Page 1

Erkenningsnummer P708155

Nr. 62 april - mei - juni

Verantwoordelijke uitgever H. Stinders - Schransstraat 37 - 2530 Boechout - 03 455 14 23 - Tijdschrift van Kena vzw - verschijnt driemaandelijks - 16de jaargang NR. 2

06 PAASVAKANTIE

Verslagen van het lentekamp en de monitorencursus

België-Belgique P.B. – PP 2530 Boechout BC 30280


06 DE KAMPEN

SAMENWERKINGSVERBANDEN Cursisten, instructoren, deelnemers en monitoren van het lentekamp stuurden verslagen van hun Kena-activiteiten naar de redactie. Wij publiceren deze met plezier.

20 SPEELHOEK Nood aan een pauze tussen het studeren door? Deze raadsels houden je hersenen alvast warm.

14 BESTUURLIJK De vorige algemene vergaderingen keurde nieuwe statuten goed. De manier waarom Kena zichzefl organiseert, is daarbij in vele opzichten veranderd. Een organogram schept duidelijkheid.

Colofon Tijdschrift van Kena vzw - verschijnt driemaandelijks 16e jaargang NR. 2 - april - mei - juni 2011 Teksten Leo, Veerle, Julie, Ellen, Hendrik, Elke, Koen, Jeroen, Hans, Brent, Elke, StĂŠphanie, Steven, Liesbet, Dorien, Ellen, Saan, Joke, Lars, Liese, Margot.

2

Kenavenster juni 2011

Foto’s Julie, Hans, Joke, Margot Nalezers Koen Stinders, Veerle Van Brabant Eindredactie en lay-out Hans Jacobs Verantwoordelijke uitgever H. Stinders Schransstraat 37 2530 Boechout - 03 455 14 23 Erkenningsnummer P708155


D

Redactioneel

e beslissing om de kampen korter te maken, werpt zo te zien meteen vruchten af. We bereiken beduidend meer jongeren dan vorig jaar. Nu zijn er al meer dan vijftig inschrijvingen extra en de inschrijvingen komen traditioneel pas laat op gang. De samenwerking met andere organisaties tijdens onze paascursus was ook meteen een succes. Al hadden we al een zeer grote groep animatoren van Kena zelf, door deze instroom zijn onze kampen met gemiddeld 4 deelnemers per monitor (kampleider en adjuncten meegerekend) uitzonderlijk goed bestaft. Deze uitstekende bestaffing is zeker één van onze kwaliteitskenmerken. De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap trok grote ogen toen ze het cursusmateriaal en de lijst met het aantal instructoren zag op paaskamp. Door met veel instructoren en monitoren samen op kamp te gaan, krijg je de kans te overleggen vanuit verschillende invalshoeken en van elkaar te leren.

normen. Het is die eensgezindheid onder monitoren, die jongeren zich veilig en goed laat voelen. Dit komt omdat er enkel in een eensgezinde ploeg duidelijkheid én tegelijk sfeer kan zijn. De redactie vindt dat we daar bij Kena goed in zijn en eensgezind met ons project en stijl naar buiten kunnen komen. Dat is goud waard!

We wensen bij deze alle kampploegen, en in het bijzonder de nieuwe animatoren, veel leesplezier, succes en plezier op hun kamp. We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om de tientallen mensen die een heel jaar achter de schermen hun best doen onze kampen mogelijk te maken, te bedanken! We denken meteen aan O.C.S. die het domein beschikbaar stellen, onze twee secretariaatsmedewerkers (Marie-Jeanne en Rina), de werkgroep financiën, secretariaat, promotie, … Van hun ijver mogen wij binnenkort de vruchten plukken.

Onze eigen stijl is daar het resultaat van. Ik merkte tijdens een excursie met honderdvijftig veertienjarigen nog eens op hoe belangrijk het is als opvoeders onderling te kunnen spreken over waarden en

Tot op het Kenafeest! De redactie ... te bereiken via kenavenster@kena.be

Woordje van de Voorzitter Gouden eieren ...

O

p een dag ziet een arme boer een schitterend gouden ei liggen in het nest van zijn lievelingskip. Het

ei is van zuiver goud! De boer kan het maar niet geloven en zijn verbazing wordt nog groter wanneer hij de volgende dag dezelfde ontdekking doet. Elke dag weer rent hij naar het nest en steeds weer vindt hij een gouden ei. Hij wordt enorm rijk. Maar niet alleen zijn rijkdom, ook zijn ongeduld wordt groter en uiteindelijk besluit hij de kip te slachten om de eieren er allemaal tegelijk uit te halen. Maar als hij het dier opensnijdt, is er geen gouden ei te bespeuren en vanaf nu zal hij er ook nooit meer een aantreffen. Deze bekende fabel van Aesopus laat zien dat zowel het resultaat als het middel van belang zijn om succesvol te zijn. Het resultaat bij Kena is het gegeven dat wij deelnemers en medewerkers een unieke beleving geven dankzij ons concept van kampen doen, dankzij ons middel, dankzij onze stijl van Heuvelsven…

Ook het laatste vitamineweekend heb ik tot mijn vreugde mogen vaststellen dat er binnen Kena een grote aandacht is voor het middel. Niet met de bedoeling het kost wat kost vast te houden. Niet om te verstarren, vast te roesten en uiteindelijk stil te vallen. Wel door te bespreken op welke wijze wij onze stijl levendig kunnen houden. Wel door te onderzoeken op welke wijze wij steeds opnieuw de balans kunnen vinden tussen het behoud van onze waarden en normen en de concrete invulling hiervan op het terrein. In aanloop van de beleidsnota 2013-2015 zullen wij deze zomer een bevraging doen bij onze stakeholders. Hierin zullen wij zeker vragen betreffende onze “stijl” opnemen. Voor onze visie op de toekomst kunnen wij hiermee dan rekening houden. Ook deze zomer wens ik jullie allen alvast een deugddoende vakantie. Voor zij die mogen deelnemen aan en genieten van onze kampen hoop ik op een unieke ervaring met veel gouden eieren … Jeroen

3


De

column

Hebben jullie het gevoel ook dat wanneer je op kamp bent, je echt helemaal jezelf kan zijn? Dan doet het er niet toe hoe we er uit zien (joepie, wij meisjes mogen eindelijk een slonzige short aan zonder dat er raar wordt gekeken), modderspatten, schrammen, verf op je gezicht, vechten tegen piraten… alles kan en mag! Maar in het leven dat niet “kamp” is, verstoppen we ons zo vaak. Achter een maskertje van wat we zouden willen zijn. Of één waarvan we denken dat anderen het graag zo zouden willen… Kleren, stoere praat, altijd vriendelijk zijn (of juist niet), dingen doen die we niet zijn. En misschien zelfs op kamp, zo in het begin. Want in een nieuwe groep komen is vaak toch wat eng. Dan is het veel gemakkelijker om nog niet alles te tonen van wie je bent. Zoals zangeres Zaz het zegt: On se cache derrière nos carapaces de durs à cuire On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir Waarom doen we dat toch steeds? Niet helemaal tonen wie we zijn. Waarom verstoppen we ons zo gemakkelijk, wanneer het moeilijk gaat? Nu ja, het leuke aan verstoppertje spelen is dat je onverwacht verrast kan worden. Wanneer je bijvoorbeeld iemand ergens vindt waarvan je niet dacht dat hij zou zijn... Tot de volgende & laat je verrassen! Ellen vanuit Bretagne

De waarheid komt uit een kindermond Een vriendjesdag is de perfecte opkikker wanneer je op kamp even met een dipje zit. Of gewoon als kamp-extraatje, is het ideaal. Naast de typische kinderlijke verrassingen, kunnen kinderen soms ontzettend onverwacht uit de hoek komen. Mijn vriendje, tijdens het -12 paaskamp dit jaar, heeft me een erg slimme les geleerd die ik niet snel zal vergeten. De hele dag werden leden en leiding naar vriendjes gestuurd om hem/haar een dikke knuffel te geven. En ook mijn vriendinnetje, het jongste meisje van de groep, liet mijn dagelijkse portie knuffels op kamp verdrievoudigen. Tijdens het eten werden boterhammen met choco naar elkaar gebracht en de keuken kreeg een hoop aanvragen voor speciale maaltijden voor het vriendje. Bij mij bleef het bij knuffels. Tot ik ’s middags plots verteld werd dat ik van mijn vriendje mocht gaan afwassen… Afwassen? Mijn vriendje, waarvan ik al wist wie het was, stond op kamp bekend als de grootste deugeniet van de hele groep, dus ik dacht dat het een mopje was. Ik riep door de refter dat ik helemaal niet graag afwas. Is dat mijn verrassing? Nee hoor, ik ben niet gaan afwassen. Het moment dat de vriendjes aan elkaar bekend gemaakt werden, was ik er jammer genoeg niet bij. Maar de dag nadien kwam mijn vriendinnetje naar mij: ‘Weet jij wie uw vriendje was?’. Ik haal mijn beste pokerface boven en zeg dat ik geen flauw idee heb. ‘Ikke! En je mocht van mij gaan afwassen!’, zegt ze luid en enthousiast. Onschuldig kijkend beken ik haar dat ik eigenlijk helemaal niet graag afwas. Afwassen is toch geen fijne taak? Maar, wie weet, misschien vind zij het wel ongelofelijk tof als ze mag afwassen… Nee hoor, ze kijkt mij aan alsof ik de domste leidster ben die ze al ooit gezien heeft. ‘Maar, als je gaat afwassen, krijg je een snoepje!’… Zo ver had ik nog helemaal niet nagedacht! En het was de meest onverwachte wending die ik me maar had kunnen inbeelden. Het was helemaal niet haar bedoeling geweest om me te plagen. Waarom toch steeds het slechte in de mensen verwachten wanneer ze het nog zo goed bedoelen. Ik weet nu in elk geval wel zeker: als iemand me nog een keer aanbiedt om te gaan afwassen, zal ik wel twee keer nadenken voor ik nee zeg. Aan alle nieuwe & oude monitoren, veel succes met jullie stage! Laat ons er weer een knallende zomer van maken,

Julie

4 4

Kenavenster juni 2011


‘VITAMINENWEEKEND’

Er rond

Op de vraag: “Wat vond je van het Vitaminenweekend?” zou ik kunnen zeggen dat het erg op het vorige weekend leek. Een tweedaagse op het domein met dezelfde groep zoals altijd. Typische Kena-dingen doen in de typische Kena-dingen. Ik zou dat kunnen zeggen. Maar wie er bij was op die wissel van april naar mei, weet dat het verder ging dan juist wat plezier maken. Ik voelde het al meteen; de groep bestond uit een lading ‘rijpere’ Kena-gangers. Mensen die –zo had ik de indruk- echt met Kena begaan zijn en dat liet zich ook merken. De activiteiten waren op zijn minst intens te noemen. Dan bedoel ik het niet zozeer lichamelijk (al moet ik bekennen dat sporten bij mij eerder een vergeten werkwoord leek), dan wel geestelijk. Stilstaan bij hoe iemand tegenover de waarden en tradities van Kena staat, om nadien jezelf te moeten onderwerpen aan die vragen. Geen lichte opdracht. Maar wel eentje met soms verrassende resultaten en eentje die genoeg voer oplevert voor discussies die dan weer allemaal de moeite waard zijn om stuk voor stuk te bekijken. Kena mag dan wel het voortgezette werk van de broeders zijn, toch is het mooi om zien dat er steeds plaats is voor vernieuwing. Of plaats ik het eerder onder de term ‘verbetering’? Steeds weer kleine (en grote) dingen die worden aangepakt. Van het opfrissen van het domein (wat een verschil), tot de vraag of we niet beters eens wat anders zouden gaan zingen in de kapel. Je zou kunnen gaan denken: “Waarom laten we het gewoon niet allemaal zoals het is? Lekker ouderwets, die goeie ouwe tijd van toen. Het zijn toch net die dingen die Kena maken tot wat het is?” Maar niets is minder waar. Het zijn de mensen die Kena maken. Ouden huidige kampleiders, (hoofd) animatoren, bestuursleden, noem maar op. Mensen die in Kena geloven en zo elke (kamp)dag de (en mijn) wereld een beetje beter maken. Ellen Van Vaerenbergh

DE EERSTE KEER OP LOCATIE KENA-CAFE Een nieuwe start Eind jaren ‘90 besloot het bestuur van Kena om in Kontich, bij Leo thuis, enkele keren per jaar een Kena-café te organiseren. Dit zou dé moment zijn om af en toe informeel met medewerkers bij te praten. Na enkele jaren viel dit initiatie stil. Van 2003 tot 2009 startte Hans opnieuw met Kena-café op het gekende adres. Na enkele tientallen edities is het tijd voor een nieuwe fase. Veerle en Lars hebben de fakkel overgenomen en zochten/zoeken voor Kena-café nieuwe locaties. Met een geslaagde editie in de JVB-lokalen in Boechout en de volgende Kenafuif-editie in de lokalen van de KSA in Mortsel, draaien de Kena-cafés op volle toeren. Net na het paaskamp kwamen we met meer dan dertig monitoren samen. We hopen jullie allemaal terug te zien na de examens op de Kenafuif 29 juni. Tot dan!

Zin om zelf een Kena-activiteit te organiseren? Mail naar initiatieven@kena.be! 5


6

De kampen

Monitorencursus 12 p m a k e

Lent

Ongeveer 9 jaar moet ik geweest zijn, toen ik voor de eerste keer in Heuvelsven kwam. Mijn ouders gingen mee koken met Jeroen en zodoende was ik gebombardeerd tot ‘kindje van de keuken’. In die tijd was er nog enkel een +12 kamp, dus kon ik zelf nog niet mee als deelnemer. Maar waar het kon, mocht ik een aantal activiteiten meedoen en één daarvan was de bonte ring. Dit vond ik super leuk. Samen zingen, spelen, lachen,... rond een vuur. De gezellige warmte wanneer het begon af te koelen, het sfeerlicht wanneer het donker werd,… Het had en heeft nog altijd een bijzonder aangename sfeer, typisch voor Heuvelsven. Op kamp gaan was voor mij een zaligheid. Ik keek er lang op voorhand naar uit. Maar in Heuvelsven kwam ik voor het eerst in contact met jongeren die dat niet zo vonden. Ikzelf kom uit een vrij beschermde omgeving en leerde in Heuvelsven jongeren kennen die het in hun leven helemaal niet zo gemakkelijk hadden als ik. Als ik hun verhalen hoorde, begreep ik vaak wel waarom. En toch gingen de meeste van deze jongeren niet graag naar huis, omdat Heuvelsven hen ergens had geraakt. Ondertussen zijn we een aantal jaar verder, is er al wat veranderd, maar er zijn ook nog veel gelijkenissen met vroeger. Ik ben zelf als deelnemer op kamp geweest, heb paascursussen gevolgd en geef nu graag zang aan animatoren in spe en wat zo mooi blijft aan het op kamp gaan met Kena is in de eerste plaats de plek ‘Heuvelsven’ zelf. Die bossen, het ven, dat uitgestrekt gebied natuur is echt super om weer even helemaal uit de dagdagelijkse wereld getrokken te worden. Wanneer ik op kamp ben, speel ik telkens mijn tijdsbesef kwijt en blijft de wereld even stilstaan. Dat is gewoon zalig! Verder geniet ik telkens van de spirit die te voelen is onder de kampleiding én deelnemers. ‘Samen sterk’ zijn in Heuvelsven geen holle woorden.

6

Kenavenster juni 2011

Wanneer ik op kamp ben, speel ik telkens mijn tijdsbesef kwijt en blijft de wereld even stilstaan. Dat is gewoon zalig! Liesbet

Hier wordt gestreefd naar het uitdragen van de letterlijke betekenis van deze woorden en dat wordt ook bereikt. De belangrijkste uitdaging vind ik: de kinderen, voor wie op kamp gaan geen evidentie is, een onvergetelijke tijd bezorgen. Voor hen is de filosofie van Kena, de structuur van een kamp en de plaats Heuvelsven de ideale combinatie om even uit hun realistische (soms onaangename) wereld te kunnen stappen en geïnspireerd te worden door een andere manier van leven, een andere manier van zich te verhouden tot elkaar en een andere manier van tijdsbeleving. Dat is de kracht die Heuvelsven al van bij het begin drijft en hopelijk zal Kena nog lang op deze kracht mogen voortbouwen. Liesbet


Wat hadden ze je op voorhand over deze cursus verteld? Niets want ik kende niemand van de groep die meer informatie kon geven. Voor je stage zal je één week bij Kena een kamp doen en nadien een week bij Speelweken Borsbeek. Zien we je nadien nog terug denk je? Wel, misschien is die vraag nog wat vroeg gesteld MAAR ik zit er nu toch ook al even over na te denken voor terug mee te gaan aangezien het wel een leuke monitorencursus (kamp) was en het een hele goeie groep was! Welke twee momenten van deze cursus zullen je nog lang bij blijven? Dat alle personen die voor het eerst op kamp kwamen (snel) werden geaccepteerd door de groep die al eens op Kena-kamp waren geweest. Dingen die je hebt bijgeleerd waar je anders nooit zou bij stil staan. Wat viel er toch wat tegen op cursus? Geen tussendoortjes. Wat ga je deze zomer tijdens je stage zeker goed doen? Alle kinderen betrekken bij het spel en problemen oplossen, moesten die er zijn. Wat zal er moeilijk worden, denk je? De kinderen tot rust laten komen bij het slapen gaan en de kinderen laten luisteren bij het uitleggen van een spel. Je zit zelf in de Scouts? Wat zijn volgens jou de verschillen tussen Kena en de Scoutsgroep waar jij actief in bent? Bij Kena heb ik te maken met kinderen die ik niet ken, bij de scouts daarentegen heb ik wel kinderen die ik waarschijnlijk ken. Dat maakt het dat bij Kena het moeilijker zal worden dan bij de Scouts.

Brent

Kena biedt elke jongere gevoelens van zelfvertrouwen aan. Het enthousiasme van de ‘instructeurs’ tijdens het naar voorbrengen van de lessen, vond ik fantastisch. Op een spontane manier hebben we veel mogen leren! O.a. bosspelen leren maken en uitleggen, groepsdynamica, EHBO, expressie, zang en dans, sport, knutselen en nog veel meer…

SUCCES AAN ANDEREN GUNNEN

Kena ... een echt project!

Voor ik op monitorenstage bij Kena vertrok, wist ik helemaal niet wat ik ervan mocht verwachten, al had ik het volste vertrouwen in de keuze van Pater Benoit. De stage is dan ook zeer goed meegevallen. Ik heb veel geleerd over het pedagogisch project van Kena. Ik heb geleerd dat Kena tijdens hun kampen jongeren uit verschillende sociale achtergronden wenst samen te brengen. Jeugdwerking tijdens de vakantie is een belangrijke pijler in de vorming van deze jongeren. Tijdens mijn monitorenstage heb ik ook mensen uit verschillende achtergronden leren kennen en waarderen. Deze ontmoetingen brachten me respect bij voor elkaars eigenheid en ik hoop dit te mogen doorgeven tijdens mijn volgend kamp. Kena biedt elke jongere gevoelens van zelfvertrouwen aan. Het enthousiasme van de ‘instructeurs’ tijdens het naar voorbrengen van de lessen, vond ik fantastisch. Op een spontane manier hebben we veel mogen leren! O.a. bosspelen leren maken en uitleggen, groepsdynamica, EHBO, expressie, zang en dans, sport, knutselen en nog veel meer… Kortom, je leert hoe op een speelse wijze om te gaan met kinderen en jongeren. Tijdens de stage was er een zeer gestructureerd dagprogramma. Hiervan blijft mij de avondstilte bij. De avondstilte was het moment van de dag dat ik tot rust kwam: Even nadenken over de afgelopen dag en met een voldaan en gerust hartje gaan slapen. Bij Kena is niet alleen de ‘teamgeest’ belangrijk, maar ook de ‘tijd voor zichzelf’. Dit is dan ook een uniek element van Kena. Wat mij ook zeker zal bijblijven, zijn het ochtend- en avondwoordje. In elk verhaaltje zat er een boodschap dat mij zeker zal helpen bij het animeren van kinderen. De christelijke waarden gaven inhoud aan deze momenten! Volgende aandachtspunten en waarden wens ik als animator mee te dragen: dienstbaarheid, SAMEN over de streep, succes aan de andere gunnen, leergierigheid, luisteren naar elkaar, handigheid, zorg dragen, sportiviteit en dankbaarheid. Dankzij de Kenacursus en de vele hulpmiddelen die wij meekregen (vb. spelboekjes…), zal ik mij optimaal kunnen inzetten om jongeren een leuk zomerkamp te bezorgen. Deze stage was een totaalpakket aan speelse vorming, ontspannende teamgeest en avondlijke sfeer in een prachtige omgeving. Wat ik zelf heb mogen beleven, wens ik door te geven aan andere jongeren! Stéphanie


Net terug in België, snel douchen, ontbijten, koffer van Praag uitladen en koffer voor KENA inladen. Zo zag maandag ochtend eruit voor Saan en Lotte. Hiervoor hadden we zelf gekozen, dus de motivatie om dit alles snel te doen was er! In Genk werden we opgehaald en reden we verder richting heuvelsven. Eindelijk, na zeven maanden terug een kamp/ cursus. Eens aangekomen werd ik totaal verrast: maar VIER uitdiepers, geen hoofdanimatoren, 32 animatoren in spé en een kaal domein (maar dat had ik al gezien). Deze ‘verrassingen’ konden echter een leuke cursus niet tegenhouden. De hoofdanimatoren werden niet gemist, al voelde het wel vreemd aan om zo bij de oudste te horen. Als kleine, maar niet te onderschatten groep van vier uitdiepers kan je echt wel je plan trekken. Onze kleine groep was enkel lastig voor sport en spel activiteiten, dan is het gewoon leuker en handiger als je met wat meer bent. Het voordeel is wel dat je een dichtere band had met je groepsgenoten en dat hadden we! De cursus is, naar mijn eigen bescheiden mening, essentieel. Ik heb weer enorm veel dingen bijgeleerd en ik weeg nu ook dat ik in bepaalde situaties beter anders zou moeten reageren. Ik raad dan ook iedereen die meer wil weten dan enkel de basis, deze cursus aan! De cursus biedt afwisseling tussen praktijk en theorie, al wordt de klemtoon vooral op praktijk gelegd. Dit zorgde voor veel beweging. Ik voel dat ik klaar ben om met wat extra bagage de leden van de zesde en zevende periode een geweldig kamp te geven. Saan Men had niet veel over de cursus verteld, van inhoud zelf wist ik wel ongeveer wat me te wachten ging staan. Maar toen ik op Heuvelsven aankwam was het toch wel even van ‘wow’. Ik wist niets over die manier van werken. Dus dat was wel even verschieten. En de eerste dagen was het toch wel moeilijk om die ‘strenge’ regels te aanvaarden. Maar na paar dagen was ik het al gewoon en viel het allemaal wel mee. Ik vond het dan ook een goede en toffe cursus. Ik weet nog niet of ik na mijn stage-periode terug zou komen naar Kena. Dat hangt er van af, als het kamp goed mee valt, kan het zijn dat ik de zomer daarna nog wel is een week kom meedoen bij Kena. Speelweken ga ik waarschijnlijk nog blijven doen, het is dichtbij en ook heel plezant. Er zullen verschillende momenten bij blijven, degene waar ik wat heb bijgeleerd en de zeldzame momenten van stilte (in de kapel bijvoorbeeld) zullen me ook bij blijven. Het eten was trouwens ook lekker! :D Het vroeg opstaan was wel vermoeiend en ik vond het soms wat te veel theorie. Hier en daar zat er al eens een saaiere ‘les’ tussen. Ik ga zeker wel leiding kunnen geven, en iedereen motiveren om mee te doen. Wat ik moeilijk zal vinden is om is heel streng te zijn op een kind dat het heel erg uithangt. Het is moeilijk om een klik te maken om dan ‘boos’ te lijken. Het grootste verschil tussen Kena en Speelweken is dat de kinderen die met Kena meekomen elkaar misschien niet kennen. Daardoor moet je op een week een goede groep proberen te creëren. Bij Chiro of Scouts kennen de kinderen elkaar al een jaar of veel langer en jij ook als monitor. Daardoor weet je al hoe de kinderen zijn. Bij Chiro of Scouts zijn de kinderen er meestal met veel zin om mee te doen. Bij Kena zou het kunnen dat er kinderen verplicht naartoe gestuurd zijn. Dorien Buys

8

Kenavenster juni 2011


Herinneringen de themadag tijdens het paaskamp -12 De paparazzi beleefde gouden tijden tijdens de themadag “Het leven zoals het is: Heuvelsven-town”. Hieronder enkele spannende weetjes geschreven door de journalisten ter plaatse: De trouw! Vandaag was een glorieuze dag voor Mirthe en Roeland. Ze trouwden! “Het was heel goed!”, zegt vader Roeland. “Ik vond het wel grappig en goed.”, zegt moeder Mirthe. Lang zullen ze leven! Ellen bezorgt moeder bijna een boete! Vandaag staat dit misdadig kind wel veel in de krant! Ellen! Ze bezorgde haar moeder zonet bijna weer een boete door te spijbelen. “Ze krijgt nu niets meer!”, zegt de moeder. “Ze krijgt geen eten meer!”, zegt vader Andries.

Frederik vindt een job als fotograaf goed. “Het is vrij gemakkelijk!”, zegt Frederik. “Foto’s maken en vragen of het wel mag.” Het is een leuke manier om geld te verdienen.” Ik ben benieuwd of het waar is. Kind beledigt reporter! Een schandaal! Een kind uit school, genaamd Ellen, deed deze morgen een zware overtreding! Ze noemde onze reporter een “lelijk wijf”. Hoe schandalig is dat! Dit hoort een boete te krijgen van 100 euro! De moeder pakte het slim aan en greep haar bij de lurven en schreeuwde luid: “Jij krijgt niks meer! Geen tafelbier of ander lekkers! Je zult er van lusten!” Ze vertelde aan onze reporter dat ze naar het oudercontact zal gaan en de juf aanspreken. “Ik wil dat ze een hele week nablijft en dat ze 1000 keer moet schrijven: ‘Ik mag mijn mama niet ontgoochelen en de juffrouw beter niet aanspreken met een grote mond.’” Spannend!

Kans op scheiding! “Als mijn man zo verder doet”, zegt een kwade moeder Anna, “is er een kans op scheiding!”. Andries is er aanzienlijk blij mee! “Ik zou er (lees: met Andries) misschien nog mee gaan trouwen”, zegt moeder Anna. Spannend! De dochter van de burgemeester getuigt “Mijn vader is altijd druk bezig.”, zegt de dochter van de burgemeester. “Dan moet ik altijd koken en poesten!”. Bejaarde bedreigt journalist De bejaarde Rayyaan bedreigde woensdag om 10u13 een journalist van onze redactie. Spijbelende kinderen – een interview met Estelle Tegenwoordig zijn er veel te veel spijbelende kinderen. Een interview met Estelle, één van de ouders. Waarom spijbelen ze? Ze vinden school niet leuk. Geeft u ze straf? Ja, ik stuur ze zonder eten naar school. Een interview met de meester Dominiek van Heuvelsventown: Zijn de kinderen allemaal flink? Nee, ze zijn heel stout! Geeft u veel straf? Ja, heel veel. Welke straffen geeft u dan? Geldboetes voor papierverspilling (nvdr door het veelvuldig propjes gooien) en strafstudie. Andries vindt het dorp geweldig! Andries zegt: “Ik vind dit dorp geweldig! Alleen vind ik het oerstom dat mijn dochter zo lastig is.” Benieuwd wat dit zal worden!

9


Vrij podium

Het perfecte kampvuur door endewouuitdiepers niet meezingen. Toen ik vroeg wat er scheelde Interview met enkele vendelleiders Wat waren voor jou de hoogtepunten van het kamp? Julie: Het is moeilijk om echt één moment uit te kiezen dat er bovenuit springt. De sfeer zat altijd geweldig goed in de groep, er werd steeds gezongen en gelachen. De themadag was misschien wel het speciaalst. Vooral omdat niemand echt wist hoe het zou lopen en hoe de kinderen zouden reageren. Maar ze leefden zich perfect in hun rol in, amuseerden zich en vonden het zelf ook de leukste dag van het kamp! Oh ja, en het hoogtepunt Limbo! Zonder twijfel een gigantisch knallende party! Lars: Paaskamp was gewoon fantastisch! Ik heb me super geamuseerd. Toch zeker 1 van de hoogtepunten was de themadag. Zalig! :) Lise: Voor mij was het volledige kamp één groot hoogtepunt. Er was onder de leiding een super geweldige, nog nooit eerder gevoelde sfeer. Ook de kinderen waren stuk voor stuk schatten die zich elke dag weer hebben kunnen amuseren. Zou ik toch één moment moeten uitkiezen is het wel de themadag. Dat was een absolute topper! Wat heeft jou ontroerd? Lars: Ik was super trots toen al onze kleine vriendjes volledig stil waren in de kapel. Super gedaan! Lise: Wat mij ontroerd heeft is de laatste avond, de laatste bontering. Ik zat naast Bert en hij keek bedroefd

10

Kenavenster juni 2011

zei hij: “Ik wil niet meezingen want ik wil helemaal nog niet naar huis.” Dat was voor mij de bevestiging dat ook de kinderen het een geweldig kamp vonden. Julie: De laatste dag, voor de bus arriveerde, werd er een soort bezinningsmomentje gehouden waarbij de kinderen iedereen konden bedanken die ze wilden. Alle kinderen kwamen aan het woord, bedankten de leiding, de kookploeg, elkaar,... Ik moet toegeven dat ik toen wel even heb moeten slikken van ontroering. Het doet wel iets met je wanneer zo een keer extra benadrukt wordt dat je hen een toffe tijd bezorgd hebt. Van wat is je mond opengevallen van verbazing? Julie: Het mopjesniveau op kamp! Je kent ze wel, die clichémopjes (Wat is groen en rolt van de berg? ... Een Slawine!). Ik dacht dat ik ze allemaal al gehoord had, maar er kwamen er dagelijks weer nieuwe bij. En het was blijkbaar aanstekelijk want ook de leiding had er soms moeite mee om betere mopjes te verzinnen! Lars: Op paaskamp mochten we genieten van een optreden van Acoustic Juuls (echte naam Julie van Dooren). Ik was verbaasd en had veel bewondering voor Julie. Lise: Dat onze kampleiding super goed kan zingen! Wat vond jij het moeilijkste tijdens dit kamp? Julie: Eigenlijk had ik erg weinig moeite dit kamp omdat het zo geweldig was. Misschien wel het feit dat de aandacht eerlijk verdeeld moest worden over alle kinderen. Want ze hadden zoveel energie en hadden wel elk hun eigen portie aandacht nodig. Gelukkig waren we met zo’n sterke leidingsploeg dat dat uiteindelijk

10


geen enkel probleem was! Lars: Toch een van de moeilijkste momenten was het afscheid. Iedereen wist wat hem te wachten stond. Een pak cursussen, terug school, weer werken. Lise: Dit was mijn eerste -12 kamp, dus voor mij was het even aanpassen omdat het een andere aanpak en dagindeling is dan bij de +12. Voor de rest liep alles mooi op wieltjes. Nog een laatste boodschap aan de lezers? Julie: Check zeker de website en facebook een keer voor de massa aan leuke foto’s & filmpjes van ons kamp. Ideaal om de geweldige sfeer op te snuiven die er tijdens Pasen heerstte! Lars: Ik denk dat we stiekem allemaal dromen van terug te gaan. Ik zie jullie in Heuvelsven! Lise: Als jullie niet mee zijn geweest op paaskamp moeten jullie zeker spijt hebben. Het was een kamp waar ik nog steeds aan moet terugdenken. En nog een laatste oproep: Op onze geheime vriendjesdag heeft mijn geheim vriendje zich niet laten horen. Indien jullie weten wie mijn geheime vriendje is, laat het me dan weten. Ik zoek hem/haar nog steeds!

Brief van een deelnemer Het was echt te gek! Plezier maken, vrienden leren kennen, … en dan nog de de leukste spelletjes en dat voor een volle week! Oei, nu ben ik vergeten mijzelf even voor te stellen: Ik heet Anastasia, ik ben meegeweest op het paaskamp en dat was superfijn. Maar waarom schrijf ik alles in verleden tijd? Ik ben nog altijd hier op het mooie domein! Moet ik jullie eens iets vertellen? Ik heb een probleem. Het gaat hier veel te snel! Maar niet getreurd, er zijn nog verschillende Kenakampen. Gelukkig! Maar waar was ik nu weer gebleven? Ahja, ik weet het weer. Die pret, dat moet je meemaken! En dan ’s avonds lekker gezellig bij elkaar leuke liedjes zingen en grappige spelletjes spelen. Eén keer moest ik op een eiland staan en moest ik geblinddoekt met een krantenknuppel op een haai slagen. Een andere keer moest ik met mijn poep iemand anders uit de kring botsen. Dat was lachen geblazen! En we mogen ook niet de koks vergeten. Het was verrukkelijk eten, jam jam! Ik proef die lekkere smaak nog altijd. De geheime vriendjesdag vond ik ook heel leuk! Maar nu ga ik eindigen. Dat zal moeilijk zijn, want ik heb nog zoveel meer te vertellen over dat éne Kenakamp. Ik kan er nog uren over praten. Oké, daaaaaaaaaaaaaaag lieve lezers. Doei!

Steven wilde het kort houden. Hij moest namelijk gaan eten. Een hele brief ga ik hier niet schrijven (ik moet namelijk gaan eten). Maar ik wil 1 ding zeker zeggen. De cursus was geweldig ! En dit lag niet persé aan de goeie groep maar aan hoe het was ineen gestoken. Het was zo uitgebereid en perfect ineen gestoken, het was zalig les volgen met geweldige instructeurs. Ik had er veel van verwacht maar niet dat het zo goed ging zijn. De cursus volgen bij KENA is echt een super grote aanrader! Verder heb ik er niet echt iets aan toe te voegen. Ik heb niets negatiefs te vertellen, op 1 klein detail na... Er lag veel stof in de kring waar we de bonte ringen hielden. Voilà dat was alles. :)

11


Wist-Je-Datjes

VOLKSDANS The bridge. De derde keer was de goede keer!

Wist-je-dat ... ... Er inspectie van de Vlaamse Gemeenschap geweest is op het paaskamp. ... Deze zeer tevreden waren over onze vorming. ... Elke moest uitleggen hoe we onze nieuwe doelstellingen gingen evalueren. ... Ze dachten dat we onze spelbundels uitbesteed hadden. ... Er tweeëndertig nieuwe animatoren waren op paaskamp. ... Eén ervan Tsetan heette. ... Tsetan vorige zomer Saan als vendelleider had. ... Tsetan wist dat de cursus dit jaar minder dik was. ... Hij Saans cursus op zomerkamp dan ook drie keer gelezen heeft. ... Hij volksdansen moeilijk vindt. ... Volksdansen een boksspel op de Wii level 16 is. ... Annelies niet goed kan slapen in een warme ruimte. ... Ze de verwarming dan maar op tien gezet heeft. ... Ze voor de zekerheid toch maar heeft nagekeken tot hoeveel haar slaapzak gaat. ... Dit tien graden was. ... Diezelfde Annelies er helemaal niet tegen kan als één van haar beide handen nat zijn. ... Wie met haar op kamp gaat nu weet wat te doen. ... We deze zomer volgens Peter een product verkopen. ... We overtuigd moeten zijn van onze stofzuiger. ... Thomas’ bomma veel discipline heeft.

12

Kenavenster juni 2011

... Wij toch niet voor lijfstraffen kiezen. ... De schop van Peters vader na jaren gebruikt te zijn steeds blinkt. ... Dit komt omdat hij ze steeds afveegt nadat hij ze gebruikt heeft. ... Hij met die schop spit. ... Wij hiervoor een spade gebruiken. ... De schop van Hilde’s vader na jarenlang gebruikt te zijn ook nog steeds blinkt. ... Hilde en Peter broer en zus zijn. ... De intelligente lezer dit misschien al voelde aankomen. ... Dit natuurlijk al onze lezers zijn. … Alexander de laatste dag van het paaskamp in het gras lag … Alle animatoren in het gras lagen tijdens de evaluatie van het kamp … Alexander opgegeten werd door groene beesten … Elke dit niet kon zien omdat ze een zonnebril op had … De animatoren omgaan met kinderen en groepsdynamiek de twee meest zinvolle vakken vonden. … Simon zelfs alles boeiend vond. Het ene vak al boeiender dan het andere. … Simon positief ingesteld is. … Als Joke iets vertelt dit lijkt of ze het echt heeft meegemaakt. … Ze de rechterhand van Napoleon zou lijken als ze over Napoleon zou vertellen. … De animatoren dat van ‘het belang van complimentjes geven’ al goed begrepen hebben.


… Met uitdiepers op dagtocht gaan nieuwe inzichten geeft … We nu weten we dat Libië in Azië ligt … Saan een eendenfluisteraar is … Hij het levensdoel van de eenden begrijpt … Lotte altijd zegt: “Voer geen oorlog, maar eendjes” … Discussies het best worden opgelost met schaar-steenpapier … Veerle werd uitverkoren door Maria … Kerkdeuren automatisch voor haar open gaan … Het ‘zet-een-kruis’- spel TOPPIE was … Er weer hard gewerkt is in Lesterny. … Eline volgens Piet de eerste vrouw was die mee is komen helpen. … De redactie weet dat Anne al is komen helpen met bezetten en de voorbereiding daarvan. … Margot mee isolatie is gaan steken. … Jelena de drank op Kena-café goedkoper vindt dan thuis. … Wij het erg vinden dat Jelena haar drank thuis moet betalen. … Ze bij Jelena thuis misschien eens van winkel moeten veranderen. … Er dertig man geweest is op het laatste Kena-café. … Peter grote fan is van Justine Bieber. … Hij op vergaderingen af en toe een Bieberke placeert. … Tine met hem naar het sportpaleisoptreden geweest is. … Hij niet alleen binnen mocht. … Hilde jong genoeg is. … Er bij het vorige wist-je-datje geen context is. … Hilde die contexten zeer belangrijk vindt. … De vorige wist-je-datjes er niet zouden geweest zijn, moest Hilde een lezersbrief gestuurd hebben. … Annelies dit vitaminenweekend leerde turven. … Je na vier streepjes een diagonaal streepje kan zetten. … Je dan vijf hebt. … Diezelfde Annelies trots was dat ze het tweede zomerkamp dat ze in Heuvelsven deed het Salve Regina kon

meezingen. … Peter terecht opmerkte dat dit slechts twee woorden zijn. … Els in Heuvelsven is geraakt door een annonce in Knack. … De animatoren op paaskamp erg veel fruit gegeten hebben. … De kindjes van het lentekamp weinig fruit aten. … Joke het goede voorbeeld niet gegeven zal hebben. … Diezelfde Joke en Margot de zonnebloempitten van de viering op het paaskamp geplant hebben. … Eline die bloemenpitten voorzien had. … Peter dezelfde avond tijdens het nachtspel al met zijn voeten in het prille bloemenperkje stond. … We op vitaminenweekend konden zien hoe de bloemen al serieus aan het groeien waren. … Geert een echte helikopterview heeft op vergaderingen. … Je aan hem maar eens moet vragen wat hij bedoelt met: ‘We hebben al bakstenen. Nu de cement nog.’ … Het centrum in Lesterny bijna af is. … Piet de laatste werkdagen aan het plannen is. … Doodles daarbij helpen. … Piet in Lesterny al enkele heldendaden verricht heeft. … Je hem kunt bellen als je kelder met zekeringskasten ondergelopen is in een vorstperiode. … Het water toch nog 3 graden ofzo geweest moet zijn. … Piet nog altijd leeft. … Diezelfde Piet ook vandalenpakker van dienst was. ... Er kleine boefjes vandalen de ramen van de bungalows ingegooid hebben en de luiken beschadigd hebben. ... De schade vergoed zal worden. ... Piet sneller is dan een tienjarige. ... We nu weer weten waar al die sport goed voor is. … Het concept ‘keuzeactiviteit vissen’ op paaskamp -12 iets anders uitliep. … Er slechts één vis gevangen werd. … Deze eigenlijk gevangen werd door Frits uit de keuken.

Annonceke

Kenafeest

Zaterdag 24 september

Ola señoras y señoritas... Bienvenidos a la FIESTA Kena!

Programma 14.00u 14.30u 17.00u 18.30u

aperitief, tapas kenacafé, foto’s, animatie, ... paella en dessert bonte ring

Prijs

(inclusief aperitief, tapas, paella en dessert)

Bijdragen zomerkampen

Kenavenster septembereditie Heb je een fijn kamp achter de rug? Trok je toffe foto’s, heb je zelf zin om er iets over te schrijven of schreef één van je vendelleden een verslag? Mail het door naar kenavenster@kena.be.

Wij publiceren je foto’s en schrijfsels over de zomerkampen in onze volgende editie.

kinderen tot 8 jaar: 5 euro studenten: 12 euro volwassenen: 15 euro

inschrijven via www.kena.be

13


Bestuurlijk

3 leden

Organogram Kena vzw

O.C.S. vzw (beheer domein)

ALGEMENE VERGADERING (inrichtende macht) 3 leden

- voorzitter - penningmeester - secretaris

3 leden

1. Voorzitter 2. Secretariaat 3. Financiën 4. Nationaal en internationaal 5. Promotie 6. Initiatieven 7. Publicaties 8. Kadervorming 9. Kampleiders 10. Materiaal

RAAD VAN BESTUUR (uitvoerende macht)

advies

Bepaalt welke kandidaten voor de RvB voorgedragen worden.

LEDENVERGADERING Voor wie ... • 4 jaar animator • 2 jaar hoofdanimator • 5 jaar actief gelieerd (aan een medewerker/ster) ... is en actief binnen de werking van Kena.

STELLINGEN UIT HET

VITAMINENWEEKEND Dit zijn enkele stellingen waar we met veertien kampleiders, adjuncten, instructoren en andere medewerkers over gediscussieerd hebben. Zoals je kan zien is de optelsom van het aantal stemmen vaak meer dan 14. Hier en daar zat de mening van enkelen tussen twee antwoorden en werden twee antwoorden aangeduid. Is een gebed voor het eten nog wel van deze tijd? • Ja, het past binnen Heuvelsven. We houden hetzelfde gebed. (12) • We vervangen het door een moderner lied. (5) • We schaffen het af. (0)

14

Duidt RvB aan

Kenavenster juni 2011

1 lid

advies OUD-LEDENVERGADERING Voor oud-Kena’ers die niet meer actief bezig zijn met de vorming of kampen.

Wie denkt er echt na tijdens het stiltemoment ‘s avonds na ‘makkers, wat doen wij vandaag …’? • Nooit (1) • Zelden (3) • Soms (6) • Altijd (4) Adjuncten moeten ook orde doen in hun kamer, er kan ook wel eens binnengekeken worden door deelnemers, net als in de plaats van de kampleiding. • Neen, deelnemers hebben hier niets mee te maken. Het is privé. (0) • Ja, tenminste sporen van snoep en drank moeten uit het zicht blijven. (7) • Ja, behalve wat hierboven staat moeten we zeker het goede voorbeeld geven, een ordelijke omgeving is aangenamer en gezonder. (9) Moeten de namen van de vendels bij +12 (heiligen) blijven? • We behouden de klassieke vendelnamen. (7) • We kiezen andere namen die we sys-

tematisch gebruiken. (7) De deelnemers mogen zelf de naam van hun vendel kiezen zoals bij -12. (3)

Zakgeld op kamp mag. • Het zakgeld en het winkeltje hebben een opvoedkundige waarde (omgaan met geld en keuzes maken: zangboekje of snoep kopen?) en is een gezellige ontmoetingsplaats. Vrije tijd met een snoepje is ideaal voor een losse babbel … (10) • Consumptiegoederen afschaffen (tenzij postkaartjes en zangboekjes) (3) • Alleen gezonde voeding in het winkeltje (want dit is maatschappelijk relevant). (3) Is de Salve Regina van deze tijd? (nvdr. Unaniem is de reactie: ‘nee’. Maar wat doen we dan met die waardevolle moment om de dag samen af te sluiten.) • We behouden hetzelfde lied. (9) • We vervangen het door een moderner lied. (5) • We schaffen het af. (1)


Annonceke

15

Zin om monitoren te vormen?

‘Cursus instructor 2011 - 2012’ Zin om monitoren te vormen? ‘Cursus instructeur 2011 - 2012’ Alle kampchefs, adjuncten, gebrevetteerde hoofdanimatoren, Alle vervolmakers & andere Kena-die-hards-sindsmeerdere-jaren! Opgelet! Het is zover! Kena biedt ook jou weer een officiële vorming aan! Eindelijk kan jij je brevet van INSTRUCTEUR in het JEUGDWERK bij ons behalen! We bieden hiervoor een vorming aan in twee modules. Een eerste module zal doorgaan in november 2011 op 11-1213 november 2011. Een tweede module zal doorgaan in februari 2012 op 2526 februari 2012. Heb jij interesse om de cursus te volgen? Hou dan deze twee momenten alvast vrij in je agenda! Ben je – na het volgen van de vorming – bereid om ook stage te lopen in onze kadervorming? Hou dan alvast de eerste week van de paasvakantie vrij in 2012! De begeleiders zullen na je deelname aan de theoretische sessie met jou een individueel oriënteringsgesprek hebben om te kijken of en op welke wijze jij kan meedraaien als stagiair-instructeur bij Kena! Heb je interesse? Durf jij de uitdaging aangaan?! Laat dan gauw iets weten via kadervorming@kena.be!

EGHV. Dankzij de herwerkte cursus en het grote aantal instructoren werden de groepen, waarin gewerkt werd, kleiner. Hier overloopt Maxime de theorie over wondverzorging. Een andere groep overloopt de inhoud van de EHBO-koffer met Wouter. Hans laat de animatoren de theorie toepassen.

1515


Geen Idee?

Spelbundels

In hun quiz nemen de kandidaten het tegen elkaar op. De drie laagst geklasseerde spelers staan vooraan en proberen hogerop in de ranking te geraken.

De Kena-spelbundels (bonte ring: spelen en sketches, pleinspelen, vendelvergaderingen, bosspelen en new games; samen meer dan 750 pagina’s) kunnen ook nog tijdens de zomerkampen tegen de scherpe prijs van € 7,50 per boekje aangekocht worden. Indien je het totale pakket van vijf boekjes in een keer aanschaft, geven we je een korting van € 7,50. Je krijgt dus één boekje gratis en betaalt € 30 i.p.v. € 37,50. Anderen geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar publicaties@kena.be of in Heuvelsven via het secretariaat of de verantwoordelijke kampleider de boekjes vragen en betalen.

Het doel van het spel is om de meeste punten binnen te halen. Dit kan je doen door iemand goed in te schatten. Zo moeten de drie deelnemers met de laagste punten een opdracht (van ‘binnen de minuut, ideale spelen voor tijdens een bonte ring) doen waarbij de rest van de deelnemers moeten inschatten wie deze zal winnen. Er wordt een omschrijving van elke vraag meegedeeld en alle deelnemers krijgen 10 tellen om achter iemand van de drie te gaan staan waarvan ze denken dat die in de opdracht zal slagen. De persoon die wint, ook de achterban, krijgt 5 punten. De rest krijgt 0 punten. De drie deelnemers met de minste punten moeten de volgende opdracht vervullen.

TV-Programma’s Op vitaminenweekend werkten Peter, Liselotte en Annelies dit spelconcept uit op basis van twee gekende TV-programma’s: “Binnen de minuut” en “één jaar gratis”.

Om te beslissen bij de eerste opdracht welke drie deelnemers vooraan moeten staan, kan je bijvoorbeeld met dobbelstenen gooien of een ander soort spel spelen waarbij er 3 ‘verliezers’ overblijven. In een volgende editie zullen we enkele voorbeeldspelletjes publiceren. Mits wat groepsdruk plaats Annelies haar lijst misschien wel op het ledendeel. Laat u maar eens gaan: lizetjaco@hotmail.com

Liederenschat Voor Voor … Voor Voor Voor

diegenen die het gevoel hebben vele liedjes niet meer te kennen … diegenen die “nog wel ongeveer” weten hoe sommige liedjes gaan, maar niet meer precies diegenen die interesse hebben voor “vergeten” liedjes … wie ooit eens wil meewerken aan een update van het zangboekje … wie graag zingt of liedjes aanleert …

Op volgende site ( je moet je wel aanmelden ) vind je massa’s mp3’s en teksten van oude en bekende liedjes uit de Vlaamse liederenschat zowel in hele moderne als in oude klassieke versies, ja zelfs ook nieuwe oude Marialiederen… Het gaat om een site die liederen uit alle verschillende codices van studentenverenigingen samenbrengt… Enjoy! - Elke www.codeximperium.be

HeRfstkamp

Annonceke

31 oktober tot 4 november

De eerste inschrijvingen zijn reeds binnen. Ook de eerste monitoren zijn bekend om Heuvelsven, tijdens enkele prachtige herfstdagen, om te toveren tot een speelparadijs voor de 8-12-jarigen. Heb jij zin om als monitor mee te gaan? Schrijf je dan bliksemsnel in. Er zijn nog drie plaatsen vrij.

16

Kenavenster juni 2011


Ehbdm-Fiche Pidong, Platte jeanne, Platte Truus, Politie en dief, Ratten en Raven, Riddervlag, Ringelo rangelo, (blind) dirigentje, (omgekeerd) verstoppertje, 007, 123 Piano, 2 is te weining, 3 is teveel, Aaaaah!-spel, Aai Poesje, Billenklets, Billie billie bob, Blaasvoetbal, Bunny bunny, Buske Stamp, Cactus en Bloem, Chinese Voetbal, Citroencitroen, De Bom, Dikke Berta, Dokter Knoop, Dooie vis, Gekruist of niet gekruist, Haag (vertrouwensspelletje), Haha-spel, Handje klap, Hoeveel koeien staan er in de wei?, Ik ga op reis en ik neem mee, Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, Ik zit in’t groen, Jantje zegt, Johnny Woeps, Kanon, Kat en muis, Katteke slinger, Katteke wuif, Kiekeboe, Kleefwormpje, Koningsbal, Land van

Nochernochie, Levende Voetbal, Mexican shootout, Moordenaar en detective, Naald en draad, Ontrouwe echtgenoot, Paard, Paard en ruiter, Pang-Pang, Pannekoek, Pidong, Platte jeanne, Platte Truus, Politie en dief, Ratten en Raven, Riddervlag, Ringelo rangelo, Schaar-steen-papie, Schipper, mag ik Over Varen?, Slapende beer, Sokkenspel, Struisvogel, Telefoontje, Tienbal, Tikkertje Aaaa, Tikkertje door de benen, Tikkertje Knackworst, Tikkertje platte band, Tikkertje tijdbom, Tiktakboem, Torpedo, Tunnelspel, Tussen 2 vuren, Twiet twiet, Uitbrekerke, Vierkant -trekspel, Vlaggenroof, Vlaggestok, Vleeshoop, Woesh, Zakdoek leggen, Woesh!, Wolfje, hoe laat is het?, Zieke koe, …

Annonceke

LEDENDEEL Het ledendeel staat online. Maak een account op de site om toegang te krijgen tot cursusmateriaal, voorbereidingen en veel meer. Mis je nog iets of heb je zelf iets liggen wat er op kan? Mail naar promo@kena.be of publicaties@kena.be.

Tip voor de (H)ANI-cursisten! Via sommige gemeentelijke jeugddiensten en mutualiteiten kan je het inschrijvingsgeld voor de cursus ‘Animator of hoofdanimator in het jeugdwerk’ (gedeeltelijk) laten terugbetalen. Het loont zeker de moeite om hier eens naar te informeren!

17


Uit de oude doos

af en toe twee, adjuncten bijstaan.

Vendelnamen & vendelkreten De vendelnamen en de structuur van een aantreden zoals we het nu kennen, is niet altijd zo geweest in Heuvelsven. De kampen waren in het begin voor jongens van 14 tot 18 jaar. Oorspronkelijk telde elk vendel ongeveer twaalf deelnemers en één monitor. Elk vendel bestond op zijn beurt uit twee ploegen van zes deelnemers. Elke ploeg had zijn eigen ploegleider of ‘chef d’équipe’. Deze chef d’équipe werd bij de start van het kamp aangeduid. Het was meestal een deelnemer die al enkele jaren kwam en nog geen cursus gevolgd had. Elk vendel had zijn eigen slaapzaal die de naam van het vendel droeg. De ene ploeg sliep links, de andere ploeg rechts in de slaapzaal. De vendelleider (monitor) sliep tussen de twee slaapzalen in als verantwoordelijke. De goede lezer begrijpt dat de monitor (ouder dan achtien jaar) heel wat taken deed die nu door adjuncten ter harte genomen worden. De kampleider liet zich meestal slechts door één,

Oorsponkelijk waren de meeste deelnemers Franstalig. Pas in de jaren ‘70 was er voor het eerst een kamp met meer dan 50 procent Nederlandstaligen. Deze vendelnamen werden oorspronkelijk gebruikt: Leopold 2, Albert 1, Boudewijn 1, Saint-Jean-Baptiste (Sint-Jan De La Salle), SaintLambert (Sint-Lambertus), SaintGeorges (Sint-Joris), Saint-Hubert (Sint-Hubertus). Elke ploeg had zijn eigen ploegkreet. De Franstalige ploegkreten begonen telkens met “compagnons” (ploegleider) gevolgd door “bloc”, “choc”, … (ploegleden). De Franstalige vendelkreten begonnen met “Pour le pays” (vendelleider), gevolgd door “fiers”, “agir”, … (vendelleden). De Nederlandse ploegkreten waren “klaar ja”, “tot strijd bereid”, “ter daad paraat” en “were di”. Toen er volledig Nederlandse vendels waren, hebben ze de ploegkreten gebruikt als vendelkreten. De namen Sint-Geertrui en SintLutgardis zijn pas na de jaren ‘70 toegevoegd.

De discussie over de namen van de vendels en de kreten is het laatste vitaminenweekend opgestart. Als we een alternatief zouden gaan zoeken, kan het zeker geen kwaad even terug te kijken naar wat er vroeger was en hoe die namen en kreten in de loop van de voorbije 60 jaar gebruikt en al aangepast zijn. De “pour nos frères bâtir” of “samen sterk” gaan al vanaf de start van de kampen mee om een aantreden af te sluiten.

Sint-Joris en de draak

Sint-Jan of Saint Jean-Baptiste De La Salle

Annonceke

Kena “crew” T-shirts te koop Vanaf de monitorencursus kunnen alle beginnende en reeds ervaren monitoren een spiksplinternieuwe Kena “crew” T-shirt aankopen voor slechts € 5! Het zijn mooie, gecentreerde modellen waarmee je in de zomer goed zal opvallen als leid(st)er! 18

Kenavenster juni 2011


ONDERDEAPPELBOOM

Een taoïstisch verhaal over de woelingen van een kamp Ik volg de loop van het water... Ik zit stil, doe niets. Ik beweeg, doe iets. De lente komt en het gras groeit vanzelf. Op een dag maken Confucius en zijn volgelingen een wandeling naar een waterval van honderdvijftig meter hoog. Het schuim drijft over een afstand van zestig kilometer voort. Geen schildpad, vis of krokodil kan zich in zo een kolkende massa handhaven. Dan ziet het gezelschap tot zijn verbijstering een oude man rondzwemmen in het kolkende water. Het kan niet anders of hij verkeert in levensgevaar.

Confucius sprak hem aan, en zei: “Ik zag u voor een geest aan, maar nu zie ik dat u een mens bent. Mag ik u vragen of u een truc hebt om in dit woeste water te zwemmen?” De man antwoordde: “Nee, een bijzondere kunstgreep heb ik niet. Ik doe het al van kleinsaf aan. Toen ik opgroeide, werd het mijn tweede natuur. Nu ben ik zelfs zeker van de goede afloop. Ik ga erin en volg het water tot aan de bodem. Ik ga omlaag tot aan het middelpunt van de draaikolk. Ik kom weer boven als het de andere kant uitdraait. Ik volg de loop van het water en doe niets uit mijzelf dat daar tegenin gaat. Aldus is de manier waarop ik er doorheen kom.”

Confucius stuurt zijn volgelingen erop af om hem te redden. Toen ze dichterbij kwamen, liep de man echter alweer zingend op de kant. Zijn haar hing los en hij genoot van de prachtige omgeving.

MONITORENWEEK 21-28 AUGUSTUS Tijdens de week van 21 augustus tot 28 augustus gaat er een zomerweek door in Heuvelsven voor gebrevetteerde monitoren (17+). Heb je zin om je zomervakantie in Heuvelsven af te sluiten? Ben je benieuwd hoe je het domein ervaart zonder de vele deelnemers die er dan weer heel wat fijne weken hebben opzitten? Zin om veel te genieten en af en toe de handen uit de mouwen te steken? Die week zal o.a. gestart worden met het leegmaken van de vijver. Wil jij wel eens zien hoe men dat doet? Vind jij als eerste schatten op de bodem? Hou die week dan alvast vrij!

19


Speelhoek BREINBREKER 1: Onmogelijk? Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar, niet in een seizoen, wel in een maand, niet in een week, wel in een dag. Wat ben ik? BREINBREKER 2: Leven en dood Als ik leef, eet ik zowat alles wat ik zie, als ik drink sterf ik. Wat ben ik? BREINBREKER 3: Vreemde vogel Het eerste deel van mijn naam is een rund en het tweede deel een lekkernij. Welke vogel ben ik? BREINBREKER 4: Rekenfout? Hoe kan je door ergens één van af te halen er juist één bij krijgen? BREINBREKER 5: Orde der Kabouters Er zijn twee soorten kabouters: kabouters met rode hoeden en kabouters met witte hoeden. De koning van de kabouters houdt van orde en eist dat de kabouters in een rij naast elkaar gaan staan. De kabouters met rode hoeden moeten allemaal aan de linkerkant gaan staan en die met de witte hoeden aan de rechterkant. De kabouters weten zelf niet welke kleur hoed ze op hebben en mogen op geen enkele manier communiceren. Ze kunnen wel zien welke kleur hoed de andere kabouters op hebben. Hoe kunnen ze de wil van de koning opvolgen? BREINBREKER 6: Vragen staat vrij Het goede antwoord is ja, maar als je het zegt is het fout. Wat is de vraag? BREINBREKER 7: Houthakken Een baas heeft tien houthakkers, die elk blokken hout kappen van exact 1 kg. Hij merkt dat één van de houthakkers blokken kapt van slechts 900 gram. Hij heeft een kapotte weegschaal waarmee hij slechts 1 weging kan doen. Hoe kan hij weten wie de kleinere blokken kapte? BREINBREKER 8: De lift   Zeven bouwvakkers stappen een voor een in een lift. Boven stappen ze een na een weer uit de lift. Hoe lang zaten de bouwvakkers in de lift? BREINBREKER 9: De geniale student Een professor had drie studenten van wie hij vermoedde dat er één geniaal was. Om te bepalen wie dat was, verzon de professor een test. Hij zei tegen hen: “Ik zet jullie alle drie een hoed op. Deze kan zwart of wit zijn. Je kunt de

20

Kenavenster juni 2011

kleur hoed zien van de andere twee studenten maar niet die van jezelf.” Vervolgens zette hij hen alle drie een witte hoed op. Toen zei de professor: “als je een of meer witte hoeden ziet moet je je hand opsteken.” Natuurlijk staken alle drie de studenten hun hand op. Daarna vroeg de professor aan de studenten te bepalen welke kleur hoed ze zelf op hadden. Het was enige tijd stil, toen zei een student: “ik weet het antwoord, ik heb een witte hoed op.” Hoe wist de geniale student dat hij een witte hoed op had? BREINBREKER 10: Verboden huwelijk Waarom is het onmogelijk dat de man van een weduwe trouwt met de zus van diezelfde weduwe?

BREINBREKER 11: Schurken en Ridders Een eiland in de Stille Oceaan wordt bevolkt door ridders en schurken. Op zekere dag zitten er in het café op het eiland 11 bewoners. Een toerist wil weten hoeveel van die bewoners ridders zijn. Het is moeilijk om een goed antwoord te krijgen want de ridders spreken altijd de waarheid en de schurken liegen voortdurend. De toerist besluit iedereen de vraag te stellen: “Hoeveel ridders zijn hier aanwezig?” Hij krijgt de volgende antwoorden: 3,2,5,7,2,3,4,4,3,2,5. Kan de toerist vaststellen hoeveel ridders er in het café zijn? Zo ja hoeveel ridders zijn er dan? BREINBREKER 12: Een tweeling op je twintigste Op haar twintigste wordt een meisje moeder van een tweeling. Als de moeder dertig is, zijn de kinderen 10 jaar, dus samen 20 jaar. Als de moeder 40 is, is de tweeling dat opgeteld ook. Als de moeder 50 is, is de tweeling opgeteld 60. Ze hebben hun moeder ingehaald. Hoe oud is deze moeder, als de tweeling precies twee keer zo oud is als zij? BREINBREKER 13: Einsteins raadsel Het volgende raadsel is bedacht door Einstein. Hij beweerde dat 98% van de mensen het niet kan oplossen. Hoor jij bij die overige 2%? Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont iemand met een verschillende nationaliteit. De vijf personen drinken ieder iets verschillend, roken allemaal een ander type sigaar en hebben ieder een verschillend huisdier. Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?


21 Antwoord 1: De letter a Antwoord 2: Vuur Antwoord 3: Een koekoek Antwoord 4: Door een hoek van een stuk papier af te knippen Antwoord 5: Een kabouter begint de rij. De tweede kabouter gaat daar rechts van staan als hij ziet dat de eerste kabouter een rode hoed op heeft, en links van als hij ziet dat de eerste kabouter een witte hoed op heeft. Nu zijn er twee mogelijkheden: 1) In de rij zijn er hoeden met verschillende kleuren. De eerste en de tweede kabouter hebben een verschillende kleur hoed. Dan gaat de derde kabouter er gewoon tussen in staan. Iedere volgende kabouter gaat op de plek staan waar hij een buurman met een rode en eentje met een witte hoed heeft. 2) In de rij zijn nog geen hoeden met verschillende kleuren. De kabouter moet net zo redeneren als de tweede, als de kleur van de hoeden rood is gaat hij rechts staan, als de kleur wit is gaat hij links staan. Antwoord 6: Kun je vanaf nu stil zijn?

Antwoord 7: Je zet alle houthakkers op een rij, en neemt van de eerste één houtblok, van de tweede twee houtblokken, enzovoort tot je bij de tiende tien houtblokken neemt. Die leg je allemaal in een keer op de weegschaal. Afhankelijk van hoeveel gram je tekort komt, weet je welke houthakker blokken van 900g maakt. Is er 100 gram te kort, dan is het de eerste, is er 300 gram te kort, dan is het de derde, enzovoort. Antwoord 8: Twee minuten Antwoord 9: De geniale student redeneerde als volgt: Stel dat ik een zwarte hoed op had gehad. Dan was het voor beide andere studenten heel erg eenvoudig geweest te bepalen welke kleur hoed ze zelf op hadden gehad. Zij zouden gelijk geweten hebben dat hun kleur wit was, immers we hebben alle drie ons hand opgestoken. Omdat de anderen zich stil houden, moet de kleur van mijn hoed dus wel wit zijn. Antwoord 10: Omdat de man in kwestie overleden is Antwoord 11: Ja, en er zijn drie ridders Antwoord 12: Nooit

Antwoord 13: De Duitser heeft een vis. Tip: dit raadsel los je best op met behulp van een tabel. Antwoord 14: De reiziger vraagt aan één van de broers:” Welke weg moet ik volgens uw broer nemen?”. Vervolgens neemt hij de andere weg dan die aangegeven wordt. Immers, de leugenachtige broer zal wel een juist antwoord van zijn broer krijgen, maar vervolgens liegen tegen de reiziger. Stelt hij de vraag aan de eerlijke broer, dan komt deze met een leugen terug. Kortom: in alle gevallen is een leugen het resultaat. Antwoord 15: a) Ik loop in de natuur, terwijl ik de wolken na tuur, denk ik: het wordt een nat uur b) Een veteraan trekt zijn schoen en veter aan en lust geen vlees met vet er aan

Oplossingen

BREINBREKER 14: De tweesprong Een reiziger komt voorbij een tweesprong. Hij weet niet of hij hier linksaf moet slaan, of rechtsaf. Gelukkig kan hij aanklopppen bij een huisje. Hier wonen twee tweelingbroers. De ene liegt altijd en de andere spreekt altijd de waarheid. De reiziger weet echter niet wie wie is. Hoe kan de reiziger er met één vraag achter komen welk kant hij uit moet? Aanwijzingen: De Brit woont in het rode huis. De Zweed heeft honden als huisdier. De Deen drinkt thee. Het groene huis staat naast en links van het witte huis. De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. De man die Pall Mall rookt houdt vogels. De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. De man die in het middelste huis woont drinkt melk. De Noor woont in het eerste huis. De man die Blends rookt woont naast degene die katten heeft. De man die een paard heeft woont naast degene die Dunhill rookt. De persoon die Blue Master rookt, drinkt bier. De Duitser rookt Prince. De Noor woont naast het blauwe huis. De man die Blends rookt heeft een buurman die water drinkt.

Bron: http://www.rdzl.nl b) Wie o wie Een .... trekt zijn schoen en .... en lust geen vlees met .... a) Waar loop ik? Ik loop in de ..., terwijl ik de wolken ..., denk ik: het wordt een ... BREINBREKER 15: één woord? Vul op de puntjes woorden in die dezelfde lettervolgorde hebben, maar waar de spaties op verschillende plekken mogen staan. Voorbeeld: meneer - men eer - me neer.


HEUVELSVEN

t k e e r p S

Nog even en we zien elkaar terug! Terwijl voor de werken rond het ven een rustpauze tot na de zomer werd ingelast, begaf de voedingskabel van de elektriciteit het. Alles wat met de nutsleidingen te maken heeft is in Heuvelsven nogal ingewikkeld. Zo bevindt de meter van de waterleiding zich in een put in de tuin van een buur. De elektriciteitskast hangt achter een wand in een toilet bij Huize de Weijers. Water, elektriciteit en riolering moet op het stadsnet van Dilsen-Stokkem aangesloten worden. Daarvoor moet er gegraven worden door de tuin van een buur ... Die heeft een stukje grond dat niet van hem is omheind omdat de elektriciteitscabine voor een stuk op zijn grond gezet is en men deze niet meer wenste te verplaatsten. Hij kreeg daardoor voor 99 jaar het vruchtgebruik van een stukje grond dat de stad dacht dat van haar was. Ondertussen hebben we ontdekt dat de verkavelaar failliet is gegaan en dat een curator uit Antwerpen het dossier onder zijn bevoegdheid kreeg. Het stukje grond waarvan sprake is normaal zijn bevoegdheid. Hij wist van niks want de rechtbank van koophandel heeft het dossier afgesloten. Kunnen jullie nog volgen ?! Wij ook niet ... Ondertussen ligt er een zware elektriciteitskabel op de grond van de parking tot aan het hoofdgebouw in de kelder. Dat is niet reglementair. Deze moet dus zo snel mogelijk ingegraven worden maar dan liefst waar hij definitief moet liggen ... o.a. door de tuin van onze buur ... en als we dan toch graven gaan we toch ook het water en de riool in orde brengen of gaan we 3 keer graven ?! Zo zien jullie maar hoe onverwachte gebeurtenissen leven in de brouwerij kunnen brengen.

22

Kenavenster juni 2011

In Lesterny houden we de vinger op de pols. Er is al heel wat geschilderd en als de kabouters Stukadoors het laatste nog afwerken, is het gedaan met het vuile werk. Terug naar Heuvelsven. Daar wordt een poging gedaan om de keukenploegen een deftiger onderkomen te bieden. Het blijft echter roeien met de riemen die we hebben. Ook de voorraadkelder werd heringericht. Er is nu meer stapelruimte en de oude rommel werd verwijderd. Nog even en we zien mekaar in Heuvelsven. Dan kunnen jullie helpen .... De met van alles aan hun hoofd kabouters


De ingrepen op het domein hebben als doel het herstellen van het traditionele half-natuurlijke heidelandschap. Dit unieke heidelandschap ontstaat door een samenspel van mens en natuur. De kwetsbaarheid van dit landschap bleek onlangs nog door de brand op de Kalmthoutse Heide. Park Hoge Kempen wil door een uitbreiding en herstel van het heidelanschap enkele planten- (o.a. oeverkruid, kleine blaaskeskruid, kleine biesvaren, drijvende waterweegbree, …) en diersoorten de kans geven in de vrije natuur te leven. Het ‘Heuvelsven’ maakt deel uit van het Dilsener Vennencomplex, een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Na de boskamp zal het leegmaken en uitbreiden van het ven (aan de kant van de bungalows) de grootste eyecatcher zijn. Zijn jullie ook zo benieuwd naar het resultaat?

www.rlkm.be/nl/hoge-kempen

02 Redactioneel 03 Woordje van de voorzitter 04 Column 05 De kampen 07 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24

Wist-je-datjes Bestuurlijk Annoncekes Vrij podium Er rond Geen idee Uit de oude doos Onder de appelboom De speelhoek Heuvelsven spreekt Kenagenda

Hans Jeroen Julie en Ellen Saan, Dorien, Brent, Stéphanie, Joke, Liesbet, Steven Redactie Hans Joke Redactie Hans Redactie Margot Leo

Contact: .Kena vzw - kena.be - Heuvelsven 1 - 3650 Dilsen-Stokkem tel. 089 36 45 31 - info@kena.be Voor een bijdrage of reactie: kenavenster@kena.be - publicaties@kena.be 23 23


Actie, sfeer, stijl, zang, sport, spel, stilte, samen, natuur, superleiding! Kena!

Kenagenda ZOMER

_______________________________ wo 29 juni Kenafuif voor Kena-medewerkers Zomerkampen voor +12 en -12 zo 3 juli tot zo 10 juli zo 10 juli tot zo 17 juli zo 17 juli tot zo 24 juli zo 24 juli tot zo 31 juli zo 31 juli tot zo 7 augustus zo 7 augustus tot zo 14 augustus zo 14 augustus tot zo 21 augustus

PAASCURSUS

_______________________________ zo 21 augustus tot zo 28 augustus Zomerweek voor gebrevetteerden +17 in Heuvelsven za 24 september Kenafeest

BONTE RING

HERFST

_______________________________ vr 21 tot zo 23 oktober Monitorenweekend zo 23 oktober Algemene vergadering ma 31 oktober tot vr 4 november Herfstkamp Weekend van 11 november Weekend cursus instructor deel 1 vr 19 tot za 20 november Vitaminenweekend 2

LENTEKAMP -12

Kenavenster juni 2011  

Kenavenster verschijnt driemaandelijks en is een uitgave van Kena vzw.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you