Page 1

TRAVELLU


REISORGANISATIE

1 Opdrachtgever

12 Concurrentie

Hier wordt de opdrachtgever nader uitgelicht.

1 Aanleiding en Probleemstelling

22 Conclusie

Wat is de aanleiding van dit Research docu- ment en hoe lossen we het probleem op?

2 Verzamelen en Analyseren

Hier staat informatie over RIA’s, backpacken en fair travel.

Hier wordt de concurrentie op een rijtje gezet, en geanalyseerd.

Conclusie van het hele concept en de bevi ndingen die hier zijn gedaan.

Travellu

Backpackers komen steeds meer op. Veel jongeren kiezen ervoor om een gapyear te houden, en in dat jaar verschillende landen te bezoeken. Travellu wilt klaarstaan voor deze jongeren door ze de nodige informatie aan te bieden. Ook moeten deze mensen met elkaar kunnen communiceren via

4 Eindgebruiker

blogs/vlogs/fotoalbums. Travellu wilt meer zijn dan een site

De eindgebruiker wordt hier beter beschr even.

waar je alleen een reis kan boeken. Reisplanners en zoek-

4 Travellu

boek-engines moeten wel inbegrepen zijn. Ook is het nodig

Hoelang bestaat Travellu en wat zijn de specificaties?

dat de site een jeugdige uitstraling krijgt.

5 Design

Hoe gaat het design eruit zien?

5 Merkwaarden

Wat zijn de merkwaarden van Travellu?

8 Doelgroep

Welke doelgroep spreekt Travellu aan?

9 Personas Drie persona’s die aansluiten op de doel groep-segmentatie.


Opdrachtgever.

AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

De opdrachtgever heeft

blogs/fotoalbums oploaden,

Één van de ontwerpprinci-

De aanleiding van de nieuwe website van

Dus hier moet in de website ook rekening

veel eisen voor deze site. Het

met andere reizigers praten,

pes die we moesten kennen,

Travellu is dat ze meer willen zijn dan een

mee worden gehouden. Door deze bena-

moet dus niet alleen een site

verschillende reviews lezen

is dat hoe meer functies iets

organisatie waar je alleen een reis kan

dering wilt Travellu zich onderscheiden

worden waar je alleen een

én een reis boeken. Als dat

heeft, hoe minder het ge-

boeken. Hierdoor moet de website dus

van de concurrentie. Doordat Travellu in

reis kan boeken. Travellu wilt

nog niet alles is kan je ook

bruikersgemak wordt. De

verandert worden. Het probleem van

het verleden behoorlijk wat bezoekers

veel, maar als het allemaal

nog routes opzoeken en als

site moet dus zo in stukken

Travellu is dat ze heel veel opties en func-

is kwijtgeraakt hoopt ze met deze grote

gerealiseerd is, is het wel een

je niet weet waar je heen wilt,

worden opgedeeld dat het

ties in hun website willen hebben. Hier-

verandering meer bezoekers te trekken.

grote site die veel aandacht

helpt Travellu je daarmee

voor de gebruiker nog steeds

door is het lastig alles in te delen zodat er

Want door de vele functies is er voor veel

trekt. Je kan namelijk vlogs/

door middel van inspiratie.

simpel te bedienenn is.

nog steeds gebruikersgemak is. Ook heb-

bezoekers een reden om terug te keren

ben ze een grote doelgroep, 28 tot 40 jaar.

naar de website.

1


VERZAMELEN &

ANALYSEREN

Populaire backpack landen: Zuid- Afrika Kenia Tanzania

Backpackers reizen zonder veel geld te

Fair travelling

begrijpen wat echt speciaal

cultuur, van een ander con-

Met Eerlijk Reizen betaal jij

is voor reizigers die met Ee-

tinent, samen hun doelen

Thailand

een werelddeel). Ze hebben niet veel

als reiziger niet alleen een

rlijk Reizen naar Afrika gaan.

helpen realiseren. Door onze

Indonesie

geld en liften ook vaak. Ze hebben niet

eerlijke prijs, maar ontvan-

Wat mensen willen zien en

werkwijze kan iedere reiziger,

India

veel bagage bij zich. Dit is omdat ze die

gen al onze partners ook

op welke wijze ze kunnen

vrijwilliger of stagiair op een

een

bijdragen

duurzame

eigen manier een bijdrage

voor hun werk. Omdat wij

ontwikkeling. Onze project-

leveren aan de ontwikkeling

al jaren samenwerken met

partners

van onze partners.

projecten en kleine onder-

door hun bevlogenheid om

Dus ze proberen de bevolk-

Costa Rica

wanneer die vol zit ga je opzoek naar

nemers in Afrika, weten we

hun gemeenschap verder te

ing te helpen dmv huizen

Cuba

een ander hotel van de zelfde prijs. Veel

wat een goede prijs is. De

helpen of zich in te zetten

bouwen en irrigatiesyste-

Guatamala

informatie is te vinden op http://www.

tourguides selecteren we op

op hun project voor kwets-

men.

hun enthousiasme voor het

bare mensen en kinderen.

vak, hun kennis van het land

Zij ervaren het als bijzonder

en de eigen ontwikkeling. Zij

dat mensen uit een andere

eerlijke

vergoeding

aan

kenmerken

zich

http://www.fairtravel.nl/

Georgie Kroatie Ierland

VS

hebben de hele wereld over (of soms

ook zelf de hele tijd moeten dragen. Vaak nemen ze handige dingen mee zoals een muskietennet en een slaapzak. Je verblijft in het goedkoopste hotel en

lonelyplanet.com/.

Mexico Nieuw-Zeeland Australie http://www.backpack.nu/reisnieuws/2012/05/populaire-backpack-

2


SEAMLESS FOCUSSED Dit is wat wikipedia te zeggen heeft over RIA’s:

Een Rich Internet Application,

(ook afgekort tot RIA ) is een term die gebruikt wordt voor interactieve internetapplicaties, die het gevoel geven van een desktopprogramma. Rich Internet Applications geven de gebruiker, zonder

http//benjerry.com http://animoto.com/

dat een andere pagina wordt geopend, respons op de ingevoerde gegevens. http://nl.wikipedia.org/wiki/Rich_internet_application

CONNECTED AWARE PERSONAL 3


DE EINDGEBRUIKER

TRAVELLU

De gebruiker is een belangrijk on-

je klaar. Betrouwbaarheid is hier een

min mogelijk werkzaamheden aan de

Travellu is een reisorganisatie die in 2003 is opgericht.

derdeel van deze analyse. Weten we

grote factor. Natuurlijk wilt de klant

site worden gepleegd. Stel dat al deze

Het bedrijf bestaat dit jaar dus 10 jaar. In die tien jaar

niet wat deze wilt bereiken met de

niet te dwingend worden benaderd.

voorbeelden gebeuren verliest de

heeft Travellu zich gespecialiseerd in reizen in Europa.

site is het onmogelijk om de webstie

Het worden subtiele duwtjes in de go-

klant zijn vertrouwen in Travellu.

Maar dat is niet alles, duurzaam is een waarde die bij

goed en handig in elkaar te zetten.

ede richting. Wanneer er een scherm

Travellu vooraan staat. Bijzondere en unieke vakan-

De gebruiker wilt met de website in-

tevoorschijn komt met tig aanbieding-

tieaddressjes worden bij Travellu vaak geboekt. Geen

formatie vinden over de reis die zij/

en, voelt de klant zich niet gemakkelijk.

hordes toeristen maar niet vaak bezoekte plekjes. Passie

hij wilt boeken. Dus het goedkoopst

Travellu spreekt klanten aan met je/jij.

voor reizen, voor de bevolking en duurzaam reizen is

mogelijk. De eindgebruiker wilt ook

Hierdoor is er een vriendelijkere sfeer.

Travellu! Er werken een stuk of 30-40 mensen bij Trav-

reisinformatie opzoeken van mensen

Dit past ook bij de doelgroep die de

ellu om de klant zo goed mogelijk te bedienen. De taal

die dezelfde reis al hebben afgelegt.

site bezoekt. (28-40). Een bezoeker ver-

die op de website is is Nederlands maar wanneer je uit

Communiceren met deze mensen is

wacht van Travellu dat deze de juiste

het buitenland komt is er een optie om naar Engels te

ook belangrijk. De klant ziet Travellu als

informatie aan biedt, dat de reizen die

wisselen.

een reisorganisatie met veel mogeli-

hij/zij boekt ook echt beschikbaar zijn.

jkheden. Zelfs wanneer je al een reis

Een goede klantenservice staat voo-

hebt geboekt staat Travellu nog voor

rop en de bezoeker verwacht dat er zo

4


DESIGN Travellu vraagt om een “uniek en druuzaam” design. Wanneer je aan duurzaam of ecologisch denkt, denk je al snel een groen en bruin. Dit zijn dus géén unieke kleuren. Omdat de doelgroep jong is, gebruik in frisse kleuren die jong én oud aanspreken.

MERK WAARDEN - Ontspannen sfeer

- Backpacken

Travellu staat voor een ontspannen sfeer. Je Backpacken is een van de hoofddoelen van raakt niet gefrustreed wanneer je met deze de sites, en ik wil dat wanneer je aan Travellu organisatie te maken krijgt. Ze staan je al- denkt, je gelijk aan backpacken denkt. Als dit tijd te woord en er wordt direct naar een inderdaad gebeurt. is de boodschap van Travoplossing gezocht. Reizen staat ook voor een ellu goed verwoord. ontspannen sfeer wanneer alles is geregeld.

-Ervaring opdoen & Mensen ontmoeten

- Reizen in Europa

Ookal specialiseer je je in fair travel, of in backpackers

Door deze twee waarden te combineren krijg Travellu biedt vooral reizen in Europa aan. Vaak

het design kan alles zijn wat je wilt. Je hoeft niet al-

je waar Travellu voor staat. Nieuwe plekken willen jongeren ergens heen reizen, en wan-

leen met “fair-colors” te werken om te laten zien dat je

en mensen ontmoeten. Waar iedereen rechts neer ze dit in Europa doen zijn ze alsnog niet

duurzame reizen aanbiedt. Deze kleuren worden voor

gaat, gaat Travellu links!

ver van huis, en leren ze nieuwe plekken die

Travellu gebruitk omdat ze warm zijn en er toch profes-

niemand kent! Mallorca is bijvoorbeeld een reis

sioneel uit zien.

die wij niet aanbieden. Palma kent iedereen al.

5


DOEL STELLING

8

DOEL GROEP De doelgroep die Travellu aanspre-

de leeftijd 28-40 en hoog opgeleid.

trekken met hun rugzak volgestouwd

Specifiek: Fair Travel reizen aanbieden

ekt is mannen en vrouwen van de

Doelgroep 3 is ook van de leeftijd 28-

met elektronica over de aarde.

Meetbaar: Homepage ontwikkelen,

leeftijd van 28 tot en met 40 jaar. Deze

40, hoog opgeleid. Alleen deze groep

(http://www.metronieuws.nl/plus/backpacker-wordt-

zoek en boek engine, reisplanner en

mensen zijn ook hoger opgeleid. Deze

heeft een andere aanleiding om te

flashpacker/SrZleb!F6rKT1E1aoiAI/)

een community invoegen.

doelgroep kan je opslitsen in twee

gaan reizen. Namelijk vrijwilligerswerk

Homepage

Acceptabel: Het wordt een opgave om

segmenten. Groep 1: Is een niet er-

te gaan doen. Hierdoor moet er ook

Wanneer je je hebt aangemeld bij

al deze functies in de website te voe-

varen reiziger. Hij heeft wel een hoge

complete vrijwilligersreizen op Travellu

Travellu zie je een schermpje dat niet

gen, maar dit gaat in de 8 weken zeker

opleiding en is tussen de 28-40 jaar

komen te staan.

aangemelde klanten niet kunnen zien.

lukken.

oud. Doordat deze groep niet veel er-

Doelgroep 4 is van deze generatie.

Namelijk het community gedeelte.

Realistisch: Deze doelstelling is ze-

varing heeft met reizen verwacht deze

Deze groep wordt ook wel flashpacker

Hier kan je een eigen profiel aanmaken

ker haalbaar en realistisch. Wanneer

meer ondersteuning van de website en

genoemd. boeken hun kamers online,

en ervaring en inspiratie delen met

de site klaar zijn hebben we een site

ook qua routes en moeilijkheidsniveau.

skypen zich een weg naar de balie en

mensen die dezelfde reis willen maken.

ontwikkeld die veel bezoekers en

Groep 2: Is een ervaren reiziger en

checken voor de zekerheid nog even

Wanneer je een account hebt aange-

klanten kan bedienen!

backpacker. Hierdoor weet deze groep

op Google Streetview of ze wel op het

maakt bij Travellu kan je aangeven

Tijdgebonden: De website is klaar over

waar hij heen moet en hoe hij er

juiste adres zijn: de nieuwe generatie

waar je allemaal al heen hebt gereisd

8 weken.

moet komen. Ook deze groep is van

flashpackers. De hightechnomaden

en wat je ervaringen zijn.


PERSONA FLASHPACKER Naam:

- Bart Tieltjes

Achtergrond: - -28 jaar oud

- Universitair geschoold

- Ongehuwd, geen kinderen

Kenmerken:

Behoefte:

Oplossing:

- Altijd de nieuwste gadgets

> In contact staan met Travellu

* Contact pagina

- Geen dag zonder technologie

> Altijd in contact met andere reizigers

* Travellu community/forum

- Bekend met de nieuwste technologie

> Routeplanner Travellu

* Profielpagina Bart

Scenario:

Gedrag:

Bart hoort via een vriend dat hij een fantastische

Bart boekt zijn kamer online, skyped zich een weg naar

zomer heeft gehad in het buitenland. Helemaal

de balie en checkt voor de zekerheid nog even op Google

alleen in het buitenland. Via de website van Trav-

Streetview of ze wel op het juiste adres zijn. Wanneer Bart

ellu komt hij via de community inspiratie tegen

toch een andere route wilt volgen, kijkt hij op de Travellu

om zelf ook een reis te boeken.

website. Is er een kamer dubbelgeboekt staat hij meteen in contact met Travellu om eenvoor een oplossing te zorgen.

9


PERSONA ONERVAREN BACKPACKER Naam:

- Peter Vand

Achtergrond: - -38 jaar oud

- Universitair geschoold

- Gescheiden, geen kinderen

Kenmerken:

Behoefte:

Oplossing:

- Een jaar er tussenuit

> In contact staan met Travellu

* Contact pagina

- alleen op vakantie geweest, niet gereisd

> tips voor onder het reizen

* Travellu Community

- heeft geen whats app

> aangepaste route voor onervaren backpackers

* Aangeven in reisboeken dat hij een makkelijke route wilt hebben

Scenario:

Gedrag:

Nadat zijn relatie is stukgelopen en hij een gescheiden man is, besluit Peter om er een jaar tussenuit te

Travellu zorgt ervoor dat Peter niet te ver van huis is, en hij

gaan en te gaan backpacken! Hoewel hij niet veel ervaring heeft, krijgt hij via de Travellu Community

een route krijgt die perfect is voor de onervaren reiziger. Pe-

veel tips van andere reizigers over welke route hij zou moeten nemen. Na wat wikken en wegen besluit

ter zit nu midden in de backpack-maand en vind het ideaal.

Peter aan te geven tijdens het zoek&boeken dat hij een makkelijk route wilt hebben waar hij veel ervar-

Wanneer hij vragen heeft aan Travellu kan hij ze via de mail

ing mee wilt opdoen. Nadat hij de ideale reis heeft gevonden, boekt hij deze.

bereiken en tips krijgt hij online van de community.

10


PERSONA VRIJWILLIGERSWERKER Naam:

- André Jansen

Achtergrond: - -32 jaar oud

- Universitair geschoold

- Relatie, geen kinderen

Kenmerken:

Behoefte:

Oplossing:

- Wilt graag mensen helpen

> In contact staan met Travellu

* Contact pagina

- Heeft niet veel met technologie

> Accomodatie

* Travellu zorgt er voor dat André goede accomodatie heeft.

- Laat zijn vriendin achter wanneer hij vrijwiliggerswerk gaat doen Scenario:

Gedrag:

André houdt altijd al van reizen, en hij is een erg behulpzaam persoon. Omdat hij recentelijk is ontsla-

André is nu een maand in Roemenië voor vrijwilligers werk.

gen besluit hij wat te gaan doen. Via Travellu komt hij er snel achter dat deze reisorganisatie van Fair

Hij heeft les op een school en helpt de school met de inkom-

Travel is.Hierdoor bieden ze ook vrijwilligersreizen naar het buitenland aan. Deze reizen staan in het

sten en uitgaven. Door middel van Travellu houdt hij ieder-

teken van mensen helpen. Bijvoorbeeld huizen bouwen. Nadat hij een aantal reviews heeft gelezen

een op de hoogte.

over de verschillende soorten vrijwilligerswerk weet hij welke hij kiest. Hij boekt de reis en André is blij.

11


CONCURRENTIE FAIR TRAVEL TANZANIA Waar starten concurrenten mee?

De reis wordt niet verkocht maar je kri-

je FTT contacteren en dan zenden ze

Dit bedrijf stelt zich eerst voor, dus

jgt vooral veel informatie te zien.

je een pakketje met informatie toe.

wie zijn wij? Wat doen wij en wat is fair

Hoe wordt er omgegaan met seg-

travel?

menten en bedieningsconcepten?

Welke positionering neemt de concur-

Er zijn verschillende reizen maar ze ver-

rentie in?

schillen niet veel. Deze site hanteerd

Dit is een safari site waar je niet meteen

dus ĂŠĂŠn grote doelgroep.

een reis op kan boeken. Je kan meer

Hoe is de algehele user experienxe?

inspiratie opdoen en daarna contact

Veel informatie maar niet handig ge-

met FTT opnemen om te laten weten

sorteerd.

dat je interesse hebt in de reis.

Hoe is de tone of voice?

Welke doelgroep wordt er door de

Klanten worden aangesproken alsof

klant bediend?

FTT ze nog niet kennen.

Mensen die van Fair houden, en vrijwil-

Ik zou de contact-pagina niet voor het

ligerswerkers

zoeken en boeken gebruiken. Wan-

Hoe wordt de doelgroep benaderd?

neer je interesse hebt in een reis moet

12


VIRAL TOURIST Waar starten concurrenten mee?

Hoe wordt de doelgroep benaderd?

Net zoals Travellu heeft deze website

Bij deze website zie je onder de header

Je hebt de keuze om verschillende

veel mogelijkhede. Viral Tourist heeft

al gelijk een zoekbalk met: What do

opties aan te klikken. Wanneer je

deze goed ingedeeld en dat wil ik ook

you want to explore?

hier komt voor reisadvies of voor het

voor de website van Travellu. Het ziet

Welke positionering neemt de concur-

community gedeelte, het is allemaal

er niet te druk uit maar juist uitnodi-

rentie in?

duidelijk aangegeven.

gend en simpel.

Dit is een travel Community waar je Re-

Hoe wordt er omgegaan met seg-

views en Gidsen op kan vinden. Deze

menten en bedieningsconcepten?

site heeft 1.3 miljoen members. Ook

Er zijn verschillende opties en voor

zijn er veel tips te vinden.

ieder wat wils. Dus goed gesegmen-

Welke doelgroep wordt er door de

teerd.

klant bediend?

Hoe is de algehele user experienxe?

Alle mensen die van reizen houden.

Het is een hele handige site, je hebt

Op deze pagina is voor iedere reiziger

meerdere functies en deze zijn goed

wel iets te vinden.

ingedeeld.


D-REIZEN

Waar starten concurrenten mee?

Hoe wordt de doelgroep benaderd?

D-reizen begint gelijk met aanbiedin-

Aggressief. Het laat mij niet fijn de

gen naar je hoofd te slingeren en nieu-

website afsurfen. Informatie staat

we last-minutes vakanties aan te bie-

overal en de aanbiedingen worden

den. Het is te veel. Dit wil ik niet voor

naar je hoofd gegooid. Hierdoor weet

Travellu.

ik niet meer waar ik het moet zoeken.

Welke positionering neemt de concur-

Hoe is de algehele user experienxe?

rentie in?

Ik vind D-reizen geen makkelijke site

D-reizen is een grote zoek en boek/re-

om mee te werken. Onderin staat er

isplanner in Nederland.

een dwingend venstertje met: KAN IK

Welke doelgroep wordt er door de

U ERGENS MEE HELPEN? Als ik hulp no-

klant bediend?

dig heb, zoek ik die wel op de contact

Dit is een doelgroep die van snel

pagina. Het zoek en boek gedeelte is

houdt. Niet te veel informatie en na

wel makkelijk te bedienen.

het zoeken gelijk boeken.

Ik wil dat Travellu mensen niet dwingend benaderen en ze met een vrien-

14

delijk design ontvangen.


TRIVAGO

Waar starten concurrenten mee?

alle hotels bekijken en beslissen of je

Trivago laat je alvast een aantal hotels

hier wilt boeken of niet.

zien in Amsterdam. Gelijk daarboven

Hoe is de algehele user experienxe?

kan je een locatie invoeren.

Heel makkelijk te bedienen, weinig

Welke positionering neemt de concur-

tekst en simpel weergegeven hoe duur

rentie in?

het is.

Trivago laat je alle goedkoopste aan-

De pluspunten vind ik dat trivago alles

bieders van hotelovernachtingen zien.

goed heeft weergegeven door mid-

Welke doelgroep wordt er door de

del van weinig tekstgebruik en hoe de

klant bediend?

indeling is. Niet te moeilijk en niet te

De doelgroep wilt niet meer uitgeven

makkelijk.

voor een hotelovernachting dan nodig is. Hoe wordt de doelgroep benaderd? De doelgroep wordt op een simpele manier benadert. Je kan heel simpel


ROADSIDE HERITAGE Waar starten concurrenten mee?

Dit is een makkelijke site om te bedi-

Roadside begint met een header met

enen. Door de filmpjes onder

filmpjes. Daarna scroll je naar beneden

Ik wil dat Travellu mensen niet dwing-

en zie je een aantal audio fragmenten.

end benaderen en ze met een vrien-

Welke positionering neemt de concur-

delijk design ontvangen.

rentie in? Dit is een inspiratie-audio-dagboek site. Welke doelgroep wordt er door de klant bediend? Mensen die nog niet weten waar ze heen willen gaan en dus nog zoekende zijn. Hoe wordt de doelgroep benaderd? Rustig, vriendelijk en simpel Hoe is de algehele user experienxe?

16


STEDENTRIPS Waar starten concurrenten mee?

een grote landkaart op de site zodat je

Stedentrips laat je aan de rechterkant

zo inspiratie kan opdoen. Makkelijk te

een zoek en boek engine zien, en aan

bedienen.

de overige ruimte aanbiedingen.

Wat zou ik meenemen naar Travellu?

Welke positionering neemt de concur-

Zoek en Boek engine/Landkaart.

rentie in? Dit is een zoek en boek site. Welke doelgroep wordt er door de klant bediend? Mensen die nog niet weten waar ze heen willen gaan en dus nog zoekende zijn. Hoe wordt de doelgroep benaderd? Rustig, vriendelijk en simpel Hoe is de algehele user experienxe? Het is even zoeken maar er staat ook


OAD Waar starten concurrenten mee?

menten en bedieningsconcepten?

Oad laat meteen aanbiedingen zien,

De verschillende vakanties represen-

dus dat is handig voor als je snel een

teren de doelgroep-segmenten.

reis wilt boeken/zoeken.

Hoe is de algehele user experienxe?

Welke positionering neemt de concur-

Het is handig te bedienen, je kan gelijk

rentie in?

een soort vakantie kiezen of je eigen

Iedereen kent oad wel, dus deze neemt

keuze maken via de zoek en boek func-

een grote positie in.

tie,

Welke doelgroep wordt er door de

Simpel is Oad. Dit is een kenmerk dat

klant bediend?

ik graag wil meenemen naar Travellu.

Voor als je snel en zonder poespas een reis wilt boeken. Hoe wordt de doelgroep benaderd? Je kan op de beginpagina al gelijk kiezen tussen het soort vakantie. Hoe wordt er omgegaan met seg-

18


NATIONAL GEOGRAPHIC Waar starten concurrenten mee?

an reviews op van reizen en tips.

Eerst een intro over het community

Ik zou reisverhalen wel ergens op de

gedeelte, en een foto slider met ar-

home-pagina willen zetten.

tikelen. Welke positionering neemt de concurrentie in? Ik had eerst nog nooit gehoord over de community van national geographic. Welke doelgroep wordt er door de klant bediend? Mensen die reizen, die willen reizen of die gereisd hebben. Hoe wordt de doelgroep benaderd? Je kan via Facebook connecten. Hoe is de algehele user experienxe? De site is makkelijk te bedienen, er sta-


VISIT BRITAIN Waar starten concurrenten mee?

te vinden op de site.

Grote foto met een aanbieding erin,

Het is nieut te

daaronder meer foto’s en een filmpje. Welke positionering neemt de concurrentie in? Dit is meer een site om inspiratie op te doen dan om een reis te boeken. Welke doelgroep wordt er door de klant bediend? Mensen die groot-brittanie willen ontdekken. Hoe wordt de doelgroep benaderd? Vragen worden beantwoord, en er wordt informatie gegeven. Hoe is de algehele user experienxe? Handig te bedienen, alle informatie is

20


ARKE Waar starten concurrenten mee?

Staan veel hotels op, en veel handige

Arke laat meteen een aantal soorten

informatie.

vakanties zien. Welke positionering neemt de concur-

Arke heeft de soorten vakantie goed

rentie in?

ingedeeld dus dit zou ik graag terug

Arke is bekent in Nederland als re-

willen zien in Travellu website.

iswebsite. Iedereen heeft hier wel iets van gehoord. Hoe wordt de doelgroep benaderd? Er staan verschillende reizen op een rijtje dus voor iedere doelgroep een reis. Hoe wordt er omgegaan met segmenten en bedieningsconcepten? De verschillende reizen laten de verschillende doelgroepen zien. Hoe is de algehele user experienxe?


CONCLUSIE

22

Requirements:

Alle research die ik heb gedaan

gen gekomen die ik wel wil terug

de website van Travellu perfect

- Zoek & Boek

heeft ook iets oplevert. Travellu

zien in de Travellu website. Viral

te krijgen, houdt ik rekening met

- HomePage

is onder de loep genomen en we

Tourist heeft veel mogelijkheden

een aantal factoren: - Website

- Community

zijn er achter gekomen dat deze

in één website terug laten komen

simpel houden. Want wanneer dit

- Reisverhalen

van Fair Travel houdt. De website

maar deze ook goed ingedeeld.

niet gebeurt wordt de user expe-

- Reisplanner

moet backpackers aanspreken,

Het ziet er niet te druk uit maar

rience verkleind. - Requirements

- Mobiele variant

maar in die doelgroep zitten ook

juist uitnodigend en simpel. Bij D-

erin verwerken op een manier dat

- Informatie

segmenten. De belangrijkste seg-

reizen kwam je op een homepage

het voor de klant handig te bedi-

- Blogs/Vlogs

menten zijn: De ervaren back-

terecht waar de aanbiedingen je

enen is. De eindgebruiker moet

- Inspiratie

packer, de onervaren backpacker,

om het hoofd vlogen. Dit wil ik

nog wel door de bomen het bos

- Simpele Lay-out

de vrijwilligerswerker en de flash-

niet voor Travellu. Travellu staat

kunnen zien. Anders heeft een

- Voor iedere doelgroep iets

packer. De behoefte van al deze

voor fair trade en voor vertrou-

website maken helemaal geen

- RIA

doelgroepen moeten worden ver-

wen. De doelstelling van Travellu

zin. - De doelgroep moet zich

- Social Media Connection

zadigd via één website. Door het

is dan ook Fair Travel reizen aan-

thuisvoelen op de website. Als

onderzoeken van de concurrent-

bieden. (En haar klanten daar zo

we hier rekening meer houden,

en ben ik een aantal dingen te-

goed mogelijk bij helpen). Om

wordt Travellu een succes!

Research2  

Werkboek CRIA