Page 1

000

|architektura ŠIMON JIRÁČEK


000

|architektura æ ŠIMON JIRÁČEK (c) 2012


Počátek.

Nadpis 000 je symbolikou pro začátek mých studijích na FA ČVUT. Tečky představují dlouhou cestu, kterou jsem před ní absolvoval. Její vyústění je shlédnutím sama sebe ve světě architektury v pozici více než pouze diváka. Toto portfolio je ukázkou jednotlivých prací, které jsem během studijí na, ale i mimo fakultu vytvořil.

001|Já

“Proč máme myšlení, ne-li k tomu, abychom šli svou cestou” Fjodor Michajlovič Dostojevskij

000

|architektura ŠIMON JIRÁČEK

*1990

2010


>10 000m2 009|mezonetový dům 5 000m2

1 000m2 008|bytový dům 500m2 006|vila Novotný 250m2 007|plovoucí pavilon

003|výzkumná stanice

100m2 005|zahradní garáž 50m2

002|bydlení Baba

25m2

004|altán

?

2011

2012


001

| já 1990’ - 2012’


>10 000m2 009|mezonetový dům

001| já

5 000m2

Počátek.

001|Já

006|vila Novotný

Nadpis 000 je symbolikou pro začátek mých studijích na FA ČVUT. Tečky představují dlouhou cestu, kterou jsem před 008|bytový ní absolvoval. Její vyústění je důmsebe ve světě shlédnutím sama architektury v pozici více než pouze diváka. Toto portfolio je ukázkou jednotlivých prací, které jsem během studijí na, ale i mimo fakultu vytvořil.

1 000m2

500m2

250m2 007|plovoucí pavilon

003|výzkumná stanice

100m2 005|zahradní

garáž “Proč máme myšlení, ne-li k tomu, abychom šli svou cestou” Fjodor Michajlovič Dostojevskij

002|bydlení Baba

004|altán

000 001

50m2

| já |architektura 25m 1990’ ŠIMON - 2012’JIRÁČEK

?

*1990

2011

2010

2012

2


>10 000m2 009|mezonetový dům 5 000m2

Počátek.

001|Já

006|vila Novotný

Nadpis 000 je symbolikou pro začátek mých studijích na FA ČVUT. Tečky představují dlouhou cestu, kterou jsem před 008|bytový ní absolvoval. Její vyústění je důmsebe ve světě shlédnutím sama architektury v pozici více než pouze diváka. Toto portfolio je ukázkou jednotlivých prací, které jsem během studijí na, ale i mimo fakultu vytvořil.

1 000m2

500m2

250m2 007|plovoucí pavilon

003|výzkumná stanice

100m2 005|zahradní

garáž “Proč máme myšlení, ne-li k tomu, abychom šli svou cestou” Fjodor Michajlovič Dostojevskij

002|bydlení Baba

004|altán

000 001 002

50m2

||já |architektura bydlení Baba 25m Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’JIRÁČEK

?

*1990

2011

2010

2012

2


002| bydlení Baba Cílem úlohy bylo vytvořit obytný prostor ve tvaru krychle o vnitřních rozměrech 4,5m a maximálně využít vzniklého prostoru ke studentskému bydlení. Vzniklá buňka by měla být umístěna na jižní svah pod dejvickou Babu s výhledem na Prahu. Celá stavba je koncipována tak, aby zapadla do funkcionalistického prostředí baby a zároveň nenarušila krajinu pod ní, v níž je zasazena. Dřevěný plášť buňky, kterým je dokola obehnána, působí tak nerušeně na samotné prostředí. Prosklená čelní fasáda na jižní straně zajišťuje dostatek světla v prostoru a zároveň maximálně možné enerener getické úspory. Celý objekt je umístěn na dvou nosných pilířích a na jedné terase, která kopíruje vrstevnici svahu v zadní části buňky. Vnitřní prostor je vytvořen se snahou využít pohledu na pražské panorama, tudíž jsou obývací pokoj s pracovnou v přízemí a ložnice v patře orientovány právě tímto směr em. V severní části stavby se nachází koupelna, kuchyňka a předsíň, kde jsou rozměry přizpůsobeny minimu pro plnění jejich funkce. Samotný přechod mezi přízemím a spací částí prostoru v patře, je zajištěn knihovnou, která funguje jako schody.


A půdorys 1.NP

A’

půdorys 2.NP

10[m]


003 002 000 001

| výzkumná | kořeny ||architektura já bydlení stanice Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’JIRÁČEK


áá��avýzkumná stanice ��íí�a�í��í�í�a��í�a���íí���ía���íí���a ���������aíí��ííía�í�a�a�í��a�a�������íía ���íí��íí��aa�íí�a�í�í��a��íaíí��íí��a �ííí��aííí���íí��a��aíí�íííí�íí�a��í��a ����í�a���íí��íí�a��í�a���íí��a��í�í����a ����a�í�����íí�ííía��íí����a�aí�����a ��í�í���a��a�íí����aía�����íí�a����íí�a�íí�a ��íí���íía�í�íí�ía����a����ííí��aí�í��í�í��a �í�íí�í�a�í�a��í�í���aíí��í���a�����á �í�í��a�ííaía�í��a�í���í��a��íí�a���í����a �í�ííaí������í�a�a�íí���í����a�a��������a �í��������a���íí��íí��a�ííí�a��a��í��í�a ��í�aí�ííííííí��a�í��í�����a�í����a�í��á í��a��í���íí�a����í���a�ííí�a�ía������a ��íí��a�a�í�íí���aía��í����ía�í����ía íí�í�í��í�a �í��������a���íí��íí�a��íí���a��í�í����a ��íí���íía�íí���íí�aaííí�í�íía�ía�í�í��aía ���í��í���a�ííí�í�a��aííí��a��íí�a�ííí�a�ía ��íí�a��a���í��a�����a�aí��íí���a�í�íí�í��a �íí�a����íí�a�ía�����íí��ía�a������a ���íí���aaí�ía�í���ííí���ía���íí��íí�aíía ��íí���a����í��í��a���í�í�a��a�ííí�ííaíí���a ����a�íaíí�ííía�a��a�í��ííí��a�ííí�íía�ía ���������a����a��íí���a�íí�aíí����a�ía����í��a �a��aí�í����aí��a����íía���ía��íaí�����aí�á �í�í����

áá� ááá ááá

� výzkumná � kořeny �architektura �ajá bydlení stanice ííííííííííííííííííííííííí eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ááááááááááááá aaaaaaaaaaaaa


áá��avýzkumná stanice ����í�í

��íí�a�í��í�í�a��í�a���íí���ía���íí���a ���������aíí��ííía�í�a�a�í��a�a�������íía ���íí��íí��aa�íí�a�í�í��a��íaíí��íí��a �ííí��aííí���íí��a��aíí�íííí�íí�a��í��a ����í�a���íí��íí�a��í�a���íí��a��í�í����a ����a�í�����íí�ííía��íí����a�aí�����a ��í�í���a��a�íí����aía�����íí�a����íí�a�íí�a ��íí���íía�í�íí�ía����a����ííí��aí�í��í�í��a �í�íí�í�a�í�a��í�í���aíí��í���a�����á �í�í��a�ííaía�í��a�í���í��a��íí�a���í����a �í�ííaí������í�a�a�íí���í����a�a��������a �í��������a���íí��íí��a�ííí�a��a��í��í�a ��í�aí�ííííííí��a�í��í�����a�í����a�í��á í��a��í���íí�a����í���a�ííí�a�ía������a ��íí��a�a�í�íí���aía��í����ía�í����ía íí�í�í��í�a �í��������a���íí��íí�a��íí���a��í�í����a ��íí���íía�íí���íí�aaííí�í�íía�ía�í�í��aía ���í��í���a�ííí�í�a��aííí��a��íí�a�ííí�a�ía ��íí�a��a���í��a�����a�aí��íí���a�í�íí�í��a �íí�a����íí�a�ía�����íí��ía�a������a ���íí���aaí�ía�í���ííí���ía���íí��íí�aíía ��íí���a����í��í��a���í�í�a��a�ííí�ííaíí���a ����a�íaíí�ííía�a��a�í��ííí��a�ííí�íía�ía �í�aíáíá ���������a����a��íí���a�íí�aíí����a�ía����í��a �a��aí�í����aí��a����íía���ía��íaí�����aí�á �í�í����

��ííí�aa

í

��íí��aí��ííí

áá� ááá ááá �í�a�á�á

� výzkumná � kořeny �architektura �ajá bydlení stanice ííííííííííííííííííííííííí eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ááááááááááááá aaaaaaaaaaaaa

��ííí�a� áá���


003 002 000 001 004

| výzkumná | kořeny ||architektura já bydlení stanice | altán Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Trust


004| altán Zadání projektu bylo vytvořit prostor pro autosalon Auto Háša v Litoměřicích, kde by mohl prodejce jednat se zákazníkem. Prostor neměl být nějak složitý a nákladný. Jako místo bylo zvoleno poli vedle autosalonu a bazaru. Výslednou stavbou byl jednoduchý dřevěný altán obložený lamelami. Na východní fasádě se nachází dřevěné, lepené logo autosalonu, které zároveň plní nosnou funkci. Ve středu pozinkované střechy je světlík, který tak doplňuje již dobře prosluňený vnitřní prostor. Celkový rozměr je 4,5x4,5m.

pohled jižní

pohled východní

003 002 000 001 004 01

| výzkumná | kořeny ||architektura já bydlení stanice | altán Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Trust 02

| 01 přístupová lávka | 02 interier |

5[m]


004| altán Zadání projektu bylo vytvořit prostor pro autosalon Auto Háša v Litoměřicích, kde by mohl prodejce jednat se zákazníkem. Prostor neměl být nějak složitý a nákladný. Jako místo bylo zvoleno poli vedle autosalonu a bazaru. Výslednou stavbou byl jednoduchý dřevěný altán obložený lamelami. Na východní fasádě se nachází dřevěné, lepené logo autosalonu, které zároveň plní nosnou funkci. Ve středu pozinkované střechy je světlík, který tak doplňuje již dobře prosluňený vnitřní prostor. Celkový rozměr je 4,5x4,5m.

pohled jižní

pohled východní

003 002 000 001 004 01

| výzkumná | kořeny ||architektura já bydlení stanice | altán Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Trust 02

| 01 přístupová lávka | 02 interier |

5[m]


003 005 002 000 001 004

| výzkumná ||zahradní kořeny ||architektura já bydlení stanice | garáž altán Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Trust


005| zahradní garáž Zadání investorem bylo vytvořit garáž s přidruženou terasou. Tato garáž bude umístěna na pozemek ve svahu pod jeho dům. Investor je fanouškem automobilů a garáž by byla pro parkování veteránů a jiných cenných aut. Hlavní požadavky byly prostor okolo auta a dostatečné proslunění. Celek je dřevostavbou s jednoduchým skeletem. Západní strana je vyplněna Copilitovými tvárnicemi, které tvoří hlavní přísun světla dovnitř. Střed této fasády je posuvný do stran a po jeho otevření tak vzniká spojitý prostor vnitřku a vnější kosé terasy. V nejširší části terasy je umístěno sezení. Vjezd do garáže je v čelní části stavby v podobě elektrických výsuvných vrat. Východní fasáda, která je situována do ulice, je proložena pásovými okny. Zámkovou dlažbou je řešen prostor mezi vjezdem na pozemek a vjezdem do garáže.

01

02

003 005 002 000 001 004

| 01 terasa | 02 garáž | 5[m]

pohled boční

pohled čelní

| výzkumná ||zahradní kořeny ||architektura já bydlení stanice | garáž altán Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Trust


005| zahradní garáž Zadání investorem bylo vytvořit garáž s přidruženou terasou. Tato garáž bude umístěna na pozemek ve svahu pod jeho dům. Investor je fanouškem automobilů a garáž by byla pro parkování veteránů a jiných cenných aut. Hlavní požadavky byly prostor okolo auta a dostatečné proslunění. Celek je dřevostavbou s jednoduchým skeletem. Západní strana je vyplněna Copilitovými tvárnicemi, které tvoří hlavní přísun světla dovnitř. Střed této fasády je posuvný do stran a po jeho otevření tak vzniká spojitý prostor vnitřku a vnější kosé terasy. V nejširší části terasy je umístěno sezení. Vjezd do garáže je v čelní části stavby v podobě elektrických výsuvných vrat. Východní fasáda, která je situována do ulice, je proložena pásovými okny. Zámkovou dlažbou je řešen prostor mezi vjezdem na pozemek a vjezdem do garáže.

01

02

003 005 002 000 001 004

| 01 terasa | 02 garáž | 5[m]

pohled boční

pohled čelní

| výzkumná ||zahradní kořeny ||architektura já bydlení stanice | garáž altán Atelier 1990’ ŠIMON - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Trust


003 005 002 000 001 006 004

| výzkumná ||zahradní kořeny ||architektura |já vila Novotný bydlení stanice | garáž altán Atelier 1990’ Ing.ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Novotný Trust


006| vila Novotný Rodina se dvěma dětmi zakoupila pozemek v poměrně svažujícím se terénu. Požadovali přízemní stavbu s dalším sníženým přízemím pro technické účely. V požadavcích bylo též velké množství vnitřních prostor domu. Obývací pokoj i terasa k němu přilehlá měly být orientovány směrem do údolí. Vzniklý půdorys je založený na centrálním prostoru kuchyně a obývacího pokoje, na které navazuje rozdvojená chodba s přilehlými místnostmi. Fasáda byla větraná z Cembrit desek. snížené přízemí je přístupné ze strany zahrady a poskytuje technické a sociální zázemí při práci na zahradě. Při stavbě je nutná úprava terénu na požadavky půdorysu.

08

06 06

05

09

05

08

04

01

02 07

01

01

03

2.NP

06

10[m]

003 005 002 000 001 006 004

1.NP

| výzkumná ||zahradní kořeny ||architektura |já vila Novotný bydlení stanice | garáž altán Atelier 1990’ Ing.ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Novotný Trust

| 01 ložnice | 02 kuchyň | 03 obývací pokoj | 04 kotelna | 05 koupelna | 06 technická místnost | 07 pokoj pro hosty | 08 pracovna | 09 šatna |


006| vila Novotný Rodina se dvěma dětmi zakoupila pozemek v poměrně svažujícím se terénu. Požadovali přízemní stavbu s dalším sníženým přízemím pro technické účely. V požadavcích bylo též velké množství vnitřních prostor domu. Obývací pokoj i terasa k němu přilehlá měly být orientovány směrem do údolí. Vzniklý půdorys je založený na centrálním prostoru kuchyně a obývacího pokoje, na které navazuje rozdvojená chodba s přilehlými místnostmi. Fasáda byla větraná z Cembrit desek. snížené přízemí je přístupné ze strany zahrady a poskytuje technické a sociální zázemí při práci na zahradě. Při stavbě je nutná úprava terénu na požadavky půdorysu.

08

06 06

05

09

05

08

04

01

02 07

01

01

03

2.NP

06

10[m]

003 005 002 000 001 006 004

1.NP

| výzkumná ||zahradní kořeny ||architektura |já vila Novotný bydlení stanice | garáž altán Atelier 1990’ Ing.ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’M&D JIRÁČEK Novotný Trust

| 01 ložnice | 02 kuchyň | 03 obývací pokoj | 04 kotelna | 05 koupelna | 06 technická místnost | 07 pokoj pro hosty | 08 pracovna | 09 šatna |


003 007 005 002 000 001 006 004

| |výzkumná plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já vila Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán 2012 Atelier 1990’ Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Trust


áá��aplovoucí pavilon aý�nýýýnaýn��í�naníaýa�ýííí�ýna�ý��a ý�ýýýýýnaýííínna�ý�ýíýýííýaníýíýaýí�ínýýa �íýííýíaýaíýn�ýíýýííía�ýín�ííaýí�íýna �ýííýíí�ý�aíýýnna�nýnííýa�í�níí�aíýýí�aýa �íí��íýna�nýíýýnýna��ííýaníýnaíýníí�í��ý�aýa ýnýín�aýý�nííýaý��a��í�anýýííýííýýný�aýýa �níía��ííýaíaýíný�í�n�a�ýííýííníí��aýnýína �ííýý�ýaíííííííannnínínnínýaíía�ý�ýýnaní�a �íýníý�ý��aíýníýa�íý�íí�ýíínýnaýaííí�na �í�íýn�anííína��a��íí��íýanaíí��n�na�nýíýýnýna í�íýaíýnýííí�ý

�ýýíýýaníannýíýíýa�nííí�ana��íínýa ��íííý�a�aýn�íýýn�anía�ýní�í�ýa�ý��ýa ��íín�a�ýaý�ýnaíííýýníía�ýýíýýn�a nííí�aníýnaíííý�ý�aý�íýýýnýýíaíý��níý�a ýý�nýý�a�íýýý�a�ýýíýýnaýa��ííný aý�í�níýna�ýýýííýýa�ýýýíaáaá�á� aý�í�níýna�ý�ní��ýýnaýý�nýaáa�����

�íýýýnína�ýýííýýa�í�na�íý�í��aíí���nníníýa ýí�íný�íýa�íýííýín�aníííýa��a��íí��íanía �ýý�íýnaýný�í�ýýýíííaýn�íýýn�ýa�ý��ýínnía íýnaní�aíínýýnnína�í��ýí�aíýíííí�aýaýýý�a�ííá nýýííínýýýýýanýía�aý��ý�íý�íýa�ýíýnnna ���íííý��anííí�aííaíýý�naýa�ýíý�íýnanníá íníýníýaíý��ýíínaýýaýn�íýýííý aýýíí�ía�ýýííýýnaý�íín�na�aý�íýý�íýnaýýíá ý�íýa�íýííýínaýýa�íýýýnín�a�ýýíýýn�aníííýa íýý�aíý���íí�a�n�ía�ýííýíí�ýýa�íýanýýná í�íýnannííníýnaýaný�íí�ýna��íí�ýa�íýííýí�a níííýa�ýín�íýía�n�í�na�íýaýníía�ý�n�ýý�a ý��ýýíný�aí�ín�íýn�a�íýí�a�ý��anýýnnýa íý���anííí�aííaýýínanýnýa��íýnaíýnýííína�íýaíý�a ýýííýý��a�íí�íýíýííaýa�íýníníía�íný�a aý�nýýýýaýn��í�nýa�íín�aýýa�ýýíýýa�n�ía �ýní�í�ýa�níí�a��íín�a�ýaný���anííýaíííýý�ýa íý�íýííýýnanýýííínníí�anííína�íýííýía �ýníýýnaíía�n�íaínín�ýía�aaýníýíýýýýýíía �níí�aýaíí�ý��ýýýííaín�íííaýýý�nní�a�ýa íí�ía�ýíý�íýýííýa

áá� áá� áá� ááá ááá áá� áá�

� �výzkumná plovoucí ��zahradní kořeny �architektura �ajá � vila Novotný pavilon bydlení stanice � garáž altán ííííííííííííííííííííííííí eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ááááááááááááá ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnn žžžžžžžžžž


áá��aplovoucí pavilon aý�nýýýnaýn��í�naníaýa�ýííí�ýna�ý��a ý�ýýýýýnaýííínna�ý�ýíýýííýaníýíýaýí�ínýýa �íýííýíaýaíýn�ýíýýííía�ýín�ííaýí�íýna �ýííýíí�ý�aíýýnna�nýnííýa�í�níí�aíýýí�aýa �íí��íýna�nýíýýnýna��ííýaníýnaíýníí�í��ý�aýa ýnýín�aýý�nííýaý��a��í�anýýííýííýýný�aýýa �níía��ííýaíaýíný�í�n�a�ýííýííníí��aýnýína �ííýý�ýaíííííííannnínínnínýaíía�ý�ýýnaní�a �íýníý�ý��aíýníýa�íý�íí�ýíínýnaýaííí�na �í�íýn�anííína��a��íí��íýanaíí��n�na�nýíýýnýna í�íýaíýnýííí�ý

�ýýíýýaníannýíýíýa�nííí�ana��íínýa ��íííý�a�aýn�íýýn�anía�ýní�í�ýa�ý��ýa ��íín�a�ýaý�ýnaíííýýníía�ýýíýýn�a nííí�aníýnaíííý�ý�aý�íýýýnýýíaíý��níý�a ýý�nýý�a�íýýý�a�ýýíýýnaýa��ííný aý�í�níýna�ýýýííýýa�ýýýíaáaá�á� aý�í�níýna�ý�ní��ýýnaýý�nýaáa�����

�íýýýnína�ýýííýýa�í�na�íý�í��aíí���nníníýa ýí�íný�íýa�íýííýín�aníííýa��a��íí��íanía �ýý�íýnaýný�í�ýýýíííaýn�íýýn�ýa�ý��ýínnía íýnaní�aíínýýnnína�í��ýí�aíýíííí�aýaýýý�a�ííá nýýííínýýýýýanýía�aý��ý�íý�íýa�ýíýnnna ���íííý��anííí�aííaíýý�naýa�ýíý�íýnanníá íníýníýaíý��ýíínaýýaýn�íýýííý aýýíí�ía�ýýííýýnaý�íín�na�aý�íýý�íýnaýýíá ý�íýa�íýííýínaýýa�íýýýnín�a�ýýíýýn�aníííýa íýý�aíý���íí�a�n�ía�ýííýíí�ýýa�íýanýýná í�íýnannííníýnaýaný�íí�ýna��íí�ýa�íýííýí�a níííýa�ýín�íýía�n�í�na�íýaýníía�ý�n�ýý�a ý��ýýíný�aí�ín�íýn�a�íýí�a�ý��anýýnnýa íý���anííí�aííaýýínanýnýa��íýnaíýnýííína�íýaíý�a ýýííýý��a�íí�íýíýííaýa�íýníníía�íný�a aý�nýýýýaýn��í�nýa�íín�aýýa�ýýíýýa�n�ía �ýní�í�ýa�níí�a��íín�a�ýaný���anííýaíííýý�ýa íý�íýííýýnanýýííínníí�anííína�íýííýía �ýníýýnaíía�n�íaínín�ýía�aaýníýíýýýýýíía �níí�aýaíí�ý��ýýýííaín�íííaýýý�nní�a�ýa íí�ía�ýíý�íýýííýa

áá� áá� áá� ááá ááá áá� áá�

� �výzkumná plovoucí ��zahradní kořeny �architektura �ajá � vila Novotný pavilon bydlení stanice � garáž altán ííííííííííííííííííííííííí eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ááááááááááááá ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnn žžžžžžžžžž


áá��aplovoucí pavilon aý�nýýýnaýn��í�naníaýa�ýííí�ýna�ý��a ý�ýýýýýnaýííínna�ý�ýíýýííýaníýíýaýí�ínýýa �íýííýíaýaíýn�ýíýýííía�ýín�ííaýí�íýna �ýííýíí�ý�aíýýnna�nýnííýa�í�níí�aíýýí�aýa ���ýí�í �íí��íýna�nýíýýnýna��ííýaníýnaíýníí�í��ý�aýa ýnýín�aýý�nííýaý��a��í�anýýííýííýýný�aýýa �níía��ííýaíaýíný�í�n�a�ýííýííníí��aýnýína �ííýý�ýaíííííííannnínínnínýaíía�ý�ýýnaní�a �íýníý�ý��aíýníýa�íý�íí�ýíínýnaýaííí�na �í�íýn�anííína��a��íí��íýanaíí��n�na�nýíýýnýna í�íýaíýnýííí�ý

�ýýíýýaníannýíýíýa�nííí�ana��íínýa ��íííý�a�aýn�íýýn�anía�ýní�í�ýa�ý��ýa ��íín�a�ýaý�ýnaíííýýníía�ýýíýýn�a nííí�aníýnaíííý�ý�aý�íýýýnýýíaíý��níý�a ýý�nýý�a�íýýý�a�ýýíýýnaýa��ííný aý�í�níýna�ýýýííýýa�ýýýíaáaá�á� aý�í�níýna�ý�ní��ýýnaýý�nýaáa�����

�íýýýnína�ýýííýýa�í�na�íý�í��aíí���nníníýa ýí�íný�íýa�íýííýín�aníííýa��a��íí��íanía �ýý�íýnaýný�í�ýýýíííaýn�íýýn�ýa�ý��ýínnía íýnaní�aíínýýnnína�í��ýí�aíýíííí�aýaýýý�a�ííá �ýííí�a�ýííín nýýííínýýýýýanýía�aý��ý�íý�íýa�ýíýnnna ���íííý��anííí�aííaíýý�naýa�ýíý�íýnanníá íníýníýaíý��ýíínaýýaýn�íýýííý aýýíí�ía�ýýííýýnaý�íín�na�aý�íýý�íýnaýýíá ý�íýa�íýííýínaýýa�íýýýnín�a�ýýíýýn�aníííýa íýý�aíý���íí�a�n�ía�ýííýíí�ýýa�íýanýýná í�íýnannííníýnaýaný�íí�ýna��íí�ýa�íýííýí�a �ýííí�a�íaíííýý� níííýa�ýín�íýía�n�í�na�íýaýníía�ý�n�ýý�a ý��ýýíný�aí�ín�íýn�a�íýí�a�ý��anýýnnýa íý���anííí�aííaýýínanýnýa��íýnaíýnýííína�íýaíý�a ýýííýý��a�íí�íýíýííaýa�íýníníía�íný�a aý�nýýýýaýn��í�nýa�íín�aýýa�ýýíýýa�n�ía �ýní�í�ýa�níí�a��íín�a�ýaný���anííýaíííýý�ýa íý�íýííýýnanýýííínníí�anííína�íýííýía �ýníýýnaíía�n�íaínín�ýía�aaýníýíýýýýýíía �níí�aýaíí�ý��ýýýííaín�íííaýýý�nní�a�ýa �í� íí�ía�ýíý�íýýííýa

áá� áá� áá� ááá ááá áá� áá�

� �výzkumná plovoucí ��zahradní kořeny �architektura �ajá � vila Novotný pavilon bydlení stanice � garáž altán ííííííííííííííííííííííííí eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ááááááááááááá ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnn žžžžžžžžžž

áá���


áá��aplovoucí pavilon ýíý�íííýn aý�nýýýnaýn��í�naníaýa�ýííí�ýna�ý��a ý�ýýýýýnaýííínna�ý�ýíýýííýaníýíýaýí�ínýýa �íýííýíaýaíýn�ýíýýííía�ýín�ííaýí�íýna �ýííýíí�ý�aíýýnna�nýnííýa�í�níí�aíýýí�aýa ���ýí�í íý�íýííýýnanýýííínníí �íí��íýna�nýíýýnýna��ííýaníýnaíýníí�í��ý�aýa ýnýín�aýý�nííýaý��a��í�anýýííýííýýný�aýýa �níía��ííýaíaýíný�í�n�a�ýííýííníí��aýnýína �ííýý�ýaíííííííannnínínnínýaíía�ý�ýýnaní�a �íýníý�ý��aíýníýa�íý�íí�ýíínýnaýaííí�na �í�íýn�anííína��a��íí��íýanaíí��n�na�nýíýýnýna í�íýaíýnýííí�ý

�ýýíýýaníannýíýíýa�nííí�ana��íínýa ��íííý�a�aýn�íýýn�anía�ýní�í�ýa�ý��ýa ��íín�a�ýaý�ýnaíííýýníía�ýýíýýn�a nííí�aníýnaíííý�ý�aý�íýýýnýýíaíý��níý�a ýý�nýý�a�íýýý�a�ýýíýýnaýa��ííný aý�í�níýna�ýýýííýýa�ýýýíaáaá�á� aý�í�níýna�ý�ní��ýýnaýý�nýaáa�����

ýíín�ýna��ííín

�íýýýnína�ýýííýýa�í�na�íý�í��aíí���nníníýa ýí�íný�íýa�íýííýín�aníííýa��a��íí��íanía �ýý�íýnaýný�í�ýýýíííaýn�íýýn�ýa�ý��ýínnía íýnaní�aíínýýnnína�í��ýí�aíýíííí�aýaýýý�a�ííá �ýííí�a�ýííín nýýííínýýýýýanýía�aý��ý�íý�íýa�ýíýnnna ���íííý��anííí�aííaíýý�naýa�ýíý�íýnanníá íníýníýaíý��ýíínaýýaýn�íýýííý aýýíí�ía�ýýííýýnaý�íín�na�aý�íýý�íýnaýýíá ý�íýa�íýííýínaýýa�íýýýnín�a�ýýíýýn�aníííýa íýý�aíý���íí�a�n�ía�ýííýíí�ýýa�íýanýýná �ííýýýýý í�íýnannííníýnaýaný�íí�ýna��íí�ýa�íýííýí�a �ýýíýý �ýííí�a�íaíííýý� níííýa�ýín�íýía�n�í�na�íýaýníía�ý�n�ýý�a ý��ýýíný�aí�ín�íýn�a�íýí�a�ý��anýýnnýa íý���anííí�aííaýýínanýnýa��íýnaíýnýííína�íýaíý�a ýýííýý��a�íí�íýíýííaýa�íýníníía�íný�a aý�nýýýýaýn��í�nýa�íín�aýýa�ýýíýýa�n�ía �ýní�í�ýa�níí�a��íín�a�ýaný���anííýaíííýý�ýa íý�íýííýýnanýýííínníí�anííína�íýííýía �ýníýýnaíía�n�íaínín�ýía�aaýníýíýýýýýíía �níí�aýaíí�ý��ýýýííaín�íííaýýý�nní�a�ýa �í� íí�ía�ýíý�íýýííýa

áá� áá� áá� ááá ááá áá� áá� �ýí�íí�ííýýýý �íýn

� �výzkumná plovoucí ��zahradní kořeny �architektura �ajá � vila Novotný pavilon bydlení stanice � garáž altán ííííííííííííííííííííííííí eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ááááááááááááá ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnn žžžžžžžžžž ííí��ýaííýý��aíý�íýííýý�íýaín�n

áá���


003 007 005 002 000 001 006 008 004

| |výzkumná plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Trust


008| bytový dům Stavební společnost Ing. Novotného měla investiční záměr výstavby dvou bytových domů po 6 bytech v Bystřici na Moravě. Poměrně kompletní představa o vzhledu a vnitřních dispozicích byla po konzultaci upravena a zjednodušena. Jedním z hlavních problémů byla komunikace mezi byty, která se nakonec vyřešila formou pavlače. Parkoviště pro oba domy se nachází mezi domy. Spodní byty obou domů mají přístupnou přilehlou zahradu s terasou. Byty v patře mají z obývacího pokoje vchod na balkon. Terasa s balkonem je vždy opticky propojena dřevěnýmy fošnami jdoucími po celé výšce stavby. Střecha domu je pultová orientovaná na sever, aby nedocházelo k její přehřívání. Dalším požadavkem bylo vytvořit prodejní katalog pro zákazníky v celém rozsahu. Ten byl následně tisknut a virtuálně publikován. byt č.1 v 1.NP

půdorys 2.NP 03 02 01 04 01 05 03 02

06

04

01

06

07

003 007 005 002 000 001 006 008 004 06

05

01

| |výzkumná plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Trust 04 01

02 03

| 01 ložnice | 02 obývací pokoj | 03 kuchyň | 04 koupelna | 05 záchod | 06 šatna | 07 pavlač |

5[m]


008| bytový dům Stavební společnost Ing. Novotného měla investiční záměr výstavby dvou bytových domů po 6 bytech v Bystřici na Moravě. Poměrně kompletní představa o vzhledu a vnitřních dispozicích byla po konzultaci upravena a zjednodušena. Jedním z hlavních problémů byla komunikace mezi byty, která se nakonec vyřešila formou pavlače. Parkoviště pro oba domy se nachází mezi domy. Spodní byty obou domů mají přístupnou přilehlou zahradu s terasou. Byty v patře mají z obývacího pokoje vchod na balkon. Terasa s balkonem je vždy opticky propojena dřevěnýmy fošnami jdoucími po celé výšce stavby. Střecha domu je pultová orientovaná na sever, aby nedocházelo k její přehřívání. Dalším požadavkem bylo vytvořit prodejní katalog pro zákazníky v celém rozsahu. Ten byl následně tisknut a virtuálně publikován. byt č.1 v 1.NP

půdorys 2.NP 03 02 01 04 01 05 03 02

06

04

01

06

07

003 007 005 002 000 001 006 008 004 06

05

01

| |výzkumná plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Trust 04 01

02 03

| 01 ložnice | 02 obývací pokoj | 03 kuchyň | 04 koupelna | 05 záchod | 06 šatna | 07 pavlač |

5[m]


003 009 007 005 002 000 001 006 008 004

|||výzkumná mezonetový plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Atelier Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Ondřeje Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Císlera Trust


009| mezonetový dům Nezastavěný pozemek u stanice metra Hradčanská v ulici Milady Horákové, s největší pravděpodobností nezastavěným zůstane. Tunel Blanka, který pod ním vede, tuto možnost značně komplikuje, ne-li znemožňuje. Atelier Ondřeje Císlera na tento fakt upozornil několika projekty, které poukazují na možné zástavby, které na pouzemku mohli stát. Můj projekt se zabýval výstavbou mezonetového bytového domu. Uspořádání bytů vychází z umístění podélné komunikace v sudých patrech bytového domu. Převládající mezonetové byty vytváří rastr, který se na základě jejich dispoziční koncepce promítá na fasádu. Betonové monolitické konzoly rozšiřují vnitřní prostory bytů, jejich vrchní část je využívána jako terasa u horního podlaží. Pozemek za domem je zvětšen po plánovém zapuštění železnice a zpřístupněn veřejnosti.

jižní pohled

severní pohled

východní pohled

západní pohled

003 009 007 005 002 000 001 006 008 004

|||výzkumná mezonetový plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Atelier Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Ondřeje Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Císlera Trust


009| mezonetový dům Nezastavěný pozemek u stanice metra Hradčanská v ulici Milady Horákové, s největší pravděpodobností nezastavěným zůstane. Tunel Blanka, který pod ním vede, tuto možnost značně komplikuje, ne-li znemožňuje. Atelier Ondřeje Císlera na tento fakt upozornil několika projekty, které poukazují na možné zástavby, které na pouzemku mohli stát. Můj projekt se zabýval výstavbou mezonetového bytového domu. Uspořádání bytů vychází z umístění podélné komunikace v sudých patrech bytového domu. Převládající mezonetové byty vytváří rastr, který se na základě jejich dispoziční koncepce promítá na fasádu. Betonové monolitické konzoly rozšiřují vnitřní prostory bytů, jejich vrchní část je využívána jako terasa u horního podlaží. Pozemek za domem je zvětšen po plánovém zapuštění železnice a zpřístupněn veřejnosti.

jižní pohled

severní pohled

východní pohled

západní pohled

003 009 007 005 002 000 001 006 008 004

|||výzkumná mezonetový plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Atelier Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Ondřeje Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Císlera Trust


1.NP

009| mezonetový dům 2.NP

Nezastavěný pozemek u stanice metra Hradčanská v ulici Milady Horákové, s největší pravděpodobností nezastavěným zůstane. Tunel Blanka, který pod ním vede, tuto možnost značně komplikuje, ne-li znemožňuje. Atelier Ondřeje Císlera na 3.NP tento fakt upozornil několika projekty, které poukazují na možné zástavby, které na pouzemku mohli stát. Můj projekt se zabýval výstavbou mezonetového bytového domu. Uspořádání bytů vychází z umístění podélné komunikace v sudých patrech bytového 4.NP domu. Převládající mezonetové byty vytváří rastr, který se na základě jejich dispoziční koncepce promítá na fasádu. Betonové monolitické konzoly rozšiřují vnitřní prostory bytů, jejich vrchní část je využívána jako terasa u horního podlaží. Pozemek za domem je zvětšen po plánovém zapuštění železnice a zpřístupněn veřejnosti. 5.NP

jižní pohled

severní pohled

východní pohled

západní pohled

003 009 007 005 002 000 001 006 008 004

|||výzkumná mezonetový plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Atelier Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Ondřeje Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Císlera Trust

6.NP

20[m]


1.NP byt chodby

009| mezonetový dům

byt terasa

2.NP

byt

Nezastavěný pozemek u stanice metra Hradčanská v ulici Milady Horákové, s největší pravděpodobností nezastavěným zůstane. Tunel Blanka, který pod ním vede, tuto možnost značně komplikuje, ne-li znemožňuje. Atelier Ondřeje Císlera na 3.NP tento fakt upozornil několika projekty, které poukazují na možné zástavby, které na pouzemku mohli stát. Můj projekt se zabýval výstavbou mezonetového bytového domu.

jižní pohled

severní pohled

Uspořádání bytů vychází z umístění podélné komunikace v sudých patrech bytového 4.NP domu. Převládající mezonetové byty vytváří rastr, který se na základě jejich dispoziční koncepce promítá na fasádu. Betonové monolitické konzoly rozšiřují vnitřní prostory bytů, jejich vrchní část je využívána jako terasa u horního podlaží. Pozemek za domem je zvětšen po plánovém zapuštění železnice a zpřístupněn veřejnosti. 5.NP původní zástavba

východní pohled

nový prostror

6.NP

20[m]

komerční prostory

západní pohled

003 009 007 005 002 000 001 006 008 004 nová zástavba

|||výzkumná mezonetový plovoucí ||zahradní kořeny ||architektura |já |vila bytový Novotný pavilon bydlení stanice | garáž altán dům Atelier 1990’ Atelier Ing. Atelier ŠIMON Stanislav - Schleger&Liesler 2012’ Ondřeje Hájek&Hulín M&D JIRÁČEK Novotný Císlera Trust


000

|architektura 2012 ŠIMON JIRÁČEK

Šimon Jiráček_FA_2012  

Shrnutí projektů do 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you