Page 1

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS Fakultetit Filozofik Programi studimor: Pedagogji; Drejtimi: PEDAGOGJI PROFESIONALE Rezultatet nga kolokuiumi i dytë nga lënda: Komunikimi në mësimdhënie mbajtur më 28.12.2010

1. LARGIME KAZAFERI

NËNTË (9)

2. ULFET BAJRAMI

NËNTË (9)

3. AGRON ILJAZI

NËNTË (9)

4. SHERETE BAKIJA

TETË (8)

5. ELMA BAJRAMI

TETË (8)

6. MJAFTIME VESELI

SHTATË (7)

7. RESMIJE ALIU

SHTATË (7)

8. JASEMIN SHABANI

GJASHTË (6)

9. MILIQIE ARSLLANI

GJASHTË (6)

10. IBADETE RISTEMI

PESË (5)

11. JETMIRE RUSTEMI

PESË (5)

Përmbyllur me numrin rendor 11. NOTAT PËRFUNDIMTARE: 1. LARGIME KAZAFERI

DHJETË (10)

2. ULFET BAJRAMI

DHJETË (10)

3. AGRON ILJAZI

DHJETË (10)

4. SHERETE BAKIJA

TETË (8)

5. MJAFTIME VESELI

TETË (8)

6. ELMA BAJRAMI

TETË (8)

7. JASEMIN SHABANI

SHTATË (7)

Tetovë, 04.01.2011

Mr. Sc. Lulzim Mehmedi

Viti IV


UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS Fakultetit Filozofik Programi studimor: Pedagogji; Drejtimi: PEDAGOGJI PROFESIONALE 8. MILIQIE ARSLLANI SHTATË (7) 9. RESMIJE ALIU

Viti IV

SHTATË (7)

Përmbyllur me numrin rendor 9. IBADETE RUSTEMI DHE JETMIRE RUSTEMI DO TË LAJMËROHET NË PROVIM VETËM PËR PJESËN E DYTË. Studentët të cilët nuk pajtohen me këto nota, mund t’i nënshtrohen provimit.

Tetovë, 04.01.2011

Mr. Sc. Lulzim Mehmedi

provime  
provime  

dfkjdfj fdlkjfjdf;

Advertisement