Page 1

MAGAZINE

Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw

SHIPLINK

EDITIE 8 - 16 oktober 2014


Antwerp Gateway - your main multi-user ULCS terminal in Antwerp Offering multimodal connectivity to the European hinterland Antwerp Gateway offers its customers advanced capabilities to handle the next generation of container ships. The terminal is equipped with gantry cranes with an outreach up to 23 containers and a combination of Automatic Stacking Cranes (ASC) and straddle carriers. Thanks to its collaborative and innovative characteristics the terminal is renowned for its superior productivity. The multimodal connectivity solutions through railway, road and the inland Beverdonk Container Terminal offer its customers the perfect connection to the European hinterland. For more information, please visit www.dpworld.be.


EDITORIAL Beste bezoeker

D

e eerste editie van Shiplink vond plaats in 2001 naar aanleiding van het 100 -jarig bestaan van de Antwerpse Scheepvaartvereniging. Inmiddels zijn we 13 jaar verder en zijn we trots dat we nog steeds kunnen rekenen op de enthousiaste deelname van heel wat van onze leden. Sommige exposanten waren er bij van in het prille begin, voor anderen is het hun eerste deelname. Deze editie overschrijden de inschrijvingen van bezoekers en standbemanningen weeral ruim de 2.000. Dit bewijst dat het concept van identieke stands en gezamenlijke uitnodiging via ASV in naam van alle standhouders nog steeds een succes is.

Een dergelijk succes is niet het werk van één partij maar van vele krachten die worden gebundeld, en daarom danken wij via deze weg onze trouwe partners The Oval Office en Eventdrive, de leden van de werkgroep Shiplink, maar uiteraard ook onze sponsors Alfapass cvba, Brabo cvba, Crossroad Consulting nv, DP World Antwerp Holding nv, Mexico natie nv, Port of Antwerp, Portilog vso-cvba, Port+ nv, Samandar bvba, Stream Software nv, URS/SMIT Towage Northwest Europe en Effectenbank VAN DE PUT & Co. U vindt hen allen ook terug in deze brochure naast de adverteerders Hapag-Lloyd AG en Post&Co. Zoals gebruikelijk vindt u in de beursbrochure een overzicht van de standhouders met bijhorend grondplan, de ledenlijst van ASV en laten wij ook enkele standhouders wat uitgebreider aan het woord. In 2014 werd het jongerenproject “ASV The Next Generation” boven de doopvont gehouden. Hiermee brengt ASV een groep gemotiveerde jongeren bij elkaar, potentiële doorgroeiers werkzaam in het volledige spectrum van de Antwerpse agenturen. U leest er meer over in het dubbelinterview van onze voorzitter Bernard Moyson en de voorzitter van ASV The Next Generation, Manuella Van Rijmenant. U zal ASV The Next Generation ook met een eigen stand vinden op Shiplink. Breng hen gerust een bezoekje voor een kennismaking. Wij heten u welkom en samen maken we er opnieuw een geslaagd event van! Xavier van Engelen Directeur-generaal Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw

Shiplink 2014

1


SHIPLINK ASV wil de boot niet missen

Boeckmans blijft onafhankelijke koers varen

Seago Line ademt shortsea

De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) heeft veel werk aan belangrijke dossiers als douane en de nautische toegankelijkheid van de Scheldehaven. De beroepsvereniging van scheepsagenturen wil echter vermijden dat alle energie uitsluitend door die dossiers wordt opgeslorpt. Met de start van ‘ASV the next generation’ wil de vereniging duidelijk met zijn tijd meegaan. “De wereld verandert sneller en sneller”, zegt voorzitter Bernard Moyson en de nieuwe jongerenvoorzitter Manuella Van Rijmenant kan dat alleen maar beamen.

Ze zijn minder talrijk geworden, maar ze bestaan zeker nog en blijven een belangrijke positie innemen: de onafhankelijke scheepsagenturen die de Antwerpse haven mee hebben helpen groot maken. Boeckmans België is er één van en blijft een eigen koers varen.

Op 1 juli 2011 richtte de Deense groep Maersk de nieuwe dochterrederij Seago Line op, die zich toelegt op het intra-Europees vervoer. In tegenstelling tot Maersk Line, dat Rotterdam als belangrijkste hub in de Benelux gebruikt, is Seago Line sterk gefocused op Antwerpen, waar wekelijks vier aanlopen zijn. De jonge rederij is de laatste jaren gegroeid en heeft de ambitie om nog verder te groeien, maar wil dit bereiken zonder de markt te bruuskeren.

4 8 12 2

Shiplink 2014


Nu is het onze toer

Er is meer politieke moed nodig

De Taiwanese rederij Yang Ming staat voor een groot capaciteitsuitbreidingprogramma. Volgend jaar komen de eerste tien schepen van 14.066 teu uit een reeks van vijftien in de vaart. Die schepen zijn bestemd voor de trade tussen de Far East en Noord-Europa en zullen behandeld worden bij Antwerp International Terminal (AIT), waarvan de Taiwanese carrier mede-eigenaar is.

Antwerpen moet erover waken dat zijn concurrentiepositie tegenover Rotterdam niet wordt uitgehold door te hoge kosten, te stroeve procedures en te zware files. “Er is meer politieke moed nodig om die problemen aan te pakken”, vindt Jan Van Strydonck.

Eerste nieuwbouwschepen voor NileDutch Voor de Nederlandse rederij NileDutch is Antwerpen een soort van tweede thuishaven geworden. De hoofdzetel bevindt zich weliswaar nog steeds in Rotterdam, maar het vier jaar jonge Antwerpse kantoor heeft intussen de status van European Regional Office gekregen. De schepen van NileDutch’s lijndienst op West-Afrika komen ook niet in Rotterdam, maar laden in Antwerpen. Volgend voorjaar wordt in de Scheldehaven de 3.510 teu grote nieuwbouw ‘NileDutch Antwerpen’ verwacht.

14 18 22 Shiplink 2014

73


INTERVIEW

ASV wil de boot ni    O

p 16 oktober organiseert de Antwerpse Scheepvaartvereniging voor de achtste keer het tweejaarlijkse netwerkevent ‘Shiplink’, waar de leden hun cliënteel en relaties uit de expeditie-, verladers- en havenwereld kunnen

4

Shiplink 2014

uitnodigen voor een hapje en een drankje op hun stand. Aan de ingang zal ‘ASV The Next Generation’ aanwezig zijn met een eigen stand, want het nieuwe jongerennetwerk wil aan zijn bekendheid werken en luisteren naar wat ‘young professionals’ momenteel als oppor-

tuniteit of struikelblok ervaren. “Misschien zien onze jongeren problemen die wij niet zien”, zegt ASV-voorzitter Bernard Moyson.

“Toen ik twee jaar geleden voorzitter werd, moest ik vaststellen dat we eigenlijk al decennia lang met dezelfde dossiers


INTERVIEW Bernard Moyson, voorzitter van ASV met Manuella Van Rijmenant, voorzitter van ASV ‘The Next Generation’.

De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) heeft veel werk aan belangrijke dossiers als douane en de nautische toegankelijkheid van de Scheldehaven. De beroepsvereniging van scheepsagenturen wil echter vermijden dat alle energie uitsluitend door die dossiers wordt opgeslorpt. Met de start van ‘ASV The Next Generation’ wil de vereniging duidelijk met zijn tijd meegaan. “De wereld verandert sneller en sneller”, zegt voorzitter Bernard Moyson en de nieuwe jongerenvoorzitter Manuella Van Rijmenant kan dat alleen maar beamen. STEFAN VERBERCKMOES

   et missen bezig zijn”, zegt Moyson. Als jonge agent vond hij het destijds een evidentie dat er schepen op de Schelde voeren, maar intussen weet hij hoe belangrijk dossiers als nautische toegang of douane voor de havengemeenschap zijn.

Ook na de laatste Scheldeverdieping blijft de nautische toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt. “Die verdieping was uiteraard fantastisch”, zegt Moyson. Het heeft Antwerpen in staat gesteld om te bewijzen dat het de grootste containerschepen

ter wereld kan ontvangen. Het aantal containerreuzen dat de Westerschelde opstoomt, blijft intussen nog altijd stijgen. “Maar tussen alle megaschepen varen ook nog vele kleintjes. Ketenwerking is daarom erg belangrijk.” 

Shiplink 2014

5


INTERVIEW Deurganckdok Een zeer specifiek aandachtspunt is de verhuizing van de MSC PSA European Terminal van het Delwaidedok naar het Deurganckdok en de opening van de Deurganckdoksluis, waardoor het daar op Linkeroever erg druk zal worden. Het verkeer van en naar de nieuwe zeesluis zal in het tijdok voor waterverplaatsingen zorgen, waardoor schepen kunnen gaan schommelen. Dat laatste kan de productiviteit aantasten en zet extra druk op de trossen waarmee de schepen afgemeerd liggen. De verkeersdrukte kan extra groot worden wanneer het sluisverkeer samenvalt met de aankomst van een groot containerschip van 14.000 teu, dat bij aankomst in het Deurganckdok altijd eerst moet zwaaien. In 2017 zal ook al het verkeer van en naar de Waaslandhaven door de Deurganckdoksluis moeten,

„De Belgische douane wil de beste leerling van de klas zijn, wat betekent dat wij agenten streng behandeld worden.” omdat de bestaande Kallosluis dan een broodnodige grote onderhoudsbeurt moet ondergaan. “Een bijkomende complicerende factor is de havenarbeid”, zegt Moyson. “Als het einde van een shift zal samenvallen met hoog water, zal iedereen gelijktijdig willen vertrekken. Krijgen de schepen met de grootste diepgang dan automatisch voorrang en moeten de kleinere dan maar wachten? We moeten bekijken hoe we daarmee omgaan.” Voor Moyson blijft ook het loodswezendossier als een

6

Shiplink 2014

zwaard van Damocles boven het hoofd van de Antwerpse scheepvaartagenten hangen. Hij is de stakingen uit 2011 en 2012 zeker nog niet vergeten. Het personeel van de loods- en verkeersbegeleidingsdiensten op de Westerschelde voerde toen actie omdat ze naar eigen zeggen bijzonder verbolgen waren over de magere resultaten van de bijsturing van de federale pensioenhervorming. Hoewel de rederijen, verladers en andere havengebruikers geen betrokken partij zijn in het pensioenconflict, werden zij wel gegijzeld en leden ze zware schade. Dergelijke acties schaden ook het zorgvuldig opgebouwde imago van een betrouwbare haven. Na de acties zijn er bijeenkomsten geweest op het kabinet van Mobiliteitsminister Hilde Crevits waar een aantal voorstellen op tafel is gekomen, wat niet evident was omwille van het feit dat hierbij verschillende bonden betrokken waren. Het is nu de vraag wat er met die voorstellen gaat gebeuren omdat Hilde Crevits in de nieuwe Vlaamse regering een andere bevoegdheid heeft gekregen en haar toenmalige kabinetschef, Filip Boelaert, intussen secretarisgeneraal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is geworden.

Douane Een ander dossier dat bij ASV veel aandacht blijft opeisen is dat van de douane. “We merken echt wel dat het Belgische douanebeleid totaal niet coherent is”, aldus Moyson. “We blijven sukkelen. De douane in Antwerpen wil de beste leerling van de klas zijn, wat betekent dat wij agenten streng behandeld worden en duidelijk ook strenger dan in andere havens.” In het geval van smokkel legt de Belgische douane nog altijd de verantwoordelijkheid bij de agent als directe vertegenwoordiger van de rederij. “Bij inko-

mende lading krijgen wij een manifest van de andere kant van de wereld, maar uiteindelijk houdt men ons verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.” Er is een geval van import van bulgur (tarweproduct) via Rotterdam en Antwerpen waarbij sprake was van fraude inzake invoerrechten. “In Nederland is de douane achter de fraudeurs gegaan, terwijl er in Antwerpen een proces loopt omdat de agent verantwoordelijk wordt gehouden”, zegt Moyson.

Brussel ASV merkt steeds meer dat alle dossiers die op tafel komen een Europese oorsprong hebben. Steeds meer beslissingen worden nu in Brussel genomen zonder inbreng van alle lidstaten, laat staan die van de scheepvaartagenten. ASV is op nationaal vlak lid van de Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en –makelaars van België (Naves), dat op zijn beurt lid is van The Federation of National Asso-


INTERVIEW

Tussen alle megaschepen varen ook nog vele kleintjes. Ketenwerking is daarom zeer belangrijk.

ciations of Ship Brokers and Agents (FONASBA) en van de in 1990 opgerichte European Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA). “We willen als ASV of Naves een trekkersrol gaan spelen in een aantal Europese dossiers. We voelen dat er op dat vlak meer moet gebeuren. In oktober is er bijvoorbeeld een congres van de World Shipping Council en ECSA, waar wij als NAVES aanwezig zullen zijn om een aantal douanezaken te bespreken.”

Nieuwe generatie Omdat de medewerkers van ASV voltijds bezig zijn met een aantal recurrente dossiers, dreigt het gevaar dat andere zaken aan de aandacht ontsnappen. “We mogen de rest niet uit het oog verliezen en moeten ons de vraag stellen hoe het nu met ons imago zit”, zegt Moyson. De inbreng van de nieuwe generatie kan hier belangrijk zijn, want de manier van werken verandert snel. “Toen ik in de sector aan de slag ging schreven we nog veel brieven, terwijl communicatie

via e-mail nu voor de meesten het natuurlijke biotoop is” zegt de ASV-voorzitter. Dat is een belangrijke evolutie omdat het uitwisselen van e-mails veel sneller gaat dan de vroegere schriftelijke communicatie. Wanneer het nu stil is in een kantoor waar vroeger veel getelefoneerd werd, betekent dat geenszins dat er niet gewerkt wordt. De manieren om te communiceren zijn veranderd. Ook sociale media worden steeds belangrijker. Voor sommige ouderen in het vak staat dat wat ver van hun bed, maar voor de nieuwe generatie is het een evidentie. ASV wil daarom ook die nieuwe generatie bij de werking van de vereniging betrekken. “Wij willen die boot niet missen”. Toen de idee van een eigen jongerenwerking in de raad van bestuur werd besproken, werd afgesproken om niet opnieuw het warm water uit te vinden en contact te nemen met de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, waarmee ASV samenwerkt in zaken die beiden aanbelangen. “Onze Nederlandse collega’s hadden

al een jongerenproject opgezet en hebben ons gewezen op een aantal valkuilen”. Dat er in Antwerpen belangstelling is voor een jongereninitiatief waarbij gemikt wordt op ‘young potentials’ (tot veertig jaar), werd bewezen op het lanceringsevent op 22 mei. “We zijn gestart met 60 leden, waarvan er een vijftigtal aanwezig was op 22 mei”, zegt Manuella Van Rijmenant. Zij werd samen met vijf collega’s verkozen in een kernteam dat als bestuur fungeert. Als voorzitter van ‘ASV The Next Generation’ heeft ze net voor Shiplink een eerste event achter de rug. waar het initiatief werd voorgesteld. “Het ging over wie we zijn, wat we willen doen, en hoe men ons kan contacteren. Tevens werd Dado Van Peteghem van DearMedia uitgenodigd om ons wat wijzer te maken over de mogelijkheden van social media.”

Ambassadeurs Om het jongerenproject met raad en daad te ondersteunen heeft ASV alvast een aantal peters en meters aangeduid. Het is immers belangrijk dat de jongeren ambassadeurs van het beroep zullen worden. “Eind 2007 kwamen we tot de vaststelling dat scheepvaartagent een knelpuntberoep aan het worden was”, herinnert Moyson zich. Omdat de sector eigenlijk geen duidelijk imago had, werd een grote campagne gevoerd om het beroep en de aantrekkelijkheid ervan bij een ruimer publiek bekend te maken. Helaas brak toen de kredietcrisis uit die uitmondde in een grote economische recessie, wat nefast was voor het aantal aanwervingen. Met ‘ASV The Next Generation’ verzamelt de vereniging nu een groep gemotiveerde jongeren en potentiële doorgroeiers die een platform krijgen om ervaringen en kennis te delen en ook nauw betrokken zullen worden bij de werking van ASV.

Shiplink 2014

7


AGENTEN

Boeckmans blijft onafh Ze zijn minder talrijk geworden, maar ze bestaan zeker nog en blijven een belangrijke positie innemen: de onafhankelijke scheepsagenturen die de Antwerpse haven mee hebben helpen groot maken. Boeckmans België is er één van en blijft een eigen koers varen. JEAN-LOUIS VANDEVOORDE

H

et familiebedrijf zag zowat tachtig jaar geleden het levenslicht als expeditiekantoor, maar na de Tweede Wereldoorlog ging de onderneming zich in toenemende mate richten op agentuur en bevrachting. Die activiteiten zijn vandaag goed voor 75 à 80% van de omzet.

Breakbulk Op de lijst principalen prijken een twintigtal namen. Naast zuivere containeroperatoren (Transinsular, Marguisa, Seaworld Express lines, Sea Con-

„Breakbulk vergt een specifieke expertise en een grote vertrouwdheid met de lokale gebruiken.” nect…) ligt de klemtoon in niet geringe mate op kleinere en grotere rederijen die Antwerpen bedienen met multipurpose of breakbulk diensten (Gearbulk, Swire, Stinnes, Great

8

Shiplink 2014

White Fleet, Normed, Ultrabulk…). Hun gezamenlijke actieradius reikt van de Amerikas tot Oceanië en van Zuid-Afrika tot het noorden van Rusland. Die fikse dosis breakbulk en multipurpose is geen toeval, legt directeur Vincent Durot uit. “Maar toen de consolidatie in de containersector op gang kwam en heel wat containeroperatoren eigen agenturen gingen oprichten, hebben we de focus verlegd naar andere markten. We zijn daarbij ook bewust op zoek gegaan naar klanten in de breakbulksector.” “Breakbulk is dan ook een sector waar een onafhankelijke scheepsagent volop zijn rol kan spelen”, treedt commercieel directeur Erik Adriaenssens hem bij. “Want breakbulk vergt een specifieke expertise en een grote vertrouwdheid met de lokale gebruiken. In de containerbusiness is werken volgens bepaalde standaarden de regel, in breakbulk en multipurpose is de nood aan maatwerk veel groter. Het is bovendien een markt waar nog heel wat kleinere spelers aanwezig zijn die niet de middelen of de zin hebben om een eigen agentuur op te zetten. Precies daar kan een onafhankelijk agent zich dan ook onderscheiden en zijn toegevoegde waarde laten gelden.”

Eigen lijn Jaarlijks treedt Boeckmans bij een driehonderdtal scheepsaanlopen op als agent. Het vult die dienstverlening aan met logistiek, expeditie en douane. “Als een klant ons bijvoorbeeld vraagt een natransport te verzorgen, zou hij niet begrijpen dat we hem dat niet kunnen aanbieden. Maar we profileren


AGENTEN

ankelijke koers varen Directeur Vincent Durot en commercieel directeur Erik Adriaenssens van Boeckmans met een maquette van de ‘Marcel’, één van de schepen van de eigen Scaldic Med Line.

ons daar niet in”, trekt Vincent Durot de scheidingslijn. Zijn rol als agent belet Boeckmans wel niet om ook een operationele pijl op zijn boog te spannen. Het bedrijf is als operator actief met een eigen dienst – Scaldic Med Line genoemd – die op de bediening van de WestMed en Spanje is afgestemd en een frequentie van twee à drie afvaarten per maand aanhoudt.

“Ook dat is uit een vraag van onze klanten voortgevloeid. De Middellandse Zee is voor ons altijd al een belangrijke regio geweest, maar we misten in ons pakket een aantal bestemmingen. De dienst is begonnen met reisbevrachtingen in opdracht van een klant en via time charters uitgegroeid tot een volwaardige lijn met eigen schepen”, legt de directeur van Boeckmans uit.

“Flexibiliteit is daarbij het meesterwoord. Met een eigen lijn kunnen we in bepaalde gevallen flexibeler inspelen op de behoeften van onze klanten wat de keuze van aanloophavens betreft”, voegt Erik Adriaenssens daar aan toe. “Een eigen dienst uitbaten heeft als bijkomende voordeel dat we dezelfde taal spreken als de reders die ons als 

Shiplink 2014

9


AGENTEN agent inschakelen. We weten wat het betekent om een schip uit te baten.” “Onze dienst is complementair aan die van onze klanten. Die weten ook dat ze bij ons terechtkunnen om bepaalde ladingen naar bepaalde bestemmingen te vervoeren. Omgekeerd gebeurt het even goed dat wij dankzij onze lijn volumes aanbrengen die zij op hun schepen kunnen vervoe-

Normed is een van de rederijen die op de principalenlijst van Boeckmans staan.

10

Shiplink 2014

ren. Het werkt in beide richtingen”, aldus Vincent Durot.

Nederland “Het illustreert ook een ander gegeven: zeker als onafhankelijk agent kan je je vandaag niet meer permitteren om geen ruime kijk te hanteren en conservatief te denken. Want het is geen makkelijke markt. Als een nieuwe lijn

start, vergt dat investeringen van de agent, die over de nodige mensen en systemen moet beschikken maar niet altijd de garantie heeft dat de nieuwe dienst het zal uithouden. Met ons netwerk aan contacten zijn we beter gewapend om dat soort zaken in te schatten en op te vangen.” Wanneer nodig kan Boeckmans terugvallen op zijn partners binnen de World-


AGENTEN wide Shipagents Association (WWSA). De Antwerpse agent stond in 2007 mee aan de wieg van het wereldwijde netwerk van onafhankelijke “gelijkgestemde” sectorgenoten. Zelf is Boeckmans een van de weinige Antwerpse agenturen die ook de stap naar Nederland zette en een eigen kantoor in Rotterdam oprichtte. “We zijn daar best fier op. Er zijn er niet veel die erin geslaagd zijn om

BOECKMANS BELGIË IN TIEN DATA • opgericht in 1935 (de focus ligt dan op expeditie en douaneafhandeling) • vanaf 1948 actief als scheepsagent • 1971: overname door Philip Durot • 1985: opstart van Scaldic Asian Line, parcel service tussen Noord-Europa en het Indische subcontinent • 1993: lancering van Scaldic Med Line • 1998: oprichting Boeckmans Nederland in joint venture met Voigt & Co • 2000: Boeckmans Nederland wordt een volle dochter van Boeckmans • 2007: medeoprichter van WWSA (Worldwide Shipagents Association), een internationaal netwerk van onafhankelijke scheepsagenten • 2012: integratie van Durot Shipping • 2013: AEO-certificatie in België en Nederland

die beweging te maken. Ook dat begon als antwoord op een vraag van een klant, maar vijftien jaar later mogen we gerust stellen dat we in Rotterdam een eigen plaats hebben weten te verwerven.”

Concurrentiepositie Net als andere Antwerpse havenbedrijven leeft bij Boeckmans de bezorgdheid over de concurrentiepositie van Antwerpen in het breakbulkgebeuren. “We hebben met lede ogen moeten aanzien dat trafieken van honderdduizenden tonnen wegtrokken uit de haven. Er moet actie ondernomen worden, in het bijzonder om de heel strakke en verouderde arbeidsorganisatie bij te sturen. Maar het vergt tijd om de zaken bij te stellen”, weet Vincent Durot. Ook de douane blijft vaak een pijnpunt. “Het gaat de goede richting uit, maar in Nederland werkt de douane al meer probleemoplossend en is de rechtszekerheid groter. Hier is het soms moeilijker om duidelijke antwoorden op douanetechnische vragen te bekomen en kan het antwoord bovendien verschillen naargelang met wie je spreekt.” Boeckmans wacht zelf ook nog – na al tweemaal

vrijgesproken te zijn – op een definitieve uitspraak van Cassatie in een zaak waarbij de douane zich tegen de agent keerde voor goederen die door de ontvangers foutief werden ingeklaard om rechten te ontlopen. Ook het aantrekken van nieuw talent is voor een bedrijf als Boeckmans niet altijd evident. “Namen als MSC en Maersk klinken meer sexy bij afgestudeerden. Nochtans krijg je bij ons meer en sneller kansen om alle facetten van het vak te leren. Je bent hier meer dan een schakel in de ketting. Onze mensen kunnen van A tot Z meepraten en de klant apprecieert dat”, spreekt Erik Adriaenssens uit eigen ervaring. Over de toekomst van zelfstandige agenturen maken ze zich geen zorgen. “Er zullen er wellicht geen meer bijkomen, maar veel reders beseffen best dat hun belangen het best verdedigd worden – bijvoorbeeld bij schadegevallen - als hun vertegenwoordiging door een aparte agent wordt waargenomen. Een onafhankelijke scheepsagent dient maar één meester en dat is de reder”, onderstreept Vincent Durot. “We zijn er rotsvast van overtuigd dat die markt zal blijven bestaan.”

Shiplink 2014

11


AGENTEN MARKET

Seago Line ademt sho Op 1 juli 2011 richtte de Deense groep Maersk de nieuwe dochterrederij Seago Line op, die zich toelegt op het intra-Europees vervoer. In tegenstelling tot Maersk Line, dat Rotterdam als belangrijkste hub in de Benelux gebruikt, is Seago Line sterk gefocused op Antwerpen, waar wekelijks vier aanlopen zijn. De jonge rederij is de laatste jaren gegroeid en heeft de ambitie om nog verder te groeien, maar wil dit bereiken zonder de markt te bruuskeren. STEFAN VERBERCKMOES

D

rie jaar na de start van Seago Line kijkt de Deense Maersk groep tevreden terug op de beslissing om deze nieuwe dochterrederij op te starten. Het succes-

verhaal wordt overigens herhaald met de oprichting van een andere dochter die zich specifiek op het intra-Amerikaanse verkeer zal toeleggen onder de (oude) merknaam SeaLand.

Seago Line huurt de 4.300 teu grote ‘Rio Cadiz’ voor zijn North Sea Service uit Antwerpen naar Israël, Egypte, Cyprus en Malta.

12

Shiplink 2014

“Het intra-Europese vervoer had vroeger bij Maersk Line niet de eerste prioriteit”, zegt Ivo Willoque, algemeen directeur van het Belgische kantoor van Seago Line. “Bij ons is dat anders, want het is onze ‘core business’. Wij ademen shortsea.” Het actieterrein van Seago gaat verder dan de grenzen van de Europese Unie. Ook de Maghreb, het volledige Middellandse Zeegebied en de Baltic horen erbij. Het is een complexe markt met onrust in landen als Syrië, Libië, Egypte en Oekraïne. “De markt verandert voortdurend en dus ook de vraag. Gelukkig zijn de havens in de


AGENTEN

rtsea Eastmed redelijk gevrijwaard gebleven”, zegt Willoque.

Merknaam Seago Line is binnen de Maersk groep een onafhankelijke firma met zijn eigen merknaam, maar kan profiteren van de kracht van de groep. De rederij laat haar schepen behandelen door dezelfde terminals waarmee Maersk Line een contract heeft en profiteert zo van interessante tarieven. “Dat is de wet der getallen”. Seago Line kan ook slots kopen op het intra-Europese traject van de deepsea diensten van de grote zusterrederij.

De in Kopenhagen gevestigde shortsea carrier opereert de meeste diensten echter zelf. De 5 schepen van 4.500 TEU uit de Aegean Sea Service varen zelfs in de eigen kleuren. “Dat zijn schepen die langere tijd voor ons varen en die we ook hebben laten ombouwen om hun bunkerverbruik te verminderen”, legt Willoque uit. De wekelijkse Aegean Service verbindt Antwerpen met Valencia, Piraeus, Gebze (Izmit Korfezi), Ambarli (Istanboel), Gemlik en Aliaga (Izmir). De Aegean Service is één van de vier diensten die de rederij vanuit Antwerpen aanbiedt. De tweede is de North Sea Service naar Israël, Egypte, Cyprus en Malta. In deze lijndienst varen eveneens schepen met een capaciteit van 4.300 tot 4.500 teu. Dat zijn opvallend grote schepen voor een intra-Europese route, maar dat kadert juist in de strategie van Seago Line. “We willen op elke verbinding waarop we actief zijn de laagste kosten hebben”. Door grote panamax-schepen te gebruiken, heeft Seago effectief een lage slotkost. Een deel van de ruimte wordt ook verkocht aan andere rederijen waaronder Zim, Borchard Lines en Turkon. Er wordt ook samengewerkt met de Duitse rederij Hamburg Süd, die containers bij Seago Line laadt op de North Sea service en voor de Deense rederij een allocatie reserveert op een dienst naar Alexandria, Port Said, Beiroet, Lattakia en Mersin. Seago verkoopt die lijndienst onder de naam Levant Sea. De vierde dienst vanuit Antwerpen is de Atlantic Sea op Marokko. Een verbinding

tussen de Scheldehaven en Rusland werd al enige tijd geleden gestaakt omdat de tarieven en dus bijgevolg de marges te laag waren. Seago Line bekijkt wel de mogelijkheden om nieuwe bestemmingen aan te bieden. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland vormen bijvoorbeeld een substantiële markt. “We willen onze tentakels echter voorzichtig uitgooien en de markt zeker niet bruuskeren”, zegt Willoque. “We zijn ook geen opportunisten en willen beschouwd worden als een kwaliteitsvolle carrier die de klant centraal stelt.”

Antwerpen In vergelijking met Maersk Line is Seago een bescheiden organisatie met zo’n 390 werknemers in de front offices en nog eens evenveel in een back office in India. In Antwerpen telt het front office vijftien mensen die zich enkel met ‘de klant’ bezighouden. Daarnaast zijn er nog zeven andere werknemers met ondersteunende functies die behalve voor Seago ook voor Maersk Line en Safmarine actief zijn. De voorbije jaren heeft Seago Line de volumes richting het Middellandse Zeegebied substantieel zien stijgen. De rederij is in Antwerpen goed voor een trafiek van 95.000 teu op jaarbasis. Daarvan is 62.000 teu lading van Seago Belgium en nog eens 33.000 teu lading van agenten uit andere landen. Die agenten verschepen via Antwerpen omdat de Scheldehaven de belangrijkste uitvoerhaven in Noord-Europa is voor lading naar de Eastmed.

Shiplink 2014

13


AGENTEN

Nu is het onze toer De Taiwanese rederij Yang Ming staat voor een groot capaciteitsuitbreidingprogramma. Volgend jaar komen de eerste tien schepen van 14.066 teu uit een reeks van vijftien in de vaart. Die schepen zijn bestemd voor de trade tussen de Far East en Noord-Europa en zullen behandeld worden bij Antwerp International Terminal (AIT), waarvan de Taiwanese carrier mede-eigenaar is. STEFAN VERBERCKMOES

D

e voorbije jaren hebben heel wat containerrederijen hun capaciteit fors opgevoerd door nieuwe tonnage met een capaciteit van 13.000 tot zelfs 18.270 teu in de vaart brengen. Die carriers kregen dankzij die nieuwe containerreuzen een groter marktaandeel, wat ten nadele ging van andere rederijen als Yang Ming die geen megaschepen in dienst namen.

Met de vijftien schepen van 14.066 teu die de Taiwanese carrier in Zuid-Korea (10) en in eigen land (5) in aanbouw heeft, komt daar verandering in. “Het is nu onze toer”, zegt Danny Du Jardin, general manager van Yang Ming (Belgium) NV. Hij leidt een kantoor van 28 werknemers dat alle agentuurfuncties zelf vervult. Het Belgische rederijkantoor werd in 2008 opgericht en was destijds een joint venture met Burger, maar die laatste werd in 2010 uitgekocht. In het kantoor werkt ook een Taiwanese managing director, Edward Sung, die de belangen van de Antwerpse vestiging in Taipei weet te verdedigen.

14

Shiplink 2014

Yang Ming is in Antwerpen met drie Far East loops aanwezig (NE2, NE3 en NE7 Services) en een wekelijkse trans-Atlantische lijn (TAE). Alle vier worden ze onderhouden in het kader van de CKYHE Alliance, waar verder

ook nog Cosco, “K” Line, Hanjin Shipping en Evergreen deel van uitmaken. Daarnaast heeft Yang Ming ook nog een arrangement met China Shipping om bij die Chinese partner containers voor het Verre Oosten bij te laden.


AGENTEN

Danny Du Jardin (links), general manager, en Joris De Bruyn, manager van het sales department van Yang Ming (Belgium) NV.

AIT Samen met de Japanse alliantiepartner “K” Line en het Zuid-Koreaanse Hanjin is Yang Ming aandeelhouder in Antwerp International Terminal

(AIT), een joint venture van de drie Aziatische carriers met PSA. AIT heeft zijn activiteiten deze zomer van het Deurganckdok naar de Rechteroever overgebracht om op Linkeroever plaats te maken voor MSC PSA Euro-

pean Terminal (MPET). Eigenlijk gaat het voor Yang Ming om een terugkeer. “We waren destijds één van de eerste carriers op kaai 869. Bij de vorming van CKY zijn we naar de Noordzeeterminal gegaan omdat Cosco daar 

Shiplink 2014

15


Always a welcome sight

on the world’s oceans. With over 150 state-of-the-art ships and a total

capacity of 750,000 TEUs, Hapag-Lloyd is one of the leading global container shipping lines. Almost 100 services connect more than 160 of the most important ports on all continents reliably and quickly. Our IT systems are cutting-edge, our staff provide their expertise and top service in 114 countries.


AGENTEN zat”. Met de oprichting van AIT verhuisde de trafiek naar het Deurganckdok. “De aanlopen van de transAtlantische dienst zijn op 30 juni naar de Europaterminal verhuisd”, zegt Joris De Bruyn, manager van het sales department. De Verre Oosten-diensten waarin Yang Ming schepen van 8.208 tot 8.626 teu inzet, worden sinds 10 juli op de Noordzeeterminal behandeld. Het is die terminal die volgend jaar de grotere schepen van 14.066 teu zal ontvangen. De eerste van de nieuwe reeks zal in februari onder de naam ‘YM Wish’ in de vaart komen. Yang Ming heeft het volste vertrouwen in de afhandeling van deze megaschepen door AIT. PSA behandelt op de Noordzeeterminal overigens ook al schepen van die grootte van de G6 Alliance. De schepen van alliantiepartner Cosco blijven wel naar het Deurganckdok varen, omdat die Chinese groep een aandeel heeft in de door DP World geëxploiteerde Antwerp Gateway terminal. Voor de NE7-dienst waarin schepen van vier verschillende CKYHE-leden varen, betekent dat de containers afwisselend op Rechter- en Linkeroever aangeleverd moeten worden, maar dit is in verschillende andere havens niet anders. In het uitzonderlijke geval dat containers van de ene naar de oever moeten overgebracht, kan Yang Ming beroep doen op de Premium Barge Service van Antwerp Port Shuttle en het Havenbedrijf, die de rederij als een tramsysteem beschouwt.

Transhipment Omdat Yang Ming aandeelhouder is van AIT probeert de rederij zoveel mogelijk lading naar de eigen terminal in de Scheldehaven te halen. Containers naar bestemmingen in het Verre Oosten die niet rechtstreeks vanuit Antwerpen bediend worden, worden niet per lichter naar Rotterdam gebracht, waar het

binnenvaartverkeer deze zomer overigens met zware congestie af te rekenen had. De lading gaat bij voorkeur in Antwerpen aan boord voor transhipment in een Aziatische hub. Dat kan dan bijvoorbeeld de eigen terminal in Kaohsiung zijn. De Taiwanese rederij is in Antwerpen goed voor een trafiek van zo’n 100.000 teu (exclusief lege containers). Dit jaar zag Yang Ming Belgium in de eerste acht maanden de volumes al met 20% groeien. De Europese export steeg dit jaar sneller dan verwacht, maar ook de congestieproblemen bij ECT waar de schepen van CKYHE aan de Euromax terminal behandeld worden zullen ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. Yang Ming noteert ook een stijging bij de Zuid-Duitse lading, wat vermoedelijk te maken heeft met de beperkte diepgang van de Elbe. Omdat de schepen Hamburg niet volledig vol kunnen bereiken of verlaten, gaat een deel van de Duitse lading via andere havens.

Nieuwe

bestemmingen Verwacht wordt dat de volumes van Yang Ming in Antwerpen nog verder zullen stijgen wanneer de megaschepen van 14.066 teu in de vaart zullen zijn. De vele extra slots zullen echter niet alleen gebruikt worden voor lading naar het Verre Oosten. Du Jardin en De Bruyn verwachten dat de rederij het aantal bestemmingen zal uitbreiden. “Eerder dit jaar begonnen we al een nieuwe dienst vanuit Europa naar Australië, waarbij de containers in Singapore worden overgeladen”, zegt De Bruyn. “We zijn vooral bekend als een Far East carrier, maar bedienen ook bestemmingen op weg naar ginder”, verduidelijkt Du Jardin. Via Port Said worden bv. Turkije, Egypte en andere bestemmingen in de Eastmed bediend. Ook in Jeddah zijn er aansluitingen mogelijk.

Piekbelasting Gevraagd naar wat de belangrijkste veranderingen voor scheepvaartagenten van de voorbije jaren zijn, verwijst Yang Ming Belgium onmiddellijk naar de strengere veiligheidsregels. Het is niet meer zoals vroeger mogelijk om nog documentatie na het vertrek van het schip regelen. Dat moet nu vooraf met het ‘early manifest’(AMS). Zeker wanneer er een in het weekend aanlopen in Antwerpen

„We zijn vooral bekend als een Far East carrier, maar bedienen ook bestemmingen op weg naar ginder via onder andere Port Said of Jeddah.” zijn of onmiddellijk erna, zorgt dat voor extra werkdruk en is sprake van een piekbelasting. Alles moet ook sneller gaan dan vroeger omdat de containerbehandelaars de vrije tijd op terminal hebben beperkt. Gelukkig verloopt steeds meer dataverkeer elektronisch. “Dat is goed omdat onze mensen dan meer tijd hebben voor customer service”, zegt Du Jardin. Volgens hem lukt het Yang Ming, als een relatief kleinere speler, om een goede dienstverlening te geven. Eén van de marktsegmenten waarin Yang Ming die troef graag uitspeelt, is het vervoer van buitenmaatse lading. “We hebben het nodige equipment voor out of gauge lading en we horen van klanten dat onze operationele acceptatie vlotter loopt dan die bij andere carriers die daarin zeer streng zijn”, besluit De Bruyn.

Shiplink 2014

17


AGENTEN

Er is meer politieke m

Antwerpen moet erover waken dat zijn concurrentiepositie tegenover Rotterdam niet wordt uitgehold door te hoge kosten, te stroeve procedures en te zware files. “Er is meer politieke moed nodig om die problemen aan te pakken”, vindt Jan Van Strydonck. JEAN-LOUIS VANDEVOORDE

18

Shiplink 2014

V

an Strydonck, Head of Commercial BeNeLux bij APL, kan het weten. Zijn werkterrein strekt zich over de twee West-Europese mainports uit. Van Strydonck, die intussen al ruim tien jaar mee aan de kar trekt bij APL en daarvoor voor OOCL werkte, kreeg er zowat an-

derhalf jaar geleden Rotterdam bij, toen de Nederlander Peter Jongepier naar Singapore trok. Zijn ervaring met werken met onze noorderburen – hij begon zijn carrière bijna twintig jaar geleden in het Antwerps kantoor van een Nederlandse expediteur -, komt hem daarbij goed van pas, zegt hij met een glimlach.


AGENTEN

oed nodig Jan Van Strydonck, Head of Commercial BeNeLux van APL Belgium.

porese groep NOL (zelf een onderdeel van Temasek Holdings). De operator besloot toen zijn vertegenwoordiging onder een eigen noemer te brengen. “Een eigen agentuur vertaalt zich in een grotere duidelijkheid naar de klanten toe”, zegt Van Strydonck daarover. In Antwerpen zijn APL en zijn partners binnen de G6-alliantie goed voor twee rechtstreekse aanlopen op de wekelijkse diensten naar het Verre Oosten (die onderweg uiteraard ook de Med en het Midden-Oosten bedienen) en twee naar de Verenigde Staten. Jaarlijks zijn die samen goed

„De G6 Alliance blijft een zuiver operationele samenwerking.”

“Sinds februari hebben we onze organisatie bovendien hertekend en zijn onze activiteiten volgens een clusterstructuur ingedeeld. Dat betekent dat ik naast het zuiver commerciële luik ook verantwoordelijk ben voor het boekinggedeelte. Ik kan daarvoor steunen op een ploeg van 38 Nederlan-

ders en zes Belgen. Dat maakt het extra boeiend”, geeft Van Strydonck aan.

Direct calls APL Belgium kwam in 1997 tot stand, in de nasleep van de overname van de Amerikaanse lijnvaartrederij door de Singa-

voor ruim tweehonderd aanlopen in de Scheldehaven. In Rotterdam liggen die aantallen hoger. Daar hebben de leden van de G6-alliantie vijf wekelijkse aanlopen naar de Far East en drie naar NoordAmerika. De G6-alliantie stuurde met de recente problemen bij ECT in Rotterdam wel de ‘Loop 4’ op het Verre Oosten naar Antwerpen. “Die zal alvast zeker tot medio oktober blijven.” Een van de transAtlantic diensten is bovendien op Antwerpen gericht en gaat niet naar Rotterdam. 

Shiplink 2014

19


AGENTEN

Ook binnen de agentuurorganisatie van APL/NOL ligt het zwaartepunt boven de Moerdijk. Het Belgische kantoor houdt zich met zijn

“Het wordt steeds moeilijker om voor jongeren aantrekkelijk te blijven als werkgever.” tiental medewerkers bijna uitsluitend met sales bezig. Alle andere diensten zitten in Rhoon bij Rotterdam geconcentreerd. Daar heeft APL zowat tachtig mensen op de loonlijst staan.

20

Shiplink 2014

Alliantie Op de G6-diensten zet APL schepen met een capaciteit van 10 à 14.000 teu in. Elke partner neemt de vertegenwoordiging van de eigen schepen voor zijn rekening. In een alliantie zitten vroeg geen fundamentele aanpassingen in de eigen aanpak, onderstreept Van Strydonck. “In het begin is het een beetje zoeken, maar we kwamen al uit The New World Alliance (met Hyundai en MOL). De G6 voegde er daar drie aan toe (HapagLloyd, NYK en OOCL), maar de basisorganisatie bestond al en draaide goed. Bovendien kregen we langs die weg extra mogelijkheden om onze klanten te bedienen, zoals een rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Houston, de twee grootste petrochemische

complexen ter wereld. De G6 blijft een zuiver operationele samenwerking met het oog op een zo ruim mogelijk dienstenaanbod en een optimale vulling van de schepen.” Een rederij als APL kan in zo’n ruimere context prima gedijen, zegt de Head of Commercial BeNeLux. “We zijn geen nichecarrier, maar wel een zuivere oostwest-operator zonder specifieke focus. Wat we de jongste tijd wel doen, is wat meer aandacht schenken aan special equipments, die operationeel een heel apart verhaal zijn. Maar daar zoals elders komt het er vooral op aan het juiste evenwicht te vinden tussen alle goederenstromen.” APL zit intussen weer op een groeipad, voegt Van Strydonck daar aan toe. “De groep heeft twee jaar geleden een omvangrijk investeringspro-


AGENTEN gramma van 4 miljard dollar op gang getrokken en we nemen sinds vorig jaar regelmatig een nieuw schip in de vaart. Die nieuwe schepen stellen ons in staat onze concurrenten bij te benen.”

Kosten drukken Een verdere consolidatie in de lijnvaartsector sluit hij niet uit. “Onmogelijk is dat zeker niet en dan weet je niet op voorhand wat de weerslag daarvan kan zijn op agentuurniveau.” Maar voet aan de grond houden in Antwerpen zal ook dan van essentieel belang blijven, oordeelt hij. “Antwerpen is vooral een expediteurshaven. Hier een commerciële aanwezigheid is dan bijzonder nuttig om voeling te houden met de markt.”

Maar het zou helpen als de Antwerpse kaarten wat beter gelegd zouden worden. “België zit met een loonkosthandicap met Nederland. Hoofdkantoren kijken naar de cijfers en naar het totale kostenplaatje. Op basis daarvan worden heel rationele beslissingen genomen.” Ook andere factoren kunnen op de besluitvorming wegen. “De Maasvlakte Twee komt eraan en APL heeft een belang van 20% in Rotterdam World Gateway, de grote containerterminal die daar tot stand komt. Los daarvan is er ook de vlottere samenwerking met overheden en vooral met douane aan de andere kant van de grens. Douane wordt in Nederland steeds meer gerund als een bedrijf. De wil tot actieve samenwerking met de economische actoren is daar groter.”

Ook het fileprobleem baart Van Strydonck zorgen. “Daar zou eveneens wat meer politieke moed nodig zijn om knopen door te hakken en de concurrentiepositie van Antwerpen te vrijwaren”, is zijn overtuiging. Op het lokaal niveau stelt Jan Van Strydonck net als veel van zijn collega’s in de agentuurwereld vast dat het voor bedrijven als APL Belgium steeds moeilijker wordt om voor jongeren aantrekkelijk te blijven als werkgever en jonge werkkrachten te houden. “Dat is ook zo in Nederland. Ik zie dat meer als een Beneluxprobleem. Jonge mensen geven blijk van meer vluchtigheid en ongeduld. Nochtans valt met geduld ook in ondernemingen zoals de onze een mooie carrière uit te bouwen.”

We ensure the best insurance Post & Co is the independent partner for Marine Liability and Logistics insurances for all players in the logistical chain, such as Ship Owners and Charterers, Terminal and Transport Operators, NVOCC’s, Transport Intermediaries and Port Authorities.

For more information please visit our website www.post-co.com

ROTTERDAM - FRANKFURT - ANTWERP - SEOUL Inland | Terminals & Transport | Deepsea | Charterers Traders | Fishing | Offshore | Yachts | Re-insurance

Shiplink 2014

21


AGENTEN

Eerste nieuwbouwsch Voor de Nederlandse rederij NileDutch is Antwerpen een soort van tweede thuishaven geworden. De hoofdzetel bevindt zich weliswaar nog steeds in Rotterdam, maar het vier jaar jonge Antwerpse kantoor heeft intussen de status van European Regional Office gekregen. De schepen van NileDutch’s lijndienst op WestAfrika komen ook niet in Rotterdam, maar laden in Antwerpen. Volgend voorjaar wordt in de Scheldehaven de 3.510 teu grote nieuwbouw ‘NileDutch Antwerpen’ verwacht. STEFAN VERBERCKMOES

22 6

Shiplink 2014

D

e deelname van NileDutch Belgium aan Shiplink kadert in de strategie van de Nederlandse rederij om meer onder de eigen naam naar buiten te treden. De Rotterdamse carrier werd lange tijd vertegenwoordigd door onafhankelijke agenturen in Antwerpen, maar heeft er sinds 1 september 2010 een eigen kantoor, dat intussen al heel wat taken van het hoofdkantoor in Rotterdam heeft overgenomen.


AGENTEN

epen voor NileDutch In het eigen bedrijfsblad schrijft de rederij dat door de oprichting van het Belgische ‘branch office’ de focus in Europa honderd kilometer is opgeschoven van Rotterdam naar Antwerpen. Het kantoor aan de Godefridiuskaai kreeg de status van European Regional Office en wordt geleid door Manuella Maes, die binnen de organisatie ook verantwoordelijk is voor de wekelijkse lijndienst tussen Europa en West-Afrika. Agenten uit

andere Europese landen bellen dus naar haar team voor quotaties of andere vragen over die WEWA Service. WEWA staat voor West Europe West Africa Service. Het is een wekelijkse containerdienst met acht schepen met een capaciteit van 2.500 tot 3.100 teu naar Abidjan, Pointe Noire, Luanda en Lobito en Namibe, waarvoor Antwerpen de belangrijkste laadhaven is. De andere Europese aanloophavens zijn Le Havre,

Leixoes en Lissabon. De twee Portugese calls zijn belangrijk omdat NileDutch zeer sterk staat in de bediening van Angola. Ook voor Boma en Matadi is de rederij een belangrijke carrier. Beide bestemmingen worden net als Cabinda en Soyo via een eigen feeder bediend vanuit de hub in Luanda, waar NileDutch over een dedicated terminal beschikt. Ook Pointe Noire fungeert als hub met connecties naar Bata, Malabo, Douala en Libreville. 

Shiplink 2014

23 7


AGENTEN

Roro-dienst De West-Afrikadienst die in 1984 onder de naam Nile Dutch Shipping (NDS) is opgestart, was lange tijd een roro-dienst waarvoor aanvankelijk Vinke & Co agent was. Omdat de rederij ook een lijndienst tussen het Verre Oosten en West-Afrika begon, werd overgestapt naar Ahlers als agent. Ahlers had immers ook kantoren in Azië, terwijl de Burger groep die Vinke had overgenomen, daar niet goed vertegenwoordigd was. Vier jaar geleden opende NileDutch in Antwerpen een eigen branch office dat van start ging met elf medewerkers. Anno 2014 zijn dat er al 25 omdat het beheer van de WEWA Service, de containerlogistiek en een stuk van de financiële opvolging nu in Antwerpen gebeurt. Ook het vorig jaar geopende kantoor van NileDutch in Le Havre valt onder de verantwoordelijkheid van het Belgische rederijkantoor. 2010 was een belangrijk jaar voor de rederij omdat toen het laatste roro-schip uit de lijndienst verdween. De ingezette roro-schepen waren relatief oud geworden en op de chartermarkt was geen geschikte vervangtonnage beschikbaar.

24

Shiplink 2014

Hoewel de rederij nu containerschepen inzet verscheept ze nog altijd veel out of gauge lading. De schepen beschikken ook over eigen kranen om die te kunnen behandelen. Omwille van de overschakeling van roro naar containers is NileDutch begin dit jaar in Antwerpen ook van goederenbehandelaar veranderd. “Vroeger was er geen plaats voor roroactiviteiten op Rechteroever en daarom gingen onze schepen naar de terminal van Katoen Natie aan het Vrasendedok op Linkeroever”, zegt Manuella Maes. “Nu werken we met Independent Maritime Terminal (IMT), de eigen terminal van de trans-Atlantische nichecarrier Independent Container Line (ICL) aan kaai 242 van het Hansadok.” De schepen van ICL worden er op dinsdag behandeld en op vrijdag is kade gereserveerd voor NileDutch. De keuze voor de kleine terminal van de Amerikaanse rederij ICL past ook goed bij NileDutch, vindt Manuella Maes. Ook de Nederlandse rederij profileert zich graag als een nichecarrier. Sinds de overschakeling van roro op containers concurreert de rederij immers met de top-3 carriers Maersk (met Safmarine), MSC en CMA CGM (met Delmas). Ter

vergelijking: NileDutch staat momenteel op de 26e plaats in de ranglijst van ’s werelds grootste containerrederijen. Volgens de Franse databank Alphaliner heeft de rederij nu 26 schepen in de vaart vanuit Europa, het Verre Oosten en Zuid-Amerika naar West-Afrika en in lokale feederdiensten.

Verschil maken “Wij proberen ons te onderscheiden door onze customer service. De klant vindt het belangrijk dat de facturatie van de eerste keer correct is. Wij werken niet met een back office in India”, zegt Maes. Volgens haar maken mensen en een hechte band met de klant het verschil. NileDutch bezoekt niet alleen exporteurs in Europa, maar zoekt ook in Afrika ontvangers op om er naar hun opmerkingen te luisteren. Maes noemt Afrika een boeiende bestemming omdat er altijd wel iets aan de hand is. De rederij moet vaak inspelen op congestieproblemen in de havens. In dat kader is het bijvoorbeeld belangrijk dat NileDutch in Luanda een dedicated terminal heeft. Dat NileDutch zich helemaal in de bediening van Afrika spe-


AGENTEN

Manuella Maes, director Europe bij NileDutch.

cialiseert, blijkt uit de ondertitel ‘The Africa Connection’ die in alle communicatie gebruikt wordt. “We geloven in de toekomst van Afrika”, zegt Maes. “De contrasten tussen arm en rijk zijn aan het verminderen omdat er een steeds grotere middenklasse met koopkracht ontstaat. Dat komt vooral de trade tussen de Far East en West-Afrika ten goede.” Tussen Europa en West-Afrika blijven de volumes gestaag groeien. Het is een vrij traditionele markt op het gebied van aankopen van goederen. Maes ziet wel verschuivingen binnen Europa. Er vertrekt nu meer lading uit o.a. Polen, Roemenië of andere Oostbloklanden die vroeger misschien uit de Benelux of Duitsland was gekomen. De rederij speelt daarop in door ook zelf landtransport te organiseren (carrier haulage).

dat de schepen gevuld zijn in aantal teu en niet alleen in gewicht. Ook de verhouding tussen 20’ en 40’ containers wordt in de gaten gehouden. Om de dienst rendabel te houden wordt ook met acht schepen gevaren, zodat ‘slow steaming’ mogelijk is en er zo op bunkerkosten bespaard wordt. In principe zou de rederij de bestaande WEWA Service kunnen opsplitsen in twee loops voor Noord- en Zuid-Europa. Antwerpen fungeert nu al als hub voor lading uit bijvoorbeeld Ierland of Scandinavië. De dienst vanuit Zuid-Europa zou ook het Middellandse Zeegebied kunnen afdekken, waar bijvoorbeeld veel Turkse lading voor West-Afrika is. “Daar zitten grote volumes, maar de tarieven zijn te laag”, merkt Maes op. “Wij kiezen bewust niet voor marktaandeel, maar voor rendabiliteit.”

Volumes

Nieuwe schepen

In Antwerpen is NileDutch goed voor een jaarlijks verkeer van zo’n 70.000 teu. NileDutch ondervindt geen problemen om de schepen te vullen, maar vindt het gemiddelde tariefniveau wel te laag. “2014 staat bij ons in het teken van winstgevendheid. De rederij let op

Een belangrijke mijlplaal dit jaar in de geschiedenis van de twintig jaar jonge rederij was het in ontvangst nemen van een eerste eigen nieuwbouw. Het gaat om de ‘NileDutch Breda’ die eind mei in Shanghai gedoopt werd, en net als de zusterschepen bestemd is

voor de trade tussen het Verre Oosten en West-Afrika. De ‘NileDutch Breda’ werd gebouwd door Shanghai Shipyard, een onderdeel van China State Shipbuilding Corporation (CSSC), en is speciaal ontworpen voor de bediening van West-Afrika. Het 3.510 teu grote containerschip is breder dan de meeste andere containerschepen met zo’n capaciteit, waardoor de diepgang beperkt kan blijven tot 12,5 meter. Dat is van belang omdat de toegankelijkheid van sommige Afrikaanse havens beperkt is. Door de extra breedte (34,8 meter) blijft de lengte ook beperkt tot 224 meter. Aan boord zijn 482 aansluitingen voor reefercontainers, omdat de rederij behoorlijk wat koellading vervoert. De Chinese werf zal in totaal vier zusterschepen bouwen, die allemaal met eigen boordkranen worden uitgerust. Na de ‘NileDutch Breda’, de ‘NileDutch Rotterdam’ en ‘NileDutch Dordrecht’ zal het vierde schip uit de reeks als ‘NileDutch Antwerpen’ in de vaart komen. De rederij is van plan om de ‘NileDutch Antwerpen’ begin volgend jaar ook naar Antwerpen te sturen, om het gloednieuwe schip daar aan de klanten te kunnen voorstellen.

Shiplink 2014

25


EXHIBITORS 2014

1-35 standhouders A B sponsors

11

12

13

14

15

10 bar

9

16 17

8

26 31 18

7

27 32 19

6

28 33 20

5

22

3

29 34 23

2

30 35

1

Shiplink 2014

24

ASV the next generation

A

26

21

bar

4

25

B


EXHIBITORS 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Neptumar nv Belgo-Iberian Maritime nv Hamburg Süd Belgium China Shipping Agency (Belgium) nv Hapag-Lloyd AG, c/o Hapag-Lloyd Antwerp Grimaldi Belgium nv Atlantic Container Line AB Seago Line Belgium Yang Ming (Belgium) nv CSAV North & Central Europe nv Burger Liner Agencies nv OOCL Benelux nv UASAC (Benelux) bv - Belgium Branch Zim Belgium nv De Keyser Thornton nv MSC Belgium nv Boeckmans België nv Overseas Maritime Transport nv Central Shipping Belgium nv Eimskip Belgium nv Evergreen Shipping Agency (Belgium) APL (Belgium) Acsa n.v. MOL (Europe) bv Macs Benelux bv CMA CGM Belgium nv Hyundai Merchant Marine (Belgium) nv NileDutch Africa Line (Antwerp Branch) bv Safmarine Belgium NYK Line (Benelux) bv / NYK Group Europe Ltd - RoRo Division Best & Osterrieth nv Herfurth & Co nv “K” Line (Belgium) nv Maersk Line Belgium Newman Shipping & Agency Cy nv - Cosco Belgium nv

Shiplink 2014

27


Flows volledig digitaal. En dat is goed nieuws. Trade

U kan terecht op onze nieuwe site voor het laatste nieuws uit de wereld van trade,

Shipping

shipping, transport en logistiek. Snel, helder en met kennis van zaken.

Transport Logistiek

Surf naar

www.flows.be

en ontdek in

preview het nieuwe gezicht van Flows.


EXHIBITORS ACSA NV

23

Generaal Lemanstraat 82/92, 2600 Berchem Tel: +32 3 545 37 90 - www.acsa.be Contact: Gina Swenters g.swenters@acsa.be ACSA NV is a shipping agent, specialized in the representation of conventional regular liner services but we are also acting as the local agent for some outstanding regular container lines. ACSA NV was founded in 1988 and we are part of the Holding CONTI7, which also incorporates the Belgian operator/ shipping company Conti-Lines NV. Apart from the Conti-Lines representation in Antwerp, we serve the Norwegian shipping company Grieg Star Shipping, the French shipping company Marfret, the Italian shipping company Messina Line and the German shipping company BBCL. We offer a solid service with an experienced team & our sole aim is to meet the requirements of our customers and principals.

APL (Belgium)

22

Koningin Astridplein 41, 2100 Antwerpen Tel: +32 3 542 11 40 - Fax: +32 3 544 18 61 - www.apl.com Contact: Jan Van Strydonck Jan_Van_Strydonck@apl.com APL, met hoofdkantoor in Singapore, is het onderdeel van de NOL groep dat zich gespecialiseerd heeft in het wereldwijd transporteren van containers. Momenteel is APL de 7de grootste rederij van de wereld. Met meer dan 80 wekelijkse afvaarten, kunnen meer dan 33700 locaties aangedaan worden verspreid over meer dan 150 landen. APL kan hiervoor beroep doen op 126 eigen schepen en is daarenboven ook eigenaar van 9 terminals verspreid over de hele wereld. Onze rederij is actief op de Transatlantic,Transpacific, Midden - Verre Oosten & Oceanie.

ATLANTIC CONTAINER LINE AB

7

Brouwersvliet 37, 2000 Antwerp Tel: +32 3 221 20 57 - www.aclcargo.com Contacts: Bernard Moyson bmoyson@aclcargo.com Vincent Vermeulen vvermeulen@aclcargo.com Since 1967, ACL has been a specialized transatlantic carrier of containers, project and oversized cargo, heavy equipment and vehicles with the world’s largest combination RORO/Containerships. The Company’s headquarters are in Westfield, New Jersey with offices throughout Europe and North America. ACL offers five transatlantic sailings each week and a direct RORO/Container service under its parent company, Grimaldi Lines, between North America and West Africa. The Company also offers service for non-containerizable cargo from North America to the Mediterranean, Middle East, South Africa, Australia and the Far East. In 2015, ACL’s five new G4 (Generation 4) vessels, the largest RORO/Containerships (CONROs) in the world, will replace its existing fleet of G3 CONROs operating in the Company’s transatlantic service. ACL is a subsidiary company of the Grimaldi Group of Naples, Italy.

Shiplink 2014

29


EXHIBITORS BELGO-IBERIAN MARITIME NV

2

Schouwkensstraat 9, 2030 Antwerpen Tel: +32 3 545 91 61 - Fax: +32 3 545 91 71 - www.belgo.be Contact: Ph. Oyen info@belgo.be Belgo-Iberian Maritime NV is since 1966 active as an independent shipping agent. We represent: Cllipper Steel Services BV: general agent for Europe specialized in steel from Europe to USEC/USG/Mexico OXL NV: Heavy lifts and projects from/to Northern Europe, Africa, Arabian Gulf, Mediterranean, Black- and Red Sea ports, India and Far East. Through our links with major bulkcarriers/operators, we can provide you with rates worldwide. We can assist with breakbulk forwarding as well as stowtechnical support with our own supercargo-intendants. Our division BOWLINE specializes in yacht & boat transport worldwide and consultancy.

BEST & OSTERRIETH NV

31

Cassiersstraat 5, 2060 Antwerpen Tel: +32 3 221 29 00 - www.herfurth-group.com Contact: Ludo Ghijsels herfurthgroup@sdsbo.com The company was founded in 1924 as “Comptoir Maritime Osterrieth” and was renamed in 1996 to its current name. Best & Osterrieth stands for professionalism and excellent service to all customers. Agents for: • Borchard Lines: weekly container service to/from the Mediterranean Contact: Raoul Smits - borchard.sales.be@sdsbo.com • Pil Agency Belgium: weekly container service to/from the Far East + cross trade Contact: Sabrina Heirman - sales.pilship.be@sdsbo.com

BOECKMANS BELGIE NV

17

Van Meterenkaai 1, bus 4, 2000 Antwerpen Tel.: +32 3 202 02 02 - Fax: +32 3 202 03 93 - www.boeckmans.be Contact: Vincent Durot info@boeckmans.be Boeckmans België is an independent shipping agency representing major first-class ship owners such as Argo Coral Maritime (Israel, Black Sea, Angola), EAS MPV African Services (Guinea – Gabon range), Gearbulk (Pool) Ltd. (Middle East, North & South America), Great White Fleet (Europe) Ltd. (Colombia & Central America), Marguisa (Equatorial Guinea), MTL Feeder (Med), Normed (Turkey), Scaldic Med Line (West Med), Swire Shipping Ltd. (Pacific Islands), Sea Connect (Baltic), Transinsular (Portugal, Mauretania, Madeira, Cape Verde, Azores) and Ultrabulk (North Coast South America, Caribs and US Gulf). Boeckmans also functions as a transport consultant and offers intermodal transportation thanks to its professional team. Furthermore, we are active as a chartering broker, specialized in short sea chartering (Baltic/North Continent/Mediterranean/Black Sea). Thanks to our excellent partnerships with leading owners and our knowledge of the breakbulk and project markets, we can offer time charters, voyage charters and part charters.

30

Shiplink 2014


EXHIBITORS BURGER LINER AGENCIES NV 11 Rijnpoortvest 4, 2000 Antwerp , Belgium Tel: +32 3 221 42 37 - www.royalburgergroup.com Contact: Hugo De Vocht hdevocht@burgergroup.com Do you have valuable cargo to be transported and are you looking for a reliable partner to handle it with care? Do you need someone to understand your needs to ensure a safe transport? Through our network, our experience and our wide range of principals, we can make your life easier. You can rely on your cargo being safely handled and transported to any destination. We have expertise in all cargo types: containerized, conventional, breakbulk, ro/ro, project cargo and special equipment. For breakbulk cargo, we have a European Breakbulk Hub, offering you tailor-made solutions through a wide range of worldwide connections and relationships, extended know-how, attractive rates and strong contacts with the charter market. Beside, being part of Royal Burger Group, we can offer you a one-stop-shop solution. Royal Burger Group, global business made easy! Royal Burger Group is a privately owned company originally established in Rotterdam, the Netherlands, in 1772. Today we have 27 offices in 11 countries. Our strength lies in the dedication, skills and knowledge of our staff. In total we employ about 350 people. Our business is divided into three fields of expertise: liner agencies, logistic services and ferry agencies.

CENTRAL SHIPPING BELGIUM NV 19 Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen Tel: +32 3 540 03 33 - Fax: +32 3 540 03 39 - csbelgium@csbelgium.be Central Shipping Belgium NV is an independent shipping agency set up in 2002 by their mother company, Centralfin group in Italy. Our company is the dedicated liner agent for Dole Ocean Liner express & MG Shipping and NVOCC agent for Kestrel/ Tropical Shipping. Furthermore CSB is offering port & ship services for several owners, charterers & operators who are active in break bulk, project, container, tanker and short sea business. In order to diversify our activities CSB started new consolidation services (import & export) based on their own European network with hubs in Antwerp, Rotterdam and Hamburg.

CHINA SHIPPING AGENCY (BELGIUM) NV

4

North Trade Building, 8th floor, Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen Tel: +32 3 544 08 88 - www.chinashipping.be Contact: Philippe Deckers phil.de@chinashipping.be China Shipping Containerlines (CSCL) belongs to the China Shipping Group (CSG), one of the key state owned companies involved in worldwide container services, bulk shipping (tanker), passenger services, container feeder services in Asia via subsidiaries ‘Puhai Shipping‘ and ‘Universal Shipping‘, container terminals, air freight, freight forwarding, logistics, telecommunications, etc… CSCL is operating over 80 domestic and international services covering more than 100 countries around the world . CSCL is one of the world’s largest container carriers with an operating capacity of 640.000 TEUS. Tonnage includes vessels of 14.000 TEU, sailing between Far East and Antwerp/Zeebrugge. In 2015, CSCL will deploy 5 newbuildings of more than 19.000 TEUS. China Shipping Agency Belgium (CSAB) is acting as agent of CSCL since the first sailing in 1999. Customer service is our priority: follow up of shipments, equipment, space availability, on time issuing of B/L’s and invoices, in close cooperation with our valued customers. Welcome on board!

Shiplink 2014

31


EXHIBITORS CMA CGM BELGIUM NV

26

Stijfselrui 36, bus 2, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 202 39 80 - Fax: +32 3 202 3626 - www.cma-cgm.be Contact: Sonia Montes ant.smontes@cma-cgm.com CMA CGM GROUP – ONE VISION, ONE AMBITION, ONE STRATEGY Since its creation in Marseilles in 1978, the CMA CGM Group is built on four corporate values: courage, initiative, imagination and integrity. CMA CGM has grown through the creation of new maritime services, external growth programs and diversification into port terminal operations and multimodal transport. Now CMA CGM is the world’s third largest container shipping company – A world Leader in Container Shipping & intermodal Transport. The Group today offers a complete range of activities including shipping, handling facilities in port as well as logistics on land. CMA CGM group operates liner services in & out of Europe under different trade names ie. CMA CGM, DELMAS, ANL, Comanav, MacAndrews, CNC, US Lines. Its main objective is to offer customers all over the world a proactive, innovative service which reconciles quality and high performance with protection of the environment. CMA CGM has improved its CO2 performance by 40% in 2013 (projection: 50% by 2015). With its international presence through a worldwide network of agencies, especially in Asia and particularly in China, and its growing number of ports of call, CMA CGM Group is ideally positioned to take advantage of the recovery in global economy. Some Facts & Figures: 428 ships on 170 shipping routes 11,4 million TEU transported in 2013 400 ports of call in 150 countries 650 agencies and offices around the world, including 64 in China 18,000 employees worldwide

COSCO BELGIUM NV 35 Stijfselrui 44, box 19, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 222 15 12 - gnl@cosco.be - www.cosco.be - www.coscon.com COSCO Container Lines Co., Ltd. (COSCON) is one of the world’s leading providers of integrated container shipping service, represented in Belgium and Luxemburg by Cosco Belgium. COSCON’s global service network consists of more than 400 sales and service points. In mainland China, COSCON offers service coverage containing 300 sales and service points. Apart from China and Asia, COSCON’s operates maritime and logistics services between vital ports and inland points in Europe, North and South America, Africa and Australia.

32

Shiplink 2014


EXHIBITORS CSAV NORTH & CENTRAL EUROPE NV

10

Noorderplaats 9 - 2de verdieping, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 222 39 00 - www.csav.com Contact: Felix Loebbel / Branch Manager be_info@csav.com Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) is the largest Latin American shipping company and being founded in 1872, also one of the oldest shipping companies in the world. Today, CSAV operates on five continents, offering services for general and bulk cargo, fresh and frozen products as well as vehicles. The focus of CSAV lies in providing its customers with a reliable link between the Atlantic and Pacific coasts of South America and the rest of the world by being dedicated to deliver first class global transportation services, including tailor made door-to-door delivery through its extensive own network of affiliated agencies like CSAV North & central Europe. CSAV North & Central Europe represents all brands of the CSAV Group in Belgium, Germany, France, The Netherlands, Switzerland and Austria: CSAV Norasia Liner Services Companhia Libra de Navegação Compañía Sudamericana de Vapores CSAV - your reliable shipping partner

DE KEYSER THORNTON GROUP NV 15 De Keyser Thornton NV, Unamar and Trimar are part of the De Keyser Thornton Group. Brouwersvliet 25, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 205 31 00 - www.dkt.be Contact: Sven De Meester De Keyser Thornton nv, founded in 1853, represents: The Shipping Corporation of India (SCI), a full container service between Antwerp and the Indian Subcontinent. Empros Lines, the leading breakbulk carrier to the Mediterranean offers regular sailings for steel, projects and other breakbulk cargoes to a number of countries, such as Turkey, Egypt, Syria, Greece, Tunisia, Algeria and Israel. United Africa Feeder Lines, specialized carrier for FCL and breakbulk to destinations in the Indian Ocean and East Africa (Mayotte, Comores, Tanzania, Mozambique, Malawi, Seychelles and Madagascar) via their hub in Jebel Ali. Breadbox Shipping Lines, direct multi-purpose-carrier to Mauritania. Geest Line, FCL reefer service for all chilled and deep frozen cargo to the Western Caribbean. De Keyser Thornton is a leading husbandry agent, 24/7 at your service. Unamar represents: Universal Africa Lines: UAL is the leading carrier in the specialized segment of supply to the oil and gas exploration in West Africa. Also other cargoes, including containers are accepted. Regular sailings with modern geared vessels are offered to Angola, Congo Brazzaville, Gabon, Cameroon, Equatorial New Guinea, Nigeria, DRC and Ghana. Van Uden Maghreb Service (VUMS): fast and reliable FCL service to Casablanca. Kenya National Shipping Line (KNSL): FCL service to the ports of Mombasa and Dar Es salaam. Blue Carrier Line: specialist in FCL trade to Cuba. Trimar represents: United Ocean Lines, NVOCC with fully negotiable and P & I covered liner B/L. Thanks to its international network, your shipments are handled professionally and personally at both ends. Their buying power and excellent contacts with global and niche carriers gives you access to excellent rates to virtually the whole world. OSL, an NVOCC, is your container gateway to Iran via reliable connections in Mundra & Jebel Ali.

Shiplink 2014

33


EXHIBITORS EIMSKIP BELGIUM NV

20

Ankerrui 26 (Bus 15), 2000 Antwerpen Tel: +32 3 212 10 30 - www.eimskip.be Contact: Johan Verelst JVT@eimskip.be Eimskipafélag Íslands (The Icelandic Steamship Company) was founded on January 17th 1914, making it the oldest shipping company in Iceland. Eimskip has from the beginning emphasized on shipping transport to and from Iceland, today offering total transport solutions around the world. Eimskip has offices in 19 countries worldwide as well as agents in other strategic locations. Eimskip’s goal is to provide its customers with allround transport services built on our dependable and efficient transport system in the North-Atlantic and transport forwarding around the world – forming an unbreakable transport chain from the shipper to the receiver. Eimskip Belgium is also representing Iscont Lines Ltd in Antwerp and Rotterdam. Iscont Lines was established in 1983 as a dedicated container liner service between Hamburg, Bremen, Rotterdam, Felixstowe (UK), Antwerp, Limassol, Ashdod and Haifa.

EVERGREEN SHIPPING AGENCY (BELGIUM)

21

De Keyserlei 58-60, bus 61, 2018 Antwerpen Tel: +32 3 203 69 00 - Fax: +32 3 203 69 45 - www.evergreen-line.com Contact: egnanw@evergreen-shipping.be Evergreen Shipping Agency (Belgium) represents Evergreen Line in Belgium and Grand Ducky of Luxemburg. Evergreen Line is a Taiwanese Container carrier offering high quality container services at competitive rates, both import & export, fm/to the following origins/destinations: • East Coast of North America • Indian Sub Continent, Far East, Japan, Australia • Wide scope of Med ports • Dar Es Salaam & Mombassa • Lagos, Tin Can Island, Tema, Cotonou, Lome, Abidjean • Sint Petersburg and major Intra Europe Short Sea ports Our own Evergreen Line services are sustained by several slot carrier agreements offering by such a very large scope of trade lanes in order to meet the requirements of our customers. Evergreen Shipping Agency (Belgium) is at your entire disposal for any additional information you may wish to obtain. For further detailed information please also consult: www.evergreen-line.com

GRIMALDI BELGIUM NV

6

Brouwersvliet 37, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 545 94 30 - Fax: +32 3 541 42 75 - www.grimaldi.napoli.it Contact: Dirk Beeckmans grimaldi@grimaldi.be Anne Gaytant With a long experience dating back to 1947, the Grimaldi Group is specialised in the operation of roll-on/roll-off vessels, car carriers and ferries. The Group transports yearly over 2.86 million cars, 1.59 million rolling units and containers as well as over 2.68 million passengers with its modern fleet of over 120 ro/ro multipurpose vessels. The Grimaldi Group comprises eight main shipping companies, including Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea, Finnlines and Minoan Lines. In recent years, the Grimaldi Group has also evolved to become a multimodal transport operator offering “door to door” logistics services. For this purpose, it currently operates, 20 car and container terminals.

34

Shiplink 2014


EXHIBITORS HAMBURG SUD BELGIUM

3

Gramayestraat 4, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 205 63 33 - Fax: +32 3 232 73 58 - www.hamburgsud-line.com Contact: Paul Nieuwland paul.nieuwland@anr.hamburgsud.com Marc Vervoort marc.vervoort@anr.hamburgsud.com The Hamburg Süd group (1871) ranks among the major providers of ocean transportation and individual, one-source logistics solutions tailored to customer needs. Hamburg Süd employs 5159 staff members worldwide. It operates about 154 ships and maintains a global inventory of some 458.000 containers in a wide array of sizes and configurations and strategically positioned to meet the regional and seasonal needs of our customers. From Antwerp we offer weekly services to and from: South America (all coasts) - North America (all coasts) - Australia/New Zealand - India & Pakistan - Mediterranean. Hamburg Süd is part of the successful Oetker Group, one of the largest and best-known family businesses in Germany.

HAPAG-LLOYD ANTWERPEN

5

Branch office of Hapag-Lloyd AG, Kattendijkdok - westkaai 21, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 545 06 11 - www.hapag-lloyd.com Contact: Peter Mertens Hapag-Lloyd - The Company More than 150 modern ships, five million TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) transported in a year, around 7,000 motivated staff at more than 300 locations in 114 countries, networked through an IT system that is the industry leader: Hapag-Lloyd is a leading global liner shipping company and a powerful partner for you. We offer almost 100 liner services between all continents, a fleet with a total capacity of around 730,000 TEU as well as a container stock of approx. 1.1 million TEU. In addition Hapag-Lloyd is well appreciated for their high service quality standards when it comes to handling reefer, DG and special cargo shipments. The Port of Antwerp and Hapag-Lloyd have a strong partnership already going back a number of years. Today we have around 400 Hapag-Lloyd vessel calls per year at our port and the Hapag-Lloyd office in the historical port area ‘‘t Eilandje’ employees over 100 people.

HERFURTH & CO NV/HERFURTH MARITIME NV

32

Cassiersstraat 19, 2060 Antwerpen Tel: +32 3 221 20 00 - Fax: +32 3 221 51 49 - www.herfurthgroup.com contacts: GMB/AAL: Benny Van Lombergen/Jan Van Lommel EUCON: Serge Amorgaste SARJAK/RED STAR: Ludo Ghijsels (ad interim) Independent, family owned shipping agency representing following operators: • GMB Maritime Liner Services: conventional and breakbulk round service between ports in Northern Europe and the Middle East, westcoast India and Far East • EUCON Shipping & Transport: container service between Antwerp and Ireland • SARJAK Container Lines: specialist in oversized cargo on Flat Racks and Open Tops between Europe and Middle East/ Far East/India • RED STAR LINE: container service between Europe and Australia/New Zealand; Antwerp and Kokkola (Finland) • AUSTRAL ASIA Line: conventional and heavylift shipments on inducement to Far East & Australia/New Zealand

Shiplink 2014

35


EXHIBITORS HYUNDAI MERCHANT MARINE (BELGIUM) NV

27

“London Tower”, Noorderplaats, 9 bus 1, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 206 03 00 - Fax: +32 3 227 30 87 - www.hmm21.com Contact: Michèle Baeyens awmba@hmm21.com As member of the Hyundai Group, Hyundai Merchant Marine is a fully integrated logistics company. Our global service network with more than 40 sea routes and over 100 ports of call enables HMM to collaborate more strategically with the world’s major shipping companies. HMM is currently one of the top five Trans-Pacific Carriers and one of the Top 10 carriers in the Global shipping industry with a varied sized fleet for Transpacific, Asia-Europe, Trans-Atlantic and Inter-Asia trade. Our legacy of customer service excellence proudly continues; such as expansion of inland live reefer service, improved regional Customer Service Center service, and upgraded electronic service on the Web sailing schedules, online booking, cargo tracking & tracing, and internet BL, service etc. Future plans include the upsizing of our vessels, capacity increase in special container service (Jumbo and Reefer service), extension of service scope to new markets, and linking the finest internet shipping portal in the world, providing complete and fully integrated customer services on the web. Since March 2012, HMM became a member of the G6 Alliance and covers a total of 29 services. Since beginning of 2014 we further expanded our cooperation to the Asia-North America West Coast and Trans-Atlantic trade lanes and added therefore 5 extra strings. Our slogan: “We carry the future”

“K” LINE (BELGIUM) NV 33 Geulincxstraat 20, 2060 Antwerpen Tel: +32 3 221 21 40 - www.kline.be “K” Line (Belgium) N.V. is the local representative for the Japanese shipping company “K” Line. “K” Line is much more than containers or car carrier business only, but for the Belgian agency these are the two main activities. The container division offers various services between North Europe/Mediterranean and the Far East, 10 weekly services in total. We also offer a weekly service to and from the US East coast. “K” Line is also very active in the RoRo business (car, towable, static cargo, Mafi trailers). In our area we have weekly services from and to Mexico, USA and the Baltic region. Far East destinations also offered.

MACS BENELUX BV 25 Ankerrui 11 -13, 2000 Antwerp Tel: +32 3 201 56 00 - Fax: +32 3 201 56 30 - antwerp@macship.com - www.macship.com MACS Benelux is a 100% daughter company of MACS – Maritime Carrier Shipping GmbH & C, owned by the Hamburgbased Felix Scheder-Bieschin family. MACS are running a regular liner service between NWC/U.K. and southern Africa, with six modern geared multipurpose tweendeckers, on a 13-day frequency schedule. Four of them have been built/ delivered during 2013. Ports of call on the NWContinent are Rotterdam (inbound). Hamburg, Antwerp (linked with a dedicated fdr service from Immingham) and Leixoes/Lisbon. Southern African ports are Walvisbay, Capetown, Port Elisabeth, Durban, Richardsbay and Maputo. Beyond all types of containers, MACS also carries dry and liquid bulk, breakbulk/conventional and ro/ro cargoes (high and heavy only), including projects and heavy-lifts, in both directions.

36

Shiplink 2014


EXHIBITORS MAERSK LINE BELGIUM 34 Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 205 15 15 - www.maerskline.com Managing Director: Lode Dheedene lode.dheedene@maersk.com Each day you make promises to your customers and we at Maersk Line help enable your commitments. We feel very proud of our efforts helping these promises across the world throughout the year. Through our corporate values of uprightness, constant care, and humbleness, we offer you a commitment – a promise to deliver excellence, so that you keep your promises to your customers. What you expect from us is reliability in our people and our programs, as well as efficiency in the day to day handling of your business – this is at the forefront of what we strive to deliver. We offer you a fast, flexible and reliable service. We have a specialized team that provides you with expert advice on transporting all oversized cargo, refrigerated goods in reefer containers with latest technology, and this in the safest, most economical way, benefiting both you and the environment. For your shipments visit maerskline.com and explore how we can help you realize your opportunities.

MOL (Europe) BV

24

Region West - PO Box 2521 NL - 3170BA Poortugaal Tel: +31 10 2013280 - www.molpower.com Contact: Grant Maclachlan grant.maclachlan@mol-liner.com MOL Europe is the European liner division of Mitsui O.S.K. Lines, a shipping line of Japanese origin established in 1884. Mitsui O.S.K. Lines is the largest global maritime transport organization in the world. MOL Europe concentrates on the transportation of containers to and from Europe, Asia, Americas and Africa. The European headquarters of the liner division is based in Poortugaal (Rotterdam). 4 regions in Europe: UK & Ireland, Central Europe, South Europe, West Europe and 3 in Africa are serviced from here. Region West (Europe) is also based in Poortugaal and services the Benelux and Switzerland.

MSC BELGIUM NV 16 Noorderlaan 127A, 2030 Antwerpen Tel: +32 3 543 22 00 - Fax: +32 3 543 25 50 - www.mscbelgium.com CEO: Marc Beerlandt MSC BELGIUM NV is a maritime shipping agency founded and established in Antwerp, Belgium in 1999, as direct agents of the Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) of Geneva, Switzerland, a privately owned shipping line. With a streamlined management structure, MSC has become a leading customer focused and cost effective global transportation solution for many shippers. MSC BELGIUM NV facilitates the transportation of containerized cargo to and from all 5 Continents with weekly scheduled sailings and arrivals to and from the Port of Antwerp. Moreover, except the traditional shipping agency services, MSC Belgium offers today, via its intermodal partner, modern and innovative door-to-door tri-modal services (truck, rail, barge). All vessels are handled at MSC’s dedicated state of the art Home Terminal . Your Antwerp Global Carrier MSC BELGIUM NV

Shiplink 2014

37


EXHIBITORS NEPTUMAR NV

1

Kipdorp 57 – 2000 Antwerpen Tel. +32 3 369 08 20 - Fax: +32 3 369 08 21 - www.neptumar.be Contact: Bernard Scheyvaerts Bernard_scheyvaerts@neptumar.be Neptumar nv, established in 1998, is agent for SLOMAN NEPTUN Shipping & Transport GmbH, offering, in regular liner service, 4 multipurpose geared vessels, with lifting capacity upto 300 Mton. Monthly, 4 sailings are offered to Algeria, Libya, Tunisia, Portugal and Spain. Neptumar is also representing BOCS, Bremen Overseas Chartering and Shipping GmbH, offering breakbulk, project and bulk possibilities to the westcoast of Afrika. 4 vessels assure the regularity of this service. Atlantic Ro-Ro Carriers, Inc. is offering breakbulk/roro/project/bulk and container possibilities to Baltimore, Houston, New Orleans, Tampa and St.Petersburg. ARRC is offering 1 upto 2 direct sailings per month.

NEWMAN SHIPPING & AGENCY CY NV

35

Stijfselrui 44 bus 17, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 222 15 11 - Fax: +32 3 222 16 10 - www.newman.be Contact: Erik Valkenborghs valk@newman.be Newman Shipping & Agency was established in 1912 as Furness Shipping & Agency Cy. Serving numerous principals in the tramping and the liner trade, the company essentially earned its reputation amongst various state-owned shipping lines, such as COSCO (China). Today the initial activities have been extended with NVOCC agencies and charter brokering in the bulk trade. Backoffice, waterclerck and other services are provided to third companies entirely in conformity with their individual requirements. Really Newman Shipping & Agency is a team player one can trust. Main principals represented by Newman: • Atlantic Pacific Lines: FCL from USA • Coscol: Conventional, Breakbulk and Heavy Lift service to and from Far East, Med, Arab Gulf, South East Asia, Japan and the Chinese Mainports (sales1@newman.be) • Delta Container Services: FCL to and from Malta (sales4@newman.be) • Greycarrier: Multicargo carrier to special destinations in North & South East Asia, Oceania, South Pacific, USA and Canada (Fcl, special equipment, breakbulk, ro/ro, project cargo) (Far east: sales5@newman.be Usa/Canada: sales6@newman.be) • Rorocarrier: Ro/Ro, Breakbulk, project cargo to US/Canada West Coast (sales6@newman.be) • Ocean Express: FCL to Central & South America and the Caribbean (sales2@newman.be) • OVCL: FCL to and from Myanmar, Vietnam (sales7@newman.be)

NILEDUTCH AFRICA LINE (ANTWERP BRANCH) BV 28 Godefriduskaai 26, 2000 Antwerp Tel: +32 3 206 22 99 - sales.anr@niledutch.com NileDutch is a top-25 container shipping line which connects West Africa with the rest of the world. We work closely with our customers and help them as they discover the opportunities of the African continent. Building strong relationships and going the extra mile is in our DNA. Our focus on operational excellence ensures a reliable service. The worldwide network of NileDutch offices responds quickly to all your enquiries. We offer an efficient container service as well as project cargo shipping solutions - all driven by the needs of our customers. How can we help with your shipping requirements?

38

Shiplink 2014


EXHIBITORS NYK Line (Benelux) BV – Antwerp Branch

30

Haven 1089, Keetberglaan 2A, 9120 Melsele Tel: +32 3 3 202 61 00 - Fax: +32 3 225 09 99 - www.nykline.com Contact: Luc Lenchant Luc.lenchant@ne.nykline.com

NYK Group Europe Ltd – Benelux Branch, RoRo Division

30

Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem Tel: +32 3 3 451 09 10 - Fax: +32 3 457 06 50 - www.nykline.com Contact: Ivo Maglizza Ivo.maglizza@ne.nykline.com Nippon Yusen Kabushiki Kaisha is one of the world’s leading transportation companies. The NYK Group operates approximately 840 major ocean vessels as well as fleets of planes, trains and trucks. The company’s shipping fleet includes around 100 Containerships, 415 Bulk Carriers, 49 Wood Chip Carriers, 125 Car Carriers, 77 Tankers, 29 LNG Carriers, 52 Multipurpose Carriers, 3 Cruise ships. Acting as agents for NYK Line Tokyo, NYK Line (Benelux) BV provides frequent and reliable services on the major East-West routes from/to Europe. As a globally dedicated transportation provider, we do not offer just port to port services, but can also offer the right solution for any inland transportation thanks to our fully integrated inland network possibilities though our trimodal platform in Duisburg, as well as via various other strategically located inland hubs. In addition our extensive e-commerce possibilities are both time saving as well as creating greater visibility in your supply chain. Our RoRo division boosts a second to none port-to-port service towards its customers by offering connections from/ to Japan, Asia, Middle East, North and South America. Next to manufacturer’s new cargoes, we are specialized in all type of vehicles, High and Heavy rolling equipment and project cargo. Enjoy the advantages of a true global leader!

OOCL BENELUX NV 12 Italiëlei 124 bus 74, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 234 88 11 - www.oocl.com/belgium/eng/ OOCL is one of the world’s largest integrated international container transportation, logistics and terminal companies and headquartered in Hong Kong. Our network encompasses Asia, Europe, North America and Australasia. OOCL is well respected in the industry with providing customer-focused solutions, a quality-through-excellence approach and continual innovation. OOCL is one of the leading international carriers serving China, providing a full range of logistics and transportation services. It is also an industry leader in the use of information technology and e-commerce to manage the entire cargo process.

Shiplink 2014

39


EXHIBITORS OVERSEAS MARITIME TRANSPORT NV (O.M.T.) 18 Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 203 57 00 - Fax: +32 3 203 57 28 - www.omt.be Contact: Greg Brosius Overseas Maritime Transport (OMT) vertegenwoordigt verschillende grote marktleiders op zowel conventioneel als container gebied. Hierdoor hebben wij gedurende de voorbije jaren de nodige “know-how” in huis gehaald. Op deze manier raakt iedere lading, hoe groot of hoe zwaar zij ook moge zijn, door de door ons vertegenwoordigde reders veilig en wel op bestemming. Deze “know-how” en de persoonlijke benadering van zowel de rederijen, klanten en sub-leveranciers staan borg voor een zorgvuldige afwikkeling van elk dossier. Dit zowel commercieel als operationeel! Bovendien hebben wij sinds jaren een eigen logistieke cel ter opvolging van dossiers van “Deur tot Deur”.

SAFMARINE BELGIUM

29

Schalienstraat 3, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 244 29 99 - www.safmarine.com Managing Director: Philip Schelfhout philip.schelfhout@safmarine.com We, at Safmarine, are specialized in container transport to/from Africa, the Middle East, the Indian Subcontinent and South America, while operating in other trades as well. When doing business with us, you can benefit from our wide variety of services and extensive knowledge of our specialists in the field of dangerous and refrigerated cargo, commodities and many more. In addition, we offer you a comprehensive suite of business tools on the web. Thanks to our advanced e-business solutions, you also have access to accurate, online information and the opportunity to do business at your convenience. Building on our long traditions, we have established ourselves as a major force in Belgium’s shipping industry, operating a highly professional and personalised service in today’s increasingly competitive marketplace. For further information on our business, simply go to www.safmarine.com.

SEAGO LINE BELGIUM Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 205 39 00 Contact: Ivo Willoque

8

ivo.willoque@seagoline.com

Seago Line is a young and dynamic shipping line, specialised in container transportation in the ‘greater Intra European trade’ (going from North Europe to the Mediterranean, North Africa & Black sea). Seago Line has been active for 3 years and day after day we expand our expertise even more. As a part of the Maersk Group and being a specialist, we are able to combine the scale advantages in view of the network, equipment etc. with the extra ‘touch’. We strive to offer you a fast, reliable and good service by investing in our products, technology and in our people. Represented in 44 countries with a dedicated staff, we are ready to move your cargo! Interest? Don’t hesitate to contact us or visit our website Seagoline.com.

40

Shiplink 2014


EXHIBITORS UASAC (BENELUX) BV – BELGIUM BRANCH

13

Italiëlei 1, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 221 81 00 - Fax: +32 3 221 81 02 - www.uasc.net Contact: Paul Daelemans paul.daelemans@uasc.net Our vision of “Linking the Middle East to the World” began in 1976, when UASC was formed jointly between the Kingdom of Bahrain, the Republic of Iraq, the State of Kuwait, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Originally established in Kuwait with its Corporate Headquarters now in Dubai, UASC serves Asia from Singapore, Northern Europe from Hamburg, the Middle East and Indian Subcontinent from Dubai, the Mediterranean and North Africa from Istanbul, and the Americas from Cranford, New Jersey, USA. After more than 37 years of reliable service, UASC has earned its name as a market leader by being one of the most prominent carriers both in terms of liner cargo as well as port coverage. UASC is pleased to introduce its new Asia – Europe Network with three new services (AEC1, AEC3, AEC4), and two enhanced services (AEC8, AEC9). These services will broaden UASC’s market coverage providing direct services to additional Asian and North European ports whereby UASC will provide more efficient and high quality services to its existing and new customers.

YANG MING (BELGIUM) NV

9

Molenbergstraat 10 bus 23, 2000 Antwerpen Contact: Danny Du Jardin ddujardin@be.yangming.com Yang Ming Marine Transport Corporation (Yang Ming) was established in Taiwan in 1972. Our management philosophy is: “Teamwork, Innovation, Honesty and Pragmatism”. As a member of the Green Alliance, Yang Ming is currently covering 76 nations, offering services from over 100 service points world wide. Yang Ming is offering various weekly ‘direct Antwerp’ services from and to China/Far East, the Mediterranean, Middle East, Australia and US East Coast. Yang Ming is known as player in project bizz, offering competitive rates, sufficient equipment availability & flexible operational acceptance for open top, flatrack and reefer shipments.

ZIM BELGIUM NV

14

Ankerrui 9, 2000 Antwerpen Tel: +32 3 304 17 00 - www.zim.com ZIM Integrated Shipping Ltd was established in 1945, and has developed into one of the largest, leading carriers in the global container shipping industry. At ZIM, we are committed to providing our clients around the world reliable, flexible shipping solutions. As a ZIM customer, you will enjoy the benefits of working with a carrier that is large enough to provide shipping services in every corner of the world, yet small enough to give you the personal attention you deserve. ZIM is owned by the holding company Israel Corporation, a market leader committed to helping ZIM fulfill its mission. As we face the future, ZIM is ideally positioned to successfully navigate the global shipping market while remaining dedicated to the delivery of the highest level of customer service.

Shiplink 2014

41


ASF MEMBER LIST Acsa nv

BASF Antwerpen nv - dept. Shipping

Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem Tel 03/545.35.11 Fax 03/545.36.05 mail@acsa.be www.acsa.be BE 0431.426.603

Scheldelaan 600 - Haven 725, 2040 Antwerpen Tel 03/561.22.83 Fax 03/561.33.55 monique.daemen@basf.com www.basf.be BE 0404.754.472

Ahlers Belgium nv

Belgo-Iberian Maritime nv

Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen Tel 03/543.72.11 Fax 03/542.00.23 info@ahlers.com www.ahlers.com BE 0437.084.869

Schouwkensstraat 9, 2030 Antwerpen Tel 03/545.91.61 Fax 03/545.91.71 info@belgo.be www.belgo.be BE 0404.513.556

Antwerp Port Services bvba

Best & Osterrieth nv

Indiëstraat 2, 2000 Antwerpen Tel 03/233.74.39 Fax 03/231.51.64 operations@antwerpportservices.be www.antwerpportservices.com BE 0446.220.685

Cassiersstraat 5, 2060 Antwerpen Tel 03/221.29.00 herfurthgroup@sdsbo.com www.herfurth-group.com BE 0400.088.970

APL (Belgium) a branch of APL CO. PTE LTD, Singapore

Boeckmans België nv

Koningin Astridplein 41, 2018 Antwerpen Tel 03/544.13.56 Fax 03/544.18.61 jan_van_strydonck@apl.com www.apl.com BE 0462.479.073

Van Meterenkaai 1, bus 4, 2000 Antwerpen Tel 03/202.02.02 Fax 03/202.03.93 info@boeckmans.be www.boeckmans.com BE 0466.173.585

ArcelorMittal Logistics Belgium nv

Broekman Logistics nv

Atlantic House- Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen Tel 03/303.06.00 logistics@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/logistics BE 0404.545.824

Noorderlaan 133, North Trade Building, 2030 Antwerpen Tel 03/544.33.22 Fax 03/227.16.64 info.be@broekman-group.com www.broekman-group.com BE0423.002.152

Atlantic Container Line AB

Burger Liner Agencies nv

Brouwersvliet 37, 2000 Antwerpen Tel 03/221.20.62 dtielemans@aclcargo www.aclcargo.com BE 0822.075.196

Rijnpoortvest 4, 2000 Antwerpen Tel 03/221.42.00 Fax 03/226.69.11 liner.belgium@burgergroup.com www.royalburgergroup.com BE 0876.854.363

42

Shiplink 2014


ASF MEMBER LIST C.G.A. Shipping and Port Services nv

Coli Shipping & Transport nv

Noorderlaan 157, 2030 Antwerpen Tel 03/233.34.76 Fax 03/233.96.86 info@cgashipping.be www.iss-shipping.com BE 0404.526.820

Keizerstraat 20/22, 2000 Antwerpen Tel 03/213.07.95 Fax 03/233.43.26 info@coli.be www.coli-shipping.com BE 0424.885.833

Central Shipping Belgium nv

Cornelder Belgium nv

Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen Tel 03/540.03.33 Fax 03/540.03.39 csbelgium@csbelgium.be www.csbelgium.be BE 0477.819.228

Stijfselrui 44, 2000 Antwerpen Tel 03/202.48.00 Fax 03/202.48.13 cornelder.belgium@burgergroup.com www.royalburgergroup.com BE 0416.214.033

China Shipping Agency (Belgium) nv

Cosco Belgium nv

Noorderlaan 133, 8e verd., 2030 Antwerpen Tel 03/544.08.88 Fax 03/544.08.81 info@chinashipping.be www.chinashipping.be BE 0465.196.360

Stijfselrui 44, bus 19, 2000 Antwerpen Tel 03/222.17.11 Fax 03/222.17.50 gnl@cosco.be www.cosco.be BE 0420.304.166

CMA CGM Belgium nv

CSAV North & Central Europe nv

Stijfselrui 36, 2000 Antwerpen Tel 03/202.39.11 Fax 03/202.36.99 ant.genmbox@cma-cgm.com www.cma-cgm.com BE 0427.388.730

Noorderplaats 9 - 2e verd., 2000 Antwerpen Tel 03/222.39.00 Fax 03/222.39.05 be_info@csav.com www.csav.com BE 0883.433.537

Een veilige weg naar AEO certificering ! Sinds de start van Alfapass eind 2004, hebben intussen reeds meer dan 40.000 gebruikers (waarvan > 15.000 chauffeurs) hun weg gevonden naar de centrale toegangskaart voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

De voordelen ? meer informatie : www.alfapass.be piet.hadermann@alfapass.be +32(0)486 35 48 91

• Open interface met diverse toegangscontrolesystemen (volgens uw vrije keuze van leverancier) • Eigen beheer van uw toegangscontrole, zodat u zelf ten allen tijde beslist welke kaart wel of niet toegelaten wordt • Gebruik van RFID-technologie voor aansturing van logistieke processen

Bespaar uzelf veel tijd en moeite...sluit aan bij een bewezen concept !

Shiplink 2014

43


ASF MEMBER LIST Danser Belgium

Ecuadorian Line nv

Haminastraat 15, 2030 Antwerpen Tel 03/540.05.40 antwerp@danserbelgium.be www.danserbelgium.be BE 0524.970.433

Zeevaartstraat 3, 2000 Antwerpen Tel 03/234.17.07 Fax 03/232.54.96 eclanr@bonita.com www.ecuadorianline.com BE 0416.074.570

De Keyser Thornton nv

Eimskip Belgium nv

Brouwersvliet 25, 2000 Antwerpen Tel 03/205.31.00 Fax 03/401.74.08 info@dkt.be www.dkt.com BE 0404.520.979

Ankerrui 26, 2000 Antwerpen Tel 03/212.10.30 Fax 03/201.94.29 info@eimskip.be www.eimskip.be BE 0474.754.127

VAN DE PUT & Co Effectenbank Banque de Titres

“De bank die al bijna 200 jaar uw belangen behartigd”

Van Putlei 74/76 - 2018 Antwerpen Tel : 03/230.98.19 www.vandeput.be

44

Shiplink 2014

X Geschikt voor rondvaarten met groepen tot 18 personen. X Ideaal kader om met uw gezelschap vanop het water op een exclusieve manier de haven te ontdekken. X Andere vaargebieden / bestemmingen zijn uiteraard ook mogelijk.

Verdere inlichtingen: cvba BRABO Tel. 03/205.94.39 - info@brabo.com


ASF MEMBER LIST Evergreen Shipping Agency (Belgium)

Grimaldi Belgium nv

De Keyserlei 58-60, bus 61, 2018 Antwerpen Tel 03/203.69.00 Fax 03/203.69.45 egnanw@evergreen-shipping.be www.evergreen-line.com BE 0473.358.713

Brouwersvliet 37, 2000 Antwerpen Tel 03/545.94.30 Fax 03/541.42.75 grimaldi@grimaldi.be www.grimaldi.co.uk BE 0404.554.633

Fednav (Belgium) nv

Hamburg S端d Belgium

Sneeuwbeslaan 14, 2610 Wilrijk Tel 03/821.13.00 Fax 03/830.51.31 fednav.antwerp@fednav.com www.fednav.com BE 0404.525.434

Gramayestraat 4, bus 5, 2000 Antwerpen Tel 03/205.63.33 Fax 03/232.73.58 paul.nieuwland@hamburgsud.com www.hamburgsud-line.com BE 0456.827.339

Finnlines Belgium nv

Hanjin Shipping Europe GMBH & CO.KG

Blikken - Haven 1333, 9130 Verrebroek Tel 03/570.95.30 Fax 03/570.95.50 info.be@finnlines.com www.finnlines.com BE 0462.166.990

De Keyserlei 5 - bus 48, 2018 Antwerpen Tel 03/201.02.00 Fax 03/201.02.90 f.rotthier@be.hanjin.com www.hanjin.com DE 815.324.105

GAC Belgium nv

Hapag-Lloyd AG c/o Hapag Lloyd Antwerpen

Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem Tel 03/545.37.92 agency.antwerp@gac.com BE 0556.740.210

Kattendijkdok - Westkaai 21, 2000 Antwerpen Tel 03/545.06.11 Fax 03/541.28.50 mailanr@hlag.com www.hapag-lloyd.com DE 813.960.018

Shiplink 2014

45


ASF MEMBER LIST Herfurth & Co nv

International Shipping Agencies nv

Cassiersstraat 19, 2060 Antwerpen Tel 03/221.20.00 herfurthgroup@sdsbo.com www.herfurth-group.com BE 0428.763.259

Van Meterenkaai 1 - bus 9, 2000 Antwerpen Tel 03/202.03.66 Fax 03/202.03.24 isa@isagencies.com www.isagencies.com BE 0434.906.923

Hyundai Merchant Marine (Belgium) nv

John P. Best & Co nv

London Tower, Noorderplaats 9 - bus 1, 2000 Antwerpen Tel 03/206.03.00 Fax 03/227.30.87 awdba@hmm21.com www.hmm21.com BE 0473.580.625

Cassiersstraat 5, 2060 Antwerpen Tel 03/221.27.00 herfurthgroup@sdsbo.com www.herfurth-group.com BE 0404.514.348

ICL Europe nv Kipdorp 57, 2000 Antwerpen Tel 03/232.19.79 Fax 03/226.41.16 bob.masquille@icl-ltd.com www.icline.com BE 0436.862.759

Ilomar Agencies nv Duboisstraat 39 - bus 3, 2060 Antwerpen Tel 03/234.63.63 Fax 03/234.63.69 ilomar@ilomar.be BE 0444.190.813

Inchcape Shipping Services nv Noorderlaan 157, 2030 Antwerpen Tel 03/204.08.11 Fax 03/204.08.98 iss.antwerp@iss-shipping.com www.iss-shipping.com BE 0422.982.851

International Car Operators (ICO) nv Kiwiweg 80, 8380 Zeebrugge Tel 050/54.24.11 Fax 050/54.60.98 info@icoterminals.com www.icoterminals.com BE 0479.469.515

Kennisoverdracht van en voor havengebonden en logistieke experts, met sterke focus op praktijk Scheepvaart

Expeditie

Logistiek

Douane

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk

46

Shiplink 2014


ASF MEMBER LIST Kennedy Hunter nv

LBH Belgium nv

Generaal Lemansstraat 82-92, 2600 Berchem Tel 03/545.39.39 Fax 03/545.39.20 info@kennedy.be www.kennedy.be BE 0447.920.363

Ankerrui 26-30, 2000 Antwerpen Tel 03/205.06.40 Fax 03/205.06.44 tankers@lbhbelgium.com www.lbh-group.com BE 0479.184.453

“K” Line (Belgium) nv

Lehnkering Logistics nv

Geulincxstraat 20, 2060 Antwerpen Tel 03/221.21.40 Fax 03/232.84.86 keuanrmgt@be.kline.com www.kline.be BE 0862.669.993

Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen Tel 03/546.76.76 Fax 03/542.31.88 general@lehnkering.be www.lehnkering.com BE 0413.308.585

Kisa nv

Macs Benelux bv

Noorderlaan 79, Ceka Center - bus 18, 2030 Antwerpen Tel 03/612.21.00 Fax 03/612.21.01 ops@kisa-agencies.com www.kisa-agencies.com BE 0810.334.931

Ankerrui 13, 3e verd., 2000 Antwerpen Tel 03/201.56.00 Fax 03/201.56.30 antwerp@macship.com www.macship.com BE 0863.632.867

Lalemant Antwerpen nv p/a Afrikalaan 287, 9000 Gent Tel 09/218.75.78 Fax 09/251.67.83 info@lalemant-antwerp.com www.lalemant.com BE 0404.532.164

Maersk Line Belgium (registrated commercial name of SCL) Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen Tel 03/205.15.15 Fax 03/205.15.84 beladm@maersk.com www.maerskline.com BE 0421.619.408

Streamlines Logistics • Stroomlijnt de logistiek met geïntegreerde oplossingen ontworpen voor industriële verzenders, logistieke dienstverleners en douane-agenten • Levert geïntegreerde oplossingen die uw zakelijke processen stroomlijnen, uw management ondersteunen en een platform bieden voor de toekomst DOUANE EN ACCIJNZEN

De Customs Streamliner® is de one-stop oplossing voor douanetechnische en fiscale optimalisatie van douane-agentschappen en departementen in de Benelux: GC, Fiscale Vertegenwoordiging, douane entrepots, economische regimes, PLDA, NCTS, EMCS, Sagitta en GPA in één high-tech communicatie omgeving. STREAM SOFTWARE

LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS

Expediteurs en groupage bedrijven, scheepsagenten en logistieke dienstverleners hebben specifieke behoeften in automatisering. Stream Software is gespecialiseerd in deze zaken en biedt bedrijfsomvattende en flexibele oplossingen

INDUSTRIELE VERZENDERS

Industriële bedrijven hebben core ERP, maar wat met de logistiek? Stream Software brengt een oplossing om de logistieke departementen van de industriële bedrijven volledig te stroomlijnen en te integreren met ERP-systemen zoals SAP.

POTVLIETLAAN 4 | B-2600 BERCHEM | T +32 3 825 77 74 | F +32 3 830 19 28 | INFO@STREAMSOFTWARE.BE | WWW.STREAMSOFTWARE.BE

Shiplink 2014

47


ASF MEMBER LIST MOL (Europe) bv

OOCL Benelux nv

Region West - PO Box 2521, NL - 3170BA Poortugaal Tel +31 10 2013280 grant.maclachlan@mol-liner.com www.MOLpower.com BE 0880.251.937

Italiëlei 124, 2000 Antwerpen Tel 03/234.88.11 cathy.de.raeymaecker@oocl.com www.oocl.com BE 0441.553.601

MSC Belgium nv

O.P.D.R. Belgium

Noorderlaan 127 A, 2030 Antwerpen Tel 03/543.22.00 Fax 03/543.25.50 info@mscbelgium.com www.mscbelgium.com BE 0464.255.361

Hessenstraatje 25, Loft 1.1, 2000 Antwerpen Tel 03/304.99.30 Fax 03/304.99.39 info@opdr.be www.opdr.com BE 0536.400.892

Neptumar nv

Oudkerk Belgium bvba

Kipdorp 57, 2000 Antwerpen Tel 03/369.08.20 Fax 03/369.08.21 neptumar@neptumar.be www.neptumar.be BE 0427.202.945

Abtsdreef 10 - Unit 250, 2940 Stabroek Tel 03/641.63.67 Fax 03/641.63.68 belgium@oudkerk.com BE 0845.911.858

Newman Shipping & Agency C° nv Stijfselrui 44 - bus 17, 2000 Antwerpen Tel 03/222.15.11 Fax 03/222.16.02 newman@newman.be www.newman.be BE 0458.125.951

NileDutch Africa Line (Antwerp Branch) bv Godefriduskaai 26, 2000 Antwerpen Tel 03/206.22.99 Fax 03/206.22.90 mmaes@be.niledutch.com www.niledutch.com BE 0828.546.185

NYK Line (Benelux) bv - Antwerp Branch Haven 1089, Keetberglaan 2 A, 9120 Melsele Tel 03/202.61.00 Fax 03/225.09.99 monique.verhaere@ne.nykline.com www.nykline.com BE 0452.051.672

48

Shiplink 2014


ASF MEMBER LIST Overseas Maritime Transport nv

Rickmers-Linie Belgium nv

Brouwersvliet 33, bus 3, 2000 Antwerpen Tel 03/203.57.00 Fax 03/203.57.28 info@omt.be www.omt.be BE 0448.657.959

Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Tel 03/544.94.01 Fax 03/544.94.02 antwerp@rickmers.net www.rickmers-linie.com BE 0448.142.671

P2FShipping nv

S5 Agency World nv

Van Meterenkaai 1, 2000 Antwerpen Tel 03/224.17.10 Fax 03/202.03.94 info@p2f.be www.p2f.be BE 0871.159.374

Stijfselrui 44, 2000 Antwerpen Tel 03/202.62.63 Fax 03/202.63.63 antwerp@s-5.org www.royalburgergroup.com BE 0429.531.935

Promar Agencies Belgium nv

Safmarine Belgium (registrated commercial name of SCL)

Vosseschijnstraat 51, kaai 168, 2030 Antwerpen Tel 03/232.16.95 Fax 03/232.11.38 antwerp@promar-agencies.be www.promar-agencies.be BE 0428.123.554

Rhenus Logistics nv Noordersingel 21, 2140 Antwerpen Tel 03/224.56.00 Fax 03/224.56.95 info@be.rhenus.com www.rhenus.com BE 0404.538.696

Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen Tel 03/244.29.99 Fax 03/205.15.84 debby.vanhelsland@safmarine.com www.safmarine.com BE 0421.619.408

Seago Line Belgium (registrated commercial name of SCL) Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen Tel 03/205.39.00 Fax 03/205.15.84 ivo.willoque@seagoline.com www.seagoline.com BE 0421.619.408

Shiplink 2014

49


ASF MEMBER LIST Sea-Invest Shipping Agency (SISA) nv

Trimar nv

Rostockweg 1, 2030 Antwerpen Tel 03/543.66.05 Fax 02/244.09.30 sisa-a@sea-invest.be www.sea-invest.be BE 0881.076.140

Brouwersvliet 25, 2000 Antwerpen Tel 03/303.48.70 Fax 03/401.74.03 info@dkt.be www.dkt.be BE 0441.754.232

Spliethoff Belgium bvba

Tschudi Logistics bv

Land Van Waaslaan - Haven 1211, 9130 Kallo-Beveren Tel 03/570.68.55 Fax 03/570.68.56 antwerp@spliethoff.com www.spliethoff.com BE 0543.941.851

Keizerstraat 20, 2000 Antwerpen Tel 03/201.46.41 Fax 03/201.46.49 Vv@tschudilogistics.com www.tschudilogistics.com NL 81 74 10 259 B01

Steder Group Belgium bvba

UASAC (Benelux) bv - Belgium Branch

Abtsdreef 10 - Business Center Unit 250, 2940 Stabroek Tel 03/641.63.63 Fax 03/641.63.69 agency.belgium@stedergroup.be www.stedergroup.com BE 0898.007.093

Italiëlei 1, 2000 Antwerpen Tel 03/221.81.00 Fax 03/221.81.02 antwerp.uasc@uasc.net www.uasc.net BE 0842 262 480

Transfennica Belgium bvba

Unamar nv

Land Van Waaslaan - Haven 1211, 9130 Kallo-Beveren Tel 03/570.92.90 Fax 03/570.92.99 info.belgium@transfennica.com www.transfennica.com BE 0458.921.549

Brouwersvliet 25, 2000 Antwerpen Tel 03/205.31.00 Fax 03/401.74.08 info@dkt.be www.dkt.be BE 0406.865.807

50°W

40°W

LEM

PRO

20°W

10°W

4,32°E

10°E

20°E

30°E

40°E

50°E

60°E

BLE

M P ROB LEM PROB LE

Everything is possible at the Port of Antwerp

M POR T OF S O L U T I O N S O LUTION ANT WERP

L SOLUTION SOLUTION SO

50°N

50°N

BLEM PROBLEM P ROB

30°W

51,31°N

51,31°N

60°W

Follow us at www.portofantwerp.com/everythingispossible 45°N

40°W

50

30°W

Shiplink 2014

#eisp13 #portofantwerp 20°W

45°N

fil x

10°W

4,32°E

10°E

20°E

30°E

40°E


ASF MEMBER LIST van Doosselaere & Achten bvba

139

Vopak Agencies Antwerpen nv

St. Pietersvliet 15, 2000 Antwerpen Tel 03/220.02.11 Fax 03/234.03.61 vda@vando.be www.vando.be BE 0404.554.732

IndiĂŤstraat 28, 2000 Antwerpen Tel 03/221.44.22 Fax 03/226.62.61 agencies.antwerp@vopak.com www.vopakagencies.com BE 0425.715.182

VO Agencies nv

Wallenius Wilhelmsen Logistics Belgium

Rijnpoortvest 4, 2000 Antwerpen Tel 03/221.42.11 Fax 03/226.69.11 voagencies@burgergroup.com www.royalburgergroup.com BE 0462.170.158

Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem Tel 03/444.97.00 Fax 03/444.97.03 reception.antwerp@2wglobal.com www.2wglobal.com BE 0466.334.131

Wilhelmsen Ships Service nv Houtdok Noordkaai 26, Kambalastraat 12, 2030 Antwerpen Tel 03/221.61.10 Fax 03/360.87.10 wss.antwerp.shipsagency@wilhelmsen.com www.wilhelmsen.com BE 0408.221.827

Yang Ming (Belgium) nv Molenbergstraat 10, bus 23, 2000 Antwerpen Tel 03/304.94.00 Fax 03/304.94.80 info@be.yangming.com www.yangming.com BE 0885.991.367

ZIM Belgium nv Ankerrui 9, 2000 Antwerpen Tel 03/304.17.00 tack.nico@be.zim.com www.zim.com BE 0404.548.891

Shiplink 2014

51


Adverteerders Alfapass cvba

43

CVBA Brabo Havenloodsen en Bootlieden

44

Crossroad Consulting nv

49

Port of Antwerp

50

Mexico Natie nv

45

Portilog vso-cvba

46

Port+ nv

48

Samandar bvba

51

Stream Software nv

47

van de Put & Co

44

DP World Antwerp Holding nv

CII

URS/SMIT Towage Northwest Europe

CIII

Hapag Lloyd AG

16

Post & Co (Belgium bvba)

21

52

Shiplink 2014


SMIT Towage Northwest Europe

Antwerp I Ghent I Terneuzen I Flushing I Zeebrugge I Ostend I Rotterdam I Dordrecht / Moerdijk I Liverpool

www.smit.com


SHIPLINK

Oktober

2014

BRONZEN SPONSORS

MEXICO NATIE N.V.

GOUDEN SPONSORS

Shiplink 2014  

Shiplink 2014