Page 1

+

Por tfolio Shari Doom

grafische vormgeving en illustratie

cv


cv


+ A | p e r s on a lia S ha r i D o o m a d re s : Oudevest 14, 9000 Gent ge b o re n: 2 december 1986, Roeselare gs m: 0032 474 25 56 25 e - ma i l : shari.doom@gmail.com shari@madeinmeadow.be B | op l eidin g en s e c unda ir o n der wijs :

Handel Instituut De Pélichy, Izegem diploma 2004 [telkens geslaagd in eerste zit]

ho ge r o n der wijs :

Bachelor Beeldende Vormgeving Sint-Lucas, Gent optie Grafische Vormgeving diploma 2007 [telkens geslaagd in eerste zit] Journalistiek Artevelde Hogeschool, Gent [1,5 jaar]

C | c u rs us s en

Kalligrafie Humanistisch Cursief door Greet Bosschaert Symposium Brugge Italiaans in avondonderwijs, Izegem Journalistiek NHA

D | e r v a r in g e ra s mus :

Graphic Design [jan - apr 2007] Buckinghamshire Chilterns University College High Wycombe [Engeland]

e i nd w er k:

‘Ferm in de Berm’ fictieve sensibilisatiecampagne voor bermvegetatie

hoi


p er sona lia


w e d s tri jden :

Tweede Landstaal Lion’s Club Fosses-Basse-Sambre eerste laureaat Handelsafdeling

Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus winnaar brochure-ontwerp

w e rk e r v a r in g :

I AM Belgisch modebedrijf [dec 2009 - dec 2011] redactionele en grafische verantwoordelijke promotioneel magazine I AM Info And More, verantwoordelijke online webstore, verantwoordelijke inhoud en opmaak persdossiers en algemene marketing, ontwerpen prints en samenstellen I AM-trendboeken

D | ke nn is s e c u n dair onder wijs: h o g e r onder wijs:

Made in Meadow freelance graficus en illustrator in bijberoep [sinds jan 2010]

kennis van Word en Excel grondige kennis van Indesign, Illustrator en Photoshop

t a l e n :

Nederlands [moedertaal] Frans [behoorlijk] Engels [goed tot zeer goed]

E | va r ia ho b b y ’ s:

volleybal Sijos Menen [2e divisie], kleur, fotografie, kijken en snuisteren, me-time met een tijdschrift

i ns p i rat ie:

Papaya-art, Emmi Salonen, Pieter Gaudesaboos, Björk, Cicely Mary Barker, Amelia’s Magazine, Anthology Magazine, Uppercase, Flow, PIP Studio, All the luck in the world, Etsy, Pinterest, Manoush, Noa Noa, Blutgeschwister, Catalina Estrada ...

F | r e fer en t ies

Sven Bullaert, zaakvoerder I AM Amand De Vosstraat 3, 9160 Eksaarde 09 337 73 77 of sven@iam.eu


p.6| portfolio

één


t wee é é n s t i cker s et Bjö rn Bo rg feel g ood m a gaz in e L u ck [formaat 195 mm x 195 mm] t wee me diakit feel g ood m a gaz in e L u ck informatieve folder voor mogelijke adverteerders, drieluik met afscheurbare postkaart 'Share your Luck' [gevouwen formaat A6]

Good Stuff -

Leve n

-B ew

uS

drie t-

Zi n

-t a

e St

up eak -w oi Mo

Puur feelgoodmagazine

dr o M en

lucky number

FIVE

drie cover voorst el Luck [formaat 195 mm x 195 mm] v ier opma a k verschillende re da ct ionele pa gina 's Luck 5 [formaat gesloten 195 mm x 195 mm]

Februari 2010 - 5e nummer - 4,5 euro

vier

een goed gevoel - Relaties als spiegel Maak kennis met ‘de taal van het licht’ - Miniworkshop: Geef jezelf In Fine-bodylotion ... Geef energie aan je leven - Vele extra’s: feelgoodstickervel, bon gratis

vijf

vijf opma a k ver sc hillend e reda ct ione le p a gina 's & t it elbla de n Luc ky n° 6 [formaat gesloten 195 mm x 195 mm]


p.8| portfolio

één


t wee ĂŠĂŠn + t we e S ea m onst er ma ga z ine lay-out promotioneel magazine productiestudio voor kinder- en jeugdprogramma's [formaat gesloten A5]

d r i e I A M In f o an d M o re lay-out promotioneel magazine Belgisch modelabel I AM [formaat gesloten 305 mm x 457 mm]

d r ie

vier informa t iebr oc hur e D -Trends vent ila t iesy st em en opmaak technische folder nl/fr [formaat gesloten A4]

vier


p.10| portfolio

één


t wee é é n v i s i t eka a rtje s Nadin e Ho l v oet & Jea n- Pie rre Do o m recto-verso geprint met UVflatbed, witte inkt op papier 'Blauw' uit de 'Butterfly collection' BührmannUbbens, 300gr. [formaat 85 mm x 55 mm]

drie

drie

v ie r

b pure

vier logo sa una b pure ontwerp logo wellness- en massagecenter in Tiegem, bestaat uit een gestileerde orchidee, gebaseerd op het evenwichtige lijnenspel van hun favoriete bloem vijf log o indoorkinderspeelt uin P ira t eneila nd drie duidelijke pirateniconen in vrolijke kleuren.

t wee log o Tr eec r a f t & huisst ijl S olid Int l. ontwerp logo nieuwe productlijn Treecraft, en ontwerp nieuwe huisstijl voor de overkoepelende bedrijfsnaam Solid Intl. [productfolders, visitekaartjes, technische fiches, presentatiemap ...] drie logo & huisst ijl Schoe nen Julie [logo, visitekaartjes, cadeaubon, kortingskaartje en stempel voor multifunctioneel gebruik]

vijf


p.12| portfolio

één


t wee ĂŠĂŠn ui t no digin g v er j a a r d agsf e e st [formaat 105 mm x 148 mm] t wee g eb oo rte kaartje druk r/v 2 PMS kleuren op papier heaven 42 softmatt 350 gr, afwerking: recto UV-spotvernis [formaat gesloten 120 mm x 170 mm]

23.0 4.2012

Meadow Ontwerp & illustratie door Made in ow.be www.madeinmeadow.be - info@madeinmead

24/04/12 09:44

Dochter van Greet Vandenbulcke & Bjorn De Raedt Meter Virginie Van Mol & Peter Roger De Raedt

formaat 120x170.indd 1-2

2, 700 kg - 47, 5 cm Materniteit Sint-Vincentiusziekenhuis Schutterijstraat 34, 9800 Deinze

Steeds welkom bij ons thuis, graag een seintje vooraf Greet 0497 85 36 25 & Bjorn 0479 29 05 83 of greet_vdb@yahoo.com Groeneweg 94 B, 9870 Olsene * Vrijblijvende cadeautip: geboortelijst bij Paradisio of pamperrekening: 750-6346289-28

formaat 120x170.indd 3-4 24/04/12 09:44

drie

drie ont werp pa t roon Ma de in Mea dow vier t rouwuit nodiging [formaat gesloten 210 mm x 100 mm]

vier

vijf t rouw uit nod iging illustratie en vormgeving [formaat gesloten 210 mm x 100 mm]

vijf


p.14| portfolio

één


ĂŠĂŠn Fer m in de Be rm eindwerk Beeldende Vormgeving, fictieve sensibilisatiecampagne voor onze bermvegetatie in naam van de provincie West-Vlaanderen t w ee ove r z ich t c am p a g nem a t eriaal Fe rm in d e B er m , veldgids met atomabindsysteem, postkaarten met kalkwikkel, zaadzakjes, poster, antwoordkaart en postpakket

t wee

drie

drie post kaa r t Fer m in d e B erm heggenwikke, elke postkaart is voorzien van een kalkje met extra achtergrondinformatie, indeling bloemen volgens kleurcode [formaat 148,5 mm x 105 mm]

vier v i er v el d g i ds Fe rm in de B er m met atomabindsysteem gevuld met steekkaarten van inheemse vegetatie gerangschikt volgens kleur [formaat steekkaart 170 mm x 128 mm]


p.16| portfolio

één


é é n p r i nt M erm aid Dre am s potloodschets voor I AM Boys&Girls T-shirtcollectie bij JBC [zeefdruk + letters ‘mermaid dream’ en ketting met goudfolie + zeesterren in rubberprint]

t wee

drie

t wee print Cr y st a lliz e M e photoshopassemblage voor I AM woman spring-summer 2011 [zeefdruk + pareltjes, 2 kleuren] drie print f ly ing f lower s photoshopassemblage voor I AM Boys&Girls T-shirtcollectie bij JBC [zeefdruk]

v ie r vier geboort eka a rt je illustratie met Derwentpotloden formaat A6, geprint op papier Esprit de nature, carange metal v ijf bloemenbroderie, ontwerp bloemenbroderie voor I AM Woman spring-summer 2012

vijf


p.18| portfolio

één


é é n p r i nt v i n tage f l o w e rs voor I AM Woman spring-summer 2011 [zeefdruk]

t wee

drie

t wee prin t I d on't c a r e pentekening voor I AM Boys&Girls T-shirtcollectie bij JBC [zeefdruk] drie print ba boushk a voor I AM Woman autumn-winter 2011-2012 [flockdruk]

v ie r vier print neckla ce voor I AM Boys&Girls T-shirtcollectie bij JBC [zeefdruk + pareltjes] vijf print hea rt voor I AM Boys&Girls T-shirtcollectie bij JBC [reliëfdruk] vijf


p.20| portfolio

één


ĂŠĂŠn ont wer p bloemenpa t r oon or c hid ee voor I AM woman spring-summer 2012 [digitaal op zijde]


Shari Doom | Made in Meadow O ud e v e s t 14, 9000 G e nt | 0474 25 56 25 | s ha r i.do o m @g m a il.c o m | s ha r i@m a dein m ea do w.be

Portfolio Made in Meadow // Shari Doom  

Grafische Vormgeving en Illustratie, Gent