__MAIN_TEXT__

Page 1

NIET VOOR DE VERKOOP - TER KENNISMAKING GRATIS AANGEBODEN I.S.M. SCHWOB.NL


Dit korte verhaal van Marc-Antoine Mathieu is niet bedoeld voor de handel. Het wordt u aangeboden ter gelegenheid van de eerste Nederlandse vertaling van zijn werk: De oorsprong (augustus 2019).

DE WEG OMHOOG Dit verhaal is geïnspireerd op een korte tekst van Jorge Luis Borges De benadering van al-Moe’tasim (te vinden in Borges’ De essays, vertaald door Barber van de Pol, De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 2016) Oorspronkelijke titel: L’ascension (opgenomen in de stripbundel Histoires graphiques: Le retour de Dieu, Éditions Autrement, 1994) Auteur: Marc-Antoine Mathieu Vertaling en redactie: Toon Dohmen Handlettering: Frits Jonker Grafische verzorging: Peter Kuipers © Éditions Delcourt – 2005 © 2019 Nederlandse vertaling Toon Dohmen / Stichting Sherpa, Haarlem

www.sherpa.nu fb.com/sherpastrips de-oorsprong.nu

schwob De uitgever ontving voor deze uitgave in het kader van Schwob.nl een subsidie van het Nederlands Letterenfonds


OMHOOG?

De weg omhoog is een kort verhaal van Marc-Antoine Mathieu. Een kenmerkend verhaal waarin de Franse auteur met zichtbaar genoegen grenzen doorbreekt. Tussen denken en geloven. Tussen kijken en lezen. Tussen tijdelijkheid en oneindigheid. Met elk nieuw verhaal zet Marc-Antoine Mathieu de vorm waarin hij zich uitdrukt op het spel. Vraagtekens vindt hij interessanter dan uitroeptekens. Waarom zouden filosofische vraagstukken alleen toegankelijk zijn door middel van het gesproken en geschreven woord? Zouden beelden niet net zo goed tot denken kunnen aanzetten? DIVERS, RIJK EN FILOSOFISCH Marc-Antoine Mathieu wordt op 3 juni 1959 geboren in de Franse stad Antony. Hij studeert aan de kunstacademie van Angers en maakt naam als stripmaker, scenograaf en beeldend kunstenaar. Zijn inspiratiebronnen zijn al even divers als zijn werk. Hij laat zich net zo makkelijk beïnvloeden door filosofen (Spinoza, Bergson) en sociale verschijnselen (verstedelijking, beeldcultuur, digitalisering) als door literatoren en grafici (Kafka, Escher, Borges, Masse, Hergé, Perec). Sinds 1990 heeft Mathieu een rijk en sterk filosofisch getint oeuvre in het leven geroepen, dat inmiddels een twintigtal titels omvat. Daarnaast maakt hij vrij werk in 2D en 3D. In 2017 toonde het Museum Angewandte Kunst in Frankfurt een overzicht van zijn werk onder de titel ‘Kartografie der Träume: Die Kunst des Marc-Antoine Mathieu’. OORSPRONG Hoe logisch is de logica? Wat is het onderscheid tussen schijn en werkelijkheid? Mathieu gebruikt zijn werk graag als een filosofische proefopstelling waarin hij zijn vragen en gedachten, associaties en personages de vrije loop kan laten. Typisch voorbeeld: zijn schepping Maurits Cornelis van Esk, ambtenaar op het ministerie van Humor. Van Esk is druk, druk, druk, voor fundamentele vragen gunt hij zichzelf geen tijd. Tot de dag waarop hij wordt geconfronteerd met een verontrustende leegte in zijn bestaan. Is hij sterk genoeg om de waarheid onder ogen te zien? Van Esk speelt dapper de hoofdrol in het zojuist vertaalde De oorsprong , Mathieus boekdebuut dat evenzeer tot opgewektheid als tot nadenken stemt. Lees de eerste pagina’s op de speciale themawebsite: DE-OORSPRONG.NU


GÖDEL?

VAN ESK?

BACH?

‘Humor volgt een logica die de logica niet kan volgen’ HET DUIZELINGWEKKENDE DEBUUT VAN DE MAKER VAN ‘DE WEG OMHOOG’ AUGUSTUS 2019 • UITGEVERIJ SHERPA • ISBN 978-90-8988-200-4 • € 19,95

DE-OORSPRONG.NU In september 2019 verschijnt tevens van Marc-Antoine Mathieu: De krochten van het Vourlé (Uitg. Zet.El)

Profile for Sherpa

Marc-Antoine Mathieu - De weg omhoog  

Ter gelegenheid van het eerste vertaalde boek van Marc-Antoine Mathieu ("De oorsprong") verschijnt dit speciale cahier met een kort verhaal...

Marc-Antoine Mathieu - De weg omhoog  

Ter gelegenheid van het eerste vertaalde boek van Marc-Antoine Mathieu ("De oorsprong") verschijnt dit speciale cahier met een kort verhaal...

Advertisement