Page 1

Brand book


Innehåll Varför manual? Vilka är vi? Tonfall

3

Logotyp

7

Färger Typografi Fotografi Stilelement Materialmallar

10

2

4 6

11 12 15 17


Varför Manual? En grafisk manual är en handbok som är till för att ge riktlinjer och information om allt grafiskt material som är associerat med varumärket. Den finns till för alla som på något vis kommer handskas med visuellt material för varumärket, både internt och externt.

stor kreativ frihet, inom andra är riktlinjerna stränga. Alla som jobbar inom Dokidoki bidrar till hur varumärket uppfattas utifrån, därför är just hur du hanterar grafiskt material och Dokidokis grundvärden viktigt.

Denna manual är dock lite mer än så. Denna manual beskriver även grundtanken i Doki- Det viktigaste är dock att du har roligt med doki’s varumärkesidentitet, vad Dokidoki materialet och förhoppningen är att du blir står för och hur man ska kommunicera med inspirerad av denna manual. marknaden. Den ger dig en snabb inblick i vad Dokidokis personlighet är och vad varumärket står för, vilket hjälper dig komma närmare kärnan i varumärket. Detta är viktigt för dig som vill kommunicera Dokidoki utåt, så att rätt bild av Dokidoki kommer ut till målgruppen. Inom vissa områden finns

3


Vilka är vi? Dokidoki är det ljud som ett hjärta gör när det slår, enligt det japanska språket. Detta går igen i varumärket - Dokidoki är varmt, välkomnande och accepterande. Dokidoki är mer än bara ett klädmärke, det är en familj som alla kunder kan finna gemenskap i.

till varandra, och livlig eftersom Dokidoki’s framställning handlar om att leva, röra sig och uppleva.

Vem riktar vi oss till?

Vår målgrupp är ungdomar mellan 12 och 30 år. Vi riktar oss huvudsakligen till dem som Våra värdeord inte är rädda för att vara annorlunda och Dokidoki’s värdeord är Annorlunda, färgstarka och uppskattar populärkultur från Gemenskaplig och Livlig. Dessa är de ord t.ex. Japan, Korea, Kina och liknande. som vi arbetar mot med all vår kommunikation och dessa ord vill vi uppfylla med våra Vad tar vi ställning för? ställningsDokidoki kämpar för ett accepterande samtagande, bildspråk och kläder. DokiDoki är hälle där mänskliga rättigheter är respekannorluna än andra klädmärken på mark- terade för alla. Dokidoki firar alla människors naden vilket skall synas tydligt i marknads- individualföring, gemenskaplig på så sätt att den utvalda målgruppen är smal men har starka band

4


itet, jämnlikhet och rätt att uttrycka sig. Exempel på detta är att stödja HBTQrättigheter och anti-rasistiskt arbete.

Hur är Dokidoki annorlunda?

Dokidoki-kläder är till för att kunna användas i vardagslivet utan att gå sönder eller hindra ens rörelse. Det är lediga, lätta kläder som man kan ha på sig när man skejtar, går på konsert eller liknande. Dokidoki erbjuder alla kläder i unisex, d.v.s. alla kläder är i samma form som passar både tjej och kille. Dokidoki har inga specifika tjejeller kill-avdelningar eftersom vi tror på att utmana normaliserade genusgränser. För människor som identifierar sig med något annat än de normala könsrollerna är det vik-

tigt för välbefinnandet att inte behöva välja mellan manligt eller kvinnligt och det visar på att Dokidoki tänkt efter och är moderna i genustänk. Dokidoki’s kläder kommer i många olika färger och former och är mycket baserade på tryck och mönster. Olika stilar av tryck är bra och ofta kan man ta in olika konstnärer för att göra motiv till tryck vilket ger omväxling och valmöjlighet för kunderna.

5


Tonfall Tonfall handlar om hur Dokidoki uttrycker sig mot världen för att kommunicera värdeord, åsikter och hur vi hanterar kundrelationer. Dokidoki är ungdomligt, sprudlande, levande och ständigt föränderligt. Det är viktigt att hänga med på det nyaste inom trender och populärkultur då vi riktar oss till ungdomar som håller sig uppdaterade kring detta. För att koppla på personlig nivå till vår målgrupp måste vi prata om dem med sånt de känner till och bryr sig om. När Dokidoki kommuniceras är det bra att tänka på att ha ett glatt och lättsamt tonfall som speglar det roliga i varumärket, men samtidigt lite bestämt, eftersom Dokidoki

6

står fast vid sin identitet. Dokidokis kommunikation ska inte glida undan i skuggorna, utan vara stark, kaxig och kräva uppmärksamhet med korta, med slagkraftiga meddelanden, starka färger och inspirerande bilder (Se kapitlet “Fotografi”). Det är en fin linje mellan att ha en modern, kaxig attityd och vara för påträngande och dominant dock, och man måste se upp så att inte kommunikationen blir fel.


Logotyp

Alla Dokidokis logotypvariationer.

7


Dokidoki’s logotyp finns i tre versioner, varav varje finns i liggande eller stående. Den klassiska logotypen skall användas i största utsträckning, men på färgade bakgrunder eller fotografier kan logotypen på färgad platta användas. Den stående logotypen används då det finns begränsat med plats eller logotypen behöver centreras. Vid tryck i svart-vitt skall den svartvita logotypen användas.

8

Logotypen skall alltid placeras med rikligt med luft kring sig och på så neutral bakgrund som möjligt. En tumregel är att använda ett K ur logotypen som mätverktyg för att se till att det finns tillräckligt fritt utrymme runt omkring.


Gör ej dessa misstag med logotypen!

Separera text från bild

Ändra på proportioner

dokidoki Ändra typsnitt

Ändra på färger

Använda den ordinarie logotypen på en mönstrad bakgrund

9


F채rger Huvudf채rger

C:88 M:0 Y:44 K:0 R:0 G:164 B:160 L:59 A:-51 B:-12

C:14 M:100 Y:30 K:5 R:201 G:9 B:98 L:44 A:68 B:6

C:45 M:100 Y:35 K:10 R:147 G:30 B:92 L:34 A:51 B:-7

Kompletterande f채rger

C:0 M:50 Y:100 K:0 R:247 G:148 B:30 L:71 A:33 B:70

10

C:75 M:0 Y:83 K:0 R:49 G:181 B:100 L:65 A:-51 B:30

C:75 M:100 Y:0 K:0 R:102 G:45 B:145 L:31 A:39 B:-46


Typografi

Harabara

Futura LT

Georgia

ABCDEFTGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ ÅÄÖ

ABCDEFTGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ ÅÄÖ

ABCDEFTGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ ÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstu- abcdefghijklmnopqr stuvwxyzåäö vwxyzåäö 0123456789

0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Harabara används till stora rubriker och Georgia används för text i långa stycken och specialtext. Futura används till medelstora text som är liten. till stora rubriker och är även det typsnitt som ska användas till text på web.

11


Fotografi Fotografier är en stor del av Dokidokis marknadsföring. När fotografier används är det viktigt att dessa förmedlar ett budskap som speglar Dokidokis värdeord och hänger samman med text, form och färg.

Motiv som är uppskattade är ungdomar som representerar målgruppen, bilder från konserter eller event, referenser till populärkultur som är känd för målgruppen 0ch aktiviteter.

Fotografier som går i ungefär samma färger som Dokidokis logga består av uppskattas extra mycket, nämligen cerise, cyan och plommonlila.

Fotografier som ska undvikas är svart-vita eller färglösa, deprimerande eller orelevanta till Dokidokis målgrupp eller värdeord/ ståndpunkter. Använd heller inte fotografier som inte uttrycker tillräckligt mycket känsla. Vad som uttrycker rätt känsla och inte är svårgreppbara begrepp som kan vara olika från person till person, men för hjälp presenteras några exempel på rätt och fel till höger.

Fotografier som används ska vara färglada och ge känsla av gemenskap, stämning, att ha roligt, ungdom och frihet. Fotografierna ska inte vara tagna i studios, utan vara tagna på gator och stadsliv, evenemang och liknande. Helt enkelt ur en verklighet som målgruppen kan identifiera sig med.

12


Bra bilder

13


S채mre bilder

14


Stilelement Stilelement är de övriga element i Dokidoki’s En tumregel är att tänka på att elementen ska formspråk som ger Dokidoki dess speciella vara roliga, ungdomliga och uttrycksfulla. De kan förändras efter vad som är populärt för stil. ögonblicket eftersom Dokidoki strävar efter Det finns stor kreativ frihet inom denna kate- att vara moderna för att anknyta till sin målgori så länge det finns en tydlig helhet i allt grupp. Speciellt för Dokidoki är runda formaterial som produceras. Grafiska stilele- mer, starka färger samt inspirerat av seriement används på många olika ställen, till ex- böcker eller östasiatisk kultur. empel på reklam, webb och visst tryckmaterial såsom visitkort, presentkort, infoNedan presenteras några exempel på hur det kan se ut. broshyrer och grafiska manualer. Det är viktigt att hålla en sammanhållen stil för att inte förvirra konsumenterna om vilka Dokidoki egentligen är. Vi är säkra på vilken identitet vi har och vill uttrycka detta mot konsumenterna också.

15


16


Materialmallar

Addressat Ă„mne Datum och ort

Meddelandetext

Namn Efternamn Befattning Tel.Nr.: +76 45 55 56 Fax: +13 45 68 Mail: namnefternamn@dokidoki.com

Visitkortsmall, fram- och baksida. 90x55 mm.

Brevmall, A4.

17


Tack för att du läste Dokidoki’s brand book. 18

Dokidoki brandbook  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you