Page 1

CHFD 103- Pakaian Tradisional 1 (Latihan) Baju Kurung Kedah dan Sarung Selisih Nama No Kad Pengenalan Kelas /Kumpulan

Arahan : Jawab semua soalan dalam ruang yang disediakan

1. Pilih dan tandakan ( √ ) pernyataan yang betul dan ( X ) yang salah mengenai baju kurung tradisional

1.

Lengan baju kurung tradisional adalah longgar dan labuh lengan dibuat 3/4

2.

Baju kurung kedah mempunyai kelepet melengkung dan kelepet lurus

3.

Bahagian lengan baju dikenali sebagai lengan magyar

4.

Baju kurung kedah mempunyai kekek

2. Senaraikan empat ukuran badan yang diperlukan untuk mendraf pola sarung selisih

(i)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ii)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(iii)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(iv)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1


3.Pilih dan tandakan ( √ ) nama fabrik yang sesuai untuk baju kurung kedah dalam ruang yang disediakan

Fabrik kapas

Fabrik tenun

Fabrik drill

Fabrik poliester

Fabrik denim

4. Takrifkan pakaian tradisional

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Lengkapkan langkah menjahit baju kurung kedah:

a) Menyedia dan menjahit belah slit berlapik b) Menyedia dan menjahit lengan

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………

2


d) ………………………………………………………………………………………………………………………………

e) ………………………………………………………………………………………………………………………………

f) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Lengkapkan langkah menjahit sarung selisih:

g) Menyedia dan menjahit lisu pemadan h) Menyedia dan menjahit lisu selisih

i) ………………………………………………………………………………………………………………………………

j) ………………………………………………………………………………………………………………………………

k) ………………………………………………………………………………………………………………………………

l) Menjahit cangkuk dan palang

7. Nyatakan lima ciri baju kurung kedah dan sarung selisih 3


a) ……………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………….

c) ……………………………………………………………………………….

d) ……………………………………………………………………………….

e) ……………………………………………………………………………….

8. Nyatakan formula untuk mendraf pola baju kurung kedah dan sarung selisih :

bil

Bahagian badan

1.

Badan baju kurung kedah

2.

Lengan

3.

Labuh lengan

4.

Keliling leher hadapan

5.

Keliling pinggul untuk sarung

6.

Keliling leher belakang

Formula

4


9. Jadual 1 menunjukkan bahan yang digunakan untuk sepasang baju kurung tradisional dan sarung susun ombak beralun.

Bahan

Kuantiti

Harga seunit -RM

Fabrik kapas

4 meter

Benang menjahit

1 buku

Getah kenyal

0.5 meter

2.50 semeter

Manik

2 paket

5.00 sepeket

Kos

11.00 semeter 1.00

Jadual 1

( I ) Berdasarkan maklumat di atas hitungkan kos bahan untuk menjahit sepasang baju kurung tradisional tersebut

5


Jawapan :

( ii ) Hitung kos bahan sekiranya anda ingin menjahit 15 pasang baju tersebut.

Jawapan :

6


10.

Bahan

Kuantiti

Harga seunit -RM

Fabrik tenun

4 meter

12.50 semeter

Benang

1 buku

1.00

1 keping

0.30

Lapik dalam kanvas

0.70 meter

1.00

Cangkuk dan palang

1 pasang

0.10

Zip

Jadual 2

Jadual 2 menunjukkan bahan untuk sepasang baju kurung kedah dan sarung selisih.

Puan Ain menerima tempahan 10 helai baju kurung kedah.

Berdasarkan Jadual 2, hitungkan:

a) Kos bahan untuk sepasang baju kurung kedah

b) Kos bahan untuk 10 pasang baju kurung kedah 7

Kos


c) Kos upah Puan Ain terima jika kos upah sepasang baju kurung kedah ialah RM 30.00.

11. a) Lukis dan label bentuk pola baju kurung kedah

8


b) Lukis dan label bentuk pola sarung selisih

9


10

baju kurung tradisional  
baju kurung tradisional  

langkah-langkah

Advertisement