner og anlæg.

At vi kan deltage i fælles idrætsdag den 4.6. 2020 mellem skolen og GGF.

At trappen laves, nar der bliver plads efter halbyggeriet. Vi kan fa trappesten fra den gamle trappe ved hallen. At Arbejdernes Landsbank bliver ny afløser for Handelsbanken i forhold til et reklameskilt pa bane 1. De er pt ved at undersøge, hvor de kan fa dem lavet . God dialog.

Jeg vil slutte med at takke for samarbejdet i sæsonen 2019. På valg til tennisudvalget var i år Jan Bruun, Hanne Berthelsen og Hagen Jørgensen, som alle modtog genvalg. Bestyrelsen består desuden af Niels og Bente Weibel. Sportslige hilsner fra Bente Weibel

Godt nyt til Gårslevs ludomaner! Kære spillefugle! Vi ved det godt. Det har været hårde tider for de lokale ludomaner i den seneste måneds tid. I sidste nummer af GGF-nyt var der ingen trækning af vindernumre blandt medlemmerne af støtteforeningen! Og ja, vi ved at skuffelsen har været nærmest ubærlig for alle jer, der lever for suset ved spillet og for muligheden for at VINDE! Vi håber ikke, at jeres abstinenser har været for slemme, og prøver nu at gøre det godt igen ved at trække hele TI vindere i denne måned- dobbelt så mange som vi plejer! Så nu går det løs. Her er denne måneds vindernumre:

403-85-211-355-385-26-57-282-411-293 Puha, det lettede, hvad? Tillykke til vinderne af de ti gange 200 kr., som får direkte besked fra kassereren. 17


Du har måske bemærket noget interessant på Hagenvej 102? Marken, der før var en almindelig mark, er ved at blive til noget lidt mere ualmindeligt. Den bliver til en køkkenhave - ikke den lille af slagsen - men en køkkenhave der kan forsyne vores lokale familier med sunde, spændende og smagfulde grøntsager fra juni til og med september. Tanken bag haven er, at lokale familier skal have adgang til at spise lokalt dyrkede grøntsager af høj kvalitet. Vi har udvalgt grøntsagssorterne ud fra smag og aroma frem for holdbarheden på supermarkedernes hylder. Der er ikke nogen bedre grøntsager, end dem der lige er hentet i haven. Du kan købe en månedlig andel i vores køkkenhave. En månedlig andel består af 4 grøntsagskasser. Vi leverer en kasse til dig hver uge måneden igennem. En kasse består af minimum 8 af årstidens grøntsager og koster 140kr/kasse inklusiv levering - dvs. 560kr/måned. Vi leverer kun i en radius af 15 km fra vores have. Køb månedlige andele på vores hjemmeside - vi har kun 50 andele per måned i sæson 2019. Følg os i GGF-NYT sæsonen igennem, på facebook Hagenvej Køkkenhave og husk at skrive dig op til et nyhedsbrev på vores hjemmeside, så vi kan invitere dig på en rundvisning i haven.

www.hagenvejkoekkenhave.com 18


Idrætsforkæmper blev Årets Ildsjæl Gårslev Lokalråd har tildelt Arne Rahbek anerkendelsen som Årets Ildsjæl 2019 Gennem de seneste år har det været en tradition, at Gårslev Lokalråd har udtrykt sin anerkendelse af dynamiske personer, som har gjort en forskel i forhold til lokalområdets ve og vel. Dette er sket på baggrund af indstillinger fra lokalbefolkningen i Gårslev, Høll, Hvidbjerg, Mørkholt og Brøndsted.

Ved Lokalrådets Årsmøde, der blev gennemført i Gårslev Sognegård her til aften, blev det afsløret, at titlen som Årets Ildsjæl 2019 tildeles Arne Rahbek, der er formand for Gårslev Hallen.

Henrik Juhl Kristensen, Gårslev Lokalråd, ønsker Arne Rahbek tillykke med anerkendelsen som Årets Ildsjæl 2019.

Arne har i samspil med den øvrige bestyrelse for Gårslev Hallen virkelig lagt liv og sjæl i en beundringsværdig udvikling, tilvejebringelse af finansiering og ombygning af hallen. En transformation, der ikke blot forbedrer lokalbefolkningens muligheder 19

Fortsætter side 21


På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf på 9 udfordrende huller. Køller lejes i Informationen. Lille kølle 15,00 kr. --Stor kølle 35,00 kr. Minigolf -battles (min. 5 personer) Er I 5 personer eller mere, giver vi en is til vinderen.

info@morkholt.dk 7595 9122 20


for at mødes i æstetisk flotte rammer og dyrke idræt, men som også særligt har indtænkt hensynet til mennesker med bevægelseshandicaps. Der er et helt rigtigt træk, at vi indretter vores lokalsamfund, så det ligeværdigt kan bruges af alle uanset fysik eller alder, forklarer Henrik Juhl Kristensen fra Gårslev Lokalråd. Udvidelsen og ombygningen af Gårslevhallen er tegnet af det københavnske arkitektfirma Keingart samt af Ark Mortensen Arkitektur & Design fra Vejle. Arbejdet forventes at være gennemført 1. maj 2020, hvor Gårslev Hallen – ud over selve hallen – også vil rumme fitnesscenter, lyst caféområde og udendørs motorikcenter. Prisen løber op i 8,4 millioner kroner.

Nu kan du købe det lækre Gårslev klubtøj – også selvom du ikke er træner. Det kan købes via webshoppen www.sportogpromotion.dk/ggf og der er tøj til både børn og voksne. Få linket til webshoppen direkte på din smartphone ved Vi har indgået en aftale med Sportigan, der også leverer vores at scanne denne kode: trænertøj, så alle dem der ønsker kan købe træningstøj i foreningens farver. Der er et lille udvalg af tøj i Hallen, som man har mulighed for at se/prøve før man bestiller – hvis det har interesse så kom forbi når der er aftentræning. Der kan betales med bankoverførelse eller MobilePay til 19611. OBS: det er desværre ikke muligt at vælge lokal afhentning – så husk at krydse af ved lokal levering. 21


22


23


   

Dansk Gastronomi / Pjedsted Forsamlingshus Bergstedt Massage Bed & Breakfast Mad & Vin Værksted

Hjulgyden 10, Gauerslund, 7080 Børkop Ved Kjeld Hindkjær & Pia Bergstedt Tlf 75954093

28745573

Michael S. Nielsen Tlf. 20 64 38 94 Mail: erritsoblik@gmail.com

24


Regn med regn og blæs på blæst og kom til ”Modvind” i Gårslev Sognegård. HUSK at købe billet senest den 11.11. kl. 11 25


Per Voigt

AH Service Hvidvareservice

22 38 27 60 ahservice@ahservice.dk

26


27


Vestre Engvej 18, 7100 Vejle, tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk

Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13 28


29


30


Ansøgning om tilskud til lokale formål

Vi er så priviligerede i Gårslev, Høll, Hvidbjerg og Mørkholt at kunne afholde en fantastisk aften hvert år i juni måned, nemlig Sommerkoncerten på Hvidbjerg. Det ville aldrig være muligt, hvis ikke erhvervslivet bakkede op som sponsor. Det har virkelig vist sig at mange forretningsdrivende i dette skønne område, gerne vil bakke op om koncerten. Tusind TAK for det. Samtidig vælger 400 mennesker at møde op for at spise god mad og lytte til god musik. Det er vi også meget taknemmelige for. Tanken med Sommerkoncerten har altid været, at bringe mennesker sammen i nærområdet til en festlig aften, hvor vi kan nyde samværet på tværs af alle aldre. "Gårslev - Når nærheden er smukkest" og "I Gårslev knytter vi bånd" må siges at ramme plet når vi afholder sommerkoncert. Derfor vil vi også gerne give tilbage, og derfor kan du eller den forening du er en del af søge om et tilskud til en event, noget i mangler i jeres forening, penge til en fælles oplevelse, udstyr eller hvad der evt. kunne gavne i en lokal forening. Aftenen hvor vi vil uddele evt. legater kommer til at foregå den 2.12.2019 på Gårslev skole, og sidste frist for indgivelse af ansøgning er den 23/11. Ansøgning sendes til: sommerkoncerthvidbjerg@gmail.com Med venlig hilsen Sommerkoncert på Hvidbjerg 31


2

Lægeeksamineret Fodplejer & Social og Sundhedsassistent v/Bente Hvid. Godkendt til Kommunalt tilskud/helbredstillæg Medlem af Sammenslutningen Af Danske Fodplejere. Klinik på Søndergade 38 A, Brejning ( I bygningen hos Spar Købmanden ) Like og mød mig på Facebook www.hvidsfodpleje.dk

HvidsFodpleje Brejning hvidsfodpleje@gmail.com

Tidsbestiling

30 13 42 18

Pas på dine fødder, de bærer dig gennem hele livet…..

32


Årsmøde for Gårslev Lokalråd den 3.10. 2019 Sognegården var klædt i efterårsfarver, da vi tog imod 50 Gårslevborgere ved lokalrådets årsmøde. Dan Skjerning blev valgt til dirigent og førte os godt og sikkert igennem aftenen. Første punkt var bestyrelsens beretning ved formanden, Henrik Juhl Kristensen. Han redegjorde flot for nogle af de mange opgaver, lokalrådet arbejder med. Her kan bl.a. nævnes: Problematikken Helhedsplan Bedre

m.h.t. almene boliger i Gårslev,

for området omkring Gauerslund,

cykelforhold og herunder cykelstier,

Deltaget

i byvisionsmøder for Børkop og omegn, som vi også er

en del af, Vi

har deltaget i BID-møder (Buisiness Improvement Districts),

hvor vi sammen snakker om rammer og muligheder for aktiviteter og samarbejde i 7080-området, Vi

har haft det første møde omkring et cykelløb for børn, Tour de

Friends, i samarbejde med bl.a. DGI, cykelklubber og skoler, Dialog

med Vejle Kommune, Hagen Strand Camping og Mørkholt

Strand Camping om muligheder og udfordringer i relation til autocampere, Vi I

har afholdt vellykket Sommerkoncert og Midsommerløb,

samarbejde med grundejerforeningen for Høll, Hvidbjerg og

Mørkholt har vi bl.a. fået et handicap toilet på Gimlegrunden, Vi

har haft stivandring og gudstjeneste i samarbejde med kirken,

Vi

har haft bylav og deltaget i den årlige affaldsindsamling,

…..

Fortsætter side 35 33


Støt vore annoncører, de støtter os 34


Vi vil gerne takke ULN (Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati) og Vejle Kommune for et en god dialog. Vi vil også gerne takke for det store frivillige arbejde, der bliver udført af rigtig mange borgere i vores lille, aktive samfund. Vi kan bl.a. nævne kulturklubben, grundejerforeninger, GGF, byfesten og spejderne. Efter beretningen, som blev godkendt, blev årets ildsjæl, Arne Rahbek, kåret (se side 19 og 21). Næste punkt på dagsordenen var fremlæggelse af regnskab ved Niels Middelbo. Også regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Sidste punkt inden pausen var valg til bestyrelsen. Morten Kjeldsen og Brian Mortensen blev genvalgt til bestyrelsen, og Niels Middelbo og Egon Sørensen blev genvalgt som suppleanter. Bestyrelsen består derfor fortsat af følgende personer: Henrik Juhl Kristensen (formand) Bente Weibel (næstformand) Niels Middelbo (Kasserer) Morten Kjeldsen Brian Mortensen Kurt Hemmingsen

Egon Sørensen Efter et godt og positivt årsmøde kunne alle nyde den spændende og lækre tapas fra Sommercafeen. Da maden var nydt og kaffen og de hjemmelavede småkager var delt rundt, blev det Aron Thorsen fra Lablands tur til at fremlægge scenarier for Gårslev Midtby. Mange ting er vigtige at indtænke i forhold til det nye store projekt. Bl.a. skal Brugsen have flere P-pladser, det skal være sikkert for de bløde trafikanter, det skal være kønt, der skal være plads til ophold Aron Thorsen fra Labland og hygge, Fortsætter side 37 35


Program for 2019 

Fredag d. 19.04 - Påskefrokost – Two Play Underholder

Lørdag d. 20.04 - Påskefrokost kun for børn med DJ

Lørdag d. 04.05 - Marked

Fredag d. 31.05 – Rockability Underholder 60ér musik

Lørdag d. 08.06- Stort Pinsebanko / Peter Stub underholder i pausen

Lørdag d 08.06- PinseFest Peter Stub med Band

Søndag d 09.06 - Børnebanko

Søndag d 09.06 –BørneDisco med DJ Jakob

Lørdag d. 15.06 - Marked

Lørdag d. 22.06 - Banko

Søndag d 23.06 –Skt. Hans Bål

Lørdag d 06.07- Banko

Lørdag d 13.07 – FØDSELSDAG PLADSEN BLIVER 50 ÅR

Lørdag d 20.07 - Banko

Lørdag d 27.07 – Fodbold Skole

Lørdag d 27.07 – Børne Disco med DJ Jakob

Lørdag d 03-08 - Sommerfest

Lørdag d 21.09 - Banko

HVER TORSDAG & LØRDAG ER DER STRIKKEKLUB

36


det skal være fleksibelt, det skal være grønt… Der vil gå en rum tid, inden de endelige tegninger ligger klar, så vi kan komme i gang med diverse ansøgninger, men det bliver et utroligt spændende projekt. Lokalrådet takker for en hyggelig og spændende aften.

Gårslev Bylav holder vinterpause. Handsker, redskaber og veste er lagt på hylden.

Vi håber meget, mange flere vil møde op og give en hjælpende hånd, når vi starter op igen til foråret.

HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 37


38


Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90

39


7.30-20 7.30-20

40

Profile for Gårslev Byportal

GGF Nyt November 2019  

GGF Nyt November 2019  

Profile for shlomholt
Advertisement