Page 1

ADIUS PRÆSENTERER

DIN TOUR 2012 CYKEL-EVENT EKSKLUSIVT FOR MARKETINGBRANCHEN


RYTTER PROSPEKT FOR MARKEDSFØRINGSBRANCHENS EGET CYKELHOLD - TEAM ADIUS 2012

KÆRE OPLEVER, GODE CYKLIST I marketingbranchen skabes de bedste forretninger ud fra relationer. Jo stærkere relationer, jo stærkere og mere langsigtede samarbejder mellem kunder og leverandører. Men networking er også et begreb, som bruges og misbruges i flæng, og tilbuddene i markedet er mange. Beslutningstagere i branchen lever alle i en hverdag hvor mulighederne er utallige, og tiden er den største begrænsning. Vores span-of-attention er under konstant pres, og der skal fyldes mere og mere i goodie-bag'en før vi stilles tilfredse. Dette betyder, at en golftur eller en vinsmagning, som tidligere kunne tilfreds-

stille vore egne og vore samarbejdspartneres behov, i dag til tider kan betragtes som trivielt og uopfindsomt. Det er ikke her der sættes et varigt aftryk; det er ikke her der skabes grobund god storytelling. I vores mæthed af letkøbt underholdning søger vi mod oplevelser, som kan rykke os og som kan forskubbe vores komfortzone. Det er i dette krydsfelt af virkelige udfordringer og begivenheder at de stærkeste oplevelser opstår. Det er her dine samarbejdspartnere og dig når derind hvor man kan skabe dybe værdifulde relationer og hvor man lærer sig selv at kende.


HVAD VI NU TILBYDE DIG Adius.dk tilbyder derfor nu eksklusive netværkskabende events udelukkende for de primære aktører i marketingbranchen. Du finder ikke vinsmagning og golfarrangementet hos os - vi tilbyder kun rock-the-boat events, som afsætter et permanent aftryk hos aktørerne. Adius.dk og Danmarks mest markante cykelløbs-arrangør Jesper Tikiøb lancerer derfor nu vores første spændende tilbud – Team Adius, Din Tour.

Markedsføringsbranchens eget cykelhold. Sammen skal vi cykle ned gennem Europa for at nå målstregen i byernes by, Paris. Projektet er langt mere end en cykeltur, det er en livsoplevelse, hvor man kommer langt tættere på sig selv, end det normalt er tilfældet i hverdagen. Vi er også sammen om at nå målet, og i dette rum vil der blive skabt stærke og holdbare relationer, personlige som forretningsmæssige.

Du har adgang til at deltage på vore hold, hvis du er beslutningstager i marketingbranchen, og vi sørger for at dine med-cyklister deler samme baggrund. Alt er tilrettelagt og forberedt for dig på højeste niveau.


TEAM KØBENHAVN OG ÅRHUS Adius.dk tilbyder i 2012 to hold, et med udgangspunkt fra København og et med udgangspunkt fra Århus. Det hele tilrettelægger og afvikler vi i tæt samarbejde med vores eventpartner Jesper Tikiøb fra event- og oplevelsesbureauet Game Sport. Tikiøb er vel nok én af landets mest erfarne cykelløbsarrangører. Han har siden 1993 været dybt involveret i cykel- og eventbranchen og med mere end 50 afviklede cykelløb på CVet er vi vist i gode hænder. Mest kendt er han for projektet Lance Armstrong i Danmark. Vi er derfor stolte over, at vi nu i fællesskab kan præsenterer Team Adius, et projekt med dybde og relevans på både det personlige og professionelle plan. Vi glæder os til at se dig på holdet – velkommen til store oplevelser med Team Adius, Din Tour. Team Adius tilbyder to hold med afgang fra henholdsvis Århus og København. Der vil være ryttere repræsenterende fra både kunde og leverandørsiden. Projektet er begrænset til maksimalt at kunne optage 40 ryttere fra hold. Du kan også allerede nu skrive dig op, til vore hold i 2013. Vi cykler otte etaper på otte dage fra henholdsvis Århus og København til byernes by Paris, i alt cirka 1.400 km. Alle kan deltage så længe viljen er til stede.


DIN TOUR PAKKE 2012 0UVP]VUaPBc^aTC^aeX¬aWdb ^V1P[[Tad_Bd_Ta0aT]P [ßaSPVST] #Yd[X 5d[SU^a_[TY]X]V^V^eTa]Pc]X]V X'SPVT 5Í[[TbPUb[dc]X]Vb\XSSPVU^aSTc^ W^[SX?PaXb[ßaSPVST]! Yd[X 4ZbcaP^eTa]Pc]X]VUaPbß]SPVST] !!Yd[XcX[\P]SPVST]!"Yd[X >_[ÍVcX[C^daST5aP]RT PUb[dc]X]VT]>_[TePUb[dc]X]VT]_Ì TVT]WÌ]Sbß]SPVST]!!Yd[X 5[hcaP]b_^acWYT\ \P]SPVST]!"Yd[X

FTTZT]ScaÍ]X]VbcdaX]Z[ U^a_[TY]X]V^V^eTa]Pc]X]V >aVP]XbTaTcUÍ[[TbcaÍ]X]VWeTa bß]SPVUaPST] '\PacbcX[ ST]'Yd[X 2hZT[cßY)c^_PaRhZT[QdZbTacaTbcZ RhZT[caßYTaÐ]RhZT[YPZZTÐ]aTV] YPZZTTc_PaRhZT[WP]SbZTaTcbÍc [ßbTPa\T^VQT]^V]Pcda[XVeXbT] RhZT[WYT[\ 4]TaVXSaXZ_ÌbT[eTcdaT] DSPaQTYST[bT^VTeP[dTaX]VPUc^bcZ bd]SWTSb_a^ [TaXbP\PaQTYST\TS cXS[XVTaT_a^UTbbX^]T[[TRhZT[ahccTa ^VC^daST5aP]RTST[cPVTa0[[P] 9^WP]bT]

2hZT[caP]b_^acaTcdacX[3P]\PaZ C^daVdXST

CaÍ]X]VbeTY[TS]X]V^VcX[aTccT[ÍV CaÍ]X]VbeTY[TS]X]V^VcX[aTccT[ÍV VT[bT[XVT[TSTbXbP\PaQTYST\TS 0[[P]9^WP]bT]


TRÆNING Vi forventer at du deltager i sundhedstesten og den planlagte træning, herunder seks obligatoriske ture og weekend turen. Træningen skal sikre at du kan leve op til vores minimumskrav og dermed køre selve turen til Paris med et gennemsnit på 26 – 27 km/t. Vi skubber ingen, men motiverer gerne – du skal selv træde din cykel over alle udfordringerne.

PRIS

19.900,- Deltagergebyret indbetales ved tilmelding. Pris for deltagelse i projektet er DKK 20.000,Der fremsendes faktura i forbindelse med deltagerbekræftelse.

YDERLIGE OPLYSNINGER FÅS HOS: Mogens Iversen, Adius: mail: mogens@adius.dk eller 20 86 06 66. Jesper Tikiøb, Game Sport: mail: jt@gamesport.dk eller 40 20 96 10 12.marts marts2012 2012tiltilMogens MogensIversen Iversenmail: mail:mogens@adius.dk mogens@adius.dk Tilmelding senest den 1. Her kan du ligeledes skrive dig op til vore hold i 2013

TEAM ADIUS GLÆDER SIG TIL AT SE DIG PÅ HOLDET VELKOMMEN TIL STORE CYKELOPLEVELSER

Team Adius - Tour 2012  

Team Adius - Tour 2012