Page 1


‫דס‬

‫א י ם*‬

‫ ה נ תעודה‬ ‫ לימודי תלמות‬ ‫ול הש‬ ‫ס א י ם*‬ ‫ גמ‬ ‫ם‪-‬הנד‬ ‫ת קד‬ ‫מכינ‬ ‫‬ ‫“‬ ‫*‪%‬‬

‫כשאתה חושב‬ ‫•‬

‫‪100‬‬

‫למוד‪ ,‬אנחנו חושבים איפה תעבוד!‬ ‫מה ל‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫אפשרות של‬

‫•‬

‫‪ 100%‬מי מון לבני ‪ +50‬במ‬

‫ערב פתוח‬

‫קצוע שוחק מקרן מעגלים!‬

‫בקמפוס בשלומי‬

‫יום ג' ‪25.6.13‬‬

‫‪17:00-19:00‬‬

‫‪www.erezcollege.org.il‬‬


‫מבחר דילים לקיץ‪...‬‬

‫‪www.hul.co.il‬‬


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


‫רחם‪ ,‬חס‬

‫בחל‬ ‫כר מרעה‬

‫מלחין‬ ‫רוסי‬

‫בוא‬ ‫למטה‬

‫לא קיים‬ ‫הבטחה‬

‫יחידה‬ ‫לעוצמת‬ ‫הצליל‬ ‫רחץ‬ ‫בבורית‬

‫בירת‬ ‫אריתראה‬

‫כורה‬ ‫תעלת‬ ‫סואץ‬

‫תמך‬ ‫ב‪...‬‬

‫ממפקדי‬ ‫הפלמ“ח‬ ‫)‪(3,4‬‬

‫נהר‬ ‫בספרד‬

‫תינוק‬ ‫שנולד‬ ‫טרם זמנו‬

‫עשה‬ ‫משהו‬ ‫חדש‬ ‫דוחק‬ ‫מיידי‬

‫עושה‬ ‫לולאה‬

‫בוא‬ ‫בסמוך‬

‫טכס‬ ‫פולחני‬

‫מנת‬ ‫מזון‬

‫שעוביו‬ ‫מועט‬ ‫לילה ללא‬ ‫שינה‬ ‫)‪(7,3‬‬

‫קיבוץ ליד‬ ‫חדרה‬ ‫)‪(5,2‬‬ ‫עשיית‬ ‫תעלות‬ ‫ביוב‬

‫חורט‬ ‫בעץ‬ ‫מבני‬ ‫נח‬

‫חיפזון‬

‫מודל‬

‫קיבוץ ליד‬ ‫ירושלים‬ ‫)‪(3,4‬‬ ‫אשת המן‬

‫מטעם‬ ‫הרשות‬

‫די‪,‬‬ ‫מספיק‬

‫שמה כיום‬ ‫של בירת‬ ‫סין‬

‫צעד‪,‬‬ ‫פסיעה‬

‫יראת‬ ‫שמים‬

‫מספר‬ ‫הקשור‬ ‫למעגל‬ ‫חומר‬ ‫בנין‬ ‫לבן‬

‫שהשאילו‬ ‫אותו‬

‫תפרחות‬ ‫הדגן‬

‫פנים‬ ‫פצצה‬ ‫המוסתרת‬ ‫בקרקע‬

‫מילת‬ ‫שאלה‬

‫הפסיקו‬ ‫את‬ ‫עבודתו‬ ‫כינוי‬ ‫למבחן‬ ‫הנהיגה‬

‫מחזה של‬ ‫שאו‬

‫אות‬ ‫אנגלית‬

‫נשיא‬ ‫אמריקאי‬ ‫שנרצח )‪(4,3‬‬

‫מטר‬

‫ישן את‬ ‫שנתו‬

‫עיר‬ ‫בדואית‬ ‫בנגב‬

‫רסיסי‬ ‫לילה‬ ‫זמן‬ ‫התמחות‬

‫מסווג‬ ‫בקטלוג‬

‫שפך‬ ‫נוזלים‬


 

 

 


Kolg 179