Page 1

Centrumplan Leek/Nietap

Maat en schaal:

Masterplan landschap

referentiegebied Bunschoten/Spakenburg

Ontwerpopgaven -Minimaal 150 woningen centrum realiseren (compact dorps wonen). -Herstel van historische kernwaarden. -Uitbreiding winkelroutes. Voetgangers meer ruimte geven en de kern ontlasten van autoverkeer. -Wegen logisch door laten lopen en Nietap met Leek verbinden. -Het landschap en het stadshart met elkaar verbinden. De Leke vormt de drager.

De karakteristieke dorpsrand: referentiegebied Roderwolde

De Kern: Het waardevolle, karakteristieke en kleinschalige landschap behouden en aantrekkelijker maken door de randen ‘af te maken’ en het dorpsgezicht naar het landschap te keren.

-De dorpsrand ‘afhechtten’ en een fraaie, naar het landschap gerichte randzone geven, met een karakteristieke, open lintbebouwing.

Typologie

De historische structuren (oude wegen, Leke en de groene landgoederenstructuur) vormen de dragers.

Huidige winkelroutes

Uitbreiding winkelroutes masterplan

Waterplan

Huidig stratenpatroon

Sloopplan

Stratenpatroon masterplan

Masterplan centrum

De Leke in alle facetten

Schaal 1:1000

1. Water vanaf de brug/’t Piepke

4. Waterretentie in park

2. Water in smalle gracht

5. Dorpsrand

3. Water in verharding

6. Waterretentie in natuur

A

1 2 3

4 5 6

A’

Bomenplan

Begeleiden van lijnen en accentueren van punten

B

1. Tilia cordata ‘Rancho’

1

4. Craetagus x media ‘Paul’s Scarlet’

Legenda

2

3 2. Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

4

Grondgebonden nieuwbouw 2-laags

5. Dorpsrand: Quercus robur

5 6

Retail/appartementen 3-laags 3. Tilia cordata ‘Rancho’

6. Landgoedlaan: Quercus robur

Leeksterhoofddiep

Regenwater

Bovengronds afvoeren en waar mogelijk vasthouden

Leke

Nieuwe doorgaande weg profiel 22m breed Molgoot op plein

B’

Molgoten in privétuinen

Afvoeren

Nieuwe dorpsrand Naar het landschap gericht

Molgoten langs straten

Wadi in het park

Groene (schuur) daken

Slokop wadi -overstort op riool

Nieuwe pleinen Voetgangerszone

Vasthouden

Doorsnede B-B’ Schaal 1:100

14m

12m

10m

18m

Retail/woonstraat

3m

6m

10m

22m Doorgaande weg

Parkeerstraat

3m

6m

1,5m

3m

10m

1,5m

6m

5m incl groenstrook

7m

2m

5m incl groenstrook

3m


Grenzeloos Wonen ‘Buiten’ wonen in het stadshart

Visualisatie grote plein

Shera van den Wittenboer T3DLA

Detail 1:500

Materialisatie en referentiebeelden

Binnenstad Enschede, overgang natuurstenen ‘plint’ naar een middendeel met rode, gebakken waaltjes in visgraat

Dordrecht, een mooie dorpse maat en schaal. Pleinen worden van de weg afgescheiden door een verschil in materialisatie.

Binnenstad Enschede, kruispunten worden gemarkeerd met bomen en zitplekken. Natuurstenen plinten lopen door in hoofdstraten, niet in zijstraten

Wienerberger vormbak straatsteen, formaat UDF Bruno rood, Nostalgie zwart-bruin bont en Paviona rood gemengd. Referentie: Leiden centrum

Binnenstad Enschede, zijstraten hebben geen natuurstenen plint, maar 2 natuurstenen middenstroken, ter markering van weg en als blindegeleidestrip.

Vietnamees hardstenen molgoten

Vietnamees hardstenen plinten langs de winkelgevels.

Doorsnede A-A’ Schaal 1:100

40m

27m

achter-de-kerk-plein

4m

18m

3m

10m

1,5m

3m

8m

5m

35m

14m

12m

12- 14m Dorpsrandweg

Woonstraat/parkeerstraat

Parkeerstraat

6m

Leeksterhoofddiep

33m

1,5m

6m

4m

2m

29m

4-6m

2m

6m

Vietnamees hardstenen opsluitbanden en stoepranden. Afwerking met rij rechten.

2m

2m

Stedenbouwkundig plan Leek/Nietap  

Presentatieposters studieopdracht stedenbouw TenL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you