Page 1

NIEUWSBRIEF SHAREONE | Q2 2016 Dit is de nieuwe ZOMEREDITIE van de ShareOne nieuwsbrief, ShareTheDay genaamd. In ShareTheDay informeren wij u over actuele ontwikkelingen binnen ShareOne en haar omgeving. In deze zomereditie treft u o.a. aan: - Het verslag van de Cross Media Solutions Day(s) - Enkele nieuwe projecten en klanten van afgelopen maanden; - Introductie van onze nieuwe collega Maarten; - Nieuwe partnerships ShareOne; - Enkele functieprofielen waar we altijd / dringend naar op zoek zijn; - En nog veel meer! Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief, Het ShareOne Team

Maurice Kassenbouw en Ammerlaan Construction gaan digitaal samenwerken!

Maurice Kassenbouw B.V. ontwikkelt, produceert en bouwt onderhoudsvrije kassen van hoogwaardige materialen. Kascomplexen die technisch aan de hoogste eisen voldoen en waarmee in relatie tot de gedane investeringen een maximale teeltopbrengst en een hoog percentage kwaliteitsproducten kan worden gegarandeerd. De producten van Maurice Kassenbouw vinden mondiaal hun weg naar veredelingsbedrijven, plantenkwekers, kwekers uit de sierteelt en groenteteelt, boomkwekerijen, tuincentra, universiteiten en tuinbouwscholen voor productonderzoeken ontwikkeling. Maurice Kassenbouw B.V. brengt advies uit en biedt een volledig pakket aan diensten: van projectvoorbereiding tot en met oplevering. Middels Office 365 zal ShareOne een nieuwe ‘digitale werkplek’ binnen Maurice Kassenbouw creëren. Onder meer zal de file-share vervangen worden. Verder zal door de inzet van Share.Intranet een (social) intranet worden opgezet. Ook zal Maurice Kassenbouw gebruik gaan maken van een zeer gebruiksvriendelijke integratieapplicatie tussen Outlook/MS Office en SharePoint. Hierdoor kan snel en gebruiksvriendelijk informatie m.b.t. projecten en/of klanten worden gedeeld met andere teamgenoten/projectgenoten. Ook zal een extranetportaal geïmplementeerd worden, zodat informatie veilig en gecontroleerd met externen (klanten en leveranciers) gedeeld kan worden.

SGL kiest voor ShareOne!

SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met een hersenletsel en/of een lichamelijke handicap op het gebied van behandeling, dagbesteding, thuisbegeleiding , logeren en wonen. SGL heeft ongeveer 530 medewerkers in dienst en ondersteunt ongeveer 1.400 cliënten. SGL is zich ervan bewust dat de huidige hulpmiddelen rondom de Informatievoorziening niet meer aansluiten bij de ambities van de organisatie. Dit alles heeft ertoe geleid dat SGL besloten heeft de huidige Informatiehuishouding en processen onder de loep te nemen en te willen overgaan naar één’ Integraal Informatieplatform (Office 365 met hierin o.a. SharePoint Online), dat invulling kan geven aan haar doelstellingen, wensen en ambities. ShareOne en SGL zullen nauw samenwerken om tot dé nieuwe ‘digitale werkplek’ voor iedere SGL medewerker te komen .

ShareOne is een zeer ervaren SharePoint en Office 365 specialist , voor: - het invullen van uw Informatie Management behoeften; - het adviseren, implementeren en beheren van SharePoint / Office 365 omgevingen; - het optimaliseren van uw processen en informatie.

Bedrijfsprofiel ShareOne B.V.

Profile for ShareOne

ShareTheDay Summer Edition  

ShareTheDay Summer Edition  

Profile for shareone
Advertisement