Page 1

Kraków, dn. 24.10.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.10.2012

Zleceniodawca: Katarzyna Zawadzka Lubelska 55

30-003 Kraków NIP: 106-00-00-062 Zleceniobiorca:

Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3482,45 euro

2. Kwota uzysku: 1741,22 euro 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1741,23 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 313,42 euro 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3169,03 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć euro i trzy eurocenty)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Uwagi: nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek do umowy o dzieło  
Rachunek do umowy o dzieło  

Przykładowy rachunek do umowy o dzieło za 3 przetłumaczone teksty z 50% kosztem uzyskania przychodu, stawka brutto 0,025 EUR/słowo tekstu źr...

Advertisement