Page 1

Utställning Långasjö Hästsportklubb 2021-10-09


Hjärtligt välkommen till Shetland Sydosts Höstutställning på Långasjö hästsportklubbs anläggning i Långasjö Vägbeskrivning: Från Kalmar: Kör väg 25, sväng av mot Emmaboda väg 120. Passera Emmaboda och efter ca 10 km sväng vänster mot Långasjö/Ridhus. Ni ser ridhuset på vänster sida efter ca 100 m. Från Tingsryd/Växjö: Kör till Rävemåla, i rondellen kör mot Emmaboda. Efter ca 14 km ta tredje avfarten mot Långasjö/Ridhus. Ni ser ridhuset på vänster sida efter ca 100 m. Från Karlskrona: Följ väg 28, ta vänster mot Vissefjärda, kör igenom hela samhället mot Långasjö. Efter ca 12 km (vid Runes Bensinmack i Långasjö) ta höger igenom Långasjö samhälle och efter ca 2 km ser Ni ridhuset på höger sida. Från något annat håll? Hör av dig, så hjälper vi dig! Utställningsplatsen är där det står Emmaboda S


Utställningen börjar kl 10.00 Ponnyerna bedöms i nummerordning enligt katalogen. Domare Domaraspirant Domarsekreterare Speaker Sekretariat Prisutdelare Id- och mätkontrollant Ringmaster Fotograf

Torsten Jeppsson Malin Ohlin Sara Linder, Eva Aronsson Aina Kjellstrand Eva Aronsson, Anna Lundin Ronja Boketta, Signe Lundin Anna Lundin Susan Fasth, Anna Wall Annette Wadman

Sekretariatet öppnar kl 09.00 och ponnyerna ska vara anmälda där senast en halvtimme före respektive klass. Kom ihåg att hästägarförsäkran ska skrivas på i sekretariatet innan ponnyn lastas ur transporten! Samtliga treåriga ponnyer och alla minishetland ska mätas i god tid före sin klass, undantaget hingstar med RS. Mätning sker mellan ca kl 9,15-10.00 för förmiddagens deltagare och i slutet av lunchpausen för eftermiddagens deltagare. Plats för mätning meddelas i sekretariatet. OBS! Treåriga ston och valacker ska ID-kontrolleras med chipavläsning, ta med passet till mätningen! Vänligen var ute i god tid så det slipper bli kö i sista minuten! Vid kö gäller företräde för ponny med lägre nummer. Kom ihåg att ta med egna nummerlappar. Skulle du ändå lyckas glömma den lilla detaljen, så har vi några extra i sekretariatet som vi säljer för 20 kr/st Servering finns på utställningsplatsen. Långasjö Hästsportklubb erbjuder fika och lunch (tacos), betalas kontant eller med swish. Kontakt på utställningsdagen Sekretariatet: Eva Aronsson 070-989 03 70 eller Anna Lundin 0731-51 01 31 Fotografering Vi vill att alla klassvinnare, champion och BIS/reservBIS fotograferas och alla övriga deltagare är också välkomna till fotografen.


TIDSPROGRAM Kl 10.00

Därefter utses

Klass 3M (2) Klass 4M (1) Klass 5M (1) Klass 6 (2) Klass 6M (2) Klass 8 (4) Klass 8M (2) Klass 14AM (2) Klass 15 (2) Klass 15M (1) Klass 10 (1) Klass 11 (2) Klass 11M (3) Champion ungsto Champion miniungsto Champion unghingst Champion miniunghingst Champion valack Champion hingst Champion minihingst Bästa veteran

Tidigast 13.00

Därefter utses

Klass 1 (3) Klass 1M (2) Klass 2 (3) Klass 2M (2) Klass 12 (5) Klass 12M (4) Klass 13 (11) Klass 13M (4) Klass 17 (1) Champion föl Champion miniföl Champion sto Champion ministo Bästa gångartsponny Bästa färgade Bästa svenskfödda Bästa Sydostägda

Best in Show reserv Best in Show

LUNCHPAUS Starttid efter lunch meddelas i högtalaren, dock EJ FÖRE kl 13.00

Covid -19 Myndigheterna har tagit bort restriktionerna, men vi vill ändå påminna alla deltagare om att stanna hemma vid symptom, tänka på att hålla avstånd och att tvätta händerna, för att minimera risken för spridning av den smitta som fortfarande finns.

Vid bedömningen i utställningsklasserna poängsätts: A. Typ B. Huvud, hals, bål C. Extremiteter o dess korrekthet D. Rörelser i skritt E. Rörelser i trav. Poängskala 1 - 10 i varje delmoment. Maxpoäng 50.


Rosetter delas ut till alla deltagare som erhåller slutpoäng enligt följande: Rosett Valör Poäng som krävs Blågul Guld 40-50 poäng Blå Silver 35-39 poäng Gul Brons 30-34 poäng Klassvinnare som uppnår kvalificeringspoäng går vidare till respektive championat: Championat Vinnare av klass Champion Föl 1, 2 Champion Miniföl 1M, 2M Champion Unghingst 3, 5, 9 Champion Miniunghingst 3M, 5M, 9M Champion Ungsto 4, 6, 8 Champion Miniungsto 4M, 6M, 8M Champion Hingst 11, 14A Champion Minihingst 11M, 14AM Champion Sto 12, 13, 15 Champion Ministo 12M, 13M, 15M Champion Valack 3, 5, 7, 10, 14B Champion Minivalack 3M, 5M, 7M, 10M, 14BM För att ha rätt att tävla om championaten gäller att klassvinnare skall ha erhållit lägst följande poäng: Champion föl lägst 38 poäng, övriga Championat lägst 40 poäng. Alla championatsvinnare går vidare till BIS-ringen. När championatsvinnarna är utsedda samlas samtliga ponnyer som skall delta i finalen i ringen. Domaren plockar därefter ut ponnyerna bakifrån, dvs. de ponnyerna som har lägst poäng lämnar ringen först. Finalen sker enligt följande. BEST IN SHOW (BIS) och RESERV BEST IN SHOW (reserv BIS) utses på utställningen. Alla championatsvinnare går vidare till BIS-ringen. Det står aktuell domare fritt att rekommendera ponnyer vidare till Best in Show finalen, både från respektive klass och/eller Championat. Det står arrangören fritt att placera flera ponnyer i finalen. ( BIS 1-6 ) Ponny som kommer för sent till utställningsklass äger rätt att deltaga så länge den individuella bedömningen fortgår och den slutliga rangeringen ej påbörjats. Har rangeringen påbörjats får ponnyn sin kritik men rangeras ej. Utöver championat delas följande hederspriser ut: Bästa veteran bland deltagarna i klass 14 (A&B), 14 (A&B)M, 15, 15M Bästa svenskfödda ponny med svenskfödda föräldrar Bästa färgade ponny (med annan färg än svart eller fux) Bästa gångartsponny Bästa sydostägda ponny (ägd av medlem i Shetland Sydost)


Klass 3M 2 st. 1-åriga Minihingstar och Valacker 1 Melkers Bugsy Malone (Chip:968000011054603) Fx, ljmos Hingst 38200038 __ __ __ __ __ = ___ född:2020 hos: Susann Melkersson Melkers ponnystuteri Simlångsdalen m: Melkers Backyard Babie 38100111 RS 6832 f: Super Star 38150272 RS 766

mf: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mm: Basilika 38020697 RS 5426

mmf: Skäpperöds Rex 38974710 RS 381 mmmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279 Ägare: Susann Melkersson, Melkers ponnystuteri Simlångsdalen, Tel:0723 848416

2 Brskm

Hagegårds Timebreaker (Chip:752098100956600) Hingst 38200124 __ __ __ __ __ = ___ född:2020 hos: Gunilla & Åke Faust Hagegårds stuteri Värnamo m: Theeroosje v. Twellaarshoeve 38030973 RS 7426 f: Golden Arrow 38130282 RS 764

mf: Edward v.d. Rheehof NL-S. 1106

mm: Orchidee v. Twellaarshoeve NL-S. 0129961

mmf: Vorden Buddleia NL-S.883 mmmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 NL-S. 963 Ägare: Sara Johansson, Rockneby, Tel:073 8199487

Klass 4M 1 st. 1-åriga Ministon 3 Sandbackas Lollipop Gbr

(Chip:968000011203765) Sto 38200067 __ __ __ __ __ = ___ född:2020 hos: Camilla Kjellman Sandbacka Stuteri Teckomatorp m: Sandbackas Candy 38040025 RS 5841 f: Kristof v.d. Bolster NL-S. 807629

mf: Shetlandsgaards Jackpot DK-SH 449

mm: Hermits Double Cream 38980995 RS 5106

mmf: Castlebrook Tom Thumb SPSB AB1054 mmmf: Earlsdon Georgian Silver SPSB 3865 Ägare: Anna Wall, Vederslöv, Tel:0793 007015

Klass 5M 1 st. 2-åriga Minihingstar och Valacker 4 Hasselbos Zenethon Gbr

(Chip:752098100954287) Hingst 38190298 __ __ __ __ __ = ___ född:2019 hos: Anneli Archenholtz Hasselbo Stuteri Hörby m: Hasselbos Limozella 38100295 RS 6883 f: Stjernens Mini-Paschal 38070736 RS 637

mf: Robbie Williams 38050412 RS 524

mm: Hoksel Lychnis 38010191

mmf: Let´s try again 38974396 RS 375 mmmf: Winston v. Maaszicht RS 236 Ägare: Anneli Archenholtz, Hasselbo Stuteri Hörby, Tel:0733 263266


Klass 6 2 st. 2-åriga Ston 5 Gedsagergårds Lily Rose Fx

(Chip:208274000107564) Sto 38190585 __ __ __ __ __ = ___ född:2019 hos: Hanna Normann Güngerich Græsted m: Tulip Rose af Jäboruder 38030369 DK-S 3965 f: Silbersee´s Luxus DK-SH 719

mf: Nocturne af Jäboruder 38985398 RS 406

mm: Lady Roos v. Geldersoord 38960003 RS 4817

mmf: On the Rocks of Marshwood 38796302 NL-S. 808208 mmmf: Supremacy of Marshwood SPSB 1612 Ägare: Anne Pagmar, Stuteri Jäboruder Mullsjö, Tel:070 5522678 Anmäld av: Wictor Karlsson, Åseda

6 Isab

Sango´s Nova-Lee (Chip:968000010720471) Sto 38190193 __ __ __ __ __ = ___ född:2019 hos: Sandra Håkansson Stuteri Sango Ljusterö m: Pia v.´t Fjild 38007075 RS 6257 f: Menno v.h. Aeghterhuus 38975924 RS 559

mf: Asterix v. Dorpzicht NL-S. 0000981

mm: Emelie v.´t Fjild NL-S. 0104534

mmf: Nanko v. Graafland NL-S. 750 mmmf: Patrick v.d. Uitweg Ägare: Maria Landin, Stall Colour Odensbacken, Tel:073 6583003 Ägare: Tove Olsson, Änglyckans stuteri Karlskrona, Tel:070 6170731

Klass 6M 2 st. 2-åriga Ministon 7 Melkers Britney Spears Fx

(Chip:968000011056029) Sto 38190051 __ __ __ __ __ = ___ född:2019 hos: Susann Melkersson Melkers ponnystuteri Simlångsdalen m: Melkers Backyard Babie 38100111 RS 6832 f: Super Star 38150272 RS 766

mf: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mm: Basilika 38020697 RS 5426

mmf: Skäpperöds Rex 38974710 RS 381 mmmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279 Ägare: Eva Lundberg, Stuteri Lambevad Tidaholm, Tel:0707 962624

8 Fx

Nikita af Jäboruder (Chip:968000010728546) Sto 38190511 __ __ __ __ __ = ___ född:2019 hos: Anne Pagmar Stuteri Jäboruder Mullsjö m: Yogita v. Stal Haarsteeg 38060893 f: Ziemar v.d. Meerdijk 38060798 RS 702

mf: Lythwood Shamrock NL-S. 1036819

mm: Helena v.d. Rheehof NL-S. 0110842

mmf: Adam v. Spuitjesdom NL-S.961 mmmf: Karel v. Armina NL-S. 0000680 Ägare: Monica Karlsson, Stuteri Drömhulan Vissefjärda, Tel:0768 894314 Ägare: Ingmar Gustafsson, Vissefjärda, Tel:0708 148250


Klass 8 4 st. 3-åriga Ston som ej fölat 9 Störtbäckens Celebi Rsk

(Chip:752098100837042) Sto 38180347 __ __ __ __ __ = ___ född:2018 hos: Gustav Linderholt Stuteri Störtbäcken Backaryd m: Störtbäckens Piglet 38991939 RS 5077 f: James Herriot 38030410 RS 473

mf: Brandij v.d. Hoorn 38876172 RS 234

mm: Hällén 38874593 RS 1976

mmf: Firth Bracken RS 120 mmmf: Lockinge Napoleon RS 111 Ägare: Gustaf Linderholt, Stuteri Störtbäcken Backaryd, Tel:0457 450305

10 Sv

Eden-Rose (Chip:968000010729732) Sto 38180219 __ __ __ __ __ = ___ född:2018 hos: Karolina Fransson Långasjö m: Noblesse 38050593 RS 5915 f: Zentor 38070704 RS 562

mf: Epol 38963560 RS 371

mm: My 38966303

mmf: Mysak 38926284 RS 286 mmmf: Claymore RS 109 Ägare: Marie Grönlund, Alvesta, Tel:0472 12539

11 Sv

June Dandelion of Lady´s Holm (Chip:752098100848576) Sto 38180257 __ __ __ __ __ = ___ född:2018 hos: Johanna Norén Jonasson & Magnus Jonasson Stuteri Lady's Holm Olofström m: Almnäs Tussilago 38070317 RS 6310 f: Yaght v.d. Belschuur 38060762 RS 547

struken

mf: Perigueux v. Isala 38007034 RS 490

mm: Almnäs Magnolia 38010749 RS 5208

mmf: Edmund v.d. Brouwerij 38901744 RS 384 mmmf: Bonance v. Dorpzicht 38876170 RS 255 Ägare: Johanna Norén Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435 Ägare: Magnus Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435

12 Sv

Nic Aura of Lady´s Holm (Chip:752098100849117) Sto 38180259 __ __ __ __ __ = ___ född:2018 hos: Johanna Norén Jonasson & Magnus Jonasson Stuteri Lady's Holm Olofström m: Dalsgårds Glamour 38010665 RS 5127 f: Alex v.d. Pony Hoeve 38070774 RS 644

mf: Django v.d. Romer 38891758 RS 294

mm: Dalsgårds Amelia 38954491 RS 3681

mmf: D-Wendor v.d. Vuurbaak NL-S.1073 mmmf: Nero v.d. Olde Maten 38772904 Ägare: Johanna Norén Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435 Ägare: Magnus Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435

NL-S. 0000752


Klass 8M 2 st. 3-åriga Ministon som ej fölat 13 Melkers Bounty Hunter Br

(Chip:968000010597088) Sto 38180021 __ __ __ __ __ = ___ född:2018 hos: Susann Melkersson Melkers ponnystuteri Simlångsdalen m: Melkers Backyard Babie 38100111 RS 6832 f: Stjernens Owen 38110664 RS 742

mf: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mm: Basilika 38020697 RS 5426

mmf: Skäpperöds Rex 38974710 RS 381 mmmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279 Ägare: Susann Melkersson, Melkers ponnystuteri Simlångsdalen, Tel:0723 848416 Anmäld av: Maria Andersson

14 Br

Skenekulls Melody (Chip:752093200046232) Sto 38180427 __ __ __ __ __ = ___ född:2018 hos: Anna Kristensson Skenekulls stuteri Simlångsdalen m: Fame 38965679 RS 4052 f: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279

mm: Parlington Panda 38811091 RS 2541

mmf: Sedgehill Pickles SPSB 3030 mmmf: Parlington Claude SPSB 98 B Ägare: Sanna Jorlén, Stuteri Håknaböke Simlångsdalen, Tel:0734 345213 Ägare: Karl Jorlén, Simlångsdalen, Tel:070 6634295

Klass 14AM 2 st. Veteranklass för 15-åriga och äldre minihingstar 15 Sunny Boy v.´t Wildeveld RS 758 Fx

(Chip:528210000456820) Hingst 38020886 __ __ __ __ __ = ___ född:2002 hos: J.U. Veenland Winsum m: Olivia v.´t Wildeveld NL-S. 0131166 f: Ivo v.d. Lindenhof NL-S. 805645

mf: Donald v.d. Belschuur NL-S. 0001064

mm: Diana L.H. NL-S. 0101902

mmf: Ulex v. Dijkzicht NL-S. 899 mmmf: Ägare: Monica Karlsson, Stuteri Drömhulan Vissefjärda, Tel:0768 894314 Ägare: Ingmar Gustafsson, Vissefjärda, Tel:0708 148250

16 Svsk

Ziemar v.d. Meerdijk RS 702 (Chip:528210000834435) Hingst 38060798 __ __ __ __ __ = ___ född:2006 hos: T. Nuyen Mill m: Perfect v. H-Babette v.d. Vuurbaak NL-S. 0134137 f: Morjoy Nickel 38992176 NL-S. 1088106

mf: Josh ´O Hara v.st. Brammelo NL-S. 080629

mm: H-Babette v.d. Vuurbaak NL-S. 0110427

mmf: Donald v.d. Belschuur NL-S. 0001064 mmmf: Ägare: Anne Pagmar, Stuteri Jäboruder Mullsjö, Tel:070 5522678 Anmäld av Camilla Kjellman


Tombolalotteri, bestående av 25 vinstlotter och 400 nitlotter. Lotterna säljs på utställningsplatsen.

Pris: 10 kr/lott eller 100 kr för 11 lotter. Betalas kontant eller med swish.

Vinstplan: lott nummer 1, 2 och 3 vinner presentkort på en halv språngavgift till någon av nedanstående hingstar, att använda 2022. (det finns ett presentkort per hingst och ”först till kvarn” gäller för att välja hingst)

Övriga vinstnummer, dvs 4-25, får välja en lotterivinst från ett särskilt prisbord.

Deltagande hingstar: • • • • •

Emmeros David RS 586 Melkers Mr Bean The Next Episode RS Melkers BB King/Talang Hamras Kenzo

Det är möjligt för hingstägare att ansluta sina hingstar till lotteriet fram till utställningsdagen. Alla hingstarna presenteras på utställningsplatsen och på vår facebooksida.

STORT TACK för er generositet: Susan Fasth, Melkers ponnystuteri, Skenekulls stuteri, Helene Svahn


Klass 15 2 st. Veteranklass för 15-åriga och äldre ston 17 Furunäs Kolora RS 6043 Sv

(Chip:) Sto 38980733 __ __ __ __ __ = ___ född:1998 hos: Bengt Ohlsson Furunäs stuteri Kristianstad m: Furunäs Gelinora 38943457 RS 3986 f: Roy v. Bunswaard 38806178 RS 184

mf: Furunäs Fernando 38884658 RS 258

mm: Furunäs Teodora 38861101 RS 2000

mmf: Lockinge Mason RS 83 mmmf: Rosafir of Transy RS 66 Ägare: Erika Fernlund, Skruv, Tel:076 8010343

18 Sv

Rednex RS 7324 (Chip:) Sto 38954171 född:1995 hos: Stall H-sson HB Eriksmåla f: Pemboa Spanish Gold RS 216

__ __ __ __ __ = ___ m: Bokbackens Ramona RS 981

mf: Dulex RS 110

mm: Robertina 38662837 RS 185

mmf: Wärnanäs Soldan 38631112 RS 28 mmmf: Marquis of Netherley 38530106 RS 6 Ägare: Tina Claesson, Vassmolösa, Tel:0705 974975

Klass 15M 1 st. Veteranklass för 15-åriga och äldre ministon 19 Ydille LouLlou v.d. Biezenbeemd Sto född:2006 hos: f: Kiliam v. Dennehove 950808271 mf: -

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Pernille LouLou v.d Biezenbeemd 000133378 mm: -

mmf: mmmf: Ägare: Monica Karlsson, Stuteri Drömhulan Vissefjärda, Tel:0768 894314

Klass 10 1 st. 20 Yxcent Brskm

Valacker 4-14 år

(Chip:968000010175334) Valack 38130142 __ __ __ __ __ = ___ född:2013 hos: Karolina Fransson Långasjö m: Ylotte 38918821 RS 3201 f: Zentor 38070704 RS 562

mf: Flagg RS 85

mm: Palotte 38853715 RS 1667

mmf: Galax 38762676 RS 138 mmmf: Kirkbride Argar SPSB 1745 Ägare: Katarina von Knorring, Påryd, Tel:0709 455222


Klass 11 2 st. Hingstar 4-14 år 21 Dalsgårds Senator RS 687 Sv

(Chip:752098100559087) Hingst 38120312 __ __ __ __ __ = ___ född:2012 hos: Lars Bertil Eliasson Dalsgårds Stuteri Laholm m: Jubilate v.d. Hitsberg 38947933 RS 6557 f: No fear v.d. Römer 38986246 RS 553

mf: Edmund v.d. Brouwerij 38901744

NL-S. 0001123

mm: Fortisimo v.d. Spoorlaan NL-S. 0105356

mmf: Suprise v. Dorpzicht NL-S.856 mmmf: Rosson of Transy NL-S. 0000596 Ägare: Gunilla Faust, Hagegårds stuteri Värnamo, Tel:073 8130936 Ägare: Åke Faust, Hagegårds stuteri Värnamo, Tel:073 8130936

22

Åzkar RS 817

Isabskm

(Chip:752015900016790) Hingst 38160340 __ __ __ __ __ = ___ född:2016 hos: Susan Fasth Virestad m: Vanilj 38110529 RS 6947 f: Karajan Di Leva 38090236 RS 611

mf: Littlebignor Giovanni 38966134 RS 504

mm: Razmine 38070281 RS 6298

mmf: Brandij v.d. Hoorn 38876172 RS 234 mmmf: Jolly Roger of Marshwood 38813754 RS 215 Ägare: Susan Fasth, Virestad, Tel:076 6452247

Klass 11M 3 st. Minihingstar 4-14 år 23 Melkers BB King RS 775 Skm f:rskm Hingst

(Chip:968000010375434) 38150130 __ __ __ __ __ = ___ född:2015 hos: Susann Melkersson Melkers ponnystuteri Simlångsdalen m: Melkers Backyard Babie 38100111 RS 6832 f: Pajazzo di Leva 38060530 RS 568

mf: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mm: Basilika 38020697 RS 5426

mmf: Skäpperöds Rex 38974710 RS 381 mmmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279 Ägare: Susann Melkersson, Melkers ponnystuteri Simlångsdalen, Tel:0723 848416

24 Svsk

Spektras Daredevil RS 843 (Chip:752098100846081) Hingst 38170406 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Ola Dahlqvist Stuteri Spektra Vollsjö m: Spektras Delicious 38090079 RS 6811 f: Neptune of Brygarth 38992162 NS 0745

mf: Littlebignor Giovanni 38966134 RS 504

mm: Damira 38010949

mmf: Rembrandt DE 335350091392 mmmf: Erik de Bibiana DE 335350086787 Ägare: Ann Gånheim, Borrby, Tel:0709 220994

25 Mbr

Hasselbos Shaam RS 791 (Chip:752098100807398) Hingst 38160378 __ __ __ __ __ = ___ född:2016 hos: Anneli Archenholtz Hasselbo Stuteri Hörby m: Hasselbos Limozella 38100295 RS 6883 f: Stjernens Mini-Paschal 38070736 RS 637

mf: Robbie Williams 38050412 RS 524

mm: Hoksel Lychnis 38010191

mmf: Let´s try again 38974396 RS 375 mmmf: Winston v. Maaszicht RS 236 Ägare: Anneli Archenholtz, Hasselbo Stuteri Hörby, Tel:0733 263266


CHAMPIONAT När förmiddagens bedömning är klar utses Champion unghingst, miniunghingst, ungsto, miniungsto, hingst och valack, samt bästa veteran.

LUNCHPAUS Långasjö Hästsportklubb står för servering med lunch (tacos) och fika. Betalning med kontanter eller swish. Föranmäl gärna intresse för lunch till utstallning@shetlandsydost.se för att underlätta ridklubbens planering.

Eftermiddagens bedömning startar tidigast kl 13.00 exakt starttid meddelas i högtalaren efter förmiddagens championat. Under lunchuppehållet avgörs klass 19 Handlerklass och klass 20 Maskeradklass Klass 1 3 st. Hingstföl 26 Drömhulans Casanova Hingst född:2021 hos: ägaren f: Störtbäckens oPal 38110346

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Casandra 38160281

mf: Zentor 38070704 RS 562

mm: Tess 38100201 RS 6842

mmf: Center 38941844 RS 322 mmmf: Epol 38963560 RS 371 Ägare: Monica Karlsson, Stuteri Drömhulan Vissefjärda, Tel:0768 894314

27

Avicci Hingst född:2021 hos: ägaren f: Dalsgårds Nomad 38080424 mf: Dalsgårds Disco 38985496 RS 401

(Chip:)

__ __ __ __ __ = ___ m: Wonnagårdens Fanny 38160295 mm: Dalsgårds Karmen 38050479 RS 5954

mmf: Castor v. Bunswaard 38885878 RS 247 mmmf: Sinjeur v.d. Amstelhof NL-S.857 Ägare: Susanne Gustafsson, Långasjö, Tel:070 6748003


28

Amadeus Hingst född:2021 hos: ägaren f: Center 38941844

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Bonette 38150093

mf: Zentor 38070704 RS 562

mm: Juvela 38010803 RS 5658

mmf: Epol 38963560 RS 371

mmmf: Almnäs Ra 38841964 RS 217

Ägare: Susanne Gustafsson, Långasjö, Tel:070 6748003

Klass 1M 2 st. Minihingstföl 29 Melkers Bohemian Rhapsody Hingst född:2021 hos: ägaren f: Bommel v. Ens

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Melkers Backyard Babie 38100111

mf: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mm: Basilika 38020697 RS 5426

mmf: Skäpperöds Rex 38974710 RS 381 mmmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279 Ägare: Susann Melkersson, Melkers ponnystuteri Simlångsdalen, Tel:0723 848416

30

Shady Acres Fresco Hingst född:2021 hos: ägaren f: Bakkegaard’s Albert SH 787

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Flora v.’t Terp mm: Xamora v.´t Terp NL-S. 061129172

mf: Ivo v.d. Lindenhof NL-S. 805645

mmf: Gold Star v.d. Beatrixlaan NL-S. 0802592 mmmf: Expensive v. Bromishet NL-S. 1104 Ägare: Anna Gamsgaard Fredriksen, Tureby, Tel:

Klass 2 3 st. 31 Vaiana

Stoföl

Sto född:2021 hos: ägaren f: Bergerac v. Gelre

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Jana v.d. Eulesberg 38150557

mf: Gresini v.d. Veldhoeve NL-S.802789

mm: Unique v.d. Eulesberg NL-S. 041103780

mmf: Balade v.d Römer NL-S. 1009007 mmmf: Chicago v.h. Woudal 38882870 NL-S.1053 Ägare: Mariette Skaby, Hörby, Tel:0735 378535

32

LJ:s Adrienne Sto född:2021 hos: ägaren f: Gläntans Domino 38938612 mf: Galant 38985628 RS 587

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Listiga Loppan 38090711 mm: Listiga Lina 38954161 RS 4199

mmf: Almnäs Ulex 38872850 RS 256 mmmf: Firth Bracken RS 120 Ägare: Jonas Karlsson & Linda Nilsson, Vetlanda


33

Fridens Majken Sto född:2021 hos: ägaren f: Volder Morte 38110546

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Tegens Aska 38170183

mf: Kölnäs Rednex 38110086 RS 655

mm: Kålkulla Uma 38130251 RS 7367

mmf: Dalsgårds Juventus 38040272 RS 526 mmmf: Skattens Crut 38938368 RS 330 Ägare: Christine Larsson, Fridens stuteri Ramkvilla, Tel:076 1250269

Klass 2M 2 st. Ministoföl 34 Spektras Dansa Sto född:2021 hos: ägaren f: Fairyking of Northstar 38070696

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

m: Spektras Delicious 38090079

mf: Littlebignor Giovanni 38966134 RS 504

mm: Damira 38010949

mmf: Rembrandt DE 335350091392 mmmf: Erik de Bibiana DE 335350086787 Ägare: Ola Dahlqvist, Stuteri Spektra Vollsjö, Tel:0704 191882

35

Shady Acres Darling Dawn Sto född:2021 hos: ägaren f: Bakkegaard’s Albert SH 787

__ __ __ __ __ = ___

(Chip:)

mf: Ivo v.d. Lindenhof NL-S. 805645

m: Diamora v.’t Terp 38100749 mm: Xamora v.´t Terp NL-S. 061129172

mmf: Gold Star v.d. Beatrixlaan NL-S. 0802592 mmmf: Expensive v. Bromishet NL-S. 1104 Ägare: Anna Gamsgaard Fredriksen, Tureby, Tel:

Klass 12 5 st. Ston 4-14 år med föl vid sidan. 36 Tegens Aska RS 7902 Sv

(Chip:752098100805402) Sto 38170183 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Camilla Karlsson Tegens Stuteri Svenshögen m: Kålkulla Uma 38130251 RS 7367 f: Kölnäs Rednex 38110086 RS 655

mf: Dalsgårds Juventus 38040272 RS 526

mm: Kålkulla Unisex 38030547 RS 5693

mmf: Skattens Crut 38938368 RS 330 mmmf: Jolly Roger of Marshwood 38813754 RS 215 Ägare: Christine Larsson, Fridens stuteri Ramkvilla, Tel:076 1250269 Stoföl e. Volder Morte


37 Brskm

Bonette RS 7916 (Chip:968000010192003) Sto 38150093 __ __ __ __ __ = ___ född:2015 hos: Frans Fransson Långasjö m: Juvela 38010803 RS 5658 f: Zentor 38070704 RS 562

mf: Epol 38963560 RS 371

mm: Vinette 38907551 RS 2703

mmf: Almnäs Ra 38841964 RS 217 mmmf: Hambo 38773562 RS 146 Ägare: Susanne Gustafsson, Långasjö, Tel:070 6748003 Hingstföl e. Center

38 Mbr

Casandra (Chip:968000010493652) Sto 38160281 född:2016 hos: Karolina Fransson Långasjö m: Tess 38100201 RS 6842 f: Zentor 38070704 RS 562

mf: Center 38941844 RS 322

__ __ __ __ __ = ___

mm: Noblesse 38050593 RS 5915

mmf: Epol 38963560 RS 371 mmmf: Mysak 38926284 RS 286 Ägare: Monica Karlsson, Stuteri Drömhulan Vissefjärda, Tel:0768 894314 Hingstföl e. Störtbäckens oPal

39 Sv

Wonnagårdens Fanny RS 7836 (Chip:968000010497891) Sto 38160295 __ __ __ __ __ = ___ född:2016 hos: Lennart Krüger Wonnagårdens Stuteri Hästveda m: Dalsgårds Karmen 38050479 RS 5954 f: Dalsgårds Disco 38985496 RS 401

mf: Castor v. Bunswaard 38885878 RS 247

mm: Gamba v. Spuitjesdom 38925169 RS 3946

mmf: Sinjeur v.d. Amstelhof NL-S.857 mmmf: Newton v. Dorpzicht NL-S. 0000745 Ägare: Susanne Gustafsson, Långasjö, Tel:070 6748003 Hingstföl e. Dalsgårds Nomad

40 Sv

Jana v.d. Eulesberg (Chip:528210004278071) Sto 38150557 __ __ __ __ __ = ___ född:2015 hos: D. Jacobs Velden m: Unique v.d. Eulesberg NL-S. 041103780 f: Gresini v.d. Veldhoeve NL-S.802789

mf: Balade v.d Römer NL-S. 1009007

mm: Kabouter v. Bunswaard NL-S. 950116971

mmf: Chicago v.h. Woudal 38882870 NL-S.1053 mmmf: Baron of Marshwood SPSB 1903 Ägare: Mariette Skaby, Hörby, Tel:0735 378535 Stoföl e. Bergerac v. Gelre


Klass 12M 4 st. Ministon 4-14 år med föl vid sidan 41 Melkers Backyard Babie RS 6832 (Chip:752098100524950) Fx, ljmos Sto 38100111 __ __ __ __ __ = ___ född:2010 hos: Susann Melkersson Melkers ponnystuteri Simlångsdalen m: Basilika 38020697 RS 5426 f: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mf: Skäpperöds Rex 38974710 RS 381

mm: Ugglebackens Mynta 38977387 RS 4445

mmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279 mmmf: Parlington Pimpernell RS 250 Ägare: Susann Melkersson, Melkers ponnystuteri Simlångsdalen, Tel:0723 848416 Hingstföl e. Bommel v. Ens

42

Spektras Delicious RS 6811

Svsk

(Chip:) Sto 38090079 född:2009 hos: Katarina Möller Stuteri Spektra Hörby m: Damira 38010949 f: Littlebignor Giovanni 38966134 RS 504

mf: Rembrandt DE 335350091392

__ __ __ __ __ = ___

mm: Daffy DE 335350114696

mmf: Erik de Bibiana DE 335350086787 mmmf: Dolomite of Cheyenhal Ägare: Ola Dahlqvist, Stuteri Spektra Vollsjö, Tel:0704 191882 Stoföl e. Fairyking of Northstar

43

Diamora v.´t Terp

Fx, sth

Sto 38100749 född:2010 hos: G. Dijkhof Brakel f: Ivo v.d. Lindenhof NL-S. 805645

(Chip:528210002566718)

__ __ __ __ __ = ___

m: Xamora v.´t Terp NL-S. 061129172

mf: Gold Star v.d. Beatrixlaan NL-S. 0802592

mm: Oxella v.´t Terp NL-S. 990129480

mmf: Expensive v. Bromishet NL-S. 1104 mmmf: Ägare: Anna Gamsgaard Fredriksen, Tureby, Tel: Stoföl e. Bakkegaard’s Albert

44 Br

Flora v.'t Terp Sto 38120657 född:2012 hos: G. Dijkhof Brakel f: Ivo v.d. Lindenhof NL-S. 805645

(Chip:528210002754773)

mf: Gold Star v.d. Beatrixlaan NL-S. 0802592

__ __ __ __ __ = ___

m: Xamora v.´t Terp NL-S. 061129172 mm: Oxella v.´t Terp NL-S. 990129480

mmf: Expensive v. Bromishet NL-S. 1104 mmmf: Ägare: Anna Gamsgaard Fredriksen, Tureby, Tel: Hingstföl e. Bakkegaard’s Albert


Klass 13 11 st. Ston 4-14 år som ej har föl vid sidan 45 April Sunica of Lady´s Holm RS 7967 Sv

(Chip:752098100807343) Sto 38170117 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Johanna Norén Jonasson & Magnus Jonasson Stuteri Lady's Holm Olofström m: Sollidens Galactica 38120035 RS 7171 f: Alex v.d. Pony Hoeve 38070774 RS 644

mf: Uron v.d. Römer 38040086 RS 525

mm: Hamras Japonica 38050297 RS 6016

mmf: Kasper 38953052 RS 336 mmmf: Valentijn v.d. Amstelhof 38836214 RS 260 Ägare: Johanna Norén Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435 Ägare: Magnus Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435

46 Brskm

Certina (Chip:968000010486318) Sto 38160323 __ __ __ __ __ = ___ född:2016 hos: Karolina Fransson Långasjö m: Lambretta 38030651 RS 5573 f: Recent 38080352 RS 619

mf: Valentino 38926832 RS 308

mm: Glittra 38980285 RS 6597

mmf: Center 38941844 RS 322 mmmf: Galax 38762676 RS 138 Ägare: Anna Wall, Vederslöv, Tel:0793 007015

47 Mbr

Charlotte RS 7826 (Chip:968000010171963) Sto 38160239 __ __ __ __ __ = ___ född:2016 hos: Karolina Fransson Långasjö m: Ylotte 38918821 RS 3201 f: Zentor 38070704 RS 562

mf: Flagg RS 85

mm: Palotte 38853715 RS 1667

mmf: Galax 38762676 RS 138 mmmf: Kirkbride Argar SPSB 1745 Ägare: Karolina Fransson, Långasjö, Tel:0477 63080

48 Sv

Devina RS 7913 (Chip:968000010579898) Sto 38170283 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Karolina Fransson Långasjö m: Samanta 38090435 RS 6678 f: Zentor 38070704 RS 562

mf: Galant 38985628 RS 587

mm: Epala 38966201 RS 4500

mmf: Mysak 38926284 RS 286 mmmf: Roy v. Bunswaard 38806178 RS 184 Ägare: Karolina Fransson, Långasjö, Tel:0477 63080

49 Sv

Nic Harmonica of Lady´s Holm RS 7585 (Chip:752098100710478) Sto 38150239 __ __ __ __ __ = ___ född:2015 hos: Johanna Norén Jonasson & Magnus Jonasson Stuteri Lady's Holm Olofström m: Hamras Japonica 38050297 RS 6016 f: Yaght v.d. Belschuur 38060762 RS 547

mf: Kasper 38953052 RS 336

mm: Hamras Bellona 38976621 RS 4433

mmf: Valentijn v.d. Amstelhof 38836214 RS 260 mmmf: Timothy v.St. Geerhof 38824466 RS 200 Ägare: Johanna Norén Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435 Ägare: Magnus Jonasson, Stuteri Lady's Holm Olofström, Tel:0454 322435


50

Trolldungens Penny

Brsk

51

(Chip:977200007229478) Sto 38080139 __ __ __ __ __ = ___ född:2008 hos: Åsa Lindqvist Trolldungens Stuteri Värmdö m: Trolldungens Petronella 38976783 RS 5627 f: Giovanni vom Silbersee 38975900

mf: Chicago v.h. Woudal 38882870 RS 300

mm: Mirina 38925021 RS 3261

mmf: Karino 38761094 RS 145 Ägare: Nina Nykvist, Nybro, Tel:070 2140993

mmmf: Dolk 38761794 RS 143

Störtbäckens Pingstlilja RS 7345

(Chip:752098100664492) Fx, ljmos Sto 38130359 __ __ __ __ __ = ___ född:2013 hos: Anneli Linderholt Stuteri Störtbäcken Backaryd m: Störtbäckens Puss 38050293 RS 6123 f: Pavarotti 38974656 RS 383

mf: Brandij v.d. Hoorn 38876172 RS 234

mm: Furunäs Pelott 38865743 RS 4255

mmf: Lockinge Mason RS 83 mmmf: Dulex RS 110 Ägare: Anneli Linderholt, Stuteri Störtbäcken Backaryd, Tel:0457 450305

52

Hippotekets Rimini RS 7986

Sv

(Chip:968000010593901) Sto 38170191 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Anna Lundin Hippoteket Nybro m: Hippotekets Cassis 38007043 RS 6225 f: Dalsgårds Juventus 38040272 RS 526

mf: Smevallens Royal 38938126 RS 331

mm: Kringlan 38910975 RS 3922

mmf: Freddie RS 153 mmmf: Prinsen 38610856 RS 38 Ägare: Anna Lundin, Hippoteket Nybro, Tel:0731 510131

53

Tillit

Svskm

(Chip:968000010082949) Sto 38120427 född:2012 hos: Tina Claesson Vassmolösa m: Rednex 38954171 f: Titol 38883586 RS 241

mf: Pemboa Spanish Gold RS 216

__ __ __ __ __ = ___

mm: Bokbackens Ramona RS 981

mmf: Dulex RS 110 mmmf: Wärnanäs Soldan 38631112 RS 28 Ägare: Tina Claesson, Vassmolösa, Tel:0705 974975

54 Sv

Dalsgårds Wilma (Chip:752098100750000) Sto 38150211 __ __ __ __ __ = ___ född:2015 hos: Lars Bertil Eliasson Dalsgårds Stuteri Laholm m: Dalsgårds Rhianna 38110239 RS 7033 f: Dalsgårds Nomad 38080424 RS 623

mf: No fear v.d. Römer 38986246 RS 553

mm: Jubilate v.d. Hitsberg 38947933 RS 6557

mmf: Edmund v.d. Brouwerij 38901744 NL-S. 0001123 mmmf: Suprise v. Dorpzicht NL-S.856 Ägare: Susan Fasth, Virestad, Tel:076 6452247


55 Rbl

Sandbackas Zirkon RS 7884 (Chip:968000010500330) Sto 38170101 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Camilla Kjellman Sandbacka Stuteri Teckomatorp m: Aarupgaards Galina Lee 38110671 RS 7569 f: Aarupgaards Yanqui 38120538 RS 785

mf: Verano Lee v.d. Zandkamp 38040774 DK-SH 662

mm: Mosbækmindes Gry DK-S 2791

mmf: Liam of Borgie DK-SH 196 mmmf: Winston v.d. Viersprong NL-S.934 Ägare: Camilla Kjellman, Sandbacka Stuteri Teckomatorp, Tel:

Klass 13M 4 st. 56 Elsa RS 7885 Fx

Ministon 4-14 år som ej har föl vid sidan.

(Chip:752098100845167) Sto 38170223 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Bengt Andersson Björketorp m: Sigrid 38090373 RS 6712 f: Poker Face 38100222 RS 661

mf: Design To Make a Difference 38020490 RS 448 mm: Smulan 38956157 RS 3719 mmf: Almnäs Scurry 38852160 RS 219 mmmf: Ulverscroft Tot Sunshine 38806176 RS 205 Ägare: Susan Fasth, Virestad, Tel:076 6452247

57 Fx

Melkers Happy Valley RS 7919 (Chip:968000010588484) Sto 38170335 __ __ __ __ __ = ___ född:2017 hos: Susann Melkersson Melkers ponnystuteri Simlångsdalen m: Parlington Henrietta 38943739 RS 7435 f: Melkers Extra-Terrestrial 38120056 RS 699

mf: Parlington Percy SPSB 003850

mm: Parlington Primrose SPSB 12863

mmf: Sedgehill Pickles SPSB 3030 mmmf: Florio Ägare: Anna Kristensson, Skenekulls stuteri Simlångsdalen, Tel:070 2144115

58 Sv

Minella RS 7810 (Chip:752098100804069) Sto 38160269 __ __ __ __ __ = ___ född:2016 hos: Anna-Carin Jonsson Motala f: Tessarosa II v.d. Uilecotenweg 38030876 RS 673 m: Michelle v.d. Pollen 38970029 RS 6417

mf: Fandor v. Kairos NL-S. 801427

mm: Wartouska v.d.Pollen NL-S. 0090934

mmf: Right Rhum v.d. Hesterhoeve NL-S. 0000829mmmf: Brio du Mury-Marais NL-S.686 Ägare: Marie Hjort, Korsberga, Tel:070 6622444

59 Gbr

Peggy (Chip:752098100802934) Sto 38160271 född:2016 hos: Anna-Carin Jonsson Motala m: Ivory 38110257 f: Parlington Ike 38956587

mf: Kilcummer Golden Breeze 38937122

__ __ __ __ __ = ___

mm: Smedjenäs Velony 38060201

mmf: Dusol 38952794 RS 370 mmmf: Smedjenäs Edvind 38904940 RS 295 Ägare: Mimmi Blomberg, Holmsjö, Tel:070 9375004 Ägare: Agneta Blomberg, Holmsjö, Tel:0708 277612


Klass 17M 1 st. Avkommeklass 41 Melkers Backyard Babie RS 6832 (Chip:752098100524950) Fx, ljmos Sto 38100111 __ __ __ __ __ = ___ född:2010 hos: Susann Melkersson Melkers ponnystuteri Simlångsdalen m: Basilika 38020697 RS 5426 f: Ugglebackens Kavat 38952218 RS 523

mf: Skäpperöds Rex 38974710 RS 381

mm: Ugglebackens Mynta 38977387 RS 4445

mmf: Allright v. Spuitjesdom 38868648 RS 279 mmmf: Parlington Pimpernell RS 250 Ägare: Susann Melkersson, Melkers ponnystuteri Simlångsdalen, Tel:0723 848416 Avkommor 1 år och äldre, som bedömts på utställningen: • Melkers Britney Spears • Melkers Bounty Hunter • Melkers Bugsy Malone • Melkers BB King • (Melkers Bohemian Rhapsody, föl)

Stort TACK till våra generösa

Sponsorer Gynna dem! De gynnar oss! Vägga rökeri 4 Ess – Skillingarydssalvan Spakarps plantskola Börjes Granngården Hemse Stuteri Mo Stuteri Gransjön Hippoteket Anna Lundin Susan Fasth Stuteri Lady’s Holm Marita Roos Jönsson Agria


Ridhuset: 1. Toaletter, uppgång till cafeteria 2. Sekretariat 3. Visningsring 4. Publikplats, hästfritt! 5. Uppvärmningsplats för ponnyer

3.

1. 2.

5.

4.

OBS! Använd dörren på kortsidan med din ponny! Inga ponnyer får vistas på publikplats!


INFORMATION FRÅN SHETLAND SYDOST Höstmöte med Shetland Sydost söndag den 7 november Där vi börjar med att följa SSS höstmöte tillsammans, via storbildskärm och med högtalare. När SSS möte är genomfört diskuterar vi vår egen förening. Samling kl 9.30 - i god tid innan höstmötet börjar kl 10.00. Plats: utbildningslokalen vid Tingsrydstravet Vi bjuder på lunch (smörgåstårta) och fika! (Meddela i samband med anmälan om du önskar specialkost, t.ex vegetariskt eller vid allergi, så ordnar vi detta!)

Anmäl dig till den här träffen via formulär som finns på hemsida o facebook, eller via mejl: hostmote@shetlandsydost.se senast onsdag 3 november, så vi vet hur många vi ska beställa mat och fika till! Det går även bra att anmäla sig i sekretariatet under utställningen! Följer du SSS höstmöte hemifrån? Vi kommer självklart ge möjlighet att delta vid vårt eget höstmöte via webben. Anmäl dig enligt ovan, så får du en Teams-länk strax innan mötet.

Plan för 2022: 5 februari: årsmöte, Tingsryd samt via Teams 18 april: påskutställning, Broakulla, domare Ulricha Nordmark 2 juli: sommarutställning, Björnamo, Växjö, domare Annika Strindgård 8 oktober: höstutställning i Ekenässjön, domare Morgan Johnsson En utställning på Gotland planeras, men inget klart än. Detaljer kommer på hemsida och facebook när allt är spikat. Fler aktiviteter kan tillkomma, med både långt och kort varsel.


Profile for ShetlandSydost

Shetland Sydost höstutställning i Långasjö 2021  

Shetland Sydost höstutställning i Långasjö 2021

Shetland Sydost höstutställning i Långasjö 2021  

Shetland Sydost höstutställning i Långasjö 2021

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded